Page 1

Grupa‐Cohabitat jest przedsięwzięciem skupiającym się na nowej, interdyscyplinarnej  dziedzinie, ukierunkowanej na proces budowy autonomicznych siedlisk ‐ Habitatów.  Interesuje nas Człowiek, nasze miejsce w przyrodzie oraz współzależności między  elementami środowiska, które przekształcamy.


Kontener Straw Bale Habitat

Niedrogi budynek energooszczędny  i optymalnie autonomiczny ‐ OFF GRID – prototyp. Połączenie technologii budownictwa kontenerowego z  budownictwem naturalnym – słomo bele.


CELE PROJEKTU •

stworzenie prototypu w mikroskali w celu przetestowania łączenia słomo‐beli z  konstrukcją nośną kontenerów  ‐ recykling + budownictwo naturalne

możliwość stawiania niedrogich, komfortowych, energooszczędnych budynków   przyjaznych środowisku naturalnemu

pobudzanie rynku  budownictwa naturalnego o dużym potencjale poprzez  wykorzystanie jako dźwigni popularnego  i stabilnego na rynku budownictwa  kontenerowego

przetestowanie kilku innowacyjnych rozwiązań ze sfer :  biobudownictwa,  energooszczędności oraz zastosowania urządzeń wytwarzających energię z  odnawialnych źródeł

stworzenie w najbardziej możliwym stopniu ‐ budynku wolnego od dostaw  mediów z zewnętrz – OFF GRID


CELE PROJEKTU • zrealizowanie filmu dokumentalnego o powstawaniu projektu   na  etapie realizacji korzystanie z cech „ekonomii społecznej” czyli: budowa budynku w formie warsztatów  udział w budowie osób z ośrodków wychowawczych i karnych udział w budowie studentów szkół rolniczych, budowlanych, uczelni  technicznych ‐ tworzenie tzw. "zielonych miejsc pracy„ • ‐ ‐ ‐

• stworzenie alternatywy dla standardowych osiedli kontenerowych  przeznaczonych dla osób wykluczonych/przesiedlonych


OPIS PROTOTYPU • prototyp powstanie w mikroskali czyli z połączenia tylko dwóch  kontenerów • docelowo projekt zakłada budynki o komfortowym metrażu,  zbudowanych  z  minimum czterech kontenerów


STRAW BALE?


Domy z  prasowanych balotów  charakteryzują  się  bardzo  dobrym  współczynnikiem  przenikalności  cieplnej przy  grubości  40cm  kostki         U= 0,12 są więc bardzo ciepłe i energooszczędne, podobnie jak tzw. domy  pasywne, które charakteryzują się współczynnikiem U poniżej 0,15Wm²K.  Kostkami można ocieplać nie tylko ściany ale także podłogi, stropy i dach.


Doprowadzenie i eksploatowanie mediów  wykorzystywać będzie rozwiązania hybrydowe.  Budynek będzie posiadał możliwość podłączenia  się do zewnętrznych sieci przesyłowo‐ dystrybucyjnych oraz rozwiązania zapewniające  autonomiczność (wedle idei OFF GRID). Między  innymi:  ‐ turbinę wiatrową o pionowej osi obrotu ‐ ogniwa fotowoltaiczne ‐ kolektor słoneczny ‐ toaletę kompostową ‐ naturalną trzcinową oczyszczalnie wody ‐ „deszczołap” ‐ wykorzystanie wody deszczowej


STATUS PROJEKTU • Aktualnie zostały ukończone prace nad  projektem CAD z dokładnymi obliczeniami  konstruktorskimi oraz wizualizacjami  SKETCHUP • Dysponujemy wykwalifikowaną w tej rzadkiej  dziedzinie grupą projektową i wykonawczą ‐ posiadamy 5 letnie doświadczenie • Poszukujemy sponsorów/inwestorów ☺


Poszukujemy chętnych do udziału w projekcie  oraz środków na: • ukończenie fazy projektowej – instalacji     wodnej, grzewczej, elektrycznej oraz  pozostałych rozwiązań  • realizację prototypu 


“Success is when Preparation meets Luck”

burban.jacek@gmail.com

Kontener Straw Bale Habitat  

Niedrogi budynek energooszczędny i optymalnie autonomiczny ‐OFF GRID –prototyp. Połączenie technologii budownictwa kontenerowego z budownict...