Page 4

POLLARI 2/2017

DIGITALISAATIO YHDISTÄÄ TEHOKKUUDEN JA TURVALLISUUDEN

Rauman meriväylä –syvästi älykäs Kuinka paljon vettä jää laivan ja merenpohjan väliin 12 metriä syvällä väylällä? Riippuu olosuhteista ja laivasta lasteineen. Älykäs meriväylä vastaa kysymykseen aina tarkalleen.

R

auman meriväylä on sekä syvä että älykäs. Merimerkkien valotehoa voi säätää puhelimella, väylä ennustaa ja arvioi meriveden korkeuden ja aallokon sekä piirtää tarkan 3D-mallin pohjan topografiasta. Nyt ei puhuta tulevaisuudesta, vaan olemassa olevasta maailmasta. − Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia tietotuotteita, joilla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että turvallisuutta. Älyväylähankkeessa on kyse ratkaisuista, jotka palvelevat kaikkia väylän käyttäjiä, alustaa Liikenneviraston ylitarkastaja Jorma Timonen. Hankkeessa on pohdittu, kehitetty ja testattu tietopalveluja, jotka parantaisivat väylää käyttävän toimijan turvallisuutta sekä tehokkuutta. Liikkeelle Liikenneviraston hanke lähti siitä, että mitä tietoa olisi mahdollista tuottaa. Toisessa vaiheessa testataan, miten tietoa saadaan tuotettua sekä käytettyä tavalla, joka palvelee navigointijärjestelmiä sujuvasti. Vaiheet kulkevat tällä hetkellä limittäin. − Merenpohjan todellisen tilan tarkka mallintaminen on olemassa oleva tietotuote, mutta sen saattaminen asiakkaiden käyttöön vaatii vielä oikeanlaisen alustan sekä sitä operoivan toimijan. Käytännössä on kyse siitä, miten tietotuote integroidaan navigointijärjestelmään, selvittää Timonen.

Älyväylä palvelee nykyistä meriliikennettä ja avaa tietä autonomiselle liikenteelle. Liikenneviraston ylitarkastaja Jorma Timonen.

Uusia avauksia

den kannalta. Yhteistyötahojen kanssa kehitämme navigoinnin ja luotsauksen tarpeisiin tietoon perustuvia palveluita, jotka tukevat esimerkiksi lastauksen ja väylän ajamisen suunnittelua. Ilmatieteen laitos vastaa vedenkorkeushavaintojen ja -ennusteiden tuottamisesta ja Liikennevirasto pilotoi niiden yhdistämistä syvyysmalliin. Lisäksi Liikennevirasto on hankkinut koekäyttöön palveluita, joilla voidaan hankkia tietoa aallokosta ja virtauksista väylällä. Turvallisuuden ja käytettävyyden näkökulmasta näkyvä esimerkki digitalisaation mahdollisuuksista ovat merimerkit. Meritaito Oy asensi Rauman satamaan johtavalle väylälle 33 älykästä merimerkkiä. Syyskuusta lähtien Liikenneviraston meriliikennekeskuksesta on voitu säätää uusien merimerkkien valotehoa ja sama mahdollisuus toteutetaan luotseille myöhemmin syksyllä.

Älyväylän kehittämishankkeen aikana on noussut esiin myös uusia ajatuksia digitalisaation mahdollisuuksista. Väylien käyttäjien tarpeista ja tulevaisuuden näkymistä on avautunut ajatus, että voitaisiinko Liikenneviraston väyläinfraa hyödyntää vesiväylien tietoliikenneratkaisujen kehittämisessä. − Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole löydetty vielä sellaisia käyttötapauksia, joita varten turvalaitteiden valjastamista tietoliikenteen käyttöön kannattaisi kokeilla. Asiaan varmasti palataan myöhemmin, kun käyttäjien tarpeet täsmentyvät, Timonen kertoo. Aivan omanlaisen alustan asioiden testaamiseen luo elokuussa Rauman edustalle avattu alue: Jaakonmeri on maailman ensimmäinen kaikille avoin testialue. DIMECC Oy valvoo ja hallinnoi aluetta, jossa kuka tahansa toimija voi testaa autonomisten alusten vaatimia teknologioita.

Välkyt merimerkit

Väylän vesitilan todellisen ja tilannekohtaisen mallintamisen lisäksi älyväylä tuottaa tietoa meriveden korkeudesta sekä aallokosta. − Todellinen tila sekä ennustettavuus ja ennusteisiin liittyvät todennäköisyyslaskelmat ovat keskeisessä asemassa turvallisuuden ja tehokkuu-

4

− One Sea -ekosysteemi on erittäin kiinnostava mahdollisuus testata ja hankkia asiakaskokemuksia. Lähdimme kehittämään älyväylähanketta nykyisen liikenteen tarpeisiin, mutta olemme myös aktiivisesti mukana mahdollistamassa autonomisen meriliikenteen kehittymistä. − Parempi olla mukana tekemässä tulevaisuutta kuin odotella sitä.

Pollari asiakaslehti 2 2017  
Pollari asiakaslehti 2 2017  

Rauman Sataman asiakaslehti syksy 2017.