Page 1

6. O^ALA IN OBRAZNE MASKE

KOSOVNICA - SPOZNAVANJE OKOLJA 1 Zap. [t.

GRADIVA: • MOOSGUMI • VALOVITA LEPENKA • GUMI VRVICA • VOTLE KOVICE • LEPILO ORODJE: • FLOMASTER • [KARJE • KLE[^E ZA LUKNJANJE IN KOVI^ENJE

7. ORIGAMI GRADIVA: • TANJ[I BARVNI PAPIR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18.

Naziv

Koli~ina

VALOVITA LEPENKA VALOVITA LEPENKA - ODREZEK LESENE PLO[^ATE PAL^KE VRVICA GUMI VRVICA MOOSGUMI MOOSGUMI - ODREZEK LESENE OKROGLE PAL^KE LESENE [^IPALKE PLASTI^NE O^KE PLASTI^NA VRVICA VOTLE KOVICE KOVINSKE CEVKE KARTON DEBELEJ[I BARVNI PAPIR TANJ[I BARVNI PAPIR BELO LEPILO

Delovni listi

2 4 10 2m 1m 2 3 2 15 4 2 10 2 2 2 2 1

koli~ina

A - V [OLI B - RUMENA RUTICA C - RDE^E JABOLKO ^ - TR@NICA D - HI[KA IZ LESA E - ZDRAVA PREHRANA F - KULTURA G - TAK[NI SMO H - GREMO NAOKROG I - V^ERAJ, DANES, JUTRI J - NA KMETIJI

1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1

Ve~ informacij najdete na www.izotech-zalozba.si in v u~beni{kem kompletu MOJ SVET 1


1. OKVIR ZA SLIKO

GRADIVA: • KARTON ALI VALOVITA LEPENKA • LESENE PLO[^ATE PAL^KE • VOTLE KOVICE • BELO LEPILO • VRVICA

4. NOVOLETNI OKRASKI

ORODJE: • [KARJE • KLE[^E ZA LUKNJANJE IN KOVI^ENJE • KLE[^E ZA OBESE

2. VAZA IN RO@A

GRADIVA: • MOOSGUMI • VALOVITA LEPENKA • VOTLE KOVICE • LEPILO • VRVICA • PLASTI^NE O^KE ORODJE: • FLOMASTER • [KARJE • KLE[^E ZA LUKNJANJE IN KOVI^ENJE • KLE[^E ZA OBESE

5. PROMETNI ZNAKI, IGRALNE PAL^KE, OVRATNICE

GRADIVA: • [ABLONE • MOOSGUMI • LESENA OKROGLA PAL^KA • LEPILO • PLASTI^NI OBRO^

• PLASTENKA ORODJE: • [KARJE • FLOMASTER • PI[TOLA ZA LEPLJENJE

3. KOLEDAR / URNIK / VREMENSKI KOLEDAR GRADIVA: • NALEPKE • KARTON • LESENE PLO[^ATE PAL^KE • BELO LEPILO • PLASTI^NA VRVICA • VOTLE KOVICE • KOVINSKE CEVKE ORODJE: • FLOMASTER • [KARJE • KLE[^E ZA LUKNJANJE IN KOVI^ENJE

GRADIVA: • KARTON • NALEPKE • VOTLE KOVICE • BELO LEPILO • VRVICA • [^IPALKE ORODJE: • [KARJE • KLE[^E ZA LUKNJANJE IN KOVI^ENJE • SVIN^NIK • RAVNILO

/kosovnica-moj-svet-1  

http://www.izotech-zalozba.si/images/kosovnica-moj-svet-1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you