__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TORJU KUTSUMATON VIERAS / s. 5

NELJÄN OOPPERAN MITTAINEN TEOS ENSIKERTAA SATAKUNNASSA / s. 11

2/2021

EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI eurajoki.f i


PÄÄ KIR JOITU S

Kesää odotellessa! Vappu on vietetty ja kovaa kyytiä mennään kesää kohti. Kunnan toiminnoissa se tarkoittaa jo valmistautumista tulevaan vuoteen, koska ensi vuoden talousarvion laadintaohjeet tulevat hyväksyttäväksi touko-kesäkuun vaihteessa kunnanhallitukseen ja hallintokunnat aloittavat omien talousarvioidensa laatimisen. Kuntavaalit piti järjestää huhtikuussa, mutta kuten hyvin kaikki tiedämme, vaaleja siirrettiin koronan vuoksi kesäkuulle. Uusi kunnanvaltuusto aloittaa elokuun alusta. Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi tämän vuoden talousarviossaan Laitakarin Merihelmen laajennuksen ja leikkikentän rakentamisen. Rakentamistyöt käynnistyivät tämän vuoden alkupuolella ja valmista pitäisi olla juhannukseen mennessä. Merihelmi on kunnan omistama kiinteistö, jossa on mahdollisuus saunoa, uida tai vaikkapa pitää perhejuhlia. Kesällä valmistuva laajennus parantaa vierasveneilijöiden ja karavaanareiden palveluja. Merihelmen toiminnasta vastaa yksityinen palveluntuottaja. Tavoitteemme on kehittää Laitakarista yhteistyössä alueen omistavan osakaskunnan ja alueen yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä merkittävä matkailukohde, josta löytyy aktiviteettejä jokaiseen makuun. Laitakarin saavutettavuutta parantaa alueelle rakennettava kevyen liikenteen väylä, jonka rakennustyöt käynnistyvät myöhemmin syksyllä. Kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma on parhaillaan hyväksyttävänä Traficomissa ja käsittely aikataulu kestää useita kuukausia. Kevyen liikenteen rakentamisen yhteydessä rakennetaan Laitakariin nykyaikainen kunnallistekniikka viemäriverkostoineen. Työn alla on myös Vuojoen kartanon ”vetovoimatekijöiden” kartoitus. Tavoite on saada kartanolle toimintoja, jolla saadaan kartanolle lisää kävijöitä matkailijoiden, yrityskoulutusten, perhejuhlien yms. nykyisten toimintojen lisäksi. Vuojoen kartano on ilman muuta yksi Eurajoen kirkkaimpia helmiä matkailun näkökulmastakin katsottuna. Eurajoelta löytyy paljon mielenkiintoista nähtävää ja tarkoituksemme on tuoda niitä kaikkia entistä enemmän esille. Koronan kanssa on eletty yli vuosi ja Eurajoella on ensimmäisen rokotteen saanut yli 36 % väestöstä tätä kirjoitettaessa. Toivottavasti rokotteita saadaan nopealla aikataululla lisää ja rokotukset hoidettua nopeasti kaikkialla. Iso kiitos kaikille kuntalaisille koronaohjeiden noudattamisesta, malttia vaaditaan vielä jonkin aikaa rajoitusten suhteen. Lopuksi vielä vinkki kotiseudun historiallisen aikamatkaan. Eurajoki-oppaat ovat vieneet opastuksensa kuunneltavaksi Eurajoen ja Luvian historiallisiin kohteisiin! Opastuksia voi kuunnella omalla puhelimella kohteissa olevien QR-koodien kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kunnan nettisivuilta.

Hyvää tulevaa kesää toivottaen, Vesa

e u ra j o ki . f i

EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2021 2. Pääkirjoitus 3. Uutiset ja tapahtumat 4. Esiopetuksen kaksivuotinen kokeilu 5. Torju kutsumaton vieras! 7. Kasitien rakentaminen lähtökuopissaan Eurajoella 8. Kuntavaalit 9. Kuntalaisten hyvän mielen asialla 10. Liikuntaa ja kulttuuria kylälenkeillä 11. Eurajoki Bel Canto hämmästyttää esittämällä Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogian 12. Tapahtumakalenteri Julkaisija / Eurajoen kunta Painosmäärä / 5 000 kpl Painopaikka / Sata-Seri Oy, Rauma Jakelu / Eurajoen kunnan kotitaloudet ja yritykset Taitto / Jabadabaduu Lehti on luettavissa sähköisenä eurajoki.fi -sivustolla Eurajoen kunnanvirasto Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Vaihde / 02 86 941 eurajoki.fi


