Page 1

LinkedIn recruitment producten Deze Whitepaper wordt u aangeboden door

Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 20 januari 2011 Versie : 3

www.recruit2.nl

Recruit2


X

LinkedIn:

Talent Advantage

LinkedIn heeft voor recruiters en (recruitment) organisaties een reeks van oplossingen waarmee men een marktaandeel wil krijgen in de mediamix bij de werving van personeel. Deze producten zijn relatief onbekend en weinig gebruikt in Nederland. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in het feit dat men (nog) geen verkooporganisatie heeft in Nederland en men je alleen terug belt vanuit de USA of UK als je tenminste 25.000 US$ hebt te besteden. Op 1 januari 2010 is dat verandert met een eigen verkooporganisatie in Amsterdam. Een andere nieuwe ontwikkeling is dat de verschillende producten, op aanvraag, los verkrijgbaar zullen zijn. Voorheen werd je verplicht om een compleet Corporate Recruiting Solutions pakket aan te schaffen van ruim 30.000 US$. Sinds 2010 staat men tevens toe dat intermediairs deze producten kunnen aanschaffen en men belooft dat het aanbod aangepast zal worden aan de Nederlandse situatie. Het aanbod voor een geïntegreerde recruitment campagne via LinkedIn heet Corporate Recruiting Solutions en bestaat uit de volgende onderdelen: • Search: LinkedIn Recruiter • Referrals: LinkedIn TalentDirect • Advertisements: LinkedIn Recruitment Advertising • Postings: LinkedIn Jobs Network • Branding: LinkedIn Custom Company Profiles

Hieronder volgt een korte uitleg van elk product plus enkele bestaande en goedkope alternatieven.

www.recruit2.nl


X

Â

Search:

LinkedIn Recruiter

Met LinkedIn Recruiter koop je toegang tot de gehele database van LinkedIn profielen met inmiddels ruim 52 miljoen leden waarvan 1,4 miljoen uit Nederland. Met een speciale login krijg je toegang tot een Recruiter dashboard waarmee het zoeken en bekijken van volledige profielen eenvoudiger wordt. De omvang van het persoonlijke netwerk van de Recruiter is dankzij dit product niet meer van belang en je hebt extra opties om zoekresultaten te filteren. Je kunt alle profielen direct volledig bekijken en word hierin niet beperkt tot openbare resultaten binnen je derdegraads netwerk. Ook zijn er meer dynamische (de resultaten zijn direct zichtbaar) zoekmogelijkheden waaronder aantal jaren werkervaring, aantal jaren werkzaam bij huidig bedrijf of functie. Je kunt de zoekcriteria hiermee simpel beperken tot personen met een minimum aantal jaren werkervaring of jobhoppers uitsluiten. Als Recruiter heb je de mogelijkheid om kandidaat folders aan te maken, zoekopdrachten te bewaren (CV alerts) en notities te maken bij profielen. Het grote voordeel is dat al de informatie en historie zichtbaar blijft voor de organisatie waar de Recruiter werkt dus ook als hij/zij de organisatie heeft verlaten. Men krijgt standaard de beschikking over 50 Inmails per maand. Een Inmail is een bericht dat per email wordt verstuurd EN in de inbox van de LinkedIn gebruiker blijft totdat hier actie op is ondernomen. Een erg effectief middel dus om je bericht gelezen te krijgen. Het lezen van een InMail gebeurt in 44% van de gevallen binnen 7 dagen. Indien een Inmail toch onbeantwoord blijft binnen een week, dan krijgt men deze credit terug en kan men deze opnieuw gebruiken. De gemiddelde InMail reactie ratio is 30% met uitschieters tot 60%. Alternatieven: CV alerts via Saved Searches. Zoeken via Google om volledige profielen te bekijken en namen te achterhalen. Inmails los kopen voor 10 US$ per stuk.

www.recruit2.nl

Â


X

Â

Referrals:

LinkedIn TalentDirect

Als Recruiter maak je optimaal gebruik van bestaande sociale netwerken als je van iedereen bij de eigen organisatie kunt betrekken bij de werving van personeel. Bovendien, de kracht van online sociale media zit in het netwerk van je netwerk. LinkedIn heeft dit goed begrepen en heeft het product TalentDirect in ontwikkeling dat een boost kan geven aan Employee Referrals. Vodafone adverteert al banen met een Referral bonus. Alternatief: social media tips geven via bestaand Employee Referral Programma.

www.recruit2.nl

Â


X

Advertisements:

