Page 1

1 LÄÄKELASKUHARJOITUKSIA 1. Voltaren Rapid 50 mg/tabl. on tulehduskipulääke. Potilaalle on määrätty Voltarenia 150 mg vuorokaudessa jaettuna kolmeen annokseen. Kuinka pitkäksi aikaa potilaalle riittää XXVIII tablettia? 2. Kuinka pitkäksi aikaa riittää 250 ml:n lääkepullo, kun lääkkeen annostelu on a) 20 ml x 3 b) 15 ml x 2? 3. Diabetespotilaan tulee saada aamuisin 30 IU insuliinia. Insuliiniliuoksen vahvuus on 100 IU/ml. Miten annostelet lääkkeen? 4. Lääkeliuoksen pitoisuus on 40 mg/ml. Potilaalle on määrätty vaikuttavaa ainetta 30 mg x 2. Kuinka paljon annat lääkettä kerralla? 5. Lääkeliuoksen pitoisuus on 4 %. Kuinka paljon lääkettä annetaan potilaalle, jonka tulisi saada 40 mg vaikuttavaa ainetta? 6. Digoxin-tabletin vahvuus on 0,25 mg. Potilaan tulisi saada 125 µg digoksiinia vuorokaudessa kerta-annoksena. Miten paljon annat lääkettä? 7. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on 0,2 ml:ssa 2,5 -prosenttista lääkeliuosta? 8. Potilaalla on menossa XL tabletin lääkekuuri ja hän ottaa lääkettä ½ tablettia x 3. Kuinka monta vuorokautta kuuri kestää? 9. Lääkäri on määrännyt 15 kg painavalle lapselle Amorion -antibioottilääkettä 40 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen kahden viikon ajan. Amorion -oraalisuspension pitoisuus on 100 mg/ml. Miten annostelet lääkkeen? 10. Lääkeliuoksen pitoisuus on 2,5 %. Kuinka paljon lääkettä annetaan potilaalle, jonka tulisi saada 20 mg vaikuttavaa ainetta? 11. Lääkeliuoksen pitoisuus on 50 mg/ml. Potilaalle on määrätty 20 mg x 2. Miten annostelet lääkkeen?


2 12. Lääketabletti sisältää 30 mg vaikuttavaa ainetta. potilaalle on määrätty vaikuttavaa ainetta 45 mg x 2. Kuinka monta tablettia on lääkeannos? 13. Kuinka monta litraa 0,5 -prosenttista lääkeliuosta voidaan valmistaa 12,5 grammasta lääkejauhetta? 14. Lääkeliuoksen pitoisuus on 5 mg/ml. Potilaalle on määrätty vaikuttavaa ainetta 2500 µg. Kuinka paljon annat lääkettä? 15. Lääkeliuoksen pitoisuus on 7,5 %. Kuinka paljon lääkettä annetaan potilaalle, jonka tulisi saada 150 mg vaikuttavaa ainetta? 16. Vanhukselle on määrätty verenpaine- ja sepelvaltimotautilääkkeeksi Emconcor 5 mg -tabletteja. Annosteluohjeen mukaan vanhuksen tulisi ottaa Emconcoria puoli tablettia aamuisin aamiaisen yhteydessä. Kuinka kauan XXX kappaleen tablettipakkaus kestää? 17. Kuinka paljon tarvitset sokeria valmistaaksesi 4 litraa 2 -prosenttista sokeriliuosta sokerista ja vedestä? 18. Lapsipotilaalle annettavan lääkkeen annosteluohje on 0,005 mg/kg/vrk. Lääkkeen pitoisuus on 50 μg/ml. Kuinka monta millilitraa lääkettä annetaan 25 kg painavalle potilaalle? 19. Lääkkeen vahvuus on 75 mg/tabl. potilaan annostukseksi on määrätty 1½ x 3. Kuinka paljon potilas saa vaikuttavaa ainetta a) kerta-annoksessa b) vuorokaudessa? 20. Lääkeliuoksen pitoisuus 25 mg/ml ja annosteluohje on 0,5 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen. Miten annostelet lääkkeen potilaalle, joka painaa 40 kg? 21. Kuinka paljon tarvitset sokeria valmistaaksesi puoli litraa 2,5 -prosenttista sokeriliuosta sokerista ja vedestä? 22. Lääkekapseli sisältää 700 µg vaikuttavaa ainetta. potilaan annostelu on 2 kaps x 3. Kuinka monta milligrammaa potilas saa vaikuttavaa ainetta a) kerta-annoksena b) vuorokaudessa?


