Page 1

RAUMAN KAUPPAKAMARIN LEHTI WWW.RAUMA.CHAMBER.FI

YHTEINEN SÄVEL RAUMALAISILLA ERIKOISPUTKIEN TOIMITTAJILLA

1/2016 TEEMANA EU-RAHOITUS

EU TARJOAA MONTA RAHOITUSVAIHTOEHTOA

1 KAUPPAKAMARI

RYTMINMUUTOKSELLA ETEENPÄIN

TAVOITTEET TODEKSI PIENIN ASKELIN


RAUMA Kalliokatu 4 Ulla Aaltonen työterveyshoitaja p. 02 8380895

LUOTETTAVAA TYÖTERVEYSHUOLTOA

EURA Satakunnankatu 12 Sanna Iivonen työterveyshoitaja puh. 02 534 1830 MINERVA ON SUOMALAINEN

Lääkärikeskus Minerva on Raumalla ja Eurassa toimiva suomalainen ja paikallinen lääkärikeskus. Painotamme työpaikoilla tapahtuvaa toimintaa ja työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyön vahvistamista. Ota yhteyttä, niin sovitaan sinun yrityksesi henkilöstölle tarjottavista työterveyspalveluista.

WWW.LAAKARIKESKUSMINERVA.FI

SAA KOSKETTAA TÄMÄKIN LEHTI ON MEILLÄ PAINETTU

KORTIT | JÄLKIKÄSITTELY | ESITTEET | LOMAKKEET | TARRAT | NIDONTA | KUORET RAUMAN PAINOPISTE OY | MÄNNISTÖNKATU 15, 26101 RAUMA | PUH. 040 586 3883 | PAINO@RAUMANPAINOPISTE.FI

2 KAUPPAKAMARI


PÄÄKIRJOITUS

Rytminmuutoksella eteenpäin Uusi vuosi on alkanut seudullamme suotuisissa merkeissä. Yritykset investoivat ja uusia työpaikkoja on tänä vuonna syntymässä monella alalla. Tämä on hyvä uutinen, sillä investoinnit kertovat osaltaan yritysten tahdosta ja kyvystä pysyä kehityksessä mukana. Halutaan uudistua ja tehostaa toimintaa, jotta kilpailu kansainvälisillä kentillä olisi tasavertaisempaa. Kehittyvien talouksien yskiessä ovat monien vientiyritysten katseet kääntyneet jälleen Eurooppaan. Syytä onkin, sillä lähellämme on suuret markkina-alueet, joilla toimiminen

Yhtenäinen Eurooppa onkin se mitä pitää jatkossakin vaalia. Se rakentaa ympäristöömme turvallisuutta ja tuo kasvua

on EU:n ansiosta helppoa. Yhteinen valuutta helpottaa tätä entisestään. Toki oma tuote ja palvelu pitää ensin olla kunnossa kilpailtaessa sisämarkkinoillakin. Suomi on Euroopan syrjällä, sanotaan, mutta olemme myös keskiössä näiden yhteisten nimittäjien vuoksi. EU mahdollistaa tavaran ja työvoiman vapaan liikkumisen, kun taas maksut hoituvat vielä Portugalissakin omalla ”kotimaisella” valuutalla. EU on jatkuvasti poliittisten myllerryksien keskellä ja siirtolaiskriisi sekoittaa tätä entisestään. On kuitenkin selvää, että EU on yksi stabiileimpia talousalueita koko maailmassa, mikä rohkaisee yrityksiä tekemään investointeja tänne. Tätä vakautta ja ennustettavuutta hyödyntävät paitsi eurooppalaiset myös yhä useammat aasialaiset yritykset. Yhtenäinen Eurooppa onkin se mitä pitää jatkossakin vaalia. Se rakentaa ympäristöömme turvallisuutta ja tuo kasvua, eli ne hyvinvoinnin peruspilarit.

MARKO MIKKOLA toimitusjohtaja Kauppakamarit ovat tänä vuonna tekemässä rytminmuutosta koko Suomeen. Omassa kauppakamarissamme tämä tulee myös näkymään läpi vuoden. Konkreettinen ensimmäinen muutos oli toimistomme muutto uusiin tiloihin Teknologiatalo Sytyttimeen. Modernit tilat yritysten keskellä antaa hyvän pohjan uuden luomiselle. Tervetuloa tutustumaan! 3 KAUPPAKAMARI


JULKAISIJA RAUMAN KAUPPAKAMARI SINKOKATU 11 26100 RAUMA PUH. +358 (0)2 822 1199 WWW.RAUMA.CHAMBER.FI OSOITTEENMUUTOKSET PUH. +358 (0)2 822 1199 KAUPPAKAMARI@ RAUMA.CHAMBER.FI PÄÄTOIMITTAJA MARKO MIKKOLA TOIMITUS SAMU VAHTERISTO HANNA VANHATALO TAITTO TEEMU RINTANEN JABADABADUU KUVAPANKIT DREAMSTIME ILMOITUSMYYNTI JABADABADUU 050 542 8439 TAI 02 823 4522 ILMESTYY MAALISKUU VKO 10 TOUKO-KESÄKUU VKO 23 SYYS-LOKAKUU VKO 37 JOULUKUU VKO 50 PAINO RAUMAN PAINOPISTE OY ISSN 2342-7027

10 5 UUDET JÄSENET Kauppakamari toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi 6 TEEMA EU tarjoaa monta rahoitusvaihtoehtoa

KEHU KAVERIA 12 KOLUMNI Tavoitteet todeksi pienin askelin 13 MENTOROINTIOHJELMA Vauhdittaa naisten etenemistä liiketoiminnan johtotehtäviin

14 AJANKOHTAISTA Nyt johdetaan tiedolla 15 TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT Laaja koulutus kattaus

LYHYESTI LUKUINA

1/3 Finnveran mukaan yritysten omistusjärjestelyt kääntyivät vuoden 2015 aikana ensimmäistä kertaa kasvuun, ja Finnvera on mukana arviolta joka kolmannessa yrityskaupassa. 4 KAUPPAKAMARI

1 116 000 000

950

Vuoden 2015 aikana Finnvera rahoitti yrityksiä yhteensä 1 116 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2015 yhteensä noin 950 yritystä sai rahoitusta omistusvaihdokseen.

