Page 1

RRG aastaraamat 2011/12R


Siskukord:


I Üldandmed: Aadress: Võidu 67, 44313 Rakvere E-post: rrg@rrg.edu.ee Koduleht: www.rrg.ee Kooli visioon: Rakvere reaalgümnaasium (RRG) on professionaalse töötajaskonna ja hea mainega õppeasutus, kus toetatakse õppijate individuaalset arengut, kujundatakse eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid. RRG on jätkusuutlik, uuendusmeelne, turvaline ja keskkonnasõbralik kool. Kooli missioon: Koolis tehakse pidevat koostööd selle nimel, et iga õpilane saaks võimetekohaselt areneda elus toimetulevaks kodanikuks, kes hoolib iseendast, kaasinimestest ja keskkonnast ning vastutab oma tegude eest. Kooli põhiväärtused: Kooli põhiväärtusteks on oma kooli tunne, traditsioonide austamine, üksteisest lugupidamine, töö, õppimise, koostöö ning tervislike ja sportlike eluviiside väärtustamine. Kooli peaeesmärk: Reaalgümnaasiumi peaeesmärgiks on mitmekülgselt haritud ja üldinimlikke väärtusi kandva isiksuse kujundamine. Kooli sümboolika: Lipp:

Moto: “Kui mina ei põle, kui meie ei põle, siis pimedust valguseks muuta ei saa!


Logo:

Hümn: viis: Tiina Kippel, sõnad: Mait Joorits Mu tee on tuulterada taeva all. Muu hääl, mu silmad lausa põlevad. Ma näen ja läen ehk õigeks jään, kui meeles vahel pean, mis siin on mulle antud. Ei koolgi eales rohkem saaks, kui algusesse viia neid, kes igatsevad minna. Jah, jääb veel aastaid astuda, kui tean, mis pean, siis läen. Mu sees on vägi, sellest tahan hõisata ja tean, et jõuan tagasi kord siia.

Sõpruskoolid: Uusikaupunki lukio (Soome) Fr. Schiller gymnasium (Preetz, Saksamaa) II 2010/2011 õppeaasta - õpilaste arv: 875 - õpetajaid: 69 - keskmine õpilaste arv klassis: 25 - klassikomplektide arv: 34 - koduklasse: 13 - ainekabinette: 36 - võimlaid: 2 - jõusaal - kappidega garderoob - black box tüüpi saal - videostuudio

Õppeaasta ajaline jaotus 2011/2012. õppeaasta koolivaheajad: 1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2011. a kuni 30. oktoober 2011.a; 2) jõuluvaheaeg 23. detsember 2011. a kuni 8. jaanuar 2012.a; 3) kevadvaheaeg 17. märts 2012. a kuni 25. märts 2012.a; 4) suvevaheaeg 6. juuni 2012. a kuni 31.august 2012.a.


Trimestrid: I trimester 01.09.-30.11 II trimester 01.12-28.02 III trimester 01.03-04.06 - hoolekogu koosseis: 1.

David Kaljuvee O'Brock, lastevanemate esindaja, esimees

2.

Indrek Saar, lastevanemate esindaja, aseesimees

3.

Reeli Rump, õpetajate esindaja

4.

Argo Kongi, õpetajate esindaja

5.

Rainer Miltop, koolipidaja esindaja

6.

Anu Kilki, lastevanemate ja vilistlaste esindaja

7.

Martin Rist, lastevanemate esindaja

8.

Piret Tamm, lastevanemate esindaja

9.

Gunnar Kotiesen, lastevanemate esindaja

10. Joonas Tartu, toetav organisatsioon 11. Katrin Joselin, linnavalitsuse esindaja 12. Kristel Murumaa, õpilasesindise esindaja

- õpilasesinduse koosseis: -

Kerli Kustola – president

-

Liikmed:

-

Marie Lugenberg – sekretär

-

Dagne Aaremäe

-

Kristel Murumaa

-

Markko Etverk

-

Ronald Järv

-

Loona Ljaš

-

Kaari Muldma

-

Johanna Mäekivi

-

Merle Nakström

-

Karin Raudsalu

-

Anett Rannamets

-

Jaana Rästas

-

Sandra Rääk

-

Maarit Brit Tanni

-

Maili Õun

-

Brit Remiküll


-

Eliisa Malm

-

Joanna Erm

-

Inna Sammel

-

Anett Nirgi

-

Sander Soots

-

Karita Kruusing

-

Annika Tamme

-

Kelly Kivirand

-

Martin Ott

-

Kooli töötajad

- juhtkonna koosseis: Martti Marksoo - direktor Mare Paloots – sotsiaalpedagoog, huvijuht Maria Kingsepp - huvijuht Kalev Lasberg - õppealajuhataja Liivi Bauer - õppealajuhataja Aime Juuro – majandusjuhataja Jaanus Lekk – infojuht, filmiõpe - õpetajad, koolitöötajad:

Jrk nr Ees- ja perekonnanimi Amet

Tööle asumise aeg

1.

Urve Allika

õpetaja

13.10.1986

2.

Liivi Bauer

õppealajuhataja

28.08.1978

3.

Ülle Bender

õpetaja

01.09.1981

4.

Kai Eek

õpetaja

01.09.1993

5.

Veronika Eek

õpetaja

15.08.1997

6.

Ly Heinpalu

õpetaja

26.08.1993

7.

Imbi Herm

õpetaja

21.08.2003

8.

Kadi Inno

õpetaja

01.08.1986

9.

Mikk Joorits

õpetaja

01.09.2007

10.

Hilja Järv

õpetaja

23.08.1993

11.

Eve Kallaste

õpetaja

01.08.1978

12.

Kaie Kender

logopeed

07.09.1993

13.

Liis Kilm

õpetaja

16.08.2010

14.

Tiina Kippel

õpetaja

01.09.1996

15.

Kaja Kirss

õpetaja

01.08.1977


16.

Sirje Kiviaru

vanemõpetaja

01.09.1980

17.

Elle Kohal

õpetaja

25.08.1994

18.

Argo Kongi

õpetaja

01.09.2006

19.

Angela Kungla

õpetaja

08.08.2007

20.

Liivi Kulli

õpetaja

01.09.1991

21.

Ülle Kõiv

vanemõpetaja

27.08.1979

22.

Tiina Kärmik

õpetaja

17.08.2006

23.

Irene Lasberg

õpetaja

01.08.1979

24.

Kalev Lasberg

õppealajuhataja

01.08.1979

25.

Maie Latt

õpetaja

01.08.1980

26.

Kristin Laur

õpetaja

06.11.2006

27.

Tiiu Leet

õpetaja

21.08.1995

28.

Jaanus Lekk

infojuht

01.09.2007

29.

Lii Liiskman

õpetaja

01.09.1987

30.

Urve Liivaste

õpetaja

11.01.1977

31.

Tiina Loodus

õpetaja

28.08.1978

32.

Kadri Marksoo

vanemõpetaja

01.09.1996

33.

Martti Marksoo

direktor

19.08.1991

34.

Helen Medar

õpetaja

22.08.2008

35.

Andra Moor

õpetaja

01.09.1980

36.

Mare Murs

vanemõpetaja

01.08.1974

37.

Ülle Murula

õpetaja

01.09.2010

38.

Riho Mäe

vanemõpetaja

16.03.2007

39.

Eve Mõttus

õpetaja

01.09.1988

40.

Kaire Pajanen

vanemõpetaja

11.02.2008

41.

Andres Pajo

õpetaja

07.01.2000

42.

Mare Paloots

huvijuht, sotsiaalpedagoog

01.09.1980

43.

Eda Peinar

õpetaja

01.09.1973

44.

Ülle Pihlasalu

õpetaja

01.08.1981

45.

Valve Pärn

õpetaja

08.01.1990

46.

Toivo Reinsoo

vanemõpetaja

01.09.2009

47.

Heidi Reisi

õpetaja

22.08.2007

48.

Liivo Raudver

nooremõpetaja

21.08.2003

49.

Tuulikki Raudver

õpetaja

21.08.2003

50.

Katrin Remiküll

õpetaja

20.08.1987

51.

Riina Rohtung

õpetaja

01.08.1976

52.

Svetlana Romov

õpetaja

01.09.1976

53.

Reeli Rump

õpetaja

01.09.2001

54.

Neidi Saksman

õpetaja

01.09.1973

01.06.1996


55.

Ulvi Selezov

raamatukoguhoidja

01.12.1982

56.

Krista Sepp

õpetaja

01.08.1974

57.

Reet Sepp

õpetaja

01.08.1981

58.

Tiia Sihvart

raamatukoguhoidja

16.02.1981

59

Tiina Sirelpuu

vanemõpetaja

01.08.1984

60.

Karin Sirgmets

õpetaja

21.08.2003

61.

Piret Steinberg

õpetaja-metoodik

26.08.1991

62.

Aivar Tammla

õpetaja

04.11.1989

63.

Kadri-Ly Trahv

õpetaja-metoodik

01.09.1979

64.

Helle Tuhkla

õpetaja

01.09.1995

65.

Andres Veermäe

õpetaja

01.09.1994

66.

Margit Veskilt

õpetaja

01.09.1982

67.

Elo Üleoja

õpetaja

22.08.2008

68.

Maie Aunapuu

laborant

25.11.1997

69.

Velda Fedulova

koristaja

01.12.2008

70.

Aime Juuro

majandusjuhataja

22.11.1982

71.

Mairi Juuro-Gulin

laborant

01.09.2002

72.

Elvi Jürna

koristaja

01.12.2008

73

Irina Levin

hoovikoristaja

15.06.2006

74.

Raivo Maasik

remonditööline

15.09.1997

75.

Elin Nurk

sekretär-asjaajaja

18.11.1985

76.

Aili Praats

koristaja

02.03.2011

77.

Veronika Põldma

valvur

03.09.2010

78.

Tõnu Saar

elektrik

01.08.1996

79.

Helve Tali

valvur

03.10.2005

80.

Hilda Tammoja

koristaja

01.12.2008

81.

Aino Tikka

garderoobihoidja

07.06.2004

82.

Genadi Tolla

remonditööline

01.08.2000

83.

Ann Toonikus

koristaja

01.12.2008

84.

