Page 1

Kippo kev채t

2014

J 채 r v i - S u o m e n Pa r t i o l a i s e t


Kippo kevät

2014

Osallistuminen kannattaa! Millä partio-kurssilla olet viimeksi ollut? Oliko kyseessä kenties erätaitokurssi vai lippukunnanjohtamis-koulutus? Vai alkaako edellisestä “koulun penkille” istahtamisesta olla aikaa? Niin tai näin, taas on Kippo pullollaan juuri Sinua varten järjestettäviä koulutuksia ja muita tapahtumia. Kouluttautuminen kannattaa aina, myös partiossa. ROKin käynyt pääsee jakamaan tietouttaan nuoremmilleen ja erätaitokurssi antaa eväitä luonnossa liikkumiseen. PJ-kurssilla, saati Ko-Gi:lla saadaan tietoja ja taitoja, jollaisia saa partion ulkopuolelta etsiä. Työnantajat ja oppilaitokset arvostavat paksua ja laajaa CV:tä täynnä erilaisia koulutuksia. Ei kursseilla kuitenkaan kannata käydä pelkkien tietojen ja todistusten takia. Ne kokoavat aina uniikin joukon ja harvoin on tylsää. Myös tuleviin tapahtumiin on hyvä lähteä, kun on luonut oman partiotuttu-verkoston, jolloin mukana on todennäköisesti myös joku tuttu aiemmista seikkailuista. Ei partio tietenkään pelkkiä kursseja ole. Normaali viikkotoiminta luo sen pohjan, johon kursseillakin opittuja asioita peilataan. Kilpailut, kuten Nurmeksessa pidettävät talvikisat antavat mahdollisuuden testata opittua ja erilaiset muut tapahtumat, kuten Suurjuhla Kouvolassa alkukesästä tuovat vaihtelua partioarkeen. Kouluttautukaa ja Pitäkää Hauskaa! Mikko Laitinen Mikkelin Toimenpojat Medialähettiläs ja J-SP:n Samoaja-ohjelmaohjaaja

KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ja Liplatus -jäsenlehdet ilmestyvät yhteensä 6 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA Tiitus Lahti TOIMITUSKUNTA Aleksi Luumi, Tiitus Lahti, Pia Salmela, Jukka Väisänen TAITTO Tiitus Lahti PAINOS 400 kpl KUVAT J-SP:n arkisto KANNEN KUVA Simo Heikkinen ILMESTYMINEN toukokuu ja marras-/joulukuu

2


S I S Ä L LYS L U E T T E L O 4

TA PA H T U M A K A L E N T E R I 2 0 1 4

6

J Ä RV I - S U O M E N PA RT I O L A I S T E N TO I M I N N A N A L AT

10

PA RT I O N I K Ä K A U D E T

12

TO I M I H E N K I L Ö T

13

I L M O I T TAU T U M I S - J A P E RU M I S O H J E E T

14

P E S T I L Ä H T Ö I N E N KO U L U T U S S U U N N I T T E L U

16

KO U L U T U K S E T • Partionjohtajan peruskoulutus • Partiojohtajan jatkokoulutus - KO-GI • Akelan ja Sammon koulutus • Luotsiextra • Laumanjohtajakurssi • Joukkuuenjohtajakurssi • Lippukunnan johtamiskoulutus • Melontakurssi • Erätaitojen jatkokurssi • Erätaitojen peruskurssi naisille • Partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakurssi • Partiotaitokilpailujen rastipäällikkökurssi • Tervetuloa partioon -kurssi • Tervetuloa sisupartioon -kurssi • Ryhmänohjaajakoulutus - ROK

21

I L M O I T TAU T U M I S L O M A K E

30

TA PA H T U M AT • Talvikisakutsu Pielisen pielessä • Sisuleiri • Sudenpentukilpailut • Partiotaitojen kevätmestaruuskisat • Tarpojien naapurileiri • Tutustumismatka Petroskoihin • Sluiba 14 • Partiosähly • Lököjotos

38

LÄHIALUEET • Aluekartta • Lähialueet / lippukunnat • Aluetapaamiset

42

M U I S T I I N PA N O S I V U T

44

Y H T E YS T I E D OT

OK-opintokeskus merkinnällä varustetut kursit järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa

3


Kippo kevät

2014

TA PA H T U M A K A L E N T E R I 2 0 1 4 TA LV I - K E V Ä T - K E S Ä - S Y K S Y Tammikuu 18.-19.1. LPKJ -kurssi Kuopio/ toimisto 18.1. Sisujohtajahuolto Laukaa 24.-25.1. Superkokousviikonloppu Partiokolkka Helmikuu 1.-2.2. Piirin talvikisat Nurmes 3.-16.2. Aluetapaamiset (ks. s. 41) Lähialueet 7.-9.2. ROK 1. osa Kuopio 7.-9.2. Tarpojien naapurileiri Kajaani 14.-16.2. Akela ja Sampo -kurssi 1/14 Partiokolkka 19.2. Muistelemispäivän kahvit Partiotoimistot 22.2. Muistelemispäivä Maaliskuu 8.-9.3. Talvi -SM-kisat ”PARTIOpop” Hämeenlinna 14.-16.3. ROK 1. osa Mikkeli 15.-16.3. ROK 1. osa Jyväskylä 21.-23.3. ROK 2. osa Kuopio 29.3. Kevätkokous Kuopio 29.3. Lippukunnanjohtajatapaaminen Kuopio 29.3. Luotsiextra Kuopio Huhtikuu 4.-6.4. Sisuleiri Suonenjoki 10.-13.4 Tutustumismatka Venäjälle Petroskoi 11.-13.4. ROK 2. osa Mikkeli 11.-13.4. ROK 2. osa Jyväskylä 18.-21.4. PJPK 1/14 (1. ja 2. osa) Kuopion seutu 20.-26.4 Partioviikko 27.4. Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä SP Toukokuu 10.5. Kevät PT-kisat Kajaani ja Jyväskylä 10.5. Sudenpentu- ja Seikkailijakisat Kajaani ja Jyväskylä 17.-18.5. Naisten erätaitokurssi Ylä-Savo 23.-25.5. Lököjotos Pohjois-Karjala Kesäkuu 2.-6.6. Samoajaleiri Joensuun seutu 7.6. Kevät–SM -kisat Kouvola/Taavetti 7.-8.6. Suurjuhla Kouvola

4


Tapahtum at

Heinäkuu 18.-20.7. Melontakurssi Kuopio 30.7.-10.8. Normimatka 2014 Englanti

Elokuu 11.-31.8. Partiopamaukset eri puolilla piiriä 22.-23.8. Syyssauna Partaharju Syyskuu 1.-14.9. Aluetapaamiset Lähialueet 5.-7.9. PJPK 2/14 1.osa Kajaani 5.-7.9. Akela ja Sampo -kurssi 2/14 Kuopio 6.-7.9. ROK 1. osa Jkl / Päijänne 15-21.9 Woomal 2 - Afrikkapäivät 20.-21.9. Piirin PT-kisat Varkaus 21.9. Rauhanpäivä SP Lokakuu 29.9.-3.10. Joulukampanjan asiamieskoulutukset Partiotoimistot 3.-5.10. Akela ja Sampo -kurssi 3/14 Partiokolkka 3.-5.10. PJPK 3/14 1.osa Kuopio/ Kaatra 3.-5.10. Erätaitojen peruskurssi Kuopion seutu 4.10. Viestintäkoulutus Kuopio 4.-5.10. Syys-SM kisat 18-19.10 JOTI/JOTA 24.-26.10. PJPK 2/14 2.osa Kajaani 25.-26.10. Akela ja Sampo -kurssi 4/14 Joensuun seutu 25.-26.10 Sisujen kokkikurssi Partiokolkka 24.-26.11 ROK 2. osa Partiokolkka 24.-26.10. ROK 1. osa Joensuu Marraskuu 7.-8.11. LPKJ 2/14 Joensuu 8.11. Syyskokous Joensuu Lippukunnanjohtajatapaaminen Joensuu Luotsiextra Joensuu 8.-9.11. Tarpojatapahtuma/ votomaraton Joensuu 14.-16.11. ROK 2. osa Joensuun seutu 21.-23.11. Partiokouluttajakoulutus Pohjanmaa 22.-23.11. Jäsenkokous Mikkeli 28.-30.11. PJPK 3/14 2.osa Kuopio/ Kaatra Joulukuu Joulukahvit Partiotoimistot 27.-30.12. Samoajien ja Vaeltajien välipäivät Jyväskylän seutu 27.-30.12. PJPK 4/14 Partiokolkka

5


Kippo

J-SP:n 20 a14lat n12 vät inna20 tokekeim vät

KO U L U T U S TO I M I N TA Koulutus-toiminnanala järjestää koulutusjärjestelmän mukaista koulutusta lippukunnissa ja piirissä toimiville aikuisille ja vaeltajaikäkauden edustajille. Koulutusta pyritään järjestämään piirin eri puolilla lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Koulutusryhmän tehtäviin kuuluu myös kehittää ja arvioida koulutusjärjestelmän toteutumista piirissä. Lisäksi koulutusryhmän jäsenet ohjaavat Ko-Gi –kouluttautujia. Tavoitteet 2014 • jokaisen lippukunnan jokaisen ikäkausiryhmän johtaja on koulutettu pestiinsä • johtajakoulutus on laadukasta

KO U L U T U S RY H M Ä 2 0 1 4 Puheenjohtaja, koulutusministeri Tuomo ”Topi” Huhtala p. 0400 913 741 tuomo.te.huhtala@gmail.com

Koulutusryhmän jäsen partiojohtajaperuskoulutus Ville Rimpiläinen p. 0400 813101 ville.rimpilainen@ekinpartio.fi

Vastaava koulutusohjaaja, koulutustoiminnan kehittäm. Martti ”Mara” Wilhelms p. 050 538 4334 wilhelmsmartti@gmail.com

Koulutusohjaaja, partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gi Jari Korhonen p. 040 506 2052 jariko@iki.fi

Koulutusohjaaja, ikäkausijohtajakoulutus Tiia Hintsa p. 0400 485 463 tiia.hintsa@gmail.com

6

Koulutussihteeri Pia Salmela p. 050 3636 028 pia.salmela@partio.fi Järvi-Suomen Partiolaiset ry Kajaanin Partiotoimisto Kauppakatu 1 B 87100 Kajaani

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINNANALAT


Jn tToaim painhStPu:m nana at lat

O H J E L M ATO I M I N TA

Ohjelmatoiminta tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa sekä tarjoaa partiotapahtumia ja monipuolista taitokoulutusta eri puolilla piiriä. Tapahtumat ovat kaikille lippukunnille avoimia tapahtumia kaikki ikäkaudet huomioiden. Ohjelmatoiminnan ja taitokoulutuksen järjestämisestä vastaavat jaostot. Lippukuntien partio-ohjelman tukemisesta vastaa ohjelmaryhmä. Jos lippukunnalla on pieni tai suuri ohjelmaan liittyvä huoli tai epäselvyys, ottakaa yhteyttä! Olemme olemassa lippukuntia varten.