A J A NKOHTAI S TA

Kesätyötä tarjolla

LY HY E STI

iaa

erg #duunien

Kunta palkkaa kesällä noin 60 kesätyöntekijää eri tehtäviin ympäri kuntaa. Näkyvimpänä ainakin sosiaalisessa mediassa ovat varmasti ”Kesäsomettajamme” Lauri ja Viivi-Maija, jotka tekevät juttuja muista kesätyöntekijöistä, kesätapahtumista ja mielenkiintoisista paikoista Eurajoella. He kohtaavat ja puhuttelevat myös kuntalaisia ja heidän tehtävänään on selvittää kunnan ja kuntalaisten ilmastotyötä, ilmastotekoja sekä pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia ilmastotyön saralla.

Eurajoen oppaat valmiina kesään

Eurajoen oppaat, Vuojoen kartanon herrasväki ja palveluskunta toivottavat kaikille kunnan asukkaille hyvää kesää ja mahdollisuuksia yhteisiin elämyksiin. Olemme valmiina kertomaan teille, vieraillenne ja kaikille matkailijoille kotiseutumme monipuolisista kohteista. Opastusvaraukset kunnan matkailuinfosta, puh. 044 312 4216. Toivottavasti tapaamme monet teistä!

Eurajoen kierrätyskeskus muuttaa Vastaanotamme tavaraa 15.6.2021 asti. Heinäkuu suljettu Avaamme uudessa osoitteessa, Linnaintie 1, 27100 Eurajoki maanantaina 2.8.2021 kello 9.00 Tiedustelut, 044 3124937

Jäteneuvonta tiedottaa LUVIAN TORILLA pidettävän metallija sähkölaiteromun sekä akkujen ja renkaiden keräystempauksen uusi ajankohta on tiistai 17. elokuuta klo 13–18.

Kuntokatsastusreitit Luvian ja Eurajoen taajamiin Eurajoella on jo tänä kesänä mahdollisuus helppoon kuntotestaustaukseen uusilla Kuntokatsastusreiteillä. Reitit ovat kuljettavissa väleillä Luvian tk- Laitakarintien risteys sekä Eurajoen keskustan koulu-Riikontie. Kuntokatsastusreitin alussa ja lopussa on infotaulu, joka opastaa testin tekemiseen, tuloksen laskemiseen ja sen tulkintaan sekä ohjaa käyttäjän www.kuntokatsastus.info -sivuille. Verkkosivuilla voi rekisteröitymisen jälkeen mm. seurata omia tuloksia ja saada vinkkejä oman terveyskunnon kohentamiseen.

Kysely kiinteistön omistajlle Eurajoen kunta selvittää yhteistyössä Porin terveysvalvonnan kanssa pohjavesialueiden jätevesijärjestelmiä, talousvesikaivoja ja öljysäiliöitä sekä maalämpökaivoja. Pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille lähetetään aiheesta kysely. Kyselyyn vastaamalla osallistuu arvontaan. 2 / 2 1

M A K A S I IN I

3


Eurajoki mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 2021-2024

O

petus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta maksuttomasta esiopetuksesta. Myös Eurajoki valittiin satunnaisotannalla mukaan kokeiluun. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.  Kokeiluun osallistuu arviolta  yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita • selvittää perheiden palveluvalintoja • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilua voidaan järjestää vain sellaisissa esiopetuksen toimipaikoissa, joissa lapset voivat osallistua samassa yksikössä myös täydentävään varhaiskasvatukseen eli Eurajoella kokeiluun osallistutaan Luvialla ja päiväkoti Metsätähdessä. Nämä perheet ovat saaneet kirjallisesti ohjeet kokeiluun hakemiseen. Lapsen

4

2 /2 1

MAK A SII N I

osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin. Myös muut vuonna 2016 syntyneet eli verrokkiryhmäläiset ovat saaneet kirjallisesti tiedotteen siitä, miten lapset kuuluvat kokeilurekisteriin ja kokeilun seurantaan ja tutkimukseen. Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet ja tukee kokeilun järjestäjiä kokeilun toimeenpanossa. Myös Eurajoella on käynnistetty opetussuunnitelman laatiminen. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun  toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana. Varhaiskasvatusjohtaja Raili Aitonurmi