Elmo-Mait Õunmaa

valvur

13.12.2004

- õpetajate jagunemine kvalifikatsiooni ja vanuse järgi: • erihariduseta pedagoog - 0 % • nooremõpetaja – 1,5 % • õpetaja – 86,5 %


• vanemõpetaja – 8,9 % • õpetaja-metoodik – 2,9 % Õppetöö - Klassid ja klassijuhataja: 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5R 5T 6A 6R 6T 7A 7R 7T 8R 8T 9R 9T 10M 10R 10T 11M 11R 11T 12M 12R 12T

Hilja Järv Liis Kilm Margit Veskilt Marilin Lamp Kai Eek Lii Liiskmann Ülle Bender Helen Medar Valve Pärn Angela Kungla Kaire Pajanen Ülle Pihlasalu Urve Liivaste Kadi Inno Krista Sepp Tiina Loodus Ly Heinpalu Urve Allika Tiina Kärmik Heidi Reisi Argo Kongi Imbi Herm Piret Steinberg Katrin Remiküll Eda Peinar Riina Rohtung Reeli Rump Elle Kohal Andra Moor Eve Kallaste Tiina Kippel Tiiu Leet Veronika Eek Svetlena Romov

Gümnaasiumi õppekava 2011/2012. õa RRG õppekava järgi Riiklikult kohustuslikud kursused

M

RL

T

Eesti keel

6

6

6

6

Kirjandus

6

8

8

11

Inglise keel

6

12

12

12

Saksa keel

6

12

12

12

Vene keel

6

9

9

9

Matemaatika

9

18

18

9

Geograafia

3

3

4

3


Bioloogia

4

4

5

4

Keemia

4

4

8

4

Füüsika

6

6

12

6

Ajalugu

7

9

8

9

1

1

1

Filosoofia Ühiskonnaõpetus

2

2

2

2

Inimeseõpetus

1

1

1

1

1

1

1

Karjäärinõustamine Muusika

3

3

3

3

Kunst

3

3

3

3

Kehaline kasvatus

6

6

6

6

Informaatika

2

2

2

Majandusõpetus

5

Kultuurilugu

2

Videoõpetus

2

Draamaõpetus

6

Kokku kohustuslikke kursusi

72

72

72

31/34

37/40

30/33

103/106

109/112

102/105

C-võõrkeel (rühma moodustamisel)

2

2

2

Joonestamine (valikaine)

3

3

3

Harust lähtuvad valikkursused KOKKU

72

Valikkursused

I kooliaste I kooliaste Eesti keel

1.

2.

3.

7

7

5

A-võõrkeel (inglise keel)

4

Matemaatika

3

4

5

Loodusõpetus

1

2

1

Inimeseõpetus

1

1

1

Muusika

2

2

2

Kunst ja tööõpetus

3

3

3

Kehaline kasvatus

2

3

3

Loovus/matemaatika

1

1

Informaatika KOKKU

1 20

23

25


Matemaatika/draamaõpetus/loodus

1*

II kooliaste II kooliaste 4.

5.

6.

Eesti keel

5

5

5

A-võõrkeel (inglise keel)

4

4

4

B-võõrkeel (saksa k., vene k.)

4

Matemaatika

5

5

5

Loodusõpetus

2

2

3

Ajalugu

1

2

Inimeseõpetus

1

1

Ühiskonnaõpetus

1

Muusika

2

1

1

Kunst

2

1

1

Tööõpetus

2

2

2

Kehaline kasvatus

2

3

3

Informaatika

1

KOKKU

25

26

31

Matemaatika/draamaõpetus/loodus

1*

1

1*

III kooliaste III kooliaste 7.

8.

9.

Eesti keel

4

4

4

A-võõrkeel (inglise keel)

4

4

4

B-võõrkeel (saksa k., vene k.)

3

3

3

Matemaatika

5

4

5

Loodusõpetus

2

Geograafia

2

2

2

Bioloogia

2

2

2

Keemia

2

2

Füüsika

2

2

2

2

1

1

Ajalugu

2

Inimeseõpetus

1

Ühiskonnaõpetus Muusika

1

1

1

Kunst

1

1

1

Tööõpetus

2

2

1

Kehaline kasvatus

2

2

2


KOKKU

31

32

33

Matemaatika/draamaõpetus

1*

1*

1

Informaatika

1*

- Õppeedukus:

KLASS

Klassijuhataja

Õpilaste arv

"4"-"5"-lised õpilased

T 11 13 10 11 13

K 24 24 23 23 24

P 0 0 0 7 7

T 0 0 0 5 8

K 0 0 0 12 15

1.A 1.B 1.C 2.A 2.B

K. Lillepuu K. Pajanen Ü. Pihlasalu H. Järv L. Kilm

P 13 11 13 12 11

Kiituskirjaga lõpetanud õpilased P T K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1 4 5

Klassikursus e kordajad

Suvetööd

P 0 0 0 0 0

T 0 0 0 0 0

K 0 0 0 0 0

P 0 0 0 0 0

T 1 0 0 0 0

K 1 0 0 0 0

2.C

M. Veskilt

12

12

24

8

4

12

3

8

11

0

0

0

0

0

0

3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 5.A

M. Ojasaar K. Eek L. Liiskmann Ü. Bender H. Medar V. Pärn L. Raudver

9 10 9 12 10 13 12

15 14 13 12 15 12 12

24 24 22 24 25 25 24

6 6 6 4 6 6 5

7 11 9 6 8 4 5

13 17 15 10 14 10 10

0 0 2 5 0 3 0

2 0 4 5 3 4 1

2 0 6 10 3 7 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5.B

T. Leet

13

11

24

4

8

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.C

T. Raudver

13

11

24

5

7

12

2

3

5

0

0

0

0

0

0

6.A 6.R 6.T 7.A 7.R 7.T 8.A 8.R 8.T 9.R 9.T 10.M 10.R

U. Liivaste K. Inno K. Sepp T. Loodus L. Heinpalu U. Allika T. Kärmik H. Reisi A. Kongi I. Herm P. Steinberg K. Marksoo K. Remiküll

12 9 10 12 14 11 9 11 10 9 11 13 11

10 15 11 10 10 12 15 14 12 20 18 11 12

22 24 21 22 24 23 24 25 22 29 29 24 23

1 3 3 1 9 4 0 5 1 2 0 0 1

5 4 3 1 4 7 5 7 3 4 3 0 3

6 7 6 2 13 11 5 12 4 6 3 0 4

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

1 9 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 2

1 9 1 1 1 0 2 4 0 2 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

1 0 1 1 0 5 0 2 1 0 2 2 0

1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2

2 0 2 2 0 5 0 2 2 0 2 3 2

10.T

K. Kirss

10

15

25

0

0

0

0

0

0

3

1

4

3

0

3

11.M

R. Rohtung

15

15

30

0

0

0

0

1

1

1

0

1

4

1

5


11.R 11.T 12.M 12.R 12.T

R. Rump E. Kohal A. Moor E. Kallaste T. Kippel

9 4 12 23 5

16 21 20 12 19

25 25 32 35 24

0 0 1 7 0

0 0 5 7 1

0 0 6 14 1

0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2 0 0 1

0 2 0 0 1

3 0 0 0 0

0 2 0 0 0

3 2 0 0 0


Medalisaajaid polnud.

Põhikooli lõpueksamid 2011/2012. Eksam

Osalejate

Keskmine t

Maakonna keskmine

arv

ulemus

Eesti keel

58

69,6

68,2

Matemaatika

58

26,5

29,2

Ajalugu

2

64,5

38,8

Inglise keel

16

61,3

60,3

Bioloogia

1

69,0

52,4

Füüsika

1

49,0

69,7

Geograafia

3

66,2

53,3

Keemia

3

73,0

75,1

Vene keel

4

49,4

57,7

Ühiskonnaõpetus

28

51,0

52,0

Osalejate

Keskmine

Vabariigi

arv

tulemus

keskmine

Ajalugu

16

68,1

65,8

Bioloogia

14

66,9

63,4

Eesti keel

92

68,6

66,1

Füüsika

9

71,6

66,2

Geograafia

68

68,0

58,6

Riigieksamite tulemused 2011/2012. Eksam


Inglise keel

70

71,9

70,1

Keemia

11

70,6

66,4

Matemaatika

47

62,7

62,4

Vene keel

5

84,2

84,2

Ühiskonnaõpetus

56

74,4

67,8

Saksa keel

2

91,5

76,6

Tasemetööd 2011/2012 õppeaastal 3. klassid - eesti keel 3 A klass: töö sooritas 24 õpilast Keskmine punktisumma 42.5, sooritusprotsent 62.55 3 B klass: töö sooritas24 õpilast Keskmine punktisumma 53.3, sooritusprotsent 78.3 3 C klass: töö sooritas 22 õpilast Keskmine punktisumma 54.8, sooritusprotsent 80.6 3. klassid – matemaatika 3 A klass: töö sooritas 24 õpilast Keskmine punktisumma 26.3, sooritusprotsent 49.6 3B klass: töö sooritas 24 õpilast Keskmine punktisumma 36.8, sooritusprotsent 81.9 3C klass: töö sooritas 22 õpilast Keskmine punktisumma 36.2, sooritusprotsent 80.4 6. klassid – eesti keel 6 A klass: töö sooritas 22 õpilast Keskmine punktisumma 49.9, sooritusprotsent 79.0 6T klass: töö sooritas 21 õpilast Keskmine punktisumma 51.6, sooritusprotsent 82.0 6 R klass: töö sooritas 24 õpilast Keskmine punktisumma 55.3, sooritusprotsent 87.8


6. klassid – matemaatika 6 A klass: töö sooritas 22 õpilast Keskmine punktisumma 32.6, sooritusprotsent 59.2 6 T klass: töö sooritas 20 õpilast Keskmine punktisumma 32.0, sooritusprotsent 66.7 6 R klass: töö sooritas 21 õpilast Keskmine punktisumma 39.8, sooritusprotsent 83.0 6. klassid – inglise keel 6 A klass I rühm: töö sooritas 11 õpilast Keskmine punktisumma 27.5, sooritusprotsent 87.5 6A klass II rühm: töö sooritas 11 õpilast Keskmine punktisumma 28.0, sooritusprotsent 88.0 6T klass I rühm: töö sooritas 11 õpilast Keskmine punktisumma 29.0, sooritusprotsent 90.0 6T klass II rühm: töö sooritas 10 õpilast Keskmine punktisumma 29.0, sooritusprotsent 89.0 6R klass I rühm: töö sooritas 10 õpilast Keskmine punktisumma 30.0, sooritusprotsent 93.0 6 R klass II rühm: töö sooritas 13 õpilast Keskmine punktisumma 30.0, sooritusprotsent 93.0

- koolis tegutsevad ringid: - tradistioonilised jm üritused ning sündmused:

PK ja G lõpetajad 2012 Gümnaasium 12RL klass – 35 lõpetajat TTÜ – 16 TÜ – 7 TLÜ- 5 EMÜ- 3


EKA – 1 Eesti Lennuakadeemia – 1 Avalik-õiguslikud kõrgkoolid – 33 ehk 94,2% Muud kõrgkoolid Tallinna tehnikakõrgkool- 1 Tallinna tervishoikõrgkool – 1 Õpingute jätkamine – 100%

12 M klass – 31 lõpetajat TTÜ – 5 EMÜ – 6 TLÜ – 3 TÜ – 2 SKA – 1 TTÜ Virumaa Kolledž – 1 TLÜ Rakvere kolledž - 1 Avalik-õiguslikud kõrgkoolid – 19 - 61,3% Muud kõrgkoolid Euroülikool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool – 3 Tln Tervishoiukõrgkool – 1 Tln Majanduskool – 1 Tln Tehnikakõrgkool – 2 Välismaa kõrgkoolid – 2 Jätkas õpinguid 28 – 90,3 % Tööl – 3

12TF klass – 23 lõpetajat TLÜ – 5 TTÜ -2 TÜ – 2 EMÜ-1 SKA – 1


TLÜ Rakvere Kolledž – 2 Avalik-õiguslikud Kõrgkoolid – 13 – 56,5% Muud kõrgkoolid Tln Tervishoiukõrgkool – 1 Eesti Hotellinduse ja Turismi Kõrgkool – 1 Lääne- Viru Rakenduskõrgkool – 1 Jätkas õpinguid 16 – 69,5% Välismaal – 2 Ajateenistuses – 2 Tööl -3 Kokku abituurium 2012 – 89 lõpetajat

