Page 1

JANUARI - FEBRUARI 2018

Izine is het officiĂŤle stadsmagazine van de stad Izegem, verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis aangeboden.


in dit nummer UPDATE EN TOEKOMSTPLANNEN MASTERPLAN SPORT

PROJECTEN 2018

Het einde van de eerste fase van Masterplan Sport nadert met rasse schreden.

Een greep uit de projecten waaraan de stad het komende jaar zal werken.

6

Izine november - december 2017

SPORTELDAG Sporteldag laat 50-plussers bewegen op eigen tempo!

10

12


JANUARI - FEBRUARI 2018 // nr 25

Op de cover GEWICHTHEFFER BENY HAALT 100STE TITEL BINNEN

De nuchtere Izegemnaar combineert topsport met een fulltime job bij Unilin. Hoe hij dat allemaal klaarspeelt, lees je binnenin.

LORE SCHRIJFT VOOR JONGERENMAGAZINE ‘T BOAZELOARKE Lore Declerck is een enthousiaste vrijwilliger bij het Izegems jongerenmagazine ’t Boazeloarke.

15

VOORJAARSPROGRAMMATIE DE LEEST

8

Alle culturele highlights in De Leest op een rijtje.

EN VERDER

27

4. In ’t kort // 10. Klimaatdenkdag // 11. De stad zoekt redders // 16. Nieuwe speelruimtes // 18. Stad en OCMW richten samen Zorg Izegem op // 20. ’t Klikt // 23. Nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt // 24. Aanpassing Krekelstraat // 25. Update wegenwerken // 28. Blije mensen // 31. Uit de archieven van Ten Mandere // 32. Ik koop lokaal // 33. Opening Huis van de Economie // 34. Agenda: uit in Izegem // 39. Uit in Midwest

COLOFON Izine Izegem

REDACTIEADRES Dienst Communicatie, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. Izine@izegem.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Bert Maertens, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. ONTWERP Reclamebureau Visual, Pieter Baesstraat 5, 8870 Izegem. Drukkerij: Drukta. FOTO’S Lodewijk De Decker (coverbeeld), Stefaan Vandorpe, Steven Buyck, e.a.


Zilveren jubileum

voor Izine

Izine is aan zijn 25ste uitgave toe! Voor die gelegenheid werd de lay-out lichtjes aangepast maar de basisformule blijft dezelfde. In de toekomst willen we wel nog meer inzetten op interactie. Daarom: heb je voorstellen, tips, ideeën? Geef dan zeker een seintje aan de redactie. izine@izegem.be.

Verenigingen mogen promo maken op stadsschermen

4

In een aantal openbare gebouwen (het stadhuis, de sportdienst, Eperon d’Or) staan infoschermen opgesteld. Verenigingen kunnen van die schermen gebruik maken om promotie te maken, op voorwaarde dat hun boodschappen niet politiek, puur commercieel of aanstootgevend zijn. Ontwerpen mogen digitaal aangeleverd worden op een formaat van 1920 op 886 pixels. Ook de ledmuur op de Grote Markt is bruikbaar, het formaat daarvoor is 1440 pixels op 720. Ontwerpen mogen naar communicatie@izegem.be, sportclubs mogen ze mailen naar bart.colpaert@ izegem.be.

zwembad gesloten ZO 24.12.2017 // gesloten vanaf 13u00 MA 25.12.2017 // Kerstmis DO 28.12.2017 // gesloten om 18u30 Clubkampioenschap reddend zwemmen ZO 31.12.2017 // gesloten vanaf 13u00 MA 01.01.2018 // Nieuwjaar DI 02.01.2018 // Tweede Nieuwjaar WO 10.01.2018 // gesloten tot 16u15 zwemmarathon Prizma Campus College Izegem WO 17.01.2018 // gesloten tot 16u15 zwemmarathon SVS Lager onderwijs

Vita is de nieuwe

Werken aan een

kinderburgemeester

toegankelijke stad

Weten of je ergens kan geraken, of je in een gebouw binnen kan en of je de functie die je wil gebruiken ook echt kán gebruiken… Het lijkt vanzelfsprekend, maar voor heel wat personen met een beperking vraagt het voorbereiding. De databank Toegankelijk Vlaanderen (Toevla) biedt een antwoord op die vragen. Op de website www.toevla.be vind je gedetailleerde en betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van publieke ge bouwen en omgeving zoals hotels, gemeentehuizen, cultuurcentra, restaurants en parkeervoorzieningen. We zijn momenteel op zoek naar mensen die de bestaande infrastructuur in Izegem mee in kaart willen brengen. Zin om een handje toe te steken? martine.pattyn@izegem.be of 051/33.55.26

Izine januari - februari 2018

Luna Vautrain (rechts) geeft de burgemeesterssjerp door aan Vita Kerckhof

Vita Kerckhof van vrije basisschool Sint-Tillo Sint-Jozef is de nieuwe kinderburgemeester. Vita stelde zich kandidaat omdat ze een cooler Izegem wil: “bijvoorbeeld met kleurrijke vuilbakken, mooie fietspaden, leuke activiteiten en nog veel meer!” Leuk weetje: Vita’s broer Zeno was twee jaar geleden ook al kinderburgemeester.


volkstuintje te bewerken? Zin om een

Blok@Bib Voor de blokkende studenten is er weer Blok@Bib in de openbare bibliotheek. Tijdens deze periode kunnen de studenten vanaf 8 uur ’s morgens tot 19 uur (op woensdag tot 17 uur) terecht in de bib. De bib sluit over de middag van 12 tot 14 uur. Wanneer: ma 18 dec t/m vr 26 jan Wanneer niet: 25 - 26 dec en 1 - 2 jan (3 januari enkel open in de voormiddag)

5 Vragen over je pensioen?

Momenteel bestaat er één site met volkstuintjes in Izegem: de Mandeltuintjes achter het appartementencomplex aan de Prinsessestraat 75 in Emelgem. De 10 tuintjes van elk 50m² groot zijn momenteel allemaal verhuurd. Momenteel is er echter geen wachtlijst meer. Zin om in de nabije toekomst zelf ook zo’n tuintje te bewerken? Laat je naam dan toevoegen aan de wachtlijst. Daarvoor moet je Thomas Segers contacteren op thomas.segers@izegem.be of 051/33.73.75. Voorwaarde is ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (enkel natuurlijke personen). Mensen zonder of met een kleine tuin krijgen voorrang.

Ga jij binnenkort met pensioen? Of wil je informatie over wanneer dat kan en wat je dan zal verdienen? Op de webpagina MyPension.be kan je al heel wat info vinden over jouw persoonlijke situatie. Wil je toch contact met een medewerker? Dan kan je terecht in één van de pensioenpunten van de Federale overheidsdienst FPD. Je kan elke werkdag terecht in het pensioenpunt in Kortrijk. Of je komt langs op de zitdag in het stadhuis van Izegem , elke tweede maandag van de maand van 9 tot 11 uur.

Compostmeesters zoeken collega’s

Elke eerste zaterdag van de maand tussen maart en september zijn er 2 of 3 Compostmeesters aanwezig in de demotuin op de Mandeltuintjes in de Prinsessestraat. Iedereen die vragen heeft rond composteren kan dan bij hen terecht. Maar ze zijn met de Compostmobiel ook aanwezig op tal van evenementen zoals de Dag van het Park en de Batjes. Zin om ook Compostmeester te worden? Geef een seintje op thomas.segers@izegem.be of 051/33.73.75. Of kom ‘ns langs naar de volkstuintjes. Tot dan!

AED-toestel aan Molenwiek Wijklokaal Molenwiek op de Bosmolens is uitgerust met een eigen AED-toestel. Een automatisch externe defibrillator of AED is een toestel dat automatisch een elektrische schok aan het hart kan toedienen bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het AED-toestel van Molenwiek hangt buiten in een groene kast die voor iedereen toegankelijk is. Op de kast zit een geluidsalarm om misbruik te voorkomen. Belangrijk hierbij is dat het gebruik van een AED-toestel alleen niet voldoende is. Reanimatie (CPR) onder de vorm van hartcompressies en beademing blijft onmisbaar.

BEDIENING Wat je vooral moet weten: aarzel niet om een AED-toestel te gebruiken want dit kan het verschil betekenen tussen leven en dood! Ieder toestel geeft via gesproken instructies aan wat je moet doen en oordeelt zelfstandig of er een schok nodig is of niet. OVERZICHT AED'S IN IZEGEM

Molenwiek (wijklokaal Bosmolens) Sportcentrum De Krekel Noord Sportcentrum De Krekel Zuid Sport en cultuurcentrum ‘t SOK Sportcentrum Emelgem

buiten op de hoek van het gebouw binnen in de inkomhal buitenmuur nieuwe tribune (voorzien begin 2018) binnen in de inkomhal binnen in de berging cafetaria VVEK


Projecten

6

2018 VEILIGHEIDSCAMERA’S De stad wil het veiligheidsgevoel bij inwoners en handelaars groter maken en kordaat komaf maken met incidenten. De stad zal dit onder meer doen door veiligheidscamera’s te plaatsen in de Sint-Pietersstraat. Daarnaast voorzien we een extra camera die we, bovenop de camera van IVIO, zullen inzetten om sluikstorten op het grondgebied van Izegem verder te ontmoedigen.

