Page 1

PORTFOLIO JACEK JASTRZĘBSKI-LEWICKI


PROJEKTY BUDOWLANE


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WILLI OTTO GEHLIGA PRZY UL. TUWIMA 17 W ŁODZI PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna WIZUALIZACJA WYKONANA PRZEZ UNIQUE VISION STUDIO


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KAMIENICY PRZY UL. SIENKIEWICZA 38 W PŁOCKU PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KAMIENICY PRZY UL. ZIELONEJ 6 W ŁODZI PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KAMIENIC PRZY UL. SIENKIEWICZA 18 I 20 W ŁODZI PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna


PROJEKT BUDOWLANy DOMU JEDNORODZINNEGO W ŁODZI


PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 W ŁODZI PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna


PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. PIRAMOWICZA 15 W ŁODZI PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna


PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KAMIENICY PRZY UL. ROOSEVELTA 9 W ŁODZI PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna


KONCEPCJE / INWENTARYZACJE


koncepcjA energooszczędnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Strycharskiej 4/6 w Łodzi PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna WIZUALIZACJE WYKONANE PRZEZ UNIQUE VISION STUDIO


koncepcjA adaptacji zabytkowych koszar Fortu Cze Twierdzy Warszawa na restaurację PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna WIZUALIZACJE WYKONANE PRZEZ UNIQUE VISION STUDIO


Starterhouse projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zielonej 23 w Ĺ odzi


INWENTARYZACJA ELEWACJI PAŁACU ŚLUBÓW W PŁOCKU PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna


REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI - PROJEKT 7 INWENTARYZACJA I KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PRZEBUDOWY KAMIENIC PRZY UL. mIELCZARSKIEGO 3, 15, 22 I 33 W ŁODZI PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna ORAZ BPBK S.A. WIZUALIZACJE WYKONANE PRZEZ BPBK S.A.


INWENTARYZACJA SCHODÓW ŻELIWNYCH W PAŁACU OSTROWSKICH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


KONCEPCJA DOMU JEDNORODZINNEGO PRZY UL. STOKROTKI 2 W ŁODZI


INNE


„KsięgA standardów ulicy Piotrkowskiej” wytycznE kształtowania frontów lokali usługowych PROJEKT wykonanY z zespołem projektowym RWSL Pracownia Architektoniczna

Portfolio jacek jastrzębski lewicki hq 20180611  
Portfolio jacek jastrzębski lewicki hq 20180611  
Advertisement