3 23. Kuinka paljon suolaa on kahdessa litrassa 0,9 -prosenttista ruokasuolaliuosta? 24. Mikä on 0,5 -prosenttisen lääkeliuoksen pitoisuus yksiköissä mg/ml? 25. Vadelman makuisen Amoxin -liuoksen vaikuttava aine on amoksilliini. Liuoksen pitoisuus on 50 mg/ml. 18 kg painavalle lapselle on määrätty otiittiin amoksilliinia 40 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen. Miten annostelet lääkkeen? 26. Lääkkeen pitoisuus on 25 mg/tabl. Potilaalle on määrätty vaikuttavaa ainetta 37,5 mg vuorokaudessa jaettuna kolmeen annokseen. a) Miten annostelet lääkkeen? b) Purkissa on jäljellä XLIX tablettia. Kuinka kauan lääkkeet riittävät potilaalle? 27. Potilaalle on määrätty säärihaavojen hoitoon kaliumpermanganaattiliuosta. Kaliumpermanganaattiliuos valmistetaan ottamalla 5 gramman kaliumpermanganaatti-kuiva-ainepussi ja lisäämällä siihen vettä ad 5 litraa. Mikä on näin saadun lääkeliuoksen pitoisuus a) prosentteina b) yksikössä mg/ml? 28. Atenololi -ensihoitolääkkeen pitoisuus on 0,05 %. Potilaan tulisi saada 2 mg Atenololia kerta-annoksena i.v.. Paljonko lääkettä annetaan? 29. Lääketabletti sisältää 25 mg vaikuttavaa ainetta. Potilaalle on määrätty vaikuttavaa ainetta 75 mg vuorokaudessa. Lääkettä annetaan kahdeksan tunnin välein. a) Miten annostelet lääkkeen? b) Lääkettä on jäljellä CXI tablettia. Kuinka kauan ne riittävät? 30. Potilaalla on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta. Lääkkeeksi hänelle on määrätty tyroksiinihormonia. Käytettävissä on 0,1 mg:n Thyroxin-tabletteja. Tyroksiinin aloitusannos on 0,025 mg vuorokaudessa ja annosta nostetaan vähitellen 0,1 mg:aan vuorokaudessa. Miten paljon annat lääkettä a) lääkityksen aloitusvaiheessa b) sopeutumisvaiheen jälkeen? 31. Potilaalle määrätään stafylokokin aiheuttaman tulehduksen hoitoon Staflocil -valmistetta. Staflocil -injektiokuiva-aine otetaan käyttöön liuottamalla 1 g kuivaainetta steriiliin veteen ad 20 ml. Mikä on injektionesteen pitoisuus a) yksikössä mg/ml b) prosentteina?


