Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije- Menadžerska informatika

Seminarski rad

MyCV

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Dr.sc. Božidar Jaković

Studenti: Blaško Vedran Konjevod Mateja Gabrijela

ožujak, 2013.g.


SADRŽAJ

1.UVOD......................................................................................................................................6 1.1. Predmet i cilj rada................................................................................................................6 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.................................................................................6 1.3. Sadržaj i struktura rada........................................................................................................6 1.4. Kratki opis poslovnog modela.............................................................................................7 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA...................................................................................8 2.1. Misija...................................................................................................................................8 2.2. Vizija....................................................................................................................................8 2.3. Ciljevi projekta.....................................................................................................................8

3. POSLOVNI MODEL..............................................................................................................9 3.1. Detaljan opis poslovnog modela..........................................................................................9 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela..............................................................................9 3.3. Organizacija projekta.........................................................................................................10

4. INOVACIJE..........................................................................................................................11 4.1. Popis inovacija projekta.....................................................................................................11 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži......................................................................................11 4.2.1. Izrada životopisa.............................................................................................................11 4.2.2. Testiranja.........................................................................................................................11 4.2.3. Razmjena iskustva i savjeta............................................................................................12 4.2.4. Kontakt poslodavaca i posloprimaca..............................................................................12 4.2.5. Baza podataka.................................................................................................................12

5. MODELI STVARANJA PRIHODA....................................................................................13 5.1. Popis modela stvaranja prihoda.........................................................................................13 5.2. Opis svakog pojedinog modela..........................................................................................13 5.2.1. Pretplata za korištenje mreže..........................................................................................13 5.2.2. Plaćanje za pristup sadržaju............................................................................................13 5.2.3. Plaćanje po prikazu.........................................................................................................14

2


5.2.4. Plaćanje po kliku.............................................................................................................14 5.2.5. Posrednički modeli..........................................................................................................14

6. KLIJENTI.............................................................................................................................15 6.1. Glavni klijenti....................................................................................................................15 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata...........................................................................................15 6.2.1. Poslodavci iz Hrvatske....................................................................................................16 6.2.2. Poslodavci iz inozemstva................................................................................................16 6.2.3. Mladi bez radnog iskustva sa završenim školovanjem...................................................16 6.2.4. Mladi sa radnim iskustvom.............................................................................................17 6.2.5. Nezaposleni.....................................................................................................................17 6.3. Tržišta i jezik Web stranica................................................................................................18 6.4. Registracija klijenata..........................................................................................................18 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja..........................................18

7. PARTNERI...........................................................................................................................19 7.1. Glavni dobavljači i suradnici.............................................................................................19 7.2. Opis dobavljača..................................................................................................................19 7.2.1. Preddiplomski studij u Hrvatskoj....................................................................................19 7.2.2. Diplomski studij u Hrvatskoj..........................................................................................19 7.2.3. Postdiplomski studij u Hrvatskoj....................................................................................19 7.2.4. Srednje škole u Hrvatskoj...............................................................................................20 7.2.5. Privatna veleučilišta........................................................................................................20 7.3. Opis suradnika....................................................................................................................20 7.3.1. Tečaji stranih jezika........................................................................................................20 7.3.2. Tečaji informatike (osnovno znanje)..............................................................................21 7.3.3. Tečaji informatike (napredno znanje).............................................................................21 7.3.4. Stručnjaci za izradu životopisa.......................................................................................21 7.3.5. Razne udruge za nezaposlene..........................................................................................21

8. KONKURENCIJA................................................................................................................22 8.1. Glavni konkurenti..............................................................................................................22

3


8.1.1. HZZ.................................................................................................................................22 8.1.2. Facebook.........................................................................................................................22 8.1.3. LinkedIN.........................................................................................................................22 8.1.4. MojPosao.hr....................................................................................................................22 8.1.5. Posao.hr...........................................................................................................................23 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu..................................................23 8.3. Konkurentska prednost projekta........................................................................................24

9. WEB HOSTING I DOMENE...............................................................................................25 9.1. Web hosting projekta.........................................................................................................25 9.2. Web domene projekta........................................................................................................26 9.2.1. .hr domena.......................................................................................................................26 9.2.2. komercijalne domene......................................................................................................28

10. CMS SUSTAV....................................................................................................................29 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt...........................................................................29 10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)...........................................................................29 11. MARKETINŠKI PLAN......................................................................................................30 11.1. Marketinški plan projekta................................................................................................30 11.2. Ključne riječi projekta......................................................................................................30 11.3. Google AdWords oglas....................................................................................................30 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama...............................................................................33 11.5. Tablica marketinškog plana.............................................................................................34

12. MOBILNE TEHNOLOGIJE..............................................................................................35 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta........................................................35 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone...................................................................35 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije............................................................35 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti.......................................................................................36 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja...................................................................................42

13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE..................................................................................................43 13.1. Facebook profil projekta..................................................................................................43 4


13.2. LinkedIn profil autora projekta........................................................................................44 13.3. Tweeter profil projekta.....................................................................................................45

14. SWOT ANALIZA PROJEKTA..........................................................................................46 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA.........................................................................47

16. WEB STRANICE PROJEKTA..........................................................................................48 16.1. Struktura Web stranica projekta.......................................................................................48 16.2. Opis strukture Web stranica projekta...............................................................................48 17. ZAKLJUČAK.....................................................................................................................49 18. POPIS LITERATURE........................................................................................................50 19. POPIS WEB LINKOVA.....................................................................................................51 20. POPIS SLIKA.....................................................................................................................52 21. ŽIVOTOPIS........................................................................................................................53 22. SAŽETAK..........................................................................................................................54

PRILOZI...................................................................................................................................55

5


1. UVOD

1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je kako što kvalitetnije i jednostavnije riješiti problem zapošljavanja, tj. povezati poslodavce i posloprimce, te svima pružiti kvalitetne informacije vezane za zapošljavanje, naučiti kako se što bolje predstaviti budućim potencijalnim poslodavcima i sa drugim nezaposlenima razmjenjivati svoja iskustva. Naš cilj je povezati mlade nezaposlene, mlade na kraju svog školovanja, kao i ostale nezaposlene osobe sa potencijalnim poslodavcima.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Izvori podataka uključuju sekundarne podatke, pretraživanje interneta i raznih internet stranica koje su povezane s našim radom. To su stranice naših partnera i dobavljača ali isto tako i stranice naših konkurenata.

1.3. Sadržaj i struktura rada U ovom radu želimo opisati način poslovanja naše društvene mreže koja bi bila poveznica između poslodavaca i posloprimaca i time olakšala traženje posla naših korisnika. U samom početku objasnit ćemo neke osnovne pojmove, kao i našu misiju, viziju i ciljeve projekta. Navest ćemo i naše inovacije po kojima se razlikujemo od naših konkurenata. Nadalje ćemo detaljno opisati naš poslovni model, što uključuje naše korisnike, partnere, konkurenciju, ali isto tako obraditi ćemo modele stvaranja prihoda, troškove pokretanja ovog modela, SWOT analizu , web hosting, web 2.0. tehnologije, marketinški plan, mobilne tehnologije i još mnogo više. Sve to je strukturirano u 22 poglavlja.

6


1.4. Kratki opis poslovnog model U današnjem informatičkom društvu i traženje posla dobiva novu dimenziju. MyCV je društvena mreža namijenjena svima koji traže posao, a posebice mladima kojima je nakon školovanja potrebna pomoć u izradi životopisa i pripremi za razna testiranja i razgovore za posao. Također je namijenjeno poslodavcima koji na jednostavan i brz način biraju potencijalne kandidate za posao iz naše baze podataka, filtriranjem prema zadanim kriterijima, bez gomilanja životopisa

7


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA Mi želimo sa našim poslovnim modelom postati vodeća internet društvena mreža za zapošljavanje u Hrvatskoj. Želimo postići snažnu stratešku osnovu projekta kroz jasno definiranu misiju, viziju i ciljeve projekta.

2.1. Misija Naša misija je omogućiti na jednoj web društvenoj mreži povezivanje svih radno sposobnih korisnika interneta sa poslodavcima, također im želimo omogućiti povezivanje sa ostalim korisnicima i pružiti im razmjenu informacija među korisnicima. Korisnicima društvene mreže želimo na taj način pružiti potrebne informacije za zapošljavanje i pripremiti ih za traženje posla. Poslodavcima želimo omogućiti lakši pristup potencijalnim kandidatima za njihov posao.

2.2. Vizija Biti vodeća društvena mreža na prostoru Republike Hrvatske za zapošljavanje i pomoć pri zapošljavanju. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su kvaliteta, jednostavnost, inovativnost i razumijevanje potreba naših korisnika društvene mreže.

2.3. Ciljevi projekta Želimo pridobit svakim mjesecom sve više članova društvene mreže. U razdoblju od svakih mjesec dana pridobit najmanje jednog poslodavca iz vodećih zemalja Europske Unije. Privući sve više oglašivača na našoj društvenoj mreži, sa ciljem da svaki mjesec povećamo prihod od oglašivača za 3%. Povećati prihode od naplaćivanja poslodavcima za korištenje baze podataka životopisa na mjesečnoj razini od 2%. Postići posjećenost informativnog sadržaja web stranice od minimalno 1200 posjeta mjesečno.

8


3. POSLOVNI MODEL

3.1. Detaljan opis poslovnog modela U današnjem informatičkom društvu i traženje posla dobiva novu dimenziju. Zaboravite traženje posla na vratima HZZ-a s masom drugih nezaposlenih, kao i slanje životopisa na razne natječaje na koje nitko ne odgovara. MyCV povezuje poslodavce i posloprimce na kreativan i drugačiji način. To je društvena mreža namijenjena svima koji traže posao, a posebice mladima kojima je nakon školovanja potrebna pomoć u izradi životopisa i pripremi za razna testiranja i razgovore za posao. Sve što je potrebno je registrirati se. Registracija korisnika na našu društvenu mrežu biti će besplatna za korisnike iz Hrvatske. Svaki registrirani korisnik će imati jednake mogućnosti pretraživanja mreže i uspostave kontakata sa ostalim klijentima. Kao društvena mreža omogućujemo jednostavnu povezanost i komunikaciju između članova te time ostvarujemo razmjenu iskustva među korisnicima. Također je namijenjeno poslodavcima koji na jednostavan i brz način biraju potencijalne kandidate za posao iz naše baze podataka. To rade filtriranjem prema zadanim kriterijima, bez gomilanja životopisa. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su kvaliteta, jednostavnost, inovativnost i razumijevanje potreba naših korisnika društvene mreže.

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Vrijednost našeg poslovnog modela vidljiva je u jednostavnoj i kvalitetnoj usluzi, tj. u brzoj registraciji na našu društvenu mrežu, koja pruža uvid u sve trenutno raspoložive poslove, pretraživanje naših poslodavaca/posloprimaca, te razmjenu savjeta sa drugim korisnicima. Traženje posla nikad nije bilo lakše, bez čekanja u redovima. Ne samo da štedimo vrijeme naših korisnika, štedimo i njihov novac jer je registracija na našu mrežu besplatna. A uz to nudimo i mobilnu aplikaciju za naše mlađe korisnike koji u svakom trenutku, bilo kad i bilo gdje, mogu pretažiti ponudu poslova, pregledati novosti, tražiti savjet i sl. A za poslodavce nudimo bržu i jednostavniju potragu za idealnim kandidatom za traženo radno mjesto, bez gomilanja životopisa u njihovoj bazi podataka. Kroz suradnju sa našim partnerima, brigu za

9


našim korisnicima i konstantnim unapređenjem poslovanja i novih inovacija, nastojimo proširiti krug ljudi koji će prepoznati naše vrijednosti i uključiti se u našu društvenu mrežu.

3.3. Organizacija projekta Cjelokupni projekt je zamišljen kao web mjesto koje bi održavala IT služba. U timu od svega par osoba, 2 osobe bila bi zadužena za službu za korisnike (ukoliko dođe do nekih tehničkih problema na našoj mreži ili aplikaciji), 3 programera brinula bi se za održavanje naše trenutne aplikacije ali isto tako bi radili na novim i boljim aplikacijama koje bi nakon testiranja mogli pružiti našim korisnicima. 3 osobe bi svakodnevno ažurirale web stranicu s novim informacijama i ponuđenim poslovima, a za marketing brinule bi se 2 osobe koje bi privlačile nove korisnike, partnere i sl.

10


4. INOVACIJE

4.1. Popis inovacija projekta Naše inovacije za ovaj poslovni model su sljedeće: 

izrada životopisa za svakog korisnika

centralno mjesto za psiho testove

razmjena savjeta i pomoć od drugih korisnika

kontakt poslodavaca i posloprimaca

baza podataka u kojoj svatko filtriranjem bira željenog poslodavca, odn. posloprimca.

4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži U ovom dijelu ćemo detaljnije opisati svaku od naših inovacija po kojima se razlikujemo od naših konkurenata i pomoću kojih želimo privući veći broj naših budućih klijenata.

4.2.1. Izrada životopisa Naša prva inovacija za ovaj model je izrada životopisa za svakog našeg korisnika. Ovdje postoje 2 opcije: 

nudimo smjernice za samostalnu izradu CV-a za sve naše registrirane korisnike koje su besplatne, te si pomoću toga mogu sami individualno izraditi životopis, kao i komunicirati sa ostalim korisnicima ukoliko imaju neka pitanja i sl.

izrada životopisa od strane naših stručnjaka, tj. od naših partnera koje se naplaćuje prema utvrđenom cjeniku.

4.2.2. Testiranja Svim našim registriranim korisnicima biti će dostupni linkovi za razna testiranja (psiho testovi, testovi osobnosti i sl.) i to sve na jednom mjestu. Time štede svoje vrijeme koje bi inače izgubili na traženje raznih testiranja na webu. 11


4.2.3. Razmjena iskustva i savjeta Također, nudimo razmjenu savjeta i pomoć od drugih registriranih korisnika, koji si međusobno postavljaju pitanja, odgovaraju i na taj način međusobno komuniciraju. To su osobe sa istim problemom ili oni koji su bili u toj situaciju, te si zajedno pomažu u potrazi za poslom.

4.2.4. Kontakt poslodavaca i posloprimaca Još jedna inovacija je što osim međusobnog kontakta nezaposlenih osoba nudimo i kontakt poslodavaca i posloprimaca. Na taj način posloprimci mogu pitati i saznati sve što ih zanima i odgovore dobiti od kompetentnih osoba.

4.2.5. Baza podataka Stvaramo bazu podataka naših registriranih poslodavaca i posloprimaca, te si svatko od njih filtriranjem bira željenog poslodavca, odn. posloprimca.

12


5. MODELI STVARANJA PRIHODA

Našim poslovnim modelom planiramo stvarati prihod kroz nekoliko različitih modela stvaranja prihoda. Kao društvena mreža prihod bi ostvarivali naplaćivanjem pretplate za registriranje stranim poslodavcima, također bi prihode ostvarivali pretplatom na sadržaj, naplaćivanjem oglašivačima te posredništvom.

5.1. Popis modela stvaranja prihoda Modeli stvaranja prihoda našeg poslovnog modela su pretplata za registraciju na mrežu, plaćanje za pristup dokumentima, posrednički modeli te prihod planiramo ostvariti plaćanjem po prikazu i plaćanjem po kliku.

5.2. Opis svakog pojedinog modela U ovom djelu ćemo opisati zasebno svaki model stvaranja prihoda, od pretplate za korištenje mreže do različitih načina oglašavanja.

5.2.1. Pretplata za korištenje mreže Na ovaj način ostvarili bi prihod naplaćivanjem registracije poslodavcima iz inozemstva. Uz to, naplaćivali bi im godišnju pretplatu za korištenje naše društvene mreže. Ostalim korisnicima , odnosno poslodavcima i posloprimcima iz Hrvatske, registracija na društvenu mrežu bila bi besplatna i ne bi trebali plaćati godišnju pretplatu.

5.2.2. Plaćanje za pristup sadržaju Poslodavcima iz Hrvatske i iz inozemstva naplaćivali bi pristup bazi životopisa naših korisnika posloprimaca. Pristup bazi životopisa naplaćivao bi se po broju životopisa ili po vremenu kojem bi baza podataka bila dostupna poslodavcu (tjedan dana, mjesec dana, 6 mjeseci, godina dana ...).

13


5.2.3. Plaćanje po prikazu Kao društvena mreža, sa ciljem pribavljanja što više korisnika različitih zanimanja i djelatnosti te poslodavaca iz različitih područja poslovanja, smatramo da bi ovo bio dobar način stvaranja prihoda. Razni oglašivači, a najviše oni koji se bave dodatnim edukacijama i tečajevima, naša društvena mreža bila bi privlačna za njihove oglase.

5.2.4. Plaćanje po kliku Ovim modelom stvaranja prihoda oglašivačima bi naplaćivali pristojbu za svaki klik mišem na njihov oglas. S obzirom da smo društvena mreža sa ciljem prikupljanja što više korisnika smatramo da je ovo vrlo unosan način ostvarivanja prihoda.

5.2.5. Posrednički modeli Naša društvena mreža omogućiti će našim korisnicima posloprimcima da na mreži pronađu i tečajeve stranih jezika, informatike i raznih drugih dodatnih edukacija. Planiramo pružiti grupne popuste polaznicima tečajeva u dogovoru sa ustanovama koje pružaju tečaj te bi kao posrednik u toj transakciji naplaćivali posredništvo. Posredništvo bi naplaćivali i ustanovama koje nude usluge ispunjavanja životopisa za naše korisnike.

14


6. KLIJENTI Naš poslovni model zahtjeva određenu skupinu klijenata. Od klijenata koji pružaju posao – poslodavci, do klijenata koji traže posao – posloprimci. Te dvije osnovne skupine podjeljene su na više podskupina koje će biti opisane u ovom djelu.

6.1. Glavni klijenti Naši glavni klijenti su sve osobe koje pripadaju radno sposobnom stanovništvu. Od poslodavaca iz Hrvatske i inozemstva do svih koji traže posao u Hrvatskoj. Poslodavci u Hrvatskoj mogu pomoću naše društvene mreže naći potencijalne kandidate za vlastiti posao te im je dostupna mogućnost pregleda svih životopisa naših klijenata. Također je omogućeno i poslodavcima iz inozemstva pronaći zaposlenike iz domene naše društvene mreže te im je također dostupna mogućnost pregleda baze podataka životopisa naših članova. Članovima koji traže posao je omogućeno pregledati profile poslodavaca, informirati se o načinu rada u tim poduzećima zajedničkom komunikacijom među članovima te razmjena iskustva sa drugim članovima. Klijenti koji traže posao također mogu pretražiti i proučiti sve oblike testiranja za zapošljavanje, od testova inteligencije do psihotestova. Klijentima koji tek traže posao i onima koji imaju radno iskustvo omogućena je pomoć pri izradi životopisa i pisanja molbi. Također im je omogućeno povezivanje sa različitim tečajevima stranih jezika i tečajevima informatike.

6.2. Detaljan opis glavnih klijenata Glavni klijenti koji naš poslovni model zahtjeva su poslodavci u Hrvatskoj, poslodavci iz inozemstva, mladi bez radnog iskustva koji su završili školovanje, mladi sa radnim iskustvom i nezaposleni.

15


6.2.1. Poslodavci iz Hrvatske Poslodavci iz Hrvatske su naši najvažniji klijenti iz skupine poslodavaca. Njima je omogućeno na društvenoj mreži koju pružamo pronalaženje potencijalnih kandidata za radna mjesta koja pružaju. Dostupan im je pregled profila potencijalnih kandidata, direktnu komunikaciju sa njima preko društvene mreže, pretraživanje određenih grupa korisnika koji zadovoljavaju njihove kriterije (od grupa poput srednjoškolaca koji su završili svoje obrazovanje, studenata koji su na početku svog školovanja, studenata koji su na kraju svog školovanja, mladih koji su završili studij, nezaposlenih koji traže novi posao, zaposlenih koji traže novi posao pa do grupa koje su dio nekog određenog zanimanja i područja djelatnosti). Omogućena im je usluga pretraživanja baze životopisa korisnika mreže. Na taj način im pružamo uslugu direktnog i bržeg pretraživanja potencijalnih kandidata za njihov posao čime omogućujemo brži i jednostavniji proces prijavljivanja kandidata za radno mjesto i njihovu selekciju od strane poslodavaca.

6.2.2. Poslodavci iz inozemstva Poslodavci iz inozemstva također su naši važni klijenti iz skupine poslodavaca. Njima je kao i poslodavcima iz Hrvatske omogućen pregled profila korisnika, komunikacija sa korisnicima putem društvene mreže, pretraživanje određenih grupa korisnika i pretraživanje baze životopisa korisnika društvene mreže. Pomoću naše društvene mreže omogućili smo stranim poslodavcima direktnu povezanost sa našim tržistem rada. Na jednom mjestu,odnosno u jednoj bazi podataka radno sposobnog stanovništva inozemnim poslodavcima smo otvorili jednostavan i brz put do ljudi koji su željni raditi u njihovim poduzećima u inozemstvu. Jednostavnom registracijom na našu društvenu mrežu postali bi glavni posrednik između inozemnih poslodavaca i naših korisnika koji žele raditi u inozemstvu.

6.2.3. Mladi bez radnog iskustva sa završenim školovanjem U ovu skupinu klijenata spadaju srednjoškolci koji su završili srednju školu i ne namjeravaju nastaviti sa školovanjem pa su postali radno sposobno stanovništvo, mladi koji su završili studij i nakon toga su postali radno sposobno stanovništvo bez poslovnog iskustva. Oni su nam najvažnija skupina klijenata iz skupine posloprimaca. Njima smo omogućili najviše

16


usluga za traženje posla i pripremu za poslovni svijet. Usluge koje im pružamo su pomoć u izradi životopisa, pomoć u pisanju molbi te dostupnost raznih testova. Pomoć u izradi životopisa je ostvareno kroz komunikaciju između korisnika mreže putem savjetovanja od ostalih korisnika koji imaju radno iskustvo. Pružamo im povezati ih sa određenim institucijama koje im pružaju pomoć u izradi životopisa i koje ih educiraju što sve poduzeti za proširenje životopisa. Svakome mladome koji nije nikada pisao molbu u našoj bazi podataka su primjeri molbi i savjeti kako napraviti molbu. Na našoj mreži mogu saznati mnogo o poslovnom svijetu u komuniciranju sa korisnicima koji imaju radno iskustvo. Omogućeno im je ulazak u grupe istih zanimanja ili područja djelatnosti. Pružamo im pronalazak tečajeva stranih jezika i tečajeva informatike te drugih korisnih tečajeva za njihovu dodatnu edukaciju. Dostupni su im profili poslodavaca iz Hrvatske i poslodavaca iz inozemstva i njihovi oglasi i natječaji za posao pa kroz našu društvenu mrežu mogu proći brži proces pronalaženja posla.

6.2.4. Mladi sa radnim iskustvom Mladima sa radnim iskustvom pružamo mogućnost uređenja životopisa, povezivanje sa različitim tečajevima kako bi se dodatno educirali. Na našoj društvenoj mreži omogućili smo povezivanje sa poslodavcima u tuzemstvu i inozemstvu. Na mreži se mogu informirati o daljnjem, višem školovanju poput postdiplomskih studija. Pružamo im mogućnost komuniciranja sa predstavnicima postdiplomskih studija koji su također korisnici mreže te komunikacijom sa korisnicima koji imaju iskustva ili su studirali na postdiplomskim studijima. Ova skupina klijenata se također može povezati sa grupama korisnika istih zanimanja ili područja djelatnosti.

6.2.5. Nezaposleni Nezaposlene kao klijente djelimo na dvije grupe. One koji su stari do 47 godina i one koji su stariji od toga. Obje skupine imaju mogućnost traženja poslodavca, traženje različitih tečajeva za dodatnu edukaciju, razmjena iskustava sa ostalim korisnicima. Drugoj grupi,starijih nezaposlenih omogućili smo povezivanje sa različitim tečajevima informatike jer ta grupa nezaposlenih većinom nema znanja u informatici i često pružaju otpor prema modernoj tehnologiji pa smo njima posebno olakšali pristup tečajevima.

17


6.3. Tržišta i jezik Web stranica Planiramo osim tržišta rada u Republici Hrvatskoj također i djelovati na stranim tržištima. Osim domaćih poslodavaca želimo stupiti u kontakt sa poslodavcima iz vodećih zemalja Europske unije. Njima pružamo registraciju u našu društvenu mrežu te traženje potencijalnih kandidata za njihov posao. Zbog toga ćemo imati više jezika na našoj stranici, odnosno društvenoj mreži. U početku će to biti engleski jezik, njemački jezik i talijanski jezik. Daljnjim razvojem mreže omogućili bi i pristup stranici na drugim jezičnim skupinama.

6.4. Registracija klijenata Registracija korisnika na našu društvenu mrežu biti će besplatna za korisnike iz Hrvatske. Registracija poslodavaca iz inozemstva neće biti besplatna, oni će morati platiti registraciju i jednom godišnje će morati platiti korištenje mreže. Osim društvene mreže imati ćemo i besplatan pregled sadržaja naše društvene mreže za obične posjetitelje i za one koji se još nisu odlučili za registraciju na društvenu mrežu.

6.5. Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja Naša društvena mreža pruža besplatan uvid u sadržaj mreže i besplatnu registraciju korisnika. Pogodnosti za one koji su samo posjetitelji stranice je uvid u sadržaj na temelju čega se mogu odlučiti za registraciju na mrežu i pruža li im mreža ono što traže. Registracija se sastoji od ispunjavanja osnovnih pitanja o korisniku i njegovom obrazovanju te radnom iskustvu. Registracija će biti jako jednostavna kako bismo omogućili lakši pristup mreži onima koji su tek počeli koristiti društvene mreže koje su poslovno orijentirane i starijoj grupi klijenata koji nemaju iskustva korištenja interneta i društvenih mreža. Svaki registrirani korisnik će imati jednake mogućnosti pretraživanja mreže i uspostave kontakata sa ostalim klijentima. Na taj način bi trebali privući više klijenata.

18


7. PARTNERI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici Naši glavni suradnici su ustanove koje nude razne tečajeve ( strani jezici, osnove informatike i sl.) kako bi svi naši nezaposleni dobili dodatno obrazovanje ukoliko je to potrebno i traženo od strane poslodavaca. Treba naglasiti da svi nezaposleni (đaci, studenti i drugi) koji k nama dolaze, to dobrovoljno rade i bez ikakve prisile od strane svoje škole, fakulteta ili druge ustanove.

7.2. Opis dobavljača Dobavljači u našem poslovnom modelu su ustanove koje nam šalju nezaposlene osobe, a koje su zainteresirane za ovakav način traženja posla i dodatnog obrazovanja.

7.2.1. Preddiplomski studij u Hrvatskoj Sveučilišta svim svojim studentima sa preddiplomskih studija koji su pri kraju i koji se ne namjeravaju dalje školovati ili koji žele uz posao nastaviti školovanje nude našu uslugu, tj. mjesto na kojem mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za zapošljavanje, kako bi im se olakšao taj korak iz studentskog u poslovni život.

7.2.2. Diplomski studij u Hrvatskoj Jedan od naših dobavljača su Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, točnije diplomskih studiji koja nas predstavljaju svojim studentima koji su pri kraju svog školovanja ili su već diplomirali, a koji su u potrazi za poslom ili žele svoje iskustvo podijeliti s drugima.

7.2.3. Postdiplomski studij u Hrvatskoj Osim diplomskih studija, i postdiplomski studiji su jedan od naših dobavljača. To su također studenti koji žele podijeliti svoja iskustva s drugima, ali isto tako i oni koji se žele zaposliti u 19


inozemstvu pa traže partnera koji će ih voditi kroz cijeli taj postupak i približiti im inozemne poslodavce.

7.2.4. Srednje škole u Hrvatskoj Također su nam dobavljači i srednje škole koje nam šalju svoje učenike koji se odmah nakon završetka škole žele zaposliti i koji u tako važnoj životnoj odluci žele pomoć od najboljih koji će ih pripremiti za poslovni život.

7.2.5. Privatna veleučilišta I privatna veleučilišta unutar RH predstavljaju našu mrežu svim zainteresiranim studentima koji se na lakši način žele zaposliti, saznati ponešto od iskusnijih korisnika ili podijeliti svoje vlastito iskustvo s drugima.

7.3. Opis suradnika U ovom dijelu ćemo kratko opisati svakog od naših suradnika koji s nama zajedno dodatno obrazuju naše mlade, ali i stare, kako bi što brže otkrili svoje snage i slabosti i poradili na njima.

7.3.1. Tečaji stranih jezika Naš suradnik je škola stranih jezika koja nudi razne tečajeve. U današnjem poslovnom svijetu znanje engleskog jezika je jedan od glavnih kriterija koji se traži od potencijalnog kandidata, a u rijetkim slučajevima se traži ili znanje engleskog ili nekog drugog svjetskog jezika. Stoga, kako bi naši kanditati dobili potrebnu kvalifikaciju nudimo im, u suradnji s našim partnerima, razne tečajeve, ne samo engleskog, nego i njemačkog, španjolskog, talijanskog i drugih jezika.

20


7.3.2. Tečaji informatike (osnovno znanje)

Kao i engleski jezik, i znanje osnova informatike, tj. paketa Office je potrebno. Stoga, svima onima koji to tokom svog školovanja nisu naučili, a posebice našim nezaposlenima koji su u 40-tim ili 50-tim ostali bez posla, nudimo ovaj tip obrazovanja, jer je to osnovno informatičko znanje koje se od svih kandidata očekuje da znaju.

7.3.3. Tečaji informatike (napredno znanje) Osim tečaja za osnovno znanje informatike, nudimo i tečajeve iz informatike za one koji se žele dodatno educirati u tom području i proširiti svoje informatičko znanje kako bi imali još bolje kvalifikacije i time konkurirali u poslovnom svijetu. Nudimo povezanost za visokim učilištima za programiranje, s tečajevima za AutoCAD, Web dizajn i slično.

7.3.4. Stručnjaci za izradu životopisa Naš partner- stručnjak za izradu životopisa pomaže našim nezaposlenima u izradi njihovog CV-a, pokazuje im na što moraju obratiti pozornost i koja bi znanja i vještine trebali poboljšati da si poboljšaju šanse i ušli u uži krug potencijalnih kandidata.

7.3.5. Razne udruge za nezaposlene Udruge koje se brinu o nezaposlenima, tj. kako ih što prije zaposliti, su također jedan od naših partnera. Svi njihovi zainteresirani članovo mogu se besplatno registrirati na našu mrežu i vidjeti u čemu su griješili, kako to poboljšati i kako se što kvalitetnije pripremiti za testiranja i predstaviti se budućim potencijalnim poslodavcima.

21


8. KONKURENCIJA Konkurenti našem poslovnom modelu su web stranice koje pružaju informacije i oglase o zapošljavanju te društvene mreže koje povezuju poslovne klijente i one koje traže posao. Konkurencija su nam i društvene mreže koje su trenutačno najmoćnije na internetu i na kojima se oglašavaju vodeća svjetska poduzeća.

8.1. Glavni konkurenti Glavni konkurenti našem projektu su stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, društvena mreža Facebook, društvena mreža LinkedIn, web stranica MojPosao.net i web stranica Posao.hr.

8.1.1. HZZ Stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jedan su od naših konkurenata. To su web stranice javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske , ustrojene Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koje imaju zadaću rješavati pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost. Na njihovim stranicama nezaposleni mogu tražiti posao a poslodavci radnike.

8.1.2. Facebook Facebook je najveća i najpopularnija društvena mreža u svijetu. Istraživanja pokazuju da je Facebook i najpopularnija društvena mreža u Hrvatskoj. Facebook servis ostvaruje prihode od sponzora i oglašavanja putem reklama koje se pojavljuju uz svaki profil.

8.1.3. LinkedIn Društvena mreža LinkedIN je naš najveći konkurent. LinkedIn je poslovno orijentirana društvena mreža koja se uglavnom koristi za poslovno povezivanje. Ona je najveća svjetska poslovna mreža, koja ima više oko 175 milijuna članova i najveći je kanal za poslovno 22


umrežavanje danas. Poduzetnici mogu preko LinkedIna promovirati svoju tvrtku , proizvode i usluge, pronaći nove kupce ili klijente te povećati promet svoje internet stranice.

8.1.4. MojPosao.hr Web stranica MojPosao.net je naš najveći konkurent u Hrvatskoj. MojPosao je vodeći portal za zapošljavanje slobodnih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj. Stranicu za zapošljavanje koristi više od 30 000 malih,srednjih i velikih tvrtki te 93% kandidata koji posao traže putem Interneta.

8.1.5. Posao.hr Posao.hr je web stranica koja omogućuje korisnicima traženje posla i poslodavcima traženje radnika. Uz MojPosao.net je jedna od vodećih web stranica za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj.

8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Naša društvena mreža biti će jednostavan i kvalitetan kanal komuniciranja između korisnika koji traže posao međusobno i korisnika koji traže posao i poslodavaca. Facebook je društvena mreža za povezivanje s kojom ćemo imati sličnost jednostavnog prikaza i načina korištenja mreže. LinkedIn je poslovno orijentirana društvena mreža koja omogućuje pronaći posao ili poslovnu priliku, ljude ili tvrtke koje je preporučio korisnik mreže. Takav jednostavan način povezivanja korisnika sa poslodavcima će biti naša sličnost. Stranice HZZ-a pružaju jednostavan pregled poslova koji se nude i radnika za poslodavce što je nama jako važno za naš poslovni model. Portali MojPosao.net i Posao.hr imaju izvrstan pregled ponuđenih poslova i poveznice sa različitim tečajevima. Takav jednostavan pregled i ponudu tečajeva vidimo kao veliku prednost, te smatramo takvu uslugu vrlo važnu za naše korisnike.

23


8.3. Konkurentska prednost projekta Naš poslovni model pruža razne mogućnosti koje čine konkurentsku prednost i različitosti od naših najvećih konkurenata. Kao društvena mreža omogućujemo jednostavnu povezanost i komunikaciju između članova te time ostvarujemo razmjenu iskustva među korisnicima. Pružamo povezanost sa raznim tečajevima, u dogovoru s njima bi pružili grupne popuste na tečaj ako se prijavi više korisnika. Različiti smo u tome što poslodavcima iz inozemstva pružamo brz i jednostavan prikaz profila i životopisa naših članova te na taj način ubrzavamo proces zapošljavanja naših korisnika u inozemnim poduzećima. Uza sve navedeno, pružamo i mogućnost ispunjavanja životopisa za naše korisnike.

24


9. WEB HOSTING I DOMENE

9.1. Web hosting projekta U ovom poslovnom modelu za usluge web hostinga odlučili smo uzeti Orbis d.o.o. koji pruža Internet usluge (zakup web hosting usluga, registracija domene, izrada Internet stranica, itd.). Svi hosting paketi nude ove zajedničke karakteristike koje su uključene u cijenu: 

stalni nadzor nad radom i sigurnošću servera

backup (arhiviranje) podataka

Antivirus & ANTISPAM zaštitu

panele za lako upravljanje domenama (Cpanel za Linux server, Websitepanel za Windows servere)

Webmail - program za rad sa E-mailom iz browsera

99.9% zajamčeni uptime.

Za usluge web hostinga odabrali smo Orbis ( www.orbis.hr). Uz cijenu od samo 359 kn + PDV godišnje odabrali smo web hosting paket Business Linux-1. Na raspolaganju nam je web prostor od 2GB (2000 MB), 30GB bandwidtha i 100 e-mail računa. Smatramo da je ovaj paket optimalan za potrebe web hostinga našeg projekta u početku, a kasnije se po potrebi može preći na veći paket usluga. 1

1

http://www.orbis.hr/hosting/hosting-paketi.html#1

25


Slika 1: Hosting paket

Izvor: www.orbis.hr

9.2. Web domene projekta

9.2.1. .hr domena Za našu društvenu mrežu odabrali smo domenu my1cv.hr. Domena je dostupna za registraciju. Koristili smo uslugu istog provajdera koji nam je osigurao i web hosting. Cijena domene je 479 kn za godinu dana.

26


Slika 2: Dostupnost domene .hr

Izvor: www.orbis.hr

Slika 3: Cjenik domena

Izvor: www.orbis.hr

27


9.2.2. komercijalne domene Također smo odlučili registrirati domenu .com na www.orbis.com. Domena my1cv.com je slobodna za 68 kn godišnje.

Slika 4: Dostupnost domene .com

Izvor: www.orbis.hr

28


10. CMS SUSTAV CMS sustavi (engl. Content Management Systems) omogućuju stvaranje, uspostavljanje nadzora, kontrolu uporabe i upravljanje intelektualnim sadržajima primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i kao takvi su potrebni našem poslovnom modelu, odnosno za našu web stranicu.

10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt CMS sustavi koji bi bili pogodni za izradu Web stranica našeg projekta: 

Joomla, http://www.joomla.org

Xsite, http://www.xsite.com.hr

Timal, http://www.timal.hr/cms.html

Click&Publish CMS, http://www.logit.hr

Drupal, http://drupal.org

10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Za naš poslovni model smatramo da bi Click&Publish CMS sustav (http://www.logit.hr) bio najbolji izbor. Tvrtka logIT internet usluge d.o.o. jedna je od vodećih tvrtki koja se bavi izradom web stranica, CMS sustava i internet marketingom u Republici Hrvatskoj. Među njihovim klijentima nalaze se Konzum d.d., Jamnica d.d., Tisak d.d., Unicef, BOSCH Thermotechnology itd. LogIT pruža univerSUS (SUS znači Sustav za Upravljanje Sadržajem), njihov vlastiti CMS sustav. UniverSUS je paket gotovih web programa za samostalno upravljanje i unos sadržaja web stranice. Omogućuje korisnicima samostalno uređivanje sadržaja vlastitih web stranica. Sustav je vrlo jednostavan za korištenje. Cijena za temeljni CMS modul za stvaranje stranica i upravljanje izbornicima je 2700 kn jednokratno.

29


11. MARKETINŠKI PLAN U ovom poglavlju opisati ćemo naš marketinški plan, prikazati ćemo jedan primjer Google AdWordsa, opisati ćemo kako ćemo se oglašavati na društvenim mrežama te ćemo na kraju poglavlja prikazati tablicu našeg marketinškog plana.

11.1. Marketinški plan projekta Naš poslovni model, odnosno naša društvena mreža oglašavati će se na internetu na više načina. Kao društvena mreža koja je poslovno orijentirana i tržište joj je uglavnom u RH, planiramo se oglašavati na web stranicama koje se bave zapošljavanjem te ponudama poslova. Naša društvena mreža obuhvaća populaciju od 18 – 65 godina, što nam omogućava da se reklamiramo na više različitih web stranica. Najviše ćemo se oglašavati na najposjećenijim hrvatskim stranicama, s obzirom da je naša društvena mreža namijenjena domaćem tržištu, te na poslovnim web stranicama ali i na stranicama koje posjećuju mladi (srednjoškolci i studenti). S obzirom na različitost web stranica na kojima se možemo oglašavati planiramo izdvojiti oko 20 000 kn troškova za oglašavanje. Oglašavati ćemo se u obliku web oglasa, newslettera i Google AdWordsa. Koristit ćemo i usluge Xclaima. Oglašavati ćemo se i na drugim društvenim mrežama, poput Twittera i Facebooka.

11.2. Ključne riječi projekta Životopis, CV, curriculum vitae, posao, zapošljavanje, poslodavac, posloprimac, poduzeće, društvena mreža, social networking, tečaj stranih jezika, tečaj informatike, molba za posao, razgovor za posao, natječaj, oglas za posao, strani jezici, osposobljavanje, inozemni poslovi.

11.3. Google AdWords oglas Naši klijenti govore hrvatskim jezikom i domaće tržište je ciljno tržište kojim bi se bavili. Naši korisnici su i poslodavci iz inozemstva pa bi imali mogućnost korištenja društvene mreže na više jezika. Prvotno bi to bili engleski, njemački i talijanski jezik, a sa potencijalnim širenjem tržišta uveli bi i druge jezike. Dnevni maksimalni proračun bi bio 30 kn, cijena po

30


kliku iznosi 30 lipa. Naslov, opisni redak broj 1, opisni redak broj 2 i URL prikazani su na slici 4. KljuÄ?ne rijeÄ?i projekta prikazani su na slici 5.

Slika 5: AdWords oglas, Campaign name

Izvor: http://adwords.google.com

Slika 6: AdWords oglas, Locations

Izvor: http://adwords.google.com

31


Slika 7: AdWords oglas, Bidding and budget

Izvor: http://adwords.google.com

Slika 8: AdWords oglas, Create an ad

Izvor: http://adwords.google.com

32


Slika 9: AdWords oglas, Keywords

Izvor: http://adwords.google.com

11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Važan dio našeg marketinškog plana je oglašavanje na društvenim mrežama. Oglašavali bi se na vodećim društvenim mrežama Twitter i Facebook. Najveća društvena mreža Facebook bilo bi naše glavno tržište za oglašavanje na društvenim mrežama. Svoje oglase bi objavili na njoj putem plaćanja po kliku i na taj način bi se oglašavali.

33


11.5. Tablica marketinškog plana

RBR.

1.

Oblik

Web adrese

Termini

oglašavanja

oglašavanja

oglašavanja

Društvene mreže

www.facebook.com

svaki dan

Troškovi

Opis oglašavanja

0,30 lipa po

plaćanje po

kliku

kliku osnovne

2.

3.

Newsletter

Google Adwords

www.adwords.com

svaka dva

1100 kn

informacije i

tjedna

mjesečno

novosti

30 kn

plaćanje po

dnevno

kliku

svaki dan

oglašavanje 4.

5.

portal index.hr

www.index.hr

dva puta

200 kn po

u obliku

tjedno

danu

bannera

web stranica

www.moj-

dva puta

300 kn po

MojPosao

posao.net

tjedno

danu

pop-up oglas

34


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Kako bi iskoristili potencijal telekomunikacijskog tržišta, odlučili smo za naš projekt uključiti korištenje mobilnog uređaja, tj. mobilnu aplikaciju. Korisnicima bi bilo omogućeno putem svog mobitela, bila kad i bilo gdje, biti povezan sa svim korisnicima naše mreže, u toku s ponudom poslova, te pregledavati poslodavce/ posloprimce u svako vrijeme. Na taj način naši klijenti dobivaju brzu i kvalitetnu uslugu koju mogu koristiti upravo kada njima to odgovara.

12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija je vrlo jednostavna koja se sastoji od glavnog korisničkog sučelja koji nudi opciju prijave i registracije. Nakon toga slijedi izbornik u kojem su ponuđeni sljedeći moduli: Moj profil, Poruke, Novosti, Chat i O nama. Aplikacija je vrlo jednostavna za korištenje i bila bi potpuno besplatna za naše korisnike.

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Kao što je već gore navedeno, naša mobilna aplikacija je vrlo jednostavna za korištenje. Početni zaslon nudi 2 opcije: Prijava i Registracija. Svi naši novi korisnici se moraju prvo registrirati kako bi mogli koristiti naše usluge. Za to je potrebno ime i prezime korisnika, te njihova E-mail adresa i željena lozinka. Registracija je potpuno besplatna za sve naše korisnike. Na opciju Prijava idu samo oni korisnici koji su se već registrirali i uredili svoj korisnički račun, te im je za to potrebna njihova E-mail adresa i lozinka. Nakon što se prijave, odn. registriraju nude im se sljedeće opcije: Moj profil, Poruke, Novosti, Chat i O nama. U izborniku si pregledava svoje poruke, novosti, ponudu poslova i uređuje svoj profil po želji. Također, unutar modula O nama nudimo opciju Email Us, ukoliko korisnik bude imao neka dodatna pitanja, ako mu se javi neka greška i sl. Aplikacija je dostupna 24 sata na dan, prijaviti se može bilo kada i bilo gdje, a informacije i novosti su ažurne, a svi podaci naših korisnika povjerljivi.

35


12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Slika 10: Početni zaslon aplikacije MyCV

Izvor: www.ibuildapp.com

36


Slika 11: Prijava na aplikaciju

Izvor: www.ibuildapp.com

Slika 12: Izbornik

Izvor: www.ibuildapp.com

37


Slika 13: Izbornik- Moj profil

Izvor: www.ibuildapp.com

38


Slika 14: Izbornik- Poruke

Izvor: www.ibuildapp.com

39


Slika 15: Izbornik- Novosti

Izvor: www.ibuildapp.com

40


Slika 16: Izbornik- Chat

Izvor: www.ibuildapp.com

41


Slika 17: Izbornik- O nama

Izvor: www.ibuildapp.com

12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Mobilno oglašavanje je sve važnije i sve prisutnije u svijetu, a tako će biti i u Hrvatkoj, te pomoću toga želimo sagraditi dio naše konkurentske prednosti. Sve je više korisnika Interneta koje želimo privući upravo pomoću naše mobilne aplikacije, a posebno mlađe generacije koje svakodnevno koriste svoje pametne uređaje i koje u svakom trenutku žele biti informirani.

42


13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE U ovom poglavlju prikazat ćemo Facebook profil projekta, LinkedIn profil projekta i autora projekta te Twitter profil projekta.

13.1. Facebook profil projekta Slika 18: Facebook profil

Izvor: www.facebook.com

43


13.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 19: LinkedIn profil

Izvor: www.linkedin.com

Slika 20: LinkedIn profil autora projekta

Izvor: www.linkedin.com

44


Slika 21: LinkedIn profil autora projekta

Izvor: www.linkedin.com

13.3. Twitter profil projekta Slika 22: Twitter profil projekta

Izvor: www.twitter.com

45


14. SWOT ANALIZA PROJEKTA

SNAGE

SLABOSTI

Jednostavnost Besplatna registracija Dostupna i mobilna aplikacija Razmjena iskustva dostupna korisnicima 24 sata na dan

Otežan pristup starijoj generaciji Relativno malo tržište na području RH Velika mogućnost lažnih navoda od strane korisnika

PRILIKE

PRIJETNJE

Rast korisnika interneta Proširivanje na druga tržišta Suradnja s inozemnim poslodavcima

Velika konkurencija na svjetskom tržištu Naplaćivanje pristupa inozemnim poslodavcima

46


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA U ovom dijelu ćemo prikazati troškove na godišnjoj razini. Za usluge web hostinga plaćamo 359 kn + PDV godišnje, za domenu .hr 479kn i .com 68kn, a cijena za temeljni CMS modul za stvaranje stranica i upravljanje izbornicima je 2700 kn jednokratno.Troškovi dani u tablici su samo okvirni troškovi na godišnjoj razni.

Vrste troškova

Iznos troškova u kn

Trošak Web hosting paketa

359

Trošak domena

547

Trošak CMS sustava i izrade Web stranice

2700

Trošak marketinških aktivnosti

20000

UKUPNO

23606

47


16. WEB STRANICE PROJEKTA

16.1. Struktura Web stranica projekta Naša društvena mreža će na naslovnoj stranici imati mogućnost prijave, odnosno registracije a za posjetitelje stranice je link koji ih vodi u razgledavanje stranice. Nakon pregleda stranice posjetitelji će odlučiti hoće li se registrirati. Naša web stranica prikazuje stranicu koju će posjetitelji moći vidjeti. Na naslovnoj stranici je glavni izbornik sadržaja stranice. Struktura stranice su 7 glavnih stranica (Početna, MyCV, Suradnici/Tečajevi, Prijavi se, Registriraj se, Novosti, Kontakt) i 6 podstranica. Stranica MyCV sadrži četiri podstranice (O nama, Misija, Vizija,Sitemap).Stranica Novosti sadrži dvije podstranice (Novosti,Newsletter).

16.2. Opis strukture Web stranica projekta Početna stranica prikazuje izbornik svih stranica. Na njoj je kratki tekst i link za podstranicu O nama te gumb za Prijavu koji vodi do stranice Prijava. Uz to je i kratki teksti i link za stranicu Suradnici/Tečajevi. MyCV sadrži četiri podstranice na kojoj se posjetitelji mogu informirati o nama, našoj viziji i misiji te vidjeti Sitemap. Stranica Suradnici/tečajevi sadrži tri linka za tečaj iz stranih jezika, tečaj inormatike i ostalih tečajeva koji posjetitelje usmjeravaju na daljne pretraživanje tečajeva koje nudimo. Prijavi se stranica omogućuje brzu prijavu na društvenu mrežu. Registriraj se omogućuje posjetiteljima brzu i jednostavnu registraciju na MyCV društvenu mrežu. Novosti sadrži dvije podstranice. Jedna podstranica omogućuje pregled novosti a druga omogućuje prijavu na newsletter. Stranica Kontakti informiraju posjetitelje o našoj adresi, telefonu i našoj lokaciji. Stranica omogućuje korisnicima da nas kontaktiraju i putem pitanja,odnosno e mail-a.

48


17. ZAKLJUČAK

U ovom radu prikazali smo poslovanje naše društvene mreže MyCV kojoj je svrha povezati poslodavce i posloprimce na jednostavan način, potaknuti komunikacija između njih ali i između svih naših korisnika, kako bi ubrzali proces njihovog zapošljavanja. Cijela naša mreža se odvija elektroničkim putem, te se upravo u tome vidi snaga i važnost elektroničkog poslovanja koje je ne samo jednostavno, moderno nego i u doticaju s klijentima. Rastom broja korisnika Interneta, raste i naše poslovanje, a ovaj način poslovanja omogućio nam je da se povežemo ne samo s korisnicima unutar Hrvatske nego s cijelim svijetom, naravno, ukoliko ova mreža zaživi. Također smo naveli sve naše partnere s kojima bi surađivali kako bi pružili što kvalitetniju uslugu kako bi ne samo privukli nove korisnike, nego i zadržali postojeće. U današnjem informatičkom društvu važno je stalno napredovati, osmišljati nove projekte, aplikacije, igre i sl. kako bi se konkuriralo sve većoj i jačoj konkurenciji. Stoga i mi moramo dalje razvijati našu mrežu kako bi pridobili povjerenje naših klijenata, partnera i dobavljača i zajedno s njima opstali na tržištu.

49


18. POPIS LITERATURE

Click&Publish CMS, http:/www.logit.hr Orbis, http://www.orbis.hr http://adwords.google.com http://www.ibuildapp.com http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions http://www.wix.com/

50


19. POPIS WEB LINKOVA www.facebook.com www.twitter.com www.linkedin.com www.hzz.hr www.mojposao.hr www.posao.hr www.wikipedia.org

51


20. POPIS SLIKA

Slika 1: Hosting paket

str.26

Slika 2: Dostupnost domene .hr str.27 Slika 3: Cjenik domena

str.27

Slika 4: Dostupnost domene .com

str.28

Slika 5: AdWords oglas, Campaign name str.31 Slika 6: AdWords oglas, Locations

str.31

Slika 7: AdWords oglas, Bidding and budget str.32 Slika 8: AdWords oglas, Create an ad Slika 9: AdWords oglas, Keywords

str.32 str.33

Slika 10: PoÄ?etni zaslon aplikacije MyCV

str.36

Slika 11: Prijava na aplikaciju str.37 Slika 12: Izbornik

str.37

Slika 13: Izbornik- Moj profil

str.38

Slika 14: Izbornik- Poruke str.39 Slika 15: Izbornik- Novosti

str.40

Slika 16: Izbornik- Chat str.41 Slika 17: Izbornik- O nama str.42 Slika 18: Facebook profil str.43 Slika 19: LinkedIn profil str.44 Slika 20: LinkedIn profil autora projekta str.44 Slika 21: LinkedIn profil autora projekta str.45 Slika 22: Twitter profil projekta str.45

52


21. ŽIVOTOPIS

53


22. SAŽETAK

U ovom radu smo htjeli prikazati svrhu korištenja elektroničkog poslovanja na kojem se temelji naša društvena mreža MyCV. To je mreža kojoj je svrha kojoj je svrha povezati poslodavce i posloprimce na jednostavan način, potaknuti komunikacija između njih ali i između svih naših korisnika, kako bi ubrzali proces njihovog zapošljavanja. Cijela naša mreža se odvija elektroničkim putem, te se upravo u tome vidi snaga i važnost elektroničkog poslovanja koje je ne samo jednostavno, moderno nego i u doticaju s klijentima. Prikazali smo inovacije za naš projekt pomoću kojih se želimo razlikovati od naše konkurencije, a isto tako želimo na jednostavan način ovu našu uslugu približiti korisnicima. Iz toga razloga nudimo i besplatnu mobilnu aplikaciju kako bi naši klijenti u svako vrijeme bili upoznati s novim informacijama, u toku s ponudom poslova i u stalnom kontaktu s ostalim korisnicima mreže. Elektroničko poslovanje nam je pomoglo da se povežemo s korisnicima iz cijeloga svijeta, a ne samo iz Hrvatske, a time raste broj korisnika naše mreže, a ujedno i naše poslovanje.

54


PRILOZI

1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica 2. Obavijesni bilten – newsletter 3. Slike (Screenshootovi) Web stranica projekta 4. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) 5. Broťura prezentacije (handsouti)

55


1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

56


2. Obavijesni bilten – newsletter

57


3. Slike (Screenshootovi) Web stranica projekta PoÄ?etna stranica

MyCV stranica, podstranica O nama

58


MyCV stranica, podstranica Misija

MyCV stranica, podstranica Vizija

59


Suradnici/TeÄ?ajevi

Prijavi se

60


Registriraj se

Novosti stranica, podstranica Novosti

61


Novosti stranica, podstranica Newsletter

Kontakt

62


4. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

PoÄ?etna

MyCV

O nama

Misija

Suradnici /TeÄ?ajevi

Vizija

Prijavi se

Sitemap

Registrira j se

Novosti

Novosti

Kontakti

Newslette r

63


5. Brošura prezentacije (handsouti) Slide 1

Slide 4

      

MYCV

  

7. PARTNERI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici 7.2. Opis dobavljača 7.2.1. Preddiplomski studij u Hrvatskoj 7.2.2. Diplomski studij u Hrvatskoj 7.2.3. Postdiplomski studij u Hrvatskoj 7.2.4. Srednje škole u Hrvatskoj 7.2.5. Privatna veleučilišta 7.3. Opis suradnika 7.3.1. Tečaji stranih jezika 7.3.2. Tečaji informatike (osnovno znanje) 7.3.3. Tečaji informatike (napredno znanje) 7.3.4. Stručnjaci za izradu životopisa 7.3.5. Razne udruge za nezaposlene

8. KONKURENCIJA

8.1. Glavni konkurenti

8.1.1. HZZ 8.1.2. Facebook 8.1.3. LinkedIN

8.1.4. MojPosao.hr

8.1.5. Posao.hr

8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

8.3. Konkurentska prednost projekta

9. WEB HOSTING I DOMENE

9.1. Web hosting projekta

9.2. Web domene projekta

9.2.1. .hr domena

9.2.2. komercijalne domene

10. CMS SUSTAV 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt 10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)

     

Vedran Blaško Mateja Gabrijela Konjevod

     

Slide 2

6. KLIJENTI 6.1. Glavni klijenti 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata 6.2.1. Poslodavci iz Hrvatske 6.2.2. Poslodavci iz inozemstva 6.2.3. Mladi bez radnog iskustva sa završenim školovanjem 6.2.4. mladi sa radnim iskustvom 6.2.5. Nezaposleni 6.3. Tržišta i jezik Web stranica 6.4. Registracija klijenata 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja

Slide 5 SADRŽAJ  

  

   

   

1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja 1.3. Sadržaj i struktura rada 1.4. Kratki opis poslovnog modela 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1. Misija 2.2. Vizija 2.3. Ciljevi projekta 3. POSLOVNI MODEL 3.1. Detaljan opis poslovnog modela 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela 3.3. Organizacija projekta

Slide 3

Slide 6        

4. INOVACIJE 4.1. Popis inovacija projekta 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 4.2.1. Izrada životopisa 4.2.2. Testiranja 4.2.3. Razmjena iskustva i savjeta 4.2.4. Kontakt poslodavaca i posloprimaca 4.2.5. Baza podataka

    

   

  

5. MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1. Popis modela stvaranja prihoda 5.2. Opis svakog pojedinog modela 5.2.1. Pretplata za korištenje mreže 5.2.2. Plaćanje za pristup sadržaju 5.2.3. Plaćanje po prikazu 5.2.4. Plaćanje po kliku 5.2.5. Posrednički modeli

  

  

11. MARKETINŠKI PLAN 11.1. Marketinški plan projekta 11.2. Ključne riječi projekta 11.3. Google AdWords oglas 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama 11.5. Tablica marketinškog plana 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja

64


Slide 7

Slide 10 

13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1. Facebook profil projekta 13.2. LinkedIn profil autora projekta 13.3. Tweeter profil projekta

14. SWOT ANALIZA PROJEKTA

15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA

  

  

     

Slide 8

1.3. Sadržaj i struktura rada

U ovom radu želimo opisati način poslovanja naše društvene mreže koja bi bila poveznica između poslodavaca i posloprimaca i time olakšala traženje posla naših korisnika.  U samom početku objasnit ćemo neke osnovne pojmove, kao i našu misiju, viziju i ciljeve projekta. Navest ćemo i naše inovacije po kojima se razlikujemo od naših konkurenata.  Nadalje ćemo detaljno opisati naš poslovni model, što uključuje naše korisnike, partnere, konkurenciju, ali isto tako obraditi ćemo modele stvaranja prihoda, troškove pokretanja ovog modela, SWOT analizu , web hosting, web 2.0. tehnologije, marketinški plan, mobilne tehnologije i još mnogo više. Sve to je strukturirano u 22 poglavlja. 

16. WEB STRANICE PROJEKTA 16.1. Struktura Web stranica projekta 16.2. Opis strukture Web stranica projekta 17. ZAKLJUČAK 18. POPIS LITERATURE 19. POPIS WEB LINKOVA 20. POPIS SLIKA 21. ŽIVOTOPIS 22. SAŽETAK

1. UVOD

Slide 11

1.1. Predmet i cilj rada

1.4. Kratki opis poslovnog model MyCV je društvena mreža namijenjena svima koji traže posao, a posebice mladima kojima je nakon školovanja potrebna pomoć u izradi životopisa i pripremi za razna testiranja i razgovore za posao.  Također je namijenjeno poslodavcima koji na jednostavan i brz način biraju potencijalne kandidate za posao iz naše baze podataka, filtriranjem prema zadanim kriterijima, bez gomilanja životopisa 

Slide 9

Predmet ovog rada je kako što kvalitetnije i jednostavnije riješiti problem zapošljavanja, tj. povezati poslodavce i posloprimce, te svima pružiti kvalitetne informacije vezane za zapošljavanje, naučiti kako se što bolje predstaviti budućim potencijalnim poslodavcima i sa drugim nezaposlenima razmjenjivati svoja iskustva. Naš cilj je povezati mlade nezaposlene, mlade na kraju svog školovanja, kao i ostale nezaposlene osobe sa potencijalnim poslodavcima.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja  Izvori

podataka uključuju sekundarne podatke, pretraživanje interneta i raznih internet stranica koje su povezane s našim radom. To su stranice naših partnera i dobavljača ali isto tako i stranice naših konkurenata.

Slide 12

2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1. Misija Naša misija je omogućiti na jednoj web društvenoj mreži povezivanje svih radno sposobnih korisnika interneta sa poslodavcima, također im želimo omogućiti povezivanje sa ostalim korisnicima i pružiti im razmjenu informacija među korisnicima.  Korisnicima društvene mreže želimo na taj način pružiti potrebne informacije za zapošljavanje i pripremiti ih za traženje posla.  Poslodavcima želimo omogućiti lakši pristup potencijalnim kandidatima za njihov posao. 

65


Slide 13

Slide 16 3.3. Organizacija projekta

2.2. Vizija 

Cjelokupni projekt je zamišljen kao web mjesto koje bi održavala IT služba. U timu od svega par osoba, 2 osobe bila bi zadužena za službu za korisnike (ukoliko dođe do nekih tehničkih problema na našoj mreži ili aplikaciji), 3 programera brinula bi se za održavanje naše trenutne aplikacije ali isto tako bi radili na novim i boljim aplikacijama koje bi nakon testiranja mogli pružiti našim korisnicima.  3 osobe bi svakodnevno ažurirale web stranicu s novim informacijama i ponuđenim poslovima, a za marketing brinule bi se 2 osobe koje bi privlačile nove korisnike, partnere i sl.

Biti vodeća društvena mreža na prostoru Republike Hrvatske za zapošljavanje i pomoć pri zapošljavanju.

 

2.3. Ciljevi projekta     

Slide 14

Želimo pridobit svakim mjesecom sve više članova društvene mreže. U razdoblju od svakih mjesec dana pridobit najmanje jednog poslodavca iz vodećih zemalja Europske Unije. Privući sve više oglašivača na našoj društvenoj mreži, sa ciljem da svaki mjesec povećamo prihod od oglašivača za 3%. Povećati prihode od naplaćivanja poslodavcima za korištenje baze podataka životopisa na mjesečnoj razini od 2%. Postići posjećenost informativnog sadržaja web stranice od minimalno 1200 posjeta mjesečno.

3. POSLOVNI MODEL

Slide 17

3.1. Detaljan opis poslovnog modela  

 

Slide 15

4.1. Popis inovacija projekta

MyCV povezuje poslodavce i posloprimce na kreativan i drugačiji način. To je društvena mreža namijenjena svima koji traže posao, a posebice mladima kojima je nakon školovanja potrebna pomoć u izradi životopisa i pripremi za razna testiranja i razgovore za posao. Sve što je potrebno je registrirati se. Registracija korisnika na našu društvenu mrežu biti će besplatna za korisnike iz Hrvatske. Svaki registrirani korisnik će imati jednake mogućnosti pretraživanja mreže i uspostave kontakata sa ostalim klijentima. Kao društvena mreža omogućujemo jednostavnu povezanost i komunikaciju između članova te time ostvarujemo razmjenu iskustva među korisnicima. Također je namijenjeno poslodavcima koji na jednostavan i brz način biraju potencijalne kandidate za posao iz naše baze podataka. To rade filtriranjem prema zadanim kriterijima, bez gomilanja životopisa. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su kvaliteta, jednostavnost, inovativnost i razumijevanje potreba naših korisnika društvene mreže.

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Vrijednost našeg poslovnog modela vidljiva je u jednostavnoj i kvalitetnoj usluzi, tj. u brzoj registraciji na našu društvenu mrežu, koja pruža uvid u sve trenutno raspoložive poslove, pretraživanje naših poslodavaca/posloprimaca, te razmjenu savjeta sa drugim korisnicima. Traženje posla nikad nije bilo lakše, bez čekanja u redovima. Ne samo da štedimo vrijeme naših korisnika, štedimo i njihov novac jer je registracija na našu mrežu besplatna. A uz to nudimo i mobilnu aplikaciju za naše mlađe korisnike koji u svakom trenutku, bilo kad i bilo gdje, mogu pretažiti ponudu poslova, pregledati novosti, tražiti savjet i sl. A za poslodavce nudimo bržu i jednostavniju potragu za idealnim kandidatom za traženo radno mjesto, bez gomilanja životopisa u njihovoj bazi podataka. Kroz suradnju sa našim partnerima, brigu za našim korisnicima i konstantnim unapređenjem poslovanja i novih inovacija, nastojimo proširiti krug ljudi koji će prepoznati naše vrijednosti i uključiti se u našu društvenu mrežu.

4. INOVACIJE

izrada životopisa za svakog korisnika centralno mjesto za psiho testove  razmjena savjeta i pomoć od drugih korisnika  kontakt poslodavaca i posloprimaca  baza podataka u kojoj svatko filtriranjem bira željenog poslodavca, odn. posloprimca  

Slide 18 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži

4.2.1. Izrada životopisa  Naša prva inovacija za ovaj model je izrada životopisa za svakog našeg korisnika. 4.2.2. Testiranja  Svim našim registriranim korisnicima biti će dostupni linkovi za razna testiranja (psiho testovi, testovi osobnosti i sl.) i to sve na jednom mjestu. 4.2.3. Razmjena iskustva i savjeta  Također, nudimo razmjenu savjeta i pomoć od drugih registriranih korisnika, koji si međusobno postavljaju pitanja, odgovaraju i na taj način međusobno komuniciraju.

66


Slide 19

4.2.4. Kontakt poslodavaca i posloprimaca  Još jedna inovacija je što osim međusobnog kontakta nezaposlenih osoba nudimo i kontakt poslodavaca i posloprimaca. Na taj način posloprimci mogu pitati i saznati sve što ih zanima i odgovore dobiti od kompetentnih osoba.

Slide 22

6.1. Glavni klijenti 

5. MODELI STVARANJA PRIHODA

6.2.1. Poslodavci iz Hrvatske  Poslodavci iz Hrvatske su naši najvažniji klijenti iz skupine poslodavaca. Njima je omogućeno na društvenoj mreži koju pružamo pronalaženje potencijalnih kandidata za radna mjesta koja pružaju.

Slide 23

6.2.2. Poslodavci iz inozemstva 

5.1. Popis modela stvaranja prihoda 

Modeli stvaranja prihoda našeg poslovnog modela su pretplata za registraciju na mrežu, plaćanje za pristup dokumentima, posrednički modeli te prihod planiramo ostvariti plaćanjem po prikazu i plaćanjem po kliku.

5.2.1. Pretplata za korištenje mreže  Na ovaj način ostvarili bi prihod naplaćivanjem registracije poslodavcima iz inozemstva.

5.2.2. Plaćanje za pristup sadržaju 

Poslodavcima iz Hrvatske i iz inozemstva naplaćivali bi pristup bazi životopisa naših korisnika posloprimaca

Slide 24

Razni oglašivači, a najviše oni koji se bave dodatnim edukacijama i tečajevima, naša društvena mreža bila bi privlačna za njihove oglase

Ovim modelom stvaranja prihoda oglašivačima bi naplaćivali pristojbu za svaki klik mišem na njihov oglas

5.2.5. Posrednički modeli 

Naša društvena mreža omogućiti će našim korisnicima posloprimcima da na mreži pronađu i tečajeve stranih jezika, informatike i raznih drugih dodatnih edukacija

Mladima sa radnim iskustvom pružamo mogućnost uređenja životopisa, povezivanje sa različitim tečajevima kako bi se dodatno educirali. Na našoj društvenoj mreži omogućili smo povezivanje sa poslodavcima u tuzemstvu i inozemstvu

6.2.5. Nezaposleni 

5.2.4. Plaćanje po kliku

U ovu skupinu klijenata spadaju srednjoškolci koji su završili srednju školu i ne namjeravaju nastaviti sa školovanjem pa su postali radno sposobno stanovništvo, mladi koji su završili studij i nakon toga su postali radno sposobno stanovništvo bez poslovnog iskustva. Oni su nam najvažnija skupina klijenata iz skupine posloprimaca

6.2.4. Mladi sa radnim iskustvom

5.2.3. Plaćanje po prikazu 

Njima je kao i poslodavcima iz Hrvatske omogućen pregled profila korisnika, komunikacija sa korisnicima putem društvene mreže, pretraživanje određenih grupa korisnika i pretraživanje baze životopisa korisnika društvene mreže.

6.2.3. Mladi bez radnog iskustva sa završenim školovanjem

5.2. Opis svakog pojedinog modela

Slide 21

Naši glavni klijenti su sve osobe koje pripadaju radno sposobnom stanovništvu. Od poslodavaca iz Hrvatske i inozemstva do svih koji traže posao u Hrvatskoj.

6.2. Detaljan opis glavnih klijenata

4.2.5. Baza podataka  Stvaramo bazu podataka naših registriranih poslodavaca i posloprimaca, te si svatko od njih filtriranjem bira željenog poslodavca, odn. posloprimca.

Slide 20

6.KLIJENTI

Nezaposlene kao klijente djelimo na dvije grupe. One koji su stari do 47 godina i one koji su stariji od toga. Obje skupine imaju mogućnost traženja poslodavca, traženje različitih tečajeva za dodatnu edukaciju, razmjena iskustava sa ostalim korisnicima. Drugoj grupi,starijih nezaposlenih omogućili smo povezivanje sa različitim tečajevima informatike jer ta grupa nezaposlenih većinom nema znanja u informatici i često pružaju otpor prema modernoj tehnologiji pa smo njima posebno olakšali pristup tečajevima.

67


Slide 25

6.3. Tržišta i jezik Web stranica 

Slide 28 7.2.2. Diplomski studij u Hrvatskoj

Planiramo osim tržišta rada u Republici Hrvatskoj također i djelovati na stranim tržištima. Zbog toga ćemo imati više jezika na našoj stranici, odnosno društvenoj mreži. U početku će to biti engleski jezik, njemački jezik i talijanski jezik. Daljnjim razvojem mreže omogućili bi i pristup stranici na drugim jezičnim skupinama.

7.2.3. Postdiplomski studij u Hrvatskoj 

6.4. Registracija klijenata 

Slide 26

7.2.4. Srednje škole u Hrvatskoj 

7.2.5. Privatna veleučilišta 

Naša društvena mreža pruža besplatan uvid u sadržaj mreže i besplatnu registraciju korisnika. Pogodnosti za one koji su samo posjetitelji stranice je uvid u sadržaj na temelju čega se mogu odlučiti za registraciju na mrežu i pruža li im mreža ono što traže.

7.PARTNERI

7.3.1. Tečaji stranih jezika

7.2. Opis dobavljača 7.2.1. Preddiplomski studij u Hrvatskoj 

Sveučilišta svim svojim studentima sa preddiplomskih studija koji su pri kraju i koji se ne namjeravaju dalje školovati ili koji žele uz posao nastaviti školovanje nude našu uslugu

Naš suradnik je škola stranih jezika koja nudi razne tečajeve. U današnjem poslovnom svijetu znanje engleskog jezika je jedan od glavnih kriterija koji se traži od potencijalnog kandidata, a u rijetkim slučajevima se traži ili znanje engleskog ili nekog drugog svjetskog jezika. Stoga, kako bi naši kanditati dobili potrebnu kvalifikaciju nudimo im, u suradnji s našim partnerima, razne tečajeve, ne samo engleskog, nego i njemačkog, španjolskog, talijanskog i drugih jezika.

Slide 30 7.3.2. Tečaji informatike (osnovno znanje) 

Naši glavni suradnici su ustanove koje nude razne tečajeve ( strani jezici, osnove informatike i sl.) kako bi svi naši nezaposleni dobili dodatno obrazovanje ukoliko je to potrebno i traženo od strane poslodavaca.

I privatna veleučilišta unutar RH predstavljaju našu mrežu svim zainteresiranim studentima koji se na lakši način žele zaposliti, saznati ponešto od iskusnijih korisnika ili podijeliti svoje vlastito iskustvo s drugima

7.3. Opis suradnika

7.1. Glavni dobavljači i suradnici 

Također su nam dobavljači i srednje škole koje nam šalju svoje učenike koji se odmah nakon završetka škole žele zaposliti i koji u tako važnoj životnoj odluci žele pomoć od najboljih koji će ih pripremiti za poslovni život

Slide 29

Slide 27

Osim diplomskih studija, i postdiplomski studiji su jedan od naših dobavljača

Registracija korisnika na našu društvenu mrežu biti će besplatna za korisnike iz Hrvatske. Registracija poslodavaca iz inozemstva neće biti besplatna, oni će morati platiti registraciju i jednom godišnje će morati platiti korištenje mreže. Osim društvene mreže imati ćemo i besplatan pregled sadržaja naše društvene mreže za obične posjetitelje i za one koji se još nisu odlučili za registraciju na društvenu mrežu.

6.5. Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja

Jedan od naših dobavljača su Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, točnije diplomskih studiji koja nas predstavljaju svojim studentima koji su pri kraju svog školovanja ili su već diplomirali, a koji su u potrazi za poslom ili žele svoje iskustvo podijeliti s drugima.

Kao i engleski jezik, i znanje osnova informatike, tj. paketa Office je potrebno. Stoga, svima onima koji to tokom svog školovanja nisu naučili, a posebice našim nezaposlenima koji su u 40-tim ili 50-tim ostali bez posla, nudimo ovaj tip obrazovanja, jer je to osnovno informatičko znanje koje se od svih kandidata očekuje da znaju.

7.3.3. Tečaji informatike (napredno znanje) 

Osim tečaja za osnovno znanje informatike, nudimo i tečajeve iz informatike za one koji se žele dodatno educirati u tom području i proširiti svoje informatičko znanje kako bi imali još bolje kvalifikacije i time konkurirali u poslovnom svijetu. Nudimo povezanost za visokim učilištima za programiranje, s tečajevima za AutoCAD, Web dizajn i slično.

68


Slide 31

Slide 34 7.3.4. Stručnjaci za izradu životopisa 

Naš partner- stručnjak za izradu životopisa pomaže našim nezaposlenima u izradi njihovog CV-a, pokazuje im na što moraju obratiti pozornost i koja bi znanja i vještine trebali poboljšati da si poboljšaju šanse i ušli u uži krug potencijalnih kandidata.

Slide 32

Udruge koje se brinu o nezaposlenima, tj. kako ih što prije zaposliti, su također jedan od naših partnera. Svi njihovi zainteresirani članovo mogu se besplatno registrirati na našu mrežu i vidjeti u čemu su griješili, kako to poboljšati i kako se što kvalitetnije pripremiti za testiranja i predstaviti se budućim potencijalnim poslodavcima.

8.KONKURENCIJA

Naša društvena mreža biti će jednostavan i kvalitetan kanal komuniciranja između korisnika koji traže posao međusobno i korisnika koji traže posao i poslodavaca

8.3. Konkurentska prednost projekta

7.3.5. Razne udruge za nezaposlene 

8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

Slide 35

8.1. Glavni konkurenti

Naš poslovni model pruža razne mogućnosti koje čine konkurentsku prednost i različitosti od naših najvećih konkurenata. Kao društvena mreža omogućujemo jednostavnu povezanost i komunikaciju između članova te time ostvarujemo razmjenu iskustva među korisnicima. Pružamo povezanost sa raznim tečajevima, u dogovoru s njima bi pružili grupne popuste na tečaj ako se prijavi više korisnika. Različiti smo u tome što poslodavcima iz inozemstva pružamo brz i jednostavan prikaz profila i životopisa naših članova te na taj način ubrzavamo proces zapošljavanja naših korisnika u inozemnim poduzećima. Uza sve navedeno, pružamo i mogućnost ispunjavanja životopisa za naše korisnike.

9.WEB HOSTING I DOMENE 9.1. Web hosting projekta

8.1.1. HZZ 

Stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jedan su od naših konkurenata

Na njihovim stranicama nezaposleni mogu tražiti posao a poslodavci radnike.

8.1.2. Facebook 

Facebook je najveća i najpopularnija društvena mreža u svijetu 

8.1.3. LinkedIn 

Društvena mreža LinkedIN je naš najveći konkurent

Slide 33

Za usluge web hostinga odabrali smo Orbis ( www.orbis.hr). Uz cijenu od samo 359 kn + PDV godišnje odabrali smo web hosting paket Business Linux-1. Na raspolaganju nam je web prostor od 2GB (2000 MB), 30GB bandwidtha i 100 e-mail računa. Smatramo da je ovaj paket optimalan za potrebe web hostinga našeg projekta u početku, a kasnije se po potrebi može preći na veći paket usluga.

Slide 36 8.1.4. MojPosao.hr 

HOSTING PAKET

Web stranica MojPosao.net je naš najveći konkurent u Hrvatskoj. MojPosao je vodeći portal za zapošljavanje slobodnih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj. Stranicu za zapošljavanje koristi više od 30 000 malih,srednjih i velikih tvrtki te 93% kandidata koji posao traže putem Interneta.

8.1.5. Posao.hr 

Posao.hr je web stranica koja omogućuje korisnicima traženje posla i poslodavcima traženje radnika. Uz MojPosao.net je jedna od vodećih web stranica za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj.

69


Slide 37

9.2. Web domene projekta

Slide 40

9.2.1. .hr domena

10. CMS SUSTAV 

Za našu društvenu mrežu odabrali smo domenu my1cv.hr.  Domena je dostupna za registraciju.  Koristili smo uslugu istog provajdera koji nam je osigurao i web hosting.  Cijena domene je 479 kn za godinu dana. 

Slide 38

CMS sustavi (engl. Content Management Systems) omogućuju stvaranje, uspostavljanje nadzora, kontrolu uporabe i upravljanje intelektualnim sadržajima primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i kao takvi su potrebni našem poslovnom modelu, odnosno za našu web stranicu.

Slide 41 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt

DOSTUPNOST DOMENE .HR

CMS sustavi koji bi bili pogodni za izradu Web stranica našeg projekta:

Joomla, http://www.joomla.org Xsite, http://www.xsite.com.hr Timal, http://www.timal.hr/cms.html  Click&Publish CMS, http://www.logit.hr  Drupal, http://drupal.org   

Slide 39

9.2.2. komercijalne domene 

Također smo odlučili registrirati domenu .com na www.orbis.com domena my1cv.com je slobodna za 68 kn godišnje.

Dostupnost domene .com

Slide 42

10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) 

 

Za naš poslovni model smatramo da bi Click&Publish CMS sustav (http://www.logit.hr) bio najbolji izbor. LogIT pruža univerSUS (SUS znači Sustav za Upravljanje Sadržajem), njihov vlastiti CMS sustav. UniverSUS je paket gotovih web programa za samostalno upravljanje i unos sadržaja web stranice. Omogućuje korisnicima samostalno uređivanje sadržaja vlastitih web stranica. Sustav je vrlo jednostavan za korištenje. Cijena za temeljni CMS modul za stvaranje stranica i upravljanje izbornicima je 2700 kn jednokratno.

70


Slide 43

11. MARKETINŠKI PLAN

Slide 46 ADWORDS OGLAS

11.1. Marketinški plan projekta 

Naša društvena mreža obuhvaća populaciju od 18 – 65 godina, što nam omogućava da se reklamiramo na više različitih web stranica.

Najviše ćemo se oglašavati na najposjećenijim hrvatskim stranicama, s obzirom da je naša društvena mreža namijenjena domaćem tržištu, te na poslovnim web stranicama ali i na stranicama koje posjećuju mladi (srednjoškolci i studenti).

S obzirom na različitost web stranica na kojima se možemo oglašavati planiramo izdvojiti oko 20 000 kn troškova za oglašavanje.

Oglašavati ćemo se u obliku web oglasa, newslettera i Google AdWordsa.

Koristit ćemo i usluge Xclaima. Oglašavati ćemo se i na drugim društvenim mrežama, poput Twittera i Facebooka.

Slide 44

Slide 47 11.2. Ključne riječi projekta 

11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama

Životopis, CV, curriculum vitae, posao, zapošljavanje, poslodavac, posloprimac, poduzeće, društvena mreža, social networking, tečaj stranih jezika, tečaj informatike, molba za posao, razgovor za posao, natječaj, oglas za posao, strani jezici, osposobljavanje, inozemni poslovi.

Slide 45

Važan dio našeg marketinškog plana je oglašavanje na društvenim mrežama. Oglašavali bi se na vodećim društvenim mrežama Twitter i Facebook.  Najveća društvena mreža Facebook bilo bi naše glavno tržište za oglašavanje na društvenim mrežama.  Svoje oglase bi objavili na njoj putem plaćanja po kliku i na taj način bi se oglašavali. 

Slide 48 11.3. Google AdWords oglas

11.5. Tablica marketinškog plana

Naši klijenti govore hrvatskim jezikom i domaće tržište je ciljno tržište kojim bi se bavili.  Naši korisnici su i poslodavci iz inozemstva pa bi imali mogućnost korištenja društvene mreže na više jezika.  Prvotno bi to bili engleski, njemački i talijanski jezik, a sa potencijalnim širenjem tržišta uveli bi i druge jezike.  Dnevni maksimalni proračun bi bio 30 kn, cijena po kliku iznosi 30 lipa. 

71


Slide 49

Slide 52 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE

12.4. GRAFIČKI PRIKAZ FUNKCIONALNOSTI Početni zaslon aplikacije MyCV

12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Korisnicima bi bilo omogućeno putem svog mobitela, bila kad i bilo gdje, biti povezan sa svim korisnicima naše mreže, u toku s ponudom poslova, te pregledavati poslodavce/ posloprimce u svako vrijeme.  Na taj način naši klijenti dobivaju brzu i kvalitetnu uslugu koju mogu koristiti upravo kada njima to odgovara. 

Slide 50

Slide 53 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone

Izbornik- Moj profil

Aplikacija je vrlo jednostavna koja se sastoji od glavnog korisničkog sučelja koji nudi opciju prijave i registracije.  Nakon toga slijedi izbornik u kojem su ponuđeni sljedeći moduli: Moj profil, Poruke, Novosti, Chat i O nama.  Aplikacija je vrlo jednostavna za korištenje i bila bi potpuno besplatna za naše korisnike. 

Slide 51

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije  

Početni zaslon nudi 2 opcije: Prijava i Registracija. Svi naši novi korisnici se moraju prvo registrirati kako bi mogli koristiti naše usluge. Registracija je potpuno besplatna za sve naše korisnike.

Na opciju Prijava idu samo oni korisnici koji su se već registrirali i uredili svoj korisnički račun, te im je za to potrebna njihova E-mail adresa i lozinka. Nakon što se prijave, odn. registriraju nude im se sljedeće opcije: Moj profil, Poruke, Novosti, Chat i O nama. Aplikacija je dostupna 24 sata na dan, prijaviti se može bilo kada i bilo gdje, a informacije i novosti su ažurne, a svi podaci naših korisnika povjerljivi.

Slide 54 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja

Mobilno oglašavanje je sve važnije i sve prisutnije u svijetu, a tako će biti i u Hrvatkoj, te pomoću toga želimo sagraditi dio naše konkurentske prednosti.  Sve je više korisnika Interneta koje želimo privući upravo pomoću naše mobilne aplikacije, a posebno mlađe generacije koje svakodnevno koriste svoje pametne uređaje i koje u svakom trenutku žele biti informirani. 

72


Slide 55

Slide 58 13.WEB 2.0 TEHNOLOGIJE

14. SWOT ANALIZA PROJEKTA

13.1. Facebook profil projekta

Slide 56

Slide 57

13.2. LinkedIn profil autora projekta

13.3. Twitter profil projekta

Slide 59

Slide 60

15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA

16. WEB STRANICE PROJEKTA 16.1. Struktura Web stranica projekta 

Naša društvena mreža će na naslovnoj stranici imati mogućnost prijave, odnosno registracije a za posjetitelje stranice je link koji ih vodi u razgledavanje stranice. Nakon pregleda stranice posjetitelji će odlučiti hoće li se registrirati. Naša web stranica prikazuje stranicu koju će posjetitelji moći vidjeti. Na naslovnoj stranici je glavni izbornik sadržaja stranice. Struktura stranice su 7 glavnih stranica (Početna, MyCV, Suradnici/Tečajevi, Prijavi se, Registriraj se, Novosti, Kontakt) i 6 podstranica. Stranica MyCV sadrži četiri podstranice (O nama, Misija, Vizija,Sitemap).Stranica Novosti sadrži dvije podstranice (Novosti,Newsletter).

73


Slide 61

16.2. Opis strukture Web stranica projekta 

Početna stranica prikazuje izbornik svih stranica. Na njoj je kratki tekst i link za podstranicu O nama te gumb za Prijavu koji vodi do stranice Prijava. Uz to je i kratki teksti i link za stranicu Suradnici/Tečajevi.

MyCV sadrži četiri podstranice na kojoj se posjetitelji mogu informirati o nama, našoj viziji i misiji te vidjeti sitemap.

Prijavi se stranica omogućuje brzu prijavu na društvenu mrežu.

Registriraj se omogućuje posjetiteljima brzu i jednostavnu registraciju na MyCV društvenu mrežu.

Slide 62

Slide 63

www.facebook.com

www.twitter.com

www.linkedin.com

www.hzz.hr

www.mojposao.hr

www.posao.hr

www.wikipedia.org

Novosti sadrži dvije podstranice. Jedna podstranica omogućuje pregled novosti a druga omogućuje prijavu na newsletter. Stranica Kontakti informiraju posjetitelje o našoj adresi, telefonu i našoj lokaciji. Stranica omogućuje korisnicima da nas kontaktiraju i putem pitanja,odnosno e mail-a.

17. ZAKLJUČAK 

19. POPIS WEB LINKOVA

Stranica Suradnici/tečajevi sadrži tri linka za tečaj iz stranih jezika, tečaj inormatike i ostalih tečajeva koji posjetitelje usmjeravaju na daljne pretraživanje tečajeva koje nudimo.

Slide 64

Slide 65

U ovom radu prikazali smo poslovanje naše društvene mreže MyCV kojoj je svrha povezati poslodavce i posloprimce na jednostavan način, potaknuti komunikacija između njih ali i između svih naših korisnika, kako bi ubrzali proces njihovog zapošljavanja. Cijela naša mreža se odvija elektroničkim putem, te se upravo u tome vidi snaga i važnost elektroničkog poslovanja koje je ne samo jednostavno, moderno nego i u doticaju s klijentima. Rastom broja korisnika Interneta, raste i naše poslovanje, a ovaj način poslovanja omogućio nam je da se povežemo ne samo s korisnicima unutar Hrvatske nego s cijelim svijetom, naravno, ukoliko ova mreža zaživi.

18. POPIS LITERATURE

Slide 66

20. POPIS SLIKA 

Slika 1: Hosting paket

Slika 2: Dostupnost domene .hr

Slika 3: Cjenik domena

Slika 4: Dostupnost domene .com

str.26

Slika 5: AdWords oglas, Campaign name

Slika 6: AdWords oglas, Locations

Slika 7: AdWords oglas, Bidding and budget str.32

Slika 8: AdWords oglas, Create an ad

Slika 9: AdWords oglas, Keywords

Slika 10: Početni zaslon aplikacije MyCV

Slika 11: Prijava na aplikaciju str.37

Slika 12: Izbornik

Slika 13: Izbornik- Moj profil

Slika 14: Izbornik- Poruke str.39

Slika 15: Izbornik- Novosti

Slika 16: Izbornik- Chat str.41

Slika 17: Izbornik- O nama str.42

Slika 18: Facebook profil str.43

Slika 19: LinkedIn profil str.44

Slika 20: LinkedIn profil autora projekta str.44

Slika 21: LinkedIn profil autora projekta str.45

Slika 22: Twitter profil projekta str.45

str.27

str.27 str.28 str.31

str.31 str.32

str.33 str.36

str.37 str.38 str.40

21.ŽIVOTOPIS

Click&Publish CMS, http:/www.logit.hr Orbis, http://www.orbis.hr  http://adwords.google.com  http://www.ibuildapp.com  http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/c urriculum-vitae/templates-instructions  http://www.wix.com/ 

74


Slide 67

Slide 68

22. SAŽETAK 

U ovom radu smo htjeli prikazati svrhu korištenja elektroničkog poslovanja na kojem se temelji naša društvena mreža MyCV.

To je mreža kojoj je svrha kojoj je svrha povezati poslodavce i posloprimce na jednostavan način, potaknuti komunikacija između njih ali i između svih naših korisnika, kako bi ubrzali proces njihovog zapošljavanja.

Cijela naša mreža se odvija elektroničkim putem, te se upravo u tome vidi snaga i važnost elektroničkog poslovanja koje je ne samo jednostavno, moderno nego i u doticaju s klijentima.

Prikazali smo inovacije za naš projekt pomoću kojih se želimo razlikovati od naše konkurencije, a isto tako želimo na jednostavan način ovu našu uslugu približiti korisnicima.

Iz toga razloga nudimo i besplatnu mobilnu aplikaciju kako bi naši klijenti u svako vrijeme bili upoznati s novim informacijama, u toku s ponudom poslova i u stalnom kontaktu s ostalim korisnicima mreže.

75

68_Blasko_Konjevod M_MyCV  

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you