Page 1

Toesj 3 07-08 Sinds het begin van de competitie is het bestuur twee maal bij elkaar geweest om te vergaderen. Zo halverwege het seizoen 2007-2008 en aan het begin van een nieuw kalenderjaar is dit een mooie gelegenheid om even de balans op te maken. Waar heeft het bestuur zijn hoofd inmiddels over gebogen? En waarover gaat het zich het hoofd nog buigen? Het bestuur van Tovo is in de laatste twee jaar compleet vernieuwd. Frisse gezichten, nieuwe ideeën. Hieraan ontbreekt het niet. Wat we als vers bestuur wel belangrijk vinden, is dat de positie van Tovo helder is, wordt en blijft. Wat willen we de komende jaren bereiken, waar willen we naar toe en hoe willen we daar komen? Over deze vragen gaan we ons binnenkort buigen. De bedoeling is dat we uitkomen op een beleidsvisie voor de komende paar jaar. Zodra hier meer over bekend is, wordt de vereniging uiteraard geïnformeerd. Tovo is in het bezit van een website en een intranet. Hier wordt niet altijd gebruik van gemaakt, onder andere door onwetendheid over wat er allemaal kan of omdat niet alles altijd actueel is. Ook zijn geluiden opgevangen dat niet iedereen het prettig vindt dat er foto’s op de website staan die door jan-en-alleman bekeken kunnen worden. (dat net die ene collega jouw foto in bikini als achtergrond op zijn pc heeft etc) Omdat we in dit tijdperk wel graag gebruik willen maken van deze moderne middelen, willen we onze site en intranet wat aanpassen. Met Jaap en Martijn is hierover gesproken en de invulling zal in overleg met hen gaan plaatsvinden. Het blijft een heikel punt, maar graag zien we meer Tovo-ers op de bok. Hoe meer scheidsen er zijn, hoe minder wedstrijden je hoeft te fluiten. Op de huidige scheidsen wordt een te groot beroep gedaan, waardoor zij veel wedstrijden moeten fluiten. Als er meer scheidsrechters komen, kunnen de lasten beter verdeeld worden.

Toesj 3 pagina 1


Dit seizoen zijn er veel teams die nu in januari nog veel wedstrijden achterlopen op de rest van de poule. Dit is vervelend omdat dat betekent dat de tweede helft van het seizoen veel drukker is. Frank gaat zich er voor inzetten om volgend seizoen een evenwichtiger wedstrijdprogramma vast te laten stellen. Bij het vrijkomen van vacatures binnen bestuur en commissies is door ervaringen van vroeger (weinig animo) de trend ontstaan om leden te benaderen voor deze functies. Als bestuur zijn we ons ervan bewust dat dit de transparantie niet ten goede komt. Om te voorkomen dat er leden zijn die pas achteraf horen dat er een vacature was waarvoor zij graag in aanmerking waren gekomen en om te voorkomen dat er een schijn van nepotisme (= vriendjespolitiek) gaat heersen, heeft het bestuur nogmaals afgesproken dat vrijkomende vacatures openbaar worden gemaakt aan de vereniging en dat daar dan op gereageerd kan worden. Bij onvoldoende kandidaten kan het bestuur alsnog leden benaderen. In de tweede helft van het seizoen zal het bestuur zich onder andere met deze zaken bezighouden. Rest ons om jullie nog een sportief, gezond en gelukkig 2008 toe te wensen met mooie sportieve prestaties. Hopelijk zonder al teveel blessures (uw secretaris spreekt uit ervaring als zij zegt dat wedstrijden vanaf de kant in het gips/verband niet leuk zijn!) Marike Brand, voorzitter Marianne Versaevel, secretaris Judith Tadema, penningmeester Marjolein van de Maat, voorzitter TC Frank Kamminga, wedstrijdsecretaris