Izine januari - februari 2018

VERSTERKT HANDELEN DIENSTENAANBOD

AANPASSINGSWERKEN STADHUIS

We voeren een aantal nieuwe toelagereglementen in. Zo komt er een reglement om winkels te stimuleren zich te (her)vestigen in het kernhandelscentrum. Daarnaast komen er ook stimulansen om bestaande winkelpanden buiten het kernhandelscentrum om te vormen tot woningen. Dankzij een subsidiedossier komt er bovendien een nieuwe premie voor gevelrenovatie van handelspanden. Het Huis van de Economie startte eind 2017 op en zal haar werking in 2018 verder uitbouwen (Je leest hierover meer op p. 32 van dit Izine.) Ten slotte passen we ook het reglement van de projectcheque aan zodat het een ruimere toepassing kan krijgen.

In het kader van de integratie stad/OCMW zullen we aanpassingswerken uitvoeren aan het stadhuis. De aanpassingswerken zullen in twee fases verlopen. Voor 2018 (fase 1) plannen we een aantal inrichtingswerken om de ondersteunende diensten van stad en OCMW samen te brengen en het sociaal huis onderdak te geven in het stadhuis. In de tweede fase volgt de verdere integratie van voornamelijk de sociale dienst in het stadhuis.


7

GROEN IN DE STAD

AANBOD KINDEROPVANG

NIEUWE ZWERFVUILACTIE

De stad voorziet budget voor het ontwerpend onderzoek van fietsaantakpunten op de centrale brug met Wandel op de Mandel. We verhogen bovendien de capaciteit voor het groen­onderhoud door het uitbesteden van de werkzaamheden in een tweetal wijken en in het kasteel­domein Blauwhuis. Daarnaast komt er een nieuw toelagereglement om inwoners te stimuleren zelf een stuk groen te adopteren en te onderhouden.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de buitenschoolse kinderopvang Okido uitgebaat door Zorg Izegem (Meer hierover op p. 18-19 van dit Izine.) Daarnaast wordt ingezet op een nieuw toelagereglement voor startende kinderopvanginitiatieven.

De stad neemt de zwerfvuilactie op in een toelagereglement om permanent stimulansen te kunnen bieden aan wie zich inzet tegen zwerfvuil.

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN In 2017 startten we de heraanleg van de Markstraat op. Dit project blijft in 2018 verder lopen met onder meer de realisatie van een parkeerhaven. De stad zal het ontwerp van de Kachtemse­ straat onder de loep nemen en de gunning hiervan voorzien in 2018.

STIMULEREN ACTIVITEITEN MET PARTNERSTEDEN VRIJETIJDSAANBOD De stad zal succesvolle activiteiten zoals de Urban Move, Isotopia en de cultuur­wandelingen ook volgend jaar opnieuw organiseren. De aanpak van speelplein Lindewijk en de Mol staan voor 2018 op het programma (Je leest hierover meer op p.16-17 van dit Izine.) We zetten ook het buddysysteem als gesubsidieerd project verder. Door de nieuwe samenwerkings­ overeenkomst met Sport Vlaanderen en SVS, kunnen we ons naschools sportaanbod verder uitbreiden. In Izegem is er naast Sport na School en Multimove nu ook Sportsnack voor onze jeugd. Kleutertjes kunnen in kleine vakanties voortaan ook terecht in het Pretateljee, door een uitbreiding van hun werking.

We voegen de werkings­ middelen van het comité externe relaties toe aan het bestaande toelagereglement dat gedeeltelijk herwerkt zal worden. Zo willen we scholen, verenigingen en instanties bijkomend steunen in het ontwikkelen van activiteiten in en met de Izegemse partnersteden en willen we nieuwe initiatieven stimuleren. Het comité kan haar werking desgewenst omzetten naar een feitelijke vereniging.

MASTERPLAN SPORT De uitvoering van het masterplan sport loopt volgens schema. De opening van de site Krekel Zuid is voorzien voor 2018. (Je leest hierover meer op p. 12-13 van dit Izine.)


Beny Verbeke haalde in april laatstleden zijn 100ste titel binnen in het powerliften. De nuchtere Izegemnaar combineert topsport met een fulltime job bij Unilin. Hoe hij dat allemaal klaarspeelt, lees je hieronder.

8

Beny Verbeke: 100 titels in het powerliften Je 100ste titel, dan ben je vast wel al even bezig. Hoe ben je in het powerliften terecht gekomen?

Beny Verbeke: “Van kleins af aan was ik al gefascineerd door de krachtpatsers op televisie. Toen ik in 24 was, in 1988, ben ik dan zelf met powerliften begonnen. Dat was toen eerder voor mijn gezondheid, van competitie was er nog helemaal geen sprake. Eén keer per week was ik al in Isogym te vinden, in een club voor powerlifters. En na een jaar trainen haalde ik eigenlijk al een behoorlijk niveau. Binnen de club hielden we wedstrijden onder elkaar en mijn toenmalige trainer, Jan Vansteenkiste, zag vrij snel dat er voor mij meer in zat. In 1991 ben ik dan effectief met wedstrijden begonnen. Uiteindelijk moet je voor deze sport wel een beetje aanleg en de juiste lichaamsbouw hebben. Zo geraak je snel in het competitiecircuit.”

Wat houdt powerliften precies in?

Beny: “Powerliften bestaat eigenlijk uit drie onderdelen: de squat, bankduwen en deadlift. Die laatste beoefen ik eigenlijk het liefst. Bij de squat sta ik rechtop, met de halter op mijn bovenrug, daarna ga ik ‘zitten’ tot de gewenste diepte is bereikt. Vervolgens moet ik proberen terug rechtop te komen. Bij het wellicht bekendste onderdeel, het bankduwen, lig ik op de bank , terwijl ik met gestrekte armen de halter recht boven mij hou. Ik laat daarna de halter zakken tot hij stil ligt op mijn borst en duw hem daarna weer omhoog. Het derde onderdeel, de deadlift, houdt in dat ik de halter die op de grond ligt, optil tot ik

Izine januari - februari 2018

rechtop sta, met mijn schouderbladen naar achteren. Doordat powerliften uit meerdere onderdelen bestaat is het dus ook praktisch mogelijk om meerdere titels per jaar te behalen. Zo kom je dus op een dag aan 100 titels.”

Je sport is voor jou geen fulltime bezigheid. Is je job goed te combineren met sport op hoog niveau?

Beny: “Klopt, ik ben ook heftruckchauffeur bij Unilin, hier in Izegem. Ik werk daar in een tweeploegenstelsel, wat voor de uitoefening van mijn sport eigenlijk ideaal is. Ik ga 4 keer per week trainen in Isogym. Wedstrijden zijn eerder seizoensgebonden. De eerste reeks wedstrijden valt in de periode maart tot juni, om daarna terug van start te gaan in september tot december. Uiteraard zijn er zowel wedstrijden in binnen- als buitenland.”

Is er bij powerliften sprake van rivaliteit, om het met een groot woord uit te drukken, tussen concurrenten onderling?

Beny: “Eigenlijk niet. Wij worden opgedeeld in verschillende klassen, waardoor we altijd tegen concurrenten van ongeveer hetzelfde niveau uitkomen. Na afloop van een wedstrijd wordt ook wel steeds een ‘een overall winner’ gekozen, die over de klassen heen in verhouding het best gepresteerd heeft. Van rivaliteit is er dus niet echt sprake. Bij wedstrijden zien we telkens ook veel dezelfde personen terugkomen. We kennen elkaar intussen dus al vrij goed. Maar af en toe komen we al wel eens een rare snuiter tegen, ja.”


I N T E R V I E W

Moet jij als powerlifter erg op je levensstijl letten?

Beny: “Er zijn er heel wat die actief op hun levensstijl letten en voedingssupplementen nemen, want naar eigen zeggen zou het hen zonder dat vitamientje opeens niet meer lukken. Ik vind dat een beetje onzin. Ik eet zelf altijd normaal. Voor een wedstrijd eet ik dan gewoon een boterhammeke minder, om onder de 90 kg en dus binnen mijn gewichtsklasse te blijven.”

Heb je je ooit geblesseerd door je sport?

Beny: “Zo’n 4 jaar geleden heb ik tijdens deadlift het gewicht eens op mijn tenen laten vallen. Ik had toen 4 gebroken tenen, maar heb toch nog verder gedaan. Drie weken geleden ben ik ook geopereerd aan mijn schouder, dus momenteel moet ik het ook even rustiger aan doen. Mijn laatste titel behaalde ik trouwens de dag voor de operatie.”

Een vraag die op ieders lippen brandt: hoeveel kg krijg jij de hoogte in?

Beny: “Dat verschilt per onderdeel. Voor de squat is dat 280 kg, bij bankduwen 150 kg en bij deadlift is dat 322,5 kg. Meestal doe ik enkel deadlift. Wanneer ik de drie onderdelen doe, worden die cijfers achteraf telkens opgeteld, zoals bijvoorbeeld bij de tijd van een triatlon. Binnen iedere federatie staat het Belgisch record op mijn naam, binnen de IPF het Europees record en binnen de WDFPF het wereldrecord.”

De volgende wedstrijd voor Beny wordt het WK deadlift in Malta. We wensen hem veel succes en uiteraard ook de titel toe!

9


Samen aan de slag voor een lokaal klimaatbeleid Op 21 november ondertekende onze gemeenteraad het Europees Burgemeestersconvenant over klimaatmitigatie en –adaptatie.

