Page 1


Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................................................ 4 Dankzegging ......................................................................................................................................................... 4 Verantwoording keuzes ....................................................................................................................................... 4 Verantwoording van de bronnen ......................................................................................................................... 4 Inleiding............................................................................................................................................................................. 5 Korte uitleg over het onderwerp ......................................................................................................................... 5 Vraagstelling ......................................................................................................................................................... 5 Doelstelling........................................................................................................................................................... 5 Motivatie van de keuze van het onderwerp ........................................................................................................ 5 Deelvragen met de bijbehorende paragrafen...................................................................................................... 6 1.0 Wat is een straatkind? ................................................................................................................................................ 7 Inleiding ................................................................................................................................................................ 7 1.1 Eigen beeld/definitie van straatkinderen....................................................................................................... 8 1.2 Wat is de definitie van een straatkind volgens de erkende organisaties?..................................................... 8 2.0 Welke problemen kom je tegen bij de straatkinderen in Afrika? ............................................................................. 10 2.1 Hoe kijken de plaatselijke mensen (uit Afrika/BraziliĂŤ) tegen straatkinderen aan? .................................... 11 2.2 Hoe ziet de straatcultuur in Afrika eruit voor straatkinderen? .................................................................... 12 2.3 Wat zijn de meest voorkomende problemen waar straatkinderen mee te maken krijgen? ....................... 13 2.4 Hoe pakken de verschillende organisaties de problemen met straatkinderen aan? .................................. 13 Retrak .................................................................................................................................................... 14 Twilight Children ................................................................................................................................... 16 Hospitaal Broeders ................................................................................................................................ 17 Conclusie ............................................................................................................................................................ 19 3.0 Hoe creĂŤer je een veilige omgeving voor verstoten straat kinderen?...................................................................... 19 3.1 Het gezin....................................................................................................................................................... 20 3.1.1 Hoe hoort een vader in het gezin te zijn ...................................................................................... 21 3.1.2 Kenmerken van een goede vader................................................................................................. 21 3.1.3 Hoe hoort een moeder in het gezin te zijn................................................................................... 23 2


3.1.4 Behoeftes man en vrouw ............................................................................................................. 24 3.1.5 De kinderen .................................................................................................................................. 25 3.2 Opvoedkunde ............................................................................................................................................... 26 3.2.1 Hoe moeten we kinderen opvoeden? .......................................................................................... 27 3.3 Onderwijs ..................................................................................................................................................... 28 4.0 Hoe kun je verstoten kinderen helpen om hun emoties weer op orde te krijgen. .................................................. 35 4.1 Afwijzing ....................................................................................................................................................... 35 4.1.1 Kenmerken van afwijzing ............................................................................................................. 36 4.1.2 Oorzaken van afwijzing ................................................................................................................ 36 4.1.2 Hoe uit afwijzing zich:................................................................................................................... 37 4.1.3 Oplossing voor afwijzing............................................................................................................... 37 4.2 boosheid & drift ........................................................................................................................................... 38 4.2.1 Wat zegt de Bijbel over boosheid. ............................................................................................... 38 4.2.2 Hoe kun je kinderen leren om te gaan met hun boosheid en drift? ............................................ 38 4.2.3 Wat te doen als kinderen slaan .................................................................................................... 39 Conclusie ......................................................................................................................................................................... 39 De vraagstelling .................................................................................................................................................. 40 De conclusie ....................................................................................................................................................... 40 Literatuur overzicht......................................................................................................................................................... 41

3


Voorwoord Dankzegging Ik wil allereerst God bedanken. Hij heeft me geholpen als ik het zelf niet meer zag zitten. Hij heeft me het verlangen gegeven om met straatkinderen te gaan werken. In mijn scriptie heb ik enorm veel gehad aan de Bijbel, die zoveel vertelt over opvoeding en het gezin. Ook wil ik Louisa Spijker bedanken. Ze heeft enorm veel tijd in mij en mijn scriptie gestoken. Ze heeft me advies gegeven en me verder geholpen als ik vast liep met mijn scriptie. Louisa, zonder jou had mijn scriptie er niet zo uit gezien als het er nu uit ziet. Bedankt voor het keer op keer nakijken van mijn deelvragen en het aansporen om de Bijbel door te spitten op zoek naar Bijbelteksten die bij mijn getypte stukjes pasten. Verder wil ik Herman Boon bedanken, ik heb enorm veel aan je lessen gehad en ik heb gretig gebruik gemaakt van de aantekeningen van mijn eerste jaar op “de Katapult”. Ook wil ik mijn medestudenten bedanken voor bemoedigingen en aanmoedigingen. Ik wil Romeu uit Brazilië bedanken voor de informatie die hij heeft gemaild over het werk dat hij doet bij Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte. En Jeugd met een Opdracht Oeganda wil ik bedanken voor de informatie die zij hebben toegestuurd. Dankzij jullie inside information ben ik heel dicht in de wereld van een straatkind gekomen.

Verantwoording keuzes Ik heb in mijn scriptie gekozen om de informatie niet alleen uit Afrika te halen. Dit heb ik gedaan omdat naar mijn mening de problemen van straatkinderen wereldwijd overeen komen.

Verantwoording van de bronnen Ik heb voor mijn scriptie de Bijbelvertaling Het Boek gebruikt. Dit heb ik gedaan omdat ik die zelf ook gebruik in mijn eigen stille tijd. Verder heb ik boeken gebruikt die op mijn lijst stonden om gelezen te worden voor dit jaar.

4


Inleiding Korte uitleg over het onderwerp Het onderwerp van mijn scriptie is straatkinderen. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat dit echt mijn hart heeft. God heeft mijn hart aangeraakt in 2006 toen ik naar Tororo - Oeganda ging. Ik zag hoe groot de nood was onder de kinderen en hoe hulpeloos de kinderen waren zonder een organisatie die ze van de straat hielp. Ik heb na die reis besloten dat ik daar wat aan wilde gaan doen. Ik ben vervolgens een Discipelschap Trainings School van Jeugd met een Opdracht gaan doen om mijzelf klaar te stomen om de zending in te gaan. Ik merkte dat ik nog niet klaar was om de zending in te gaan, ik was er geestelijk nog niet aan toe. God is me al die tijd blijven bevestigen in de roeping die Hij voor mij heeft. Ik ben toen de Katapult gaan doen, waar ik nu het tweede jaar doe. Ik heb me dit jaar gefocust op de straatkinderen in Afrika omdat ik weet dat God me daar wil hebben. Ik wil daar dus zo goed als mogelijk voorbereid heen gaan. Ik weet ook dat ik honderden studies kan doen naar straatkinderen, maar dat de praktijk echt zal leren hoe het is om te werken met straatkinderen.

Vraagstelling Voor het maken van mijn scriptie heb ik gebruik gemaakt van een vraagstelling. Deze luid als volgt: “Hoe kan ik door de maatschappij verstoten kinderen in de leeftijd tussen de 6-12 jaar in Afrika volgens Bijbelse principes helpen?� Aan de hand van verschillende deelvragen loop ik deze vraag door.

Doelstelling De doelstelling van mijn scriptie is dat ik meer inzicht krijg in de leefwereld van een straatkind. Maar ook zodat ik weet wat Gods verlangen is met een normaal gezin, zodat ik later als ik zelf met zulke kinderen werk, weet wat Gods richtlijnen zijn voor een gezond gezin.

Motivatie van de keuze van het onderwerp Mijn droom is om een huis te starten voor kinderen die eerst op straat leefden. Mijn motivatie om een scriptie te schrijven over dit onderwerp was dus snel gemaakt. Ik wilde meer weten over dit onderwerp gezien mijn toekomst als zendeling.

5


Deelvragen met de bijbehorende paragrafen Deelvraag 1 Wat is een straatkind? 1.1 Eigen beeld/definitie van straatkinderen 1.2 Wat is de definitie van een straatkind volgens de erkende organisaties? Deelvraag 2 Welke problemen kom je tegen bij de straatkinderen in Afrika? 2.1 Hoe kijken de plaatselijke mensen (uit Afrika/BraziliĂŤ) tegen straatkinderen aan? 2.2 Hoe ziet de straatcultuur in Afrika eruit voor straatkinderen? 2.3 Wat zijn de meest voorkomende problemen waar straatkinderen mee te maken krijgen? 2.4 Hoe pakken de verschillende organisaties de problemen met straatkinderen aan?

Deelvraag 3 Hoe creĂŤer je een veilige omgeving voor verstoten straat kinderen? 3.1 Het gezin 3.1.1 Hoe hoort een vader in het gezin te zijn? 3.1.2 Kenmerken van een goede vader 3.1.3 Hoe hoort een moeder in het gezin te zijn? 3.1.4 Behoeftes man en vrouw 3.1.5 De kinderen 3.2 Opvoedkunde 3.2.1 Hoe moeten we kinderen opvoeden? 3.3 Onderwijs Deelvraag 4 Hoe kan je verstoten kinderen helpen om hun emoties weer op orde te krijgen. 4.1 Afwijzing 4.1.1 Kenmerken van afwijzing 4.1.2 Hoe uit afwijzing zich 4.1.3 Oplossing voor afwijzing 4.2 Boosheid & drift 4.2.1 Wat zegt de Bijbel over boosheid. 4.2.2 Hoe kan je kinderen leren om te gaan met hun boosheid en drift? 4.2.3 Wat te doen als kinderen slaan

6


1.0 Wat is een straatkind? Inleiding In dit hoofdstuk wil ik eerst een beeld geven van mijn visie over straatkinderen, hoe ik ze nu zie en wat mijn beeld erbij is. Vervolgens beschrijf ik de definitie van straatkinderen die de erkende en ervaren organisaties geven en ik ga wat dieper in op de verschillende soorten/types straatkinderen. Ook wil ik me gaan verdiepen in de cultuur op straat.

7


1.1 Eigen beeld/definitie van straatkinderen Mijn beeld van straat kinderen is gevormd door wat ik gezien heb in Oeganda toen ik daar in 2006 voor 3 weken was. Als ik aan straatkinderen denk, dan zie ik vooral jongens van de leeftijd 8-12 voor me met oude kleren vol gaten. Op zoek naar liefde. Ze zoeken hun troost in het snuiven van lijm en leven in groepen op straat en stelen en/of bedelen om aan eten te komen. Het lijkt een uitzichtloze, hopeloze situatie. Bij mijn eerste deelvraag zal ik vooral algemene informatie behandelen over straatkinderen. Dit gaat dus nog niet specifiek over Oeganda. Dit om voor mijzelf een duidelijk beeld te krijgen hoe het wereldwijd gesteld is met straatkinderen en om zo een beeld te krijgen van de nood wereldwijd. In het vervolg van mijn scriptie zal ik me steeds meer gaan focussen op Oeganda. Dit omdat mijn hart in Afrika ligt en specifiek in Oeganda, omdat ik daar zoals eerder beschreven ben geweest in 2006.

1.2 Wat is de definitie van een straatkind volgens de erkende organisaties? Na mijn eigen definitie gegeven te hebben lijkt het mij slim om bij erkende professionele organisaties na te gaan wat hun definitie is. Zo heb ik dat gedaan bij Unicef en Amnestie en op Wikipedia heb ik ook gezocht op het woord straatkind. De resultaten van die zoektocht staan hieronder beschreven. Wikipedia: Een straatkind is een kind dat niet bij zijn of haar ouders thuis woont, maar op straat leeft. Over het algemeen gaan straatkinderen niet naar school. Unicef: Een straatkind is een kind voor wie de straat, in de ruimste zin van het woord, zijn woonplaats is geworden en waar hij of zij werkt om te overleven. Zo’n kind leeft zonder bescherming, steun en supervisie van verantwoordelijke volwassenen. Er zijn veel manieren waarop kinderen op straat leven. Amnestie: Benaming voor kinderen zonder vaste verblijfplaats. Er zijn kleine aantallen straatkinderen in westerse landen, maar het probleem heeft grote omvang aangenomen in de derde wereld. Schattingen van aantallen wereldwijd bedragen 100-200 miljoen, maar lopen zeer uiteen. Het aantal is groot als men alle kinderen telt die een groot deel van de dag op straat doorbrengen, veel kleiner als alleen kinderen die werkelijk geen thuis hebben worden geteld. Zo wordt het aantal straatkinderen in BraziliÍ door sommigen geschat op zeven miljoen, door anderen enkele tienduizenden. Drugsverslaving, lijm snuiven en kleine criminaliteit is onder straatkinderen wijdverbreid, mede omdat veel straatkinderen moeten overleven door diensten voor drugshandelaars.

8


1.3 Wat voor soorten straatkinderen zijn er? UNICEF onderscheidt drie groepen straatkinderen: 1. Kinderen op de straat. 2. Kinderen van de straat. 3. Kinderen in de straat. Kinderen op de straat: Deze kinderen: - hebben een normale connectie met de familie - veel van hen gaan naar school - Op de straat verdienen ze geld voor hun familie, die het geld nodig heeft om te overleven. - vluchten naar de straat, weg van de drukkende huiselijke atmosfeer en het gebrek aan ruimte.. (denk aan gewelddadige ouders, misbruik, heel klein “huisje”/krot) 75-90% van de straatkinderen hebben nog een thuis en keren ‘s avonds met hun verdiensten terug naar hun families om de nacht door te brengen. Zij werken in de straathandel als schoenpoetser, vuilraper, verkoper of bagagedrager. Kinderen van de straat: Deze kinderen: - Spreken/ zien van tijd tot tijd hun familie, zij bezoeken zelden hun thuis. - Gaan niet naar school. wat betekend dat ze geen toekomst hebben. - Ze vluchten naar de straat door het geweld in hun familie, alcoholisme van ouders of gebrek aan zorg van de ouders. - Hun “thuis” is voor hen een plek van angst, narigheid en ellende.

Mathew komt uit Kibira, een van de grootste sloppenwijken van Nairobi, maar hij leeft op straat. Zijn vader is overleden en zijn broer en zus wonen bij zijn moeder, die in Kibira woont. Hij bezoekt haar af en toe, maar hij leeft niet bij haar omdat hij zich dan aan regels moet houden. Op straat is hij helemaal vrij. Hij is altijd samen met zijn groepje vrienden waar hij altijd mee rondhangt en slaapt. Hij heeft een paar kleren en wast zichzelf elke zaterdag in de Uhuru Park rivier. Hij heeft vier jaar op een gratis school voor straatkinderen gezeten, maar is daar weggelopen omdat hij daar geslagen werd. Hij zou wel graag weer naar een school willen.