Toesj 2 pagina 2


Een dag uit het leven van Marcia bij Dagblad De Pers Wie? Marcia Nieuwenhuis Wat? Politiek redacteur (met een uitstapje naar de sportredactie voor het EK Hockey) Waar? Bij Dagblad De Pers Wanneer? Sinds het prille begin in 2006 Waarom? Omdat dit voor een journalist/politicoloog zonder twijfel één van de leukste banen in de wereld is…! Al zeker drie keer heb ik de Ridderzaal in Den Haag doorzocht op zoek naar de premier. Eén voor één druppelen de kersverse bewindslieden van het nieuwe kabinet Balkenende IV binnen voor een informele kennismakingsbijeenkomst met de parlementaire pers. Ik ben erbij namens de nieuwe kwaliteitskrant De Pers, die dan amper een maand bestaat. De Ridderzaal is die avond het hol van de leeuw. In één hoek verse broodjes zalm en paling. In een andere hoek een fotostudio waar de vers aangetreden ministers en staatssecretarissen op de foto mogen. In de Ridderzaal zelf de uitzendploegen van de publieke omroep. Daar voelen de presentatoren Ferry Mingelen en Paul Witteman de nieuwe bewindslieden aan de tand over de plannen die zij hebben voor de komende vier jaar. JPB laat nog op zich wachten. Zelfs bij parlementair journalisten die al jaren meedraaien proef je een bepaalde opwinding. Ook bij mij loopt de spanning op, want de deadline nadert. De voorpagina van de krant ‘zakt’ al om elf uur. Daar is Jan Peter Balkenende met in zijn gevolg de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst Gerard van der Wulp, die gaat over de perscontacten van de premier. Zien of ik JPB kan strikken, zonder dat andere journalisten mee kunnen luisteren. Pas nog heb ik Van der Wulp een dummy laten zien van onze nieuwe krant, dus een introductie is niet meer nodig. Ook het wegwuiven van de andere journalisten neemt hij gelukkig voor zijn rekening. Eindelijk sta ik oog in oog met de premier. Ik wil het met hem hebben over de formatie. De dag ervoor reisde ik samen met een collega, af naar het Brabantse Oss, de woonplaats van SP-leider Marijnissen. Anderhalf uur spraken we met ‘de beul van Oss’ over hemzelf, de toekomst van zijn partij en de formatie. Hoewel zijn Socialistische Partij de grote winnaar was van

Toesj 3 pagina 3


23

Vrijdag de verkiezingen, stond hij na de formatie buiten spel. Marijnissen zegt dat PvdA3 STERREN ‘VE leider Wouter Bos geen poot RHAGEN WIL OP KOKKIN DE APENROTS DE BAAS ZIJN’ voor hem heeft uitgestoken. ‘Dat de PvdA probeert om via een omweg te doen alsof ik daar ben weggelopen, vind ik beneden alle peil.’ Om dit te bewijzen komt de SP-voorman met conceptverslagen van de gesprekken die leiden tot de formatie. Hieruit blijkt volgens Marijnissen Interview Jan Ma dat Bos onterecht doet rijnissen ‘B os heeft geen po voorkomen dat hij met de voor ons uitges ot token’ SP had willen regeren. Februari2007

Anna Sophie Pic

Buitenlandse

Ze is de derde in de drie Michelin-ste familie die rren krijgt, en de eerste Franse sinds mensenheug kokkin enis die de hoogste culinai re onderscheiding heeft gekreg en. Anna Sophie Pic, chef in Valence: ‘Ik loop de hele tijd hoofd in de sterren met m’n .’ ��

zaken

Maxime Verhag en krijgt het op Buitenlandse Zaken niet al te druk met beleids wijzingen: als immer lief voor de VS, beetje kritisch tegeno ver Unie. Wel ligt er de Europese een potje armworstelen met collega Koenders van Ontwi menwerking in kkelingssahet verschiet.

Britse prins

Grandioo

s gelijk tegen HARRY Fenerbahçe: 2-2 AZ HOUDT HE NAAR IRAK SP GRAAG ANNEND INTUE FA CUP

Premier Blair gaat troepen deels terugtde Britse rekken, maar dat houdt de zoon van Charle jongste s niet tegen. Luiten en Diana ant prins Harry vertrekt naar is die zware opleid Irak. Zo officiersacademie ing op de tenminste ergenSandhurst s goed voor.

Zelfs zonder te zegevieren is AZ naar de achtst e finale van de UEFA Cup. In Istanbul hield de formatie van trainer Louis van Gaal het Turkse Fenerbahçe op 3-3, gistere AZ toe in de slotfas n sloeg was spannend, e: 2-2. Het want daar houden de Alkma arders nu eenmaal van.

�� ......... �� .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. ..........

Kabinet van de moraal

••• Een paar maan den geleden gold het als een loodzware beva lling. Maar Balkenende IV is er sinds gisteren. Een onve rvalst moralistisch kabin et, en de bevolking is er vooralsnog blij mee. Balke nende en vice-premier Bos schoven voor de goede zaak alle onderlinge tegen stellingen opzij. Staan de naast de Majesteit kon er bij beiden zelfs een brede grijs af. SPleider en verki ezingswinnaar Marijniss en ontbrak op het bordes. Dat had best anders kunnen lopen, zegt hij vandaag in FOTO DIJKSTR deze krant. A

........ .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . Bedreiger Balke . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . nende ........ digste