88% Suurin osa, eli 88 prosenttia Finnveran tarjoamista vientitakuista koski pääomatavaraviennin perinteisiä toimialoja, kuten laivanrakennusteollisuutta, telekommuniaakiota ja metsäteollisuutta.


UUDEN JÄSENEN ESITTELY SISSOS-MYYMÄLÄ OY

MIKSI KAUPPAKAMARIIN? Ajatus kauppakamariin lähti liikkeelle halusta käydä HHJ-kurssi. Hinnat olivat jäsenille edullisempia, joten liittyminen oli helppoa siinä kohtaa, sanoo toimitusjohtaja Turkka Toivola. – Olemme kasvaneet mikroyrityksestä pieneksi yritykseksi, ja saaneet liikevaihtomme yli kahden miljoonan. Koen, että Kauppakamarista saamme enemmän isompia yrityksiä hyödyttävää osaamista. Tärkeässä osassa on yrityksen oman osaamisen lisääminen ja ainakin kokemukset HHJ-kurssista olivat hyvät. Muuhun Kauppakamarin koulutustarjontaan olen tutustunut, mutta en vielä hyödyntänyt. – Hakeuduin mukaan kaupan valiokunnan toimintaan ja se on osoittautunut kiinnostavaksi. Tärkeää on mielestäni yhteistyö muiden kanssa ja verkostoituminen.

Sissos on metsästys- ja kalastusalan erikoisliike. Toiminta jakaantuu verkkokauppaan ja kivijalkamyymälään, joissa molemmissa haetaan jatkuvaa kasvua.

RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIVOTTAA VUODEN 2015 UUDET JÄSENET TERVETULLEEKSI MUKAAN TOIMINTAAN. Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Kukukari Oy

Salosport OY Kuntosumppu

A-Rahti Oy

LC Logistics Center Oy

Satawood Oy

Depot Service Rauma Oy

Paassilta Oy

Seasideindustry Park

Desing House Hellapuu 0y

Platom Oy

Sissos-myymälä Oy

Euran Energia Oy

Putkiliike Juha Nurminen Oy

Solomon Oy

FT Progressus Oy

Rakennustyöt Ville Kauppi Oy

Sotka Rauma

Haaviston Sora Oy

Rantalainen Oy Länsi-Suomi

SPS Tuotanto Oy

Heinimäen Hautaustoimisto Oy Isla Oy

Rauman Juku Oy

Terveystalo Healthcare Oy

Rauman Keskus-Apteekki

TF Engineers Oy

Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Rauman Tankkihuolto Oy

Tilitoimisto Tiliniitty

Kajak- Sport Oy Kiinteistökehitys Kuusisto Oy

River/ Vikkulapartners Oy

J-P Computer Oy

Yski Oy

5 KAUPPAKAMARI


TEEMA

Yritykset voisivat hakea enemmän

EU-rahoitusta Suomalaiset yritykset voisivat hakea rohkeammin kehitys-, tutkimus- ja investointirahaa EU:sta, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti. TEKSTI HEINO YLISIPOLA KUVAT HEIKKI SAVOLAINEN

6 KAUPPAKAMARI


S

uomi kärsii talouden taantumasta jo neljättä vuotta, eikä merkittävää toipumista näytä vieläkään olevan näköpiirissä. Vienti ei vedä entiseen malliin, ja työttömyys pysyttelee korkealla. Maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa. Ne ovat edelleen noin 15–20 prosenttia alemmalla tasolla kuin ennen finanssikriisin alkua vuonna 2008. Suomi elää paljolti juuri investointi­ tavaroiden viennistä, eli vientimme on melko yksipuolista. Meillä ei ole sellaisia globaaleja kulutustavararabrändejä – H&M, Ikea, Volvo – kuin länsinaapurillamme Ruotsilla.

Yrityksille on rahoitusta tarjolla kotimaan lisäksi myös EU:sta, mutta siinäkin suhteessa suomalaiset ovat hitaampia ja jäyhempiä kuin ruotsalaiset, hollantilaiset tai jopa britit. ”Kaikkiaan rahoitusvälineitä on runsaasti, kunhan suomalaiset yritykset rohkaistuisivat hakemaan nykyistä enemmän kehitys-, tutkimus- ja investointirahaa EU:sta”, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti, joka palasi viime syyskuussa takaisin Suomeen neljän vuoden Brysselin komennukselta. Brysselissä Yli-Lahti hoiti Suomen pysyvässä EU-edustustossa erityisesti rakennerahastoasioita.

Uusin rahoitusinstrumentti on Euroopan investointipankin takaus- ja investointiohjelma ESIR (Euroopan strategisten investointien rahasto), jonka pitäisi lisätä yksityisten investointien määrää Euroopassa, nopeuttaa talouden kasvua ja parantaa työllisyyttä. ESIRin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu yhteensä 315 miljardin euron uudet investoinnit EU-maissa. Investoinneista kolme neljäsosaa on isoja kansallisen tason hankkeita, ja loppuosa rahoituksesta on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. ESIR on uusi väline, jonka taustalla ovat EU ja Euroopan investointipankki EIP. 7 KAUPPAKAMARI


NOIN 500 MILJOONAA EUROA VUODESSA Tähän mennessä Suomi on saanut Euroopan unionin rahoitusvälineistä tutkimus- ja investointirahoitusta yhteensä noin 500 miljoonaa euroa vuodessa, mukaan lukien kansalliset rahoitusosuudet. Niin sanottuja vanhoja rahoitusvälineitä ovat Horisontti 2020 -ohjelma ja EAKR-rahoitus (Euroopan aluekehitysrahoitus). EU:n Horisontti 2020 -ohjelma on seitsemän vuoden mittainen, 2014–2020. EU-maiden tutkimuslaitokset ja yritykset voivat saada rahoitusta nykyisellä EU:n budjettikaudella yhteensä lähes 80 miljardia euroa. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa. Käynnistysvaiheessa Suomi on saanut Horisontti-rahoitusta noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. ”Edellytyksiä olisi varmasti paljon enempäänkin, mutta Suomi ei osaa lobata tarpeeksi omia hankkeitaan verrattuna vaikkapa Ruotsiin”, sanoo Yli-Lahti.