O H J E L M A RY H M Ä 2 0 1 4 Puheenjohtaja, ohjelmaministeri Lasse Pikkarainen p. 040 824 9783 lasse.pikkarainen@ gmail.com ohjelmaohjaajat: Sudenpennut - haussa Seikkailijat Sanna Blomfelt p. 050 551 1644 sanna.blomfelt@ gmail.com Tarpojat Terhi Ålander 050 495 7404 terhi.alander@gmail.com Samoajat & Vaeltajat Mikko Laitinen 045 860 3191 mikko.braikku@gmail.com Samoajat & Vaeltajat / Eräjaosto Johannes Leppävuori p. 040 700 7332 vihannes.leppavuori@ gmail.com

Sisujaosto Meri Kalsi 040 414 7013 meri.kalsi@gmail.com Partioaatejaosto Taru Piiroinen p. 050 3512797 ja taru.piiroinen@ student.diak.fi Meripartiojaosto Johanna Halme p. 040 774 7167 johanna.halme1982@ gmail.com Kilpailujaosto Mikko Niiranen p. 044 589 8565 mikko.niiranen@ dnainternet.net

Ohjelmaryhmän sihteerit Mika Korppinen Järvi-Suomen Partiolaiset ry Koulukatu 39 A 37 80100 JOENSUU 050 363 6434 mika.korppinen@partio.fi kilpailujaosto, kv-asiat, Englannin leirimatka 2014 ja Jamboree 2015 Pia Salmela Järvi-Suomen Partiolaiset ry Kauppakatu 1 B 87100 KAJAANI 050 363 6028 pia.salmela@partio.fi ohjelmaryhmä sekä erä-, partioaate-, sisu- ja meripartiojaostot

Kv-jaosto Mikko Keltanen 044 349 4217 mikkokel@gmail.com

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINNANALAT

7


Jippoalat K toiminnan SP:n

kevät

2014

ALUETYÖ Aluetyön tarkoituksena on tukea lippukuntia sekä pitää aktiivisesti yhteyttä lippukuntiin ja toimia näin linkkinä lippukunnan ja piirin välillä. Piirissämme, lähialueilla järjestetään vähintään kaksi aluetapaamista vuodessa. Aluetapaamisissa lähialueen lippukuntien johtajat voivat tavata toisiaan, saada tukea pestiinsä ja rakentaa yhteistyötä naapurilippukuntien kesken. Näin saadaan lippukuntien ääni kuulumaan ja piiri voi palvella ja tukea lippukuntia paremmin! Kuluvan toimintavuoden tavoitteena on saada lähialuetapaamiset toteutumaan suunnitelmallisesti koko piirin alueella ja kehittää lähialuetapaamisia lippukuntien toiveita ja tarpeita vastaaviksi.

A L U E T Y Ö N L U OT T I K S E T 2 0 1 3 Puheenjohtaja, alueministeri Tiina Itävuori p. 040 5859990 tiina.itavuori@gmail.com Alueohjaaja Saija Grün p. 045 869 6269 grunsa@gmail.com Alueohjaaja Satu Huhtala p. 040 566 8543 satu.a.huhtala@gmail.com Alueohjaaja Saija Hurri p. 0400 326 966 saija.hurri@gmail.com

8

Alueohjaaja Kristiina Kananen p.040 527 6575 kristiina.kananen@fimnet.fi Alueohjaaja Taru Piiroinen p. 050 3512797 taru.piiroinen@student.diak.fi Alueohjaaja Kimmo Rusanen p. 044787 9550 kimmo.rusanen@kajaani.net

Järjestösihteeri alueryhmä Carita Hännivirta p. 050 363 6024 carita.hannivirta@partio.fi Järjestösihteeri aluetyö Katri Kaukonen p. 050 363 6043 katri.kaukonen@partio.fi

Alueohjaaja Jukka Väisänen p. 0400 299 402 jukkav@saunassa.com

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINNANALAT


J-SP :n toiV mie insntainntä alat

VIESTINTÄ

Piirin viestinnän tarkoituksena on välittää ajankohtaista tietoa kaikille piirin partiolaisille. Järvi-Suomen Partiolaisten tapahtumista tiedotetaan niin sisäisesti piirin omien viestintäkanavien kautta kuin ulkoisesti lähettämällä mediatiedotteita piirin ja lippukuntien toiminnasta. Ulkoisessa viestinnässä nostetaan aina esille partion avainviestit, jonka tarkoituksena on vahvistaa partion ulkoista kuvaa. PARTION AVAINVIESTIT Partio on kasvattava harrastus: Partiossa nuoret johtavat nuoria, ja partiolaiset vastaavat itse toimintansa suunnittelusta. Toiminta tukee nuoria kasvamaan aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Partio on monipuolista toimintaa: Partio on ystäviä ja yhteenkuuluvuutta, elämyksiä ja seikkailuja, luonnossa toimimista, tekemällä oppimista sekä yhdessä päättämistä. Partio on maailmanlaajuista vapaaehtoistoimintaa: Partio antaa nuorille kansainvälisiä kokemuksia ja edistää kulttuurien välistä ymmärrystä. Partiolaiset osallistuvat aktiivisesti paremman maailman rakentamiseen.

w w w. j a r v i s u o m i . p a r t i o. f i V I E S T I N T Ä RY H M Ä 2 0 1 4 Puheenjohtaja, viestintäministeri Aleksi Luumi p. 0400 124 271 aleksi.luumi@partio.fi YSP edustaja Kaisa Huttunen p. 050 359 6603 kazahutt@gmail.com Hannu Keränen p. 044 740 8123 hannu1.keranen@gmail.com

Kuvavastaava Tuomas Puurtinen p. 040 594 9942 tuomas.puurtinen@gmail.com

Viestintäsihteeri Tiitus Lahti p. 050 363 6408 tiitus.lahti@partio.fi

Liplatus-jäsenlehti pt. Aino Torvinen p. 040 722 5691 aino.torvinen@partio.fi

Järvi-Suomen Partiolaiset viestintä Tulliportinkatu 56 70110 Kuopio

Verkkosivuvastaava Tekniset asiat Tuomas Turpeinen p. 0400 948 799 tupe@avvry.com

Kirsi Leskinen p. 0440 450 220 leskinen.kirsi@gmail.com

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINNANALAT

9


Kippo kevät

2014

PA RT I O N I K Ä K AU D E T Partio-ohjelma on kehitetty tarjoamaan partiotoimintaa seitsemästä 22 ikävuoteen asti, siis koko koulu- ja nuoruusiän ajan. Lapsuuden ja nuoruuden elämänvaiheet jakaantuvat luontaisen kehityksen mukaisesti luontevasti viiteen kehitysvaiheeseen. Nämä kaikki viisi ikäkautta ovat yhtä arvokkaita, joten lippukunnan tulee siis tarjota partiolaiselle koko partiopolku. Koska lippukunnat ovat yksilöllisiä erilaisuudessaan, ikäkausijakoa tulee soveltaa lippukuntakohtaisesti. Ikäkausiajattelussa on kuitenkin olennaisia periaatteita, joita lippukuntien tulee noudattaa. Ikäkausien perusteena ovat ihmisen luontaisten kehitysvaiheiden tarpeet ja ominaispiirteet (näkyvät esim. ryhmäkoossa, johtamismuodoissa ja symboliikassa). Jokaisella on oikeus oman ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaiseen kasvattavaan partiotoimintaan. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kuulua omanikäistensä ryhmään. Kaikki ikäkaudet ovat yhtä arvokkaita, mitään ikäkautta ei tule ensisijaistaa toisen kustannuksella. Sudenpentu partiossa Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikoittaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa, kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa. Seikkailija partiossa Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen pienryhmään eli vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan vartioissa. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueet suorittavat taitomerkkejä ja käyvät partiotaitokisoissa. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi! Ta r p o j a p a r t i o s s a Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

10


Tapahtum at Samoaja partiossa Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin, jotka kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja.Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Va e l t a j a p a r t i o s s a Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä.Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa.Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

AIKUINEN y l i 2 2 v.

VA E LTA J A 1 8 - 2 2 v.

S A M OA J A 1 5 - 1 7 v.

TA R P O J A 1 2 - 1 5 v.

SEIKKAILIJA 1 0 - 1 2 v.

SUDENPENTU 7 - 9 v.

VÄRIPALLOT KURSSIEN JA TAPAHTUMIEN KOHDALLA KERTOVAT, MILLE IKÄKAUSILLE SE ON SUUNNATTU ! 11


Kippo kevät

2014

TO I M I H E N K I L Ö T Pipsa Wilhelms, toiminnanjohtaja Piirihallitus, talous, maksuliikenne, hallinto– ja henkilöstöasiat, edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet, ansiomerkkiasiat, alueryhmä. Jyväskylän Partiotoimisto,Yliopistonkatu 26 A, 40100 Jyväskylä pipsa.wilhelms@partio.fi, puh. 050 538 4034 Carita Hännivirta, järjestösihteeri Aluetyö – Jyväskylän Partiolaiset, ROK-kurssi, alueryhmä, tilastot, Partiokolkka, joulukampanja, Partiopamaus ja jäsenhankinta Jyväskylän Partiotoimisto,Yliopistonkatu 26 A, 40100 Jyväskylä carita.hannivirta@partio.fi, puh. 050 363 6024 Katri Kaukonen, järjestösihteeri Aluetyö – Mikkelin seudun Partiolaiset, ROK-kurssi, jäsenmaksuseuranta, aluetyön materiaalit Mikkelin Partiotoimisto, Ristimäenkatu 26, 50100 Mikkeli katri.kaukonen@partio.fi, puh. 050 363 6043 Mika Korppinen, järjestösihteeri Venäjäryhmä, KV-toiminta, MOKU-toiminta-yhteyshenkilö, partiotaitokilpailut aluetyö – Joensuun Partiolaiset, ROK-kurssi Joensuun Partiotoimisto, Koulukatu 39 A 37, 80100 Joensuu mika.korppinen@partio.fi, puh. 050 363 6434 Mikaela Koskivuori, järjestösihteeri Aluetyö – Kalakukkopartio, ROK-kurssi, tarvikevälitys Kuopion Partiotoimisto, Tulliportinkatu 56, 70110 Kuopio mikaela.koskivuori@partio.fi, puh. 050 363 6191 Tiitus Lahti, viestintäsihteeri Viestintä;Viestintäryhmä, Liplatus, lpk-posti, verkkosivut, ICT-kehittäminen, vuosikertomus, jäsenrekisteri POLKU, vuosikalenteri, materiaalien taittotyöt Suurjuhla 2014 yhteyshenkilö Kuopion Partiotoimisto, Tulliportinkatu 56, 70110 Kuopio tiitus.lahti@partio.fi, puh. 050 363 6408 Pia Salmela, koulutussihteeri Koulutus ja ohjelma, koulutusryhmä, ohjelmaryhmä, johtajakoulutus, ikäkausikoulutus, taitokoulutus, Ok-opintokeskusasiat, Kippo Kajaanin Partiotoimisto, Kauppakatu 1 B, 87100 Kajaani pia.salmela@partio.fi, puh 050 363 6028