TTÜ – 23 TLÜ – 13 TÜ – 11 EMÜ – 10 SKA – 2 EKA – 1 ELA – 1 TLÜ Rakvere Kolledž – 3 TTÜ – Virumaa Kolledž – 1 Avalik-õiguslikud kõrgkoolid – 65 - 73% Muud kõrgkoolid – 14 15,7% Jätkas õpinguid – 79 – 88,8% Tööl – 6 Ajateenistus -2 Välismaal – 2

Põhikooli lõpetajad

9 R klass – 29- lõpetajat RRG – 21 – 72%


REG – 5 – 17,3 % RAK – 2 Tartu Kivilinna G – 1

9T klass – 28 lõpetajat RRG – 17 – 60,7% RAK- 9 – 32,1% REG – 1 Tallinna Liivalaia G – 1

Kokku Põhikool – 57 lõpetajat

RRG – 38 – 66,6% RAK – 11 – 19,2% REG – 6 – 10,5% Muud G - 2

Olümpiaadid 2011/2012 Saksa keel Goethe Instituudi võistlus „Saksa keele lained” Põnevate keeleväänamisvideodega osalesid Maria Emma Rist 11T ja Henrik Lainvoo 8T Juhendajad Piret Steinberg ja Andra Moor Üleriigiline saksa keele olümpiaad piirkondlik voor 27. jaanuaril 2012 Gümnaasiumi aste Kristina Laurend 3. koht õpetaja Liivi Kulli Regina Laurend 4. koht õpetaja Liivi Kulli Merlin Alaküla 5.-6. koht õpetaja Piret Steinberg Põhikool 31.03.2012 7. klass Mihkel Muldma 5. koht õpetaja Liivi Kulli Hendrik Eerikson 7. koht õpetaja Liivi Kulli 8. klass Anni Kasikov 3. koht õpetaja Andra Moor Helika Kallaste 4. koht õpetaja Andra Moor 9. klass Dagne Aaremäe 4.-5. koht õpetaja Piret Steinberg Janeli Kontkar 11.-12. koht õpetaja Piret Steinberg Anneli Roopa 13. koht õpetaja Piret Steinberg Üleriigiline saksa keele online-võistlusel "Ostern" saavutas maksimumpunktid Merlin Alaküla, 11 RL. Tublilt esinesid ka 11. klassist Helerin Karing, Carolin Karing, Gerda Laura Liiv, Kristine Noodla, Sandra Meristu, Joanna Erm, Maarit Brit Tanni, Sander Mitendorf ja 9. klassist Maarja-Liis Mägi, Dagne Aaremäe, Raili Sauela, Kätlin Korjus, Karmen Nurmits, Reino Einmann. Juhendaja: Piret Steinberg Goethe Instituudi poolt korraldatud ülemaalise teadusprojekti võistluse "Saksa keel helgetele peadele".


võitis Reino Einmann 9T Finaalis esitles ta emakeeles enda keemia teadusprojekti ja võitis kahenädalase keele- ja teadusreisi Göttingeni/Saksamaale Reino juhendajad olid õpetajad Mare Murs ja Piret Steinberg. Inglise keele maakonna olümpiaad 7. klass Hendrik Eerikson 3. koht õpetaja Tiina Kärmik Hannes Eiber 4. koht õpetaja Piret Steinberg Alex Viil 10. koht õpetaja Veronika Eek 8. klass Karl Robert Põlder 2. koht õpetaja Tuulikki Raudver Linda Liis Tanni 4.-5. koht õpetaja Tuulikki Raudver Anni Kasikov 16. koht õpetaja Kai Eek 9. klass Elinor Onga 8.-9. koht õpetaja Piret Steinberg Jane Liise Nurk 12. koht õpetaja Piret Steinberg Ignas Koit 24.-25. koht õpetaja Maie Latt 10. klass Regina Mamedguseinova 7. koht õpetaja Maie Latt Aliis Allandi 12. koht õpetaja Argo Kongi Tristan Veskilt 17. koht õpetaja Veronika Eek 11. klass Gutnar Leede 1. koht õpetaja Maie Latt Merlin Alaküla 7. koht õpetaja Maie Latt Reemet Kampus 15. koht õpetaja Tiina Kärmik 12. klass Hans Miikael Uuspõld 3.-5. koht õpetaja Maie Latt Kristjan Leotoots 10. koht õpetaja Veronika Eek Kristel Murumaa 16. koht õpetaja Veronika Eek Inglise keele ja ajaloo üleriigilise võistluse „Keeleaeg“ finaalis osalesid edukalt 6 T klassi õpilased Robin Tamm 6.-7. koht, Chris Martin 10. koht; 7 R klassi õpilased Hannes Eiber 7. koht, Mihkel Muldma 9. koht. Õpilasi juhendas Piret Steinberg. Vene keel Vene keele (võõrkeelena) olümpiaadi maakondlik eelvoor 18.02.2012 Eesti grupp Birgit Karus 2. koht õpetaja Reet Sepp Angelis Palm 3. koht õpetaja Reet Sepp Brenda Lepp 4.-6. koht õpetaja Svetlana Romov Martin Flink 4.-6. koht õpetaja Svetlana Romov Informaatika Hannes Eiber 7.r klass saavutas koolinoorte informaatikaviktoriini Kobras 2011 BENJAMIN vanuserühma I voorus vabariigis 18. koha. Osalejaid üle 2700. Ille Zalite 10.t klass saavutas koolinoorte informaatikaviktoriini Kobras 2011 JUUNIORI vanuserühma I voorus vabariigis 14. koha. Osalejaid üle 1000. õpetaja Reeli Rump Loodusained Loodusõpetuse olümpiaad (Internetis) 7. klass Hannes Eiber 3. koht õpetajad Toivo Reinsoo ja Tiina Sirelpuu 88. koht vabariigis Hendrik Eerikson 5. koht õpetajad Toivo Reinsoo ja Tiina Sirelpuu 8. klass Linda Liis Tanni . koht õpetajad Toivo Reinsoo, Mare Murs ja Tiina Sirelpuu 82. koht vabariigis Anni Kasikov . koht õpetajad Toivo Reinsoo, Mare Murs ja Tiina Sirelpuu 87. koht vabariigis Kersti Kuhi 15. koht õpetajad Toivo Reinsoo;mare Murs ja Tiina Sirelpuu


Anett Lessuk 19. koht õpetajad Toivo Reinsoo, Mare Murs ja Tiina Sirelpuu Ülemaailmne keskkonnaprojekt GLOBE Aktiivsed osalejad: Triinu Piirimäe 12.r – hüdroloogia ja atmosfääri mõõtmised Birgit Karus 12.m – klassiruumide õhu uuringud, atmosfääri mõõtmised Osalejad: Elerin Toomik 12.r – õhu optilise tiheduse mõõtmised Eesti – Prantsuse koolide ühisprojektis Karl-Joosep Leppik 8.t - atmosfääri ja hüdroloogia mõõtmised Aliise Randmaa 12.m - atmosfääri mõõtmised Juhendaja õpetaja Mare Murs Keemia Eesti koolinoorte 59. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 04.02.2012 8. klass Linda Liis Tanni 2. koht õpetaja Mare Murs Hendrik Sobi 4. koht õpetaja Mare Murs Robert Karl Põlder 7. koht õpetaja Mare Murs Kristi Kuhi 10. koht õpetaja Mare Murs Anni Kasikov 13. koht õpetaja Mare Murs Anett Lessuk 24. koht õpetaja Mare Murs 9. klass Kairit Kruusimägi 5. koht õpetaja Mare Murs Reino Einmann 19. koht õpetaja Mare Murs 10. klass Merili Aaspalu 1. koht õpetaja Mare Murs Aliis Allandi 4. koht õpetaja Mare Murs Marie Lugenberg 6. koht õpetaja Mare Murs Rauno Mullamaa 10. koht õpetaja Mare Murs 11. klass Gutnar Leede 1. koht õpetaja Mare Murs Kerli Kustola 2. koht õpetaja Mare Murs Keit Reitel 5. koht õpetaja Mare Murs 12. klass Martin Viljus 1. koht õpetaja Mare Murs Anna Bilmaijer 2. koht õpetaja Mare Murs Las Krister Samolberg 4. koht õpetaja Mare Murs Rein Ahlberg 6. koht õpetaja Mare Murs Vabariiklik keemiaülesannete lahendamise võistlus vanemas astmes osavõtjaid 50 Martin Viljus 12.r 20. koht Anna Bilmaijer 12.r 29. koht Õpetaja Mare Murs Vabariiklik 2011/2012 õa keemiaviktoriin Vanem vanuseaste 2. koht Lars Krister Samolberg Koit Aasumets Martin Viljus Õpetaja Mare Murs Maakonna 2011/2012 õa keemiaviktoriin 8. klass 2. koht Karl Robert Põlder 8.r Hendrik Sobi 8.r Linda Liis Tanni 8.r 9. klass 10. koht Reino Einmann 9.t Jane Liis Nurk 9.t Harles Kullik 9.t Õpetaja Mare Murs Geograafia Piirkondlik geograafiaolümpiaad 10.12.2011 7.klass


Hannes Eiber 7R

5.koht

8.klass Hendrik Sobi 8R 1.koht vabariiklik 6.koh ja III järgu diplom Anni Kasikov 8R 3.koht Karl-Joosep Leppik 8T 13.koht 9.klass Rauno Neito 9R Ronja Liis Tamm 9R Kairit Kruusimägi 9R Andreas Rebane 9R Tuule Sireli Mäe 9R

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo

6. koht 10. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo 11. koht õpetaja Kadri Marksoo 14. koht õpetaja Kadri Marksoo 19. koht õpetaja Kadri Marksoo

Gümnaasium Kristjan Nemvalts 12 R 9. koht õpetaja Kadri Marksoo Koit Aasumets 12R 11. koht õpetaja Kadri Marksoo Matemaatika Ülevirumaaline matemaatikavõistlus 03. detsembr 2011 noorem vanuseaste 15. koht Lääne-Virumaa koolidest 5. koht Kairit Kruusimägi 9.R kl õpetaja Liivo Raudver Rauno Neito 9.R kl õpetaja Liivo Raudver Anett Lessuk 8. R kl õpetaja Irene Lasberg Linda Liis Tanni 8.R kl õpetaja Irene Lasberg vanem vanuseaste üldarvestuses 8. koht Lääne-Virumaa koolidest 1. koht Brenda Lepp 10. kl õpetaja Tiina Loodus Gutnar Leede 11. kl õpetaja Eve Kallaste Anna Bilmaijer 12. kl õpetaja Eve Kallaste Martin Ots 12. kl õpetaja Eve Kallaste Matemaatika olümpiaadi koolivoor 8. detsembril 2011 8A: Birgit Joost Kelly Mändlo Elina Tahk 8T: Henrik Lainvoo Karl-Joosep Leppik 8R: Hendrik Inno Anni Kasikov Kristi Kuhi Anett Lessuk Hendrik Sobi Linda Liis Tanni 10M: Joosep Franz Moorits Alviste Margus Kaljund Karl-Joosep Küngas Kairiin Lillepuu Laura Randver Mailen Remmelg 11R 12R 1) Merlin Alaküla 1) Rein Ahlberg 2) Helerin Karing 2) Anna Bilmaijer 3) Kerli Kustola 3) Kristjan Nemvalts 4) Gutnar Leede 4) Martin Ots 5) Ragne Pärnamäe 5) Madis Põld 6) Katariina Reissaar 6) Martin Viljus 11M