Deze kinderen hebben gekozen voor de straat als hun thuis. Hier zoeken deze kinderen een schuilplaats, kostwinning en kameraadschap. Ze hebben bij gelegenheid contact met hun familie. Kinderen in de straat: In deze categorie zitten verlaten kinderen: kinderen die geen familie (meer) hebben of in de steek gelaten zijn. Dit is de meest kwetsbare categorie. Deze kinderen hebben alle banden met hun familie verbroken. Zij zijn geheel op zichzelf aangewezen. Niet alleen wat betreft materiële overleving, maar ook psychologisch. Voor hen is de straat hun thuis geworden. - Ze hebben geen connecties met hun familie, of er is geen familie meer. (oorlog/aids) - Ze beschouwen de straat als hun thuis en zoeken daar hun veiligheid en broodwinning - Ze vormen gangs met andere straatkinderen. - Ze zijn drugs verslaafd.

9


De cijfers wereldwijd van straatkinderen. Ik heb van verschillende websites cijfers gehaald. Besef dat achter elk cijfer een kind staat dat verlaten en alleen op straat leeft zonder hoop voor de toekomst, zonder gezonde voeding, zonder liefdevolle ouders die voor hen zorgen, zonder een thuis waar ze zich veilig voelen, zonder zoveel basisbehoeften die wij als westerlingen zo normaal zijn gaan vinden. • Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen straatkinderen • 1 op de 5 straatkinderen is jonger dan 15 jaar • 1 op de 10 straatkinderen is een meisje

Straatkinderen in Nederland Ook in Nederland zijn er straatkinderen. In de Amsterdamse Bijlmer leven volgens hulporganisatie Unicef minstens 150 zwerfkinderen. Zij brengen dag en nacht op straat door. Er wordt geschat dat er in Nederland minimaal 4000 zwerfjongeren (van 12 tot 25 jaar) zijn. Ik schrok bij het lezen van de volgende informatie op de website van de Lionsclub Amsterdam (http://bit.ly/gsGtpP) . “Nederland heeft ruim 4.000 zwerfkinderen. In alle grote en middelgrote steden houden zij zich op. Anoniem. Sommige mensen weten niet wat zij horen. Toch is het zo. En ook nog eens zoveel. Zwerfkinderen hebben langer dan 3 maanden geen vaste woon- of verblijfplaats. Uit alle lagen van de bevolking komen ze, want ook de welstand zwerft.” Toch horen we hier helaas niet veel van.

10


2.0 Welke problemen kom je tegen bij de straatkinderen in Afrika? Om een antwoord te krijgen op deze vraag heb ik verschillende organisaties een e-mail gestuurd. Ik heb naar verschillende organisaties een e-mail gestuurd met de vraag wat hun visie is. In eerste instantie is het naar mijn mening het belangrijkst om de kinderen te herenigen waar kan met de ouders. Vaak gaan kinderen s ’ochtends vroeg de straat op om de hele dag te bedelen en aan het eind van de avond thuis te slapen. Het is belangrijk dat je de kinderen helpt om uit hun uitzichtloze situatie te komen. Kinderen leven op straat zonder toekomst in een uitzichtloze situatie. Ik geloof dat we kinderen een hand moeten toereiken en ze een optie moeten geven om te kunnen kiezen voor een betere toekomst. Veel van de straatkinderen hebben namelijk helemaal geen keuze. Ze krijgen geen scholing en ze leren geen vak. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de verschillende aanpakken van buitenlandse organisaties om kinderen uit uitzichtloze situaties te krijgen. Dit staat beschreven in het volgende hoofdstuk. Ik heb in mijn onderzoek naar straatkinderen ook contact gehad met Jeugd met een Opdracht in BraziliÍ. Dit heb ik gedaan omdat ik denk dat de verschillen tussen de straatkinderen in Afrika en Zuid-Amerika niet erg groot zijn.

2.1 Hoe kijken de plaatselijke mensen (uit Afrika/BraziliĂŤ) tegen straatkinderen aan? YWAM Oeganda: De lokale mensen in Oeganda kijken positief en negatief naar de straatkinderen. De positieve kant is dat wanneer de lokale mensen straatkinderen zien, dat ze de straatkinderen van hun eigen eten te eten geven, en als ze zien dat er bedelende straatkinderen zijn, geven ze de kinderen geld. Er zijn ook zakenmensen die werk verschaffen voor de straatkinderen en ze zo helpen. Dan werken ze een dag en krijgen ze aan het einde van hun dag uitbetaald. Oegandezen accepteren geen straatkinderen in hun kerkdienst. Maar ze staan het wel toe dat ze tijdens de gebedstijd binnen komen. Het grootste probleem is dat de kerk niet precies weet wat ze kunnen doen om deze kinderen te helpen. En ze weten niet wat voor hulp de kinderen nodig hebben. Ze kennen hun behoeften niet. Het negatieve is over het algemeen afhankelijk van de levensstijl van de straatkinderen zelf. Dit heeft niets te maken met de lokale mensen. De lokale mensen reageren alleen op hun gedrag. De straatkinderen zijn niet te vertrouwen. Ze stelen dingen van de lokale mensen. Ze stelen geld en andere dingen van die mensen die ze juist proberen te helpen. Ze waarderen het amper als je ze helpt. Dat is de grootste reden dat de lokale mensen zich vaak niet bemoeien met de straatkinderen en er afstand van houden. Al deze kinderen hebben verschillende redenen waarom ze de straat op gaan. En ze reageren allemaal anders op verschillende situaties. Sommigen zijn aanhankelijk omdat ze iets gedaan willen krijgen en een hulp om uit het straatleven te gaan willen. En sommigen zijn totaal niet sociaal.

11


YWAM Brazilie: Op een plek waar veel armoede is, is de reactie van de lokale mensen meestal zelfvoldaan. De mensen raken eraan gewend om de straatkinderen en hun schrijnende situaties om zich heen te zien. Als je ze zou vragen hoe ze over de situatie met de straatkinderen denken dan zullen ze altijd zeggen dat het onrechtvaardig is en zij er eigenlijk niet zou moeten zijn. En ze verwachten een houding van de regering dat zij het probleem van de straatkinderen aanpakken.

Achterdocht en angst zijn twee van de meest voorkomende reacties van mensen als je het over straatkinderen hebt. Mensen geloven niet langer in de goede intenties van de kinderen die op de autoruiten kloppen en huilend om geld bedelen. Dat komt omdat dit dagelijks gebeurt. Straatkinderen gebruiken vaak hun bedreigende imago om te krijgen wat ze willen krijgen en vaak is dit ook de enige manier om aan de dingen te komen die ze willen hebben. In de grote steden van Brazilië zijn de straatkinderen een “gewoonte” geworden. De mensen zijn eraan gewend. Het is dan ook geen verrassing dat veel buitenlanders naar Brazilië komen om het werk te doen wat eigenlijk door de Brazilianen zelf gedaan had moeten worden, maar niet is gebeurd. Op vele manieren sluiten we gewoon onze ogen.

2.2 Hoe ziet de straatcultuur in Afrika eruit voor straatkinderen? YWAM Oeganda: Over het algemeen zijn de straatkinderen bedelaars, drugsverslaafden en dieven. Ze slapen in steegjes en onafgebouwde gebouwen. Ze overvallen lokale mensen. Vooral vrouwen zijn vaak slachtoffer van een overval. De jonge kinderen worden vaak aangestuurd door oudere kinderen die ze laten stelen. Ze eten de restjes uit de prullenbakken van restaurants of ze proberen eten te zoeken in containers en op de vuilnisbelt. De meeste kinderen hebben weggegooide kleren en 2de hands schoenen aan hoewel het merendeel op blote voeten loopt. Ze wassen zich niet en zien er het meest van de tijd smerig uit. Ywam Brazilie: Op straat heerst de wet van de jungle: het is een straatbende cultuur waar iemand bescherming zoekt in iets dat hem veiligheid en kracht geeft. Een echte gangbende cultuur waarin meerdere kinderen zich groeperen en zo een nieuwe “familie’’ om zich heen creëren. In die bende betekent het dat je loyaal naar elkaar bent, en ook zijn er verschillende rangen. Voor meisjes en jongens betekent het dat ze erg vroeg seksueel actief zijn. Vaak worden ze betrokken bij riten en gebruiken tussen de bendeleden onderling. Er is veel sprake van verkrachting. En ze gebruiken chemische spullen om hun hongergevoel weg te vagen. Goedkope drugs zoals crack is erg gebruikelijk. Het is onmogelijk dat een kind een kind kan zijn in zulke situaties als deze.

Lusungu kwam op 6jarige leeftijd in het Umoza programma terecht. Zij werd van de markt gehaald waar zij iedere dag rijstkorrels en gevallen bonen opraapte. Haar vader overleed toen zij vijf jaar oud was. Haar moeder, die vanaf dat moment in haar eentje voor vijf kinderen moest zorgen, verdiende gemiddeld 15 euro per maand. Omdat zij hiervan niet kon rondkomen, stuurde zij haar dochter naar de markt om gevallen zaden en rijst van de grond te rapen. Al snel ging Lusungu niet meer naar school en werkte zij de hele dag op de markt. Nadat zij door het Umoza-team was gesignaleerd, werd er contact opgenomen met haar moeder en werd zij weer op school geplaatst. Om de noodzaak om weer de straat op te gaan weg te nemen, werd de familie door Umoza gesteund met een wekelijkse voedselvoorraad. Haar moeder kreeg via Umoza een microkrediet: zij verkoopt tomaten. En Lusungu zelf ? Zij is inmiddels 13 jaar. En ze gaat alweer jaren dagelijks naar school.

12


Door YWAM worden kinderen die op straat leven vaak eerst benaderd. Ze bouwen er een relatie mee op om hun vertrouwen te winnen. Dan zoekt YWAM uit waarom het kind op straat leeft. En ze proberen het kind weer in contact te laten komen met zijn ouders. Wanneer dat niet mogelijk is, worden de kinderen die geholpen willen worden, doorverwezen naar huizen van in dit geval YWAM. Daar worden ze verzorgd en wordt er van ze gehouden. Daar leren ze om in een normale gezinssituatie te leven. Ze worden gestimuleerd om naar school te gaan en een leven op te bouwen die een hoopvolle toekomst inhoudt voor ze.

2.3 Wat zijn de meest voorkomende problemen waar straatkinderen mee te maken krijgen? YWAM Oeganda: Straatkinderen leven geïsoleerde levens, omdat er niemand is die voor hen zorgt. Ze ondergaan veel afwijzing doordat de lokale mensen hen niet accepteren. Het is moeilijk voor hen om aan de basisbehoeften te komen zoals schoon water, gezond voedsel, kleren en onderdak. Straatkinderen gaan niet naar school en er is ook een tekort aan medische zorg. Het is bijzonder moeilijk om straatkinderen te zien sterven aan malaria, dysenterie, tyfus en cholera. Dit komt omdat ze niet onder malarianetten slapen, omdat ze niet de beschikking hebben over schoonwater en vanwege het eten van besmet voedsel YWAM Brazilië: Er zijn veel voorkomende en overduidelijke problemen als armoede, slechte hygiëne, honger, geslachtsziektes, geweld, drugs en het benadeeld worden. Ook zijn er allerlei soorten misbruik, door het gebrek aan een familiestructuur. Zo wordt hun de bescherming die ze nodig hebben om gezond op te groeien, afgenomen. Kinderen verwilderen, en ze gedragen zich als volwassenen in hun meest primitieve en gewelddadige expressie.

13


2.4 Hoe pakken de verschillende organisaties de problemen met straatkinderen aan? Om deze vraag te beantwoorden, heb ik op Internet gezocht naar verschillende organisaties die elk hun eigen manier hebben. Veel van de beschreven werkwijzen hebben overlappende principes. Ik heb voor mijn onderzoek naar de volgende organisaties gekeken: Retrak (Christelijk), Twilight Children (niet christelijk) en Hospitaalbroeders (Christelijk)

Retrak Retrak: Retrak is onder andere gevestigd in Oeganda, Kenia en Ethiopie. Retrak heeft als hoofddoel om ervoor te zorgen dat de straatkinderen weer terug worden gebracht naar een leven in een stabiele, familiale omgeving, hetzij met hun eigen familie, een pleeggezin, of door zelfstandig wonend in de gemeenschap. Retrak reikt uit naar de straatkinderen en helpt hen met de problemen die ze dagelijks tegenkomen. Ze zorgen voor de kinderen en leren hen persoonlijk en individueel kennen. Als het vertrouwen toeneemt tussen de werkers en de straatkinderen proberen ze de kinderen te helpen om ze goede keuzes te laten maken, afhankelijk van de realistische mogelijkheden en hun eigen potentieel. Retrak voetbal Sport brengt mensen samen, ongeacht leeftijd, ras of achtergrond, en dit is een belangrijk instrument voor de interactie met straatkinderen. Voetballen is een gelegenheid voor de kinderen om plezierig in een veilige omgeving te zijn. Ook verbetert het de gezondheid en het welzijn, bouwt vertrouwen, zelfvertrouwen en persoonlijke discipline op en bevordert teamwork. Hierdoor kunnen de kinderen deelnemen aan een positieve activiteit en bouwen ze bruggen met de gemeenschap door middel van participatie in de lokale voetbaltoernooien. Dit helpt bij de ontwikkeling van waardevolle relaties met Retrak personeel, zodat de overgang van de straat naar het normale leven makkelijker wordt.