Digitale advocaat de cel in

beslissing’, ‘Hoe anders kan stond er te lezen. den dat Balken voorkomen worende na de verkie zingen van 22 novem voldoende gesteu ber 2006 zich nd voelt om volgende 650 duizend Irakez de PvdA-leider Woute endlösen.’ en te voorkomen alsof r Bos doet het ten onrech De K. staat beken Edward Deiter d als ‘de digital de regering had. hij de SP graag in gingen te aangedrongen op wijziadvoc e s aat’ in de conceptvers De werkelijkhe . Hij was een AMSTERDAM is anders, zegt SP-vo id ies van dit wel dergelijke onderhandelingsfa verslag. In het lid van de balie in 1995 het eerste orman Marijdefini denkbaar.’ Bos se dat zijn dienst nissen. Met de noem deze sleutelpassa tieve verslag staat gingen en op internet aanbo od. van Marijnissen t de aantij- Ooit voorsp van de formatiegespreksverslagen delingsfase van ge: ‘Een onderhan- heb in de markt. Met Het bleek een gat elde hij dat het ‘onzin’. ‘Ik in de hand. de CDA en SP en zijn zou naar het oorde PvdA juist noglaatste dag van de formatie eens tot digitaal procederen nog wel advocaat.nl verdie website www. Thomas Loudo daarin - met het el van CDA en SP Balken een gespek aangevraagd met men. Toch stond de 41-jar zou ko- schat dat het grootsnde hij prima, ‘Ik n ige advo- ureno te deel van mijn caat Jeroen de Marcia Nieuw koming van een oog op de totstand- Daarin ende, Marijnissen en mijzel K. enhuis mzet gistere er n direct nog f. kabinet op korte heb gewoon van danwel indire DEN HAAG mijn - geen verand ter- wat Hoeks ik gevraagd of het klopte voor de Amsterdamse rechte ct afkomstig is’, zei ering hebben.’ veroo tra hij r. Die zei, destijd rdeeld dat K. s. zowel e hem tot 118 In de conceptvers De kwam in het CDA als voor dagen cel nieuw jaar 2000 in ie staat: ‘Dit laat SP niet verder wilden. In een interview opruiing en onverlet het Marijnissen premier Jan Peter het bedreigen van Staat s doord at de Neder lands Marijnissen: ‘Datmet deze krant zegt sen CDA dat er in de gesprekken tus- liet die conclusie overeind.’ e hem voor de Balkenende. Balkenende betreu rechter sleept om via een omwede PvdA probeert SP evene en PvdA en tussen PvdA en Ook kreeg De Hij had rt de actie van e. ens verschillen Marijnissen. ‘Het lijke gevangenissK. een voorwaarde- dag.nl de domeinnamen prinsjesdaar ben wegge g te doen alsof ik zijn.’ van mening is niet zo In lopen, vind ik , troonrede.nl traf van zes maan bene- konin de definitieve versie aan de hij met documenten gaat netjes dat den. Tegen de advoc , den alle peil. Ze miljoe nnota. gin zijn de menin weten heel goed strooien.’ celstra De premier wil aat was een jaar nl en regering.nl geregi er een heel verhaa dat gsvers streerd en niet ingaan op weigerde daar l vooraf gaat aan tussen PvdA en SP verwij chillen schillen tussen de ver- voorw f geëist, waarvan zes maand het definitieve en De K. verloo afstand van te doen. derd, vol- ‘Maar aardel de SP gens Marijnissen verslag van inform r en moest de de afstand tussenen de PvdA. ber 2006 op ijk. Hij schreef in okto- name op aandringen teur Hoekstra a- Bos. Bos domeinzijn van was groot. SP en CDA waar zingen.nl dat website www.verkie- som n op straffe van een dwang zen.’ Volgens Marijn ze naar verwij- toevo liet ook een nieuwe passag liquidatie van aan de Staat e zich snel bij Daar heeft Marijnissen egen, zegt issen heeft Bos overdragen. In nende dreigde. Balke- hoger neergelegd. Uitein ‘Naar het oorde de SP-vo orma n: was ‘Hoewel eigenr delijk de conclusie dat el van de PvdA ichting stand beroep moest hij alleen afwe met die par- afgekeurd moet worden, was tijen niet doen van het is de standverder kwamen.’ rechtelijke execut domein regering.n �� Binn �� kenende missc ie van Jan Peter Bal- De K. l. Volgens een bekende van enland hien wel de versta ‘raakte �� n- van het spoor.hij daarna een beetje Buit enla nd Managers met ’1 ��

...

Oké, de aantijgingen ... van Jan Marijnissen zijn scherp, maar het verhaal is sterker met een reactie van de premier erbij. JPB – amper terug van de traditionele bordesscène met de koningin en het voltallige kabinet eerder die middag – is zichtbaar geïrriteerd. De eerste dag van zijn kabinet, zou toch op z’n minst mooi moeten zijn. Maar zijn gezicht spreekt boekdelen als ik hem laat zien dat we van SP-voorman Jan Marijnissen verschillende versies van de gespreksverslagen van de formatie hebben ontvangen. ‘Het is niet zo netjes van meneer Marijnissen dat hij met documenten gaat strooien’, zegt Jan Peter Balkenende fronsend. taalachterstandeen

Wade: baken van vrijheid in gevaar

Wetenschap

Fietsen tegen de diabetes

��

Lifestyle

Lelijk is het nieuw e mooi

��

Culinair

Ellendig eten in het stadion

Yes! De quote is binnen. Snel op naar de laptop voor het afronden van de opening van de krant. Een mooie ankeiler op de voorpagina, die verwijst naar de twee pagina’s binnenin waarop het interview met Jan Marijnissen verschijnt. Zie voor het resultaat /pdf/ en download de krant van 23 februari 2007. Groetjes, Marcia Nieuwenhuis.

