Page 1

SEPTEMBER - OKTOBER 2017

Izine is het officiële stadsmagazine van de stad Izegem, verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis aangeboden.

TOUWTREKKEN OP DE KERMIS // 6 KRAK!: THEATERCLOWNS // 18 BOEKENFEEST 2017 // 34


in dit nummer SEPTEMBER - OKTOBER 2017 // nr 23

6 // Izegem Kermis Straks is er weer kermis in het stadscentrum. Meteen een volgende gelegenheid om de spierballen te laten rollen in de touwtrek-competitie van erfgoedvereniging Terf!

6

8 // Urban Move Op zondag 22 oktober organiseert stad Izegem een URBAN MOVE (loop en wandeling).

15 // Dag van de jeugdbeweging: Mattijs Strobbe

16 // Achter de schermen van de Marktstraat

15 20 8 COLOFON Izine Izegem Redactieadres: Dienst Communicatie, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. Izine@izegem.be Verantwoordelijke uitgever: Bert Maertens, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. Ontwerp: Reclamebureau Visual, Pieter Baesstraat 5, 8870 Izegem. Drukkerij: Drukta. Foto’s: Frank Meurisse (coverbeeld), Stefaan Vandorpe, e.a.

2 // Izine Izegem


INHOUD

BELEVING IN EE N AUTOVRIJ STAD SCENTRUM

25

20 // 17 september is Autoloze Zondag

26 // De centrale keuken van het OCMW: kwaliteit boven alles

31 // Feest in Eperon d’Or

20

34 // Boekenfeest!

26 en verder 4. In ’t kort // 10. Skivakantie met de sportdienst // 11. Stand van zaken masterplan sport // 12. Opstart sportieve kinderopvang // 13. Nieuw aanbod opvang kleuters // 18. Krak!: theaterclowns met een warm hart // 20. 17 september is Autoloze Zondag // 22. ’t Klikt // 24. Maaltijdpunten: samen met de voetjes onder tafel // 28. Over de streep // 32. Uit de archieven van Ten Mandere // 33. Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor het stadscentrum // 37. Asbest: ook in jouw huis? // 38. Agenda: uit in Izegem // 43. Agenda: uit in Midwest

september - oktober 2017

// 3


Voorrang aan snelheidsremmende maatregelen Leenstraat wordt aangepast De voorrangsregeling aan de snelheidsremmende maatregelen in de Leenstraat wordt aangepast. De nieuwe situatie blijkt voor te veel verwarring te zorgen. In de Leenstraat werden snelheidsremmende aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn verkeerstechnisch en wettelijk helemaal correct, maar zorgen sinds het openstellen van de Leenstraat op 20 juli bij het overgrote deel van de weggebruikers voor verwarring. De bedoeling van de maatregelen was meer verkeersveiligheid. Om het schooljaar veilig en zonder onduidelijkheden te kunnen starten besliste het College van Burgemeester en Schepenen dan ook om de voorrangsregels aan de snelheidsremmende maatregelen aan te passen. De voorrang zal nu zo geregeld worden dat aan de asverschuivingen telkens één rijrichting voorrang krijgt.

Grote Klimaatraad op 19 oktober Het stadsbestuur ondertekent in november het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’. Dat betekent dat de stad toezegt om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen.

Ook buiten de stad geraak je met De Lijn op je bestemming De Lijn wil de werking van de belbus verbeteren en neemt daarom een nieuw reservatiesysteem in gebruik. Afhankelijk van de verplaatsing die je wil maken, zoekt de operator de meest geschikte oplossing. Die oplossing is echter niet automatisch de belbus. Het kan ook een combinatie zijn van verschillende soorten openbaar vervoer. Minimum 1 uur vóór de geplande verplaatsing (maar liefst zo vroeg mogelijk) neem je via 059/56.52.56 contact op met de belbuscentrale. De centrale is open van

In de voorbereiding van die ondertekening vindt er alvast een grote Klimaatraad plaats. Er komen gerenommeerde sprekers langs die het zullen hebben over de klimaatuitdagingen en het Burgemeestersconvenant zelf. De leden van de stedelijke adviesraden worden sowieso uitgenodigd, maar eigenlijk zijn alle Izegemnaren welkom. Meer info volgt begin september, maar noteer alvast in je agenda dat de Klimaatraad plaatsvindt op 19 oktober, om 19.30 uur in zaal Meilief van het stadhuis. Meer info bij Thomas Segers op thomas.segers@izegem.be.

Extra controle op zwerfvuil en afval Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op, het afval heeft een grote impact op het milieu en het opruimen kost hopen geld. Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken. Eind september gaan we een stapje verder. Dan geven we, samen met de steden en de afvalintercommunales, extra aandacht aan wat we ‘de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten’ noemen. Van 18 tot 24 september houden we in heel Vlaanderen een extra oogje in het zeil om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan. Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte overtreders worden aangesproken, zwaardere overtredingen worden beboet.

maandag tot vrijdag van 6 uur tot 19.30 uur en in het weekend en op feestdagen van 7.30 uur tot 15 uur. Meer info ook op delijn.be.

4 // Izine Izegem

Heel wat instanties nemen deel: politie, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten, veldwachters, toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders. Meer info op www.mooimakers.be


IN ’T KORT

Opstart nieuw sportelprogramma Na 40 jaar werking stopt Daniël Allewaert met de gymlessen in Izegem en Kachtem. De werking wordt vanaf september verder gezet onder begeleiding van Sofie Decoutere van So-fit. Nieuw is dat we vanaf september met een beurtenkaart zullen werken voor alle Sportelsessies. Een sportelkaart kost 66 euro en geeft je recht op 24 lessen. Per les betaal je 3 euro. We geven dus twee lessen gratis. Met deze sportelkaart ben je meteen ook verzekerd. Enkel voor de lessen op verplaatsing betaal je 6 euro, omdat er extra huur moet betaald worden voor de locatie en materialen waarvan we gebruik maken. De beurtenkaart kan aangekocht worden via de webshop van de sportdienst via sport.izegem.be of webshop-vrijetijd.izegem.be Na overschrijving kan de kaart opgehaald worden in sportcentrum De Krekel, H.Hartstraat 15 te Izegem. Meer info via bart.colpaert@izegem.be of 051 33 20 74

16-22 september: Actief tijdens de Week van de Mobiliteit Fijnstof, ozon, stikstofoxides en een gebrek aan beweging zijn allemaal gevolgen van onze mobiliteitsgewoonten. Verplaats je je actief, dan verbetert je conditie, zijn er minder uitstootgassen, files en parkeerproblemen, is er meer comfort in het verkeer en heb je minder filestress en vermoeidheid. Kortom: Kiezen om je actief te verplaatsen door te wandelen of fietsen, is kiezen voor je eigen gezondheid. En tegelijk draag je ook zorg voor de gezondheid van anderen. CHECKLIST: Wat doe jij tijdens de Week van de Mobiliteit (16-22 september)? Ik neem deel aan Woensdag Fietsdag (www.woensdagfietsdag.be). Ik laat mijn auto thuis op Car Free Day (21 september). Ik stap of trap (samen met mijn kind) naar school en/of het werk op vrijdag 22 september, want het is STRAP-dag. Ik doe mijn boodschappen te voet of met de fiets. Ik wandel, fiets of neem het openbaar vervoer naar het werk. Ik carpool met collega’s en/of vrienden. Andere: ……………………………….

De Izegemse ‘Buren bij kunstenaars’

S L U I T IN G Z W E MB A D Vanaf de start van het nieuwe schooljaar veranderen de openingsuren van het zwembad opnieuw. Je vindt een keurig overzicht terug op sport.izegem.be Zowel het binnenzwembad als het buitenzwembad sluiten van 1 t.e.m. 15 september.

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017 vindt het jaarlijkse evenement Buren bij kunstenaars opnieuw plaats. Tijdens de driedaagse zetten 2.663 kunstenaars uit WestVlaanderen hun deuren open voor het grote publiek. Benieuwd naar wie in jouw gemeente deelneemt? Je kunt het gemakkelijk opzoeken via www.burenbijkunstenaars.be

Schoolfietsroutekaarten wijzen leerlingen de weg naar school Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen fietsroutes naar de secundaire school, met vermelding van de aandachtspunten. De schoolfietsroutes zijn volledig digitaal raadpleegbaar, maar je kunt je traject ook afdrukken. De schoolfietsroutekaarten moeten de fietsveiligheid van de

leerlingen verbeteren en hen aanmoedigen om meer met de fiets naar school te rijden. Je vindt op de kaart eveneens de bus- en tramlijnen en haltes. De website is een handig middel in de klas voor een les over kaartlezen of als aanknopingspunt voor een klasgesprek over

veilig verkeer en mobiliteit. De toepassing is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, met de steun van de secundaire scholen, gemeenten, politiezones en de Fietsersbond. Intussen zijn de schoolfietsroutes van al 30 gemeenten aangeduid.

september - oktober 2017

// 5


1855

2017

KERMIS PROGRAMMA

vrijdag 1 september

vrijdag 8 september

opening

Criterium Becelaers Hof

17 uur Ontvangst foorkramers Opening tentoonstelling Koers in Izegem Stadhuis-Zaal Meilief

maandag 4 september

Kermis zoals het vroeger was 14 uur Lezing door Michel Follet Dienstencentrum De Leest

dinsdag 5 september

Seniorendag

vanaf 14 uur Vertelcaravan TERF 31ste jaarlijkse prijskamp ‘volkssporten voor senioren’ – 18 uur Prijsuitreiking wedstrijden volkssporten – doorlopend Ballonnenprijskamp - Reuzen op de kermis

donderdag 7 september

48ste Izegem koers start om 14.15 uur aankomst rond 18 uur

6 // Izine Izegem

oudste Izegemse wielerkoers start om 17.30 uur

zondag 10 september

koekezondag

van 10 uur tot 17.30 uur Grote eretafel nabij Eperon d’Or – van 14 uur tot 16 uur Touwtrekwedstrijd Nieuwstraat – 16 uur Schoentjesworp vanop toren Eperon d’Or – van 21 uur tot 22 uur ISOTOPIA klank- en lichtspektakel langs de Zuidkaai

doorlopend Tentoonstelling Koers in Izegem 1 september tot 10 september Stadhuis-Zaal Meilief

Kermisgerechten uit de tijd van toen 4 september tot 8 september Dienstencentrum De Leest en via OCMW huis-aan huis maaltijden


CULTUUR

KERMIS IN DE STAD!

In de maand september kunnen we er niet om heen: kermis op de Grote Markt en de Korenmarkt. Ook dit jaar belooft de kermis opnieuw een evenement te worden voor jong en oud.