4 32. Kuinka paljon vaikuttavaa lääkejauhetta tarvitaan, jotta voitaisiin valmistaa puoli litraa 1,5 -prosenttista lääkeliuosta? 33. Kahden millilitran penisilliiniampulli sisältää 1 000 000 IU penisilliinikuiva-ainetta. Potilaalle on määrätty 1,5 miljoonaa IU x 6. Miten annostelet lääkkeen? 34. Kuinka paljon valmista 2 -prosenttista lääkeliuosta voidaan valmistaa 25 grammasta lääkejauhetta? 35. Potilaalle on määrätty annettavaksi ibuprofeiinia 600 mg x 2. a) Miten annostelet lääkkeen, kun käytettävissä on Burana 400 mg -tabletit? b) Kuinka pitkään potilaasi käytössä riittää XXIV tablettia? 36. Potilaalle on määrätty 4 mg vaikuttavaa ainetta kerta-annoksena. Käytettävissä olevan lääkkeen pitoisuus on 10 mg/ml. Kuinka paljon lääkettä annetaan? 37. Kuinka paljon valmista 0,4 -prosenttista lääkeliuosta voidaan valmistaa 500 milligrammasta lääkejauhetta? 38. Miten valmistat litran 5 -prosenttista sokeriliuosta sokerista ja vedestä? 39. Kaliumvarastoliuos sisältää 2 mmol/ml kaliumkloridia. Sydänvaivoista kärsivän potilaan tulisi saada vuorokauden aikana 40 mmol kaliumkloridia. Kuinka monta millilitraa varastoliuosta tarvitaan? 40. Potilaalle, joka painaa 40 kg, on määrätty vaikuttavaa lääkeainetta 3 mg/kg/vrk. Lääke annostellaan kahdeksan tunnin välein. Käytettävissä on 20 mg:n tabletteja. Miten annostelet lääkkeen? 41. Pendysin -kuiva-aineen annos sisältää 1,2 milj. IU penisilliiniä. Kuiva-aine liuotetaan pakkauksessa olevaan liuotinnesteeseen, jolloin saadaan 5 millilitraa penisilliiniliuosta. a) Mikä on näin saadun liuoksen pitoisuus yksikössä IU/ml? b) Kuinka paljon penisilliiniä on 2 ml:ssa käyttövalmista liuosta? c) Potilaalle on tarkoitus antaa 300 000 IU penisilliiniä. Kuinka paljon liuosta mittaat ruiskuun? 42. Petidin -lääkkeen pitoisuus on 50 mg/ml. Lapsen pitää saada esilääkkeenä 15 mg vaikuttavaa ainetta. Kuinka paljon lääkettä annetaan?


5 43. Lääkeliuoksen pitoisuus on 1 mg/ml. Potilaalle on määrätty vaikuttavaa ainetta 500 µg x 2. Miten annostelet lääkkeen? 44. Kahden millilitran penisilliiniampulli sisältää 2 miljoonaa IU penisilliinikuiva-ainetta. Kuinka paljon penisilliiniä on puolessa millilitrassa liuosta? 45. Lääkeliuoksen pitoisuus on 250 000 IU/ml. Potilaalle annetaan 0,2 millilitraa lääkeliuosta kaksi kertaa vuorokaudessa. Kuinka paljon potilas saa vaikuttavaa ainetta a) kerta-annoksena b) vuorokaudessa? 46. Miten valmistat 0,8 litraa 0,9 -prosenttista suolaliuosta suolasta ja vedestä? 47. Lääkeliuoksen pitoisuus on 2,5 mg/ml. Potilaalle annetaan 0,8 millilitraa lääkeliuosta kaksi kertaa vuorokaudessa. Kuinka paljon potilas saa vaikuttavaa ainetta a) kerta-annoksena b) vuorokaudessa? 48. Lääkäri määräsi potilaalle 0,003 g morfiinia suoneen pistettynä. Morfiiniliuoksen pitoisuus on 20 mg/ml. Kuinka paljon morfiiniliuosta vedät ruiskuun? 49. Lääkäri määrää potilaalle voimakkaaseen kipuun 0,04 mg fentanyyliä i.v. kertaannoksena. Fentanyl -liuoksen pitoisuus on 50 µg/ml. kuinka paljon lääkettä annetaan? 50. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa lääkeainejauhetta tarvitaan, jotta voitaisiin valmistaa 25 ml 1 -prosenttista lääkeliuosta? 51. Kuinka monta milligrammaa vaikuttavaa ainetta on a) 10 ml:ssa 2 -prosenttista lääkeliuosta b) 10 ml:ssa 0,5 -prosenttista lääkeliuosta c) puolessa litrassa 0,5 -prosenttista liuosta? 52. Penisilliinipullossa on 5 miljoonaa ky penisilliiniä neljässä millilitrassa nestettä. Annat potilaalle 375 000 ky penisilliiniä. Kuinka paljon liuosta tarvitset? 53. Kuinka paljon vaikuttavaa lääkejauhetta tarvitaan, jotta voitaisiin valmistaa 0,7 litraa 0,5 -prosenttista lääkeliuosta?


6

Koulutusohjelmien lääkelaskutehtävät  

lääkelaskuja koulutusohjelmiin

Advertisement