Toesj 3 pagina 4


+ Heren 1; Mieke! Hoe verliep je ‘carrière’ bij TOVO? ;-) Mijn carrière bij Tovo begon 4 jaar geleden. Ik ben “gescout” op het strand van Marbella, jawel! Verin vertelde dat er veel dames gingen stoppen en dat ze nieuwe mensen zochten. Ik ben een keer mee gaan beachen en toen was ik verkocht. Ik kon gelijk beginnen als buiten in dames 1. Het derde seizoen werd, tot mijn grote vreugde, besloten om met libero te gaan spelen en dat ik ‘het’ mocht worden. Nooit meer aan dat net, heerlijk! :) Intussen speel ik alweer voor het 4e jaar in dames 1. Inmiddels heb ik ook nog een trainerscarrière. Na heren 5, 4 en 3, heb ik dit jaar een stap overgeslagen en train en coach ik nu heren 1.   Wat vind jij nu zo leuk aan coachen? Ik vind het heel erg leuk om mensen te begeleiden in hun sport of trainingstraject. In mijn werk (fysiotherapeut) ben ik daar ook veel mee bezig. Het geeft me veel voldoening om mensen iets te leren of een team te laten groeien gedurende de competitie. Vorig jaar heb ik ook een trainerscursus gevolgd. Dat was superleuk en heel erg leerzaam. Ik ben niet ‘opgegroeid’ met volleybal, dus ik miste nog wel wat ‘kneepjes van het vak’. Tijdens die cursus kwamen veel dingen voorbij, dat ik dacht ‘Oh, zit dat zo!’ Het trainen en coachen wordt ineens een stuk makkelijker, als je weet hoe het moet! :) Wat vind jij belangrijk met volleybal? Dat het team ook echt een team is en niet 6 individuen die toevallig samen met elkaar in een veld staan. Voor elkaar willen werken en samen knokken voor elke bal, dat is teamspirit! Daarmee kun je volgens mij de mooiste resultaten bereiken. Tijdens de training vindt ik het belangrijk dat iedereen lol heeft in het volleybal. Als iemand komt ‘omdat het moet van de trainer’, blijf dan maar thuis. Tijdens een wedstrijd vind ik het belangrijk dat je lekker speelt als team. Prestatie is zeker belangrijk, maar niet alles. Een team moet altijd blijven vechten en elkaar aanmoedigen, ook al sta je al ver achter. Dan weet je dat je er alles aan gedaan hebt. Verliezen is niet erg, als de tegenstander maar duidelijk beter is. Verliezen door slecht eigen spel, dat is echt balen.

Toesj 3 pagina 5


En hoe doen de heren het volgens jou? Heren 1 doet het dit jaar erg goed! Met 3 nieuwe spelers liep het al snel als een trein. Er werd veel gewonnen in het begin en dat schept verwachtingen. Helaas kunnen die niet altijd waargemaakt worden, maar desondanks staan ze nu op een zeer verdienstelijke 4e plek! Het zou super zijn als ze dat kunnen vasthouden. Helaas kampt heren 1 momenteel met veel blessures, waardoor het soms lastig is om een team op de been te krijgen. Bij deze wil ik dus gelijk even gebruik maken van de gelegenheid en de volgende actie starten: HELP HEREN 1 DE WINTER DOOR!!! Wij zoeken middens! Dus ken je iemand die nog een club zoekt en midden wil zijn/worden? Sleep hem mee naar TOVO, en maak hem enthousiast! En wil je verder nog iets kwijt? Het lijkt me leuk om mijn opgedane kennis van de cursus te delen met andere trainers. Twee jaar geleden is er ook eens een avond georganiseerd voor trainers en coaches om ideeën uit te wisselen. Daar waren de meesten erg enthousiast over. Ik denk dat het goed is om dat regelmatig te blijven doen, want iedereen is wel eens door zijn creativiteit heen, denk ik. Dus als de huidige trainer/coaches en wannabe trainer/coaches het leuk vinden, wil ik met alle plezier nog wel een keer zo’n avond organiseren! Dus laat je horen! 