1) Armo Karu 2) Kristiine Noodla Matemaatika olümpiaadi II voor 28.01.2012 4. klass Kadi-Liis Kivi 1. koht õpetaja Valve Pärn Randar Rikk 1. koht õpetaja Valve Pärn Robin Saapar 3. koht õpetaja Ülle Bender Andre Randma õpetaja Valve Pärn Sinea Unus õpetaja Valve Pärn Marleen Mülla õpetaja Helen Medar 5. klass Kerti Bobõlski 1. koht õpetaja Ülle Pihlasalu Markus Puusaar 1. koht õpetaja Liivo Raudver Carina Lutsak 4. koht õpetaja Ülle Pihlasalu Mona Kiik 10. koht õpetaja Ülle Pihlasalu Erik Kaasik 13. koht õpetaja Ülle Pihlasalu Rain Leenpalu 15. koht õpetaja Ülle Pihlasalu 6. klass Andra Kask 6. koht õpetaja Eve Kallaste Kaisa Kuusik 7. koht õpetaja Eve Kallaste Johannes Pihlak 8. koht õpetaja Eve Kallaste Katri Kuhi 9. koht õpetaja Eve Kallaste Alise-Valentine Prits 16. koht õpetaja Eve Kallaste 7. klass Renita Rassman 2. koht õpetaja Liivo Raudver Karl Soosalu 8. koht õpetaja Liivo Raudver Rainer Bõkov 8. koht õpetaja Liivo Raudver Hendrik Eerikson 10. koht õpetaja Liivo Raudver Tanel Kärvet 10. koht õpetaja Liivo Raudver Liisa Püss 12. koht õpetaja Liivo Raudver 8. klass Hendrik Inno 3. koht õpetaja Irene Lasberg Anni Kasikov 8. koht õpetaja Irene Lasberg Kristi Kuhi 9. koht õpetaja Irene Lasberg Linda Liis Tanni 10. koht õpetaja Irene Lasberg 9. klass Rauno Neito 6. koht õpetaja Liivo Raudver 10. klass Joosep Franz Moorits Alviste 4. koht õpetaja Irene Lasberg Brenda Lepp 7. koht õpetaja Tiina Loodus Merili Aaspalu 9. koht õpetaja Tiina Loodus Rauno Mullamaa 10. koht õpetaja Tiina Loodus 11. klass Kerli Kustola 1. koht õpetaja Eve Kallaste Gutnar Leede 2. koht õpetaja Eve Kallaste Merlin Alaküla 4. koht õpetaja Eve Kallaste Armo Karu 9. koht õpetaja Eve Kallaste 12. klass Anna Bilmaijer 3. koht õpetaja Eve Kallaste Martin Ots 6. koht õpetaja Eve Kallaste Madis Põld 7. koht õpetaja Eve Kallaste Rein Ahlberg 9. koht õpetaja Eve Kallaste Martin Viljus 10. koht õpetaja Eve Kallaste Lääne-Viru matemaatikavõistlus “Nuputa” 2012 5.-6. klass 1. koht Kerti Bobõlski 5.c õpetaja Ülle Pihlasalu Markus Puusaar 5.a õpetaja Liivo Raudver Katri Kuhi 6.r - parim peastarvutaja -1.koht õpetaja Eve Kallaste Andra Kask 6.r õpetaja Eve Kallaste 9.-11. koht


Mona Kiik 5.c õpetaja Ülle Pihlasalu Anastasia Musakko 5.a õpetaja Liivo Raudver Annegret Reisi 6.r 2. koht peastarvutamises õpetaja Eve Kallaste Johhanes Pihlak 6.r õpetaja Eve Kallaste 17. koht Carina Lutsak 5.c õpetaja Ülle Pihlasalu Erik Kaasik 5.c õpetaja Ülle Pihlasalu Kaisa Kuusik 6.r 2. koht peastarvutamises õpetaja Eve Kallaste Alise-Valentine Prits 6.r õpetaja Eve Kallaste 7. klass 4. koht Renita Rasmann 7.r õpetaja Liivo Raudver Rainer Bõkov 7.r 5. koht peastarvutamises õpetaja Liivo Raudver Karl Soosalu 7.r õpetaja Liivo Raudver 6. koht Liisa Püss 7.r õpetaja Liivo Raudver Tanel Kärvet 7.r 8. koht peastarvutamises õpetaja Liivo Raudver Hendrik Eerikson 7.r õpetaja Liivo Raudver Vabariiklik matemaatikavõistlus “Nuputa” 2012 5.-6. klass 15.-17. koht Kerti Bobõlski 5.c õpetaja Ülle Pihlasalu 5. kl individuaalne peastarvutamise võistlus (120 võistlejat) 2.tulemus Markus Puusaar 5.a õpetaja Liivo Raudver Katri Kuhi 6.r õpetaja Eve Kallaste 6. kl individuaalne peastarvutamise võistlus (60 võistlejat) 2. tulemus Andra Kask 6.r õpetaja Eve Kallaste Vabariiklik matemaatikavõistlus “Känguru” Ekolier (3.-4. klass) Kadi Liis Kivi 12. tulemus Sinea Unus 76. tulemus Robin Sapar 242. tulemus Andre Randmaa 361. tulemus Sander Jaguson 361. tulemus Randar Rikk 361. tulemus Karmen Raja 670. tulemus Markus Paales 865. tulemus Ragnar Leppikus 1233. tulemus Siim Hubert 1305. tulemus Roland Alps 1386. tulemus Lotta-Lorette Kalmaru 14 tulemus 79. Tony Tammiksaar 1552. tulemus Jennifer Veismann 1552. tulemus Karmel Õun 1720. tulemus Kristjan Tikkerberi 1820. tulemus Karl Aleksander Kõlli 2011. tulemus Elina Vaher 2011. tulemus Laura Jaguson 2108. tulemus Reena Rikk 2199. tulemus Indrek Vaher 2505. tulemus Toomas Kaljuvee-O'Brock 2703. tulemus Pirgit Õun 3009. tulemus Dima Gerasimyuk 3213. tulemus Anett Kamarik 3605. tulemus Artur Hussar 3688. tulemus Melissija Joosu 4043. tulemus Jolanda Pikerpõld 4043. tulemus Benjamiinid (5.-6. klass) Katri Kuhi 109. tulemus Kerti Bobõlski 269. tulemus Markus Puusaar 521. tulemus Mona Kiik 557.tulemus


Hanna Paaver 976. tulemus Rain Leenpalu 1396 tulemus Henri Raus 1517. tulemus Carina Lutšak 1650.tulemus Tanel Piirimäe 2338. tulemus Erik Kaasik 2338.tulemus Kadett (7.-8. klass) Rainer Bõkov 240. tulemus Tanel Kärvet 460. tulemus Karl Soosalu 520. tulemus Renita Rasmann 678. tulemus Eleri Etverk 1178. tulemus Kirill Fjodorov 2539. tulemus Juunior (9.-10. klass) Rauno Neito 171. tulemus Merili Aaspalu 670. tulemus Füüsika Eesti koolinoorte 58. füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor 14.01.2012 8. klass Anni Kasikov 1. koht õpetaja Toivo Reinsoo Hendrik Sobi 4.-5. koht õpetaja Toivo Reinsoo Karl-Joosep Leppik 4.-5. koht õpetaja Toivo Reinsoo Anett Lessuk 12. koht õpetaja Toivo Reinsoo Karl Robert Põlder 14. koht õpetaja Toivo Reinsoo 9. klass Kairit Kruusimägi 2. koht õpetaja Toivo Reinsoo 11. kl Gutnar Leede 1. koht õpetaja Kadri-Ly Trahv Katariina Reissaar 5. koht õpetaja Kadri-Ly Trahv 12. klass Rein Ahlberg 3. koht õpetaja Kadri-Ly Trahv Anna Bilmaijer 4. koht õpetaja Kadri-Ly Trahv Martin Viljus 5. koht õpetaja Kadri-Ly Trahv Bioloogia Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 21.01.2012 6.klass Alise-Valentine Prits 4. koht õpetaja Kadi Inno Andra Kask 12. koht õpetaja Kadi Inno Kaisa Kärmik 13. koht õpetaja Kadi Inno 8.klass Hendrik Sobi 2. koht õpetaja Tiina Sirelpuu 10.klass Rauno Mullama 2. koht õpetaja Tiina Sirelpuu 11.klass Helerin Karing 3. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Ragne Pärnamäe 7. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Katariina Reissaar 11. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Martin Ott 11. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Helena Vanari 11. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Aleksandra Jastremskaja 13. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Jane Meriloo 14. koht õpetaja Tiina Sirelpuu 12.klass Koit Aasumets 3. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Lars Krister Samolberg 6. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Anna Bilmaijer 9.koht õpetaja Tiina Sirelpuu Elerin Toomik 10. koht õpetaja Tiina Sirelpuu Eest keel 27. vabariiklik emakeeleolümpiaad "Keel ja arvuti" piirkondlik voor 8. klass Kristiina Männik 16. koht õpetaja Riina Rohtung


10. klass Uku Moldau 4. koht õpetaja Katrin Remiküll Brenda Lepp 7. koht õpetaja Katrin Remiküll Mare Niilikse 10. koht õpetaja Krista Sepp Marie Lugenberg 12. koht õpetaja Katrin Remiküll 12. klass Kristel Murumaa 12. kkoht õpetaja Riina Rohtung Emakeeleolümpiaadi uurimistööde maakonnavoor 11. klass Marleen Allemann „Värvinimetused punane ja sinine, valge ja must 17. – 18. sajandi tekstides“ 2. koht Aukiri eduka esinemise eest õpilaste teadustööde riiklikul konkursil uurimistöödega „Pole ilu ilma rahata. Raha rahvajuttudes“ ja „Värvinimetused punane ja sinine, valge ja must 17. – 18. sajandi tekstides õpetaja Krista Sepp Emakeeleolümpiaad 13.04.2012 5. klass Kert Bobõlski 6.-8. koht õpetaja Tiiu Leet Mona Kiik 6.-8. koht õpetaja Tiiu Leet 6. klass Kaisa Kuusik 1. koht õpetaja Krista Sepp Kaisa Kärmik 2. koht õpetaja Krista Sepp Annegret Reisi 3. koht õpetaja Krista Sepp Maakondlik kirjandivõistlus „Kirjutaja 2012“ Tunnustatud osalejad Noorem rühm Annegret Reisi 6.r õpetaja Krista Sepp Vanem rühm Linda Liis Tanni 8.r õpetaja Tiiu Leet Muusika Maakonna muusika olümpiaad Elise Poom 6.r 3. koht õpetaja Urve Allika XXIII Ajaloo-olümpiaadi piirkondlik voor 11.02.2012 6. klass Alise-Valentine Prits 7.-8. koht õpetaja Imbi Herm Katariina Škurinski 10.-12. koht õpetaja Imbi Herm Kaisa Kärmik 10.-12. koht õpetaja Imbi Herm Annegret Reisi 19.-20. koht õpetaja Imbi Herm 7. klass Kaidi Vipper 8.-9. koht õpetaja Elle Kohal Erlis Liiva 22. koht õpetaja Elle Kohal 8. klass Hendrik Sobi 1. koht õpetaja Elle Kohal Henrik Lainvoo 19. koht õpetaja Imbi Herm 9. klass Rauno Neito 2. koht õpetaja Imbi Herm Janeli Kontkar 11. koht õpetaja Imbi Herm Reino Einmann 16. koht õpetaja Elle Kohal Gümnaasiumi aste Vana-Rooma ja kristluse teke Sander Murumaa 5. koht õpetaja Ülle Kõiv Herdo Kala 8. koht õpetaja Imbi Herm Mare Niilikse 9.-10. koht õpetaja Ülle Kõiv Rootsi aeg Eestis Merlin Alaküla 2.-3. koht õpetaja Ülle Kõiv Maailm XX sajandi algul ja I maailmasõda Uku Moldau 6. koht õpetaja Ülle Kõiv Katariina Reissaar 12. koht õpetaja Ülle Kõiv Tehnoloogiaõpetuse olümpiaad Tanel Kärvet 7.kl 8. koht õpetaja Aivar Tammla Richard Kaiva 8. kl 6. koht õpetaja Aivar Tammla Võistlus “Sepapoisid” Lääne-Virumaal 10.05.2012