12


I L M O I T TA U T U M I S - J A P E RU M I S O H J E E T 1. Lippukunta vastaa viime kädessä jäsentensä ilmoittautumisista ja tietojen oikeellisuudesta (allergiat ja terveystiedot). Osallistumisoikeus partiotapahtumiin on kaikilla vuoden 2014 partion jäsenmaksun maksaneilla. Sitova ilmoittautumiset kevään 2014 tapahtumiin tulee tehdä 15.1.14 mennessä ellei tapahtuman yhteydessä muuta mainita. Jokaisen tapahtuman esittelyn yhteydessä mainitaan VIP = viimeinen ilmoittautumispäivä. Lippukunta ilmoittaa osallistujat suoraan Polkuun lpk:n tunnuksella tai Kajaanin Partiotoimistoon ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomake löytyy tämän Kipon keskiaukeamalta ja on ladattavissa piirin nettisivuilta. 2. Osanottajamäärän perusteella päätetään tapahtuman johtajan ja piirin työntekijän kesken pidetäänkö tapahtuma vai perutaanko se. 3. Sähköinen kurssikirje – tarkista sähköpostiosoitteesi! Ennakko-ohjeet lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Varmista ilmoittautumisen yhteydessä, että sähköpostiosoite on oikein jäsenrekisterissä. Osallistuja voi päivittää omat tietonsa myös itse jäsenkortista löytyvällä ilmoittautumiskoodilla osoitteessa www.partio.fi/polku kohdasta: Jäsentietojen päivitys. 4. Piiri laskuttaa osallistumismaksut kootusti lippukunnittain heti tapahtuman jälkeen. 5. Mikäli osanottoperuutus on tehty ennen varsinaisen ilmoittautumisajan umpeutumista, osallistumismaksua ei laskuteta. Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan umpeuduttua, pätevästä syystä, kuitenkin viimeistään 7 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, peritään maksuna 15 euroa. Peruutus on tehtävä Kajaanin Partiotoimistoon sähköpostilla (pia.salmela@partio.fi) tai kirjallisesti osoitteeseen Kajaanin Partiotoimisto, Kauppakatu 1 B, 87100 Kajaani. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, koko osallistumismaksu peritään. 6. Poisjäänti tapahtumasta ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen. Lääkärintodistuksella sairastapauksessa tai muulla voittamattomalla esteellä (esim. hautajaiset) on mahdollista saada osallistumismaksun palautus. Osallistujan tulee ilmoittaa perumisesta tapahtuman johtajalle ja piirin koulutussihteerille sekä toimittaa mahdollinen lääkärintodistus Kajaanin Partiotoimistoon. 7. Lippukunta voi lähettää poisjääneen osallistujan tilalle toisen henkilön sovittuaan asiasta tapahtumanjohtajan ja piirin työntekijän kanssa. 8. Jälki-ilmoittautuminen tapahtumiin, joissa on tilaa, on mahdollista lisämaksusta (osallistumismaksu + 10 euroa). Jälki-ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua. Kaikki ilmoittautumisajan päätyttyä tehdyt uudet ilmoittautumiset ovat jälki-ilmoittautumisia. Niistä peritään normaali osallistumismaksu sekä lisämaksu. Huom! Partiotaitokilpailuissa ja KV-matkoilla noudatetaan omia ilmoittautumis- ja perumisohjeita. Kaikki kisailmoittautumiset ovat sitovia eikä osallistujan/ryhmän osallistumismaksua palauteta. Kisojen osalta jälki-ilmoittautuneilta peritään joko puolitoistatai kaksinkertainen osallistumismaksu.

13


Kippo

2012 2014

LIPPUKUNNAN PESTILÄHTÖINEN KO U L U T U S S U U N N I T T E L U

Piirin tarjoama pestiäsi vastaava koulutus

P E S T I

L I P P U K U N N A S S A

14

Hallitus lpkj lpkja sihteeri taloudenhoitaja jäsenrekisterinhoitaja koulutusvastaava hallituksen jäsen Sudenpentu akela akelan apulainen Seikkailija sampo sammon apulainen Tarpoja tarpojaluotsi vartionjohtaja Samoaja samoajaluotsi vartionjohtaja Vaeltaja vaeltajaluotsi vaeltaja Aikuinen tuki aikuisena partioon partiojohtaja (+22v.) Sisujohtaja Projektitehtävät PT-kisojen staabi

Te rv et ul oa Te pa rv rti et oo ul oa n Ry -k s hm isu ur ss pa än i* r o tio * hj Ak s. a o el a 27 n ja an k k ur ou ko ss lu Sa ul i* tu ut m * s* us m s. on s 27 s. . 28 18 ko La ul um ut an us jo s. Jo ht 18 uk aj ak ku ur ee ss nj Lu is oh ot .1 ta sin 9 j a ko k ur Pa ul ss rti ut is us oj .1 oh s. 9 ta 18 Lip j a pu n pe ku ru nn P s

kevät kevät


Pa rti

ok o

na n

jo

sk ou lu ht tu am ul ss Ko ut i .1 s ul t k a o 6 ut ja ul us ko u t t ul us us Po ut va s. lk us u20 st ko aa va ul Vi ut ko es us ul tin ** ut tä us k Er ** o ul ät ut ai us to ** je Er n pe ät ai ru to sk je ur Ra n ss ja st is tk ip .2 o ää ku 5 l l rs Jä ik si kö rje s. ku st 25 el rs yt s i* oi * m s. ik 26 un ta ku rs si* * s. 26

K o u l u t u s t a j u u r i S i n u n p e s t i ä s i va r t e n - o l e h y v ä !

Koulutuk set

Lippukunnan pestilähtöinen koulutussuunnittelu © J-SP Sivunumero viittaa Kippo kevät 14 lehteen! Tarpeellinen pestissä

Pestiä tukeva

*aluejärjestöt / lippukunnat järjestävät **tilauskurssi - ota yhteyttä .koulutussihteeriin p. 050 3636 028 pia.salmela@partio.fi

15


Kippo

kevät kevät

2012 2014

PA RT I O J O H TA J A N P E RU S K U R S S I 4 0 h / 1 , 5

op+johtamisharjoitus

Sinustako innokas ja vastuuntunteva johtaja partioon? Lähde hakemaan kurssilta kaikki tarvittavat perustiedot ja –taidot mitä partiojohtaja tarvitsee! PJ-PK I / 14 17.-21.4.14 Kuopio Hinta: 85 € Kurssinjohtaja: Varpu Vidgren 050 525 2012 varpu.vidgren@ iki.fi

Koulutus on suunnattu pesteissä toimiville aikuisille ja vaeltajille (täytät 18 kurssivuoden aikana). Esitietovaatimuksena kurssille on Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot. Partiojohtajan peruskurssi koostuu kahdesta koulutuskokonaisuudesta 1) Johtajana lippukunnassa 2) Ikäkausijohtajan koulutus Pääsiäisen kurssilla käydään molemmat koulutuskokonaisuudet läpi yhdellä kertaa ja johtamisharjoitus suoritetaan kurssin jälkeen oman lippukunnan nimeämän partiojohtajan ohjauksessa. Kurssiin kuuluu myös ennakkotehtäviä. Lisäksi partiojohtajan valtakirjan ja kurssitunnusten saamisen edellytyksenä on EA1-kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot sekä vähintään 18 vuoden ikä. Koulutuksen aikana yövytään myös maasto-olosuhteissa. Tarkemmat tiedot tarvittavista varusteista saat kurssinjohtajaltasi kurssikirjeen mukana noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Kurssimaksuun ei sisälly Partiojohtajan käsikirja (22 €). Kouluttajat suosittelevat tämän käsikirjan hankkimista kaikille partiojohtajakoulutukseen osallistuville. Mikäli kirjahyllystäsi ei vielä löydy tätä perusteosta, voit ostaa sen itsellesi kurssin yhteydessä. Kirjatilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja kirja laskutetaan lippukunnalta kurssimaksun yhteydessä. Ennakkoon tilatut kirjat toimitetaan kurssipaikalle.

VIP 15.2.2014 (VIP = viimeinen ilmoittautumispäivä)

16


PA RT I O J O H TA J A N J AT KO KO U L U T U S E L I KO L M I A P I L A - G I LW E L L – KO U L U T U S Olet jo ohittanut vaeltajaiän (aloitusvuonna vähintään 22 vuotta) ja olet suorittanut partiojohtajaperuskoulutuksen. Sinulla on pesti lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Omaat ainakin perustaidot retkeilystä ja leirielämästä. Kurssi maksaa yhteensä 365 €. Hintaan sisältyy majoitus, ruoka, ohjelma, jaettava materiaali ja kurssitunnukset. Avustusta kurssimaksuun voi hakea omasta lippukunnasta tai taustayhteisöstä, partiopiiristä tai keskusjärjestöstä.

Koulutuk set

Ko-Gi-koulutukset 2014

113 leiri 8.–13.6.2014 Evo, lisäksi etäopiskelua Ilmoittautuminen tehdään Polku-jäsenrekisteriin jäsenkortista löytyvän il- sähköisellä oppimisalustalla moittautumistunnuksen avulla. Ilmoittautumisen tekemiseen on hyvä varata johtaja Paula Viikari aikaa noin 15 minuuttia. Täytä kaikki kohdat huolellisesti.Vastaa kysymyksiin rehellisesti ja parhaan tietämyksesi mukaan. Ilmoittautumislinkit ja lisätie114 leiri 2 dot löydät: www.partio.fi/kogi Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, kirjoita lisäksi lyhyt kuvaus itsestäsi (esimerkiksi opinnoista, ammatista, per- 8.6.–6.7.2014 Evo heestä), partiopolustasi ja omista odotuksistasi sekä tavoitteista tälle kou- johtaja Juho Toivola lutukselle. Lähetä kuvaus 31.1.2014 mennessä sähköpostilla osoitteeseen koulutus@partio.fi tai postissa Partioasemalle. Kuoreen merkintä ”Ko-Gi -ilmoittautumisen liite”. Ilmoittautuminen on virallinen vasta, kun molemmat ilmoittautumiset on tehty.

115 johdanto 11.–13.4.2014 leiri 8.–13.7.2014 Evo Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi saatetaan myös perua johtaja Laura Grönlund jos ilmoittautumisia ei tule tarpeeksi.Voit rastittaa Polku-ilmoittautumisessa myös toisen (tai useamman) sinulle sopivan kurssin. Tämä ilmoittautuminen ei ole sitova, vaan sinuun otetaan yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä jos ensisijainen kurssisi ei näyttäisi toteutuvan tai haluamasi kurssi on jo täynnä. Seminaariosa on kaikilla 7.-9.11.14 Piirin Ko-Gi –info järjestetään koulutukseen hyväksytyille helmi-maaliskuun vaihteessa. Aika ja paikka päätetään, kunhan hyväksymiskirjeet ovat saapuneet kouluttautujille. Info-tilaisuuden kesto on noin 3 tuntia. Lisätietoja: www.partio.fi/kogi ja koulutusohjaaja Jari Korhonen jariko@iki.fi p. 040 506 2052 ja koulutussihteeri Pia Salmela pia.salmela@partio.fi p. 050 363 6028. VIP 31.1.2014

Valtakunnallinen Ko-Gi-tapaaminen 2014

Valtakunnallinen Ko-Gi-tapaaminen järjestetään kesäkuun alussa Suurjuhlan yhteydessä. Tule mukaan tapaamaan lippukuntamme jäseniä, kuulemaan ajankohtaisia asioita ja nauttimaan yhdessäolosta. Tervetuloa koko lintukansa Kouvolaan!

17


Kippo

kevät kevät

2012 2014

AKELAN JA SAMMON KO U L U T U S 1 7 h / 0 , 6 o p Kun johdat sudenpentulaumaa (akela) tai seikkailijajoukkuetta (sampo) tarvitset tämän koulutuksen toimiaksesi pestissä.