KERMIS:

NSCHAP  31STE WEST-VLAAMS KAMPIOE ers volkssporten voor 55-pluss het de Melk mark t vindt voor de 31e keer Op de Grote Mark t, Korenmarkt en kunnen Zij ts. plaa ers luss ssporten voor 55-p West-Vlaams kampioen­s chap volk pel en rings fel, topta bol, gaai meer pudebak, zich vanaf 14 uur uitleven op onder rten, sspo volk en strijd wed de van iking uitre sjoelbak . Om 18 uur volgt dan de prijs in zaal Meilief van het stadhuis.

TREK JE MEE?!

Praktis ch: tou wtrekc ompetitie in via volgende link: Na een eer ste geslaagde - Schrijf je met je ploeg de ook mt nee g gan be/38 8_ izegem _ tijdens Kachtem Omme http://w ww.touwtrekken. ircuit c ek­ wtr tou het aan l september kermis dee kermis _izegem goedvereninging TERF. m van je ploeg: officieel georganis eerd door erf - vermeld naa st de naa deze t me ken ma nis reatief (enkel Izegem ken s rec Wil jij ook een (=alle wedst rijden) of s kijken hoe het een je wil en rt s spo our de arc eeu wenou kermis) tou wtrekp ntje s op eve dan r ep met vermelding Loe gro t? per gaa me toe eraan - Stort €10 deelna be gend rekeningnummer: htt p://ww w.ttv-ver sieck. ‘Touwtrekparcours’ op vol f je de dur en en bel krie tje Voel je het al een bee BE 81 09 10 00 22 2624 een ploeg van 8 à 10 delijke krijgt na uitdaging aan? Vorm dan - Elke ploegverantwoor 0 kg wegen 56 aal xim ma che bevestiging met en sam per sonen die inschrijving een automatis f rtie spo en air ctacul cours + google map en schrijf je in voor dit spe alle nodige info (adres par 10 op r doo t gaa hreven groepen + ….). evenement. De wedst rijd + overzicht andere ingesc . uur 16 kun je het verdere september tus sen 14 en Via je ins chrijvingslink allen erb spi se for t me ken arc our s ook volgen Niet alleen stoere bin verloop van het tou wtrekp es dam ve rtie spo ook kla ten ssement. zijn welkom maar aan de hand van het pun t stads­ He en. arm n ope t n en hun leden zijn me ege ont vangen we - Alle deelnemende plo men met een lne dee f zel ens uw erd tro bestuur zal automatis ch ver zek volledig damesteam! je steeds tere cht bij Nog vragen ? Dan kan jan.fey s@i zegem.be)

gem Tentoonstelling Koers in Ize

Tim Declercq en Patrick Sercu kent iedere Izegemnaar nog wel … maar wie weet nog wie André Pieters was en wanneer voor de eerste maal Brussel-Izegem werd georganiseerd? Tijdens de kermisweek wordt in zaal Meilief een tentoonstelling ingericht met als thema “Koers in Izegem”. Niet alleen de beroemde Izegem Koers tijdens de kermisweek komt aan bod maar ook vele andere wedstrijden: jeugdwedstrijden, dameskoersen,

de dien st VES (contac tpe

­Izegem-Brussel … Naast veel nog nooit vertoond fotomateriaal komen nog heel wat andere zaken aan bod: een aantal fietsen en een derny, oude affiches uit de verzameling van drukkerij Strobbe, een collectie oude truitjes en drinkbussen, oude deelnemerslijsten, de geluidsinstallatie van wielermonument Jozef Debusschere en nog veel meer. Ook de Izegemse fotografen Stefaan Vandorpe en Lodewijk De Decker werken

rsoon: Jan Fey s via 051

/337378 of

aan deze tentoonstelling mee. Zij zorgen voor sfeer-en actiefoto’s binnen het wielermilieu. Deze tentoonstelling is een must voor iedere wielerfanaat maar ook voor de bezoekers van de Izegemse kermis. De tentoonstelling is gratis.

Meer informatie over de openingsuren: Jan.Feys@izegem.be of 051/337378.

september - oktober 2017

// 7


8 // Izine Izegem


URBAN MOVE

URBAN MOVE brengt beweging, beats en een fantastisch goed doel naar het stadscentrum! Op zondag 22 oktober organiseert stad Izegem een URBAN MOVE (loop en wandeling) ten voordele van het kinderkankerfonds. Niet de tijd zal van belang zijn, wel de beleving en de fun. Uitvalsbasis is het prachtige park Blauwhuis. Zowel de run als de walk loopt door tal van publieke en private gebouwen. We lopen door het stadhuis, door cafés, door scholen en zelfs een stukje over ons buitenzwembad (walk on water). Het geheel zal op verschillende plaatsen opgeluisterd worden door DJ-beats, door fanfares en door live klassieke muziek. Niet te missen dus! Na afloop kan je op het kasteeldomein genieten van een after-move party. Alle food en drinks die verkocht worden, brengen ook een aardig stuivertje op voor het goede doel. Het Bierkasteel doneert een deel van de opbrengst aan het Kinderkankerfonds. Het fonds zal verder ook opnieuw aanwezig zijn met hun jaarlijkse champagneverkoop.

Ook het OCMW zal haar bijdrage leveren aan het kinderkankerfonds door mee te doen aan de Urban Move. Onder de deskundige leiding van Farah Schakman, stomen 13 medewerkers zich klaar voor de 5 kilometer en 5 medewerkers voor de 10 kilometer.

PROGRAMMA: 13u30 – 15u vrije start voor een wandeling van 8 km 15u ouder-kind loop van zo’n 3 km 15u30 start van de 5 km 16u00 start van de 10 km

PRIJS Wandeling: €3, <5 jaar: gratis Ouder-kind loop: <12 jaar: gratis, begeleidende ouders: €5 5 km: vvk: €10, add: €12 10 km: vvk: €15, add: €18 Met de steun van de firma Jacob Company BVBA kunnen we 600 kinderen ook een unieke Urban Move zwemzak aanbieden. Kinderen moeten niet betalen maar kunnen zich voor deze loop laten sponsoren en vrijblijvend een centje doneren.

INSCHRIJVEN Kinderkankerfonds - Vzw Kinderkankerfonds geeft financiële en psychologische steun aan kinderen met kanker en hun gezinnen. De behandeling maakt de genezingskansen steeds hoger, maar de behandeling duurt lang en gaat vaak gepaard met bijwerkingen allerhande. Het kind wordt hoe dan ook geconfronteerd met ongemak en pijn. Ouders gaan gebukt onder angst, onzekerheid en gevoelens van onmacht. Om deze kinderen en hun ouders te motiveren om dit vol te houden en om de behandeling draaglijk te maken, is veel extra zorg nodig.

Kan vooraf online op de webshop van de stad of op de dag zelf aan één van de chalets.

DOE EEN GIFT Wil je zelf ook iets doneren aan het Kinderkankerfonds – neem dan contact op met Stijn.Werbrouck@izegem.be

september - oktober 2017

// 9


Skireis // van 9 tot 17 februari 2018

Familieskireis met de sportdienst! Voor de dertiende keer op rij kan je tijdens de krokusvakantie mee skiën en snowboarden met de sportdienst. Nieuw is dat we nu ook een actief programma voorzien voor nietskiërs. Ook dit jaar werken we hiervoor samen met onze reispartner VOS Travel. De reis duurt van vrijdagavond 9 tot zaterdagochtend 17 februari. De reis gaat richting Val Di Fiemme, Italië. We zullen er vertoeven in de skigebieden Bellamonte, Pampeago en Cermis. We logeren in het viersterrenhotel Los Andes in het rustig gelegen dorpje Castello Di Fiemme. Onze eigen skibus brengt ons dagelijks naar de verschillende skigebieden. Voor de wandelaars wordt een aangepast programma voorzien. De wandelingen zijn mogelijk voor iedereen met een basisconditie en worden begeleid door een Nederlandstalige VOS Travel begeleider. De verplaatsingen gebeuren met het openbaar vervoer of met de eigen bus, samen met de skiërs. Het hotel beschikt over mooie kamers met alle moderne comfort. We overnachten op twee-, drie- of vierpersoonskamers. Verder is het ook mogelijk om lekker te ontspannen in de Finse sauna of het ruime binnenzwembad. We verblijven er op basis van half pension: ’s morgens uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds 3 gangen-keuzemenu met saladbar.

10 // Izine Izegem

Daarvoor krijg je…

• reis heen en terug met luxe-royal class autocar + alle transfers ter plaatse • 6 nachten half pension (ontbijtbuffet + 3-gangen keuzemenu) • ontbijt bij aankomst + licht diner voor afreis • gebruik sauna en zwembad in hotel • skipas 6 dagen Val Di Fiemme • ALLIANZ-annulatieverzekering • alle taksen en fooien

Vrijblijvende extraatjes

• toeslag eenpersoonskamer: €10/nacht • reisbijstand: €30 • skilessen: €130 (6x3uur) + 6 uur begeleiding voor beginners/ kinderen -12 jaar • snowboardlessen: €140 (6x3uur) + 6 uur begeleiding voor beginners/ kinderen – 12 jaar • actief-niet-ski-programma: €100 p.p. voor 6 dagen (gaat enkel door vanaf 6 inschrijvingen )

Prijzen

• volwassenen: €860 • kind – 6 jaar: €450 (enkel indien op kamer met 2 volbetalenden) • kind – 8 jaar: €525 (enkel indien op kamer met 2 volbetalenden) • kind – 12 jaar: €675 (enkel indien op kamer met 2 volbetalenden) • kind -16 jaar: €785 (enkel indien op kamer met 2 volbetalenden) • 65+: €825 • niet-skiërs: €630

Infoavond

Op de infoavond van woensdagavond 27 september krijg je alle details en kun je alle mogelijke vragen stellen. Vanaf 19u30 is iedereen welkom in de vergaderzaal van het sportcentrum de Krekel, H. Hartstraat 15 te Izegem.

Interesse? Inschrijven kan steeds op de sportdienst. Je kan ons tijdens de kantooruren bereiken op 051 33 20 73 (Annelies Schelpe) of per e-mail: annelies.schelpe@izegem.be


MASTERPLAN

Werken Masterplan Sport

Tribunegebouw en staantribune

Kunstgrasveld en omgeving

Aanleg omgeving omvat:

De ruwbouw van het tribunegebouw en de staantribune is af. Na het bouwverlof werkt aannemer Vuylsteke de technieken (elektriciteit, HVAC, sanitair, betegeling, meubilair,…) verder af. Volgende entiteiten zijn voorzien: • ruim verhard voorplein met zone voor panna voetbal; • overdekte fietsenstalling met carport voor conciërge; • lokaal ticketverkoop met toegang toeschouwers kunstgrasveld en zittribune; • zittribune kunstgrasveld over 2 verdiepingen met ca. 350 zitjes.