Toesj 3 pagina 6


Het bepalen van doelen. Het is moeilijk te verteren (nee dan heb ik het in dit geval niet over eten), niet te geloven (en dan heb ik het niet over UFO’s) en onwerkelijk (en dan heb ik het niet over wederopstanding). Dit is echter geen raadsel waarover jullie het hoofd hoeven te breken, want ik ben geneigd dit maal een voorloper van de goedheiligman te zijn en jullie te trakteren op veel goeds. Dit goeds kan natuurlijk komen in vele manieren en maten, maar ik heb het hier uitsluitend over een rustiger gemoedstoestand door middel van het geven van een verklaring der voorgaande zinnen. Zo, dat eerste stukje zit er weer op, toch altijd moeilijk om zo duidelijk mogelijk te maken waarover ik het eigenlijk wil gaan hebben, maar ik denk dat ik wederom de essentie van mijn verhaal te pakken heb en jullie daarmee geboeid heb en gestimuleerd tot verder lezen. Nu is het natuurlijk altijd al zo dat als mijn naam onder een stukje staat dat jullie hunkeren naar mijn woorden in geschrift, maar dat is weer een ander verhaal, waar ik mogelijk, mocht er zich niets anders aandienen in een volgend verhaal over zal uitweiden. Nu zou ik kunnen beginnen over het af hebben van mijn tweede alinea, maar dat zou te veel voor de hand liggen. Ik blijf liever origineel en distantieer mij dan ook van deze vorm van herhaling. Ik vind het persoonlijk een te goedkope manier om een bladzijde vol te krijgen en zal alles in de strijd werpen om dit soort processen tegen te gaan. Waar wilde ik het nu ook alweer over hebben? Ohja, doelen…. In het begin van het seizoen zijn wij (lees heren 1) samen gekomen om een doel te bepalen voor komend seizoen. Iedereen sprak hier zijn/ haar mening uit (waarbij ik even buiten beschouwing laat wie ik hier bedoel met ‘haar’, aangezien ik dan mogelijk wat onrust ga stoken in onze gelederen). Eerlijkheid gebied te zeggen dat niet iedereen hier sprak aangezien er enkele teamleden niet aanwezig waren. Hoe dan ook: mijn doelstelling was dat het mooi zou zijn als we ons wederom konden handhaven in de 1e klasse en dacht daarbij aan een 8e plaatsing binnen de poule. Iedereen aanwezig viel over mij heen (niet letterlijk) en wilde veel hoger eindigen. Natuurlijk, eigenwijs als ik ben, snapte ik hen allemaal niet en bleef stug volhouden dat een 8e plaats toch wel heel erg mooi zou zijn.

Toesj 3 pagina 7


Een paar wedstrijden verder, moet ik helaas mijn naderende nederlaag onder ogen komen. We staan op het moment van schrijven namelijk 1e in de poule, met nog geen ongeslagen wedstrijd. Nu kan ik er natuurlijk van alles aan gaan doen om alsnog op die 8e plaats te gaan eindigen, maar ik ben wat huiverig voor de coach> stel dat ze achter mijn sabotage pogingen komt en mij op de bank zet. Nee, ik moet hier op een of andere manier een slinkse draai aan zien te geven, maar dat ga ik natuurlijk niet hier uit de doeken doen. Dus aan het eind van het seizoen: we blijven in de 1e klasse en eindigen op een 8e plaats…. Of zoiets……….. Marc Michies.

Ik ben Patricia Griffioen, 23 jaar, ik ben werkzaam in het AMC in Amsterdam. Ik ben activiteitenbegeleidster voor patiënten tussen de 18 en de 100 jaar. Daarnaast ben ik aan het afstuderen voor de studie Management in de Zorg. Ik ben sinds kort woonachtig in Utrecht, speelde hiervoor in Vinkeveen. Ik was op zoek via het internet naar een volleybalclub en kwam bij Tovo terecht. Wat je zou doen met een miljoen? Jeetje moeilijk voor te stellen, maar in ieder geval ervan genieten!!! Waarvoor we je wakker zouden kunnen maken? Jaja als ik dat vertel, staan jullie voor me deur!!...voor een mooie musical of een gezellig feestje. Groetjes, Patricia Griffioen.