I / 14 14.-16.2.14 Partiokolkka, Toivakka Hinta: 49 € Yhteyshenkilö: Tiia Hintsa 0400 485 463 tiia.hintsa@gmail. com

Koulutus on suunnattu aikuisille tai vaeltajaikäisille (täytät 18 kurssivuoden aikana) jotka ovat äskettäin aloittaneet akelan tai sammon pestissä, tai suunnittelevat pestin vastaanottamista. Koulutus kestää yhden kurssiviikonlopun, jonka aikana yövytään maasto-olosuhteissa. Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä oletko akela vai sampo. Koulutuksen esitietovaatimuksena uusille aikuisille tai pitkään poissa olleille on Tervetuloa partioon -kurssi tai vastaavat tiedot. Osallistumismaksuun ei sisälly akelan tai sammon opasta (á 8,50 €). Kouluttajat suosittelevat oppaan hankkimista ryhmänjohtajan arkea helpottamaan. Tilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja laskutetaan lippukunnalta osallistumismaksun yhteydessä. Ennakkoon tilatut oppaat toimitaan suoraan kurssipaikalle. VIP 15.1.14

L U OT S I E X T R A 4h/0,2op

Kun toimit lippukuntasi luotsina tarpojille, samoajille tai vaeltajille, tarvitset tämän koulutuksen toimiaksesi pestissä. I / 14 29.3.14 Kuopio Hinta: 15 € Yhteyshenkilö: Tiia Hintsa p. 0400 485 463 tiia.hintsa@ gmail.com

Koulutus on suunnattu aikuisille tai vaeltajaikäisille jotka ovat äskettäin aloittaneet luotsin pestissä, tai suunnittelevat pestin vastaanottamista. Koulutuksen esitietovaatimuksena on partiojohtajaperuskurssin hyväksytty suoritus. Koulutuksen kesto on noin 4 tuntia. Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä, minkä ikäkauden (tarpoja, samoaja, vaeltaja) luotsina toimit. Osallistumismaksuun ei sisälly luotsin opasta (á 8,50 €). Kouluttajat suosittelevat oppaan hankkimista ryhmänjohtajan arkea helpottamaan. Tilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja laskutetaan lippukunnalta osallistumismaksun yhteydessä. Ennakkoon tilatut oppaat toimitaan suoraan kurssipaikalle. VIP 9.3.14

18


L A U M A N J O H TA J A K U R S S I

Koulutuk set

17 h

Kurssi on tarkoitettu niille samoaja- tai vaeltajaikäisille, jotka vetävät sudenpentujen viikkotoimintaa akelan apulaisena. Kurssilla käydään läpi sudenpentujen ohjelman rakenne, suoritukset, merkit ja niiden saamisen kriteerit, ohjelmatapahtumat ja symbolit. Kurssilla opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan sudenpentujen kokoontumisen. Kurssin jälkeen tiedät myös sudenpentujen johtajien tukimateriaalit ja opit hyödyntämään niitä toiminnan toteuttamisessa. Kurssilla käydään läpi lisäksi vuositoiminnan suunnittelu ja pestiäsi tukevan aikuisen (akelan) tuki. Kurssin esitietovaatimuksena on ryhmänohjaajakoulutus (ROK). Osallistumismaksuun ei sisälly akelan opas (á 8,50 €). Kouluttajat suosittelevat oppaan hankkimista. Tilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja laskutetaan lippukunnalta osallistumismaksun yhteydessä. Ennakkoon tilatut oppaat toimitaan suoraan kurssipaikalle.

I / 14 14.-16.2.14 Partiokolkka, Toivakka Hinta: 49 € Yhteyshenkilö: Tiia Hintsa 0400 485 463 tiia.hintsa@gmail. com

VIP 15.1.14

J O U K K U E E N J O H TA J A K U R S S I 17 h

Kurssi on tarkoitettu niille samoaja- tai vaeltajaikäisille, jotka vetävät seikkailijoiden viikkotoimintaa sammon apulaisena. Kurssilla käydään läpi seikkailijoiden ohjelman rakenne, suoritukset, merkit ja niiden saamisen kriteerit, ohjelmatapahtumat ja symbolit. Kurssilla opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan seikkailijoiden kokoontumisen. Kurssin jälkeen tiedät myös seikkailijoiden johtajien tukimateriaalit ja opit hyödyntämään niitä toiminnan toteuttamisessa. Kurssilla käydään läpi lisäksi vuositoiminnan suunnittelu ja pestiäsi tukevan aikuisen (sammon) tuki. Kurssin esitietovaatimuksena on ryhmänohjaajakoulutus (ROK). Osallistumismaksuun ei sisälly sammon opas (á 8,50 €). Kouluttajat suosittelevat oppaan hankkimista. Tilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja laskutetaan lippukunnalta osallistumismaksun yhteydessä. Ennakkoon tilatut oppaat toimitaan suoraan kurssipaikalle.

I / 14 14.-16.2.14 Partiokolkka, Toivakka Hinta: 49 € Yhteyshenkilö Tiia Hintsa 0400 485 463 tiia.hintsa@gmail. com

VIP 15.1.14

19


Kippo

kevät kevät

2012 2014

L I P P U K U N N A N J O H TA M I S KO U L U T U S 1 7 h / 0 , 6 o p Oletko uusi lippukunnan johtaja? Oletko aloittanut lippukunnan hallituksessa? Haluatko tietää enemmän lippukunnan taloudesta, yhdistyshallinnosta ja aikuisten johtamisesta ja ohjaamisesta?

I / 14 18.-19.1.14 Kuopio Hinta: 40 € Yhteyshenkilö: Tuomo ”Topi” Huhtala 0400 913 741 tuomo.te.huhtala@ gmail.com

Lippukunnan johtamiskoulutus on tarkoitettu lippukunnanjohtajan lisäksi myös lippukunnan hallituksen jäsenille tai muussa johtajatehtävissä oleville. Koulutuksen tavoitteena on opastaa osallistuja yhdistyksen hallintoon ja taloudenhoitoon sekä antaa perustietoa aikuisten johtamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseen kuuluu käytännön harjoitteita tilanteista, joihin lippukunnanjohtaja ja/tai hallituksen jäsen voi joutua. VIP 6.1.14

Kuva: Mari Kalaja

M E L O N TA K U R S S I

III / 14 18.-20.7.14 Kuopio Hinta: 60 € Kurssinjohtaja: Johannes Leppävuori 040 700 7332 vihannes. leppavuori@ gmail.com

Melonnan peruskurssilla opettelemme retkimelonnan perustaitoja ja tietysti melomme upeissa maisemissa. Sinun ei tarvitse omata melontakokemusta etukäteen, sillä aloitamme perusteista. Kurssille ovat tervetulleita vuonna -99 syntyneet ja sitä vanhemmat samoajat/vaeltajat/aikuiset. Pääsyvaatimuksia on lisäksi hyvä uimataito (vähintään 200 m yhtäjaksoinen uiminen). Kurssin sisältö: • Varusteet ja kalusto • Melontatekniikat kajakilla ja inkkarilla • Navigointi vesillä • Pelastaminen Tarkemmat tiedot tarvittavista varusteista saat kurssinjohtajalta kurssikirjeen mukana kesäkuussa. VIP 15.5.14

20


JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ILMOITTAUTUMISLOMAKE

1/4

ILMOITTAUTUMISOHJEET

Jos lippukunnallasi ei ole polkutunnuksia tai jostain muusta syystä lippukuntasi on estynyt tekemään ilmoittautumisia Polun kautta, niin käytä ilmoittautumiseen tätä lomaketta. Voit tulostaa lomakkeen piirin nettisivuilta: www.jarvisuomi.partio.fi => materiaalit Palauta täytetty lomake osoitteeseen Järvi-Suomen Partiolaiset, Kajaanin Partiotoimisto, Kauppakatu 1 B, 87100 Kajaani. Huolehdithan, että ilmoittautumisesta löytyvät asianmukaiset allekirjoitukset. Lisätietoja johtajakoulutuksista ja ohjelmatapahtumista sekä partiotapahtumiin ilmoittautumisesta saat koulutussihteeri Pia Salmelalta, p. 050 363 6028 ja pia.salmela@partio.fi Mikäli lpk ilmoittaa osallistujan tapahtumaan Polun kautta, niin ilmoittautumislomaketta ei tarvitse lähettää Partiotoimistolle, vaan lpk huolehtii lomakkeen arkistoinnista itse.

Tällä lomakkeelle voit ilmoittautua: JOHTAJAKOULUTUKSEEN:

partiojohtajan peruskoulutus Akelan, Sammon, Luotsin koulutus partiokouluttajakoulutus lippukunnanjohtamiskoulutus Kevään koulutusten ilmoittautumisaika päättyy 15.1. ja syksyn koulutusten 31.8. ellei koulutuksen yhteydessä muuta mainita. Tarkista VIP = viimeinen ilmoittautumispäivä! Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista mikäli kursseilla on tilaa. Jälki-ilmoittautumisista peritään lisäksi10 € jälki-ilmoittautumismaksu.

OHJELMAN KURSSEILLE JA TAPAHTUMIIN:

erätaitojen peruskurssi erätaitojen jatkokurssi partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakurssi melontakurssi partiotaitokilpailujen rastipäällikkökurssi Ohjelman kurssien ilmoittautumisaika päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua ellei muuta mainita.

VIESTINNÄN KURSSEILLE:

Lippukunnan viestintä Polku-koulutus

ALUEJÄRJESTÖJEN (JoPa, JyPa, Kalakukko ja MiSPa) KURSSEILLE: ryhmänohjaajakoulutus (ROK)

JoPa/Joensuu, järjestösihteeri Mika Korppinen p. 050 363 6434 ja mika.korppinen@partio.fi JyPa/Jyväskylä, järjestösihteeri Carita Hännivirta p. 050 363 6024 ja carita.hannivirta@partio.fi Kalakukko/Kuopio, järjestösihteeri Mikaela Koskivuori p. 050 363 6191 ja mikaela.koskivuori@partio.fi MiSPa/Mikkeli, järjestösihteeri Katri Kaukonen p. 050 363 6043 ja katri.kaukonen@partio.fi ROK-kurssien ilmoittautumisaika päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen kurssin 1. osan alkua ellei muuta mainita.


2/4

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ILMOITTAUTUMISLOMAKE TAPAHTUMAN TIEDOT Tapahtuman nimi ja ajankohta HENKILÖTIEDOT Nimi Lippukunta Syntymäaika

Jäsennumero

Osoite Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti

(pakollinen)

Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero tapahtuman aikana (pakollinen alle 18-vuotiaiden osalta) TERVEYSTIEDOT, JOTKA OVAT KURSSIA VARTEN TARPEEN Ei erityisruokavalioita Erityisruokavaliot

vähälaktoosinen

kokonaan maidoton

laktoositon

gluteeniton

(Hyla käy)

kasvisruoka (lakto-ovo)

Ruoka-aineallergia (rastin lisäksi ympyröi raaka / kypsennetty, jos on vain osittain allergisoiva!)

raaka / kypsennetty tomaatti

porkkana

raaka / kypsennetty

raaka / kypsennetty omena

herne

raaka / kypsennetty

raaka / kypsennetty paprika

kananmuna raaka / kypsennetty

soija

kala

pähkinä

Muu ruoka-aineallergia, mikä? Huomioitavat sairaudet, säännöllinen lääkitys, lääkeaineherkkyydet, muut terveyttä koskevat asiat


JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ILMOITTAUTUMISLOMAKE

3/4

Huomioitavat oppimisvaikeudet, erityisen tuen tarve ÄIDINKIELI Äidinkieli (jos muu kuin suomi) ruotsi venäjä ranska

englanti

saksa

muu, mikä

VALOKUVAAMINEN Minua saa kuvata tapahtuman aikana ja kuviani saa käyttää partiotoimintaa esittelevissä ja markkinoivissa julkaisuissa, verkkosivuilla ja esittelytilaisuuksissa. kyllä ei Mikäli en halua, että minua mahdollisesti kuvataan tapahtuman aikana, ilmoitan asiasta myös tapahtumanjohtajalle.

ALLEKIRJOITUKSET ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA. KATSO TARKAT ILMOITTAUTUMIS- JA PERUMISOHJEET KIPOSTA TAI PIIRIN NETTISIVUILTA. OSALLISTUMISOIKEUS PIIRIN JA ALUEJÄRJESTÖJEN KOULUTUKSIIN JA KURSSEILLE ON KAIKILLA JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN JÄSENILLÄ, JOTKA OVAT MAKSANEET VUODEN 2014 PARTION JÄSENMAKSUN. PARTIOVAKUUTUS ON VOIMASSA JÄSENMAKSUN MAKSANEILLA PARTIOLAISILLA. Osallistujan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus (jos kurssilainen on alaikäinen) Nimenselvennys Lippukunnanjohtajan allekirjoitus Nimenselvennys TÄMÄ ILMOITTAUTUMISLOMAKE ON LUOTTAMUKSELLINEN ! SITÄ KÄSITTELEE VAIN LIPPUKUNNAN JÄSENREKISTERINHOITAJA, PIIRIN KURSSINVETÄJÄ TAI TYÖNTEKIJÄ. Partiopiiri ei saa henkilötietolain mukaan tallentaa terveydentilaan tai muuhun vastaavaan liittyviä tietoja. Siksi kysymme ne aina ilmoittautumisten yhteydessä uudelleen. Huom. ota tapahtumaan mukaan omat henkilökohtaiset lääkkeet sekä mahdollisesti tarvitsemasi kipu- ja kuumelääkkeet, tapahtumanjohtajat eivät saa jakaa osallistujille lääkkeitä!


JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ILMOITTAUTUMISLOMAKE PARTIOTAUSTA Partiolupaus annettu vuonna

4/4

Toiminut aktiivisesti partiossa

vuotta

Partiokurssit, jotka olen käynyt aiemmin, myös (arvioitu) suoritusvuosi

Ryhmänohjaajakoulutus

Sampo-Akela-Valtermanni

Akelan/Sammon/Luotsin k.

Partiojohtajan peruskoulutus

Ikäkausivastaavan koulutus

Erätaitojen peruskurssi

Lippukunnan johtamiskoul.

Erätaitojen jatkokurssi

Partiokouluttajakoulutus

Ko-Gi

Ensiapukurssi suoritettu

Kortti voimassa

saakka

Toiminut johtajatehtävissä (tehtävä ja aika vuosina) Nykyinen/nykyiset partiotehtävät TÄYTÄ NÄMÄ KOHDAT VAIN AKELAN, SAMMON, LUOTSIN JA PARTIOJOHTAJAN KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUESSASI ! Minkä ikäkauden ohjelman suoritat? Huom. voit valita vain yhden ikäkauden. Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Tilaan samalla valitun ikäkauden ohjelmaoppaan a’ 8,50 €, joka toimitetaan kurssipaikalle ja laskutetaan lippukunnalta. Tilaan oppaita _____ kpl Partiojohtajan peruskoulutukseen osallistuja! Osallistutko: metsä- ja seminaariosalle (molemmat kurssiviikonloput) vain metsäosalle vain seminaariosalle Tilaan samalla Partiojohtajan käsikirjan a’ 22 €, joka toimitetaan kurssipaikalle ja laskutetaan lippukunnalta. Tilaan käsikirjoja _____ kpl TÄYTÄ NÄMÄ KOHDAT VAIN ERÄTAITOKURSSILLE TAI RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUKSEEN (ROK) ILMOITTAUTUESSASI ! Tilaan samalla Reppu-kirjan (Opas seikkailijoille ja tarpojille) a’ 16,50 €, joka toimitetaan kurssipaikalle ja laskutetaan lippukunnalta. Tilaan käsikirjoja _____ kpl Muu kuin partio-osaaminen, jonka haluan hyväksi luettavan kurssin suorituksessa.

Muuta osaamista voi olla esimerkiksi koulutuskokemus, lasten ja nuorten ohjaamiskokemus, yhdistyksen tai yrityksen hallinto-osaaminen, taloushallinto-osaaminen tai muu koulutuksen sisältöön kuuluva osaaminen.


E R Ä TA I TO J E N J AT KO K U R S S I

Koulutuk set

Erätaitojatkokurssille voivat osallistua samoajat/vaeltajat/aikuiset, joilla on erätaitoperuskurssi käytynä tai vastaavat taidot hanskassa. Kurssilla perehdytään retkeilyyn talven vaativissa olosuhteissa kokeneiden ohjaajien johdolla. Tarkemmat tiedot tarvittavista varusteista saat kurssikirjeen mukana noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Huom. tarvitset mukaan ainakin talvimakuupussin, lämpimät jalkineet ja sukset & monot. VIP 9.2.14

I / 14 14.-16.3.14 Kuopion seutu Hinta: 40 € Kurssinjohtaja: Kari Leminen 040 865 3045 kari.leminen@ kotikone.fi

E R Ä TA I TO J E N P E RU S K U R S S I

”For ladies only”

Oletko haaveillut, että oppisit erätaitoja iloisessa naisporukassa, valmistaen erinomaista ruokaa hitaasti hauduttaen ja nauttien siitä kaikessa rauhassa kannon nokassa? Nyt se on mahdollista! Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin erätaitoihin majoitteista retkeilijän vaatetukseen ja suunnistuksesta ruoanlaittoon. Kurssilla saat perustietoja ja -taitoja retkeilystä ilman suorituspaineita. Tavoitteena on innostaa ja antaa varmuutta retkitoimintaan osallistumiselle huomioiden retkeilyn turvallisuus ja viihtyvyys elämyksiä tarjoten. Erätaitoja opetellaan vaiheittain ja yksilölliset valmiudet huomioiden innostuneessa naisporukassa. Tämä erätaitojen peruskurssi on suunnattu lippukunnissa toimiville täysiikäisille naisille. Kurssille voit tulla täysin ilman aiempaa retkeilykokemusta, ilman ainuttakaan teltassa nukuttua yötä takanasi! Kurssi järjestetään luonnossa retkiolosuhteissa huomioiden kurssin vuodenaika. Yöpyminen tapahtuu erilaisissa retkimajoitteissa. Tarkemmat tiedot tarvittavista varusteista saat kurssinjohtajalta kurssikirjeen mukana noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista.

Kurssi II / 14 17.-18.5. Iisalmen seutu Hinta: 40 € Yhteyshenkilö: Pia Salmela 050 363 6028 pia.salmela@ partio.fi

VIP 31.3.14

25


Kippo

kevät kevät

2012 2014

PA RT I OTA I TO K I L PA I L U J E N J Ä R J E S T E LY TO I M I K U N TA K U R S S I JTMK-KURSSI 16h

Järjestelytoimikuntakurssilla osallistuja saa hyvän tietämyksen partiotaitokilpailujen järjestämisestä. Kurssilla käydään läpi partiotaitokilpailujen perusasiat, kisojen organisaatio, järjestelyaikataulu, tehtävien suunnittelua ja toteutusta arvosteluineen, rastien toimintaa, rata, huolto, talous, tulospalvelu TILAUSKURSSI ja viestintä.Tavoitteena on, että kurssin käynyt pystyy toimimaan partiotaitoLisätietoja: kisojen järjestelytoimikunnassa. Jos lippukunnallanne on lähitulevaisuudessa järjestösihteeri kisajärjestelyvuoro tai kisojen tekeminen kiinnostaa muutenkin, tälle kursMika Korppinen sille kannattaa lähteä! p. 050 363 6434 mika.korppinen@ Kurssi on tarkoitettu pääasiassa 17 vuotta täyttäneille partiotaitokilpailuispartio.fi ta kiinnostuneille partiolaisille. Järjestelytoimikuntakurssi tulee olla käytynä ainakin piirin kilpailujen johtajalla, järjestelysihteerillä ja tehtävämestareilla/ sarjajohtajilla. Myös muille järjestelytoimikunnan jäsenille ja kisoja tekemässä oleville kurssista on paljon hyötyä. Kurssin käytyään saa III-luokan maastotuomarikortin. Kurssia tarvitsevat lippukunnat voivat tilata kurssin kisajaostolta.

PA RT I OTA I TO K I L PA I L U J E N RASTIPÄÄLLIKKÖKURSSI RP-KURSSI 10h

Rastipäällikkökurssilla käydään läpi monipuolisesti partiotaitokilpailun rastipäällikön toimenkuva ja tehtävät. Tavoitteena on oppia perusasiat partiotaitokilpailuista, tehtävien suunnittelusta, arvostelusta ja toteutuksesta. Lisäksi käsitellään rastin toimintaa sekä mahdollisia ongelmatilanteita ja rastihenkiTILAUSKURSSI löiden koulutusta. Lisätietoja: järjestösihteeri Rastipäällikkökurssi on tarkoitettu pääasiassa 15 vuotta täyttäneille partioMika Korppinen taitokisoissa rastipäälliköinä toimiville. Kurssi kannattaa käydä etenkin, jos ei p. 050 363 6434 ole aikaisemmin toiminut rastipäällikkönä, koska tältä kurssilta saa vankkaa mika.korppinen@ tietoa ja monia käytännön vinkkejä rastipäällikön tehtävään! partio.fi Kurssia tarvitsevat lippukunnat voivat tilata kurssin kisajaostolta

26


T E RV E T U L OA PA RT I O O N -KURSSI

Tiloauulusktukr K sseitt

Tämä koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat uusia aktiivisia vaikuttajia lippukunnan arjessa esim. sudenpentujen vanhempia tai uudelleen mukaan tulleita aikuisia. Uusi tulokas voi tuntea olonsa kodittomaksi, joten tämän koulutuksen tarkoituksena on myös tukea aikuista partiopolulla etenemisessä. Koulutuksen sisältöön kuuluu tutustumista partioaatteeseen, TILAUSKURSSI Lisätietoja: menetelmään, historiaan, ikäkausiin ja niiden erilaisiin ohjelmiin, vertaisjohkoulutussihteeri tajuuteen sekä lippukunnan ja muun maailman partiotapoihin ja perinteisiin. Pia Salmelalta Lippukunta voi järjestää koulutuksen itse tai pyytää tarvittaessa apua järjesp. 050 363 6028 tämiseen koulutusryhmältä. Kurssi voidaan räätälöidä lippukunnalle sopivakpia.salmela@ si ilta- tai päiväkurssiksi. partio.fi

T E RV E T U L OA S I S U PA RT I O O N -KURSSI Tervetuloa sisupartioon -kurssi on tarkoitettu kaikille sisupartiotoiminnasta kiinnostuneille. Jos olette suunnitelleet lippukunnassa aloittavanne sisutoimintaa, on tämä kurssi hyvä ensiaskel. Päivä sopii paitsi sisupartiosta kiinnostuneille, myös esimerkiksi akeloille, jotka kaipaavat apua erityislasten kanssa TILAUSKURSSI toimimiseen tai ihan vaan vinkkejä toimintaan. Lisätietoja: koulutussihteeri Kurssi kestää yhden päivän ja se voidaan järjestää joko yhdelle yksittäiselle Pia Salmelalta lippukunnalle tai usealle lippukunnalle yhtä aikaa alueellisesti. Kurssi järjestep. 050 363 6028 tään lippukunnan ja piirin yhteistyössä. Toivomme, että lippukunta järjestää pia.salmela@ paikan ja hoitaa ruokailun ja kahvit. Piiri tarjoaa kouluttajat ja kurssimatepartio.fi riaalit. Päivän ohjelma sisältää muun muassa seuraavat osiot: • Mitä sisupartio on • Mitä sisutoiminta vaatii lippukunnalta • Millaista ohjelmaa sisupartiolaisilla on ja mitä ohjelmaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon • Sisujohtajana toimiminen • Toimintavinkkejä Lisäksi ohjelmaan voidaan ottaa myös muita lippukunnan toivomia osioita. Kurssi on luonteeltaan keskustelutilaisuus. Päivä ei siis pidä sisällään pitkiä kalvosulkeisia, vaikka teoriaakin on hieman luvassa. Aikataulu on joustava, joten voimme keskittyä pohtimaan juuri niitä kysymyksiä, jotka nousevat kurssilaisilta esiin ja jotka puhututtavat eniten.