Kunstgrasveld met inbegrip van belijning, voetbaldoelen, dug-outs, terreinverlichting (energiebesparende ledverlichting), ballenvangers, lage veldomheining, hoge omheining om het veld af te sluiten, verharde zone voor opslag verplaatsbare doelen,…

• verharde toeschouwerszone rondom kunstgrasveld; • Finse looppiste vanaf topturnhal, rondom kunstgrasveld tot hoofdinkom Sportcentrum Zuid; • verharding rondom topturnhal; • groenaanleg omgeving.

VERMOEDELIJKE TIMING >>> Verwacht wordt dat het gebouw in april 2018 volledig zal afgewerkt zijn. De vooruitgang van de werken kan je nog steeds volgen via sport.izegem.be of via de facebookpagina van de sportdienst. Heb je opmerkingen of wil je meer info? Aarzel niet om een mailtje te sturen naar izegemspreekt@izegem.be. We geven je zo snel mogelijk een antwoord op je vragen .

september - oktober 2017

// 11


Izegem zet strijd verder tegen sedentair gedrag bij kinderen

3- tot 5-jarigen brengen de helft van de dag zittend door. Bij adolescenten loopt dit zelfs op tot 9 uur, blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Daarom breiden we samen met heel wat Izegemse scholen, de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en Sport Vlaanderen het naschoolse sportaanbod uit. Naast Sport Na School voor het secundair en Multimove voor kleuter en lager, starten we met Sportsnack een derde pijler op in de strijd tegen sedentair gedrag.

Multimove en sportsnack hand in hand Vanaf oktober 2017 starten we naast de bestaande reeksen Multimove, ook Sportsnack op. Multimove voorziet al een gevarieerd bewegingsprogramma voor kinderen van 3 tot 8 jaar. De focus hierbij ligt steeds op plezierbeleving naast de algemene ontwikkeling van 12 bewegingsvaardigheden. Nu komt daar dus Sportsnack bij. Sportsnack staat voor een sportieve naschoolse opvang voor alle kinderen uit de lagere school. Met Sportsnack komen kinderen op een actieve manier in aanraking met diverse sporten.

Sport Na School Het sedentair gedrag is vanaf 12 jaar gekoppeld aan een drop-out. Jeugdsport wordt gekenmerkt door een grote uitval van jongeren tussen de 12 en 18 jaar, de zogenaamde drop-out. Veel van die jongeren keren de georganiseerde sportvereniging de rug toe. Om de jongeren net op dat moment op een vrije en prijsvoordelige manier te laten proeven van andere sporten organiseren we Sport Na School. De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs waarmee je gedurende een bepaalde periode aansluitend aan de schooluren kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Met een SNS-pas kan je sporten waar, wanneer, hoeveel en met wie je wil. Een SNS pas kost 30 euro voor 1 periode, voor twee periodes betaal je 45 euro.

Wist je dat: • … je met eenzelfde SNS-pas mag sporten in heel Vlaanderen. • … er ook een SNS-pas is in de buurtgemeenten van Izegem. • … je soms ook in het weekend kan SNS-en. Extra info: Katrien Abbeloos regioizegem@sportnaschool.be of 0496 70 34 16. Spring gerust even binnen op de sportdienst voor meer info.

-> Hoe laat ik mijn kind meer bewegen?

KLEUTER: vraag in je school of er multimove aangeboden wordt

-> Hoe laat ik mijn kind zelf zijn sporttak ontdekken en kiezen?

LAGER: vraag in je school of er sportsnack of multimove aangeboden wordt

-> W il uw kind voor het studeren eerst wat bewegen?

SECUNDAIR: ga naar http://sportnaschool.be/

12 // Izine Izegem

VACATURE lesgevers De sportdienst is steeds op zoek naar lesgevers (met een pedagogisch diploma) die net na de schooluren en voor de cluburen multimove of sportsnack willen geven. Interesse om iets bij te verdienen? bart.colpaert@izegem.be


KLEUTEROPVANG

Ook voor de allerkleinsten dubbel spelplezier! Enkele weken geleden hield de jeugddienst van de stad een enquête bij jonge ouders in Izegem. We bevroegen hun noodzaak naar opvang specifiek voor kleuters, in de kleine vakanties. Een driehonderdtal ouders stuurden ons een ingevulde enquête terug. De jeugddienst wil die ouders graag bedanken voor hun inbreng. We hebben nu een veel duidelijker zicht op de noden en de verwachtingen die jonge ouders hebben van opvang voor hun kleuter.

Pretateljee nu ook voor kleuters Het stadsbestuur en de jeugddienst gaan uiteraard graag in op de noden van deze jonge ouders. Uit de antwoorden in de enquête bleek dat er ook voor de kleuters een aanbod nodig is in de kleine vakanties. Nu is er al een werking voor de leerlingen van de lagere school, beter gekend als Pretateljee. Deze werking breiden we vanaf de herfstvakantie uit naar kleuters. Het aanbod voor de kleuters zal dezelfde weg

inslaan als het Pretateljee. Het is een combinatie van externe workshops en eigen activiteiten. We kunnen hiervoor een beroep doen op onze fantastische vrijwilligers.

voor werkende ouders makkelijk combineerbaar maken. We kijken er naar uit om je kleuter te verwelkomen!

Aanbod aangepast aan werkende ouders Om de activiteiten voor kleuters zo toegankelijk mogelijk te maken voorzien we op vraag van ouders voldoende opvang, zowel voor als na de activiteit. Zo willen we het aanbod ook

PRAKTISCH Alle info op jeugd.izegem.be Inschrijvingen via webshop vrije tijd.

september - oktober 2017

// 13


JEUGDBEWEGING

‘We doen het om kinderen een fantastische tijd te laten beleven, en dat is me 6 jaar lang gelukt’ Op vrijdag 20 oktober is het hoogdag voor de Izegemse jeugdverenigingen. Tijdens ‘Dag van de jeugdbeweging’ gaat iedereen in uniform naar school. ’s Avonds worden de jeugdverenigingen bedankt met een colourfestival voor alle leden en een leidingsavond voor de leiding. We vroegen een ouderdomsdeken van het Izegemse jeugdwerk wat een jeugdvereniging nu zo speciaal maakt.

Mattijs, stel jezelf en je vereniging even voor! Mattijs: “Ik ben Mattijs Strobbe, 23 jaar en leider in de Chirojongens St. Pieter van Emelgem. Ik heb een druk leven met heel wat bezigheden: leider in de Chiro, lid van het dagelijks bestuur van de jeugdraad, trombonist bij de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem, begeleider op Aspibivak, werken in café Plectrum en ’t Hemelhuys,… Bijna teveel om op te noemen dus.”

Hoe lang ben je al lid van de Chiro? Hoe lang ben je al leider? Mattijs: “Misschien zal het je verbazen, maar ik ben nooit lid geweest in de Chiro. Ik ben direct als leider toegetreden in de Chiro onder impuls van enkele vrienden. Na 6 jaar geef ik nu graag de fakkel door aan de ‘jonkies’, die dat ongetwijfeld super zullen doen!”

Vertel me eens wat een jeugdvereniging zo leuk maakt. Wat doen jullie allemaal tijdens het werkjaar? Mattijs: “Zonder aarzelen: de vrienden die je maakt. Door in de Chiro te belanden heb ik heel veel vrienden gemaakt, zowel in de Chiro als daarbuiten. Wij hebben bovendien geen al te grote leidingsploeg waardoor we elkaar heel goed kennen. Tijdens het werkjaar organiseren we een startdag, bezoeken de scholen in Emelgem in het begin van het werkjaar, gaan op leidingsweekend, houden financiële acties (Château Chiro, Zwijn aan’t Spit, Pannenkoekenbak, Olé Pistolé), gaan op kampweekend, RiSpRaTo-weekend, we gaan op kamp, … “

Wat vind je van het colourfestival en de leidingsavond? Waarom is het nodig om de jeugdverenigingen eens in de bloemetjes te zetten?

een jeugdvereniging te horen dat je goed bezig bent. Ik schat dat er een 200-tal leiders zijn binnen het jeugdverenigingsleven in Izegem. Elk van hen zal je kunnen vertellen dat ze met plezier veel tijd opofferen en moeite doen voor hun hobby. Wij doen het niet voor het geld, maar om kinderen een fantastische tijd te laten beleven, en dat is me 6 jaar lang gelukt. Een bedanking in de vorm van colourfestival en leidingsavond brengt alle leiding samen en dat wordt geapprecieerd!”

20 OKTOBER DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 16:00 – 16:30 4 uurtje 16:30 – 17:00 Colourfestival lager 17:00 – 17:30 Colourfestival middelbaar Meer info op jeugd.izegem.be

Mattijs: “Het doet deugd om als leider van

september - oktober 2017

// 15


Achter de schermen van de Elke dag opnieuw staan de handelaars van de Marktstraat met veel enthousiasme klaar om hun klanten in te watten te leggen. We laten je kennismaken met enkele van de vele sterkhouders die de Marktstraat rijk is. Belinde (#27)

Isis (#48) Sinds: De zaak bestaat als 45 jaar. Wij zijn uitbaters sinds 2012. Uitbaters: Krist De Beuf en Rozette Specialiteit: verse wafels en gebak, pannenkoeken en zelfgemaakt ijs. Je kan zelf zien dat alles bereid wordt in de zaak. Grootste drijfveer: menselijk contact en tevredenheid van de klanten.

Sinds: 1994 Uitbaters: Linda Van Landuyt Specialiteit: breiwol, handwerken, mercerie, panty, sokken, depot nieuwkuis Grootste drijfveer: Van je hobby je beroep kunnen maken. Al van kindsaf graag gebreid. In 1989 mogen breien met de hand (niet machinaal) voor een winkel. In 1994 de kans gekregen om deze winkel over te nemen. Het risico genomen en tot op vandaag nog geen spijt van.

Fotostudio Callewaert (#33) Sinds: 1963 Uitbaters: Callewaert Kris Specialiteit: directe foto-afdrukken van GSM, USB, tablet, SD card,.. pasfoto’s (ook 50x50 cm), digitaliseren van videobeelden, verkoop fototoestellen Grootste drijfveer: tevreden klanten

Optiek Marrannes (#15-17) Sinds: 1984 Uitbaters: Peter Marrannes en Mich Shepvangers Specialiteit: perfect maatwerk, nieuwste trends, laatste evoluties in glastechniek en contactlenzen. Grootste drijfveer: perfecte symbiose tussen mode en techniek. Meer dan 30 jaar tevreden klanten. Daar doen we het voor! DR.

