Page 1

Välja yrke och hÜgskoleutbildning 2011/2012

www.saco.se/valjayrke


SISTA ANSÖKNINGSDAG

27 APRIL 2012

Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor får någon gång ont i rygg, nacke eller drabbas av en idrottsskada, besvär som naprapaten är specialist på att behandla. Naprapater utgör Sveriges största yrkesgrupp inom avancerad manuell medicin och naprapatprogrammet ger dig en stabil grund att bygga din framtid på. Ett spännande yrkesliv väntar dig. Läs mer på www.nph.se

N A P R A PAT Gilla oss på Facebook, följ oss på Twitter © 2011 Naprapathögskolan, Kräftriket 23A, 114 19 Stockholm • Tel 08-16 01 20 • info@nph.se

HÖGSKOL AN

s ca n d i n av i a n c o ll eg e o f n a p r a pat h i c m a n u a l m e d i c i n e


HUR GÅR DET FÖR DEM? Träffa våra tidigare studenter och se vad de gör nu.

www.gu.se/ bekant

“It’s a jungle out there”

För att inte gå vilse i utbildningsdjungeln:

Där hittar du Sveriges alla högskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor i en och samma söktjänst samt ett stöd för att välja.


Välkommen till Välja yrke 2011/2012 Vi som ger ut den här boken är Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Våra 23 medlemsförbund är professionella yrkesförbund och det är hos något av dessa som du kommer att bli medlem som högskolestudent eller nyexaminerad akademiker. Saco och förbunden har tillsammans mer än 600 000 medlemmar inom mer än 100 olika yrken. I sin dagliga verksamhet hjälper de sina medlemmar bl a vid löneförhandlingar och arbetsrättliga frågor och har därför den bästa tänkbara kunskapen om både utbildningar och arbetsmarknad för de yrken de representerar. Denna kunskap delar vi med oss av här för att hjälpa dig att göra ett medvetet studieval. Den här boken handlar om högskoleyrken och vänder sig främst till dig som funderar på att läsa vidare efter gymnasiet och

vill veta mer om vilka valmöjligheter du har. Du kommer att upptäcka många yrken som du inte ens visste existerade och vi hoppas att det ger dig inspiration inför ditt utbildningsval. Yrkena är sorterade i alfabetisk ordning – se registret längst bak i boken. Under Yrken A-Ö kan du läsa om vad yrket innebär, hur man utbildar sig, om lön och arbetsmarknad. De yrken vi berättar om här kräver eftergymnasial utbildning. Du kan alltså inte läsa om de yrken som gymnasiets yrkesprogram leder till. Några av yrkena i boken är inte Sacoyrken, men vi har bedömt att de är viktiga att ha med och har tagit hjälp med att beskriva dem av andra sakkunniga. Bokens innehåll och mycket annat nyttigt hittar du också på www.saco.se/valjayrke

Lycka till med ditt studieval!

Sacos 23 förbund står för innehållet i yrkestexterna Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Jusek Kyrkans Akademikerförbund Leg. Sjukgymnasters Riksförbund Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Officersförbundet Reservofficerarna Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ

Denna bok är utgiven av: Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation www.saco.se genom Saco Studentmässor AB E-post: sandra.wahlgren@saco.se Redaktionskommitté: Sandra Wahlgren och Mona Donnerfjord, Saco Studentmässor AB Omslagsfoto: colourbox.com ISSN 0349-1889

SRAT Sveriges Arkitektförbund Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Fartygsbefälsförening Sveriges Ingenjörer Sveriges läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Tandläkarförbund Sveriges universitetslärarförbund, SULF Sveriges Veterinärförbund

Publiceras även på www.saco.se/valjayrke Produktion: Rivista, www.rivista.se Projektledning: Pernilla Falkman-Berger, Rivista Grafisk form: Attila Hein Annonser: Johan Luckhaus, 031–708 16 34 Tryck: Uniprint, Estland, 2011, upplaga: 105 000 ex. Beställningar kan göras på www.saco.se/valjayrke Pris: 50 kr/st inkl. moms, exkl porto


SACO

Att bli akademiker – inte bara ett yrkes- eller utbildningsval När man väljer till högskolan handlar valet inte bara om ämnen och yrken. Det handlar också om högskolan som sådan. Om du ska bli akademiker är det mer än civilingenjör eller jur.kand. eller pol.mag. Akademin handlar om kunskaper i olika ämnen, men också om bildning i bredare mening. Du läser humaniora eller naturvetenskap eller vård, men du tränar dig också i att förstå omvärlden och samhället. När universitetet fungerar som bäst lär du dig inte bara dina egna kurser. Du fikar

www.saco.se/valjayrke

och delar korridor och bråkar med vänner som läser helt andra ämnen, som kommer från andra delar av landet och världen och som har andra erfarenheter än du. Någonstans på den vägen börjar du bli akademiker.

Gunnar Wetterberg

Samhällspolitisk chef Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

3


SACO STUDENTMÄSSOR

Välkommen till Saco Studentmässor! ter kan du få hjälp med dina funderingar Varje år i november/december anordnar kring utbildningsvalet och på något av våra vi Saco Studentmässor i Stockholm och 70 kostnadsfria miniseminarier får du allt Malmö. Mässorna är till för dig som fundeifrån vägvalsinspiration till information rar på att plugga vidare efter gymnasiet. om yrke, utbildningar och arbetsmarknad Här träffar du representanter för unisamt goda versitet och Vinn en studentskiva! råd inför högskolor, Förbered dig och gör ett schema planeringen Yrkeshögpå vår webbplats av utlandsskola och KY, www.saco.se/sacomassor studier. folkhögskoAlla är vällor och prikomna till våra mässor, men många besöker vata utbildningar, utländska utbildningar, framtida arbetsgivare och flera myndigheter oss med sin skola. Fråga gärna din skolas studievägledare om ert besök. och organisationer som du kan behöva ha kontakt med när du ska börja studera. Det är jätteviktigt att du förbereder ditt Saco med förbund finns givetvis också mässbesök – då får du ut mycket mer av på plats och svarar på frågor om sina yrken tiden där. angående jobben, utbildningen, lönen och Dessutom har du chans vinna väldigt arbetsmarknaden. intressanta priser. I vår studie- och yrkesvägledningsmon-

2011 Malmö 23 november, kl. 9–16 Stockholm 1–2 december, kl. 9–17/9–16 Entréavgiften är 50 kr i Stockholm och 30 kr i Malmö.

4

2012 Stockholm 29–30 november Malmö 5 december Läs mer på www.saco.se/sacomassor

www.saco.se/valjayrke


150 FOLKHÖGSKOLOR VÄNTAR PÅ DIG! Folkhögskolan är en skolform där människor får lära, växa, mötas och agera – för att få behörighet till högre studier, utveckla ett intresse eller utbilda sig till ett yrke.

Behörighetsgivande kurser: • Allmän kurs – för att komplettera och bli behörig till högskolan. Finns på alla folkhögskolor.

Profilkurser: • konst • dans • musik • teater • miljö • skriv • idrott • internationell • data/IT

Yrkesutbildningar: • fritidsledare • journalist • drama-/teaterpedagog • kyrkomusiker • friskvårdare • behandlingspedagog • personlig assistent • entreprenör m.fl.

Nyfiken? info@folkhogskola.nu • 08-796 00 50


Mera bra information inför studievalet

Framtidsutsikter – finns det jobb? Varje senhöst ger Saco ut rapporten ”Framtidsutsikter”, med Sacoförbundens prognoser för arbetsmarknaden om fem år för ett stort antal högskoleyrken, dvs om det blir brist på arbetskraft, balans på arbetsmarknaden eller överskott på arbetskraft. Vi vill att du ska göra ett medvetet val när du väljer utbildning. Du ska självklart välja med hjärtat och efter vad du tycker är roligt, men du bör också skaffa dig en uppfattning om hur arbetsmarknaden ser ut när du är klar med din utbildning. I Välja yrke berättar vi om arbetsmarknaden idag, medan du i rapporten alltså får veta hur vi tror att det ser ut när du har pluggat färdigt om 5 år.

MEN… Tänk på att prognoser bara är kvalificerade gissningar. Därför ska du inte bygga ditt val helt på arbetsmarknadsprognoser. Sacos prognoser är ändå, tack vare våra förbunds kunskaper, den bästa gissning du kan få. Rapporten ”Framtidsutsikter” ges ut i samband med Saco Studentmässa i slutet av november och finns att hämta i Sacos monter. Rapporten finns också som pdf-dokument på www.saco.se/finnsdetjobb

Utbildningar för dig som vill bli sjuksköterska socionom diakon kyrkomusiker teolog psykoterapeut Träffa oss på SACO:s studentmässa i Stockholm 1-2 december eller läs mer på www.esh.se


Mera bra information inför studievalet

20

10

|H el Oss ena Pe ian rs Wen son nstr öm

All t om ung arb a be Sa co ets höv sam ma ma e nfa tta rkn r vet r fo rsk ad a nin en gen

Namnlöst-1 1

Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden I rapporten ”Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden” har vi sammanställt dagens forskning om utbildning och arbetsmarknad. Här får du allt från korta tydliga råd och rekommendationer till mer fördjupad information. Några exempel på vad du kan läsa om: 4 Vad man pluggar är betydligt viktigare för den framtida lönen och inkomsten än var man gör det. 4 Den sammanlagda lönen under yrkeslivet påverkas av utbildningstiden. Mycket som förlänger den ”vanliga” studietiden påverkar också livslönen negativt, som tex sabbatsår och jorden-runt-resor. 4 Däremot har arbetslivserfarenhet alltid positiv betydelse för den framtida lönen. 4 Bästa valet ur livsinkomstsynpunkt är korta utbildningar som leder till jobb

www.saco.se/valjayrke

2010-08-30 15:45:45

med relativt höga löner. Då blir avkastningen maximal. 4 Utlandsstudier lönar sig, framför allt socialt och personlighetsmässigt. Däremot kan forskningen inte påvisa något plus i lönekarriären. 4 Den som jobbar under studietiden tycks också tjäna mer och vara mindre arbetslös än de som bara pluggar. Men forskningen visar också att det inte är jobbet i sig som spelar roll. Istället tycks sambandet vara att det är samma ambitiösa och högpresterande studenter som både jobbar under studietiden och lyckas bra på arbetsmarknaden.

Hela rapporten hittar du på www.saco.se/godarad

7


Mera bra information inför studievalet

Fler källor till inspiration Webbplatsen Välja yrke & högskoleutbildning På www.saco.se/valjayrke hittar du förutom det som finns i den här boken frågespalten Fråga studievägledaren, tester, planeringsverktyg, tips och råd, framtidsprognoser, information om utlandsstudier och mycket mer.

Väljayrkebloggen På www.valjayrkebloggen.se kan du följa andra ungdomars beslutsvånda inför högskolevalet och läsa om hur det gick för dem som valde förut. Flera av dem som började blogga om sitt högskoleval pluggar nu på högskolan. FACEBOOK Besök oss på facebook.com/valjayrke och läs både senaste nytt och tävlingar!

Håll drömmen levande. Tänk vidare.

Högskolan i Halmstad 035-16 71 00 • www.hh.se


ANNONS

Profilera dig på arbetsmarknaden

M

ed en kurs som ger dig specialistkompetens blir du hetare på arbetsmarknaden. En akademisk examen garanterar inte längre ett spännande arbete. De flesta arbetsgivare letar i dag efter specialkompetens och kompletterande meriter. De söker den fördjupade kompetensen som berättar om ditt personliga engagemang och dina framtida karriärplaner. Det här är ett av flera exempel på kurser som du kan läsa för att förstärka din profil i arbetsgivarens ögon. Och du läser på distans. På tider och platser du själv bestämmer, på helfart, halvfart eller kvartsfart. Flera kursstarter under året, efteranmälan är möjligt fram till kursstart.

WEBBASERAD GRUNDKURS I FINANSIELL MATEMATIK 7,5 HP (SF271V)

Under senare år har modellering av finansiella marknader tilldragit sig stort intresse och idag finns det

stor efterfrågan på denna typ av kompetens. Företag och privatpersoner utsätts ofta för risker som de egentligen inte vill ta. Råvarupriser, växelkurser och räntor förändras över tiden. Värdet på värdeportföljer, t ex pensionsfonder, utsätts för stokastiska variationer. På den finansiella marknaden finns därför olika typer av finansiella kontrakt, som terminskontrakt och optioner. De gör att man kan försäkra sig mot riskerna - och också spekulera i dem. Den finansiella matematiken behandlar dels hur finansiella kontrakt kan prissättas och dels hur finansiella risker kan uppskattas och minimeras. Kursen riktar sig i första hand till dig som vill skaffa dig en allmänbildning inom finansiell matematik. Kanske jobbar du inom bank- och finansväsendet, eller så har du gått en högskoleutbildning i finansiell ekonomi och vill öka din förståelse för den matematiska modelleringen och analysen av dessa modeller.

EXEMPEL PÅ NÄTKURSER SOM DU KAN LÄSA FÖR ATT FÖRSTÄRKA DIN KOMPETENSPROFIL: • Webbaserad kurs i finansiell matematik 7,5 hp • Kommunikationsdesign för innovatörer och entreprenörer 7,5 hp • Digital kompetens och lärande 8 hp • Programmeringsteknik, 6 hp • Miljövetenskap. Fysiken med tillämpningar 6 hp

Läs mer på KTH Resurscentrum för nätundervisning: www.kth.se/rcn

Välkommen med din anmälan!


ATT VÄLJA UTBILDNING

Sacos studievägledare ger råd och tips till dig som ska välja utbildning Du som läser det här ska troligen snart lämna gymnasiet. Eller så befinner du dig i något annat vägskäl i livet och är nu redo för nästa steg i din utbildnings- och yrkeskarriär. Det innebär att du står inför beslut som kan kännas både stora och ibland också svåra. I dag finns oändligt många möjligheter. Men den här valfriheten innebär också att du själv måste ta ansvar för att skaffa dig den överblick och de kunskaper som behövs för att kunna göra bra val. För det krävs både tid och energi, och inte minst en hel del kreativitet från din sida. Men se inte detta som ett stort ödesdigert val som avgör hur resten av ditt liv kommer att utvecklas. Vägen genom utbildningar och arbetsliv kommer att vara kantad av situationer som kräver att du gör olika val som varje gång öppnar nya möjligheter och leder till nya val. De flesta människor har tagit både krokiga och inte alltid så självklara vägar genom sina karriärer. Om du frågar de som kommit en bit på väg i sina yrkeskarriärer så tror jag

Sussi Thuré Studie- och yrkesvägledare på www.saco.se/valjayrke

10

du förstår vad jag menar. Några exempel på sådana berättelser hittar du på Sacos webbplats här www.saco.se/hurvivalde . Även för dig som vet vad du har för mål och vad du vill studera finns det en hel del som du bör ta reda på innan du går vidare. Behörigheter och antagningsregler samt ekonomi under studietiden är några viktiga saker att kolla upp. Du bör kanske också ta reda på hur framtiden ser ut inom det område du tänkt dig. Löner och arbetsförhållanden samt utvecklingsmöjligheter är bra att kolla upp så att det inte kommer som en överraskning när du är klar med dina studier. Var nyfiken och kreativ så får du upp ögonen för sådant som du inte visste fanns eller som du inte tänkt på som alternativ för just dig. Det är alltså en god investering att lägga tid och energi på att skaffa så mycket kunskap som möjligt innan du gör dina val. Som studievägledare tycker jag att det allra viktigaste är att du tillåter dig att se både möjligheter och eventuella svårigheter – fastna inte vid svårigheterna så att de blir till oöverstigliga hinder som stoppar dig att ta vara på de möjligheter som alltid finns. Om du kör fast kan det vara bra

www.saco.se/valjayrke


ATT VÄLJA UTBILDNING att ta hjälp av en professionell studie- och karriärvägledare. Du kan hitta vägledare hos de flesta utbildningsanordnare (skolor, vuxenutbildning, universitet, högskolor) och ibland på arbetsförmedlingar och kommunala vägledningscenter samt på privata karriärvägledningsföretag. De flesta professionella utbildade vägledare arbetar enligt en modell som bygger på några enkla steg. För att en individ ska kunna fatta ett väl underbyggt val behövs först kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de innebär men också kunskaper om sig själv när det gäller intressen, egenskaper och förmågor. Därefter försöker man väga samman dessa kunskaper och insikter så att ett

beslut kan fattas och att beslutet förverkligas genom att tex söka en utbildning eller ta något annat steg i karriären. Lite stöd med att tänka enligt den här modellen kan du få via Sacos vägvalssajt www.saco.se/valjayrke , tester och planeringsverktyg . På samma webbplats kan du också ställa frågor till mig – Sacos studievägledare om du har kört fast.

Behöver du hjälp? Om du inte kommer vidare på egen hand kan du fråga vår studievägledare på

www.saco.se/valjayrke/fragasyo

Namnlöst-1 1

2010-09-07 15:59:27


Saco Studentråd

Saco Studentråd ger tips inför framtiden som student Studentdagen kommer troligen att vara en av de bästa dagarna i ditt liv. En helt ny värld väntar dig när du fått ditt slutbetyg i handen. Ska du plugga, resa, jobba? Det finns så många möjligheter men ingen som kan ge dig svaren. Saco Studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Vi har nästan 100 000 medlemmar som alla en gång har tagit beslutet att börja plugga. Vi har alla suttit framför studera.nu, klickat på en knapp och tagit klivet från att vara elev till att vara student. Det var ett läskigt steg, men för de allra flesta är det värt det. För att göra steget lite enklare att ta har vi här samlat några av de frågor som vi gärna hade velat ha svar på innan vi började plugga. HUR VÄLJER JAG? Först ska du bestämma dig för om du vill plugga eller inte. Att ta steget in på ett universitet eller en högskola ska vara ditt beslut. För att bestämma dig för en utbildning bör du göra en ordentlig undersökning kring vad olika utbildningar innebär och vilka storters jobb de kan leda till. Gör gärna mer än att bara läsa kurskataloger. Prata med gamla studenter och fråga vad de gör idag och vad de tyckte om utbildningen. Bestäm dig för vad du vill ha ut av studieorten. Studentliv, storstad, idrott, nära hem? Det finns många anledningar att välja en viss stad att plugga i. Det kan också vara bra att se om utbild-

12

ningen har en stark så kallad arbetslivsanknytning, till exempel erbjuder praktik eller har externa föreläsare. En stark arbetslivsanknytning kan hjälpa dig att bygga upp ett bra nätverk som kan vara till god hjälp när du söker jobb efter avslutade studier. VAR FÅR JAG PENGARNA IFRÅN? När du ansöker till universitet eller högskola kan du markera om du vill ha studiemedel. Det är Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som har hand om lån och bidrag till studerande. Läs mer under avsnittet Högskolestudier/Studiemedel. Du kan även ha rätt till bostadsbidrag. Mer om det hittar du på Försäkringskassans hemsida. BOENDE OCH FRITID Det absolut viktigaste rådet vad gäller boende är att börja leta i tid! Bostadsbristen är stor på många studieorter, och ju tidigare du börjar förbereda dig för en eventuell flytt, desto lättare kommer du att hitta en bostad. På högskoleorterna finns studentkårer eller nationer som kan hjälpa dig som nyanländ student. Många väljer att dela lägenhet med vänner, nya eller gamla sådana, eller att bo i studentkorridor. Då har man eget rum men delar kök och kanske badrum. Båda dessa boendeformer gör det lätt att lära känna nya vänner och det är ofta billigare och enklare än att skaffa en egen lägenhet. Priserna för ett studentrum eller lägenhet

www.saco.se/valjayrke


brukar ligga mellan 2 000 och 4 000 kronor i månaden. Till sist vill Saco Studentråd uppmana dig till en sak: engagera dig! Stå i baren på studentpuben, gå med i ett politiskt studentförbund, bli kåraktiv eller engagera dig fackligt. Oavsett vad du väljer kommer aktiviteter vid sidan om studierna ge dig vänner, kunskaper och kontakter du aldrig annars skulle ha haft. Kanske kommer din kompis i studentteatern en gång vara den personalchef som ger dig ett jobb? Framförallt är engagemanget otroligt roligt och ger ett mervärde till dina redan intressanta studier! De flesta Sacoförbund har en studentsektion som du kan engagera dig i.

Saco Studentråd FAKTA OM SACO STUDENTRÅD 4 Saco Studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Vi samlar framtida akademiker inom de flesta utbildningsområden. Tillsammans är vi nästan 100 000 medlemmar. 4 Under din studietid har du mycket att vinna på att vara med i ett Sacoförbund. Bland annat erbjuds du intressanta föreläsningar, får möjlighet att påverka din utbildning samt får hjälp när det är dags att söka jobb. 4 Saco Studentråd vill påverka utbildningsoch arbetsmarknadspolitiken för att förbättra för studenters och nyexaminerades situation. Självklart är vi partipolitiskt obundna och drivs för studenter, av studenter. 4 Läs gärna mer på www.saco.se/student


HJÄLP INNAN OCH UNDER STUDIETIDEN Det är vi, Sacos förbund, som har skrivit om yrkena i den här boken: Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Jusek Kyrkans Akademikerförbund Leg. Sjukgymnasters Riksförbund Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Officersförbundet Reservofficerarna Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ

SRAT Sveriges Arkitektförbund Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Fartygsbefälsförening Sveriges Ingenjörer Sveriges läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Tandläkarförbund Sveriges universitetslärarförbund, SULF Sveriges Veterinärförbund

Vi kan hjälpa dig både innan och under högskolestudierna Yrkestexterna i den här boken har skrivits av Sacoförbunden. Vi har alla en sak gemensamt: våra medlemmar är högskoleutbildade. I arbetet med våra medlemmar har vi blivit specialister på våra yrken. Utnyttja vår kunskap! Du kan fråga oss om utbildningar, arbetsmarknad, löneutveckling och karriärmöjligheter för de yrken som intresserar dig. När du börjar studera kan du bli studerandemedlem, få råd och tips, medlemstidning plus en rad ytterligare förmåner. Några exempel på förmåner som många av oss ger våra studerandemedlemmar:

4 Hjälp med hur du marknadsför dig och skriver ett säljande CV när det är dags att ta klivet ut i arbetslivet. 4 Lönestatistik, så att du vet vilken lön du ska begära när du söker jobb. 4 Chansen att påverka utbildningspolitiken och din framtida arbetssituation genom att vara med i en nationell sektionsstyrelse. 4 Du kan följa med på events och workshops och knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden redan under studietiden. 4 Gratis olycksfallsförsäkring. 4 Förmånliga försäkringar och banklån.

Välkommen som studerandemedlem!

14

www.saco.se/valjayrke


VÄLJA A-KASSA Skicka sms Koka makaroner Ta körkort Baka Göra mål

Köpa julklappar

Välja skola Gå på lina Gå och lägga sig Logga ut från facebook

VÄLJA YRKE

Svårt Akademikernas a-kassa.

MITT YRKESVAL Namn: Jörg Pareigis Ålder: 34 Jobbar som: Doktorand i företagsekonomi och kursansvarig för Professional Skills Arbetsgivare: Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Foto: Maria Obed

Lätt

Vad är Professional Skills? – Det är ett samlingsbegrepp för förmågan att kunna kommunicera resultat skriftligt och muntligt, att kunna samarbeta i grupp och att använda effektiv mötesteknik. Men också hur man utvecklas till en bra ledare, hanterar konflikter samt planerar sin karriär. Saker som är viktiga för en student och för yrkeslivet. Varför ska man läsa Professionals Skills? – Jag har själv läst kursen på en internationell business school i Holland och har haft stor nytta av den i mitt yrkesliv. Det handlar om personlig utveckling och det mesta är praktiska övningar. Kursen löper genom hela studietiden uppdelat på fem olika moment, ett per termin. Studenten får frivilligt välja att gå kursen och det är upp till var och en vad man gör med den. Vad har du för råd till den som ska välja utbildning? – Välj det du trivs bäst med. Ett yrke ska man leva med länge.

För alla som pluggat på universitetet.

aea.se www.hhk.kau.se


HÖGSKOLESTUDIER

Det viktigaste kring högskolestudier Det finns olika former av utbildningar efter gymnasiet. Vanligast är studier på Universitet och Högskola men det finns även en del andra alternativ såsom Yrkeshögskola/KY utbildning och Folkhögskola och så förstås möjligheten att studera utomlands. Här beskriver vi det viktigaste om de olika utbildningsformerna. Vill du veta mer så kan du gå vidare via länkarna i texten. Universitet och högskola Att plugga på universitet och högskola skiljer sig en del från det du är van vid från gymnasiet. Studietakten är högre och antalet schemalagda undervisningstimmar är färre. Du måste läsa mer på egen hand och ta större ansvar för dina studier på högskolan. Dessutom fördjupar man sig ofta i ett ämne/en kurs i taget. Undervisningen på högskolor och universitet är alltid gratis, men du får själv betala kurslitteratur och annat studiematerial. Om du studerar på minst halvtid kan du söka studiemedel (bidrag och lån) från CSN. (Läs mer under rubriken Studiemedel.) Skillnaden mellan ett universitet och en högskola är att universitetet har rätt att utfärda examina på forskarnivå. Men en del högskolor har också rätt att bedriva forskarutbildning inom vissa områden. Dessutom är det oftast så att universiteten är större än högskolorna med fler studenter och ett bredare utbud av kurser och program.

16

Samtliga kurser och program som finns vid svenska universitet och högskolor hittar du på Högskoleverkets webbplats Studera. nu (www.studera.nu) Utbildningsprogram eller fristående kurser? Alla studier på högskola består av kurser av olika längd och på olika nivåer. Du kan antingen läsa fristående kurser eller gå ett utbildningsprogram. Utbildningsprogram I ett utbildningsprogram läser du de kurser som högskolan bestämt ska ingå i programmet. Många är obligatoriska men det brukar också finnas en del valfria kurser inom programmen så att man kan specialisera sig. Alla utbildningsprogram leder fram till någon form av examen. Fristående kurser Om du läser fristående kurser väljer du själv vilka kurser du vill läsa och i vilken ordning och takt du vill läsa dem. Det går att kombinera olika fristående kurser till en examen inom vissa områden. Vissa yrkesexamina, t.ex. läkarexamen och civilingenjörsexamen, kan du däremot bara få om du läser ett utbildningsprogram. Högskolepoäng Kurser och utbildningar på högskolan mäts i poäng. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp) och ett läsår 60 högskolepoäng (hp).

www.saco.se/valjayrke


HÖGSKOLESTUDIER Examina Inom högskolan finns olika typer av examina – generella examina men också särskilda yrkesexamina. Examina kan vara på olika nivåer beroende på hur mycket man fördjupat sig inom sitt område. Generella examina En generell examen kan du få både genom att läsa ett utbildningsprogram och genom att läsa fristående kurser. Observera att du måste ta hänsyn till en del regler för fristående kurser för att de ska leda till en examen. Kolla därför alltid med den högskola där du vill läsa vad som gäller för att fristående kurser ska leda till en examen. Grundnivå 4 Högskoleexamen, 120 högskolepoäng (hp), dvs två års heltidsstudier 4 Kandidatexamen, 180 högskolepoäng (hp), dvs tre års heltidsstudier Avancerad nivå 4 Magisterexamen, 60 högskolepoäng (hp), dvs ett års heltidsstudier 4 Masterexamen, 120 högskolepoäng (hp), dvs två års heltidsstudier Forskarnivå 4 Licentiatexamen, 120 högskolepoäng (hp), dvs två års heltidsstudier 4 Doktorsexamen, 240 högskolepoäng (hp), dvs fyra års heltidsstudier Yrkesexamina Utbildningar till yrken där det krävs legitimation eller viss behörighet leder till en yrkesexamen. Utbildningar som leder till yrkesexamina kan variera i längd och kan

www.saco.se/valjayrke

ligga på både grundnivå och avancerad nivå. Du kan inte få en yrkesexamen genom att läsa fristående kurser, utan måste gå ett utbildningsprogram. Apotekarexamen, arkitektexamen, brandingenjörsexamen, civilingenjörsexamen, lärarexamen och tandläkarexamen är exempel på yrkesexamina. Läs mer om vilka yrken som kräver en yrkesexamen under respektive yrke i yrken A-Ö. Betyg Det förekommer olika betygsskalor inom högskolan eftersom varje högskola själv kan bestämma vilken skala man vill tillämpa. Vanligt är en tregradig skala som kan ge betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). På en del högskolor har man som ett led i Bolognaprocessen (en anpassning som syftar till att göra högskoleutbildningar inom EU mer jämförbara med varandra) infört en ny, sjugradig betygsskala som består av fem godkända betyg: A, B, C, D och E – och två underkända betyg: Fx och F. Behörighet (förkunskapskrav) För att bli antagen till en utbildning på universitet/högskola måste du ha vissa förkunskaper detta kallas behörighet. Det finns både det som kallas grundläggande behörighetskrav som gäller alla utbildningar både program och kurser. Sedan finns det också det som kallas särskild behörighet som är krav på speciella förkunskaper kopplade till en särskild utbildning. Grundläggande behörighet kan du få på flera olika sätt: genom avslutade fullständiga studier på gymnasiet, komvux eller studier på folkhögskola.

17


HÖGSKOLESTUDIER De särskilda behörighetskraven är olika för olika utbildningar. Oftast handlar det om att du ska ha läst vissa gymnasiekurser med minst betyget godkänt. Man har delat in dessa krav i något som kallas områdesbehörigheter som innehåller både de kurser som krävs för särskild behörighet men också de kurser som kan ge meritpoäng . Du hittar information om områdesbehörigheter på www.saco.se/ hogskolestudier och på www.studera.nu. För utbildningar på högre nivåer (avancerad nivå) brukar det handla om tidigare studier på högskolan, det vill säga du måste ha klarat av kurserna på en nivå innan du får fortsätta studera på nästa nivå. Detaljerad information om både grundläggande behörighet och vilka krav på särskild behörighet som ställs på de utbildningar du är intresserad av hittar du i universitetens och högskolornas utbildningskataloger, på deras webbplatser samt på www.studera.nu. Under de flesta av våra yrken kan du också läsa vilken särskild behörighet som gäller för den aktuella utbildningen. Antagning och urval Om det finns fler sökande än utbildningsplatser görs ett urval bland alla behöriga för att få fram vilka som ska bli antagna. Vanligaste urvalsinstrumentet är betyg och högskoleprov. Nytt från hösten 2010 är att även meritpoäng räknas och att sökande som kompletterat sin gymnasieutbildning hamnar i en särskild urvalsgrupp och att sökande från folkhögskola och de med (vissa) utländska gymnasiebetyg får egna urvalsgrupper.

18

Mer information om tillträdesregler och om urval finns på www.studera.nu. Kommer du in? Hur konkurrensen ser ut på olika utbildningar och vad antagningspoängen för olika urvalsgrupper har varit vid tidigare antagningsomgångar kan du läsa om på Verket för högskoleservice (VHS) webbplats www. vhs.se under rubriken ”Statistik”. Här finns antagningspoängen för nästan alla program på svenska universitet och högskolor. Om du vill veta antagningspoäng för fristående kurser får du gå in på respektive universitet/ högskolans egen hemsida, där detta brukar finnas. Om dina betyg inte räcker till kan du kanske försöka göra högskoleprovet och på så sätt öka dina möjligheter att bli antagen. Till vissa utbildningar, framförallt de konstnärliga, men också en del andra kan det också finnas något som kallas alternativ antagning och det brukar innebära att de sökande får göra arbetsprover, intervjuer och liknande som grund för antagning. Högskoleprovet Högskoleprovet är ett prov som ska mäta dina förutsättningar att klara högskolestudier. OBS! Högskoleprovet ger dig inte behörighet till högskolestudier, utan är bara ett sätt att öka dina chanser att komma in på en utbildning du redan har behörighet till. Läs mer på Högskoleverkets webbplats Studera. nu. Här kan du också hitta gamla prov som du kan öva på.

www.saco.se/valjayrke


GĂśr ett medvetet val! Allt om hĂśgskolestudier pĂĽ studera.nu.


MITT STUDIEVAL MITT STUDIEVAL Namn: Anna Bäcklund Namn: 31 Maria Ehlin Kolk Ålder: Ålder: 23 år Jobbar som: kiropraktor Intressen: Utbildningspooch lärare på Skandinaviska litik, fjäll och multisport Kiropraktorhögskolan Utbildning: LäkarArbetsgivare: utbildningen Mig själv och Kiropraktorhögskolan Utbildning (program högskola): Fem Hur tänkte du när duoch valde utbildning? Jag ville en utbildning som leder till års-studier påläsa Skandinaviska Kiropraktorhögarbete för och med människor. Läkarutskolan bildningen är väldigt bred och arbets-

marknaden innehåller många olika Hur tänkte duefteråt när du valde utbildning? alternativ. – Jag ville jobba med människor och Pluggar du i din hemort? hälsa. Tanken att hjälpa människor att - Jag kommer från Stockholm men valde minska smärta och symtom eller att att flytta norrut för att jag älskar snö och hjälpa idrottsmänniskor att kortavar ner för att jag hade hört att studentlivet rehabiliteringstid med hjälp av rätt roligt där. behandling lockade mig mycket. Kan du berätta lite om dinväldigt utbildning? Jag- har alltid varit aktiv och Läkarutbildningen består avidrottat mycket och får räkna blev med långa attlärarledd studera tid. tillMan kiropraktor en naturpågå. universitetet och kliniken. lig dagar väg att terminer har verksamhetsförlagd VarMånga studierna svåra? och den tar ibland mycket –utbildning Vi pluggade mycket i grupp ochavdet ens tid i anspråk. Men jag tycker att man gjorde långa pluggdagar/ kvällar lättare får mycket tillbaka. och roligare att ta sig igenom. Många Är studierna svåra? praktiska moment gjorde att klassen - Det är mycket inläsning i förhållande till blev väldigtMånga sammansvetsad. stark studietid. läkarstudenterEn studerar gemenskap bildades och jag fick mer än 40 timmar i veckan inräknatvänner de förverksamhetsförlagda livet! delen av utbildVad är detsom bästa ditt jobb? ningen oftamed är mellan 8-17 och därefter. –inläsningstid Att se att man gör förändringar i Hur är studentlivet? människors liv till det bättre. - Trevligt. Mycket idrott Vilket råd skulle du igeanknytning till andratill som ska också. välja utbildning? Har du några goda råd ? – Plugga hårt och öva mycket prakLivet blir sällan som man tänkt sig men tiskt. Börja tänka i god tid vart du ska oftast himla bra ändå. Välj brett men se etablera dig innan du till att ha ett intresse som kan ge energi slutat. en på när dagarna på till attBygg orkaupp studera patientkrets redan biblioteket blir för långa. under utbildningens sista del.

www.kiropraktik.edu

intervju maria väljayrke.indd 1

2011-09-22 17:08:13


HÖGSKOLESTUDIER Ansökan Ansökan till de allra flesta utbildningarna – både program och kurser görs via www. studera.nu. Där hittar du information både om vad som finns att söka till respektive antagningsomgång, hur du gör en ansökan och när du ska göra ansökan. Här finns också adresser till högskolornas egna webbplatser som har viktig information om utbildningens innehåll och vad den kan leda till på arbetsmarknaden mm. För nästan alla högskoleutbildningar, både fristående kurser och utbildningsprogram, gäller följande sista ansökningsdatum varje år: 4 15 april för utbildningar som startar på hösten. 4 15 oktober för utbildningar som startar på våren. Några få kurser och program har andra datum så kolla för säkerhets skull upp vad som gäller för just den utbildning du vill söka.

Studiemedel De flesta högskole- och universitetsutbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Du måste dock studera på minst halvtid och kursen får inte vara kortare än 3 veckor. Studiemedlet består av två delar: studiebidrag (680 kronor i veckan för heltidsstudier) och studielån (1 374 kronor i veckan för heltidsstudier) – beloppen är aktuella juni 2011. Om du vill kan du söka bara bidragsdelen, eller en mindre del av lånet. Det finns en gräns för hur lång tid du kan få studiemedel. För studier på högskola och universitet ligger denna på 240 veckor, vilket motsvarar 6 års studier. Om du har inkomst samtidigt som du får studiemedel kan det påverka hur mycket du får i studiemedel. Den maximala inkomst du får ha per halvår utan att studiemedlet påverkas kallas fribelopp. Lånedelen ska betalas tillbaka efter det att du studerat färdigt. Vilka regler som gäller för återbetalning kan du läsa mera om på CSN:s hemsida, www.csn.se.

YRKESHÖGSKOLAN I HÄRNÖSAND

Marknadens hetaste yrkesutbildningar! Apotekstekniker Elkrafttekniker eldistribution Drifttekniker Kraft & Värme Solenergitekniker med värmesystemkompetens Information om utbildningarna hittar du på www.hetautbildningar.se

w w w. h e t a u t b i l d n i n g a r. s e


ANDRA UTBILDNINGSVÄGAR

Andra utbildningsvägar Yrkeshögskolan Den 1 juli 2009 sammanfördes de eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är akademiska högskoleutbildningar till en ny utbildningsform – Yrkeshögskolan (YH). Det som tidigare har gått under namnet KY utbildning kommer successivt att övergå i Yrkeshögskolan fram till 2013. Gemensamt för de två utbildningsformerna YH och KY är att de utvecklas och ges i nära samverkan med arbetsmarknaden och utgår från behovet av kvalificerad arbetskraft inom olika branscher i olika delar av landet. Typiskt inslag i utbildningen är att man kombinerar teori med praktik. För behörighet krävs avslutad gymnasieskola eller motsvarande. Ibland förekommer också andra krav på förkunskaper som erfarenheter från relevant område eller annat.

Utbildningen är avgiftsfri och ger rätt till studiemedel från CSN. Utbildningstiden varierar mellan 1 och 3 år. Studierna leder till en examen som benämns Yrkeshögskoleexamen (1 års studier) eller Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen (2 års studier). Utbildningsanordnare är ofta flera aktörer som samverkar och kan vara t ex högskolor, kommuner, privata företag och olika former av organisationer. Det finns utbildningar inom en mängd olika områden där kvalificerad arbetskraft behövs. Det kan innebära allt från IT-utveckling till trädgårdsmästare och inom export och import mm. Läs mer om vilka utbildningar som finns på www.yrkeshogskolan.se Folkhögskola På folkhögskolor finns både eftergymna-

Gillar du idrott och hälsa? Plugga till tränare, idrottslärare eller hälsopedagog hos oss! Läs mer på gih.se/program. Gymnastik- och idrottshögskolan, vid Stockholms Stadion www.gih.se/program

22

www.saco.se/valjayrke


siala utbildningar och vissa yrkesinriktade utbildningar inom många olika områden. Här finns tex många utbildningar inom det konstnärliga området och inom friskvård, media och miljö. Även kurser på gymnasienivå erbjuds och kallas då ofta för allmän kurs. All utbildning på folkhögskola är avgiftsfri och ger rätt till studiemedel från CSN. Utbildningstiden varierar, men kurser på 1 eller 2 år är vanliga. Mer information finns på www.folkhogskola.nu.

Över 1000 utbildningar som leder till jobb.

Vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning finns i alla kommuner och här kan man läsa in en hel gymnasieutbildning eller komplettera med vissa kurser som man behöver för att söka till högskolestudier. Mer information finns på kommunernas hemsidor. Kompletterande utbildningar Kompletterande utbildningar är en form av fristående utbildningar som staten stöder på olika sätt. Utbildningarna finns inom många olika områden - konst, musik, dans, teater, design, mode, hantverk, media, flyg, djurvård, hälsa och friskvård m.fl. Vissa utbildningar är avgiftsbelagda och vissa ger rätt till studiemedel – kontrollera alltid vad som gäller just den utbildning du är intresserad av. Mer information finns på www. yhmyndigheten.se Privata utbildningar Privata utbildningsföretag erbjuder utbildningar inom många olika områden. Utbildningarna är avgiftsbelagda och ger inte rätt till studiemedel.

www.saco.se/valjayrke

Hitta vilken som passar dig på yrkeshogskolan.se


UTLANDSSTUDIER

Att studera utomlands Det har blivit allt vanligare att studera utomlands under en längre eller kortare tid. Skälen kan variera, här följer några exempel: 4 Du kommer inte in på din drömutbildning i Sverige 4 Du vill profilera din svenska utbildning 4 Du vill skaffa lite internationell erfarenhet 4 Du vill gå en utbildning vars motsvarighet inte finns i Sverige 4 Du vill skaffa bättre språkkunskaper 4 Du vill pröva på att studera i ett annat land Det finns flera olika upplägg för utlandsstudier – vanligast är: 4 Du läser en hel utbildning utomlands och tar en examen på grundnivå eller avancerad nivå 4 Du läser delar av din svenska utbildning utomlands, genom att delta i ett utbytesprogram som erbjuds av ditt svenska universitet/högskola 4 Du läser enstaka kurser, t.ex. språk utomlands Oavsett vilket alternativ som är aktuellt för dig kan det vara bra med lite tips på hur du kan gå vidare och vad du bör tänka på. På Sacos webbplats www.saco.se/valjayrke hittar du mer information kring olika möjligheter till utlandsstudier och där kan du också ställa frågor till vår studievägledare. Hitta utbildningen Det finns många spännande utbildningar att utforska på olika universitet, högskolor eller språkskolor utomlands. För att hitta

24

dessa utbildningar krävs en hel del spaning eftersom alternativen ofta är många och ibland lite svåra att överblicka. En bra startpunkt är Högskoleverkets webbplats www. studera.nu/studerautomlands där det finns länkar till samlad utbildningsinformation och till utländska universitet i de flesta länder runt om i världen. Vissa länder har också någon form av officiellt och oberoende informationskontor i Sverige som kan ge information om högre studier i respektive land. Det gäller tex Fulbright Commission – USA, British Council – Storbritannien, Franska Institutet – Frankrike, Goethe Institutet – Tyskland. Det finns också en mängd företag/förmedlingar här i Sverige som erbjuder hjälp med att hitta och välja utbildning i andra länder. De förmedlar platser på uppdrag av ett/flera utländska universitet/språkskolor. I utställarlistorna på www.saco.se/sacomassor hittar du information och kontaktuppgifter till flera av de officiella informationskontoren och agenter/ förmedlingar som verkar i Sverige och som brukar vara med på Sacos mässor eller ha egna mässor. Utbytesprogram Alla svenska universitet och högskolor erbjuder sina studenter möjligheter till utbyten i andra länder. Att delta i ett utbytesprogram innebär att den svenska högskolan (där man måste vara inskriven) erbjuder olika studiealternativ på utländska högskolor som man har avtal med. Fördelarna med att studera utomlands inom ett utbytesprogram via en svensk högskola är att:

www.saco.se/valjayrke


STUDY IN COPENHAGEN COPENHAGEN SCHOOL OF DESIGN AND TECHNOLOGY

CONNECT TO PRACTISE E AT R O M READ .DK KEA

AT COPENHAGEN SCHOOL OF DESIGN AND TECHNOLOGY YOU QUALIFY FOR JOBS WITHIN THESE CREATIVE FIELDS: DESIGN AND BUSINESS BUILDING AND PRODUCTION MEDIA AND IT READ ABOUT YOUR CHOICES AT WWW.KEA.DK


UTLANDSSTUDIER 4 din högskola hjälper dig med praktiska detaljer 4 studierna utomlands räknas in i din svenska examen 4 du behöver oftast inte betala terminsavgift 4 du får studiemedel och ibland stipendier för att klara ekonomin 4 du vet att utbildningen vid det utländska universitetet håller den kvalitet som krävs för att godkännas i Sverige Information om utbytesprogram finns hos de svenska universiteten och högskolornas internationella sekretariat som du hittar via deras hemsidor. Utbildningens kvalitet Att bedöma utländska utbildningars kvalitet kan vara mycket svårt, men här är några tips som kanske kan vara till hjälp: 4 För att få studiemedel från CSN krävs att utbildningen har godtagbar standard . Läs mer på www.csn.se. 4 Kontakta Högskoleverket för att höra om det gjorts någon bedömning av utbildningen/examina från aktuellt universitet tidigare. 4 Kontakta internationella sekretariatet på en svensk högskola som har motsvarande utbildning och fråga om de känner till det utländska universitetet. 4 Kontakta aktuellt Sacoförbund för att höra vad de vet om utbildningar inom sitt område i andra länder. 4 Det finns rankinglistor över universitet och högskolor i många länder. Det råder

26

dock delade meningar om dessa listors värde, så tolka dem med förnuft. Om du deltar i ett utbyte anordnat av din svenska högskola har bedömningen redan gjorts att utbildningen vid det utländska universitetet håller den kvalité som krävs för att godkännas i Sverige. Kostnader I många länder betalar man terminsavgifter för att få studera medan det i andra kan vara gratis. Andra kostnader som kan bli aktuella i samband med ansökan är språktester och andra tester, översättning av betyg, ansökan om visum och liknande. Dessutom behöver man ofta ett bra försäkringsskydd som också kan kosta en del. Om du studerar inom ramen för ett utbytesprogram regleras oftast eventuella terminsavgifter i avtalen mellan lärosätena eller via stipendier som kan täcka kostnaderna. Finansiering Man kan finansiera många utbildningar med hjälp av studiemedel från CSN. För att det ska vara möjligt måste utbildningen uppfylla vissa krav. Kontakta CSN, www. csn.se för att se vilka lån och bidrag du kan få för den utbildning du är intresserad av. Att söka stipendier kan vara ett annat sätt att finansiera studierna – helt eller delvis. Det finns olika stipendieguider på nätet och företag som arbetar med att mot betalning söka i databaser för stipendier. Möjligheten att arbeta vid sidan om stu-

www.saco.se/valjayrke


dierna varierar från land till land så kontrollera noga vad som gäller för möjligheten att få arbetstillstånd i det land som du vill studera i. Ambassaderna kan hjälpa till vad gäller regler för dina möjligheter att få arbeta jämsides med studier. Även universiteten/ skolorna vet vanligtvis vad som gäller för arbete vid sidan av studierna. Om du deltar i ett utbytesprogram som anordnas av din svenska högskola får du studiemedel från CSN och det finns också en hel del stipendier som du kan få för att täcka extrakostnader i samband med ditt utbyte. För mer information kontakta den högskola du studerar på. Utbildningens giltighet Om du vill ta en hel examen i ett annat land bör du ta reda på om den blir giltig och

gångbar i Sverige när du kommer tillbaka. Detta gäller alldeles särskilt om du valt att ta en examen som leder till ett yrke som kräver någon form av legitimation (reglerade yrken) . Högskoleverket (www.hsv.se) gör bedömningar av vissa utländska examina och har information om vilka andra myndigheter som bedömer utländska examina för vissa speciella yrken. Sacoförbunden (www.saco.se) har också viss information, så läs mer under respektive yrke här i boken eller ta kontakt med förbunden för att se vad som gäller för det yrke du är intresserad av. Arbetsförmedlingen och rekryteringsföretag kan ha värdefull information om hur utländska examina värderas på arbetsmarknaden.

USA HAR FLER ÄN 4,900 UNIVERSITET VAR VILL DU GÅ?

“Mina studier i USA var avgörande för att jag hamnade där jag är idag!” Gustav, läst på Stanford, Kalifornien “Det bästa med att studera i USA är att man får uppleva en helt annan kultur - och vill man läsa ekonomi finns det få ställen som ger bättre möjligheter än USA.” Tommy, läser på Lynn University, Florida

Hitta mer information på: Education uSa/SwEdEn

http://www.educationusa.info/sweden

Education uSa StudEnt corpS http://www.facebook.com/edUSalUnd

Student adviSing centerS: SwEdiSh Fulbright commiSSion

http://www.fulbright.se/

malmö borgarSkola

http://www.malmoborgarSkola.Se/index.php?Sid=74

frida ad.indd 1

KOM TILL EDUCATION USAs BÅS PÅ SACO MÄSSAN OCH MÖT REPRESENTANTER FRÅN 10 OLIKA UNIVERSITET I USA TA CHANSEN OCH LÄS I USA OCH FÅ EN UPPLEVELSE FÖR LIVET! 9/16/2011 9:57:02 AM


gränslösa kunskaper 1971 fristående kurser och 59 program på grundnivå

www.uu.se/utbildning


YRKEN A-ÖA

AGRONOM naturvetare Som agronom kan du bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Livsmedel av hög kvalitet, odling och djurhållning med så lite miljöpåverkan som möjligt och en effektiv produktion är centrala frågor. Agronomer uppskattas idag även utanför lantbrukssektorn. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Agronomer passar för många olika slags jobb. De arbetar i livsmedels- och fodermedelsindustrin, på läkemedelsföretag, myndigheter och statliga verk som till exempel Jordbruksverket. Andra jobbar som rådgivare till exempelvis lantbruksföretag. En del arbetar också på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som forskare. Fler och fler agronomer jobbar med kretslopp och andra miljöfrågor. Att utveckla och marknadsföra nya produkter är också arbetsuppgifter för agronomer. Arbetsuppgifterna kan alltså variera väldigt från fall till fall. Många har främst skrivbordsarbeten, medan andra arbetar i laboratorier eller inom lantbruksnäringen. Produktutveckling, kvalitetsledning, information, undervisning, marknadsföring, försäljning, utredningsarbete, redovisning och revision är exempel på vanliga arbetsuppgifter för agronomer. Det finns idag ca 3 400 yrkesverksamma agronomer i Sverige.

www.saco.se/valjayrke

UTBILDNING Agronomutbildningen är en yrkesutbildning som siktar till att ge en grundläggande förståelse för lantbrukssektorn, men arbetsfältet för agronomer är trots det mycket brett. Kopplingen till arbetslivet är tydlig genom hela utbildningen. Genom fallstudier, projektarbete, redovisningar och utredningar tränas viktiga färdigheter upp. Innehållet i agronomutbildningen ser olika ut beroende av vilken inriktning du väljer. Agronomutbildningen med ekonomisk inriktning är en ekonomiutbildning med inriktning mot naturvetenskapliga branscher. Husdjursagronomer har kompetens när det gäller professionell djurhållning. Inriktningen mot landsbygdsutveckling ger kunskaper om naturresurser och hur de kan användas för att utveckla ett samhälle. Livsmedelsagronomer är specialiserade på hela livsmedelskedjan från jord till bord. Mark- och växtagronomer är inriktade på lantbrukets växtproduktion. Utbildningens längd Efter 4,5 år, 270 högskolepoäng, kan du ta ut agronomexamen. Inriktningar & vidareutbildning Det finns fem olika inriktningar på agronomutbildningen: 4 Ekonomi

29


A 4 Husdjur 4 Landsbygdsutveckling 4 Livsmedel 4 Mark/växt Som agronom kan du genom att läsa ytterligare en termin, exempelvis ta ut en masterexamen i Husdjursvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Biologi, Markvetenskap, Företagsekonomi eller Nationalekonomi. För ekonomagronomer finns efter examen möjlighet att via anställning som revisorsassistent vidareutbilda sig till godkänd eller auktoriserad revisor. Här kan du studera Se www.slu.se SÄRSKILD BEHÖRIGHET För att läsa inriktningarna ekonomi- och landsbygdutveckling krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3 (Matematik C, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A). För att läsa övriga inriktningar krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D) . Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 3 respektive 14. I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. UTLANDSSTUDIER Det finns möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information.

30

YRKEN A-Ö Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, se under Naturvetare samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

AMBASSADÖR/DIPLOMAT Arbetar inom utrikesförvaltningen, både i Sverige och utomlands. Till utrikesförvaltningen antas man genom det så kallade Diplomatprogrammet. För att söka till det krävs en akademisk examen och goda språkkunskaper. Du ska också ha goda allmänna kunskaper om det svenska samhället och ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för frågor som rör Sverige i världen. Vanliga bakgrunder för dem som antas är Samhällsvetare, Jurist och Civilekonom/Ekonom. Läs mer under dessa yrken samt under www.srat.se och www.regeringen.se/sb/d/1475/a/39401

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö A

APOTEKARE Apotekare är hela samhällets läkemedelsexperter. Apotekare arbetar inom alla delar av läkemedelsindustrin och på kvalificerade roller inom hälso- och sjukvården, till exempel på apotek och sjukhus. Apotekare har mycket goda möjligheter att arbeta internationellt. Farmacevt är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Apotekare finns i hela kedjan från att ett läkemedel forskas fram till att det når sjukvård, apotek och patienter. Apotekares breda arbetsmarknad inbegriper läkemedelsföretag, apotek, myndigheter, sjukhus, landsting och universitet. Apotekare är med andra ord hela samhällets läkemedelsexperter.

Arbetsuppgifterna på läkemedelsföretag är många – apotekare finns över hela läkemedelsutvecklingskedjan. Apotekare jobbar här exempelvis med forskning och utveckling av läkemedel, med att testa nya läkemedel, med att ansvara för tillverkningen, med registrering av läkemedel och med information kring läkemedel. Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården. De fördjupade kunskaper apotekare har gör att de är lämpliga för arbetsledande och andra specialistfunktioner på apotek. Apotekare på apotek arbetar idag till exempel med att utbilda apotekspersonal och sjukvårdspersonal. De ger råd och vägledning till kunderna vid apoteksdisken, tillsammans med andra farmacevter. Flera av arbetsuppgifterna på apotek regleras via lagkrav och den som utför dem måste vara

Är du intresserad av hälsa och läkemedel? Utbilda dig till apotekare! Som medarbetare hos oss på Apoteket kan du till exempel träffa kunder på apotek, ge goda råd eller arbeta i sjukhusmiljö. Vi har många spännande verksamheter och utvecklar hela tiden våra varor och tjänster. Som medarbetare i Apoteket har du stora utvecklingsmöjligheter och är viktig för företagets framgång. Läs mer på Apoteket.se och träffa oss på

”Jag har alltid gillat kemi och biologi. Genom att jobba på Apoteket kan jag kombinera en bred farmaceutisk kunskap med kundkontakt.”

