__MAIN_TEXT__

Page 1

RRG aastaraamat 2014/15 R G a a s


Siskukord:

I Üldandmed .................................................................................................................................................................. 3 Kooli visioon .............................................................................................................................................................. 3 Kooli missioon .......................................................................................................................................................... 3 Kooli põhiväärtused ................................................................................................................................................ 3 Sõpruskoolid ............................................................................................................................................................. 4 II 2010/2011 õppeaasta ............................................................................................................................................. 5 hoolekogu koosseis: ............................................................................................................................................... 5 õpilasesinduse koosseis......................................................................................................................................... 6 Kooli töötajad ................................................................................................................................................................ 6 õpetajad, koolitöötajad: ........................................................................................................................................ 7 Õppetöö .......................................................................................................................................................................... 9 Klassid ja klassijuhataja ......................................................................................................................................... 9 Gümnaasiumi õppekava 2014/2015. õa .............................................................................................................10 I kooliaste.................................................................................................................................................................11 II kooliaste ...............................................................................................................................................................12 III kooliaste ..............................................................................................................................................................12 Õppeedukus ............................................................................................................................................................14 Medalistid.....................................................................................................................................................................18 Põhikooli lõpueksamid 2014/2015. õa ................................................................................................................19 Riigieksamid 2014/2015. õa....................................................................................................................................19 2014/2015 õppeaasta tasemetööd ......................................................................................................................20 Ringid .............................................................................................................................................................................21 Projektid 2014/2015 .................................................................................................................................................22 Näitused ........................................................................................................................................................................22 Lõpetajate käekäik 2015 ..........................................................................................................................................23 2015 a kevadel lõpetasid. ........................................................................................................................................24 Olümpiaadid 2014/2015 ..........................................................................................................................................26 Õpilaste arvamused koolist .....................................................................................................................................61 2


I Üldandmed Aadress: Võidu 67, 44313 Rakvere E-post: rrg@rrg.edu.ee Koduleht: www.rrg.ee

Kooli visioon Rakvere reaalgümnaasium (RRG) on professionaalse töötajaskonna ja hea mainega õppeasutus, kus toetatakse õppijate individuaalset arengut, kujundatakse eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid. RRG on jätkusuutlik, uuendusmeelne, turvaline ja keskkonnasõbralik kool.

Kooli missioon Koolis tehakse pidevat koostööd selle nimel, et iga õpilane saaks võimetekohaselt areneda elus toimetulevaks kodanikuks, kes hoolib iseendast, kaasinimestest ja keskkonnast ning vastutab oma tegude eest.

Kooli põhiväärtused Kooli põhiväärtusteks on oma kooli tunne, traditsioonide austamine, üksteisest lugupidamine, töö, õppimise, koostöö ning tervislike ja sportlike eluviiside väärtustamine. Kooli peaeesmärk Reaalgümnaasiumi peaeesmärgiks on mitmekülgselt haritud ja üldinimlikke väärtusi kandva isiksuse kujundamine. Kooli sümboolika: Lipp Moto: “Kui mina ei põle, kui meie ei põle, siis pimedust valguseks muuta ei saa!

3


Logo

Hümn viis: Tiina Kippel, sõnad: Mait Joorits Mu tee on tuulterada taeva all. Muu hääl, mu silmad lausa põlevad. Ma näen ja läen ehk õigeks jään, kui meeles vahel pean, mis siin on mulle antud. Ei koolgi eales rohkem saaks, kui algusesse viia neid, kes igatsevad minna. Jah, jääb veel aastaid astuda, kui tean, mis pean, siis läen. Mu sees on vägi, sellest tahan hõisata ja tean, et jõuan tagasi kord siia.

Sõpruskoolid

Uusikaupunki Lukio (Soome) Fr. Schiller gymnasium (Preetz, Saksamaa)

4


II 2010/2011 õppeaasta - õpilaste arv: 875

Õppeaasta ajaline jaotus

- õpetajaid: 69 - keskmine õpilaste arv klassis: 25

2014/2015. õppeaasta koolivaheajad:

- klassikomplektide arv: 34

sügisvaheaeg 18. - 26. oktoober 2014. a; jõuluvaheaeg 20. - 4. jaanuar 2015. a; kevadvaheaeg 14. - 22. märts 2015. a; suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 4. juuni - 31. august 2015.

- koduklasse: 13 - ainekabinette: 36 - võimlaid: 2 - jõusaal

Trimestrid:

- kappidega garderoob - black box tüüpi saal

I trimester 01.09.-30.11

- videostuudio

II trimester 01.12-28.02 III trimester 01.03-04.06

hoolekogu koosseis:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

David O'Brock-Kaljuvee, lastevanemate esindaja Gunnar Kotiesen, vilistlaste esindaja Jaanus Lekk, gümnaasiumiõpetajate esindaja Kaire Pajanen, põhikooliõpetajate esindaja Maarika Suursu, lastevanemate esindaja Tauno Toompuu, vilistlaste esindaja Mairi Etverk, lastevanemate esindaja Piret Tamm, lastevanemate esindaja Erkki Leek, koolipidaja esindaja Lindda Liis Tanni, õpilasesinduse esindaja Velvo Väli, toetava organisatsiooni esindaja

5


õpilasesinduse koosseis President:Linda Liis Tanni Asepresident:Reino Einmann Asepresident: Kaisa Ristikivi Sekretär: Anett Lessuk

Lisette Kingsepp Andreas Preisfreund Jan-Erik Jõgiste Karl Robert Põlder Rakell Pärnamäe Kristi Kuhi Anni Ulm Elisabeth Forsel Karmen Inno Enelin Lichter Hannes Eiber Thea Nigol Kristi Roos Avely Pikka

Liikmed: Signe Kaunissaar Dagne Aaremäe Alise Prits Triinu Tarto Karmen Koov Kaisa Kärmik

Kooli töötajad juhtkonna koosseis:

Martti Marksoo - direktor Mare Paloots – sotsiaalpedagoog, huvijuht Maria Kams - huvijuht Kalev Lasberg - õppealajuhataja Liivi Bauer - õppealajuhataja Ergo Kärmik – majandusjuhataja Jaanus Lekk – infojuht, filmiõpe

6


õpetajad, koolitöötajad:

Jrk nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Ees- ja perekonnanimi Urmas Aid õpetaja Urve Allika õpetaja Erika Bauer õpetaja Liivi Bauer õppealajuhataja Ülle Bender õpetaja Kai Eek õpetaja Veronika Eek õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Imbi Herm õpetaja Laura Herm õpetaja Kadi Inno õpetaja Mikk Joorits õpetaja Agne Jõgis õpetaja Hilja Järv õpetaja Eve Kallaste õpetaja Maria Kams huvijuht Kaie Kender logopeed Tiina Kippel õpetaja Kaja Kirss õpetaja Sirje Kiviaru õpetaja Elle Kohal õpetaja Helen Konar õpetaja Argo Kongi õpetaja Liivi Kulli õpetaja Angela Kungla õpetaja Ülle Kõiv õpetaja Tiina Kärmik õpetaja Marilin Lamp õpetaja Irene Lasberg õpetaja Kalev Lasberg õppealajuhataja Maie Latt õpetaja Kristin Laur õpetaja Tiiu Leet õpetaja Jaanus Lekk õpetaja Lii Liiskman õpetaja Kairit Lillepuu õpetaj Tiina Loodus õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Martti Marksoo direktor Andra Moor õpetaja Mare Murs õpetaja Riho Mäe õpetaja Eve Mõttus õpetaja Kaire Pajanen õpetaja Andres Pajo õpetaja Mare Paloots õpetaja Eda Peinar õpetaja

Töötab alates 08.01.2013 13.10.1986 21.08.2013 28.08.1978 01.09.1981 01.09.1993 15.08.1997 26.08.1993 21.08.2003 21.08.2012 01.08.1986 01.09.2007 09.01.2015 23.08.1993 01.08.1978 15.08.2011 07.09.1993 01.09.1996 01.08.1977 01.09.1980 25.08.1994 21.08.2008 01.09.2006 01.09.1991 08.08.2007 27.08.1979 17.08.2006 18.08.2009 01.08.1979 01.08.1979 01.08.1980 06.11.2006 21.08.1995 01.09.2007 01.09.1987 21.08.2011 28.08.1978 01.09.1996 01.08.1991/06.1996 01.09.1980 01.08.1974 jaanuar 2007 01.09.1988 11.02.2008 07.01.1998 01.09.1980 01.09.1973

7


48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Annika Piho õpetaja 21.08.2014 Ülle Pihlasalu õpetaja 01.08.1981 Valve Pärn õpetaja 08.01.1990 Toivo Reinsoo õpetaja 01.09.2009 Heidi Reisi õpetaja 22.08.2007 Liivo Raudver õpetaja 21.08.2003 Tuulikki Raudver õpetaja 21.08.2003 Kadri Remmet õpetaja 21.08.2014 Katrin Remiküll õpetaja 20.08.1987 Riina Rohtung õpetaja 01.08.1976 Svetlana Romovõpetaja 01.09.1976 Reeli Rump õpetaja 01.09.2001 Vivika Saare õpetaja 29.08.2011 Ulvi Selezov raamatukoguhoidjahoidja 01.12.1982 Reet Sepp õpetaja 01.08.1981 Tiia Sihvart raamarukoguhoidja 06.02.1981 Tiina Sirelpuu õpetaja 01.08.1984 Karin Sirgmets õpetaja 21.08.2003 Piret Steinberg õpetaja 26.08.1991 Aivar Tammla õpetaja 04.11.1989 (1987) Helle Tuhkla õpetaja 01.09.1995 Epp Vaidre õpetaja 21.08.2014 Andres Veermäe õpetaja 01.09.1994 Margit Veskilt õpetaja 01.09.1982 Elo Üleoja õpetaja 18.08.2008 Maie Aunapuu laborant 25.11.1997 Regina Bõkova koristaja 29.08.2011 Nadežda Dudkina koristaja 18.02.2009 Mairi Juuro-Gulin laborant 01.09.2007 Maive Kaasik koristaja 25.08.2014 Ergo Kärmik majandusjuhataja 12.08.2013 Ülle Kuuseoks koristaja 04.02.2013 Raivo Maasik remonditööline 15.09.1997 Anu Mets koristaja 30.08.2011 Marle Muru hoovikoristaja 15.09.2014 Elin Nurk sekretär-asjaajaja 18.11.1985 Mihkel Orav valvur 01.02.2012 Veronika Põldma valvur 03.09.2010 Tõnu Saar elektrik 01.08.1996 Helve Tali valvur 03.10.2005 Hilda Tammoja korstaja 01.12.2008 Genadi Tolla remonditööline 01.08.2000 Maret Valk garderoobihoidja 15.08.2011 Hillar Vaide valvur 31.07.2012

8


õpetajate jagunemine kvalifikatsiooni ja vanuse järgi erihariduseta pedagoog - 0 % nooremõpetaja – 1,5 % õpetaja – 86,5 % vanemõpetaja – 8,9 % õpetaja-metoodik – 2,9 % Õppetöö Klassid ja klassijuhataja 1A L. Heinpalu 1B H. Järv 1C M. Veskilt 1D K. Kender 2A E. Bauer 2B K. Eek 2C L. Liiskmann 3A Ü. Bender 3B A. Kungla 3C V. Pärn 4A K. Lillepuu 4B K. Pajanen 4C Ü. Pihlasalu 5A E. Kohal 5B A. Moor 5C A. Piho 6A H. Tuhkla 6B E. Kallaste 6C L. Herm 7A M. Joorits 7B A. Pajo 7C V. Saare 8A L. Raudver 8B T. Leet 8C E. Peinar 9A R. Sepp 9R K. Inno 9T R. Rohtung 10M K. Remiküll 10R R. Rump 10T I. Herm 11M T. Kärmik 11R H. Reisi 11T A. Kongi 12M P. Steinberg 12R V. Eek 12T T. Kippel

9


Gümnaasiumi õppekava 2014/2015. õa RRG õppekava järgi Riiklikult kohustuslikud kursused

M

RL

T

Eesti keel

6

6

6

6

Kirjandus

6

8

8

11

Inglise keel

6

12

12

12

Saksa keel

6

12

12

12

Vene keel

6

9

9

9

Matemaatika

9

18

18

9

Geograafia

3

3

4

3

Bioloogia

4

4

5

4

Keemia

4

4

8

4

Füüsika

6

6

12

6

Ajalugu

7

9

8

9

1

1

1

Filosoofia Ühiskonnaõpetus

2

2

2

2

Inimeseõpetus

1

1

1

1

1

1

1

Karjäärinõustamine Muusika

3

3

3

3

Kunst

3

3

3

3

Kehaline kasvatus

6

6

6

6

Informaatika

2

2

2

Majandusõpetus

5

Kultuurilugu

2

Videoõpetus

2

Draamaõpetus

6

Kokku kohustuslikke kursusi

72

72

10

72

72


Harust lähtuvad valikkursused

31/34

37/40

30/33

103/106

109/112

102/105

C-võõrkeel (rühma moodustamisel)

2

2

2

Joonestamine (valikaine)

3

3

3

KOKKU

Valikkursused

I kooliaste I kooliaste

Eesti keel

1.