14


Voedsel en onderdak Veel straatkinderen overleven door bijv. het plukken van rommel langs de kant van de weg. Het verstrekken aan straatkinderen van een normale maaltijd helpt niet alleen hun gezondheid en ontwikkeling, maar biedt ook een andere mogelijkheid om de band tussen de kinderen en de medewerkers van Retrak te versterken. De straatkinderen die vooral zwak of kwetsbaar zijn, brengen hun nachten door in een noodopvanghuis van Retrak. Daar worden ze beschermd tegen de gevaren van de straat. Medische zorg Retrak heeft klinieken die openstaan voor elk straatkind en biedt elementaire medische verzorging. Gezondheids- en hygiënetrainingen worden ook gehouden om straatkinderen een beter inzicht rond thema’s als hiv/aid, soa’s te geven en om hun basishygiëne te verbeteren. Counseling In het algemeen hebben kinderen die op straat leven een trauma, door verwaarlozing en misbruik. Ze hebben behoefte aan verzorging, bescherming en begeleiding. Maatschappelijk werkers bouwen sterke relaties met elk kind op en werken met hen samen om hun trauma uit het verleden te overwinnen en om hun kansen te verkennen, en die kansen te verbeteren voor de toekomst. Onderwijs Veel kinderen die zich op de straten zijn wanhopig om opgeleid te worden. Retrak is in staat om een fundamentele basis te leggen als het gaat om onderwijs voor de kinderen aan te bieden, met de nadruk op belangrijke onderwerpen zoals lezen, schrijven, rekenen, lessen over gezondheid en hiv / aids. De toegang tot onderwijs is van essentieel belang bij het opbouwen van het zelfvertrouwen van elk kind dat op zijn beurt helpt om hun kansen op een succesvolle terugkeer in de gemeenschap te vergroten. Pleegzorg Voor sommige straatkinderen is het niet mogelijk, noch in hun beste belang om terug te keren naar hun biologische familie. In deze gevallen, indien dit nodig is, zal Retrak proberen om het kind te plaatsen in een gezin met geschikte pleegouders om een liefdevolle, huiselijke omgeving te bieden. Voorbereiding voor pleegzorg Elk kind moet de tijd worden gegeven en de middelen om de overgang van de straat terug naar de gemeenschap te maken. Om deze overgang, en om van het leven op straat aan te passen aan het gezinsleven, kunnen kinderen een verblijf in een “halverwege huis” krijgen voor een korte periode. Daarna kunnen ze terugkeren naar een huis. Hier kunnen kinderen een gevoel van gemeenschap en familie herontdekken als ze worden voorbereid en uitgerust voor re-integratie in de samenleving. Elk kind deelt een huisje met andere kinderen en wordt verzorgd door een huisouder. In deze omgeving leren de kinderen vertrouwd te raken met het gezinsleven en weer hun begrip van de familieroutine en verantwoordelijkheid te krijgen. Hervestiging De eerste prioriteit van Retrak in re-integratie is de mogelijkheid te onderzoeken om de kinderen te herenigen met hun natuurlijke gezinnen. Retrak werkt intensief aan het voorbereiden van elk individueel kind en gezin voor de terugkeer. Door tijd door te brengen met elke familie en door ervoor te zorgen dat ze alle middelen hebben om hun kind te ondersteunen, zodat zij het verleden

Het leven van Wumalu’s thuis was erg moeilijk voor hem. Zijn moeder stierf toen hij tien jaar was, ze liet hem en zijn twee kleine zusjes in de handen van zijn vader achter. Die vervolgens niet goed voor hun zorgde. "Nadat mijn moeder stierf ben ik verder gegaan met het werk wat zij deed, het maken en verkopen van mandazi (donuts) Op een dag toen we donuts aan het verkopen waren werd er in ons huis ingebroken en werden de schoenen van mijn vader, de sausepan en andere pannen gestolen. Toen mijn vader thuis kwam verdacht hij mij ervan de spullen gestolen te hebben. Hij bond me vast met een touw, sloeg me in elkaar, hing mij aan het plafond en starte een vuurtje onder mij. Het was mijn buurvrouw die me kwam redden. Ze klom op de eettafel en ontknoopte het touw. Ik had al wonden opgelopen en ze adviseerde me om naar de politie te gaan. Ik kwam erachter dat de politie vriendelijk tegen mijn vader deed en besloot om de stad uit te vluchten. Toen ik buiten de stad was vond ik een barmhartige Samaritaan die me meenam naar Retrak. Toen ik het “drop in centre“bereikte werd ik geholpen door een zuster. Ik mocht blijven tot mijn wond genezen zou zijn en dan zou ik naar Tudabujja gaan." Wumalu zit nu bij Retrak’s Tudabujja (Halfway House) en studeert hard in zijn catch up lessons. Verder werkt hij met de staff eraan om te kijken wat zijn opties zijn voor de toekomst.

15


van het kind begrijpen, dit om stigmatisering en discriminatie te voorkomen. Tijdens het eerste jaar van de hervestiging bezoeken maatschappelijke werkers van Retrak de follow-up kinderen en, indien nodig, helpen ze het gezin om een inkomen te genereren. Door te helpen bij het opbouwen van een klein bedrijf zorgen ze ervoor dat het gezin genoeg inkomen heeft om het kind te ondersteunen. Pleegzorg zorgt ervoor dat het kind wordt opgevoed in een stabiele en liefdevolle familieomgeving en heeft het kind de vrijheid om te spelen, te groeien en beter uitgerust volwassen te worden, zowel praktisch als emotioneel. Retrak, de beroepsopleiding en de straat business Voor straatkinderen die niet in staat zijn om naar huis terug te keren en die te oud zijn om in een pleeggezin te worden opgenomen, biedt Retrak een kans om praktische vaardigheden te verwerven door middel van een beroepsopleiding. De kennis en vaardigheden die ze daar leren, helpt hen bij de integratie in de gemeenschap door te werken en stelt ze in staat zelfstandig te gaan wonen. In plaats van alleen het verlichten van de armoede in de korte termijn is dit project er om kwetsbare straatkinderen hun zelfvertrouwen weer terug te laten vinden. Ook breiden ze hun kennis- hun sociale en hun werkvaardigheden uit, om zo hun eigen inkomsten te genereren. Zo dragen ze ook bij aan de lokale microeconomie. Voortbouwend op hun beroepsopleiding of met behulp van bestaande vaardigheden en bekwaamheden, helpt Retrak oudere kinderen bij het opzetten van hun eigen kleine bedrijven. Retrak biedt praktische hulp en geeft advies, instrumenten en apparatuur en een klein startkapitaal.

Twilight Children Een andere organisatie waar ik informatie over heb verzameld is Twilight Children

Mandla Ndaba – Kwam in 2005 bij “the shelter”. Hij was 17 jaar oud en kwam met zijn jongere broertje. Ze zijn beide wezen en hun zus zorgde voor hen. Helaas kon zij niet meer voor hen zorgen. Mandla liet weten dat hij van de volgende dingen profijt heeft gehad door te leven in “the shelter”: Hij heeft geleerd om respect te hebben, mensen lief te hebben en voor anderen te zorgen. Zijn gedrag is positief veranderd als gevolg van de steun die hij heeft gekregen van de stafleden van Twilight Children. Hij heeft training gekregen waardoor hij nu als een uitmuntende en praktische facilitator aan het werk kan. De organisatie heeft vele mogelijkheden voor hem geopend. Hij is een geletterd IT man. Hij heeft nu een betaalde baan en geeft onderwijs over HIV/aids. Hij leeft nu een onafhankelijk leven.

Twilight Children houdt zich nu twintig jaar bezig met de opvang en rehabilitatie van straatkinderen in Zuid-Afrika. In het werk hanteert de organisatie als uitgangspunt dat de kinderen uit vrije wil moeten deelnemen aan het programma. Hereniging met familie is het hoofddoel. Pas als dit niet mogelijk blijkt, wordt gezocht naar meer permanente oplossingen, waaronder opvang in het TC Centre en het volgen van onderwijs. Aan jongeren boven de zestien jaar wordt een vak training (leerbewerking, houtbewerking, naaldvakken, etc.) aangeboden, zodat uiteindelijk financiële en maatschappelijke zelfstandigheid mogelijk wordt. In dit verband worden inkomens generende activiteiten, zoals een pottenbakkerij, opgezet voor werkgelegenheid en inkomsten voor de organisatie.

Outreach programma Hiernaast omvat het werk een ´outreach-programmma´waar bij de staf van de organisatie op straat contacten legt met kinderen (jongens en meisjes) met het doel hun vertrouwen te winnen. Als onderdeel van het programma wordt de hoogstnoodzakelijke medische zorg en één maaltijd per dag ter beschikking gesteld. Ook worden de jongeren geholpen bij het verkrijgen van een identificatiekaart en worden ze, indien noodzakelijk, doorverwezen naar andere instituten. Seksuele voorlichting Bij het werk worden de kinderen geïnformeerd over hiv/aids, seksueel overdraagbare aandoeningen, ´reproductieve health’ en worden er condooms verstrekt. ´Counseling´ vindt plaats en er worden contacten gelegd met instituten 16


die mogelijk steun kunnen bieden. Naast dit werk geeft de organisatie ook aandacht aan structurele aspecten van de straatkinderenproblematiek. Men neemt actief deel in overlegstructuren, waarbinnen aandacht gegeven wordt aan rechten van kinderen en beïnvloeding van de politieke en publieke opinie. Contacten worden onderhouden met lokale overheidsdiensten (waaronder de maatschappelijk sociale dienst, jeugdzorg, gezondheidscentra, de politie en justitiële autoriteiten).

Hospitaal Broeders Uit een recent rapport blijkt dat het Umoza straatkinderenprogramma in Malawi een daverend succes is. Het succes komt niet aanwaaien, maar is toch simpel te verklaren. De kinderen krijgen niet alleen te eten, zij krijgen op vele gebieden hulp. Bovendien staan zij er niet alleen voor, de ouders en de scholen worden bij het proces betrokken. Met z’n allen helpen zij de kinderen er weer boven op! Samen zorgen zij ervoor dat de kinderen op een verantwoorde wijze kunnen terugkeren naar hun families. Geen ontwikkelingshulp maar hulp om te ontwikkelen De HospitaalBroeders werken samen met de Duitse organisatie Kindernothilfe. Samen zijn zij dag en nacht in de straten van Mzuzu te vinden. Ze zijn op zoek naar kinderen die bedelen, op straat slapen of verslaafd zijn. In de eerste instantie krijgen de kinderen voedsel, een plek om te slapen en schone kleren. Daarna gaan de HospitaalBroeders op zoek naar de ouders of de familie van het kind. Wat heeft er voor gezorgd dat het kind op straat belandde? Waar zijn de ouders? Als zij nog in leven zijn, kunnen zij wel voor het kind zorgen? Welke omstandigheden is het kind ontvlucht? Misbruik? Honger? Wanneer de HospitaalBroeders besluiten dat het kind in het Umoza programma opgenomen kan worden, spelen de ouders van meet af aan een belangrijke rol. Het programma is er namelijk op gericht om het kind te laten herintegreren in zijn of haar familie.

17


Van de straat naar een vrolijke jeugd De kinderen krijgen regulier onderwijs. Ze worden gestimuleerd om in school te blijven en de lessen te volgen. Daarnaast is er psychologische hulp. Deze hulp is er op gericht het zelfvertrouwen van het kind te vergroten en zijn of haar eigenwaarde te verbeteren. Wanneer het kind met vertrouwen naar de toekomst durft te kijken, is de kans veel kleiner dat hij of zij weer op straat belandt. Veel straatkinderen nemen actief deel aan de sportprogramma’s van de HospitaalBroeders. Zo werd de jonge Auswell recentelijk de nationale tafeltenniskampioen van Malawi. Ook krijgen de kinderen les in persoonlijke hygiÍne; hoe zij zich moeten verzorgen om gezond te blijven. Goed gedrag wordt beloond. Elke vrijdag is er een kleine ceremonie en krijgt een van de kinderen een prijs. De kinderen kunnen deze prijs winnen wanneer zij elke dag naar school gaan, hun ouders en medeleerlingen met respect behandelen en verantwoordelijkheid tonen in hun gedrag. De vrijdagprijs is razend populair en een goede stimulans voor de kids. School is cool Het heeft jaren geduurd, maar nu het Umoza programma haar vruchten begint af te werpen, zien veel onderwijzers in dat de straatkinderen net zo zijn als andere kinderen. In het verleden werden ze vaak met argusogen bekeken en hierdoor ook benadeeld. Nu zijn een aantal scholen zelfs zo ver dat ze het schoolgeld voor enkele kinderen van het Umoza programma kwijtschelden als de kids goede resultaten halen maar het geld echt niet op kunnen brengen. De statistieken van de HospitaalBroeders Minder dan 10% van de kinderen die afgelopen jaar op straat leefde is naar de straat teruggekeerd. 80% van de kinderen is teruggekeerd naar hun familie en leeft nu in verbeterde omstandigheden. 81 kinderen maken nu deel uit van het Umoza programma. 61 van deze kinderen gaan naar school!

18


Conclusie

Tijdens het maken van mijn scriptie Na het onderzoeken van de verschillende methodes is het duidelijk raakte een lied van Avalon mijn hart: dat alle organisaties streven naar een hereniging van het kind en de ouders. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, zoals bij misbruik “There are no orphans of God” van ouders richting het kind of het overlijden van de ouders. De Who here among us has not been broken organisaties geven de kinderen ook les in de basisdingen, zoals Who here among us is without guilt or pain persoonlijke hygiëne en communicatieve vaardigheden. Dingen die So oft’ abandoned by our transgressions de kinderen vaak van huis uit nooit hebben mee gekregen. Ik denk If such a thing as grace exists dat het belangrijkste is, dat de kinderen weer een toekomst krijgen. Then grace was made for lives like this Door scholing geef je een kind een kans om een baan te krijgen en opgenomen te worden in de maatschappij. Zo geef je hem een There are no strangers handvat om uit zijn uitzichtloze positie te komen. Ik vind de aanpak There are no outcasts van Retrak, die ook met sport en spel werkt, erg aanspreken. Ik heb There are no orphans of God wat verhalen van kinderen gelezen die mee deden aan het project So many fallen, but hallelujah van Retrak en ik denk dat sport en spel een manier is om de There are no orphans of God verschillen van status (wel of geen straatkind) weg te laten vallen. Come ye unwanted and find affection Zodra ze op het voetbalveld staan, worden de kinderen niet meer Come all ye weary, come and lay down your als straatkinderen gezien maar als gewone kinderen die lekker aan head het voetballen zijn. Daarnaast werken sport en spel als een Come ye unworthy, you are my brother therapie. De kinderen leren regels, vinden vrolijkheid, enz. Ze leren If such a thing as grace exists spelenderwijs om dingen en problemen uit het verleden te Then grace was made for lives like this verwerken en vaardigheden om te gebruiken in de toekomst. Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen gaan beseffen dat ze net O blessed Father, look down upon us zoveel waard zijn als andere kinderen en dat het niet uitmaakt waar We are Your children, we need Your love je vandaan komt of waar je slaapt. Het gaat erom Wie je gemaakt We run before Your throne of mercy And seek Your face to rise above heeft. Ook ben ik ervan overtuigd dat geestelijke groei erg belangrijk is bij de kinderen. Het krijgen van Bijbelonderwijs en het naar de kerk gaan is zeer belangrijk. De kinderen moeten weten waarom ze zo belangrijk zijn en dat is niet omdat de medewerkers van ze houden, maar omdat God van ze houdt. Hij is degene die hen heeft gemaakt. God maakt geen vergissingen of foutjes. Ieder kind is uniek en prachtig gemaakt door God. Hoe beschadigd of verwond het kind ook is. Dit is een belangrijk feit dat naar mijn mening bovenaan moet staan. Zodat elk kind dit weet, ook al heeft hij misschien een verwaarlozende/misbruikende vader of helemaal geen aardse vader meer. Kinderen moeten weten dat er een God is die van ze houdt. En ze moeten ook geestelijk getraind worden.