Besé, leg.apotekare


A

YRKEN A-Ö

arbete på sjukhus, dels som ansvariga för antingen apotekare eller receptarie. Den delar av sjukvårdens läkemedelsfrågor. En roll på apotek där det enligt lag krävs högre del landsting har apotekare anställda på formell kompetens än receptarie och där en läkemedelsinformationscentraler och i apotekarutbildning är att föredra är rollen läkemedelskommittéer, där de till exempel som läkemedelsansvarig. Läkemedelsanutreder vilka läkemedel som gör störst svarig ansvarar för att verksamheten följer nytta. Apotekare kan ansvara för informalagar och håller hög kvalitet. Läkemedelstion riktad mot läkare och annan sjukvårdsansvarig är på många sätt myndigheternas personal. Apotekare kan även medverka i förlängda arm ute på landets apotek. På sjukhusapotek ansvarar apotekare, till- forskningsprojekt kring läkemedel. För att arbeta som apotekare inom hälsosammans med andra farmacevter, för läkeoch sjukvården, inklusive apotek, måste du medelsdistributionen från apoteket och ha apotekarlegitimation. Legitiinformerar om hur läkemedel ska mation ansöker du om hos hanteras och användas. ApoBRA ATT Socialstyrelsen efter tekare på sjukhusapotek KÄNNA TILL din apotekarexamen. arbetar nära personaSom apotekare len på sjukhuset. Fram till år 2009 ägdes alla apotek kan du också Apotekare kan av svenska staten, men numera finns ett arbeta på de mynäven arbeta med flertal nya ägare. Marknaden håller fortfadigheter – framspecialtillverkrande på att formas, och redan nu ser vi fler förallt Läkemening av läkemeapotek, fler arbetstillfällen och spännande delsverket – som del, som vissa utveckling av arbetsuppgifterna för apotekare. kontrollerar cancerläkemedel Denna förändring har också viss påverkan på arbetet inom och sterila läkemekarriärmöjligheterna inom myndigheter läkemedelsindudel, eller läkemedel och läkemedelsindustri. Apotekare har strin och på apotek. för små barn som nu dessutom möjlighet att som Apotekare, oftast annars inte tillverkas egenföretagare driva sitt disputerade, arbetar som i tillräckligt små doser. eget apotek. lärare och forskare på univerDetta kan apotekare arbeta sitet och högskolor. med på sjukhus eller på specialiserade Apotekare kan ibland även arbeta inom företag. områden som ligger utanför de farmacevEn ny roll för apotekare är att inne på tiska. Detta gäller främst inom livsmedels-, sjukhusets vårdavdelningar arbeta tillsamkosmetika- och kemiskteknisk industri mans med läkare för att se till att patienter men även inom miljö- och naturvård. får rätt läkemedel och att de används på ett Det finns idag över 2 500 yrkesverksamma bra sätt. Vanligen har dessa apotekare förapotekare. djupat sig inom klinisk farmaci, till exempel läst magisterprogram i så kallad klinisk UTBILDNING farmaci (se nedan). Apotekarutbildningen ger dig en bred och Landsting anställer apotekare, dels för

32

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö A som lärare/forskare vid universitetet. Vid Uppsala universitet finns en specialistutbildning inom klinisk farmaci . Denna innebär ett års studier och kursen kan läsas av dem som har apotekar- eller farmacie magisterexamen. För mer information om antagning, kontakta aktuellt lärosäte.

djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska delarna av utbildningen. Du lär dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel kan påverka varandra. Att du som apotekare kan jobba inom många olika områden beror till stor del på apotekarutbildningens breda och djupa naturvetenskapliga innehåll. Utbildningens längd Utbildningen till apotekare omfattar 300 hp motsvarande fem års heltidsstudier inklusive sex månaders praktik på apotek. Gå in på studera.nu för ytterligare information. Inriktningar & vidareutbildning Apotekarutbildningen är forskarberättigande, det vill säga du kan fortsätta med doktorandstudier efter examen. Forskarstudier efter apotekarutbildningen leder fram till doktorsexamen, se beskrivning av examensstrukturen i början av denna skrift. Under forskarutbildningen undervisar man ofta vid en institution. Efter avlagd doktorsexamen kan man till exempel arbeta med forskning inom läkemedelsindustrin eller

www.saco.se/valjayrke

Här kan du studera Apotekarutbildningen ges vid Uppsala universitet och vid Göteborgs universitet. Både Umeå universitet och Lunds universitet planerar att starta apotekarprogram hösten 2012. Gå in på studera.nu för ytterligare information. UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas goda möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. SÄRSKILD BEHÖRIGHET För både Uppsala universitet och Göteborgs universitet gäller grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D. Områdesbehörighet 13. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

33


A Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Apotekarutbildningen och apotekaryrket finns över hela världen. Det engelska ordet ”pharmacist” innebär en apotekarutbildning. Apotekarutbildningen är EU-anpassad och det betyder att en apotekarexamen från ett EU-land erkänns i andra EU-länder. Om du vill jobba utanför EU kan du behöva komplettera din svenska utbildning. LÖN FÖRE SKATT Inom läkemedelsindustrin, på apotek och inom den offentliga sektorn sätts lönen individuellt. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete. Ingångslönen inom industrin för apotekare var år 2010 cirka 29 000 kr/mån. Vid 35 års ålder var medianlönen för en apotekare cirka 41 400 kr/månad och vid 45 år var den 49 500 kr/mån. En nyexaminerad apotekare hade år 2010 på apotek cirka 26 700 kr/mån. Vid 35 års ålder är medianlönen cirka 35 100 kr/mån och vid 45 år var den 37 000 kr/mån. Ingångslönen för den som valde att arbeta i den offentliga sektorn var 2010 cirka 26 800 kr/mån för en apotekare. Medianlönen för en apotekare vid 35 års ålder var cirka 33 000 kr/mån och vid 45 år var den 42 100 kr/mån. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Farmacevtförbund är ett Sacoförbund med cirka 7500 medlemmar som organiserar Sveriges farmacevter. Mer information finns på www.farmacevtforbundet. se. För mer information kring farmacevtyrkena, gå in på www.farmacevterna.se.

34

YRKEN A-Ö

ARBETSFÖRMEDLARE Arbetsförmedlaren fungerar som en länk mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsförmedlaren är expert på arbetsmarknaden och arbetar med att förmedla arbeten eller platser och medverkar till att arbetssökande får jobb. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Arbetsförmedlaren förväntas ha god inblick i hur arbetsmarknaden ser ut och arbetar med matchning av arbetssökande mot lediga platser. Arbetsförmedlaren vägleder arbetssökande till efterfrågad kompetens och aktiverar dem som är i behov av stöd i sitt arbetssökande. Arbetsförmedlarna har också en myndighetsutövande roll. De kontrollerar att de arbetssökande söker anvisade arbeten enligt reglerna för a-kassa. En arbetsförmedlare ska kunna motivera och lära arbetssökande att på egen hand få information om olika arbeten och utbildningsvägar, samt hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga sökande till lediga jobb. Allt större krav ställs på professionell matchning och ofta krävs en fördjupad kunskap i psykologi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. En överväldigande majoritet arbetsförmedlare är anställda vid Arbetsförmedlingen och arbetar i något av Arbetsförmedlingens 60 geografiska arbetsmarknadsområden. De flesta som rekryterats till myndigheten de senaste åren är beteendevetare, socionomer, arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, personalvetare eller en annan samhällsvetenskaplig utbildning. Också utländska utbildningar är gångbara. Eftersom arbetet innebär nära kontakter med arbetsgivare och arbetssökande är den personliga lämpligheten viktig.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö A Arbetsförmedlare med högskoleutbildning kan också arbeta hos flera andra arbetsgivare där kunskaper om arbetsmarknaden ses som meriterande. De kan till exempel arbeta inom fackliga organisationer eller med arbetsträning hos kommuner eller privata aktörer. Vid sidan av den statliga Arbetsförmedlingen finns också ett antal privata arbetsförmedlingar och uthyrningsföretag. UTBILDNING Utbildningens längd Krav på högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng. En högskoleutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. Läs mer om utbildningarna under respektive utbildningsgrupp, se till exempel Arbetsterapeut, Beteendevetare, Samhällsvetare, Studie- och yrkesvägledare och Socionom. Som nyanställd på Arbetsförmedlingen genomgår man en intern utbildning som till största delen genomförs i anslutning till arbetsplatsen. Under utbildningen varvas teori och praktik. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika högskolor och universitet. Du hittar den gällande informationen på www.studera.nu Kolla med respektive högskola eller universitet eftersom variationer förekommer. UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med

www.saco.se/valjayrke

andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (median) för nyexaminerade är 23 600 kr. Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen) är 26 200 kr. Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen) är 28 000 kr. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student Jusek, www.jusek.se/student SRAT, www.srat.se/sratarbetsmarknad

35


A

YRKEN A-Ö

ARBETSMILJÖINGENJÖR naturvetare Arbetsmiljöingenjören är expert på kemiska och fysiska arbetsmiljörisker. I det dagliga arbetet ingår uppföljning, revisioner, rapportering, analyser och dokumentation. Avsikten med detta systematiska arbete är att förhindra att medarbetarna utsätts för hälsorisker. Kompetensen behövs också vid implementeringar av nya arbetssätt, nya material och rutiner. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Arbetsmiljöingenjörernas uppgift är att se till att alla ska kunna gå till sitt arbete utan att riskera sin hälsa. De arbetar systematiskt med att förhindra olyckor och förebygga skador på medarbetarnas hälsa Att identifiera, mäta och utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen är en viktig del i arbetet, men det handlar också om att genomföra åtgärder och se till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns och hur de kan undvikas, samt att följa upp detta arbete. Konkret kan det handla om att identifiera risker för brand, explosion eller att se till att medarbetare inte tar skada av buller, strålning, dammpartiklar eller kemiska ämnen. Det kan både röra sig om sedan länge kända risker och om nya risker som uppkommer på grund av användningen av nya produkter eller arbetssätt. På senare tid har till exempel användningen av nanomaterial uppmärksammats. Arbetsmiljöingenjören är också skicklig på att kommunicera risker till ansvariga chefer Hjälp oss att utvärdera Välja yrke och tävla om biobiljetter! Gå in på www.saco.se/valjayrkeutvardering

36

och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa rätt krav på underleverantörerna. De flesta arbetsmiljöexperter har gedigen erfarenhet från någon bransch. Arbetsmiljöexperter i skogsbranschen har till exempel ofta erfarenhet av skogligt arbete och kan i grunden vara skogsmästare eller jägmästare. Arbetsmiljöingenjören bidrar också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och håller ofta i kontakter med myndigheter. De kan vidare arbeta med implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem. Många arbetsmiljöexperter arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården. I större verksamheter och på industrier finns också alltid arbetsmiljöexperter, som då snarast har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare. En del arbetar också med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser i omgivningen. Det finns i dag ungefär 1 000 arbetsmiljöingenjörer. UTBILDNING Dagens utbildning är mer avancerad än den tidigare och har uppstått ur ett behov av att stärka kompetensen på området. Utbildningen leder fram till en magister i teknisk företagshälsovård och avslutas med ett självständigt examensarbete. På Umeå universitet finns också ett kurspaket på På www.saco.se/valjayrke hittar du förutom bokens innehåll också intervjuer, frågespalt och massor av bra tips.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö A grundnivå för att bli arbetsmiljöingenjör. Kurspaketet ger kompetens när det gäller bland annat arbetsmiljöarbetets styrning, bedömning av hälsorisker, kemiska och fysikaliska faktorer, samt betydelsen av arbetsorganisation och ergonomi. Självklart finns också möjlighet att läsa fristående kurser inom området. Utbildningens längd Utbildningen är ettårig och omfattar 60 högskolepoäng. Här kan du studera Du kan studera teknisk företagshälsovård på Kungliga Tekniska högskolan och Umeå universitet. SÄRSKILD BEHÖRIGHET För att antas till inriktningen arbetsmiljöteknik på magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa kräv en akademisk naturvetenskaplig utbildning om minst tre år. UTLANDSSTUDIER Till skillnad mot de flesta andra naturvetenskapliga utbildningar finns begränsade möjligheter att studera utomlands. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare.

den (det finns fler jobb än utbildade). Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

ARBETSMILJÖINSPEKTÖR En arbetsmiljöinspektör arbetar på Arbetsmiljöverket och inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och myndighetens föreskrifter följs. Arbetsmiljöinspektören undersöker arbetsmiljön som helhet utifrån fysiska, psykiska och social risker. Utbildningsbakgrunden varierar. Arbetsmiljöverket anställer till exempel beteendevetare, tekniker av olika slag, ergonomer, sjuksköterskor, jurister och naturvetare, eftersom de behöver personer med olika utbildningsbakgrund för att bedöma alla upptänkliga arbetsmiljöproblem. De som rekryteras ska ha högskoleutbildning, några års arbetslivserfarenhet och ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor. Nyanställda inspektörer får en grundutbildning inom Arbetsmiljöverket. Utbildningen pågår under ca 6 månader och handlar bland annat om den nya yrkesrollen. Läs mer under resp yrke samt på http://www.av.se/fragorochsvar/245.aspx

ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden. För erfarna: Idag brist på arbetsmarkna-

www.saco.se/valjayrke

37


A ARBETSTERAPEUT Arbetsterapeutyrket är fritt, självständigt och ansvarsfullt, med fokus på människans hälsa, aktivitet, delaktighet och miljö. Du hjälper människor till ökad livskvalitet och ett självständigare liv.

YRKEN A-Ö Dessutom ingår humanbiologiska ämnen, medicinska ämnen samt samhälls- och beteendevetenskap. Verksamhetsförlagda studier (praktik) ingår som en viktig del av utbildningen. Under dessa studier får du en praktisk förankring av din kunskap och lär känna delar av de arbetsfält där arbetsterapeuter är verksamma.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Arbetsterapeuten arbetar tillsammans med individer eller grupper inom samhälUtbildningens längd let, för att förebygga, lösa eller mildra de Arbetsterapeututbildningen är på 180 begränsningar som sjukdom eller skada kan högskolepoäng (3 år) och leder fram till innebära i arbetslivet. Arbetsterapeuten arbetsterapeutexamen som berättigar till tränar patienten/klienten till att klara eget legitimation. Legitimationen söks från boende, att få en aktiv fritid, lek, skola och Socialstyrelsen. Grundutbildningen leder arbete. Arbetet sker ofta i team med andra även fram till en kandidatexamen vilken yrkesgrupper. Totalt finns det drygt 11 000 ligger till grund för fortsatta akademiska legitimerade arbetsterapeuter i Sverige. studier. Åtta av tio arbetsterapeuter har kommun eller landsting som arbetsgivare och arbetar Inriktningar & vidareutbildning på sjukhus, vårdcentraler, inom barn- och Utbildningsorterna har utvecklat olika vuxenhabilitering eller äldre- och handiutbildningsprofiler. Tag därför kappomsorg. Övriga kan arbeta kontakt med respektive unimed exempelvis arbetsrehaBRA ATT versitet/högskola för närbilitering, på ArbetsförKÄNNA TILL mare information, eller medlingen eller inom Som arbetsterapeut bör du läs mer på www.studera. kriminalvården. En del respektera mänskliga rättigheter nu. Som arbetsteraägnar sig även åt underoch människors lika värde. Några peut kan du välja att visning och forskning. av dina personliga egenskaper utveckla dig till speciaDet finns ett antal som bör vara förmåga till kreativitet, list i arbetsterapi, ledare, arbetar inom enskild empati, intuition, reflektion, problemlösning och eget pedagog eller forskare. sektor på exempelvis ansvar. Dessa utvecklingsvägar ser hjälpmedelsföretag eller olika ut och tar olika lång tid inom företagshälsovård. Ett att uppnå. mindre antal är egna företagare. Efter avslutad arbetsterapeutexamen finns möjlighet till fortsatta studier; magisUTBILDNING ter-, master-, licentiat- och doktorsexamen. Arbetsterapeututbildningen innehåller olika ämnen. Huvudområdet är arbetsterapi För att bli specialist i arbetsterapi krävs både fördjupad kunskap i arbetsterapi och vilket omfattar minst 90 högskolepoäng.

38

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö A genomgången specialistutbildning som hålls i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters regi. Här kan du studera Arbetsterapeututbildning finns på följande universitet/högskolor: Hälsohögskolan i Jönköping, Karolinska Institutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping), Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B). Områdesbehörighet 16. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Samtliga arbetsterapeututbildningar har internationella samarbeten som möjliggör för studenter att förlägga en del av utbildningen till utländskt lärosäte. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Den svenska arbetsterapeututbildningen är godkänd av World Federation of Occupational Therapy (WFOT), vilket gör den internationellt gångbar. LÖN FÖRE SKATT Lönen för arbetsterapeuter är individuell och differentierad. Den varierar därför såväl mellan individer som mellan arbetsgivare. Medianlönen för nyexaminerade är

www.saco.se/valjayrke

22 000 – 23 000 kr/mån beroende på arbetsmarknadssektor. 10 år efter examen är medianlönen 26 000 kr/månad och efter 20 år är den 27 500 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden. På utbildningsorterna kan det förekomma ett visst överskott och det kan vara svårt att få en fast anställning på heltid. För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, www.fsa.akademikerhuset.se

ARKEOLOG Arkeologer arbetar med förhistoriskt och historiskt material. För att kunna finna och tolka dessa spår och sätta in dem i ett sammanhang behövs teoretisk såväl som praktisk kunskap. En arkeologs arbetsuppgifter kan variera mellan vitt skilda uppdrag. Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna är de största arbetsgivarna för arkeologer. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar. Fältarkeologer planerar, utför och följer upp arkeologiska utgrävningar, kartlägger och dokumenterar fyndlokaler samt inventerar kulturlandskapet.

39


A Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska frågor med mera. Många arkeologer arbetar med inventering, dokumentation och vård av arkeologiska fyndmaterial i museernas samlingar. En del arkeologer arbetar med att levandegöra det förhistoriska kulturarvet och förmedla kunskap och upplevelser genom utställningar, visningar, litteratur och andra medier. Det finns några hundra arkeologer på arbetsmarknaden idag. UTBILDNING I en arkeologisk examen är huvudämnet vanligen förhistorisk arkeologi, medeltidsarkeologi eller marinarkeologi men även andra inriktningar förekommer. Huvudämnet kombineras med andra humanistiska eller naturvetenskapliga ämnen. Utbildningens längd En arkeologisk examen innebär studier på minst tre år (180 hp), varav tre till fyra terminer inom huvudämnet. Inriktningar & vidareutbildning Till några av de mer traditionella kombinationsämnena hör historia, etnologi, kulturantropologi och antikens kultur och samhällsliv. En arkeologexamen kan med fördel göras tvärvetenskaplig, till exempel med naturvetenskapliga ämnen som kemi och biologi, eller med samhällsvetenskapliga ämnen, som statsvetenskap eller företagsekonomi. Vilken kombination av ämnen du väljer beror på vilka uppgifter du helst vill arbeta med. Du som vill arbeta huvudsak-

40

YRKEN A-Ö ligen med att levandegöra och visualisera historien har stor nytta av att fördjupa dig i ämnen som pedagogik, kulturförmedling, multimedial presentationsteknik. Även kunskap i webbhantering är användbar. Du som däremot vill inrikta dig på fältgrävningar har mer användning av ämnena kulturgeografi och dokumentationsteknik. Här kan du studera Arkeologi finns på ett flertal universitet och högskolor. På www.studera.nu kan du söka och få aktuella uppgifter om vilka kurser som ges och var du kan läsa. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet samt Historia A. Områdesbehörighet 1 förutom Samhällskunskap A. Kolla med respektive högskola/unversitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Det är en bedömningsfråga från land till land. Arkeologi hör starkt ihop med historia som i sin tur är både nationell och internationell. Man bör eventuellt komplettera studierna med aktuellt lands historia.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖA A LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för nyexaminerade inom arkeologi och kulturmiljövård under 2010 ligger mellan runt 23 000 kr/mån. Många nyexaminerade började dock som assistenter/amanuenser och gick då in på en lägre nivå. Efter ungefär 10 år i arbetslivet ligger medianlönen på 26 200 kr/mån. Eftersom många arkeologer har tidsbegränsade anställningar även efter 10 år som yrkesverksamma påverkar det givetvis lönenivåerna. Efter ungefär 20 år i yrket ligger medianlönen på 29 000 kr/mån. De som har en tillsvidareanställning har ofta en högre lönenivå än de med tidsbegränsade anställningar. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK, Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. www.dik.se

På www.saco.se/valjayrke hittar du förutom bokens innehåll också intervjuer, frågespalt och massor av bra tips.

www.saco.se/valjayrke

ARKITEKTYRKEN ARKITEKT, PLANERINGSARKITEKT, INREDNINGSARKITEKT, LANDSKAPSARKITEKT Arkitektens uppgift är att skapa fungerande och tilltalande lösningar för byggnader, stadsdelar och miljöer i städer, samhällen och i naturlandskapet utifrån tekniska, ekonomiska, funktionella, estetiska och ekologiska förutsättningar. Arkitekt Utbildningen till arkitekt, eller byggnadsarkitekt som det ibland även kallas, är den bredaste av de fyra utbildningarna och är även den utbildningsbakgrund som ungefär tre fjärdedelar av arkitekterna har. Byggnadsarkitektens arbetsområde sträcker sig från den lilla skalan med interiöra rum till den stora mer övergripande planeringsnivån för ibland så stora sammanhang som städer eller regioner, men kärnan ligger ändå i byggda strukturer. Planeringsarkitekt Planeringsarkitekter eller fysiska planerare arbetar med att upprätta planer för nya stadsdelar, bostadsområden och industriområden. Att planera för förnyelse och förändring av befintliga områden är också viktiga arbetsuppgifter. Som allt annat planeringsarbete är även planeringsarkitektens arbete ett lagarbete, där han eller hon får samarbeta med andra yrkesgrupper. Planeringsarkitektens roll är ofta att sammanväga funktionella, ekologiska, tekniska, ekonomiska och estetiska krav och önskemål till en fungerande helhetslösning. Kommuner är de vanligaste arbetsgivarna, men även

41


A

YRKEN A-Ö

myndigheter och statliga verk sysselsätter många planeringsarkitekter. Inredningsarkitekt Inredningsarkitekter arbetar med rumsutformning och rumsfunktioner vid såväl nybyggnad som ombyggnad och tillbyggnad. Någon knivskarp gräns mellan den projekterande arkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter finns inte. Ofta samarbetar båda i samma projekt. Precis som för arkitekten är inredningsarkitektens arbete inte bara en fråga om det estetiska. Utöver att vara ansvarig för färgsättning, val av möbler, golvbeklädnad och annan inredning måste inredningsarkitekten se till att rummen är funktionella för den verksamhet som skall bedrivas. En del inredningsarkitekter arbetar med möbelformgivning, men det är få som kan försörja sig på bara det. De flesta kombinerar detta arbete med inredningsprojektering, ofta av offentliga eller halvoffentliga miljöer. Inredningsarkitekter kan också arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare. Landskapsarkitekt Många landskapsarkitekter arbetar med utredning, planering och miljökonsekvensanalyser inför förestående förändringar i landskapet. Det kan gälla till exempel planerad bebyggelse, vägdragningar eller rekreationsområden. Utformningen av bostads- och industriHjälp oss att utvärdera Välja yrke och tävla om biobiljetter! Gå in på www.saco.se/valjayrkeutvardering

42

områdens gator och gårdar och av stadens offentliga platser, gator, torg och parker är andra viktiga arbetsområden för många landskapsarkitekter. Liksom övriga arkitekter är landskapsarkitektens roll att sammanväga olika, ofta motstridiga, intressen till en fungerande helhetslösning. Landskapsarkitekterna har en särskild kompetens när det gäller att ta hänsyn till ekologiska och naturresursbevarande aspekter, men dessa sammanvägs i landskapsarkitektens arbete med ekonomiska, tekniska, funktionella och estetiska aspekter. Många gånger rymmer landskapsarkitektens arbete administrativa och arbetsledande arbetsuppgifter. Det gäller till exempel de landskapsarkitekter som arbetar som stadsträdgårdsmästare i kommuner. Landskapsarkitekter kan också arbeta med utredningar och forskning. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Arkitekters arbetsfält sträcker sig från den På www.saco.se/valjayrke hittar du förutom bokens innehåll också intervjuer, frågespalt och massor av bra tips.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖA A lilla skalan – med utformning av inredningsdetaljer och möbler – till den stora skalan – regional planering och stadsbyggande. De flesta arkitekter arbetar med byggnader men det finns också arkitekter som inriktar sig på inredning, utemiljö, planering, utredningar eller förvaltning. Arkitektens viktigaste arbetsredskap är datorn och modellbordet. De flesta arkitekter arbetar på privata arkitektkontor eller konsultföretag. Flertalet arkitektföretag är ganska små – enmansföretag är vanligt. Det finns även några få företag med hundra arkitekter eller fler. Närmare en tredjedel arbetar inom den offentliga sektorn, framförallt med planering och arkitektur i kommunerna. De flesta med en arkitektexamen arbetar som arkitekter. Men det finns också de som arbetar med andra saker inom design/formgivning eller som lärare på högskolor som forskare eller som utredare på olika myndigheter. Även i bygg och fastighetsbranschen finns arkitekter. UTBILDNING Alla utbildningar inom arkitekturområdet är uppbyggda kring projekt. Undervisningen är till största delen problemlösningsbaserad. Ett projekt börjar med att man ställs inför en uppgift som ska lösas. Det kan till exempel vara att analysera en tomt i staden för att sedan göra förslag på vad tomten ska användas till och slutligen utforma ett badhus, en park eller vad det nu är man kommit fram till i analysen. Uppgifterna varierar förstås beroende på utbildning och syfte. Under hela utbildningstiden spelar de regelbundet återkommande kritiktillfäl-

www.saco.se/valjayrke

lena en stor roll. Kritiken går till så att studenten presenterar sitt projekt och får därefter frågor och synpunkter från en panel av till exempel lärare och yrkesverksamma. Feedback och respons på kreativa lösningar och formgivning ses som avgörande för utvecklingen av de förmågor och kunskaper man behöver för att arbeta som arkitekt. Förutom projekten består utbildningen av ett antal ämneskurser som arkitekturhistoria och materialkunskap. Praktiska och konstnärliga övningar i verkstäder och ateljéer förekommer framför allt på inredningsarkitektutbildningen, men finns även på de andra utbildningarna. Studieresor inom Sverige och ut i världen är ett återkommande inslag i alla utbildningarna. Sveriges arkitekter har ungefär 10 700 medlemmar. I Sverige finns ungefär 5 100 yrkesverksamma byggnadsarkitekter, 950 landskapsarkitekter, 620 inredningsarkitekter och 330 planeringsarkitekter. Utbildningens längd Alla arkitektutbildningar omfattar 300 poäng, det vill säga fem års studier. Många studerar längre än fem år. Det kan handla om extra studieterminer, gäststudier på andra högskolor och praktik. Inriktningar & vidareutbildning Huvudinriktningen väljer du genom att avgöra om du ska satsa på att bli arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller arbeta med fysisk planering. Är du säker på att du vill rita hus så är det arkitekt som gäller. Är det möbler eller inredning som du är intresserad av väljer du i första hand inredningsarkitekt. Om det är utemiljö, rummen runt husen du vill arbeta med så är det land-

43


A skapsarkitekt som är förstahandsvalet. Om du vill arbeta med stadsplanering eller översiktlig regional planering är utbildningen i fysisk planering inriktad på dessa uppgifter, men även arkitekt- och landskapsarkitektutbildningen innehåller dessa ämnen. Utbildningarna inom arkitekturområdet erbjuder stora möjligheter att välja kurser och inriktning själv. Det finns också stora möjligheter att söka kurser på de andra skolorna i Sverige och utomlands. Vidareutbildning som verksam arkitekt sker oftast internt på arbetsplatsen. Många arkitektföretag ordnar regelbundet studieresor för personalen. Organiserade vidareutbildningar är det annars ganska ont om inom arkitekturområdet. Sveriges Arkitekter har en professionaliseringsutbildning i tre steg: yrkesroll, processhantering och ledarskap. Konstakademien anordnar regelbundet fördjupningsutbildning för bland annat arkitekter. Här kan du studera Det finns nio utbildningar inom arkitekturområdet i Sverige. Fyra arkitektutbildningar med fokus på byggnadsarkitektur, i Stockholm (KTH), Göteborg (Chalmers), Lund (LTH) och Umeå (Umeå Universitet). Chalmers har även en utbildning i arkitektur och teknik som kan leda både till en arkitekt- och en civilingenjörsexamen beroende på vad man väljer att läsa för ämnen de sista två åren. En utbildning i fysisk planering finns i Karlskrona på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) där du blir planeringsarkitekt. Två landskapsarkitektutbildningar finns inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – en i Ultuna utanför Uppsala och en på Alnarp i

44

YRKEN A-Ö Skåne. För att bli inredningsarkitekt finns i dag en utbildning på Konstfack i Stockholm. På Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg finns en bred designutbildning med möjlighet att inrikta studierna mot rumsgestaltning och därigenom bli inredningsarkitekt. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Arkitekt Närliggande områdesbehörighet 3: 4 Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A 4 Fysik A + Kemi A kan ersätta Naturkunskap B Samtliga med lägst betyg G 4 Bild och form, fördjupning - 0,5 (meritpoäng) 4 Biologi B - 0,25 4 Fysik B - 0,5 4 Företagsekonomi B - 0,5 4 Geografi B - 0,25 4 Hållbart samhällsbyggande – 0,5 4 Kemi B - 0,5 4 Konstruktion A - 0,5 4 Miljökunskap – 0,5 4 Naturbruket och miljön - 0,5 4 Samhällskunskap B - 0,5 4 Småföretagande A - 0,25 4 Svenska C - muntlig o skriftlig kom – 0,25 Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 3, men det skiljer sig något från Högskoleverkets standardmodell. Ca 1/3 av alla studenter som antas vid arkitektprogrammet tas in via arkitektprovet. Se www.arkitektprovet.nu för vidare information.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖA utomlands bör du kontrollera med HögPlaneringsarkitekt skoleverket om denna motsvarar en svensk 4 Matematik C, Samhällskunskap A. utbildning. Tumregeln här är att den bör Samtliga med lägst betyg G. omfatta minst fem års studier på heltid. Inredningsarkitekt Alla utbildningar i Sverige ger möjlighet Särskilt antagningsprov. till utlandsstudier/utbytesstudier under en Se www.konstfack.se och www.hdk.se. eller två terminer. Landskapsarkitekt SLU Ultuna - områdesbehörighet 14 med Blir din svenska utbildning giltig undantag som anges nedan: internationellt och tvärtom? 4 Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C För att arbeta som byggnadsarkitekt inom (undantag medges från Matematik D) Dessutom gäller meritkurser enligt områ- EU krävs att du gått en utbildning som uppfyller EU:s direktiv för yrkeskvalifikadesbehörighet 14. tion. Arkitektutbildningarna på KTH, Samtliga med lägst betyg G. Chalmers, LTH och Umeå gör SLU Alnarp - områdesbehödet. Yrkesexamen finns righet 3: BRA ATT även för Landskaps4 Matematik C, NaturKÄNNA TILL arkitekter, riktlinjer kunskap B (alternaSom arkitekt arbetar man för detta författas av tivt Fysik A + Kemi ofta i team med andra arkitekter, Högskoleverket. För A + Biologi A), ingenjörer och installatörer. Arbeinredningsarkitekter 4 Samhällskunskap A tet är för det mesta upplagt i projektform. Detta kan innebära oreoch planringsarkiSamtliga med lägst gelbundna arbetstider och det är tekter finns inget betyg G. vanligt att man inför slutet på motsvarande direktiv. ett projekt arbetar mer än Fri rörlighet råder i prinUTLANDSSTUDIER 40 tim/veckan. cip. På grund av regionala Det finns likvärdiga utbildskillnader är inte alla typer av ningar i de flesta länder i västarkitektjobb tillgängliga för dem som världen. Men det finns också ett stort inte är utbildade i landet. Detta gäller framutbud av utbildningar som inte motsvarar för allt anställningar som innebär myndigde svenska. Dessa kan vara mer tekniskt hetsutövning. inriktade och mer lika en svensk ingenjörsutbildning eller vara kortare förberedande LÖN FÖRE SKATT utbildningar. Som ingångslön för arkitekter rekommenI vissa länder är planerings-, landderar Sveriges Arkitekter en månadslön på skaps- och inredningsutbildningarna en 28 400 kr/mån. Löneutvecklingen beror påbyggnad på arkitektutbildningarna. Om mycket på ansvarsnivå, men i snitt tjänar man vill studera utomlands finns ett EUen arkitekt med tio års erfarenhet i privat direktiv som talar om vilka utbildningar tjänst cirka 34 000 kr/mån (medianlön). som leder till en godkänd arkitektexamen. Motsvarande för en kommunalt anställd Om du funderar på en arkitektutbildning

www.saco.se/valjayrke

45


A arkitekt är cirka 32 000 kr/mån. Efter 20 års erfarenhet är medianlönen ca 39 500 kr/ mån. Arbetsmarknaden 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). För erfarna: Idag stor brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Arkitekter, www.arkitekt.se/bli/arkitekt

ARKIVARIE Arkivarien arbetar med historien, samtiden och framtiden. Arkivarien värderar och bedömer vilken information som ska sparas eller inte för framtiden VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Arkivarien strukturerar informationen i arkiv som kan innehålla allt från skolbetyg, sjukhusjournaler och kommuners offentliga handlingar till Karl XII:s barnteckningar, politikers krognotor och SVTs programutbud. Arkivarien bevarar och vårdar arkiv och har såväl vetenskapliga som administrativa arbetsuppgifter. Arkivariens kompetens behövs inom alla sektorer i samhället, på arkivinstitutioner, i kommuner och landsting, på myndigheter, museer, företag, ideella organisationer och som egna företagare.

46

YRKEN A-Ö Det finns ca 950 arkivarier ute på arbetsmarknaden idag. UTBILDNING Arkiv och informationsvetenskap kan läsas både som program och som enskild kurs. Arkiv och informationsvetenskap kan läsas som grundkurs för högskolenybörjare eller vara en yrkesförberedande påbyggnadsutbildning. Utbildningens längd Utbildningen för att bli arkivarie varierar från 1–3 år. De flesta utbildningsorter kräver dock tidigare högskolestudier för att du ska vara behörig att söka. Inriktningar & vidareutbildning Vid Språk och folkminnesinstitutet, som utgörs av dialekt, folkminnes och ortsnamnarkiven arbetar arkivarier med specifika förkunskaper. För anställning vid dessa arkiv krävs akademisk utbildning med språkvetenskaplig, etnologisk eller musikvetenskaplig inriktning. Här kan du studera Arkivvetenskap kan du läsa på universiteten i Lund, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Uppsala och på Mittuniversitetet i Härnösand. Vid Mittuniversitetet kan man söka in på A-kursen eller programmet informationsförvaltning direkt från gymnasiet, bara man har grundläggande behörighet. Kurser och program på de övriga utbildningsorterna är påbyggnadsutbildningar och kräver tidigare högskolestudier. Kontrollera alltid på högskoleverkets hemsida www.studera.nu eller respektive högskolas hemsida för aktuell information.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖA A SÄRSKILD BEHÖRIGHET De flesta utbildningsorter kräver tidigare högskolestudier, kontakta respektive högskola för att se vad som krävs för den utbildning du är intresserad av. Kolla alltid med respektive högskola/ universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. LÖN FÖRE SKATT Lönenivån för arkivarier varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer. Även arkivets storlek kan ha betydelse. Ingångslönen för nyexaminerade arkivarier under 2009 ligger mellan 23 900 och 25 000 kr/mån. 10 år efter examen ligger medianlönen på 26 250 kr/mån. 20 år efter examen ligger medianlönen på 28 500 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Arkivarier med kompetens inom IT och databashantering kommer med sannolikhet ha goda utsikter på arbetsmarknaden framöver. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter”

www.saco.se/valjayrke

som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK, Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. www.dik.se

AUDIONOM Som audionom arbetar du självständigt med diagnostisering och rehabilitering av personer med hörselskador. Audionomer ingår även i multiprofessionella team som arbetar med habilitering/rehabilitering av hörselskadade barn/vuxna. Intresse för teknik, medicin och människor är bra förutsättningar. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Audionomens yrke innefattar en integrerad tillämpning av tekniska, beteendevetenskapliga och medicinska kunskaper inom hörselområdet. I arbetsuppgifterna ingår också att förebygga uppkomsten av hörselskador. I arbetet ingår samtal och vägledning om psykologiska och psykosociala konsekvenser som en hörselskada kan medföra. Ett terapeutiskt förhållningssätt i audionomens yrkesutövning är därför av stor vikt. Med den tekniska kompetensen som grund har audionomen även en betydande pedagogisk roll och bedriver undervisning såväl individuellt som i grupp. Audionomer är till största delen anställda i landstingens sjukvårds-/rehabverksamhet. Ett mindre antal audionomer kombinerar forskning med sitt audionomarbete. Utöver landstingen arbetar audionomer i privat hörselvård, som anställd eller i eget

47


A

YRKEN A-Ö

företag. Ett fåtal arbetar med forskning/ utveckling inom hörapparatindustrin. Inom de företag som utvecklar och säljer hörapparater och andra hörhjälpmedel finns ett mindre antal audionomer anställda som produktspecialister. UTBILDNING Audionomprogrammet, har huvudämnet audiologi/hörselvetenskap. Till huvudämnet kopplas kurser i andra relevanta ämnesområden. Utmärkande för utbildningen är dess tvärvetenskapliga karaktär. I huvudämnet ingår följande: Vetenskapsmetodik, audiologisk diagnostik och rehabilitering, , teknisk audiologi med akustik och signalbehandling, klinisk utbildning, rehabiliteringsplanering, psykosocial och pedagogisk hörselrehabilitering, medicinsk audiologi med anatomi och fysiologi och hörapparatteknik. Övriga ämnen som ingår: Fysik, psykologi, neurologi, gerontologi och geriatrik, fonetik och lingvistik, pedagogik, terapeutiskt förhållningssätt Utbildningens längd Grundutbildningen är kandidatexamen vilket motsvarar 180 hp. Efter utbildningen söker du legitimation hos Socialstyrelsen. Audionomprogrammet i Lund omfattar också ett tvåårigt mastersprogram, med möjlighet till avgång efter ett år med magisterexamen i audiologi. Inriktningar & vidareutbildning Masters- och magisternivån ingår i audionomprogrammet i Lund. På andra orter finns det möjlighet att läsa till en masterseller magisterexamen efter avslutad grund-

48

utbildning. Det finns även möjlighet att doktorera inom audiologins område. Här kan du studera Vid universiteten i Stockholm (KI), Göteborg, Lund och Örebro. Mer information på www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande samt områdesbehörighet 16: Matematik B, Naturkunskap B (alternativt Biologi A, Fysik A samt Kemi A) och Samhällskunskap A med lägst betyget Godkänd. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Det ser väldigt olika ut. I Norden är den svenska audionomutbildningen helt god-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖB A känd. I exempelvis Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien finns inte audionomyrket alls, utan det är läkare eller tekniker som sköter hörselvården/hörapparatutprovningen på sina privata mottagningar. I USA, Australien och Nya Zeeland har man fyra eller femåriga magisterutbildningar vilket innebär att den svenska audionomutbildningen inte räcker till. Kontakta motsvarande Högskoleverket eller Socialstyrelsen i det land du vill arbeta för mer information. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön för nyexaminerade: 21 000– 23 000 kr/mån. Medianlön vid 35 års ålder: 25 000 kr/ mån. Medianlön vid 45 års ålder: 26 000 kr/ mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag brist på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA SRAT, www.srat.se. MER INFO Audionomerna, www.audionomerna.nu

www.saco.se/valjayrke

BANKTJÄNSTEMAN Inom bankvärlden finns många olika slags arbeten, såsom rådgivare, bankjurister, fondmäklare och analytiker. Som banktjänsteman har man ofta ett utåtriktat arbete med mycket kontakt med kunder. In- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, utlandsbetalningar och krediter är exempel på sådant en banktjänsteman arbetar med. Den höga ITnivån inom bankerna gör också att branschen anställer många med goda IT- kunskaper. Vanliga utbildningsbakgrunder är Civilekonom/ Ekonom, Jurist, Samhällsvetare och Systemvetare. Läs mer under de rubrikerna och under Yrken A-Ö på www.arbetsformedlingen.se.

BETEENDEVETARE Beteendevetare kan arbeta med områden som gruppdynamik, behandlingsarbete, organisationer och arbetsmiljö. Det är en växande yrkeskategori t.ex. därför att alltfler arbetsgivare satsar på personalens hälsa och utveckling. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Är du intresserad av gruppdynamik, organisationer och arbetsmiljö? Då kan en beteendevetenskaplig utbildning vara något för dig. Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter. Valet av arbetsuppgifter påverkas av hur du inriktar dina studier. En del skaffar sig en specialistinriktning redan under utbildningen, som de sedan arbetar inom, medan andra specialiserar sig när de har börjat arbeta. Specialiseringar kan till exempel vara organisationsutveckling, rehabilitering, behandlingsarbete eller interaktion mellan människa och IT. Bete-

49


A B

endevetare är en växande yrkeskategori. En hel del beteendevetare är egenföretagare med konsultverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling. Arbeten återfinns inom områden som ligger nära socionomers, personalvetares och samhällsvetares yrken (se dessa). UTBILDNING Utbildningens längd En beteendevetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Läs mer på www. studera.nu.

50

YRKEN A-Ö

Inriktningar & vidareutbildning De beteendevetenskapliga ämnena finns inom pedagogik, psykologi och sociologi, varav ett väljs till huvudämne. Som en del i din beteendevetenskapliga utbildning kan du exempelvis läsa arbetsvetenskap, arbetsliv, företagsekonomi, informatik, organisation, socialpsykologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. En beteendevetenskaplig utbildning får du antingen genom att läsa ett program eller fristående kurser. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen. Här kan du studera Beteendevetenskapliga ämnen kan man studera vid de allra flesta svenska universitet och högskolor. Det finns totalt ungefär

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖB A 60 olika beteendevetenskapliga utbildningsprogram. Många lärosäten erbjuder beteendevetenskapliga utbildningsprogram med olika inriktningar. Därutöver finns det fristående kurser på de flesta lärosäten. Mer information hittar du på www.studera.nu och på respektive högskolas eller universitets hemsida. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika högskolor och universitet. Du hittar den gällande informationen på www.studera.nu Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (median) för nyexaminerade: Ca 22 700 – 25 000 kr beroende bland annat på arbetsmarknadssektor. Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 36 000 kr i privat sektor, 27 200 kr i statlig sektor och 26 800 kr i kommunal sektor. Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter

www.saco.se/valjayrke

examen): 41 950 kr i privat sektor, 34 100 kr i statlig sektor och 31 800 kr i kommunal sektor. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student Jusek, www.jusek.se/student

BIBLIOTEKARIE Bibliotekarien är en informationsspecialist medspeciell kompetens att hantera och strukturera information utifrån ett användarperspektiv. En bibliotekarie är duktig på att kritiskt granska och värdera källor och har ofta en pedagogisk roll, till exempel på ett skolbibliotek. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA En bibliotekarie arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och kritiskt granskar olika informationskällors kvalitet och innehåll. I arbetsuppgifterna ingår ofta att utbilda och handleda människor i att söka information effektivt. Det kan också handla om att förmedla upplevelser av olika slag, framförallt inom kultur- och utbildningsområdet. Det finns en

51


Att jobba som bibliotekarie är verkligen omväxlande och då behövs social kompetens, allmänbildning och servicekänsla. Biblioteket är en viktig samhällsfunktion som jag tycker det är betydelsefullt att få vara en del av. SARA HELLBERG BIBLIOTEKARIE

Utbilda dig till bibliotekarie hos oss. Vi har Sveriges mest omfattande utbildning och forskning i biblioteks- och informationsvetenskap.

www.bibliotekshogskolan.se

B

YRKEN A-Ö

varierad arbetsmarknad för bibliotekarier, från tjänster vid folk-, skol- och folkhögskolebibliotek, eller högskole- och sjukhusbibliotek, till tjänster inom näringslivet och organisationer. Det finns cirka 4 600 bibliotekarier på arbetsmarknaden idag. Andra vanliga yrkestitlar: 4 Dokumentalist – den äldre benämningen på en person som arbetar med att sköta dokumenthanteringen, det vill säga samlar in information och granskar den. 4 Document manager – administrerar elektroniska och tryckta dokumentlagringssystem. 4 Informatiker - är en specialistbibliotekarie med kunskap inom ett särskilt ämnesområde. Du arbetar vid vetenskapliga bibliotek eller vid forsknings- och utredningsavdelningar för att utföra specialiserade informationssökningsuppdrag. 4 Informationsspecialist – finner och värderar information från tryckta och elektroniska källor. 4 Informationsarkitekt – bygger, utvärderar och förbättrar bland annat webbplatser och intranät. Arbetar bland annat med informationsstruktur, gränssnitt, navigering, sökfunktioner och innehåll. 4 Omvärldsbevakare / omvärldsanalytiker. 4 Researcher – letar information inom alla möjliga områden. UTBILDNING För att bli bibliotekarie behöver du studera inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. En biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning ger en förberedelse för kvalificerade arbetsupp-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖB A gifter inom hela informationssektorn, inte bara vid bibliotek, utan också inom andra pedagogiska, vetenskapliga och administrativa verksamheter. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är bland annat inriktat på urval, lagring, systematisering, sökning, förmedling och användning av böcker, webbsidor, ljudupptagningar och andra typer av media. Utbildningens längd En akademisk examen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne är tre- eller femårig. Av dessa år läser du två eller tre år inom huvudämnet. Här kan du studera Lärosäten som ger utbildningar inom biblioteks och informationsvetenskap är: 4 Högskolan i Borås 4 Lunds universitet 4 Umeå universitet 4 Uppsala universitet 4 Linnéuniversitet SÄRSKILD BEHÖRIGHET Förkunskapskraven varierar mellan utbildningsorterna till allt från grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier. Kolla med respektive högskola för att se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. Den internationella standarden och kraven på utbildningen varierar.

www.saco.se/valjayrke

LÖN FÖRE SKATT Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller enskild sektor. Ingångslönen för nyexaminerade bibliotekarier under 2010 ligger mellan 21 500 och 25 500 kr/mån. Runt tio år efter examen är medianlönen 26 100 kr/mån. Runt 20 år efter examen är medianlönen 27 500 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag ett visst överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag ett visst överskott på arbetskraft. DIK ställer sig försiktigt positiv till arbetsmarknadens utveckling för bibliotekarier. Det överskott som har kännetecknat arbetsmarknaden visar tecken på att gå mot ett mer balanserat läge. De förändringar som gjorts i skollagen kan leda till en ökad efterfrågan på skolbibliotekarier. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK, Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. www.dik.se

53


B

YRKEN A-Ö

BIOLOG naturvetare Biologer är experter på livet i alla dess former och all dess komplexitet. De arbetar med allt från bioteknik och läkemedelsutveckling till miljö och naturvård. Biologer är analytiska och skickliga på att hantera komplexa projekt och problem. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Biologer har en mycket bred och generell kompetens inom både kemi och biologi. Det finns ingen grupp naturvetare som finns på så många olika befattningar och branscher. Väljer du biologi med inriktning mot molekyler, celler, organismers och organs funktioner finns jobben ofta inom läkemedels- och bioteknikindustrin, med ansvar för bland annat kvalitetstestning, provning och produktutveckling. Väljer du biologi med fokus på miljö- och ekologi kan du jobba som konsult inom miljöområdet, som ekolog, samhällsplanerare, inventerare eller utredare. Oavsett vilken inriktning du väljer finns det en arbetsmarknad inom forskning, utveckling och utbildning. Biologer finns dessutom på hygieniska och diagnostiska laboratorier, till exempel inom sjukvården. Många biologer breddar sin utbildning genom att läsa exempelvis kommunikation, marknadsföring, juridik eller ekonomi och jobbar som exempelvis vetenskapsjournalister och miljörevisorer. En kombination av biologi och datavetenskap är gångbart på arbetsmarknaden, se Bioinformatiker. I allt större utsträckning Hjälp oss att utvärdera Välja yrke och tävla om biobiljetter! Gå in på www.saco.se/valjayrkeutvardering

54

behövs biologisk kompetens på tekniska befattningar för att utveckla produkter, processer och tjänster. Bioinformatiker Bioinformatik har växt fram som ett arbetsområde i gränslandet mellan matematik, datavetenskap och biologi för att kunna hantera och analysera biologiska data, som uppstår på grund av den snabba utvecklingen inom biologin. De stora gensekvenseringsprojekten och den pågående kartläggningen av proteinernas struktur och funktion i cellen är områden som ställer helt andra krav på biologins förmåga att hantera data än tidigare. Även övervakningen av hotade eller kommersiellt intressanta arter kräver tvärvetenskaplig kompetens. Verktygen för bioinformatiker är datavetenskapliga men frågeställningarna är biologiska. Flera universitet erbjuder masterprogram i bioinformatik för de som läst ett kandidatprogram i biologi, biomedicin eller matematik och data kompletterad med kunskaper i cellbiologi. Bioteknolog/molekylärbiolog Du får kompetens om bakterier, växter, virus, djur eller människor på molekylär nivå. Utbildningarna har många alternativa inriktningar. På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kan du studera till bioteknolog och på flera universitet och högskolor kan du studera molekylärbiologi. På www.saco.se/valjayrke hittar du förutom bokens innehåll också intervjuer, frågespalt och massor av bra tips.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖB A Toxikolog Toxikologi är läran om kemiska ämnens skadliga effekter på levande organismer. Toxikologer studerar med hjälp av olika modeller hur skilda ämnen kan påverka människors hälsa vid olika exponeringssituationer. Det kan till exempel handla om att bedöma risken för att olika kemiska ämnen kan orsaka fosterskador och sjukdomar som exempelvis cancer. En gren av toxikologin, ekotoxikologi, undersöker hur kemiska ämnen påverkar ekosystem och olika organismer i miljön. De som jobbar med detta kallas ekotoxikologer. Läs mer om utbildningarna som finns som program på Karolinska institutet www. ki.se, Stockholms universitet www.su.se respektive Uppsala universitet www.uu.se (ekotoxikologi). Det finns en förening för verksamma toxikologer med webbplatsen www.imm.ki.se/sft/ UTBILDNING Biologutbildningen är mycket bred och ger studenterna stora möjligheter att själv utforma sin utbildning. Viktiga grundläggande biologiska kurser är cellbiologi, mikrobiologi, fysiologi, genetik, botanik, zoologi och ekologi. De flesta biologer läser också minst en termin kemi, matematik och statistik samt kanske också ytterligare några eller något ytterligare ämne såsom geovetenskap, kommunikation eller ekonomi. På en del orter finns också färdiga inriktningar mot exempelvis miljö- och naturvård, molekylärbiologi, marinbiologi eller sötvattensbiologi det vill säga limnologi. I alla kurser läggs stor vikt vid att utveckla förmågan att göra

www.saco.se/valjayrke

självständiga bedömningar, att kommunicera samt att kunna hantera problem. Laborationer eller fältstudier är viktiga inslag i utbildningen. Utbildningens längd Se under Naturvetare. Inriktningar & vidareutbildning Biokemi, bioteknik, botanik, cellbiologi, ekologi, etologi, genetik, immunologi, limnologi, marinbiologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, neurobiologi, populationsbiologi, strukturbiologi, toxikologi, zoologi och biologisk mångfald är några exempel på inriktningar inom biologin. Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET I regel krävs biologi B, fysik B, kemi B och matematik D (områdesbehörighet 13), men antalet biologiutbildningar är stort och lokala variationer förekommer. På respektive utbildnings webbplats finns mer information. UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se under Naturvetare. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Överskott på arbets-

55


A B marknaden (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

BIOMEDICINARE naturvetare Vill du arbeta med medicinsk forskning, läkemedelsutveckling, hälsorisker med kemikalier eller bli en framtida ledare på ett biomedicinskt företag? Som biomedicinare lär du dig om människans biologi på cell- och molekylnivå, studerar orsaker till uppkomsten av sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier.

YRKEN A-Ö en stor del av biomedicinarna. Det finns ungefär 2 800 personer med biomedicinsk utbildning i Sverige. UTBILDNING Utbildningen ger träning i att använda grundläggande biologiska kunskaper för att lösa medicinska problem. Den är också en utomordentligt god förberedelse för en forskarkarriär. Laborationer, datorövningar samt fallstudier är viktiga inslag. Utmärkande är kurserna i medicin, farmakologi och humanfysiologi. Efter de första tre åren får studenterna ytterligare fördjupning under ett till två år på ett masterprogram. Arbetsmarknaden inom life science är internationell och undervisningen sker på engelska på många program. Utbildningens längd Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning Biomedicinare kan förutom biomedicin läsa masterprogram i molekylär medicin, toxikologi och forensisk vetenskap. Många VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA biomedicinare satsar på en forskarkarriär Som biomedicinare kan du arbeta med och börjar doktorera efter en masterexforskning, utveckling, produktion, amen, vilket innebär ytterligare patentfrågor, klinisk prövning fyra års studier. En annan och registrering av läkeBRA ATT vanlig vidareutbildning är medel. Vissa möjligheter KÄNNA TILL inom kliniska prövningar finns också att arbeta Biomedicinarnas Riksav läkemedel, samt med kommunikation, organisation är en nationell annan internutbildning marknadsföring eller sammanslutning för studentorganisationerna på de universitet och inom läkemedelsindujournalistik särskilt högskolor som har biomedicinska strin. inom vetenskap. Life utbildningar. På www.biomescience- området som dicin.org kan du läsa mer Här kan du studera står för industri inom om biomedicinare. Det finns utbildningar i läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik anställer

56

biomedicin på Högskolan i

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖB Skövde och Örebro, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå och Uppsala universitet. Läs mer på www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Biologi B, fysik B, kemi B, matematik D (områdesbehörighet 13). Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Det finns mycket goda möjligheter att läsa delar av utbildningen utomlands. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se under Naturvetare samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

www.saco.se/valjayrke

BIOMEDICINSK ANALYTIKER naturvetare Gillar du att laborera och analysera? Biomedicinsk analytiker har en viktig roll inom sjukvården när det gäller allt ifrån provtagning till analys och provsvar. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Biomedicinska analytiker ansvarar för det tekniska och metodologiska utförandet av analyser och undersökningar genom provtagningar, bearbetning, redovisning, bedömning och utvärdering av mät- och undersökningsresultat. Läkarna är beroende av ett korrekt svar för att veta om en patient har en sjukdom, hur utbredd den är och om en viss behandling har gett resultat. Arbetet är självständigt och kräver stor noggrannhet. En biomedicinsk analytiker är väl förtrogen med ett stort antal metoder för provtagning och analys, både manuella och sådana där det krävs avancerad utrustning. Biomedicinska analytiker har av tradition kopplats till sjukhuslaboratorier. Denna syn håller sakta på att förändras, eftersom näringslivet i allt högre utsträckning efterfrågar yrkesgruppens kompetens och kunnande. Naturvetarna har märkt av en ökad efterfrågan från analysföretag och företag inom life science. Även inom rättsmedicin behövs biomedicinska analytiker och det finns tjänster för biomedicinska analytiker på flera statliga myndigheter. På forskningslaboratorier är biomedicinska analytiker en nyckelkompetens. De har ingående metodkunskap och kan hantera den avancerade utrustning som krävs för forskarnas analyser. Arbete av den här typen finns både vid universitet och inom industrin. En del

57


A B biomedicinska analytiker arbetar också med metodutveckling. Antalet yrkesverksamma biomedicinska analytiker uppgår i dag till ca 11 000. UTBILDNING Utbildningen till biomedicinsk analytiker är en teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk yrkesutbildning. Du får en bred metodologisk basutbildning som förbereder för ett laborativt arbete. Under utbildningen tränas du i att lösa metodologiska frågeställningar. För att du efter utbildningen ska fungera som ett stöd till läkare och övrig vårdpersonal i hela kedjan från provtagning till analys. Teoretiska studier varvas med praktiska moment under hela utbildningen och praktiken är en viktig del. För att arbeta som biomedicinsk analytiker inom vården krävs legitimation. Efter avslutad utbildningen kan du ansöka till Socialstyrelsen och erhålla en yrkeslegitimation. Utbildningens längd Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng, tre års heltidsstudier. Du kan få dels en yrkesexamen, biomedicinsk analytikerexamen, dels en akademisk examen, kandidatexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Se mer på www.studera.nu Inriktningar & vidareutbildning Biomedicinsk analytiker kan antingen inrikta sig mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Därefter finns möjlighet att specialisera sig på magisternivå inom exempelvis klinisk kemi, immunologi, mik-

58

YRKEN A-Ö robiologi (bakteriologi och virologi), molekylärbiologi, genetik, transfusionsmedicin, patologi, farmakologi. Du kan också läsa ett magisterprogram inriktat på diagnostisk cytologi och bli cytodiagnostiker. Det finns också möjligheter för biomedicinska analytiker att läsa vidare på masternivå. Se mer information på www.studera.nu Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Biologi B, fysik A, kemi B, matematik C (Områdesbehörighet 12). Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig utomlands och tvärtom? Ja, de svenska biomedicinska analytikerutbildningarna är allmänt accepterade i hela Europa. Möjligheterna att få arbete utomlands efter fullföljd utbildning är goda. Eftersom det är ett legitimationsyrke så krävs det godkännande av Socialstyrelsen för de som vill arbeta i Sverige. För personer utanför EU/EES-området krävs prövning av utländsk utbildning som grund för legitimation. Läs mer på www. socialstyrelsen.se LÖN FÖRE SKATT Medianlönen för biomedicinska analytiker inom landstinget där det absoluta flertalet av de biomedicinska analytikerna arbetar är 23 800 kr/mån. De lägsta lönerna i lands-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖB A tinget börjar på 21 100 kr/mån och de högsta lönerna på privat sektor når upp till 42 000 kr/mån. Kontakta Naturvetarna för mer information. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). För erfarna: Idag brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

BRANDINGENJÖR Huvuddelen av brandingenjörerna är anställda som brandbefäl i kommunernas räddningstjänst. Ett antal befattningar finns vid statliga verk, t ex Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. I det privata näringslivet, bland annat industri, försäkringsbransch och konsultföretag, är brandingenjörer verksamma inom områden som har anknytning till brandsäkerhet, riskhantering, räddningstjänst och skyddsfrågor. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta operativ räddningstjänst, byggnadstekniskt brandskydd, förebyggande åtgärder och riskbedömningar liksom administration, personalledning och utbildning. Brandingenjörer arbetar främst inom den kommunala räddningstjänsten, men antalet verksamma i den privata sektorn ökar.

www.saco.se/valjayrke

Idag finns i Sverige c:a 600 brandingenjörer och 200 civilingenjörer i riskhantering. UTBILDNING Utbildningen till Brandingenjör omfattar 3,5 års studier (210 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå. Inriktningar & vidareutbildning Brandingenjörsutbildningen ges vid Lunds tekniska högskola samt vid Luleå tekniska universitet. Inriktningarna i Lund och Luleå har något olika fokus – se respektive lärosätes webbplatser. Brandingenjörsexamen kan kompletteras med ett års påbyggnadsutbildning vid MSB Revinge. Utbildningen är ett behörighetskrav för tjänst som räddningsledare inom räddningstjänsten. I Lund finns möjlighet att läsa vidare till Civilingenjör i Riskhantering. I Luleå ges även andra utbildningar med inriktning mot riskhantering och säkerhet, och brandingenjören har möjlighet att läsa vidare till civilingenjör. För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier. Här kan du studera Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 9. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå.

