Page 1

ALGEMEEN: Imaam Ibn Qayyim al-Jawziyyah

De verschillende typen harten Zoals het hart beschreven kan worden in termen van leven of dood, zo kan het ook beschouwd worden als behorend tot een van de drie typen; te weten het gezonde hart, het dode hart en het zieke hart. Het gezonde hart Op de dag des Oordeels zullen alleen degene die naar Allah komen met een gezond hart, gered worden. Allah zegt:

N F EDCBA@?>=<; :O

«De Dag waarop rijkdom noch kinderen zullen baten. Maar slechts hij, die met een toegewijd hart tot Allah komt, (zal baat vinden).» (ash-Shoe’araa:88-89) Als omschrijving van het gezonde hart, is het volgende gezegd: “Het is een hart gezuiverd van elke passie die betwist wat Allah heeft opgedragen, of betwist wat Hij verbied. Het is vrij van alle impulsen die Zijn goedheid tegenspreken. Als gevolg, wordt het gered van het aanbidden van iets anders dan Hem, en zoekt het de rechtvaardigheid van niets anders dan Zijn Boodschapper. Zijn diensten zijn alleen gereserveerd voor Allah, welwillend en liefdevol, met totaal vertrouwen, alles met Hem in verband brengend, in angst, hoop en oprechte toewijding. Wanneer het liefheeft, dan is zijn liefde op de weg van Allah. Wanneer het haat, dan haat hij het in het licht van wat Hij haat. Wanneer het geeft, dan geeft het omwille van Allah. Wanneer het achterhoudt, dan houdt het achter omwille van Allah. Toch zal dit alles niet genoeg zijn voor zijn redding totdat het vrij

12

EL TAWHEED WWW.ELTAWHEED.NL

APRIL 2008

is van iemand anders te volgen, of als zijn gids nemen, dan Zijn Boodschapper.” Een dienaar met een gezond hart moet het toewijden tot het eind van zijn reis en zijn acties en uitspraken niet op iemand anders moeten baseren dan Allah’s Boodschapper. Hij moet geen voorrang geven aan een ander geloof of woorden of daden dan die van de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen van Allah zij met hem. Allah zegt:

cba`_^O l k ji h gf e d Nnm

“O, gij die gelooft, weest niet voorbarig bij Allah en Zijn boodschapper, maar vreest Allah. Voorwaar Hij is Alhorend, Alwetend.” (49:1) Het dode hart Dit is het tegenovergestelde van het gezonde hart. Het kent zijn God niet en aanbidt Hem


niet zoals Hij opdraagt, op de manier zoals Hij wil en waarmee Hij tevreden is. Het klampt zich in de plaats daarvan vast aan zijn lusten en verlangens, zelfs wanneer deze Allah’s ontevredenheid en boosheid veroorzaken. Het aanbid andere dingen dan Allah, en zijn liefde en zijn haat, zijn geven en zijn behouden, komen vanuit zijn opwellingen, welke van doorslaggevend belang ervoor zijn en verkozen worden boven de tevredenheid van Allah. Zijn opwellingen zijn zijn imam. Zijn lust is zijn gids. Zijn negeren is zijn leider. Zijn vulgaire impulsen zijn zijn daadkracht. Het is ondergedompeld in zijn belang met wereldlijke zaken. Het is dronken met zijn eigen eerlijkheid en zijn liefde voor voorbarige, vergankelijke plezieren. Het wordt van een afstand geroepen naar Allah en het hiernamaals, maar het antwoordt niet op advies, en in plaats daarvan volgt het elke gemene shaytan. Leven maakt het boos en stelt het tevreden, en passie maakt het doof en blind 1 voor alles behalve wat kwaad is. Associëren en in gezelschap zijn van de eigenaar van zo’n hart zal ziekte veroorzaken: met hem leven is als vergif nemen, en bevriend met hem zijn betekent volstrekte verwoesting. Het zieke hart Dit is een hart met zowel leven als ziekte in zich. De eerste bezit het op het ene moment, de laatstgenoemde op een ander, en het volgt welk van de twee er in slaagt het te domineren. Het heeft liefde voor Allah, geloof in Hem, oprechtheid jegens Hem en vertrouwen in Hem en dit is wat het leven geeft. Het heeft ook een neiging naar lust en plezier, en prefereert het en streeft ernaar het te ervaren. Het is vol van zelfaanbidding, wat kan leiden tot zijn eigen verwoesting. Het luistert naar twee roepers: een roept het naar Allah en zijn Profeet saws en het hiernamaals; en de ander roept het naar de vergankelijke plezieren van deze wereld. Het antwoordt gaat naar welke van de twee de meeste invloed heeft op dat moment.

Het dode hart kent zijn Heer niet en aanbidt Hem niet zoals Hij opdraagt.

Het eerste hart leeft, overgegeven aan Allah, nederig, gevoelig en bewust; het tweede is bros en dood; het derde zweeft tussen zijn veiligheid of zijn verwoesting.

...................

1 het is overgeleverd op de autoriteit van Abu’d-Arda’ dat de boodschapper van Allah eeft gezegd; “Je liefde voor iets kan je blind en doof maken.” Abu Daw’ud, aldab, 14/38; Ahmad, al-Musnad, 5/194. De hadith is geclassificeerd als hasan.

APRIL 2008

EL TAWHEED WWW.ELTAWHEED.NL

13

De verschillende typen harten  
De verschillende typen harten  

Een artikel uit maandblad El Tawheed

Advertisement