2.

3.

7

7

5

A-võõrkeel (inglise keel)

4

Matemaatika

3

4

5

Loodusõpetus

1

2

1

Inimeseõpetus

1

1

1

Muusika

2

2

2

Kunst ja tööõpetus

3

3

3

Kehaline kasvatus

2

3

3

Loovus/matemaatika

1

1

Informaatika KOKKU

1 20

Matemaatika/draamaõpetus/loodus

23

25 1*

11


II kooliaste II kooliaste 4.

5.

6.

Eesti keel

5

5

5

A-võõrkeel (inglise keel)

4

4

4

B-võõrkeel (saksa k., vene k.)

4

Matemaatika

5

5

5

Loodusõpetus

2

2

3

Ajalugu

1

2

Inimeseõpetus

1

1

Ühiskonnaõpetus

1

Muusika

2

1

1

Kunst

2

1

1

Tööõpetus

2

2

2

Kehaline kasvatus

2

3

3

Informaatika

1

KOKKU

25

26

31

Matemaatika/draamaõpetus/loodus

1*

1

1*

III kooliaste III kooliaste 7.

8.

9.

Eesti keel

4

4

4

A-võõrkeel (inglise keel)

4

4

4

B-võõrkeel (saksa k., vene k.)

3

3

3

12


Matemaatika

5

4

5

Loodusõpetus

2

Geograafia

2

2

2

Bioloogia

2

2

2

Keemia

2

2

Füüsika

2

2

2

2

1

1

Ajalugu

2

Inimeseõpetus

1

Ühiskonnaõpetus Muusika

1

1

1

Kunst

1

1

1

Tööõpetus

2

2

1

Kehaline kasvatus

2

2

2

KOKKU

31

32

33

Matemaatika/draamaõpetus

1*

1*

1

Informaatika

1*

13


Õppeedukus Õpilaste arv Klassijuhataj seisuga KLASS a 03.06.05 P

T

K

Kiituskirjaga lõpetanud õpilased

"4"-"5"-lised õpilased P

T

K

P

T

Klassikursuse kordajad K

P

T

K

Suvetööd

P

T

K

1A

L. Heinpalu

13 12

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1B

H. Järv

13 11

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1C

M. Veskilt

11 13

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1D

K. Kender

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2A

E. Bauer

12 11

23

6

3

9

5

9

14

0

0

0

0

0

0

2B

K. Eek

9 15

24

6

8

14

2

5

7

0

0

0

0

0

0

2C

L. Liiskmann

9 15

24

5

5

10

4

9

13

0

0

0

0

0

0

3A

Ü. Bender

11 14

25

5

5

10

5

8

13

0

0

0

0

0

0

3B

A. Kungla

6 17

23

4

9

13

1

7

8

0

0

0

0

0

0

3C

V. Pärn

13 13

26

8

5

13

1

8

9

0

0

0

0

0

0

4A

K. Lillepuu

13 10

23

8

6

14

2

3

5

0

0

0

1

0

1

4B

K. Pajanen

11 13

24

4

4

8

3

9

12

0

0

0

0

0

0

4C

Ü. Pihlasalu

13 10

23

7

5

12

3

4

7

0

0

0

0

0

0

5A

E. Kohal

11 13

24

8

10

18

1

2

3

0

0

0

0

0

0

5B

A. Moor

10 14

24

6

10

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5C

A. Piho

13 11

24

6

4

10

0

4

4

0

0

0

0

1

1

6A

H. Tuhkla

9 12

21

1

3

4

0

1

1

0

0

0

3

2

5

6B

E. Kallaste

10 14

24

2

8

10

2

4

6

0

0

0

0

0

0

3

14


6C

L. Herm

11 16

27

4

7

11

0

1

1

0

0

0

0

1

1

7A

M. Joorits

13 12

25

4

5

9

2

0

2

0

0

0

0

0

0

7B

A. Pajo

10 15

25

0

2

2

0

1

1

0

0

0

1

0

1

7C

V. Saare

13 12

25

6

5

11

0

4

4

0

0

0

2

0

2

8A

L. Raudver

12 13

25

0

4

4

0

0

0

0

0

0

2

0

2

8B

T. Leet

12 11

23

1

5

6

0

0

0

0

0

0

1

0

1

8C

E. Peinar

14 12

26

3

5

8

0

2

2

0

0

0

1

0

1

9A

R. Sepp

13 10

23

0

3

0

0

0

0

0

0

5

0

5

9R

K. Inno

11 10

21

0

3

3

0

0

0

0

0

0

5

0

5

9T

R. Rohtung

12 13

25

3

10

13

1

2

3

0

0

0

1

0

1

10M

K. Remik체ll

19

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

10R

R. Rump

18 17

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10T

I. Herm

2 21

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

11M

T. K채rmik

14 15

29

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

11R

H. Reisi

16 14

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

11T

A. Kongi

9 22

31

0

0

0

0

0

0

1

0

1

4

2

6

12M

P. Steinberg

9 14

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12R

V. Eek

10 17

27

2

7

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12T

T. Kippel

4 18

22

2

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 48 2 3 895 101 144 242

32

83 115

1

1

2 36

8

44

15


16


17


Medalistid Kuldmedal: Carolin Kattel, Rauno Neito, Merlin Palmar. Hõbemedal: Kairit Kruusimägi, Sandra Loo, Tuule Sireli Mäe, Kristin Rossmann, Ronja-Liis Tamm, Eneli Veedla. RRG vilistlaskogu poolt välja antud parima lõpetaja stipendium: Aleksander Aid.

18


Põhikooli lõpueksamid 2014/2015. õa

Sooritajate arv

Keskmine tulemus (sooritusprotsent)

Maakonna keskmine

Vabariigi keskmine

Eesti keel

67

73%

71,7%

73%

Matemaatika

67

65%

58,5%

62%

Ajalugu

2

85%

78,0%

81%

Bioloogia

1

87%

79,2%

70%

Inglise keel

39

86%

88,1%

88%

Füüsika

2

80%

81,9%

83%

Geograafia

1

77%

76,4%

73%

Keemia

5

97%

76,6%

79%

Ühiskonnaõpetus

17

73%

72,5%

73%

Eksam

Riigieksamid 2014/2015. õa

Sooritajate arv

Minim. tulemus

Maksimaalne tulemus

Kooli keskmine

Vabariigi keskmine

Eesti keel

72

38

97

63,9

61,9

Inglise keel

69

31

97

72,1

66,7

Kitsas matem.

28

7

68

31,8

37,0

Lai matem.

44

18

94

54,4

50,8

Eesti keel teise keelena

1

98

98

98

58,0

Vene keel

4

Riigieksam

täpsed andmed puuduvad; eksami sooritasid kõik eksaminandid

19


2014/2015 õppeaasta tasemetööd Eesti keel - 3 klass (maksimaalne punktisumma -54) Klass

Sooritajate arv

Keskmine Sooritus% punktisumma

3A

25

44.0

81.5

3B

23

45.5

84.2

3C

26

45.0

82.6

Keskmine Sooritus% punktisumma maakonnas maakonnas

43.6

Sooritus% vabariigis

83.9

Matemaatika - 3 klass (maksimaalne punktisumma – 42) Klass

Sooritajate arv

Keskmine Sooritus% punktisumma

3A

25

30.9

73.6

3B

23

33.4

79.4

3C

26

33.0

79.0

Keskmine Sooritus% punktisumma maakonnas maakonnas

31.3

Sooritus% vabariigis

74.5

Eesti keel - 6 klass (maksimaalne punktisumma 66.5) Klass

Sooritajate arv

Keskmine Sooritus% punktisumma

6A

21

55.1

82.3

6B

24

58.5

88.0

6C

24

57.3

86.3

Keskmine Sooritus% punktisumma maakonnas maakonnas

54.7

20

81.8

Sooritus% vabariigis


Matemaatika – 6 klass (maksimaalne punktisumma 45) Klass

Sooritajate arv

Keskmine Sooritus% punktisumma

6A

21

20.2

44.9

6B

24

31.3

69.4

6C

24

29.5

64.9

Keskmine Sooritus% punktisumma maakonnas maakonnas

26.4

Sooritus% vabariigis

58.6

Ajalugu – 6 klass (maksimaalne punktisumma 60) Klass

Sooritajate arv

Keskmine Sooritus% punktisumma

6A

21

37.5

61.7

6B

24

44.3

73.9

6C

24

44.9

74.1

Keskmine Sooritus% punktisumma maakonnas maakonnas

42.3

Sooritus% vabariigis

70.5

Ringid 1. Helle Tuhkla- Tähelepanu Start

22 õpilast

2. Eve Mõttus ja Helle Tuhkla- 3.klassi ja 5. klassi rahvastepall (tüdrukute)

20 õpilast

3. Tiina Kippel- KARLA (noorte trupp ja vanemate trupp)

26 õpilast

4. Kadri Marksoo, Laura Herm, Mare Murs, Epp Vaidre, Tiina Sirelpuu-loodusainete ring 28 õpilast 5. Mikk Joorits- üldkehaline 1. klassile

18 õpilast

6. üldkehaline ja jalgpall 6.-9. klassile

17 õpilast

7. 6.Andres Veermäe- üldkehaline 1. klassile

10 õpilast

8. üldkehaline 7.-12. klassile

10 õpilast

9. Mara Kams- Trummiring

20 õpilast

21


10. Sirje Kiviaru- 3.-5. klassi kergejõustiku algõpetus ja TV-10 Olümpiastart-

10 õpilast

11. 10. Eve Mõttus- 4. klassi rahvastepall

17 õpilast

12. Tähelepanu, start!

23 õpilast

13. õpetajate võimlemine

11 õpilast

14. 11. Ulvi Selezov- 3. klasside õpioskuste olümpiaadiks ettevalmistav ring

10 õpilast

15. 4. klasside õpioskuste olümpiaadiks ettevalmistav ring

10 õpilast

16. 12. Heidi Reisi- kunstiring-

31 õpilast

17. 13. Andres Pajo- 2-3 klassi poiste rahvastepall ( kolmapäeviti oma kooli võimlas ) 10 õpilast 18. 4-5 klassi poiste pallimängud (rahvastepall, jalgpall) ( kolmapäeviti oma kooli võimlas ) 10 õpilast 19. 6-7 kl. poiste jalgpall ( esmaspäeviti kell 17.00 - 18.30 algul väljas sügisest saalis ) 10 õpilast 20. 14.Jaanus Lekk, Reaali TV

10 õpilast

Õpilasi kooli 875, erinevates kooli juures tegutsevates ringides osales 323 õpilast, so 36,9% õpilastest Projektid 2014/2015 1. September 2014. RRG osalemine traditsioonilises õpilasvahetusprojektis. Õpilasgrupi külaskäik sõpruskooli Fr.Schilleri gümnaasiumisse Plöni maakonnas 2. Suur sünnipäevaloterii kooli peamikrofonide soetamiseks (Juhtkond) 3. "Keskkonnateemalised loengud Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastele" sari (rahastus 90% KIK ja 10% omafinantseering), vastutaja Tiina Sirelpuu. 4. "Õuesõpe Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastele". (rahastus 90% KIK ja 10% omafinantseering), vastutaja Tiina Sirelpuu. 5. Teadusteatri tegevuse toetus 2014. Rahastaja Rakvere NOAP (Laura Herm). 6. Teadlaste öö 25.september ja teadusnädal 22.-26.september (Laura Herm) 7. Noorteinfopunkti sündmuse rahastus Taaskasutuspäev. 2014 sügis. Rahastas Lääne-Viru Maavalitsus (projektijuht Maria Kams). Näitused 1. Sügisnäitus „Samblad ja samblikud“, ülekooliline viktoriin (3B klass) 2. 12.-16.01.2015 - Soome lahe rändnäitus aatriumis 3. aprill 2014 USA saatkonna organiseeritud näitus: "Visions of Native Americans: The Photographs of Edward S. Curtis."