59


A C Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, generellt sett. Men kompletterande kunskaper om lokala bestämmelser kan krävas. LÖN FÖRE SKATT För brand- och civilingenjörer i riskhantering i kommunal tjänst med examen 2006–2010 låg lönen i spannet 30 000–38 500 kr/månad (median 34 000), enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2010. Med 10-15 års erfarenhet var spannet 35 000–57 000 kr/ månad (median 39 000). Efter 20 år eller mer i yrkeslivet var lönespannet för för de utan chefsbefattning 34 000 – 50 000 kr/månad (median 40 500), och för chefer 40 000 – 70 000 kr/månad (median 47 500). ARBETSMARKNADEN 2011 Yrkesutövarna är relativt få, vilket ger en större osäkerhet i bedömningarna. I och med att fler examineras har en tidigare bristsituation börjat övergå i balans, men arbetsmarknaden är fortfarande god för nyexaminerade och i än högre grad för yrkeserfarna. För nyexaminerade: Idag balans på arbetskraft (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetskraft Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

60

YRKEN A-Ö SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Ingenjörer, www.sverigesingenjorer.se

CIVILEKONOM/EKONOM Civilekonomer och ekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden och är utbildade att förstå och analysera komplexa ekonomiska sammanhang. De fattar beslut och tänker affärsmässigt och långsiktigt. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Civilekonomer/ekonomer får en bred utbildning med affärstänkande, förmåga att analysera med problemlösning satt i centrum. Som civilekonom eller ekonom har du stora möjligheter att välja mellan yrken och kan arbeta i det privata näringslivet, i stat, kommuner och landsting men också inom intresseorganisationer. Många väljer också att driva egna företag. Det finns idag omkring 85 000 yrkesverksamma civilekonomer och ekonomer. Ungefär 80 procent arbetar inom den privata sektorn. Mer än var tredje civilekonom/ekonom är verksam inom tillverkningsindustrin och parti- och detaljhandel. Banker, försäkringsbolag, finansföretag och konsultverksamhet är andra stora arbetsområden. Ytterligare en grupp arbetar inom stat och kommun, många av dem inom skatteförvaltningen, de statliga affärsverken och kommunala bolag. Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomi, jobbar bl a inom offentlig sektor och bank- och finansbranschen. Många är också anställda i stora industri och tjänsteföretag. Många civilekonomer/ekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering,

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖC

marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. Vanliga yrken för civilekonomer/ekonomer är affärsutvecklare, banktjänsteman, controller, ekonomichef, marknadsförare, projektledare, redovisare, revisor, företagsrådgivare, försäljare eller inköpare av varor och tjänster, privatrådgivare och produktchef. Många företagsledare är civilekonomer och ekonomer. Gymnasielärare i ekonomiska ämnen är som regel civilekonomer eller ekonomer. En del kombinerar lärarjobbet med att vara egenföretagare. Controller En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser

www.saco.se/valjayrke

och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva och utveckla verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut. Redovisningsekonomer Redovisningsekonomer arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska gå till och många deltar också i budgetarbetet.


A C Revisor En revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. Som revisor kan man specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning. Den 1 november 2010 trädde en ny lag i kraft. Den innebär att små svenska aktiebolag får välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Den nya lagen kan komma att påverka revisorernas arbetsmarknad och det råder delade meningar om vad det kommer att innebära för yrkeskåren. UTBILDNING Utbildningens längd Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år. Inriktningar & vidareutbildning Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företagsekonomi och nationalekonomi. Många av ekonomprogrammen innehåller också kurser i statistik och juridik. Efter grundkurserna väljer man företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning och en fördjupning inom ämnet, som

62

YRKEN A-Ö exempelvis kan vara affärsutveckling, ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiell ekonomi, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, hållbar utveckling, ledarskap/ organisation, logistik, marknadsföring eller redovisning. Du kan också skapa din egen ekonomiutbildning genom att läsa fristående kurser. De internationella civilekonom- och ekonomprogrammen kombinerar ekonomi med språk och ofta utlandsstudier. Vissa ekonomprogram är inriktade från början, till exempel mot detaljhandel, fastighetsekonomi eller turism. Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som hälsoekonomi, industriell ekonomi och textilekonomi. För att bli godkänd revisor krävs en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen. Auktoriserade revisorer har en fyraårig akademisk utbildning, minst fem års kvalificerad praktik och revisorsexamen (Läs mer på www.revisorsnamnden.se och www.far.se). Här kan du studera 29 svenska högskolor och universitet erbjuder kurser och utbildningsprogram i ekonomi. Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på www.studera.nu. Katalogen Nordiska Akademiska Ekonomutbildningar med samlad information om olika utbildningsprogram finns att läsa och beställa på www.civilekonomerna.se. Civilekonomexamen ges vid: 4 Universiteten i Linköping, Luleå, Lund, Umeå, och Örebro, vid Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö) samt högskolorna

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖC i Borås, Karlstad, Halmstad och Jönköping. Civilekonomexamen ges även vid Göteborgs universitet genom att läsa det femåriga ekonomprogrammet. Kandidatprogram med ekonomisk inriktning ges vid: 4 Universiteten i Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro samt vid Mittuniversitetet (Sundsvall/Östersund), Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet (Ultuna). 4 Handelshögskolan i Stockholm 4 Högskolorna i Blekinge, Borås, Dalarna (Falun/Borlänge), på Gotland, Gävle, Kalmar, Kristianstad, Malmö, Mälardalen (Eskilstuna/Västerås), Skövde, Södertörn och Högskolan Väst (Trollhättan). Magister- och/eller masterprogram finns på de flesta lärosäten. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B). Områdesbehörighet 4 med 2010 års förändringar inkl. meritpoäng. Se http://www.hsv.se/download/18.328ff 76512e968468bc80005804/HSVFS-2007-8. pdf För civilekonomprogram med språklig inriktning krävs C-språk kurs B/steg 3 i det största karaktärsspråket. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Du kan bli civilekonom eller ekonom genom att läsa hela utbildningen utomlands eller välja att studera utomlands som

www.saco.se/valjayrke

en del av dina studier i Sverige. Det kan man göra på olika sätt, exempelvis: 4 Delta i ett utbytesprogram som anordnas av din högskola eller ditt universitet. Fördelen med detta är att du oftast får tillgodoräkna dig studierna i din svenska utbildning. Du behöver som regel inte heller betala undervisningsavgifter i de länder som har sådana. Kontakta de högskolor och universitet som du är intresserad av för mer information om möjligheter till utbytesstudier. 4 Ordna allting på egen hand och själv söka till ett utländskt universitet. Väljer du det alternativet måste du noggrant undersöka om du får tillgodoräkna dig de utländska poängen i din svenska examen. Ta alltid reda på vad som gäller innan du reser iväg. Efter avslutad grundutbildning kan man läsa ett master- eller doktorandprogram utomlands. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Många civilekonomer och ekonomer arbetar utomlands under kortare eller längre perioder, både i svenska och internationella företag och organisationer. En del arbetar inom den svenska utrikesrepresentationen, till exempel på ambassader, eller inom EU:s institutioner. För utlandsarbete krävs goda språkkunskaper. Om du läser hela utbildningen utanför Norden, är det mycket viktigt kontrollera att utbildningen är godkänd. Kontakta Högskoleverket och CSN innan du bestämmer dig. Det är också bra att spara alla kursbeskrivningar och litteraturlistor, så att du kan visa vad som ingått i kurserna du

63


C läst. För mer information, se avsnittet om utlandsstudier i inledningen av Välja Yrke. LÖN FÖRE SKATT Månadslönen (median) för nyexaminerade civilekonomer och ekonomer 2010 var 25 000 kr inom privat sektor, 24 000 kr inom statlig sektor och 24 000 kr inom kommunal sektor. Cirka 10 år efter examen är månadslönen (median) för en privatanställd civilekonom och ekonom 43 000 kr, för statligt anställd 33 500 kr och för anställd inom kommun eller landsting 32 000 kr. Medianlönen 20 år efter examen är 52 000 kr för privatanställda, för statligt anställda 38 500 kr och för anställda inom kommun och landsting 35 800 kr. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag är det balans på arbetsmarknaden. Det finns ungefär lika många jobb som utbildade. För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student Civilekonomerna, www.civilekonomerna.se Jusek, www.jusek.se/student

64

YRKEN A-Ö

CIVILINGENJÖR Civilingenjörernas arbetsmarknad är stor, och arbetsuppgifterna varierar beroende på bransch, inriktning och erfarenhet. Arbetet är kreativt och rymmer stora möjligheter till personlig utveckling. Utbildningen leder till en yrkesexamen som ger breda kunskaper inom ett teknikområde, inbegripet matematik och naturvetenskap, och ger förutsättningar för arbete med utveckling av ny teknik. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Civilingenjörens yrke är brett, och arbetsuppgifterna kan innebära allt från forskning och utveckling av ny teknik till produktionsplanering och marknadsföring. Med stigande erfarenhet får civilingenjören ofta chefs- eller företagsledande roller. Civilingenjören arbetar som regel i projekt tillsammans med både ingenjörer och andra yrkesgrupper. På den privata arbetsmarknaden arbetar civilingenjörer på industri- och konsultföretag inom en mängd olika branscher – från gruv- och pappersindustri till samhällsbyggnad, elektronik och IT. Den största gruppen statligt anställda civilingenjörer är lärare och forskare vid högskolor och forskningsinstitutioner. Civilingenjörer finns också vid stora statliga verk som Trafikverket och Lantmäteriverket samt inom försvarsförvaltningarna. I kommunerna finner man civilingenjörer på tekniska eller ledande befattningar vid stadsbyggnadskontor, energiverk och fastighetskontor. Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖC Idag finns ca 100 000 yrkesverksamma civilingenjörer i Sverige. UTBILDNING Utbildningens längd Utbildningen till civilingenjör omfattar 5 års studier (300 hp) och leder till en yrkesexamen på avancerad nivå. Se studera.nu för ytterligare information. Inriktningar & vidareutbildning Civilingenjörsexamen kan avläggas inom ett stort antal teknikområden. Det finns även alternativ med så kallad öppen ingång, där studenterna under ett första år (vanligtvis) läser samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter. Ofta erbjuds även möjligheten att läsa ett förberedande tekniskt basår, där studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier kan komplettera sina gymnasiebetyg. För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier. Här kan du studera Civilingenjörsexamen ges vid Chalmers i Göteborg, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Linköpings tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Karlstads universitet, Blekinge tekniska högskola, Mittuniversitetet samt vid Mälardalens högskola. Även andra högskolor kan ibland erbjuda civilingenjörsprogram i samarbete med någon av de ovan nämnda högskolorna.

www.saco.se/valjayrke

SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 9 eller 10. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER De flesta högskolor som ger civilingenjörsutbildning har utbyte med lärosäten i andra länder. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ingenjörsyrket är internationellt och det är i allmänhet inget problem att utöva yrket i ett annat land än där man tagit sin examen. Se även avsnittet om utlandsstudier i inledningen. LÖN FÖRE SKATT Lönerna för civilingenjörer varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn. För nyexaminerade civilingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2010 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 25 000–30 000 kr/månad, med en median på drygt 27 000. Med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen för civilingenjörer utan chefsbefattning 40 000, och efter 20 år i arbetslivet 48 000 kr/månad. Medianlönen för chefer med motsvarande erfarenhet var 7 500 respektive 12 000 kronor högre.

65


C ARBETSMARKNADEN 2011 Bedömningarna gäller generellt, men skillnader förekommer mellan olika inriktningar. För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Ingenjörer, www.sverigesingenjorer.se

CYTODIAGNOSTIKER naturvetare Är du nyfiken och noggrann? Då kan du bli expert på att upptäcka tidiga tecken på cancer i cellprover. Cytodiagnostikernas viktigaste arbetsredskap är mikroskopet. För att bli skicklig på att ställa rätt diagnos krävs många års erfarenhet.

YRKEN A-Ö cancer är en av vår tids allvarligaste sjukdomar är detta en viktig uppgift. I Sverige dör nästan en kvinna per dag i livmoderhalscancer och än fler tvingas genomgå svåra cancerbehandlingar. En felaktig diagnos kan få ödesdigra konsekvenser för patienten som riskerar att inte få den behandling som krävs eller utsätts för onödig oro. Yrket kräver stor erfarenhet och det tar cirka fem år för en nyutbildad cytodiagnostiker att bli självgående. Du arbetar mycket självständigt och ansvarar för att skilja ut vilka prover som innehåller celler som tyder på att patienten ska behandlas eller utredas vidare. Förutom denna uppgift arbetar du också med laborativa metoder, som exempel kan nämnas olika färgmetoder, immunologiska och enzymcytokemiska tekniker samt molekylärbiologi och flödescytometri, för att framställa de prover som sedan ska bedömas. Denna bedömning sker framförallt med mikroskopets hjälp, men vid vissa undersökningar kombineras den konventionella mikroskoperingen med avancerade datatekniska system. Många cytodiagnostiker assisterar också vid undersökningar och provtagningar. I arbetet ingår också kvalitetsarbete och metodutveckling. Antalet yrkesverksamma cytodiagnostiker är ca 220.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA UTBILDNING Precis som namnet anger diagMagisterprogrammet i diagnostiserar cytodiagnostiker nostisk cytologi är en specytologiska prover och stälBRA ATT KÄNNA TILL cialistutbildning, som är ler diagnos. Uppdraget är Det finns en intresseföreninriktad på att ge en teoatt identifiera cancer och ing för cytodiagnostiker som retisk grund och praktisk tidiga cellförändringar, heter Riksföreningen för träning i att känna igen som kan leda till cancer, klinisk cytologi. Se www. cellförändringar i kroppens främst livsmoderhalscancytodiagnostiker.se olika organ. cer men även andra canCytodiagnostikernas får cerformer. Med tanke på att

66

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖD A också lära sig hur olika prover ska tas, hur de ska hanteras och hur de kan behandlas för att underlätta bedömningen som ofta sker i mikroskop. Huvudämnet är klinisk cytologi och den ettåriga utbildningen finns på Karolinska Institutet. Läs mer på www.ki.se

För erfarna: Idag brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

Utbildningens längd Magisterutbildning på ett år, 60 högskolepoäng.

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

Här kan du studera Karolinska institutet, www.ki.se SÄRSKILD BEHÖRIGHET För tillträde krävs en slutförd utbildning till biomedicinsk analytiker. UTLANDSSTUDIER Kontakta Karolinska institutet för mer information, www.ki.se

DATAVETARE naturvetare

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Det är många cytodiagnostiker som under delar av sitt yrkesliv arbetar utomlands. Den svenska utbildningen har ett mycket gott internationellt rykte. Se även avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Gillar du att lösa problem, konstruera system och tänka nytt? Datavetenskapen växer snabbt och behovet av personer som kan ta strategiska beslut och utveckla nya lösningar ökar. Datorer finns överallt och behövs för att ta hand om och analysera de stora mängder information som bland annat naturvetenskapen producerar och som samhället idag är beroende av för att fungera.

LÖN FÖRE SKATT Medianlönen för cytodiagnostiker i landstinget är 28 500 kr/mån. De som har lägst löner i landstinget tjänar 25 000 kr/mån och de med högst lön 31 600 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade).

www.saco.se/valjayrke

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Datavetare är specialiserade på databasteknik, system och programkonstruktion, artificiell intelligens eller datorkommunikation. För verksamheter som ägnar sig åt mjuk och hårdvaruutveckling inom ITområdet är datavetare därför självskrivna. Datavetare tar också ofta ansvar för inköp, drift och underhåll av datasystem.

67


A D Effektiva it- lösningar innebär ofta kraftiga besparingar. Det lönar sig därför att anställa en datavetare som kan följa med i den snabba utvecklingen och fatta de rätta strategiska besluten. Datavetare arbetar främst inom dataföretag och företag med avancerade datasystem. De konstruerar, utvecklar, underhåller och utreder datasystem och program. Datavetares kompetens inom problemlösning, programkonstruktion och programutveckling efterfrågas inom alla sorters verksamheter, ibland på konsultbasis. Myndigheter och forskningsinstitutioner är andra arbetsgivare. De senaste årens enorma framsteg i kartläggningen av människans och andra organismers gener, samt behov av nya sätt att undersöka giftiga ämnen och framställa läkemedel, har också skapat ett stort behov av datavetare med kunskaper i biologi, fysik eller kemi. Se även Bioinformatiker. UTBILDNING Datavetare är experter på att identifiera, formulera och lösa problem genom att använda datorer och program effektivt. Djupa kunskaper i datavetenskap och en stark matematisk grund utmärker utbildningen och särskiljer den från andra utbildningar inom dataområdet. Detta gör dem mindre sårbara för förändringar på arbetsmarknaden. Utbildningens längd Se under Naturvetare. Inriktningar & vidareutbildning Programvarukonstruktion, datoriserad bildanalys, datorsystem, bioinforma-

68

YRKEN A-Ö tik, datorberäkningar, datorarkitektur, artificiell intelligens, högpresterande datorer, säkerhetssystem och människa–datorinteraktion är exempel på inriktningar inom datavetenskapen. Ett tvärvetenskapligt område är medicinsk informatik eller bioinformatik (se under biologi). Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Varierar för olika datavetenskapliga utbildningar. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se under Naturvetare, samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). För erfarna: Idag brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

www.saco.se/valjayrke


Design: Ida Klamborn. Foto: Henrik Bengtsson

YRKEN A-ÖD

DESIGNER Design används för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer. En designer arbetar med form, funktion och varumärke genom att skissa på och utforma hur en produkt eller tjänst ska se ut, låta och fungera. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Gemensamt för alla designers är att de följer en process där arbetet börjar med kartläggning av mål och förutsättningar för designprojektet, varefter man under hela projektets gång förkastar eller förädlar olika skisser och prototyper. En designprocess kännetecknas även av att målet är formulerat utifrån ett behov, snarare än en specifik lösning. Allt viktigare blir medvetenheten om hur en produkt eller tjänst är en bärare av företagets identitet. Därför måste alla designers kunna kommunicera med och ha intresse för, både marknad och teknik. En designer kan vara specialiserad på ett visst material, en viss slutprodukt eller en viss tillverkningsprocess men kan också jobba med målsättningen att skapa koncept där inget slutresultat är likt det andra. Idag finns en mängd olika uppdelningar av yrket i olika branscher och titlar, men allt fler arbetar tvärdisciplinärt. De tydligaste branschuppdelningarna är: industridesign, interaktionsdesign, grafisk design, modedesign, möbeldesign, produktdesign, textildesign och webbdesign. Industridesigner En industridesigner är oftast en del i produktutvecklingsteamet och samverkar med andra kompetenser och arbetar med att utveckla nya produkter eller tjänster.

www.saco.se/valjayrke

SVERIGES TEXTILHÖGSKOLA • • • • • • •

Modedesigner Textilekonom Textildesigner Textilingenjör Butikschef Designtekniker Textil produktutveckling

Textilhögskolan i Borås har intagit en självklar position som Sveriges textilhögskola. Här finns framtidens textila utbildningar och forskning.

www.textilhogskolan.se


A D Man kan antingen arbeta som anställd eller som inhyrd konsult. Interaktionsdesigner En interaktionsdesigner är oftast en del i produktutvecklingsteamet och samverkar med andra kompetenser och arbetar med att utveckla hur en ny produkt eller tjänst ska fungera. Fokus ligger på interaktionen mellan människan och hela produkten eller tjänsten. Det kan vara allt från hur en webbplats blir klickvänlig till hur en bildörr ska låta när den slår igen för att människan ska uppfatta att den gått i lås. Man kan antingen arbeta som anställd eller som inhyrd konsult. Grafisk designer En grafisk designer arbetar antingen som egenföretagare eller i team på en designeller reklambyrå med att utveckla visuella identiteter bestående av till exempel logotyper, webbplatser och bildspråk för företag eller förpackningar till produkter och tjänster. Modedesigner En modedesigner arbetar med att designa kläder som han/hon sedan själv marknadsför och säljer. Man kan också arbeta inhouse på ett modeföretags designavdelning. En modedesigner som jobbar i eget företag ägnar ofta mycket tid åt att hitta underleverantörer, distributörer och återförsäljare. Möbeldesigner En möbeldesigner formger möbler som han/hon sedan själv marknadsför och säljer.

70

YRKEN A-Ö Alternativt arbetar designern som konsult med uppdrag av någon av de större möbeltillverkarna. Produktdesigner En produktdesigner designar produkter som till exempel kastruller, solglasögon, eller inredningsartiklar som han/hon sedan själv marknadsför och säljer. Alternativt arbetar designern som konsult med uppdrag av någon av de större produkttillverkarna. De flesta som kallar sig produktdesigner ser sig som entreprenörer som driver sina egna företag. Webbdesigner En webbdesigner arbetar antingen som egenföretagare eller i team på ett ITkonsultföretag, en design- eller reklambyrå med att utveckla webbplatser och intranet för företag. Både den analytiska förmågan och visualiseringsförmågan som man utvecklar som designer kan även användas i andra sammanhang, exempelvis inom designforskning eller undervisning. UTBILDNING För de akademiska utbildningarna: 3 år (180 hp) till kandidatexamen. De flesta utbildningarna ger möjligheten att fortsätta ytterligare 2 år (120 hp) till en masterutbildning. Inriktningar & vidareutbildning Exempel på inriktningar: 4 Avancerad produktdesign – spänner över hela produktområdet 4 Bokdesigner – bokomslag, inlagesättning, typografering.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖD A 4 Corporate identity designer – logotyper, grafiska manualer 4 Design Manager – Chefsposition som ansvarar för den strategiska nyttan med företagets design (en design manager behöver inte alltid vara designutbildad utan kan vara tex ekonom) 4 Fordonsdesign – bilar, lastbilar, bussar etc 4 Herrmode – modedesign för män 4 Konfektyr – kläder som säljs i affärer 4 Typsnittsdesigner – bokstavsformer, teknisk typsnitt produktion. Här kan du studera Man kan skilja på de utbildningar som vilar på konstnärlig grund där intagningen sker med hjälp av antagningsprover och de utbildningar som har en traditionell antagning. I vissa fall tillämpas en kombinationsantagning. Gå in på studera.nu och lista på designutbildningar eller titta på Svensk Forms lista över designutbildningar, de listar även en del utländska utbildningar. www.svenskform.se/lankar_skolor.aspx Exempel på skolor där utbildningen vilar på konstnärlig grund och intagningen sker med hjälp av allmänbehörighet och intagningsprover: 4 Beckmans Designhögskola – Grafisk design, modedesign allmänproduktformgivning 4 Designhögskolan i Umeå – Industridesign med specialisering på magisternivå – interaktion, produkt, fordons inriktning 4 Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet – Bred designutbildning 4 Konstfack, Stockholm – Industridesign, grafisk design

www.saco.se/valjayrke

4 Lunds Tekniska Högskola – Industridesign 4 Växjö universitet – Bred designutbildning 4 Textilhögskolan i Borås – Modedesign och textildesign Det finns också ett magisterprogram för design management på högskolan i Kalmar. Många som jobbar strategiskt med design som kommunikativt verktyg har läst på IHR på Stockholms universitet. GI (Grafiska institutet), också på Stockholms universitet, är en utbildning som ofta leder till arbete med design inriktad mot produktionsledning. Förutom högskolor finns det dessutom flera alternativa vägar för att bli designer, t.ex. KY, Folkhögskola eller olika privata utbildningar. Det kan också vara möjligt att lära sig designyrket genom praktik på en designbyrå. Några exempel på välkända svenska privatskolor är Berghs School of Communication, Forsbergs och Hyper Island. KÄLLA OCH MER INFO Sveriges designer www.sverigesdesigner.se Mer info om designeryrket kan också fås från SVID www.svid.se eller från Svensk Form, www.svenskform.se

71


D DIAKON En diakon ger stöd åt människor i olika åldrar och livssituationer. En del arbetar direkt inom kyrkliga institutioner och andra inom till exempel sjukhuskyrkan.

YRKEN A-Ö Utbildningens längd Beroende på vilken grundexamen du har eller väljer, så blir utbildningens längd lite olika. Gemensamt för alla är den ettåriga diakonutbildningen, den 16 veckor långa grundkursen och den tre månader långa församlingspraktiken.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Som diakon inom Svenska kyrkan arbetar Inriktningar & vidareutbildning du mycket med det personliga mötet med De flesta diakoner har redan ett yrke i botmänniskor. Det kan innebära stödjande ten och har på så vis redan inriktat sig på samtal med ungdomar och hembesök hos något område. äldre och sjuka. Ofta är det diakonen som leder och Här kan du studera organiserar dem som arbetar Svenska kyrkans grundkurs frivilligt. BRA ATT finns på 13 folkhögskolor. Diakonen bygger även KÄNNA TILL Fackutbildning ges vid nätverk med andra instiMinst två år innan man tänuniversitet och högskotutioner som polisen ker sig att påbörja den ettåriga diakonutbildningen måste man lor, se avsnitten om resoch socialtjänsten för att ha kontakt med sin vigningspektive profession i den undvika att någon hambiskop för att bli antagen här boken. nar utanför och för att ge som diakonkandidat i Den ettåriga diakonuthopp och stöd. stiftet. bildningen ges vid Bräcke i Utöver att arbeta i en förGöteborg, Ersta i Stockholm samt samling så kan man även arbeta Vårsta i Härnösand. inom sjukhuskyrkan samt vid kyrkliga institutioner. UTLANDSSTUDIER I Svenska kyrkan finns det drygt 1 100 Det brukar finnas möjlighet till utbyte med yrkesverksamma diakoner. andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för UTBILDNING mer information. Se adresslista längst bak Först och främst behöver du en godkänd i boken. högskoleutbildning som t.ex. socionom, sjuksköterska, psykolog, pedagog med viss Blir din svenska utbildning giltig komplettering eller teologie kandidat . internationellt och tvärtom? Utöver det behöver du Svenska kyrkans Det finns möjlighet för diakoner från andra grundkurs, tre månaders handledd förevangelisk-lutherska kyrkor att arbeta i samlingspraktik, parallell kursverksamhet Svenska kyrkan. anordnad av stiftet. Därefter påbörjar du en Särskilda bestämmelser om detta finns ettårig diakonutbildning. i Kyrkoordningen. Svenska diakoner har

72

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖD på motsvarande sätt möjlighet att arbeta utomlands i dessa kyrkor. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden dvs. det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb. För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för en nyexaminerad diakon är idag ungefär 25 600 kr. Efter tio år i yrket ligger medianlönen på ca 27 000 kr. Sjukhus- och stiftsdiakoner har ofta högre lön än församlingsdiakoner. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA För mer information kan du vända dig till Kyrkans Akademikerförbund – KyrkA på www.kyrka.se

DIETIST naturvetare Är du nyfiken på kost och hälsa och att arbeta med människor? Genom att äta sunt kan sjukdomar förebyggas och hälsan återvinnas. Dietister är experter på vad man i en viss situation bör äta för att må så bra som möjligt. Genom att stötta och ge råd höjer dietisterna livskvaliteten för många människor. Samtidigt spar samhället pengar på en friskare befolkning. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Dietister arbetar huvudsakligen med nutritionsbehandling inom hälso- och sjuk-

www.saco.se/valjayrke

vården. Dietisten är en del av vårdteamet, och bidrar vid utbildningar av olika andra yrkesgrupper inom vården i nutritionsfrågor. Arbetet bygger på att förebygga, utreda och behandla nutritionsproblem. Allt fler dietister arbetar också i kommunal verksamhet med kvalitetsarbete, till exempel utveckling av rutiner och utbildning samt behandling av enskilda inom skola, barnoch äldreomsorg. Dietister arbetar också i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa, eller inom nutritionsföretag och livsmedelsindustri som produktspecialister. Allt fler dietister driver egna konsultföretag till exempel inom folkhälso- och idrottsrörelsen. UTBILDNING Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning med naturvetenskaplig profil med inriktning mot kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Du kommer också in på ämnen som näringslära och fysiologi. Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtal och förmåga att ge och ta emot information. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen. En central del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter. Utbildningens längd Dietistutbildningen är på tre år, 180 högskolepoäng, vilket ger en dietistexamen. Efter examen kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen ger dig också möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

73


A E Inriktningar & vidareutbildning Möjlighet till olika inriktningar på avancerad nivå genom magister- eller masterprogram.

YRKEN A-Ö 2010 25 800 kr/mån, där de lägsta lönerna i landstinget ligger på 23 000 kr/mån och de högsta på privat sektor på 46 000 kr/mån.

ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag BRA ATT balans på arbetsmarknaden KÄNNA TILL (det finns ungefär lika Dietistyrket ställer höga krav på självständighet, likväl som förmånga utbildade som det måga till samarbete. En empatisk förfinns jobb). måga, intresse och lyhördhet utifrån För erfarna: Idag olika individers och gruppers behov balans på arbetsmarknaoch situation är centralt i arbetet med den. SÄRSKILD kost- och nutritionsbehandling. På Du kan läsa om hur BEHÖRIGHET www.drf.nu kan du läsa om Dietisvi bedömer att arbetsMatematik B, ternas Riksförbund (DRF) och marknaden ser ut om 5 år naturkunskap B och om hur det är att arbeta på www.saco.se/valjayrke i samhällskunskap A som dietist. vår rapport ”Framtidsutsikter” (områdesbehörighet 16). som släpps med nya prognoser i sluKolla med respektive högskola/ tet av november. universitet då variationer kan förekomma. Här kan du studera Dietistprogrammet ges vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet.

UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Möjlighet till delar av masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Det kan vara en bedömningsfråga från land till land, för mer information kontakta lärosätena. LÖN FÖRE SKATT Medianlönen för dietister i landstinget var

74

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

ESTETISKA YRKEN Långt ifrån alla som skaffar sig utbildning inom området kan räkna med en fast anställning. De allra flesta arbetar på frilansbasis. Framtidsutsikterna för DI:s studenter kan dock betecknas som goda. För närvarande är ca 90 procent av de DI-utbildade verksamma inom de medier de valt. Dansare Man kan antingen arbeta på frilansbasis eller vara anställd på någon av Sveriges dansinstitutioner. Som frilansdansare kan man arbeta vid institutionerna, vid privatteatrar, i fria dansgrupper eller vid TV-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖE A evenemang. Som dansare måste man ha bra fysiska förutsättningar och stark vilja för att klara av jobbet. Dansare kan medverka i olika slags föreställningar. De kan dansa klassisk balett modern fridans, jazz eller showdans. Många dansare är specialiserade på en dansform men det är också vanligt att man håller på med flera former. Arbetsmarknaden för dansare är liten, konkurrensen om jobben är hård och arbetslösheten hög. UTBILDNING Danshögskolan i Stockholm, www.danshogskolan.se För samtliga estetiska yrken finns utbildning inom andra utbildningsformer än högskola. Dessa kan man hitta om man söker tex på www.folkhogskola.nu eller på www.utbildningsinfo.se eller www.yhmyndigheten.se MER INFORMATION www.teaterforbundet.se Designer Se egen rubrik, DESIGNER Dramapedagog Dramapedagoger kan arbeta inom många olika fält och med olika ålderskategorier. Från dramalek med små barn till forumspel med vuxna. Dramapedagoger sysslar inte alltid med drama som konstform (teater/film) utan utgår från den mer ursprungliga innebörden av uttrycket. Drama är att “gestalta genom handling”. Förhållandet mellan drama som konst och den pedagogiska aspekten, dramapedagogik, är dock något

www.saco.se/valjayrke

som diskuterats inom dramapedagogiken under flera decennier. Arbetsplatser för dramapedagoger är framförallt hela skolsektorn, kulturskola, amatörteaterverksamhet, eller vårdinstitutioner. UTBILDNING Dramapedagogutbildning är en tvåårig praktiskpedagogisk utbildning. Dramapedagoger arbetar med drama, teater och skapande verksamhet inom skola och utbildning, vård och omsorg, föreningsliv, fritidsverksamhet och kulturområdet. Delkurserna (drama, pedagogik och yrkespraktik) varvas i ett antal studieområden med fördjupning i teori, metodik och praktisk verksamhet. Utbildningen startar i upplevelsens pedagogik för att sedan inriktas mot ledarskap och dramametodik. En fördjupning sker genom teaterproduktion, FoUarbete och en längre praktik under handledning av yrkesverksamma dramapedagoger. För samtliga estetiska yrken finns utbildning inom andra utbildningsformer än högskola. Dessa kan man hitta om man söker tex på www.folkhogskola.nu eller på www.utbildningsinfo.se eller www.yhmyndigheten.se MER INFORMATION www.teaterforbundet.se Film/Radio/TV-yrken Filmfotografen, filmklipparen, filmljudsteknikern, regissören, producenten och manusförfattaren jobbar tillsammans i skapandet av en film. Radio och TVproducenter har det övergripande ansvaret för en produktion. För samtliga yrken inom

75


A E området är den konstnärliga drivkraften och förmågan att jobba i team mycket viktig. UTBILDNING Det finns en rad olika högskoleutbildningar för dig som vill jobba inom film, radio, TV och teater, både på grund och avancerad nivå. Gå in på www.studera.nu för att få ytterligare information. För samtliga estetiska yrken finns utbildning även inom andra utbildningsformer än högskola. Dessa kan man hitta om man söker tex på www.folkhogskola.nu eller på www.utbildningsinfo.se eller www.yhmyndigheten.se SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK, Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. www.dik.se. Fotograf Fotografyrket omfattar en mängd olika grenar, t.ex. porträtt-, mode-, reportage-, dagspress-, dokumentär-, industri-, reklam-, arkitektur-, sjukhus-, polis- och museifotografi. En del fotografer, främst inom reportage- och dokumentärsektorn, arbetar ofta på frilansbasis. De tar bilder på eget initiativ för att sedan sälja det färdiga materialet till tidningar, tidskrifter eller bokförlag. Många frilansfotografer är knutna till bildbyråer som säljer och arkiverar bilder och i vissa fall också förmedlar fotograferingsuppdrag. De större tidningarna och tidskrifterna har egna fast anställda fotografer. Inom mode- och reklamsektorerna arbetar en del som anställda på tidskriftsförlag

76

YRKEN A-Ö eller reklambyråer, men flertalet driver egna ateljéer. Inom den teknisk–vetenskapliga sektorn är de flesta fotografer anställda vid olika institutioner. UTBILDNING För samtliga estetiska yrken finns utbildning inom andra utbildningsformer än högskola. Dessa kan man hitta om man söker tex på www.folkhogskola.nu eller på www.utbildningsinfo.se eller www.yhmyndigheten.se Mer specialinriktad fotoutbildning bedrivs vid Högskolan för fotografi och film i Göteborg, Konstfack i Stockholm har en påbyggnadsutbildning. MER INFORMATION www.arbetsformedlingen.se (sök på Yrken A-Ö) Konstnär Som konstnär kan du ha många olika inriktningar och utrycksmedel. Det krävs en stark drivkraft i yrket, många konstnärer har långa utbildningar bakom sig men få kan försörja sig på sin konst. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Måleri, grafik, teckning och skulptur eller video och film är några av de vanligaste inriktningarna. Tidigare var uppdelningen mellan olika konstinriktningar ofta strikt, men idag närmar sig de olika inriktningarna varandra, både inom utbildningen och bland de praktiserande konstnärerna. Nu är det vanligt att en och samma konstnär både målar, gör konstvideos och arbetar med skulptur eller datagrafik. Konstnärer kan anlitas för utsmyckning

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖE A av offentliga lokaler som sjukhus, skolor, kyrkor eller bostadsområden. Oftast rör det sig om enstaka konstverk men det kan även handla om helhetsmiljöer utom- eller inomhus. Konstnärer arbetar ibland även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang. Målande konstnärer målar ofta tavlor på duk, men de kan även måla direkt på en mur eller vägg. Det finns många olika sorters färger och tekniker att välja mellan; till exempel olja, akvarell, akryl och pastell. Konstnärer kan även göra skisser för konstverk som sedan någon annan utför i exempelvis mosaik eller som vävnad. Grafikern graverar på en yta av koppar, trä eller sten för att sedan göra avtryck på papper. Som Skulptören arbetar med skulpturer eller reliefer. Materialen kan vara nästan vilka som helst men lera, gips, sten, brons, plåt och trä är vanliga material. Skulptörer kan även arbeta med installationer; där både enskilda föremål eller objekt och hela rummets arrangemang bildar ett konstverk. UTBILDNING Högre konstnärlig utbildning med inriktning Fri konst ges vid konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Utbildningarna omfattar 5 år och leder fram till en magisterexamen. Konstnärliga högskoleutbildningar finns också vid Konstfackskolan i Stockholm, vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg. För samtliga estetiska yrken finns utbildning inom andra utbildningsformer än högskola. Dessa kan man hitta om man söker tex på www.folkhogskola.nu eller på

www.saco.se/valjayrke

www.utbildningsinfo.se eller www.yhmyndigheten.se MER INFORMATION Konstnärernas Riksorganisation, KRO, Stockholm, www.kro.se www.arbetsformedlingen.se (sök på Yrken A-Ö) Kyrkomusiker Som kyrkomusiker leder du musiklivet i församlingen. Du är utåtriktad och tycker om att samla människor kring musik och kring kyrkans budskap. Huvuduppgiften är att stötta andra i deras musikutövande. Som körledare ska du coacha körsångarna och leda individerna i arbetet med att bli en kör. Att stötta och inspirera unga musikanter och att erbjuda intresserade lektioner i piano eller orgel är andra viktiga uppgifter för kyrkomusikern. Arbetet som kyrkomusiker är alltså omväxlande och mångfasetterat och ger dig möjlighet att vara praktiserande musiker samtidigt som du får inspirera andra att växa i sitt musicerande. Du får möjlighet att själv vara solist, du får vara ansvarig för stora arrangemang. Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag som leder arbetet. Tillsammans har ni ansvar för helheten men din särskilda uppgift är att lyfta fram musiken och att inspirera arbetskamraterna att använda mer musik i sina respektive verksamhetsområden. Det finns idag 2 150 kyrkomusiker. UTBILDNING Det finns två olika utbildningar till kyrkomusiker. Den ena är en tvåårig utbildning

77


A E på folkhögskola och leder till yrkestiteln kantor, medan den andra utbildningen ges inom högskolan och leder till yrkestiteln organist. Denna utbildning är 3-årig och ger 180 hp. Organister utbildas inom högskolan på kyrkomusikerprogrammet vid musikhögskolorna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Piteå. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt tillräckliga musikaliska förkunskaper. Antagning sker efter antagningsprov. Läs mer på www.studera.nu. Kantorsutbildningen är tvåårig och ges vid ett flertal folkhögskolor. För att få kantorsexamen och behörighet till kantorstjänst krävs dessutom Svenska kyrkans grundkurs. Den är 1 termin lång och ges vid de kyrkliga folkhögskolorna. Läs mer på www.folkhogskola.nu MER INFORMATION Kyrkomusikernas Riksförbund, www.kmr.se Musikalartist Utbildning till musikalartister omfattar 180 poäng och är treårig. Den ges vid Teater och Operahögskolan i Göteborg. Lika vikt fästes vid sång, skådespeleri och dans. MER INFORMATION www.teaterforbundet.se Musiker Musikeryrket är brett. Som musiker kan du vara allt ifrån gitarrist i ett rockband till cellist i en symfoniorkester. Musiker kan ha olika musikalisk inriktning: spela västerländsk konstmusik (som också kan kallas

78

YRKEN A-Ö

”seriös” eller klassisk) i en symfoniorkester eller resa land och rike kring som dansbandsmusiker eller som pop, rock, jazz eller folkmusiker. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Musikern kan spela i olika slags ensembler och grupper, i större och mindre orkester eller vara solist.Musikern kan också vara kompositör, arrangör eller dirigent. Musikernas arbetsplatser varierar. Beroende på genre kan du arbeta i konsertsalar, skolor, kyrkor och studior, folkparker, på dansrestauranger, diskotek, klubbar och vid privata tillställningar. Musiker kan också arbeta på sjukhus samt inom barn och äldreomsorg. Bland fast anställda musiker i Sverige finns det dansbandsmusiker som är anställda av så kallade orkesterbolag. Det finns också ett tiotal orkestrar inom konstmusikområdet som arbetar med fast anställda musiker. Dessutom finns några fasta musikteaterinstitutioner, samt ett antal större ensembler där musikerna ofta kombinerar orkestertjänstgöringen med någon annan form av musikalisk verksamhet på orten. Nästan alla län har en länsmu-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖE A sikorganisation, men bara ett fåtal har fasta ensembler. En del musiker arbetar också som lärare i musik. Arbetstillgången och arbetstiderna skiftar. Det är ofta fråga om arbete på kvällar och helger långt från hemorten. Många musiker är utan fast anställning och är ständigt på jakt efter nya uppdrag och tillfälliga anställningar. Genomströmningen i yrket är mycket stor. Det är inte ovanligt att musikern också har en annan yrkesutövning vid sidan av musiken för att klara sin försörjning. UTBILDNING Vid musikhögskolorna: den kortare utbildningen omfattar 120-180 högskolepoäng (2-3 år) och den längre 180-300 högskolepoäng (3-5 år). Många kompletterar också sin utbildning med ett eller flera års utlandsstudier. Läs mer på www.studera.nu samt Sveriges Yrkesmusikerförbund, www.symf.se och Svenska Musikerförbundet, www.musikerforbundet.se För samtliga estetiska yrken finns utbildning inom andra utbildningsformer än högskola. Dessa kan man hitta om man söker tex på www.folkhogskola.nu eller på www.utbildningsinfo.se eller www.yhmyndigheten.se Regissör Regissören har en central uppgift att konstnärligt och praktiskt driva den komplexa arbetsprocessen mot målet – filmen, föreställningen. Varje regissör arbetar efter sina personliga förutsättningar och med sin egen drivkraft – så som varje annan konstnär. Maskören arbetar i samråd med regissör, skådespelare, scenograf och ljussät-

www.saco.se/valjayrke

tare och bidrar med sina egna konstnärliga insatser och hantverkskunnande i en teaterföreställning eller filmproduktion. UTBILDNING Dramatiska institutet, DI, utbildar bland annat regissörer, producenter och maskörer för arbete inom film, TV, video, radio och teater. För samtliga yrken gäller att man måste räkna med att utöva dem på frilansbasis. Målet för utbildningarna är att man ska bli professionell inom sitt område. Hur långt man därefter når beror på många faktorer men främst på den egna begåvningen och skickligheten. Skådespelare Skådespelare arbetar vid institutionsteatrar, privata teatrar och vid radio/ TV, film samt inom de fria grupperna. Institutionsteatrar och fria grupper spelar även i skolor, på fritidsgårdar och på institutioner av olika slag. Skådespelare kan vara fast knutna till en institutionsteater eller vara anställda på kontrakt för 1–5 år, spelår, halvår eller för viss pjäs eller uppgift. Dessutom förekommer korttidsengagemang vid filminspelning och vid radio/TV. Professionell musikteaterverksamhet finns för närvarande i Stockholm, Göteborg, Malmö samt vid Norrlandsoperan (Umeå) och Värmlandsoperan. Dessutom finns det en del fria teatergrupper som sysslar med musikteater i olika former. En del svenska sångare har längre eller kortare engagemang utomlands. UTBILDNING Skådespelarutbildningen omfattar 180 hp och ges t ex vid Teaterhögskolan i Stock-

79


A F holm samt vid Teaterhögskolan i Malmö och vid Teater och operahögskolan vid universitetet i Göteborg samt vid Luleå tekniska universitet. Läs mer på www.studera.nu. För samtliga estetiska yrken finns utbildning inom andra utbildningsformer än högskola. Dessa kan man hitta om man söker tex på www.folkhogskola.nu eller på www.utbildningsinfo.se eller www.yhmyndigheten.se MER INFORMATION www.teaterforbundet.se Sångsolist Musikdramatisk utbildning omfattar 120/180 högskolepoäng och ges vid Operahögskolan i Stockholm samt vid Teater och operahögskolan vid universitetet i Göteborg. Där utbildas sångare för scenisk verksamhet inom opera och närliggande musikdramatiska former. Varje år antas sammanlagt tolv studerande. Sångsolister utbildas också på musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. MER INFORMATION www.teaterforbundet.se ARBETSMARKNADEN 2011 Gäller samtliga estetiska yrken. För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). Hela gruppen estetiska yrken kännetecknas av hård konkurrens. Det är särskilt svårt för nyutbildade att etablera sig på arbetsmarknaden.

80

YRKEN A-Ö

FASTIGHETSMÄKLARE En fastighetsmäklare är den förmedlande länken i bostadsaffären mellan säljare och köpare. Det finns även andra mäklaryrken där man förmedlar eller handlar med företag, aktier eller värdepapper (se Banktjänsteman). VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha dels teoretisk utbildning från universitet eller högskola. Du ska dessutom praktisera hos en registrerad fastighetsmäklare i tio veckor. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Det underlättar om man dessutom har ett genuint intresse av människor och förmåga att visa omsorg om samtliga parter som är inblandade i en bostadsaffär. I arbetsuppgifterna ingår att skapa kontakter mellan köpare och säljare och att hjälpa parterna till ett avtal som har en skälig avvägning mellan partsintressena. Fastighetsmäklaren ska vara opartisk i sin relation mellan köpare och säljare, vilket innebär att båda parter ska kunna lita på fastighetsmäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. I ett avseende har mäklaren en närmare anknytning till sin uppdragsgivare och detta gäller själva prisfrågan och närbesläktade överlåtelsevillkor. Arbetet består såväl av administrativt arbete på kontor som besiktning av fastigheter och visningar i samband med försäljning. Det dagliga arbetet kräver kunskaper i

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖF A juridik, byggnadsteknik, fastighetsvärdering och ekonomi. Arbetstiderna är naturligtvis oregelbundna, eftersom det i många fall handlar om kundmöten på kvällar och helger. I dag finns drygt 6 000 registrerade fastighetsmäklare under tillsyn av Fastighetsmäklarnämnden. Långt ifrån alla som genomgår utbildningen väljer att arbeta som fastighetsmäklare. En del finns i andra yrken som till exempel på banker, fastighetsförvaltning, kommunala bostadsbolag och andra närstående fastighets- och bostadsrelaterade verksamheter. UTBILDNING Utbildningens längd Utbildningen ska, enligt Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter, omfatta minst 120 högskolepoäng. Läs mer på www.fastighetsmaklarnamnden.se. Inriktningar & vidareutbildning Branschorganisationerna, till exempel Mäklarsamfundet, bedriver fort- och vidareutbildning. Se www.maklarsamfundet.se under fliken Utbildning. Här kan du studera Följande universitet och högskolor erbjuder programutbildningar med fastighetsmäklarinriktning. Universiteten och högskolorna har ett eget ansvar för att de erbjudna fastighetsmäklarutbildningarna är anpassade till rådande utbildningskrav. 4 Malmö högskola (www.mah.se) 4 Högskolan i Borås (www.hb.se) 4 Högskolan i Gävle (www.hig.se) 4 Högskolan i Halmstad (www.hh.se)

www.saco.se/valjayrke

4 Högskolan Väst (www.hv.se) 4 Karlstads universitet (www.kau.se) 4 KTH Campus Haninge (www.kth.se/sth/haninge) 4 Luleå tekniska universitet (www.ltu.se) Följande universitet och högskolor erbjuder påbyggnadsutbildningar med fastighetsmäklarinriktning. 4 SLU i Uppsala (www.slu.se) Kurser i enstaka ämnen kan läsas även vid andra universitet och högskolor. Respektive universitet eller högskola kan ge närmare information. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B. Variationer kan förekomma i olika fastighetsmäklarprogram. Kontrollera med respektive utbildningsinstans. UTLANDSSTUDIER Vissa delar i fastighetsmäklarutbildningen kan du tillgodoräkna dig om du studerar utomlands. Det är Fastighetsmäklarnämnden som godkänner eventuell utbildning, förutom den som bedrivs på högskolor/ universitet enligt ovan. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? I vissa länder är mäklaryrket reglerat, det vill säga det fordras tillstånd eller registrering och i dessa EU-länder kan krävas praktik eller kunskapsprov för yrkesutövning. För frågor som rör förutsättningarna för att verka som fastighetsmäklare i utlandet hänvisas du till respektive lands beskickningar.

81


F LÖN Löneläget i branschen varierar starkt eftersom inkomsten normalt baseras på provision. Det som avgör är därför såväl läget på fastighetsmarknaden som den egna prestationen och fallenheten för yrket. Inkomsten varierar också stort över landet beroende på verksamhetens lokala förutsättningar om man befinner sig på en marknad där prisläget på bostäder är högt och där efterfrågan är stor, till skillnad från orter där utflyttning sker.

YRKEN A-Ö

FLYGLEDARE Flygledarens uppgift är att leda flygplanen genom luftrummet och på flygplatsen för att förhindra kollisioner mellan flygplan och se till att flygtrafiken fungerar säkert och smidigt.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Flygledaren leder trafiken vid start och landning, i närområdet vid flygplatsen eller längs flygvägarna mellan flygplatserna. Flygledare arbetar antingen vid en radarskärm i en kontrollcentral eller i ett kontrolltorn på en flygplats. ARBETSMARKNADEN 2011 Flygplanet syns på radarskärmen där det Branschen är konjunkturkänslig. Konkurfinns bland annat information om vilket rensen mellan fastighetsmäklare är hård på flygplan det är samt på vilken höjd och med bra marknader och i storstadsregionerna, vilken hastighet det rör sig. Flygledaren ser men det finns utrymme för nytillskott ute i till att flygplanen i luften och på start och landet och speciellt i vissa kommuner. Den landningsbanorna inte kommer för nära utbildningsvolym som finns för närvarande varandra. bedömer vi stå i paritet med efterfrågan Beroende på var man arbetar ansvarar på fastighetsmäklare. På några års sikt, på man för ett visst luftområde. I kontrollcengrund av genomförd generationsförändtralen arbetar flygledaren enbart framför ring, bedömer vi att behovet kommer att en radarskärm medan man i kontrolltornet minska. även kan se flygtrafiken. Som flygledare håller du kontakt med piloterna och ger dem instruktioner KÄLLA OCH MER INFO och tillstånd för start och landKälla: www.maklarsamfundet.se ning. Kommunikationen sker www.fastighetsmaklarnamnBRA ATT med radio på en speciell den.se KÄNNA TILL radiofrekvens. LFV och LiU rekommenFlygledarens arbete földerar att man först söker till jer internationella regler LFV. Efter godkända tester (fyra faser) söker du sedan och överenskommelser. till LiU och programmet Arbetsspråket är engelska. Flygtrafik och Logistik! Arbetet utförs med hjälp Utbildningen är av avancerad teknik och nogca 4,5 år. grant utprovade arbetsmetoder. Som flygledare har du ett omväx-

82

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖF lande arbetstempo med stressiga såväl som stillsamma perioder. Att kommunicera och samarbeta är viktiga inslag i flygledarens arbetsuppgifter. Man ska också vara bra på att tänka logiskt, lösa problem och fatta snabba beslut. Det är viktigt att kunna behålla lugnet i arbetet och göra flera saker samtidigt utan att bli stressad. Flygledare arbetar i skift. Arbetstiden varierar beroende på arbetsplats men natt och helgarbete är vanligt. I Sverige samarbetar civil och militär flygtrafikledning med varandra för att utnyttja luftrummet maximalt. Ett antal flygledare arbetar vid landets flygflottiljer. Utöver att vara flygledare i LFV är de även reservofficerare i Försvarsmakten. I Sverige arbetar c:a 800 flygledare. UTBILDNING LFV har inlett ett samarbete med LiU/ Linköpings Tekniska Universitet genom programmet ”Flygtrafik och Logistik” vid LiU. Därefter finns flera alternativ, ett är flygledarspåret. För att vara behörig till flygledarspåret, skall den sökande vara godkänd av LFV. LFV och LiU rekommenderar att man först söker till LFV. Efter godkända tester (fyra faser) söker du sedan till LiU och programmet Flygtrafik och Logistik! För att kunna söka utbildningen måste du ha fullständigt avgångsbetyg från gymnasieutbildning. Du måste också vara fullt frisk, ha normalt färgseende och ha normal hörsel. Krav på synskärpan ställs. Detta ger en Kandidatexamen i logistik, 180 hp och efter godkänd flygledarutbildning utfärdas ett flygledarcertifikat. Hela utbildningen är ca 4,5 år. Flygledare utbildas på Entry Point North,

www.saco.se/valjayrke


A F Nordic ATS Academy på Malmö-Sturup flygplats. EPN är en skandinavisk flygledarskola samägd av Avinor i Norge, LFV i Sverige och Naviair i Danmark. Det går att kombinera flygledarutbildningen med en reservofficersutbildning via Försvarsmakten. Vill du veta mer om detta läs mer på www.forsvarsmakten.se. Denna väg till flygledare är undantagen universitetsutbildningen. Läs mer om flyledareutbildning på www.bliflygledare.nu. Här kan du studera Linköpings Tekniska Universitet, LiU, Campus i Norrköping. Entry Point North, Nordic ATS Academy som ligger på Sturups flygplats utanför Malmö. Antagning sker efter tester. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Behörighetskraven till LFV hittar du på www.bliflygledare.nu. LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för en nyexaminerad flygledare är ca 30 000 kronor i månaden. Slutlönen efter 18 år är mellan 60 000 och 69 000 kronor i månaden, inkl eventuella tillägg, beroende på var man arbetar. ARBETSMARKNADEN 2011 Under de närmaste åren fortsätter LFV att rekrytera flygledare. Antalet elever varierar år från år beroende på behovet. Behovet styrs av pensionsavgångar, flygtrafikens utveckling och av att en del flygledare väljer att arbeta utomlands eller går vidare till andra arbetsuppgifter.