27


Kippo

kevät kevät

2012 2014

RY H M Ä N O H J A A J A KO U L U T U S RO K n . 3 2 h

ROK I / 14 Kuopion seutu 7.-9.2. ja 21.-23.3. Järjestäjä: Kalakukkopartio ry Yhteystiedot: Kuopion partiotoimisto Mikaela Koskivuori p. 050 363 6191 mikaela. koskivuori@ partio.fi ROK II / 14 Mikkelin seutu 14.-16.3. ja 11.-13.4. Järjestäjä: Mikkelin seudun Partiolaiset Yhteystiedot: Mikkelin partiotoimisto Katri Kaukonen p. 050 363 6043 katri.kaukonen@ partio.fi, ROK III / 14 Jyväskylän seutu 15.–16.3. ja 11.-13.4. Järjestäjä: Jyväskylän Partiolaiset ry Yhteystiedot: Jyväskylän partiotoimisto Carita Hännivirta p. 050 363 6024 carita.hannivirta@ partio.fi

28

ROK- ryhmänohjauskoulutus on tarkoitettu ikäkauttaan aloittaville samoajille, ikäsuositus koulutukseen osallistumista varten on 15-17 vuotta. Koulutus on osa samoajien ikäkausiohjelmaa ja suositellaan suoritettavan heti ikäkauteen siirryttäessä. Kurssi koostuu kahdesta viikonlopusta. Viikonloppujen ohjelma antaa valmiuksia toimia vartionjohtajana tarpojaikäisille ja tukee samoajaikäkauden ohjelmaan osallistumista. Kurssin suorittamisesta annetaan kurssitodistus. 1. viikonloppu koostuu samoajaohjelman ryhmänohjaajakoulutukselle määrittämistä sisällöistä. 2. viikonloppu koostuu käytännön ryhmänjohtamisharjoituksista, turvallisten retkeilytaitojen opiskelusta ja oppimisesta luonnossa. Koulutuksen toinen osa on niin sanottu retkiosa. Koulutuksen järjestelyistä vastaa Järvi-Suomen Partiolaisten alueella toimivat aluejärjestöt ja lippukunnat. Koulutuksen hinnan määrittää kukin aluejärjestö itse. Ilmoittautumiset Polkuun kolme (3) viikkoa ennen kurssin ensimmäisen osan alkamista. Hinta: 50 € aluejärjestöjen jäsenlippukunnat / 60 € ei-jäsenlippukunnat VIP ROK I/14 Kuopio 16.1.14 VIP ROK II/14 Mikkeli 1.3.14 VIP ROK III/14 Jyväskylä1.3.14

Kuva: Aleksi Luumi


S

Järvi-Suomen Partiolaiset

T I V H A K N Ä V I MUISTELEMISPÄ Järvi-Suomen Partiolaisten Partiotoimistoilla

Muistelemispäivän kahvit 19.2. 2014 klo 12.-18. Tervetuloa!

ISLANTIIN 2014 SP järjestää leirimatkan yli 12-vuotiaille partiolaisille 16.-28.7.14 Islannin partiolaisten kansalliselle jamboreelle. Leirimatkan hinta 990 €. Ilmoittautuminen päättyy 6.1.14. Lisätietoja matkanjohtajalta kristian. korkeila@gmail.com, www.jamboree.is ja FB https:// www.facebook.com/groups/islanti2014/

J-

P

18.-20.1.2013

Luottisten SuperkokousLUOTTISTEN SUPERKOKOUSviikonloppu 24.-25.1.14 VIIKONLOPPU - KUOPIO

Partiopaidat, -merkit, -kirjallisuus sekä valikoima retkeilytuotteita löytyy Jäspin Puodista. Kysy meiltä ensin! Tilaukset: mikaela.koskivuori @partio.fi

Jokaisella Partiotoimistolla on markkinointimateriaalia, joita lippukunnat voivat lainata oman toimintansa esittelyn tueksi. Harrastemessuille, koulun toimintapäivään, lpk:n vanhempainiltaan. Kysy lähimmältä Partiotoimistoltasi! A Hyvän harra

stuksen aakk oset

B C D E F G H II JJ K L MN O O P Q R S T U V WX Y Z Å Ä ÖY

Jokaiselle

sopiva pa r tio

ww w.j arv isu

om i.p art io.

fi

29


Kippo kevät

2014

TA LV I K I S A K U T S U P I E L I S E N P I E L E S S Ä

Juuan Kiitäjät, Nurmeksen Partiolaiset ja Pielisen Partiolaiset kutsuvat kaikki Järvi-Suomen Partiolaisten lippukunnat piirin partiotaitojen talvimestaruuskisoihin Nurmekseen 1-2.2.2014. Säännöt Kilpailussa noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä (1.8.2009) syyskuussa 2012 tehtyine muutoksineen sekä Järvi-Suomen Partiolaisten kilpailutoiminnan sääntöjä (1.2.2010). Osanotto-oikeus Osallistujien tulee olla vuoden 2014 SP:n jäsenmaksun maksaneita. Lippukunta saa lähettää haluamansa määrän vartioita. Sarjajako Oranssi sarja: tytöt, 5hlö/vartio, osallistujien ikä 12-17v./osallistujien yhteisikä enint. 73v. Vihreä sarja: pojat ja sekavartiot, 5hlö/vartio, osallistujien ikä 12-17v./osallistujien yhteisikä enint. 73v. Valkea sarja: vartion koko 3-5hlö. Osallistujien ikä vähintään 15 vuotta. Osallistujat voivat olla eri lippukunnista. Sininen sarja: tytöt, 4 hlö/vartio, osallistujien ikä 14–18 v. / osallistujien yhteisikä enint. 68 v. Punainen sarja: pojat ja sekavartiot, 4hlö/vartio, osallistujien ikä 14–18 v. / osalli tujien yhteisikä enint. 68 v. Ruskea sarja: naiset, 3 hlö/vartio, osallistujien ikä väh. 18 v. Harmaa sarja: miehet ja sekavartiot, 3 hlö/vartio, osallistujien ikä väh.18 v. Ruskeassa ja harmaassa sarjassa ratkotaan myös 18-22-vuotiaiden vaeltajamestaruudet. Kilpailijoiden iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyistä vuosista eli vähentämällä kilpailuvuodesta syntymävuosi. Kilpailu kestää oranssilla, vihreällä ja valkealla sarjalla yhden päivän ja muilla yön yli. Oranssin, vihreän ja valkean sarjan reitin pituus on 6 km. Muilla sarjoilla 20 km. Ilmoittautuminen Lippukunta ilmoittaa kilpailuvartion 17.1.2014 mennessä vartionjohtajan tiedoilla Polkuun. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 28.1.2014 saakka. Ilmoittautuessa on mainittava vartion nimi, lippukunta, sarja, vartionjohtajan yhteystiedot ja allergiat. Osallistumismaksu Osallistumismaksu on oranssissa, vihreässä ja valkeassa sarjassa 50€/vartio. Sinisessä, punaisessa, ruskeassa ja harmaassa sarjassa 65€/vartio. Jälki-ilmoittautuneilta maksu on kaksinkertainen. Kilpailusta poisjäävän vartion osallistumismaksua ei palauteta, mutta lippukunta voi nimetä sen tilalle toisen vartion. Maksu sisältää kilpailumateriaalin sekä lämpimän aterian ja peseytymismahdollisuuden kisan jälkeen. Lisäksi päiväsarjalaisille on tarjolla lattiamajoitus. Kisakeskuksessa voi majoittua myös 31.1-1.2. ja 1.-2.2.välisen yön. Osallistumismaksut laskutetaan lippukunnalta ilmoittamisen päätyttyä. Ilmoittautumisen yhteydessä pitää esittää myös majoittumistarpeet. Samalla voi tilata ennakkoon ilta- ja aamupaloja 3 € hintaan. Paikan päältä tilattuna hinnat ovat kaksinkertaiset. Huoltajat Huoltajapakettiin sisältyy ruokailut, lattiamajoitus 31.1- 1.2. ja/tai 1.2-2.2. ja mahdollisuus kisan seuraamiseen. Hinta on 20€/ vrk ja 25€/ 2 vrk. Tehtäväluettelo Tehtäväluettelo löytyy piirin sivuilta www.jarvisuomi.partio.fi sekä kisasivuilta http://nupa.nettisivu.org/pielisen-pielessa-talvikisat/ Lisätietoja Kilpailun johtaja: Jussi Kettunen puh. 050 3311697, kettunen_jussi@hotmail.com

30


SISULEIRI

Tapahtum at

Kevään paras tapahtuma, Sisuleiri, kutsuu Sinut jälleen mukaansa! Sisuleiri järjestetään 4-6.4.14 Suonenjoella. Sinne ovat tervetulleita kaikki piirin sisupartiolaiset johtajineen ja avustajineen! Tämän sisuleirin teema on sirkus. Kädentaidot, luovuus ja akrobatia tutustuttavat leiriläiset sirkuksen ihmeelliseen maailmaan.Tule mukaan tapaamaan vanhoja partiokamuja ja luomaan uusia partiotuttavuuksia :) Sisuleiri toteutetaan yhteistyössä Suonenjoen seurakunnan kanssa. Sisuryhmän johtaja kerää ilmoittautumislomakkeet 28.2.14 mennessä. Tämän jälkeen johtaja ilmoittaa kaikki leiriläiset kootusti Polkuun viimeistään 9.3.14. Ilmoittautumislomake ja -linkki lähetetään kaikille sisujohtajille sähköpostitse 31.1.14 mennessä. Lisätietoja ja apua ilmoittautumiseen saat Kajaanin Partiotoimistolta p. 050 363 6028 pia.salmela@partio.fi

4.-6.4.14 Suonenjoki hinta: 50 € avustajat veloituksetta leirinjohtaja: Katri Viik 040 754 7978 katri.viik@ gmail.com

Kaikille ilmoittautuneilla lähetetään ennen leiriä leirikirje, jossa on mm. varustelista ja ajo-ohje. Ilmoittakaa leirinjohtajalle, mikäli haluatte kirjepohjan sähköisesti itsellenne, jolloin voitte lisätä siihen omia tietojanne esim. kuljetuksista. VIP 9.3.14

Kuva: J-SP:n arkisto

31


Kippo kevät

2014

S U D E N P E N T U K I L PA I L U T Lähde kisailemaan partiotaidoista sudenpentukisoihin toisten sudenpentujen kanssa!

LÄNTINEN ALUE Jyväskylä 10.5 Hinta: 50 € / pentue (max 8 sudaria + 1 saattaja) Järjestäjä: Jyvässeudun lippukunnat Yhteystiedot: Jyväskylän partiotoimisto Carita Hännivirta p. 050 363 6024 carita.hannivirta@ partio.fi POHJOINEN JA ITÄINEN ALUE Kajaani 10.5. Hinta: 50 € / pentue (max 8 sudaria + 1 saattaja) Järjestäjät: Kajaanin Korvenpojat ry Yhteyshenkilö: Silja Keränen, p. 0500 190 683 silja.keranen@iki.fi

Sudenpentukisoissa kierretään oman pentueen kanssa maastoon merkitty reitti, jonka varrella tehdään rasteilla monia erilaisia tehtäviä. Kisassa pääsee mm. käyttämään kädentaitojaan, testaamaan pentueen yhteistyötä, syömään omia eväitä, käyttämään aiemmin opittuja partiotaitoja ja näkemään paljon toisia sudenpentuja. Pentueessa on 4-8 sudenpentua iältään 7-10 vuotta mukanaan vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee pentueen mukana koko kilpailun läpi, mutta ei osallistu tehtävien suorittamiseen. Osallistujat ovat mielellään saman sudenpentulauman jäseniä. Pojat ja tytöt kilpailevat samassa sarjassa. Sudenpentukilpailuihin ilmoittaudutaan Polun kautta pentueen saattajan tiedoilla viimeistään 23.4.2014. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 28.4.2014 saakka kaksinkertaisella osallistumismaksulla. Kilpailusta poisjäävän pentueen maksua ei palauteta, mutta lippukunnalla on oikeus asettaa tilalle toinen pentue. Apua kisailmoittautumiseen saat Joensuun Partiotoimistolta p. 050 363 6434, mika.korppinen@partio.fi Kisakutsut löydät keväällä piirin nettisivuilta http://www.jarvisuomi.partio.fi/ Ennakko-ohje lähetetään saattajalle sähköpostitse 25.4. ja jälki-ilmoittautuneille 29.4. Eikun innolla kisailemaan! VIP 23.4.2014