19


3.0 Hoe creëer je een veilige omgeving voor verstoten straat kinderen? In dit hoofdstuk wil ik behandelen hoe een gezin er vanuit Bijbels perspectief uit behoort te zien. En hoe je een veilige omgeving creëert voor verstoten kinderen. Veel organisaties werken met een gezinsstructuur. Of dit nu in het eigen gezin is van het kind of in een pleeggezin. Kinderen hebben een gezinsstructuur nodig om gezond op te groeien. Voor dit stukje van mijn scriptie heb ik de lessen van Herman Boon gebruikt van het eerst jaar van de Katapult, de kennis die ik heb opgedaan door overige lessen die ik heb gehad van op de Katapult en het boek “Doelgericht Opvoeden”.

3.1 Het gezin In dit hoofdstuk wil ik bespreken hoe een gezond gezin eruit hoort te zien. Ik geloof dat God een gezond gezin bedoeld heeft als een gezin bestaande uit een vader en moeder en kinderen. Man en vrouw horen bij elkaar, het is niet goed voor mensen om alleen te zijn. Het huwelijk zorgt ervoor dat je iemand hebt waar je jouw leven mee kan delen. Een maatje (Genesis 2:21). Een man moet 3 dingen doen. 1. Vader en moeder verlaten: niet achterlaten, maar ze zijn niet meer de belangrijkste persoon in je leven laten zijn. Zodra je kind getrouwd is, heb je geen zeggenschap meer over je kind. Ga naar je partner voor advies. Ze mogen wel advies geven, maar geen sturende invloed! 2. Hechten: twee worden een. Je laat je onafhankelijkheid los. Je bent niet van jezelf maar van de ander. Je krijgt ook één naam. Als we christen worden, krijgen we ook zijn naam, ‘christen’ betekent een kleine Christus. We worden net als Jezus. Als je trouwt zeg je: ik ben niet meer van mezelf ik ben van jou. Wat God bijeenbrengt moet je niet scheiden. (Marcus 10:6-9) Echtscheiding is nooit een oplossing. Tenzij er overspel gepleegd is, dan nog moet je je best doen om je relatie te redden! Hoever moet je hierin gaan? Dat is een lastige vraag. Dat zijn dingen waar naar mijns inziens geen pasklaar antwoord voor is. Het is belangrijk dat je vervuld bent met de Heilige Geest en het Hem vraagt. En kijkt wat de Bijbel er over zegt en mensen om je heen! Trouwen is sterven aan jezelf, je zegt: ik wil jou dienen, zeg maar wat ik kan doen. 3. Één worden. Geestelijk, emotioneel, lichamelijk, materieel. Je trouwt met zijn 2en, maar God is er altijd bij dus je bent met zijn 3en (Prediker 4:12). God moet bovenaan staan. Je geluk hangt niet af van je partner, maar van God! Als je Hem op nummer 1 zet in je leven, zal je de goede partner zijn. Het gaat er niet om of jij een goede partner vindt, maar dat je een goede partner bent! Je hebt onderwijs nodig over het huwelijk! Het huwelijk is een verbintenis van twee onvolmaakte mensen. De perfecte partner bestaat niet. Het huwelijk is bedacht door God. Het huwelijk is een verbond, het betekent een afspraak voor het leven! Zonder twijfel. Dat verbond heeft Jezus ook met ons gemaakt, ik laat jou nooit meer los. Trouwen heeft met trouw te maken. Het is een afspraak zonder twijfel. Je laat het aan de buitenwereld zien: dit is mijn partner. De vrouw maakte de man compleet en andersom. Het beeld van God vind je hierin. God is als man en vrouw. Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig. Alleen hun functie is anders!

20


3.1.1 Hoe hoort een vader in het gezin te zijn De vader hoort de hemelse Vader te weerspiegelen. Hiervoor moet je wel eerst weten wie de hemelse Vader is. Dit ga ik behandelen in deze paragraaf. Wie is onze hemelse Vader? Hij is je Schepper, Hij heeft je gemaakt met een doel en bestemming, Hij heeft je gewild en is blij met jou. Je schepper kennen is ook dat je weet wie je zelf bent. Hij geeft je identiteit. (1 Petrus 1:9) Je bent uitgekozen door God, je bent koninklijk, zeer waardevol en gemaakt om te regeren en niet om geregeerd te worden door omstandigheden of andere mensen. We zijn gemaakt om Gods principes uit te delen om ons heen. We moeten autoriteit nemen in ons leven. We zijn priesters, dat houdt in dat we mensen vertegenwoordigen bij God en God bij de mensen. We zijn gemaakt naar Zijn beeld. God heeft een bestemming met ons leven. (Efeze 2:10) God heeft werken voor ons klaarliggen. We zijn heel bewust gemaakt, we zijn gewild! - Hij zorgt voor jou. Psalm 32:18 ‘Zijn oog is op jou, Hij zal je raad geven en je de weg wijzen”. - Hij beschermt jou. Niemand kan je bij de Vader wegroven. Joh 10:28,29 - Hij heeft je lief, met een radicale, nooit stoppende, grens doorbrekende liefde Het is belangrijk dat je identiteit aan je kind geeft en bestemming. Dus waar ze vandaan komen en wat hun bestemming is. En onvoorwaardelijk van je kinderen houden, je moet je liefde voor hen aan je kinderen overbrengen. Maar niet al hun gedrag goedkeuren. De hemelse vader vertegenwoordigen! Burgerlijk, saai, truttig, alles wat leuk is mag niet, alles wat mag is niet leuk, je moet van alles. Zo denken mensen over God. Vooroordelen houden mensen van God af. Jezus is jong, fris, vol van leven, enthousiast, echte vrijheid, is in de kracht van zijn leven, ziet iedereen zitten, houdt van mensen, houdt van ons zoals we zijn, bij Hem is het nooit saai, Hij is uiterst interessant, Hij is grappig, Hij leefde niet voor zichzelf, Hij leefde voor God en de mensen om zich heen. Het karakter van Jezus staat in Galaten 5:22- 23 beschreven: liefde, blijdschap, vrede, vriendelijk, geduldig, trouw, goed, mild. Verkeerde Godsbeelden komen van Satan, hij wil dat je een verkeerd beeld van God hebt. Want dat houdt ons van God af, en van de relatie die God met ons wil hebben. Wat Jezus deed: alles wat de wereld groot vindt, maakt Hij klein, alles wat de wereld klein vindt, maakt Hij groot, bijvoorbeeld kinderen! Jezus kwam op een ezel – want hij is de koning van de nederigheid. Je krijgt passie voor Jezus als je ontdekt dat Hij passie heeft voor jou. God houdt zoveel van jou dat Hij bereid was ervoor te lijden. Johannes 3:16 Je aardse vader geeft onbewust een beeld van je hemelse vader. Zo heeft God het bedoeld.

3.1.2 Kenmerken van een goede vader God liefhebben Hij moet een relatie met God hebben, hij waakt over zijn tijd met God. Liefde is tijd. Bid voor je gezin! Heb passie voor Jezus, dan krijg je ook passie voor je gezin en mensen om je heen. Vader doet voorbede voor zijn kinderen. Een van Adams taken voor de hof van Eden was om kwaad buiten de deur te houden. (Genesis 1 vers 15) Je bent daar dus verantwoordelijk voor in Zijn gezin! Een kind vindt het geweldig dat hij weet: mijn vader bidt voor mij. Vader is een poortwachter voor zijn gezin. Een geestelijke wachter dat er geen duisternis binnenkomt. Hij besteedt tijd aan zijn kinderen Je moet heel bewust tijd afspreken met je kind, anders gebeurt er niets. Bijv. een vaste gezinsavond, waarin je alles bespreekt. Breng je kinderen naar bed, lees voor, bid voor ze. Bid en zing met ze, wees actief hierin! Zeg niet: “ Dat doet mijn vrouw wel”. Ga samen aan het ontbijt. Eten is vriendschap, je deelt tijd met elkaar en deelt elkaars leven. Ga naar belangrijke momenten in het leven van je kind. Bijvoorbeeld naar afzwemmen, een sportwedstrijd, diploma uitreikingen, ga kijken! Doe spelletjes met je kinderen! Een kind wil het liefst een dagje weg met zijn of haar vader. 21


Waardering voor je kinderen. Spreek positief over je kinderen. Het zelfbeeld dat een kind heeft, is voor een groot deel afhankelijk van de vader. Kinderen weten dat God van hen houdt, maar dit moet praktisch gemaakt worden door hun aardse vader. Herken de kwaliteiten die het kind heeft, geef complimenten! Als je corrigeert, doe het dan positief, vriendelijk. Je moet onthouden dat je kind niet perfect is, maar dat ben je zelf ook niet. Hij onderhoudt en beschermt kinderen. Zorg voor je kinderen op materieel gebied, zorg voor werk, dat ze een dak boven hun hoofd hebben en te eten. Het gezin onderhouden is ten eerste de verantwoordelijkheid van de man. Bescherm je kinderen. Kinderen moeten weten en voelen dat hun vader voor hen opkomt in elke situatie. Geef normen en waarden door aan je kinderen. Er zijn een aantal principes die belangrijk zijn om door te geven aan je kinderen. Je geeft bijvoorbeeld Bijbelse normen en waarden door. Denk bijvoorbeeld aan: Wees eerlijk, wees betrouwbaar, toon inzet, wees enthousiast, spreek positief (Filippenzen 2:14), wees rein in je handel en wandel, beloftes nakomen. Al deze waarden en normen gelden natuurlijk ook voor de ouder. Het kan natuurlijk dat je een fout maakt, maar wees dan ook zo eerlijk om je

fout toe te geven en vergeving te vragen. Geloof in je kinderen. Je hebt vertrouwen in de persoon als individu. Vergelijk kinderen nooit met elkaar, want elk kind is anders. Stel doelen in hun leven. Vb. een hut bouwen met je kind, terwijl het kind denkt dat hij/zij het niet kan. Het is voor een kind belangrijk dat hij/zij iets behaalt. Spreek dat ook uit, dat je in hun gelooft. Geef je kinderen grenzen mee. Grenzen zijn er niet om kinderen te beperken maar om ze te beschermen. Hekken om een weiland/schoolplein is voor bescherming. Net als verkeersregels geeft het vrijheid en bescherming en veiligheid. Grenzen wat betreft tvprogramma’s en spelletjes. Niet alleen zeggen, ook uitleggen waarom. Ook boos worden mag, maar driftig worden en gekke dingen zeggen gaan we niet doen. Tieners zijn niet lastig, maar een tiener zijn is soms lastig. Soms moet je wat meevaren met een tiener. Ga in gesprek met ze! Met jongens moet je vaak stoeien dan, dat is hun vorm om te laten zien dat je van ze houdt. Meisjes willen nog op 22


schoot zitten. Maar zodra ze ouder worden moet je ze wel leren loslaten. Blijf zonden niet toestaan ook als ze ouder worden. Doe niet al te moeilijk over uiterlijke dingen zolang ze binnen de aan gegeven grenzen van het gezin blijven. Als je te strak bent, dan laten tieners los. Net zoals een boei in zee vastzit met een anker maar het toch een stukje met golven mee kan. Toon belangstelling in hun interesses. Ga niet mee in zonde maar wel in interesse. Laat zien dat je van je vrouw houdt. Knuffel ook als de kinderen er bij zijn. Geef je vrouw complimentjes waar de kinderen bij zijn Wees een reine vader voor je kinderen, bewaar jezelf rein. Als een kind een vader achter de porno ziet, geeft dat zoveel onveiligheid. Geef je kinderen onderwijs over seksualiteit. Laat kinderen bijv. de vieze woorden zeggen die ze gehoord hebben. Dan is de spanning ervan af. Laat zien dat het niet iets geheim is maar iets moois. Praat er open over! Eén van de dingen om er goed mee om te gaan is om erover te praten. Het hoeft niet perfect te gaan maar door erover te praten heb je de helft van de overwinning. Waar halen je kinderen de informatie over seks vandaan? Buiten, bijv. op tv, dat is niet zo hoe God het bedoeld heeft. Heel veel mensen hebben een negatief beeld over seksualiteit. Ontwikkel visie voor je kinderen Bid er ook voor! Ontwikkel het samen. Profeteer over elkaar. Het is krachtig als ze dat van hun vader horen. Ieder kind heeft een unieke bestemming en daar moet je ze in bevestigen. De talenten die je in je kind ziet, laat ze die ontwikkelen. Als ze ontdekken dat ze iets goed kunnen, gaan ze ook weer groeien. Heb je kinderen onvoorwaardelijk lief Communiceer in je houding en in je woorden; ik houd van jou. Maak onderscheid tussen het gedrag en het kind. Geef het kind geborgenheid en liefde, dat wil zeggen: onverdeelde aandacht, vriendelijke woorden, vriendelijke aanrakingen. Verteld voortdurend: ik ben blij dat je mijn kind bent.

