Page 1

Dobrze zrobiona księgowość www.donewell.pl


o firmie donewell to firma zajmująca się outsourcingiem procesów biznesowych. Naszą uwagę skupiamy na świadczeniu usług księgowych, kadrowo-płacowych, doradztwie podatkowym oraz rozliczaniu projektów unijnych. donewell to specjaliści, którzy wykorzystują swoją wiedzę, pasję oraz doświadczenie. Umożliwiamy naszym Klientom cały szereg udogodnień, w tym redukcję kosztów operacyjnych i zwiększenie elastyczności podejmowanych decyzji biznesowych. Gwarantujemy jakość usług przejmując pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia czynności księgowych, kadrowo-płacowych oraz zgodności rozliczeń projektów unijnych z właściwymi im wytycznymi oraz regulacjami prawnymi. Działamy na podstawie uprawnień na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nadanych przez Ministerstwo Finansów RP.


wartości firmy Dbamy o sukces naszego Klienta

ułatwiając codzienne funkcjonowanie, pozwalamy mu skupić się na własnym rozwoju.

Konsekwentnie kierujemy się: • Otwartością, ponieważ dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem, wychodzimy z inicjatywą i własnymi pomysłami przy poszukiwaniach najlepszego rozwiązania,

• Dostępnością, dlatego że zwracamy szczególną uwagę na stały kontakt z Klientem, dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić zrozumienie aktualnych przepisów dotyczących firmy,

• Stałym podnoszeniem kompetencji, ponieważ nieustannie

pogłębiamy wiedzę specjalistyczną oraz poznajemy praktyczne zastosowania aktualnych przepisów.


Czym sie zajmujemy Rachunkowość księgowa

Świadczenie usług księgowych to jeden z fundamentów działalności donewell. Posiadamy doświadczenie zarówno w zakresie rachunkowości księgowej, jak i rachunkowości zarządczej.

Kadry i płace

Zakres usług obejmuje w pierwszej kolejności rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, wszelkich zmian i korekt dotyczących danych osób pracujących i dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy.

Doradztwo podatkowe

Dzięki naszemu doświadczeniu umiejętnie niwelujemy przeszkody, stawiane przez ciągle zmieniające się przepisy podatkowe.

Rozliczanie projektów unijnych

Pozyskanie dotacji to szansa na zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa. Ponieważ w donewell posiadamy głęboką wiedzę i doświadczenie w prawidłowym rozliczaniu funduszy unijnych.


1.

Rachunkowość księgowa

Umiejętne prowadzenie czynności księgowych oraz troska o Klienta składa się na pewność doskonałej jakości oferowanej przez donewell.

Zakres usług księgowych donewell obejmuje miedzy innymi wypracowanie z klientem polityki księgowej, na którą składa się opracowanie planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz raportowania zarządczego. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych: pit, cit, vat, intrastat oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Wsparcie w  przypadku kontroli przeprowadzonych przez organy administracji państwowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Ponadto wypełnianie formularzy do nbp, pfron i urzędu statystycznego, prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także jeśli istnieje taka potrzeba, usługa audytu oraz nadzór księgowy. Ponadto w cyklach rocznych, przygotowujemy roczne sprawozdanie finansowe, przygotowanie i złożenie rocznej deklaracji podatkowej, weryfikacja rozrachunków z kontrachentami (pisemne uzgadnianie kont dostawców i odbiorców), weryfikacja rozrachunków z pracownikami.


„Zmieniłem zdanie na temat księgowych. Pracownicy donewell mówią w zrozumiały sposób, zawsze znajdują czas aby omówić zagadnienia księgowe.Teraz bardziej świadomie podejmuję decyzje biznesowe” Mikołaj Kotecki- Prezes Zarządu Matii sp. z o.o. (Matii Sushi Restaurant, Violet Sushi & Yakitori, Fontanna Czekolady)


2.

Kadry i płace

W uzyskaniu przewagi nad konkurencją niezbędna jest świadomość nadzwyczajnej wartości, jaką stanowi dla firmy kapitał ludzki. Pracownik jest inwestycją przedsiębiorcy konieczną do osiągnięcia sukcesu.

