Page 1

CENIK ZA LETO 2011 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1. U~beniki in delovni zvezki z delovnim gradivom IZOTECH zalo`be Naziv U~benik Tehnika in tehnologija 6

Opis u~benik

Uporaba v razredih 6.

Cena za kos SIT / EUR 15,00 EUR

Delovni zvezek z delovnim gradivom Tehnika in tehnologija 6 U~benik Tehnika in tehnologija 7

delovni zvezek z delovnim gradivom u~benik

6.

19,50 EUR

7.

13,50 EUR

Delovni zvezek z delovnim gradivom Tehnika in tehnologija 7 U~benik Tehnika in tehnologija 8

delovni zvezek z delovnim gradivom u~benik

7.

19,50 EUR

8.

13,50 EUR

Delovni zvezek z delovnim gradivom Tehnika in tehnologija 8 U~benik za izbirni predmet Obdelava gradiv: LES Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet Obdelava gradiv: LES U~benik za izbirni predmet Obdelava gradiv: UMETNE SNOVI Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet Obdelava gradiv: UMETNE SNOVI U~benik za izbirni predmet Obdelava gradiv: KOVINE Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet Obdelava gradiv: KOVINE U~benik za izbirni predmet ELEKTROTEHNIKA Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet ELEKTROTEHNIKA

delovni zvezek z delovnim gradivom u~benik

8.

19,50 EUR

7., 8., 9.

13,50 EUR

7., 8., 9.

17,00 EUR

7., 8., 9.

13,50 EUR

7., 8., 9.

17,00 EUR

7., 8., 9.

13,50 EUR

delovni zvezek z delovnim gradivom u~benik

7., 8., 9.

16,00 EUR

9.

15,50 EUR

delovni zvezek z delovnim gradivom

9.

19,50 EUR

Predvideno {tevilo 2

Uporaba v razredih 8., 9.

Cena za kos SIT / EUR 400,00 EUR

5

6., 7., 8.

120,00 EUR

10

6., 7., 8.,

90,00 EUR

merilni pripomo~ek

2

7., 8.

40,00 EUR

omarica z geometrijskim orodjem

pripomo~ek

1

6., 7., 8.

200,00 EUR

preizku{evalec napetosti 220V

pripomo~ek

1

8., 9.

10,00 EUR

Opis pripomo~ek

Predvideno {tevilo 1

Uporaba v razredih 6., 7., 8.

Cena za kos SIT / EUR 70,00 EUR

skupno orodje

1

6.

100,00 EUR

skupno orodje

1

7., 8.

100,00 EUR

pripomo~ek

4

6.

20,00 EUR

delovni zvezek z delovnim gradivom u~benik delovni zvezek z delovnim gradivom u~benik

Naro~am kom

2. U~ni pripomo~ki Pripomo~ek Opis NOVO! Zbirka za ELEKTROTEHNIKO sestavljanka* Vsebuje elektrotehni{ke elemente za izvajanje vaj iz elektrotehnike. mehanske konstrukcije in gonila sestavljanka* GIGO: ZBIRKA GONILA ELEKTRO SET sestavljanka instrument za elektri~ne meritve - univerzalni

Naro~am kom

*{tevilo sestavljank dolo~imo tako, da omogo~ajo aktivnost slehernega u~enca v skupini.

3. Ro~no orodje in pripomo~ki Pripomo~ek deska - risalna s prilo`nim ravnilom dlete - 6 mm/10 kos. in 13 mm/ 10 kos. Shranjene v leseni kladici. igla - zarisna/20 kos. Shranjena v leseni kladici. jeralnica s sponami in `aga lisi~ji rep z oja~anim robom

Naro~am kom


kamen - gladilni, razli~na granulacija

skupno orodje

2

6., 7., 8.

15,00 EUR

pripomo~ek

10

6., 7., 8.

10,00 EUR

individualno orodje

1

6., 7., 8.

130,00 EUR

skupno orodje

1

6., 7., 8.

13,00 EUR

skupno orodje

1

8.

5,00 EUR

pripomo~ek

2

6., 7., 8.

150,00 EUR

skupno orodje

2

7., 8.

10,00 EUR

individualno orodje

1

6., 7., 8.

100,00 EUR

individualno orodje

10

6., 7., 8.

100,00 EUR

klju~ - nastavljivi

skupno orodje

1

6., 7., 8.

11,00 EUR

klju~ - obro~asti in vili~asti, gr. 6 do 22 mm

skupno orodje

1

6., 7., 8.

