Page 1

9. klass

11. klass

KOOLIPERE

1


9. klass

11. klass

2


9. klass

11. klass

KINDLUSTUNNE

3


9. klass

11. klass

4


9. klass

11. klass

KOOLI ARENG JA MUUTUSED

5


9. klass

11. klass

TUNNUSTAMINE

6


9. klass

11. klass

INFO LIIKUMINE

7


9. klass

11. klass

24. Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid E-kool, mõned juhtkonna liikmed, klassijuhataja, kooli raadio ja ekraanid. ReaaliTV, RRG facebooki lehekülg, RRG kodulehekülge, koolis olevad infotahvlid. Õpetajad. Sõbrad-klassikaaslased. Whatsappi klassigrupp. 25. Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parandamiseks? Rohkem teateid üles, kooliraadiost... Aeg-ajalt võiksid toimuda infotunnid. Kooli facebooki lehel võiks tähtsama informatsiooni välja tuua. E-kooli tuleks aktiivsemalt täita. Iga õpilase meilile saata kiri mitte ainult klassijuhatajatele! Õpetajad peaks rääkima kõikidest võimalustest õpilastele. Klassijuhatajate kaudu. Plakateid panna. Igal korrusel nädala infoga paber. Infoteler igal korrusel.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS JA TINGIMUSED

8


9. klass

11. klass

9


9. klass

11. klass

10


9. klass

11. klass

Ă•PETAJAD 37. Palun anna oma hinnang meie kooli Ăľpetajatele.

11


9. klass

11. klass

12


9. klass

11. klass

13


9. klass

11. klass

HUVITEGEVUS JA VABA AEG

14


9. klass

11. klass

TOITLUSTAMINE

15


9. klass

11. klass

45. Nimeta 3 koolis pakutavat sinu lemmiktoitu Praad, kalapihv vms, värsked salatid, puuviljad, praetud kanafilee, kiievi kotlet, frikadellisupp, ploff, guljať, makaron, kartul, tatar singiga, risotto, hernesupp, makaronid juustuga, pirn, kalasupp, seljanka ja kakaopuding, snitsel, pannkoogid, leib, ßhepajatoit, karamellikissell, piimasupp, kiievi kotlett, mannavaht, makaron hakklihaga, azuu, kanapada, lasagne, paprikapada,

16


9. klass

11. klass

RAHULOLU JA SOOVITAMINE

17


9. klass

11. klass

18


9. klass

11. klass

7. Kommentaarid  ja  e/epanekud  koolipere  kohta  2-­‐3  lauset  (Mis  on  hea  ja  mis  võiks  paremini  olla?) Mulle  meeldib,  et  meie  koolis  ei  ole  koolikiusamist,  mulle  endale  tundub,  et  meie  koolis  on  ka  õpilaste  vahel  hea  läbisaamine. On  õpetajaid,  kes  on  kogu  klassi  lemmikud  ning  nad  kõigile  meeldivad.  Siinkohal  tooksin  hea  meelega  välja  näiteks  õpetajad  Katrin  Remiküll,  Toivo  Reinsoo,  (lisan   järgneva  lühendi  suure  rõõmuga)  jpt.  Samas  on  ka  õpetajaid  kellel  on  pidevalt  õpilastega  probleeme  ning  vastupidi. Võiks  eemaldada  selle  registeerumise  järele  vastamisele. Õpetajad  võiksid  osata  panna  õpilasi  oma  juDu  rohkem  kuulama  ja  oma  ainet  teha  nii  huvitavaks  kui  võimalik,  et  tekiks  tahe  seda  õppida. Aatrium  võiks  olla  toredam  ja  seal  võiks  olla  nt  koDoolid.  Mõnes  klassis  võiks  olla  parem  venFlatsioon. Osad  õpetajad  pingutavad  oma  tööga  üle! Paljud  õpetajad  on  sõbralikud  ja  aitavad  otsustada  mida  tulevikus  edasi  teha  ja  on  mõned  kes  häbistavad  ja  sõimavad  õpilasi.  Pikendada  järelvastamise  aega,  sest   kahe  nädala  jooksul  võib  olla  mitu  tööd  milleks  õppida  ja  ei  ole  aega  järelvastamiseks. Võiks  olla  mitu  aine  õpetajat,  et  ühel  õpetajal  ei  oleks  nii  suur  koormus. Koolis  võiksid  olla  rõõmsamad  õpetajad,  võiks  õpetada  kauem  ühte  teemat  miDe  nii  et  üks  tund  õpime  ja  siis  teine  tund  kohe  töö. Kool  võiks  olla  rohkem  toetavam,  kui  õpilased  soovivad  osa  võDa  erinevatest  koolivälistest  sündmustest,  loengutest  jne.  Nt  sel  aastal  tuli  mulle  üllatusena,  et   9ndad  klassid  ei  käi  teeviidal. Kas  kool  tahab  õpilasi  hoida  kinni,  või  kuidas  seletada  seda,  et  põhikooli  lõpetajatele  ei  anta  võimalust  uurida  edasiõppimise  võimalusi?   Mulle  meeldib  väga,  et  meie  kooli  tase  on  kõrge  ja  õpetajad  on  huvitatud  headest  tulemustest  ja  ka  niisama  teadmistest,  mida  õpilased  vajavad,  aga  eelkõige   peaks  kool  tagama  hea  suhtlemisoskuse  ja  laia  mõDelennuga  noorukite  õpetamise.  Me  ei  vaja  kuivi  fakte,  me  vajame  sallivat  ja  head  ühiskonda.  Selleks  aga,  me   eelkõige  vajame,  et  lapsed  huvituks  muudest  asjadest,  suhtlemisest  ja  tal  oleks  moFvatsiooni  õppida. Rohkem  prakFlisi  tunde  või  väljasõite. Ausalt  öeldes  oleks  nõus  istuma  tunnis  kasvõi  50minuFt  kui  õpiksin  sellega  rohkem  tunnis  ja  ei  peaks  kodus  tööd  tegema.  Ja  õpetaja  peaks  panema  paika  kõik   õpilased  nii,  et  need  kes  tahavad  kuulata  seda  saaksid  teha  miDe  ei  võtaks  nii  kergekäeliselt,  et  ole  tasa  või  panen  märkuse. Õpetada  neid  rohkem  suhtlema  ja  üle  üldse  rääkida  karjäärist  üksikasjalikumalt  jne.