TORJU KUTSUMATON VIERAS! Luonnonvarakeskus on käynnistänyt Kutsumaton vieras -kampanjan haitallisten vieraslajien torjuntaan elinympäristöistä. Vierasperäisiksi kasvilajeiksi kutsutaan ihmisen mukana uusille alueille levinneitä kasveja, jotka saattavat aiheuttaa suurta vahinkoa alkuperäislajistolle ja ekosysteemeille. Lisäksi osa vieraslajeista on terveydelle haitallisia ja laajat esiintymät voivat hankaloittaa luonnon virkistyskäyttöä. Alkukesä on parasta aikaa ryhtyä vieraskasvilajien torjuntaan. Jos pihallasi kasvaa vieraslajeja, voit joutua hävittämään esiintymän, vaikka et itse kasvattaisikaan lajia. Yleisimpiä Eurajoen alueella havaittuja vieraslajeja ovat kurtturuusu, komealupiini, jättiputki ja jättipalsami. Torjuntatoimiin kannattaa ryhtyä heti, kun taimet ovat pieniä. Eurajoen kunta kannustaa asukkaita ja yhdistyksiä omatoimi-

seen torjuntaan ja järjestämään yhteisiä vieraslajitalkoita. Kasvinosien käsittelyssä tulee olla huolellinen, ettet vahingossa levitä siemeniä ympäristöön. Moni vieraslaji leviää helposti puutarhajätteen mukana, joten on ensiarvoisen tärkeää, että vieraslajijäte hävitetään asianmukaisesti. Kasvijätteet voi toimittaa maksutta Hevossuon jäteasemalle. Pienet määrät vieraskasvilajeja juurakoineen voi hävittää kotitalouden sekajätteen mukana pakattuna. Muistathan, että puutarhajätteen vieminen puistoalueille ja metsiin on kiellettyä! Lisätietoa löydät: www.vieraslajit.fi #KutsumatonVieras

Kuva: Miia Jauni, Luonnonvarakeskus 2 / 2 1

M A K A S I IN I

5


Lisätietoa: https://www.eurajoki.fi/vapaaaika/liikunta/ulkoliikuntapaikat-javirkistys/

Kävellään koko kesä! Tapahtumaan osallistumiseen ohella kannustetaan kävelemään paitsi koko toukokuu, myös koko kesä ja syksy (1.5.-31.10)

HAASTEPYÖRÄILY Perinteinen Haastepyöräily -kampanja vapusta juhannukseen haastaa pyöräilemään niin koulumatka-, työmatka- tai harrastepyöräilyyn. Kampanjan tavoitteena onkin kannustaa pyöräilemään kaiken ikäisiä ja kuntoisia pyöräilijöitä sekä samalla osallistumaan kuntakisaan oman kuntasi sarjassa.

KIRJAUKSET Haastepyöräilyn kirjaukset voit tehdä edelleen tuttuihin postilaatikkoihin. Pyöräilykartat löydät kunnan nettisivuilta: Vapaa-aika/ulkoliikuntapaikat ja virkistys

K ÄVEL YK IP IN Ä 202 1 Eurajoen kunta on mukana kävelykilometrikisassa ja keräämässä kilometrejä 4.-25.toukokuuta. Tule mukaan kerryttämään kilometrejä Kunnan joukkueeseen ja sytytetään yhdessä into ja kipinä kävellä! Jokaisen henkilön, joka haluaa kirjata kilometrinsä, on rekisteröidyttävä Kävelykilometrikisa-sivustolle. https://kavelykilometrikisa.fi/ Henkilö luo itselleen kirjautumistunnukset (käyttäjätunnus ja salasana), ja jatkossa pystyy kirjaamaan kaikki kävelemänsä kilometrit näillä tunnuksilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kysytään joukkueen osallistumiskoodia. Eurajoen kunnan joukkueen osallistumiskoodi on: KävellenEurajoella Osallistuminen on mahdollista myös yksin, jolloin sinun tulee luoda oma yhden hengen joukkueesi kohdassa ”Ilmoita joukkue”.

6

2 /2 1

MAK A SII N I

Käytettävissä on myös mobiilikirjaus, jonka voit ladata omasta sovelluskaupastasi. Tarkemmat ohjeet mobiilikirjauksesta löydät täältä: www.liiku.fi/aikuisille/haastepyoraily/mobiilikirjaus


Kasitien rakentaminen lähtökuopissaan Eurajoella Väyläviraston ja Eurajoen kunnan yhteishankkeen tavoitteena on liikennejärjestelyiden selkeyttäminen ja turvallisuuden parantaminen keskustan alueelle. Näin liikenteestä tulee sujuvampaa ja turvallisempaa niin pitkän matkan liikenteelle kuin paikallisellekin. Uusi linjaus vapauttaa kunnan käyttöön nykyisen tien vierusalueita.