EAKR ON VANHIN EU-RAHOITUSVÄLINE Suomalaisille yrityksille ehkä tunnetuin EU-rahoitusväline on EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto). Yhteensä EAKR:n ja

EDELLYTYKSIÄ OLISI VARMASTI PALJON ENEMPÄÄNKIN, MUTTA SUOMI EI OSAA LOBATA TARPEEKSI OMIA HANKKEITAAN VERRATTUNA VAIKKAPA RUOTSIIN.

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoitusta Suomeen on tulossa 1,2 miljardia euroa EU:n budjettikaudella 2014–2020. Kummatkin rahastot ovat olleet toiminnassa jo ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Kappalemääräisesti suosituin on EAKR, jonka rahoituksesta tehdään noin 1 000 päätöstä vuodessa.

EAKR:n suurin hanke Suomessa tällä hetkellä on Stora Enson LVL-tehdas Varkaudessa. Tehdas valmistaa rakennuslevyjä. Tehdas on saanut EAKR-rahoitusta vajaa viisi miljoonaa euroa. LVL-viilupuu on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty puutuote, jolla on useita käyttötarkoituksia. Stora Enso aloittaa viilupuun valmistuksen Varkaudessa uudella tuotantolinjallaan kesään 2016 mennessä. Nivalassa sijaitseva Champion Door Oy on erikoistunut valmistamaan muun muassa lentokonehallien ja laivatelakoiden ovia. Yhtiön on saanut EAKR-rahoitusta tuotantoteknologiansa kehittämiseen noin 120 000 euroa. Yritys on hyvä esimerkki, kuinka paikallinen PK-yritys voi päästä erikoisosaamisellaan myös vientiyritykseksi. Kuopion Sorsasaloon suunnitellaan jättimäistä, noin 1,4 miljardia euroa maksavaa, maailman suurinta havusellutehdasta Finnpulp Oy:tä. Se olisi valmistuessaan vielä suurempi kuin Metsä Groupin Äänekoskelle valmistuva biosellutehdas. Finnpulp on saanut sellutehdashankkeen alkuvaiheen valmisteluihin EAKR-rahoitusta vajaa 600 000 euroa. Finnpulpin tehdas käyttäisi puuraaka-

FINNPULPIN TAVOITTEENA KÄYNNISTYS VUONNA 2019 FINNPULP OY VALMISTELEE UUTTA BIOTUOTETEHDASTA KUOPIOON. TEHDASHANKKEESSA ON MYÖS EU-RAHOITUSTA. TEHTAAN TAVOITTEENA ON, ETTÄ TUOTANTO KÄYNNISTYY VUONNA 2019.

8 KAUPPAKAMARI

tarjoamat ESIRin kaltaiset rahoitusmallit erittäin tärkeiksi. Hankkeen mahdollistamisen myötä niillä on iso yhteiskunnallinen merkitys. Valmistuttuaan biotuotetehdas kasvattaa maamme teollisuuden vientituloa yhden prosentin ja bkt:ta 0,4 prosenttia sekä työllistää yhteensä yli 3 400 henkeä. FINNPULP

Tällä hetkellä yhtiön työpöydällä on ympäristölupaan ja kaavoitukseen liittyvät asiat sekä seuraavan vaiheen rahoitusneuvottelut. Hankkeessa on mukana useita arvostettuja kotimaisia sijoittajia, jotka ovat olleet valmiita alkuvaiheen riskirahoitukseen ennen lupa-asioiden varmistumista, kerrotaan Finnpulp Oy:stä. Rahoituskierrosten myötä omistajia tulee lisää. Etenkin kansainväliset sijoittajat edellyttävät lupaprosessien valmistumista ennen sijoituspäätöksiään. Uusi tehdas tarvitsee 6,7 miljoonaa kuutiota puuta. Laskennallisesti kotimainen puu riittää Finnpulpille ja muille toteutuksessa oleville selluhankkeille. Finnpulpin mukaan tärkeää on aktivoida puumarkkinoita ja tehostaa koko hankin-

taketjua. Lisäksi tarvitaan eri teollisuudenalojen markkina- ja kysyntätilanteisiin sopeutuvaa puun hyödyntämistä. Tänä vuonna toteutettavan toisen rahoituskierroksen jälkeen hankkeen painopiste siirtyy tehtaan perussuunnitteluun sekä varsinaisen rakennusvaiheen rahoitukseen. Tässä vaiheessa Finnpulp näkee EU:n

Havainnekuva Finnpulpin havusellutehtaasta.