22


Lõpetajate käekäik 2015 12M klass 23 lõpetajat TTÜ -6 TÜ -2 TLÜ-2 SKA - 3 Avalik-õiguslikud kõrgkoolid kokku 13 / 56,5 % Muud kõrg-ja ametikoolid Lääne-Viru Rakenduskõrgkool – 4 EBS - 1 Muud koolid kokku 5 / 21,7 % Kokku edasi õppima 18 / 78,3 % Kaitsevägi-3 Välismaal - 2 12 RL klass 27 lõpetajat TTÜ-4 TÜ-5 TLÜ-1 EKA-2 Avalikud õiguslikud kõrgkoolid kokku 12/ 44,4 % Muud kõrg- ja ametikoolid Tartu Tervishoiu kõrgkool-3 Lääne Viru Rakenduskõrgkool - 2 Tallinna Tehnikakõrgkool -1 Tallinna Tööstushariduskeskus – 1 Coventry Ülikool – 1 Edinburgi ülikool – 1 Muud kooli kokku - 9 Kokku edasi õppima 21 / 77,7% Kaitsevägi 5 Tööl 2 12T klass 22 lõpetajat TLÜ-3 TÜ-2 TTÜ – 2 EMÜ - 1 Avalik-õiguslikud kõrgkoolid kokku 8 /36,4 % Muud kõrg-ja ametikoolid Tallinna Tehnikakõrgkool -1 Lääne-Viru rakenduskõrgkool-2 EBS - 2 Põhja Taani Ülikool – 1 Erakosmeetikakool - 2 Muud koolid kokku – 8 / 36,4% Kokku edasi õppima 16/ 72,8 % Tööl- 4 Välismaal - 1 Kaitsevägi - 1

23


Abituurium kokku 72 lõpetajat TTÜ – 12 TÜ- 9 TLÜ- 6 SKA – 3 EKA - 2 EMÜ-1 Avalik-õiguslikud kõrgkoolid kokku 33 / 46 % Muud kõrg-ja ametikoolid – 22 /30,4 % Kokku edasi õppima – 55 / 76,4 % Kaitsevägi – 9 Tööl – 6 Välismaal – 3 2015 a kevadel lõpetasid.

Robert Kukke Kaisa Kuusik Kaisa Kärmik Maris Martinson Thea Nigol Johannes Pihlak Elise Poom Alise-Valentine Prits Annegret Reisi Voldemar Johannes Rätsep Katariina Škurinski Kristofer Veismann Alex Verlin Felix Verlin Marvin Vihman Mario Vool Gregor Väli

9.a klass Andra Aavaste Aleksandra Deljanskaja Kert Gerbutov Argen Int Egert Kaasik Tanel Kroos Geily Lipp Liina Lippasaar Cleiro Lutter Karl-Martin Maasik Anett Cecilie Nurme Kärt Padonik Merily Parko Ander Peenemaa Egert Pent Avely Pikka Karl Martin Randväli Kätlin Selberg Kirill Sengen Joosep Toom Kevin Treial Kristel Võip Aaris Õis

Klassijuhataja Kadi Inno 9.t klass Cristiine Aljaste Kevin Gregor Hargel Mihkel Holzmann Johanna-Laurita Iljušin Diandra Kaasik Kristjan Kivimeister Johanna Konso Triin Lemkov Enelin Leppik Chris Martin Keiro Orgus Karl-Leo Part Tanel Piirimäe Hanno Randmer Henri Raus Robin Tamm

Klassijuhataja Reet Sepp 9.r klass Oliver Allikma9.r Teele Kaljuvee-O'Brock Andra Kask Kerttu Kesler Karmen Koov Katri Kuhi 24


Kaur Teiva Karin Toom Anni Ulm Kevin Varzin Eveli Vissor

Kairit Kruusimägi Tuule Sireli Mäe Rauno Neito Karmen Nurmits Mirjam Ojamaa Elinor Onga Merlin Palmar Samuel Põldaru Andreas Rebane Annamaria Rennel Kaisa Ristikivi Kristin Rossmann MaarjaLiis Rüütel RobinDein Semmel Ronja Liis Tamm Martin Vaagert Eneli Veedla

Klassijuhataja Riina Rohtung 12M Merilyn Annimäe Signe Kaunissaar KaisaKairit Kirsimaa Oliver Lauri Karl Joonas Lett Jürgen Luht MaarjaLiis Mägi Johanna Mäits MariLiis Matti Martin Nikolajev Merilin Oja Liina Ots Roland Poom Carolin Rääk Natali Slabospitskaja JaneLiis Soone Martin Steinburg Tõnis Teder Tony Tsilk Fred Uduste Katrin Vakulskaja Gerli Virves Leila õis

Klassijuhataja Veronika Eek 12T Reino Einmann Greete Eskor Margus Christopher Kalda Anneli Kalgre AnnaLiisa Kartna Kristi Keir Harles Kullik Liis Lass Rebeca Lichtfeldt Sandra Loo Jekaterina Moltšanova Jane Liise Nurk Katrina Oja Triinu Olmre Laura Pärnak Liilia Part Dagne Pihel Elisa Põldma Gerda Raam Laura Ristla Sander Soots Teele Tahk

Klassijuhataja Piret Steinberg 12R Dagne Aaremäe Aleksander Aid Karmen Alamets Siim Anderson Marite Blankin Karl Innelaur Stanislav Ivanov Carolin Kattel Ignas Koit Janeli Kontkar

Klassijuhataja Tiina Kippel

25


Olümpiaadid 2014/2015 Saksa keel Euroopa keeltepäeva veebiviktoriinis saavutas maksimumpunktid Chris Martin 9.t Õpetaja: Piret Steinberg Saksa keele olümpiaadi piirkondlik voor 9. klass Katariina Škurinski 1.koht Robin Tamm 2. koht Henri Raus 6. koht

õpetaja Andra Moor õpetaja Andra Moor õpetaja Andra Moor

10.-12. klass Anni Kasikov 4. koht Hellika Kallaste 5. koht Martti Reimal 9. koht

õpetaja Andra Moor õpetaja Andra Moor õpetaja Andra Moor

Maakondlik saksa keele üritus 08.05. 2015 1. Dmitry Grasimyuk 2. Agnes Joselin 3. Roxanne Järvi 4. Laura Kiik 5. Rainer Kuusik 6. Enrik Lillemaa 7. Aleks Malm 8. Karl Markus Ojamets 9. Raido Oolma 10.Nikita Osetrov 11.River Palm 12. Lauri Raus 13. Eliza Vaškinel 14. Viktoria Vissor Õpetaja Liivi Kulli

Saksa keele e-konkursil "Mein Deutsch(land)" 12 R õpilase Janeli Konkari e-poster "Minu Saksamaa- füüsikaiidolite maa" eripreemia. Sisukad tööd olid ka järgmistel 12.kl. õpilastel: Maarja-Liis Mägi, Maarja-Liis Rüütel, Karmen Nurmits, Dagne Aaremäe. Õpilasi juhendas Piret Steinberg

26


Inglise keel Inglise keele olümpiaadi piirkondlik voor 7. klass Markus Paales 10.-12. koht Mattias Mäe 10.-12. koht Sinea Unus 21. -22. koht

õpetaja Piret Steinberg õpetaja Piret Steinberg õpetaja Liivi Kulli

8. klass Hanna Paaver Mona Kiik Sandra Salome Ust

1. koht 2.-4. koht 8.-10 koht

õpetaja Veronika Eek õpetaja Veronika Eek õpetaja Veronika Eek

9. klass Teele Kaljuvee-O’Brock 2. koht Katariina Škurinski 3.-4. koht Thea Nigol 7. koht

õpetaja Tiina Kärmik õpetaja Kristin Laur õpetaja Tiina Kärmik

10. klass Teini Piibemaa 4. koht Janar Aava 11. koht Jan Lucas Videvik 13.-14. koht Katria-Helena Komp 16.-18. koht

õpetaja Veronika Eek õpetaja Tiina Kärmik õpetaja Veronika Eek õpetaja Veronika Eek

11. klass Linda Liis Tanni 3.-4. koht Kristi Kuhi 7.-8. koht Margo Sall 9. koht

õpetaja Maie Latt õpetaja Maie Latt õpetaja Maie Latt

12. klass Elinor Onga 4. koht Martin Vaagert 8. koht Aleksander Aid 9.-10. koht Robin-Dein Semmel 21. koht

õpetaja Maie Latt õpetaja Veronika Eek õpetaja Maie Latt Veronika Eek

Inglise keele põhikooli koolivooru parimad 7. klass Toomas Kaljuvee O`Brock Mattias Mäe Sinea Unus Markus Paales

õp.P.Steinberg õp.P.Steinberg õp.Liivi Kulli õp.P.Steinberg

8. klass Hanna Paaver Sandra Salome Ust Mona Kiik

õp. V. Eek õp. V. Eek õp. V.Eek

9. klass Andra Kask Thea Nigol Teele Kaljuvee-O`Brock Katariina Škurinski

õp. T. Kärmik õp. T. Kärmik õp. T. Kärmik õp. Kristi Laur

27


Vene keel Vene keele olümpiaadi piirkonnavoor Martin Nikolajev 4.-5. koht

õpetaja Reet Sepp

Matemaatika XXI Virumaa matemaatikavõistlus 15. 11. 2014 üldarvestuses 11. koht, Lääne -Virumaal 4. koht 1. Kristi Kuhi 11. klass 2. Rauno Neito 12. klass 3. Merlin Palmar 12. klass 4. Rainer Bõkov 12. klass

õpetaja Tiina Loodus õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg

üldarvestuses 4. koht, Lääve -Virumaal 2. koht 1. Katri Kuhi 9. klass 2. Thea Nigol 9. klass 3. Kerti Bobõlski 8. klass 4. Markus Puusaar 8. klass

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste

Matemaatikaolümpiaadi koolivoor 5. klass Aleksandra Tiidemaa 1. koht Katarina Nurmepaju 2. koht Melany Virkala 3. koht 6. klass Lotta-Lorette Kalmaru 1. koht Maria Merilo 2. koht Karl Aleksander Kõlli 3. koht

õpetaja Liivo Raudver õpetaja Liivo Raudver õpetaja Vivika Saare

õpetaja Eva Kallaste

7. klass Sinea Unus Kadi-Liis Kivi Randar Rikk

1. koht 2. koht 3. koht

8. klass Kerti Bobõlski Mona Kiik

1. koht 2. koht

õpetaja Eve Kallaste

Markus Puusaar

3. koht

õpetaja Eve Kallaste

õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare

9. klass Katri Kuhi Thea Nigol Andra Kask

1. koht 2. koht 3. koht

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste

10. klass Rainer Bõkov Margus Mandel Renita Rasmann

1. koht 2. koht 3. koht

õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus

11. klass Kristi Kuhi Jan-Erik Jõgiste Anni Kasikov

1. koht 2. koht 3. koht

õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg 28


12. koht Rauno Neito Merlin Palmar Aleksander Aid

1. koht 2. koht 3. koht

õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4. klass Klaus Henrik Neeme 2. koht Aleksandra Elis Suvorov 12. koht Ilja Deljanski 19. koht

õpetaja Kaire Pajanen õpetaja Ülle Phlasalu õpetaja Ülle Pihlasalu

5. klass Mariel Alavere Aleksandra Tiidemaa Oliver Pere Marko Kuhi Katarina Nurmepaju Ere Mai Kool Melany Virkala

1. koht 4. koht 8. koht 15. koht 23.-26 koht 27.-30. koht 41.-43. koht

õpetaja Vivika Saare õpetaja Liivo Raudver õpetaja Liivo Raudver õpetaja Liivo Raudver õpetaja Liivo Raudver õpetaja Liivo Raudver õpetaja Vivika Saare