84

YRKEN A-Ö KÄLLA OCH MER INFO Källa: Luftfartsverket, www.lfv.se Se även www.bliflygledare.nu, www.liu.se/flygtrafik och EPNs hemsida www.trynorth.com

FYSIKER naturvetare Fysiker är problemlösare som har kunskap om de lagar som styr allt från det allra minsta till det allra största i universum. Fysik är basen för all teknologi. Fysikers förmåga att omsätta sin kunskap till produkter och tjänster har därför på många sätt varit avgörande för den tekniska utvecklingen inom exempelvis bilindustrin och telekombranschen. Hydrolog Hydrologi är läran om vatten, vattnets förekomst, fysik och kemi samt vattnets kretslopp i naturen. Som hydrolog förutser du hur mycket vatten vårfloden kommer med och om den medför risker för översvämningar. Du kan också arbeta med att göra modeller och riskbedömningar för hur olika kemiska ämnen kommer att spridas i naturen. Datorn är ditt viktigaste arbetsverktyg. Stora arbetsgivarna är SMHI tillsammans med universitet och högskolor, där hydrologerna forskar bland annat på klimatförändringar och försurning. Du kan också få anställning vid vattenkraftföretag, på länsstyrelser, konsultföretag, naturvårdsverket och i kommunerna. Meteorolog Meteorologer är en liten grupp naturvetare som har en bredare arbetsmarknad än att bara presentera väder i radio och TV. Många forskar om klimatet, hur föroreningar

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖF

sprider sig i atmosfären och utveckling av de modeller som väderprognoser bygger på. Med hjälp av allt kraftfullare datorer kan meteorologerna analysera större datamaterial och därmed förfina sina metoder. SMHI är en stor arbetsplats men även inom försvaret återfinns många meteorologer och inom andra myndigheter. Oceanograf Oceanografer är en annan liten yrkeskår med ett arbetsområde som sträcker sig från miljövård till havsteknik med utbildning, information men även utredning såväl kontorsarbete men du kan också arbeta i fält på expeditioner runt Sveriges kuster. Fysik och matematik är viktiga delar i utbildningen men även biologi, kemi, geovetenskap etcetera. Se vidare på www.gu.se Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar nästan uteslutande inom sjukvården för att behandla och diagnostisera sjukdomar. Läs mer under Sjukhusfysiker.

www.saco.se/valjayrke

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Fysikers breda utbildning och djupa kunskap inom fysikens kärnområden gör dem eftertraktade inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling exempelvis inom telekom, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Fysiker är därför vanliga inom såväl näringslivet som exempelvis landstingen. Många fysiker arbetar även med forskning, utbildning eller information inom universitet, forskningslaboratorier och myndigheter. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. För områden som informationsteknik, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö- och energiteknik, materialteknik och elektronik har fysikern en avgörande kompetens. Fysiker kan också bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. Om du läser några kurser av mer teknisk karaktär ökar du dina chanser att få än mer spännande jobb efter examen. UTBILDNING Utbildningen ger träning i modellering samt att planera och genomföra experiment. Det kan handla om att kartlägga energiförluster i en viss process eller om att kontrollera att ett nytt material verkligen har de förväntade egenskaperna. Att analysera och kommunicera resultaten och se konsekvenserna i ett vidare perspektiv, samt att identifiera och kvantifiera felkällor är andra viktiga delar i utbildningen. Den som genomgått utbildningen får

85


F

YRKEN A-Ö

givetvis en bra grundkunskaper i fysik, men också i matematik, statistik, programmering och mätteknik. Skillnaden mot en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik är inte särskilt stor. Civilingenjören får mer träning i att använda befintliga metoder. Fysikern får istället en djupare begreppsförståelse, till gagn för kreativiteten och flexibiliteten. Sök på fysik på www.studera.nu.

ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). För erfarna: Idag brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

Utbildningens längd Se under Naturvetare.

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

Inriktningar & vidareutbildning Materialfysik, geofysik, geokemi, partikelfysik, biofysik, mekanik, mätfysik, elektricitet och elektronik, teoretisk fysik, kvantfysik, kärnfysik, optik, akustik, astronomi, meteorologi, oceanografi och radiofysik är några exempel på inriktningar inom fysiken. Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Ja. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se under Naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare.

86

FÖRLAGSREDAKTÖR Förlagsredaktören ansvarar för produktionen av böcker från manusidé till färdig bok och arbetar med allt från tryckt litteratur till digital produktion. Till arbetsuppgifterna hör utveckling och samordning av författarkontakter, informationssökning, språklig granskning, faktakontroll, projektekonomi, marknadsbedömning och informationsvärdering. Någon traditionell yrkesinriktad utbildning för förlagsredaktör finns inte i Sverige. Vägarna in i branschen varierar men det finns nyttiga och viktiga grundkunskaper beroende på vilken inriktning du vill ha. De flesta förlagsredaktörer kommer från närbesläktade områden såsom tryckeribranschen, bokhandeln, tidningsutgivning och journalistik. En akademisk examen med litteraturvetenskap eller svenska som huvudämne är oftast en bra grund för den som vill arbeta på förlag med mer skönlitterär inriktning. Läs mer på www.dik.se

Behöver du inspiration? Gör vårt personlighetstest på www.saco.se/valjayrke under ”Vad passar du som”

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖF

FÖRSAMLINGSPEDAGOG Som församlingspedagog är undervisning i olika former din främsta uppgift. Som professionell pedagog har du uppdraget att tillsammans med arbetskamraterna hjälpa människor att växa i den kristna tron. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Församlingspedagogen arbetar med barn-, ungdoms-, konfirmand- och föräldragrupper och följer dem ofta under en längre tid. Det är församlingspedagogen som arrangerar läger, kurser och seminarier i församlingen. Många församlingspedagoger ingår också i nätverk med skola, fritidsgård, polis med flera. Eftersom informationsverksamhet är ett område som snabbt växer inom kyrkan arbetar många församlingspedagoger även med församlingsblad och hemsidor och kan dessutom hålla i församlingens kontakter med media. I dag arbetar 2 700 personer med olika pedagogiska uppgifter i Svenska kyrkan. Av dem är ca 650 utbildade församlingspedagoger. En församlingspedagog arbetar normalt i en församling, men Svenska kyrkan behöver också duktiga församlingspedagoger på andra håll. Du kan t ex arbeta i olika kyrkliga utbildningar eller i utlandstjänst. Församlingspedagoger kan även vara efterfrågade utanför kyrkan, exempelvis inom skola och barnomsorg. UTBILDNING Svenska kyrkan utreder just nu utformningen av samtliga utbildningar, men just nu består utbildningen till församlingspedagog av tre huvuddelar:

www.saco.se/valjayrke

Du behöver gå Svenska kyrkans grundkurs. Dessutom behöver du en eftergymnasial pedagogisk fackutbildning (förskollärare, fritidspedagog, fritidsledarutbildning på folkhögskola, grundskollärare, dramapedagog, vissa informations- kultur- och konstnärsutbildningar på eftergymnasial nivå, eller teologie kandidatexamen) . Den sista delen är en pedagogisk profilutbildning under ett år som Svenska kyrkan ansvarar för. Den är förlagd till en folkhögskola. Utblidningens längd Beroende på vilken pedagogisk fackutbildning du väljer blir utbildningens längd lite olika, men tillsammans med Svenska kyrkans grundkurs och den pedagogiska profilutbildningen på ett år blir det minst 3,5 år eftergymnasial utbildning. Inriktningar & vidareutbildning Efter några år i yrket kan vissa församlingspedagoger få en tjänst som handlar mycket om utveckling, samordning, planering, utvärdering, organisering, budgetering och arbetsledning. Här kan du studera Svenska kyrkans grundkurs finns på 13 folkhögskolor. Pedagogisk fackutbildning ges på högskolor och universitet, se respektive profession i den här boken. Pedagogisk profilutbildning ges vid Sigtuna och Jämshögs folkhögskolor. För mer information www.folkhogskola.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet samt Svenska B. Betyget ska vara lägst Godkänd.

87


A F Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Viss pedagogisk utbildning från annat land kan godkännas som del i den svenska församlingspedagogutbildningen. LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för en församlingspedagog har ökat det sista och är idag ca 23 oo0 kr. Ingångslönen varierar dock mellan stiften. Efter ca 10 år i yrket är medianlönen ca 25 000 kr. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft, dvs. det finns fler jobb än det finns utbildade. För erfarna: Idag brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA För mer information kontakta Kyrkans Akademikerförbund – KyrkA, www.kyrka.se

88

YRKEN A-Ö

FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMAN Som försäkringstjänsteman utvecklar, säljer och förvaltar du olika typer av försäkringar, exempelvis liv-, sak- och hemförsäkringar. Vanliga tjänstetitlar är skadeinspektörer och skadereglerare, som hanterar inträffade skador och bedömer ersättningsanspråk med mera, ofta i kontakt med olika myndigheter och institutioner. Utöver försäkringsverksamheten finns många arbetsuppgifter med inriktning på finansiella tjänster såsom kapital- och fastighetsförvaltning. Gångbara akademiska utbildningar för den som vill arbeta med försäkringar är utbildningar inom juridik, ekonomi, teknik eller samhällsvetenskap (läs mer under respektive yrke). Ett annat vanligt yrke är att vara försäkringsmatematiker. Läs mer på: Försäkringsbranschens karriärinformation, www.spannandejobb.se

GEOVETARE naturvetare Geovetare är med och utvecklar infrastruktur som vägar och broar och vid utvinning av naturtillgångar är geovetares kunskap viktig. Berg, jord, vatten, landformer och klimat är i fokus för deras kompetens. Geovetenskaplig kunskap är också viktig för att förebygga skador och naturkatastrofer genom att anpassa anläggningar och byggnader till rådande fysiska förutsättningar. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Geovetare arbetar bland annat med marksanering, vattenförsörjning, markanvändning och prospektering av mineral. Vid planerandet av stora infrastrukturprojekt, som byggen av tunnlar, broar, hamnar och flygplatser samt inom natur och miljövårdsprojekt behövs också ofta geovetenskaplig

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö kompetens. Geovetarnas styrka ligger i att de med sin breda bas och sina fördjupade kunskaper inom vissa områden av geovetenskapen, ofta kan ge en unik helhetsbild när det gäller konsekvenser och möjligheter. Många geovetare arbetar inom miljö, bygg och materialbranschen, ofta som konsulter. Andra arbetar med miljövård samt samhälls- och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som SGU, SMHI, Vägverket och Naturvårdsverket. Många arbetar också med internationell miljövård inom bistånds och utvecklingsprogram. Geovetare som har specialinriktningen geologi arbetar främst med bergarts och jordartsundersökningar. Berggrundsgeologer finns, förutom på SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, i första hand inom gruvindustrin och på prospekteringsföretag för att kartlägga förekomsten av bergarter, mineraler, malmer, olja och gas. De nya möjligheterna att koppla ihop data med en geografisk position innebär helt nya möjligheter att göra analyser och visualisera information. En hel del geovetare arbetar idag med datahantering som exempelvis GIS-ingenjörer. UTBILDNING En geovetare är expert på berg-, jord- och markförhållanden, samt på de processer och system som har betydelse för detta. Utbildningen ger en förståelse för varför lanskapet ser ut som det gör och ett hissnande historiskt perspektiv. Se www.studera.nu Hjälp oss att utvärdera Välja yrke och tävla om biobiljetter! Gå in på www.saco.se/valjayrkeutvardering

www.saco.se/valjayrke

G Utbildningens längd Kandidatexamen 180 högskolepoäng, 3 år, varav minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Masterexamen omfattar sammanlagt 300 högskolepoäng, det vill säga ytterligare 120 högskolepoäng, två års heltidsstudier. Se www.studera.nu Inriktningar & vidareutbildning Atmosfärsvetenskap, geografisk informationsvetenskap (GIS), kvartärgeologi, mineralogi, marin geologi, naturgeografi, oceanografi och paleontologi är exempel på inriktningar inom det geovetenskapliga området. Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Ja. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se under Naturvetare samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare.

Besök oss på Facebook och få tips inför högskolevalet 89


A H ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobba än utbildade). Idag är det svårt att få tag på geovetare inriktade mot prospektering. Det gäller inte bara i Sverige utan även internationellt. GIS-ingenjörer är ett annat bristyrke för geovetare. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

HANDLÄGGARE Handläggare arbetar med att hantera ärenden, ofta inom regeringskansliet, statliga myndigheter och kommunal förvaltning men återfinns även inom privat sektor så som försäkringsbranschen samt inom ideella organisationer. Handläggarens uppgift kan vara att fatta beslut i olika myndighetsärenden och att genomföra utredningsarbete. Vanliga utbildningar är Beteendevetare, Jurist, Civilekonom/Ekonom, Samhällsvetare och Socionom. Läs mer under de rubrikerna.

90

YRKEN A-Ö

HIPPOLOG naturvetare Hippologer jobbar professionellt med hästar som stallchef, ridlärare, eller som trav- eller galopptränare. Det kräver utöver talang och lämplighet ett brinnande intresse, eftersom arbetet ofta utgör en livsstil. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Beroende på vilken inriktning du väljer kan du hamna på olika arbetsplatser med alltifrån utbildning av hästar till personalfrågor, möjlighet att bedriva undervisning och driva ridskoleverksamhet, träna hästar och driva ett galopp- eller travstall. En annan möjlighet som finns är att bli naturbrukslärare på något av landets naturbruksgymnasier. UTBILDNING Hippologprogrammet har utvecklats från ett tvåårigt till ett treårigt program som startar 2010. Utvecklingen har skett i samråd med hästnäringen och med erfarenheter från studenter, lärare och forskare. Programmet ger dig breda och fördjupade kunskaper om hästen och hästrelaterad verksamhet samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen. Unikt för programmet är integrationen mellan teori och praktik, det du hör på föreläsningen får du sedan omsätta i det praktiska arbetet med hästen. För att bli antagen till hippologprogrammet krävs särskild behörighet, se www.slu.se. Utbildningens längd 3 år, 180 högskolepoäng. Mer info finns på www.slu.nu.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖH A Inriktningar & vidareutbildning Utbildningen med inriktningarna ridhäst, islandshäst och travhäst har SLU som huvudman och genomförs i nära samarbete med hästnäringen. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. På anläggningarna finns allt som gör det möjligt att bedriva högklassig utbildning, såväl teoretisk som praktisk. Dessutom har du tillgång till professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell hästforskning. Det nya, treåriga, hippologprogrammet gör det möjligt för dig att inrikta dig mot den del av yrkeslivet du är mest intresserad av eftersom du i ditt tredje år har möjlighet att välja kurser som passar just dig. Här kan du studera Utbildningarna är förlagda till SLU och till Sveriges tre riksanläggningar: Ridskolan Strömsholm, Sveriges Avels- och Hästsportcentrum Flyinge samt Travskolan Wången. Mer info se: www.hipp.slu.se SÄRSKILD BEHÖRIGHET Matematik B + Naturkunskap B + Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15), yrkeslivserfarenhet 6 månader heltid från hästsektorn samt godkänt antagningsprov. UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning.

www.saco.se/valjayrke

Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Medianlön för hippologer är 24 700 kr/mån, med ett intervall från 20 500 kr/mån till 28 800 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se Hippologenheten, SLU, www.hipp.slu.se

HORTONOM naturvetare Vill du vara med och utveckla framtidens växter och bli en växtbiolog på en global marknad? Vill du veta hur växter fungerar och reagerar på sin omgivning? Växter är livsnödvändiga. Trädgårdsväxter höjer vår livskvalitet både som livsmedel och genom sin skönhet. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA En hortonom använder biologisk kunskap

91


A H ihop med ekonomi, teknik och marknadsföring inom produktion, hantering och användning av frukt, bär, grönsaker, träd samt prydnadsväxter. Som hortonom får du bred kunskap att arbeta med trädgårdsväxter ur många olika aspekter, samtidigt kan du specialisera dig mot det område som intresserar dig mest. Vi lever i ett globalt samhälle där företagen är internationella. Detta gäller även producenter av grönsaker, frukt eller prydnadsväxter. Samtidigt ökar intresset för närodlad mat och klimatfrågor blir mer och mer aktuella. Hortonomen har en helhetssyn på trädgårdsnäringen i både Sverige och i resten av världen. Du kan arbeta på alltifrån plantskolor och odlingar till Statens Jordbruksverk och olika företag inom livsmedelsindustrin. Arbetsuppgifterna varierar, oftast handlar det om administrativt arbete, medan det i andra fall är övergripande och ledningsansvar. Det kan också vara arbete på odlingar, labbarbete, försäljning och rådgivning. Hortonomer återfinns även inom forskning och utbildning. Hortonomer arbetar även med miljöfrågor inom produktionsledet, eller inom handeln med marknads- och kvalitetsfrågor och även journalistik. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 400 yrkesverksamma hortonomer. UTBILDNING Du får grundläggande kunskaper inom botanik, växtfysiologi, kemi, genetik, marklära, ekologi, växtskydd och växtförädling, men också inom ekonomi, statistik och teknologi. Du får både en orientering och fördjupning inom trädgårdsvetenskap och en helhetsbild av den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen.

92

YRKEN A-Ö Du får inblick i pågående forskning eftersom många lärare är aktiva forskare och har aktuell kunskap inom nya och spännande områden. Efter tre år har du möjligheten att ta ut en kandidatexamen i biologi eller trädgårdsvetenskap. I utbildningen kombineras vetenskapligt kunnande med praktisk tillämpning. Du kan kombinera djup biologisk kunskap om växter med t.ex. företagsekonomi, marknadsföring och teknologi. Du kan även läsa andra ämnen som anknyter till hälsa och miljö. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Utbildningens längd Efter 5 år eller 300 högskolepoäng får du en hortonomexamen med möjlighet att ta ut en kandidatexamen på 180 högskolepoäng efter tre år eller en masterexamen efter ytterligare 120 högskplepoäng. Mer info se www.slu.se. Inriktningar & vidareutbildning Under de två sista åren på hortonomprogrammet kan du välja fördjupningskurser inom ämnen som produktkvalitet, växtfysiologi, växtskyddsbiologi, växtförädling och bioteknik eller miljöaspekter av trädgårdsproduktion. Här är undervisningsspråket oftast engelska. Studier utomlands är möjligt att välja i utbildningen. I slutet av utbildningen gör du ett masterarbete om 30 högskolepoäng, med möjlighet att fördjupa dig i det område som du är extra intresserad av.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖH A Här kan du studera SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se SÄRSKILD BEHÖRIGHET Biologi B, fysik A , kemi B, matematik D (områdesbehörighet 14). UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, den engelska examensbenämningen är Master of Science in Horticulture. Se under naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

www.saco.se/valjayrke

HÄLSOVETARE Som hälsovetare har du möjlighet att arbeta inom områdena folkhälsa, hälsa, friskvård eller idrott. En hälsovetare arbetar hälsofrämjande på ett samhällsstrategiskt eller gruppedagogiskt sätt. På arbetsmarknaden tituleras du som bland annat folkhälsostrateg, hälsoutvecklare, friskvårdskonsulent och idrottspedagog. Alla går under paraplybegreppet hälsovetare. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Hälsovetenskap är ett brett yrkes/utbildningsområde med möjlighet till olika inriktningar inom områdena folkhälsa, hälsa och friskvård samt idrott. Gemensamt för hälsovetarutbildningarna är att förbereda hälsovetare för strategiskt, pedagogiskt och praktiskt arbete. Du får en vetenskaplig kunskapsgrund, kompetens att lösa problem och förmåga att arbeta med utveckling. Som exempel kan en hälsovetare, utbildad inom folkhälsa på Mälardalens högskola, arbeta som hälsoutvecklare med strategiska hälsofrågor på ett större företag. Personen kan exempelvis söka jobb som projektledare, utbildare och folkhälsoplanerare. Typiska arbetsuppgifter för en hälsovetare är att driva projekt, göra kartläggningar, utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda samt utvärdera en organisations hälsoarbete. Fler exempel på arbetsuppgifter och arbetsplatser för hälsovetare hittar du under respektive område: Hälsovetare – folkhälsa, Hälsovetare – hälsa/friskvård, Hälsovetare – idrott. Det är i dagsläget svårt att veta hur många yrkesverksamma hälsovetare det finns. Antalet utbildningsorter som har någon

93


A H form av utbildning inom områdena folkhälsa, hälsa, friskvård eller idrott ökar. UTBILDNING Det finns många olika utbildningsprogram i Sverige, dels på grundnivå men även påbyggnadsprogram på avancerad nivå. Du kan också sätta ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser på en eller flera lärosäten. Du kan välja att specialisera dig inom ett område eller välja en mer generell inriktning av dina studier. Detta gör att många hälsovetare har en helt unik kompetens.

YRKEN A-Ö Ofta riktar sig påbyggnadsprogram på avancerad nivå även till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera. Inriktningar & vidareutbildning Några inriktningar är folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottsvetenskap, idrottspedagogik och hälsopromotion. Närmare presentationer över olika hälsovetarutbildningar och yrken följer i texten längre ned. Se även en översikt på www.studera.nu

Här kan du studera Utbildningar till hälsovetare ges i form av Utbildningens längd program eller fristående kurser på 17 olika En hälsovetare har minst 180 högskoleorter i Sverige, från Umeå i norr till Malmö poäng (tre års studier), varav minst 120 i söder. För närmare information se under högskolepoäng inom något av områdena respektive område som följer eller på www. folkhälsa, hälsa och friskvård eller idrott. studera.nu Efter 90 högskolepoäng i ditt huvudämne kan du ta ut en BRA ATT SÄRSKILD BEHÖRIGHET kandidatexamen. KÄNNA TILL Grundläggande behöFlera lärosäten Det är viktigt att vara medveten righet och i vissa fall erbjuder kurser även om överskottet av hälsovetare på Matematik B, Engelpå avancerad nivå. arbetsmarknaden. Konkurrensen är ska B, Naturkunskap Du har då möjlighård, helst om du saknar arbetslivserB, Samhällsvetenhet att läsa vidare farenhet i branschen. Många får kombiskap A. ytterligare ett år till nera olika deltidstjänster/timanställKolla med respeken magisterexamen ningar, ibland i kombination med eget företag. Ett tips är att under tive högskola/univer(240 hp), alternativt studietiden organisera sig på sitet eftersom variatioytterligare två år utöolika sätt för att få viktig ner kan förekomma. ver en kandidatexamen erfarenhet. och då ta ut en masterexamen (300 hp). Påbyggnadsprogram på avancerad nivå innebär förkunskapskrav på kandidatexamen, men kan vara inom annat relevant ämne såsom beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen.

94

UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Möjlighet till masterutbild-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖH A ning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt eller tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under varje område: Hälsovetare – folkhälsa, Hälsovetare – hälsa/friskvård, Hälsovetare – idrott. ARBETSMARKNADEN 2011 Se under varje område: Hälsovetare – folkhälsa, Hälsovetare – hälsa/friskvård, Hälsovetare – idrott.

HÄLSOVETARE/FOLKHÄLSA En hälsovetare inom folkhälsoområdet kan analysera och påverka de bestämningsfaktorer som ökar människors hälsa och livsvillkor. Kompetensen är värdefull inom arbetsområden som internationellt biståndsarbete, socialmedicin, folkhälsoarbete, hälso- och sjukvårdsfrågor, forskning och undervisning. Hälsovetare inom folkhälsoområdet kan till exempel arbeta i en kommun med bland annat samhällsstrukturer, levnadsvanor och arbetsmiljö. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Målet är att förebygga sjukdomar, skador och annan ohälsa hos individer. Hälsovetaren är den som kan samorda de olika aktörer som ofta är inblandade i ett folkhälsoarbete

www.saco.se/valjayrke

mot ett gemensamt mål. Inriktningen folkhälsa ger också en god grund för att arbeta inom hälso- och sjukvård utifrån ett samhällsperspektiv, till exempel genom att införa hälsofrämjande satsningar som kan minska behovet av vård. En hälsovetare/ folkhälsovetare kan arbeta inom kommun, landsting, stat, privat sektor samt inom ideella organisationer. Forskning är en annan möjlig karriärväg. En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar ofta med att driva projekt, göra kartläggningar, planera åtgärder, utföra eller låta utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda organisationens folkhälsoarbete samt utvärdera det samma. Exempel på yrkestitlar, arbetsgivare samt arbetsuppgifter inom hälsa/folkhälsa är: Folkhälsoplanerare En folkhälsoplanerare arbetar på gruppoch organisationsnivå inom landsting och kommun, exempelvis inom primärvården eller skolan. FolkBRA ATT hälsoplaneraKÄNNA TILL ren organiseInom området folkhälsa rar insatser kan hälsovetarens målgrupp vara utvalda grupper, organiriktade mot sationer eller samhällen men individens har ofta fokus på det senare levnadsvanor, eller samordning melden fysiska lan olika nivåer. miljön, sociala faktorer och arbetsmiljö. En del utbildning av olika typer av yrkesgrupper ingår också i arbetsuppgifterna. Arbetet innefattar vanligtvis ingen eller liten kontakt med kommunledning och/eller politiker.

95


A H Folkhälsosamordnare En folkhälsosamordnare arbetar på organisations- och samhällsnivå med att samordna en regions eller en kommuns folkhälsoarbete. I arbetsuppgifterna ingår samordning av till exempel utbildningar och kurser för politiker och utarbetande av gemensamma uppföljningsverktyg för folkhälsoarbete. Att få in ett folkhälsoperspektiv i exempelvis regionala utvecklingsplaner kan också ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet är övergripande och innebär ibland nära kontakt med politiker. Folkhälsostrateg En folkhälsostrateg arbetar uteslutande på samhälls- och befolkningsnivå med strategiska folkhälsofrågor, oftast i en kommun. Arbetsuppgifterna handlar om att få in ett folkhälsoperspektiv i planeringen av samhället, till exempel vid byggandet av bostadsområden. En stor del av arbetet innebär att arbeta för att folkhälsan kommer in som en självklar del i de styrande dokumenten, exempelvis i kommunens policydokument. Arbetet innebär mycket kontakter med både politiker och chefer inom olika områden i kommunen. Arbetet innebär inga konkreta aktiviteter eller insatser för medborgarna eller andra målgrupper. Utöver dessa titlar är det också möjligt att inneha titeln utredare eller handläggare vid till exempel Försäkringskassan eller annan statlig myndighet UTBILDNING Programmen har olika benämning på olika utbildningsorter, exempelvis Folkhälsove-

96

YRKEN A-Ö tenskapligt program, Folkhälsopedagogiska programmet, Hälsoutvecklarprogrammet, Projektledarutbildning inriktning folkhälsovetenskap. Utbildningarna syftar främst till att förbereda hälsovetaren för det strategiska arbetet inom företag, organisationer, kommuner och landsting och ger en bred kompetens inom många områden. De ger även en god grund för forskning. Utbildningens längd Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www.studera.nu. Inriktningar & vidareutbildning Några inriktningar inom området folkhälsa är epidemiologi, hälsoekonomi, samhällsplanering, projektledning och internationellt biståndsarbete. De finns på både Magister- och Masternivå. För mer information se www.studera.nu Här kan du studera Sundsvall, Västerås, Stockholm/Solna KI, Örebro, Göteborg, Trollhättan, Halmstad, Karlskrona, Kristianstad, Malmö med flera. För närmare information se www.studera. nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet och i vissa fall Matematik B, Engelska B, Naturkunskap B, Samhällsvetenskap A. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖH A andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

HÄLSOVETARE/HÄLSA OCH FRISKVÅRD

Blir din svenska utbildning giltig internationellt eller tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

En hälsovetare kan inom området hälsa och friskvård bidra med beteendevetenskaplig, pedagogisk och hälsovetenskaplig kompetens. Strategiskt arbete med implementering, projektledning, utveckling, samordnig, utvärdering och hälsobokslut är förekommande arbetsuppgifter. Arbetet kan även handla om motiverande samtal, grupputveckling, föreläsningar och arbete med livsstilsförändring på gruppnivå.

LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (0-4 år efter examen) 23.000– 26.000 kr/månad. Medianlön (35 -39 års ålder) ca 28.600 kr/ månad Medianlön (45 års ålder) för litet underlag.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Hälsovetarens arbetsfält är inom privata organisationer, myndigheter, kommuner, landsting eller ideella organisationer. Exempel på yrkestitlar, arbetsgivare samt arbetsuppgifter inom hälsa och friskvårdsområdet är:

ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

Friskvårdskonsulent En friskvårdskonsulent arbetar i stor utsträckning som anställd på större BRA ATT företag/organisaKÄNNA TILL tioner, inom föreInom området hälsa/ tagshälsovården friskvård kan hälsovetaeller som egen rens målgrupp vara indiföretagare. vider, grupper eller En friskhela organisatiovårdskonsulent ner. kan bland annat arbeta med personalaktiviteter, då i huvudsak inriktat mot individer och grupper. Även aktivitetsinriktat arbete såsom stresshantering, personlig tränare och massage är vanligt.

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student SRAT/HälsoAkademikerna – www.srat.se, www.halsoakademikerna.nu

www.saco.se/valjayrke

97


A H

YRKEN A-Ö

Hälsopedagog Många hälsopedagoger arbetar i större företag och organisationer såsom kommuner, till viss del även inom företagshälsovården och inom primärvården. Hälsopedagoger kan arbeta brett på individ-, grupp och organisationsnivå. Ofta arbetar hälsopedagoger på gruppnivå med planering och genomförande av hälsofrämjande aktiviteter.

Inriktningar & vidareutbildning Några inriktningar inom området hälsa/ friskvård är kostvetenskap, individens fysiologi, stress, fysisk aktivitet och folkhälsa. Respektive utbildningsort har ofta en egen inriktning och du har ibland möjlighet att välja huvudämne. Vidareutbildningar sker på Magister (240 hp) och Masternivå (300 hp).

Hälsoutvecklare Framförallt arbetar hälsoutvecklare i större företag och organisationer såsom kommuner samt till viss del inom företagshälsovården. Hälsoutvecklaren arbetar i huvudsak på grupp- och organisationsnivå. Arbetet är strategiskt, med arbetsuppgifter såsom initiering, planering och uppföljning av hälsoprojekt. Även arbete med policys på organisationsnivå förekommer, samt samordnings- och utvärderingsarbete.

Här kan du studera Gävle, GIH Stockholm, Örebro, Göteborg, Kristianstad med flera. För närmare information se www.studera.nu

UTBILDNING Programmen har olika benämning på olika utbildningsorter, exempelvis Hälsopedagogiska programmet, Hälsoutvecklarprogrammet, Hälsopromotionsprogrammet med flera. Utbildningarna syftar både till att förbereda hälsovetaren för det strategiska, pedagogiska och praktiska arbetet samt ge en bred kompetens inom flertalet områden. Utbildningens längd Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www. studera.nu.

98

SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet och i vissa fall Matematik B, Idrott och hälsa A, Naturkunskap B, Samhällsvetenskap A. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Internationella utbytesstudier är möjligt. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt eller tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (0-4 år efter examen) 21600– 25000 kr/månad. Medianlön (35 års ålder) 28250 kr/månad. Medianlön (45 års ålder) – för litet underlag

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖH A ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student SRAT/HälsoAkademikerna – www.srat.se, www.halsoakademikerna.nu

HÄLSOVETARE/IDROTT Hälsovetare som arbetar inom idrottsområdet kan utveckla verksamhet, grupper och individer utifrån perspektivet rörelse. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta planering och upplägg för idrottarnas prestationer, utbildning av tränare samt ansvar för budget och planering. Ergonomi och rehabilitering är något som också kan förekomma i hälsovetarens arbetsuppgifter.

Idrottskonsulent Idrottskonsulenten kan arbeta för en förening, ett idrottsförbund eller en organisation. Arbetsuppgifterna beror till stor del på verksamhetens storlek och huruvida den är lokal, regional eller rikstäckande. Arbetet kan innebära ansvar för ekonomi och marknadsföring, utvecklingsfrågor och projektledning, planering av konferenser, utbildningar och läger. På lokal föreningsnivå kan arbetet bestå av att organisera och utveckla idrottsaktiviteter, utbilda och rekrytera frivilliga ledare och marknadsföra sin förening. Idrottstränare/Coach En idrottstränare/coach kan arbeta på klubb-, distrikts- och elit-/landslagsnivå eller på idrottsgymnasium med individuella och/eller lagidrottare inom en mängd olika idrotter. En idrottstränare/coach kan arbeta både som ledare och instruktör. Utöver att planera, instruera och leda idrottarnas fysiska träning kan arbetsuppgifterna även inkludera att planera tävlingar, matcher och turneringar, koordinera träningstider för olika grupper samt ansvara för utbildning av nya tränare.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA UTBILDNING Hälsovetaren inom idrottsområdet arbetar Programmen har olika benämning på främst inom friskvård och/eller idrott och olika utbildningsorter, exempelvis arbetsgivare finns inom privat Idrottsvetenskapliga programliksom offentlig sektor samt BRA ATT met, Idrottstränarprogrammet, ideella organisationer. Fokus KÄNNA TILL Hälsopromotionsprogrammet ligger på individer eller grupInom området idrott inriktning idrottsvetenskap, per. Exempel på yrkestitlar, är hälsovetarens målSports Coaching, Programarbetsgivare samt arbetsuppgrupp oftast indivimet för Coaching och Sport gifter inom idrottsområdet är: der eller grupManagement, med flera. Ubildper.

www.saco.se/valjayrke

99


A H ningarna ger dig kompetens för strategiskt arbete med utveckling och ledning inom idrott, friskvårds och fritidssektorn. Utbildningens längd Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www.studera.nu. Inriktningar & vidareutbildning Några inriktningar inom området idrott är ledarskap och organisation, idrottsmedicin och coaching, pedagogik, psykologi och folkhälsovetenskap, fysiologi, anatomi och biomekanik. Respektive utbildningsort har ofta en egen inriktning och du har ibland möjlighet att välja huvudämne.

YRKEN A-Ö LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (0–4 år efter examen) 20.50026.000 kr/månad. Medianlön (35–39 år) 26.950 kr/månad. Medianlön (45 års ålder) för litet underlag. ARBETSMARKNADEN 2010 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

Här kan du studera Umeå, Östersund, Falun, Örebro, Göteborg, Växjö, Halmstad, Malmö med flera. För närmare information se www.studera.nu

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA SRAT/HälsoAkademikerna – www.srat.se, www.halsoakademikerna.nu

SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet och i vissa fall Matematik B, Engelska B, Naturkunskap B, Samhällsvetenskap A. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma.

HÖGSKOLEINGENJÖR

UTLANDSSTUDIER Internationella utbytesstudier är möjligt. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt eller tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

100

Högskoleingenjörernas arbetsmarknad är stor, och arbetsuppgifterna varierar beroende på bransch, inriktning och erfarenhet. Arbetet är kreativt och rymmer stora möjligheter till personlig utveckling. Utbildningen leder till en bred yrkesexamen med fokus på tillämpning och utveckling av känd teknik inom det valda området. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Högskoleingenjörer arbetar bland annat med olika former av tekniskt utvecklingsoch konstruktionsarbete. Högskoleingenjören arbetar som regel nära verksamheten, ofta i samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖH A yrkesexamen på grundnivå. Se studera.nu för ytterligare information.

På den privata arbetsmarknaden arbetar många inom industri- och konsultföretag inom en mängd olika branscher, som till exempel el, data, mekanik och bygg. Statligt anställda högskoleingenjörer arbetar i första hand inom de affärsdrivande verken. Inom den kommunala sektorn arbetar ingenjörer främst inom stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter. Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet. Idag finns i Sverige drygt 40 000 yrkesverksamma med högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk högskoleutbildning. UTBILDNING Utbildningens längd Utbildningen till Högskoleingenjör omfattar 3 års studier (180 hp) och leder till en

www.saco.se/valjayrke

Inriktningar & vidareutbildning Studier till högskoleingenjörsexamen kan bedrivas inom en mångfald teknikområden. Det finns även alternativ med så kallad öppen ingång, där studenterna under ett första år (vanligtvis) läser samma grundläggande kurser som övriga högskoleingenjörsstudenter. Ofta erbjuds även möjligheten att läsa ett förberedande tekniskt basår, där studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier kan komplettera sina gymnasiebetyg. Efter vissa kompletteringar finns ofta möjlighet att läsa vidare till en civilingenjörsexamen på samma eller annan högskola (stäm av med den högskola du är intresserad av). Alternativt kan fortsatta studier ske mot en magister- eller masterexamen (1 respektive 2 år). För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier. Här kan du studera Högskoleingenjörsutbildning ges vid högskolor på ett stort antal orter i landet. Se studera.nu för mer information. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 8. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER De flesta högskolor som ger högskoleingenjörsutbildning har utbyte med lärosäten i andra länder. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

101


A J

YRKEN A-Ö

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ingenjörsyrket är internationellt och det är i allmänhet inget problem att utöva yrket i ett annat land än där man tagit sin examen. Se även avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

ter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

LÖN FÖRE SKATT Lönerna för högskoleingenjörer varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt - inte minst - erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn. För nyexaminerade högskoleingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2010 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 23 000-28 000 kr/månad, med en median på 25 000. För högskoleingenjörer utan chefsbefattning med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen 35 000. För chefer med samma erfarenhet var medianlönen 8 000 kronor högre.

JOURNALIST

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Ingenjörer, www.sverigesingenjorer.se

Journalister återfinns bland annat som reportrar och redigerare inom press, radio och TV. En del arbetar också inom information och kommunikationsyrken.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA På större tidningar och inom radio och TV är journalisterna ofta specialiserade och sysslar med avgränsade fackområden (politik, ekonomi, sport, kultur, etc). Många journalister är inte anställda vid någon redaktion utan arbetar som frilansjournalister. Det innebär att de, ofta via egen firma, säljer artiklar eller andra jobb ARBETSMARKNADEN 2011 till tidningar, radio och TV på beställning Bedömningarna gäller generellt, men skilleller utifrån egna idéer. Inom eternader förekommer mellan olika medier är det vanligt att inriktningar. program produceras BRA ATT För nyexaminerade: Idag av produktionsboKÄNNA TILL balans på arbetsmarknalag som anställer Journalister arbetar nästan alltid den (det finns ungefär journalister i under tidspress. Jobbet måste vara lika många utbildade tidsbundna proklart vid en bestämd tidpunkt – deadsom det finns jobb). jekt. Det föreline. Journalister måste kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift. Goda kunskaper För erfarna: Idag kommer också i engelska räknas numera ofta som ett krav balans på arbetsmycket vikaför anställning. En bred allmänbildning marknaden. riatsanställliksom kunskaper kring hur samhällets Du kan läsa om hur ningar inom myndigheter och organisationer är vi bedömer att arbetsmediabranschen. uppbyggda och fungerar är också marknaden ser ut om 5 år Många vikarier viktigt för att bli kunnig inom på www.saco.se/valjayrke anställs numera via sitt yrke som journai vår rapport ”Framtidsutsikbemanningsföretag. list.

102

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖJ A Journalister som arbetar med webbproduktion kallas i allmänhet webbredaktörer (se även Kommunikationsyrken). Journalister som har arbetsledande uppgifter kallas vanligen redaktionssekreterare, redaktionschef, nattchef eller nyhetschef. En journalist kan ibland kallas redaktör, men alla redaktörer är inte journalister. Det kan också vara en person som arbetar med andra texter till exempel böcker eller reklammaterial. Informations- och kommunikationspersonal inom både den offentliga och den enskilda sektorn rekryteras bland annat från journalistkåren. UTBILDNING Journalistutbildning på akademisk nivå finns vid flera universitet och högskolor, med olika inriktning, se www.studera.nu . Praktik på tidning, tidskrift, radio eller TV ingår i utbildningen. Många journalister har annan bakgrund – andra yrken, andra utbildningar inom högskolan eller journalistutbildning på folkhögskola (se www. folkhogskola.nu). Utbildningslängden varierar från ett till tre år. För att lättare få jobb är det viktigt att det finns minst en längre praktikperiod i utbildningen då det ofta är via den man kan få sitt första journalistjobb. Det är enligt uppskattning från Arbetsförmedlingen närmare 70 - 75 procent av jobben inom branschen som tillsätts via kontakter och inte via platsannonser. KÄLLA OCH MER INFO Arbetsförmedlingen, www.arbetsformedlingen.se Svenska Journalistförbundet, www.sjf.se

www.saco.se/valjayrke

JURIST Juristutbildningen ger dig god grund för arbete inom en rad olika områden inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Knappt fyra av tio av de yrkesverksamma juristerna arbetar med vad som traditionellt benämns som juridiskt arbete, det vill säga som domare, åklagare, advokat, företags- förvaltnings- eller organisationsjurist etc. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Som jurist får du tillgång till en bred arbetsmarknad och ges möjlighet att arbeta inom alla sektorer: statlig förvaltning, privata företag, kommuner, landsting och intresseorganisationer. Det finns idag 35 000 yrkesverksamma jurister i Sverige och 58 % av juristerna är verksamma i privat sektor och 36 % är verksamma i statlig sektor, endast 6 % arbetar inom kommunal sektor. Juristutbildningen är en bred akademisk utbildning som till stor del är inriktad på problemlösning och praktiska övningar. Det ger juriststudenter en god förmåga att strukturera och lösa problem, något som också kännetecknar juristen i yrkeslivet. Jurister utvecklar genom utbildningen allmänna färdigheter som att hantera stora mängder information, samt att analysera och lösa problem. Det är egenskaper som värdesätts hos alla typer av arbetsgivare. Juristens arbetsuppgifter är inte alltid renodlat juridiska, jurister arbetar inom en rad olika yrkeskategorier Här följer de branscher som är vanligast att jurister arbetar inom:

103


A J

YRKEN A-Ö

Advokatbyråer och juridiska byråer Jurister som arbetar på advokatbyråer och juridiska byråer arbetar oftast som advokater eller juridiska biträden och hjälper privatpersoner, företag och organisationer med olika typer av juridiska frågor. Man kan exempelvis arbeta med familjerätt (testamenten, vårdnadstvister etc.), affärsrätt (t.ex. avtal, börsintroduktioner, konkurser) eller brottmål (exempelvis som försvarare i domstol). Läs mer under ”Inriktningar och vidareutbildningar” om hur du blir advokat. Övrig privat sektor Det blir allt vanligare för jurister att arbeta inom andra delar av privat sektor än byråer. Många arbetar på till exempel försäkringsbolag, banker, finansbolag, intresseorganisationer samt industri- och handelsföretag. Vanliga arbetsuppgifter är att utreda, upprätta och granska kontrakt och andra rättsliga handlingar, förhandla samt föra processer. I vissa fall rör det sig om rent juridiskt arbete, till exempel som bolagsjurist, i andra fall är det juridiska frågor i kombination med ekonomiska och administrativa inslag, exempelvis inom skatterätt. Allt fler jurister arbetar inom informations-, medie- och IT-bolag. Det förekommer också att jurister arbetar som fastighetsmäklare eller inom bevaknings- och inkassoföretag. Arbetsrätt är ett viktigt rättsområde inom såväl företags personalavdelningar som inom fackförbund och arbetsgivarorganisationer. En allt viktigare del av företags verksamhet omfattas av immaterialrätt, som handlar om bland annat patent, varumärken och licensavtal.

104

Rättsväsendet Inom rättsväsendet kan du som jurist arbeta med de klassiska juristyrkena som domare, åklagare och kronofogde. Gemensamt för dessa är kravet på en juristexamen, svenskt medborgarskap samt att man efter examen har genomgått notarietjänstgöring (läs mer under ”Inriktningar och vidareutbildningar” nedan). Högskolor och universitet Jurister med doktorsexamen (läs mer under ”Utbildningens längd” nedan) arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning. Forskarna analyserar hur rättsregler tillämpas och hur de kan ändras. Samhällets snabba förändringar har ökat behovet av juridisk forskning. Många forskare inom juridik närmar sig nu pen-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖJ A sionsåldern, varför det behövs ett tillskott av disputerade jurister. (Se också Lärare/ forskare vid universitet och högskolor.) Övrig offentlig förvaltning Inom statlig sektor arbetar jurister i riksdagen och Regeringskansliet samt på myndigheter såsom Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och på länsstyrelser. En del jurister arbetar som tjänstemän inom de statliga affärsverken och inom kommuner samt landsting. Andra arbetar som tjänstemän inom kriminalvården och social omsorg. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsområde, men det är vanligt att bereda, föredra och verkställa politiska beslut, handlägga ärenden, utreda, förhandla, avtala och sköta personalfrågor. Internationellt arbete UD antar till varje omgång några jurister till Diplomatprogrammet, vilka får möjlighet att arbeta i utrikesrepresentationen. Jurister kan också arbeta inom internationella organisationer, som FN:s organ, EU:s institutioner, Europarådet eller andra mellanstatliga organisationer och internationella intresseorganisationer. Jurister som arbetar internationellt är ofta specialiserade på folkrätt, mänskliga rättigheter, EG-rätt, eller affärsrätt. Flera större svenska advokatbyråer har filialer utomlands eller samarbetar med utländska byråer, vilket möjliggör en internationell karriär även för svenska affärsjurister. Kraven på utbildning, språkkunskaper och yrkeserfarenhet är ofta höga för att arbeta internationellt. Jurister med kunskaper i utländsk och internationell rätt efterfrågas allt mer, även för arbete i Sverige.

www.saco.se/valjayrke

Några vanliga yrkestitlar Advokat är kanske mest känd för att den fungerar som försvarare i rättegångar, men en advokat gör mycket annat också. Exempel: vara rådgivare när det gäller avtal inom familjen, upprätta testamente, hjälpa företag med avtalsskrivningar, rådgivning och kontakter med myndigheter. Domare dömer i mål i domstolar. Endera i en allmän domstol, där det framför allt handlar om tviste- eller brottsmål, eller i en förvaltningsdomstol, där målen handlar om till exempel skatter, socialförsäkringar eller sociala frågor. Åklagare utreder, tillsammans med Polisen, brott, beslutar om en anklagad ska åtalas och driver åtalet i domstol. UTBILDNING Utbildningens längd Utbildningen som leder till en yrkesexamen, en så kallad juristexamen, är 270 högskolepoäng eller 4,5 års heltidsstudier. Andra juridiska utbildningsprogram omfattar heltidsstudier på minst 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Läs mer på www. studera.nu. Inriktningar & vidareutbildning Utbildningsprogram som leder till en juristexamen innehåller bland annat konstitutionell rätt, civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, skatterätt, internationell rätt, ekonomi, rättsfilosofi och rättshistoria. Utöver detta tillkommer valbara fördjup-

105


A J

YRKEN A-Ö

ring, att ha gjort notarietjänstgöring, är ett ningskurser, till exempel EG-rätt och komformellt krav för de flesta tjänster inom mersiell avtalsrätt. Utbildningen avslutas rättsväsendet (läs mer under ”Rättsväsenmed ett examensarbete om minst 30 högdet” ovan) och kan också vara en värdefull skolepoäng. merit på andra områden. För notarietjänst Med en juristexamen har du behörighet krävs juristexamen och ca en tredjedel av till samtliga juristyrken i Sverige. För notavarje årskull som tar en juristexarietjänstgöring, anställning inom men antas till notarietjänstgörättsväsendet och för att bli ring. För mer information, advokat krävs avlagd juristBRA ATT se www.dom.se. examen. KÄNNA TILL Övriga juridiska Som jurist bör du vara intresserad av både de små detaljerna Advokat utbildningsprogram och det stora sammanhanget. Du bör För att få kalla sig leder till en examen tycka om att arbeta med människor advokat krävs att i rättsvetenskap, och att serva privatpersoner, myndigheman är medlem i affärsrätt, hanter och företag. Jurister som arbetar på Sveriges Advokatdelsrätt eller annat juridiska byråer har ofta långa arbetssamfund. Ett medjuridiskt ämne. Dessa veckor. Det är vanligt att specialemskap förutsätter utbildningars tyngdlisera sig på ett rättsområde. att man är bosatt i ett punkt är inom skatFundera över vad du helst EES-land, har svensk terätt, avtalsrätt, köprätt, vill arbeta med! juristexamen eller motsvaarbetsrätt, associationsrätt, rande utbildning från ett EESimmaterialrätt, konkurrens- och land, tre års praktik som jurist med goda marknadsrätt, men kan också innefatta omdömen samt genomgått en advokatsådant som ekonomi och språk. Många högexamen. Det finns också vissa möjligheter skolor och universitet erbjuder också friatt som svensk advokat arbeta i ett annat stående kurser inom exempelvis arbetsrätt, EU-land. rättsvetenskap och handelsrätt. Notarietjänstgöring Notarietjänstgöring är en domstolspraktik som omfattar två år. För att få ”sitta ting” som det kallas krävs en juristexamen. Hela eller större delen av tjänstgöringen görs vid en tingsrätt eller länsrätt. Ett halvår kan göras vid Allmänna Reklamationsnämnden, Justitiedepartementet, Justitiekanslern, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket eller Skatteverket. Det finns också viss möjlighet att räkna in annat juridiskt arbete. Notariemerite-

106

Här kan du studera Sex universitet i Sverige erbjuder utbildning som leder fram till en juristexamen, tidigare jur.kand. Utbildningen ges i Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg, Umeå och i januari 2010 examinerades de första juristerna från Örebro universitet. En juristexamen är 270 hp och tar normalt 4,5 år och utbildningen täcker samtliga rättsområden. Exempel på det som läses är civilrätt, internationell rätt, finansrätt och straff- och processrätt.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖJ A Affärsjuridikutbildning kan man läsa vid Högskolan i Jönköping och Linköpings universitet. Rättsvetenskapligt program på 180 hp finns vid Luleå universitet, Örebro universitet och Karlstads universitet. Dessa utbildningar ges på grundnivå och tar normalt tre år. De kan byggas på med en masterutbildning på avancerad nivå på 120hp som normalt tar två år. Skillnaden mellan en juristexamen och de övriga utbildningarna inom det juridiska området är att en juristexamen täcker fler rättsområden medan de andra plockar in fler ämnen utanför det juridiska samt fokuserar extra på valda delar av juridiken. En annan betydande skillnad är att enbart juristexamen ger behörighet till notarietjänstgöring samt att enbart jurister med juristexamen kan bli advokat. En utbildning som leder till en examen i affärsjuridik fokuserar på de delar av juridiken som utgörs av civilrätt, finans- och affärsrätt. Till det adderas en hel del företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. I de rättsvetenskapliga utbildningarna är huvudämnet rättsvetenskap och inom det läses rättshistoria, rättsteori etc. men även ämnen som affärsrätt och europarätt. Många högskolor erbjuder också fristående kurser i juridiska ämnen. Läs mer på respektive högskolas hemsida och på www. studera.nu. SÄRSKILD BEHÖRIGHET För juristutbildningen gäller områdesbehörighet 1. För andra utbildningar med juridisk inriktning varierar antagningskriterierna. Kolla med respektive högskola/univer-

www.saco.se/valjayrke

sitet eller studera.nu då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Genom European Law Association (EL§A) kan jurister under en kortare period få möjlighet att praktisera i något annat europeiskt land. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Eftersom den juridiska utbildningen i första hand är inriktad på svensk rätt och det svenska rättssystemet är möjligheterna för jurister att arbeta i andra länder något begränsade. Det blir dock allt enklare att arbeta utomlands, framför allt i svenska företag och internationella organisationer, läs mer under ”Internationellt arbete” ovan. Möjligheterna att studera juridik utomlands och sedan arbeta i Sverige varierar, beroende på vilket land det gäller och vad man vill arbeta med, men innebär ofta att man måste komplettera med kurser i Sverige, inte minst om man vill arbeta inom de klassiska juristyrkena. Det är Högskoleverket som beslutar om bedömning av utländska examina. Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön för personer med examen 2010

107


A J ligger i spannet: 24 500 - 30 500 kr med en median på 26 500 i privat sektor, 23 000 24 000 kr i statlig sektor med en median på 23 000 och 24 700 - 29 000 kr med en median på 25 000 i kommunal sektor. Lön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen och beräknat på de som tog examen 2001): 38 000 – 54 000 i privat sektor med en median på 43 500, 31 000 -39 000 kr i statlig sektor med en median på 35 500 och 36 000 -42 000 kr i kommunal sektor med en median på 40 000. Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen och beräknat på de som tog examen 1986-1990): 47 000 – 68 000 i privat sektor med en median på 56 500, 42 000 – 55 000 kr i statlig sektor med en median på 50 500 och 34 000 - 45 000 kr i kommunal sektor med en median på 40 500. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag är det brist på arbetsmarknaden. För erfarna: Idag brist på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Jusek, www. jusek.se/student

YRKEN A-Ö

JÄGMÄSTARE naturvetare Är jägmästare mästare på jakt? Inte riktigt. Däremot är de specialister på skog och skogsbruk. De senaste åren har vi sett översvämningar, torka och kraftiga vindar. Efter de stormar som drabbat södra Sverige bidrar jägmästarna med sina kunskaper om bland annat skadeangrepp och återplantering. Jägmästare jobbar också utanför den traditionella skogsbranschen på möbelföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Vill du arbeta inom skogsnäringen, med miljö och naturresurser i Sverige eller internationellt? Jägmästare är specialister på skog och natur och arbetar oftast på ledande nivå eller som specialist i skogsbranschen inom områden som skogsbruk, marknadsföring, försäljning, ekonomi, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning, miljö-, natur- och landskapsvård eller naturupplevelser. Andra arbetar som biologer eller markvetare med miljöfrågor, eller med information. Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både för svenska skogsföretag och för de som vill arbeta i u-land. Många jägmästare startar också egna företag inom försäljning, service eller konsultverksamhet riktad mot de större företagen i skogsnäringen. I Sverige och i utlandet arbetar cirka 2 000 jägmästare. UTBILDNING Som jägmästarstudent får du en bred kunskap när det gäller att förvalta och förädla naturresursen skog. Jägmästarutbildningen är intimt förknippad med skogsbranschen.