Toesj 3 pagina 8


• Dames 1 derde staat in de eerste klasse • Dit een enorme prestatie is na hun promotie van afgelopen jaar • Zij elke week een email krijgen van hun trouwste supporter Alex • Hij ze weet te motiveren met grote en vette woorden zoals TOPPIE • Zij volgend jaar weer gaan voor promotie • Er dan wel gezorgd moet worden voor sluitende anticonceptie... • Marleen haar tegenstanders het liefste dood volleybalt • Zij daar wel soms last van haar nek van krijgt • Kersenpitzaksessies dubbelwoordwaarde heeft bij scrabbel (kan dit???) • De stofzuigers van dames 1 en heren 1 gaan schoonmaken in new-sealand • Ze vast onmisbaar zijn, maar wij dat natuurlijk niet gaan laten merken. • Heren 1 in afwezigheid van hun stofzuigers getraind gaat worden door een afvaardiging van dames 1. • Zij hier vroeger misschien moeite mee hadden gehad maar tegenwoordig graag leren van het vlaggenschip van TOVO • De dames zelf hier nog niet zo van overtuigd zijn • Tovo dames 1 last leek te hebben van een uitcomplex • Zij thuis (bijna) onverslagen zijn • Verin alweer met volleybalverlof is • Zij een publiekswissel kreeg in haar laatste wedstrijd • Zij in juni denkt terug te zijn op het zand zodat het duo Schoonderbeek/Boer weer kan spelen • Dames 2 het heel goed doet?! • Dat heel bijzonder is aangezien er 2 dames langdurig in ‘t gips zitten?! • Ze daardoor als team alleen maar sterker worden en iedereen aan ‘t eind van het jaar zullen verbazen?! • Christelien moeder is geworden van een mooie zoon: Ole • Er twee leden van dames 5 komend jaar gaan trouwen, ze in een en hetzelfde weekend gevraagd zijn en wij nu dus wekelijks verhalen over locaties en trouwjurken moeten bijwonen • Dames 5 het leukste team is! • De redactie het best wel jammer vinden dat de heren geen wist-je-datjes insturen...

Toesj 3 pagina 9


Trainersopleidingen van de NeVoBo Elk jaar biedt de Nevobo cursussen aan voor trainers. We willen graag dat onze trainers een opleiding volgen, een cursus onderling of via de Nevobo. Dat is goed voor de vereniging en voor de kwaliteit van de trainingen. De cursus voor beginners heet de VT-2 cursus. Financieel De kosten van zo’n opleiding zijn behoorlijk. Binnen Tovo bestond geen regeling voor de betaling van de cursussen. Gezien de hoogte van onze contributie kan de vereniging niet meer dan 200 euro besteden aan trainerscursussen per seizoen. Hiervoor zouden we wel elk jaar geld opzij kunnen leggen. Er worden niet elk jaar cursussen gevolgd. Als trainer steek je tijd en geld in de cursus en het geven van trainingen, maar het papiertje, de kennis en vaardigheden zijn van jou. Daarom vragen we van trainers een tegemoetkoming in de kosten. VT-2 kost 265 euro. De trainer betaalt zelf 100 euro en Tovo het resterende bedrag. De trainer betaalt geen contributie. De trainer verplicht zich minstens nog 1 jaar na de cursus training te geven. Als de trainer besluit eerder geen training meer te geven betaalt hij 50% van de door de vereniging gemaakte kosten terug. VT-3 kost 450 euro + 250 euro examenkosten (Alleen voor trainers van de hoogste teams) Tovo betaalt de kosten van deze cursus. De trainer betaalt het jaar waarin hij de cursus doet wel contributie. De trainer verplicht zichzelf door het volgen van de cursus 3 jaar training te geven bij Tovo (exclusief het jaar dat hij de cursus volgt). Als de trainer besluit eerder geen training te geven, betaalt hij tijdens de cursus alle kosten terug. Het jaar na de cursus 75% van de kosten, en het tweede jaar na de cursus 50% van de kosten, en het derde jaar 25% van de kosten. In vijf jaar kun je dan 1 persoon een VT-3 cursus laten doen en 3 personen een VT-2 cursus. Of 6 personen een VT-2 cursus. Ben je geïnteresseerd in het doen van een opleiding? Kijk op de site van de Nevobo voor informatie en laat ’t het bestuur weten! Namens het bestuur, Judith Tadema.

