Page 1

LIFT LIFE FOR GOOD สร้างคุณค่าแห่ง การ “ให้” เพื่อ “เปลี่ยนแปลง”

เรายังคงว่ากันด้วเยเรื่องการช่วยเหลือประมงพื้นบ้านในฉบับนี้กันต่อนะคะ ตอนนี้หลายท่านคงได้ทราบว่าความสำคัญของการ สร้างบ้านปลาหรือที่เราเรียกกันว่า “ซั้งกอ” มีความสำคัญขนาดไหน ทุกวันนี้การหาซื้อสัตว์น้ำทะเลที่สะอาด สด และปลอดภัย คง ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปแล้ว เพราะการตลาดในเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ต้องเน้นที่กำไรและความรวดเร็ว กรรมวิธีต่างๆ จึงถูก เปลี่ยนแปลงไป ตอนนี้เราคงชักไม่แน่ใจว่าสัตว์น้ำทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา ที่เราทานๆ กันอยู่นั้น จะสะอาด และปลอดภัยจริงไหม ขณะเดียกวัน ทรัพยากรทางทะเลที่เป็ฯธรรมชาติและแหล่งอาหารสำคัญของเราก็ถูกทำลายด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายกันมากขึ้น เรื่อยๆ เราอาจจะต้องย้อนมาตั้งคำถามกันใหม่ว่า เราจะเหลือสภาพทรัพยาการทางทะเลนี้ให้ลูกหลานเราได้จนถึงเมื่อไหร่ จดหมาย ข่าวฉบับนี้ จะมากล่าวถึงการสนับสนุนจากท่านที่เกี่ยวข้องกับประมงพื้นบ้าน และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การรณรงค์ให้ชาว ประมงพื้นบ้านรุ่นใหม่ได้เข้าใจเครื่องมือประมงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และการใส่ใจ กับธุรกิจขนาดเล็กที่ตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมให้กับผู้บริโภคค่ะ เณริญญา ชัปนพงศ์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิ อ็อกแฟม ประเทศไทย


Lift Live for Good

1


what we give to the community?

1

Fisherfolk shop

2

ร้านคนจับปลา เป็นโครงการหนึ่งภายใต้การดูแลของ
 อ็อกแฟม ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรที่ทำงานในด้าน นี้ ทำหน้าที่เป็นร้านค้าที่รับสินค้าสัตว์น้ำทะเลจากชาว ประมงพื้นบ้าน โดยมีเงื่อนไขที่ง่ายแสนง่าย คือ ขนาดได้ มาตราฐาน ราคาที่เป็นธรรม แถมสดสะอาด ปลอดภัย ให้กับผู้ซื้ออีกด้วย พร้อมการแพ็คสินค้าที่ยังคงเก็บ คุณภาพความสดของสัตว์น้ำทะเลให้ถึงมือผู้บริโภค โดยตรงได้อีกด้วย

เครื่องซิลสูญญากาศและเครื่อง
 แช่แข็งจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งใน
 เก็บสินค้าให้คงคุณภาพของสินค้าไว้ เราได้สนับสนุนเครื่องแช่แข็งสินค้า จำนวน 2 ตู้และเครื่องซิลสูญญากาศ ให้กับร้านคนจับปลาเนื่องจากตู้แช่แข็ง และเครื่องซิลเดิมมีจำนวนไม่เพียงพอ

3

สนับสนุนการจัดทำวิดีโอ
 ให้กับชาวประมงพื้นบ้านและ สาธารณชนให้เข้าใจถึง กระบวนการประมงที่ถูกต้อง และใช้เครื่องมือประมงพื้น บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้ กับลูกหลานประมงพื้นบ้านและสังคมเพื่อ ความยั่งยืนของแหล่งธรมมชาติ


 Lift Live for Good

2


การสร้างบ้านปลาหรือซั้งกอในทะเล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นการฟื้นฟู ทรัพยากรทางท้องทะเลให้กับสัตว์น้ำ ทะเลได้มาพักอาศัย และเป็นการออกลูก สัตว์น้ำทะเลตัวเล้กๆ เพื่อให้มีการเติบโต สามารถขยายพันธุ์ ให้ชาวประมงได้จับ เพื่อประกอบอาชีพได้ นับเป็นวงจรชีวิตที่ สมบูรณ์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทาง

4

สนับสนุนกิจกรรมการจัดทำข้อมูลการเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำ ทะเลที่ปลอดภัยด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ด้วยการทำ
 การอบรมชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นสมาชิกใหม่ให้เข้าใจใน เรื่องการอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในนาม “คนจับปลา” 
 และการรับรองมาตราฐานจาก Blue Brand Standard
 ที่เป็นการการันตีว่า สินค้าสัตว์น้ำทะเลที่จับมานั้น ผู้ บริโภคจะได้รับสินค้าที่ปลอดภัย สะอาด และเป็นการส่ง เสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านคนจับปลา
 https://www.facebook.com/FisherfolkSE/

Lift Live for Good

3


+662 248 1008 www.oxfam.or.th

Oxfam in Thailand

supporters@oxfam.or.th

Lift Live for Good

4

E-newsletter Issue 2  

Being a modern life of fisheries needs to understand the new technology and innovative in order to create new tools for catching sea animals...

E-newsletter Issue 2  

Being a modern life of fisheries needs to understand the new technology and innovative in order to create new tools for catching sea animals...

Advertisement