Kuva: Tiitus Lahti

32


PA RT I OTA I TO J E N K E V Ä TM E S TA RU U S K I S AT

Tapahtum at

Nyt sinulla ja joukkueellasi on oiva mahdollisuus lähteä kisaamaan piirin kevätkisoihin! Partiotaitokisat testaavat mm. partiossa opittuja partiotaitoja ja -tietoja, LÄNTINEN vartion yhteistoimintaa ja kisaan on ujutettu myös yllättäviä ja hauskoja ylALUE lätystehtäviä! Lisäksi kisoihin valmistautuminen ja osallistuminen kuuluvat Jyväskylä 10.5. sekä seikkailijoiden että tarpojien ohjelmaan, joten kisoihin kannattaa lähteä Hinta: 50 € / vartio senkin takia. Järjestäjä: Jyvässeudun Seikkailijasarjaan voivat osallistua 10-13 -vuotiaista seikkailijoista kootut lippukunnat 4-6 -henkiset vartiot. Nuorimmille ja ensimmäisiä kertoja kisaaville seikkaiYhteystiedot: lijasarjan vartioille suositellaan vähintään 15-vuotiasta saattajaa. Saattaja ei Jyväskylän osallistu rastitehtävien suorittamiseen. Aiemmin kilpailleet ja vanhemmat partiotoimisto seikkailijavartiot pärjäävät kisassa keskenään. Samalla he saavat hyvää kokeCarita Hännivirta musta keskenään kilpailemisesta tarpojaikäkauden oranssin ja vihreän sarjan p. 050 363 6024 kilpailuja varten. carita.hannivirta@ partio.fi Oranssiin ja vihreään sarjaan voivat osallistua saman lippukunnan partiolaisista kootut viisihenkiset vartiot. Vartion jäsenten tulee olla 12-17-vuotiaita ja vartion yhteenlaskettu ikä saa olla enintään 73 vuotta.Tyttövartiot osallisPOHJOINEN JA tuvat oranssiin sarjaan ja poika- ja sekavartiot vihreään sarjaan. ITÄINEN ALUE Kajaani 10.5. Vartion jäsenten iät lasketaan kisavuoden aikana täytetyin vuosin eli kisavuoHinta: 50 € / vartio desta vähennetään suoraan syntymävuosi. Järjestäjät: Kajaanin Kilpailuihin ilmoittaudutaan Polun kautta viimeistään 23.4.2014. Oranssin ja Korvenpojat ry vihreän sarjan vartiot ilmoittautuvat vartionjohtajan tiedoilla ja seikkailijaYhteyshenkilö: vartiot saattajan tai vartionjohtajan tiedoilla. Jälki-ilmoittautuminen on mahSilja Keränen, dollista 28.4.2014 saakka kaksinkertaisella osallistumismaksulla. p. 0500 190 683 silja.keranen@iki.fi Apua kisailmoittautumiseen saat Joensuun Partiotoimistolta p. 050 363 6434, mika.korppinen@partio.fi Kilpailukutsut ja tehtäväluettelot löytyvät keväällä piirin nettisivuilta http:// www.jarvisuomi.partio.fi. Ennakko-ohje lähetetään saattajalle sähköpostitse 25.4. ja jälki-ilmoittautuneille 29.4. Aika lähteä kisailemaan! VIP 23.4.2014

33


Kippo kevät

2014

TA R P O J I E N N A A P U R I L E I R I Tule tutustumaan karjalaisiin partioystäviimme ikimuistoisella talvisella partioleirillä. Leirin aikana suoritamme Sosed –naapurimerkkiä tutustuen venäläisiin ystäviimme ja venäläiseen partiotoimintaan.

Kajaani 7.-9.2.2014 Hinta: 40 € Järjestäjä: venäjäryhmä Leirinjohtaja: Lasse Pikkarainen p. 040 8249783 lasse.pikkarainen@ gmail.com

Leiri on suunnattu Järvi-Suomen Partiolaisten lippukunnissa toimiville tarpojille, jotka osallistuvat leirille yhdessä vartionjohtajansa kanssa. Ilmoittautumiset 7.1.2014 mennessä lippukunnittain Polkuun. Leirille mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta tarpojaa johtajineen. Osallistumismaksu sisältää ruoan, ohjelman ja majoituksen. Palvelutehtäviin voi hakea erikseen 7.1. mennessä Polun kautta osoitteessa https://spfs.clubonweb.com/book/naapurileiri2014_palvelu. Palvelutehtäviin (muonitus ja ohjelmapisteet) hyväksytyille johtajille leiri maksaa 20 euroa. VIP 6.1.2014

Kuva:Ville Arvio

34


T U T U S T U M I S M AT K A P E T RO S KO I H I N

Tapahtum at

Lähde Äänisen aaltojen äärelle tutustumaan Karjalan tasavallan pääkaupunkiin Petroskoihin ja tapaamaan karjalaisia partioystäviämme. Matkalla tutustumme venäläiseen kulttuuriin ja partiotoimintaan yhdessä paikallisten partiolaisten kanssa. Matkalla on mahdollista suorittaa myös Sosed –naapuPetroskoi,Venäjä rimerkkiä. 10.-13.4.2014 Matka on tarkoitettu piirimme samoajille ja vaeltajille sekä johtajille. OsallisHinta: 220 € tujilla tulee olla ehjä passi, joka on voimassa vähintään 6kk matkan jälkeen. Järjestäjä: Mukaan mahtuu 50 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Matka toteutuu, mikäli venäjäryhmä osallistujia on vähintään 25 hlöä. Matkanjohtaja: Taina Hämäläinen Ilmoittautumiset 26.1.2014 mennessä Polkuun tai omalla ilmoittautumiskoo- p. 050 372 2389 dilla osoitteessa https://spfs.clubonweb.com/book/petroskoi2014 Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksu sisältää viisumin, kuljetuksen Joensuu-Petroskoi-Joensuu, ruokailut, ohjelman ja majoituksen. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet ja viisumihakulomake allekirjoitettavaksi viikoilla 5-6. Täytetty viisumilomake, passi ja passikuva toimitetaan Joensuun partiotoimistolle 18.2. mennessä. Passi voi olla tämän jälkeen jopa kuukauden meillä ja viisumikeskuksen käsittelyssä.Viisumi sisältyy osallistumismaksuun vain, mikäli hakeminen tapahtuu em. aikataulussa muun ryhmän kanssa. Osallistumismaksu laskutetaan osallistujilta ilmoittautumisen päätyttyä. VIP 26.1.2014

35


Kippo kevät

2014

SLUIBA 14

Joensuun seutu 2.-6.6.2014 Hinta: 65 € Järjestäjä: Joensuun Partiolaiset ry Leirinjohtaja: Aleksi Luumi p. 0400 124 271 aleksi.luumi@ partio.fi

Samoaja, tällä leirillä sinä olet pääosassa - pääset nauttimaan ohjelmasta, kokeilemaan rajojasi ja kokemaan hieman erilaisen leirin mainiossa seurassa. Leiriohjelma jakautuu kahteen osaan: retkeilytaitoja kehittävään elämykselliseen ryhmäohjelmaan sekä rentoon yhdessä sluibailuun ja juuri alkaneesta kesälomasta nauttimiseen partiokavereiden kanssa. Tapahtuma järjestetään niin, että tapahtumaan osallistuvilla on mahdollista osallistua myös suurjuhlaan eli tapahtumat eivät ole toisiaan poissulkevia. Vanhoille parroille tiedoksi: Tätä tapahtumaa voi verrata entisiin VJ-jatkiksiin ja johtajaleireihin. Kohderyhmä Leiri on tarkoitettu 16-18 vuotiaille samoajille, jotka ovat suorittaneet ROKkoulutuksen vuoden 2013 loppuun mennessä. Leirille otetaan maksimissaan 32 leiriläistä. Leirin ohjelmaa varten voit muodostaa jo ilmottautuessasi valmiita neljän hengen ryhmän, joissa toimitaan osa leiristä. Voit ilmottautua myös yksin, jolloin sinut sovitetaan johonkin ryhmään muiden kanssa. Ryhmän voi muodostaa yli lippukuntarajojen. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tehdään lippukunnittain 23.4.2014 mennessä Polkuun. Leirille mahtuu 32 ensimmäiseksi ilmoittautunutta samoajaa. Osallistumismaksu sisältää ruokailut, ohjelman ja telttamajoituksen. Osallistumismaksu laskutetaan ilmoittautumisen päätyttyä lippukunnalta. VIP 23.4.2014

Kuva: Aleksi Luumi

36


X I X PA RT I O S Ä H LY

a unniss k u p p i L uu! tapaht

Tapahtum at

Partiosähly on samoajille, vaeltajille ja aikuisille tarkoitettu rento tapahtuma, jossa kisataan yötä myöten sählyä pelaillen. Sarjoista löytyy rento sekä kilpa ja tällä kertaa pelejä pelaillaan Merirosvot -teeman innoittamana.

Kisakaari, Ristiina 24.-25.1.2014 Hinta 25€/joukkue, ilmoittautumiset 8.1.2014 mennessä osoitteeseen: Hinta: 25 e/joukkue partiosahly@gmail.com Sarjat: kilpa ja rento Lisätietoa: partiosahly.dy.fi ja Niko Pettinen 040 590 6533 Järjestäjä: Yöveden Waeltajat VIP 8.1.2014 Turnauksen johtaja: Niko Pettinen p. 040 590 6533 partiosahly@ gmai.com

L Ö K Ö J OTO S L – J U H L A L Ö K Ö Lököjotos – tuo soiden samuraiden uljas koitos on saavuttanut elämänsä hohdokkaimmat vuodet: Suomen vanhimman yhden lippukunnan järjestämän vuosittaisen partiotaitokilpailun viideskymmenes koitos kisataan 23.25.5.2014 Pohjois-Karjalaisella suolla. Lököjotos on jo viiden vuosikymmenen ajan ollut paikka testata omat, kaverin ja paikallisten mökkiläisten henkiset ja fyysiset rajat. Kisan järjestäjänä toimiva mystinen Lököjotostoimikunta haluaakin tiedottaa keski-iän kriisin tuomista uusista sarjaluokista: perinteisten kakara-, keskiraskas- ja ylijäreäsarjojen lisäksi LJTK on suuressa viisaudessaan lanseerannut vain ja ainoastaan juhlavuotta varten Kulta™ ja Timantti™ -sarjat. Uusissa sarjoissa vanhojen jäärienkin on mahdollista lähteä voittamaan pohjois-karjalainen suo taas jälleen kerran.