19


9. klass

11. klass

Õpetada tuleks  rohkem  asju,  mida  reaalses  elus  vaja  läheb  ning  kõiki  õppeaineid  tuleks  seostada  tundides  reaalse  eluga,  et  õpilased  aru  saaksid  mis  on  mille  juures   vajalik  teave.  Elementaarseid  teadmiseid  oma  elu  iseseisvaks  alustamiseks  on  kohutavalt  vähe.  Ei  õpetata  näiteks  arvete  maksmist,  rahaga  mõistlikult  ümber   käimist  või  laste  kasvatamisega  seotud  seinast  seina  ulatuvaid  vajalikke  oskusi,  mis  minu  arvates  on  üks  tähtsamaid  asju  üldse. Õpetajad  võiksid  vähem  nõuda  neilt  õpilastel,  kes  on  olnud  pikalt  haiged  ma  olen  uhke  selle  üle,  et  meie  koolis  on  nõnda  palju  õpetajaid,  kelle  eesmärgiks  ongi   õpetada  ja  harida,  olgugi,  et  tundub  nagu  nõuaksid  nad  meilt  ehk  vahel  liiga  palju  (välja  peaks  tooma  eelkõige:  õp  Kõiv,  õp  Remiküll,  õp  LaD,  õp  Steinberg,  õp   Sirelpuu,  õp  Marksoo,  õp  Kalev  ja  Irene  Lasberg,  õp  Kohal).  SamuF  on  saadav  haridus  väga  kvaliteetne.  Olen  kindel,  et  nurisejaid  on  rohkem  kui  küll,  kuid  see  ongi   enamiku  eestlaste  loomuses. Koolipere  on  väga  akFivne,  pidevalt  toimuvad  üritused. Veronika  Eek  on  väga  meeldiv  õpetaja,  kelle  prioriteediks  on  see,et  õpilased  omandaksid  kõik  teemad  ning  reeglid  saaksid  neile  selgeks. Hea  on,  et  õpetajad  üldiselt  arvestavad  õpilastega  ja  see  teeb  ka  õpilaste  elu  paremaks. Õpetajad  võiksid  rohkem  tähelepanu  ja  hoolivust  välja  näidata. Õpetajad  liigitavad  FhFpeale  inimesi  liialt,  aga  on  ka  erandeid.   Järelvastamise  süsteem,  neile  kes  on  haiged  olnud  väga-­‐väga-­‐väga  ebameeldiv. Vähem  KT-­‐sid,  rohkem  õpetada  päriselus  asju  mida  on  ikkagi  vaja  elus. Õpetajad  võiksid  olla  rohkem  vastutulelikumad  ja  mõistlikumad.  Ei  jõua  igas  ained  olla  parim  ja  anda  endast  tunnis  100%.  Vähem  kodust  tööd  ja  rohkem  elust   enesest  näiteid  tundides.  Koolipere  on  tore. Meeldivad  posiFivsed  õpetajad.  Tahaks  erilist  kiitust  avaldada  Veronika  Eegile.  Väga  tore  ja  alaF  meeldiv  õpetaja,  lihtne  temaga  suhelda  ja  on  alaF  abivalmis. Head  toidud  on,  õppeFngimused  on  head,  õppida  ka  väga  palju  ei  jää. Rohkem  ära  teha  tunnis,  et  kodus  oleks  vähem  teha.

