Page 1

omslag

08-12-2003

10:14

Pagina 1

GWWTechniek GWWTechniek

Betonverhardingen

Betonverhardingen

Hoe worden moderne verhardingen van cementbeton gemaakt? Hoe maak ik een integrale afweging tussen verschillende oplossingen? Hoe ontwerp, dimensioneer en detailleer ik de betonverharding? Waar krijg ik bij de werkvoorbereiding, het bestek en de uitvoering mee te maken? Hoe wordt de verharding onderhouden? Op deze en vele andere vragen krijgt u een antwoord in Betonverhardingen, het eerste deel uit de GWW techniek reeks dat u diepgaand informeert over alle facetten van betonverhardingen. Het handboek geeft de huidige stand van de techniek weer, met de bijbehorende kennis en ervaringen uit de praktijk. De inhoud leent zich voor directe studie om de eigen kennis te vergroten, maar kan ook worden gebruikt als naslagwerk, wanneer concrete projecten vragen om moderne, goed afgewogen oplossingen. Het handboek richt zich op ontwerpers, adviseurs en beheerders van wegen, werkzaam bij zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende instanties in de publieke of private sector.

Betonverhardingen

ISBN 90-6228-477-9

Ing. M.J.A. Stet

Betonverhardingen kaft  
Advertisement