10

Sporteldag laat 50-plussers bewegen op eigen tempo Ben je ouder dan 50 en wil je graag in beweging blijven? Goed nieuws! Op dinsdag 20 maart vindt de jaarlijkse sporteldag plaats. De sportdienst voorziet opnieuw tal van activiteiten voor een plezante namiddag. Sportelen?! Sportelen biedt je een uitgelezen kans om helemaal op je eigen tempo te sporten en te bewegen. Op de sporteldag voorzien we bovendien altijd koffie en lekkers. Deze gezellige namiddag is dan ook de ideale gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Inschrijven Alle 50-plussers die willen deelnemen aan de Sporteldag , zijn op 20 maart vanaf 13uur hartelijk welkom in zaal Iso, Sint-Jorisstraat 62. Je kan best vooraf inschrijven en betalen in Sportcentrum de Krekel (H. Hartstraat 15) want voor sommige activiteiten is er een maximum aantal deelnemers. Bij het ter perse gaan van Izine moet de concrete invulling van de Sporteldag nog afgerond worden. Alle info over de aangeboden sporten, zal verspreid worden op een flyer (in De Leest, het sportcentrum, het stadhuis en andere openbare plaatsen). Voor bijkomende info kan je altijd terecht bij Annelies Schelpe.

annelies.schelpe@izegem.be of 051 33 20 73

Izine januari - februari 2018

Met deze ondertekening staat Izegem voor een belangrijke uitdaging: de CO2-uitstoot moet tegen 2030 met 40% verminderd worden en we moeten de problemen die er al zijn, krachtdadig aanpakken. De Europese doelstellingen kunnen niet gehaald worden door de maatregelen van de overheid alleen. Daarnaast zijn belangrijke wijzigingen nodig in de levenswijze van iedere burger. Om dit alles in goede banen te leiden maakt Izegem een klimaatbeleidsplan op. Wil jij actief mee aan de knoppen zitten? Neem dan zeker deel aan de klimaatdenkdag op 21 februari, vanaf 19u30u in het stadhuis. Onder begeleiding van een moderator kun je discussiëren over verschillende thema’s: openbaar domein en verplaatsing, gebouwen en verlichting, wonen, bedrijven, leven. Energie en ruimtelijke ordening komen bij alle items aan bod. Op de klimaatdenkdag kan je deelnemen aan 2 discussie­ rondes, telkens over een van bovenstaande thema’s.

Ook de Izegemse jeugd willen we bij dit participatieproject betrekken. Daarom nodigen we in het bijzonder ook de laatstejaars van het secundair onderwijs uit.


IZEGEM ZOEKT REDDERS BE N JIJ BI JG ES CH OO LD KE ND? RE DD ER EN W ER KZOE te nemen met Aarzel niet om contact op be. vy.grymonprez@izegem. Davy Grymonprez via Da dder, hulpredders, We zoeken een vaste re endredders. vakantieredders en week n altijd op izegem.be Spontaan solliciteren ka . onder de knop vacatures

11


Update

12

en toekomstplannen Masterplan Sport

Het einde van de eerste fase van Masterplan Sport nadert met rasse schreden. In deze eerste fase werkten we het gebouw volledig af en legden we het kunstgrasveld aan. Heel wat sportievelingen maken trouwens al enkele maanden intensief gebruik van het kunstgrasveld. In het kader van de omgevingsaanleg komen er extra bomen en een aantal nog ontbrekende poorten. Ook de Finse looppiste wordt dit jaar normaal gezien nog afgewerkt. Het gebouw zelf is intussen weer- en winddicht. Nu de deuren, ramen en vloeren geplaatst zijn, werken we volop aan de verlichting, verwarming en ventilatie. We proberen de verwarming op te starten tegen eind dit jaar, zodat we na de kerstvakantie binnendeuren, meubilair en andere zaken kunnen plaatsen. Als alles verder blijft lopen zoals gepland, kunnen we het gebouw in april 2018 in gebruik nemen.

ATLETIEKPISTE EN OMGEVINGSWERKEN En dit is dan meteen het startschot voor de tweede fase: op maandag 9 april beginnen we met de voorbereidingen voor de aanleg van de atletiekpiste en omgeving. De tribune, kantine van de voetbal en de trappen rond de piste zullen worden gesloopt. In de plaats komt een kleinere staantribune met materiaalbergingen. De piste krijgt een nieuwe toplaag en wordt volledig omheind. Ook de atletiekinstallaties steken we in een nieuw kleedje. Finaal komt er een nieuwe Finse piste rondom en wordt de omgeving opnieuw aangelegd. Als alles goed gaat, kunnen we de nieuwe atletiek­ accomodatie in gebruik nemen half september 2018. Hierover volgt zeker nog meer info in de loop van 2018.

Je kan de werken nog steeds op de voet blijven volgen via onze website sport.izegem.be of via de facebookpagina van de sportdienst. Heb je opmerkingen of wil je meer info? Aarzel niet om een mailtje te sturen naar izegemspreekt@izegem.be. We geven je zo snel mogelijk een antwoord op je vragen.


13


14


Lore Declerck is een enthousiaste vrijwilliger bij het Izegems ’t Boazeloarke. ‘t Boazeloarke verschijnt tweemaandelijks op het digitaal platform Issuu en wordt gedeeld via de website van de jeugddienst en alle sociale media.

I N T E R V I E W

Lore schrijft voor jongerenmagazine ’t Boazeloarke Hoe lang ben je al vrijwilliger, Lore?

Lore Declerck: “Ondertussen al bijna 5 jaar, ik kwam erbij in mei 2013. Ik had toen net een taalwedstrijd gewonnen en naar aanleiding daarvan contacteerde Evelyn van de jeugddienst me. Ze wilde weten of ik met mijn aanleg voor talen interesse had om voor ’t Boazeloarke te schrijven. De rest is geschiedenis… ”

Wat is volgens jou het belang van het jongerenmagazine en de redactieraad in Izegem?

Lore: “Ik vind het geweldig dat er in Izegem zoiets als ’t Boazeloarke bestaat omdat het een platform biedt aan de vele creatieve, getalenteerde en geëngageerde jongeren die onze stad rijk is. Sporters, muzikanten, acteurs/actrices, ongelofelijk goede tekenaars, jonge ondernemers, jongeren die zich in zetten voor een goed doel… Door hen op te nemen in ’t Boazeloarke bezorgen we hen niet alleen wat extra ‘bekendheid’, we laten in de eerste plaats ook blijken dat hun prestaties en inspanningen echt wel een dikke pluim verdienen. Ook vind ik het bijzonder leuk dat mensen de laatste tijd vaker zelf naar ons toe komen. Dat geeft aan dat ’t Boazeloarke toch echt wel leeft bij de Izegemse jeugd en dat een publicatie erin ook zeker als ‘waardevol’ beschouwd wordt.”

Heb je er zelf al baat bij gehad dat je journalist bent bij 't Boazeloarke?

Lore: “Zeker! Ten eerste heb ik in die vijf jaar heel wat leuke en interessante mensen leren kennen. Denk daarbij aan de andere redacteurs,

maar uiteraard ook de vele mensen die ik in de loop der tijd geïnterviewd heb. Daarnaast is ’t Boazeloarke natuurlijk ook een ideale manier om wat ervaring op te doen met artikels opstellen, interviews afnemen, deadlines respecteren, redactievergaderingen… En aangezien het mijn grote droom is om ooit in de mediasector aan de slag te kunnen, heb ik ’t Boazeloarke alvast een mooi plaatsje op mijn cv gegeven.”

Wat is je leukste ervaring als journalist bij 't Boazeloarke?

Lore: “Ik heb al zoveel leuke dingen meegemaakt dat het moeilijk kiezen is! Afgelopen jaar heb ik wel een jonge voetbalster geïnterviewd, Sarah Roels, en hoewel ik vooral onder de indruk was van haar talent, was ook zij ongelofelijk geïnteresseerd in mijn achtergrond. Ze wilde weten hoe lang ik al schreef, hoe ik bij ’t Boazeloarke terecht gekomen was, welke plannen ik had in de toekomst… Onlangs stuurde ze me zelfs nog eens een follow-up berichtje! “Lang geleden, hoe gaat het nog met het schrijven?” Echt fijn dat ik haar via ’t Boazeloarke heb leren kennen! Ik hoop van mijn kant uiteraard dat ze het ooit schopt tot Red Flame, want dan kan ik met trots zeggen: 'Die heb ik nog geïnterviewd voor ’t Boazeloarke!' ”

Heb jij ook de schrijfkriebels te pakken? Of zie je jezelf misschien als fotograaf van een magazine? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar jeugddienst@izegem.be of een PB naar de facebookpagina van ’t Boazeloarke met je interesses. Misschien maak jij dan binnenkort ook deel uit van de redactieraad van ’t Boazeloarke!

15


16

Izine januari - februari 2018


Izegem blijft investeren in leuke en uitdagende speelruimte voor de jeugd. We pakken nu ook de verouderde speelpleintjes in de Lindewijk en de Mol aan.

17

Opfrisbeurt voor speelpleintjes De Mol en Lindewijk Beide locaties hebben ontzettend veel potentieel doordat er heel wat kinderen en jongeren in de directe omgeving van de speelpleintjes wonen. In een straal van 500 meter rond het speelplein De Mol wonen 168 kinderen en jongeren, voor De Linde zijn dat er maar liefst 506. Voor de opfrissing van de speelpleintjes werd een budget van €50 000 voorzien.

Inspraakmoment voor kinderen en buurtbewoners

In april en mei 2017 organiseerde de jeugddienst op het speelplein een inspraakmoment op maat voor de kinderen en jongeren uit de buurt. Ook de buurtbewoners en gebruikers van beide terreinen kregen de kans om hun mening te geven. De inspraakmomenten leverden heel wat boeiende informatie op voor de jeugddienst. Met deze informatie trokken ze naar Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart van Streekhuis MiddenWest-Vlaanderen. Daar mocht Tristan Coens de ontwerpen voor beide speelpleintjes uitwerken. Tristan Coens is een 30 jarige graficus-illustrator, hovenier en student tuin- en landschapsarchitectuur aan de Erasmushogeschool te Brussel. Momenteel loopt Tristan stage bij Stad-Landschap van ‘t West-Vlaamse Hart. “Vanuit de stad Izegem kreeg ik een ontwerp­ opdracht: het uittekenen van een speelweefsel in samenwerking met de jeugddienst van de stad.