Właściwa obsługa współpracy z pracownikiem, wymaga szczególnych nakładów, dlatego jej jakość ma wyjątkowe znaczenie również w aspekcie społecznym. Zakres usług obejmuje w  pierwszej kolejności rejestracja pracowników i  członków ich rodzin w  ZUS, wszelkich zmian i  korekt dotyczących danych osób pracujących i dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy. Bieżące rozliczenia pracowników i pracodawcy z ZUS. W sytuacji rozpoczęcia współpracy z pracownikiem, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników firmy, tworzenie oraz bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy. Ponad to obsługę współpracy z osobami fizycznymi w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, autorskie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne).


3.

Doradztwo podatkowe

donewell dostarcza swoim Klientom szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań i produktów związanych z  podatkami i usługami pochodnymi. Dzięki naszemu doświadczeniu umiejętnie niwelujemy przeszkody, stawiane przez ciągle zmieniające się przepisy podatkowe. Nasi wykwalifikowani doradcy i konsultanci specjalizują się w następujących dziedzinach: podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od towarów i usług (VAT), podatki lokalne, cła i handel międzynarodowy. Nasi specjaliści świadczą usługi w obszarze przeprowadzania przeglądów i badań podatkowych w zakresie podatku CIT, VAT, PIT w tym planowanie podatkowe i optymalizację obciążeń podatkowych, doradztwo dotyczące zagadnień podatkowych w trakcie procesu fuzji i przejęć jednostek gospodarczych, systematyczne doradztwo w sprawach podatkowych; w szczególności doradztwo w zakresie podatków (CIT, PIT, VAT, opłat celnych i akcyzy oraz opłat od czynności cywilnoprawnych. Doradztwo w tematyce cen transferowych, przygotowywanie wiążących interpretacji podatkowych, opracowywanie uprzednich porozumień cenowych (APA), doradztwo w  zakresie racjonalizacji obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych to kolejne usługi wchodzące w wachlarz oferty donewell. Wspieranie Klienta w ewentualnym postępowaniu podatkowym i obrona jego interesów przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, świadczymy usługę doradztwa w zakresie postępowań celnych oraz zmniejszenia obciążeń celnych, pomoc w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.


4.

Rozliczanie projektów unijnych

w donewell posiadamy głęboką wiedzę i doświadczenie w  prawidłowym rozliczaniu funduszy unijnych. Klient zyskuje pewność komfortowego przezwyciężenia trudności, przerastających niejednokrotnie przygotowanie samego wniosku. Dlatego współpraca z donewell daje szczególny komfort, ponieważ nasze doświadczenie gwarantuje precyzyjne i  poprawne spełnienie wymogów formalnych przy rozliczaniu projektów unijnych naszych Klientów. W ten sposób umożliwiamy faktyczny dostęp do przyznanych środków z dotacji. Zakres usług obejmuje przygotowanie prognozy wydatków na dany rok, przygotowywanie poprawnych pod względem formalnym i  merytorycznym wniosków o płatność, bieżący monitoring dokumentów księgowych z punktu widzenia zgodności z założeniami projektu, dokumentacji konkursowej i przepisów właściwych, sprawozdania w  zakresie wydatków kwalifikowanych w  realizowanym projekcie, podział kosztów na odpowiednie kategorie zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu, opisywania dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi MRR i IOK. Realizacja płatności (należność, zobowiązania) z wyodrębnionego rachunku bankowego i obsługę systemu PEFS oraz archiwizacja dokumentów w sposób ujednolicony i zgodny z Instrukcją Archiwizacji (IA),przed dlatego wspolpraca i zakres uslug.


„Moim celem było obniżenie kosztów, utrzymując ciągłość wiedzy o przedsiębiorstwie. Donewell zatrudnił nasz dotychczasowy zespół księgowych. To dowód elastyczności i koncentracji na oczekiwaniach klienta.” Witold Niedzielski. Dyrektor Finansowy. ICG Wdożenia SAP Sp. z o.o.


