Page 1

Midori Europe Department Att.: Hr. Matsu Basho Stud. E-Designer Johnny Lund-Hansen Vedr.: Midori Messingprodukter i Skandinavien

Kære Hr. Basho. Hermed følger en videre analyse af trend snakken fra sidst. Jeg har tilføjet billeder undervejs og læner min prognose op på følgende: New sobiety, den ”ædruelige” trend, som afliver de kortvarige/sæsonmæssige tendenser og bygger på vedvarende værdi. Back to basics, customization, explorer, ægthed, refill, patina, Indiana Jones, retro, tradition, original, analog (ala lp-pladen), et ”Tool for life”, kvalitet, anti-plastic, m.m. De 0´er og 1 taller, der bl.a. udgør den digitale musik, fravælges her. En parallel til cd´en, der er død og nu erstattes af den varme, ægte, originale lyd vinylpladen stod og står for. Baggrunden for denne udvikling er en ændring i forbrugernes adfærd. I de senere år, har nogle forbrugere udviklet en mere etisk selvopfattelse. De er på udkig efter kvalitet, selv i vanskelige økonomiske tider.


Med nøgternhed/sobriety er forbruger landskabet nu præget af kvalitet, holdbarhed, bæredygtighed og betydning/mening/formål. Det er en tilbagevenden til det væsentlige, traditionelle og originale. Det er anti plastic fantastic.

Feinschmeckere med hang til lidt godt frem for meget mindre godt. En bevidsthed omkring signalværdi. New sobriety, Sobriety and utility, nøjsomhed, ”moderigtige” vandrestøvler, Iphone, spejlreflekskamera, vinyl/lp-plader, m.m Anvendelighed, enkelhed, tilgængelighed og en invitation til at bruge. Produkter og designs, som har et formål.


Messingprodukterne kommer i halen på succéen Travelers Notebook. De spiller sammen med notesbogen, men har samtidig en mulig selvstændighed, i form af penalhuset med lineal/templates og refills. Messingprodukterne er også en lille luksus, som bærer det rene og enkle design. Dette medfører og symboliserer ofte et charmerende og tidløst look. Materialerne, der bruges i Midori produkterne, udstråler holdbarhed, ægthed og vinder endda med tiden.

Brugeren er bæredygtig, bevidst og opmærksom. Dem der før, blev set som lidt retro og gammeldags i deres forbrug og holdninger, er nu trendsættere for denne genopdagelse af fortidens ”refill” funktion og funktionalistiske design i, tidligere set, holdbart materiale. Brug og smid væk/plastic fantastic kulturen, der fyldte meget før indtræden af den globale økonomiske ”krise” (2008 og frem). Denne har blot givet ekstra skub til, den efterfølgende bevidsthed omkring, bæredygtighed, genbrug og de mere mådeholdene forbrug.


(Profiler der bruger og snakker varmt om Midori, Screendump fra Flickr)

Midori Travelers Notebook lancheres i 2006. Den blev modtaget af samme flok som nu tager messingprodukterne til sig.

Personaen, som bærer og bruger Midori Brass pennen, sandsynligvis i nærheden af sin Travelers Notebook, kan stå i ledtog med vinylsamleren, en variant af samme. En samler af små trofæer til egen fornøjelse, lidt show off, men en jordnær og bevidst forbruger.

En med smartphone/Iphone til praktisk hverdag, der samtidig, har fokus og kontakt til sigselv og verdenen, på en mere filosofisk, observerende, samt egoistisk måde.


Forbrugeren er i toppen af Marslows pyramide, på grænsen mellem påskønnelse og selvrealiseringen. De har dækket deres basale behov. Er sikret økonomisk, opfatter dem selv som værdige og føler en vis berettigelse for at deltage i denne verden, på denne tid. De stoler på deres evner, som de meget ønsker at udstille og dokumentere.

Midori Brass produkterne, samt TN, er kultklassikere fra start, minimalistisk, simpel, elegant og klassisk. Det har en solid brugbarhed, som man tidligere har set virke. Både materiale valget og selve funktionen. Alt dette lander godt i den Skandinaviske smag og etik, netop nu og fremover. Her findes også en goodwill til Japansk ægthed, tradition, ære og patina. Handcrafted og holdbart. Johnny Lund-Hansen

24 timers opgave  
24 timers opgave  
Advertisement