TEM:in neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti sekä elinkeinoministeri Olli Rehn kannustavat yrityksiä tutustumaan EU-rahoituksen mahdollisuuksiin.

päätetään työ- ja elinkeinoministeriössä. ainetta 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodesESIR-rahoitusta haetaan kuitenkin suoraan sa. Sellutuotanto olisi 1,2 miljoonaa tonnia Euroopan investointipankista. vuodessa. Lisäksi tehdas tuottaisi 60 000 Yli-Lahden mutonnia mäntyöljyä kaan hakemusten ja yhden terawattikäsittelyajat ovat tunnin biosähköä BRITANNIA, RANSKA, muutamasta kuuvaltakunnan verkHOLLANTI JA RUOTSI kaudesta puoleen koon. OVAT SELVÄSTI vuoteen, joskus Joulukuussa SUOMEN EDELLÄ pitempiä. 2015 valmistui EU-RAHOITUKSEN Kun puhutaan Finnpulpin HANKINNASSA. yritysten kilpailusta ympäristövaiEU-rahoituksesta, kutusten arSuomi on Yli-Lahviointiselostus. den mukaan ollut Tehtaan perustajien keskinkertainen tarkoituksena on, hakija. että sellutehdas käynnistyisi tämän vuosiky”Britannia, Ranska, Hollanti ja Ruotsi mmenen loppuun mennessä. ovat selvästi Suomen edellä EU-rahoituksen Rakennerahastojen (EAKR, ESR) hankhankinnassa. Ne osaavat lobata paremmin keet päätetään Suomessa, ESIR-hakemukset kuin Suomi. Tietenkin tarvitaan ensin hyvä Luxemburgissa ja Horisontti-hakemukset liikeidea ja sitten rohkeutta riskinottoon. Brysselissä. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta.” Yli-Lahden mukaan Suomen hyvinHAKEMUKSET ELY-KESKUKSISTA vointi- ja terveysteknologia-alan yritykset Kaikki tutkimus- ja investointiravoisivat olla uusi kasvava alue EU-rahoitukhoitushakemukset hoidetaan paikallisen sen saannissa. Ely-keskuksen kautta. Isommat hankkeet

Suomalaisten yritysten pääsyä EU:n rahoituslähteille helpottanee se, että elinkeinoministerinä toimii Olli Rehn (kesk.), jolla entisenä EU-komissaarina on erittäin hyvä unionin ja keskeisten päättäjien tuntemus. EU-rahoituksen lisäksi yritykset voivat saada ja usein tarvitsevatkin myös kotimaista julkista rahoitusta, jota on tarjolla Tekesistä, Finnveralta ja Suomen Teollisuussijoitukselta. ESIMERKKEJÄ EU:N RAHOITUSINSTRUMENTEISTA • ESIR eli Euroopan strategisten investointien rahasto • EAKR eli Euroopan aluekehitysrahoitus • Horisontti 2020 -ohjelma • ESR eli Euroopan Sosiaalirahasto • PK-yrityksille suunnattu Cosme • EIP:n, EIF:n tarjoamat lainat ja lainatakaukset Lisätietoja osoitteesta ec.europa.eu

9 KAUPPAKAMARI


KEHU KAVERIA

Raumalaisilla toimittajilla JH-Sprinkleriurakointi Oy JANI HÄMÄLÄINEN

JATKUVAA KASVUA JA LISÄÄ TOIMIPAIKKOJA JH-Sprinkleriurakointi Oy:n juuret ovat Jani Hämäläisen vuonna 2008 aloittamassa aliurakointiyrityksessä. Viisi vuotta myöhemmin yrityksen nimi päivitettiin vastaamaan paremmin toimenkuvaa. – Kumppaneiksi tulivat Jarmo Kemppainen Tampereelta ja Tomi Parkkinen Jyväskylästä ja toimintamme muuttui urakoinniksi avaimet käteen -periaatteella, kertoo toimitusjohtaja Jani Hämäläinen. Toimipaikat sijaitsevat Raumalla, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Mikkelissä ja uusimpana on avattu Espoon toimipaikka. Yritys suunnittelee ja asentaa sammutusjärjestelmiä muun muassa päiväkoteihin, palvelutaloihin, liikerakennuksiin ja varasto- ja logistiikkatiloihin. VERKOSTO TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA Hämäläinen painottaa, että tänä päivänä tarvitaan erittäin hyvä verkosto, jotta löytää potentiaaliset työmaat. Oman alan tuttuihin tekijöihin luotetaan. 10 KAUPPAKAMARI

– Jyrki Laitoseen tutustuin, kun hän tuli asentamaan kotiini lattialämmitystä. Meistä tuli ystäviä. Keskustelemme niin kuin vain yrittäjät voivat keskenään tehdä. Juuri 15 minuuttia sitten vinkkasin Jyrkille parista isosta rakennushankkeesta, jonne hänen kannattaisi markkinoida yritystä. JH-Sprinkleriurakointi ja RauHeat ovat kasvaneet hyvin samaa tahtia ja liikevaihtokin on suunnilleen yhtä suuri. – Yrityksiämme yhdistävät erikoisputkitoimitukset, tosin eri tarkoitukseen eli RauHeatilla lämpöputkistot ja meillä sprinklerit. Lattialämmitysasennuksetkin ovat sittemmin jatkuneet, nyt yritystasolla. – Uusissa toimitiloissamme on RauHeatin toimittama lattialämmitys, Hämäläinen naurahtaa. – Vaikka nyt on ollut rakennusalalla hiljaisempaa, olemme saaneet kehitettyä ja tehostettua toimintaamme ja liikevaihto on kasvanut jatkuvasti. Hyvin hoidettu työ ja kustannustehokkuus ovat jatkuvuuden ainoa edellytys.