108

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖK A De teoretiska studierna varvas med fältstudier och studiebesök på skogliga organisationer. Utöver kunskaper om skogens ekologi och skötsel får du kunskaper om produktion och planering, ekonomi samt organisation och ledarskap. Utbildningens längd 5 år, 300 högskolepoäng. Mer info se www.slu.se Inriktningar & vidareutbildning Efter tre terminer väjer du inriktning mot skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Efter avslutad jägmästarutbildningen kan du fortsätta på en forskarutbildning och nå en skoglig doktorsexamen. Här kan du studera De första tre åren studerar du på SLU i Umeå, www.slu.se. Under det fjärde och femte året har du även har möjlighet att studera i Alnarp eller Uppsala. Under det fjärde året finns det också goda möjligheter att studera utomlands. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Biologi B, fysik A, kemi B, matematik D (områdesbehörighet 14). UTLANDSSTUDIER Goda möjligheter finns att studera utomlands under det fjärde året. SLU har bland annat avtal med flera universitet i Kanada, men det finns också möjlighet till studier i Europa, Australien, USA och Nya Zeeland.

www.saco.se/valjayrke

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, den internationella titeln är Master of Science in Forestry. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

KEMIST naturvetare De syns inte, men finns överallt i din vardag. Du har dem i lacken på bilen, i mobiltelefonen och i din favoritfåtölj. Produkterna från kemiföretagen gör att saker fungerar bättre, smartare och energieffektivare. Kemi är ett område i snabb utveckling och fler områden och uppgifter uppstår för kemister på arbetsmarknaden. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA I alla verksamheter där kemiska ämnen eller produkter framställs, utvecklas eller används behövs kemister. Kemister är experter på laborativa analyser och undersökningar. Kemister effektiviserar och utvecklar hanteringen av kemiska produk-

109


A K ter och kemikalier, samt ser till att hanteringen är säker för såväl hälsa som miljö. Många kemister arbetar laborativt med analyser, synteser, separationer och strukturundersökningar, medan andra arbetar med utredningar, produkt och processutveckling, försäljning eller miljövård. Många inriktningar inom kemin går ofta över de traditionella ämnesgränserna, såsom läkemedelskemi, miljökemi och materialkemi. Kemister arbetar också ofta med patentansökningar samt håller koll på de lagar och restriktioner som gäller för hanteringen av kemiska ämnen och produkter. Många kemister har en forskarutbildning. En tredjedel av kemisterna arbetar idag inom tillverkningsindustrin. Kemisk industri, petroleum och pappersmassaindustrin är några exempel. Vanliga uppgifter är forskning, produktutveckling eller planering inom exempelvis livsmedels, läkemedels och bioteknikbranschen. Många kemister arbetar även som miljökonsulter. Myndigheter, som till exempel Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, är också stora arbetsgivare för kemister. Många kemister breddar sin utbildning genom att läsa exempelvis marknadsföring, ekonomi, kommunikation eller juridik. Arbetsgivare ser gärna att du har en bredd på din kemiutbildning för att kunna specialisera dig när du väl börjar arbeta.

YRKEN A-Ö Inriktningar & vidareutbildning Analytisk kemi, biokemi, läkemedelskemi, fysikalisk kemi, kvantkemi, läkemedelskemi, miljökemi, strukturkemi, organisk och oorganisk kemi är exempel på inriktningar inom kemin. Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Ja. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se under Naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare.

UTBILDNING Se www.studera.nu

ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft. För erfarna: Idag brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

Utbildningens längd Se under Naturvetare.

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

110

www.saco.se/valjayrke


KIROPRAKTOR Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att reducera smärta och förbättra kroppens funktion. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA En kiropraktor är specialiserad på behandling av besvär i rörelseapparaten. De vanligaste problem en kiropraktor behandlar är ryggsmärta, nack- och axelbesvär, huvudvärk av olika typer, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor. Kiropraktorn använder olika metoder för att återställa rörligheten i kroppens alla leder så att patientens funktion återgår till det normala. Många kiropraktorer arbetar förebyggande för att förhindra återfall genom tips och råd angående arbete, fritid och träning samt övningar. De flesta kiropraktorer driver sin egen klinik medan andra jobbar i team på en större klinik. I Sverige finns det idag ca 650 legitimerade kiropraktorer. Av dessa har drygt 200 en utländsk examen. Yrkeskåren står under Socialstyrelsens tillsyn och arbetar under de lagar som gäller för svensk hälso- och sjukvård. Sedan 2006 är kiropraktor en skyddad yrkestitel. På senare år har företagshälsovård, landsting och privata gruppmottagningar visat ett ökat intresse för kiropraktik, så möjlighet finns även att arbeta i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Kiropraktorer har också en internationell arbetsmarknad.

www.saco.se/valjayrke

- ett framtidsyrke!

Kiropraktor

YRKEN A-ÖK

Söker du ett spännande och givande yrke? Då ska du utbilda dig till kiropraktor! Det är ett yrke med många möjligheter där arbetslöshet är ett främmande begrepp. Idag finns ingen möjlighet att studera till kiropraktor i Sverige där du får en akademisk och internationellt godkänd examen. Den närmaste ligger i Danmark. Med en sådan utbildning i ryggen står dörren öppen för dig som vill ha världen som arbetsfält. Har du frågor om kiropraktik och de olika utbildningsmöjligheter som finns, hör av dig till oss i LKR. Vi stödjer dig i din utbildning till kiropraktor - ett framtidsyrke. Du kan också läsa mer på: www.lkr.se www.kiropraktorutbildning.se


MITT STUDIEVAL Namn: Anna Bäcklund Ålder: 31 Jobbar som: kiropraktor och lärare på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan Arbetsgivare: Mig själv och Kiropraktorhögskolan Utbildning (program och högskola): Fem års studier på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan Hur tänkte du när du valde utbildning? – Jag ville jobba med människor och hälsa. Tanken att hjälpa människor att minska smärta och symtom eller att hjälpa idrottsmänniskor att korta ner rehabiliteringstid med hjälp av rätt behandling lockade mig väldigt mycket. Jag har alltid varit aktiv och idrottat och att studera till kiropraktor blev en naturlig väg att gå. Var studierna svåra? – Vi pluggade mycket i grupp och det gjorde långa pluggdagar/ kvällar lättare och roligare att ta sig igenom. Många praktiska moment gjorde att klassen blev väldigt sammansvetsad. En stark gemenskap bildades och jag fick vänner för livet! Vad är det bästa med ditt jobb? – Att se att man gör förändringar i människors liv till det bättre. Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning? – Plugga hårt och öva mycket praktiskt. Börja tänka i god tid vart du ska etablera dig innan du slutat. Bygg upp en patientkrets redan under utbildningens sista del. www.kiropraktik.edu

K

YRKEN A-Ö

UTBILDNING Om du som svensk vill utbilda dig till legitimerad kiropraktor med akademisk examen, finns det idag endast ett alternativ - att studera utomlands vid godkända universitet/högskolor. Det finns också en svensk utbildning, utan högskolepoäng. Både den svenska och de utländska utbildningarna leder till legitimation i Sverige. Läs mer under rubriken ”Här kan du studera”. Utbildningen utgörs av både teoretiska ämnen och praktiska moment. Huvudämnena är anatomi, fysiologi, biokemi, biomekanik, neurologi, ortopedi, reumatologi, patologi, radiologi, diagnostik, forskningsmetodik samt kiropraktisk teori och behandlingsmetoder. I utbildningen ingår även handledd praktisk tjänstgöring i form av patientundersökning och behandling i skolans regi. När du erhållit din examen i utlandet påbörjar du din ettåriga praktiktjänstgöring där nio månader sker under en legitimerad kiropraktors handledning och tre månader inom svensk hälso- och sjukvård. Som svenskutbildad söker du legitimation hos Socialstyrelsen direkt efter examen. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för studier vid godkänd kiropraktorutbildningar, såväl i Sverige (4 av 5 år) som i utlandet (hela studietiden). Utbildningens längd Utbildningen i Sverige och vid de utländska lärosätena är fem år. Inriktningar & vidareutbildning Som utbildad kiropraktor finns det möj-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖK A kiropraktorutbildning som är statligt finansierad, vilket betyder att man som svensk inte betalar kursavgifter. I Sverige finns kiropraktorutbildning endast vid Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna (www.kiropraktik.edu). Utbildningen är femårig och innehåller både teori och praktiktjänstgöring. Efter avslutad godkänd utbildning får man legitimation som kiropraktor utfärdad av Socialstyrelsen. Utbildningen är avgiftsbelagd och till stor del studiemedelsberättigande.

lighet att specialisera sig inom många områden så som neurologi (läran om nervsystemet), ortopedi, idrottsmedicin, pediatrik (behandling av barn), radiografi (att ta röntgenbilder) och radiologi (hur man läser röntgenbilder). Vidareutbildning erbjuds kontinuerligt både i Sverige och utomlands inom kiropraktiska specialtekniker, nya diagnostiska metoder samt i olika medicinska ämnen som berör kiropraktik. Du kan även forska inom kiropraktik om du har en akademisk examen och det finns kiropraktorer som har doktorerat. Här kan du studera I utlandet finns godkända kiropraktorutbildningar som leder till akademisk examen bland annat i Danmark, England, Frankrike, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. En lista på godkända skolor finner du på www.kiropraktorutbildning.se. Den närmaste utländska utbildningen ligger i Danmark och är dessutom den enda

www.saco.se/valjayrke

SÄRSKILD BEHÖRIGHET Danmark (SDU): Grundläggande behörighet att studera på högre utbildning samt särskild behörighet motsvarande Svenska B, Engelska C, Matematik E, Kemi B. I de fall du inte uppfyller särskild behörighet finns möjlighet att komplettera på skolans särskilda kurser. Sverige (SCC): Grundläggande behörighet att studera på högre utbildning samt särskild behörighet motsvarande Kemi A, Fysik A, Biologi A (eller Naturkunskap B) samt Matematik C. I de fall du inte uppfyller särskild behörighet finns möjlighet att komplettera på skolans naturvetenskapliga baskurs. England (AECC): Grundläggande behörighet att studera på högre utbildning samt särskild behörighet motsvarande Kemi B, Fysik B, Matematik B, Biologi B, samt ett internationellt engelska test (IELTS) som skolan tillhandahåller. För övriga godkända universitet gå gärna in på www.lkr.se och klicka på utbildning.

113


K

YRKEN A-Ö

UTLANDSSTUDIER Se avsnittet ”Här kan du studera”. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Din utländska examen är giltig i hela världen, inklusive Sverige. Med en sådan examen har du även tillgång till internationella och svenska vidareutbildningar. Din svenska utbildning är giltig i Skandinavien samt i länder där kiropraktoryrket inte är statligt reglerat. Med en sådan examen har du tillgång till svenska vidareutbildningar, men tillgången till internationella vidareutbildningar är begränsad. LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen under praktiktjänstgöringen är cirka 23 000 kronor/månad. Inkomstmöjligheterna är mycket goda men varierar beroende på egen arbetsinsats då de flesta leg. kiropraktorer arbetar som egenföretagare. Medianinkomsten efter 10 år är cirka 38 000 kronor/månad. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). För erfarna: Idag brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA SRAT, www.srat.se Mer info: Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, www.lkr.se , www.ryggraden.se

114

KOMMUNIKATIONSYRKEN Informatör, webbredaktör, PR-konsult, informationsstrateg, omvärldsbevakare, opinionsbildare, copywriter... många titlar ryms inom kompetens- och yrkesområdet information, kommunikation och media. Kommunikatör är paraplybenämningen som täcker in dessa olika titlar. Kommunikatören arbetar med att förmedla och forma företags, myndigheter och organisationers budskap. En kommunikatör arbetar både strategiskt och kreativt. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Kommunikation-, PR- och reklambyråer Som kommunikatör på en byrå arbetar man på uppdrag åt en kund som vill ha hjälp med t ex en reklamkampanj eller en PR-kampanj. På en byrå arbetar ofta art-directors (AD), projektledare, copywriters, planners, pr-konsulter och grafiska formgivare ihop. AD:n är ansvarig för bildidéer och utformning, copywritern arbetar med tex-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖK terna, plannern med kund och målgruppsunderlag, formgivaren med den visuella utformningen och projektledaren håller samman hela arbetet och kommunicerar även med kunden. För att arbeta på en byrå krävs det att du är kreativ och gillar att arbeta med projekt. Privat sektor Som kommunikatör, informatör, kommunikationsstrateg och marknadsstrateg på ett privat företag arbetar man oftast på informations-, kommunikations- eller marknadsavdelningen. På dessa avdelningar kommunicerar man med omvärlden och samhället i syfte att skapa eller bevara kunder/brukare. Kommunikatören arbetar även med att informera om förändringar och händelser som berör företaget både internt bland anställda men också externt till bland annat media och journalister. Offentlig förvaltning En kommunikatör som arbetar offentligt är verksam antingen på en informationseller kommunikationsavdelning inom kommunen, landstinget, riksdagen eller någon annan myndighet. Inom offentlig förvaltning arbetar kommunikatören med organisationens budskap och varumärke samt att sprida information till framförallt medborgare men även media. Andra vanliga titlar inom kommunikationsyrket: 4 Projektledare (se registret) 4 Informatör/Kommunikatör Arbetar med att förmedla och forma företags, myndigheters och organisationers budskap samt att utveckla medarbetarnas

www.saco.se/valjayrke

Som webbredaktör har jag kompetens att vara med i ett projekt från idé till slutförande. På så sätt känner jag mig mer delaktig på min arbetsplats samtidigt som jag utvecklas i min yrkesroll. FREDRIK KARLSSON WEBBREDAKTÖR

Utbilda dig till webbredaktör hos oss. Vi har Sveriges mest omfattande utbildning och forskning i biblioteks- och informationsvetenskap.

www.bibliotekshogskolan.se


A K kommunikativa förmåga. De arbetar både strategiskt och kreativt. 4 PR-konsult En PR-konsult hjälper företag och organisationer att bygga relationer och kommunicera budskap och åsikter till allmänheten och beslutsfattare. PR kommer från det engelska ordet Public Relations. 4 Pressekreterare Pressekreterare kan arbeta inom både den privata och offentliga sektorn och deras främsta uppgift är att sköta kontakterna med massmedia och se till att ”rätt” bild förmedlas i medierna. 4 Webbredaktör En webbredaktör arbetar direkt mot Internet och intranätet, utvecklar webbplatsen, fyller den med innehåll och ansvarar för att den hålls aktuell. UTBILDNING Utbildningens längd En akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap/motsvarande innebär minst tre års studier. En kommunikatör kan även ha studerat andra utbildningar t ex samhällsvetenskapliga och kulturvetenskapliga utbildningar. Inriktningar & vidareutbildning Som kommunikatör kan man inrikta sig mot bland annat journalistik, media management, samhällskommunikation, intern och extern kommunikation Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet men ofta krävs

116

YRKEN A-Ö även någon form av särskild behörighet. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. LÖN FÖRE SKATT Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor. Ingångslönen för nyexaminerade kommunikatörer under 2010 ligger mellan 21 300 kr/mån och 32 000 kr/mån. Ungefär 10 år efter examen är lönen 26 000 -40 000kr/mån. Efter 20 år som yrkesverksam är lönenivån mellan 29 000 och 45 000 kr/mån ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK. Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation www.dik.se Jusek, www.jusek.se

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖK A

KONSUMENTVÄGLEDARE Konsumentvägledare ger råd och information till allmänheten i olika konsumentfrågor, som t.ex. kring kundens rättigheter vid köp av varor eller tjänster. En konsumentvägledare kan också rådgiva kring hushållsekonomin och hjälpa till med att göra upp en hållbar budget. I detta ingår även att se över avtal med elleverantörer, telebolag och försäkringsbolag för att hålla kostnaderna nere. Att ge råd före och efter ett köp är också vanliga arbetsuppgifter. Även skuldrådgivning kan ingå som en del av arbetet. I rådgivning av budget- och skuldfrågor är det fördelaktigt att även ha kunskaper i psykologi. I de flesta kommuner finns särskilda budget- och skuldrådgivare. Vanliga utbildningar är Beteendevetare, Socionom, Civilekonom/Ekonom, Jurist och Samhällsvetare. Läs mer under de rubrikerna.

KOSTVETARE/ KOSTEKONOM naturvetare Är du nyfiken på både mat och organisation och ekonomi? Som kostvetare ser du på mat och måltiden som en helhet. Du kombinerar ofta ansvar för att det serveras hälsosam och prisvärd mat i en tilltalande miljö. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Kostvetare arbetar med måltidsservice. Det kan innebära allt från att planera mat och måltider inom landsting, kommun eller företag till att utveckla nya livsmedel. Du arbetar ofta med ekonomisk planering och styrning, men du kan även arbeta i provkök eller med marknadsföring, förebyggande hälsovård, utbildning och information. Som kostvetare med inriktning på ekonomi har du har ofta lednings-

www.saco.se/valjayrke

ansvar för personalen. Med en inriktning mot livsmedelstillsyn kan du arbeta med livsmedelstillsyn inom kommuner och den privata sektorn. Kostvetare arbetar också i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost, kvalitetskontroller eller med sensorisk bedömning. Det finns ca 1500 yrkesverksamma kostvetare/kostekonomer. UTBILDNING De tre lärosätena i Sverige för kostvetare har lite olika inriktningar, men generellt kombinerar utbildningarna kostvetenskap med företagsekonomi och kostadministration. I kostvetenskap ingår bland annat näringslära, kemi, mikrobiologi, livsmedelskunskap, matlagningsteknik, experimentell matlagning samt måltids- och kostplanering. Matens och måltidens värde för hälsa, njutning och gemenskap poängteras. Företagsekonomi ger kunskaper kring företag och företagandets villkor, budgetering, kalkylering, redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring etc. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ingår i utbildningsplanen. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar. Utbildningens längd 180 högskolepoäng (3 år). Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu. Inriktningar & vidareutbildning Vid Umeå universitet kan du välja inriktning mot miljö- och hälsoskydd vilket ger kompetens inom livsmedelshygien och förebyggande hälso- och miljöskydd, vilket

117


K kan leda till arbete som livsmedelsinspektör. Här kan du studera Kostvetare utbildas på kostvetarprogrammet vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Matematik B, naturkunskap B, samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Möjlighet till delar av masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, men det kan vara en bedömningsfråga från land till land. LÖN FÖRE SKATT Medianlönen för kostvetare är 27 400 kr/ mån, med ett spann från 22 000 kr/mån till 37 000 kr/mån. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

118

YRKEN A-Ö

KULTURFÖRMEDLARE/ KULTURPRODUCENT Flera olika yrken ryms under begreppen kulturförmedlare/kulturproducent. Kultursekreterare, kulturstrateg, kulturadministratör och hemslöjdskonsulent är några. Yrkena spänner över ett stort och varierat område och går ut på att skapa möten mellan människor och olika kulturföreteelser. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Kulturförmedlare och kulturadministratör Arbetar med kommuners och områdens kulturella verksamhet och förmedlar bland annat kulturupplevelser till barn och unga. Verksamhet bedrivs oftast inom kulturförvaltningar men även inom studieförbund, kulturstiftelser och andra organisationer inom den privata sektorn. Kulturproducent Arbetsuppgifterna går ofta ut på att projektleda olika typer av kultursatsningar inom såväl kommuner och landsting som inom privat sektor. Kulturstrateg Arbetar med övergripande kulturpolitiska frågor. Är ofta involverad i såväl varumärkesbyggande, kulturplanering och utvecklingsfrågor. Hemslöjdskonsulent I varje län finns det två eller flera hemslöjdskonsulenter. Hjälp oss att utvärdera Välja yrke och tävla om biobiljetter! Gå in på www.saco.se/valjayrkeutvardering

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖK Ansvaret är uppdelat mellan hårdslöjd och textilslöjd. Konsulenten har ett regionalt uppdrag att väcka intresse för och förmedla kunskap om hemslöjd samt att ta tillvara det levande slöjdkunnandet. Länshemslöjdskonsulenter arbetar utifrån det egna länets traditioner och behov för att hemslöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. Detta sker genom information och pedagogisk verksamhet för att stimulera och väcka intresse för hemslöjdsverksamhet. Du kan läsa om dessa yrken på www.dik.se UTBILDNING För att arbeta inom kulturproduktion krävs en utbildning med huvudämne inom humaniora. Utbildningens längd Utbildningarna tar mellan 3-5 år. Det är inte ovanligt att utbildningarna är tvärvetenskapliga där både ämnen som ekonomi, marknadsföring och kultur studeras. Hemslöjskonsulenter utbildas från och med hösten 2011 vid utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet. Här kan du studera De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in på www.studera.se för att läsa mer. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Ofta krävs enbart grundläggande behörighet men vissa utbildningar har högre krav. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

www.saco.se/valjayrke

Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för nyexaminerade inom kultur under 2010 ligger runt 23 000 kr/ mån. Många nyexaminerade börjar dock som assistenter och går då in på en lägre nivå. Efter 10 år som yrkesverksam är lönen mellan 23 000- 32 000 kr. Efter 20 år som yrkesverksam är lönen mellan 24 000- 37 000kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK. Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. www.dik.se Jusek, www.jusek.se

På www.saco.se/valjayrke hittar du förutom bokens innehåll också intervjuer, frågespalt och massor av bra tips.

119


A L

YRKEN A-Ö

LANDSKAPSINGENJÖR naturvetare Vill du ha ett kreativt arbete och vara med och utforma en spännande miljö i parker och andra gröna utemiljöer? Landskapsingenjörer arbetar med att anlägga och förvalta ansvar för att planera, bygga och sköta om parker, bostadsområden och trädgårdar. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Många landskapsingenjörer jobbar med att anlägga utomhusmiljöer men du kan också arbeta med kretsloppslösningar, ekologiskt byggande, naturvård och med arbete i rekreationsområden. Landskapsingenjören kan också jobba med försäljning av exempelvis marksten och lekredskap, eller göra som alltfler landskapsingenjörer – starta eget företag. Landskapsingenjörer arbetar ofta som arbetsledare på kommuner, privata markbyggnadsföretag, kyrkogårdar, golfbanor eller som konsulter för företag. Naturvetarna räknar med att det finns ca 500 yrkesverksamma personer som är landskapsingenjörer eller har liknande kompetens.

helhetsperspektiv på hur marken och växterna fungerar i olika sammanhang. Ekonomiämnet har fått en större plats i utbildningen, med ledarskap och organisationskunskap som viktiga inslag. Du får även kunskaper om hur byggprocessen fungerar, från skiss till upphandlingsunderlag. Utbildningens längd Efter 3 år, 180 högskolepoäng, kan du ta ut examen som landskapsingenjör. Inriktningar & vidareutbildning Under det tredje året läser du valfria kurser. Du väljer själv om du vill inrikta dig mot till exempel vattenbyggnad, skötsel/förvaltning eller golfbanedrift. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Läs mer på www.slu.se Här kan du studera SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se SÄRSKILD BEHÖRIGHET Matematik B, naturkunskap B, samhällskunskap A (områdesbehörighet 15).

UTBILDNING UTLANDSSTUDIER Landskapsingenjörsprogrammet är en Kontakta SLU för mer information. yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med stadsrummet och det tätBlir din svenska utbildning giltig ortsnära landskapet. Utbildningen har en internationellt och tvärtom? teknikbiologisk huvudinriktning med stora Kontakta SLU och se avsnittet om utlandsinslag av ekonomi. Kunskapen studier i inledningen för mer information. om växterna, växtplatsen och anläggandet är BRA ATT LÖN FÖRE SKATT en viktig bas i landKÄNNA TILL Medianlön är 27 800 kr/mån, med ett skapsingenjörens Landskapsingenjöspann från 23 800 kr/mån till 34 600 kompetens, och rernas riksorganisation, kr/mån. utbildningen ger ett www.liraren.se, är land-

120

skapingenjörernas professionsförening.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AL ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

LANTMÄSTARE naturvetare Är du intresserad av både ekonomi och mark, växter, husdjur och miljö? Lantmästare är specialister på lantbruk. På lantmästarprogrammet får du en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig biologiska, ekonomiska och tekniska fackkunskaper för lantbruksområdet. Entreprenörskap och ekonomi går som en röd tråd genom utbildningen. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Lantmästare brukar jobba med att planera, leda och genomföra arbete inom lantbruket och angränsande områden. Som lantmästare kan du ha arbetsledande befattningar på en mängd olika företag och organisationer, till exempel inom lantbrukssektorn, media, förädlingsindustrin, försäkringsbolag, banker eller konsultföretag. Många lantmästare driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. Andra arbetar med undervisning, rådgivning och marknadsföring på miljö-

www.saco.se/valjayrke

och hälsoskydds förvaltningar, inom biståndsarbete eller annat utlandsarbete och med ekonomi på bokförings- och konsultföretag. Lantmästare återfinns ofta inom en mängd företag och organisationer utanför lantbrukssektorn, ofta i ledande positioner. Naturvetarna räknar med att det finns drygt 2 000 yrkesverksamma lantmästare . UTBILDNING Under utbildningen läser du om lantbruksföretagande, företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, företagsledning och rättskunskap utifrån ett brett och anpassat perspektiv. Du lär dig också hur man bedriver rationell växtodling och läser odlingsteknik och växtsjukdomar. Andra inslag är statistik, arbetsmetodik, kemi, ekologi, teknik och skogsbruk. Andra inslag är byggnadsteknik, arbetsmiljö och inomgårdsmekanisering. Sista terminen har du möjlighet att fördjupa dig inom animalieproduktion, växtodling, ekonomi eller teknik. Under utbildningens sista del gör du ett examensarbete som ger dig ytterligare fördjupning och som också är ett sätt för dig att knyta kontakter med yrkeslivet. Utbildningens längd 3 år, 180 högskolepoäng, ger en lantmästarexamen och kandidatexamen i lantbruksvetenskap, biologi, företagsekonomi eller teknologi. Inriktningar & vidareutbildning Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig på lantbruksvetenskap, företagsekonomi, biologi eller teknik. Du kan läsa

121


A L fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknologi. Här kan du studera SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se SÄRSKILD BEHÖRIGHET Matematik B, naturkunskap B, samhällskunskap A (områdesbehörighet 15). Dessutom krävs relevant yrkeserfarenhet. För mer information se www.slu.se. UTLANDSSTUDIER Kontakta SLU för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Medianlön är 30 700 kr/mån, med ett spann från 25 500 kr/mån till 46 700 kr/mån.

YRKEN A-Ö

LOGISTIKER Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Här ingår bland annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men kanske främst i tillverknings-, tjänste- och transportföretag. Som logistiker kan man även arbeta i IT-branschen och i offentliga sektorn. Du hittar logistiker på alla nivåer, vilket betyder att man kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter. Detta är yrkesområden som bygger på optimering och effektivisering av verksamheten. Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och logistikchefen sitter ofta i företagets ledningsgrupp.

ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

Informationslogistiker Informationslogistiker ser till att rätt information finns hos rätt person, på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Informationslogistik är informatik och IT, men också logistik, ekonomi, processer och ledarskap. En Informationslogistiker har helhetssynen och samtidigt kunskap för att samspela med andra specialister och bygger nödvändiga bryggor mellan de olika pusselbitarna i en verksamhet – ledning, funktioner, avdelningar, processer, nätverk, länder och kulturer.

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

Inköpare Inköpare arbetar med att säkra försörj-

122

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AL ningen av varor och tjänster från leverantörer. Inom offentlig sektor kallas inköpare ofta för upphandlare. Inköpare och upphandlare ansvarar för valet av leverantör och har både kontakt med befintliga leverantörer och söker nya leverantörer. Både befintliga och nya leverantörer utvärderas. Leverantörerna bedöms utifrån kraven på kvalitet, pris och leveransprecision. Transportplanerare En transportplanerare planerar och styr materialflöden mellan företag. Transportplanerare på tillverkande/säljande företag ansvarar för att de varor som tillverkas och/ eller säljer transporteras effektivt. Transportledare vid godsförmedlingsföretag, lastbilscentral eller åkerier har motsvarande uppgifter men åt olika kunder. Produktionsplanerare Planlägger produktionen på både kort och lång sikt i ett tillverkande eller tjänsteproducerande företag. De fungerar som en länk mellan marknadsavdelningen och produk-

tionen och ansvarar för att planera produktionen optimalt. UTBILDNING Utbildningens längd 4 Ett kandidatprogram är 3 år (180 högskolepoäng). 4 Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng). 4 Högskoleingenjörsprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng). 4 Civilingenjörsprogrammet är 5 år (300 högskolepoäng). Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år. Det finns också olika yrkesutbildningar och Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY) i logistik. De har olika längd men är upp till 2 år.

bli : Informationslogistiker Framtidsyrke!

Informationslogistik 180 hp.


A L Inriktningar & vidareutbildning Logistikutbildningar har oftast ekonomisk eller teknisk inriktning. Det finns särskilda utbildningsprogram i logistik, till exempel transportlogistik eller informationslogistik, men ämnet erbjuds också som inriktning inom andra program, som sjöfart och logistik. På flera lärosäten finns logistik som fördjupning i civilekonom- och ekonomutbildningarna (se Civilekonom/Ekonom) eller högskole- och civilingenjörsprogrammen (se Högskoleingenjör och Civilingenjör). Det finns också systemvetenskapliga utbildningar med inriktning logistik (se Systemvetare). Flera högskolor och universitet erbjuder påbyggnadsutbildningar i form av magisteroch masterprogram. Här kan du studera Det finns flera lärosäten som erbjuder en ren logistikutbildning, några exempel är universiteten i Göteborg och Umeå, högskolorna i Gävle, Jönköping, Malmö, Skövde, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö). En del lärosäten erbjuder logistik inom civilekonom- och ekonomutbildningarna, bland andra högskolan i Halmstad, universiteten i Göteborg och Umeå och Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö), medan till exempel Chalmers tekniska högskola, universiteten i Linköping och Lund, Mälardalens högskola (Eskilstuna/Västerås, Högskolorna i Borås och Jönköping erbjuder logistik inom ramen för sina högskole- eller civilingenjörsutbildningar. Det finns också systemvetenskapliga utbildningar med inriktning logistik, såsom E-logistik och IT vid Högskolan i Skövde.

124

YRKEN A-Ö Flera högskolor och universitet har påbyggnadsprogram i logistik och många lärosäten erbjuder också fristående kurser i ämnet. Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby utbildar informationslogistiker. CIL är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö), näringsliv och offentlig sektor i regionen. Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på www.studera.nu och om yrkesutbildningar och KY-utbildningar på www.yhmyndigheten.se SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B). Områdesbehörighet varierar mellan 4,9. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! Se även: http://www.hsv.se/download/1 8.328ff76512e968468bc80005804/HSVFS2007-8.pdf UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Det kan man göra på olika sätt, exempelvis: 4 Delta i ett utbytesprogram som anordnas av din högskola eller ditt universitet. Fördelen med detta är att du oftast får tillgodoräkna dig studierna i din svenska utbildning. Du behöver som regel inte heller betala undervisningsavgifter i de länder som har sådana. Kontakta de högskolor och universitet som du är intresserad av för mer information om

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AL möjligheter till utbytesstudier. 4 Ordna allting på egen hand och själv söka till ett utländskt universitet. Väljer du det alternativet måste du noggrant undersöka om du får tillgodoräkna dig de utländska poängen i din svenska examen. Ta alltid reda på vad som gäller innan du reser iväg Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Lönen beror på många olika faktorer, till exempel vilken typ av organisation det gäller – privat eller offentlig sektor, industriföretag eller konsultverksamhet – var i landet du jobbar, tidigare erfarenheter och din position i företaget eller organisationen. 2010 var månadslönen (median) för nyexaminerade logistiker med civilekonom-/ ekonomexamen 24 920 kr och 10 år efter examen är medianlönen 40 461 kr. Medianlönen 2010 för logistiker med civil-/högskoleingenjörsexamen med upp till fem års erfarenhet var ca 31 000 respektive 28 000 kr/månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Med 10-15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 46 000 respektive 39 000 kronor. För civilingenjörer med 20-25 års erfarenhet var medianlönen 58 000 kronor.

www.saco.se/valjayrke

ARBETSMARKNADEN 2011 Arbetsmarknaden för logistiker ligger i linje med de som har Civilekonom-/ Ekonomexamen respektive Högskole-/ Civilingenjörsexamen. Läs mer under dessa rubriker. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Civilekonomerna, www.civilekonomerna.se Jusek, www.jusek.se/student Sveriges Ingenjörer, www.sverigesingenjorer.se

LOGOPED Logopeder arbetar med att stödja människor i alla åldrar som av en eller annan anledning har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal, språk, samspel med andra eller stamning. Även att stödja personer som har svårt att äta och svälja ingår i logopedernas verksamhetsområden. Logopeder arbetar även med barn och unga med hörselproblem och/eller cochleaimplantat. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla olika typer av kommunikationsproblem. Vanligast är att logopeder arbetar inom hälso- och sjukvård till exempel vid sjukhusens logopedmottagningar och i olika rehabiliteringsverksamheter. Många arbetar också inom habiliteringen, en verksamhetsform till stöd för barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, t ex autismspektrumstörningar, utvecklingsstörning och Cerebral Pares. I arbetet inom habilitering arbetar logopeder ofta med kommunika-

125


A L tionshjälpmedel och alternativa kommunikationssätt. Logopeder ingår ofta i team och arbetar samverkan med andra medicinska eller paramedicinska yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Specialverksamheter för barn med språkstörningar - språkförskolor och språkklasser –är verksamheter där logopeder är viktiga. Logopeder arbetar också alltmer i skolan med utredning, hjälpmedelsordination och behandling av elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller språkstörning. Förebyggande och rådgivande verksamhet genom information till andra yrkesgrupper, anhöriga och allmänhet är också en viktig del av logopedens arbetsuppgifter Logopeder kan också ägna sig åt undervisning och forskning. Vissa befattningar kräver forskarutbildning. Konsult- och handledningsverksamhet blir allt vanligare. Få logopeder arbetar ännu i samhällssektorer utanför den offentliga sektorn. I arbetet som logoped kommer du i nära kontakt med människor, vilket ställer stora krav på din sociala förmåga. Det finns cirka 1 700 logopeder på arbetsmarknaden i dag. UTBILDNING Utbildningen sker på universitet och leder fram till en examen i logopedi. Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar studier i bland annat psykologi, fonetik, allmän språkvetenskap, logopedi och medicin. För att få arbeta som logoped krävs legitimation. Detta ansöker man om hos Socialstyrelsen efter genomgången utbildning och godkänd examen.

126

YRKEN A-Ö Utbildningens längd Logopedutbildningen omfattar 240 hp, det vill säga fyra års heltidsstudier. Här kan du studera Utbildningsorterna är Umeå, Stockholm (KI), Uppsala, Göteborg, Linköping och Lund. Frekvensen för antagning till logopedutbildningen varierar mellan de olika utbildningsorterna. Kontrollera alltid på högskoleverkets hemsida www.studera.nu eller respektive högskolas hemsida för aktuell information. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B). Områdesbehörighet 16. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Viss praktik på den svenska logopedutbildningen kan göras utomlands. Det är dock viktigt att tänka på att logopedyrket är väldigt språkberoende vilket gör att du måste behärska språket i det land du arbetar i synnerligen väl. Den svenska utbildningen har hög status internationellt då man i Sverige har fyra års universitetsutbildning. LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för en nyexaminerad logoped under 2010 är 24 100–27 500 kr/mån. 10 år efter examen är medianlönen 29 000 kr/ mån. 20 år efter examen är medianlönen 30 400 kr/mån.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AL ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans (det finns ungefär lika många jobb som utbildade). För erfarna: Idag viss brist. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK, Facket för akademiker inom kultur och kommunikation. Svenska Logopedförbundet, www.dik.se/logoped

LOTS Lotsens uppgift är att hjälpa fartygs befälhavare att framföra fartyg i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna.

Så kallad utsjölotsning i Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerack förekommer också för fartyg med särskilt stor djupgående eller med ovan besättning. Från lotstjänst finns möjlighet att övergå till andra befattningar på Sjöfartsverket. Arbetsgivare är Sjöfartsverket. Lotsens yrke är unikt. Någon direkt koppling till annat finns inte. Detta betyder dock inte att man inte kan vidareutbilda sig till annat inom sjöfartsnäringen, till exempel inom hamn, transport eller den juridiska sektorn inom sjöfarten. UTBILDNING För att bli lots fordras sjökaptensexamen, 180 hp, samt sjökaptensbrev som erhålls efter styrman/befälhavarepraktik i sex år efter examen. I dag fordras ca 10 års total fartygstjänst inklusive utbildning innan lotstjänst kan påräknas. Utbildningen till lots ges av arbetsgivaren och tar ett till fem år. Det är till övervägande del en praktisk utbildning på de fartyg och farleder man sedan ska lotsa.

HUR OCH VAR KAN MAN ARBETA För att öka miljö- och sjösäkerheten i våra farvatten har Sverige infört lotsplikt, vilket innebär att fartyg över vissa storlekar, som fastställs i förhållande till farledernas svåUtbildningens längd righetsgrad, är skyldiga att anlita lots. LotSjökaptensutbildningen omfattar 180 hp. sen befinner sig då han lotsar på fartygets Praktiken är därefter minst sex kommandobrygga, där han med kalenderår innan lotstjänst hjälp av prickar, bojar, fyrar, BRA ATT kan påräknas. radar, radio och andra tekKÄNNA TILL niska hjälpmedel framLotsen måste ha fullgod syn Här kan du studera för fartyget genom att och hörsel samt normalt färgseSjökaptensutbildge anvisningar till ende. Till och från fartyget transning finns i Götefartygsbefälet. porteras lotsen med en lotsbåt. För att borg och Kalmar. Stationering sker komma på och av fartyget måste lotsen Lots utbildas på och i sex olika sjötraklättra på en så kallad lotslejdare, varför god fysik är ett krav. Före anställningen i det geografiska fikområden längs måste den sökande dessutom gå området han ska hela vår kust och vid igenom ett psykologiskt test. Det lotsa i. Mälaren och Vänern. finns idag 215 lotsar i Sverige varav fem stycken är 127 www.saco.se/valjayrke kvinnor.


A L

YRKEN A-Ö fasta tillägg på mellan 500 och 1 800 kr/mån. Lotsarna pensioneras vid 60 års ålder ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET Du måste vara aktivt sjöbefäl med sjökaptensbrev. UTLANDSSTUDIER Se Allmän information för utlandsstudier. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Det går att använda sin sjökaptensexamen och lotsutbildning utomlands. Det är dock olika regler för olika länder. Svenska sjökaptener och svenska lotsar har utbildat sig till lotsar i andra länder. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (median): 28 000 kronor/ månad. Median efter 10 år: ca 35 000 kronor/ månad. Median efter 20 år: ca 38 000 kr/månad. Lönen är till viss del individuell. Anställd lots har efter grundutbildning på sjötrafikområdet, rörliga tillägg på mellan 8000 och 14 000 kr/mån och vissa lotsar har dessutom

128

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA SRAT, www.srat.se Mer info: Lotsförbundet, www.lotsforbundet.se

LÄKARE Flertalet läkare i Sverige (ca 80 procent) är anställda av landsting och kommuner vid sjukhus och vårdcentraler. Övriga är t ex privatpraktiserande läkare, företagsläkare och läkare inom forskning och undervisning. De flesta läkare blir så småningom specialistläkare. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Det finns idag ca 35 000 yrkesverksamma läkare i Sverige. Varje år utexamineras ca 1000 läkare från de sex universitet i Sverige som har läkarutbildning. Ett antal svenska studenter läser dessutom till läkare på utländska universitet. Dessa återkommer i stor utsträckning till Sverige efter examen för att arbeta som läkare. Flertalet läkare i Sverige (ca 80 procent) är anställda av landsting och kommuner vid

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AL sjukhus och vårdcentraler. Övriga är t ex privatpraktiserande läkare, företagsläkare och läkare inom forskning och undervisning. De flesta läkare blir så småningom specialistläkare. Som färdig specialistläkare arbetar man inom någon av de 56 specialiteter som finns i Sverige. De största specialiteterna är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi, anestesi och intensivvård, barn och ungdomsmedicin, gynekologi samt ortopedi. Läkarutbildningen är också en bra grund för en yrkeskarriär inom läkemedelsindustrin, miljö- och hälsovårdsarbete och hälso- och sjukvårdsadministration. UTBILDNING Antalet utbildningsplatser på läkarprogrammet är för närvarande ca 1 300 platser per år. Antagning sker två gånger per år och då främst via betyg eller högskoleprov. Några av de medicinska fakulteterna har alternativ antagning med personliga intervjuer i kombination med resultat på högskoleprov till en del av utbildningsplatserna och vissa använder betyg i kombination med högskoleprov som urvalskriterium. Läkarutbildningen är mycket eftertraktad vilket gör att antagningskraven är höga. Den grundläggande läkarutbildningen omfattar teoretiska studier varvade med handledd tjänstgöring på kliniker på sjukhus och vårdcentraler. Den medicinska fakulteten vid respektive universitet bestämmer hur den exakta studieplanen ser ut. Arbetsformerna inom läkarutbildningen ska stimulera till självständig aktivitet och djupinlärning hos studenterna. Grupparbete och praktiska moment

www.saco.se/valjayrke

får allt större utrymme liksom självständig informationssökning och studier på egen hand. Organisatörerna av de olika studieblocken ansvarar, tillsammans med studenterna, för detaljuppläggning och val av arbetsformer. Efter den grundläggande läkarexamen följer vidareutbildning i form av allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST). Under AT och ST erhåller läkaren lön. Syftet med AT är att komplettera grundutbildningen med sådana praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare oavsett framtida yrkesinriktning. AT avslutas med ett prov, AT-provet, och därefter erhålls läkarlegitimation av Socialstyrelsen. Efter läkarlegitimation påbörjar läkaren sin ST som leder fram till specialistkompetens. Utbildningens längd Den grundläggande läkarutbildningen omfattar 330 hp vilket motsvarar 5 1/2 års studier på heltid. AT omfattar normalt 18–21 månader och ST minst fem år. Den totala studietiden för att bli specialist innebär alltså ca 12–13 års studier. Inriktningar & vidareutbildning Efter legitimeringen påbörjar läkaren sin specialiseringstjänstgöring (ST). Det är under ST som läkaren riktar in sig på ett område, medicinsk specialitet. För varje medicinsk specialitet har Socialstyrelsen fastställt målbeskrivningar som anger vilka kunskaper och färdigheter en läkare ska besitta för att få sin specialistkompetens. Här kan du studera Läkarutbildningen finns vid universiteten i

129


A L Lund/Malmö, Göteborg, Linköping, Umeå, Uppsala och Örebro samt vid Karolinska Institutet i Stockholm. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy B, Ke B, Ma D. Områdesbehörighet 13. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Det går att utbilda sig till läkare utanför Sverige. Många läser en eller ett par terminer utomlands och en del läser hela utbildningen utomlands. Med enbart läkarexamen från annat EU/ EES krävs fullgjord AT för att få svensk legitimation. I många EU-länder innebär läkarexamen även att läkaren blir legitimerad och då kan man utan kompletteringar få svensk läkarlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. Om läkaren har läkarexamen/legitimation från ett land utanför EU/EES krävs vissa kompletteringar för att få svensk läkarlegitimation. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Inom EU/EES är svensk legitimation giltig först efter tillstånd från behörig myndighet i det berörda landet. För detta krävs vissa intyg från Socialstyrelsen. I övriga världen har respektive land egna regler för utländsk läkarlegitimation. Beroende på hur dessa ser ut, måste en läkare med svensk läkarlegitimation komplettera denna i olika stor utsträckning.

130

YRKEN A-Ö LÖN FÖRE SKATT Alla läkare omfattas av ett individuellt lönesystem och förhandlar själva om sin lön vid anställningen. Eftersom lönen är individuell och differentierad varierar lönerna mellan individer beroende på individuella meriter och färdigheter men även p g a andra faktorer som marknadskrafter. Medianlönen år 2010 var för AT-läkare 28 145 kr/mån och för ST-läkare 39 441 kr/ mån. Färdiga specialistläkare hade en medianlön på 52 126 kronor/mån och överläkare 62 377 kr/mån. Därutöver tillkommer för de flesta läkare ersättning för jour och beredskapstjänstgöring. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges läkarförbund, www.lakarforbundet.se

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AL

LÄRARE Lärare är ett av Sveriges viktigaste yrken. Att arbeta som lärare är dessutom både roligt och utvecklande för den egna personen. Som lärare skapar du engagemang och förutsättningar för andra människors lärande. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Lärare arbetar i yrket med ungdomars och vuxnas lärande. Tjänstgöringen sker antingen i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Skolor finns i både kommunal och fristående form. Lärarutbildningens innehåll är beroende av i vilken skolform och i vilka ämnen läraren ska undervisa. Arbetet som lärare är självständigt och omväxlande. Läroplanen och kursplanerna anger ramarna, men det är den enskilde läraren som tillsammans med eleverna står för innehållet i undervisningen. Från och med hösten 2011 kan lärare ansöka om lärarlegitimation och från och med 1 juli 2012 krävs lärarlegitimation för tillsvidareanställning. Av legitimationen framgår det vilken eller vilka skolformer, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden som läraren är behörig att undervisa i. Såväl undervisningsmetoder som undervisningens innehåll är under ständig förändring och utveckling. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen, det vill säga den tid som lärarstudenten tillbringar ute på skolor, är därför mycket viktig då den ger en uppfattning om yrkets karaktär. Undervisningen är givetvis den viktigaste uppgiften för lärarna men de deltar även till exempel i planerings- och elevvårdskonferenser.

www.saco.se/valjayrke

Många lärare fungerar som klassföreståndare, mentorer, studieledare med mera, vilket innebär handledning av elever, utvecklingssamtal och andra föräldrakontakter, kontakter med övriga lärare, studie och yrkesvägledare, skolläkare, kurator med flera. Vid sidan av detta ansvarar läraren för förberedelse av lektioner, sammanställning av skriftliga uppgifter och rättning av sådana, dokumentation av studieresultat samt, i förekommande fall, betygssättning. Utbildningen till lärare ger också kunskaper som är värdefulla i andra yrken, till exempel som personalutbildare eller informatör i företag eller förvaltningar. Det finns alltså många möjligheter att göra karriär på arbetsmarknaden med en lärarutbildning i ryggsäcken. Fritidspedagoger Fritidspedagoger har tillsammans med lärare ett gemensamt ansvar för att läroplanens mål uppnås. Fritidspedagoger ansvarar för att erbjuda barn i åldern 6–12 år en utvecklande miljö. De kan även arbeta med förebyggande elevvård på grund- eller gymnasieskolan. En viktig del av fritidspedagogernas arbete är att uppmuntra barns sökande efter kunskap och förståelse samt att stimulera deras nyfikenhet och experimentlust. En annan utgångspunkt är att erbjuda barn en meningsfull fritid. I den nya utbildningen kommer man att kunna läsa ett praktiskt estetiskt ämne som man blir behörig att undervisa i. Arbetet innebär att tillsammans med lärare och utifrån barngruppens intressen och behov planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt läroplanens intentioner. Fritidspedagoger arbetar i

131


A L

YRKEN A-Ö

huvudsak inom grundskolans fritidshemsverksamhet. Många fritidspedagoger arbetar även som skolledare/rektor för fritidshem och/eller grundskola. Fritidspedagoger arbetar också inom ungdomsvård och äldrevård samt inom sjukvården. UTBILDNING Riksdagen har beslutat om en ny lärarutbildning och från hösten 2011 kommer de blivande lärarna att påbörja utbildningar som leder fram till fyra olika examina: 4 Förskollärarutbildning 4 Grundlärarutbildning - med inriktningarna årskurs F-3, årskurs 4-6 och fritidshem 4 Ämneslärarutbildning - med inriktningarna årskurs 7-9 och gymnasieskolan 4 Yrkeslärarutbildning Lärarutbildningarna innehåller ämnesstudier, kurser i pedagogik och metodik, didaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på skolorna. Utbildningens längd Utbildningarna varierar i längd mellan tre och fem och ett halvt år beroende på inriktning: Förskollärarprogrammet, 210 hp (3,5 år) Grundlärarprogrammet 4 Inriktning fritidshem, 180 hp (3 år) 4 Inriktning förskoleklass, årskurs 1-3, 240 hp (4 år) 4 Inriktning årskurs 4-6, 240 hp (4 år) Ämneslärarprogrammet 4 Inriktning årskurs 7-9, 270 hp (4,5 år) 4 Inriktning gymnasieskolan, 300 -330 hp (5-5,5 år) Yrkeslärarprogrammet, 60 + 30 hp (1,5 år) För dig som redan läst ämnen vid univer-

132

sitet eller högskola eller har en yrkesutbildning och yrkeserfarenhet finns möjlighet att läsa en utbildning om 90 högskolepoäng. Här kan du studera De allra flesta lärosätena i landet erbjuder någon form av lärarutbildning. Utbildningen vid de olika universiteten och högskolorna kan skilja sig något åt. Det är viktigt att du tar kontakt med respektive universitet eller högskola eller besöker hemsidan www.regeringen.se/lararportalen för att få mer detaljerad information. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet beroende på inriktning. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER För den som har fullständig lärarutbildning från utländskt universitet gäller att Högskoleverket ska göra en bedömning av vilka delar av utbildningen som kan gälla som likvärdig svensk lärarutbildning och vilka behov av kompletteringar som finns. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Möjligheterna för lärare att arbeta i de övriga nordiska länderna regleras i ett avtal

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AL mellan dessa om en gemensam arbetsmarknad för lärare inom grund och gymnasieskolan. Avtalet innebär att det krävs en för respektive skolform officiellt godkänd lärarutbildning och kunskaper i skolans undervisningsspråk. Svenska lärare har också möjlighet att tjänstgöra utomlands vid svenska skolor eller i annan undervisning av svenska barn och ungdomar som vistas utomlands. Inom SIDA förekommer även lärartjänstgöring. Det svenska medlemskapet i EU ger ökade möjligheter till tjänstgöring utomlands. LÖN FÖRE SKATT Lön för olika lärarkategorier ser ut enligt tabell nedan (skattning): Efter 10 år Ingångslön (ålder 35) Gymnasielärare 23 000 kr 26 000 kr Grundskola 1-7 22 000 kr 24 500 kr Grundskola 4-9 22 500 kr 25 000 kr ARBETSMARKNADEN 2011 Efterfrågan på lärare varierar mycket både regionalt och efter inriktning. Därutöver har det under en längre tid utbildats för få lärare inom vissa inriktningar i förhållande till behovet. Därtill kommer de nya behörighetsreglerna att påverka lärarnas arbetsmarknad. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Lärarnas Riksförbund, www.lr.se

www.saco.se/valjayrke

LÄRARE/FORSKARE VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Universitetslärare forskar och undervisar vid universitet och högskolor. Professorer, lektorer och adjunkter är normalt anställda tillsvidare, medan postdoktorer, forskarassistenter, bitr. lektorer, adjungerade lärare och gästprofessorer alltid har tidsbegränsade anställningar, liksom vissa forskare och alla som har doktorandanställning. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Professorer har forskning och handledning av doktorander som huvuduppgift men deltar också ofta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. Lektorer arbetar med forskning, forskarhandledning och undervisning, men tyngdpunkten i arbetsuppgifterna kan variera. Behörighetskravet är doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan samt pedagogisk skicklighet. Adjunkter har undervisning som huvuduppgift. Behörighetskraven för adjunkter bestäms sedan den 1 januari 2011 av varje lärosäte. Postdoktorer anställs för högst två år. En sådan anställning, som riktar sig till nydisputerade, kan också helt eller delvis förläggas till ett utländskt lärosäte. Forskarassistenter och bitr. lektorer anställs för högst fyra år. Behörighetskravet är doktorsexamen. Avsikten är att relativt nydisputerade lovande lärare/forskare ska få tillfälle att meritera sig ytterligare, framför allt vetenskapligt.

133


A L En anställning som doktorand är främst avsedd för egen forskarutbildning, men en mindre del undervisning och/eller annat institutionsarbete kan ingå. En doktorand som har utbildningsbidrag för doktorander kan kombinera detta med en deltidsanställning som assistent med uppgifter inom undervisning och annat institutionsarbete. Totalt arbetade motsvarande ca 25 000 heltidsanställda med undervisning och forskning vid de svenska lärosätena under 2010. Som lärare eller forskare kan man förutom att arbeta inom skolan (främst gymnasieskolan) också arbeta inom den offentliga sektorn eller inom privat näringsliv. Efterfrågan på forskarutbildade borde i takt med ökade kvalifikationskrav öka i framtiden, särskilt inom den privata sektorn. UTBILDNING Utbildningens längd Normalt krävs doktorsexamen (ej för adjunktsbefattningar), dvs. sammanlagt minst 8 års högskolestudier. Därefter sker ytterligare vetenskaplig och pedagogisk meritering. Inriktningar & vidareutbildning Utbildning på forskarnivå bedrivs inom det ämne man väljer att studera. Här kan du studera Samtliga universitet och högskolor erbjuder utbildning på grundnivån, de flesta lärosäten också på avancerad nivå. Universiteten och vissa högskolor ger också forskarutbildning.

134

YRKEN A-Ö UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder både när du studerar på grundnivå och avancerad nivå. På forskarnivå är möjligheterna normalt sett ännu större. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, i de flesta fall bedöms svenska doktorsexamina motsvara utländska doktorsexamina. Andra krav, t.ex. på medborgarskap vid statliga anställningar, kan dock göra att anställning som universitetslärare utomlands inte alltid är möjlig för en svensk medborgare. LÖN FÖRE SKATT I september 2010 var medianlönen för de sex huvudkategorierna lärare/forskare (grundlön per månad utan lönetillägg): Doktorand 24 000 kr (minst 2 år efter magisterexamen el. motsv.) Postdoktor 30 500 kr (minst 5 år efter magisterexamen el. motsv.) Forskarassistent 35 000 kr (minst 8 år efter magisterexamen el. motsv.) Adjunkt 32 300 kr Lektor 39 000 kr Professor 53 500 kr Då lönesättningen är individuell kan lönen variera förhållandevis mycket inom respektive lärarkategori, bl.a. beroende på ämnesområdet. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft inom många ämnen, men inom andra råder stor brist på disputerade lärare. För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden inom de flesta ämnen.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö A M Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges universitetslärarförbund (SULF), www.sulf.se

MARKNADSFÖRARE Som marknadsförare kommunicerar man fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse och sälja. Arbetet som marknadsförare innebär många kontakter med människor och förutsätter god kommunikationsförmåga. Många marknadsförare arbetar på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter, kommuner och organisationer. Ofta arbetar man i projekt där en kampanj för en vara eller tjänst har en budget och tidsramar som ska hållas. Marknadsförare med grafisk utbildning kan till exempel arbeta på ett tryckeri, en reklambyrå eller som ansvarig för trycksaker eller andra media på ett företag eller en organisation. På reklambyråer arbetar många som copywriters som skriver texter och som formgivare av bild och text eller av en produkt. Vanliga utbildningar är Civilekonom/Ekonom, Kommunikationsyrken, Samhällsvetare. Läs mer under de rubrikerna.