C ÂL IN E #35 UC K A E MSI RT # R OE A P O T H 38 E SEL A RE EK IZ EG OP T - T IE EM IE K LT # VA N 40 NE S TE # 45 D EL GI A N I L EU NI’S V EN #49 - PA NO S # 51 R AN DST PA R AD K EE #2 RH A V EN # 25

VZW

Opticiens Hans Anders (#46) Sinds: eind 2008 Uitbaters: Hans Anders Specialiteit: verkoop van brillen, lenzen Grootste drijfveer: Natuurlijk ken je Hans Anders. De opticien die niet alleen zegt dat het anders kan, maar het ook doet. Wij ijveren voor betaalbare kwaliteit en willen onze klanten ook verrassen met straffe promoties, een ruim gamma en uitstekende service. Niet alleen voor de optiek, maar ook voor audio streven we dit na.

16 // Izine Izegem

JE F

BR O


MARKTSTRAAT

Marktstraat SCH

OEN

SA A KI # 1 R AP IN F I I D #2 NI T Y ER A JOB S #3 D R IE GE L IN C K #4 F RI V OL E #9 NE V O E- P E A R P T IE K LE # 13 Z EE MAN # 19 B OD E GÓ ‘L E P N# E TIT 23 JA R D IN ’ # 24 SP O G R T W OL D B E ET T EN # R G TA K 26 KO F B E L A S HIO GIU M N #32 K RU ID VA T #3 2 MAK

Coiffure Stephanie (#6)

ERI J

Sinds: 1 april 2016 Uitbaters: Stephanie Vercruysse Specialiteit: balayage, kleuren en knippen Grootste drijfveer: mijn passie. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Dat ik de mensen tevreden stel door zich goed te doen voelen en dat hun haar naar wens is zoals ze willen. De mensen kunnen hier helemaal ontspannen.

Herenkleding Lybeer (#11) Sinds: 1957 Uitbaters: Lybeer Veronique Specialiteit: Halve maten in kostuums en vesten. Ideaal voor bourgondische mannen. Dwz dat de vesten iets meer omtrekken hebben op de buik. Grootste drijfveer: kleren maken de man! Ik maak graag mooie combinaties en alles moet goed zitten en goed passen.

Parfumerie Chantly (#5)

Standaard boekhandel (#18)

Sinds: 1985 Uitbaters: Lobke Van Marcke Specialiteit: parfumerie met ruim aanbod aan verzorgingsmerken (parfums en make-up) en schoonheidsinstituut. Grootste drijfveer: Uitblinken in eerlijkheid en kennis. Ervan genieten om mensen blij te maken.

Sinds: Een kleine 20 jaar Standaard boekhandel door Reynaert en Spectator (uitgebaat door Roos Vuylsteke), dus er is al heel wat jaren een boekhandel in de Marktstraat. Uitbaters: Kathy Devos Specialiteit: verkoop van brillen, lenzen Grootste drijfveer: De combinatie van boeken en de andere artikelen die we verkopen zorgt ervoor dat we een gevarieerd publiek over de vloer krijgen. Voor pers en lotto komen wekelijks en zelfs dagelijks dezelfde klanten. Veel van onze klanten kennen we en vooral dat maakt het werken plezant. De persoonlijke band is een groot verschil met de grotere steden. In de loop van oktober verhuizen we naar een groter pand(Marktstraat 39/41). De komst van een warenhuis in het centrum en de vernieuwing van de straat zijn zeker twee positieve zaken die er ons toe gebracht hebben erin te geloven om opnieuw te investeren. In ieder geval: iedereen welkom.

september - oktober 2017

// 17


Circus // Ex-Izegemnaar reisde de wereld af met circusact

Op zondag 1 oktober komt circuscompagnie Krak! langs naar De Leest. Stel je vooral geen lange stoet met woonwagens, zagende goochelaars en flaterende augustenclowns voor. Krak! is de duocompagnie van ex-Izegemnaar Dieter Missiaen (37) en Els Degryse en een buitenbeentje. Theaterclownerie met een heel warm hart, gegroeid uit een gewaagd plan en ondertussen door de wol geverfd.

Krak!: theaterclowns met Dieter Missiaen: “Eigenlijk zijn we toevallig de circuswereld ingerold. Het hele verhaal begon 7 jaar geleden, toen Els Degryse en ik voor een jaar op reis gingen. We trokken door Nepal, Vietnam, Laos, Cambodja, Argentinië, Chili, Bolivia en Peru. Wij hadden het plan opgevat om tijdens onze reis een kleine circusvoorstelling te brengen in dorpjes, scholen en projecten. We leverden er geen humanitaire hulp in de strikte zin van het woord, maar we hoopten om mensen een glimlach te bezorgen. Hen te laten verwonderen en genieten en hen misschien zelfs de kans te geven om even hun problemen te vergeten. Onze act heette ‘Krak’ en was zonder woorden. Het werd een enorm boeiend jaar. De optredens brachten ons op heel veel verschillende plekken, dikwijls verwijderd van de toeristische routes.”

Eénmaal terug in België zetten jullie het project niet meteen op sterk water? Dieter: “Dat klopt. We toerden met ‘Krak’ op festivals en in culturele centra. Na een reeks

18 // Izine Izegem

voorstellingen hadden we heel veel goesting om een vervolg te breien aan ‘Krak’. En zo ontstond ‘Kus!’, onze tweede productie. Deze voorstelling toert nog steeds in Vlaanderen en omstreken. De derde productie, ‘Kontrol’, is een solovoorstelling van mezelf. En volgend jaar gaat dan ‘Minimum Impact, maximum smile’ in première, dat wordt opnieuw een duoproductie.”

Optreden in een dorpje in Zuid-OostAzië kun je allicht niet vergelijken met een optreden in een cultuurcentrum in West-Vlaanderen. Wat is er anders? Dieter: “We speelden tijdens onze reis op iets meer dan 70 plekken. Eén keer deden we zo bijvoorbeeld een dorpje aan in de jungle van Laos. Aanvankelijk was er maar weinig interesse en speelden we tussen de hutjes voor een handjevol mensen en wat loslopende kippen en varkens. Maar langzamerhand kwamen de mensen toch dichterbij. Ze wilden zien wat er gaande was in hun dorp. Ze moesten eerst wat wennen aan die ‘blanke mensen in hun dorp’, maar

de uiteindelijke respons was vrijwel altijd heel hartelijk. Soms kregen we zelfs wat te eten nadien. Hier in België, met de klassieke theatercode, is dat natuurlijk allemaal compleet anders.”

Optreden in zulke omstandigheden loopt allicht niet altijd van een leien dakje? Liep het ook ‘ns verkeerd? Dieter: “Een optreden in een school in Cambodja is een zwarte pagina in de Krak!-geschiedenis. De kinderen daar waren vooral heel nieuwsgierig om Els en mij van dichtbij te zien. Ze keken helemaal niet naar de voorstelling zelf. Het publiek kwam alsmaar dichter en dichter. Honderden kinderen verdrongen elkaar steeds meer om een glimp van ons te kunnen opvatten. Het werd zelfs zo erg dat we op de duur onze voorstelling niet meer konden spelen zoals het moest. Nadien was het gewoon snel opruimen en vertrekken. Niet fijn.”

En straks staat De Leest dus op de agenda. Is dat raar voor jou, optreden


THEATER

een warm hart voor een soort van thuispubliek? Voel je een extra druk? Dieter: “Ik breng in de Leest mijn allernieuwste solovoorstelling ‘Kontrol’ voor de eerste keer indoor. Ik breng de voorstelling deze zomer buiten op circusfestivals. De Leest gaf me nu de kans om de buitenvoorstelling ook ‘ns uit te testen als zaalvoorstelling. Het wordt dus een soort van try-out. Ik heb al wat ‘gezonde’ stress… Maar ik zou niet durven zeggen dat ik extra nerveus ben omdat ik moet spelen voor een Izegems publiek. Enfin, nú toch nog niet.”

Wat kunnen de mensen verwachten? Waarom moeten ze zeker langskomen? Dieter: “Wat ik doe, is ‘clownerie’: visueel theater vol absurde en subtiele humor en dit voor zowel volwassenen als voor kinderen. De voorstelling is kort maar krachtig. Ik noem het ook wel soms ‘theaterclownerie’, omdat het woord ‘clown’ vaak te eng wordt geïnterpreteerd. Verwacht je dus zeker niet aan een pipo met een felgekleurde pruik, te grote schoenen en veel schmink. Dat wordt

het niét. Ik stel voor dat de mensen gewoon langskomen, zich laten verbazen en vooral flink genieten.”

‘Het circus’ is voor velen gehuld in een waas van avontuur, van romantiek, van non-conformisme. Is dat ook écht zo? Dieter: “Bij ons niet echt. Wij zijn geen typisch circusgezelschap. We wonen in een ‘gewoon’ rijhuis, we betalen het af, we hebben 2 kinderen die we naar school en de opvang brengen. En ja, we stellen onszelf en onze manier van leven dikwijls in vraag. We denken ook na over de vraag hoe we kunnen meehelpen aan een betere, groenere, warmere samenleving. Dat groene aspect leverde zelfs inspiratie voor onze volgende voorstelling. En ondertussen blijven we ons ook inzetten voor het zuiden. Zo gaat er nog steeds een deeltje van onze opbrengst naar het tehuis voor straatkinderen in Nepal. Reden temeer dus om compagnie Krak! te steunen.”