• Toimiala, tuotteet, palvelut: JH-Sprinkleriurakointi Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä automaattisten sammutuslaitteiden asennus- ja suunnitteluliike. • Asiakkaiden jälkihoitoon on juuri perustettu JH-Sprinklerihuolto Oy • Perustettu 2008 • Henkilöstöä 35, alihankkijaverkosto mukaan lukien työllistää noin 50 henkeä • Liikevaihto 2015: noin 4,3 milj Eur


erikoisputkien yhteinen sävel RauHeat Oy JYRKI LAITONEN

RAUMALAISTA OSAAMISTA KOKO SUOMEEN RauHeat Oy on laadukkaiden LVI tuotteiden maahantuontiyritys, jonka päätuotteina ovat eristetyt alueputkijärjestelmät, maalämmön siirtoputkistot sekä vesikiertoiset lattialämmitysjärjestelmät. Asiakkaita ovat LVI-alan tukkuliikkeet, LVI-urakoitsijat sekä rakennusliikkeet ympäri Suomen. Energiatehokkuus ohjaa vahvasti yhtiön toimintaa, mm. eristetyt lämpö- ja käyttövesiputket ovat markkinoiden energia- tehokkaimpia, lisäksi maalämpötuotteet sekä vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä tukevat hyvin yhtiön energiatehokkuus-teemaa. VINKKEJÄ SOPIVISTA TARJOUSKOHTEISTA – RauHeat Oy on ollut tekemässä JH-Sprinkleriurakointi Oy:n Jani Hämäläisen omaan kotiin lattialämmitysjärjestelmän ja tätä kautta olemme

myös aloittaneet yritystason yhteistyön JH-Sprinkleriurakoinnin kanssa, kertoo aluepäällikkö Jyrki Laitonen. – RauHeat Oy ja JH-Sprinkleriurakointi Oy toimivat molemmat samalla LVI-alalla, joten yhteistyö on luontevaa yritysten välillä ja vinkkaammekin toisillemme sopivista, potentiaalisista työmaista. Olemme raumalaisia yrityksiä ja molempien toimialueena on koko Suomi. Yhteistyömme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Toisinaan päästään tekemään hommia samoille työmailla. – Rauman talousalueella meillä on ollut molemmilla esimerkiksi iso ja haastava työmaa Lakarin logistiikka-keskuksessa. RauHeatilla on itselläänkin toimisto- ja tuotantotilat sekä yli 5000m2 varastointialueet Lakarin kupeessa, Kirvestiellä, jonne muutettiin vuosi sitten. – Yhteistyömme on poikinut hyvin hedelmää. Kasvu on ollut viime vuosina hyvää ja liikevaihtomme on nyt noin 4,5 miljoonaa euroa.

• Toimiala, tuotteet, palvelut RauHeat Oy on laadukkaiden LVI tuotteiden maahantuontiyritys, jonka päätuotteina ovat eristetyt alueputkijärjestelmät, maalämmön siirtoputkistot sekä vesikiertoiset lattialämmitysjärjestelmät. • Perustettu 1999 • Toimipisteet Raumalla, Vantaalla, Seinäjoella, Oulussa ja Kuopiossa • Henkilöstöä 17 • Liikevaihto 2015, 4,5 milj. Eur

11 KAUPPAKAMARI


KOLUMNI

Tavoitteet todeksi pienin askelin Käsi ylös, jos tunnet itsesi terveeksi, rentoutuneeksi ja hyvinvoivaksi juuri nyt? Hienoa, jos näin on, sillä kiire, stressi ja työelämän kovat vaatimukset ovat arkipäivää lähes kaikilla aloilla ja organisaatiotasoilla. Yhä useammin tämä kova kolmikko, kiire, stressi ja vaatimukset yhdistyvät työntekijöiden huonoon kuntoon ja heikkoon terveyteen. Jotta työelämän paineista selviäisi, olisi tärkeää pitää itsestään, omasta fyysisestä ja henkisestä kunnosta hyvää huolta. Monet kuitenkin unohtavat oman hyvinvoinnin merkityksen arjen keskellä. Teen työkseni henkilökohtaisten valmennusten lisäksi Firstbeat Hyvinvointianalyysejä, jotka mittaavat sykettä ja sykevälivaihtelua ja sitä kautta voidaan tunnistaa ihmisen kokonaiskuormitus sekä stressin ja palautumisen tasapaino. Mittauksista käy selkeästi ilmi, että hyväkuntoinen ja normaalipainoinen ihminen sietää stressiä paremmin ja palautuu nopeammin kuin huonokuntoinen. Siispä sopiva liikunta, riittävä uni ja lepo sekä terveellinen ravitsemus ovat tärkeimmät työhyvinvoinnin kulmakivet. Hienoimmatkin ergonomiset ratkaisut, työpaikan ilmapiiri, johtamisjärjestelmät ja muut työhyvinvoinnin palaset ovat merkityksettömiä, mikäli vähitellen nakerramme omaa terveyttämme liian vähillä yöunilla, epäterveellisellä ruualla ja liikkumattomuudella. Elämäntavat ovat juurtuneet meihin niin syvälle, että niiden muuttaminen kerralla on mahdotonta. Hyppy sohvaperunasta jumppakärpäseksi ei tapahdu sormia napauttamalla vaan vaatii tavoitteita ja selkeää suunnitelmaa. Teemme usein työpaikoillamme strategisia valintoja ja päätöksiä, luomme tavoitteita ja seuraamme niitä. Miksi emme tekisi niin myös sen tärkeimmän organisaation, eli Minä Oy:n suhteen? Toivottavasti et masentunut ensimmäisten kappaleiden jälkeen ja jaksoit lukea tänne asti. Sillä kerron sinulle reseptin omien elämäntapojen muuttamiseen kohti terveempää arkea. Päätä opetella yksi uusi, mutta pieni elämäntapamuutos kerrallaan. Keskity siihen tavoitteeseen yksi viikko. Se tapa voi olla esimerkiksi välipalan syöminen iltapäivällä, aamulenkkeilyn aloittaminen, veden juonnin lisääminen tai muu omaa terveyttäsi edistävä asia. Kirjaa jokaisen viikon tavoite itsellesi ylös ja seuraa säännöllisesti, oletko juurruttanut tavat omaan arkeesi. Kun uudesta elämäntavasta on tullut rutiini, niin valitse uusi tavoite. Maraton juostaan metri kerrallaan, joten oman hyvinvoinnin edistäminenkin tapahtuu pienin askelin. Tärkeintä on aloittaa nyt, eikä vasta ensi maanantaina.