Speeluitdagingen vormen voor mij een boeiende materie. Zo probeer ik me terug in te leven hoe ik zelf was als kind en hoe ik graag speelde. Klimmen, oorlogje spelen, kampen bouwen en spelen met wat we vonden was het allerleukste. Als we goed vuil terug thuis kwamen, was de dag geslaagd”, vertelt Tristan. Vanuit dit denkpatroon en vanuit het inspraak­ traject dat de jeugddienst heeft doorlopen, stak Tristan een ontwerp ineen. “Ik probeerde van zowel ‘De Mol’ als ‘De Linde’ een uitdagende en duurzame omgeving te maken. De bedoeling is dat we de kinderlijke creativiteit stimuleren, waardoor kinderen hun eigen spel kunnen maken zonder de typische speeltoestellen. Het allerleukste is dat ik na 3 jaar fictieve ontwerpen maken, iets kan ontwerpen dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Ik zie al uit naar de realisatie van het speelplein. Dan kan ik er zelf met mijn kinderen naartoe gaan en hopelijk zien dat het ontwerp ook in werkelijkheid goed ineen zit”, vertelt Tristan Coens ons enthousiast.

Met de ontwerpen gaan we nu opnieuw te rade bij de kinderen en buurtbewoners. Voor speelplein de Lindewijk doen we dat op woensdag 10 januari om 19u30 in het JOC. Voor speelplein de Mol op 11 januari om 19u30. We zullen de ontwerpen voorstellen aan de buurtbewoners, waarna zij ook nog vragen kunnen stellen.


Stad en OCMW richten samen “zorg izegem” op We zijn er graag voor jou vanaf 1 januari 2018 18

Maandag 23 oktober werd ‘Zorg Izegem’ officieel opgericht en op 1 januari 2018 gaat de werking van start. MAAR WAT IS ZORG IZEGEM NU EIGENLIJK? De stad en het OCMW hebben de handen in elkaar geslagen en beslist tot oprichting van Zorg Izegem. In deze nieuwe - autonome en verzelfstandigde – organisatie worden vanaf 1 januari 2018 alle Izegemse openbare zorgdiensten ondergebracht. De ambitie is om vanuit een efficiënte organisatie kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg voor elke Izegemse burger aan te bieden, en dit van kinderopvang tot woonzorgcentrum. DE IZEGEMSE OPENBARE ZORGDIENSTEN – WELKE ZIJN DAT PRECIES? De volgende diensten maken vanaf 1 januari 2018 deel uit van Zorg Izegem: • Woonzorgcentrum de Plataan • Assistentiewoningen Rode Poort • Assistentiewoningen Vijverhof • Dagverzorgingscentrum Dischveld • Lokaal dienstencentrum de Leest • Buitenschoolse kinderopvang Okido • de Thuisdiensten - maaltijden aan huis - poetsdienst - klusjesdienst - boodschappendienst - personenalarmtoestellen - Minder Mobielen Centrale • Dorpshuis Emelgem (maaltijdpunt) WAT BETEKENT DIT CONCREET VOOR JOU? Voor u verandert er dus in de praktijk niets. Het zorgaanbod en de dienstverlening blijven op dezelfde kwaliteitsvolle manier bestaan, maar dan vanuit een andere structuur. Vanuit Zorg Izegem.” Wellicht ben je als Izegemse burger al in contact gekomen met één of meer van onze voorzieningen of diensten. Je doet er misschien zelfs een beroep op. Je kan dit uiteraard allemaal blijven doen, ook ná 1 januari 2018. De medewerkers van ons woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en dienstencentrum; van onze assistentiewoningen, kinderopvang en thuiszorgdiensten zijn dezelfde medewerkers als

Izine januari - februari 2018

voorheen en helpen je graag verder. Ze zullen nog steeds samen met jou zoeken naar het beste antwoord op je specifieke vragen. Alleen zullen zij dit nu doen vanuit een nieuwe organisatie. Vanuit Zorg Izegem. Ook de voorwaarden van de dienstverlening blijven ongewijzigd. Zorg Izegem hanteert dezelfde overeenkomsten en prijzen. Alleen zullen deze worden verwerkt vanuit een ander ‘bedrijf’. Je herkent ons zo…

Alle openbare zorgdiensten zullen vanaf 1 januari 2018 onder de nieuwe vlag van ZORG IZEGEM varen en zullen meteen ook het nieuwe logo dragen. Het logo stelt visueel voor waar we met Zorg Izegem voor staan: • De 4 pijlen symboliseren de 4 pijlers van Zorg Izegem: - Woonzorg (residentiële zorg in wzc de Plataan, Vijverhof, Rode Poort) - Dagzorg en dagactiviteiten (DVC Dischveld en dienstencentrum de Leest) - Kindzorg (Okido) - Thuiszorg (de verschillende thuisdiensten) • De 4 pijlen vormen tegelijk ook 4 huisjes die de woongelegenheden, gebouwen of huizen voorstellen waar de zorg wordt aangeboden. Met de afgeronde hoeken aan de huisjes willen we duidelijk maken dat Zorg Izegem toegankelijke, betaalbare en warme, kwaliteitsvolle zorg wil bieden. • De verschillende kleuren van de pijlen/huisjes verwijzen naar de diversiteit die Zorg Izegem hanteert in het opnamebeleid, in de zorgverstrekking en in het tewerkstellingsbeleid. • De huisjes zijn met elkaar verbonden, vormen één geheel. Met in het midden een ruimte voor ontmoeting.


BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

DORPSHUIS EMELGEM

N382c

19 N357

DVC DISCHVELD

LDC DE LEEST

IZEGEM WZC DE PLATAAN A17

THUISDIENSTEN

N36

BOSMOLENS RODE POORT

VIJVERHOF ZORG IZEGEM ADMINISTRATIE

WAAR VINDT U ONS? • ZORG IZEGEM – ADMINISTRATIE Kokelarestraat 2 Tel. 051/33.66.77 – info@zorgizegem.be • WOONZORGCENTRUM DE PLATAAN Meensesteenweg 74 Tel. 051/33.80.22 – deplataan@zorgizegem.be • ASSISTENTIEWONINGEN RODE POORT Rode Poortstraat 13/28 Contact: Sint Jorisstraat 60 Tel. 051/33.65.84 – rodepoort@zorgizegem.be • ASSISTENTIEWONINGEN VIJVERHOF Vijverhof Contact: Sint Jorisstraat 60 Tel. Tel. 051/33.65.84 – vijverhof@zorgizegem.be • DAGVERZORGINGSCENTRUM DISCHVELD Odiel Spruyttestraat 33-2 Tel. 051/33.80.00 – dischveld@zorgizegem.be • LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE LEEST Sint Jorisstraat 62 Tel. 051/33.76.10 – dienstencentrum@zorgizegem.be • BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG OKIDO Kachtemsestraat 1 Tel. 051/30.51.97 - okido@zorgizegem.be

• DE THUISDIENSTEN Sint Jorisstraat 60 Tel. 051/33.66.44 - maaltijden aan huis – tel. 051/33.65.81 – seniorenzorg@zorgizegem.be - poetsdienst – tel. 051/33.65.80 – seniorenzorg@zorgizegem.be - klusjesdienst – tel. tel. 051/33.65.81 – seniorenzorg@zorgizegem.be - boodschappendienst – tel. 051/33.76.10 – mobiliteit@zorgizegem.be - personenalarmtoestellen – tel. 051/33.65.81 – seniorenzorg@zorgizegem.be - Minder Mobielen Centrale – tel. 051/33.76.10 – mobiliteit@zorgizegem.be • DORPSHUIS EMELGEM (maaltijdpunt) Emelgemseplein 1 Tel. 051/30.16.25 – dorpshuisemelgem@zorgizegem.be


’t klikt

20

POST JE FOTO naar © Stijn Werbrouck

© Caroline Deprez #Herfst in Wolvenhof

© Heidi Kesteloot

© Sabrina Mulier #Koude Kachtemochtend

© Olivier Vigin

© Guido Willem

Post vandaag nog je selfies, groepsfoto of sfeerfoto uit Izegem op instagram #in_izegem De leukste verschijnen in het volgende Izine!

© Veerle Verscheure

Izine november - december 2017

Doe mee en maak kans op een reeks cultuurbonnen van De Leest.


#in_izegem

21

WEDSTRIJD Heb je onlangs een paar mooie foto’s genomen tijdens een wandeling in Kachtem? Heb je beelden die de sfeer van één of ander evenement perfect vatten? Of heb je gewoon een tof, ouderwets Izegems plaatje geschoten zonder al te veel overbodige poespas? Stuur je beeldmateriaal dan zeker binnen op izine@izegem.be. Instagrammen en Facebooken kan ook. Als je de hashtag #in_izegem gebruikt, geef je aan dat we je foto’s mogen gebruiken voor Izine.

© Albert Declercq #Kabouterhuisjes op de Melkmarkt

© Katrien Seynaeve #Wallemotebewoner

© Ulrike Boudrez

Hierbij een aantal foto’s die ons de voorbije maanden bereikt hebben. Al deze foto’s staan ondertussen op de officiële Facebook-pagina van stad Izegem: www.facebook.com/stad.izegem. Op die pagina kun je stemmen voor de leukste foto. En de maker van die foto, die krijgt een reeks cultuurbonnen van De Leest.