6. klass Karl Aleksander Kõlli River Palm

2. koht 11.-13. koht

õpetaja Eva Kallaste õpetaja Eve Kallaste

7. klass Sinea Unus Kadi-Liis Kivi Randar Rikk

4.-5. koht 6. koht 17. koht

õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare

8. klass Kerti Bobõlski Markus Puusaar Hanna Paaver Gert Jõgiste

1.-3. koht 8.-11. koht 16.-17. koht 29.-30. koht

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste

9. klass Katri Kuhi Alise-Valentine Prits Andra Kask Robin Tamm Thea Nigol

5.-6. koht 7.-9. koht 10.-12. koht 14.-17. koht 20. koht

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste

10. klass Rainer Bõkov Margus Mandel Hanna Nõmm Renita Rasmann Taavi Laandu

4. koht 5. koht 6. koht 7. koht 9. koht

õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus

11. klass Triinu Tartu

8.-10. koht

õpetaja Irene Lasberg

29


Kristi Kuhi Jan-Erik Jõgiste Anni Kasikov

11.-12. koht 11.-12. koht 13.-14. koht

õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg

12. koht Aleksander Aid Rauno Neito Merlin Palmar

6. koht 8. koht 10. koht

õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg

Maakonna matemaatikavõistlus „Nuputa“ 18.02.2015 5.-6. klassi võistkond 1. koht Karl Aleksander Kõlli 6.c õpetaja Eve Kallaste Lotta-Lorette Kalmaru 6.c õpetaja Eve Kallaste Mariel Alavere 5.b õpetaja Vivika Saare Katrina Nurmepaju 5.c õpetaja Liivo Raudver 4. koht Reena Rikk 6.c River Palm 6.b Marko Kuhi 5.a

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Liivo Raudver

7. klassi võistkond 1. koht Kadi- Liis Kivi 7.C Sinea Unus 7.c Randar Rikk 7.c

õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare

8. koht Aimar Kuiva 7.a Robin Sapar 7.a Tony Tammiksaar 7.a

õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare

Vabariiklik matemaatikavõistlus “Nuputa” 25. aprillil 2015 Jüri Gümnaasiumis. 5.-6. klassi võistkonna nimekiri: 19. koht Lotta-Lorette Kalmaru 6. kl õpetaja Vivika Saare Karl Aleksander Kõlli 6. kl õpetaja Liivo Raudver Mariel Alavere 5. kl õpetaja Eve Kallaste Katarina Nurmepaju 5. kl õpetaja Eve Kallaste 7. klassi võistlkond 7.-8. koht Kadi-Liis Kivi Sinea Unus Randar Rikk

õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare õpetaja Vivika Saare

KÄNGURU Meie kooli vanuserühmade parimad (või esimese 100 hulgas) on: PRE-EKOLIER 36. Annaliisa Part 99 p 99. Eliisabeth Sankovski 92 p 30


EKOLIER 82. Karl Sander Kond 94 punkti BEBJAMIN 55. Mariel Alavere 126 punkti KADETT 38. Kerti Bobõlski 117 punkti 67. Kadi-Liis Kivi JUNIOR 149. Rainer Bõkov

86 punkti

STUDENT 119. Rauno Neito

83 punkti

Õpetaja Tiina Loodus Kings 2015 Matemaatikaolümpiaad 3. koht 8. klass Kert Bobõlski Eesti keel Kultuuriministeeriumi ja Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt Kodanikupäevaks 2014 väljakuulutatud XIII esseekonkursi “LIIKUMINE TERVENDAB MAAILMA” 3. koht Jan Lucas Videvik 10.t ergutusauhind Teini Piibemaa 10.t juhendaja õpetaja Kadri Remmet Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor Lääne-Virumaa 5. klass Mariel Alavere 5. koht Melany Virkala 7.-9. koht Aleksandra Tiidemaa 20. koht Tarmo-Rand Viilver 24. koht

õpetaja Kadri Remmet õpetaja Kadri Remmet õpetaja Katrin Remiküll õpetaja Katrin Remiküll

6. klass Maria Merilo Liisa Käiväräinen Kätlin Valving Marie-Helene Saaver

6. koht 10. koht 20.-21. koht 33.-34. koht

õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Kaire Pajanen õpetaja Kaire Pajanen

7. klass Kadi-Liis Kivi Eva Margaret Videvik

3.-5. koht 15.-16. koht

õpetaja Katrin Remiküll õpetaja Kartin Remiküll

8. klass Mona Kiik Mattias Kivisto

4. koht 24.-25. koht

õpetaja Tiiu Leet õpetaja Riina Rohtung

31


9. klass Andra Kask Kaisa Kärmik Annegert Reisi 11. klass Kirke Lindlo 12. klass Ronja Liis Tamm Eneli Veedla Samuel Põldaru

5. koht 6. koht 7. koht

õpetaja Katrin Remiküll õpetaja Katrin Remiküll õpetaja Katrin Remiküll

11. koht

õperaja Riina Rohtung

2. koht 14. koht 18. koht

õpetaja Katrin Remiküll õpetaja Katrin Remiküll õpetaja Katrin Remiküll

Virumaa laste luulevõistluse "Maailm täis armastust" võitjad: Elsa Triin Raidla 7.c Elis Lillmets 7.c Lyandra Pihkva 5.a Auhinnatud tööd: Kadi Albrecht 7.c Agnes Joselin 6.a Õpetajad: Kadri Remmet Katrin Remiküll Ed. Vilde kirjandivõistlus Noorem vanuseaste „Kirjutaja 2015“ - nimetusega tunnustatud Liisa Käiväräinen 6.c Lotta-Lorette Kalmaru 6.c Kadi-Liis Kivi 7.c

õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Katrin Remiküll

Vanem vanuseaste „Kirjutaja 2015“ - nimetusega tunnustatud Mattias Kivisto 8.a Mona Kiik 8.c Hanna Paaver 8.c

õpetaja Riina Rohtung õpetaja Tiiu Leet õpetaja Tiiu Leet

Informaatika Informaatikaviktoriin KOBRAS I voor Vanuseklass Benjamin (kuni 8. klass) 47. koht Kristjan Tikkerberi 7.c klass 90. koht Eva Margaret Videvik 7.c klass Informaatikaviktoriin KOBRAS vabariiklik voor: Hannes Eiber (10.r) 9. koht Karl Soosalu (10.r) 18. koht Osalejaid kokku 1648. Vanuseklass Junior (9.-10.klass) 32


4. koht Karl Soosalu 10.r – kutsutud lõppvooru 11. koht Hannes Eiber 10.r - kutsutud lõppvooru 49. koht Triin Moisa 10.r 52. koht Alex Viil 10.m 70. koht Karl Joosep Einmann 10.m 77. koht Lisett Mitendorf 10.r Osalejaid kokku 889. Õpetaja Reeli Rump Geograafia Maakondlik geograafiaolümpiaad 13.12.2014 7.klass (30 osaleja seas) Sinea Unus 7.c 1. koht Kadi-Liis Kivi 7c 2. koht Mattias Mäe 7.a 9. koht Randar Rikk 7.c 12. koht Elsa-Triin Raidla 7.c 20. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo

8.klass (19 osaleja seas) Birgit Säbel 8.b Gert Jõgiste 8.c Markus Puusaar 8.a

1. koht 2. koht 3. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo

9.klass (18 osaleja seas) Alise-Valentine Prits 9.r

2. koht

õpetaja Kadri Marksoo

Gümnaasium (17 osaleja seas) Hannes Eiber 10.r 9. koht 10. klassi arvestuses 3. koht, parim internetivoorus Anni Kasikov 11.r 10. koht 11. klassi arvestuses 3. koht Jan-Erik Jõgiste 11. r 11. koht 11. klassi arvestuses 4. koht Kairit Kruusimägi 12.r 12. koht Rauno Neito 12.r 13. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo

Keemia keemiaolümpiaad piirkonnavoor 24.01.2015 8. klass Elisabeth Forsel 2.-3. koht Birgit Säbel 5. koht Kerti Bobõlski 6.-7. koht Gert Jõgiste 8. koht Hanna Paaver 14. koht Mattias Kivisto 15. koht

õpetaja Epp Vaidre õpetaja Epp Vaidre õpetaja Epp Vaidre õpetaja Epp Vaidre õpetaja Epp Vaidre õpetaja Epp Vaidre

Karmen Inno Andree Kool Helerin Tõnurist Victoria Keivabu

18.-19. koht 26. koht 30. koht 36.-37. koht

õpetaja Epp Vaidre õpetaja Epp Vaidre õpetaja Epp Vaidre õpetaja Epp Vaidre

9. klass Alise-Valentine Prits

1. koht

õpetajad Kadi Inno, Laura Herm

33


Elise Poom Katariina Škurinski Andra Kask Kevin Varzin

3. koht 5. koht 6. koht 15. koht

õpetaja Kadi Inno õpetaja Kadi Inno õpetaja Kadi Inno õpetaja Epp Vaidre

10. klass Renita Rassmann Mattias Laht Taavi Laandu

3. koht 4. koht 5. koht

õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs

11. klass Jan-Erik Jõgiste 12. klass Aleksander Aid

1. koht

õpetaja Laura Herm

1. koht

õpetaja Laura Herm

Keemiateadmsite viktoriin 7.05.2015 4.-5. koht Helerin Tõnurist 8.b Karmen Inno 8.b Birgit Säbel 8.b Elisabeth Forsel 8.b Gert Jõgiste 8.c Õpetaja Epp Vaidre 9.a klass 6. koht Aleksandra Deljanskaja Liina Lippassaar Geily Lipp 7. koht Kätlin Selberg Karl Martin Maasik Cleiro Lutter 9.rklass 1. koht Alise Valentine Prits Elise Poom Katri Kuhi Õpetaja Kadi Inno Vabariiklik keemiaviktoriin (10.-12. kl) 17.05 Tartus 6. koht Aleksander Aid Reino Einmann Taavi Laandu Õpetaja Mare Murs Bioloogia Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 31.01.2015 6. klass Kätlin Valvind 6. koht

õpetaja Kaire Pajanen 34


8. klass Gert Jõgiste

10. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu

9. klass Alise-Valentine Prits Elise Poom Kevin Varzin

11. koht 13. koht 23. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

10. klass Enelin Leicher Natalie Lehtmets

2. koht 3. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

11. klass Birgit Joost Jan-Erik Jõgiste Sten Piirsalu

3. koht 6. koht 7. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

12. klass Ronja Liis Tamm Martin Vaagert Kristin Rossmann Enelin Veedla Siim Anderson

4. koht 7. koht 11. koht 11. koht 12. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

Füüsika Füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor 28.02.2015 8. klass Markus Puusaar 7.-8. koht

õpetaja Toivo Reinsoo

9. klass Johannes Pihlak Alise-Valentine Prits Elise Poom

1. koht 3. koht 5. koht

õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo

10. klass Sandre Purgats

4. koht

õpetaja Laura Herm

11. klass Anni Kasikov Jan-Erik Jõgiste

6. koht 10. koht

õpetaja Laura Herm õpetaja Laura Herm

12. koht Merlin Palmar Rauno Neito Aleksander Aid Samuel Põldaru

4. koht 5. koht 7. koht 8. koht

õpetaja Laura Herm õpetaja Laura Herm õpetaja Laura Herm õpetaja Laura Herm

Loodusõpetus Loodusõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 7. klass Elsa Ttriin Raidla 6. koht

õpetaja Epp Vaidre

35


Filmiõpetus Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 2014. Võistles 14 lühifilmi üle vabariigi. 11.t õpilased võtsid osa kahe tööga: - muusikavideo "J.S.Bach" - Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskuse eripreemia 100€; - Lühifilm ARKNA - 5. koht ja publikupreemia Osalejad: Joonas Erik Ojala Hauke Scholz Gevin Šestak Ander Pindus Martin Kotter Kaarel Mikkal Eleri Salu Juhendaja Jaanus Lekk Vabariiklik harrastusfilmide festival Tallinnas kinos Artis, 17. aprill 2015 Lühifilm ARKNA - parim debüütfilm Osalejad: Joonas Erik Ojala Hauke Scholz Gevin Šestak Ander Pindus Martin Kotter Kaarel Mikkal Eleri Salu Juhendaja Jaanus Lekk Rahvusvaheline harrastusfilmide festival "Laterna Magica" Jõhvis 17. aprill 2015 Muusikavideo "J.S.Bach" III koht Osalejad: Joonas Erik Ojala Ander Pindus Gevin Šestak Martin Kotter Juhendaja Jaanus Lekk Majandusõpetus Iga-aastane Junior Achievementi Eesti korraldatud Eesti rahvusvaheline õpilasfirmade laat Tallinnas Kristiine ja Rocca al Mare keskustes. Kokku osales 160 õpilasfirmat Eestist, Türgist, Gruusiast, Lätist ja Rootsist. ÕF Libe suusk Sten Eric Nirgi 11M Marko Meigas 11M Kristin Undrest 11M Tunnustati Äripäeva parima videoreklaami eest Juhendajad Diana Tandru ja Jaanus Lekk. 36