13. Mida  teha,  et  õpilastel  oleks  kooliajast  rohkem  kasu? Rohkem  toetust  erinevatel  seminaridel,  konverentsidel,  huvipäevadel  ja  reisidel  osalemistega,  kuna  vahepeal  on  sellised  asjad  palju  harivamad,  kui  tavapärased   koolipäevad  ja  kool  ongi  ju 20


9. klass

11. klass

õppimiseks. See  tähendab,  et  tuleks  toetada  haridust  ka  miDe  ainult  klassipingis  istumise  moel. NuFtelefonid  on  suur  probleem,  sest  paljud  õpilased  ei  pööra  tunnitööle  erilist  tähelepanu,  kui  neil  telefon  käes  on.  SamuF  segab  see  ka  pinginaabrit,  sest  tal  on   raskem  keskenduda,  kui  inimene  kõrval  kõrvaliste  asjadega  tegeleb  ning  hiljem  abi  hakkab  küsima,  sest  ta  õigel  ajal  pole  üldse  kuulanudki. See  on  küll  juba  riikliku  õppekava  tasandil,  kuid  õpetada  asju  mida  läheb  edaspidises  elus  ka  vaja. Paljud  õpilased  ei  kuula  tunnis.  seega  tuleks  vaadata  ise  endasse Õpilased  peaksid  andma  suurema  panuse  omalt  poolt. Õpetada  rohkem  elulisi  asju Vähem  kodutöid  ja  kontrolltöödeks  võiks  õppida  tunnis  korralikumalt. Tuleks  välja  jäDa  liigsed  kodused  ülesanded Õpilasi  tuleks  rohkem  moFveerida

18. Milliste  teemade  otsustamisse  võiks  kaasata  õpilaste  esindajaid? Hindamissüsteemid,  üritused,  lihtsalt  õpilaste  eest  rääkimine  (asjad  millest  klassid  omavahel  räägivad  ja  probleemideks  peavad) Kõiki  teemad,  mis  puudutavad  õpilasi. Mida  müüa  kooli  puhveFs Koolielu  parandamine,  toitlustus  jne.  Kõikide  teemade  juures  peaks  ikkagi  arvestama  õpilaste  heaoluga  ja  sellega,  et  nad  õpivad  enda  tulevikuks  miDe  õpetajatele   hinneteks. Seaduste  või  muudatuse  vastuvõtmisega.  Kui  võetakse  mingi  muudatus  koolis  vastu  siis  see,  mida  õpilasesindus  arvab  võiks  kedagi  ka  huvitada.  MiDe  et  nad   arvasid,  et  see  ei  ole  hea  aga  õpetajad  ja  muud  inimesed  arvavad,  et  see  on  hea  ju  siis  nii  ikka  jääb. Arvan,  et  õpilasesindusel  on  piisav  kaasarääkimisvõimalus  õpilastega  seotud  teemadesse 21


9. klass

11. klass

Põhikirja muutumisse  ja  kooli  toitlustusprogrammi  muutumisse

19. Kommentaarid  ja  e/epanekud  kooli  arendamise  teemal  (kokkuvõtlikult) Väga  hea,  et  gümnaasium  hakkab  samuF  saama  tasuta  koolitoitu.   Meie  kool  võiks  tegeleda  rohkem  sellega  et  meil  võiks  tekkida  rohkem  erinevate  teadus  ja  humanitaar  harudega  kallakuid Suurem  tähelepanu  klassidele  kus  on  halb  keskmine  hinne. Rohkem  kooskõlastamist  õpilastega. Mõned  ained  (karjääri  nõustamine)  võiksid  olla  suurema  mahuga  ja  sisukamad. koolitoidud,  mida  saab  osta  sööklast,  on  küll  head,  kuid  FhFlugu  makstes  2,50  prae  eest,  loodan  ma  ka  sealt  kõhu  täis  saada. Olge  uhked  et  selles  koolis  nii  palju  kauneid  neiusid  on.  VarsF  on  nad  4  tuule  poole  lennanud  (loe:  välismaale  pagenud).  Nad  on  rahvusaarded. Kontrollida  õpetajate  suhtumist  oma  töösse Olla  julgustavamad  õpilaste  ja  nende  arvamuste  suhtes

22

Profile for Jaanus Lekk

9 11  

9 11  

Advertisement