23.-25.5.2014 paikka: salainen kisapäivän aamuun saakka Lisätietoa: www.lokojotos.fi

Kisojen teemana toimivat viisikymmentävuotisjuhlat ja valaistuneemmat osallistujat varaavatkin iltapukunsa valmiiksi kevättä varten jo hyvissä ajoin. Lisätietoa: www.lokojotos.fi facebook.com/lokojotos ljtk@lokojotos.fi VIP 23.4.2014

37


Kippo kevät

2014

J Ä RV I - S U O M E N PA RT I O L A I S T E N LÄHIALUEET

Aluekartta 2014 Suomussalmi Puolanka

Hyrynsalmi Ristijärvi

Paltamo

Sotkamo

e ruv Kiu ula

Pihtipudas

si

(Varpaisjärvi)

Lapinlahti

Ke

rvi

i

Polvijärvi

(Eno)

nsu u

to pu Okuum

Ilomantsi

Joe

ne ko sk

Kaavi

i

m pi tala i

ev

jo

es

en

n uo

Hanhi

niem

Haapana

ki

Tiira Joensuu

Lieksa

Juuka

s Tuu

Rau

nn

Ää

Ju a

Siilinjä

e

Ko

Saarijärvi

ht n la ine uo ia (S um (S

(Nilsiä)

io

itel

Koskelo

Nurmes

Lokki

Kuop

Pielavesi

MaaKivijärvi Viitasaari ninka o rvi v ä K r j y Ky Te ko ann Karstula ski onKuopio Vesa (Karttula) n Ku to op io i) )

Kaakkuri

Rautavaara

Iisalmi

nk os

Kinn

Valtimo

Sonkajärvi

lahti

Vier e

Telkkä

Kuhmo

Koskikara

Kajaani

Kon tio

(Vuolijoki)

ki

Vaala

Liperi Leppävirta Joens (Pyhäs uu Uuinen S Heinävesi elkä) ra Pe- (Jkl mlk) Lau- Hanka Tohm Rääkk y ajärv l ä täjä- Jyväs- kaa i salmi Pieksämäki Jo Varkaus vesi (Pieksanmaa) ) ro kylä (Savonranta ine a k n ak o(Liv (Korp Rantasalmi T Kitee ilahti eiv ) Kangason (Kerimäki) m äk niemi i) (Kesälahti) Juva S Mikkeli - a Joutsa ul u k L nk av Savonlinna a ha

Joutsen

Nokikana

e am ur

on i Enosk k

Mu

Sorsa

Alli

Räyskä-Uivelo

i

Kuikka

Mi

kk

um

Pu

ala

u)

harj

nka

(Pu

uo (S

rju

ha

ty

m en

än

nie

m

M

38

eli

(Ristiina)

i)

unPertaa m

lm

sa

en

rv

Hi

Merimetso

Kartta: Jukka Väisänen

12.3.2012 Jukka Väisänen


Alli

Alueohjaajat Taru Piiroinen p. 050 3512797 ja taru.piiroinen@student.diak.fi ja Saija Grün p. 045 869 6269 grunsa@gmail.com Mikkelin Partiotoimisto/ Katri Kaukonen p. 050 363 6043 ja katri.kaukonen@partio.fi Enonkosken Samoilijat Juvan Partioveikot ry Linnavuoren Tähyilijät ry Rantasalmen Ruutanat Savon Saukot ry

Haapana

Vaaran Veljet ja Siskot ry Vaarojen Siskot ja Veikot ry

Lähialuee t

Joutsen

ei alueohjaajaa Jyväskylän Partiotoimisto/ Pipsa Wilhelms p. 050 538 4034 ja pipsa.wilhelms@partio.fi Kuuhankaset ry Kuuvalon Vaeltajat ry Lievestuoreen Partiolaiset ry Suopartio ry Vihtavuoren Visaiset ry Äänekosken Metsäveikot Äänekosken Versot Äänetytöt ry

ei alueohjaajaa Kaakkuri Kuopion Partiotoimisto/ Mikaela Koskivuori p. 050 363 6191 ja mikaela.koskivuori@partio.f ei alueohjaajaa Jyväskylän Partiotoimisto/ Pipsa Wilhelms p. 050 538 4034 ja pipsa.wilhelms@partio.fi Järvisissit ry Kallan Kontiot ry Karstulan Korpi-Karstut Kallan Tytöt ry Kyypartio ry Kuopion Eräversot ry Pihtiputaan Partiolaiset ry Kuopion Kurjenmiekat ry Saarijärven Saloveikot ry Kuopion Metsäpojat ry Viitasaaren Partiolaiset ry Kuopion Opiskelijapartiolaiset ry Leijona Tytöt ry Koskelo Länsirannan Partiolaiset ry ei alueohjaajaa Petosen Polunetsijät ry Kuopion Partiotoimisto/ Mikaela Koskivuori Puijon Pakertajat ry p. 050 363 6191 ja mikaela.koskivuori@partio.fi Puijon Pojat NMKY ry Saariston Nuotta Karttulan Kannonkiertäjät ry Vehmerin Vaeltajat ry Rautalammin Rautiaiset ry Suonenjoen Sirkut ja Sotkat ry Hanhi Vesannon Partiolaiset ry ei alueohjaaja Tervon Tervaspartio ry Joensuun Partiotoimisto/ Mika Korppinen p. 050 363 6434, mika.korppinen@ partio.fi

Koskikara

Juuan Kiitäjät ry Kaiskun-Kävijät ry Nurmeksen Partiolaiset ry Pielisen Partiolaiset ry Pogostan Pojat Polvijärven Päreenpolttajat ry Ukonharjun Samoojat ry

Alueohjaajat Kristiina Kananen p. 040 527 6575 kristiina.kananen@fimnet.fi ja Kimmo Rusanen p. 044787 9550 kimmo.rusanen@kajaani.net Kajaanin Partiotoimisto/Pia Salmela p. 050 363 6028 ja pia.salmela@partio.fi

39


Kippo kevät

2014

Hyryn Korpisudet ry Kainuun Katajat ry Kainuun Revontulet ry Kajaanin Eränkävijät ry Kajaanin Korvenpojat ry Kuhmon Siniset ry Saukon Samoojat ry Turjankävijät ry Vaalan Metsänkävijät ry Vaarojen Vaeltajat ry Vuokatin Vaeltajat ry

Kuikka

ei alueohjaajaa Mikkelin Partiotoimisto/Katri Kaukonen p. 050 363 6043 ja katri.kaukonen@partio.fi Hirvi-Partio ry Mäntyharjun Partiolaiset ry Pertun Tähkäpartio ry Puula-Partio ry Yöveden Waeltajat ry

Lokki

ei alueohjaajaa Kuopion Partiotoimisto/ Tiitus Lahti p. 050 363 6408 ja tiitus.lahti@partio.fi Juankosken Korpikulkurit ry Kaavin Kiehiset ry Kinahmin Kiipijät ry Kuilun Kulkijat ry Riistaveden Vaarunvartijat ry

Merimetso

Alueohjaaja Saija Hurri p.0400 326 966 ja saija.hurri@gmail.com Mikkelin Partiotoimisto/Katri Kaukonen p. 050 363 6043 ja katri.kaukonen@partio.fi Anttolan Viiriäiset Ekin Partio ry Linkki-Partio Lipa ry Mikkelin Leiritytöt ry Mikkelin Toimenpojat Otavan Otsot ry Savon Sissit ry Sokkalan Sissit ry

40

Nokikana

ei alueohjaajaa Kuopion Partiotoimisto/Mikaela Koskivuori p. 050 363 6191 ja mikaela.koskivuori@ partio.fi Joroisten Erätoverit ry Kerman Kiertäjät ry Metsän Siskot ry Partio-Unnukka ry Pieksämäen Metsäsissit ry Soisalon Samoilijat ry

Sorsa

ei alueohjaaja Joensuun Partiotoimisto/Mika Korppinen p. 050 363 6434, mika.korppinen@partio.fi Kesälahden Siniveikot ry Kiihtelyksen Nuotiosissit ry Kiteen Karhu-Pojat ry Kiteen Rajasamoojat ry Liperin Kokkoveikot ry Outokummun Kipinät ja Kummun Eräveikot ry Pyhäselän Eräsotkat ry Tohmajärven Metsänsamoilijat ry Värtsin Takojat ry Ylämyllyn Samoojat ry

Telkkä

Alueohjaaja Jukka Väisänen p. 0400 299 402 ja jukkav@saunassa.com Kajaanin Partiotoimisto/Pia Salmela p. 050 363 6028 ja pia.salmela@partio.fi Alapitkän Metsämyyrät ry Iisalmen Korventytöt ry Iisalmen Korvenveikot ry Keiteleen Saukot ry Kiuru-Partio ry Lapinlahden Siniveikot ry Lepikon Tarpojat ry Sonkapartio ry Sutelan Hukat ry Talaspartio ry


Tiira

ei alueohjaaja Joensuun Partiotoimisto/Mika Korppinen p. 050 363 6434, mika.korppinen@ partio.fi Joensuun Eräsissit ry Joensuun Haka-Versot ry Joensuun Metsänkävijät ry Jokisuun Kipparit ry Karjalan Korvenkävijät ry Karjalan Näreennakertajat ry Karjalan Tytöt ry Noljakan Niemenkiertäjät ry Pielisensuun Samoojat ry Rantakylän Rämpijät ry Tikkamäen Tikkatytöt ry

Räyskä-Uivelo

Jyväskylän Partiotoimisto/Carita Hännivirta p. 050 363 6024 ja carita.hannivirta@partio.fi Räyskän ja Uivelon alueohjaajat ovat jakaneet alueen lippukunnat seuraavasti: Alueohjaaja Satu Huhtala p. 040 566 8543 ja satu.a.huhtala@gmail.com Halssilan Haukat ry Huhtapartio ry Keljon Kävijät ry Kuokkalan Vetehiset ry Mäkipartio ry Palokan Partiolaiset ry Partiosiskot ry Reippaat Pojat ry Reippaat Tytöt ry Siniset Samoojat ry Tikkakosken Partiolaiset ry Toivakan Lepinkäiset ry Vaajan Valppaat ry

Alueohjaaja Tiina Itävuori p. 040 585 9990 ja tiina.itavuori@gmail.com

Lähialuee t

Jyväskylän Versot ry Jyväskylän Metsänkävijät ry Joutsan Jousipartio ry Katajaiset ja Tomerat ry Korpilahden Korvensamoojat ry Kortepartio ry Koskenpään Koskikarat Muuratpartio ry Pihkapartio ry Säynätsalon Päijännepartio ry Vesangan Mesikämmenet ry

Aluetapaamisia 2014: 31.1. Alli, Juva 5.2. Koskikara, Kajaani 5.2. Kuikka, Ristiina 5.2. Haapana, Kuopio 8.2. Merimetso, Mikkeli 8.2. Kaakkuri, Pihtipudas 9.2. Lokki, Riistavesi 9.2.Telkkä, Sukeva 12.2.Tiira, Joensuu 12.2. Koskelo,Vesanto 13.2. Räyskä/Uivelo, Jyväskylä 15.2. Sorsa, Joensuu 16.2. Hanhi,Tuupovaara 18.2. Nokikana, Heinävesi helmikuussa Joutsen

KasvuHarava V

LPK-JAOSTO HAASTAA LPK:T KASVUHARAVA V JÄSENHANKINTAKILPAILUUN! Lippukunta, joka nostaa jäsenmääräänsä prosentuaalisesti eniten (kuitenkin vähintään kymmenellä jäsenellä), ajanjaksolla 1.8.2013 - 31.7.2014, palkitaan kasvuharavalla ja varustepalkinnolla! Kisassa huomioidaan jäsenmaksunsa maksaneet partiolaiset. 41


Kippo kev채t

42

2014

Tila lippukunnan muistiinpanoille


43


Partiotoimistot palvelevat: MA Suljettu TI 12-16 KE 12-18 TO 12-16 PE 12-16

(Kajaanin ja Mikkelin toimistot suljettu perjantaisin)

p. 050 3636 021 jarvisuomi@partio.fi

www.jarvisuomi.partio.fi Joensuun Partiotoimisto Koulukatu 39 A 37, 80100 Joensuu p. 050 3636 434 Jyväskylän Partiotoimisto Yliopistonkatu 26A, 3.krs, 40100 Jyväskylä p. 050 3636 021 Kajaanin Partiotoimisto Kauppakatu 1 B, 87100 Kajaani p. 050 3636 028 Kuopion Partiotoimisto Tulliportinkatu 56 70110 Kuopio p. 050 3636 191 Mikkelin Partiotoimisto Ristimäenkatu 26, 50100 Mikkeli p. 050 3636 043

Kippo kevät 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you