Lääne-Virumaa majandusolümpiaad Johanna Mäits 8. koht

õpetaja Diana Tandru

2015.a. ENTRUM start-up’ide inkubatsiooniprogramm osalesid Agnes Kaasik Reelika Lipp Birgit Joost Marko Meigas Melissa Maalmets Andreas Preisfreund Magnus Vainumäe Sten Nirgi Õpetaja Diana Tandru Ühiskonnaõpetus Elektrooniline ühiskonnaõpetuse olümpiaad maakonnas. Rauno Neito 12.r 4.koht Ronja Liis Tamm 12.r 7. koh, osalesid Anastasia Gabrukevich 12.t Jekaterina Moltšanova 12.t Mihkel Holzmann 9.t 4.koht. õpetaja Elle Kohal Ühiskonnaõpetuse olümpiaad piirkonnavoor 9. klass Mihkel Holtzmann 4. koht

õpetaja Elle Kohal

12. klass Rauno Neito 3.-5. koht Ronja Liis Tamm 7. koht Anastasia Gabrikevich 42. koht Jekaterina Moltšanova 50. koht

õpetaja Elle Kohal õpetaja Elle Kohal õpetaja Elle Kohal õpetaja Elle Kohal

Kunst Lääne-Virumaa piirkondlik kunstiõpetuse olümpiaad 28.02.2015 põhikool Annegret Reisi (parim kodutöö) 2. koht vabariiklikul olümpiaadil põhikooli 3. astmes 2. koht Katariina Škurinski 3. koht Anni Kärmik 9.-10. koht Gümnaasium Dagne Aaremäe

1. koht

Käsitöö Käsitöö ja kodunduse olümpiaadi piirkonnavoor Kodundus Katariina Škurinski 3. koht

37

õpetaja Heidi Reisi õpetaja Heidi Reisi õpetaja Heidi Reisi

õpetaja Heidi Reisi

õpetaja Kadi Inno


Kaisa Kärmik Kaisa Kuusik Käsitöö Annegret Reisi vabariigis 3. koht Thea Nigol

4. koht 7. koht

õpetaja Kadi Inno õpetaja Kadi Inno

1. koht

õpetaja Kadi Inno

6. koht

õpetaja Kadi Inno

Lääne-Virumaa tehnoloogiaõpetuse olümpiaad 5. 03. 2015 Kaur Teiva 3. koht

õpetaja Riho Mäe

Lääne-Virumaa inimeseõpetuse olümpiaad 08.04.2015 5. klass (osales 303 õpilast) Mariel Alavere 5.b 4. koht Romo Liiv 5a 5. koht

õpetaja Eda Peinar õpetaja Eda Peinar

6. klass (osales 322 õpilast) Elina Vaher Christina Veinberg

4. koht 5. koht

õpetaja Eda Peinar õpetaja Eda Peinar

7. klass Karmen Kärvet Liisi Lippasaar

17. koht 22. koht

õpetaja Eda Peinar õpetaja Eda Peinar

8. klass Hanna Paaver

4. koht

õpetaja Eda Peinar

9. klass (osales 278 õpilast) Mona Kiik

9.-11. koht

õpetaja Eda Peinar.

Sport Lääne-Viru koolide 6.-9. klasside jalgpallimeistrivõistlused Tapal 16.09.2014. 2. koht Robin Nirgi Sander Ivanov Tambet Talv Madis Mülla Robert Kukke Oliver Allikma Karl Lugenberg Voldemar Johannes Rätsep Õpetaja Andres Veermäe Maakonna koolide 1-3 ja 4-5 vanuseklasside jalgpalli MV 26.09.2014 1.-3. klass 1. koht Tanel Trasberg 3.c Robin Palmar 3.a Kristjan Kari 3.c Riko Eiert 3.c Roland Pakaste 3.c Edvard Ulst 2.b 38


Treener Andres Pajo 4.-5. klass 2. koht Erik Andres Raja 5.c Robin Ritari 5.c Erling Eding 5.c Martti Pahmart 4.b Uku Laht 5.b Romet Markus Adamson 4.a Hans Hendrik Toming 5.b Erik Tohvert 5.c 4. koht Ilja Deljanski 4.c Carl Marcus Kalda 4.c Riki Taavi Heinsaar 4.a Markus Roosaar 4.a Carl Maiko Meiner 4.a Karel Pärn 4.c Henri Sander Nukk 4.a Alex Petrenko 5.b võistkondi juhendas Margus Christopher Kalda 12 .t 10. - 12. klass 2. koht Margus Christopher Kalda 12.t Martin Vaagert 12.r Robin-Dein Semmel 12.r Andreas Rebane 12.r Ignas Koit 12.r Martti Reimal 11.r Kaarel Mikkal 11.t Siim Anderson 12.r Treener Andres Pajo Eesti Koolispordi Liidu teatejooksuvõistlused 01.10.2014 1.9. klasside (suured koolid) arvestuses 1. koht Romi Liiv Eleri Õun Karolina Põliste Elis Viilol Helen Holzmann Roman Litvinov Erko Räiss Romet Markus Adamson Markus Roosaar Carl - Maiko Meinar Laura Ong Kaisa Kuusik

39


Maris Martinson Jennifer Veismann Jete Eevald Mihkel Holzmann Tanel Piirimäe Kristofer Veismann Erik Kaasik Oliver Allikma Karl Lugenberg 10. - 12. klass arvestuses 3. koht Tuule Sireli Mäe Karmen Alamets Veronica Ivanov Eleri Etverk Martin Moldau Kevin Vabaorg Karl Joosep Einmann Marko Meigas Rainer Bõkov Joonas Erik Ojala Õpetajad Sirje Kiviaru ja Mikk Joorits Eesti Koolispordi Liidu 4.-5. klasside rahvastepallivõistlused alagrupivõistlused (maakonnas) 4.11.2014 1. koht piirkondlikus finaalis 2. koht Johandra-Lisett Iljušin 5.a Romi- Liis Järv 5.a Elis Küüsmaa 5.a Emma-Stiina Rohtla 5.a Maria Paaver 5.b Kristin Lepp 5.b Karolina Põliste 5.c Aleksandra Tiidemaa 5.c Õpetaja Helle Tuhkla Eesti Koolispordi Liidu ja Sportland 3x3 korvpall Lääne - Virumaa etapp 1. koht Oliver Pere 5c Jesper Remsel 5c Carl Maiko Meiner 4a Marko Kuhi 5a 4. koht Martti Pahmart 4b Jan Markus Leek 4b Ilja Deljanski 4c Carel Pärn 4c Õpetaja Andres Pajo 40


Lääne Virumaa 4.-5. klasside rahvastepalli võistlused 2.koht 1. Jesper Remsel 5c 2. Oliver Pere 5c 3. Erik Andres Raja 5c 4. Marko Kuhi 5a 5. Romet Ritari 5c 6. Martti Pahmart 4b 7. Markus Roosaar 4c 8. Carl Maiko Meiner 4a Õpetaja Andres Pajo Eesti Koolispordi Liidu Dumle 4.-5. klasside rahvastepall piirkonnavõistlused 4. koht 1. Jesper Remsel 5c 2. Oliver Pere 5c 3. Erik Andres Raja 5c 4. Marko Kuhi 5a 5. Romet Ritari 5c 6. Martti Pahmart 4b 7. Markus Roosaar 4c 8. Carl Maiko Meiner 4a Õpetaja Andres Pajo TV-10 OLÜMPIASTARTI vabariikliku finaalvõistluse II etapi järel vabariigis 1. kohal Elis Viilol kõrgushüpe 8., 60 mtj 9. Karolina Põliste 60 mtj 10. Marleen Mülla 60 mtj 15., kaugushüpe 15. Dorian Raja 60 mtj 31. Alex Malm teivashüpe 12. Mathias Endre Lind 60 mtj 10., teivashüpe 3. Erko Räiss 60 mtj 6. Roman Litvinov 60 mjt 30. Õpetajad Sirje Kiviaru ja Jaak Vettik Lääne - Viru 2015.a. 1.-3. klasside rahvastepall 1. koht Raul Lillmets 3.a Averi Loss 3.a Martin Mones 3.a Marten Mikker 3.b Kristjan Kari 3.c Rauno Kroos 3.c Tanel Tresberg 3.c Õpetaja Andres Pajo

41


Lääne-Viru maakonna 2015. aasta 1-5 klassi poiste saalijalgpalli EV 1. koht Erik Andres Raja 5c Robin Ritari 5c Erling Eding 5c Uku Laht 5b Martti Pahmart 4b Romet Markus Adamson 4a Riko Eiert 3c Õpetaja Andres Pajo Lääne-Viru maakonna 2015. aasta 10.-12. klassi poiste saalijalgpalli EV 2. koht Siim Anderson Ignas Koit Margus Christopher Kalda Andreas Rebane Kaspar Odraks Kert Virunen Robin-Dein Semmel Joonas Erik Ojala Rain Vilumets Jürgen Hallikmäe Õpetaja Andres Pajo Lääne-Viru maakonna 2015. aasta 6.-9. klassi poiste saalijalgpalli EV 2. koht Tanel Piirimäe Robin Tamm Chris Martin Mattias Kivisto Karl-Leo Part Sander Ivanov Mihkel Holzmann Õpetaja Andres Pajo

3. koht Tambet Talv Robin Nirgi Robert Purje Voldemar Rätsep Robert Kukke Kevin Erik Veilberg Markus Puusaar Mario Vool Õpetaja Andres Pajo 42


Sumo EM U 18 Tuule Sireli Mäe – hõbemedal Eesti Koolispordi Liidu spordimälumäng „Bumerang“ maakondlikus arvestuses 1. koht Kristi Kuhi Rakell Pärnamäe Ken Saaver Jürgen Hallimäe 25. jaanuaril Rakvere spordihallis toimunud Eesti noorte individuaalsetel lauatennise meistrivõistlustel minikadettide vanuseklassis pälvis meistritiitli Rakvere spordikooli ja Rakvere Reaalgümnaasiumi 5.a klassi õpilane Adelina Zulfukarova. Eesti Koolispordi Liidu 3. klasside tüdrukute rahvastepalli võistlustel piirkondlikul finaalvõistlusel 2. koht vabariigis 2. koht Anni Isakar 3.c Kirke Martina Kuusik 3.b Agnete Mänd 3.b Emily- Else Rohtla 3.c Viktoria Tiidemaa 3.c Kaisa Vahula 3.c Ronja Vehmanen 3.a Eleri Õun 3.b Õpetaja Helle Tuhkla Maakonna koolidevahelised korvpallivõistlused 24.03.2015 Gregor Väli Oliver Allikma Kristofer Veismann Mario Vool Marvin Vihman Erik Kaasik Kiur Vehmanen Erki Kuhi Marcus Merimaa Karl-Leo Part Jalgpalli osavusfestival "Värav" piirkonnavõistlus 1. - 3. klass 1. koht Kristjan Kari 3.c Rauno Kroos 3.c Marten Mikker 3.b Raul Lillmets 3.a Eleri Õun 3.b Ulrika Mikenberg 3.b 3. koht Riko Eiert 3.c

43


Robin Palmar 3.a Roland Pakaste 3.c Tanel Trasberg 3.c Agnete Mänd 3.b Nora Karm 3.a 4.-5. klass 1. koht Robin Ritari 5.c Erik Andres Raja 5.c Marti Pahmart 4.b Uku Laht 5.a Katarina Nurmepaju 5.c Karolina Põliste 5.c Õpetaja Andres Pajo Eesti Jalgpalliliidu ja Eesti Koolispordiliidu võistlussari "Värav" vabariiklik finaal 4. koht Erik Andres Raja 5.c Robin Ritari 5.c Erling Eding 5.c Uku Laht 5.a Martti Pahmart 4b Katarina Nurmepaju 5.c Karolina Põliste 5.c Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa korvpalli esivõistlused 10.-12. kl poisid 01.04.2015 3. koht Joonas Erik Ojala Siim Anderson Mikk Kello Fred Liivak Marko Meigas Richard Kaiva Valdo Kaasik Kert Virunen Risto Arumäe Rain Vilumets Sten Küüsmaa Õpetaja Mikk Joorits Lääne-Virumaa noorte võrkpalli meistrivõistlused 31.03.2015 12. klassi ja nooremad poisid 2. koht Tony Tammiksaar Romet Viiber Mario Vool Samuel Põldaru Egert Pent 44