ZONDAG 1 OKTOBER 15.00 UUR - DE LEEST

CIRCUSCOMPAGNIE KRAK!: “KONTROL” Victor reist al jaren rond met zijn wereldberoemde act Teatro Pantalones. Na een ontelbaar aantal optredens in binnen- en buitenland heeft hij zijn act natuurlijk al volledig onder controle. Maar wat als er nu toch eens iets anders zou gebeuren. Kontrol is een clownerievoorstelling op hoogte over het aanvaarden van wat is.

september - oktober 2017

// 19


BELEVING IN EEN AUTOVRIJ STADSCENTRUM

ne. eer ? wann tovrije zo , n e r u a a rkt a a e W in d lkm t, M e t 18u k o r t a u nm n. f 10 Kore k p le i Vana arkt, raat, Ker M e t ws t Gro Nieu

20 // Izine Izegem


AUTOLOZE ZONDAG

Autoloze Zondag brengt het park naar het centrum Op autoloze zondag maken we straten en pleinen autovrij en een stuk groener. Fietsers, wandelaars, sporters, ouderen en spelende kinderen krijgen vrij spel. De Grote Markt dopen we om tot een heus springkastelen- en boekenparadijs. Op de springkastelen is er een competitie tussen de scholen. De school met de meeste deelnemers in verhouding tot het totaal aantal leerlingen wint. Inschrijven kan via de scholen zelf. Met attracties, workshops en groen verbinden we de Korenmarkt via de Nieuwstraat, Roeselaarsestraat en de Kloosterstraat met het autovrije Kerkplein. Daar kun je je eigen springkasteel maken en een sapje trappen. Een boerenmarkt en een

picknickzone fleuren het geheel op. Samen met heel wat groene grasmatten en tropische muziek geven we zo een extra aangename toets aan de beleving van autovrije straten en pleinen. Op de Grote Markt organiseren we ook een streetsoccer- en pannatornooi. Drie opblaasvoetbalveldjes en een pannakooi kleuren de omkadering Op de Korenmarkt zijn de wieltjes koning en kleuren buizen de boel in. De Melkmarkt toveren we om tot een grote loungebar met

ligbedden, zitzakken, kunst, muziek en veel meer. Eperon d’Or organiseert op de autoloze zondag een gegidste tour… voor joggers! Je loopt zo’n 5 km door het stadscentrum en het museum, terwijl de gids je interessante erfgoedweetjes meegeeft. Je kan starten om 11 uur of om 14 uur aan de rode buurtmobiel op de Grote Markt. Vooraf inschrijven is verplicht via musea@izegem.be. Breng je loopschoenen mee!

Programma Autoloze zondag GROTE MARKT

MELKMARKT

10u - 18u - Streetsoccer en pannavoetbal Vooraf inschrijven via de webshop: webshop-vrijetijd.izegem.be 10u -18u – Springkastelenfestival scholencompetitie start om 13.30u 10u - 18u - 2de handsboekenverkoop start om 11u en 14u Museumloop Eperon d’Or en stadscentrum 5km Vooraf inschrijven musea@izegem.be (startplaats Grote Markt aan Mobiel)

10u - 18u - Springkastelenfestival scholencompetitie start 13.30u 10u - 18u - De markt in het groen! 10u - 18u - Loungeruimte Hangmatten, zitzakken, strandstoelen, picknickbanken, stoelen, tafels 10u - 18u - Wijkwerking 10u - 18u - Integratie-actie 10u - 18u - Boekje lezen 13.30u - 17.30u - Spelzone aquaplay, piratenboot, …

KORENMARKT 10u -18u – Springkastelenfestival scholencompetitie start 13.30u 13.30u - 17.30u - Alles op wieltjes 13.30u - 17.30u - Buizenconstructie - maak zelf je speelplein

NIEUWSTRAAT 10u - 18u - De straat in het groen! 13.30u - 17.30u - Kartonnen fort bouwen

ROESELAARSESTRAAT / KLOOSTERSTRAAT 12u - 18u - KUNSTWorkshops Tekenkunst, Schilderkunst en Oriëntatie Beeldende Kunst (Art’Iz) 10u - 18u - De straat in het groen!

KERKPLEIN 10u -18u - Springkastelenfestival scholencompetitie start 13.30u 13.30u - 16.30u - Den draad - maak zelf je springkasteel 10u - 18u - De markt in het groen! 10u - 18u - Boerenmarkt en picknickbanken 10u - 13u - Sappentrapper

STREETSOCCERTORNOOI 16 ploegen van minimum 4 spelers kunnen zich inschrijven bij stijn.werbrouck@izegem.be We spelen 3 tegen 3 in een klein opblaasveldje van 13m op 7m. Speciaal voor verenigingen die mee doen aan de competitie ‘ambassadeur van #Izegeminbeweging’

juli - augustus 2017

// 21


WEDSTRIJD

JOUW FOTO IN IZINE? Heb je onlangs een paar mooie foto’s genomen tijdens een wandeling in Kachtem? Heb je beelden die de sfeer van één of ander evenement perfect vatten? Of heb je gewoon een tof, ouderwets Izegems plaatje geschoten zonder al te veel overbodige poespas? Stuur je beeldmateriaal dan zeker binnen op izine@izegem.be.

© Guido Willem // Alle eendjes zwemmen in het water

Doe mee en maak kans op een reeks cultuurbonnen van De Leest.

Instagrammen en Facebooken kan ook. Als je de hashtag #in_izegem gebruikt, geef je aan dat we je foto’s mogen gebruiken voor Izine. Hierbij een aantal foto’s die ons de voorbije maanden bereikt hebben. Al deze foto’s staan ondertussen op de officiële Facebook-pagina van stad Izegem: www.facebook.com/stad.izegem. Op die pagina kun je stemmen voor de leukste foto. En de maker van die foto, die krijgt een reeks cultuurbonnen van De Leest. In Izine 22 scoorde Nina Noppe het best. Proficiat! Wil je ook je kans wagen? Stuur dan zeker je foto door. En als vanzelfsprekend hoef je helemaal geen gediplomeerd fotograaf te zijn… Alle beelden zijn welkom! Voor deze editie van Izine werden we trouwens overspoeld met foto’s. Waarvoor onze héél hartelijke dank! Alle foto’s worden opgeslagen en kunnen misschien later nog ‘ns opduiken… Maar voor de fotowedstrijd is de plaats jammer genoeg beperkt en moesten we een selectie doorvoeren.

© Elien Van Essche // Afkoelen op de markt

22 // Izine Izegem

© Savannah Lagaisse


’T KLIKT

© Koen Vromant // Evening ride

© Ophélie // Wat is het fijn om animator te zijn

© Tony Van de Velde // Izegemse natuurfoto’s

© Roland De Cuyper // Isotopia

© Dirk Declercq // Timi klimt naar het speeleiland

© Cathy Bauduin // Tweelingbomen

© Koninginnepage // Dany Carels-Bogaert

september - oktober 2017

// 23


OCMW en SAMANA // slaan de handen in elkaar: “Een maaltijdpunt, samen met de buurt gerund”

Samen met de voetjes onder tafel Izegemnaren kunnen al langer samen eten in lokaal dienstencentrum De Leest en in het dorpshuis in Emelgem. Met steun van de provincie wil het OCMW nu graag meer zulke gemeenschappelijke maaltijdpunten inrichten. Later op het jaar komen er alvast maaltijdmomenten in Kachtem, op de Bosmolens en op Sint-Rafaël.

Lokaal dienstencentrum De Leest en het dorpshuis in Emelgem zijn nu al vaste locaties waar inwoners samen kunnen genieten van een maaltijd en een gezellige babbel. De ervaring leert dat de eters grotendeels op maximaal één kilometer van de maaltijdpunten wonen. Probleem is nu dat er in Izegem heel wat wijken zijn met veel senioren, maar slechts twee vaste maaltijdpunten. Daardoor bereiken we slechts een vierde van de Izegemse senioren. Uit onderzoeken en bevragingen bleek al dat er nood was aan meer maaltijdpunten. En dat er daarbij veel aandacht moet zijn voor mobiliteit. Iedereen die dat wil, zou moeten kunnen aansluiten bij een maaltijdpunt in zijn of haar buurt. Diezelfde onderzoeken wezen ook op het belang van aangepaste maaltijden. Ook senioren die op doktersadvies een dieet volgen, moeten op de maaltijdpunten terechtkunnen. Minstens twee extra maaltijdpunten Het OCMW heeft al die signalen nu ter harte genomen en zal in 2017 in minimum twee Izegemse wijken bijkomende maaltijdpunten opzetten. Los van het smakelijke aspect,

24 // Izine Izegem

moeten de maaltijdpunten de sociale samenhang helpen versterken en eenzaamheid bestrijden. De locaties zullen vlot bereikbaar zijn en er zullen individueel aangepaste maaltijden geserveerd kunnen worden. Geslaagde testcases in Kachtem Op woensdag 14 juni organiseerden het OCMW en Okra-Kachtem voor het eerst een ‘Samen eten’. Alle Kachtemnaren ouder dan 60 kregen een uitnodiging en niet minder dan 63 gegadigden gingen erop in. Op dinsdag 4 juli deed ’t SoK opnieuw dienst als maaltijdpunt, deze keer werkte het OCMW daarvoor samen met Samana Kachtem. 73 mensen tekenden present. Uit de bevraging bij de bezoekers blijkt dat ze vragende partij zijn om een vast maaltijdpunt te hebben in Kachtem. Meer dan de helft van de aanwezigen heeft nieuwe mensen leren kennen. En een derde heeft weer ‘ns een babbeltje gedaan met Kachtemnaren die ze al lang niet meer gezien hadden. Met andere woorden: twee keer succes over de hele lijn. Kom je langs in september en oktober? En dus breiden we het project verder uit.

Er is grote vraag naar een maaltijdpunt in Kachtem, maar ook op de Bosmolens en Sint-Rafaël is er nood. Om die locaties te bedienen, zal het OCMW samenwerken met Samana en Okra. Concrete data: • Donderdag 14 september in ’t SoK Kachtem Broccolisoep, gegratineerde visschotel met spinazie en puree, chocoladepudding • Dinsdag 19 september in zaal Molenwiek op Bosmolens Tomatensoep met balletjes, kalkoenrollade ‘Archiduc’, erwten en wortelen gratin­aardappelen, chocomousse • September (data nog niet bekend bij het ter perse gaan): maaltijdmomenten op de Bosmolens en op Sint-Rafaël • Oktober (data nog niet bekend bij het ter perse gaan): maaltijdmomenten in ’t SoK, op de Bosmolens en op Sint-Rafaël Wie meer informatie wil, zich wil inschrijven of wil meewerken als vrijwilliger kan contact opnemen met projectcoördinator Natacha Verweirder 051/33.66.44 of natacha.verweirder@ocmwizegem.be


SOCIAAL

SAMANA // vrijwilligers zien uit naar meer

Maaltijdpunten: missie geslaagd! Marleen Verstraete en Prudent Everaedt zijn de voorzitters van Samana Kachtem. Ze waren allebei aanwezig op de maaltijdpunten in Kachtem. De Samana-vrijwilligers staken de handen er uit de mouwen en Marleen en Prudent zien al uit naar de volgende edities. “Voor ons mag de samenwerking zeker verdergezet worden. We merken dat het nodig en goed is voor de kwetsbare senioren. Het is een mooi initiatief waarvoor we ons graag engageren”, klinkt het.