1. koht Kaur Teiva 6.t Henri Raus 6.t Õpetaja Aivar Tammla Käsitöö Konkursile „Minu sõbralik poekott“ laekus 302 fantaasiarikast poekotti Keskkonnasõbraliku poekoti konkursi võitjad: Rakvere reaalgümnaasiumi 5c klassi kott „Satsiline“, mis võlus oma lihtsuse ja stiilsusega. Satsiline“, autor Aule-Merlin Vihlver juhendaja Tuulikki Raudver Zürii märkis ära 6r Annegret Reisi - juhendaja Kadi Inno 4c klassi ühistöö – õpetaja Valve Pärn Lääne-Virumaa käsitöö konkurss 13.04.2012 Linda Liis Tanni 8.r 2. koht õpetaja Kadi Inno Maarja-Liis Rüütel 9.t 4. koht õpetaja Kadi Inno Helika Kallaste 8.a 13. koht õpetaja Kadi Inno Parim kodutöö Maarja-Liis Rüütel 9.t 1. koht õpetaja Kadi Inno Vabariiklik 47. amatöörfilmifestival 21.04.2012 kuni 19-aastaste autoritegrupis saavutas Tõnis Sestverk 11.t 1. koht mängufilmga "Jäta mind", samuti tunnistati Tõnis Sestverk parimaks režissööriks kuni 19-a. autorite grupis. Juhendaja Jaanus Lekk saavutas täiskasvanud autorite grupis 3. koha dokumentaalfilmiga "Maratoniinimesed". Sport Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku 2011.a. karikavõistlused 06.09. Rakveres 1. koht neidude arvestuses Eerika Jakobi Marleen Plõks Jane Meriloo Maarja Kask Kerli Kivimägi Laura Lannusalu Maris Martinson Kaisa Kuusik Kerttu Kesler Veronica Ivanov Egle-Helene Ervin Kille Nevolihhin Õpetaja Sirje Kiviaru 1. koht noormeeste arvestuses Sander Murumaa Sten Uduste Taavi Kilki Aimur Takk Rauno Sapar Martin Flink Gutnar Leede Toomas Kesküla Sander Karro Alar Ervin Keijo Õunapu Õpetaja Andres Veermäe Lääne-Virumaa algklasside 2011.a. kergejõustikuvõistlused 09.09. Rakveres 1. koht gümnaasiumide, keskkoolide klassis Laura Ong Nele Vaarmets Eliisa Sild Elisabeth Eiche Jete Eevald Lisa Lannusalu Helerin Tõnurist Victoria Kusma


Mariandra Virolainel Hanna-Liisa Lehtla Erik Kaasik Vassili Navalnõi Marcus Merimaa Tambet Talv Kiur Thomas Vehmanen Marti Prees Erki Kuhi Robin Nirgi Robin Kadakas Karl Lugemberg Madis Mülla Õpetajad Sirje Kiviaru ja Mikk Joorits Lääne-Virumaa 2011.a 10.-12. klasside noormeeste jalgpalli esivõistlused 23.09.2011 3. koht Madis Põld 12.r Martin Ots 12.r Ronald Järv 12.r Hardi Talv 12.r Sander Murumaa 12.r Gutnar Leede 11.r Keijo Õunapu 11.m Werner Koppel 11.m Armo Karu 11.m Õpetaja Andres Pajo Rakvere kergejõustikuklubi ViKe võitis Euroopa klubide karikavõistlused juunioritele. Neiud "B" grupis Tuzlas (Bosnia Herzegovina) Noormehed "C" grupis Leirias (Portugal) Neiud: Laura Lannusalu Gerda Karman Eerika Jakobi Egle Helene Ervin Kelly Nevolihhin Kerli Kivimägi Marleen Plõks Vilistlased: Kaidi Kivioja Grete Õunas Õpetaja Sirje Kiviaru Noormehed: Taavi Kilki Karl Martin Saaver Vilistlased Rasmus Zarubin Veiko Aunapuu Mersin Võrno Õpetaja Mikk Joorits Eesti Koolispordi Liidu teatejooksuvõistlus 05.10.2011 Paides Üldkokkuvõttes 1. koht 1.-5. klasside võistkond Nele Vaarmets Elisabeth Eiche Laura Ong Jete Eevald


Tuuliki Suder Erki Kuhi Sander Ivanov Kiur Thomas Vehmanen Karl Lugenberg Erki Kaasik 6.-9. klasside võistkond Kaisa Kuusik Celine Aros Tuule Sireli Mäe Veronica Ivanov Karmen Alamets Andre Tammaru Sander Moldau Martin Moldau Kristofer Veismann Andreas Rebane Robin Tamm 10.-12. klasside võistkond Kelly Nevolihhin Eerika Jakobi Marleen Plõks Maarja Kask Marii Uduvee Rauno Sapar Aimur Takk Taavi Kilki Sander Murumaa Alar Ervin Keijo Õunapu Õpetaja Sirje Kiviaru Ümber kooli teatejooksu tulemused 04.10.2011 1. jooks I - 1b II - 1a III - 1c 2.jooks (5.-8.klassid) I - 7a II - 8r III - 7r 4. 8a 5. 8t 6. 6r 7.6a 8. 5b 9.6t 10. 5c 11. 5a 12.7t 3. jooks ( 9.-12. klassid) I - 12r II - 11m III - 11r 4.- 9r 5.10t 6.12t 7.10r 8.9t 9. 10m 10.11t


4. jooks (2.-4. klassid) I - 4a II - 4c III - 4b 4. 3b 5. 3a 6. 3c 7. 2a 8. 2c 9.2b AITÄH KÕIGILE STIILSETELE JOOKSJATELE!!! Väga lõbus oli vaadata, kuidas teatejooksu saab ka kummikutes joosta. Toon välja mõned minule meelde jäänud märksõnad meie stiilsetest klassidestpunkarid, lipsukandjad, mütsid ja sallid, triibud ja ujumisprillid, lihtsalt mustad tegelased,helkurvestid, seelikukandjad ja triibulised lindid. Ja suur tänu ka toredatele ergutajatele!! 2c klassil olid väga vahvad plakatid!!) Ainsana ei osalenud 12m Eesti Koolispordi Liidu 10.-12. kl jalgpalli rahvaliiga finaalvõistlused noormeestele 14.10.2011 Rakveres 2. koht Madis Põld 12.r Martin Ots 12.r Ronald Järv 12.r Hardi Talv 12.r Aimur Takk 12.r Sander Murumaa 12.r Keijo Õunapu 11.m Werner Koppel 11.m Armo Karu 11.m Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa 3. klasside rahvastepallivõistlus 3. koht Nikita Osetrov 3.c Indrek Vaher 3.c Mätrik Prits 3.b Matthias-Endre Lind 3.b Marko Kuhi 2.a Jesper Remsel 2.c Erik Andres Raja 2.c Romet Ritari 2.c õpetaja Andres Veermäe Lääne-Virumaa 4.-5. klasside rahvastepallivõistlus 09.11.2011 3. koht Liis Laigu 4.a Jennifer Veismann 4.c Kadi Albrecht 4.c Kadi-Liis Kivi 4.c Matilde-Marie Loorits 4.c Peppi Sophia Vehmanen 4.a Elisabeth Eiche 5.b Laura Ong 5.b Õpetaja Eve Mõttus Lääne-Virumaa 4. klasside tütarlaste rahvastepallivõistlus 30.04.2012 3. koht Liis Laigu 4.a Kristiine Keren Kotisen 4.a Stiina-Maris Paulus 4.a


Peppi Sophia Vehmanen 4.a Kirke-Merily Holm 4.b Marleen Mülla 4.b Kadi Albrecht 4.c Matilde-Marie Loorits 4.c Jennifer Veismann 4.c Õpetaja Eve Mõttus Lääne-Virumaa 2011.a. 5. klasside poiste rahvastepalli võistlus 09.11.2011 3. koht Madis Mülla Robert Purje Karl Lugenberg Marcus Merimaa Erik Kaasik Kiur Thomas Vehmanen Gervin Põld Tambet Talv Õpetaja Mikk Joorits Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klassi poiste korvpalli meistriliiga finaalvõistlused 22.11.2011 Haapsalus 3. koht Raimond Tribuntsov 9R Siim Anderson 9R Taavi Veevo 9T Artur Arhangelski 8R Richard Kaiva 8R Kert Virolainen 8A Marko Meigas 8A Fred Liivak 7A Õpetaja Andres Pajo Eesti Koolispordi Liidu korvpallisari 3x3 Rakveres, 12. jaan. 2012 Lääne – Virumaa piirkond 1. koht Erki Kuhi 5.b Karl Lugenberg 5.c Erik Kkaasik 5.c Marcus Merimaa 5.c Eesti Koolispordi Liidu „ Osavama korvpalluri festival“ vabariiklik finaal Tartus, 27. jaan. 2012.a. 6.- 7.klassi poisid võistkondlikult 2. koht Fred Liivak 7.a Karl Soosalu 7.r Sten Küüsmaa 7.r Gregor Väli 6.r Individuaalselt: Fred Liivak 2. koht Karl Soosalu 4. koht Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa 2012.a koolide 6.-9. klasside saalijalgpalli esivõistlused. Rakveres 02.02.2012 1. koht Margus Kalda 9.t Taavi Veevo 9.t Hendrik Sikka 9.t Siim Anderson 9.r Artur Arhangelski 8.r Kert Virunen 8.r Randar Ivanov 8.t Oliver Õis 8.t Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa 2012.a koolide 1.-5. klasside saalijalgpalli esivõistlused. Kadrinas 06.03.2012 1. koht Kiur Thomas Vehmanen Gervin Põld Sven Reiu