MATEMATIKER naturvetare Matematiken är naturvetenskapens språk. Matematiker löser problem och optimerar processer. Kunskaper som behövs i stort sett överallt i samhället. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Matematiker använder sig av matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Matematiker hanterar avancerad matematisk metodik, med konstruktion, analys och tillämpningar av matematiska, numeriska, statistiska modeller. Matematiker utför prognoser, statistiska analyser och löser optimeringsproblem. Andra arbetsuppgifter är att planera flygrutter, mobiltelefonnät och lösa logistikproblem. Vid planeringen av medicinska försök eller statistiska undersökningar behövs matematiker, liksom vid analyser för att bestämma exempelvis försäkringspremier. Matematikernas erfarenhet av att utnyttja datorn som ett verktyg är värdefull för de flesta branscher. Försäkringsbolag, investmentföretag och banker är beroende av matematiker för att göra statistiska analyser och andra beräkningar. Tillverkningsindustrin behöver matematiker för att lösa optimeringsproblem och för att utföra statistiska analyser och riskbedömningar. Matematisk kompetens är också efterfrågad av försvaret och inom IT-området när det gäller kryptering av information. Många matematiker är forskarutbildade. Se under statistiker för mer information. UTBILDNING Se www.studera.nu

www.saco.se/valjayrke

135


A M

YRKEN A-Ö

Utbildningens längd Se under Naturvetare.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR naturvetare

Inriktningar & vidareutbildning IT, statistik, biostatistik, finansmatematik eller teknisk beräkning.

Vill du jobba med miljö- och hälsofrågor och med en mix av naturvetenskapen och juridiken? Utbildningen till miljö- och hälsoskyddsinspektör är särskilt inriktad på arbete vid kommunernas miljökontor där du får jobba med att informera om miljö- och hälsofrågor och se till att miljöbalkens lagar och bestämmelser följs.

Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Matematik E, fysik B och kemi A (områdesbehörighet 9). Vissa utbildningar kan ha lägre krav. Kolla med respektive högskola/ universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se under Naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). För erfarna: Idag brist på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

136

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Du ansvarar också för det kommunala miljö- och hälsoskyddsarbetet, inklusive djur och livsmedelstillsynen. Som miljö- och hälsoskyddsinspektör håller du koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar. Du granskar också miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer. Det finns också ett allt större antal miljö- och hälsoskyddare som är konsulter eller egenföretagare. Rådgivning, information och utbildning kring miljöfrågor är alternativa arbetsområden. UTBILDNING Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på hur vi kan skydda och bevara vår hälsa och miljö. Kombinationen av naturvetenskapliga ämnen, med juridik och förvaltningskunskap är unikt för miljö- och hälsoskyddsutbildning. Många av föreläsningarna ges av forskare, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och företag.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö A M Utbildningens längd För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser du miljö- och hälsoskyddsprogrammet på kandidatnivå i tre år, 180 högskolepoäng, med möjlighet till att läsa vidare till masterexamen två år, 120 högskolepoäng eller magisterexamen ett år och 60 högskolepoäng. Om du redan har en naturvetenskaplig utbildning på minst 180 högskolepoäng kan du läsa en påbyggnadsutbildning i miljöoch hälsoskydd. Se www.studera.nu Inriktningar & vidareutbildning Du kan du bland annat inrikta dig mot livsmedelssäkerhet, djurskydd, strategisk miljöarbete, vatten- och markvård, ekotoxikologi eller miljöriskanalys. Här kan du studera Se www.studera.nu

LÖN FÖRE SKATT Medianlön på kommunal sektor är 28 900 kr/mån, med ett spann från 25 900 kr/mån till 37 800 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

SÄRSKILD BEHÖRIGHET Matematik C, samhällskunskap A, naturkunskap B (områdesbehörighet 3), men kraven kan variera. Se utbildningens webbplats för mer information. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

MILJÖVETARE naturvetare

UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Miljövetare arbetar idag framför allt som administratörer, handläggare och beslutsfattare inom industri men även som konsulter. Många miljövetare finns också inom kommuner och myndigheter. De kan jobba som miljöchefer, miljöstrateger, miljö- och hälsoskyddsinspektörer etc. De arbetar med att försöka lösa miljöproblem genom olika styrmedel som t.ex. miljörevision och miljöcertifiering. Rådgivning, information

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, men för vissa offentliga tjänster kan det finnas specifika krav. Se under Naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

www.saco.se/valjayrke

Som miljövetare ser du helheten i naturen. Miljövetare analyserar och beskriver vilka effekter olika handlingar får för miljön. De hjälper myndigheter och företag att arbeta på ett hållbart sätt.

137


A M och utbildning kring miljöfrågor är andra viktiga uppgifter för miljövetare. Ofta arbetar miljövetaren med miljöanalys, -ledning, -samordning och anpassning. UTBILDNING För att arbeta som miljövetare behöver du en tvärvetenskaplig utbildning. Förutom naturvetenskapliga ämnen innehåller utbildningarna ofta teknik, samhällsvetenskap, juridik, miljöpolitik, beteende, kommunikationsvetenskap, pedagogik, ekonomi och entreprenörskap. Det finns ett mycket stort utbud av miljöutbildningar och olika utbildningar har ofta olika inriktning. På många naturvetenskapliga utbildningar finns dessutom möjligheten att inrikta studierna mot miljövetenskap. Även agronom-, jägmästar-, skogsvetare-, landskapsarkitekt- eller civilingenjörsutbildningar kan leda till arbete på miljöområdet. Utbildningens längd Se under Naturvetare. Inriktningar & vidareutbildning Atmosfärsvetenskap, ekotoxikologi, energiteknik, miljö- eller ekoteknik, vattenförvaltning, miljöstrategisk styrning, hållbar utveckling, naturvård samt samhällsplanering är exempel på olika inriktningar du kan välja inom miljövetenskap. Här kan du studera Miljövetarutbildningar av olika slag finns på de flesta universitet och högskolor, se www. studera.nu. Leta även efter utbildningar med namn som börjar på natur, eko osv.

138

YRKEN A-Ö SÄRSKILD BEHÖRIGHET Vilka krav som ställs på de olika utbildningarna varierar, men du bör vara uppmärksam på att brister i din naturvetenskapliga allmänbildning kan få konsekvenser för dina framtida möjligheter till studier och arbete. UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se under Naturvetare samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Se under Naturvetare. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö A M

MUSEI- OCH KULTURMILJÖYRKEN Inom musei- och kulturmiljösektorn arbetar antikvarier, byggnadsantikvarier, curatorer, intendenter, konstpedagoger, konservatorer, musei- och kulturarvspedagoger och hemslöjdskonsulent. Deras uppgifter går ut på att vårda och bevara, utforska och kartlägga, kommunicera och levandegöra vårt kulturarv. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Museiyrkenas kompetenser spänner över ett brett verksamhetsområde. Några arbetar med att samla in och dokumentera föremål, andra med att producera utställningar. Museipedagogerna arbetar med undervisning, guidning och programverksamhet. Konservatorerna ansvarar för samlingarnas tillstånd vid till exempel magasinering och transporter. Att arbeta med kulturmiljövård innebär att man vårdar och bevarar vårt kulturarv. Inom kulturarvsområdet arbetar bland annat arkeologer (se egen rubrik i boken) som på ett eller annat sätt arbetar med utgrävningar och bevarade av artefakt som återfinns. Många som arbetar inom detta område kan arbeta inom flera olika sektorer. Vanligt är det också att personer som studerat dessa ämnen arbetar hos arbetsgivare inom t ex näringslivet och den privata sektorn. Antikvarie Arbetar vid kulturhistoriskt museum eller annan kulturvårdande myndighet, ofta med ansvar för arkeologiska utgrävningar, restaureringar av byggnader och andra frågor inom kulturmiljövården vilka direkt eller indirekt är underställda kulturminneslagen.

www.saco.se/valjayrke

Byggnadsantikvarie En byggnadsantikvarie arbetar med att genomföra antikvariska förundersökningar, som redovisar en bebyggelsemiljös kvalitéer och brister samt identifierar dess kulturhistoriska värde. Kulturmiljövård bedrivs inom museerna men även inom Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet samt inom den privata sektorn så som arkitektkontor. För de byggnadsantikvarier som arbetar med uppgifter direkt relaterade till planoch bygglagen krävs certifiering. Läs mer i Boverkets föreskrifter KUL2 på www. boverket.se Curator Person som anordnar konst- och kulturutställningar. Curatorns roll är vanligen att skapa en utställning med ett visst tema och att välja ut konstnärer eller utställningsföremål till denna. En curator arbetar ofta på frilansbasis. Intendent Person med uppgift att förestå eller förvalta t.ex. ett museum. Konstpedagog Undervisar för att öka förståelsen för konst. Konservator Person med uppgift att bevara och, så långt hänsyn till autenticiteten medger det, också till ursprungligt utseende återställa konstföremål, antika och konstnärliga möbler och textilier, zoologiska preparat etc. Museipedagog Planerar och genomför pedagogisk verksamhet på museer.

139


A N MER INFO Du kan läsa mer om dessa yrken på www.dik.se under Yrke & Kompetens. UTBILDNING Utbildningens längd För att arbeta inom museiområdet krävs en examen inom något av ämnena arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria eller museologi. För att arbeta med byggnadsvård och som konservator krävs studier inom dessa ämnen. Utbildningarna tar mellan 3-5 år. Här kan du studera De flesta universitet och högskolor av kurser och program inom området. Gå in på www.studera.se för att läsa mer. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Kolla med respektive högskola/universitet för att se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av. UTLANDSSTUDIER De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för nyexaminerade inom museiyrkena under 2010 ligger mellan 20 000 och 25 500 kr/mån. Många nyexaminerade börjar dock som assistenter och går då in på en lägre nivå. Efter 10 år som yrkesverksam är medianlönen 26 300 kr/ mån. Efter 20 år som yrkesverksam är medianlönen 27 800 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på

140

YRKEN A-Ö arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK. Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. www.dik.se

Naprapat Naprapati innebär att diagnostisera, behandla och rehabilitera smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, nacke, leder och muskler. Syftet är att lindra smärta och återställa funktion i kroppen. Behandlingen sker genom manipulation av leder vilket innebär att naprapaten med en snabb rörelse återskapar den funktion som blivit begränsad. Naprapaten använder även mobiliseringstekniker som ett alternativ till manipulationsbehandling. Andra metoder utgörs av mjukdelstekniker såsom massage och stretching. Naprapati är en form av manuell medicin vilket betyder att det mesta av behandlingen utförs med händerna. Naprapaten fäster stor vikt vid att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till patientens besvär. Det kan exempelvis innebära att ta reda på om patientens arbetsställning är fel eller om problemet ligger i att patienten är otränad. Behandlingen går även ut på att förebygga

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖN A I Sverige är naprapaterna den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin. Det finns över 1 000 legitimerade naprapater i landet som tillsammans utför fler än 1,5 miljoner behandlingar per år.

besvär hos patienten genom att lägga upp individuella träningsprogram och ge råd om vad patienten kan förändra för att minska risken för återkommande besvär. Var och hur kan man arbeta Efter utbildningen väljer många naprapater att antingen starta en egen klinik eller att arbeta som anställd på en större klinik. På större kliniker arbetar man ofta i multidisciplinära team tillsammans med andra vårdgivare. Det finns idag även landsting som tecknar vårdavtal med naprapater. Behovet av naprapater ökar inom idrottsrörelsen där många förbund, föreningar och även enskilda elitidrottare, idag anlitar naprapater. Företagshälsovård är ett annat starkt växande område där naprapater ofta arbetar i en tvärvetenskaplig miljö tillsammans med läkare och sjukgymnaster. Naprapat är ett av Socialstyrelsen legitimerat yrke med skyddad yrkestitel och utgör därmed en del av svensk hälso- och sjukvård. Naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn.

www.saco.se/valjayrke

Utbildning Utbildningen till naprapat omfattar 4 års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN och avgiftsbelagd. Utbildningsprogrammet består av en teoretisk allmänmedicinsk grundutbildning och en specialistutbildning inom naprapatisk manuell medicin. Under hela utbildningen varvas teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. En central del i utbildningen är ämnet klinisk naprapati där studenterna, under handledning av legitimerade naprapater, får ta emot patienter vid högskolans klinik. Efter fullgjord naprapatexamen samt ett års handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Utlandsstudier Finland: Kymmenedalens vårdhögskola Läs mer på www.kyamk.fi USA: National College of Naprapathic Medicine Läs mer på www.naprapathicmedicine.edu Mer info Svenska Naprapatförbundet, www.naprapater.se Naprapathögskolan, www.nph.se Arbetsförmedlingen, www.arbetsformedlingen.se

141


A N

YRKEN A-Ö

NATIONALEKONOM

NATURVETARE

Nationalekonomer studerar de ekonomiska drivkrafterna i vårt samhälle. Nationalekonomi är användbart i yrkeslivet för bl.a. ekonomer, samhällsvetare och naturvetare.

Naturvetare är experter på de processer och regler som styr hur universum, Jorden och allt levande fungerar. Kunskaper som genom tiderna använts för att göra allas våra liv bättre. All teknik har sin grund i naturvetenskapen. Oavsett om det handlar om att utveckla en ny musiktjänst eller en ny metod för att behandla cancer. Inom branscher som skog, jordbruk, miljö, bioteknik, läkemedel, sjukvård, livsmedel samt it och telekom finns många naturvetare. Läs mer under resp yrke/ utbildningsområde: agronom, arbetsmiljöingenjör, biolog, biomedicinare, biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker, datavetare, dietist, fysiker, geovetare, hippolog, hortonom, jägmästare, kemist, kostvetare/kostekonom, landskapsingenjör, lantmästare, matematiker, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljövetare, nutritionist, sjukhusfysiker, skogsmästare, trädgårdsingenjör.

Ämnet nationalekonomi har två inriktningar: Mikroekonomi som studerar enskilda aktörers ekonomiska handlingar och hur dessa interagerar på t ex marknader och makroekonomi som studerar hur ett lands ekonomi fungerar som helhet och hur arbetslöshet, inflation, investeringar och ekonomisk tillväxt kan förklaras. Inom de båda grenarna behandlas effekten av ekonomisk politik på bland annat den ekonomiska välfärden. Nationalekonomi är ett av huvudområdena inom civilekonom-/ekonomprogrammen och politices kandidatprogrammen och det går också att läsa som fristående kurs och kombinera med andra ämnen, till exempel statsvetenskap. Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor. De som har tagit en examen i nationalekonomi de senaste åren jobbar idag inom till exempel Regeringskansliet, bank och finans, myndigheter, utredningsinstitut, internationella och ideella organisationer, större företag eller på universitet och högskolor som forskare. Vanliga utbildningar är Civilekonom/ Ekonom och Politices kandidatprogrammet. Läs mer under de rubrikerna.

142

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Idag finns det i stort sett ingen bransch du inte kan arbeta som naturvetare. Vårt samhälle bygger på naturvetenskapliga framsteg och naturvetenskaplig kompetens behövs idag överallt. Inte minst för att lösa nya utmaningar inom miljö, hälsa och energi. Det är därför inte förvånande att naturvetarna finns på arbetsmarknadens alla sektorer. De flesta arbetar emellertid inom den privata sektorn. Inom forskningsoch utvecklingsintensiva branscher, såsom life science, miljö, material, telekom och it har naturvetare en självklar plats. En del naturvetare väljer att arbeta som specialister andra är bredare och arbetar som projektledare, handläggare, koordinator eller chef. Rådgivar- och konsultrollen är vanlig,

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖN A en mer generell inriktning av dina studier. men det är också en tydlig trend att allt fler Det finns också en del naturvetenskapliga naturvetare efterfrågas inom handeln och yrkesutbildningar. Läs mer under respeksom försäljare och marknadsförare. Naturtive yrke. vetare hanterar också ofta kvalitets- och säkerhetsfrågor. En ökande andel naturveUtbildningens längd tare arbetar också med kommunikation på olika sätt. I journalistyrket finns exempelvis Efter tre år tar du ut en kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng. Efter kanen hel del naturvetare idag och det faktum didatexamen fortsätter du troligen på avanatt de har läst såväl journalistik som naturcerad nivå för att efter ytterligare två år eller vetenskap ger dem ett försprång i den hårda 120 högskolepoäng ta ut en masterexamen. kampen om jobb i mediebranschen. Fler På vissa universitet och högskolor är det naturvetare behövs också som lärare och också möjligt att ta ut en magisterexamen som politiker. Det finns idag endast runt omfattande 60 högskolepoäng 50 000 yrkesverksamma naturveefter ett års heltidsstudier tare i Sverige, vilket säger en BRA ATT på avancerad nivå. Se del om vilka möjligheter KÄNNA TILL mer på www.studera. som öppnas för den En naturvetenskaplig utbildning nu som satsar på att ger dig en utomordentligt bra grund skaffa sig en unik att stå på, men för att bli attraktiv på Inriktningar & och viktig komarbetsmarknaden behöver du kunskap eller vidareutbildning petens. Läs mer erfarenhet av hur du kan omsätta din kunskap Några inriktpå www.naturvei en verksamhet eller bransch. Att praktisera, ningar är biologi, tarna.se göra examensarbete på en arbetsplats eller medicin, dataatt komplettera din naturvetenskapliga utbildning med att läsa ekonomi, provetenskap, fysik, UTBILDNING jektledning, ledarskap eller komgeovetenskap, kemi, En naturvetenskapmunikation underlättar steget matematik, skogsvelig utbildning ger en från studier till arbetstenskap och miljövetengod grund för att lösa liv. skap. Det finns många lokala problem. Begreppsförståelse varianter som ofta är tvärvetenoch träning av den analytiska skapliga med en kombination av något eller förmågan är central oavsett kompetensnågra av dessa ämnen. Ungefär en fjärdedel område. När du läser en naturvetenskaplig av alla naturvetare fortsätter på en forskarutbildning har du ofta stor frihet att själv utbildning och tar ut en licentiat- eller dokvälja dina kurser och på så sätt skaffa dig en torsexamen. Närmare presentationer över egen profil. Det finns många olika utbildolika naturvetenskapliga kompetenser och ningsprogram i Sverige, men du kan också yrken finns under resp yrke. Se även www. helt fritt sätta ihop din egen utbildning naturvetarna.se och www.studera.nu för en genom att läsa fristående kurser på en eller överblick av alla möjligheter. flera högskolor. Du kan antingen välja att specialisera dig inom ett område eller välja

www.saco.se/valjayrke

143


A N Här kan du studera Naturvetenskapliga utbildningar ges i form av program eller fristående kurser vid samtliga universitet och de flesta högskolor. För närmare information se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Ofta, men inte alltid måste du ha läst naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet för att kunna antas till en naturvetenskaplig utbildning. Kolla med respektive högskola/ universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Det finns goda möjligheter att läsa hela eller delar av en naturvetenskaplig utbildning utomlands. De flesta svenska universitet och högskolor har väl utbyggda utbyten med universitet över hela världen. Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på både grundnivå och avancerad nivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? En av de stora fördelarna med att läsa naturvetenskap är att kunskaperna är internationellt gångbara och arbetsspråket oftast engelska. Många av de företag som naturvetare arbetar på har verksamhet utanför Sverige eller har utländska ägare. Den naturvetenskapliga forskningen är också mycket internationell och just möjligheten till utbyte med andra kulturer brukar lyftas fram som en stor tillgång av naturvetenskapliga forskare. Allt fler naturvetare arbetar också som utredare i olika internationella organisationer, och de har också alltid varit en central kompetens för svensk biståndsverksamhet.

144

YRKEN A-Ö Se även avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Lönen varierar beroende på inriktningen på dina studier, vilka krav som ställs, hur mycket ansvar du har samt vilken arbetsmarknadssektor du kommer att arbeta inom. Vilken tjänst du har och var du är anställd kommer med andra ord att påverka din lön betydligt mer än ditt val av utbildning. Medianlönen för alla privatanställda naturvetare var 2010 35 800 kr/mån, men vi har ett brett spann från 22 500 kr/mån för de som tjänade minst i landstinget till 53 000 kr/mån för de med högst löner på privat sektor. Dessa siffror är en fingervisning, men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar därför alla sina medlemmar att alltid ta kontakta med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb. Se under respektive naturvetenskapligt yrke eller kompetens för mer information. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. Naturvetenskaplig kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden med låg arbetslöshet för de allra flesta grupper. De allra

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖN A flesta får också kvalificerade arbeten efter sina studier och anser att de haft nytta av sin utbildning. Inträdet kan emellertid vara besvärligt för naturvetare med en generell och bred examen, särskilt för personer som saknar arbetslivserfarenhet och är osäkra på vad de vill göra. Möjligheterna är många och näst intill obegränsade. Detta skapar osäkerhet i början av en karriär, men är i förlängningen en otrolig styrka. Det är inte många som vill göra samma sak efter 10 till 15 år och det är då det är riktigt bra att ha en bred och gedigen kompetens som plattform för nästa steg. En naturvetenskaplig utbildning är en dörröppnare, inte en begränsning. Det finns med andra ord en tendens att söka jobb för snävt. Naturvetenskaplig kompetens behövs överallt i samhället och det är kanske just på de lite mer oväntade platserna som du som naturvetare kan göra störst nytta. För den som kan tänka sig att arbeta utanför Sverige finns också mycket stora möjligheter att göra det som naturvetare. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se Här finns aktuell och mer information om arbetsmarknaden för olika naturvetare. Du hittar också tips på arbetsgivare, vanliga befattningar och information om de branscher där naturvetare är verksamma. Du kan också läsa intervjuer med naturvetare i arbetslivet samt få mer information om löner och villkor.

www.saco.se/valjayrke

NUTRITIONIST naturvetare Nutritionister är specialister på nutrition, det vill säga näringslära. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter samman kunskap om kroppens hantering och behov av näringsämnen med kunskap om människors hälsa och matvanor. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Nutritionister utreder och förklarar sambandet mellan kost och hälsa, både utifrån hur det fungerar på cellnivå och vilken betydelse det har för folkhälsan. Tack vare att de både har en bred och djup kompetens inom området kan de bidra med ett helhetsperspektiv där allt från kemi till förändrade konsumtionsmönster ryms. Till skillnad mot dietister är de emellertid inte utbildade i samtalsmetodik och har därför sällan patientkontakt. Istället kan de i samverkan med dietister och andra yrkesgrupper bidra till att den information som går ut är korrekt och ändamålsenlig i det aktuella fallet. De kan också bidra till att ny kunskap snabbare kommer oss alla till gagn genom att de är tränade i att ta till sig, värdera och kommunicera nya forskningsresultat. Nutritionister kan arbeta med forskning och utbildning inom universitet och högskola eller inom livsmedels- och läkemedelsbranschen. Men det finns också många andra möjligheter, såsom produktutveckling, hälsoupplysning och information inom landsting och kommuner. Nutritionister kan även arbeta vid Livsmedelsverket eller internationellt. Du kan också sälla dig till den relativt stora skara nutritionister som jobbar som konsulter. Det finns ca 200 yrkesverksamma nutritionister i Sverige.

145


A N

YRKEN A-Ö

mot industrin. Hör gärna av er till NaturveUTBILDNING tarna för att veta mer om utbildningen eller I utbildningen till nutritionist läser du arbetsmarknaden. Se www.su.se, www.hik. bland annat biokemi, cell- och molekylärse samt www.studera.nu biologi, human- och näringsfysiologi, livsmedelskemi, klinisk nutrition, nutritionsUTLANDSSTUDIER toxikologi och nutritionsepidemiologi, Se under Naturvetare. det vill säga läran om det statistiska sambandet mellan sjukdomsBlir din svenska utbildning uppkomst och kost på befolkBRA ATT giltig ningsnivå. KÄNNA TILL internationellt och tvärtSe www.studera.nu Det finns en professionsom? förening inom NaturveSe under Naturvetare och tarna för nutritionister som Utbildningens längd heter Nutritionistförenavsnittet om utlandsstudier Se under Naturvetare. ingen, www.nutritioi inledningen för mer infornistforeningen. mation. Inriktningar & vidareutorg. bildning LÖN FÖRE SKATT Det finns två huvudinriktningar Se under Naturvetare. inom nutrition. Folkhälsonutrition tar upp hälso- och nutritionsproblem i olika kulARBETSMARKNADEN 2011 turer. Molekylär nutrition ger kunskaper För nyexaminerade: Idag balans på arbetsom kostens betydelse för uppkomsten av marknaden (det finns ungefär lika många vanliga folksjukdomar, såsom cancer, fetma utbildade som det finns jobb). samt hjärt- och kärlsjukdomar. För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsBiologi B, fysik B, kemi B och matematik marknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ D (Områdesbehörighet 13). Kolla med resvaljayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” pektive högskola/universitet då variationer som släpps med nya prognoser i slutet av kan förekomma. november. Här kan du studera SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Det finns flera utbildningar på olika nivåer Naturvetarna, www.naturvetarna.se där ämnet nutrition på något sätt ingår i programmet. Däremot är det få utbildningar som leder till en mer renodlad examen mot nutrition. Vid Stockholms universitet kan man läsa till nutritionist. På Kalmar högskola kan man läsa nutrition och livsmedelsvetenskap som är mer inriktad

146

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖO A

OFFICER OCH SPECIALISTOFFICER Officersyrket passar dig som vill utvecklas till en samarbetsinriktad ledare och en kommunikativ problemlösare. God fysik är en förutsättning. I anställningen i Försvarsmakten ingår en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Det handlar om insatser i oroliga och konfliktfyllda områden. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Försvarsmakten erbjuder en rad intressanta utbildningar, karriärmöjligheter och arbeten under kortare eller längre tid. Arbetsmiljöerna i Försvarsmakten skiftar från vanliga kontorsmiljöer till att arbeta och bo ombord på ett fartyg eller i en tältförläggning i annat land. Det finns idag ca 9000 yrkesverksamma officerare. En officer/specialistofficer tillbringar en stor del av sin tid med att utbilda och utbildas för insatser nationellt och internationellt. Huvuddelen av officerarna är placerade i insatsorganisationen där officeren/specialistofficeren har en ledande roll i grupper, plutoner, kompanier och bataljoner. I insatsorganisationen handlar det huvudsakligen om att leda förband av olika storlek och sammansättning.

UTBILDNING Det finns två yrkesinriktningar om du vill bli officer. Antingen kan du utbilda dig till officer på Officersprogrammet eller på Specialistofficersutbildningen. Officersprogrammet innehåller en stor del teoretiska studier medan Specialistofficersutbildningen är kortare och mer praktiskt orienterad. Oavsett om du vill studera på Officersprogrammet eller Specialistofficersutbildningen så behöver du antingen ha gjort värnplikten [avskaffad 2010] eller genomfört GMU (grundläggande militär utbildning) och KMU (kompletterande militär utbildning) Officersprogrammet (OP) Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och genomförs i Försvarshögskolans regi. Huvudfokus i utbildningen är kunskaper som krävs för att förstå och bidra till taktiken bakom militära operationer. Här är helheten det viktiga, att se de stora dragen och lägga fram strategier. Stor del av utbildningen handlar också om att kunna leda förband. Du kommer även att få kunskaper om de fysiska och psykiska faktorer som påverkar människan i olika stridssituationer och -miljöer.

Hjälp oss att utvärdera Välja yrke och tävla om biobiljetter! Gå in på www.saco.se/valjayrkeutvardering


A O

YRKEN A-Ö

Officersprogrammet erbjuder tre olika profiler att välja mellan, alla leder till samma officersexamen. Efter avslutad utbildning börjar du arbeta som befäl i fänriks grad på de lägre förbandsnivåerna, men avancerar sedan normalt ganska fort till högre befattningar. För dig som vill göra karriär inom Försvarsmakten och har vad som krävs är möjligheterna goda att stiga ytterligare i grader. Vilken profil du än väljer läser du dina tre första terminer och din sista vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Termin 4 och 5 läser du vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor, beroende på din inriktning. Dessa två terminer är programmets VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och är mer praktiskt inriktade mot kommande yrke.

Efter genomfört Officersprogram kan du söka anställning inom Försvarsmakten. Viss konkurrens kan förkomma beroende på vilka förband eller vilka befattningar du söker. Försvarshögskolan, i samverkan med Försvarsmakten, strävar efter att inte utbilda fler officerare än vad Försvarsmakten räknar med att kunna anställa. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Officersprogrammet Behörighet och krav är grundläggande behörighet, godkänt i Matematik B, Samhällskunskap A. För Officersprogrammet med krigsvetenskaplig och nautisk profil gäller områdesbehörighet 5; Matematik B och Samhällskunskap A. För militärteknisk inriktning gäller områdesbehörighet 8; Fysik B, sänkt krav i matematik och utan

Vill du förändra världen? Är du engagerad i det som händer i världen? Vill du ha ett meningsfullt arbete? Med eller utan uniform – en utbildning på Försvarshögskolan är ett av de bästa steg du kan ta. Sök vårens kurser senast den 15 oktober!

Läs mer på www.fhs.se


YRKEN A-ÖO A krav på kemi. För mer information om områdesbehörighet, se www.studera.nu. Det krävs även att du fullgjort värnplikt eller aspirantutbildning med godkänt resultat och med visad lämplighet för officersyrket/ utlandstjänst. Det finns inga krav på att du ska ha gjort din värnplikt som befälselev och så länge du uppfyller behörighetskraven är det även möjligt att söka annan arena än den du gjorde värnplikten inom. Urval till Officersprogrammet sker genom en sammanvägning av gymnasiebetyg, militära vitsord och resultat på lämplighetsbedömning. Specialistofficersutbildningen Detta är utbildningen för dig som vill bli officer med specialistinriktning. Utbildningen är tre terminer, det vill säga 1,5 år. Här finns det mer än 60 utbildningsinriktningar att välja mellan och de genomförs på olika skolor runt om i landet. Utbildningen består av fristående kurser och är en blandning av teori och praktik. Specialistofficersutbildningen fokuserar på detaljer och yrkesspecifika kunskaper. Här kompetensutvecklas du tidigt mot den befattning du ska verka inom och fokus ligger på det direkta ledarskapet. Specialistkunskaper krävs på de flesta håll inom Försvarsmakten, till exempel inom mark-, sjö- eller luftstrid, ledning, logistik, underrättelse/säkerhetstjänst och informationsoperationer. Efter genomförd Specialistofficersutbildning kan du söka anställning som sergeant inom Försvarsmakten. Viss konkurrens kan förekomma beroende på vilka förband eller vilka befattningar du söker. Försvarsmakten strävar efter att inte utbilda fler office-

www.saco.se/valjayrke

rare än vad Försvarsmakten räknar med att kunna anställa. SÄRSKILD BEHÖRIGHET På www.forsvarsmakten.se finner du behörighetskraven för varje specifik inriktning. Urval till Specialistofficersutbildningen sker genom en sammanvägning av gymnasiebetyg, militära vitsord och resultat från lämplighetsbedömning. UTLANDSSTUDIER I och med att Försvarsmakten ökar andelen personal i internationell verksamhet ökar också behovet av samarbete med andra nationer. Detta ger också möjlighet för utlandsstudier. På Officersprogrammet är det möjligt att ansöka om att få genomföra sitt självständiga arbete (examensarbete) utomlands. LÖN FÖRE SKATT Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur. I dagsläget är medianlönen för en nyexaminerad från officersprogrammet, fänrik, 20 500 kr (oktober 2010). ARBETSMARKNADEN 2011 För närvarande pågår en stor omstrukturering av Försvarsmakten. Försvarsmaktens planering är att årligen utbilda 50 -100 officerare på Officersprogrammet och 200-250 specialistofficerare. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Officersförbundet, för all militärt anställd personal inom försvarsmakten, www.officersforbundet.se

149


A O Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se Försvarshögskolan, www.fhs.se

OMBUDSMAN En ombudsman representerar en organisation och dess medlemmar eller en specifik målgrupp. Exempel på ombudsmän är ombudsman inom fackförbunden, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Förhandlingsombudsman, Konsumentombudsman, Riksdagens ombudsmän och Europeiske ombudsmannen. Vanliga utbildningar är: Jurist, Civilekonom/Ekonom, Samhällsvetare, Beteendevetare, Socionom. Läs mer under de rubrikerna och även på www.arbetsformedlingen.se

YRKEN A-Ö

OPTIKER En legitimerad optiker gör synundersökningar och provar ut glasögon och kontaktlinser. Optikern har ett stort personligt ansvar i och med sin yrkeslegitimation. Den vanligaste arbetsplatsen är i optikbutik, men även på ögonkliniker och syncentraler arbetar optiker.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA En legitimerad optiker gör synundersökningar och provar ut glasögon, kontaktlinser, förundersökningar inför ex laserbehandling för synfelskorrigering och hjälper synsvaga med special glas lösningar. Vid undersökningen används ofta olika mätinstrument och andra hjälpmedel, exempelvis biomikroskop anpassat för undersökning av ögonen. Vid misstanke om ögonsjukdom ska optikern remittera patienten vidare till ögonläkare. Varje OMVÄRLDSANALYTIKER Som omvärldsanalytiker bevakar man det som undersökning journalförs enligt samma regler som gäller för besök hos exempelvis sker i omvärlden. För att kunna skapa en bild läkare. Möten med människor i alla åldrar av mönster och trender måste materialet bearingår som en naturlig del i arbetsdagen. betas, sammanställas och analyseras. Syftet Därför kan, förutom de kliniska kunskaär att komma med en slutsats och förslag till perna, social förmåga och tålamod vara goda åtgärder. Vanliga utbildningar är: Civilekoegenskaper hos en optiker. nom/Ekonom, Samhällsvetare. Läs mer under I mån av tid deltar optikern också i arbede rubrikerna. tet ute i butiken, hjälpa kunder att välja bågar, utlämning av glasögon, repaBRA ATT rationer av bågar med mera. I vissa KÄNNA TILL butiker kan det även förekomma Arbetar man i butik styrs verkstadsarbete med slipning arbetstiden av butikens öppetoch montering av glas i båge. tider, vilket kan medföra arbete på Arbetsfördelningen kan dock kvällar och helger. Att arbeta som optiker kräver god social förmåga variera stort mellan arbetsplatdå största delen av arbetet består av serna. möten med andra människor varav De flesta optiker arbetar i många kan vara bekymrade över optikbutiker, arbetstiden följer sin syn. Produkter och material oftast butikens öppettider. Mersamt yrket som sådant är i ständig utveckling. 150 www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖO A parten av butikerna ingår idag i någon form av kedjesammanslutning men det finns fortfarande en del enskilda företag kvar. Ett fåtal optiker återfinns på syncentraler inom landstinget. Där tas synskadade och synsvaga personer emot för utprovning av förstoringshjälpmedel och rehabilitering. Det finns för närvarande ca 2 200 legitimerade optiker i Sverige. Andra arbetsområden för optiker kan vara forskning, glasögon- och kontaktlinsindustrin, försäljare i grossistledet av kontaktlinser och glasögon. UTBILDNING Optikerprogrammet. Tonvikten inom utbildningen ligger inom områdena optometri samt optiska tekniker där de teoretiska samt praktiska färdigheterna erhålls. Utbildningens längd Optikerutbildningen omfattar 180 hp på helfart och leder fram till optikerexamen (kandidatexamen), vilket ger legitimation och kontaktlinsbehörighet. På Karolinska Institutet finns det möjlighet att läsa på avancerad nivå till en Magisterexamen (ytterligare 60 hp). Mer information finns på www.studera.nu. Inriktningar & vidareutbildning Möjlighet att forska och ta doktorsexamen. Här kan du studera Optikerutbildningen finns på Karolinska Institutet i Stockholm och Linnéuniversitetet i Kalmar. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande samt Biologi B, Fysik B,

www.saco.se/valjayrke

Kemi B, Matematik D med lägst betyget Godkänd. Områdesbehörighet 13. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivån. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön: 23.800 kr/månad Medianlön vid 35 års ålder: 28.300 kr/ månad. Medianlön vid 45 års ålder: 29.300 kr/ månad ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA SRAT, Svensk Optikerförening www.srat.se

151


A P PERFUSIONIST Perfusionistens roll är livsviktig vid en hjärtlungoperation. Perfusionisten sköter hjärtlungmaskinen som tar över blodcirkulationen som då sker utanför kroppen. Patientens hjärta stannas och genom hjärt-lungmaskinen tillförs hjärtat en iskall blod-kaliumlösning. De flesta perfusionister har en bakgrund som anestesieller intensivvårdssjuksköterska. Utöver detta krävs ett års grundutbildning (vilket ger en mastersexamen) som bedrivs vid Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi i Århus, Danmark. Läs mer på www.srat.se

PERSONALVETARE Personalvetare arbetar med personal- och organisationsfrågor på hela arbetsmarknaden och har kunskap om verksamhet, människa och regelverk. Personalvetaren är nödvändig i förändringsarbete och vid strategiska beslut om affärs- och verksamhetsutveckling. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Är du intresserad av arbetsliv och människor? Med en personalvetarutbildning kan du arbeta med personal- och organisationsfrågor inom alla branscher. Personalvetare har kunskap om verksamhet, människa och regelverk, kompetens som behövs vid förändringsarbete och när strategiska beslut om affärs- och verksamhetsutveckling ska fattas. En sammanfattande beskrivning av personalvetarens arbete är att rekrytera personal, få medarbetarna att trivas och utvecklas i sin arbetssituation samt minska personalstyrkan på rätt sätt när det behövs. Det finns personalvetare som arbetar såväl praktiskt och operativt som strategiskt och förebyggande. Tjänsterna kan vara

152

YRKEN A-Ö specialiserade eller breda med en rad olika ansvarsområden. Vanliga arbetsuppgifter är rekrytering, kompetensinventering, kompetensutveckling, karriärvägledning, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, arbetsmiljöarbete, löne-, pensions- och försäkringsfrågor, arbetsrätt, förhandlingar och avvecklingsarbete. Personalarbetet är en viktig del i affärsverksamhet och nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Exempel på tjänstetitlar är personalchef, personalutvecklare, personalansvarig, personalsekreterare, personalkonsulent, rekryterare, HR-chef (från engelskans Human Resources vilket kan översättas med personalfrågor), HR-ansvarig eller HR-konsult och jobbcoacher. Många personalvetare arbetar inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Det har också blivit större efterfrågan på konsulter som arbetar med personalfrågor. Inom den offentliga sektorn kan personalvetare också arbeta med arbetsförmedling, yrkesvägledning och rehabilitering. Arbetstagar-, arbetsgivar- och branschorganisationer söker personalvetare med arbetsrättslig kompetens. UTBILDNING Utbildningens längd En personalvetarutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Läs mer på www.studera.nu.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖP A Inriktningar & vidareutbildning Utbildningsprogrammen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor har en beteendevetenskaplig grund med ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykologi och pedagogik, med fokus på arbetsliv och organisationer. Andra ämnen som ofta ingår är företagsekonomi med tyngdpunkt på organisation och juridiska ämnen som arbetsrätt. Programmen har vissa gemensamma drag men varierar vad gäller huvudämne och kombinationer. Det är vanligt att det finns möjlighet till praktik eller andra inslag som är av mer praktisk karaktär. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen. Här kan du studera De allra flesta högskolor och universitet har personalvetarprogram och erbjuder kurser i personal- och arbetslivsfrågor. Läs mer på respektive lärosätes hemsida och på www. studera.nu. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika högskolor och universitet. Du hittar den gällande informationen på www.studera.nu Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer förekommer. UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken.

www.saco.se/valjayrke

Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (median) för nyexaminerade: 24 500 kr. Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 38 600 kr i privat sektor, 28 700 kr i statlig sektor och 28 300 kr i kommunal sektor. Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 44 800 kr i privat sektor, 31 250 kr i statlig sektor och 32200 kr i kommunal sektor. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden. För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student Jusek, www.jusek.se/student

153


YRKEN A-Ö Foto: RPS Foto

A P POLIS Som polis har du en möjlighet att göra skillnad i samhället. Du har möjlighet att ge utsatta människor trygghet och att göra samhället till en säkrare och bättre plats för alla. Som polis är du en viktig del i vår demokrati och ska försvara den enskilda människans rätt att få uttrycka sina åsikter. Du är åsiktsneutral och stabil och kan hantera svåra situationer med lugn och personligt engagemang. Redan från dag ett kommer din vardag som polis att vara omväxlande: Utföra nykterhetskontroller, förhöra en butiksrånare, avbryta en misshandel, hjälpa utsatta barn, spåra försvunna personer, omhänderta en narkotikapåverkad och knivbeväpnad person, säkra bevis på en brottsplats, ta hand om ett våldtäktsoffer, bevaka en demonstration, spana på misstänkta, förhindra ett självmordsförsök eller lära skolbarn om trafikregler. Det övergripande målet för polisverksamheten är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Huvuduppgiften är att bekämpa den lokala brottsligheten, det vill säga förebygga, uppdaga och utreda brott. Du kan jobba inom en rad olika områden och vidareutbilda dig till olika specialistkompetenser: Bombtekniker, Dialogpolisen, Finanspolisen, Hundförare, IDkommissionen, Krigsbrottskommissionen, Kriminaltekniker, Livvakter, Nationella insatsstyrkan, Närpolisen, Polisflyget, Polisrytteriet, Riksmordkommissionen, Sjöpolisen och Supporterpolisen. Läs mer om detta på polisen.se/sv/Blipolis/Ompolisyrket/Yrkesinriktningar Polisen har en egen värdegrund som alla

154

anställda ska jobba efter. Ledorden är engagerade, effektiva och tillgängliga. Läs om värdegrunden på polisen.se UTBILDNING Polisutbildningen är en utbildning som sträcker sig över fem terminer. Utbildningen omfattar fyra terminer heltidsstudier. Därefter följer en termins aspirantutbildning på en polismyndighet innan du är behörig att söka anställning som polis. Antagning till polisutbildningen sker normalt två gånger om året, mellan 15 augusti och 15 september och mellan 15 februari och 15 mars. Vill du veta mer om behörighetskraven och rekryteringsprocessen besök www.polisen.se > Om polisen > Bli polis KÄLLA OCH MER INFO www.polisen.se > Om polisen > Bli polis samt www.polishogskolan.se

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖP A

PROJEKTLEDARE Projekt är uppdrag som är avgränsade i tid och har en egen budget. Det är ett sätt att arbeta som passar för tidsbestämda uppdrag med specifika mål där man behöver kraftsamla resurser. Ett projekt kan sträcka sig från några dagar till flera år. Det kan till exempel handla om att utveckla en ny produkt, marknadsföra ett företag, driva ett byggprojekt, utföra ett speciellt arbete på uppdrag av en kund eller genomföra interna förändringar. IT, reklam och media är branscher där den dagliga verksamheten ofta är uppbyggt helt och hållet i projektform. Projektledaren ansvarar för projektet och för det mesta jobbar man i en projektgrupp bestående av personer med olika kompetenser. Projektledarens arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på bransch och företag men han eller hon är alltid den sammanhållande länken som driver projektet och leder arbetet i projektgruppen. Det är också projektledarens uppgift att se till att kostnaderna ligger inom budgeten och att arbetet blir färdigt i tid. Han/hon måste också kunna engagera och stödja medarbetarna. Projektledare på en reklambyrå jobbar för det mesta i en projektgrupp tillsammans med en planner, en art director, projektadministratörer och copywriters. Projektledaren har ett helhetsansvar för ett reklamprojekt, samordnar arbetet i projektgruppen och ser till att kommunikationen fungerar mellan de olika personerna i arbetsgruppen och med kunden. För att jobba som projektledare måste man i allmänhet ha både utbildning och erfarenhet inom det område man vill arbeta, oavsett om det är marknadsfö-

www.saco.se/valjayrke

ring, reklam, IT, teknik, media, offentlig förvaltning eller något annat. Man kan sedan bygga på med en projektledarutbildning. Det finns många olika typer av utbildningar, både på universitetsnivå, som yrkeshögskoleutbildningar (YH) och på fristående skolor. Projektledare på reklambyråer har ofta högskoleutbildning i exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik kombinerat med studier i marknadsföring och reklam. I vissa utbildningsprogram kan man kombinera fackkunskap med projektledning, till exempel IT, projektledning och affärssystem på Karlstads universitet. Vissa universitet och högskolor har program som är speciellt inriktade på marknadsföring och projektledning, som Institutionen för reklam och PR (http://www.gi-ihr.su.se/) vid Stockholms universitet. Dessutom har många högskolor och universitet fristående kurser i projektledning. Vid universitetet i Umeå finns ett masterprogram i Organisation och Projektledning. Det finns också fristående skolor som ger utbildningar inom marknadsföring och projektledning, till exempel Berghs School of Communication. Vanliga utbildningar är Civilekonom/ Ekonom, Civilingenjör, Högskoleingenjör, Socionom, Samhällsvetare, Kommunikationsyrken samt Naturvetare. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera. nu samt om yrkeshögskoleutbildningar på www.yhmyndigheten.se.

155


A P PRÄST Flertalet präster arbetar i församlingar som komminister eller kyrkoherde. Prästens huvuduppgift är att svara för församlingsarbetet med gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.

YRKEN A-Ö ning vid universitet (300 högskolepoäng), i denna ingår tre pastoralteologiska kurser om vardera 15 högskolepoäng som ges i samverkan mellan universitet och något av pastoralinstituten i Uppsala och Lund. 4 praktisk – teologisk utbildning vid något av pastoralinstituten i Uppsala eller Lund (1 termin). Utbildningen avslutas med prästexamen inför domkapitel och prästvigning.

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Präster arbetar med människor i alla åldrar i allt från gudstjänster av olika karaktär till konfirmand- och vuxenundervisning. PräsUtbildningens längd ter möter även människor i enskilda samtal Utbildningen tar sammanlagt fem och ett och själavård. halvt år och är på 300 högskolepoäng. I de flesta fall arbetar man i en församling, men som präst kan man även arbeta Inriktningar & vidareutbildning med specialuppgifter inom sjukhus, fängUnder den första delen av utbildningen kan else, skola eller högskola. Det finns även du välja bland många kurser inom prästtjänster för finskspråkigt området och skapa en egen församlingsarbete. BRA ATT inriktning efter intresse. Kyrkans riks- och stiftsKÄNNA TILL Efter avslutad utbildning organisation behöver Redan innan man börjar påbörjas ett pastorsaddessutom präster med särsin utbildning eller så tidigt junktsår som är upp till skilda erfarenheter och som möjligt under den ska 18 månader. Under detta kunskaper. man ta kontakt med sin utbildningsår är du anställd Prästkåren omfattar vigningsbiskop för att bli av stiftet. (pensionärer borträknade) antagen som prästkanca 3 900 personer, av dem didat i stiftet. Här kan du studera är ca 1 400 kvinnor. Drygt 100 Den första delen av utbildningen präster tjänstgör som lärare i olika - den religionsvetenskapliga utbildningen, skolor och ca 100 i Svenska kyrkans misfinns vid universiteten i Uppsala, Lund, sion, Svenska kyrkan i utlandet och i andra Göteborg och Umeå. Även i Stockholm kan specialtjänster. Som präst är man behövd i man läsa hela den religionsvetenskapliga många sammanhang, till exempel kan man utbildningen. Där ges de pastoralteologiska arbeta som fältpräst när FN har ett fredsbekurserna i samverkan mellan Teologiska varande uppdrag. Högskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och pastoralinstitutet i Uppsala. UTBILDNING Den andra delen - den praktisk – teoloUtbildningen till präst i Svenska kyrkan av giska utbildningen ges vid Pastoralinstiföljande delar: tuten i Uppsala och Lund. 4 religionsvetenskaplig/teologisk utbild-

156

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖP A Vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala kan hela utbildningen till präst läsas, såväl den religionsvetenskapliga som den praktisk - teologiska. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet samt Svenska B. Betyget ska vara lägst Godkänd. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Som präst i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arbeta i andra evangelisk-lutherska kyrkor i världen, samt i kyrkor som ingår i den s.k. Borgåöverenskommelsen, t ex Engelska kyrkan. LÖN FÖRE SKATT Som pastorsadjunkt kan ingångslönen variera mycket beroende på var i landet du arbetar, men medianlönen ligger på ca 21 800kr. Medianlönen för en komminister ligger efter 10 år idag på 31 500. För kyrkoherdar ligger motsvarande medianlön på 35 000kr. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag råder balans på arbetsmarknaden, dvs. det finns lika många jobb som det utbildas till. För erfarna: Idag råder relativt god balans.

www.saco.se/valjayrke

Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA För mer information kan du vända dig till Kyrkans Akademikerförbund – KyrkA www.kyrka.se

PSYKOLOG Psykologer är experter på psykologi. De arbetar med enskilda individer och med grupper i livets alla skeden. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Psykologer kan hjälpa oss att förstå vad vi upplever, varför vi handlar som vi gör och hur vi kan åstadkomma en förändring. Psykologer stödjer och vägleder, motiverar och coachar. De arbetar t ex som skolpsykologer, inom psykiatrin, på vårdcentraler, inom idrottsvärlden och kriminalvården. De förebygger ohälsa, utreder och diagnostiserar psykologiska problem, de behandlar, följer upp, utvärderar, handleder, utbildar och forskar. Eftersom psykologer också vet hur vi fungerar när vi mår bra och är psykiskt stabila arbetar de även med att ge handledning och rådgivning i personalgrupper och med att utveckla organisationer. Psykologer kan också arbeta med yrkes- och utbildningsval och med rekrytering och urval i företag och organisationer samt inom försvaret. I Sverige finns det idag ca 8400 yrkesverksamma psykologer. Många av dem är egna företagare.

157


A P

YRKEN A-Ö

SÄRSKILD BEHÖRIGHET UTBILDNING Behörighetskraven för antagning till psyGrundutbildningen är 5 år på heltid och kologprogrammet är grundläggande motsvarar 300 högskolepoäng. Psybehörighet samt särskild behökologprogrammet är en yrkesrighet i Matematik B och utbildning med bunden stuBRA ATT Samhällskunskap A. diegång. Det dominerande KÄNNA TILL Den grundläggande huvudområdet är psykoPsykologutbildningen behörigheten innebär logi men även inslag från och psykologyrket kan vara känslomässigt krävande. Man att man har ett slutbetyg pedagogik och sociologi träffar människor som har det från ett fullständigt proingår. Utbildningen svårt på olika sätt i livet och gram i gymnasieskolan avslutas med psykologman måste vara bra på att eller ett slutbetyg från examen. För att söka psyskilja mellan yrkesgymnasial vuxenutbildning kologlegitimation hos Socioch privatliv. med lägst betyg G i minst 2250 alstyrelsen krävs sedan tolv gymnasiepoäng och lägst betyg månaders praktisk tjänstgöring Godkänt i kärnämneskurserna i Svenska/ i psykologarbete (PTP) under handledning av erfaren psykolog. Psykologprogram- Svenska som andra språk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A. met ger behörighet för forskarutbildning. Kolla med respektive högskola/universiFör ytterligare information gå in på www. tet eftersom variationer kan förekomma. studera.nu. Inriktningar & vidareutbildning Grundutbildningen är i stort sett likadan på alla utbildningsorterna. Men på psykologprogrammet i Umeå finns en inriktning mot idrott. Efter psykologlegitimering kan psykologen specialisera sig inom Arbetslivets psykologi, Klinisk psykologi eller Pedagogisk psykologi. Många psykologer vidareutbildar sig till psykoterapeut. Här kan du studera Psykologprogrammet finns på universiteten i Göteborg, Umeå, Örebro, Östersund, Linköping, Lund, Växjö, Uppsala och Stockholm. Mer information finns på www.studera.nu.

158

UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Du kan studera till psykolog utomlands men bör alltid kontrollera att utbildningen leder till en godkänd psykologexamen. Kontrollen görs hos den myndighet i respektive land som godkänner utbildningar.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖR A

PSYKOTERAPEUT

Du bör också kontrollera med Högskoleverket och Socialstyrelsen att utbildningen håller den kvalitet som de kräver för att anse den motsvara svensk psykologexamen och vara legitimationsgrundande. För mer information se avsnittet om utlandsstudier i inledningen. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön för nylegitimerade är mellan 29 000 och 32 000 kr. Medianlön 10 år efter legitimation ligger mellan 33 000 och 36 000 kr. Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen) ligger mellan 35 000 och 38 000 kr. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Psykologförbund, www.psykologforbundet.se

www.saco.se/valjayrke

En psykoterapeut är en person som har genomgått av Högskoleverket godkänd utbildning (Psykoterapeutexamen) och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationsrelaterade problem med psykologiska metoder. Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper.  De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är legitimerade psykologer i grunden. Många psykoterapeuter är egna företagare med egen praktik. Läs mer på Psykologförbundet www.psykologförbundet, Akademikerförbundet SSR www.akademssr.se och Vårdförbundet www.vardforbundet.se

RECEPTARIE En receptarie är en läkemedelsexpert. I dag arbetar receptarier framförallt på apotek där de ger läkemedelsinformation till apotekets kunder. Receptarier kan även arbeta på myndigheter och inom läkemedelsindustrin. Farmacevt är ett samlingsnamn för receptarier och apotekare. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Som receptarie arbetar du ofta kommunikativt kring hälsa och läkemedel. De allra flesta receptarier arbetar på apotek - en viktig del av hälso- och sjukvården. Receptarier på apotek ger råd och information till kunderna vid disken om deras läkemedel. Receptarier ger även råd kring hälsa och rekommenderar egenvårdsbehandlingar till apotekets kunder. Många receptarier arbetar som apotekschefer. Som receptarie kan du utföra nästan alla uppgifter på ett apotek. Flera av arbetsuppgifterna på

159


A P

YRKEN A-Ö

medelsindustrin och på apotek. apotek regleras via lagkrav och den som För att arbeta som receptarie inom hälsoutför dem måste vara farmacevt. Den roll och sjukvården, inklusive apotek, på apotek där det behövs högre formell måste du ha receptarielegitimakompetens än receptarie och tion. Legitimation ansöker där en apotekarutbildning BRA ATT du om hos Socialstyrelär mer lämplig är rollen KÄNNA TILL sen efter din receptasom läkemedelsanFram till år 2009 ägdes alla aporieexamen. svarig. Beskrivning tek av svenska staten, men numera Receptarier kan av denna roll finns finns ett flertal nya ägare. Marknaden ibland även arbeta i texten om apotehåller fortfarande på att formas, och redan nu ser vi fler apotek, fler arbetstillfällen och inom områden kare. spännande utveckling av arbetsuppgifterna som ligger utanför På sjukhusför receptarier. Denna förändring har också de farmacevtiska. apotek ansvarar viss påverkan på karriärmöjligheterna Detta gäller främst receptarier för inom myndigheter och läkemedelsininom livsmedels-, läkemedelsdistribudustri. Receptarier har nu dessutom kosmetika- och tionen från apoteket möjlighet att som egenförekemiskteknisk industri och informerar om hur tagare driva sitt eget men även inom miljö- och läkemedel ska hanteras apotek. naturvård. och användas. Receptarier Det finns idag över 5 000 yrkespå sjukhusapotek arbetar nära verksamma receptarier. personalen på sjukhuset. Receptarier kan även arbeta med specialtillverkning av läkeUTBILDNING medel, som vissa cancerläkemedel, sterila läkemedel eller läkemedel för små barn som Receptarieutbildningen ger breda kunskaper inom kemi, biovetenskap och farmaci. måste tillverkas i ovanligt små doser. Detta Laborationer och praktik kompletterar de kan receptarier arbeta med både på sjukteoretiska delarna av utbildningen. Du lär husapotek och på specialiserade företag. dig bland annat vad läkemedel innehåller, En liten andel av receptarierna arbetar på hur de framställs, hur de påverkar kroppen företag inom läkemedelsindustrin, framför och hur olika läkemedel kan påverka varanallt med registrering av läkemedel. Registdra. Detta ger dig kunskaper som behövs för rering handlar bland annat om att se till att informationsverksamhet och rådgivning läkemedelsinformation och läkemedelsförkring läkemedel och läkemedelsanvändsäljning sker på ett bra sätt och enligt lagen. ning. Receptarier kan även arbeta med att pröva läkemedels effekt i människor samt med Utbildningens längd marknadsföring, men det kan ibland krävas Receptarieprogrammet omfattar 180 hp en kompletterande utbildning för detta. motsvarande tre års heltidsstudier inklusive Som receptarie kan du också arbeta på ca 10 veckors praktik på apotek. Gå in på myndigheter – framförallt Läkemedelsverstudera.nu för ytterligare information. ket – som kontrollerar arbetet inom läke-

160

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖR A Inriktningar & vidareutbildning Det finns goda möjligheter att läsa vidare efter receptarieexamen, till exempel mot magister- och masterexamen med olika inriktningar. Umeå universitet planerar att starta ett apotekarprogram hösten 2012. Det kommer här finnas möjlighet för receptarier med 180 poängs utbildning att läsa vidare till apotekare. Gå in på studera.nu för ytterligare information. Här kan du studera Receptarieutbildningen ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar, Umeå universitet samt vid Karlstad universitet. Flera av dessa erbjuder distansutbildning. Gå in på studera.nu för ytterligare information.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET På Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet gäller grundläggande behörighet samt Matematik D, Biologi B, Ke B och Fy A, områdesbehörighet 11. På Karlstad universitet gäller områdesbehörighet 11, med undantag för Biologi B och Matematik D, det vill säga grundläggande behörighet samt Matematik C, Fysik A och Kemi B. För vårterminen gäller grundläggande behörighet samt Matematik C, Fysik A och Kemi A. Du som börjar på vårterminen inleder med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång. På Linnéuniversitetet i Kalmar gäller områdesbehörighet 12 med undantag från Fysik A, det vill säga grundläggande behörighet samt Biologi B, Kemi B och Matematik C.