Pauliina Nordberg Personal trainer, hyvinvointivalmentaja Wellbeat Oy 12 KAUPPAKAMARI


TILASTO

Mentorointi vauhdittaa naisten urakehitystä KESKUSKAUPPAKAMARIN MENTOROINTIOHJELMA NAISJOHTAJILLE VAUHDITTAA OSAAVIEN NAISTEN ETENEMISTÄ YHTIÖIDEN LIIKETOIMINNAN JOHTOTEHTÄVIIN JA HALLITUKSIIN. TEKSTI JA GRAAFIT KESKUSKAUPPAKAMARIN VIESTINTÄ

Keskuskauppakamarin mentorointiohjelma on suunnattu keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Ohjelman tavoitteena on myös murtaa lasikattoja. Mentorointiohjelma on siivittänyt monen osallistujan urakehitystä ja tukenut vaativassa työssä toimimista.

SAAVUTTIVATKO NAISET TAVOITTEENSA OHJELMASSA?

61

SAAVUTTI ENNEN OHJELMAA ASETTAMANSA TAVOITTEEN TAVOITE MUUTTUI, JA SE SAAVUTETTIIN

Nyt käynnissä on kolmas ohjelma. ”Ensimmäiseen ohjelmaan osallistujille tehtiin seurantakysely kaksi vuotta ohjelman päättymisen jälkeen. Tulokset olivat hyviä”, kertoo Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanainen. ”Osallistujista jopa 93 prosenttia kertoo kasvattaneensa verkostojaan ohjelman myötä. Lähes yhtä moni ilmoittaa saaneensa eväitä oman uran suunnitteluun”, Horttanainen sanoo.

100 %

25

TAVOITE MUUTTUI, JA SITÄ EI SAAVUTETTU

EI SAAVUTTANUT TAVOITETTAAN

4 10

Yhteensä 86 prosenttia mentoroitavista sanoo saavuttaneensa tavoitteen, jonka oli asettanut ennen mentorointia tai sen aikana.

OHJELMASTA SANOTTUA:

sai ohjelmasta työkaluja uransa suunnitteluun

Erinomainen kokonaisuus: sopivan pitkä ja monipuolinen. Mentorikin sattui hyvin kohdalleen.

93 %

kasvatti verkostojaan ohjelman aikana

Mahtavaa oli verkostoituminen erilaisissa virallisissa ja vapaamuotoisissa tilaisuuksissa.

Erittäin lämpimät kiitokset siitä, että sain mahdollisuuden osallistua Naisjohtajien mentorointiohjelmaan, ja sain mahdollisuuden tavata ihmisiä ja tutustua organisaatioihin ja yhtiöihin, joihin en olisi omassa työssäni pystynyt.

13 KAUPPAKAMARI


AJANKOHTAISTA BLOGI- JA APSIVINKIT Fuel blogi Fuel Digital Oy:n yritysblogi, jossa avataan sosiaalisen myynnin ja markkinoinnin saloja selkokielisesti ja hauskalla tavalla. blogi.fueldigital.fi

Periscope Periscope on Twitterin sovellus, jolla voi lähettää reaaliaikaista videokuvaa. Ladattavissa Google Play:ssa ja Apple Store:ssa. periscope.tv

Tietoa on tänä päivänä tarjolla enemmän kuin koskaan. Sitä tulee kirjaimellisesti joka ikisestä tuutista, ja sen määrä tuntuu aina vain kasvavan. Mutta osataanko jatkuvasti lisääntyvää tietomassaa kerätä ja muokata niin, että siitä on yritykselle tai yhteisölle hyötyä? Tai osataanko tietoa käyttää ollenkaan? Tiedosta kun ei ole tuon taivaallista hyötyä, jos sitä ei pystytä hyödyntämään organisaatiota koskevassa päätöksenteossa. Siinä taisi tulla jo selitetyksi, mitä tarkoittaa tiedolla johtamisen käsite. Tiedolla johtaminen on sitä, että yritys jalostaa keräämäänsä ja tallentamaansa tietomassaa selkokieliseen ja mahdollisimman avoimeen muotoon. Näin voidaan varmistaa, että kaikki näkökulmat ja vaihtoehtoiset toimintatavat tulevat otetuiksi päätöksenteossa huomioon. Samalla pystytään varautumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Jos ympäröivä maailma pyörähtää uuteen asentoon, johdolla pitää olla selvät sävelet siitä, mihin suuntaan yrityksen omaa toimintaa aletaan ohjata. Tiedolla johtaminen on ennen muuta sitä, että johtaja jättää fiilistelyt ja intuitiot vähemmälle ja keskittyy tekemään faktapohjaisia päätöksiä. Kyse on nimenomaan johtamisesta. Parhaastakaan tiedosta ei ole mitään iloa, jos johtaja ei osaa ottaa sitä käyttöönsä. Tietoa voi kerätä ja pakata kuka tahansa, mutta tiedolla johtamisesta vastaa aina pomo. Tiedolla johtaminen koskettaa tavalla tai toisella kaikkia kauppakamarien jäseniä. Niin johtajat kuin yritysten henkilökuntakin ovat tämän haasteen edessä. Siksi se on syytä ottaa mukaan jokaisen kauppakamarin koulutusohjelmaan. Jotkut ovat heränneet jo: Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarissa mietitään, mihin ajankohtaan ensimmäinen tiedolla johtamisen koulutustilaisuus olisi mahdollista sijoittaa. 14 KAUPPAKAMARI

CMI:n twiitit sisältävät työkaluja ja vinkkejä sisältömarkkinoinnin tuottamiseen ja tehostamiseen. @CMIContent