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Mart Johannes Pariis Sander Jaguson Romet Viiber Alo Koppel Õpetaja Mikk Joorits EKSL 1.-3.klasside rahvastepallivõistlused EKSL põhjapiirkonnas (lõppvõistlus) 4. koht Maakonnas 2. koht Eva-Maria Saar 3C Elina Vaher 3C Christina Veinberg 3C Reena Rikk 3C Lisette Steinberg 3B Getter Rebane 3B Marie-Helene Saaver 3B Aleksandra Tiidemaa 2C Emili Heidi Rätsep 3B Õpetaja Eve Mõttus Lääne-Virumaa noorte võrkpalli 2012 meistrivõistlused 12. klass ja nooremad neiud 1. koht Triinu Piirimäe Carmen Lulla Mirell Matikainen Lääne-Virumaa noorte võrkpalli 2012 meistrivõistlused 12. klass ja nooremad noormehed 1. koht Hardi Talv 12.r Sander Konso 12.r Marko Kruusimägi 12.r Aimur Takk 12.r Robert Viiber 8.r Mario Vool 6.r EKSL IX spordimälumäng „Bumerang” Idaregiooni võistlus 2. koht Aimur Takk Roald Järv Keijo Õunapu Karl Saaver “Tähelepanu, start” võistlustel vabariigis 4. koht Romi-Liis Järv 2A Kristin Lepp 2B Katarina Nurmepaju 2C Aleksandra Tiidemaa 2C Karolina Põliste 2C Marko Kuhi 2A Erik Andres Raja 2C Oliver Pere 2C Erko Räiss 2C Getter Rebane 3B Eva-Maria Saar 3C Elina Vaher 3C Emili Heidi Rätsep 3C Matthias-Endre Lind 3B Lauri Raus 3B Aleks Bazanov 3C Liis Laigu 4A Kadri-Liis Kivi 4C Matilde-Marie Loorits 4C Jennifer Veismann 4C SANDER JAGUSON 4A


22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

ROBIN SAPAR Hanna-Liisa Lehtla Elisabeth Eihe Meriline Virves Erki Kuhi Erik Kaasik Rain Leenpalu Martti Pilli

4A 5A 5B 5C 5C

5B 5C

Õpetajad Helle Tuhkla ja Eve Mõttus Lääne-Virumaa meistrivõistlused minivõrkpallis 1. koht Mario Vool Kevin Erik Veilberg Egert Pent Tambet Talv Tanel Kroos Tony Tammiksaar Romet Viiber Voldemar Johannes Rätsep Treener Hendrik Kurik 2012 a. Pallimänguliiga "Võrgud sahisema" etappide võitjad: I Maakondlik voor Kristofer Veismann 6.r Gervin Põld 5.c Kiur Thomas Vehmanen 5.b Erik Kaasik 5.c Marcus Merimaa 5.c Erki Kuhi 5.b Gregor Väli 6.r Karl Lugenberg 5.c II Vahevoor (korvpall) Kristofer Veismann 6.r Gervin Põld 5.c Kiur Thomas Vehmanen 5.b Erik Kaasik 5.c Marcus Merimaa 5.c Erki Kuhi 5.b Gregor Väli 6.r Mario Vool 6.r III Vahevoor (jalgpall) Kristofer Veismann 6.r Robert Purje 5.c Kiur Thomas Vehmanen 5.b Erik Kaasik 5.c Marcus Merimaa 5.c Voldemar Johannes Rätsep 6.r Kevin Erik Veilberg 6.r Mario Vool 6.r Õpetaja Andres Veermäe 2012 a. Pallimänguliiga "Võrgud sahisema" võitjad 09.05.2012 Kiur Thomas Vehmanen 5.b


Erki Kuhi 5.b Erik Kaasik 5.c Marcus Merimaa 5.c Voldemar Johannes Rätsep 6.r Kevin Erik Veilberg 6.r Kristofer Veismann 6.r Mario Vool 6.r Õpetaja Andres Veermäe Maakonna koolide esivõistlused suusatamises. PD 2. koht Robin Nirgi TD 3. koht Elisabeth Eiche TC 7. koht Eleri Etverk TA 9. koht Triinu Piirimäe PB 3. koht Randar ivanov PB 5. koht Sten Eric Nirgi PA 1. koht Alar Ervin Teatesuusatamine. TD 5. koht Nele Vaarmets Elisabeth Eiche Jete Eevald PD 2. koht Robin Nirgi Marcus Merimaa Erik Kuhi PC 6. koht Mihkel Muldmaa Henri Raus Karl Leo Part PB 5. koht Sten Eric Nirgi Hendrik Inno Randar Ivanov PA 2. koht Alar Ervin Markko Etverk Madis Põld Lääne-Virumaa Spordiliit Lääne-Virumaa 1.-5. klasside jalgpalli meistrivõistlused 02.05.2012 3. koht Sander Ivanov 5.b Robert Purje 5.c Robert Ronimois 5.b Karl Lugenberg 5.c Marcus Merimaa 5.c Vassili Navalnõi 5.c Madis Mülla 5.a Tambet Talv 5.a Markus Puusaar 5.a Robin Nirgi 5.a Õpetaja Andres Pajo Eesti Koolispordi Liit ja Eesti Korvpalliliit 4.-5. klasside poiste 3x3 korvpallisarja finaalvõistlused 27.04.2012 2. koht Erik Kaasik 5.a


Markus Mrimaa 5.c Karl Lugenberg 5.c Erki Kuhi 5.b Õpetaja Andres Pajo Jalgpallivõistlused , 02.; 04 ja 08. mai 2012 1.SANDER IVANOV 5B 2.ROBERT PURJE 5C 3.ROBERT RONIMOIS 5B 4.KARL LUGENBERG 5C 5.MARCUS MERIMAA 5C 6.VASSILI NAVALNÕI 5C 7.MADIS MÜLLA 5A 8.TAMBET TALV 5A 9.MARKUS PUUSAAR 5A 10.ROBIN NIRGI 5A Ja 11.MARGUS KALDA 9T Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa noorte võrkpalli 2012.a. meistrivõistlused minivõrkpallis 1999.a. sündinud ja nooremad poisid 25.04.2012 2. koht Markus Puusaar Tambet Talv Romet Viiber Tony Tammiksaar Egert Pant Tanel Kroos Eesti Koolispordi Liidu kergejõustiku meistrivõistluste I liiga 17.05.2012 Rakveres 1. koht 6.-7. klassi võistkond tüdrukud: Laura Ong Eleri Etverk Kaisa Kuusik Maris Martinson Kerttu Kesler poisid: Martin Moldau Sander Moldau Mario Vool Andre Tammaru 8.-9. klass tüdrukud: Karmen Alamets Tuule Sireli Mäe Kaisa Kiriland Celine Aros Kätlin Korjus poisid: Andreas Rebane Taavi Veevo Artur Arhangelski Siim Anderson Kaspar Odraks 10.-12. klass tüdrukud: Kelly Nevolihhin Laura Lannusalu Maarja Kask Eerika Jakobi


Mari Liis Ojala Kille Nevolihhin Marleen Plõks poisid: Toomas Keskküla Aimur Takk Gutnar Leede Rauno Sapar Karl-Martin Saaver Taavi Kilki Sander Karro Sander Murumaa Markko Etverk Õpetajad: Sirje Kiviaru, Andres Veermäe, Mikk Joorits Lääne-Virumaa kergejõustiku 4-võistlus 2012.a. meistrivõistlused 11.05.2012 gümnaasiumi, keskkoolide arvestuses poisid – vanem vanus 1. koht Martin Moldau Sander Moldau Henri Raus Mihkel Holzmann Andre Tammaru Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku 2012.a. meistrivõistlused 22.-23.05.2012 PB – 4x100 teatejooks 1. koht PB – „Väike Rootsi“ teatejooks 1. koht Mihkel Holzmann Kristofer Veismann Martin Moldau Andre Tammaru PA – „Väike Rootsi“ teatejooks 1. koht Martin Flink Toomas Keskküla Taavi Kilki Markko Etverk Lääne-Virumaa 2012.a. PB vanuseklassi jalgpalli meistrivõistlused 28.05.2012 1. koht Margus Kalda 9.t Taavi Veevo 9.t Siim Anderson 9.r Hendrik Sikka 9.t Markko Etverk 10.r Martin Flink 10.r Kaspar Normak 10.r Roger Pärtelsohn 10.r Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa 2012.a. PC vanuseklassi jalgpalli meistrivõistlused 30.05.2012 3. koht Kert Virunen 8.a Martin Kotter 8.t Kaarel Mikkal 8.t Oliver Õis 8.t Kaspar Odraks 8.r Robert Viiber 8.r Martti Reimal 8.r Artur Arhangelski 8.r Õpetaja Andres Pajo Lääne-Virumaa 2012.a. PA vanuseklassi jalgpalli meistrivõistlused 30.05.2012 1. koht Roland Järv 12.r Hardi Talv 12.r Martin Ots 12.r Madis Põld 12.r


Martin Flink 10.r Hetward Ütt 3. koht Keijo Õunapu Margus Kalda 9.t Armo Karu Werner Koppel Roger Pärtelsohn 10.r Andreas Rebane 9.r Aleksander Pihlak Mihkel Part õpetaja Andres Pajo Eesti Koolispordi Liidu kuni 7. klassi poiste korvpalli meistriliiga finaalvõistlus 25.05.2012 1. koht Kristofer Veismann Fred Liivak Sten Küüsmaa Karl Soosalu Kevin Puuleht Erki Kuhi Erik Kaasik Kiur Thomas Vehmanen Õpetaja Mikk Joorits Klassiväline tegevus KOKKUVÕTE SÜGISVIKTORIINIST 19.-23.09.2011 1.-3.klass (5 punkti) I (3,5 punkti) 3C II (3 punkti) 1A, 1B, 2B, 2C, 3A, 3B III (2,5 punkti) 1C, 2A 4.-6.klass (8 punkti) I (7 punkti) 6R II (5 punkti) 4A, 4C , 5B, III (4 punkti) 5A, 5C, 4. (3,5 punkti) 6A 5. (3 punkti) 4B 7.-9.klass (11 punkti) I (8 punkti) 8R II (6 punkti) 7A, 7R III (5 punkti) 7T, 9R 4. (4 punkti) 9T 10.-12.klass (15 punkti) I (13 punkti) 11R II (6 punkti) 11M III (4,5 punkti) 10M, 10R, 11T Joonistusvõistlus "Globaliseeruv Euroopa"12.09.2011 Meie kooli 8 R klassi õpilane osales Rahvusvahelise GIS päeva raames joonistusvõistlusel tööga "Globaliseeruv Euroopa" ja saavutas 13.-15. aastaste kategoorias 2.koha. Juhendaja Kadri Marksoo Üleeestilised õpetajate korvpallivõistlused Narvas 24.-25.10.2011. Võsitlused toimusid I ja II liigas. I liiga 2. koht Võistkonda kuulusid: Mikk Joorits, Andres Veermäe, Liivo Raudver, Raivo Tribuntsov, Helle Tuhkla, Kadri Marksoo, Heidi Reisi Kokku osales 19 võistkonda Näitus “Joonistan kodulinna” oktoober 2011 133 pildist valiti Lapuasse saatmiseks 56 tööd. Nende hulgas meie kooli õpilaste joonistused: Marie Helene Saaver 3.b Kätlin Valving 3.b Kadi Albrecht 4.c Siim Hubert 4.c Anni Kärmik 4.c Rebeka Soots 4.c