Är du intresserad av hälsa och läkemedel? Utbilda dig till receptarie! Jobbar du hos oss får du träffa kunder, ge goda råd och kan utvecklas till specialist eller chef, till en superduktig läkemedelsexpert eller rådgivare i egenvård. Möjligheterna är många och som medarbetare i Apoteket är du viktig för vår framgång. Läs mer på Apoteket.se och träffa oss på


A R Kontakta respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). För erfarna: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Receptarieutbildningen finns förutom i Sverige även i Norge och Finland. Som legitimerad receptarie har du möjlighet att arbeta i Sverige, Norge och Finland. LÖN FÖRE SKATT På apotek, inom läkemedelsindustrin och inom den offentliga sektorn tillämpas individuell lönesättning. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete. En nyexaminerad receptarie 2010 anställd på apotek hade en lön på ca 24 500 kr/mån. Medianlönen för en receptarie vid 35 års ålder var 27 000 kr/mån. Ingångslönen inom industrin för receptarier år 2010 var 26 000 kr/mån. Vid 35 års ålder var medianlönen för en receptarie cirka 34 000 kr/mån.

162

YRKEN A-Ö Ingångslönen för den som valde att arbeta i den offentliga sektorn var 2010 var cirka 24 000 kr/mån för en receptarie. Medianlönen för en receptarie vid 35 års ålder var cirka 27 400 kr/mån. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Farmacevtförbund är ett Sacoförbund med cirka 7500 medlemmar som organiserar Sveriges farmacevter. Mer information finns på www.farmacevtforbundet. se. För mer information kring farmacevtyrkena, gå in på www.farmacevterna.se.

SAMHÄLLSVETARE Samhällsvetaren är tränad att söka, bedöma och analysera information till beslutsunderlag i politiken och näringslivet. Vanliga studieinriktningar är statsvetenskap, statistik, sociologi, ekonomisk historia, medie- och kommunikation och nationalekonomi. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Samhällsvetare är en sammanfattande beteckning på flera akademiker med sinsemellan mycket olika ämneskunskaper och funktioner i arbetslivet. Det är framförallt val av huvudämne som avgör var och med vad man kan arbeta. En del skaffar sig redan under utbildningen en specialitet som de sedan kommer arbeta med, medan andra utvecklar specialistkunskaper i arbetslivet. Gemensamt för samhällsvetare är att de i arbetslivet drar nytta av sina metodkunskaper, sin breda bakgrundskunskap och sitt administrativa kunnande. Som samhällvetare kan du till exempel arbeta som utredare, handläggare, analytiker, statistiker, politisk sekreterare, informatör/kom-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS munikatör, marknadsförare, ombudsman, omvärldsanalytiker, projektledare, samhällsplanerare, samordnare med mera.

munala bolag arbetar samhällsvetare med ekonomisk planering, samhällsplanering, utredning och statistik. Ofta innehåller arbetet administrativt ansvar och ledarskap. Många har chefsbefattningar. I de politiska organen, som kommunala nämnder och fullmäktige, är samhällsvetare ofta sekreterare och föredragande.

Näringslivet I näringslivet arbetar samhällsvetare främst med utredningsarbete, projektledning, undersökningar, omvärldsbevakning, information och PR, utveckling Intresseorganisationer och utbildning. Handels-, Inom fackförbund, arbetstjänste- och serviceföretag BRA ATT givar- och branschorgaär den största enskilda KÄNNA TILL nisationer, humanitära branschen inom priFör samhällsvetare finns det få raka karriärvägar. Konkurrensen organisationer och vat sektor för samom de mest populära jobben är ofta andra intresseorgahällsvetare, men för mycket stor då samhällsvetare konkurrenisationer arbetar de med inriktning rar med bland annat personalvetare, jurismånga samhällsvemedie- och komter, socionomer och ekonomer. Praktik tare som ombudsmunikationsvetenunder utbildningen är ett bra sätt att få män eller utredare skap är det vanligast arbetslivserfarenhet och kontakter. med ekonomiska och att arbeta inom Är du intresserad av samhälle och statistiska utredningar informations-, PRpolitik finns det många spänsamt med information, och medieföretag. nande yrken som samförhandling, rådgivning, hällsvetare. utbildning, remissarbete och Statlig förvaltning opinionsbildning. Många samhällsvetare arbetar på departementen, riksdagen, skatteverket, Forskning SCB, Sida och andra statliga myndigheter De som efter sin examen från grundutbildoch affärsverk. Arbetsuppgifterna varierar ningen väljer att fortsätta med en forskarutfrån mer administrativ och rutinartad bildning stannar ofta inom den akademiska handläggning till informationsarbete och expertbetonade analyser, förhandlingar och världen som forskare och lärare. Beroende på ämne har man som forskare mer eller utredningsuppdrag. På regional nivå, på till exempel landsting och regioner sysslar sam- mindre kontakt med näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra delar hällsvetarna främst med social, ekonomisk av samhället. Även fristående, statliga, och fysisk planering. Inom Försäkringskasnäringslivsanknutna och internationella san och Arbetsförmedlingen arbetar samutredningsinstitut och forskningsorgan hällsvetare med utredning och bedömning. behöver samhällsvetare som lärare och administratörer. Kommunal förvaltning Inom landsting, kommuner och kom-

www.saco.se/valjayrke

163


A S Internationell tjänst De flesta samhällsvetare som arbetar utomlands är inom den svenska utrikesrepresentationen för UD eller Sida, inom EU-kommissionen eller andra institutioner inom EU, olika FN-organ, humanitära och andra internationella organisationer. För internationella handläggartjänster fordras i regel hög utbildning, kvalificerad erfarenhet och mycket goda språkkunskaper. Övriga områden Med speciella kombinationer av ämnesstudier eller kompletterande utbildningar arbetar några samhällsvetare som journalister och specialreportrar, utbildare eller som specialister inom data samt inom tolk- och översättningsverksamhet. Att arbeta med olika former av omvärldsbevakning blir en allt vanligare arbetsuppgift för samhällsvetare inom såväl privat som offentlig verksamhet. UTBILDNING Utbildningens längd En samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en mastersexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två respektive fyra år. Läs mer på www.studera.nu. Inriktningar & vidareutbildning De vanligaste huvudämnena är statsvetenskap, sociologi samt medie- och kommunikationsvetenskap. En samhällsvetenskaplig

164

YRKEN A-Ö utbildning innehåller ofta flera olika ämnen: demografi, ekonomisk historia, informatik, juridik, freds- och konfliktkunskap, företagsekonomi, kriminologi, kulturgeografi/samhällsgeografi, miljökunskap, nationalekonomi, samhällsplanering, socialantropologi, statistik, offentlig förvaltning, utredningsmetodik, utvecklingskunskap eller studier av en enskild region i världen. Många högskolor och universitet har utformat egna program med inriktning mot särskilda ämnen och kombinationer. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen. Här kan du studera Samhällsvetenskapliga ämnen kan man studera vid så gott som alla svenska högskolor och universitet, men i olika omfattning och med olika inriktningar. Du hittar mer information på www.studera.nu. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Kraven på särskild behövighet varierar beroende av inriktning. Mer information hittar du i lokala föreskrifter och på studera. nu. Se även http://www.hsv.se/download/18.328ff76 512e968468bc80005804/HSVFS-2007-8.pdf UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidat-

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS utbildning. Även här bör du kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (median) för nyexaminerade: 24 000 kr i privat sektor, 24 000 kr i statlig sektor och 23 550 kr i kommunal sektor. Medianlön vid 35 års ålder (beräknat på de som tog examen 2001): 36 500 kr i privat sektor, 31 700 kr i statlig sektor och 29 700 kr i kommunal sektor. Medianlön vid 45 års ålder (beräknat på de som tog examen 1991-1995): 41 450 kr i privat sektor, 36 000 kr i statlig sektor och 32 500 kr i kommunal sektor. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetskraft. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRUND OCH KÄLLA Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student Jusek, www.jusek.se/student

www.saco.se/valjayrke

SJUKGYMNAST En Sjukgymnast är expert på sambandet mellan rörelse och hälsa och kan genom sin kunskap hjälpa människor att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada samt återfå funktion efter skada och bibehålla bästa möjliga rörelseförmåga. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Sjukgymnasten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada och rehabilitering samt med habilitering hos personer med bestående funktionsnedsättning. Hälsoproblem som sjukgymnasten arbetar med kan till exempel bero på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla och ångest. Sjukgymnastens arbete inkluderar alla åldrar, från små spädbarn till äldre människor. Flertalet av ca 12 000 yrkesverksamma medlemmar i Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund arbetar inom hälso- och sjukvård i kommun och landsting, t ex. på sjukhus, vårdcentral, äldrevård eller inom skolhälsovård. Ca 1  000 av kåren arbetar inom privata företag t ex med företagshälsovård, på privata mottagningar eller inom idrottsrörelsen. Ca 1 500 är privatpraktiker. Sjukgymnaster har en grundkompetens som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter. En viss del av sjukgymnastkåren ägnar sig åt undervisning och forskning, särskilt på universitetsorterna. Sjukgymnaster arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter, att ge information, råd och stöd, handleda och utbilda, utarbeta vård- och rehabiliteringsplaner, att förebygga ohälsa, många i ledande befattningar. Andra intressanta arbetsområden för en

165


A S

YRKEN A-Ö

sin självkännedom och sin förmåga till sjukgymnast är till exempel inom produktinlevelse, sitt etiska förhållningsutveckling, som försäljare av medsätt och sina goda relationer icinsk-tekniska produkter med patienter och deras eller som sjukgymnast BRA ATT KÄNNA TILL närmaste. Det finns inom veterinärmediSjukgymnasten arbetar alltid utifrån inga alternativa cin. Inom apoteket sin kunskap om kroppen och rörelseförutbildningsvägar kan sjukgymmågan. Man arbetar nära människor och har i utöver de åtta nasten bistå behandlingsarbetet mycket kroppskontakt. Det universitetsutmed hälsouppär därför en fördel att vara van att använda och att bildningarna. lysning och lyssna till den egna kroppen eftersom den är ett redSjukgymrådgivning för skap i arbetet. Arbetet kan ofta innebära obekväma nastyrket är egenvård. arbetsställningar och ibland tunga lyft. Du behöver ett så kallat Sjukgyminte vara idrottare men du bör tycka om att vara legitimationsnasten kan fysiskt aktiv. Du bör tycka om att undervisa efteryrke och titeln även vara som yrkesutövningen ofta innebär undervisning av patienter och personal. Sjukgymnastyrket sjukgymnast är lämplig som innebär självständighet och eget behanden i lag skyddad biståndsbedölingsansvar och många kontakter yrkestitel. mare, skadereglemed patienter, anhöriga och rare för personskador med andra vårdgivare. Utbildningens längd eller handläggare vid För att bli sjukgymnast försäkringskassan. Med sina krävs studier vid universitet i tre år. pedagogiska och beteendevetenGodkänd utbildning omfattar 180 högskoskapliga såväl som medicinska bakgrundslepoäng och ger kandidatexamen och sjukkunskaper kan sjukgymnasten vara en gymnastexamen, som i sin tur berättigar till resurs inom utbildningssektorn och inom legitimation från Socialstyrelsen. För ytteridrottsrörelsen som tränare. ligare information hänvisas till studera.nu och www.hsv.se UTBILDNING Sjukgymnastprogrammet ger en grundInriktningar & vidareutbildning utbildningen på universitet där teoretiska Den sista terminen på grundutbildningen studier varvas med klinisk utbildning. Kunfinns möjlighet att få en viss fördjupning skapsområdet bygger på kunskaper från inom olika områden med hjälp av valbara flera discipliner så som anatomi, fysiologi, kurser. För övrigt gäller den examensstrukpsykologi, medicin, beteendevetenskap tur för avancerad nivå och forskarnivå som och rörelsevetenskap. I studierna ingår är beskriven i början av boken under rubriförutom sjukgymnastikens teori och metoken Högskolestudier . dik, träning i att undersöka och behandla Efter genomgången grundutbildning och funktionsnedsättningar av skilda slag, förebyggande verksamhet, samt träning i att yrkeserfarenhet kan sjukgymnasten välja olika karriärvägar. För specialistkompetens leda grupper. Studenten ska också utveckla

166

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS righet 17). Nk B kan ersättas med Bi A, Fy A och Ke A eller Omvårdnadsprogrammet. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

i sjukgymnastik krävs totalt fem års vidareutbildning inklusive magister/master samt klinisk handledning under tre år. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund utfärdar specialistkompetens i sjukgymnastik inom 16 olika områden t ex för arbete med barn och ungdomar, äldre personer, patienter med psykisk ohälsa, funktionsstörningar i rörelsesystemet, nervsystemet, andningsorganen, cirkulationssystemet och inom ergonomi. För en karriär som lärare eller forskare krävs ytterligare universitetsstudier med ma(gi)ster-, licentiat- eller doktorsexamen. För en karriär med arbetsledande funktion krävs vidareutbildning och erfarenhet av organisationer, ekonomi och ledarskap. Här kan du studera Sjukgymnastprogrammet finns på åtta ställen i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Luleå, Uppsala, Stockholm (KI), Umeå och Västerås. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Ma B, Nk B, Sh A (områdesbehö-

www.saco.se/valjayrke

UTLANDSSTUDIER Det finns möjlighet till utbyte med andra länder när Du studerar på grundnivå vid samtliga sjukgymnastutbildningar i Sverige. Kontakta det lärosäte Du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatexamen. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Sjukgymnastyrket är ett internationellt yrke och utbildning ges i många länder. För mer information hänvisas till studera.nu/ studera utomlands. Du kan även kontakta World Confederation for Physical Therapy, WCPT, (www.wcpt.org). Organisationen ger adresser till medlemsländernas organisationer och varje land kan upplysa om det egna landets sjukgymnastutbildningar. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, som sjukgymnast kan du också arbeta utomlands. Inom Norden och EU erkänns den svenska utbildningen. På webbplatsen European Region of World Confederation for Physical Therapy (www.physio-europe. org) kan du läsa mer om migration till länder i Europa. De flesta länder har en motsvarande myndighet till vår Socialstyrelse som godkänner legitimationen för det landet. Vill du veta mer om migration till länder utanför Europa kan du få mer information via www.wcpt.org Sjukgymnastyrket omfattas av bestäm-

167


A S melser om legitimation (registrerat yrke). För en utländsk utbildning som sjukgymnast gör Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) en kompetensprövning, beslutar om legitimationsvillkor och utfärdar legitimation. Utbildning i länderna inom EU och de nordiska länderna erkänns enligt överenskommelse. De flesta av västvärldens utbildningar godkänns i Sverige, men särskilda prov kan krävas. Ett krav är att utbildningen är jämförbar med den svenska sjukgymnastutbildningen, det vill säga håller godtagbar standard. Den svenska utbildningen ska godkännas inom EU. Se bokens allmänna information för utlandsstudier. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (median) för nyexaminerade beror på arbetsområde och var 2011 ca 21 300 kr/mån. Medianlönen vid 35 års ålder ca 25 000 kr/ mån. Medianlönen vid 45 års ålder ca 26 500 kr/ mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, www.sjukgymnastforbundet.se

168

YRKEN A-Ö

SJUKHUSFYSIKER naturvetare Sjukhusfysiker jobbar inom sjukvården med strålskydd, strålbehandling och bilddiagnostik. där olika slags strålning används. Allt fler söker sig också till privata företag och till länder som Danmark och Norge för att arbeta. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Som sjukhusfysiker har du en gedigen kunskap om strålning, strålningstillämpningar och strålskydd. De flesta sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården tillsammans med läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal i det dagliga kliniska arbetet. Du deltar även i forskning och utveckling av nya metoder för bildgivande diagnostik och behandling och ger råd i fysiktekniska frågor. Sjukhusfysikerns kunskaper efterfrågas även av medicintekniska företag, myndigheter och kärnkraftsindustrin. Svenska sjukhusfysiker är attraktiva utomlands. Danmark, Norge och även Tyskland och Storbritannien är några exempel dit sjukhusfysiker har sökt sig de senaste åren. UTBILDNING Den särskilda yrkesinriktade utbildningen leder efter fem år till sjukhusfysikerexamen. För att kunna verka som sjukhusfysiker måste du ha en legitimation och denna utfärdas av Socialstyrelsen efter examen. En stor del av landets sjukhusfysiker har genomgått forskarutbildning. Se mer på www.studera.nu Utbildningens längd Eget yrkesprogram på fem år 300 högskolepoäng (masterexamen).

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS Inriktningar & vidareutbildning Om du arbetar inom sjukvården kan du specialisera dig inom ett flertal områden; strålbehandling, röntgendiagnostik, nuklearmedicin, magnetresonanstomografi eller strålskydd. Ett frivilligt system för fortbildning finns som stöttar utvecklingen av din kliniska karriär. Här kan du studera Universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå är de lärosäten som har examensrätt för sjukhusfysiker.

ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på BRA ATT arbetsmarknaden. KÄNNA TILL Du kan läsa om hur vi Sjukhusfysikerförbedömer att arbetsmarknabundet, www.sjukhusden ser ut om 5 år på www. fysiker.se, inom Natursaco.se/valjayrke i vår rapvetarna är sjukhusfysiport ”Framtidsutsikter” som kernas professionssläpps med nya prognoser i förening. slutet av november.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET Biologi A, fysik B, kemi B, matematik E (områdesbehörighet 10). Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma. UTLANDSSTUDIER Kontakta respektive utbildning för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Yrket finns i de flesta länder och den svenska examen gäller inom EU efter sedvanlig prövning i respektive medlemsland. Den svenska utbildningen håller hög internationell standard och det är relativt vanligt att svenska sjukhusfysiker i perioder arbetar utomlands.

www.saco.se/valjayrke

LÖN FÖRE SKATT Medianlön för sjukhusfysiker i landstinger är 38 000 kr/mån, med ett spann från 29 500 kr/mån till 53 500 kr/mån.

SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

SJUKSKÖTERSKA Sjuksköterskor arbetar med omvårdnad inom en mängd specialområden, från skolhälsovård, psykiatri, operation, intensivvård, kirurgi, medicin till barn- och äldrevård. Omvårdnad innefattar kunskap om hur människan bäst kan bevara hälsa och hur hon undviker ohälsa. Sjuksköterskan observerar, bedömer och gör omvårdnadsdiagnoser samt ger omvårdnadsordinationer. Hon/han planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar vården. Sjuksköterskor administrerar läkemedel utför behandlingar och informerar patienter och anhöriga . Dessutom ingår utbildning av studenter och andra i vårdteamet.

169


A S Sjuksköterskan arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, hon/han lyssnar, skapar kontakt och samtalar på ett sätt så att patienten och närstående känner sig trygga. Även om vården utvecklas och tar i anspråk allt mer avancerad utrustning, komplicerade mediciner och behandlingar, så kommer mötet i vården att fortsätta vara det centrala i sjuksköterskans yrkesutövning. IT kommer att göra vården mer gränslös och mindre låst till särskilda byggnader och i framtiden kommer sjuksköterskeyrket att utövas i andra miljöer än dagens, som t.ex. i hemmiljö med aktivare patienter. Sjuksköterskor arbetar idag inom kommuner, landsting, staten och privat verksamhet. UTBILDNING Utbildningen tar tre år, omfattar 180 högskolepoäng och leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation. Mer information finns på www.studera.nu Efter sjuksköterskeexamen finns möjlighet till vidareutbildning inom olika specialistområden och möjlighet att fortsätta studierna inom omvårdnad. Exempel på specialist- och vidare utbildningar för sjuksköterskor är inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, intensivvård, vård av äldre och barnmorska, barnmorska, mm Sjuksköterskeutbildningen ges vid ett stort antal högskolor och universitet i Sverige. Se mer på studera.nu KÄLLA OCH MER INFO Vårdförbundet: www.vardforbundet.se

170

YRKEN A-Ö

SJÖBEFÄL Fartygs-, maskin- och intendenturbefäl har sin arbetsplats på handelsflottans fartyg. Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget. Styrmännen svarar för fartygets navigering, allmänt fartygsunderhåll samt lasten. Maskinbefäl, under ledning av den Tekniske chefen, svarar för drift och underhåll av maskinanläggning och övrig teknisk utrustning ombord. Intendenturbefäl svarar för hotell och restaurang ombord. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA En viktig del av sjöbefälets uppgift är arbetsledningen ombord. Psykologiska insikter och förmåga till självständiga ställningstaganden är viktiga egenskaper hos sjöbefäl. Sjöbefälsutbildning är också inkörsport till en rad andra verksamhetsområden. Förutom tjänst ombord på handelsfartyg ger sjöbefälsutbildning, med eller utan kompletteringar, möjlighet att söka sig till andra närliggande arbetsområden. Sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process- och kraftindustrin är exempel på arbetsplatser där yrkesutbildningen och erfarenhet från yrket är meriterande. UTBILDNING Utbildningens längd På sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet är utbildningen på 180 poäng (3 år) för dem som har sjötid (matrosbehörighet/motormansbehörighet). Sökande som saknar sjötid kan studera 180 + 60 poäng (4 år) på sjökaptensprogrammet och 180+90 poäng(4,5 år) på sjöingenjörsprogrammet.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS UTLANDSSTUDIER Möjlighet finns att studera utomlands. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Sjöbefälsyrket är ett internationellt yrke och utbildningarna godkänns i internationellt, men måste godkännas av varje lands sjöfartsmyndighet.

Inriktningar & vidareutbildning Magisterutbildning sjöfart & logistik 40 p. Här kan du studera Chalmers , www.chalmers.se Sjöfartshögskolan i Kalmar, www.sb.hik.se SÄRSKILD BEHÖRIGHET Sjöfartshögkolan Kalmar Sjökapten 4-åriga Grundläggande behörighet samt Matematik B (Områdesbehörighet 7). Särskilt behörighetsvillkor för student som blir antagen: Giltigt läkarintyg för sjöfolk i befattning obegränsad fart, däck, säkerhetsbesättning Sjöingenjör 4 åriga Grundläggande behörighet samt Matematik B (Områdesbehörighet 7). Sökande ska ha giltigt läkarintyg för sjöfolk. Chalmers Sjökapten och Sjöingenjör Grundläggande behörighet Särskild behörighet Närliggande områdesbehörighet 7: Matematik C, Engelska A, Fysik A

www.saco.se/valjayrke

LÖN FÖRE SKATT Lönerna regleras genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 25 000 kr/ månad. Nettoutfallet blir dock högre än för motsvarande löner i land, genom det särskilda sjömansavdraget. Dessutom tillkommer diverse tillägg, bland annat beroende på förlängda arbetstider. Utöver lönen har de anställda fri kost och logi. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras med lika lång ledighet i land enligt ett särskilt avlösningssystem. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Fartygsbefälsförening, www.sfbf.se

171


A S

YRKEN A-Ö

SKOGSMÄSTARE naturvetare Du som vill studera skogliga frågor med en mer praktiskt inriktning kan studera till skogsmästare. Skogsmästare är också ekonomiskt kunniga problemlösare som arbetar både inom och utanför den traditionellt skogliga näringen. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Skogsmästare jobbar med planering, utredning, rådgivning, utbildning och råvaruanskaffning inom bland annat storskogsbruk, skogsägarförening, sågverk och skogsstyrelsen. Många har ledande befattning som till exempel distriktschef. Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både för svenska skogsföretag och för de som vill arbeta i u-land. Skogsmästare hittar också sin arbetsmarknad utanför den traditionella skogsbranschen, till exempel på transportföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare. Antalet yrkesaktiva skogsmästare är ca 1 000. UTBILDNING Studierna har en praktisk inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden utomhus och göra flera studieresor i Sverige. Utbildningen inleds med baskurser där du får lära dig verktygen för det kommande arbetet, till exempel GIS (Geografiska informationssystem). De två första åren läser du också obligatoriska kurser om skogsförvaltning, skogsteknik, ekonomi, ekologi, skogsskötsel och skogens värdekedja. Tredje året kan du välja att fördjupa dig inom ämnesområden som du tycker är

172

intressanta. Du läser då tillsammans med studenter vid SLU:s övriga studieorter. Det är också möjligt att läsa kurser vid andra universitet i Sverige eller utomlands. En förutsättning för att kunna genomföra utbildningen är att du kan röra dig i skog och mark. Utbildningens längd Tre år, 180 högskolepoäng. Inriktningar & vidareutbildning För utbildning på magister- och masternivå, se www.slu.se Affärsledarskap för den gröna sektorn är en ny vidareutbildning på 60 högskolepoäng som SLU ger på distans med vissa träffar och praktiska projekt. Den behandlar företagsekonomi, affärsmannaskap och ledarskap för den gröna sektorn. Minst ett års arbetslivserfarenhet krävs. Här kan du studera De två första åren läser du på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skinnskatteberg. Tredje året läser man programkurser på valfri studieort inom SLU. För mer information se www.slu.se Du kan också läsa till skogstekniker på Gammelkroppa (2 år, 120 högskolepoäng) och på SLU, se www.gammelkroppa.pp.se. Skoglig utbildning finns också på Linnéuniversitetet.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS SÄRSKILD BEHÖRIGHET Matematik B, naturkunskap B, samhällskunskap A (0mrådesbehörighet 15). Dessutom finns krav på skoglig yrkeserfarenhet och grundutbildning. För mer info se www. slu.se och www.gammelkroppa.pp.se. UTLANDSSTUDIER Se under Naturvetare och kontakta SLU för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Ja, se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Medianlön är 32 200 kr/mån, med ett spann mellan 26 300 kr/mån och 48 500 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

www.saco.se/valjayrke

SKOLLEDARE Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer, förskolechefer och andra med ledande befattningar inom skola och annan utbildning. Som chef för lärarna och övrig personal har skolledaren det övergripande ansvaret för verksamheten. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Skolledare kan ha olika titlar men gemensamt är chefsskapet och ledarfunktionen. Det handlar framförallt om att leda och coacha lärarna/förskollärarna i deras lärargärning men också att vara kvalitetsansvarig. Rektor har en central roll i genomförandet av det nationella utbildningsuppdraget men är också ansvarig för t.ex. arbetsmiljö och ekonomi. Skolledaryrket innebär också täta kontakter med såväl föräldrar som företrädare för det omgivande samhället. Idag finns totalt sett ca 8 500 skolledare som arbetar i den kommunala grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, eller i fristående skolor. Utöver detta finns ca 11 000 förskolechefer med ledaruppdrag. Även särskolan, specialskolan, sameskolan, landstingens utbildningsverksamhet, folkhögskolor, kommunala musikskolan mfl. har skolledare som leder verksamheten. En mindre grupp skolledare återfinns även inom arbetsmarknadsutbildning eller i större företag som bedriver egen utbildningsverksamhet. Skolchefer och utvecklingsledare inom den kommunala förvaltningen har ofta en bakgrund som skolledare. En annan möjlig karriärväg är tjänster på skolmyndigheter eller annan central statsförvaltning. Utbildningsledare eller liknande på universitet

173


A S

YRKEN A-Ö

eller högskola är ytterligare ett exempel på yrkesområden där skolledarbakgrund är värdefull.

tjänst som biträdande rektor och kan därefter gå vidare till en tjänst som rektor med totalansvar för en skola.

UTBILDNING De flesta skolledare har lärarutbildning/ SYV-utbildning i grunden och har arbetat ett antal år i dessa yrken innan de blev skolledare. Skolledarutbildning är en yrkesmässig vidareutbildning och sedan 15 mars 2010 är den obligatorisk för nyanställda rektorer. Det innebär att skolhuvudmannen är skyldig att låta sina rektorer genomgå det statliga rektorsprogrammet inom fyra år efter att rektorstjänsten tillträtts. Andra skolledare, som ex. biträdande rektorer och förskolechefer har också möjlighet att genomgå programmet men för dessa grupper är det inte obligatoriskt. Det statliga rektorsprogrammet är en treårig utbildning om totalt 30 högskolepoäng. Poängen är fördelade med 10 högskolepoäng vardera inom de tre delarna Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål och resultatstyrning samt Skolledarskap. Det är möjligt att kvalificera sig för skolledarbefattningar genom att på eget initiativ genomgå förberedande skolledarutbildning vid något lärosäte som erbjuder sådan utbildning. Även om lärarutbildning är den vanligaste bakgrunden är det ingen nödvändighet att vara lärarutbildad för att bli skolledare. Ledaregenskaper och pedagogisk insikt är de viktigaste egenskaperna. De flesta inleder skolledarkarriären med en

Här kan du studera På Skolverkets uppdrag anordnar följande högskolor Rektorsprogrammet: Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Örebro universitet i samverkan med Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna.

Hjälp oss att utvärdera Välja yrke och tävla om biobiljetter! Gå in på www.saco.se/valjayrkeutvardering

174

SÄRSKILD BEHÖRIGHET I Skollagen anges vissa behörighetskrav för den som utnämns till rektor. Där står att man ska ha pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Yrket är alltså öppet för personer med varierande utbildningsbakgrunder. Den obligatoriska befattningsutbildningen inom Rektorsprogrammet ligger på avancerad nivå, vilket innebär att de som söker förväntas ha en akademisk grundutbildning i botten. LÖN FÖRE SKATT Skolledarnas löner är individuella och varierar därför markant mellan arbetsgivare och mellan individer. Då rektorsutbildning är en befattningsutbildning som man genomgår efter att man tillträtt en rektorstjänst är det inte relevant att jämföra åldersgrupper med varandra lönemässigt. Lönerna varierar bl.a. beroende på skillnader i rektorsuppdragets omfattning men också på skolledarnas yrkeserfarenhet och personliga skicklighet. På www.saco.se/valjayrke hittar du förutom bokens innehåll också intervjuer, frågespalt och massor av bra tips.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS Rektorer har en ungefärlig lön på 36 000– 49 000 kr/mån. En biträdande rektors lön varierar mellan 33 000 och 45 000 kr/mån och en förskolechefs mellan 32 000 och 40 000 kr/mån. Musikledarna i Musikskolan har en ungefärlig lön på 32 000–41 000 kr/ mån. Lönen för skolchefer varierar mellan 45 000 och 64 000 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 Behovet av skolledare varierar i viss utsträckning med elevantalet men generellt sett är arbetsmarknaden för erfarna skolledare god. Medelåldern bland skolledare är relativt hög och pensionsavgångarna är stora. Det finns därmed goda möjligheter även för de som aspirerar på att bli rektorer att få ett första ledaruppdrag, kanske som biträdande rektor, som sedan kan leda vidare till en rektorsbefattning. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Skolledarförbund, www.skolledarna.se

SOCIONOM Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. Målet är att åstadkomma en förändring. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar. Socionomen har kunskaper om regelverk samt en förmåga att visa förståelse för den enskilde. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Om du är intresserad av samhället, sociala frågor och vill arbeta för att människor ska få bättre livsvillkor kanske socionomyrket passar dig. Som socionom möter du alla typer av människor i olika och ofta svåra skeden av livet. Att åstadkomma förändring i människors liv kräver kunskap om både människa och sociala strukturer. Därför behöver socionomen kunskaper om lagar, samhällsstrukturer samt en empatisk förmåga och förståelse för den enskilde individen. Socionomen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att man tar hänsyn till personers hela livssituation. Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen, som chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, som kurator på skola eller som kurator i hälso- och sjukvården. Många socionomer arbetar också med förebyggande socialt arbete, bland annat kring alkohol och narkotika i samarbete med polis, myndigheter eller organisationer. De kan även arbeta förebyggande med exempelvis unga nyblivna föräldrar. Socialsekreterare Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp

www.saco.se/valjayrke

175


A S och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. I tjänsten ingår att göra bedömningar om ekonomiska och terapeutiska behov hos klinter, ofta inom socialtjänsten. Andra exempel på arbetsuppgifter är förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor och familjerätt. Kurator Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen. Skolkuratorer är den enda yrkeskategori i skolan som har kompetens om psykosociala faktorer och den som ser eleven i hela sitt sociala sammanhang. Arbetet innebär att stötta och handleda skolans övriga personal, i elevvårdsarbetet med enskilda elever, grupper av elever samt deras föräldrar. Skolkuratorn har kontakten med andra myndigheter som t.ex. socialtjänsten. Socionomen/kuratorn i hälso- och sjukvårdens arbete innebär också att ha ett helhetsperspektiv där patienten ses i sitt sociala sammanhang. Stödsamtal och krisbearbetning med både patienter och anhöriga förekommer ofta. Vid kroniska sjukdomar har kuratorn längre kontakter. Stöd och handledning till den medicinskt utbildade personalen förekommer också. Behandlare Behandlare arbetar inom samtliga sektorer, ofta med syftet att möta människor i behov av stöd och råd för att bryta ett missbruk eller destruktivt beteendemönster. Behandlaren återfinns vanligtvis inom öppen- och

176

YRKEN A-Ö slutenvård, samt kriminalvården. Behandlare kan även ha beteendevetarutbildning (se Beteendevetare). Omsorgen Inom äldre- och handikappomsorgen arbetar socionomerna som biståndshandläggare, chefer och LSS-handläggare. Som chef har socionomen ansvar för att planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller i hemvård. Biståndshandläggare och LSS-handläggare gör framför allt utredningar och bedömningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade. I övrigt arbetar många socionomer som personalkonsulenter inom företagshälsovård och som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering. De är även verksamma som frivårdsinspektörer inom kriminalvården, som behandlingsassistenter och som psykoterapeuter. Som familjerådgivare arbetar ofta erfarna och vidareutbildade socionomer. Det har också blivit allt vanligare att forska eller starta eget företag samt arbeta inom ideell sektor, exempelvis Rädda Barnen. I dag finns ca 41 000 yrkesverksamma socionomer. UTBILDNING Socionomutbildningen innehåller bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. På flera orter kan man i dag utbilda sig till

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, personal och ledarskap, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även skolor som riktar in sig på etik och diakoni eller interkulturellt och internationellt arbete. Utbildningens längd Socionomutbildningen är en 3 ½ årig yrkesförberedande utbildning om 210hp som leder fram till en Socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta och läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år. Det gör det möjligt att sedan forska. Se mer på www.studera.nu Inriktningar & vidareutbildning Socionomer kan vidareutbilda sig till psykoterapeuter genom en påbyggnadsutbildning som anordnas både genom privata och statliga utbildningsanordnare. Vissa väljer att utbilda sig inom andra intresseområden som personalfrågor eller ledarskap. Socionomer kan efter tre år efter socionomexamen ansöka om auktorisation som är en kvalitetssäkring av arbetet. Auktorisationen utfärdas av Nämnden för Socionomauktorisation, www.socionomauktorisation.nu. Här kan du studera Institutioner för socialt arbete finns vid universiteten i Göteborg, Lund, Helsingborg, Växjö, Linköping, Uppsala, Östersund, Örebro, Stockholm, Umeå och Karlstad samt vid högskolorna i Jönköping, Gävle, Kalmar och Kristianstad. Socionomutbildningen innehåller en samhällsvetenskaplig grundkurs i det tvär-

www.saco.se/valjayrke

vetenskapliga ämnet socialt arbete, inklusive studiepraktik och fördjupande studier med valfria inriktningar. Det finns olika inriktningar på socionomutbildningen. Det kan vara inriktningar mot äldre och funktionshindrade, socialpedagogik, verksamhetsutveckling, mångkulturellt arbete eller interkulturellt och internationellt arbete. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande samt Matematik B, Samhällskunskap A. Områdesbehörighet 5. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Du kan bli motsvarande socionom i många länder i Europa. På Högskoleverket kan du få examensbeviset ekvivalerat till svenska förhållanden. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se ovan. LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (median) för nyexaminerade: 22 250 – 23 550 kr . Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 28 100 kr i privat sektor, 27 600kr i statlig sektor och 26 500 kr i kommunal sektor. Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 29 500kr i privat sektor, 28 900 i statlig sektor och 28 100kr i kommunal sektor. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbets-

177


A S marknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se/student

SPRÅKYRKEN Språkyrkena berör flera olika områden och arbetsuppgifter. Man kan t ex arbeta som översättare, tolk eller som professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Det bedrivs även en del språkvetenskapligforskning på högskolor och universitet runt om i Sverige. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Tolk Att arbeta som tolk innebär att man hjälper människor att förstå varandra när de träffas. Tolkar används i varierade situationer och med varierade uppdragsgivare. Det finns konferenstolkar som arbetar med konferenser på uppdrag av bl.a. EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Kontakttolkar arbetar framförallt med att hjälpa människor att förstå diverse situationer som kan uppstå, t ex på sjukhus, polisstationer, försäkringsbolag osv. Teckenspråkstolk Teckenspråkstolkar behövs i en rad olika

178

YRKEN A-Ö situationer där döva möter hörande. Det kan till exempel vara i mötet mellan döva och myndigheter, men även i dövas vardagliga kontakter. Arbetssituationen för teckenspråkstolkarna är mycket skiftande – från läkarbesök och begravningar till myndighetsmöten och konferenser. Det finns ca 500 teckenspråkstolkar i Sverige. Översättare Att arbeta som översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller ifrån olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur, tidningar, intyg, filmer men även med översättningar av hemsidor. Andra vanliga språkyrken: Retorikkonsult Arbetar mot företag, organisationer och privatpersoner för att utveckla deras skriftliga och muntliga kommunikation. Språkvårdare Jobbar för t ex dagstidningar, offentliga institutioner m fl med att bland annat översätta texter och information till lätt svenska. Språkvetare/språkforskare Språkvetare med en doktorsexamen arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Forskare analyserar och kritiskt granskar språkområdet. Datalingvister Arbetar bland annat med röststyrning i telefoner, att få datorer att förstå skrivna frågor.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS till 4 år, beroende på dina förkunskaper i teckenspråk. Universitetens översättarutbildningar berättigar inte till auktorisation som översättare. Privat sektor För att bli auktoriserad translator Det finns flera byråer i Sveriges som (översättare och tolk) krävs arbetar med att erbjuda diverse BRA ATT det att man blir godkänd på språktjänster till företag, KÄNNA TILL det prov som Kammarkolorganisationer och mynDet flesta facköversättare legiet håller. Proven hålls digheter. På en språkbyrå och auktoriserade översättare vår och höst men inte kan både översättare, är egna företagare, ensamma alltid för alla språk. Se tolkar, retorikkonsulter eller tillsammans med några www.kammarkollegiet. och språkgranskare andra. En del är anställda i större se för mer information. arbeta. översättningsbyråer. Några är anställda som översättare Utbildningens längd Egenföretagare i företag eller organiFör att arbeta som tolk och Många översättare och tolsationer. översättare bör du räkna med kar arbetar som frilansare på 2-4 år studier. uppdrag av både organisationer och företag. Uppdrag förmedlas bland annat via Inriktningar & vidareutbildning Exportrådet Språktjänst och via personliga Som översättare kan du specialisera dig på och professionella kontaktnät. översättningar inom specifika ämnesområden och då behöver man behärska fackterUTBILDNING minologin. Flera språkyrken kräver en kandidat eller magister/masterutbildning med språk som Här kan du studera huvudämne. Grunden för en översättarutSe www.studera.nu eller på bildning och en tolkutbildning är att man www.folkhogskola.nu har goda förkunskaper i språk, både inom det svenska språket och inom det språk man www.blitolk.nu tänkt specialisera sig inom. Det krävs oftast SÄRSKILD BEHÖRIGHET att man har tidigare språkstudier på univerÖversättar- och tolkutbildning kräver ofta sitetet eller motsvarande med sig när man tidigare högskolestudier i det språk du är söker till utbildningar. Översättarutbildintresserad av eller i annat relevant ämne. ningar finns på ett antal platser i Sverige. Se vad som gäller för den utbildning du är Tolkutbildningar finns på flera olika skolor, intresserad av. folkhögskolor och högskolor runt om i Kolla med respektive högskola/universiSverige. TÖI har det övergripande ansvaret tet eftersom variationer kan förekomma. för kontakttolkutbildningen. Utbildning till teckenspråkstolk ges vid ett antal folkhögskolor. Utbildningen omfattar upp Språksociologer/språkbeteendevetare Analyserar vittnesmål mm.

www.saco.se/valjayrke

179


A S UTLANDSSTUDIER De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. LÖN FÖRE SKATT Som tolk och översättare kan lönen variera mycket beroende på utbud och efterfrågan men också ämnesområdet som översättningen avser. Att arbeta som tolk och översättare inom EU:s institutioner ger ofta en väsentligt högre lön än jämförbara löner i Sverige. I Sverige var ingångslönen 2010 för nyexaminerade runt 20 000 kr/mån. Tio år efter examen ligger medianlönen på 32 000 kr/ mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många jobb som det finns utbildade). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Jobben finns, men det verkar ibland vara svårt för nyexaminerade att få in en fot på arbetsmarknaden. Utsikterna på arbetsmarknaden för utbildade inom språkyrken varierar även mycket beroende på val av ämnesområde och språk. Behovet av kvalificerade översättare och tolkar är stort. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK. Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation, www.dik.se

180

YRKEN A-Ö

STATISTIKER Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar. Vanliga arbetsuppgifter är att göra prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter. Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. Deras uppgift är då att föreslå lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställa, bearbeta och analysera resultaten av experimentet. Andra roller som statistiker har är demografer vilka arbetar med befolkningsprognoser samt aktuarier som i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar på till exempel hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar. Man kan även arbeta med biostatistik som är utveckling och tillämpning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi. Förutom matematiska och statistiska kunskaper behövs ibland också kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, kemi eller geografi. Det finns ett flertal utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Man kan läsa ett kandidat- eller masterprogram inom ämnet statistik som är mer generellt inriktat på ämnet alternativt ha en mer specifik inriktning som data eller matematisk analys. Läs mer om utbildningarna, antagningskrav och inriktning vid respektive universitet eller högskola och på www.studera.nu. Läs mer under matematiker.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Utbildningen till studie- och yrkesvägledare ger professionell kunskap för arbete med studie- och yrkesvägledning. Efter avslutad utbildning finns flera möjliga verksamhetsområden. Den främsta arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare finns inom utbildningsväsendet, till exempel grundskola, gymnasieskola, komvux, folkhögskola, högskola/ universitet. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Arbetet innebär många personkontakter med elever, föräldrar, lärare, skolledning och företrädare för arbetslivet. En viktig uppgift är att vägleda elever inför studieoch yrkesvalssituationer, enskilt och i grupp. I studie- och yrkesvägledares arbete ingår

även information och undervisning om bland annat utbildningsväsendet, arbetsliv och arbetsmarknad samt administrativa uppgifter i samband med praktik av olika slag. Andra uppgifter är att stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet. Studie- och yrkesvägledare deltar även i det skolutvecklings- och utvärderingsarbete som blir konsekvensen av en målstyrd skola. En viktig uppgift för studie- och yrkesvägledaren, framför allt på komvux, är att tillsammans med eleverna göra individuella studieplaner. Studie- och yrkesvägledaren kan också arbeta som skolledare, som studievägledare inom högskolan, i projektform inom vuxenutbildningen eller inom arbetsmarknadsområdet med till exempel arbetsförmedling. De kan även arbeta med utbildnings-,

Läs mer om oss på www.scb.se


A S

YRKEN A-Ö

personal- och rekryteringsfrågor inom offentlig och privat verksamhet. En ny möjlighet kan vara arbete inom konsultfirmor eller privata väglednings- och informationsföretag. UTBILDNING För närvarande gäller följande: Utbildning till studie- och yrkesvägledare anordnas vid universitetet i Umeå, Malmö högskola och Stockholms universitet. Utbildningen omfattar 180 hp och innehåller samhällsoch beteendevetenskapliga ämnesstudier varvade med praktik. Efter avslutad utbildning erhålls en yrkesexamen i studie- och yrkesvägledning. Beroende av studier kan man även erhålla fil kand-examen eller forskarbehörighet. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 6 med undantag för Engelska B. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER I många länder finns motsvarande utbildningar, men det varierar mellan länder och universitet. Många universitet och högskolor i Sverige har också utbyte med utländska universitet, vilket innebär att man kan läsa en eller flera terminer utomlands. Högskoleverket i Sverige kan översätta examensbeviset till svenska förhållanden. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Utbildningen är inte direkt överförbar till ett annat land.

182

Varje land avgör om eller i vilken utsträckning komplettering krävs. Givetvis är språkkunskaper också viktiga i sammanhanget, samt möjligheten att få examensbeviset översatt till exempelvis engelska. För mer information, www.hsv.se (Högskoleverket) LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för en nyexaminerad studieoch yrkesvägledare ligger kring 23 000 kr/ mån (skattning 2011). Efter 10 år i yrket (35 års ålder) ligger lönen kring 25 000 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Lärarnas Riksförbund, www.lr.se.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS

SYSTEMVETARE Alla verksamheter behöver IT-kunnig personal, för utveckling, utbildning, inköp, försäljning och drift av säkra datasystem. Systemvetare är en yrkeskår med framtiden för sig och som sällan står stilla. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Systemvetaren fungerar som länk mellan datorer, teknik, människor, organisationer och samhälle. Alla arbetsmarknadssektorer och branscher efterfrågar systemvetare. Vanliga arbetsuppgifter är utveckling av datasystem, programmering, datadrift, inköp och underhåll av system, utbildning för användare, projektledning, försäljning, strategisk planering av ett företags eller organisations behov av IT-stöd, driftsäkerhet och skydd av information. Som systemvetare bör du hålla ögonen öppna för förändringar. Vilka nya ITlösningar finns det? Vilka produkter och funktioner efterfrågas och vilka programmeringsspråk är på gång? När man är verksam i en bransch som utvecklas så snabbt som IT gäller det att följa med och vara beredd att förändra och utveckla sina kunskaper. Många systemvetare arbetar som konsulter, vilket innebär att de arbetar på uppdrag åt olika kunder och ofta i projektform. Projekten kan pågå i allt från några dagar till flera år. Du kan också arbeta som ITansvarig inom en verksamhet. Det finns flera olika roller och funktioner du kan ha. Många har flera av dem i sin tjänst, medan andra har en inriktning. Några exempel:

www.saco.se/valjayrke

Databasspecialister Vissa specialiserar sig på att bygga upp och förvalta databaser, som hanterar stora mängder med information, såsom artikelarkiv, kundregister och olika former av statistisk data. Datasäkerhetsansvariga Alla verksamheter med större IT-stöd är beroende av datasäkerhet. Den som arbetar med det gör analyser av vilka risker informationen i datasystemen är utsatta för och tar fram lämpliga säkerhetslösningar för behörighet, skydd mot dataintrång, backup av data och liknande. IT-samordnare Den som har helhetsansvaret för IT kallas ibland IT-samordnare. En sådan ansvarar för att tillfredsställa behovet av IT-stöd, att uppgradera programvaror och vid behov ta fram nya system, antingen genom att själv skapa det eller köpa in det, samt att se till att utrustning i form av datorer och mjukvara finns. Andra kallas IT-strateger och har fokus på behovet framöver. IT-strategen gör analyser av behovet av teknik och planerar långsiktigt för verksamhetens utveckling. Nätverksspecialister För att koppla samman datorer krävs fungerande nätverk. För att skapa sådana och upprätthålla kommunikationen mellan dem behövs systemvetare som är specialiserade på datanätverk. Programmerare De systemvetare som främst arbetar med programmering bygger själva systemen, genom att ge datorer, mobiltelefoner, pro-

183


A S

YRKEN A-Ö

gramvaror och webbplatser de kommandon som behövs för att systemet ska göra det som beställaren önskar. Många programmerare är specialiserade på ett eller några programmeringsspråk. Vanligen arbetar man också med övriga delar av systemutvecklingen, relativt få arbetar endast med programmering.

utbildning på grundnivå och på så sätt få en gedigen matematisk grund (se under datavetare). Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Läs mer på www.studera.nu.

Systemutvecklare Systemutvecklare skapar och förvaltar datorsystem och applikationer för olika ändamål. Det kan vara allt från ekonomisk redovisning och system för orderhantering till industriproduktion eller flygledning. Systemutvecklaren deltar i hela eller delar av processen när ett nytt system ska tas fram. Det innebär att analysera vilka behov som finns, komma fram till en fungerande lösning, designa, programmera och testa systemet samt utbilda användarna. Sammanfattningsvis kan man säga att systemutvecklaren fungerar som en tolk mellan användarna och den tekniska lösningen.