N

ykyisellään valtatie 8:n osuus Eurajoen kohdalla ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja laatutavoitteita. Eurajoen keskustan läpi kulkee vuorokaudessa keskimäärin 11 000 autoilijaa. Kun kasitie sekoittuu paikalliseen liikenteeseen, on sisäänpääsy valtatien ajovirtaan ja sieltä takaisin ruuhka-aikoina hyvin haastavaa. Matalat ajonopeudet ja molemmin puolin taajamaa olevat jyrkät nousut aiheuttavat isommille ajoneuvoille hankaluuksia ja lisäävät päästöjä ympäristöön. Eurajoella on odotettu pitkään kasitien siirtymistä täysin uuteen tieuraan. Tiesuunnitelman valmisteluvaiheessa Eurajoen kunnan toiveesta hankkeeseen otettiin mukaan pohjoinen eritasoliit-

Eurajoki ja Väylävirasto siirtyvät innolla rakentamisvaiheeseen ”Kokemuksemme yhteistyöstä Väyläviraston kanssa on ollut hyvin positiivinen ja odotamme innolla pian alkavaa rakennusvaihetta hankkeessa. Meillä on ollut kunnan puolelta omat tarpeemme ja toiveemme eri toimenpiteistä hankkeessa ja ne on otettu hienosti huomioon. Hankkeen suunnittelu on myös edennyt odotetusti aikataulussaan”, kertoo kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi. tymä. Se ratkaisee merkittävän osan nykyisen tienkäytön ongelmakohdista. Samalla kunta pääsee kehittämään maankäyttöään vanhan ja uuden tielinjan välimaastoon. Kunta on mukana hankkeessa melkein kolmen miljoonan euron osuudella hankkeen kokonaiskustannuksista. Väylävirasto on solminut Eurajoen kunnan kanssa yhteistyösopimuksen, jossa rakennuttamiseen liittyvät toimet tekee Väylävirasto. Väylävirasto on kilpailuttanut rakentamiseen liittyvät työt syksyn 2020 aikana. Urakkamuotona on ST eli sama taho suunnittelee ja toteuttaa hankkeen työt. Kilpailun voitti Destia Oy. Urakka on alkanut rakennussuunnittelulla ja siihen liittyvillä pohjatutkimuksilla kevään aikana. Samaan aikaan on odotet-

Kunnan tekninen johtaja Sami Nummi ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi hankealueella (Kuva: IituLphotos)

tu tiesuunnitelman hyväksymisprosessin etenemistä. Tiesuunnitelma valmistui syksyllä 2020. Traficom teki huhtikuussa 2021 tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Päätös oikeuttaa viraston aloittamaan rakennustyöt maastossa tietoimituksen haltuunoton jälkeen. Tietoimitukseen liittyvät toimenpiteet ovat käynnistyneet ja aloituskokous on toukokuussa. Varsinainen rakentaminen alkaa kesäkuussa puuston poistotöillä. Eurajoen läheisyydessä tehdään myös siltojen rakennustöitä. Rakentaminen ei alkuvaiheessa häiritse juurikaan nykyisen valtatien liikennettä. Tavoitteena on saattaa urakan merkittävimmät työt valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

2 / 2 1

M A K A S IIN I

7


KUNTAVAALIT 13.6.2021 Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. K untavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien ja kaupunkien valtuustoihin. Eurajoen kunnanvaltuustoon valitaan 35 valtuutettua toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5. - 8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Yleiset ennakkoäänestyspaikat Eurajoella ovat Eurajoen kunnanvirasto, osoite Kalliotie 5, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat: keskiviikko – perjantai______ 26. – 28.5.2021 klo 9.00–18.00 lauantai – sunnuntai________ 29. – 30.5.2021 klo 11.00–17.00 maanantai – perjantai_______ 31.5. – 4.6.2021 klo 9.00–18.00

lauantai – sunnuntai________ 5. – 6.6.2021 klo 11.00–17.00 maanantai – tiistai__________ 7. – 8.6.2021 klo 10.00–20.00

Lääkärin määräämässä tai omaehtoisessa karanteenissa koronan takia oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Lauantaisin 29.5.2021 ja 5.6.2021 klo 11.00–17.00 äänestäjille tarjotaan mahdollisuus ulkona tai autosta tapahtuvaan äänestykseen kun Eurajoen kunnanvirastolla ennakkoäänestykset otetaan vastaan kunnanviraston alapihalla.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu ennalta sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Koronapandemian aikana tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämä henkilö voi halutessaan ilmoittautua kotiäänestykseen. Kotiäänestystä haluavan on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (kirjaamo@eurajoki.fi tai p. 02 869 41) viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6.2021 äänestysaika on klo 9.00–20.00. Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat: 1. 2. 3.