Sinea Unus 4.c Jennifer Veismann 4.c Eva Margaret Videvik 4.c - kõige paremini detaile kujutava töö preemie Lapua linnalt Soomes Anastasia Musakko 5.a - kiituskir Lapua linnalt Soomes Aleksandra Musakko 5.a – kiituskiri Lapua linnalt Soomes Tambet Talv 5.a Eliisa Sild 5.a Kertu Põdersalu 5.a Andrus Hanno Iva Tuuliki Suder 5.a Mariandra Virolainen 5.a Sandra Sooneste 5.a Hanna-Liisa Lehtla 5.a Markkus-Tiit Järv 5.a Liis Rüntü 5.a Robin Nirgi 5.a Indra Rääk 5.a Lisa Lannusalu 5.a Marcus-Henri Margus 5.a Markus Puusaar 5.a 5.a klassi ühistöö – eripreemia Lapua linnalt Soomes Birgit Säbel 5.b Elisabeth Eiche 5.b - humanitaarauhind Lapua linnalt Soomes Anna-Brit Rütman 5.b Aule-Merilin Vihlver 5.c Merline Virves 5.c - auhind Lapua linnalt Soomes – parim raamatukogu pilt Erik Kaasik 5.c Geili Lipp 6.a Annegret Reisi 6.r - värvirõõmsaima ja materjalitunnetuse auhind Lapua linnalt Soomes Kaisa Kuusik 6.r Teele Kaljuvee-O’Brock 6.r Kaisa Kärmik 5.r Thea Nigol 6.r Aliise Valentine Prits 6.r Elise Poom 6.r Karmen Koov 6.r Juhendajad: Kei Eek Valve Pärn Heidi Reisi Lääne-Virumaa Koidulauliku konkurss 18.11. 2011 Vanem vanuserühm 10.-12. kl Liina Kanarbik II koht õpetaja Katrin Remiküll Kiitust väärisid: Tõnis Sestverk õpetaja Riina Rohtung Osales Dagne Aaremäe 9.t õpetajad Katrin Remiküll ja Tiina Kippel Beti Alveri nimeline luuleteatrite festival “Tähetund” 25.-26.11. 2011 “Karla” – preemia etenduse dünaamika eest, juhendaja preemia Elise Kumm 12T Rait Lukas 12T Egert Tolk 12T Paul Pihlak 12R Johanna Loomets 12T Kristel Murumaa 12T Maarit Brit Tanni 11T Anett Rannamets 11M Jaana Rästas 11T Tõnis Sestverk 11T Emma Maria Rist 11T Henrik Lainvoo 8T - meesnäitleja preemia Martin Kotter 8T Ander Pindus 8T Üllart Külvari Uueni 8A


Linda Liis Tanni 8R Eveli Pajula 8R Greete Alexandra Kendaru 8T Kaisa Kiriland 8T Ege Siirak 8T Teele Engaste 8T Kristiina Männik 8T Kaarel Mikkal 8T Jan Lucas Videvik 7T Gevin Šestak 8T Juhendaja Tiina Kippel Archimedes Teadustöö keskuse õpilasleiutajate riiklik konkurss 7R Hendrik Eerikson 1. preemia ja 600 eur "Isetühjeneva palli" eest. (Kui pall liikumas akna suunas). Leiutamiskonkursil osalesid veel: 8R Anett Lessuk, Kelly Kesler ja Karl-Robert Põlder 8T Teele Engaste ja Kristiina Männik Märten Vuks 7A Suunas Toivo Reinsoo Raudteeohutusalane loomekonkurss “Sina saad” - 17. dets 2011 III koht stipendium 100 € Rakvere Reaalgümnaasium 7. R klass: Tanel Kärvet, Erlis Liiva, Renita Rasmann, Liisa Püss, Mari-Ann Ploompuu, Katre Trilljärv, Kert Kompus, Rainer Bõkov, Hendrik Eerikson, Karl Soosalu, Sten Küüsmaa, Ülli-Kristin Uueni, Ruf Stoliar, Mihkel Muldma, Eleri Etverk, Lisett Mitendorf, Martin Moldau, Sander Moldau ja õp Ly Heinpalu Eraldi toodi välja järgmised tööd: OLE (MTÜ Operation Lifesaver Estonia) jaoks kasuliku toote eriauhind - OLE Doomino- Erlis Liiva, Renita Rasmann, Liisa Püss - Rakvere Reaalgümnaasium 7. R klass Kingiidee (joonistuste eripreemia) - õlimaal - Hendrik Eerikson - Rakvere Reaalgümnaasium 7. R klass Juhendaja õp Ly Heinpalu Õpilasetlemis konkurss 26.01.2012 VÕITJAD (koolis): 4.-6.klasside arvestuses- Elsa Triin Raidla 4.c, maakonnas 1. koht juhendaja lapsevanem, õpetaja Valve Pärn 7.-9. klasside arvestuses- Dagne Aaremäe 9.t , osales maakonnas õpetaja Katrin Remiküll 10.-12. klasside arvestuses- Eliis Uudeküll 12.m, maakonnas eripreemia õpetaja Katrin Remiküll Lääne-Virumaa õpilasetlemise konkursile, mis toimub 31. jaanuaril meie koolis, said edasi: Kristjan Gutmann 4.b, osales maakonnas õpetaja Helen Medar Ingela Uustal 4. a , osales maakonna õpetaja Ülle Bender Ken Püss 5. c, eripreemia maakonnas juhendaja Ulvi Selezov, õpetaja Tiiu Leet Teele Kaljuvee O´Brock 6. r, osales maakonnas õpetaja Krista Sepp Henrik Lainvoo 8. t, maakonnas 1. koht juhendaja lapsevanem, õpetaja Riina Rohtung Osalesid (koolis): Stiina – Maris Paulus 4.a õpetaja Ülle Bender Teele Toom 4.b õpetaja Helen Medar Sandra Soome 4.b õpetaja Helen Medar Liisi Lippasaar 4.b õpetaja Helen Medar Sinea Unus 4.c õpetaja Valve Pärn Kadi – Liis Kivi 4.c õpetaja Valve Pärn Ragnar Leppikus 4.c õpetaja Valve Pärn Toomas Kaljuvee O`Brock 4.c õpetaja Valve Pärn Jete Eevald 5.c õpetaja Tiiu Leet Žürii: Ulvi Selezov Kai Eek Tiina Kippel Eesti Koolispordi Liidu IX spordimälumäng “Bumerang”


Kooli tulemused: I koht Aimur Takk ja Roland Järv 30p. maakaonnas 1. koht, vabariigis 11. koht II koht Keijo Õunapu ja Karl-Martin Saaver 28p. maakonnas 1. koht, vabariigis 11. koht III koht Martin Ots ja Hardi Talv 22p. maakonnas 4. koht IV koht Markko Etverk ja Taavi Kilki 21p. maakonnas 4. koht Ignas Koit ja Siim Anderson 17p. Georg Ruberg ja Silver Valle 17p. Mari-Liis Palk ja Tuule Sireli Mäe16p. Mario Vool ja Gregor Väli 14p. Margus Klada ja Hebdrik Sikka 13p. Kert Virunen ja Marko Meigas 12p. Marleen Plõka ja Eesrika Jakobi 9p. Martin Kotter ja Kaarel Mikkal 5p. Rain Leenpalu ja Vassili Navalnõi 5p. Herdo Kala ja Werner Koppel 5p. Mirell Matikainen ja Kaisa Kiriland 4p. Rahvusvaheline Pallimaalimise Võistlus. Eesti osavõistlus.“Your World on a ball” Vanuseklass 5 - 9 a. Karina Reisi 1. koht Adelina Žulfukarova 3. koht Vanuseklass 10 - 14 a. Annegret Reisi Vanuseklass 5 - 9 a. Tööd pääsesid edasi Dortmundi lõppvõistlusele. Osa võttis veel Maarja Malm. Juhendaja Heidi Reisi Etluskonkursi „Ellen Niiduga Midrimaal“ maakonnavoor 17. 02. 2012 Tapa Gümnaasiumis 1.– 3. klass River Palm - Tapa Gümnaasiumi eriauhind juhendaja Kai Eek SA Virumaa Muuseumid poolt Eesti Vabariigi 94. aastapäevaks korraldatud mälumäng 2. koht Marleen Allemann, Rauno Neito, Herdo Kala - õpetajad Imbi Herm ja Ülle Kõiv Nad said põhimängus Tamsalu Gümnaasiumi võistkonnaga võrdaselt 40 punkti. Kaotasid lisaküsimusega, kus paluti loetleda EKP I sekretäre. Põhimängus said maavalitsuse ja linnavalitsuse võistkonnad 43 punkti. Aga nemad on väljaspool arvestust. 5. koht Aimur Takk, Egert Tolk, Sander Murumaa - 33 punkti Osalesid ja said üle poolte punktidest ka Mailen Remmelg, Tõnis Klaasmägi ja Allan Läll 22 punkti ning Katariina Reissaar, Merlin Alaküla ja Martin Ott - 21 punkti. Kõigi nende õpetaja on Ülle Kõiv. Kokku osales 20 võistkonda. Virumaa laste 2012.a luulevõistlus “Looduse imelised uperpallid” 4.-5. klass Tambet Talv – äramärgitud luuletus juhendaha Ly Heinpalu 8.-9. klass Maritta Brõtki - parim luuletus juhendaja Riina Rohtung Osalesid: Markkus – Tiit Järv, Sandra Sooniste, Kertu Põdersalu, Dagne Aaremäe juhendajad Katrin Remiküll ja Ly Heinpalu Maakondlik Liivide etluskonkurss 09. 04. 2012 Rakveres Jane Napp 2. koht õpetaja Riina Rohtung Lääne-Viru maakonna mälumäng gümnaasiumide avestuses 1. koht Kristjan Nemvalts Martin Ots Ronald Järv


Aimur Takk Hardi Talv Triinu Piirimäe 5. klasside maakondlik õpioskuste olümpiaad 11.04.2012 5 c klassi võistkond I koht Kerti Bobõlski Mona Kiik Hanna Paaver Erik Kaasik Rain Leenpalu 3. kl. maakonna õpioskuste olümpiaadil 5. koht Lotta-Lorette Kalmaru 3.c Eva-Maria Saar 3.c