Inriktningar & vidareutbildning Inom systemvetenskaplig utbildning eller informatik blandas teknik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Utbildningsprogrammen innehåller ofta statistik, företagsekonomi, pedagogik och matematik. Vad de kallas och vilka ämnen, kombinationer och inriktningar som finns varierar mellan lärosätena. De första åren innehåller vanligtvis ett basblock, och sedan kan du välja mellan ett antal inriktningar och kurser. Vanliga inriktningar är informationssystem, ITmanagement, säkerhetsinformatik, programvaruteknik, interaktivitet och design, kravhantering, verksamhetsutveckling och modellering. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Webbmaster Som webbmaster sköter man om externa webbplatser och interna så kallade intranät och liknande, genom att ansvara för att servrar fungerar, att hålla reda på informationslänkar, skapa och publicera webbsidor, funktioner och applikationer som användarna efterfrågar. UTBILDNING Utbildningens längd En systemvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Ett annat alternativ är att läsa en datavetenskaplig

184

Här kan du studera De flesta högskolor och universitet erbjuder systemvetenskapliga utbildningar: Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad, Högskolan

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Systemvetare har en internationellt gångbar utbildning och därmed en stor internationell arbetsmarknad, såväl i svenska företag och organisationer utomlands som i multinationella företag och andra internationella organisationer. Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

på Gotland, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Läs mer på respektive högskolas webbplats och på www.studera.nu. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Kraven på särskild behörighet varierar beroende av inriktning. Mer information hittar du i lokala föreskrifter och på studera.nu. UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Adresslista finner du längst bak i boken.

www.saco.se/valjayrke

LÖN FÖRE SKATT Ingångslön för personer med examen 2010 ligger i spannet 23 000-28 000 kr med en median på 25 5000 kr. Lönen vid 35 års ålder ca 10 år efter examen och beräknat på de som tog examen 2001 ligger i spannet 32 000-42 000 kr med en median på 36 000 kr. Lönen vid 45 års ålder ca 20 år efter examen, beräknat på de som tog examen 19861990 ligger i spannet 35 000-47 500 kr med en median på 40 500 kr. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag är det balans på arbetsmarknaden. Det finns ungefär lika många jobb som utbildade. För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Jusek, www.jusek.se/student Naturvetarna, www.naturvetarna.se

185


A S

YRKEN A-Ö

SÄLJARE Säljare är ett utåtriktat arbete som erbjuder många olika karriärvägar. För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta på ett resultatfokuserat sätt och vara bra på att känna av andra människors behov och önskemål. Det finns olika typer av säljarjobb. Om man jobbar på ett tillverkande företag säljer man varor till återförsäljare, detaljhandel eller till andra industriföretag. Denna typ av försäljning handlar om försäljning mellan företag och handlar ofta om att skapa långsiktiga affärsrelationer. Det är ofta stora pengar och komplexa problemlösningar inblandade både för kunden och för det säljande företaget. En säljare behöver goda fackkunskaper om sin egen bransch och marknad. Du följer utvecklingen inom ditt område och känner till konkurrenternas varor och tjänster. Arbetar du t ex med industriell försäljning (rådgivande säljare av lösningar/system) bör du vara insatt inom detta område, jobbar du inom IT-försäljning gäller det att kunna data- och kommunikationsfrågor osv. En trend idag är att du jobbar med försäljning snarare än som säljare. Hela företaget som du jobbar på är ofta involverat i det som säljaren åstadkommer vilket innebär många kontakter för dig både utåt mot kunder och inåt på det egna företaget. Säljarens roll är ofta att ta ansvar för affärsuppgörelsen från början till slut och dessutom följa upp och försöka hitta nya affärsmöjligheter hos den aktuella kunden. Som utesäljare åker man ut till kunderna för att sälja sina produkter eller tjänster. Det

186

handlar mycket om att lyssna av kundens behov och försöka hitta lämpliga affärslösningar utifrån detta. Som säljare ansvara du ofta för hela ledet – allt ifrån beställning till leverans och uppföljning. Utesäljare har ofta oregelbundna arbetstider och reser mycket i tjänsten. Som utesäljare kan du jobba som Account Manager, Key Account Manager, Area Sales Manager, Region/kundansvarig eller Projektledare inom försäljning och marknad. Gemensamt för samtliga titlar är att jobbet bygger på ett långsiktigt och strategiskt arbete där syftet är att skapa en bra affärsrelation på lång sikt – affärer görs mellan människor som litar på varandra. Jobbet innebär oftast att man har ansvar för den löpande kontakten med ett antal kunder, både nya och befintliga. Man utgår ifrån kundens behov och hur dessa kan tillgodoses med hjälp av de produkter och tjänster som det egna företaget erbjuder. En innesäljare har kontakt med kunderna från sitt kontor. Man tar emot beställningar och säljer produkter och tjänster över telefon och e-post men jobbar även med att ta emot klagomål, ge råd och service.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-Ö AS Vissa innesäljare bevakar också leveranser, administrerar transporter och gör fakturaunderlag. Viktiga personliga egenskaper hos en säljare är god social kompetens och förmåga att lyssna och kunna omvandla kundens behov i lösningar som företaget man jobbar på kan erbjuda. Säljaryrket är brett och arbetsuppgifterna för olika typer av säljare kräver olika utbildningsnivåer. En förutsättning för att bli en bra säljare är att ha ingående fackkunskaper inom den bransch där man ska jobba. För att bli en bra säljare krävs kunskap inom ledarskap, företagsekonomi, marknadsföring, psykologi, inköp och organisation. Många som jobbar med försäljning har en ekonomisk utbildning. För att få jobb som säljare inom IT-sektorn måste man ofta ha teknisk bakgrund, till exempel en civilingenjörutbildning. Ofta efterfrågas en kombination av teknisk och ekonomisk utbildning och kunskaper inom marknadsföring och beteendevetenskap är ofta meriterande. Det finns idag ett flertal säljutbildningar med olika inriktning. Du kan studera till säljare både inom ramen för högskola/universitet och via yrkeshögskola. Det finns flera olika YH-utbildningar (yrkeshögskoleutbildningar) med inriktning mot bland annat försäljning, internationell försäljning, marknadsföring och Account Management. Vanliga utbildningar är: Civilekonom/ Ekonom, Civilingenjör och Högskoleingenjör. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera.nu samt om yrkesutbildningar och YH-utbildningar på www.yhmyndigheten.se.

www.saco.se/valjayrke

TANDHYGIENIST Tandhygienister arbetar både förebyggande och med sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan på barn och vuxna patienter. Tandhygienistyrket är ett självständigt arbete med patientbehandling, man kan vara anställd inom folktandvården, hos privatpraktiserande tandläkare, på specialistklink, vid sjukhus eller vid högskola med tandvårdsutbildning. Tandhygienister kan även arbeta som egna företagare med egen mottagning/klinik. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Tandhygienister har en hälsoinriktad yrkesprofil där information om förebyggande åtgärder som munhygien, tobak och kost ges både individuellt och till grupper, tandhygienister arbetar också med sjukdomsbehandlande åtgärder inom karies och parodontit sjukdomarna. I patientbehandling ingår bland annat undersökning, saliv- och bakterietester, kostutredning, röntgen, avlägsnande av tandsten och andra beläggningar samt fyllnadsöverskott, puts och polering samt fluorbehandling. Tandhygienister har receptförskrivningsrätt inom sitt verksamhetsområde. Journal förs över iakttagelser och åtgärder. Tandhygienister kan vara anställda på folktandvårdsklinik eller specialistklinik – oralkirurgi, ortodonti (tandreglering), parodontologi (tandlossning), pedodonti (barntandvård) – hos privatpraktiserande tandläkare, vid sjukhus eller vid högskolor med tandvårdsutbildningar. Tandhygienister kan även arbeta som egna företagare med egen mottagning/klinik. De första tandhygienisterna utbildades

187


A T

YRKEN A-Ö

missbruk. Studier omfattande 1968 och idag finns det drygt 180 hp leder till kandidatexa3 500 yrkesverksamma BRA ATT men. tandhygienister i SveKÄNNA TILL rige. TandhygienisTandhygienister ansvarar för ett Här kan du studera ter kan även arbeta brett arbetsfält och arbetar självstänTandhygienistutbildsom produktspedigt. Du bör tycka om att arbeta med ning finns i Götecialist/säljare människor både barn, ungdomar, vuxna och äldre individer i privat och offentlig borg, Jönköping, för dentalbolag, verksamhet. Arbetet är omväxlande med Karlstad (distans), som chef/arbetspraktisk/klinisk patientbehandling samt Kristianstad, Malmö, ledare på tandinformations- och utbildningsverkStockholm (Karovårdskliniker, samhet inom hälso- och sjukvården. linska Institutet) och dentalbolag och Tandhygienister samarbetar Umeå. läkemedelsföretag. ofta med andra personalMer information på grupper. www.studera.nu UTBILDNING Tandhygienistprogrammet ger SÄRSKILD BEHÖRIGHET 180 högskolepoäng. Grundläggande samt Matematik B, NaturTandhygienistprogrammets huvudämne kunskap B, Samhällskunskap A. (Biologi är oral hälsa, ett ämne med betoning på A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunförebyggande och hälsofrämjande munhälskap A+B). Områdesbehörighet 16. soarbete. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. Inriktningar & vidareutbildning Studenten ges möjlighet att utveckla teoreUTLANDSSTUDIER tisk och klinisk kompetens i förebyggande Det brukar finnas möjlighet till utbyte med munhälsovård. andra länder när du studerar på grundnivå. I utbildningen ingår grundläggande bioKontakta det lärosäte du vill läsa vid för logiska, medicinska ämnen, samhälls- och mer information. Se adresslista längst bak beteendevetenskap samt oral hälsa som är i boken. utbildningens huvudämne. Dessa kunskapsområden omsätts i Blir din svenska utbildning giltig den kliniska tillämpningen, det vill säga internationellt och tvärtom? patientbehandling. Studieformen är normal/heltid. Del av studietiden kan förläggas Arbetsmarknaden för tandhygienister är inte begränsad endast till Sverige. Den utomlands. Under det tredje året läggs tonvikten vid en fördjupning av oral hälsa; barn svenska tandhygienistutbildningen är godkänd inom EU/EES-området och omfattas och äldretandvård, uppsökande verksamhet av de generella kraven för vårdyrken där. för äldre och/eller funktionshindrade och fördjupade studier i ett vetenskapligt arbetssätt samt tobak, legala och illegala

188

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖT A

TANDLÄKARE Som tandläkare kombinerar du dina teoretiska kunskaper och ditt praktiska handlag i ett vårdyrke med inbyggd roll som teamledare.

LÖN FÖRE SKATT Ingångslön (median) för nyexaminerade: 21 000 kr/månad. Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 26 000 kr/månad. Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 29 000 kr/månad. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA SRAT, www.srat.se Mer info: Sveriges Tandhygienistförening, STHF, www.tandhygienistforening.se

www.saco.se/valjayrke

VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Tandläkaren utreder, förebygger och behandlar sjukdomar och skador i munhålan och det övriga käksystemet. Som tandläkare undersöker du patienterna, ställer diagnos, bestämmer vilken behandling som måste utföras och ansvarar för att behandlingen blir genomförd. Denna kan bestå av allt från förebyggande åtgärder till omfattande och avancerade operativa ingrepp. Som tandläkare leder du arbetet i tandvårdsteamet och har ett nära samarbete med den övriga personalen i tandvårdsgruppen. Det är viktigt att du har en känsla för teamet och är bra på att samarbeta. Som tandläkare kan du välja att arbeta som privattandläkare, och då vara egen företagare eller anställd, eller att jobba inom den offentliga vården som anställd på en folktandvårdsklinik. Du kan också arbeta som lärare, forskare eller vidareutbilda dig till specialist. I dag finns det ca 7 400 tandläkare sysselsatta i den svenska tandvården, ungefär 830 av dessa har vidareutbildat sig till specialist UTBILDNING Program: Tandläkarprogrammet finns på fyra orter. Som tandläkarstudent får du redan tidigt kontakt med praktisk tandvård genom övningar på skolans tandläkarklinik och besök på tandläkarpraktiker. Så småningom träffar du dina första egna patienter. I början gäller patientarbetet undersökning, inklusive röntgenbildtag-

189


A T

YRKEN A-Ö

utveckling som sker inom tandvården är ning, diagnostik och instruktion i munkontinuerlig fortbildning viktig. Sveriges hygien. Successivt blir behandlingen mer Tandläkarförbund har ett brett urval kurser avancerad. som förbundet årligen erbjuder tandläkare Den teoretiska grunden i utbildningen och övriga tandvårdsteamet. innebär kunskap om biologiska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikHär kan du studera robiologi samt anatomi och Tandläkare utbildas på fyra funktionen av kroppens BRA ATT orter; vid Göteborgs organ. Den allmänmeKÄNNA TILL universitet, Karolinska dicinska grunden Den vård som tandläkaren Institutet i Stockholm, innebär kunskap om utför är avancerad ur både teknisk Malmö högskola och patologi (sjukdomsoch allmänmedicinsk synvinkel. Tandläkaryrket ställer stora krav på perUmeå universitet. lära), medicin och sonligt engagemang, intresse för mänKontakta högskolan/ farmakologi (läran niskor och det krävs att man har en universitetet direkt om mediciner och utpräglad känsla för service och kvaför att få aktuell inforderas verkningssätt). litet. Som tandläkare leder och mation om antagning. Som stöd för patiensamarbetar man med hela Du kan också läsa mer på tomhändertagandet tandvårdsteamet. Högskoleverkets webbplats ingår även utbildning i www.studera.nu. bl.a. etik, kommunikation och teamarbete. SÄRSKILD BEHÖRIGHET Studieplan och studiesätt skiljer sig melMa D, Fy B, Ke B och Bi B med lägst betyget lan studieorterna och du rekommenderas Godkänd/3. därför att ta direktkontakt med de olika fakulteterna/institutionerna. Utbildningens längd är 300 hp (motsvarar UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med 5 års heltidsstudier). andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för Inriktningar & vidareutbildning mer information. Se adresslista längst bak Efter legitimation och två års kliniskt i boken. arbete har du möjlighet att utbilda dig till specialist. Det finns åtta specialiteter inom Blir din svenska utbildning giltig tandvården; ortodonti – tandreglering, internationellt och tvärtom? pedodonti – barntandvård, oral protetik – Den svenska tandläkarutbildningen är godproteser med mera, käkkirurgi, endodonti känd inom EU/EES vilket gör att arbets– rotbehandling, parodontologi – tandlossmarknaden inte bara finns i Sverige. ningssjukdomar, bettfysiologi – besvär från käkleder och/eller tuggmuskulatur och LÖN FÖRE SKATT odontologisk radiologi. För att man som tandläkare ska kunna följa med i den snabba För den nylegitimerade allmäntandläkaren

190

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖT A med anställning inom folktandvården varierar lönen mellan 29 000 och 35 000 kr/ mån. Medianlönen vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen) ligger på ca 38 000 kr/mån. Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör. För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister eller klinikchefer) varierar lönerna mellan 45 000 och 62 000 kr/mån. Lönen för tandläkare vid 45 år (ca 20 år efter examen) ligger mellan 40 000 – 67 000 kr/mån beroende på val av karriär (lägre för distriktstandläkare, högre för specialist eller klinikchef). Arbetet som privattandläkare innebär att tandläkaren är egen företagare med de särskilda krav och förutsättningar som detta medför. Inkomsterna för privattandläkarna är därför mycket varierande. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade). Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Sveriges Tandläkarförbund, www.tandlakarforbundet.se

www.saco.se/valjayrke

TRAFIKFLYGARE/PILOT En trafikflygare är en pilot med CPL-certifikat (behörighet att flyga kommersiellt) som i den civila luftfarten planerar och genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag. Att vara trafikflygare innebär mycket mer än att flyga flygplan. Förutom att flyga tar piloten inför flygningen fram färdplan, genomför kontroll före flygning vilket innefattar inspektion av flygplankroppen, instrument, system, roderytor kontroll av relevant väder med mera. Under flygning och inför landning genomförs kontinuerligt övervakning av systemen där checklistan är ett viktigt hjälpmedel. Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kapten som ytterst har bestämmanderätt över luftfartyget och ansvar att flygningen genomförs på ett säkert sätt, dock är det alltid ett samarbete mellan kapten och styrman. Piloter måste ha arbetat ett visst antal år och erhållit viss flygerfarenhet som styrman innan de har möjlighet att bli kapten. Styrmans uppgift är att backa upp kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet; den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, medan den andre flyger. Kraven på trafikflygare är under ständig utveckling. Nya flygplansmodeller tas i bruk och ny teknik för navigering införs, vilket gör att kraven på trafikflygarens tekniska kompetens ökar. Det blir också allt trängre i luftrummet vilket innebär en allt

191


A T mer detaljerad reglering av flygandet som också ställer nya krav på trafikflygaren. UTBILDNING Situationen runt grundläggande flygutbildning i Sverige är i dag oklar. Det finns politiska beslut på att all sådan (TFHS trafikflygarprogram och den utbildning som finns på gymnasienivå i Västerås och Arvidsjaur) ska läggas in i Yrkeshögskolan. Tidplanen för detta är dock inte klar i dagsläget, inte heller vilken/vilka flygskolor i Sverige som kommer att bli utbildningsanordnare med YH som huvudman. Håll dig därför uppdaterad via YH-myndigheten. Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare. Det är även möjligt att utbilda sig till trafikflygare utomlands. Som trafikflygare kan man ha olika nivåer av behörighet. Flygskolornas utbildningar till dessa behörighetsnivåer varierar. Kontrollera alltid att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav. Viktigt är också att ta kontakt med skolorna för att få detaljerad och aktuell information.

TRÄDGÅRDSINGENJÖR naturvetare Har du gröna fingrar? Är du intresserad av marknadsföring? Gillar du att planera inredning i småskaliga trädgårdar? En trädgårdsingenjör har bred kunskap om odling, produktutveckling, kvalitet och växtanvändning. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Snyggt designade vinterträdgårdar, odling av köldtåliga perenner eller marknadsföring av svenskodlade äpplen – en

192

YRKEN A-Ö trädgårdsingenjör kan vara hjärnan bakom många olika verksamheter inom trädgårdssektorn. Designinriktningen leder till trädgårdsdesigner och innebär arbete med inredning av småskaliga miljöer inomoch utomhus. Marknadsinriktningen går djupare in på konsumenternas attityder och beteende samt produkternas kvalitet, hantering och innehåll av bioaktiva ämnen. Arbetsgivare är ofta dagligvarubutiker som Konsum och ICA, grossister för frukt och grönt, producentorganisationer samt eget företagande. Odlingsinriktningen, är för blivande yrkesodlare, trädgårdsmästare och egenföretagare, d.v.s. för dem som kommer att förse marknaden med svenskodlad frukt och grönt och prydnadsväxter. Trädgårdsingenjörer kan vara yrkesverksamma inom produktion, handel och kunskapsförmedling. Naturvetarna räknar med att det finns ca 500 yrkesverksamma personer som är trädgårdsingenjörer eller har liknande kompetens. UTBILDNING Redan när du ansöker till trädgårdsingenjör väljer du inriktning (odling, marknad eller design). Utbildningen börjar med en grundkurs som introducerar ämnet hortikultur (trädgårdsodling) och där ingår växtbiologi, kemi och marklära. Sedan läser du en kurs i ekonomi innan du läser den första kursen inom den inriktning du anmälde dig till: Odling, Marknad eller Design. Alla inriktningarna läser även grundkurser i växtskydd och affärsplanering. Oavsett inriktning vinner du på att ha arbetat praktiskt med odling eller försäljning av trädgårdsprodukter innan du börjar läsa. Liknande utbildningar är:

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖT 4 Trädgårdsmästarprogrammet på Gävle högskola, Ockelbo, se www.hig.se. 4 Trädgårdens hantverk och design, Göteborgs universitet, Mariestad, se www.conservation.gu.se/utbildning. Utbildningens längd Utbildningen leder till en kandidatexamen i biologi eller trädgårdsvetenskap och omfattar 3 år, 180 högskolepoäng. Mer info se www.slu.se Inriktningar & vidareutbildning Trädgårdsingenjör – odling ger insikt i olika odlingsmetoder, skötselåtgärder och hur man förebygger växtskyddsproblem som sjukdomar och skadegörare. Du tittar även på hur olika trädgårdsväxter reagerar på odlingsförhållanden som jord, klimat, vatten och miljöförändringar. Trädgårdsingenjör – marknad går djupare in på ekonomi, marknadsföring, och konsumenters attityder och beteende. Kunskaper om produktkvalitet, både yttre, estetiska samt inre egenskaper, som är viktiga för att ge hälsosam mat. Du får insikt i produktutveckling och hantering av frukt, grönsaker och prydnadsväxter efter skörd. Trädgårdsingenjör – design handlar om att formge och gestalta trädgårdsrum. Kunskapen om materialen, både växter och andra material, är en viktig del av utbildningen.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET Matematik B, naturkunskap B, samhällskunskap A (områdesbehörighet 15). För inriktningen mot design görs ett antagningsprov. Se www.slu.se för mer information. UTLANDSSTUDIER Kontakta SLU för mer information. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Medianlön är 29 900 kr/mån, med ett spann mellan 23 100 kr/mån och 41 000 kr/mån. ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke i vår rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA Naturvetarna, www.naturvetarna.se

Här kan du studera SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se. Har du frågor, skriv till studievagled@alnarp. slu.se.

www.saco.se/valjayrke

193


T TURISMYRKEN Inom turismnäringen finns många olika branscher med skilda arbetsuppgifter. Rekrytering till kvalificerade befattningar sker, förutom från turismutbildningarna, bland personer med olika utbildningsbakgrund (ekonomer, informatörer, kultur- och samhällsvetare med flera). VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Inom privat sektor omfattar turismnäringen företag inom hotell och restaurangbranschen, konferensanläggningar, stugbyar och campingplatser, temaparker, aktivitetsföretag med mera. Dessutom finns hela resebranschen med trafikföretag, resebyråer, researrangörer etc. Inom den offentliga sektorn finns institutioner och myndigheter som arbetar med att främja turismen på olika nivåer i samhället. Inom utbildnings och konsultområdet finns också arbetsuppgifter för turismtjänstemän. Arbetsuppgifterna kan omfatta ekonomi, planering, produktutveckling, marknadsföring, försäljning och strategisk områdes- och företagsutveckling i turistorganisationer. Den privata turismsektorn domineras av mindre företag och den anställde får ofta ta ansvar för många olika arbetsuppgifter. UTBILDNING Specifika turisminriktade program finns vid ett antal högskolor och universitet. Utbildningens längd Utbildningen tar tre till fem år (180 till 300 hp) beroende på inriktning och fördjupning. Läs mer om utbildningarna på www.stu-

194

YRKEN A-Ö dera.nu för ytterligare information. Här kan du studera Se www.studera.nu SÄRSKILD BEHÖRIGHET Ofta krävs enbart grundläggande behörighet men vissa utbildningar har högre krav. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma! UTLANDSSTUDIER Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Det är beroende på vilken inriktning på utbildningen man har. I en turismutbildning kretsar dock mycket av studierna kring ett nationellt studium. Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information. LÖN FÖRE SKATT Ingångslönen för nyexaminerade inom turism under 2010 ligger mellan 23 000 och 25 000 kr/mån. Efter 10 år som yrkesverksam ligger medianlönen på 35 000 kr/mån.

www.saco.se/valjayrke


YRKEN A-ÖT ARBETSMARKNADEN 2011 Det är svårt att bedöma arbetsmarknadsläget för turismtjänstemän, eftersom de arbetar inom flera vitt skilda branscher. Just nu är det ganska kärvt för nyexaminerade att få kvalificerade jobb. Inom resebyråbranschen, till exempel, finns färre tjänster än antalet kvalificerade sökande. SACOFÖRBUND OCH KÄLLA DIK, Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. www.dik.se Jusek, www.jusek.se

VETERINÄR Veterinärer arbetar främst med djursjukvård, förebyggande djurhälsovård och livsmedelshygien. Dessutom finns ett stort antal veterinärer sysselsatta med forskning, utbildning eller laboratoriearbete. VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA Djursjukvården vad gäller jordbrukets djur sköts av ca två tredjedelar statligt anställda distriktsveterinärer och ca en tredjedel egenföretagare. Vård av sällskapsdjur och sporthästar bedrivs av veterinärer anställda vid djursjukhus i statlig och privat regi eller i egen praktik. Veterinärer anställda vid husdjurs- och slakteriföreningar arbetar med bland annat förebyggande djurhälsovård.

www.saco.se/valjayrke

Veterinärer som arbetar med livsmedelskontroll, finns främst på slakterier som statligt anställda officiella veterinärer och de har där ansvaret för bland annat köttkontroll och hygien. Ett fåtal veterinärer arbetar som stadsveterinärer. De är kommunalt anställda experter som biträder kommunernas hälsovårdsmyndigheter i livsmedelshygieniska frågor och djurskyddsfrågor. Inom läkemedels- och livsmedelsindustrier och vid vissa laboratorier arbetar också veterinärer. De är i regel sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete. Veterinärer som arbetar vid lantbrukuniversitetet sysslar främst med undervisning och forskning inom områden knutna till djursjukvård och livsmedelshygien. Administrativt verksamma veterinärer finns inom flera statliga myndigheter. I varje län finns minst en länsveterinär som ansvarar för bland annat livsmedelskontroll och djurskydd och har tillsyn över veterinärverksamheten i länet. Antalet yrkesverksamma veterinärer är i dag ca 2 500. UTBILDNING Utbildningens längd Utbildningen omfattar 220 p (5,5 år). Studiegången är bunden under fem år. Den sista terminen innehåller examensarbete och selektiv fördjupning. Inriktningar & vidareutbildning Kurser och specialistutbildningar arrangeras av Sveriges Veterinärför-

195


V

YRKEN A-Ö

bund och Sveriges lantbruksuniversitet. Förutom dessa finns ett stort antal olika kursgivare.

ARBETSMARKNADEN 2011 För nyexaminerade: I dag råder det i stort sett balans på arbetskraft (det finns ungefär lika många jobb som det finns utbildade). Här kan du studera För erfarna: I dag råder det viss brist på Veterinärer utbildas vid Sveriges lantbruksarbetskraft (det finns fler jobb än det universitet i Uppsala. finns utbildade). Du kan läsa om hur vi bedöSÄRSKILD BEHÖRIGHET BRA ATT mer att arbetsmarknaden ser Grundläggande samt Biologi KÄNNA TILL ut om 5 år på www.saco.se/valB, Fysik B, Kemi B, Matematik Jourtjänstgöring kan jayrke i vår rapport ”FramtidsD (områdesbehörighet 13). ingå i arbetet. Du bör utsikter” som släpps med nya inte vara allergisk prognoser i slutet av november. UTLANDSSTUDIER mot djur. Om du genomgått en veterinärSACOFÖRBUND OCH KÄLLA utbildning i något EU-land kan du Sveriges Veterinärförbund, www.svf.se arbeta som veterinär inom hela EU-området. Utbildning utanför EU prövas i varje enskilt fall och medför i regel tilläggsutbildning av varierande längd. Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom? Utbildningarna prövas utifrån gällande regelsystem. Jämför ovan. LÖN FÖRE SKATT Veterinärernas inkomst varierar bland annat beroende på inom vilket veterinärt arbetsområde de arbetar. En vanlig ingångslön är 28 000–32 000 kr/ mån.

Besök oss på Facebook!

Där hittar du nyheter som är intressanta för alla som funderar på att plugga vidare och roliga tävlingar! 196

www.saco.se/valjayrke


Frida Dennis Masoomeh Sandra Jasmina Marcus Frida Elif-Leyla Dennis Masoomeh Sandra Jasmina Dennis Marcus Jasmina Frida Elif-Leyla Marcus Frida Masoomeh Masoomeh Sandra Sandra Elif-Leyla Elif-Leyla Sadia

Sadia Sadia Vem bor i Lund, vem i Göreborg, vem i Uppsala, vem i

Västerås och vilka pluggar utomlands? Vem pluggar till Civilingenjör, vem Globala studier och vem läser Jurik och vem tar ett sabbatsår?

Vem bor i Lund, vem i Göreborg, vem i Uppsala, vem i Västerås och vilka pluggar utomlands? Vem pluggar till Civilingenjör, vem Globala läser Jurik På Väljayrkebloggen får dustudier svaret. och Våravem bloggare som och tarhar ett gjort sabbatsår? somvem redan sitt val och pluggat ett tag har många bra tips för dig som tar studenten snart. Vem bor i Lund, vem i Göreborg, vem i Uppsala, vem i Västerås och vilka pluggar utomlands? Vem pluggar till Vem Vem bor bor ii Lund, Lund, vem vem iiGöteborg, Göreborg, vem vem iiUppsala, Uppsala, vem vemii Civilingenjör, vem Globala studier och vem läser Jurik På Väljayrkebloggen får duutomlands? svaret. VåraVem bloggare somtill Västerås och vilka vilka pluggar pluggar pluggar Västerås och utomlands? Vem pluggar till och vem tarhar ett gjort sabbatsår? som redan sitt val och pluggat ett tag har många Civilingenjör, vem Globala studier och vem läser Juridik Civilingenjör, vem Globala studier och vem läser Jurik bra tips för dig som tar studenten snart. och vem tar ett sabbatsår? sabbatsår?

www.valjayrkebloggen.se

På Väljayrkebloggen får du svaret. Våra bloggare som På Väljayrkebloggen fårval du och svaret. Våraett bloggare som redan har gjort sitt pluggat tag harsom många På Väljayrkebloggen får du svaret. Våra bloggare som redan har gjort sitt val och pluggat ett tag har många bra tips för dig som tar studenten snart. som redan har gjort sitt val och pluggat ett tag har många bra tips för dig som tar studenten snart. bra tips för dig som tar studenten snart.

www.valjayrkebloggen.se

sacoannons1.indd 1

www.valjayrkebloggen.se www.valjayrkebloggen.se

2011-09-16 16.58

sacoannons1.indd 1

2011-09-16 16.58

sacoannons1.indd 1

2011-09-16 16.58

sacoannons1.indd 1

2011-09-16 16.58


A PASSAR DU SOM? VAD

YRKEN A-Ö

Vad passar du som? Bestäm din personlighet och få förslag på yrken som kan passa dig. Den här förenklade varianten av det så kallade Hollandtestet ger dig en idé om vilka yrken/utbildningar som skulle kunna passa dig. Testet går ut på att man bestämmer ett antal personlighetsdrag som matchas mot olika yrken. Vid första anblicken ser en del av de yrken vi har listat kanske inte alls ut att ha någon koppling till personligheten, men då har vi bedömt att det finns delar i yrket som ändå kan göra dem intressanta. Idén är att också ge förslag som inte är helt självklara och hjälpa dig att upptäcka nya möjligheter. Testet är väldigt förenklat, så ta det för vad det är – ett sätt att få inspiration. Svara på de här frågorna 1. Vad är roligast? S: Ha terapisamtal med en kompis som har problem och behöver prata ut

3. Vilket jobb verkar roligast? Det behöver inte innebära att du har talang för det. S: Psykolog

R: Göra något konkret, tex bygga något eller laga något

R: Ingenjör

I: Lösa klurigheter eller forska i något ämne du är intresserad av

E: Projektledare

E: Fixa ett evenemang, tex en fest eller en turnering A: Skapa något estetiskt (måla, teckna, skriva, fotografera, filma, designa en hemsida, etc) C: Skapa ordning i något som är väldigt rörigt, tex att sortera böckerna i biobliotek eller att strukturera din musik så att du hittar lättare 2. Vad stör dig mest? S: Att inte ha sällskap, inte få samtala och diskutera. Att inte vara behövd R: Folk som ältar problem I: Att vara tvungen att acceptera en förklaring utan att förstå riktigt E: Att inte bli klar med saker, att inte se resultat på det du gör

I: Forskare A: Artist eller konstnär C: Ekonom 4. Det är en vacker stjärnklar natt. Du är med någon du är kär i. Vad säger du? S: Vilken fantastisk stjärnhimmel! Vad får den dig att tänka på? Vilka känslor väcker den hos dig? R: Fin stjärnhimmel. E: Hämta kameran! Vi fotar, sen lägger vi ut stjärnorna till försäljning på nätet! I: Undrar just vad det är i den där stjärnans materia som gör att den lyser så mycket starkare än de andra. Det måste jag kolla upp. A: Så vackert! Jag skulle vilja skriva en dikt till dig! C: Himmel som himmel.

A: Rutinarbete, att ofta och länge göra samma typ av uppgift.

5. Vilka ord stämmer bäst på dig?

C: Oordning

R: Rakt på sak, logisk, jordnära

S: Sociala kontakter, bra lyssnare, hjälpa I: Forskartyp, metodisk, intellektuell, logisk, nyfiken – vill förstå, hitta lösningar E: Tävlingsinriktad, dominerande, utåtriktad, pratsam, självsäker, snabba beslut A: Viktigt med inspiration, kreativ, fantasifull, originell, känslosam, impulsiv C: Strukturerad, noggrann, effektiv, ordning och reda, detaljfokuserad, gillar tryggheten med tydliga uppgifter

198

www.saco.se/valjayrke


VAD PASSAR DU SOM? YRKEN A-Ö A 6. Vem skulle du helst vilja vara? S: En kurator som hjälper människor som mår dåligt R: Någon som jobbar med praktiska och konkreta saker utan en massa flum. I: En forskare inom ett område som intresserar mig E: En framgångsrik företagare A: En artist, konstnär, mediapersonlighet eller liknande C: En välorganiserad person med ordning och reda i livet

Resultat

Räkna ut hur många du har fått av varje bokstav (S, R ,I, E, A, C). Titta främst på de tre du har fått flest träffar på. Yrkena som listas under den bokstaven kan du läsa mer om i den här boken . S, Social: Stödjande/undervisande Nyckelord: Samarbete, stödjande, vårdande, relationer, sociala kontakter, bra lyssnare, hjälpa, råda, undervisa Om du tycker att detta stämmer in på dig kan du läsa om: Ambassadör/Diplomat, Arbetsterapeut, Audionom, Diakon, Kurator, Logoped, Läkare, Lärare, Ombudsman, Personalvetare, Polis, Psykolog, Sjuksköterska, Sjukgymnast, Socionom Tolk, Veterinär.

E, Enterprising: Företagsam/driftig Nyckelord: ”Försäljartypen”, tävlingsinriktad, dominerande, utåtriktad, pratsam, självsäker, snabba beslut, leda/övertala, ta ledning Om du tycker att detta stämmer in på dig kan du läsa om: Banktjänsteman, Civilekonom, Civilingenjör, Fastighetsmäkare, Försäkringstjänsteman, Kommunikationsyrken, Journalist, Jurist, Marknadsförare, PR-konsult, Projektledare, Säljare.

R, Realistic: Praktisk/teknisk Nyckelord: Rakt på sak, logisk, jordnära, fysisk, göra saker, arbeta med händerna, förstår teknik, rörlig - inte stillasittande Om du tycker att detta stämmer in på dig kan du läsa om: Agronom, Apotekare, Brandingenjör, Civilekonom, Civilingenjör, Datasäkerhetsansvarig, Datavetare, Flygledare, Högskoleingenjör, Kiropraktor, Lantmätare, Naparapat, Optiker, Pilot, Polis, Receparie, Statistiker, Systemvetare, Trädgårdsingenjör, Webbmaster, Veterinär

A, Artistic: Konstnärlig/skapande Nyckelord: viktigt med inspiration, kreativ, fantasifull, originell, känslosam, impulsiv, inga rutinarbeten, oberoende Om du tycker att detta stämmer in på dig kan du läsa om: Arkitekt, Art Direktor (AD), Copywriter, Dansare, Designer, Film-, Grafisk formgivare, Radio & TV-yrken, Fotograf, Förlagsredaktör, Kommunikationsyrken, Kultur- & museiyrken, Kyrkomusiker, Marknadsförare, PR-konsult, Projektledare, Teater- & sångyrken.

I, Investigative: Teoretisk/analyserande Nyckelord ”forskartyp”, metodisk, intellektuell, logisk, rationell, uppskattar vetande, nyfiken – vill förstå, hittar lösningar, självständiga Om du tycker att detta stämmer in på dig ka du läsa om: Apotekare, Beteendevetare, Civilekonom, Civilingenjör, Cytodiagnostiker, Datavetare, Farmacevt, Forskare, Försäkringstjänsteman, Hälsovetare, Jurist, Logistiker, Läkare,

www.saco.se/valjayrke

C, Conventional: Förvaltande/systematisk Nyckelord: ordentlig, strukturerad, noggrann, effektiv, gärna kända metoder, ordning och reda, detaljfokuserad Om du tycker att detta stämmer in på dig kan du läsa om: Apotekare, Arkeolog, Arkivarie, Banktjänsteman, Bibliotekarie, Civilekonom, Databasspecialist, Departamentssekreterare, Försäkringstjänsteman, Handläggare, Personalvetare, Receptarie, Socionom, Säljare (innesäljare), Översättare

199


A PASSAR DU SOM? VAD

Dags för nästa steg Har du hittat några yrken utbildningar som intresserar dig? Då är det dags att sammanfatta för- och nackdelarna för att hitta det bästa valet. Gör en lista på de yrken och utbildningar som du kan tänka dig. Du kanske har hittat ditt drömyrke där allt bara stämmer. Eller också har du en lista på ett par yrken/utbildningar som verkar stämma. Börja gärna brett.

YRKEN A-Ö

Exempel

PLUS

MINUS

Läkare

Journalist

Arbetsmarknad

Läkare

Journalist

Arbetsuppgifter

Läkare

Lön Karriärmöjligheter

Dags att börja prioritera. Är utbildningslängden OK? Finns utbildningen på en ort dit du kan tänka dig att flytta? Kan du finansiera dina studier (berättigar utbildningen t.ex. till studielån?) Räcker dina betyg eller behöver du komplettera? Hur ser chanserna ut att få jobb när du är klar med dina studier. Läs vår rapport Framtidsutsikter på www.saco.se/framtid

Arbetstider

Prata med din SYV Nu har du en hyfsad bild av vad du skulle vilja göra. Boka en tid med din skolas studievägledare för att prata igenom alternativen. Stäm av så att du har förstått allt rätt. Kanske finns det fler förslag som du inte har sett? Kanske har han/ hon annan viktig information som du behöver ta hänsyn till. Be om hjälp med att bli klar över HUR du kan genomföra det du önskar.

Kostnader

Sammanfatta med plus och minus Nu har du all information du behöver för att fatta ett beslut. Gör en lista med plus och minus för in dina val. Det ger dig en bra beslutsunderlag. Men använd hjärtat lika mycket som hjärnan. Några exempel på saker som du kan sätta plus eller minus på: Lön , karriärmöjligheter framtidsutsikterna, dvs möjligheten att få jobb när jag är klar med studierna (finns på www.saco.se/framtid), arbetsuppgifter, arbetstider, status, resor i jobbet, utlandsarbete, utbildningens längd, kostnader (är utbildnignen avgiftsbelagd?), antagningskrav på utbildningen, studieort (behöver du flytta?), bostadssituation

200

Status

Läkare Journalist

Resor i jobbet Utlandsarbete Utbildningens längd

Antagningskrav

Läkare Läkare

Studieort Bostadssituation

Fyll på med egna ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

www.saco.se/valjayrke


VAD PASSAR DU SOM? YRKEN A-Ö A

Planeringssida, plus och minus PLUS

MINUS

KOMMENTARER

Lön Karriärmöjligheter Arbetsmarknad Arbetsuppgifter Arbetstider Status Resor i jobbet Utlandsarbete Utbildningens längd Kostnader Antagningskrav Studieort Bostadssituation ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

www.saco.se/valjayrke

201


VAD PASSAR DU SOM?

Planeringssida, plus och minus PLUS

MINUS

KOMMENTARER

Lön Karriärmöjligheter Arbetsmarknad Arbetsuppgifter Arbetstider Status Resor i jobbet Utlandsarbete Utbildningens längd Kostnader Antagningskrav Studieort Bostadssituation ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

202

www.saco.se/valjayrke


VAD PASSAR DU SOM?

Planeringssida, plus och minus PLUS

MINUS

KOMMENTARER

Lön Karriärmöjligheter Arbetsmarknad Arbetsuppgifter Arbetstider Status Resor i jobbet Utlandsarbete Utbildningens längd Kostnader Antagningskrav Studieort Bostadssituation ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

www.saco.se/valjayrke

203


VAD PASSAR DU SOM?

Planeringssida, plus och minus PLUS

MINUS

KOMMENTARER

Lön Karriärmöjligheter Arbetsmarknad Arbetsuppgifter Arbetstider Status Resor i jobbet Utlandsarbete Utbildningens längd Kostnader Antagningskrav Studieort Bostadssituation ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

204

www.saco.se/valjayrke


VAD PASSAR DU SOM?

Planeringssida, plus och minus PLUS

MINUS

KOMMENTARER

Lön Karriärmöjligheter Arbetsmarknad Arbetsuppgifter Arbetstider Status Resor i jobbet Utlandsarbete Utbildningens längd Kostnader Antagningskrav Studieort Bostadssituation ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

www.saco.se/valjayrke

205


VAD PASSAR DU SOM?

Planeringssida, plus och minus PLUS

MINUS

KOMMENTARER

Lön Karriärmöjligheter Arbetsmarknad Arbetsuppgifter Arbetstider Status Resor i jobbet Utlandsarbete Utbildningens längd Kostnader Antagningskrav Studieort Bostadssituation ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

206

www.saco.se/valjayrke


VAD PASSAR DU SOM?

Planeringssida, plus och minus PLUS

MINUS

KOMMENTARER

Lön Karriärmöjligheter Arbetsmarknad Arbetsuppgifter Arbetstider Status Resor i jobbet Utlandsarbete Utbildningens längd Kostnader Antagningskrav Studieort Bostadssituation ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

www.saco.se/valjayrke

207


VÄLJA YRKE 2011/11

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 208

www.saco.se/valjayrke


VÄLJA YRKE 2011/12

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� www.saco.se/valjayrke

209


VÄLJA YRKE 2011/12

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210

www.saco.se/valjayrke


VÄLJA YRKE 2011/12

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� www.saco.se/valjayrke

211


VÄLJA YRKE 2011/12

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 212

www.saco.se/valjayrke


2011 Malmö 23 november • kl. 9-16 Stockholm 1-2 december kl. 9-17 & 9-16 Entréavgiften är 50 kr i Stockholm och 30 kr i Malmö.

2012 Stockholm 29–30 november Malmö 5 december

Läs mer på www.saco.se/sacomassor


ANNONSÖRSREGISTER

A

G

Akademikernas Erkända...................................... 15

GIH.................................................................. 22

www.aea.se

www.gih.se

Apoteket....................................................31, 161

Göteborgs Universitet........................................... 1

www.apoteket.se

www.gu.se

C

H

Centrum för Informationslogistik.........................123

Heta Utbildningar............................................... 21

www.cil.se

www.hetautbildningar.se

E

Högskolan Dalarna............................................. 13

Education USA & Friends..................................... 27

www.du.se

www.educationusa.info/sweden Högskolan Halmstad............................................. 8 Ersta Sköndal Högskola......................................... 6

www.hh.se

www.esh.se Högskolan i Borås....................................52, 69, 115 F

www.hb.se

Folkhögskolornas Informationstjänst....................... 5 www.folkhogskola.nu

Högskoleverket................................................. 19 www.studera.nu

Försvarshögskolan............................................149 www.fhs.se

214

www.saco.se/valjayrke


ANNONSÖRSREGISTER

K

N

Karlstad Business School

Naprapathögskolan............................Omslag, insida

/Handelshögskolan vid Karlstads universitet.......... 15

www.nph.se

www.hhk.kau.se S KEA................................................................. 25

Statistiska Centralbyrån (SCB).............................179

www.kea.dk

www.scb.se

Kungliga Tekniska Högskolan................................. 9

SHMS School of Hotel......................................... 28

www.kth.se

www.shms.com Skandinaviska Kiropraktorhögskolan....................112

L

www.kiropraktik.edu

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation........111 www.lkr.se

Skolverket........................................................... 1 www.utbildningsinfo.se

Luftfartsverket................................................... 83 www.bliflygledare.nu

Sveriges Läkarförbund........................................ 20 www.slf.se

Luleå Tekniska Universitet................. Omslag, baksida www.ltu.se

T Trafikverket................................. Omslag, insida bak

M

www.trafikverket.se

Malmö Högskola................................................ 20 www.mah.se

U Uppsala Universitet............................................ 28

Myndigheten för Yrkeshögskolan......................... 23

www.uu.se

www.yhmyndigheten.se

www.saco.se/valjayrke

215


KONTAKTUPPGIFTER UNIVERSITET & HÖGSKOLOR Beckmans Designhögskola www.beckmans.se Blekinge tekniska högskola www.bth.se Chalmers tekniska högskola www.chalmers.se Dans- och cirkushögskolan www.doch.se Ersta Sköndal högskola www.esh.se

Handelshögskolan i Stockholm www.hhs.se Högskolan Dalarna www.du.se Högskolan i Borås www.hb.se Högskolan i Gävle www.hig.se Högskolan i Halmstad www.hh.se

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut www.sanktlukas.se

Högskolan i Jönköping www.hj.se

Försvarshögskolan www.fhs.se

Högskolan Kristianstad www.hkr.se

Gammelkroppa skogsskola www.gammelkroppa.se

Högskolan i Skövde www.his.se

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) www.gih.se

Högskolan på Gotland www.hgo.se

Göteborgs universitet www.gu.se

216

Högskolan Väst www.hv.se

Karlstads universitet www.kau.se Karolinska institutet www.ki.se Konstfack www.konstfack.se Kungl. Konsthögskolan www.kkh.se Kungl. Musikhögskolan i Stockholm www.kmh.se Kungl. Tekniska högskolan (KTH) www.kth.se Linköpings universitet www.liu.se Linnéuniversitet www.lnu.se Luleå tekniska universitet www.ltu.se Lunds universitet www.lu.se

Johannelunds teologiska högskola www.johannelund.nu

www.saco.se/valjayrke


Lärarhögskolan i Stockholm Lärarhögskolan har upphört som egen högskola. Från 1 januari 2010 utbildar Stockholms universitet blivande lärare, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.

KONTAKTUPPGIFTER

Stockholms Musikpedagogiska Institut www.smpi.se Stockholms universitet www.su.se

Malmö högskola www.mah.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) www.slu.se

Mittuniversitetet www.miun.se

Södertörns högskola www.sh.se

Mälardalens högskola www.mdh.se

Teaterhögskolan i Stockholm www.teaterhogskolan.se

Newmaninstitutet www.newman.se

Teologiska Högskolan, Sthlm www.ths.se

Operahögskolan i Stockholm www.operahogskolan.se

Umeå universitet www.umu.se

Röda Korsets Högskola www.rkh.se

Uppsala universitet www.uu.se

Sophiahemmet Högskola www.sophiahemmethogskola.se

Örebro Teologiska Högskola www.orebromissionsskola.com

Stockholms dramatiska högskola www.stdh.se

Örebro universitet www.oru.se

ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR

Folkhögskolor

Folkhögskolornas Informationstjänst www.folkhogskola.nu

Yrkeshögskola

Myndigheten för yrkeshögskolan www.yhmyndigheten.se

Vuxenutbildningen

Se din kommuns hemsida.

MYNDIGHETER INOM UTBILDNINGSOMRÅDET Centrala studiestödsnämnden (CSN) www.csn.se Högskoleverket www.studera.nu Skolverkets utbildningsinformation www.utbildningsinfo.se Svenska Institutet www.si.se Verket för högskoleservice (VHS) för anmälan: www.studera.nu

www.saco.se/valjayrke

217


KONTAKTUPPGIFTER SACO Saco, Sveriges akademikers centralorganisation www.saco.se

SACOFÖRBUNDEN Akademikerförbundet SSR www.akademssr.se Civilekonomerna www.civilekonomerna.se DIK www.dik.se Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA www.fsa.akademikerhuset.se Jusek www.jusek.se Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA www.kyrka.se Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se

Officersförbundet www.officersforbundet.se

Sveriges Skolledarförbund www.skolledarna.se

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ www.tj.nu

Sveriges Tandläkarförbund www.tandlakarforbundet.se

SRAT www.srat.se

Sveriges universitetslärarförbund, SULF www.sulf.se

Sveriges Arkitekter www.arkitekt.se

Sveriges Veterinärförbund www.svf.se

Sveriges Farmacevtförbund www.farmacevtforbundet.se Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF www.sfbf.se Sveriges Ingenjörer www.sverigesingenjorer.se Sveriges läkarförbund www.slf.se Sveriges Psykologförbund www.psykologforbundet.se Reservofficerarna www.reservofficerarna.se

Lärarnas Riksförbund www.lr.se Naturvetarna www.naturvetarna.se

218

www.saco.se/valjayrke


Behöver du hjälp? Om du inte kommer vidare på egen hand kan du fråga vår studievägledare på

www.saco.se/fragasyo


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen......................................................... 2 Råd från Saco....................................................... 3 Saco Studentmässor............................................. 4 Framtidsutsikter................................................... 6 Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden............ 7 Fler källor till inspiration......................................... 8 Saco studievägledare ger råd och tips.................... 10 Saco Studentråd ger tips inför framtiden som student................................ 12 Sacoförbunden – hjälp både innan och under högskolestudierna...................... 14 Det viktigaste kring högskolestudier...................... 16 Andra utbildningsvägar....................................... 22 Att studera utomlands......................................... 24 Testa dig – vad passar du som? ............................194 Annonsörsregister.............................................214 Kontaktuppgifter universitet och högskolor...........216 Kontaktuppgifter myndigheter och övriga eftergymnasial utbildningar.................217 Kontaktuppgifter Sacos förbund..........................218

YRKEN A–Ö A

Adjunkt – se Lärare/forskare..................... 133 Advokat – se Jurist................................... 103 Agronom.................................................29 Ambassadör/diplomat...............................30 Apotekare................................................31 Antikvarie – se Museioch kulturmiljöyrken............................... 139 Arbetsförmedlare......................................34 Arbetsmiljöingenjör ..................................36 Arbetsmiljöinspektör.................................37 Arbetsterapeut.........................................38 Arkeolog..................................................39 Arkitektyrken...........................................41 Arkivarie..................................................46 Audionom................................................47

220

B

Banktjänsteman........................................49 Barnmorska – se Sjuksköterska.................. 170 Behandlare – se Socionom........................ 176 Beteendevetare........................................49 Bibliotekarie ............................................51 Bioinformatiker – se Biolog.........................54 Biolog......................................................54 Biomedicinare..........................................56 Biomedicinsk analytiker..............................57 Bioteknolog – se Biolog..............................54 Biståndshandläggare – se Socionom........... 176 Brandingenjör..........................................59 Byggnadsantikvarie – se Museioch kulturmiljöyrken............................... 139 C

Civilekonom/ekonom................................60 Civilingenjör.............................................64 Controller – se Civilekonom........................61 Curator – se Musei- och kulturmiljöyrken.... 139 Cytodiagnostiker......................................66 D

Dansare – se Estetiska yrken........................74 Databasspecialist – se Systemvetare........... 183 Datasäkerhetsansvarig – se Systemvetare... 183 Datavetare...............................................67 Designer..................................................69 Diakon....................................................72 Dietist.....................................................73 Dokumentalist – se Bibliotekarie..................52 Document Manager – se Bibliotekarie..........52 Doktorand – se Lärarare/forksare.............. 133 Domare – se Jurist................................... 103 Dramapedagog – se Estetiska yrken.............75 E

Ekonom – se Civilekonom...........................60 Estetiska yrken..........................................74

www.saco.se/valjayrke


INNEHÅLLSFÖRTECKNING F

I

Familjerådgivare – se Socionom................. 176 Farmacevt – se Apotekare och Receptarie.................................. 31, 159 Fastighetsmäklare.....................................80 Film/radio/tv-yrken – se Estetiska yrken........75 Flygledare................................................82 Folkhälsoplanerare – se Hälsovetare.............93 Forskare/forskarassistent – se Lärare/forskare................................ 133 Fotograf – se Estetiska yrken.......................76 Fritidspedagog – se Lärare........................ 131 Friskvårdskonsulent – se Hälsovetare/hälsa och friskvård............97 Fysiker.....................................................84 Förlagsredaktör........................................86 Församlingspedagog.................................87 Försäkringstjänsteman...............................88

Idrottsvetare/idrottspedagog – se Hälsovetare/Idrott............................. 99 Industridesigner – se Designer....................69 Informatiker – se Bibliotekarie.....................52 Informationsarkitekt – se Bibliotekarie..........52 Informatör/kommunikatör – se Kommunikationsyrken...................... 115 Informationslogistiker – se Logistiker.......... 122 Inköpare – se Logistiker............................ 122 Inredningsarkitekt – se Arkitektyrken...........42 Intendent – se Museioch kulturmiljöyrken............................... 139 Interaktionsdesigner – se Designer..............70 IT-samordnare – se Systemvetare.............. 183

G

Geovetare................................................88 Grafisk designer – se Designer.....................70 Gymnasielärare – se Lärare....................... 131 H

Handläggare............................................90 Hemslöjdskonsulent................................ 118 Hippolog.................................................90 Hortonom................................................91 HR-ansarig/-chef/-konsult – se Personalvetare................................. 152 Hydrolog – se Fysiker.................................84 Hälsovetare..............................................93 Hälsovetare/folkhälsa................................95 Hälsovetare/hälsa och friskvård...................97 Hälsovetare/idrott.....................................99 Högskoleingenjör.................................... 100

www.saco.se/valjayrke

J

Jobbcoach – se Personalvetare.................. 152 Journalist............................................... 102 Jurist..................................................... 103 Jägmästare............................................. 108 K

Kemist................................................... 109 Kiropraktor............................................ 111 Kommunikationsyrken............................. 114 Kommunikatör – se Kommunikationsyrken...................... 115 Konservator – se Museioch kulturmiljöyrken............................... 139 Konstnär – se Estetiska yrken.......................76 Konstpedagog – se Museioch kulturmiljöyrken............................... 139 Konsumentvägledare............................... 117 Kostvetare/kostekonom........................... 117 Kulturförmedlare/kulturproducent............ 118 Kultursekreterare.................................... 118 Kulturstrateg.......................................... 118 Kulturadministratör ................................. 118 Kurator – se Socionom............................. 176 Kyrkomusiker – se Estetiska yrken................77

221


INNEHÅLLSFÖRTECKNING L

P

Landskapsarkitekt – se Arkitektyrken............42 Landskapsingenjör.................................. 120 Lantmästare........................................... 121 Lektor – se Lärare/forskare....................... 133 Logistiker............................................... 122 Logoped................................................ 125 Lots....................................................... 127 Läkare................................................... 128 Lärare.................................................... 131 Lärare/forskare vid universitet och högskolor.................... 133

Perfusionist............................................ 152 Personalchef/-konsultent/-sekreterare/ -utvecklare – se Personalvetare................. 152 Personalvetare........................................ 152 Pilot – se Trafikflygare............................... 191 Planeringsarkitekt – se Arkitektyrken............41 Polis...................................................... 154 Produktdesigner – se Designer....................70 Programmerare – se Systemvetare............. 183 Projektledare.......................................... 155 PR-konsult – se Kommunikationsyrken....... 116 Pressekreterare – se Kommunikationsyrken...................... 116 Professor – se Lärare/forskare................... 133 Produktionsplanerare – se Logistiker.......... 122 Präst...................................................... 156 Psykolog................................................ 157 Psykoterapeut........................................ 159

M

Marknadsförare...................................... 135 Matematiker........................................... 135 Meteorolog – se Fysiker.............................84 Miljö- och hälsoskyddsinspektör................ 136 Miljövetare............................................. 137 Modedesigner – se Designer......................70 Musei- och kulturmiljöyrken...................... 139 Museipedagog – se Museioch kulturmiljöyrken............................... 139 Musikalartist – se Estetiska yrken.................78 Musiker – se Estetiska yrken........................78 Möbeldesigner – se Designer......................70 N

Naprapat............................................... 140 Nationalekonom..................................... 142 Naturvetare ........................................... 142 Nutritionist............................................. 145 Nätverksspecialist – se Systemvetare.......... 183

R

Receptarie............................................. 159 Redovisningsekonom – se Civilekonom........61 Regissör – se Estetiska yrken.......................79 Rektor – se Skolledare.............................. 173 Rekryterare – se Personalvetare................. 152 Researcher – se Bibliotekarie.......................52 Revisor – se Civilekonom............................61 Ridlärare – se Hippolog..............................90

O

Oceanograf – se Fysiker.............................84 Officer och specialistofficer....................... 147 Ombudsman.......................................... 150 Omvärldsanalytiker................................. 150 Optiker.................................................. 150

222

www.saco.se/valjayrke


VÄLJA YRKE 2011/12 S

Y

Samhällsplanerare – se Samhällsvetare....... 162 Samhällsvetare....................................... 162 Sjukgymnast........................................... 165 Sjukhusfysiker........................................ 168 Sjuksköterska......................................... 169 Sjöbefäl ................................................. 170 Skogsmästare......................................... 172 Skolledare.............................................. 173 Skådespelare – se Estetiska yrken................79 Socialantroprolog – se Samhällsvetare........ 162 Socialsekreterare – se Socionom................ 175 Socionom.............................................. 175 Språkyrken............................................ 178 Stallchef – se Hippolog...............................90 Statistiker............................................... 180 Statsvetare – se Samhällsvetare................. 162 Studie- och yrkesvägledare....................... 181 Systemutvecklare – se Systemvetare.......... 183 Systemvetare......................................... 183 Sångsolist – se Estetiska yrken.....................80 Säljare................................................... 186

Yrkesofficer – se Officer............................ 147

T

�����������������������������������������������������

Tandhygienist......................................... 187 Tandläkare............................................. 189 Teckenspråkstolk – se Språkyrken.............. 178 Tolk – se Språkyrken................................ 178 Toxikolog – se Biolog.................................55 Trafikflygare/pilot.................................... 191 Transportplanerare – se Logistiker.............. 122 Trädgårdsingenjör................................... 192 Turismyrken........................................... 194 V

Veterinär................................................ 195 W

Webbdesigner – se Designer......................70 Webbmaster – se Systemvetare ................ 183 Webbredaktör – se Kommunikationsyrken...................... 116

Å

Åklagare – se Jurist.................................. 103 Ö

Översättare – se Språkyrken..................... 178

����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

www.saco.se/valjayrke

223


Hjälp oss att utvärdera Välja yrke och tävla om biobiljetter! Gå in på www.saco.se/valjayrkeutvardering


Samh 채llsut med s vecklare ikte framti p책 den!

Ta chansen att utvecklas med oss! www.trafikverket.se/jobboframtid


n n n n n n n n n

Civilekonom Civilingenjör Hälsovetenskap Lärare Media Musik Samhällsvetenskap Tvärvetenskap Masterprogram

Luleå tekniska

universitet

Saco, Välja Yrke  

Den här boken handlar om högskoleyrken och vänder sig främst till dig som funderar på att läsa vidare efter gymnasiet och vill veta mer om v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you