Page 1

actueel: Abu Salaheddin

Studenten van kennis? Ik dacht het niet! Het is verbazingwekkend hoeveel broeders en zusters zich voordoen als studenten van kennis, maar die in feite niets anders doen dan roddelen, lasteren, twijfel zaaien en (vergiftigd) mensenvlees eten. Het meest verbazingwekkende is dat zij dit doen in de naam van de Islaam. Een tijdje geleden kwam ik een broeder tegen die ik al een hele tijd niet meer in de moskee had gezien. Ons gesprek ging ongeveer als volgt: IK: Assalaamoe aleikom broeder BR: Wa3leikom salaam IK: Hoe gaat het met jou? BR: Alhamdollilah en met jou? IK: Het gaat goed, alhamdolilah. Is alweer een tijdje geleden broeder. Ik zie je niet meer in de moskee, ben je verhuisd?

4

EL TAWHEED WWW.ELTAWHEED.NL

APRIL 2008

BR: Nou eh, ik kom gewoon niet meer. IK: Subhanna Allaah, erg jammer. Is er wat aan de hand? BR: Eh, nou ja, ja eigenlijk wel. IK: Vertel, vertel. BR: Ik heb begrepen dat de mensen van de moskee vernieuwers en dwalenden zijn. IK: (Daar gaan we weer, dacht ik bij mezelf). Wat heb je dan precies gehoord broeder, ik wil dat ook wel weten? BR: Moet je luisteren, ik heb de afgelopen weken en set bandje van negen uur (of zes uur, ik weet het niet meer precies) beluisterd


en ik ben er nu van overtuigd dat zij verkeerd zitten. IK: Zooo, negen uur! Daar wil ik wel wat meer over weten, vertel mij er is meer over. (Ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik al op de hoogte was van deze bandjes die vol onzin staan, maar ik wou weten wat de broeder mij te vertellen had). BR: Het is teveel om dat nu allemaal te bespreken. Maar echt waar ik ben overtuigd. Ik heb het serieus onderzocht, precies zoals van een student van kennis wordt verwacht. IK: Ik hoef niet alles te weten, geef mij anders een samenvatting. BR: Eh, eh, ik ben echt overtuigd. Het is waar, geloof me maar. IK: Ik geloof je broeder, maar ik zou graag ook leren wat jij de afgelopen weken hebt geleerd. Geef mij advies omwille van Allaah. Je hoeft geen samenvatting te geven, noem alleen een paar fouten op waarom jij tot de conclusie bent gekomen dat de moskee fout zit. BR: Eh, ja hoe moet ik dat formuleren. IK: Neem je tijd broeder, ik ben er nog. BR: Eh, eh……. BR: Sorry broeder, ik weet het niet meer. Het waren veel bandjes. IK: Oké broeder, noem mij anders maar één fout waarom jij tot de conclusie bent gekomen om afstand te nemen van een moskee waar jij al zolang kwam en waarvan jij weet dat zij de Quraan en soennah volgen. BR: ………………………….. tja ……………………………………………. mmmh ………………… ………… hmm ……………………………Daar stel je mij een vraag. ………….. hmmm…… Ik weet het niet. Het was zoveel, ik kom er niet op. Echt niet, ik weet het niet. IK: Subhana Allaah broeder, jij vertelde mij net dat de mensen van de moskee vernieuwers en dwalenden zijn en dat jij tot deze conclusie bent gekomen na goed onderzoek, onder andere doorat je naar een

set bandjes hebt geluisterd van negen uur. Ook vertelde jij mij dat je overtuigd was van je zaak. Maar toch kun je mij niet eens één fout opnoemen die deze mensen maken. Broeder, weet je tot welke conclusie ik ben gekomen? Wij moeten ons bezig gaan houden met kennis die ons van nut zal zijn in het hiernamaals. Kennis die leidt tot: ‫ ـ‬de juiste aanbidding van Allaah (fiqh); ‫ ـ‬vrees, liefde en ontzag voor Allaah (‘Aqiedah); ‫ ـ‬een goede voorbereiding op het hiernamaals (Arraqaa-iq); ‫ ـ‬eenheid van de gemeenschap (soennah); ‫ ـ‬broederschap (moe’aamalaat); ‫ ـ‬verlangen naar het hiernamaals en verrichten van goede daden. Broeder, het roddelen en het lasteren van

Ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik al op de hoogte was van deze bandjes die vol onzin staan, maar ik wou weten wat de broeder mij te vertellen had

mensen zal jou in het hiernamaals niet baten. Zelfs in dunya heeft het jou niet eens gebaat, want jij hebt negen uur ergens naar geluisterd zonder te weten waar je naar hebt geluisterd. In die negen uur zou je heel wat nuttige kennis hebben kunnen opdoen. Ik vind het heel verontrustend dat er broeders en zusters zijn die nu nog de tijd vinden om over anderen te praten, terwijl de oemmah tenonder gaat! Broeders en zusters, wij begrijpen het Boek van Allaah niet eens meer! Wij begrijpen de soennah van de Profeet - sallAllaahoe ‘alayhi wa sallam niet eens meer! De meesten weten niet meer APRIL 2008

EL TAWHEED WWW.ELTAWHEED.NL

5


Wij moeten ons bezighouden met nuttige kennis opdoen. Kennis die ons in het hiernamaals zal baten en het praktiseren van deze kennis. hoe zij Allaah moeten aanbidden! Onze harten zijn hard geworden en onze ogen zijn als opgedroogde rivieren! Broeders en zusters, de harten lopen over van jaloezie, wrok, nijd, liefde voor deze wereld, haat en twijfels! Hoe kan het toch zijn dat er broeders en zusters zijn die nog zoveel tijd vinden om te praten, maar die geen tijd hebben om mensen op te voeden en om hen bij de hand te nemen? Wij zijn meer dan ooit behoeftig aan mensen die onze gemeenschap opvoeden! ‫ ـ‬Vinden wij het normaal dat mensen het Boek van Allaah niet meer begrijpen?! ‫ـ‬Vinden wij het normaal dat wij geen Arabisch meer spreken en begrijpen?! ‫ ـ‬Vinden wij het dan normaal dat sommige vrouwen niet weten hoe zij zich moeten zuiveren, waardoor hun gebeden misschien ongeldig zijn?! ‫ ـ‬Vinden wij het normaal dat de Islaam meer dan ooit aangevallen wordt en dat wij hier niet voor opkomen?! ‫ ـ‬Vinden wij het normaal dat wij nog geen één enkel boek van fiqh hebben gelezen?! ‫ ـ‬Vinden wij het normaal dat wij niet één enkele keer de gehele Quraan hebben gelezen en vervolgens bij alle woorden zijn blijven stilstaan die wij niet begrepen?! ‫ ـ‬Vinden wij het normaal dat wij AlBoechaarie en Moeslim nooit helemaal gelezen hebben en als wij die lezen dat wij de woorden van onze Profeet niet meer begrijpen?! ‫ ـ‬Vinden wij het normaal dat wij de zieken niet meer bezoeken?!