Wat houdt de samenwerking tussen het OCMW en Samana precies in? “Wij spreken onze leden aan en moedigen kwetsbare ouderen aan om langs te komen. Onze vrijwilligers zetten zich op hun beurt in voor praktische zaken. Ze maken de zaal klaar, bemannen de bar, ruimen de tafels op en helpen aan het buffet. Bij de jongste maaltijd in ’t SoK kon de OCMW-medewerker rekenen op de hulp van 18 Samana-vrijwilligers.” Wat zijn eigenlijk de beweegredenen van die vrijwilligers? “De maaltijdpunten zijn een meerwaarde voor de senioren. Het enthousiasme is groot, het plezier van de mensen is ons plezier. Ons doel is mensen samenbrengen, hen uit

hun isolement halen en de sociale cohesie versterken. De maaltijdpunten passen daar perfect in.” Wat zijn de doelstellingen van dit project? “We willen op een laagdrempelige manier het sociaal isolement doorbreken en de samenhang versterken. De maaltijdpunten leveren een gezonde voeding voor een heel schappelijke prijs. Er is een vorm van sociale controle en alles vindt plaats in een toegankelijke ruimte.”

teruggezien. De meeste mensen zochten contact met elkaar, iedereen wilde elkaar leren kennen. Mensen merkten ook op wie er niet was en gingen samen na hoe dat kwam en wat er in de toekomst gedaan kan worden. Het menu werd zorgvuldig en uitgebalanceerd samengesteld. De bereiding gebeurde door een team van gediplomeerde koks onder leiding van een voedings- en dieetdeskundige. En 6,30 euro is een democratische prijs voor soep, hoofgerecht, dessert en water!”

Hebben jullie deze doelstellingen bereikt? “Als we voortgaan op de resultaten van de enquêtes: zeker! Veel bezoekers hebben nieuwe mensen ontmoet of oude bekenden

september - oktober 2017

// 25


OCMW // Dienst in de kijker

De centrale keuken van het OCMW: kwaliteit boven alles Het OCMW biedt een enorm brede waaier aan diensten en vormen van hulpverlening. Voor de doorsnee Izegemnaar is het niet altijd even duidelijk wanneer en waarvoor hij bij het OCMW kan aankloppen. Daarom zoomen we de komende maanden in op de verschillende vormen van dienstverlening. In deze editie laten we Sofie Maes aan het woord. Zij is verantwoordelijke-diëtiste bij de centrale keuken van het OCMW.

8u30: De meeste collega’s zijn al druk in de weer als ik hen een goedemorgen wens. De vroegste vogel start om 6.30 uur met het ontkorsten en verdelen van de boterhammen voor het ontbijt van onze bewoners. Om 7.30 uur starten de vaatwasploeg en de koksploeg op. Ook de maaltijdbedeelsters en keukenmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van het ontbijt starten om 7.30 uur. Mijn eerste taak: het bekijken van de mails, eventuele dringende technische interventies doorgeven, bekijken of de leveranciers alles geleverd hebben, bij zieke personeelsleden vervanging voorzien. 9u: Ik krijg telefoon van het onthaal: de inspectie van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid is aangekomen. Zo’n inspectie gebeurt altijd onaangekondigd. Ik leid de inspectrice rond in de keuken. Ze controleert en bevraagt nauwkeurig. Ze meet temperaturen, controleert de infra­ strucuur, bevraagt en checkt de werking, inspecteert de stockageruimtes enzovoort. We mogen trots zijn op onze keuken en haar werking want we kregen een gunstig rapport zonder opmerkingen. Ik deel dit mee aan de volledige keukenploeg. Want zo’n resultaat boek je als team!

26 // Izine Izegem

11u: Deze voormiddag werd er een nieuwe bewoner opgenomen in het wzc. Ik overleg met de hoofdverpleegkundige omtrent de voeding. Zijn er voedingsproblemen? Is er een risico op ondervoeding? Heeft de arts van de bewoner een diëtist voorgeschreven? Moeten we de consistentie aanpassen wegens slik- of kauwproblemen? Ondertussen is de portionering van onze middagmalen al volop aan de gang. Middagpauze. Ik trek mijn loopschoenen aan voor een verkwikkend loopje rond het mooie Wallemote-domein. 13u30: Ik overleg met mijn collega Isabel die het menu opmaakt voor de komende periode. We werken niet met een menucyclus, maar maken het menu maandelijks op met seizoensgebonden producten. We kunnen de menu’s in overleg aanpassen. Als de gebruikersraad bijvoorbeeld vraagt om frequenter eens een roereitje met spek te serveren ’s avonds, houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Isabel en ik verdelen onderling de bestellingen. Isabel bestelt de meeste zaken voor het middagmaal. Ik bestel ingrediënten voor ontbijt en avondmaal.

14u30: Tijd voor het gepland overleg met de stafmedewerker. Alle aankopen, ook die voor voeding, moeten verlopen via een overheidsopdracht. Deze keer staat de aankoopprocedure “vers vlees, gevogelte en charcuterie” op het programma. We bespreken de technische bepalingen en gunningscriteria. Technische bepalingen zijn zaken waaraan de leverancier moet voldoen om te mogen leveren. De hygiënewetgeving is daarbij heel belangrijk. De gunningscriteria zijn dan weer zaken waaraan we een gewicht toekennen, waaraan we punten geven. Hoe belangrijker het criterium voor ons, hoe meer punten we eraan geven. Voor prijsvragen omtrent voeding staat kwaliteit bij ons op de eerste plaats. De prijs is uiteraard ook belangrijk, maar die komt pas op de tweede plaats. In het bestek beschrijven we hoe we de kwaliteit zullen beoordelen. Voor vlees gaan we dit onder andere doen door het bakverlies te bepalen. Smaak is uiteraard ook een belangrijk criterium en wordt beoordeeld door een jury. Deze stellen we in hoofdzaak samen uit de effectieve gebruikers van de maaltijd: bewoners van het wzc, een klant van de koelverse maaltijden en een gebruiker van dienstencentrum De Leest. Als alle toegekende punten van alle criteria


SOCIAAL

vlnr: Nancy Feys, Sofie Maes, Jessy Muylle

opgeteld worden, blijkt wie de meest geschikte leverancier is. 16u: Alweer een overleg. Dit keer met één van de maatschappelijk werksters arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW. Er staat een tussentijdse evaluatie van een keukenmedewerkster, tewerkgesteld in het kader van sociale tewerkstelling, op het programma. Naast de begeleiding van sociale tewerkstellingen, bieden we in de keuken ook de kans aan studenten kok, organisatiehulp en diëtisten om stage te volgen. 17u: Er liggen een paar verlofaanvragen en shiftwissels van collega’s op m’n bureau. Ik pas die aan in ons tijdsregistratieprogramma. Ik werk nog wat verder aan de uurroosters van het keukenpersoneel en maak het hygiëneplan op voor volgende week. Ondertussen verzorgt het keukenpersoneel het avondmaal in het wzc. De bewoners hebben vanavond de keuze tussen een broodmaaltijd met beleg of karnemelkstampers met een eitje. 18u: Ik badge uit. Het OCMW-menu gaf me stiekem wat inspiratie voor het bepalen van het menu straks thuis… Om 18 uur ga ik naar huis.

DE CENTRALE KEUKEN VAN HET OCMW CONCREET De nieuwe centrale keuken is operationeel sinds juni 2016. We bereiden er maaltijden voor: - de bewoners van woonzorgcentrum De Plataan (180 bewoners) - de gebruikers van dagverzorgingscentrum Dischveld (gemiddeld 25 gebruikers) - de bezoekers van lokaal dienstencentrum De Leest (gemiddeld 50 personen) - de bezoekers van dorpshuis Emelgem (gemiddeld 15 personen) - de klanten van de maaltijden aan huis (gemiddeld 140 maaltijden) - personeelsleden van stad en OCMW (gemiddeld 10 personen) De maaltijden voor de Plataan, Dischveld, de Leest, dorpshuis Emelgem en het personeel worden in warme lijn klaargemaakt. De maaltijden aan huis zijn koude lijn-maaltijden: verpakte, koelverse maaltijden. Beide lijnen starten ’s morgens met dagverse producten. Zo bereiden we de aardappelpuree met verse aardappelen. Vlees komt dagelijks vers binnen en maken we klaar in eigen beheer. De bereiding gebeurt door gediplomeerde koks. De maaltijdcomponenten verlaten de keuken in bulk. Dit wil zeggen dat alles in grote inox schalen/potten in warmhoudwagens verdeeld wordt om ter plaatse te portionerenen dit zowel op de afdelingen in het wzc, in DVC Dischveld, in LDC De leest als in dorpshuis Emelgem. Ook de koude lijn bereiden we volledig vers in onze centrale keuken. Verschilpuntje is dat we alle maaltijdcomponenten na bereiding koelen via snelkoelers. We portioneren de maaltijden dan koud in een gekoelde aparte ruimte in schaaltjes, sluiten de schaaltjes luchtdicht af en voorzien ze van een etiket. In de centrale keuken werken we met 1 keukenverantwoordelijke-diëtiste, 6 koks, 20 keukenmedewerkers en 6 maaltijdbedeelsters. Niet iedereen is elke dag aanwezig.

september - oktober 2017

// 27


Sociaal // inburgering

Sinds de toestroom van vluchtelingen in april 2015 komen er regelmatig nieuwe asielzoekers en erkende vluchtelingen in onze stad wonen. Anderstalige nieuwkomers hebben er alle belang bij dat ze goed en snel integreren zodat ze volwaardige burgers kunnen zijn. In eerste instantie ondersteunen maatschappelijk werkers deze mensen op verschillende gebieden. Zij kunnen echter niet overal een antwoord op bieden. De buddywerking, die de naam “Budd’Iz” kreeg, zorgt ervoor dat een vrijwilliger mee op zoek gaat naar een zinvolle vrijetijdsbesteding, een woonst of andere noden probeert in te vullen. In dit interview maak je kennis met Sabeer Pyarokhel, een gevluchte jongeman die een nieuwe toekomst wil opbouwen in onze stad, en zijn buddy Patrick Deprez.

Over de streep Waarom ben jij ingestapt in de buddywerking? Het is tenslotte makkelijker om géén buddy te zijn. Patrick: Het is natuurlijk makkelijker om geen buddy te zijn. Iets wat vreemd is, boezemt de mensen vaak angst in. Bij mij gebeurt er het omgekeerde: ik word er door aangetrokken, hoe vreemder, hoe liever ik het heb. Andere talen en culturen spreken me erg aan. Via wereld- en folkmuziek leer ik de verwevenheid in de verschillende culturen. Een mooi voorbeeld hiervan is “Van citar tot de gitaar”, een concert met de joodse Yehudi Menuhin en de Indiase Ravi Shankar. Met VOS (Vlaamse Vredesvereniging), pleitte ik in het verleden mee voor het belang van ‘Waarom Nederlands leren’ als doorgangspoort tot contact met de andere burgers. En waarom ik buddy ben geworden? Me engageren, dat is gewoon een deel van mezelf.