Tarvitseeko valloittaa maailma saadakseen maailmanluokan kumppanin? Maailman myllerryksessä pienempikin yritys hyötyy asiantuntevista neuvoista ja luotettavasta kumppanista. EY on Suomessa alansa markkinajohtaja ja kansainvälinen verkostomme kattaa 212 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Lähimmän toimistomme löydät osoitteesta ey.com/fi/kotimaa EY | Tilintarkastuspalvelut | Veropalvelut | Lakipalvelut | Konsultointi | Yritysjärjestelyt

© 2016 Ernst & Young Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nyt johdetaan tiedolla

Content Marketing Insitute


TILAISUUDET

18.4. EK-foorumi - koulutus ja digitalisaatio Tervetuloa kuulemaan ammatillisen koulutuksen uudistamisesta ja digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksista yritystoiminnassa KLO 10:30

Tilaisuuden avaus Johtaja Kari Pasanen, UPM Rauma Rauman kauppakamarin puheenjohtaja Uudistuva ammatillinen koulutus Asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  Miten yritysten osaamistarpeisiin vastataan – koulutuksen digitalisaatio ja ammatillisen koulutuksen reformi Erityisavustaja Matias Marttinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö Digitalisaatio vauhdittamaan yritystoimintaa Asiantuntija Jari Konttinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK    Digitalisaation hyödyntäminen: Case Riffid Oy Toimitusjohtaja Jussi Nummela, Riffid Oy KLO 12:30

  

Lounas (ravintola Byssa) LISÄTIETOJA

Paikka: Teknologiatalo Sytytin Sinkokatu 11, 26100 Rauma Järjestäjät: Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Rauman kauppakamari Tilaisuus on maksuton, mutta pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Rauman kauppakamarin sivuilla olevan linkin kautta 8.4. mennessä. Lämpimästi tervetuloa!

9.5. Ennakkotietona Kauppakamarin kevätkokous Rauman kauppakamari kutsuu jäsenyritystensä edustajat sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja sitä seuraavaan esitelmätilaisuuteen maanantaina 9.5.2016 kello 16.00- 18.30 Teknologiatalo Sytyttimeen, Sinkokatu 11, 26100 Rauma. Ennen varsinaista kevätkokousta pidetään kauppakamarin valtuuskunnan kokous klo 15.00 – 15.45 Ilmoittautumiset viimeistään 02.05.2016 sähköpostilla os. kauppakamari@rauma. chamber.fi tai kauppakamarin sivuilla olevan linkin kautta. Kevätkokouksen aiheena on Rauman seudun vetovoima. 15 KAUPPAKAMARI


TULEVAT TAPAHTUMAT

21.3. Taloushallinnon persentaatiot - Presenting a Financial Picture (verkkokoulutus) Webinaarin kieli on englanti. Webinaari nauhoitetaan ja se on katsottavissa kahden viikon ajan. Kouluttajana Brian McMillan AAC:ltä. OHJELMA:

Overview: Presenting a business-based topic can be a challenge for anyone; effectively presenting your company’s financial picture or budget details and rationale can be plainly disastrous if not done so in a compelling way. PAIKKA: OMA TYÖTILA, OMA KONE. KLO: 14.00-15.00

HUHTIKUU

7.

HUHTIKUU

11.

HUHTIKUU

22.

POMON VUOSIHUOLTO

Pysähdy puoleksi päiväksi pohtimaan miten pidät parhaiten yllä hyvää johtamisvirettä ja tuloskuntoa kiireen keskellä. Pääset vaihtamaan kokemuksia ja parhaita toimivia käytäntöjä muitten osallistujien kanssa. Kuulet myös valmentajan parhaat vinkit ja pääset miettimään juuri sinulle sopivimmat konkreettiset keinot entistä mukavampaan ja toimivampaan johtamiseen.

VISUAALISUUS EXCELISSÄ (VERKKOKOULUTUS)

ALV- AJANKOHTAISKATSAUS 2016

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa Excelin luvuista selkeitä kuvia, joiden avulla voi tulkita kehityssuuntia ja tehdä vaikuttavia esityksiä. Esitettävän tiedon havainnollisuutta voi parantaa graafisella esityksellä.

Koulutuksessa käydään läpi kaikki arvonlisäverotuksen ajankohtaiset asiat, mm. uusin oikeuskäytäntö ja sen käytännön vaikutukset, Verohallinnon uudet ohjeet ja viimeaikaiset ja tulevat lainsäädännön muutokset

LISÄTIETOJA

LISÄTIETOJA

LISÄTIETOJA

7.4.2016, klo 12.00 – 16.00 sisältää x 2 kahvi Kouluttaja: Pia Aalto Jäsenhinta 220 € + alv 24% ja muilta 320 € + alv 24% 16 KAUPPAKAMARI

Asiantuntija Arja Kuukkanen, Powen Oy Aika Maanantai 11.4.2016, klo 14.00- 15.00

22.4.2016, klo 9.00–12.30 aamukahvi sekä lounas Kouluttaja: Petri Salomaa jäsenhinta 240 € + alv 24% ja muilta 340 € + alv 24%


TULEVAT TAPAHTUMAT

22.4. KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUKSEN TYYPILLISET RISKITILANTEET Koulutuksessa käsitellään tärkeimmät yritysten välisen kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen riskitilanteet.

KLO 12.30–15.00 KAHVITARJOILU X 2 KOULUTTAJA: PETRI SALOMAA JÄSENHINTA 205€ + ALV 24% MUILTA 305€ + ALV 24%.

23.4. Hyvää asiakaspalvelua vieraalla kielellä – Creating Good Customer Experience (verkkokoulutus) Webinaarin kieli on englanti. Webinaari nauhoitetaan ja se on katsottavissa kahden viikon ajan. Kouluttajana on Glennon Kiernan-Lahti AAC:stä. OHJELMA:

•Showing respect •Showing interest •Showing understanding •Showing positive service attitude PAIKKA: OMA TYÖTILA, OMA KONE KLO: 14.00-15.00 17 KAUPPAKAMARI


TULEVAT TAPAHTUMAT

25.4.