Tambet Talv Markku-Tiit Järv Lääne-Virumaa noorte võrkpalli meistrivõistlused 08.04.2015 9. klassi ja nooremad poisid Tambet Talv Romet Viiber Tiit Järv Kiur Vehmanen Tony Tammiksaar Maario Vool Egert Pent Lääne-Virumaa noorte võrkpalli meistrivõistlused 10.03.2015 9. klassi ja nooremad tütarlapsed 1. koht Peppi-Sophia Vehmanen Kristiine Keren Kotiesen Emma-Stiina Rohtla Liis Laigu Geily Lipp Riin Laigu Romi-Liis Järv Lääne-Virumaa noorte võrkpalli meistrivõistlused 06.03.2015 12. klassi ja nooremad tütarlapsed 1. koht Peppi-Sophia Vehmanen 7.a Kristiine Keren Kotiesen 7.a Liis Laugu 5.a Emma-Stiina Rohtla 7.a Geily Lipp 9.a Eesti Koolispordi Liidu ja Sportland 3x3 korvpallisarja vabariiklik finaalturniir Pärnus 07.04.2015.a. 4.-5. klass 4. koht Jesper Remsel 5c Oliver Pere 5c Carl Maiko Meiner 4a Marko Kuhi 5a Õpetaja Andres Pajo Eesti Võrkpalli Liit 2014/2015 Võrkpalli miniliiga Ida regiooni turniir tütarlaste arvestuses 2. koht Ronja Lydia Vehmanen Emma-Stiina Rohtla Emily-Elise Rohtla Birgit Gross Riin Laigu Romi-Liis Järv

45


Koolide miniliiga mängud 29.04.2015 Kohilas Ronja Lydia Vehmanen Emma-Stiina Rohtla Emily-Elise Rohtla Birgit Gross Riin Laigu Romi-Liis Järv Kelli Nõmme Häli Vahula Aleksandra Elis Suvorov

Maakonna koolidevahelised korvpallivõistlustlused 29.04. 2015 2. koht Gregor Väli Oliver Allikma Kristofer Veismann Mario Vool Marvin Vihman Erik Kaasik Kiur Vehmanen Erki Kuhi Marcus Merimaa Karl-Leo Part Õpetaja Andres Veermäe Maakonna 4. klasside rahvastepallivõistlused 06.05 .2015 Tüdrukud 1. koht Riin Laigu 4.a Kristel Mikotin 4.a Helen Holzmann 4.b Helen Martinson 4.b Häli Vahula 4.c Kelli Nõmme 4.c Emily-Else Rohtla 3.c Ronja Lydia Vehmanen 3.a Õpetaja Eve Mõttus Poisid 2. koht Romet-Markus Adamson 4a Carl-Maiko Meiner 4a Markus Roosaar 4a Roman Litvinov 4b Martti Pahmart 4b Gregor Rauman 4b Ilja Deljanski 4c Carel Pärn 4c 46


Õpetaja Andres Veermäe Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku gümnaasiumide, keskkoolide 4-võistlus 12.05.2015 Tüdrukud- vanem vanuseaste 1. koht Marleem Mülla Dorian Raja Mariann Brõtki Kadi-Liis Kivi Eva-Maria Saar Kristin Lepp Tüdrukud- noorem vanuseaste 1. koht Elis Viilol Karolina Põliste Elis Küüsmaa Romi Liiv Romi Liis Järv Tüdrukud- noorem vanuseaste 2. koht Helen Holzmann Eleri Õun Paula Johanna Susi Anett Nukka Kristel Mikotin Grete Alavere Helena Höövelson Eneli Pekari Õpetaja Sirje Kiviaru Poisid- vanem vanuseaste 2. koht Alex Malm Mattias Endre Lind Lauru Raus Robin Sapar Õpetaja Mikk Joorits Piosid – noorem vanuseaste 2. koht Carl Maiko Meiner Markus RoosaarRomet Markus Adamson Erko Räiss Roman Litvinov Õpetaja Abdres Veermäe Lääne-Virumaa 2015 noorte jalgpalli meistrivõistlused 13.05.2015 c-vanuseklass poisid 3. koht Targo-Lauri Urban Georg Artur Urbas Rain Lõhmus

47


Mattias Mäe Tõnis Põld Tony Tammiksaar Margus Lill Robin Sapar Õpetaja Mikk Joorits Eesti Koolispordi Liidu kergejõustikuvõistlused 15.05.2015 1. liiga 10.-12. klass 1. koht Martin Moldau Sander Moldau Joonas Erik Ojala Kevin Vabaorg Marko Meigas Raimond Tribuntsov Marian Moldau Tuule Sireli Mäe Ingrid Nõmme Karmen Alamets Veronica Ivanov Kristin Undrest 6.-9. klass 2. koht Matthias- Endre Lind Lauri Raus Robin Sapar Aaron Kiik Sander Jaguson Marleen Mülla Moona Aneth Vihlver Elis Lillmets Kadi-Liis Kivi Marie- Helene Saaver Jennifer Veismann Mihkel Holzmann Erki Kuhi Karl Lugenberg Tanel Piirimäe Laura Ong Kaisa Kuusik Maris Martinson Lisa Lannusalu Johanna Konso Elisabeth Eiche Võistlus „Tähelepanu, start!“ 16.05.2015 Vabariigis 4. koht Janete Noodla 2.c Lisbet Vilu 2.a Alice Metsla 2.a Art-Oliver Kukk 2.a 48


Robert Holzmann 2.a Kaspar Markus Kuusik 2.a Riko Eiert 3.c Kristjan Kari 3.c Rauno Kroos 3.c Anni Isakar 3.c Emily – Elise Rohtla 3.c Riin Laigu 4.a Kristel Mikotin 4.a Helen Holzmann 4.b Romet-Markus Adamson 4.a Carl-Maiko Meiner 4.a Roman Litvinov 4.b Romi Liiv 5.a Elis Küüsmaa 5.a Kristin Lepp 5.b Emma – Stiina Rohtla 5.a Oliver Pere 5.c Erik Andres Raja 5.c Erko Räiss 5.c Õpetajad Eve Mõttus ja Helle Tuhkla Lääne- Virumaa C ja D vanuseklassi murdmaajooksu meistrivõistlused 21.05.2015 Võistkondlik 1. koht Eleri Õun Sandra Vahemets Enely Pekri Paula Johanna Susi Helena Höövelson Helen Holzmann Anett Nukka Mirell Lõhmus Karmen Parijõgi Romi Liiv Elis Viilol Karolina Põliste Eva-Maria Saar Marian Brõtki Elina Vaher Kadi Tauer Reena Rikk Dorian Raja Nele-Liis Võmma Helen Martinson Kristel Mikotin Maria Meriloo Katarina Nurmepaju Mette Mari Kuusik Markus Roosaar Romet-Markus Adamson Carel Pärn

49


Martti Pahmart Mikk Marin Lõhmus Ilja Deljanski Henri Sander Nukk Averi Loss Lauri Raus Erko Räiss Silver Sild Aleks Malm Carl-Maiko Meiner Erik Aart Jesper Remsel Ander Arand Miko Lappert Oliver Pere Õpetajad Andres Veermäe Lääne - Virumaa 1.-3. lasside jalgpalli meistrivõistlused Tüdrukud 2. koht Rakvere Reaalgümnaasium II võistkond Ulrika Mikenberg Eleri Õun Heidi Toming Kerttu Vipper Marianna Dorogan Ariana Stepanova Eleriin Raidla Juhendaja Carina Viktoria Adolfsson JK Tarvas treener 3. koht Rakvere Reaalgümnaasium I võistkond Nora Karm Ronja Vehmanen Lisett Meltsa Keed Sokolov Eliisabeth Sankovski Ketter Väli Katre Kurg Juhendaja Carina Viktoria Adolfsson JK Tarvas treener Poisid 2. koht Rakvere Reaalgümnaasium I võistkond Riko Eiert Roland Pakaste Robin Palmar Raul Lillmets Averi Õun Alexi Ulst Juhendaja Martti Reimal 50


3. koht Rakvere Reaalgümnaasium II võistkond Kristjan Kari Rauno Kroos Kristjan Jaak Mälk Marten Mikker Martin Mones Markus Peet Juhendaja Robin Tamm Lääne-Virumaa noorte A vanuseklassi klassi jalgpalli MV 1. koht Kaarel Mikkal Martti Reimal Risto Saul Mattias Laht Margus Christopher Kalda Joonas Erik Ojala Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa C klassi meistrivõistlused jalgpallis 2. koht River Palm Marti Pahmart Karl Aleksander Kõlli Jakob Elm Uku Laht Erik Tohvert Enriko Saare Erik Andres Raja Indrek Vaher Lääne-Virumaa D klassi meistrivõistlused jalgpallis 1. koht Erik Andres Raja Enriko Saare Erko Räiss Jesper Remsel Oliver Pere Romet Ritari Marti Pahmart Riko Eiert Romet Markus Adamson Carl Maiko Meiner Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku 2015 a meistrivõistlus 19.-20.05 Gümnaasiumide, keskkoolide grupis 1. koht

51


Marian Moldau Tuule Sireli Mäe Veronica Ivanova Johanna Konso Ingrid Nõmme Mariann Johanson Kaisa Kuusik Maris Martinson Laura Ong Lisa Lannusalu Jennifer Veismann Kadi Liis Kivi Marie Helene Saaver Marleen Mülla Elis Viilol Karolina Põliste Mariann Brõtki Dorian RajaReena Rikk Eva Maria Saar Kristin Lepp Õpetaja Sirje Kiviaru Koolinoorte maailmameistrivõistluse Prantsusmaal, Versailles´is Eesti triatleedid saavutasid teatevõistluses 3. koht (stardis 17 riiki) võistkonna koosseisus Eleri Etverk Kevin Vabaorg – individuaalne 9. koht Klassiväline tegevus Teadusteater TIPP ja PAUK aktiivsed tegijad: Aleksander Aid 12.r Alise-Valentine Prits 9.r Reino Einmann 12. t Elise Poom 9.r Margo Sall 11.r Kevin Varzin 9.t Elisabeth Forsel 8.b Jan Lucas Videvik 10.t Sten-Markus Rohtla 8.b Kristi Roosi 11.t Korraldatud üritused: Teadlaste öö, Teaduslik salongiõhtu, Teadusetendused "Perioodilisustabel" erinevates koolides, esinejad ja töötubade korraldajad Ideede laadal, C.A.M.P rahvusvahelisel õpilasfestivalil Tartus töötubade juhendajad, RANK noortekeskuse sünnipäeva sisustamine keemiateemalise töötoaga, õpilaste teadusfestivalil Energia Avastuskeskuses esinejad ja töötubade juhendajad (see viimane on alles tulekul 25. aprillil)

Teadlaste nädal 15. – 19.09.2014 Avatud 1. Näitus „Kosmosetehnoloogia meie igapäevaelus.“ 52