In Izine 24 scoorde Wim Claerhout het best. Proficiat! Wil je ook je kans wagen? Stuur dan zeker je foto door. En als vanzelfsprekend hoef je helemaal geen gediplomeerd fotograaf te zijn… Alle beelden zijn welkom!

© Wim Verbeke #Merelboswandeling

www.facebook.com/stad.izegem


22

zorg ook in

2018 goed voor elkaar


23

Kom het glas heffen op het nieuwe jaar Zondag 7 januari: nieuwjaarsreceptie voor alle Izegemnaren! Met drankjes, soep, portietjes hutsepot en heel erg veel gezelligheid. GROTE MARKT / VANAF 11 UUR

Gratis busvervoer naar en van de Grote Markt. Tijdschema’s lees je na op www.izegem.be


58 156

Oversteek Krekelstraat wordt veiliger De Krekelstraat is weer open voor doorgaand verkeer. Er komt wel een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers tussen de noordelijke en zuidelijke delen van vrijetijdspark. Wegversmalling

24

150 152 154 157 155 163 161 159

Het nieuwe ontwerp voor de oversteek werd voorgesteld in de Commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van 9 november 2017. In dat ontwerp krijgt de Krekelstraat ter hoogte van de oversteek een wegversmalling via voetpaduit­ stulpingen aan beide kanten van de weg. Deze uitstulpingen zullen het verkeer afremmen en de oversteek voor de fietsers en voetgangers zo kort mogelijk maken. Paaltjes en visgraatborden zullen 1 de voetpasuitstulpingen afschermen om te vermijden dat voertuigen erover rijden. De 153betonklinkers van het voetpad trekken we door om de aanwezigheid van de zwakke weggebruikers extra in de verf te zetten. De garageweg blijft ondertussen toegankelijk vanuit de Krekelstraat.

Extra parkeerplaatsen

Deze ingreep heeft als gevolg dat er enkele parkeerplaatsen verlegd moeten worden. De plaatsen die verdwijnen aan de oversteek worden gecompenseerd door de heraanleg van de parking ten noorden van de Krekelstraat. Op die parking komen 14 parkeerplaatsen bij door het wegnemen van de helling en het herintekenen van de huidige plaatsen. Ook de groenzone tussen de parking en de Krekelstraat zal aangepakt worden. Hierdoor zal de parking zichtbaarder zijn vanop de straat. De openbare verlichting wordt er verbeterd en de containers voor glas en kledij zullen beter bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten. Zo wordt de volledige omgeving dus opgewaardeerd en een stuk leefbaarder en veiliger. De uitvoering van deze is voorzien voor voorjaar 2018. De concrete datum van de start van de werken zal op een later tijdstip aangekondigd worden.

40 parkeerplaatsen

paaltjes visgraat parkeerverbod

t traa

els Krek 135 139

150 158 156 154

152

0 3m1 161 163

Izine januari - februari 2018

x)

(ma

159

149 157 155

153

137

133 131


1

Herinrichting Roeselaarsestraat vanaf Kapucijnenlaan tot over Multi Bazar.

UPDATE

RIN

ES

SA

TR A

AT

LB

ER TLA

NOO

RDK

AN

OEKENSESTRAAT

KAC

GEV LIEVEN AER TLA AN

BE KA LEO ER TLA

AN

Aannemer Cnockaert is bezig met de heraanleg van de Roeselaarsestraat tussen de Abelestraat en de Vuurkruiserslaan. Dit is de eerste fase van de herinrichting van de KAC HTE over de MS wegenwerken Roeselaarsestraat tussen de Kapucijnenlaan tot net over de Multi Bazar. EST RAA N382C T Om de glastoelevering naar het bedrijf Winsol te garanderen over een asfaltverharding, werd de rood ingekleurde fase ingekort tot aan de oprit naar Winsol. Dit stuk straat wordt LOD eerst geasfalteerd. Op het moment van publicatie is dit voorzien voor eind december. EW IJK DE RAE De voorbereidende werken, zoals het plaatsen van de brombemaling voor het verlagen van de TLA RO AN ES grondwaterstand, zijn voorzien om in december te beginnen. De aannemer kan dan na nieuwjaar verder EL AA in de richting van de Kapucijnenlaan (geel ingekleurde zone). Rwerken S P AAI

ZUI

HTE

MS

EST

25

N35

AI

LSTRA

AT

7

MANDE

ABELESTRAAT

DKA

STUIVENBERGSTRAAT

IZE G E M

TRA

AT

N36B

TES

RIJKS

ELA AN

TE

NS

TR

GA ERD

CH

AA T

ENST RAAT

De insteek van de Ysselbosstraat in Kachtem werd in eigen beheer aangepast met de aanleg van watergreppels en ontvangers om het water van op het kruispunt af te voeren.

EES

EM

RG

BU

Aanleg collector Zuidkaai in opdracht van Aquafin.

TER

VAN

Gelijktijdig met de werken in de Roeselaarsestraat voert Aquafin ook riolerings- en wegeniswerken uit in de Abelestraat. Deze werken maken deel uit van een groter project dat vorig jaar gestart is langs de Zuidkaai en waar tot aan Winsol de riolering al werd aangelegd. In de Abelestraat wordt er eerst gewerkt tussen de RoeselaarseN3 Deze straat tot net over het kruispunt met de Vuurkruiserslaan. fase zal normaal gezien duren tot eind maart 2018. 6 We maken van de rioleringswerken gebruik om de Abelestraat te herinrichten door de rijweg in asfalt te versmallen en een suggestiestrook toe te voegen. Om de hinder voor de bewoners zo kort mogelijk te houden is wordt elke fase voorzien van een overrijdbare onderlaag in asfalt voor er een nieuwe fase wordt opgestart.

G

Na

2

BO

collector Zuidkaai in 3 Aanleg opdracht van Aquafin.

DEN

Voor

KEL

BA

KRE

AM

MO

WEG


ZUIDKAAI ∙ IZEGEM

wenst u een gelukkig nieuwjaar ! Bent u op zoek naar een woonplek waar u volop kan genieten? Ontdek het zelf tijdens een bezoek aan ons infokantoor. Elke vrijdagnamiddag van 14u tot 17u of op afspraak, Zuidkaai 2. www.dacart-izegem.be | info@dacart-izegem.be | T 053 72 96 29

Laatste appartementen met wintertuintjes in verkoop!


Culturele Highlights in De Leest Zie je het bos niet meer door de culturele bomen? We doen graag enkele voorstellen. Het volledige programma lees je natuurlijk op www.deleest.be

cultuurhuis

THEATER

VR 12 JANUARI ZA 13 JANUARI ZO 14 JANUARI Assisen - “De Webcam-moord”

KÜRT ROGIERS

FRANCESCA VANTHIELEN

CARRY GOOSSENS

MIRA DELBAEN

KADÈR GÜRBÜZ

MANOU KERSTING

PETER THYSSEN

BERT VERBEKE

FRANS MAAS

JANUARI 2018 THEATER ELCKERLYC

MUZIEK

ANTWERPEN

ZON 28 JANUARI Kapitein Winokkio

MUZIEK Script: PETER RÖMER

Regie: FRANK VAN LAECKE

FRANK VAN LAECKE

TICKETS & INFO: UITGEZONDERD.BE OF 070 691 002

DO 1 FEBRUARI Ashton Brothers MUZIEK

WO 31 januari Het Erfgoed van Willy Sommers

MUZIEK

THEATER

WO 21 FEBRUARI

DO 22 FEBRUARI Niels Destadsbader

Don Quichot (Het Gevolg)

MUZIEK

MUZIEK

Pulse Percussion Trio

Musa (flamenco)

WO 7 FEBRUARI

VR 9 februari:


Elise Debruyne - 25 jaar

28

BLIJE MENSEN Een Izine-fotograaf is vanaf nu met een scherp oog en een flitsend toestel present op evenementen doorheen de hele stad. En wie weet: misschien prijk jij wel in de volgende Izine!

E

Het driegeslacht Iris, Elise en Saartje mag de spits afbijten. Ze werden op de gevoelige plaat gezet na een geslaagd bezoekje aan het Huis van de Sint.

Izine januari - februari 2018

Elise is opvoedster van opleiding. Momenteel is ze echter aan de slag als poetsvrouw bij Diensten aan Huis. “Ik heb die keuze gemaakt na een ziekte”, zegt Elise. “Maar ik ben er blij om. Mijn job heeft veel variatie en bovendien kan ik voldoende tijd vrijmaken voor de opvoeding van mijn dochter Saartje.” Elise is een rasechte Izegemse die ten volle geniet van onze stad. “Ik vind het bijvoorbeeld tof dat de jeugd in Izegem meer aan bod komt dan vroeger. Het Huis van de Sint was een supergeslaagd evenement. Saartje was voordien wat bang van de Sint, maar het Huis heeft ervoor gezorgd dat dat nu helemáál niet meer zo is!”


Saartje Hoorne - 3 jaar Saartje is apetrots dat ze Sinterklaas heeft ontmoet en ze was helemaal niet meer bang! Ze gaat sinds enkele weken naar de kleuterklas in De Kleine Tovenaar. “Straks verhuis ik met mama en papa naar een nieuw huis. En daar is dichtbij een groot speelplein!”

29

Iris Semetier - 47 jaar Iris is afkomstig van de Tinnenpot-buurt in Emelgem en baat al 20 jaar zelfstandig een kinderdagverblijf uit. “Mijn dochter Elise woont voorlopig nog met haar gezinnetje in een bijgebouw op mijn adres. Maar binnenkort verhuizen ze naar een nieuwe woning in Emelgem”, klinkt het. Iris gaat elke zaterdag winkelen op de zaterdagmarkt, samen met dochter Elise en kleindochter Saartje. Daar kiest ze steevast voor de kraakverse groentes. Verder houdt ze vooral van de sfeer van de cafés en de eethuisjes in het Sint-Pietersstraatje.