LinkedIn Recruitment Advertising

Het is mogelijk om met bannercampagnes aandacht te vragen voor je vacatures of bedrijf. Nadeel is dat deze banners pas zichtbaar zijn zodra iemand inlogt. Voordeel is wel dat deze campagnes zeer specifiek op bepaalde doelgroepen gericht kunnen worden. Er is ook maar een plek waar deze banners getoond worden dus veel ‘concurrentie’ om aandacht is er niet en dat is terug te zien in de bovengemiddelde klikratio (van de campagnes die ik gezien heb). Ongeveer 60% van de Nederlandse gebruikers logt minimaal een keer elke 2 weken in. Alternatief: via LinkedIn DirectAds kan iedereen zelf een tekstbanner plus logo adverteren en kiezen voor een CPC of CPM afrekenmodel (vergelijkbaar met Google Adwords).

www.recruit2.nl


X

Postings:

LinkedIn Jobs Network

Vanzelfsprekend heeft LinkedIn een jobboard gedeelte op de website waar je vacatures kunt plaatsen. Alleen betaalde job postings, per stuk of als onderdeel van een pakket, worden hier getoond en zijn vindbaar door gebruikers. Standaard krijgen klanten met dit product 5 tot 10 slots die men kan gebruiken om vacatures te adverteren. Grote aantallen vacatures plaatsen tegelijkertijd adverteren is dus NIET mogelijk.

Groot nadeel is dat vrijwel niemand deze vacatures zal zien totdat men a) actief gaat zoeken in deze jobboard of b) men een jobsmodule inricht op de eigen homepage. Hiermee bereik je dus slechts alleen de actieve banenzoekers en dat is jammer want daarvoor hebben we genoeg traditionele alternatieven. Reken dus niet op veel resultaat van deze ‘jobboard’ ondanks dat LinkedIn gemiddeld 27 sollicitanten per vacature claimt. Er is wel aardige functionaliteit om een jobposting heen gebouwd zoals: • • • •

Automated talent matching: tot 50 geschikte profielen ontvangen na het plaatsen van een vacature. LinkedIn TalentDirect: de eerdere beschreven referral module Koppeling naar eigen sollicitatieformulier of ATS is mogelijk Voor LinkedIn gebruikers: mogelijkheid tot introductie via een netwerk-connectie (inside connections). Ook krijgt men suggesties te zien van personen in het netwerk die mogelijk voldoen aan de criteria (auto-matching).

www.recruit2.nl


Â

Alternatief: ad-hoc job postings kopen voor 195 US$ per stuk. Creditcard gebruik is wel een vereiste.

www.recruit2.nl

Â


X

Branding:

LinkedIn Custom Company Profiles

Met dit product krijg je een carrièrepagina op LinkedIn onder het bestaande bedrijfsprofiel (LinkedIn Company Profile). Hier kun je wervende teksten plaatsen voor specifieke doelgroepen, profielen plaatsen van recruiters en medewerkers, videos, polls, links en natuurlijk geadverteerde vacatures tonen. De functionaliteit van LinkedIn Custom Company Profile zit goed in elkaar: • • • • • • • • • • •

Bedrijfsinformatie kan op elk gewenst moment bewerkt worden De inhoud past zich dynamisch aan de doelgroep(en), gebaseerd op industrie, functie, locatie en senioriteit. Bijvoorbeeld Engineers zien specifieke content dat voor hen van toepassing is terwijl Sales Professionals andere berichten en informatie zien. Een tweede tabblad verschijnt boven de Company page: “Careers” met eigen een unieke URL. Recruitment berichten plaatsen. Testimonials van medewerkers plaatsen (Employee Spotlight). Integratie van LinkedIn Polls module om meer interactie met bezoekers te krijgen. Video clips module om de Corporate cultuur te tonen. Recruiter Profiles kunnen getoond worden zodat kandidaten weten met wie ze contact kunnen opnemen Overzicht van vacatures die via LinkedIn worden geadverteerd. Links naar de eigen Corporate carrièresite. Statistiek rapportages inclusief demografische informatie.

Alternatief: een eigen carrièresite.

www.recruit2.nl


X

Â

LinkedIn:

Persoongebonden account types

LinkedIn is in principe gratis te gebruiken voor individuele gebruikers maar men biedt een aantal betaalde opties aan met extra mogelijkheden. Deze opties zijn met name interessant voor actieve gebruikers, zoals recruiters, omdat deze meer informatie en communicatie mogelijkheden bieden met het netwerk. De extra functionaliteit en de verschillen tussen deze accounts staan hieronder vermeld.

Personal Account Prijs: Gratis 1. 2. 3. 4.

5 introducties, verzoeken voor een directe connectie, tegelijk open. Onbeperkt InMail berichten ontvangen. 3 opgeslagen zoekopdrachten (Saved Search) met wekelijkse waarschuwingen. 100 resultaten per zoekopdracht, via People Advanced Search, bekijken.