2. Sügisnäitus „ Samblad ja samblikud.“ 3. 10.t kl näitus „Suur pauk.“ 4. 2.kl veepäev 11.r klassi õpilaste juhendamisel 5. 4. kl õppesõit Porkuni Paemuuseumi. TEADLASTE ÖÖ 18.09.2014 Demonstreeritakse põnevad katseid füüsikas, keemias, bioloogias ja geograafias ning neid saab ka ise teha. Teaduskohvik põnevate teaduslike söökide ja jookidega. Õpetajad Laura Herm, Tiina Sirelpuu, Kadri Marksoo, Epp Vaidre, Kadi Inno, Mare Murs GLOBE keskkonnaalaste uurimistööde konkurss- konverents 26.-27. september 2014 Karmen Nurmits 12.r kl uurimus- "Rakvere linna õhusaastatus võrreldes teiste Eesti väikelinnadega". Töö vääris äramärkimist kui kokkuvõte mitmeaastasest õhu-uuringust Rakvere linnas. Juhendaja Mare Murs. Demokraatiapäeva videokonkurss, kus osales 12.r klass filmiga.......(Jaanus ehk leiab pealkirja üles). Klass osales ka 15. septembril toimunud demokraatiapäeval "Kuula". XX õpioskuste riiklik võistlus 18.10.2014 4.-5. koht Carlis Meiner 6.b River Palm 6.b Lotta- Lorette Kalmaru 6.c Maria Merilo 6.c Eva-Maria Saar 6.c Juhendaja Ulvi Selezov "Väike lava 2014" Kundas eripreemia sotsiaalsete teemade käsitlemise eest omakirjutatud näidendiga "Lugu sõprusest" 1. Mirell Kõiv 2.Carlis Meiner 3.Maarja Põldma - näitleja preemia 4.Getter Rebane 5. Emili Heidi Rätsep 6. Marie-Helene Saaver 7.Angelika Smirnova 8. Lisette Steinberg 9. Vailar Sursu 10. Simona Vall Juhendaja Kai Eek B. Alverile pühendatud luulepäevad 21.11.2014 Trupile preemia siiruse ja tervikloo jutustamise eest „Poiss inglisillal“ Joonas Erik Ojala 11. t Ander Pindus 11. t Teele Engaste 11. t Margit Bastig 11. t Kirke Lindlo 11. t Henrik Lainvoo 11. r Margus Christopher Kalda 12. t - näitlejapreemia Annegret Reisi 9. r Linda Liis Laikoja 10. t Martin Kotter 11. t - valgus Gevin Sestak 11. t- heli

53


Juhendaja Tiina Kippel Lääne-Virumaa etluskonkurss „Koidulauliku valgel“ 28.11. 2014 Noorem vanuserühm 5.-9. kl 2. koht Elsa Triin Raidla õpetaja Katrin Remiküll etluskonkursil osalesid: Liisa Maidla 11.t õpetaja Riina Rohtung Kirke Lindlo 11.t õpetaja Riina Rohtung Kelli Liblikas 10.t õpetaja Kadri Remmet Robin-Dein Semmel 12.r õpetaja Katrin Remiküll Samuel Põldaru 12.r õpetaja Katrin Remiküll Kadi-Liis Kivi 7.c õpetaja Katrin Remiküll

Plöni ja Lääne-Viru maakonna koostöö 25. aastapäevale pühendatud viktoriin põhikool 3. koht Anni Ulm gümnaasium 1.-2. koht Gert Liivaste 3.-6. koht Anni Kasikov 3.-6. koht Martti Reimal 3.-6. koht Henrik Lainvoo Õpetaja Andra Moor

Saaremaa Ühisgümnaasiumis IX koolinoorte segakooride konkurss-festivalil, mis oli pühendatud Olav Ehala 65. sünnipäevale 16.-17.jaanuaril 2015 B-grupis osales 14 koori. RRG segakoor sai III koha koos Gustav Adolfi Gümnaasiumi segakooriga Aleksander Aid 12.r Kerti Bobõlski 8.c Elisabeth Forsel 8.b Maria Forsel 5.b Veronica Ivanov 10.t Laura Jaguson 7.a Gert Jõgiste 8.c Jan-Erik Jõgiste 11.r Anni Kasikov 11.r Kadi-Liis Kivi 7.c Kristi Kuhi 11.r Jekaterina Kuznetsova 10.t Anni Kärmik 7.c Anett Lessuk 11.r Annabel Lessuk 8.b Liisa Meidla 11.t Gert Mänd 10.m Meelis Oidsalu 10.m Merili Oks 7.b Triinu Orgmets 7.a Stiina-Maris Paulus 7.a 54


Johannes Pihlak Elise Poom Alise-Valentine Prits Mätrik Prits Karl Robert Põlder Rakell Pärnamäe Rebeka Soots Helerin Tõnurist Kadi Vannus Alex Verlin Felix Verlin Marvin Vihman Anni Ulm Tõnis Pruler Margus Lehtpuu

9.r 9.r 9.r 6.b 11.r 11.r 7.c 8.b 10.t 9.r 9.r 9.r 9.t vilistlane vilistlane

Eesti Muusikaõpetajate Liidu eripreemia parima instrumentaalsaate eest Alex Verlin Felix Verlin Johannes Pihlak Segakoori juhatas Elo Üleoja Kontsertmeister Piret Villem Eesti õpilasetlejate riigikonkursi Lääne- Virumaa eelvoor 03.02.2015 noorem vanuseaste (4.-6. klass) River Palm 2. koht juhendaja Kaire Pajanen keskmine vanuseaste (7.-9. klass) Elsa Triin Raidla 2. koht

juhendaja Katrin Remiküll

vanem vanuseaste (10.-12. klass) Margus Cristopher Kalda 1. koht

juhendaja Tiina Kippel

Õpilasleiutajate riiklik konkurss 2014 Aukiri eduka osalemise eest konkursil Victoria Keivabu – leiutis „Kaasaskantav akulaadija.“ Anni Ulm – leiutis „Kõlaklapid.“ Rakvere lumelinn "Muusika-aasta 2015" 17.02.2015 peapreemia 2.a LMS „Karla“ etendus "Deja vu, ehk proov" Saaremaa miniteatripäevad 2015 Grand prix ning Saaremaa Ühisgümnaasiumi näiteringi Kreputlased lemmikuauhind. Vabariiklik kooliteatrite festival Haapsalus 10.-11.04 2014 Laureaat Martin Kotter 11.t Joonas Erik Ojala 11.t Margus Christopher Kalda 12.t Ander Pindus 11.t

55


Jaak Püss (külalisena) Kert Virunen 11.m Jan Lucas Videvik 11.t Henrik Lainvoo 11.r Margit Bastig 11.t Kaisa Kiriland 11.t Juhendaja Tiina Kippel - tunnustus parima juhendamise eest (Saaremaa Miniteatripäevad 2015), parima lavastaja eripreemia (Vabariiklik kooliteatrite festival Haapsalus). Tehniline tugi: Jaanus Lekk Üle - eestilisest kirjandusmäng 3.- 4. klassi õpilastele lastekrimkade ainetel Maakonna eelvoorust võtsid osa õpilased: Kirke Kabonen 3.b Helena Höövelson 3.b Markel Leemets 3.b Juhendaja Angela Kungla Anni Isakar Karmen Elva Kristel Liivaste Juhendaja Valve Pärn 1. võistkond Maia-Liis Ossip Kärt -Carmen Konsa Henri Norkko

3. c 3. c 3.c

4.b 4.b 4.b

2. võitkond Karmen Parijõgi 4.b Madli Ruuto 4.b Mette Mari Kuusik 4.b Juhendaja Kaire Pajanen Maakondlik kooliteatrite festival Kundas 28.03.15 KARLA saavutasTiina Kippeli lavastusega "Deja vu ehk proov" esikoha ning sõidab maakonda esindama vabariiklikule kooliteatrite festivalile Haapsalus 10.-11. aprillil. Martin Kotter 11.t - parima meesosatäitja eripreemia Joonas Erik Ojala 11.t Margus Christopher Kalda 12.t Ander Pindus 11.t Jaak Püss (külalisena) Kert Virunen 11.m Jan Lucas Videvik 11.t Henrik Lainvoo 11.r Margit Bastig 11.t Kaisa Kiriland 11.t Juhendaja Tiina Kippel Tehniline tugi: Jaanus Lekk AS Kuusakoski korraldatud küünlaümbriste jaht saavutas 1.a klass 229 osalenud klassi hulgas 9. koha kogudes 15430 küünlaümbrist. Klassi tublim koguja oli KAUR LEMBIT PÄRNAMÄGI, kes kogus 2418 ümbrist. 56


Loometööde võistlus „Global Money Week 2015“ Eneliis Arpo 2.a aukiri osalemise eesdt Algkooli õpilaste matemaatikavõistlus „Mate Talgud 2015“ 2.a klass Õpetaja Erika Bauer Juhan ja Jakob Liivi Lääne-Virumaa etluskonkurss 2015 1. koht Margus Christopher Kalada 12.t õpetaja Riina Rohtung Osa võtsid: Elsa Triin Raidla 7.c õpetaja Katrin Remiküll Kateriina Škurinski 9.r õpetaja Katrin Remiküll Mari-Liinu Kullamäe 10.t õpetaja Kadri Remmet

Rahvusvaheline veebipõhine viktoriin „Noored Euroopa metsades“ Eesti eelvoor 07.aprill 2015 Osalesid: Võistkond: Kevin Varzin, Hanno Randmer, Hanri Raus (9T) Võistkond: Linda-Liis Tanni, Triinu Tarto, Anett Lessuk (11R) Võistkond: Elsa Triin Raidla 7.c, Elisabeth Forsel 8.b, Gert Jõgiste 8.c 3. klasside õpioskuste maakonna olümpiaad 6. koht Markus Kask 3.a Mare Parve 3.a 15. koht Karman Elva 3.c Kristel Liivaste 3.c 21. koht Alexandra Laanemägi 3.b Markel Leemets 3.b Juhendaja Ulvi Selezov 5. klasside õpioskuste maakonna ainevõistlus 3. koht Katre Kristiine Kotiesen 5.b Melany Virkala 5.b Birgit Klauks 5.c Oliver Pere 5.c Aleksandra Tiidemaa 5.c Juhendaja Ulvi Selezov 1.-2. klasside LOODUSLOOPÄEV 29. 04 2015 Sõmeru Põhikoolis 2. koht Matilda Türkel 1.a Mait Niiduväli 1.a Berit Säbel 2.b Tambet Parm 2.b Juhendajad Ly Heinpalu ja Kai Eek

57


6. koht Eneliis Arpo Liisbet Vilu Karmen-Maria Linde Jan-Martin Viljak

2.kl 2.kl 1.kl 1.kl

Juhendaja Erika Bauer

Mudifesti 22.-23.mail Elvas osa võtab meie kooli mudilaskoor 3.klass: Anni Isakar Hanna Kaiva Gerly Karton Kairit Kossas Kärt Kuznetsov Hanna-Liina Laisaar Anett Liister Cristel-Valeria Maasik Agnete Mänd Raili Nurga Richard Nurk Rasmus Odraks Riin Oolma Roland Pakaste Maarit Puusik Mairin Ristimägi Anette Steinberg Evle Lys Tammik Victoria Tiidemaa Cornelia Vaide Ronja Lydia Vehmanen 4.klass: Kärt-Carmen Konsa Mette Mari Kuusik Riin Laigu Kristel Mikotin Anett Nukka Hanna Nõmmik Maia-Liis Ossip Liisi Paaver Chrystel Papstel Karmen Parijõgi Enely Pekri Melissa-Kristin Rebane Janina Ruotsalainen Madli Ruuto Dirigent Elo Üleoja kontsertmeister Piret Villem 58


SA Roheline maakond korraldatud loodus- ja keskkonnateemaline viktoriinisari Lääne – Viru maakonna 7.-9.klasside õpilastele 2. koht Võistkond „Seedeorganid“ Kevin Varzin 9.t Hanno Randmer 9.t Henri Raus 9.t Õpetaja Tiina Sirelpuu 11. koht Võistkond „Loogid“ Elise Poom 9.r Elisabeth Forsel 8.b Gert Jõgiste 8.c Õpetaja Tiina Sirelpuu 12. koht Võistkond „Fantastiline kolmik“ Eva Margaret Videvik Kadi Albrecht Elis Lillmets Õpetaja Epp Vaidre 16.-17. koht Võistkond „TEA“ Kadi-Liis Kivi Elsa Triin Raidla Anni Kärmik Õpetaja Epp Vaidre 19. koht Võistkond „Lilleke rohus“ Stiina-Maris Paulus Triinu Orgmets Peppi Sophia Vehmanen Õpetaja Epp Vaidre 20. koht Võistkond „7.b“ Merili Oks Victoria Elizabeth Piibemaa Sandra Soome Õpetaja Epp Vaidre Pokumaal korraldatud „Kratikonkurss 2015“ 2. a klass 3. koht kratt „Kruti“ tänukiri „Lennukaim kratt“ ja „Rüütellikem kratt“ Õpetaja Erika Bauer Tartu Ülikooli Narva Kolledž tunnustab 2.a klassi õpilasi Eneliis Arpot ja Liisbet Vilu tubli osalemise eest Noorte Autorite Koondise lühiluulekonkursil. Õpetaja Erika Bauer

59


Koolitusprogramm „Kaitse end ja aita teisi“ 2.-4.06.2015 Pariisi puhkekülas võistluste üldarvestuses 3. koht Christina Veinberg Miko Lappert Lotta Lorette Kalmaru Silver Sild Eva Maria Saar Ander Arand Jakob Elm Eesti Lugemisühingu poolt korraldatud fotokonkurss "Pilt ja sõna" 2.b klassi foto ja õpilase Tambet Parm foto valiti nelja kõige vahvama töö hulka.