Levende folklore: Onze nachtridders Elk jaar rond 22 november vieren onze muziekmaatschappijen en koren hun Ceciliafeest. Ze houden eraan om, meestal op de vooravond van hun Ceciliafeest, een ode te brengen aan enkele verdienstelijke leden en bestuursleden. De tocht begint gewoonlijk bij valavond... 31 Mannenkoor De Kerels lanceerde dit gebruik al in 1919. De Koninklijke Stadsfanfaren startten hun traditie na de Tweede Wereldoorlog. De Koninklijke Harmonie der Congregatie vindt niet direct hun startdatum terug, maar doet al decennialang mee. De Koninklijke Harmonie Leo XIII heeft er al een lange traditie opzitten. En tussen 1970 en 1980 stapten ook enkele leden van het Gregoriuskoor de nacht in. Een tiental leden wordt opgetrommeld of raakt gemotiveerd. Alleen bij De Kerels kan het soms oplopen tot twintig en daarom schakelen zij een bus in. Het Gregoriuskoor hield elk jaar eerst nog een repetitie bij Jim in het Doolkruydt. De gegadigden die een bezoek mogen verwachten, zijn vooraf getipt en voorzien een drankje en een hapje. De Kerels beginnen meestal bij de pastoor van Emelgem, de Stadsfanfaren bezochten vroeger de burgemeester en het eerste bezoekje van het Gregoriuskoor was vroeger bij dirigent Luc Ghekiere. De muzikanten bellen aan en brengen een eerste serenade op straat. Na één of twee nummers gaat men binnen. Die eerste post is meestal een aperitief. Tijdens het halfuurtje dat men bij de

M

gegadigde is, speelt men meestal nog een nummer. Zo gaat men het rijtje af. Meestal brengt men tussen de 5 à 10 bezoekjes per nacht. De Stadsfanfaren worden elk jaar ook getrakteerd op een volledige menu. Harmonie Leo XIII eindigt steevast met een ontbijt, gezien het vroege uur. De Kerels brengen altijd een bezoek aan café ‘Het Damberd’, kwestie van de kelen nat te maken wellicht. En die eindigen bij hun voorzitter rond 3 uur. Soms valt het voor dat de laatste noten het zwaarst zijn. Andere maatschappijen beweren dat ‘hoe later op de avond ze spelen, hoe vloeiender de noten uit hun instrumenten komen’. Secretaris Filip Van der Hagen herinnert zich nog dat er bij het bezoek aan de voorzitter van de Stadsfanfaren een muzikant in de haag rolde, maar toch bleef voortspelen.

Wie meer historische weetjes wil over onze stad, kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van Ten Mandere: www.tenmandere.be

Vroeger en nu…

De Negenhoekstraat in aanbouw, begin de jaren 1960.


e in Schrijf j ee ! en doe m jouw

eel

D VOOR

foto) kel (incl. ite 1. Je win de webs komt op m ro otvangt p n 2. Je on l, zo wete materiaa je t n da de klante t e o meed n n kunne . 3 Klante efen to s n ne stemme zaak; met jouw orden zo w anderen m maakt o warm ge . n e kop lokaal te

Word het gezicht van de “Ik koop lokaal”-campagne! Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling van de campagne “Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”. Om lokale handelaars een gezicht te geven bij het grote publiek, lanceren we in 10 West-Vlaamse steden en gemeenten een grote communicatiecampagne. Ben jij trots op je kwalitatieve producten, je vakkennis en je persoonlijke service? En heb je zin om ambassadeur te worden van de campagne? Schrijf je dan snel in op www.ikkooplokaal.be


In Eperon d’Or lopen drie verhaallijnen naadloos in elkaar over. Stemmen uit het verleden, ondernemers van vandaag en makers van morgen inspireren elkaar en vormen samen een bruisend geheel. Het Huis van de Economie, gesitueerd in de nieuwbouw van Eperon d’Or, geeft de site nu een extra boost.

33

Ondernemers welkom in het Huis van de Economie welkom! Elke derde maandag van de maand is Securex bovendien aanwezig met zijn ondernemings­ loket, sociaal verzekeringsfonds en sociaal bureau.

Begin november zette “In d’Or – Out d’Or” het museum Eperon d’Or en het stadscentrum nog in rep en roer. En op 21 december was het alweer feest op de industriële erfgoedsite. Dan gooide het Huis van de Economie er namelijk de deuren open. Het Huis van de Economie wil een symbool worden voor toekomst en ondernemerschap in de stad. En dit op een heel laagdrempelige manier en in een prachtige site. De stad en partners doen er alles om ondernemers uit verschillende sectoren te informeren, faciliteren en inspireren.

Dienstverlening, advies en inspiratie

Het Huis van de Economie zet zowel online als fysiek in op dienstverlening, advies en inspiratie. Je kunt ook een flexibele werkplek of netwerk­r uimte reserveren in het unieke decor van Eperon d’Or. Overleg met de ambtenaar lokale economie gebeurt op afspraak, maar aarzel ook niet om op maandag of woensdag tussen 11u30 en 13u30 even binnen te wippen met een vraag of een voorstel. Altijd

Samenwerking

Daarnaast zijn er nog samenwerkingen in de maak met als enige doel zoveel mogelijk ondernemers te bereiken met dienstverlening op maat. De provincie krijgt met haar Actievoorstarters een plaatsje in het Huis van de Economie. Je kunt de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), expert in subsidies en steunmaatregelen op maat, persoonlijk raadplegen. Of wat denk je van een rechtstreeks aanspreekpunt binnen het Vlaams Agentschap voor Ondernemen en Innoveren? Of iemand die je wegwijs maakt binnen de wereld van de internationale handel of spin-off?

Contact: Eperon d’Or – het Huis van de Economie Prins Albertlaan 5 8870 Izegem 051/33.73.52 www.eperondor.be economie@izegem.be

Kortom - ondernemers (ervaren of minder ervaren): het loont zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen in het Huis van de Economie of op de website. En als je zelf nog ideeën hebt voor de verdere uitbouw van dit concept, dan horen wij het graag!


AGENDA januari februari 2018 We stellen deze agenda samen op basis van www.uitdatabank.be. Wie zijn of haar evenement gepubliceerd wil zien in Izine, moet het invoeren in de databank. Let wel: naargelang de beschikbare plaats, behoudt de redactie zich het recht voor om een selectie door te voeren. Het totale aanbod is sowieso altijd te bekijken via www.izegem.be.

MUZIEK - Christoff Live on Tour

in Izegem www.uitinizegem.be

Expo

Muziek

Via foto's en documenten een beeld geven van de grote en kleine geschiedenis van Stad Izegem in 1967, vijftig jaar geleden. Heemkring Ten Mandere is hiermee aan zijn 15de editie toe. Tot 15 januari.

In de jaren ’70 bracht Willy Sommers ons ‘7 anjers, 7 rozen’, maar ook de jaren tachtig waren niet minder prachtig. Om 14.30 uur. Omringd door een stevige live-band blikt Willy Sommers terug.

waar: Openbare Bibliotheek Izegem, Grote Markt 20

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint Jorisstraaat 62

meer info: 051/30.58.31, freddy.seynaeve@tenmandere.

meer info : info@deleest.be, 051/33.76.10, www.deleest.be

be, http://www.tenmandere.be

ORG: Cultuurhuis De Leest

TOT MAANDAG 15 JANUARI TENTOONSTELLING: HET GEBEURDE IN IZEGEM IN 1967

ORG: Heemkring Ten Mandere

WOENSDAG 31 JANUARI NIEUWJAARSCONCERT: HET ERFGOED VAN WILLY SOMMERS

VRIJDAG 9 FEBRUARI MUSA: FLAMENCO-CONCERT “De muze is inspiratie, de muze is vrouw”. Deze flamenco-voorstelling benadert de visie op kunst vanuit pure vrouwelijkheid. Een super flamenco-gitarist en een fantastische flamenco-danseres. Om 20 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint Jorisstraaat 62 meer info : info@deleest.be, 051/33.76.10, www.deleest.be ORG: Cultuurhuis De Leest

Izine november - december 2017


VARIA - Willem #Alle eendjes zwemmen in het water

VARIA - Workshops naaien

35

ZATERDAG 10 FEBRUARI BLUSH 10 JAAR VAN HARTE Blush is jarig! We be-zingen al 10 jaar het leven. Tijd voor een jubileumconcert. Het muzikale luik staat onder leiding van Marcella Cuppens. De poëtische touch krijgt u geserveerd door Lieve Bruynooghe en Shirley Sintobin. Zingen voor jou: Ann Verhulst, Els Aerbeydt, Greet Van Fleteren, Kaat Desimpel, Lieve Beheydt, Marcella Cuppens, Marleen De Visscher, Marleen Desoete, Sabine Latré, Shirley Sintobin, Sophie Petillion. Om 20 uur.

meer info: 0486/23.73.55

kiezen van het spelelement. Dit aangevuld met een aantal suggesties om mee aan de slag te gaan. Met mama of papa (of oma, opa, nonkel, tante,…) als veilige uitvalsbasis voor de jonge kinderen ligt het accent altijd op het samen beleven, exploreren, onderzoeken, verkennen en bovenal samen plezier maken en echt van elkaar genieten. Deze reeks vindt plaats op vrijdagavond van 18 tot 19 uur. Data: 12, 19, 26 januari en 2 en 9 februari.