3.1.3 Hoe hoort een moeder in het gezin te zijn (Genesis 2:18) De vrouw maakt de man compleet. De vrouw is de hulp van de man. De man is het hoofd van het gezin. Je bent als man geroepen om je vrouw te dienen en succesvol te maken. Hulp betekent: bijstand, ondersteuning. De vrouw ondersteunt de positie, bediening of functie van haar man. Je eerste taak is je man ondersteunen. Man en vrouw zijn gelijk. Ze zijn even waardevol. Alleen hebben ze een andere rol. De Bijbel zegt in Galaten 3:28 dat we allen gelijk zijn, want in Christus Jezus zijn wij allen één geworden. (Efeze 5:22-24) Een vrouw moet onderdanig zijn. Onderdanig betekent niet dat je minder bent, dat je een sloofje bent. Het is een innerlijke houding waarvoor je kiest. Het betekent dat je meer op God vertrouwt dan op je man. Hij moet het fundament van je leven zijn. Een man mag dus onderdanigheid nooit eisen/afdwingen. Een man die zijn vrouw dwingt, onderdrukt zijn vrouw. Je mag wel vriendelijk vragen. Onderdanigheid zal God altijd zegenen. Een man moet zijn vrouw beschermen, haar verzorgen en met opofferende liefde zijn vrouw liefhebben. Zoals Christus dit deed. Mannen moeten zich ook onderwerpen, aan God! Fundamentele behoefte van een vrouw zijn: geborgenheid, veiligheid, liefde. Als vrouwen moeite hebben met mannen, dat komt dit omdat ze te maken hebben met dominant gedrag van mannen. Mannen horen hun vrouw lief te hebben. Hoe het hoort Gehoorzaam je man. Je kan je man pas gehoorzamen als je eerst God gehoorzaamt. Vrouwen, doe wat er van je word gevraagd. Ook al doet je man het niet. (1 Petrus 3:1) Je leeft niet voor jezelf maar voor de ander. Genesis 12: Sarah vertrouwde meer op God dan op haar man, ze protesteerde niet en gehoorzaamde haar man. Ze vertrouwde meer op God. Ze hanteerde Gods principes en God kwam voor haar op. Leef zuiver en heilig voor God. Heb ontzag voor God, ga het kwaad uit de weg houd rekening met God in alles wat je doet, ga het kwaad uit de weg en neem je tijd voor Hem 23


Zonder woorden zal je je man winnen. Win hem met je houding. Een vriendelijk en evenwichtig karakter. Vriendelijkheid is een groot wapen en raakt harten. Wees niet bang om ook gewoon de waarheid te spreken tegen je man. Wel in de juiste houding (vriendelijk). Een vrouw moet haar man respecteren. (Efeze 5:33) Respect is de plaats geven die hem toekomt, hoogachten. Je erkent; hij is de priester van het gezin, hij is mijn beschermer. Hij is mijn hoofd. Spreek goed over je man, spreek positief, spreek uit dat je blij met hem bent. Bewonder hem. Spreek goed over je man met anderen, maar ook waar hij bij is. Bemoedig je man. Onderdanigheid kun je niet uit eigen kracht, je moet ervoor bidden. Het is een houding waarvoor je kiest en als je het doet zal God je zegenen.

3.1.4 Behoeftes man en vrouw Man en vrouw zijn verschillend gemaakt door God. Ook in hun behoeftes. Hieronder heb ik de behoeftes van de man en van de vrouw op een rijtje gezet. Man 1. Seksualiteit, 2. Kameraadschap, samen dingen doen. Bijv. voetbal kijken, ook al vind je er niets aan. 3. Dat de vrouw er goed uitziet, veel mannen zijn visueel ingesteld en vinden het belangrijk dat hun vrouw er goed uitziet. 4. Huishouden op orde. Als hij thuis komt, moet het lekker opgeruimd zijn. Dat betekent niet dat de vrouw een huishoudster is. De taken moeten wel eerlijk verdeeld zijn. Bespreek deze dingen samen. 5. Dat je trots op hem bent. Spreek positief over je man. Bid voor elkaar en met elkaar. Vrouw 1. Genegenheid. Seksualiteit kan niet zonder genegenheid. De man heeft de opdracht vriendelijk en bemoedigend met zijn vrouw om te gaan. Zodra je gaat trouwen is je lichaam niet meer van jezelf.. 1Korintiërs 7:3: Als vrouw heb je ook de verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan de seksuele verlangens van je man. 2. Praten. Mannen moeten hier rekening mee houden. De man moet daar dan ook tijd in investeren, niet omdat het moet maar omdat hij wil investeren in zijn vrouw. 3. Open en eerlijk zijn. Als je dingen moeilijk vind oké, maar vertel het dan. Bespreek de dingen waar je mee zit met je vrouw. 4. Financiële zekerheid. Een vrouw moet zich daar geen zorgen om hoeven maken. Samen uit, samen thuis. Geen geheimen in een huwelijk. 5. Dat de man een goede vader is voor zijn gezin. Dat hij initiatief neemt in het onderwijzen, zorgt voor zijn gezin, dus als priester zijn geestelijke verantwoordelijkheid op zich neemt.

24


3.1.5 De kinderen Efeze 6:1,2 – opdracht 1 Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen, ouders hebben de opdracht om hun kinderen zo te behandelen dat ze niet dwars en haatdragend worden. (Efeze 6:4) Het kan zijn dat kinderen vervelende dingen hebben meegemaakt. Rotdingen kan iedereen meemaken, het is belangrijk dat je dan een plek hebt dat je je hart kunt luchten, anders heb je kans dat je ontspoort of dat er in ieder geval iets mis gaat. Ouders kunnen bijvoorbeeld tijdens de gezinsavonden tijd apart zetten om elk kind hun verhaal te laten vertellen. Ook door ze aandacht te geven door met ze te spelen laat je zien dat het kind geliefd is. Breng je kinderen naar bed, dat vinden ze geweldig. Bid samen met ze voor het slapen gaan. Ieder mens, ieder kind schreeuwt om aandacht. Ouders moeten ook een grens aangeven in aandacht geven, omdat kinderen grenzen nodig hebben. Thuis moet het gezellig zijn, er moet gelachen worden. Het moet gewoon een warm nest zijn waar je kind graag wil zijn. Waarom moeten kinderen gehoorzamen? Omdat gehoorzaamheid vrede geeft, vrede geeft orde en orde geeft rust. Ongehoorzaamheid geeft onvrede en dat geeft wanorde en wanorde geeft onrust. Als we wat verkeerd doen, is er

altijd een weg terug. Ook voor ouders, vraag vergeving aan je kind. Geef je fouten toe! Eer je ouders Blijf je ouders eren ook als ze oud zijn. (Spreuken 23:22) Ook als ze niet aardig zijn/doen. Zoek ze op. Er is een groot verschil tussen gehoorzaamheid en eren. Gehoorzaamheid is doen wat je gevraagd wordt. En eren is iemand hooghouden, goed spreken over iemand, dankbaar voor je ouders zijn. We moeten kinderen leren niet te rebelleren, maar te appelleren. Rebelleren is opstandig zijn en je zin doordrijven Appelleren is de zaak bepraten. Een kind kan rebelleren tegen gezag, maar hij zal nog opstandiger worden als er helemaal geen gezag is. De Bijbel gaat ervan uit dat ouders God volgen en zijn principes volgen. Spreuken 1:8 zegt: ‘Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert.’ Kinderen moeten altijd hun ouders eren! Kwaadspreken haalt ook jezelf naar beneden. Het kan zijn dat je het ergens niet mee eens bent. Daniel had dit ook. (Daniel 6:8) Tips voor als je het ergens niet mee eens bent: (Daniel 1:6) -Ervoor bidden. -Ga in gesprek -Je doet evt. een voorstel (in Daniel: 1:10 Daniel gaf bijvoorbeeld aan dat hij een proeftijd wilde)

25


Daniel loste dit op niet door te rebelleren, maar door te appelleren. Ongehoorzaamheid lijkt leuk, maar het maakt je nooit gelukkig. (Spreuken 4:1, Spreuken 6:20) We moeten kinderen gehoorzaamheid leren. Kinderen doen dat niet automatisch. Wij zijn in zonden geboren, en we hebben allemaal de neiging om verkeerd te doen. (psalm 51:7) Kinderen moeten leren niet je eigen zin te doen. Dat leidt alleen tot de dood. (Romeinen 8:6). Jezus moest ook gehoorzaamheid leren. (Hebreeën 5:8-9) Jezus begrijpt onze zwakheden. (Hebreeën 4:14-16) Jezus heeft net als iedereen verleiding gehad, maar hij heeft er nooit aan toegegeven. Gehoorzaamheid leer je door duidelijke grenzen waar niet vanaf geweken wordt. Duidelijke grenzen geven veiligheid. Als een kind niet leert zijn aardse vader te gehoorzamen, leert hij ook niet om zijn hemelse vader te gehoorzamen. Als een kind zijn ouders gehoorzaamt, gehoorzaamt hij God. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. God moet op nummer 1 staan. Jouw voorbeeld is het beste onderwijs. Houd je tijd met God, doe je wat de Bijbel zegt? Leer jij je kind hoe je stille tijd houdt? Hoe ik tijd door breng met God? Je moet je kinderen bemoedigen, opbouwen, en bevestigen. (Ef 4:29) Aarzel je kind niet om te straffen, zo behoed je je kind voor de ondergang. (Spr. 23:13-15) Je moet je kinderen als ouders zo opvoeden dat ze later geen schande voor je worden (spr. 29:15). Ouders vinden corrigeren niet altijd leuk, omdat ze bang zijn dat hun kinderen hen niet meer aardig vinden. Liefde is de waarheid zeggen en doen wat Gods woord zegt. Door een kind te straffen: o maak je het wijs (wijsheid: weten wat je moet doen op het juiste moment.) o leer je het te gehoorzamen, o behoed je het voor slechte dingen, o behoed je het voor schande en schaamte, o krijgt het kind respect voor aardse en voor zijn/haar hemelse vader. Kinderen moeten altijd hun ouders gehoorzamen (uitzonderingen zoals misbruik e.d. daar gelaten), kinderen kunnen nog niet afwegen wat wel en niet goed is. Ze zijn afhankelijk van hun ouders. Ouders hebben hun gezag gekregen van God. Gezag geeft God voor ons welzijn. Zonder gezag wordt het een zooitje. Je moet je aan gezag onderwerpen. (Hebreeën. 13.) Als je niet gehoorzaamt, doe je daarmee jezelf tekort. Als je je ouders gehoorzaamt, gehoorzaam je God.

3.2 Opvoedkunde Opvoeding is de basis van het leven van een kind. Zonder een opvoeding ontspoort het. In deze paragraaf wil ik dieper op de opvoeding ingaan en een paar Bijbelse principes doornemen. Efeze 6: 1-4 “1. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed omdat de Here hun gezag over jullie heeft gegeven. 2. Eer je vader en je moeder." Dat is het eerste van de Tien Geboden en er is een belofte aan verbonden: 3. Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben." 4. Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben.” Ouders zijn de eerste verantwoordelijke om hun kinderen op te voeden. (vers 4) Je wordt hulpeloos geboren omdat we dan ook verzorgd kunnen worden en zo de liefde van God kunnen ervaren. Door de verzorging heen. Ouders zijn het beeld van God. God schiep de mens als man en vrouw (Genesis 1:27) Beiden zijn nodig om het complete beeld van God te laten zien. God schiep de mens naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. Samen laten ze zien Wie God is. In God zit ook het vrouwelijke. God is geen moeder, maar wat we aan moederliefde nodig hebben zit wel in Hem. (Mattheus 23:37) Ouders moeten hun kinderen opvoeden zodanig dat ze God leren volgen en liefhebben. (Efeze 6:4)

26


3.2.1 Hoe moeten we kinderen opvoeden? Ze hebben liefde nodig Onderwijs Tucht Kinderen hebben liefde nodig. Kinderen hebben geborgenheidliefde nodig. Geborgenheidliefde is een liefde die je het gevoel van veiligheid geeft. Geborgenheidliefde laat je zien door: vriendelijke woorden, vriendelijke ogen en vriendelijke aanrakingen. Daarom moeten ouders bemoedigend spreken. Je moet tegen je kinderen zeggen dat je van ze houdt. Ze moeten bevestigd worden in wie ze zijn: geliefde mensen. Liefde moet gecommuniceerd worden! Het gaat niet automatisch. Je hebt als ouder de opdracht (Efeze 6:1-4) om dit tegen je kinderen te zeggen en te communiceren.

Ouders zijn het beeld van God en daarom is het zo belangrijk dat de ouders God goed kennen. Daarom heb ik hieronder aan de hand van Exodus 34:6 wat karaktereigenschappen van God neergezet. God is een volmaakte God en wij zijn verre van dat. Dat wil niet zeggen dat je je wel kan trainen en je best kan doen om Gods karaktereigenschappen te laten zien aan je kinderen door je eigen levenswandel.