60


Õpilaste arvamused koolist 10 R Liis Senkel Mina olen käinud RRG-s ainult käesoleva õppeaasta (2014/2015). Peale põhikooli lõppu tundus RRG-sse õppima asumine ainuõige otsus. Kool on väga avatud mõtteviisiga, vaheldusrikas ning sõbraliku õhkkonnaga. Mulle meeldib, et mind on siia väga hästi vastu võetud ning mul pole senini olnud ühtegi ebameeldivat mälestust, olukorda. Tore, et enamus õpetajaid teeb oma tööd õiglaselt ja südamega ning õpilased on kasvatatud väga vastutulelikeks teiste suhtes.

Keidi Kaasik Õpin siin koolis neljandat aastat, seega nagu mingeid mälestusi väga pole. Siiani on siin koolis väga tore olnud, enamus õpetajad hoolivad sellest kuidas õpilastel läheb. Vähe on neid, kes annavad palju õppida teades, kui vähe meil tegelikult aega on. Kool ise on väga mõnus, värviline. Ei näe liigselt välja nagu hullumaja või vangla, seega siia tulen parema meelega hommikuti. Kõik väljasõidud ja projektid teevad õppeaasta veelgi põnevamaks.

Evelin Mitendorf 10R Rakvere Reaalgümnaasiumis on selle 3 aasta jooksul, mil ma siin olen õppinud, väga tore olnud. Tulin pisikesest maakoolist ning arvasin, et siin on jube, sest see on nii suur kool ja siin on palju inimesi, kuid olles siin, sain aru kui tore siin tegelikult on. Mul on väga hea meel, et siia kooli tulin.

Renita Rasmann 10 R Siin koolis on alati olnud väga tore õppida. Õpilased hoiavad minu arvates toredalt kokku ning siin korraldatakse väga palju vahvaid üritusi, millest kogu kool võib osa võtta. Olen siin õppinud juba 1. klassist ja kavatsen kindlasti siin koolis oma gümnaasiumiastme lõpetada.

Grete Normann Rakvere Reaalgümnaasium on minu arvates väga kokkuhoidev kool. Pidevalt toimuvad mingid sündmused ning iga päev on midagi põnevat. Alguses olin natuke hirmul siia tulles, et millised on õpetajad ja kuidas me läbi hakkame saama. Tuli välja, et õpetajad on väga sõbralikud ning üleminek uude kooli polnudki üldse hull.

Aleksander Bõkov 10R See on minu esimene aasta selles koolis see tõttu pole mul palju mälestusi. Mull meeldib, et koolil on palju traditsioone ja peaaegu koguaeg midagi toimub. Eriti mulle meeldis „Suure paugu“ projekt, mis oli aasta alguses. Laura Tatkam Meie kool on suur. Hirmuäratav esialgu. Vanad olijad ei ole eriti avatud ja seltsivad- kurb. Toredalt palju üritusi, hästi organiseeritud üritused. Söögid võiksid paremad olla.

61


Vanessa Vall Mulle meeldivad meie kooli erinevad üritused, just kontserdid, millest saavad õpilased ise osa võtta. Nagu näiteks igaaastased talvekontserdid ja 10. klasside muusikalid. Usun, et need muudavad koolipere ühtsemaks.

Kevin Vabaorg 10M Minu õppeaasta uues koolis hakkas väga hästi. Ühte asja peab tõdema, et esimesed kaks nädalat olid üsna rasked- uued õpilased, uued õpetajad, uus juhtkond, uus kool. Kuid ajapikku kõik laabus ja tänaseks on kõik väga vahva. Uued tutvused ja uued sõbrad. Nendega saanud palju nalja. Erinevad peod, etendused ja ekskursioonid. Nüüd kui olen käinud mitu korda laval, ei karda ma enam esineda suure rahva ees. Soovitan teistelgi tulla siia kooli õppima, sest siin leiad uusi tuttavaid ja vahvaid inimesi. Väga vinge kool.

10M klass 10 klass on väga tore olnud. Uute õpetajatega on saanud sõbraks ja õppimine on hea. Palju uusi tutvusi on tulnud. Koolis pole ainult õppimine, nalja saab ka piisavalt, et päev ilusaks läheb. Kiitus kõikidele õpetajatele, kes on toime tulnud õpetamisega poiste klassis.

10M klass Tervist kaasõpilased ja õpetajad! Kool on olnud väga tore. Kõige suurem kiitus Kõivule. Mulle väga meeldib kooli sisekujundus. Väga värvirikas ja efektiivne. Muidugi ei tohiks mainimata jätta lennupidusid. Need ikka väga toredad olnud. Kõige meeldejäävam asi on olnus DJ Arru iga vaba tunni muusikavalik.

10. klass Minu eredaim mälestus RRG-ga seostub just esimese koolipäevaga. Kartsin väga ja elevus oli suur, kuna polnud siin varem käinud ja kartsin ära eksida. Jõudes aktuselt klassijuhataja tundi oli õpetaja väga tore ja rõõmus ning sel hetkel tundsin kuidas kõik kooliga olnud hirmud kadusid.

10. klass Siin koolis on väga tore ja kokkuhoidev rahvas. Kui toimub üritusi, võetakse neist koos osa, nagu üks suur pere! Eriti meeldejääv oli jõulupidu. 10. klass Mulje koolimajast: - Hiiglaslikult suur - Tiheda rahvastiku ja asustusega - Lihtne eksida - Hommikul raske neljandale korrusele ronida 62


-

Söökla= kõht täis ja tuju hea Raamatukogust saab häid raamatuid laenutada дрyжный коллектив (sõbralik kollektiiv)

10T Rakvere Reaalgümnaasium paneb Sind tundma, nagu poleks kodust lahkunudki. 10. klass Kuigi igatsen oma vana kooli ja sealseid toite, meeldib mulle siin koolis tohutult. Mul on mega toredad klassikaaslased, mõistlikud õpetajad ja koolis on väga mõnus õhkkond. Lisaks kõigele on see kool väga ilus. 10. klass Mäletan kuidas ma tahtsin tulla esimesse klassi. Tulin siia kooli ja ma olin väga põnevil, kõik oli nii huvitav selles suures ja ilusas koolis. Koridorides sai mängida ja muidugi pidi palju õppima. Suuremaks saades väsisin aina rohkem, kuid mõistsin kui suurt ja rasket tööd teevad õpetajad. Õpetajad on tõesti meie koolis väga tublid ja head. Ja ongi jäänud vaid 2 aastat ja siis peab armsa kooliga hüvasti jätma. Abituuriomi mõtted Mulle jäid kõige enam meelde meie kooli kõik need vahvad üritused, mida tehti üsna palju. Kindlasti ei unune selle kooli õpetajad, sest kõik olid omamoodi toredad ja püüti alati aidata, kui sa seda palusid. Üleüldse oli siin koolis olles hea õhkkond, õppisin siin olles kõigilt midagi. Selle kooli kollektiiv on lihtsalt uskumatu. Lahkun siit koolist soojade mälestustega.

Kooliaastatest on mulle meelde jäänud sõbralik koolipere ja aktiivne tegevus. Õppimise kõrvalt, mida siin teha saab nagu näiteks osalemine kooli näidendites, jõulukontsertites, spordiüritustel, teadus ringis ja filminduses. Kolme aasta jooksul on meelde jäänud aktiivsed ettevõtmised meie armsa klassiga. Koos sai käidud reisil, teatris ja talvel ka kelgutamas. Meelde jäävad ka pikad ja väsitavad koolipäevad ning kodutöödele kulutatud pikad õhtutunnid. 3 aasta jooksul olen kohanud kõige toredamaid inimesi ning kõige mõistvamaid õpetajaid. uhke on olla osa sellest suurest perest. Kõige toredam on see, et meie lennu ühtekuuluvus on nii tugev, et tunne on selline nagu polekski eraldi klassid. Mis on meelde jäänud? Õpetajad- siin on tegijad õpetajad, igaüks on võluv omamoodi ja Kõiv on kõige võluvam. Fraasid nagu: pea ei ole prügikast. See ei ole sanatoorium. R klass on parim. Piret Steinbergi entusiasm Kolm aastat higi, verd ja rõõmupisaraid, mille hulka saab võrrelda kõikide ainulaatsete ja suurepäraste inimeste arvuga Rakvere Reaalgümnaasiumis. Ma ei vahetaks neid aastaid millegi vastu. Aleksander Aid 12R, 41. lend Kõige armsamaks jääb kindlasti klass. Meeldejäävamad asjad olid "Kriisi" etenduse tegemine ja klassiga Austrias käimine. Väga armas gümnaasiumiaeg oli!- Ronja Liis

63


RRG on väga tore kool ja meil muidugi SUPER klass ka. See on nii hea, kui inimesed tahavad õppida aga nalja tegemisest ei ütle keegi ära. Tulemused olid head, seltskond kokkuhoidlik. Kõik lihtsalt oligi SUPER- Merlin 12R Mulle meeldis kõige rohkem kooliväline tegevus. Kõige paremini on meeled ikka "See ei ole kriis" ja muud üritused. Ega need tunnid mind nii palju ei seganudki. Katrin Remiküll oli kõige parem, sest tegeles pigem meie emotsionaalse intelligentsusega, mitte ainult teadmiste tuupimisega. Meelde jäi alati särav tegus klassijuhataja, sõbralik ja naeratav direktor. Huvitavad projektid ja kaasahaaravad üritused. Samuti oli ka palju erinevaid väljasõite ning klassiga ühiseid ettevõtmisi, mis olid lõbusad ja põnevad.- Kairit 12R 1. klassi arvamused (kirjapilt muutmata) 1B Stiven- Mulle meeldis Kaitsevägi. 1B Roven- Mulle meeldis välia sõit ja maa leitsin endale klasiõe Berit 1B- Minule meeltis kõige rohkem Ahakeskus. Ja kui maa kooli tulin sain palju sõbru. 1B Andris- Mulle meeltis taimi paliuntada 1B Emili- Minu arust, oli see kõige, kõige lahedam kui me tegime seda kätt. 1B Terle- Ma leitsin entale hea sõbra Delia. 1C Kevin Pärn- Mulle meeldib matemaatika sest et seal saab arvutada. Mulle meeldis kui me sõiaväe tapal käisime. 1C Robin Poom- Minule meldis tapa sõiaväe osa. Ma väga tänan kooli harimise eest. ja õpetajaid. Enne Ma ei osanut kahte tähtegi lugeda. Aga nüüd oskan juba lauseid. Ma väga tänan kooli. 1C Hanna- Leena- Mulle meldib vaga oma klassiõed Lisbet ja Annika. Mulle meldib veel erskoseonidel kaig koike rõhkem meeldis mule sõjaväes sest seal saime sõita soomukitika. Mu lemmik õpeaine on kehaline ja kuntstitõp. 1A Esben Sern- Õppida meeldis mulle ja ka klassiõhtud meelsidisid. 1A Kristin Kübarsepp- Minul emeeltis meie kooli lote. 1A Anni- Olin kooli jõudes elevil. Ütlesin õpetajale tere ja läksin oma pinki. Meie klassi tulid suured õpilased. 1A Merit Koidumäe- Mull meeldis esimesel koolipäeval suurtemate esitatud teater :) 1A Klarika koovit- Mule meltis õpetaja Ly 1A Marit Mesi- Mulle meeldib väga koolis käja, sest siin on minu sõprad. Alkuses arvasin et mulle ei hakka meeldima siin aga see arvamus oli vale. 1D Martin- Mulle meeltip raamatugoku õpetaia. Mule meltip klas õpetaia kaie. Mule Meltip aatrium.

64

Profile for Jaanus Lekk

Aastaraamat 2015  

Aastaraamat 2015  

Advertisement