Äänestysalue Luvian äänestysalue Kirkonkylän äänestysalue Lapijoen äänestysalue

Äänestyspaikka Osoite Luvian kirjasto Lukkarilantie 4,29100 Luvia Kunnanvirasto Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Lapijoen koulu Metsäläntie 2, 27150 Eurajoki

Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Yhteystiedot Eurajoen keskusvaalilautakunnan osoite on Kalliotie 5, 27100 Eurajoki, vaalit@eurajoki.fi. Keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Viitasalo, p. 044 3124 239, ulla.viitasalo@eurajoki.fi.

8

2 /2 1

MAK A SII N I


Kuntalaisten HYVÄN MIELEN ASIALLA

M

ielenterveyden edistäminen kunnassa on laaja-alainen tehtävä, jonka eteen työskennellään kaikissa kunnan hallintokunnissa. Eurajoella mielenterveystyötä koordinoi Hyvä mieli-työryhmä, joka on koottu eri hallinnonalojen asiantuntijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Säännöllisesti kokoontuva työryhmä toimii myös kunnan ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmänä. Mielen hyvinvointia vahvistetaan tukemalla voimavaroja sekä tarjoamalla tukea mielenterveyden häiriöihin. Mielekkäät harrastukset ja osallistuminen lisäävät kuntalaisten yhteenkuuluvuutta, ehkäisevät syrjäytymistä ja edistävät mielenterveyttä. Mielenterveys vahvistuu kokemalla kulttuuria, liikkumalla turvallisessa ympäristössä ja kunnan mahdollistamissa liikuntapaikoissa. Vapaaehtoinen toimija mahdollistaa tuettavan osallistumisen sekä vahvistaa samalla omia mielen voimavarojaan. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville työttömille sekä kuntoutuville mahdollistetaan työllistymistä tukevaa toimintaa. Hyvä mieli-työryhmä kerää yhteen tietoa eri toimijoiden työkentältä kuntalaisten mielen hyvinvoinnista, ilmiöistä ja koordinoi mielenterveyden edistä-

misen ja ehkäisevän päihdetyön toimia vastatakseen hyvinvointitarpeisiin. Työryhmä suunnittelee vuosittain mm. ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden kampanjaviikon ja eri ikäryhmien mielenterveyden edistämisen toimenpiteitä. Toimijoiden kokoaman hyvinvointi- ja kokemustiedon hyödyntäminen on koettu erittäin tärkeäksi asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelussa. Marraskuussa 2020 valtakunnallisella mielente r ve y s v i i ko l l a Hyvä mieli-työryhmä toteutti sosiaalisen median kampanjan, jonka myötä tuotiin esille mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen eteen työskenteleviä toimijoita. Mielenterveysviikon hyvän mielen videot ovat nähtävissä Eurajoen kunnan Youtube-kanavalla. Arjen kuormituksen vähentämiseksi ja oman mielen ja kehon hyvinvoinnin kohottamiseksi kuntalaisia on haastettu vuosien 2019–2020 aikana Hyvien tekojen haasteeseen. Apteekeissa ja sähköisesti jaettuihin haastekalentereihin on koottu tehtäviä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Haastekampanjojen avulla on kannustettu satoja kuntalaisia osallistumaan mukaan paremman mielen aikaansaamiseksi.