ORG: OKRA

waar: Vlindertijd, Roeselaarsestraat 33/1

meer info: 0486/23.73.55 ORG: OKRA

DONDERDAG 11 JANUARI KAARTEN - VOLKSSPELEN Kaarten en volksspelen (sjoelbak, trou-madame, teerlingbak). Om 14.30 uur. waar: bovenzaal CM Izegem, Dirk Martenslaan 11

meer info: elienmabbe@vlindertijd.be, www.vlindertijd.be

VRIJDAG 12 JANUARI

ORG: Vlindertijd

meer info: shirley@veblush.be of 0468/10.80.98

LIJNDANS-DISCO

ORG: Vocaal Ensemble Blush

Voor senioren die op swingende muziek willen bewegen. Geen partner vereist. Begeleiding en goede sfeer zijn verzekerd. Om 14 uur.

ZATERDAG 13 JANUARI

waar: Kasteel Wallemote, Kokelarestraat

ZONDAG 18 FEBRUARI CHRISTOFF LIVE ON TOUR

waar: Life Danscenter, Lodewijk de Raetlaan 2

De zesde editie van ‘Christoff Live on Tour’, ten voordele van Make-A-Wish Vlaanderen.

meer info: 0486/23.73.55

waar: Cultuurhuis De leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: 0479/57.65.78, pascale.seyns@makeawish.be

VRIJDAG 12 JANUARI

ORG: Make-A-Wish Vlaanderen

WORKSHOPS NAAIEN

Varia

DINSDAG 9 JANUARI BOWLING

Na inschrijving worden de deelnemers verdeeld in (steeds wisselende) groepen. Er worden 1 of 2 spellen gespeeld. Om 14.30 uur. waar: Bowling The Stones, Kortrijksestraat 268

ORG: OKRA-Izegem

ONTDEKSESSIES (18 MAAND 24 MAAND) Deze reeks vindt plaats op zaterdagvoormiddag van 10.30 tot 11.30 uur. Data: 13, 20 en 27 januari en 3 en 10 februari. waar: Vlindertijd, Roeselaarsestraat 33/1

Start workshop. Verdere sessies op 19 en 26 januari en 2 februari. Om 19 uur. waar: Damzelfje, Dam 11 meer info: damzelfje@gmail.com, 0468/10.80.98, www.damzelfje.be ORG: Damzelfje

VRIJDAG 12 JANUARI ONTDEKSESSIES (2- EN 3-JARIGEN) Ouder en kind spel, bestaat per sessie uit een 1 uur durende workshop waarbij ouders en kinderen zich laten leiden door de verwondering van het kind bij het

meer info: elienmabbe@vlindertijd.be, www.vlindertijd.be ORG: Vlindertijd


VARIA - Start cursus EHBO

36 ZATERDAG 13 JANUARI

DINSDAG 23 JANUARI

ZONDAG 4 FEBRUARI

ONTDEKSESSIES (4- EN 5-JARIGEN)

BABYMASSAGE

Deze reeks vindt plaats op zaterdagvoormiddag van 9 tot 10 uur. Data: 13, 20 en 27 januari en 3 en 10 februari.

Het best ontwikkelde zintuig van jonge baby's is de huid. Naast voeding en verzorging hebben baby's dan ook behoefte aan lichamelijk contact. Babymassage bevordert de motorische en emotionele ontwikkeling van je kindje. Het is voor ouder en kind een moment van rust en ontspanning. Bovendien kan het een onrustige baby kalmeren. Voor wie? Alle baby's tussen 2 en 7 maanden, vergezeld van mama, papa of grootouder(s). Om 13.30 en 15.30 uur.

WANDELING: STAPPEN, HAPPEN EN KLAPPEN IN HET CENTRUM VAN DE STAD

Bijeenkomst met ruiling, aanbod leden aan leden, betalende tombola, vorming en/of spreekbeurt en /of tentoonstelling. Om 10 uur.

waar: CM-regiokantoor, Dirk Martenslaan 11

roeselaretielt@cm.be,

Wil je Izegem beter leren kennen? Wandel dan mee, kijk naar de bezienswaardigheden en luister naar de geschiedenis van onze bruisende pekkersstad. Al gehoord van de droogenbroodroute, de Pekker, de laatste Izegemse prinses? Je hoeft er echt niet zo ver voor te gaan. Door de verhalen van de gids ga je de stad met een ander oog bekijken. We voorzien een pauze met een soepje en eindigen samen bij een rijkelijk belegde boterham en een streekbiertje. Start om 16 uur. Inschrijven tegen 30 januari is noodzakelijk en deelname kost 17 euro.

waar: Vergaderzaal van de Brandweer, Dirk Martenslaan 15

ORG: Gezondheidspromotie CM Roeselare-Tielt

start: stadhuis, Korenmarkt 10.

meer info: 0475/53.11.57, http://kvbpizegem.be

WOENSDAG 24 JANUARI

waar: Vlindertijd, Roeselaarsestraat 33/1 meer info: elienmabbe@vlindertijd.be, www.vlindertijd.be ORG: Vlindertijd

ZONDAG 14 JANUARI POSTZEGELVERGADERING

ORG: KVBP Izegem

MAANDAG 15 JANUARI WANDELTOCHT Vanuit de Stamper vertrekken we voor een groepswandeling van ongeveer 2 x 4 km (halverwege is er een stop). Om 14 uur. waar: De Stamper, Roeselaarsestraat 293 meer info: 0486/23.73.55 ORG: OKRA-Izegem

DINSDAG 16 JANUARI CODERDOJO IZEGEM Voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar. Volwassenen/ouders kunnen deelnemen als mentor. Leer werken en programmeren met Scratch, Arduino/ Raspberry pi, Lego Mindstorms. Start om 19 uur maar kinderen mogen blijven zolang ze willen. Je kan al op 1 uur tijd kennis maken met Scratch. Of direct je show&tell doen van afgelopen maand! Ook op dinsdag 20 februari.

meer info: 051/26.53.00, gezondheidspromotie.

GEZOND VERMAGEREN In een reeks van acht lessen gaan we onder begeleiding van een ervaren diĂŤtiste op zoek naar een gezond eet- en beweegpatroon. Drie maanden na de laatste les, komen we nog eens samen om te zien hoe het op dat moment gaat: houdt iedereen goed vol? Beweeg je nog altijd? En hoe zit het nu met je gewicht? Het is ook het uitgelezen moment om je vragen of onzekerheden te delen met de voedingsdeskundige. Deze cursusreeks richt zich specifiek tot mensen met een BMI van minimaal 25 en minstens 2 reeds aanwezige risicofactoren (bijv. hoge bloeddruk, suikerziekte...). Ism Thuiszorgcentrum. Om 19.30 uur. waar: CM-regiokantoor, Dirk Martenslaan 11 meer info: 051/26.53.00, gezondheidspromotie. roeselaretielt@cm.be,

meer info: eperondor@izegem.be, 051/31.64.46 ORG: stadsgidsen en dienst voor toerisme

WOENSDAG 7 FEBRUARI KUBB Kubb, het spel waarbij 2 teams met 6 stokken proberen zo snel mogelijk de houten balkjes om te gooien om uiteindelijk de koning neer te krijgen, zit duidelijk in de lift bij de verschillende seniorenverenigingen. Het is een spel met verrassende wendingen waarbij de winnaar veelal lang onbekend blijft. waar: De Stamper, Roeselaarsestraat 293 meer info: 0486/23.73.55 ORG: OKRA

WOENSDAG 7 FEBRUARI PADDENSTOELENTOCHT IN DOMEIN WALLEMOTE-WOLVENHOF

ORG: Gezondheidspromotie CM Roeselare-Tielt

Gids : Eddy Vroman

ZATERDAG 3 FEBRUARI

waar: Parking van het domein, Kokelarestraat

START CURSUS EHBO

tocht-het-domein-wallemote-wolvenhof-25627 ORG: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

http://www.facebook.com/cdizegem

Het Rode Kruis Izegem organiseert opnieuw een cursus EHBO. De 8 lessen vinden iedere zaterdag plaats startende op 3 februari, telkens van 8.45 tot 11.45 uur.

ORG: Linuxbabbel

meer info: vorming@izegem.rodekruis.be, izegem.

waar: Cultuurhuis De leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: http://izegem.coderdojobelgium.be,

rodekruis.be ORG: Rode Kruis Izegem

Izine november - december 2017

meer info: www.natuurpunt.be/agenda/paddenstoelen-


WOENSDAG 7 FEBRUARI

ZONDAG 11 FEBRUARI

ZONDAG 18 FEBRUARI

SOLIDARITEITSMAAL IZEGEM

KRIEBELLAWAAI

KRIEBELLAWAAI

Kom meetafelen in soberheid en in verbondenheid met de armsten in onze samenleving. Het sobermaal bestaat uit koffie en boterhammen naar wens, een hard gekookt eitje, een stukje smeerkaas of 2 sneden peperkoek. Om 12 uur.

Zie 18 februari.

nl/home-1.htm

Ik voel met blote voetjes en met schoenen. Ik stap zoals een olifant, een muis of een soldaat. Ik rol, ik streel, ik proef, ik speel en mama papa oma opa plakken aan mijn schoen! Kriebellawaai is een speels begeleid bezoek voor peuters aan het museum Eperon d’Or. Het bestaat uit een beleving voor alle zintuigen en een creatief (groot-) ouder-kind-moment. Graag reserveren! Om 15 uur. Ook op zondag 18 februari.