30,00 EUR

kotnik - kovinski/10 kos., 20 cm Shranjen v leseni kladici. lok za rezbarjenje/10 kos. Shranjen v leseni kladici , z mizico in sponama. lotalnik - elektri~ni, 25 W

individualno orodje

1

6., 7., 8.

110,00 EUR0

individualno orodje

1

6., 7., 8.

160,00 EUR

skupno orodje

5

7., 8.

40,00 EUR

lotalnik - elektri~ni, 150 W

skupno orodje

5

7., 8.

80,00 EUR

luknja~ - 2, 4, 6, 8, 10 mm

skupno orodje

2

6., 7. ,8.

20,00 EUR

merilo - pomi~no/10 kos. Shranjeno v leseno kladico

skupno orodje

1

6., 7. ,8.

120,00 EUR

meter - tra~ni

merilni pripomo~ek

10

6., 7., 8.

6,00 EUR

no` - za karton - 18 mm

individualno orodje

20

6., 7., 8.

10,00 EUR

no` - za papir - 9 mm

individualno orodje

10

6., 7., 8.

7,00 EUR

pila - plo{~ata/4 kos., kvadratna/4 kos ,polokrogla/ 4 kos. okrogla/4 kos., 200 mm. Shranjene v leseni kladici. pinceta/4 kos.

individualno orodje

3

6., 7., 8.

120,00 EUR

individualno orodje

3

7., 8.

15,00 EUR

pirograf

skupno orodje

3

6., 7., 8.

60,00 EUR

pi{tola - za lepljenje s staljeno plastiko z podlago

skupno orodje

2

6., 7., 8.

40,00 EUR

prime` - 100 mm,

skupno orodje

5

6., 7., 8.

120,00 EUR

prime` - 50 mm,

skupno orodje

10

6., 7., 8.

60,00 EUR

pripomo~ek za ro~no izdelavo papirja

skupno orodje

2

6.

50,00 EUR

ravnilo - kovinsko, z ro~ajem, 35 cm

merilni pripomo~ek

10

6., 7., 8.

15,00 EUR

skupno orodje

1

6.

180,00 EUR

skupno orodje

1

8.

10,00 EUR

spona - mizarska

pripomo~ek

10

6., 7., 8.

10,00 EUR

spona - {karjasta, 75 mm

pripomo~ek

4

6., 7., 8.

6,00 EUR

stiskalnica

skupno orodje

3

6., 7., 8.

150,00 EUR

svedri - za les, garnitura

skupno orodje

1

6.

15,00 EUR

kladica - brusilna kladivo - 200 g /10 kos.in 300 g/10 kos. Shranjeno v leseni kladici. kladivo - kova{ko, 500g kladivo - plasti~no {karje za plo~evino vzvodne kle{~e - elektri~arske, za snemanje izolacije kle{~e - kombinirane/10 kos. Shranjene v leseni kladici. kle{~e - okrogle, koni~aste

ra{pa - plo{~ata/4 kos., polokrogla/8 kos., okrogla/ 4 kos., 200 mm. Shranjene v leseni kladici. seka~ - plo{~ati, 660/150 mm


svedri - za kovino, garnitura

skupno orodje

2

6., 7., 8.

20,00 EUR

pripomo~ek

2

6., 7., 8.

5,00 EUR

{~ipalke - stranske/10 kos. Shranjene v leseni kladici

skupno orodje

1

6., 7., 8.

100,00 EUR

{estilo - za kovine/10 kos. Shranjene v leseni kladici

merilni pripomo~ek

1

8

160,00 EUR

{ilo/20 kos. Shranjene v leseni kladici

skupno orodje

1

6., 7., 8.

100,00 EUR

{karje - za obrezovanje papirja, A4

skupno orodje

1

6., 7., 8.

300,00 EUR

{karje za papir/20 kos. Shranjene v leseni kladici.

individualno orodje

1

6., 7., 8.

90,00 EUR

{karje za plo~evino - zlatarske + darilo “kladica�

individualno orodje

10

6., 7., 8.

130,00 EUR

To~kalo/20 kos. Shranjeno v leseni kladici.

skupno orodje

1

6., 7., 8.

100,00 EUR

Vija~, 3, 4, 5mm/5kos.x 3 ,kri`ni/5kos. x 3. Shranjeni v leseni kladici. vrtalnik - prsni

individualno orodje

2

6., 7., 8.

100,00 EUR

skupno orodje

1

6., 7., 8.

40,00 EUR

`aga - za kovine

skupno orodje

5

6., 7., 8.

25,00 EUR

`aga - lisi~ji rep

individualno orodje

10

6., 7., 8.

35,00 EUR

`agica - za kovine, lokasta , mala/10 kos. Shranjena v leseni kladici.

individualno orodje

1

6., 7., 8.

100,00 EUR

{~etka - za ~i{~enje pil

4. Obdelovalni stroji in naprave s priborom Pripomo~ek tra~no - kolutni brusilnik SCHEPPACH

Opis stroj

Predvideno {tevilo 2

Uporaba v razredih 6., 7., 8.

Cena za kos SIT / EUR 400,00 EUR

brusilnik za kovino - z brusnima plo{~ama SCHEPPACH

stroj

1

6., 7., 8.

100,00 EUR

odstranjevalnik barve - toplotni BOSCH

skupno orodje

2

6., 7., 8.

120,00 EUR

pe~ica - elektri~na

skupno orodje

1

7.

180,00 EUR

rezalnik stiropora

skupno orodje

2

6., 7., 8.

230,00 EUR

stroj - vrtalni, elektri~ni, stabilni konzolni SCHEPPACH

stroj

1

6., 7., 8.

400,00 EUR

`aga - vibracijska SCHEPPACH

stroj

4

6., 7., 8.

350,00 EUR

`aga - kro`na SCHEPPACH

stroj

1

6., 7., 8.

800,00 EUR

Tra~na `aga SCHEPPACH

stroj

1

6.,7.,8.

700,00 EUR

Pripomo~ek kapa - za{~itna

Opis za{~itno sredstvo

Predvideno {tevilo 20

Uporaba v razredih 6., 7., 8.

Cena za kos SIT / EUR 5,00 EUR

naprava za odsesavanje prahu, s priborom SCHEPPACH

za{~itno sredstvo

1

6., 7., 8.

700,00 EUR

o~ala - za{~itna

za{~itno sredstvo

6

6., 7., 8.

10,00 EUR

omarica za prvo pomo~

za{~itno sredstvo

1

6., 7., 8.

200,00 EUR

predpasnik - za{~itni

za{~itno sredstvo

20

6., 7., 8.

15,00 EUR

rokavice - za{~itne

za{~itno sredstvo

6

6., 7., 8.

5,00 EUR

Naro~am kom

5. Oprema za varstvo pri delu Naro~am kom


IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV - KOVINE Za izvedbo vsebin se uporabljajo u~ila in u~ni pripomo~ki namenjeni temeljnemu predmetu tehnika in tehnologija. Seznam opredeljuje dodatna u~ila in u~ne pripomo~ke, potrebne za pou~evanje u~encev.

Pripomo~ek brizgalka - elektri~na, s priborom

Opis skupno orodje

Predvideno {tevilo 1

Uporaba v razredih 7., 8., 9.

Cena za kos SIT / EUR 100,00 EUR

igla - zarisna/20 kos. Shranjena v leseni kladici.

skupno orodje

1

7., 8., 9.

100,00 EUR

kladivo - plasti~no

skupno orodje

5

7., 8., 9.

5,00 EUR

individualno orodje

10

7., 8., 9.

130,00 EUR

pripomo~ek

3

7., 8., 9.

50,00 EUR

skupno orodje

1

8.

10,00 EUR

pripomo~ek

10

7., 8., 9.

6,00 EUR

skupno orodje

1

7., 8., 9.

100,00 EUR

zarisno pripomo~ek

2

7., 8., 9.

160,00 EUR

{karje za plo~evino - namizne

skupno orodje

1

7., 8., 9.

100,00 EUR

To~kalo/20 kos. Shranjeno v leseni kladici.

skupno orodje

1

7., 8., 9.

100,00 EUR

vija~ - akumulatorski BOSCH

stroj

1

7., 8., 9.

120,00 EUR

`aga - povratna, s priborom BOSCH

stroj

1

7., 8., 9.

190,00 EUR

`aga za kovine

skupno orodje

5

7., 8., 9.

25,00 EUR

pripomo~ek za krivljenje plo~evine

skupno orodje

1

7., 8., 9.

270,00 EUR

plinski gorilnik

skupno orodje

2

7., 8., 9.

35,00 EUR

{karje za plo~evino - zlatarske + darilo “kladica� prime` - strojni seka~ - plo{~ati, 660/150 mm spona - {karjasta, 100 mm, s kotnikom svedri - navojni in navojne ~eljusti, garnitura M 3 - 10 mm {estilo - kovinsko 10 kos. Shranjene v leseni kladici

Naro~am kom

IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV - LES Za izvedbo vsebin se uporabljajo u~ila in u~ni pripomo~ki namenjeni temeljnemu predmetu tehnika in tehnologija. Seznam opredeljuje dodatna u~ila in u~ne pripomo~ke, potrebne za pou~evanje u~encev.