Wie is God? Aan de hand van Exodus 34:6. - Barmhartig (Als jouw kind lijdt, lijd je mee. Als het kind ziek is, verzorg je het enz.) - Erbarmend (Dat betekent dat je medelijden hebt met je kinderen.) - Genadig (Niet gauw boos, vergevende houding, je bent je bewust van de tekortkomingen van je kind) - Lankmoedig/Geduldig (Je bent heel erg geduldig.) - Groot in goedheid (Je hoort goed te zijn, ook voor je kinderen.) - Trouw (Wat er ook gebeurt, ik laat je nooit in de steek.) We moeten een verschil maken tussen het gedrag en het persoon. Als het gedrag niet goed is, dan keur je dat af. De persoon keur je nooit af. 27


Jeremia 31:3 Want lang voor die tijd heeft de HERE tegen Israël gezegd: Mijn volk, Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde; liefdevol heb Ik u naar Mij toegetrokken. We horen ons kind lief te hebben met een eeuwigdurende liefde! Want God heeft ons lief met een eeuwigdurende liefde. Een kind dat met liefde omringd wordt, wordt niet opstandig. (Hosea 11:3,4) God wil ons optillen en ons tegen Zijn wang aandrukken. Hoe God met Israël omgaat, zo mogen wij met onze kinderen omgaan. (Joh 14:9) ‘Als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien’. Aan Jezus zien we wie God is, God is goed, trouw, teder en vol zelfbeheersing. Een huwelijk is eigenlijk het compleet maken van God. Man en vrouw hebben eigenschappen die elkaar aanvullen. Je vader is en blijft altijd de belangrijkste, hij is het hoofd van het gezin, hij is de initiatiefnemer. Hij is de priester, de vader is de eerstverantwoordelijke in het gezin (Efeze 5:22-24). (Efeze 4:29) Spreek bemoedigend, opbouwend en troostend tegen je kinderen. Spreek woorden van leven. -TIP: Schrijf kaartjes naar je kinderen, dit vinden kinderen echt geweldig!-

3.3 Onderwijs Onderwijs is ook erg belangrijk voor een kind. Maar waarom moet je je kinderen onderwijzen en wat moeten we ze onderwijzen, dat zijn vragen die ik ga beantwoorden in deze paragraaf. Psalm 78:1-8 “1 Een leerzaam gedicht van Asaf. Luister mijn volk, naar wat ik u leer. Luister goed naar wat mijn mond zegt.2 Ik wil wijze dingen zeggen en u vertellen wat van oudsher nog een geheim was. 3 Wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. Zij vertelden het ons. 4 Wij vertellen het weer door aan ons nageslacht, kinderen en kleinkinderen. Wij vertellen hun over de grote daden van de HERE, over Zijn kracht en over de wonderen die Hij heeft gedaan. 5 Hij richtte in ons land gedenktekens op die aan Hem herinnerden en gaf ons volk Zijn wet, de wet van Israël. Hij gaf onze voorouders bevel het aan de kinderen door te geven. 6 Zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat werd geboren, moest het weten. Daarop zouden zij het weer aan hun kinderen doorvertellen. 7 Zodat elke generatie zijn vertrouwen op God zou stellen. Dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en Zijn regels zouden naleven. 8 Opdat zij niet als hun voorouders zouden worden, want dat waren opstandige en eigenwijze mensen. Onevenwichtig in hun optreden en ontrouw tegenover God.” Ouders moeten hun kinderen onderwijzen. Zo gaat het van geslacht op geslacht. Je moet 3 dingen aan je kinderen vertellen: (vers 6) 1. De daden van God (vers 5) 2. Je moet over Zijn kracht vertellen (vers 4) 3. Wonderen vertellen, vertel wat God bij jou heeft gedaan. Dit zijn ook belevenissen die je hebt meegemaakt met God. (vers 4) Schrijf de geweldige dingen op die je met God meegemaakt hebt! Het zijn gedenktekens. Het zijn tekens die je gedenken aan God. Schrijf op wat God doet. (vers 5) -TIP maak een schrift waarin je gebedsverhoringen en wonderen die gebeuren in jullie gezin opschrijft.Het is een bevel om het door te geven aan je kinderen! (Psalm 78:5) Ieder kind dat wordt geboren, moet het weten. Waarom moeten we het doorgeven? (vers 7) 1. Zodat ze hun vertrouwen op God gaan stellen 2. Zodat ze Zijn werk niet zullen vergeten 3. Opdat ze Zijn regels zullen naleven Als je je kind niet opvoedt volgens Gods principes, zie je daar later de gevolgen van in het leven van het kind. Hieronder heb ik 4 eigenschappen opgenoemd. 28


Eigenschappen/gevolgen als je je kinderen niet opvoed zoals God het wil (vers 8) 1. Opstandig Als een kind opstandig is en niet wil luisteren naar zijn moeder, zal hij al zeker niet luisteren naar zijn juf op school en later ook problemen krijgen met elk ander soort van gezag. 2. Eigenwijs Zo’n kind vindt zijn eigen wil belangrijker dan de wil van een ander. 3. Onevenwichtig Een onevenwichtig kind is uit balans en onzeker. 4. Ontrouw Ze beloven van alles en doen niets. Daar kun je niet van op aan. Het kind zal later bij een baan problemen krijgen met werk dat op tijd ingeleverd moet worden. Een avond in de week die je maakt tot een gezinsavond is een idee waar je een vast moment in de week hebt waar je onderwijs kan geven aan je gezin. Dat kan je bijvoorbeeld elke woensdagavond doen. Tijdens die avond besteed je met het hele gezin tijd aan elkaar. Luister naar elkaar. Kinderen kunnen met problemen zitten die ze graag willen delen, bid daar dan met het hele gezin voor. Maar er kunnen ook leuke dingen zijn die ze willen delen. Deel je gebedsverhoringen met elkaar, dat bouwt het geloof van je kinderen en je eigen geloof op. Eet met elkaar. Doe spelletjes met z’n allen. Kijk naar een film met een goede boodschap. Besteed “quality time” met elkaar. Hou ook een dagboekje bij van de gezinsavond. Schrijf op wat je hebt gedaan die avond. Laat eventueel je kinderen tekenen wat ze leuk vonden aan de gezinsavonden. Spreuken 22:6 Leer een kind van jongs af aan wat Hij moet weten, dan zal hij later daarna leven. De eerste 6 jaar zijn het belangrijkste van een mensen leven. Dan wordt zijn leven gevormd.

Wat moet je een kind leren? Er zijn een aantal punten belangrijk die een kind ‘moet’ leren. Hieronder heb ik er vijf neergezet. 1. Goede werkgewoonte Voor kinderen die geen goede vaste gewoontes in hun leven hebben geleerd, is het belangrijk dat ze leren om goede gewoontes zich eigen te maken. Daardoor leren ze discipline en weten ze hoe ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Basis gewoontes zoals: veters vastmaken, netjes eten, mes en vork, hoe zit ik aan tafel, kamer netjes houden, prullenbak legen, zijn soms al vreemd voor deze kinderen en deze gewoontes moeten daarom worden aangeleerd. Maak afspraken met kinderen! Waarom moeten kinderen leren werken? Je leert kinderen verantwoordelijkheid dragen voor een opdracht die je hebt voor ze. Door verantwoordelijkheid te geven, leren ze hoe het is om met verantwoordelijkheid om te gaan. Het voorkomt dat ze lui worden, wat gebeurt als kinderen nooit geleerd hebben om te werken. (Spr. 6:6) Leer kinderen om plezier te hebben in hun werk en niet te mopperen, want in de bijbel staat: (Fil 2:14) Doe alles zonder mopperen en tegenspreken. Kinderen moeten leren dingen af te maken. Je kweekt karakter! 29


Kinderen leren volharden door het houden aan de gestelde afspraken. Bijvoorbeeld een muziek instrument spelen vergt enig doorzettingsvermogen, maar als je doorzet heb je er je leven lang plezier van. Het maakt je betrouwbaar. Wat je zegt, dat doe je ook. Later zullen ze daar profijt van hebben. Kinderen krijgen voldoening in hetgeen dat ze doen. Het geeft bevrediging. Ook helpt het helpt in hun groei naar zelfstandigheid Je leert ze hun energie kwijt te kunnen. Wat ze doen, moeten ze ook doen. geen uitvluchten verzinnen. Afspraak is afspraak (Mattheüs 5:37). Je kunt het kind laten kiezen uit verschillende afspraken. Werken leert het kind om structuur in zijn leven te krijgen. Door te werken leren ze te gehoorzamen. Gehoorzaamheid is de taal van de hemel, ongehoorzaamheid is de taal van de hel. Waarom komen mensen in de hel? Omdat ze leugens geloven. Accepteer nooit ongehoorzaamheid! (Efeze 6:1) 2. Afspraken. Afspraken geven orde en orde geeft vrede. Kinderen die van de straat komen, zijn absoluut niet gewend om afspraken na te komen. Je kan een kind verantwoordelijkheid leren te nemen door ze klusjes in het huishouden te geven. Hiervoor geldt, hoe ouder de kinderen worden hoe meer ze aankunnen. Kinderen hebben duidelijke grenzen nodig. Ze moeten weten waar de grens ligt en wat de consequenties zijn als ze over deze grens heen gaan. Deze afspraken moeten duidelijk naar het kind gecommuniceerd worden. Deuteronomium 6:1-9 “1 De HERE, uw God, droeg mij op u al deze geboden te geven, die u moet gehoorzamen in het land, dat u spoedig zult binnentrekken en waar u zult leven. 2 Het doel van deze wetten is dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen de HERE, uw God, eer bewijzen door al Zijn aanwijzingen uw leven lang op te volgen; als u dat doet, hebt u een lang en voorspoedig leven in het vooruitzicht. 3 Daarom, Israël, luister goed naar elk gebod en gehoorzaam het nauwgezet, zodat het u goed zal gaan en u vele kinderen zult hebben. Als u deze geboden gehoorzaamt, zult u een groot volk worden in een heerlijk land, dat overvloeit van melk en honing, net zoals de God van uw voorouders het u heeft beloofd. 4 Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één. 5 U moet met uw hele hart, uw hele ziel en met inspanning van al uw krachten van Hem houden. 6 En u moet de geboden, die ik u vandaag geef, voortdurend in gedachten houden. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. 8 Bind ze aan uw hand, draag ze op uw voorhoofd 9en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden .”

In de bovenstaande tekst staat wat ouders moeten doen. Ze moeten: 1. Een levende relatie met God onderhouden. Kinderen onthouden niet zoveel van wat je zegt, maar meer van wat je doet. Leef je geloof, dat heeft veel meer impact in het leven van een kind dan wat vrome woorden die gesproken worden. Wees een voorbeeld in wat je doet. 2. Betrouwbaar zijn! Wees consequent in je handelen! 3. Gods gebod uit je hoofd leren, en ook bij je kinderen erin prenten. Je leert Bijbelteksten aan kinderen vanaf 5 jaar. Makkelijke Bijbelteksten om mee te beginnen zijn: Mattheus 7:7 en Jakobus 4:7 -TIP Plak teksten op deuren en leer ze uit je hoofd. Zo word je eraan herinnerd en houd je het woord in je hoofd.(Dit geldt uiteraard voor kinderen die al kunnen lezen.) 3. Morele waarden Het is belangrijk dat kinderen morele waarden mee krijgen. Kinderen moeten leren wat goed is en wat kwaad. De straatkinderen krijgen hele andere waarden mee van de straat dan de normale waarden die ze horen mee te krijgen van huis uit. In deze paragraaf behandel ik een paar morele waarden die ik belangrijk vind voor de ontwikkeling van een kind.  Eerlijkheid Liegen is het achterhouden van de waarheid, het is een keuze. Met voorbedachten rade. Als ze niet eerlijk zijn tegen jou, zullen ze dat waarschijnlijk ook niet zijn tegenover God. (Psalm 31:8)“God zoekt waarheid in het diepst van je hart.” Als ouders heb je de opdracht om dat je kinderen te leren. Liegen moet je streng aanpakken! Liegen brengt je namelijk altijd in de duisternis! De gevolgen van liegen zijn 30


enorm. Mensen gaan verloren, omdat ze in een leugen geloven. Als je niet eerlijk bent, krijg je straf. Dit moeten ze van tevoren weten. De bestemming van een mens wordt bepaald in je hart. Je hebt een voorbeeldfunctie, je moet zelf dus ook niet liegen! Van tevoren duidelijk uitleggen wanneer je straf krijgt, bijv. eerst een waarschuwing. Leer je kinderen de waarheid te spreken, zodat het geweten van de kinderen aan hen nooit zal toestaan bedrog te plegen. Hieronder heb ik acht punten neergezet die uitleggen wat je kan doen als je kind liegt. 1. Leer ze wat de Bijbel erover zegt. Spreuken 13:5. 2. Leer ze onderscheid te maken tussen leugen en fantasie. 3. Leer ze aanvaardbaar gedrag. 4. Wijs op de natuurlijke gevolgen, iemand die liegt is niet te vertrouwen. 5. Pas een zwaardere straf toe als het kind de overtreding ontkent. 6. Controleer het verhaal bij twijfel. 7. Sta overdrijving niet toe. 8. Geef zelf het goede voorbeeld.  Geloof God draagt de mens op om te geloven. Romeinen 12:3. Geloof heeft te maken met vertrouwen en Gods woord, en de beloftes die daarin staan. Kinderen moeten het leren & toepassen. Een goede manier is om met je kinderen Bijbelteksten te proclameren. Er zijn proclamatiekaarten voor kinderen te koop op internet. (www.dpmnederland.nl) Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de wapenuitrusting van Efeze 6. Wat is proclameren? Van Dale zegt: uit- of afroepen, afkondigen. Derek Prince omschrijft het met “aanvallend belijden”. Hij gebruikt het beeld van de heraut van de koning. Vanaf het ogenblik dat de heraut het kleed van de koning omdoet, dragen zijn woorden het gezag van de koning. Het volk zal zich moeten onderwerpen aan deze woorden door de heraut gesproken. Als wij woorden over ons leven of situaties proclameren, realiseren we ons terdege dat wij gewone, gemiddelde mensen zijn. Kwetsbaar en beperkt. Maar we weten ook dat we door het offer van Jezus een ‘Koninklijk kleed van de grote Koning’ mogen omdoen. Als we in die hoedanigheid Gods woorden proclameren, dan zal alles en iedereen zich aan die woorden moeten onderwerpen. Ook alle vorsten en heersers in de hemelsferen. (Efeze 3:10) Proclameren vergroot ook het geloof (Romeinen 10:17). Als kinderen bijvoorbeeld bang zijn als ze alleen zijn, kan je samen met je kind op zoek gaan naar een Bijbeltekst die vertelt dat we nooit bang hoeven te zijn. Hieronder heb ik een voorbeeld gegeven van een proclamatie die je op een kaartje kan schrijven en dagelijks met je kind kan uitspreken. Kinderen leren over het algemeen sneller dan volwassenen. Ze zullen de teksten dan ook zeer snel uit het hoofd kennen. Hieronder heb ik een voorbeeld gegeven van een proclamatie die je kan doen met kinderen. Ik hoef nooit bang te zijn. God is dicht bij mij. (Filippenzen 4:5b De Heere is dicht bij u) Hij laat me nooit in de steek. (Hebreeën 13:5b "Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal u nooit in de steek laten.”) Hij houdt van mij en zorgt voor mij. (1 Petrus. 5: 7 Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u) Als een kind de waarheid vaak genoeg heeft uitgesproken, zal het de leugen die in zijn hoofd is gepland dat hij helemaal alleen is, verdrijven en zal de waarheid daarvoor in de plaats komen. Zo leer je je kinderen de waarheid over situaties uit te spreken. Als een kind zich dan eenzaam voelt of bang is in een bepaalde situatie dan schiet zo de Bijbeltekst die hij elke dag proclameert op in zijn hoofd: “Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal u NOOIT in de steek laten” Hebreeën 13:5b. Ik geloof dat de Bijbel een krachtig wapen is tegen de leugens die wij in onze gedachten hebben. Ook is het goed om voor situaties te bidden. Situaties die je kinderen tegenkomen zoals een zieke juf op school of een spannende gebeurtenis die staat te gebeuren in het leven van je kind. -TIP hou een gebedsschrift bij, waarin je al de dingen opschrijft waar je met je kind voor hebt gebeden. En schrijf de gebedsverhoringen er ook in op. Zo ziet je kind dat God een God is van gebedsverhoringen. Door de gebedsverhoringen aan het eind van elke maand door te nemen zal het geloof van het kind enorm groeien.31