ORG: Decanaat Izegem

Waar: Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5

waar: Zaal Nele, Kerstraat 11, 8870 Izegem meer info: 051/30.08.47, , http://www.decanaatizegem.be/

VRIJDAG 9 FEBRUARI

Meer info: 051/31.64.46, eperondor@izegem.be ORG: Eperon d’Or

HAAKCAFÉ

Meer info: 051/31.64.46, eperondor@izegem.be ORG: Eperon d’Or

VRIJDAG 23 FEBRUARI VILTEN (BEGINNERS) Ook op 2 en 9 maart. Om 19 uur. waar: Damzelfje, Dam 11 meer info: damzelfje@gmail.com, 0468/10.80.98, www.damzelfje.be ORG: Damzelfje

Samen haken bij een hapje en een drankje. Om 19 uur. waar: Damzelfje, Dam 11 meer info: damzelfje@gmail.com, 0468/10.80.98, www. damzelfje.be ORG: Damzelfje

ZONDAG 11 FEBRUARI HOE OMGAAN MET HET WAARDEVOL BOUWKUNDIG ERFGOED IN IZEGEM? Stad Izegem heeft heel wat mooie erfgoedpanden op haar grondgebied. Sommige hiervan hebben een architecturale waarde, andere zijn een mooi voorbeeld van een architectuurstroming. Of in een nog andere woning woonde ooit de directeur van een grote schoenenfabriek. Maar hoe ga je nu als gemeente om met al dit bouwkundig erfgoed? De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR ontwikkelde samen met de stad een methodiek om na te gaan welke panden we zeker willen bewaren voor de toekomst. Maar ook omgekeerd, waar in de stad plaats is voor vernieuwing en nieuwbouw! Benieuwd? Je bent welkom op zondag 11 februari om 15 uur in zaal Meilief van het stadhuis. Na een korte theoretische toelichting gaan we samen met een gids op pad om te kijken hoe het beleid zich concreet in de praktijk laat vertalen. Na de wandeling is er tijd voor een drankje. Gratis deelname, gelieve op voorhand in te schrijven bij info@bienet.be of 051/26 87 49. meer info: sofie@bieradar.be, 0497/40.82.81 waar: zaal Meilief stadhuis, Korenmarkt ORG: RADAR

VARIA - Hoe omgaan met het waardevol bouwkundig erfgoed in Izegem?

Waar: Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5

VARIA - Kriebellawaai

37


ZONDAG 28 JANUARI KAPITEIN WINOKKIO: ‘BLIJ, BANG BOOS, BEDROEFD’ ( +4) De Kapitein, Mevrouw de Poes en de Muziekmatrozen jongleren in deze voorstelling met alle emoties. Om 15 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint Jorisstraaat 62 meer info : info@deleest.be, 051/33.76.10, www.deleest.be ORG: Cultuurhuis De Leest

VOORDRACHT - ALAIN REMUE

ZATERDAG 20 JANUARI GILI – CHARLATAN

Toneel & voordracht 38

DONDERDAG 18 JANUARI

ALAIN REMUE: CEL VERMISTE PERSONEN

Commissaris Alain Remue is hoofd van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie. Deze cel werd opgericht net voor de zaak Dutroux, en dit n.a.v. de twee dubbele verdwijningen van Julie en Melissa in Luik, en die van Ann en Eefje aan zee. De lezing geeft je een blik achter de schermen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit vroegere dossiers maak je kennis met de realiteit van het werk. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: www.deleest.be ORG: Fundamenten en Stromingen en vzw De Mast

DONDERDAG 18 JANUARI ONZE KONINGEN EN HUN VROUWEN Het verhaal van onze 7 koningen met hun vrouwen. Wie waren deze vrouwen? Hoe werden ze koningin? Hebben ze een belangrijke taak gehad en hoe stonden ze aan de zijde van hun echtgenoot? Erik Dewitte brengt aan de hand van vele foto's het gehele verhaal. Om 14 uur.

Al meer dan tien jaar waarschuwt mentalist Gili ons tegen de gevaren van manipulatie, tegen kwakzalvers die misbruik maken van de goedgelovigheid van hun medemens. Maar wat gebeurt er als Gili zich zélf inlaat met charlataneske praktijken? In Charlatan laat Gili zijn ‘evil twin’ volledig los. Hij zet zijn gaven op scherp om bewust zijn ‘slechte ik’ te laten zegevieren. Op slinkse wijze bespeelt en bedriegt charlatan Gili systematisch het voltallige publiek en smeert je met een bedrieglijke charme eender wat aan. Voor de finale van de show creëert Gili zelfs een onweerstaanbare nood bij zijn toeschouwers waarvan ze aan het begin van de avond nog niet wisten dat ze die hadden. Verwerpelijk zeg je? Inderdaad, maar wreed plezant! waar: Cultuurhuis De leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: info@deleest.be, www.deleest.be ORG: Comedyshows.be

DINSDAG 23 JANUARI THEATERTOURNEE IN 'T CAFÉ: ‘VOOR U GEKNIPT’ ‘AMA-PRODUCTIES - TheaterTournee in ’T café’ werd in 2016 laureaat van het Nationaal Landjuweel. Met deze nieuwe voorstelling wordt er getoerd in 26 cafés over heel West-Vlaanderen en wordt er zo intiem kamertheater dicht bij de mensen gebracht. ‘Voor u geknipt’ wordt gebracht door Bart Claeys in regie van Eric Meirhaeghe. Uit het leven gegrepen. Ignace, zeg maar Vos of de late coiffeur, stopt ermee! Vijfentwintig jaar een eigen kapsalon is lang genoeg zeker? Auteur: Eriek Verpale. Om 20.30 uur.

MUZIKALE HUMOR MET ASHTON BROTHERS Met ‘Enfants Terribles’ zorgen de Ashton Brothers voor een kostelijke avond vol halsbrekende capriolen. Ze kunnen u laten geloven in het ongelooflijke. Om 20 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint Jorisstraaat 62 meer info : info@deleest.be, 051/33.76.10, www.deleest.be ORG: Cultuurhuis De Leest

WOENSDAG 21 FEBRUARI HET GEVOLG: ‘DON QUICHOT’ Niet zomaar een zoveelste bewerking van de theater-klassieker. Maar een super levensechte , beklijvende interpretatie gespeeld door Brent ( zelf geboren met een hersenletsel) en Eugenia, zes jaar geleden hier aangekomen uit Ghana. Om 20 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint Jorisstraaat 62 meer info : info@deleest.be, 051/33.76.10, www.deleest.be ORG: Cultuurhuis De Leest

waar: D' Oude Maalderij, Ardooisestraat 130 meer info: 0476/30.63.24, www.facebook.com/

waar: bovenzaal CM, Dirk Martenslaan 11

amaproducties

meer info: 0486/23.73.55

ORG: AMA-producties

THEATER - Theatertournee in 't café: ‘Voor u geknipt’

DONDERDAG 1 FEBRUARI

Permanent

ELKE DINSDAG

SCHILDEREN/ AQUARELLEREN/ TEKENEN

't Regenboogpalet organiseert avonden om kijktalent, schilderkwaliteit en schetsplezierte ontdekken. Aquarelleren, schilderen met andere materialen en tekenen. Instappen is altijd mogelijk. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: greta.sabbe@skynet.be, 051/74.67.78

Izine november - december 2017


Hier huist traditie: generatie­ bedrijven in de spotlights! Begin 2016 startte erfgoedcel TERF met het project ‘Generatiebedrijven’, waarbij 36 bedrijven uit de regio werden geïnterviewd. Dat resulteerde in een prachtig boek vol boeiende verhalen, de perfecte weerslag van alles wat een generatiebedrijf zo typerend maakt: doorzettingsvermogen, innovatie, grenzeloos ondernemerschap en een lange familiale traditie. Tien Izegemse generatiebedrijven deden hun verhaal: Handsaeme, Deleclean, Decof, Gasquet, slagerij ’t Worstje, Pernelec, Klein Gistelgoed, Alphatech, agentschap Claeys en brouwerij Van Honsebrouck. De perfecte lectuur tijdens koude winteravonden! Het boek kost 23,95 euro en is onder meer te koop bij Standaard Boekhandel Izegem. Meer info over het project: http://bit.ly/hierhuisttraditie

Vier mee met erfgoedcel TERF en klik op je favoriet erfgoed! Erfgoedcel TERF blaast in 2018 tien kaarsjes uit en viert dit met tien verjaardagsactiviteiten. In februari mag het hart al wat sneller kloppen, en waarom niet voor je favoriete stukje erfgoed? Op www.zotvanerfgoed.be (online vanaf 29/01) kan je laten weten welk erfgoed je zeker bewaard wil zien in de toekomst. Er zullen tien erfgoeditems zijn waarop je kan stemmen. Het stadsbestuur gaf alvast haar top vijf door: de kastelen Wallemote en Wolvenhof, erfgoedsite Eperon d’Or, kasteel Blauwhuis, de Gouden kapel en huize Pax intrantibus. De resterende vijf erfgoeditems kan jij als Izegemnaar nu zelf bepalen. Daarom deze oproep: welk erfgoed wil jij zeker nalaten aan je kinderen, bewaren voor volgende generaties? Heb jij thuis een stukje erfgoed waar je trots op bent en dat je graag bewaard wil zien? Laat het ons weten. En dat erfgoed, dat kan van alles zijn: een gebouw, een historisch document, of een gerecht uit grootmoeders tijd! Doe mee en stuur een duidelijke foto van je favoriete (persoonlijk) erfgoed met een korte beschrijving ervan vóór 15 januari door naar annelies@bienet. be. Je maakt kans op een heerlijk Valentijnsdiner voor twee!


Izine 2018 / 01  

januari - februari

Izine 2018 / 01  

januari - februari

Advertisement