Waarom ben jij naar België gekomen? Sabeer: Ik ben uit Afghanistan gevlucht voor het geweld van de Taliban. Ik ben ongeveer drie maanden onderweg geweest. De route

28 // Izine Izegem

die ik volgde liep van Afghanistan naar Iran, dan naar Turkije, Bulgarije, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en tenslotte naar België. Ik ben veel te voet onderweg geweest, soms kon ik meerijden met een auto. Onderweg ontmoette ik landgenoten die ook op de vlucht waren. Van hen hoorde ik dat het goed is om in België te leven en zo ben ik hier terecht gekomen.

Hoe ben je in Izegem terecht gekomen? Sabeer: Eerst kwam ik bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen in Brussel, waar ik een asielaanvraag indiende. Dan verbleef ik in Turnhout in een gesloten asielcentrum, daarna in Kapellen in een asielcentrum en nu ben ik ongeveer 8 maanden in Izegem.

Wat is je eerste indruk over Izegem? Hoe vind je het hier? Sabeer: Ik ben heel blij dat ik in Izegem kan zijn. Het is een rustige stad met goede mensen. Ik ben hier goed terecht gekomen in een groep, waar mensen zijn die om je geven. Ik ga tijdens het schooljaar naar de wekelijkse bijeenkomsten van de praatgroep

Babbel’Uit. Daar oefenen we Nederlands en leer ik telkens nieuwe mensen kennen. Hierna vertelt Sabeer dat hij graag in Izegem wil blijven. Hij heeft nachtmerries over de gevaarlijke toestand in Afghanistan. Hij wordt dan heel angstig wakker en als hij om zich heen kijkt, is hij heel blij dat hij in een bed in Izegem ligt. Als hij wil eten, krijgt hij soms het beeld voor zich van zijn vrouw en zijn twee zoontjes, die elke dag in gevaar verkeren. Dan krijgt hij geen hap meer door zijn keel. Zijn zoon Sherzay is bijna vijf, de jongste heet Sahel en is geboren toen Sabeer op de vlucht was. Hij heeft zijn jongste kind nog nooit gezien.

Van waar komt jouw vraag naar vrijwilligerswerk? Sabeer: Omdat ik graag beter Nederlands wil spreken en ik graag anderen wil helpen. Als ik niets te doen heb, duurt de dag heel lang. Dan ga ik nadenken en piekeren over wat er nu in mijn land gebeurt. En ik zou graag iets terug doen voor de mensen in Izegem, die zoveel voor mij doen.


INBURGERING

Wat heb jij ondertussen ondernomen?

Wat zijn jouw toekomstplannen?

Patrick: Bij het eerste contact met Sabeer hoorde ik dat hij in zijn eigen land appelbomen heeft aangeplant. Daarom zocht ik of hij met zijn kennis van tuinieren hier ook iets kon doen. Nu helpt Sabeer mij in de Mandeltuintjes om er de appel- en perenboompjes die ik voor Velt heb aangeplant te onderhouden. Ik kwam ook in contact met ’t Venster in Emelgem. Ik zorgde voor een kennismakingsgesprek met Ine Vromant, Ria Delaere van de buddywerking in Izegem en mezelf. Sabeer gaat nu elke donderdag aan de slag in ’t Venster. Hij zorgt voor de aanvulling van de drank op de verschillende afdelingen.

Sabeer: Nu wacht ik op mijn interview bij het Commissariaat van de Vluchtelingen en hoop ik dat ik erkend word als vluchteling. Ik wil hier heel graag rustig en gerust kunnen leven. Ik hoop dat mijn vrouw en mijn kinderen ook naar Izegem kunnen komen, dat mijn kinderen hier naar school kunnen gaan. Ik zou hier ook heel graag werken, als het kan iets met tuinieren. Daar zou ik graag een opleiding voor volgen.

Hoe reageert Sabeer hierop? Patrick: Sabeer antwoordt altijd even enthousiast op elk voorstel. Hij is van zijn woord en is er op elke afspraak. Hij is heel dankbaar tegenover ons en ook tegenover de maatschappij. Hij ziet dit als een wederdienst voor wat hij zelf in Izegem allemaal ontvangt.

Wat zie je als jouw rol in de buddywerking? Patrick: Het idee van de buddywerking verspreiden, zodat anderen zich aangesproken voelen om zich ook te engageren. Meezoeken naar antwoorden op vragen die vanuit de buddywerking komen. MEER INFO?

Zou jij ook graag buddy worden? Contacteer Ria Delaere op Ria.Delaere@izegem.be; tel. 051 337 398

Het project ‘Over de streep’ nodigt anderstalige nieuwkomers uit om te participeren in de bestaande verenigingen in Izegem. Het biedt hen de kans om op een spontane manier Nederlands te oefenen tijdens hun vrijetijdsbesteding. Bovendien wordt zo ook ingezet op meer diversiteit binnen de verenigingen. Het project werkt aan een drempelverlagend aanbod en meer openheid ten opzichte van anderstaligen.

september - oktober 2017

// 29


Meer dan wonen aan de vaart FEESTELIJKE 1ste STEENLEGGING Woe 13 sept Vanaf 17u30

Een ontwerp van Buro II & Archi + I

ZUIDKAAI ∙ IZEGEM De Izegemse kanaaloever krijgt binnenkort een stijlvol nieuw gezicht met de start van de bovengrondse bouwwerken voor Dac’art. Op woensdag 13 september vindt de eerste steenlegging plaats in aanwezigheid van burgemeester Bert Maertens en Schepen Caroline Maertens, Buro II en Archi + I, PSR en Jan De Nul NV. Dit feestelijke moment wordt verrassend ingevuld met een artistieke knipoog, meer bepaald de opening van een meer dan toepasselijke fototentoonstelling met ijzersterk werk van Lucien Vandenbroucke.

INTERESSE OM OP WOE 13/9 DE MOOIE VORDERINGEN VAN DIT PROJECT OOK VAN NABIJ TE ZIEN ? Dat kan! Registreer uw aanwezigheid via www.psr.eu/nl/contact/dac_art_eerste_steenlegging of bel naar 053/72 96 29. De plaatsen voor dit evenement zijn beperkt. Schrijf u daarom zeker tijdig in.

EEN PROJECT VAN

MEER INFO EN VERKOOP | WWW.DACART-IZEGEM.BE ERA DRIEGELINCK T 051 30 05 86 driegelinck@era.be

BORDES T 051 67 67 57 info@bordes.be

VOLG ONS OP


3- 4-5 N O

in OUT

V EMBER 2017

d’Or

S

ST

OP

RA

SH

AT

RK

AN

WO

IM

AT

IE

Feestweekend Eperon d’Or

EA

TIA

TE

INI

RA

NS

CT

S

DA TH

TIE S TE EN

LT U

NG

CU

LLI

UR

TE

BA

NS

BB

OO

ELS

NT

Tijdens het eerste weekend van november wordt Eperon d’Or het hart van een feestelijk evenement met weerklank in het centrum van de stad. Het wordt een frisse nieuwe versie van het Sint-Crispijnsfeest dat de schoenmakers vroeger uitbundig vierden. Er zullen workshops zijn, straatanimatie, muziek, cultuur en een heleboel verrassingen. De Izegemse koren geven het beste van zichzelf op verschillende locaties. Details volgen. Kruis het weekend nu al met stip aan in je agenda. Iedereen is welkom!


Ten Mandere // uit de archieven

Een Izegems componist: Daniël Clement Daniël Clement werd geboren in Izegem op vrijdag 13 juni 1902. Hij was de zoon van Julien Clement dict Fiefvez, koster verbonden aan de Sint-Tillokerk, stemmer en handelaar in muziekinstrumenten. Daniël zal op latere leeftijd het bijvoegsel dict Fiefvez weglaten.

D

aniël was de laatste organist van een Izegemse familie die vier generaties lang het organistenambt waarnam. Hij studeerde van 1919 tot 1926 aan het Koninklijk Conservatorium in Gent waar hij eerste prijzen haalde voor orgel (1925),

harmonie (1925) en een accessit contrapunt (1926). Hij koos echter niet voor een muzikale loopbaan, maar hielp zijn ouder wordende vader aan het orgel. Hij werkte eerst in de muziek- en platenwinkel van zijn ouders, en begon dan met zijn broer een pianofabriek. Daaruit groeide later een meubelbedrijf waarin hij lange jaren werkzaam was. Toen zijn vader stierf, was hij al een tijdlang organist. In 1963 liet hij die taak over aan Bernard Robbe. Ondertussen verleende hij zijn medewerking aan allerlei muziekevenementen in Izegem. Daniël Clement liet een omvangrijk oeuvre na. Hij schreef voor het Izegemse religieuze koorleven, maar zijn composities werden ook buiten Izegem uitgevoerd. Zo werd zijn lied Van Gansen-marsch in 1945 met veel succes onthaald bij de herdenking van de Boerenkrijg in Antwerpen. Clement schreef voorts verschillende motetten, Vlaamse liederen, bewerkingen van Oud-Nederlandse liederen, enzovoort. Zijn composities worden gekenmerkt door

de eenvoudige en vloeiende melodie en de beschrijvende begeleiding in klassiek-­ romantische harmonisatie. Sommige vonden in Vlaanderen een zekere weerklank, zoals Santje van Soendal of Lieve Vrouwke van de Linde. Hij schreef zes missen waaronder zijn Missa in Honorem Sanctae Bernadette. Het Izegemse Gregoriuskoor bracht die in 1980 uit op plaat. Hij componeerde ook verscheidene cantates die veelal werden uitgevoerd door de Izegemse Peter Benoit Kring, o.a. een feestcantate Onze-Lieve-Vrouw van Banneux (bij de inhuldiging van de Dankkapel in 1946 op tekst van pater Marcel). Zijn bundel met 43 Zuid-Afrikaanse liederen, Sud-Afrika varentoe, neemt in zijn werk een bijzondere plaats in. Op 10 augustus 1968 verscheen in de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger een lovend artikel daarover. Terecht kreeg hij op 11 juli 1977 een grootse hulde in het auditorium. Daniël Clement stierf in Izegem op donderdag 29 mei 1980.