Toesj 3 pagina 10


Tovo stellen Ons is gevraagd als TOVO-stel een stukje te schrijven over hoe wij een stelletje zijn geworden. “Leuk, geen probleem” mailen we enthousiast naar de Toesjredactie. Maar als dan de deadline nadert, moet dat stukje nog steeds geschreven worden. Gezellig met z’n tweeën op zondagmiddag brainstormen en samen één stukje schrijven. Hopelijk zijn we na dit stukje nog steeds zo’n gelukkig stel ;-) Maurice: Marianne, wanneer hebben we elkaar voor het eerst gezien? Marianne: Nou Maurice, dat weet ik nog als de dag van gisteren. En nee, het was niet gisteren. Het was woensdag 15 januari 2003 om precies te zijn. Een toernooitje geregeld door de donderdagavondtrainer van Olympos. Toen ik de zaal binnenkwam was die nog vrij leeg en was jij met Jon de netten aan het opzetten. Je viel me meteen op, maar dat kwam misschien ook omdat de zaal dus nog zo goed als leeg was ;-) Maurice: En wanneer begon het eerste contact? Marianne Contact, tja, welk contact? (haha) Lichamelijk contact was er voor dat we een stel werden.... weet je nog, Maurice? Maurice: Ja, dat was tijdens zo’n donderdag training. Je was toen ook al zo’n enthousiaste volleybalster, zullen we maar zeggen...... Je ging toen bij een passoefening geheel zelfstandig door je enkel. Ik stond op dat moment net naast je, dus moest ik je wel helpen (verpleegkundige in de dop; toen nog niet in de gaten gehad) Marianne: Nou, en je had al talent hoor, Maurice. Hopelijk ben je voor je toekomstige patienten wat minder zorgzaam.... Maar ga verder... Maurice: Ik heb je toen samen met iemand anders naar de kant geholpen. Na de training zijn we, zoals gewoonlijk, in de kantine beland. Daar kwamen we “heel toevallig” naast elkaar te zitten en heb je jouw zere been op mijn schoot te rusten gelegd. Marianne: Tja, mijn enkel moest ik hoog houden werd me verteld. En aangezien jij toch naast me zat en je vrij lang was, kwam dat mooi uit ;-) Maurice: Maar voor het lichamelijke contact was er nog mondeling contact, toch Marianne? Marianne: Tja, in de kantine na de training hadden we elkaar op “flauwigheid” al gevonden. Ik kreeg van iemand te horen dat ik dezelfde flauwe humor had als jij, dus dat zijn we toen maar gaan uitproberen. Maar het klopte niet hoor, jij bent echt veel flauwer dan ik. (flauw hè) Je hebt me toen ook meegevraagd naar een 80-ies feestje (toen nog in Ekko).

Toesj 3 pagina 11


Maurice: Ik heb je toen inderdaad gevraagd. Ik had zelf wel al een kaartje en zou met Jon en Martijn (van G.) daar naar toe gaan. Ben toen de volgende dag nog een kaartje gaan halen, maar die waren al op. Uiteindelijk hebben we toen op diezelfde avond afgesproken om te gaan poolen. Dat kwam ook veel beter uit, omdat je ondertussen dus door je enkel bent gegaan. Dit was trouwens op 7 februari 2003. Marianne: Ja, en toen begon het dus... Ik weet nog dat ik keizenuwachtig was voor onze date. We hebben elkaar van tevoren zitten sms-en en toen werd ik nog zenuwachtiger. Hihi. Toen zaten we daar in de Stichtse, aan de koffie. Volgens mij moesten we nog even wachten voordat er een pooltafel vrij was, toch? Maurice: Het was inderdaad erg druk, maar dat gaf in dit gezelschap natuurlijk niet. We zijn toen maar bij een pooltafel gaan zitten wachten tot wij aan de beurt waren. Ondertussen hadden we een eigen wedstrijdje: elkaar zo lang mogelijk aankijken. Geen idee wie er toen gewonnen heeft, maar we hebben toen wel voor het eerst gezoend. Marianne: Ja, dat was leuk. Daarna hebben we nog wel gepooled, ook daar weet ik niet meer wie er gewonnen heeft. En toen ging jij daarna nog naar het 80-ies feestje. Maar eerst hebben we onderaan de Oudegracht nog even verder staan zoenen. Ok, niet even ;-) Tja, en toen waren we een stel. Kwam jij, volgens Jon en Martijn, met een big smile Ekko binnen. Maurice: Precies. En zo is’t gekomen! Marianne: Ja, al bijna 5 jaar geleden. Verschillende relatiefases overleefd en nu gaan we dus trouwen. We zijn dus als bestaand stel bij Tovo gekomen. Hoe vind jij het om een Tovostel te zijn, Maurice? Maurice: Ach, das best eenvoudig hoor. Het lijkt me iets minder makkelijk om een stel te worden binnen een vereniging. Geen idee waarom (bemoeienissen van buitenaf, denk ik). Het is in ieder geval zo, dat je elkaar dan ook vaker ziet. Op trainingen, wedstrijden en feesten. Wat kan TOVO ons nog meer brengen in onze relatie? Marianne: Pfff, geen idee. Ik vind het een voordeel om een partner te hebben die dezelfde sport doet bij dezelfde vereniging. Verder kenden we bij Tovo al veel mensen van voor Tovo dus veel van ons leven draait gewoon om volleybal. We hebben het ook vaak over volleybal. Ik merk hoe belangrijk het voor me is, omdat ik ook met een blessure gewoon naar alle thuisavonden kom. Ik kan me voorstellen dat je misschien juist graag thuisblijft of iets anders gaat doen als je een partner hebt die niet volleybalt. En ja, ook na het schrijven van dit stukje, gaat ons huwelijk op 27 juni 2008 nog steeds door. ’t Giet oan! Groetjes, Maurice & Marianne.