Veel osalesid 2 võistkonda: Karl Aleksander Kõlli 3.c Silver Sild 3.c

River Palm 3.b Carlis Meiner 3.b Juhendaja Ulvi Selezov Ülevabariigiline metsaviktoriin 4.aprill 2012 võistkond Vennad Voitkad koosseisus Alfred Aasa 11.r Sander Mitendorf 11.r Andre Remsel 11.r saavutas 50.koolist 170 osalenud võistkonna hulgas 12.-17.koha. Lääne-Virumaa liiklusviktoriin 2012 3. ja 4. klasside õpilased 2. koht Märtten Klaats Laura Kiik Marleen Mölder Mathias Albrecht Tublid osavõtjad (5 parema võistkonna hulgas) Aleks Bažanov Lotta-Lorette Kalmaru Marie- Lisett Rütman Tony Tammiksaar Õpetaja Marilin Ojasaar Eesti Metsaseltsi metsajutu konkurss “Metsas on väge” vanuserühm 1.-4. klass Ere Mai Kool 2.c 2. koht Marie-Helene Saaver 3.b 3. koht vanuserühm 5.-7. klass Robin Tamm 6.t 2. koht Kaisa Kärmik 6.r 3. koht Eesti Metsaseltsi joonistusvõistlus “Metsas on väge” vanuserühm 1.-4. klass Grete Annus 2.c 1.-3. koht


2.c klass - eripreemia Juhendaja õpetaja Margit Veskilt vanuserühm 8.-9. klass Hendrik Sobi 8.r 1. koht Rakvere linnapea Andres Jaadla eripreemia - Greete Altrof 8.a klass, juh. Õp. Kadri Marksoo Eesti Metsaseltsi vabariiklik metsanduslik orienteerumisvõistlus Rakveres 23.04.2012 5. – 6. Rada (1): 6 KP Mihkel Holzmann, Robin Tamm 6.t 3. koht Robin Aus, Marckus-Henry Margus, Markkus-Tiit Järv 5.a 6. koht Kaur Teiva, Henri Raus 6.t 7. koht Robin Nirgi, Markus Puusaar 5.a 13. koht Ken Püss, Karl Mälberg, Talv 5.c 16. koht Tanel Piirimäe, Keiro Orgus 6.t 17. koht Gervin Põld, Robert Purje, Vassili Navalnõi 5.c 20. koht Mathias Albrecht, Georg Artur Urbas, Marcus Lill 4.b 21. koht Kevin Gregor Hargel, Kevin Varzin 6.t 23. koht Hanna-Elis Liimann, Nele-Triin Berman 6.t 24. koht Diandra Kaasik, Johanna Konso 6.t 27. koht Targo-Lauri Ubar, Martti Pilli, Imre Kaljuvee 4.b 28. koht Siim Hubert, Aaron Kiik, Markus Paales 4.c 29. koht Sandra Soome, Sander Soome, Lissel Tanni 4.b 35. koht Aimar Kuiva, Tony Tammiksaar, Robin Sapar 4.a 36. koht Sven Reiu, Rain Lõhmus, Sander Jaguson 4.a 37. koht Anet Udeküll, Karmen Inno 5.b 38. koht Kirke-Merily Holm, Marleen Mülla, Carolina Kusma 4.b 39. koht Kert Pällo, Anni Kärmik 4.c 41. koht Romet Viiber, Kadi-Liis Kivi, Jennifer Veismann 4.c 42. koht Kadi Albrecht, Elis Lillemets, Toomas Kaljuvee-O’Brock 43. koht Liis Laigu, Kristiine Keren Kotiesen 4.a 46. koht Teele Toom, Merili Oks, Alisia Arsenovitš 4. B 48. koht Triinu Orgmets, Tõnis Põld, Ingela Uustal 4.a 48. koht Anett Kamarik, Karmen Kärvet, Pirgit Õun 4.b 50. koht Erik Vain, Artur Hussar, Georg Prees 4.a 52. koht 7. – 8. Rada (1): 6 KP Marko Meigas, Karl Laanemets 8.a 1. koht Oliver Tiivas, Üllart-Külvari Uueni 8.a 5. koht Agnes Kaasik, Kert Virunen 8.a 6. koht Nele-Triin Undrest, Kelly Mändlo 8.a 8. koht Hellika Kallaste, Elina Tahk 8.a 15. koht 9. – 10. Rada (2): 9 KP Markko Etverk, Taavi Kilki 10.r 1. koht Liina Ots, Kairit Kruusimägi 9.r 7. koht Carmen Lulla, Raili Pärtel 10.m 11. koht 11. – 12. Rada (2): 9 KP Egert Tolk, Mailis Kuresson 12.t 1. koht Ergo Põdersalu, Ivar Korkma 11.r 2. koht Kelly Nevolihhin, Johanna Loomets 12.t 3. koht Sander Mitendorf, Andre Remsel 11.r 5. koht Kooliorienteerumine 26.04.2012 1. klassid Riin Laigu ja Kristel Mikotin 1.a 1.-4. koht Greteli Joakit, Lelli Nõmme 1.c 1.-4. koht Kasper Kalju Kivi ja Carl Marcus 1.c 1.-4. koht Aleksandra Elis Sovorov ja Brittany Vaigurand 1.-4. koht 2. klassid Arabella Streljannõi, Nele-Liis Võhma ja Maria Forsel 2.b 1. koht Mattias Kask ja KristjanKunnus 2.a Killu-Karoliine Kiigemägi ja Helis Kallasta 2.b 3. koht 3. klassid Emili Heidi Rätsep ja Kristo Mikotin 3.b 1. koht Liisa-Lotta Lees ja Moona Aneth Vihlver 3.c 2. koht Ander Arand ja Indrek Vaher 3.c 3. koht


4.- 5. klassid Kadi-Liis Kivi ja Kadi Albrecht 4.c 1. koht Elisabeth Forsel ja Karmen Inno 5.b 2. koht Carina Lutšak ja Sidny Uue 5.c 3. koht 6.-7. klass Andra Kask, Karmen Koov ja Katariina Škurinski 6.r 1. koht Kristofer Veismann ja Oliver Allikma 6.r 2. koht Kaisa Kuusik ja Kaisa Kärmik 6.r 3. koht 8.-9. klass Liina Ots ja Kairit Kruusimägi 9.r 1.-2. koht Krister Eek ja Henrik Lainvoo 8.t 1.-2. koht Anni Kasikov ja Kristi Kuhi 8.r 3. koht 10.-11. klass Kerli Kivimägi ja Maria Klimson 10.t 1. koht Gerli Traus ja Merili Aaspalu 10.r 2. koht Joanna Erm ja Jaana Rästas 11.t 3. koht “Vigurivänt 2012” võistlusel Maakondlik võistlus 9. mail 2012 Piirkondlik võistlus 21. mail 2012 1. võistkond 3. koht maakonnas, 10. koht piirkonnas. Karl Markus Ojamets 3.a Marie-Helene Saaver 3.b - individuaalselt 5. koht Merline Virves 5.c Rain Leenpalu 5.c - individuaalselt 2. koht maakonnas, 1. koht piirkonnas 2.võistkond, piirkonnas 19. koht Getter Rebane 3.b Kristo Mikotin 3.b Nele Vaarmets 5.b Markus Puusaar 5.a Emili Heidi Rätsep – individuaalselt 6. koht Õpetaja Marilin Ojasaar RMK metsaviktoriin (osales 351 klassi) üldarvestuses: 6.t klass 137. koht õpetaja Tiina Sirelpuu 9.r klass 163. koht õpetaja Tiina Sirelpuu 6.r klass 239. koht ˇõpetaja Kadi Inno õpilane

klass

punkte

Janeli Kontkar

9a

80

Ronja-Liis Tamm

9a

80

Liisi Kuusik

9a

78

Karmen Alamets

9a

75

Kairit Kruusimägi

9a

75

Triin Lemkov

6a

74

Tanel Piirimäe

6a

74

Kevin Gregor Hargel

6a

74

Henri Raus

6a

74

Keiro Orgus

6a

74

Cris Martin

6a

74


Robin Tamm

6a

74

Mihkel Holzmann

6a

74

Karl-Leo Part

6a

74

Triinu Olmre

9a

74

Johanna Konso

6a

73

Anneli Roopa

9a

73

Dagne Pihel

9a

73

Eveli Vissor

6a

72

Rauno Neito

9a

72

Hanna-Elis Liimann

6a

71

Karen Larkina

9a

71

Tuule Sireli Mäe

9a

71

Kevin Varzin

6a

69

Andreas Rebane

9a

69

Nele-Triin Berman

6a

68

Karin Toom

6a

68

Enelin Leppik

6a

68

Elisa Põldma

9a

67

Andra Kask

6b

67

Cristiine Aljaste

6a

66

Kaire Kaljuvee

9a

66

Elise Poom

6b

66

Siim Anderson

9a

65

Johanna-Laurita Iljušin

6a

63

Ronald Poom

9a

63

Gerli Virves

9a

63

Triin Torm

9a

63

Lisanna Piho

6a

62

Kristin Rossmann

9a

60

Oliver Lauri

9a

60

Liina Ots

9a

60


Aleksander Smirnov

9a

60

Raimond Tribuntsov

9a

60

Leila Õis

9a

59

Teele Tahk

9a

59

Karmen Koov

6b

59

Kaisa Kuusik

6b

59

Carolin Kattel

9a

58

Kaisa Kärmik

6b

58

Alise-Valentine Prits

6b

58

Alari Tippi

9a

57

Ignas Koit

9a

57

Katri Kuhi

6b

56

Annegret Reisi

6b

56

Voldemar-Johannes Rätsep

6b

53

Katariina Škurinski

6b

53

Felix Verlin

6b

51

Laivi Ots

6b

49

Kertu Kesler

6b

48

Kristofer Veismann

6b

48

Maris Martinson

6b

45

Mario Vool

6b

44

Alex Verlin

6b

41

Thea Nigol

6b

33

Helina Elva

6b

30

Teele Kaljuvee-O`` Brock

6b

23

Kevin-Erik Veilberg

6b

22

MTÜ Noorte Meediaklubi poolt korraldataval vabariiklikul kaheteistkümnendal koolimeedia konkursil kooliTV arvestuses ReaaliTV 3. koht Üldse osales konkursil 29 koolilehte, 6 KooliTV-d, 5 -blogi ja 4 -raadiot 39st koolist üle Eesti. Juhendaja Jaanus Lekk Iga-aastases projekt "Tere, Kevad!" osales 155 rühma


3.klasside loodusharu (9 õpilast) Kadri Marksoo juhendamisel 4.klasside loodusharu (23 õpilast) Tiina Sirelpuu juhendamisel. 4.klasside rühm osales ka viktoriinil ja oli 93. Iga-aastane kunstivõistlus lastele vanuses 4-16 eluaastat Võistlust korraldab juba 40 aastat järjest Lidice Rahvusvaheline Laste Võistlus (Tsehhi Vabariik). Sellel aastal võtsid osa lapsed 67-st riigist. Kategoorias “ Maal, joonistus, graafika” võistles 21929 tööd. Medali said 195 last. Dagne Aaremäe, 15 aastane, 9.t klassist, medal graafilise joonistuse “Anomaalia teatris” eest Kunda Ühisgümnaasiumi korraldatud joonistusvõistlus. 7.-9. klassi parimad on: Hendrik Eerikson „Muna õpetab kana” Selles vanuserühmas märgiti ära veel Mihkel Muldma töö. Koolitusprogrammi “Kaitse end ja aita teist” karusell võistlus 08.06.2012 Läsnal 1. koht Oliver Allikma Kerttu Kesler Karmen Koov Katri Kuhi Kaisa Kuusik Johannes Pihlak Kristofer Veismann Gregor Väli õpetaja Maria Kingsepp

RRG aastaraamat 2011/12 (makett)  

Aastaraamatu makett.

Advertisement