TOUKOKUU

9.

Yrityksesi hissipuhe – Pitching Your Company (verkkokoulutus) Webinaari nauhoitetaan ja se on katsottavissa kahden viikon ajan. Kouluttajana Glennon Kiernan-Lahti AAC:ltä. OHJELMA:

Overview: focusing on the three Cs of communication You will receive advice on making clear, concise and consistent pitches, presentations and proposals for investment and growth opportunities. KLO: 14.00-15.00 PAIKKA: OMA TYÖTILA, OMA KONE. WEBINAARIN KIELI ON ENGLANTI.

TOUKOKUU

10.

#SOMENHERMOLLA -KOULUTUS

Oletko aallon harjalla ja somen hermolla? Yhteisöpalvelut kehittyvät ja uudistuvat jatkuvasti. Uudet kanavat lyövät itsensä läpi ja samaan aikaan vanhat tutut uudistuvat. Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille monia vaihtoehtoja ja jokaisen tulisi osata valita omiin lähtökohtiinsa ja kohderyhmäänsä sopivat kanavat ja käytännöt sosiaalisen median aalloilla surffatessa. Koulutuksessa käydään läpi ajankohtaiskatsaus sosiaalisen median käyttöön Suomessa. LISÄTIETOJA

Klo 13.00–16.00 sisältää kahvi x 2 Asiantuntijana Somecon Oy:n kouluttaja Jäsenhinta 220 € + alv 24%, muilta 320 € + alv 24%. 18 KAUPPAKAMARI

13.

NÄPPÄRÄT EXCELIN MAKROT (VERKKOKOULUTUS)

Teetkö Excel-taulukoille toistuvia toimia päivittäin, viikoittain, kuukausittain? Automatisoi rutiinit makroilla ja säästä huomattavasti työaikaa! Makrojen nauhoittaminen on helppoa, eikä vaadi ohjelmointitaitoja. LISÄTIETOJA

Asiantuntija Sari Suominen, Powen Oy Aika Maanantai 9.5.2016, klo 14.00-15.00

SYYSKUU HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)- KURSSI 2016

Seuraava Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteinen kurssi käynnistyy 13.9.2016. Varaa paikkasi ajoissa! Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. LAAJUUS:

HHJ -kurssi koostuu neljästä puolen päivän mittaisesta jaksosta sekä ryhmätyöstä ja lukupaketista. 1. JAKSO: HYVÄ HALLINTOTAPA

Tiistai 13.9.2016, klo 12.45 - 17.15, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28, 27100 Eurajoki 2. JAKSO: HALLITUKSEN JA HALLITUSTYÖN ORGANISOINTI

Tiistai 20.9.2016, klo 12.45 - 17.15, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28, 27100 Eurajoki 3. JAKSO: HALLITUKSEN STRATEGIATYÖ

Torstai 29.9.2016, klo 12.45 – 17.15, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28, 27100 Eurajoki 4. JAKSO: YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA JA OHJAUS

Keskiviikko 12.10.2016, 12.45 – 19.00, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28, 27100 Eurajoki SISÄLTÖ:

Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työmuodot (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta. ILMOITTAUTUMINEN:

HHJ -kurssille ilmoittaudutaan valtakunnallisen HHJ -rekisterin kautta osoitteessa www. hhj.fi Sinun pitää ensin kirjautua rekisteriin ja sen jälkeen voit ilmoittautua haluamaasi koulutukseen. Kun ilmoittautuminen on onnistunut, saat sähköpostiisi tiedon hyväksymisestäsi kurssille. Ilmoittaudu viimeistään 26.8.2016 mennessä. KURSSIN HINNAT

HHJ -kurssin hinta on jäsenille 1 200 € (+alv 24 %) ja muille 1 700€ (+alv 24 %). LISÄTIETOJA

Rauman kauppakamari: Päivi Junnila, paivi.junnila@rauma.chamber.fi (044-7654 533). Lisätietoja löytyy myös osoitteesta www.hhj.fit


TULEVAT TAPAHTUMAT

22.9. Excel henkilöstöhallinnon työkaluna Henkilöstösuunnittelun avulla varmistetaan riittävä ja oikea osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstön kehittämiseen tarvitaan luotettavaa ja laadukasta raportointia. Excel tarjoaa erinomaisen, helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan työkalun hallittuun tiedonkeruuseen, tehokkaaseen tiedonhallintaan ja raportointiin. Koulutuksessa vahvistat omaa osaamistasi ja päivität tietosi, jotta pääset hyödyntämään Excelin uusia huikeita raportointityökaluja. sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan PAIKKA: TEKNOLOGIATALO SYTYIN, SINKOKATU 11, 26100 RAUMA KLO: 9.00-16.00

KUN ETSIT Vapaata toimitilaa Yritystonttia Tiloihisi vuokralaista tai ostajaa

tontit ja toimitilat

Tutustu Rauman toimitila- ja yritystonttitarjontaan tai jätä ilmoitus omasta vapaasta kohteestasi. Tutustu kattavaan palveluumme, josta löydät yrityksellesi mahdollisuuksia kätevästi yhdestä paikasta.

toimitilat.rauma.fi Toimitila- ja tonttirekisteriä ylläpitävät Rauman kaupunki ja raumalaiset kiinteistövälittäjät. 19 KAUPPAKAMARI


J O 2 5 V U O T TA

Ihmisiltä ihmisille Meillä on kyky nähdä, taito tehdä sekä hinku onnistua. Meille on helppo tulla ja kanssamme on mukava asioida. Mainostoimisto Jabadabaduu on toiminut vuodesta 1990. Toimipisteemme sijaitsevat Porissa, Raumalla, Helsingissä ja Turussa.

Rauman Kauppakamari 1/2016  
Rauman Kauppakamari 1/2016