Opis orodje

Predvideno {tevilo 1

Uporaba v razredih 7., 8., 9.

Cena za kos SIT / EUR 100,00 EUR

dlete - 6 mm/10 kos. in 13 mm/ 10 kos. Shranjeno v leseni kladici.

skupno orodje

1

7., 8., 9.

100,00 EUR

sveder - gr~ar, garnitura/15 delna (

skupno orodje

1

7., 8., 9.

70,00 EUR

jeralnica s sponami in `aga lisi~ji rep z oja~anim robom

pripomo~ek

4

7., 8., 9.

20,00 EUR

kladica - brusilna

pripomo~ek

20

7., 8., 9.

10,00 EUR

kle{~e - kombinirane/10 kos. Shranjene v leseni kladici.

individualno orodje

1

7., 8., 9.

100,00 EUR

lok za rezbarjenje/10 kos. Shranjen v leseni kladici , z mizico in sponama pirograf

individualno orodje

1

7., 8., 9.

160,00 EUR

skupno orodje

3

6., 7., 8.

60,00 EUR

skupno orodje

3

7., 8., 9.

120,00 EUR

Pripomo~ek brizgalka - elektri~na, s priborom

prime` - 100 mm,

10-50mm)

Naro~am kom


prime` - 50 mm,

skupno orodje

10

6., 7., 8.

60,00 EUR

pripomo~ek

5

6., 7., 8.

20,00 EUR

Individualno orodje

1

7., 8., 9.

180,00 EUR

skupno orodje

1

7., 8., 9.

35,00 EUR

spona - mizarska

pripomo~ek

20

7., 8., 9.

10,00 EUR

spona - {karjasta, 100 mm, s kotnikom

pripomo~ek

10

7., 8., 9.

6,00 EUR

stroj

1

7., 8., 9.

150,00 EUR

skupno orodje

1

7., 8., 9.

25,00 EUR

stroj

1

7., 8., 9.

190,00 EUR

`aga - za furnir

skupno orodje

1

7., 8., 9.

25,00 EUR

`aga - zarezovalka

skupno orodje

1

7., 8., 9.

35,00 EUR

stroj - za pripravo

1

7., 8., 9.

700,00 EUR

pripomo~ek za lepljenje ra{pa - plo{~ata/4 kos., polokrogla/8 kos. okrogla/4 kos., 200 mm. Shranjene v leseni kladici. skoblji~ - li~nik

vija~ - akumulatorski `aga - luknjarica `aga - povratna, s priborom

`aga - tra~na

IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI Za izvedbo vsebin se uporabljajo u~ila in u~ni pripomo~ki namenjeni temeljnemu predmetu tehnika in tehnologija. Seznam opredeljuje dodatna u~ila in u~ne pripomo~ke, potrebne za pou~evanje u~encev.

Pripomo~ek lepilo za lepljenje penjenega PVC-ja ali akrilnega stekla Pripomo~ek za lokalno segrevanje

Opis lepilo

Predvideno {tevilo 10

Uporaba v razredih 7., 8., 9.

Cena za kos SIT / EUR 10,00 EUR

skupno orodje

1

7., 8., 9.

140,00 EUR

pi{tola, za lepljenje s staljeno plastiko s podlago

skupno orodje

5

7., 8., 9.

40,00 EUR

varilnik - za varjenje folije in umetnih snovi

skupno orodje

1

7., 8., 9.

70,00 EUR

USTANOVA: Naslov: Po{ta:

Dav~na {tevilka: SI

Ime in priimek naro~nika: Datum:

Podpis: @ig:

Prodajni pogoji: > V ceni je vklju~en DDV. > Za naro~ila manj{a od 200,00 EUR, zara~unavamo stro{ke po{iljanja. > Cenik velja 31.12.2011. > Rok dobave blaga je do 7 dni, v primeru, da je blago iz uvoza ali ga nimamo na zalogi, je lahko dalj{i. > Pridr`ujem si pravico do spremembe cen. > Naro~ilnice po{ljite na naslov IZOTECH zalo`ba d.o.o., Lackova cesta 219, 2341 LIMBU[, ali na FAX: 02 614 00 98, ali po > E-mailu: info@izotech-zalozba.si > Za podrobnej{e informacije pa si oglejte na{o internet stran www.izotech-zalozba.si

Naro~am kom

/narocilnica-tit-orodje  
/narocilnica-tit-orodje  

http://www.izotech-zalozba.si/new/images/narocilnica-tit-orodje.pdf

Advertisement