2 / 2 1

M A K A S I IN I

9


Liikuntaa ja kulttuuria KYLÄLENKEILLÄ

K

iertele, kaartele, ihmettele ja lähde kylälenkille! Nyt on hieno mahdollisuus tutustua Eurajoen kyliin ulkoilun, kevyen liikunnan ja mielenkiintoisen kulttuurin merkeissä. Kylälenkkien varrelta löydät aktivoivia tehtäviä, kylähistorian havinaa, sekä hienoja valokuvia ja videoita. Ota mukaan lenkkitoveri, perheenjäsen tai vaikka karvainen kaverisi ja lähde tutustumaan Eurajoen kyliin uusin askelin, uteliain mielin ja silmä tarkkana. – Mitä kaikkea kylät pitävätkään sisällään! KYLÄLENKIT: Verkkoranta: Verkkorannan merellinen lenkki alkaa Luvian Verkkorannan kesäkodilta eli Krikutillilta ja jatkuu uimarannan kautta kohti venesatamaa. Venesatamalta jatketaan Verkkorannan tietä eteenpäin ja palataan kierroksen jälkeen takaisin Krikutillille. Lenkin pituus n. 1 km. Luodonkylä: Luodonkylän lenkin voi halutessaan aloittaa kyläyhdistyksen tapahtuma-aukiolta (Laitakarintien ja Kuivalahdentien risteys) ja jatkaa siitä kohti merellisiä maisemia Laitakarin venesatamaan. Laitakarissa suunnistetaan valokuvien perusteella paikasta toiseen läpi Laitakarin helmet. Peränkylä: Peränkyläntien varrella seisoo upea punainen suuli, josta kierros Peränkylän maisemissa voi alkaa. Suulilta matkaa voi jatkaa pitkin Huovintietä, joka johdattelee pienelle luontopolulle.

10

2 /2 1

MAK A SII N I

Kuivalahti: Kuivalahdella lenkkeillään kesäteatterin hengessä. Lenkki alkaa Kuivalahden kesäteatterilta, josta jatketaan matkaa Kydönkallion laavulle. Matkaa 2,5 km suunta, laavulle pääsee myös autolla. Linnamaa: Linnamaissa suunnataan kohti keskiaikaa ja Linnamaan linnaa. Linnalla päästetään mielikuvitus valloilleen, sillä tehtävänä on etsiä merirosvojen kätkemä aarre. Sopii koko perheelle. Lapijoki: Lapijoen siltojenlenkki sopii parhaiten pyöräilylenkiksi. Lenkki alkaa Lapijoen museosillalta ja kiertää 5,8 kilometrin kierroksen. Ohjeet Lapijoen museosillan levähdyspaikalla. Irjanne: Irjanteella tutustutaan kirkonseudun lisäksi Irjanteen idylliseen ja historialliseen kylämaisemaan. Matka alkaa Irjanteen kirkolta ja museoilta, ja jatkuu Järvenpääntietä pitkin kiertäen kylän keskustan. Tarkemmat tiedot lenkistä löytyy aloituspaikalta.


Eurajoki Bel Canto hämmästyttää esittämällä Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogian

E

urajoki Bel Canto esittää vuosien 2021 ja 2022 aikana Richard Wagnerin säveltämän Nibelungin sormus (Der Ring des Nibelungen) -tetralogian. Tämä neljän oopperan mittainen kokonaisteos on yksi maailman tunnetuimmista oopperateoksista. Kyseistä teoskokonaisuutta ei ole koskaan ennen esitetty Satakunnassa. Teoksen neljän osan soiva kesto kokonaisuudessaan on lähes 15 tuntia. Eurajoki Bel Canto esittää tetralogian kaksi ensimmäistä osaa Reininkulta ja Valkyyriat kuluvana vuonna 2021 ja kaksi viimeistä osaa Siegfried ja Jumalten tuho ensi vuonna 2022. Eurajoki Bel Canto tuotti ja esitti syksyllä 2020 Wagnerin jättioopperan Parsifal ja sen lopputulos onnistui yli kaikkien odotusten. Tästä alkoi uuden teoksen ideointi taiteellisten johtajien Mika Kareksen ja Erik Rousin kesken. “Lähdimme aluksi miettimään Wagnerin muiden oopperoiden toteuttamista, mutta Erik heitti ilmoille, että Reininkulta olisi sopiva teos. Tähän minä sitten totesin, että jos kerran Reininkulta tehdään, tehdään myös ihan koko Nibelungin sormus. Harvoin, jos koskaan näin pieni festivaali toteuttaa tällaista suurprojektia, mutta meidän tapanamme on ollut ajatella isosti”, toteaa taiteellinen johtaja Mika Kares. Lokakuussa 2020 Parsifal esitettiin niin, että orkesterin osuus oli sovitettu uruille. Myös Nibelungin sormus esitetään uruille sovitettuna ja sovituksesta sekä sen toteutuksesta vastaa urkutaiteilija Ilpo Laspas. Visuaalisesta toteutuksesta vastaa Niko Tiainen ja Mikko Kiviharju, joiden abstraktinen valotaide sai osakseen kiitosta myöskin edellä mainitun Parsifalin toteutuksessa. “Halusimme pitää mukana kaikki hyväksi havaitut osat, jotka toimivat jo syksyn toteutuksessa. Tämän lisäksi ha-