Business Account Prijs: US$ 24.95/maand of US$ 249.50/jaar 1. 3 InMails per maand verzenden, met een zeven-dagen antwoord garantie. 2. Ongebruikte InMail credits elke maand meenemen, tot een maximum van negen. 3. 5 opgeslagen zoekopdrachten met wekelijkse waarschuwingen. 4. 15 Introducties tegelijk open. 5. 300 resultaten per zoekopdracht bekijken. 6. Opslaan en organiseren van profielen met Profile Organiser en 5 mappen. 7. Toetreding tot het OpenLink Netwerk. 8. Stuur onbeperkt berichten naar iedereen in het OpenLink Netwerk. 9. Onbeperkt referentie zoekopdrachten van een kandidaat (Reference Search). 10. Reactietijd klantenservice binnen 1 werkdag.

Business Plus Prijs: US$ 49.95/maand of US$ 499.50/jaar 1. 10 InMails per maand verzenden, met een zeven-dagen antwoord garantie. 2. Ongebruikte InMail credits elke maand meenemen, tot een maximum van dertig. 3. 7 opgeslagen zoekopdrachten met wekelijkse waarschuwingen. 4. 25 Introducties tegelijk open. 5. 500 resultaten per zoekopdracht bekijken. 6. Opslaan en organiseren van profielen met Profile Organiser en 25 mappen. 7. Toetreding tot het OpenLink Netwerk. 8. Stuur onbeperkt berichten naar iedereen in het OpenLink Netwerk. 9. Onbeperkt referentie zoekopdrachten van een kandidaat (Reference Search). 10. Reactietijd klantenservice binnen 1 werkdag.

www.recruit2.nl

Â


X

Pro Prijs: US$ 499.95/maand of US$ 4999.50/jaar 1. 50 InMails per maand verzenden, met een zeven-dagen antwoord garantie. 2. Ongebruikte InMail credits elke maand meenemen, tot een maximum van 150. 3. 10 opgeslagen zoekopdrachten met wekelijkse waarschuwingen. 4. 40 Introducties tegelijk open. 5. 700 resultaten per zoekopdracht bekijken. 6. Opslaan en organiseren van profielen met Profile Organiser en 25 mappen. 7. Toetreding tot het OpenLink Netwerk. 8. Stuur onbeperkt berichten naar iedereen in het OpenLink Netwerk. 9. Onbeperkt referentie zoekopdrachten van een kandidaat (Reference Search). 10. Reactietijd klantenservice binnen 1 werkdag.

Tenslotte Elk LinkedIn Talent Advantage product dat hierboven kort is beschreven bevat innovatieve functionaliteit voor recruiters waarover goed is nagedacht door LinkedIn. Hiermee heb je een tool in handen dat goed gebruik maakt van sociale netwerken, geavanceerde matching en pro-actieve zoekmogelijkheden in een grote pool van latent werkzoekenden (51% van alle Nederlandse gebruikers). Een groot verschil met jobboards waar simpelweg alleen vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. Gebruikers van LinkedIn worden tevens enigszins, maar niet helemaal, beschermd tegen een veelvoud van ongewenste berichten. Inmiddels maken 40% van de Fortune 100 bedrijven1 gebruik van LinkedIn corporate recruiting solutions. De extra functionaliteit die men krijgt t.o.v. de bestaande alternatieven zijn een interessante optie voor een geïntegreerde campagne via LinkedIn.

                                                                                                                      1

Bron:  LinkedIn,  September  2009  

www.recruit2.nl


X

X

Over ons

Recruit2

U wilt het resultaat van uw recruitmentinspanningen verbeteren. Wij kunnen u daar bij helpen: onze recruiters lopen voorop in de ontwikkelingen, bovendien maken ze gebruik van de nieuwste methoden en technologieën. Zo haalt u meer uit uw personeelwerving, met minder moeite.. Enkele van onze initiatieven: • • •

Refer2: een totaal oplossing voor referral recruitment Recruiter University: trainingen, workshops en presentaties Boeken: ‘Recruitment via LinkedIn’ & ‘Solliciteren via LinkedIn’

Blog:

Recruiting Roundtable

Op www.RecruitingRoundtable.nl lees je het laatste nieuws, vacatures, trainingen en tips voor recruiters. Een kennisblog over arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie. De berichten komen van alle bekende recruitment blogs en nieuws websites.

www.recruit2.nl


Recruit2

© 2009-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recruit2. Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de auteurs. Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

www.recruit2.nl

Whitepaper LinkedIn recruitment producten  

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende LinkedIn Recruitment oplossingen en producten? Deze whitepaper geeft een overzicht van all...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you