 Bescheidenheid Kinderen moeten grenzen leren kennen in hun leven op allerlei gebied. Bijv. kleding, tv-programma’s, Je moet je kinderen begeleiden en niet commanderen Leg ze bijvoorbeeld uit waarom je door het dragen van sommige kleding aanstoot kan geven. Bied een alternatief aan, ga wat leuks met ze doen. Dit ook met taalgebruik, Efeze 4:29. Muziek, drugs en seksualiteit. Verkeerde dingen brengen je in contact met de duivel, dit willen wij niet als ouders. Leg als ouder uit dat je enorm veel van ze houdt dat je wil dat ze dicht bij God blijven..  Zelfbeheersing Mensen die hun emoties onder controle hebben, kunnen weerstand bieden aan een impuls voordat die overgaat in een concrete actie. Ze zijn in staat de bevrediging van hun verlangens uit te stellen, de consequenties van een bepaalde dat te overzien en een hoger doel te kiezen. Ze schakelen de roep om behoeftebevrediging uit en luisteren alleen naar de stem die hun de noden van anderen duidelijk maakt. Zelfbeheersing komt nooit aanwaaien het moet geleerd worden. Dit doe je onder anderen door een ordelijke leef situatie te creëren voor je kind, leggen de ouders het fundament voor zelfbeheersing neer. Het leren van zelfbeheersing kan echter niet vergeleken worden met het africhten van een rat in een laboratorium. We willen niet alleen dat onze kinderen sociaal gewenst gedrag aanleren (zoals eten met mes en vork), maar ook dat ze onafhankelijke individuen worden, die zelfstandige keuzes kunnen maken, de wijsheid hebben om het goede te kiezen, en de rijpheid om verantwoordelijkheid te dragen (bijvoorbeeld door nee te zeggen tegen seks voor het huwelijk). Om zo ver te komen moeten kinderen zich niet alleen zelfdiscipline, maar ook normen en waarden eigen maken. Een voorbeeld: zolang uw kinderen nog klein zijn, kiest u hun vriendjes en vriendinnetjes. Uw oudere kinderen geeft u leiding zodat ze verantwoorde relaties met leeftijdsgenoten aangaan. Tegen de tijd dat ze adolescentie hebben bereikt, zouden ze in staat moeten zijn hun eigen vrienden te kiezen op basis van wat u hen hebt geleerd.

 Regelmaat In het leven van een kind is regelmaat erg belangrijk. Een kind leert zo dat er dingen zijn die op bepaalde tijdstippen gebeuren zoals een maaltijd eten in de ochtend in de middag en in de avond. Ook vaste bedtijden geven een kind regelmaat en helpen het kind om orde te scheppen in zijn hoofd. Kinderen hebben de neiging om regels uit te proberen. 32


Kinderen zonder regels zijn verwaarloosde kinderen. Ze gaan hun eigen weg en bepalen zelf wat wel en niet goed voor ze is. Dat zijn keuzes die ze op die leeftijd nog helemaal niet kunnen maken. Regels moeten wel duidelijk nut hebben, zoals niet op de straat spelen want daar rijden auto’s. Gezonde nachtrust biedt ook structuur aan. Zorg dat je kinderen op tijd naar bed gaan. Zorg dat je duidelijke afspraken met je kinderen maakt, dit voorkomt onduidelijkheid bij je kinderen. Hou je zelf ook aan deze regels. Het veranderen van regels veroorzaakt verwarring en gevoelens van onveiligheid met name bij jonge kinderen. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Spreuken 22:6 Leer een kind al vroeg wat hij moet weten dan zal hij later daar naar leven. Het kost soms wat moeite om regels in te brengen en je daaraan te houden. Strengheid is luid en duidelijk. Dit is de weg en we gaan en niet vanaf. In een liefdevolle duidelijke omgeving kunnen deze dingen gemakkelijk aangeleerd worden. Het is belangrijk voor een kind om structuur in zijn leven te hebben. Structuur zorgt voor rust in het gezin. Rust, reinheid, Regelmaat dit is nodig in een gezin. Verkeerde vrienden is vaak een probleem waarvan de wortel bij de ouders ligt. Daarom is het goed om de ouders van de kinderen waar je kinderen mee om gaan te kennen. Als je de ouders kent dan zegt dat vaak ook wat over het kind. Als de vriendjes niets zijn dan komt het vriendje gewoon bij jou kind spelen en jou kind niet bij de ander. Dit kan ook gewoon in pubertijd. Leg aan je kinderen wel uit waarom ze niet mogen spelen bij die kinderen thuis. Dit kan bijvoorbeeld als reden hebben dat ze daar thuis wel naar tv programma’s mogen kijken die jij je kinderen verbied om te kijken. Houd onreinheid buiten de deur, lichamelijk en geestelijk. Laat bijv. zien hoe je moet tandenpoetsen en jezelf moet wassen. Maar ook geestelijke onreinheid komt veel voor onder straatkinderen. Ze zijn opgegroeid met onreinheid om zich heen. Seksuele losbandigheid is heel normaal geworden voor deze kinderen. Hierin moeten ook duidelijk afspraken gemaakt worden met de kinderen. Leg ze ook uit waarom die afspraken er zijn. (om zichzelf en anderen te beschermen) Tucht: Tucht is corrigeren ten goede. De vader is verantwoordelijke in het gezin. Hij is dus verantwoordelijk voor het onderwijs, de liefde, de tucht. Gehoorzaam je ouders is een opdracht voor kinderen. (Efeze 6:1-4) Als kinderen moedwillig ongehoorzaam zijn, dan moeten ze getuchtigd worden. Tucht is om te corrigeren. Waarom moeten kinderen gestraft worden? Je straft je kinderen als je ze lief hebt, want je weet wat er gebeurt als je ze aan hun lot over laat. Niemand vind straf prettig, op het moment van de straf zelf is er verdriet. Maar wie zich erdoor hebben laten vormen zullen later daar de vruchten van plukken. (Hebreeën 12:5-11) De mens is van nature niet goed. (Spreuken 22:15) Dit komt door de zondeval. Je kan je kind op verschillende manieren straffen. Het verschilt per kind. Als een kind graag buitens speelt kan je hem voor straf binnen laten blijven. Bij een kind dat helemaal niet graag buiten speelt heeft zo’n straf weinig zin. Een sociaal kind zal het absoluut niet leuk vinden om apart gezet te worden en alleen op de gang te moeten zitten. Daar heb je een kind dat liever op zichzelf is echter niet mee. Tucht helpt om je oude natuur eronder te houden, om niet toe te geven aan je oude natuur. Eli pakte zijn kinderen niet aan. Daardoor stierven ze jong. Want…ze werden ongehoorzaam en deden dingen die God verboden had. (1 Samuel 2) Vreze des heren leer je door je vader, dit deed Eli niet. Je kunt je kinderen dus kwijtraken, als je ze niet aanpakt. God geeft tucht om te corrigeren ten goede. Het moet wel een moedwillige overtreding zijn!! Straf en berispingen leiden tot wijsheid, maar een kind dat niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder te schande. (Spreuken 29:15)

33


Kinderen hebben tucht, liefde en onderwijs nodig. Van alle drie wat. Dus niet alleen liefde niet alleen tucht en niet alleen onderwijs. Anders ontspoort het ook, want een kind heeft alle drie nodig. God geeft bij Adam en Eva duidelijk aan wat de grenzen zijn. (Genesis 2:2) Liefde is de grens aangeven. Straf nooit uit onmacht, maar maak van tevoren afspraken! En kijk het kind aan als je dingen afspreekt en als je straft, corrigeert. Dan komt het echt aan. Wees duidelijk voor een kind. Breng structuur. Verwende kinderen gaan hun ouders haten want, kinderen hebben regels nodig. Kinderen kunnen vaak zelf niet beslissen wat goed voor hen is. Ze hebben grenzen nodig. Grenzen geven veiligheid. Je raakt ze kwijt als je toegeeft en de grenzen laat varen. Duisternis in het gezin Accepteer geen duisternis in jou gezin. Duisternis kan in vele vormen is gezin binnen komen door bijvoorbeeld foute films, verkeerde rages (Pokemon, Dragonball Z, huis Anubis etc.) Dat zijn dingen die je kinderen negatief beïnvloeden. Door schietspellen kan een kind het normaal gaan vinden om agressief te worden als het hem even niet gaat zoals hij het wel. Dit kan een gezin behoorlijk schade toe brengen. Leg uit aan je kinderen dat je het niet in huis wil hebben en vertel ook waarom. Vertel van de geestelijke wereld en leg ze uit dat er een vijand is die ons wil kapot maken. Leg uit dat er een God is die ons heeft gemaakt en enorm veel van ons houdt. Maar dat God ook een vijand heeft, de duivel, en hij wil niets liever dan ons leven kapot maken. Omdat hij weet dat wij heel kostbaar zijn voor God. Maar omdat wij van God houden en vrienden met Hem zijn zijn wij beschermd. Alleen als we naar films kijken waar dingen die de duivel doet worden groot gemaakt zetten we eigenlijk een deur open. Dat wil zeggen dat de deur eerst veilig dicht zat en de duivel niet bij ons kon komen. Maar als wij zelf de deur open doen door verkeerde spelletjes te spelen en naar verkeerde films te kijken. Dan heeft de duivel vrij spel. (2 Corinthiërs 11:3).. En dat papa en mama teveel van je houden om dat toe te staan. Corrigeer ze als ze jong zijn. Veel mensen denken alleen maar in het nu en niet in het later. Vraag je af hoe wil ik dat mijn kind later zal zijn? Streng is duidelijk en vol liefde! Bemoedig je kinderen elke dag. Kinderen die op straat zijn opgegroeid hebben vaak een leven achter de rug zonder enige vorm van structuur en zonder regels. Hun waarde en normen zijn heel anders dan die van een kind wat in een gezond gezin opgroeit. Deze kinderen hebben daarom ook extra aandacht nodig. Ze moeten weten dat ze geliefd zijn. Dat ze niets hoeven doen om deze liefde te verdienen maar dat hun “ouder” van ze houdt wat ze ook gedaan hebben en bovenal dat God van ze houdt. De gewoontes die ze zichzelf hebben aangeleerd zijn echter in de meeste gevallen niet goed. Ze moeten dan ook leren dat ze bijvoorbeeld niet zomaar er op los kunnen meppen als het hun niet zint. Dit vergt enorm veel geduld en veel liefde. Maar vooral veel duidelijkheid. Deze kinderen hebben nooit regels en grenzen gekregen in hun leven en die hebben ze wel nodig. Zodra je ze uitlegt wat de grens is en wat de regels zijn, zullen ze die dan ook geheid overtreden. Leg ze dan uit dat dat niet de bedoeling is en dat ze volgende keer straf zullen krijgen. Niet omdat je dat graag doet maar, omdat je ze wil leren wat het beste is voor hun. Voed je kind met vreugde op, Laat zien dat je het leuk vind dat je zijn vader/moeder bent. Bemoedig je kinderen. Als je kind niet geleerd heeft jou te gehoorzamen, zal het ook niet God gehoorzamen. (Spreuken 29:17) -TIP doe maak plezier met je kinderen door bijvoorbeeld af en toe cake bakken.- . Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. Ouders zouden moeten leren naar de toekomst te kijken! Wat je kind denkt is niet zo belangrijk, wat het uitwerkt is veel belangrijker! (Hebreeën 12:11)

34


4.0 Hoe kun je verstoten kinderen helpen om hun emoties weer op orde te krijgen. Alle kinderen die op straat geleefd hebben, hebben erge dingen mee gemaakt. Zoals in deelvraag 3 beschreven staat is de kans groot dat kinderen bijvoorbeeld een verkeerd vaderbeeld hebben van God. Naast deze problemen zijn er nog andere problemen waar de kinderen last van kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld last van een gebroken hart hebben. Ik heb een paar kenmerken daarvan uitgekozen en die dieper uitgewerkt.

4.1 Afwijzing Bijna alles wat ik in dit gedeelte schrijf, geldt ook voor volwassenen, maar om het bij mijn onderwerp te houden richt ik me alleen op de kinderen. Een innerlijke wond moet meteen behandeld worden anders gaat deze etteren. Mensen stellen je teleur, ze pesten je, zeggen rotdingen. Kinderen moeten leren om zulke dingen meteen bij God te brengen. Heel veel mensen hebben deze wonden nooit laten genezen waardoor ze nu met problemen in hun leven lopen. Een gevolg van zo’n innerlijke wond zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in een laag zelfbeeld. De meest voorkomende innerlijke wond bij mensen is: afwijzing. Afwijzing is: Het gevoel dat er niet van je gehouden wordt terwijl je er zo naar verlangd.

Expiriment “Uit een experiment van de Duitse keizer Frederik II uit de dertiende eeuw bleek zelfs dat baby's het niet overleven als ze niet worden aangeraakt. Deze keizer wilde er door een experiment achter komen wat de natuurlijke taal van de mens is. Hij meende dat wanneer hij een groep baby's van hun ouders zou isoleren, deze baby's alleen elkaar zouden leren kennen. De baby's kregen wel eten en drinken, maar er werd niet met hen gesproken of op een andere wijze gecommuniceerd. De keizer hoopte dat de baby's op deze manier vanzelf met elkaar een taal zouden ontwikkelen zonder beïnvloeding van buitenaf: wellicht Grieks, Arabisch of Romeins. Het bleek echter dat geen van de baby's het experiment overleefde. De keizer herhaalde dit experiment enkele malen om erachter te komen wat de reden was van de babysterfte. Hieruit bleek dat baby's niet kunnen overleven zonder aanrakingen en koestering.”