lusimme tuoda mukaan uusia yhteistyökumppaneita. Ensimmäistä kertaa Eurajoki Bel Canton tuotantoon on kiinnitetty myös kapellimestari. Nuori ja nouseva kyky Tarmo Peltokoski toimii kapellimestarina kaikissa teoksen neljässä osassa. Lisäksi Valkyyriassa on kahdeksan valkyyriaa, jotka tullaan miehittämään Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulun lauluosaston opiskelijoilla. Tämä oli meille molemmille, minulle ja Erikille, tärkeä yhteistyö, koska olemme molemmat kyseisen oppilaitoksen entisiä oppilaita”, Kares kertoo. Teoksessa on kiinnitettynä lähes 30 taiteilijaa, joista moni laulaa myös tup-

larooleja. Vaativimpiin rooleihin on kiinnitetty useita meritoituneita taiteilijoita, kuten Tuija Knihtilä (Fricka, Waltraute), Jyrki Anttila (Siegmund, Siegfried), Mika Kares (Fasolt, Hunding, Hagen) ja Tuomas Katajala (Loge). Tämän lisäksi nuorten taiteilijoiden joukko tekee roolidebyyttejään isoissa rooleissa; Silja Aalto (Sieglinde), Hannakaisa Nyrönen (Brünnhilde), Anu Ontronen (Erda, Flosshilde), Erik Rousi (Wotan, Wanderer, Gunther), Markus Suihkonen (Fafner) ja Samuli Takkula (Alberich).   Eurajoki Bel Canton nettisivuilta löytyy lisätietoa festivaalin tulevaista konserteista www.eurajokibelcanto.fi

Markus Suihkonen, Tuomas Katajala, Mika Kares, Tuija Knihtilä ja Ilpo Laspas Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkossa Parsifal oopperan jälkitunnelmissa. Kuva: Sanna Salo 2 / 2 1