6

EL TAWHEED WWW.ELTAWHEED.NL

APRIL 2008

‫ ـ‬Vinden wij het normaal dat wij onachtzaam met onze gebeden omgaan?! ‫ـ‬Vinden wij het normaal dat de dag van de Opstanding dichterbij komt en er geen tranen meer vloeien?! Wij hebben broeders en zusters nodig die onze oemmah opvoeden! Broeders en zusters die: ‫ ـ‬de broeders en zusters tafsier leren; ‫ ـ‬Boeloeghoel-Maraam uitleggen; ‫ ـ‬de geloofsleer uitleggen op een manier die aanzet tot goede daden, godsbewust leven, angst en liefde voor Allaah, tranen uit verlangen naar het hiernamaals; ‫ ـ‬de broeders en zusters leren hoe zij de woorden van hun Heer moeten lezen; ‫ ـ‬de broeders en zusters leren hoe zij Allaah moeten aanbidden; ‫ ـ‬de twijfels die over de Islaam bestaan, verwerpen, zodat de moslim zelfverzekerd en trots kan zijn; ‫ ـ‬de broeders en zusters de omgangsnormen aanleren; ‫ ـ‬de broeders en zusters leren hoe zij Arabisch moeten spreken en begrijpen, opdat zij zouden kunnen terugkeren tot de essentiële boodschap van het geloof; ‫ ـ‬het levensverhaal van de Profeet sallAllaahoe ‘alayhi wa sallam, zijn metgezellen en van de generaties daarop meedelen, opdat zij hier lessen uit kunnen trekken; ‫ ـ‬aanleren wat broeders en zusters moeten doen in tijden van chaos en onenigheid onder de moslims; ‫ ـ‬de broeders en zusters aanleren hoe zij een goede echtgenoot, vader, zoon, echtgenote, moeder, dochter kunnen zijn!


Wij zijn meer dan ooit behoeftig aan mensen die onze gemeenschap opvoeden!

Wat drijft deze broeders en zusters om hun tijd te verdoen met roddelen en lasteren? Jaloezie: De betreffende broeders en zusters hebben niet de wil om te studeren. Om Arabisch te leren, de Quraan van buiten te leren of om een fiqh-boek van het begin tot eind te lezen. Hierdoor ontstaat er een zekere jaloezie als zij merken dat andere mensen hier wel toe in staat zijn. Zij vallen deze mensen die zich op de manhadj van de selef bevinden aan en laten andere mensen die echt verdwaald zijn en die mensen doen dwalen. De soefies zijn van hun tongen vrijgesteld, evenals mensen die uitnodigen tot de ahmadiyah beweging, het sjiietisme en vernieuwingen. Hoogmoed: De broeders en zusters zijn verkeerd opgevoed door hun lesgevers. Hen is aangeleerd om veel te praten en weinig te doen. Zij zijn gewend om zich bezig te houden met zaken die hen niet aangaan en die hun kennis te boven gaat. “Het behoort tot het goed beleven van de Islaam van iemand, dat hij de zaken laat die hem niet aangaan.”1 Spreken over zaken die ons niet aangaan, is zeer gevaarlijk; zie de volgende overlevering die overgeleverd werd door Attirmidhie: “Een man stierf – op het strijdveld – waarop een andere man zei – terwijl de Profeet dit hoorde: Wees blij met de blijde tijding van het Paradijs! Waarop de Boodschapper van Allaah - sallAllaahoe ‘alayhi wa sallam

- zei: Weet jij dan niet dat het zou kunnen zijn dat hij sprak over zaken die hem niet aangingen?”2 Tot hun hoogmoed behoort ook dat zij zelf bepalen wie vandaag een sheich is en wie morgen. Vinden zij een uitspraak van iemand die zij gisteren geen aandacht schonken, maar die vandaag een uitspraak doet die in hun voordeel is, dan nemen zij hem tot hun sheich. Zo draaien zij met de wind van hoogmoed mee en bepalen zij zelf wie vandaag wel een sheich is en wie morgen niet meer! Gebrek aan kennis: Mochten zij zich bezighouden met kennis, dan zouden zij geen tijd hebben gehad om die te verdoen met het roddelen en lasteren van moslims van ahloes-soennah. Het bewijs dat zij niet met kennis bezig zijn, is dat de meesten onder hen de Arabische taal niet machtig zijn, dat zij de Quraan niet volgens de regels kunnen lezen en dat zij de ahaadieth van de Profeet - sallAllaahoe ‘alayhi wa sallam - niet in het Arabisch van buiten kennen. Hardheid: De meesten onder hen zijn hard, onbeleefd en gebruiken niet de manier waarover Allaah, de Meest Hoge, zegt:

L |{zyxwvM

“Nodig uit tot de weg van jouw Heer met wijsheid, de goede aanmaning, en treed op de beste manier met hen in discussie.” (anNahl: 125)

APRIL 2008

EL TAWHEED WWW.ELTAWHEED.NL

7


Sommige van de broeders en zusters gebruiken termen als: ‘die mensen zijn slangen en schorpioenen’ of ‘die honden’, terwijl zij het hebben over moslims die zich neerwerpen voor Allaah. Subhanna Allaah!! Zoeken naar fouten en niet wachten tot de fout naar hen komt: Velen onder hen zijn zo druk bezig met roddelen en lasteren, dat zij de tijd niet meer vinden om extra aanbiddingen te verrichten. Hun aanbiddingen bestaan uit het zoeken naar andermans fouten. Zij kunnen beter de uitleg van de edele sheich Al-‘Oethaymien rahimahoellah van Ryaadh Assaalihien lezen om de fouten in hun gedrag terug te vinden.

Hen is aangeleerd om veel te praten en weinig te doen. Zij zijn gewend om zich bezig te houden met zaken die hen niet aangaan en die hun kennis te boven gaat. Zij zoeken naar fouten van anderen, maar zoeken niet naar hun eigen fouten. Dit spreekt de manhadj van onze selef tegen die eerst naar hun eigen gebreken zochten en beseften dat zij daar al werk genoeg mee hadden. Hoe mooi is de uitspraak die men terug kan vinden in de moewatta van Imaam Maalik rahimahoellah: “Wees niet zoals een koning die op zijn troon zit kijkende naar de fouten van de dienaars, maar wees zoals een dienaar die weet dat er een Koning boven Zijn Troon verheven is Die naar de fouten van Zijn dienaars kijkt.” Hoe kan het dat zulke mensen volgers

8

EL TAWHEED WWW.ELTAWHEED.NL

APRIL 2008

hebben??? Al met al, wij moeten oppassen dat wij niet dezelfde fout maken zoals sommige broeders en zusters die hebben gemaakt. Uiteindelijk zal duidelijk worden dat zij niet bijdragen aan het opvoeden van onze gemeenschap, noch tot een sterke oemmah, maar dat zij bijdragen tot opsplitsing binnen Ahloes-soennah zelf. (Moge Allaah hen en ons leiden!!). Wij moeten ons bezighouden met nuttige kennis opdoen. Kennis die ons in het hiernamaals zal baten en het praktiseren van deze kennis. Verricht je soennah gebeden, vast de maandag en donderdag, verricht het nachtgebed, geef aalmoezen, vraag Allaah om jou te vergeven en toon berouw voor de zondes die je voorheen verrichtte, behandel jouw ouders op de beste manier, bied je excuses aan degene over wie je roddelde en vraag om vergiffenis en leer de Quraan om een hogere graad in het paradijs te krijgen. Over de broeders en zusters die zich bezighouden met het roddelen en lasteren van moslims van ahloes-soennah wil ik nog het laatste kwijt: De Profeet - sallAllaahoe ‘alayhi wa sallam - zei over de Chawaaridj: “Zij laten de afgodenaanbidders en vermoorden de mensen van Islam!” En over hen zeggen wij: “Zij laten de echte vernieuwers en vallen Ahloes-soennah aan.” Wa laa hawla wa laa qoewatta illaa billah.

............

Maalik in zijn Moewatta, Ahmad in zijn Moesnad en goed verklaard door Al-Albaanie in Sahiehoel-Djaami’ 2 Authentiek verklaard door Al-Albaanie in S. Attarghieb wattarhieb 1

studenten_van_kennis_-_nr._198  

Een artikel uit maandblad El Tawheed

Advertisement