Toesj 3 pagina 12


Ach ja, natuurlijk, je zit bij Jaap in het team en je bent net nieuw bij TOVO. Ook ik moet er dus aan geloven, een voorstelrondje in de Toesj. Aangezien de standaardvragen schreeuwen om een antwoord zal ik trachten deze ook kort te beantwoorden zonder in allerlei Hyvesachtige toestanden te belanden. Mijn naam is René Teijema en sinds 37 jaar ben ik medebewoner van deze aardkloot. Na de laatste jaren mijn leven in Leeuwarden geleefd te hebben trok de liefde in Utrecht zo heftig dat ik sinds 2007 weer in de Domstad woon. Ondanks alle nieuwe ervaringen zoals een nieuwe baan en samenwonen voelt het toch weer als een warm bad in «Utreg me stadsie». Toen het lijf begon te schreeuwen om beweging ben ik op zoek gegaan naar een leuke volleybalclub. In deze zoektocht kwam via via TOVO op mijn pad. Een paar keer mee trainen met de mannen van heren 5 was genoeg om lid te worden van TOVO. In het dagelijks leven hou ik me als rechtsbijstandjurist bezig met het huurrecht. Mijn vrije tijd besteed ik aan hobby’s als fotograferen, duiken en lezen. De zomervakanties bieden elk jaar weer ruimte voor nieuwe ervaringen om onze grenzen op te zoeken. De laatste jaren heeft dit geresulteerd in een parachutesprong, raften, Orca’s zien, grotduiken en afgelopen jaar een wandeling tussen de mijnenvelden in Bosnie Herzegovina. Je kunt me (bijna) altijd wakker maken voor een reep zwarte Toblerone. Met een miljoen zou ik me prima gaan vermaken op een wereldreis waarbij de Rockies in Canada een mooi startpunt zijn om langzaam richting Zuid Amerika af te zakken, en daar zien we wel verder. tot de eerst volgende thuisavond! René Teijema.

Toesj 3 pagina 13


Winstwaarschuwing Dat leek me wel een mooie kop. Het schoot steeds weer door mijn hoofd toen ik naar de trainingshal fietste. Mijn dames van 3 gingen een oefenwedstrijdje spelen tegen de dames van 4. Inderdaad, de hele wedstrijd Hup Tovo! Hup Tovo! Ik was scheids en ,weer juist, zeer partijdig. Ik floot alles in het voordeel van tovo... Beide teams komen uit in dezelfde klasse. Toch vreesde ik voor een afstraffing door dames 4. Dat team is op wat aanvulling na al seizoenen lang bij elkaar. Ik trainde ze zelf een paar jaar geleden. Ze zijn zeer op elkaar ingespeelt en met een gevaarlijke service en aanval sterk aan de bal. Niets bleek minder waar. Het werd een zeer ‘Mijn’ dames van 3 spannende en erg leerzame wedstrijd. Beide teams deden niet voor elkaar onder. Mijn dames hielden, tegen mijn eigen verwachting (winstwaarschuwing), zeer goed stand. Ik heb dit hele seizoen tot nog toe mijn dames slechts sporadisch zien spelen. Ik speel zelf, of fluit een wedstrijd of val ergens in een ander team in. Dus was ik blij met deze oefenpot. Een oefenwedstrijd is vergelijkbaar met een erg goed opgezette training. Je ziet als trainer waar er wat verbeterd kan worden. Je hoeft geen situaties na te bootsen in een oefening, je ziet het echte ding. Het is erg leuk om te zien dat de dames veel oppikken in de time-outs. Zo kun je zelfs tijdens de wedstrijd nog een boel bijschaven. Best wel een vreemd woord: bijschaven. Ik ben geen timmerman, maar als je schaaft dan gaat er toch iets af? Affijn, de dames deden erg hun best om zoveel mogenlijk te comminiceren, dat was mijn opdracht vooraf. ‘Los’ roepen wordt al aardig een automatisme. De aanvalsters bieden zich ook vaak aan. Ze kunnen elkaar tijdens het spel nog meer aanwijzingen geven. Waar moet je prikken, wie is de minst bedeelde paser aan de overkant van het net. Genoeg om de komende trainingen mee te vullen... Vanaf deze plek wil ik dames 4 nog ff bedanken voor hun inzet. Ik vrees dat zij binnen enkele weken wel revanche willen nemen. Behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, dus geeft ik maar vast een winstwaarschuwing... Groetjes, uw beurs-on-deskundige, Jaap van der Heijden.

Toesj 3 pagina 14

De Toesj, het clubblad van volleybalvereniging SV TOVO '67  
De Toesj, het clubblad van volleybalvereniging SV TOVO '67  

Toesj 3 07-08 Het blijft een heikel punt, maar graag zien we meer Tovo-ers op de bok. Hoe meer scheidsen er zijn, hoe minder wedstrijden je...

Advertisement