M A K A S I IN I

1 1


Tapahtumakalenteri KESÄKUU Leirit alkavat kesäkuussa: Perinneleiri Välimaan torpalla. Teemaleirit Kaharilla ja Luvian Nuorisotila Olkkarissa. Kädentaidon päiväleiri Krikutillissa. pe 4.6.-5.9. Ajan takana -taidenäyttely Vuojoen kartanolla, Kartanontie 28. ma 7.6. ja 14.6. Kesäuimakoulut Rauman uimahallissa alkavat. ti 8.6. klo 19 Eurajoki Bel Canto: Avaruuskanttori. William Häggblom, urut. Eurajoen kirkko, Kirkkotie 8. to 10.6. klo 21 Eurajoki Bel Canto: Kesäyö ranskalaisittain. Pihla Terttunen, mezzosopraano ja Fanny Söderström, piano. Vuojoen kartano, Kartanontie 28. la 12.6. klo 10 Eurajoki Bel Canto: Oopperasuunnistus. Eurajoki Bel Canto festivaalin taiteilijat jalkautuvat esittämään pienkonserttien sarjan ympäri kuntaa. Vapaa pääsy. su 13.6. klo 10 Eurajoki Bel Canto: Suuri Musiikkimessu - J. S. Bach: Ach Gott, vom Himmel sieh darein BWV 2. Solja Virta, sopraano, Pihla Terttunen, altto, Aapo Korhonen, tenori, Erik Rousi, basso ja Henri Jussila, basso. Vapaa pääsy, Eurajoen kirkko. 29.6. klo 18 Haaste vuoden 2021 Mölkkymestaruuskisaan. Järjestäjänä Peränkylän Kyläyhdistys. Peränkylän suuli, Peränkyläntie 31. HEINÄKUU ti ja ke 6.–28.7. klo 12–17 Välimaan torpalla kesäpäivän avoimet ovet. Vapaa pääsy, Tarvolantie 39. 5.7.-30.7. klo 14–19 Kesäkahvila Koulumuseolla ja Irjanteen museot avoinna. Kaukomäentie 2. Luvian kotiseutumuseo avoinna kesätorstaisin. ti 6.7.–27.7. Lasten perinnekierrokset Välimaan torpalla tiistaisin klo 17–18. Hinta 3€/ lapsi. Tarvolantie 39, 27100 Eurajoki. to 1.7.–29.7. klo 12–13 Lasten puuhakas kartanokierros Vuojoen kartanolla. Hinta 8 €, alle 4-v. ilmaiseksi, aikuinen maksutta mukana. ke ja la 3.7.–31.7. Kartanon rooliopastettu kierros aikuisille, ke klo 17–18 ja la klo 13–14. Hinta 12 €/hlö, majoittujat puoleen hintaan ja alle 12-v. lapset ilmaiseksi. Kartanokierrokset voit varata sähköisestä Kartanon putiikista osoitteesta: www.vuojoki.fi/ohjelmapalvelut. ke 7.7.–28.7. klo 18–20 Vuojoen kartanon lauluilta keskiviikkoisin. Vapaa pääsy. Kartanon kesäkahvila palvelee tapahtuman yhteydessä. ELOKUU ma-pe 2.8.–6.8. klo 12–17 Välimaan perinnetorpan Suviviikko. Vapaa pääsy. la 7.8. klo 14 alkaen Vuojoen Kartanon Suviehtoo Vuojoen kartanon pihapiirissä ja saleissa. Monipuolista ohjelmaa kaiken ikäisille. Vapaa pääsy. la 7.8. klo 21 Kartanon Suviehtoon puistokonsertissa DIANDRA. Liput 25 €, lipunmyynti avautuu myöhemmin, seuraa ilmoittelua! la 14.8. Eurajoen markkinat Eurajoen yhteiskoulun piha-alueella, Koulutie 2. ke 18.8. klo 18 Eurajoki Bel Canto: R. Wagner: Das Rheingold WWV 86 A. Erik Rousi, Wotan, Tuomas Katajala, Loge, Tuija Knihtilä, Fricka, Anu Ontronen, Erda & Flosshilde, Samuli Takkula, Alberich & Donner, Kalle Virtanen, Froh, Hannakaisa Nyrönen, Freia & Wellgunde, Aapo Korhonen, Mime, Mika Kares, Fasolt, Markus Suihkonen, Fafner, Suvi Väyrynen, Woglinde, Tarmo Peltokoski, kapellimestari, Ilpo Laspas, urut. Eurajoen kirkko. SYYSKUU ke 8.9. klo 17 Eurajoki Bel Canto: R.Wagner: Die Walkûre WWW 86 B. Jyrki Anttila, Siegmund, Mika Kares, Hunding, Erik Rousi, Wotan, Silja Aalto, Sieglinde, Hannakaisa Nyrönen, Brünnhilde, Tuija Knihtilä, Fricka, Tarmo Peltokoski, kapellimestari, Ilpo Laspas, urut. Eurajoen kirkko. la 11.9. Hevoskynnön SM-kisat Vuojoen kartanolla. ke 15.9. klo 18 Bandura-yhtye Oriana. Liput 10 €, ovelta tai ennakkoon Matkailuinfosta. Eurajoki-sali, Kalliotie 5. Täältä näet lisätiedot ja mahdolliset muutokset: https://tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/ 12

2 /2 1

MAK A SII N I

DIANDRA Kartanon Suviehtoon puistokonsertissa la 7.8.2021 klo 21 Seuraa lipunmyynnin avautumista: https://www.facebook.com/eurajoenkunta https://tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/

ETÄJUMPPAA EURAJOKELAISILLE linkki suoraan: https://bit.ly/3sFJzv8 ja facebookissa Voi Hyvin Eurajoella-ryhmässä löytyvät kaikki kevään etäjumpat sekä muita hyvinvointivinkkejä.

Kirjaston aukioloajat kesällä 1.6 – 31.8.2021 Eurajoen pääkirjasto ma 13-19, ti 10-19, ke, to 12-19, pe 10-15, aattopäivinä 10-15 Eurajoen lähikirjasto, Luvian kirjasto ma, ti 12-16, ke, to 12-18, pe 10-15 aattopäivinä 10-15 Eurajoen kirjastojen omatoimiajat Eurajoen pääkirjasto: la 09– 16, su 09–16 Eurajoen lähikirjasto, Luvian kirjasto la 09 -16, su 09 -16 Kirjastoauton reittiaikataulu löytyy osoitteesta: https://www.eurajoki.fi/vapaa-aika/ kirjasto. Kirjastoauto ei liikennöi ajalla 28.6-1.8.2021.

Profile for Jabadabaduu

Eurajoen Makasiini 02/2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded