Page 1

2. Konpetentzia Digitalak Ordenagailuak, emozioen eragileak Ordenagailuak, beste gauza askoren gainetik, emozioak eragiten dituzte. Horregatik, berari buruzko iritziak bitan banatzen dira, alde batetik, ordenagailuak onartzen dituztenak, eta beste aldetik, hauek onartzen ez dituztenak. Orokorrean hitz eginda, teknologiaren aurrean, bi emozio mota daude: -Teknofobia: teknologia erabat gorroto dutenak. -Teknofilia: teknologiaren mundua zuzenean bizitzen dutenak, alegia, hezkuntza arazoen soluzioa bertan ikusten ditenak. Irakasleen artean ere, jarrera desberdinak daude honen inguruan. Escamez-ek (1987) egindako ikerketan, irakasleen artean gehien aldendu ziren jarrerak honako hauek izan ziren: -Irakasleek ez zuten aldaketarik nahi. -Informazioaren gabezia eta orokorrean, prestakuntza eza zutela adierazten zuten. -Auto-estimua eta huts egitearen kontua. Askotan, irakasleak teknologi berri hauetara egokitu behar dira (imigrante digitala) eta ez ikasleak bezala, bideoak, kontsolak eta ordenagailuekin hezten direla (natibo digitala). -Ordenagailua irakaslearen ordezkoa bihurtu dela. -Eguneraketen barruan, ematen du irakasleei eguneraketa huaen zergatiaz htz egin behar zaiela; alegia, eguneraketa hauek beharrezkoak direla sinestarazi behar zaiela. -Lanetik kanpo, ordenagailuek, gure jarrera aldatzen dutela begibistakoa da. Halaber, ingurukoekin dugun erlazioa, guregan dugun pentsatzeko era. -Emakumeentzat, zaila izan da informatikak izan duen hasiera. Informatikan erabiltzen ziren


termino batzuk (beste gauza askoren artean) ez zirelako egokiak, esaterako: habia que “matar”, “violar” y “abortar” el sistema. Zorionez, arlo honetan behintzat, gauzak aldatzen hasi dira.

IKT-en erabilera zuzenerako alderdiak 1- IKT-ak irakaskuntzan eta ikaskuntzan Irakasterako eta ulertzerako orduan, IKT-ak 3 multzotan sailka daitezke: -Ikasleek, IKT-ak 2. mailako tresna gisa erabiltzea, ikasketaren osagarri bezala. -IKT-ak irakaskuntzarako tresna gisa erabiltzea, ikaskuntza prozesua aurrera eramateko. -IKT-ak ikaskuntzarako tresna bezala erabiltzea. Irakasleak teknologia maneiatzeko, uertzeko eta hausnartzeko gai izan behar du. 3 gaitasun hauek jakitea beharrezkoa da IKT-ak guztiz kontrolatzen dituela baieztatzeko. 2- Ordenagailua Irakasleak gaitasun batzuk behar ditu ordenagailua tresna pertsonal eta tresna pedagogiko gisa segurtasunez praktikan jartzeko. Hau da, bere alderdi pertsonala eta profesionala kontrolatu behar ditu. Bestetik, ordenagailua eguneratua mantendu behar da, azkar eta egoki funtzionatu dezan. 3- Bilaketa eta komunikazioa Internet erabiliz Internetek informazio kantitate handia du, bai irakasleek irakaskuntza eta ikaskuntza prestatzeko eta baita ikasleek beren ikaskuntza aurrera eramateko informazioa bilatzeko ere. Internet informazio iturria izateaz gain, publikatzeko eta komunikatzeko katea ere bada. 4- Testuak eta idazketa prozesatzea Testuen erabilpena eta idaztea oso garrantzitsua izaten jarraitzen du. Ordenagailuek eskaintzen dituzten baliabide zabalek lan hau guztia erraztu dute.


5- IKT-ak eta eskola ikerkuntza Eskolaren berrikuntza teknologikoa aurrera eramatea.

La competencia digital e informacional en la escuela -Los tiempos han cambiado y la escuela tiene que adaptarse. -Los libros coexisten con la computadora e Internet. -En las sociedades desarrolladas no es lo normal pasar el tiempo libre ante un libro. -Señas de identidad generacional: Las tecnologías. -Cultura del siglo XXI: Multimedia. Las nuevas alfabetizaciones Tipos: -Alfabetización audiovisual: la imagen y sus distintas formas expresivas se consideran como un lenguaje con sus propios elementos y sintaxis. Implemento en los años 80 y 90. -Alfabetización tecnológica y digital: el desarrollo en los sujetos del uso de la informática. Se desarrollo en la década de los 90. -Alfabetización informacional: acceso a las nuevas fuentes bibliográficas distribuidas en bases de datos digitales. -Multialfabetización: preparar y cualificar al alumno ante los múltiples medios y lenguajes de la cultura del tiempo actual con un planteamiento integrado de los distintos alfabetismos. Procesos formativos dirigidos a que cualquier sujeto aprenda a aprender Meta educativa importante: formación de los jóvenes y niños como usuarios conscientes y críticos de las nuevas tecnologías y de la cultura que en torno a ellas se produce y difunde.


Dimensiones de la multialfabetizazión -Dimensión instrumental: Saber manejar el Hardware y Software de los distintos recursos tecnológicos. -Dimensión cognitiva: Desarrollar habilidades de uso inteligente de la información (buscar, seleccionar, reconstruir y difundir información con distintos códigos y otras mediante los recursos digitales). -Dimensión socioactitudinal: Desarrollar actitudes racionales ante la tecnología (ni tecnofobia ni tecnofilia) y actitudes positivas en la comunicación. -Dimensión axiológica: Adquirir criterios para análisis crítico de la información y valores éticos en el uso de la tecnología y comunicación. Multialfabetización Debería entenderse como el proceso de adquisición de los recursos intelectuales necesarios para interactuar tanto con la cultura existente como para recrearla de un modo crítico y emancipador y en consecuencia, como un derecho y una necesidad de los ciudadanos de la sociedad informacional.

Acreditación Europea de manejo de ordenador ECDL Cualquier individuo tiene que tener unos conceptos básicos acerca de la utilización de los ordenadores, saber las normas mínimas, copyright... -Conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información Entienda a nivel básico algunos de los principales conceptos sobre las TIC y conozca las partes principales de un ordenador. -Hardware -Software


-Redes de información -Uso de las TIC en la vida cotidiana -Seguridad -Legislación -Uso del ordenador y gestión de ficheros Exige al candidato que demuestre sus conocimientos y competencia en la utilización de las funciones básicas de un ordenador personal y de su sistema operativo. -Sistema operativo -Organización de archivos -Utilidades -Gestión de impresión -Procesador de textos Exige al candidato que demuestre su destreza en el uso de una aplicación de procesador de textos para crear cartas y documentos. -Uso de la aplicación -Crear documentos -Formato -Objetos -Cambiar correspondencia -Preparación del proceso de salida -Hojas de cálculo Exige al candidato que comprenda el concepto de hoja de cálculo y muestre su habilidad en el uso de una aplicación de hojas de cálculo para realizar trabajos satisfactorios. -Uso de la aplicación -Celdas -Trabajar con hojas de cálculo


-Formulas y funciones -Formato -Gráficos -Preparación del proceso de salida. -Bases de datos Se exige al candidato que entienda algunos de los principales conceptos relacionados con las bases de datos y muestre su habilidad en el manejo de bases de datos. -Bases de datos -Uso de la aplicación -Tablas -Recuperación de información -Objetos -Preparación del proceso de salida -Presentaciones Se exige al candidato que demuestre su competencia en el uso de herramientas de presentación instaladas en un ordenador. -Uso de la aplicación -Creación de una presentación. -Texto -Gráficos -Objetos gráficos -Preparación del proceso de salida -Información y comunicación Información y comunicación se divide en 2 secciones. La primera, Información, exige al candidato de entienda alguno de los conceptos relacionados con Internet y el uso de un navegador. En la segunda, Comunicación, se exige al candidato que entienda algunos de los conceptos relacionados con el correo electrónico (e-mail), que conozca otros medios de comunicación y sea sensible a los


aspectos de seguridad correspondientes. -Internet -Uso de navegador -Uso de sitios Web -Preparaciรณn de la impresiรณn -Comunicaciรณn electrรณnica -Uso del correo -Gestiรณn del correo

ESKOLA 2.0 Eskola 2.0, ikastolek sorturiko plataforma bat da. Jendeak honi buruz ezer gutxi dakiela esan beharra dago eta baita askori ergelkeria bat iruditzen zaiela, baina honekin lortu nahi dena da ikasteko era sakon eta ezberdin bat bilatzea, non gaur egungo teknologien laguntzaz, autonomoki ikasteko gaitasun bat edukiz. Ez dira eduki finkoetan bakarrik mugatzen, autonomoki politika mundua, ekonomi eta bestelako esparru batzuk sakontzeko aukera bermatu nahi da. Eskola 2.0 proiektuarekin lortu nahi dena da, gaur egungo gazteek hainbeste erabiltzen dituzten sare sozial, web-en, blog-en... laguntzaz ikaskuntza bat aurrera eramatera. Honen bidez ikastoletan ordenagailuen laguntzaz egingo da lan eta ikasleen artean informazioa pasa ahalko da eta beraien artean iritzi ezberdinak zein lagundu ahalko dute. Irakasle batzuk aldeko jarrera erakutsi dute beste batzuen ustez denbora asko galtzen da honela, azken batean Internet aurrean egonik distraitzeko aukera asko daudelako eta Tuenti eta horrelako sare sozialak erabiliz, momentuan egin behar ez diren gauzak egiten ditugulako. Hala ere, ikusi da horrelako proiektu batek luzera emaitza onak ekartzen dituela.

Kompetentzia digitalak  
Kompetentzia digitalak  

konpetentzia digitalen sintesia

Advertisement