Poszukując wyróżników o jakich chcieliśmy informować potencjalnych klientów donewell, myśleliśmy o nowej jakości. Jakość można mierzyć tylko i wyłącznie jedna normą – ISO 9001. Zdecydowaliśmy się sformalizować i tym sposobem zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług. Cechą prawdziwie wyróżniającą klasę współpracy z donewell jest to, że nasi Klienci uzyskują dostęp do internetowego środowiska pracy. Umożliwia ono bezpieczny dostęp do aktualnych wyników finansowych firmy, listy zobowiązań urzędowych, listy płac czy kartoteki pracownika. Własne firmowe środowisko pracy ułatwia komunikację wewnątrz firmy, pozwala na sprawne rozliczanie delegacji, zarządzanie wyposażeniem firmy – w tym floty samochodów, obsługę procesu akceptacji wniosku urlopowego z zachowaniem zdefiniowanej struktury zależności. Ponadto Klient posiada możliwość korzystania z centralnej kartoteki kontrahentów i kompletnego środowiska do fakturowanie oraz komunikacji z biurem księgowym.

To zaledwie wybrane funkcjonalności do jakich Klienci donewell uzyskują dostęp przez całą dobę, każdego dnia w roku, z dowolnego miejsca na Ziemi wyposażonego w łącze internetowe. Więcej informacji o środowisku otick znajdziesz pod adresem www.otick.pl

Projekt wspolfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 2007-2013, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.


Kalendarz

Rozrachunki z kontrachentami

książka adresowa

urlopy

zadania

delegacje zagraniczne

Skrzynka pocztowa

znajomi

flota

Korespondencja

Wyposazenie Administracja i biura systemem

przesyłki przychodzące pracowników


Nie chcemy odpowiadać na niewygodne pytania. Nie chcemy ich nawet słuchać. Jakie są konsekwencje decyzji odejścia dotychczasowej księgowej? Kiedy czasami zastanawiasz się, jaką fatalną wiadomość możesz jeszcze usłyszeć – Twoja księgowa oświadcza, że odchodzi. Może w innym miejscu będzie zarabiała więcej, może będzie dysponowała własnym budżetem szkoleniowym czy dodatkowym pakietem medycznym. Jeśli zaoferujesz jej podwyżkę, prawdopodobnie zatrzymasz ją. Lecz na jak długo? Ciągłość działania wewnętrznego działu księgowości nigdy nie jest pewna. Czy wiesz precyzyjnie, ile czasu i pieniędzy zmarnujesz na poszukiwanie dobrego kandydata? Długość procesu rekrutacji trwa najczęściej od jednego do trzech miesięcy i wiąże się z co najmniej 10 spotkaniami rekrutacyjnymi, selekcją spośród 30 do 100 aplikacji potencjalnych kandydatów. Moment pełnego uruchomienia zawodowego pracownika na nowym stanowisku to od 3 do 6 miesięcy. Czy Ty i Twoja firma jesteście przygotowani na prowadzenie w tym czasie działalności bez pomocy księgowej? Zastanów się. Jeśli księgowa odejdzie, to jakie informacje zabierze ze sobą? O jakich ustaleniach wie? Czy firma obsłuży proces fakturowania bez księgowej? Jaka jest szansa, że strategiczne informacje takie jak wielkość wynagrodzeń czy przejściowo zła kondycja firmy pozostaną poufnymi? Sprawdź, kto w Twojej firmie jest dziś odpowiedzialny (również finansowo) za prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dowiedz się czy posiadasz polisę ubezpieczeniową na wypadek błędów Twoich pracowników.

Rozpoczynając współpracę z donewell zapobiegasz złym decyzjom.


donewell Łangowski Sp.k.

ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań Tel. + 48 61 640 51 90/91 Fax +48 61 640 51 92 E-mail: biuro@donewell.pl

www.donewell.pl

Dpt example dnoewell  
Dpt example dnoewell