Page 1

7. Brizgalka

KOSOVNICA - NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5

gradiva za izdelavo brizgalke: • 1x PVC cev • 1x PVC steklenica

brizgalka

8. Vetromer

gradiva za izdelavo vetromera: • 1x lepenka • 1x kovinska okrogla • pal~ka

vetromer

Zap. [t.

Naziv

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15

LEPENKA STIROPOR SVILEN PAPIR VRE^KA - VELIKA VRE^KA - MALA LESENA DE[^ICA PVC CEV BELO LEPILO ZA LES Z BUCIKO LEPILNI TRAK VRE^KA LESENA PAL^KA LESENA PAL^KA LESENA PAL^KA LESENA OKROGLA PAL^KA PVC VRVICA VRVICA VIJAK M4 VIJAK M4 MATICA M4 PODLO@KA @EBLJI LESENO KOLO KOVINSKA OKROGLA PAL^KA BRUSNI PAPIR PVC @ICA

Mere

Koli~ina

297 x 210 250 x 200 70 x 50

3 2 4 (razli~ni) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1

140 x 80 x 10 φ6

170 x 120 150 x 15 x 8 45 x 15 x 8 75 x 10 x 5 φ 6 x 100

35 25

1,4 x 25 φ 40 80 130

Ve~ informacij najdete na www.izotech-zalozba.si in v u~beni{kem kompletu DZS Raziskujemo, gradimo 5


1. Mo`ak maha~

4. Balon

gradiva za izdelavo mo`aka maha~a: • • • • • • •

1x lesena de{~ica 3x lesena pal~ka 2x vijak, matica, podlo`ka M4 1x leseno kolo 2x `eblji~ek 1x PVC `ica

gradiva za izdelavo balona: • 4x svilen papir

mo`ak maha~

balon

2. Zmaj

5. Hladilna torba

gradiva za izdelavo zmaja: • • • •

2x 1x 1x 1x

gradiva za izdelavo hladilne torbe:

lesena pal~ka vrvica vre~ka - velika lepilni trak

zmaj

• 3x lepenka • 2x stiropor

hladilna torba

3. Padalo

6. @i~nica

gradiva za izdelavo `i~nice: gradiva za izdelavo padala:

• • • • •

• 1x vre~ka - mala • 1x vrvica

padalo

`i~nica

1x lepenka 1x vrvica 2x lesena okrogla pal~ka 2x odpadna embala`a

/kosovnica-5-razred  

http://www.izotech-zalozba.si/navodila/kosovnica-5-razred.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you