Het is een oorzaak van heel veel problemen. Je voelt je meer toeschouwer dan deelnemer. Je hebt het gevoel niet welkom te zijn. Let wel op het is een gevoel, je ervaart het zo. Het wil dus niet altijd zeggen dat het daadwerkelijk ook zo is. Voor kinderen is het belangrijk te onthouden hoe Jezus over hen denkt. Jezus kijkt vol ontferming naar ons. Ontferming betekent: Medelijden hebben met. dan keert je maag zich om van ellende. Je kunt niet toekijken zonder iets te doen. Zo denkt Jezus over ons. Dat wat gebroken is wil hij helen. Hij heeft medelijden met ons. Afwijzing kan je eigen “ik” heel erg vervormen. Door afwijzing kan je helemaal op slot komen te zitten. Dat wil zeggen dat je niet in staat bent om relaties aan te gaan en met liefde om te gaan. Je kunt geen liefde geven en/of ontvangen. Ieder mens heeft liefde nodig. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Hij is liefde. Je kan niet zonder liefde, dan sterf je geestelijk. Waar kinderen geen liefde krijgen, ontsporen ze. Er komen afwijkingen in je karakter, je wordt instabiel en onzeker. Daar waar liefde verdwijnt, komt dood om de hoek kijken. Afwijzing is een van de grootste oorzaken van zelfmoord. Het is hele heftige ziekte en de wortel van vele problemen. Je moet er mee afrekenen, tot op het bot. Als jij niet met afwijzing breekt, breekt het met jou. Het kan zelfs zo erg zijn dat als je afwijzing hebt, je bang gaat worden voor afwijzing. En je kan mensen en hun goede bedoelingen gaan wantrouwen.

35


4.1.1 Kenmerken van afwijzing Er zijn een aantal kenmerken waaraan je mensen kunt herkennen die afwijzing hebben in hun leven. Hieronder heb ik er een aantal genoemd. -Wantrouwen Als je maar genoeg toegeeft aan een bepaald gevoel komt er een leugen binnen met de verdenking dat anderen iets tegen je hebben. Psychologen noemen dat achtervolgingswaanzin. -Zelfverwerping Je gaat je anders gedragen. Eigenlijk heb je het gevoel dat je iemand anders zijn om geliefd te worden. Als je een ander wil worden dan jezelf, misvorm je je eigen “ik” -Zelfhaat Woorden van anderen laat je hangen en broeien in je hoofd. Woorden zoals “Je bent lelijk!”. Satan probeert deze woorden te voeden in je gedachten wereld. Als anderen je dan een compliment geven, dan ga je die woorden wantrouwen. Je voelt je verworpen. Als dat ruimte krijgt, ga je je zelf verwerpen en haten. Dit alles kan leiden tot zelfmoord.

4.1.2 Oorzaken van afwijzing Er kunnen verschillende oorzaken zijn van afwijzing ik heb er hier onder een aantal beschreven. o Een kind geboren uit een ongewenste zwangerschap. o Een kind geboren uit lust, in plaats van liefde. o Een kind uit overspel ontstaan. o Een niet gewenst kind, omdat ze eigenlijk geen kinderen meer wilde. o De moeder had angst voor bevalling en wilde daarom het kind liever niet. o Er is conflict tussen ouders, er zijn spanningen. o Er is een poging tot abortus gedaan op het kind. o Een kind is van een ongewenst geslacht. o Het kind is ter adoptie afgestaan. Een kind kan al geboren worden met afwijzing. Zo’n kind zit nooit lekker in zn vel. Voelt zich nergens echt welkom. Het is dwaas om een kind af te wijzen om het geslacht. Als ouder kan je het geslacht niet bepalen en kind kan dat ook niet. God bepaald het. Andere redenen dat een kind met afwijzing kan lopen kunnen zijn: o Geen lichamelijke uitingen van liefde door de ouders. o Geen positieve woorden van liefde door de ouders. o Er is niet met liefdevolle ogen gekeken naar het kind door de ouders. Liefde moet gecommuniceerd worden. Kinderen hebben: vriendelijke woorden, aanrakingen en vriendelijke ogen nodig. Als ze dat allemaal niet krijgen ontsporen ze. Je hebt het nodig om in een gezond klimaat op te groeien.

36


Liefde moet bevestigd worden door je ouders. Als zij dat niet doen, dan gaat er iets knagen in je. Je hebt de volgende woorden nodig:. “Ik hou van je’. Woorden hebben macht. Je moet bemoedigende woorden krijgen van je papa en mama. Sommige mensen zijn als ze volwassenen zijn, nog steeds druk bezig om die liefde te krijgen die ze tekort gekomen zijn in hun jeugd. Vaak zeggen ouders het niet tegen hun kinderen omdat hun ouders het ook niet deden. We moeten leren lief te hebben, anders kunnen mensen zich leeg gaan voelen. Deze mensen worden dan opstandig en verbitterd. Veel ouders zijn verbaasd als hun kinderen schelden en niets doen. Dit komt echter doordat ze zelf geen of weinig tijd hebben geïnvesteerd in hun kinderen. Liefde is tijd investeren in de ander. -TIP Spreek af om 1 keer per jaar een “alleen met kind-weekend/dag” te houdenEvenwichtige stabiele kinderen krijg je door de principes van God toepassen tijdens de opvoeding. Je aardse vader is een beeld van je hemelse Vader. Als je als ouder geen tijd in je kinderen steekt raak je ze kwijt.

4.1.2 Hoe uit afwijzing zich: Afwijzing kan zich op verschillende manieren uiten. Hieronder heb ik een aantal voorbeelden genoemd. o Zelfmedelijden o Zelfhaat o Zelfmoord o Zielig vinden o Wanhopig zijn o Vragen hebben zoals “waarom leef ik?” o Je depressief voelen o Verharden van je hart o Krampachtig leven o Je bouwt muren om jezelf heen. Eigenlijk zeg je: “Ik ben genoeg pijn gedaan, als ik iedereen op afstand houd kan niemand mij nog pijn doen.” o Eenzaamheid o Je doodongelukkig voelen

4.1.3 Oplossing voor afwijzing Als een kind last heeft van afwijzing in zijn of haar leven, zijn er verschillende dingen die je kan doen om het kind verder te helpen. Allereerst is het belangrijk dat het kind de mensen vergeeft die hem of haar pijn hebben gedaan. Laat het kind dit hardop uitspreken dat het die mensen vergeeft. Vergeving is voor je eigen genezing. Als je niet vergeeft, blijf je vast zitten aan de persoon die jou pijn heeft gedaan. Vergeef alle mensen die jou gekwetst hebben. Laat het kind een lijst maken met namen van mensen die hem/haar gekwetst hebben. Vertel het kind dat God van hem/haar houdt en leer het Gods liefde te accepteren. Verbreek de leugens over het leven van het kind. Spreek Gods waarheid uit over het kind. Leer het kind ook de waarheid over zichzelf uit te spreken door bijvoorbeeld gebruik te maken van proclamatie kaarten. 37


4.2 boosheid & drift Veel straat kinderen zitten met boosheid en drift vanwege de dingen die ze hebben meegemaakt toen ze nog thuis leefde, maar ook van de dingen die ze hebben meegemaakt toen ze op straat leefde. Deze boosheid en drift kunnen ze op straat botvieren op anderen, maar zodra kinderen van de straat gehaald worden, moeten ze leren dat dat niet de normale gang van zaken is.

4.2.1 Wat zegt de Bijbel over boosheid. De woorden woede en toorn komen maar liefst 587 keer in de Bijbel voor en hebben vaak betrekking op de woede van God zelf. De psalmist stelt de vraag: “Wie kent de kracht van uw toorn, wie vreest oprecht uw woede?” (Psalm 90 vers 11) Als God kwaad kan worden, dan is woede als zodanig blijkbaar geen zonde. Woede kan ons energie geven om te vechten voor het recht, maar kan ook ontaarden in egoïstisch en destructief gedrag. De voordelen van ‘rechtmatige woede’ vormen geen excuus voor egocentrische driftaanvallen. Gods toorn is in evenwicht met Zijn geduld en Zijn genade. De Bijbel zegt: ‘Dikwijls bedwong Hij zijn toorn en joeg het het vuur van zijn woede niet aan’ (Psalm 78 vers 38); ‘De Heer is geduldig en trouw’ (Numeri 14 vers 18); ‘Zijn woede duurt een oogwenk, Zijn liefde een leven lang’ (Psalm 30 vers 6) De woorden: ‘(De liefde) laat zich niet boos maken’ (1 Corinthiërs 13 vers 5) weerspiegelen het mededogen en de zelfbeheersing van de liefde van God. Woede heeft met bitterheid in je hart te maken en met on vergevingsgezindheid (Leviticus 19 vers 17 en 18)

4.2.2 Hoe kun je kinderen leren om te gaan met hun boosheid en drift? Wij moeten leren de hevige emotie, die woede heet, op een positieve manier te hanteren. Daartoe moeten we drie controle momenten inlassen, die in dit proces als een soort verkeerslichten kunnen fungeren. Rood licht: Stoppen In plaats van ons verstand uit te schakelen en, willoos overgeleverd aan onze eigen agressie, om ons heen te meppen, doen we er beter aan even afstand te nemen en te onderzoeken wat er zich in onze geest en in ons lichaam afspeelt wanneer we kwaad zijn. Je moet dus je gevoelens erkennen en verantwoordelijkheid nemen over wat je hebt toegelaten in je hart. Dit betekent dat het aloude: ’Hij maakt me razend’ niet opgaat. Niemand heeft zoveel macht over jou dat hij je razend kan maken. Het irritante gedrag hoort bij de andere persoon, maar de woede is van jou. Ontdek je persoonlijke lont.

Er kunnen verschillende situaties zijn die woede oproepen zoals; Ik wil geliefd worden. Als dit voor het kind een bijzonder gevoelig punt is, word het snel boos als het ook maar denk dat het afgewezen of beledigd word. Het kind zal zelfs afwijzing ervaren als dat helemaal niet zo bedoeld was. Of het wil bevestiging en geborgenheid. Het is dus belangrijk dat het kind zodra het een woede aanval aanvoelt komen een stapje terug neemt en de situatie analyseert. Oranje licht: Let op Leer het kind de volgende punten. o Evalueer de situatie o Probeer de feiten helder te krijgen o Probeer begrip te wekken voor het standpunt van de ander o Probeer het eigenlijke probleem te begrijpen o Onderzoek de mogelijkheden  hoe kan ik reageren? o Overwegen  situatie bekijken vanuit een ander gezichtspunt o Luchten  woede uitbarsting o Afkoelen  even weg uit de situatie o Actie ondernemen  wanneer de eerste woede-opwelling voor bij is o Negeren  niet de confrontatie aan gaan o Vergeten  er zijn genoeg ongemakken in het leven waar je niets aan kunt doen 38


o o o o

Herkauwen  er steeds weer over nadenken: wrok koesteren Afschuiven de ander de schuld geven Vergeven  je hebt altijd de macht om de schuldige te vergeven Wraak zoeken  de ander betaald zetten wat hij heeft gedaan.

Groen licht: rijden maar In deze situatie moet het kind leren om ander te gaan denken Onze manier van denken beïnvloed onze gevoelens en ons gedrag . Laat het kind Bijbelse waarheden zich eigen maken bijvoorbeeld door middel van proclamatie van Galaten 5 vers 22.

4.2.3 Wat te doen als kinderen slaan Het kan zijn dat het kind in al zijn woede besluit om om zich heen te slaan. Hieronder staan een aantal tips wat je zou kunnen doen in zo’n geval. o Geef het goede voorbeeld door jezelf te beheersen o Leer vooral jongens het verschil tussen stoeien en tiranniseren o Beperk blootstelling aan gewelddadige programma’s o Zijn er tekenen van afwijzing of negatief zelfbeeld? o Leer ze hun eigen grenzen op een vredelievende manier af te bakenen en de leefruimte van andere te respecteren o Neem consequente maatregelen o Het kind dat heeft geslagen moet zijn excuses aanbieden, iets doen voor het slachtoffer o Bedenk met het kind hoe het in de toekomst anders kan handelen

39


Conclusie De vraagstelling ‘Hoe kan ik door de maatschappij verstoten kinderen in de leeftijd tussen de 6-12 jaar in Afrika volgens Bijbelse principes helpen?’

De conclusie De conclusie van mijn hoofdvraag is niet in een paar zinnen samen te vatten. Er zijn namelijk verschillende soorten straat kinderen die allemaal verschillende soorten van problemen hebben. In de eerste plaatst, zou het het beste zijn om een straatkind weer terug in zijn of haar eigen gezin te krijgen. Maar in vele gevallen is dat niet meer mogelijk. Kinderen die bijvoorbeeld wees zijn en daarom op straat leven, hebben geen optie om terug naar huis te gaan. In mijn scriptie heb ik de verschillende methodes die momenteel al toegepast worden beschreven. In mijn scriptie heb ik ook de rol van de vader, de moeder en de kinderen in het gezin uitgebreid beschreven. Ik geloof dat het Gods wil is dat kinderen in een 2 ouderlijk gezin opgroeien. Helaas gebeurt dit vaak niet waardoor kinderen dingen in hun opvoeding kunnen missen. Met de gedachten van een kindertehuis in mijn achterhoofd ben ik er van overtuigd dat kinderen die van de straat komen, vooral veel liefde, duidelijke grenzen, regels en bevestiging nodig hebben.

40


Literatuur overzicht Boeken: De Bijbel: Het Boek Gods Hart voor Weduwen en Wezen – Jaap Dieleman Doelgericht opvoeden - M. Buchanan Lessen van Herman Boon over opvoeding, huwelijk en gezin. Verhalen van kinderen: http://bit.ly/joyq1m Foto’s : http://bit.ly/scriptiefoto1 www.google.nl http://bit.ly/kjmGUK E-mail contact: YWAM Uganda YWAM Brazil OneMoreChild.org Oeganda (Mukii Bibos) SosChildrensvillages.org C.Oosterhuis (werkzaam in Oeganda)

41


42

Scriptie Jaap  

Weduwen en wezen in Afrika

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you