Wie meer historische weetjes wil over onze stad, kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van Ten Mandere: www.tenmandere.be

Vroeger en nu… Voor één keer alleen maar een “vroeger”, namelijk een unieke foto uit 1967. Toen kon je het kanaal alleen maar dwarsen via het brugje aan de Brugstraat.

32 // Izine Izegem


WERKEN

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor het stadscentrum De diensten en het bestuur nemen het centrum onder de loep in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. In het plangebied vinden we onder meer de sites Baertshof en Scheldeman en de kloostersite terug. Deze strategische plekken moeten op korte termijn uitgroeien tot volwaardige nieuwe stadsdelen. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid de bodembestemming vastlegt voor een bepaald gebied. Voor elke soort bestemming zijn specifieke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing. Van zodra een RUP in werking treedt, worden de oude voorschriften vervangen door een set nieuwe. Het plangebied strekt zich deze keer uit van Kasteel Blauwhuis tot Eperon dâ&#x20AC;&#x2122;Or. In dit bruisend stadsdeel willen we onder andere de dynamiek, de woonkwaliteit en de toegankelijkheid verhogen. Het RUP bepaalt

de bouwmogelijkheden voor onder meer de site Baertshof (drukkerij Strobbe, postkantoor), de site Scheldeman (voormalig serrebedrijf) en de kloostersite (hoek Dirk Martenslaan en Gentsestraat). Aan het begin van de procedure tot opmaak van het RUP wordt een startnota opgemaakt. Dit is nog geen afgewerkt plan, maar geeft weer over welk gebied een plan wordt gemaakt, wat de relatie is met andere plannen (structuurplan Izegem, mobiliteitsplan, visie 2030) en wat de verwachte milieueffecten zullen zijn. De startnota geeft

ook richtlijnen mee rond de inrichting van het volledige plangebied en de projectgebieden. Zo vinden we het belangrijk om een aantal nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen aan te leggen, om voldoende groene publieke ruimte te voorzien en duidelijke randvoorwaarden te bepalen voor inbreidings­ projecten en hogere bebouwing. Na de startnota maken we een grafisch plan op met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften. Het RUP moet dan verder vorm krijgen in samenspraak met inwoners en besturen.

Informatievergadering en online raadpleging Op maandag 11 september organiseert de stad een infovergadering rond de startnota van het RUP Centrum. Deze vergadering vindt om 20 uur plaats in zaal Meilief van het stadhuis. Iedereen is welkom. Inschrijven kan door te mailen naar communicatie@izegem.be of per telefoon op het nummer 051/337.300.

Tijdens de periode van 21 augustus tot 19 oktober 2017 kan je de startnota inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening (tijdens de openingsuren van het stadhuis) of op de website van de stad, onder ruimtelijke planning. Opmerkingen en suggesties kunnen uiterlijk tegen 19 oktober per brief worden toegezonden aan het college van

burgemeester en schepenen Korenmarkt 10, 8870 Izegem of per mail naar ruimtelijke.ordening@izegem.be met vermelding: raadpleging startnota rup centrum. Brieven en e-mails moeten voorzien worden van naam en adres.

september - oktober 2017

// 33


Boekenfeest 2017 Ook de derde editie van het Boekenfeest zal onze stad opnieuw onderdompelen in de wereld van kunst, woord, taal, muziek en lifestyle. Meer en meer ademt dit veelzijdige project de bibliotheek “nieuwe stijl” uit. Bibliotheken evolueren immers beetje bij beetje naar kenniscentra die “geletterdheid” in brede zin uitstralen en doelbewust sectoroverschrijdend werken. De verregaande samenwerking met Unizo en de lezing met Wouter Torfs (Hoe gaat de Izegemse handelaar en ondernemer om met de hete adem van de e-commerce?) zijn daar voorbeelden van.

Maar ook de voordracht van de Vlaamse Bouwmeester rond invulling en vooral vrijwaring van de open ruimte en de diverse activiteiten in de Standaard Boekhandel rond lifestyle en gezonde voeding horen thuis in die innovatieve aanpak. Een programma met voor elk wat wils en met focus op de evolutie van “collectie naar connectie”.

VLAAMS BOUWMEESTER LEO VAN BROECK – ‘MEER DOEN MET MINDER’

VERWENDAG zaterdag 7 oktober – 10 uur tot 16 uur

WILLEM VERHEYDEN – ‘DOOD-GEWOON’ – 7+

donderdag 5 oktober – 20 uur

gratis – stadsbibliotheek – grote markt 20

zondag 8 oktober – 15 uur

gratis - grote zaal de leest - sint-jorisstraat 62

Volgens de nieuwe Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, professor architectuur in Leuven en oprichter-vennoot van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck, is ‘meer doen met minder’ dé uitdaging. Daarmee hoopt hij op een totale herschikking van ons ruimtegebruik.

8 euro – 6 euro (-12 jaar) – grote zaal de leest –

Doorlopend pannenkoekenstand, muziek met Brecht en Hannes, voorstelling van de Izegemse Kinder- en Jeugdjury (10 – 12u), illustrator Vero Beauprez (10-11u en 11-12u), Cartoonstudio Christoon goochelt (10u30 – 12u30), Woord Omhoog (14u30-15u30).

ONE HEALTH KITCHEN zaterdag 7 oktober – 9 uur tot 18 uur

sint-jorisstraat 62

Net zoals het boek gaat de voorstelling dieper in op het vaak moeilijk bespreekbare dat met sterven, afscheid nemen en rouwen te maken heeft. Het bijzondere is dat dat op zo’n lichtvoetige, rake manier gebeurt, dat het nooit bruuskeert , integendeel zelfs. DOOD-GEWOON wordt nooit zwaar op de hand.

gratis – standaard boekhandel –marktstraat 18

Voorstelling ‘One Healthy Kitchen’, boek van foodblogster Ellen De Meulemeester. Signeersessie met hapjes (11 tot 12u). Voorstelling kunstwerkjes Prizma Campus de Pélichy (doorlopend).

SEPTEM VIRI – VOCAAL ENSEMBLE zaterdag 7 oktober – 20 uur 15 euro (12 euro vtbkultuur-leden) – auditorium roelstraete – kruisstraat 15

Mannen die hun stembanden samenleggen om hedendaagse én wat minder hedendaagse muziek te brengen. En als je ze eenmaal hebt gehoord, staat één ding vast: ze hebben géén orkest nodig.

34 // Izine Izegem

JENNIE VANLERBERGHE – ‘ONRECHT EN VROUWEN, NOG ALTIJD’ maandag 9 oktober – 20 uur 2 euro - auditorium roelstraete – kruisstraat 15

Aangegrepen door de pijnlijke situatie van vrouwen en kinderen tijdens haar verblijf in Joegoslavië, richtte Jennie Vanlerberghe in 1991 de Belgische tak van Moeders voor Vrede (MvV) op. Vandaag zet Jennie, 74 jaar, ex-journaliste en barones, zich als vredesvrouw nog steeds in voor het lot van vrouwen, vooral in Afghanistan.


BOEKENFEEST

CREATIEF MET BOEKEN dinsdag 10 oktober – 14.30 uur

PROF. DR. INGE GLAZEMAKERS – ‘SLAPENDE KINDEREN: EEN DROOM?’

JO BERTEN – ‘DE ACHTERTUIN DER LETTEREN’

4 euro – plantijnzaal stadsbibliotheek – grote markt 20

woensdag 18 oktober – 20 uur

donderdag 26 oktober – 20 uur

gratis – plantijnzaal stadsbibliotheek – wolvestraat 2

4 euro (gratis voor vsvk-abonees) – polyvalente zaal

Je kan de bladzijden van een boek zodanig vouwen dat er een figuur ontstaat aan de voorkant. Heuse ‘boekkunst’. Info en tickets via De Leest

CO ENGLISH EN PIET DE BAERE – ‘JOE ENGLISH’ woensdag 11 oktober – 20 uur gratis – tentoonstellingsruimte meilief – melkmarktstraat 6

Gesprek met de stichters van de VZW Joe Engish, resp. kleindochter van de kunstenaar Joe English (1884-1918) en haar levenspartner Piet De Baere, over leven, werk en dood van de kunstenaar die vooral en eenzijdig bekend werd als tekenaar van het IJzerfront.

de leest – sint-jorisstraat 62

In de lezing ‘Slapende kinderen, een droom?’ neemt ontwikkelingspsychologe Inge Glazemakers je mee in de wondere slaapwereld van kinderen. Ze legt uit hoe de slaap van kinderen is opgebouwd, ze geeft tips en biedt een antwoord op tal van slaap-vragen: hoeveel slaap heeft mijn kind nodig? Wat houdt een goed slaapritueel in? Wat als mijn kind uit bed komt ’s nachts? Voor alle ouders en verzorgers voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via julie.kesteloot@izegem.be.

WOUTER TORFS – ‘A GREAT PLACE TO WORK: AUTHENTIEK LEIDERSCHAP’ woensdag 25 oktober – 20 uur 10 euro – grote zaal de leest – sint-jorisstraat 62

Wouter Torfs, succesvolle en gelauwerde CEO van Schoenen Torfs, geeft een lezing over leiderschap en ondernemen in deze turbulente tijden van diversiteit op de arbeidsmarkt, de strijd van werknemers om een geslaagde work–life-balance te vinden, e-commerce, ... Hij reikt handvaten aan die ook in jouw organisatie van dienst kunnen zijn. Achteraf receptie met netwerkmoment. Info en tickets via De Leest.

MIA DOORNAERT –‘FRANKRIJK, ONTREDDERDE REPUBLIEK: ZOEKTOCHT NAAR DE ZIEL VAN FRANKRIJK’ donderdag 12 oktober – 20 uur 3 euro – plantijnzaal stadsbibliotheek – wolvestraat 2

Mia Doornaert was tot voor kort Frankrijkcorrespondent voor de krant De Standaard. In de lente van dit jaar publiceerde zij dit schitterend onderbouwde boek. Bijwijlen scherpe kritiek en warme genegenheid voor het land wisselen elkaar af.

Voorzitter van de Koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen. Een luchtige causerie vol literaire details en ‘petites histoires’ met grote gevolgen voor de maatschappij en de letterkunde. Een ontspannende tocht doorheen literaire anekdotiek.

EUTERPE BAROQUE CONSORT – DE VIER JAARGETIJDEN / ANTONIO VIVALDI vrijdag 27 oktober – 20 uur 16 euro – grote zaal de leest – sint-jorisstraat 62

Het Euterpe Baroque Consort met de Izegemse Tine Van Parys op cello werd in 2007 opgericht onder impuls van artistiek leider Bart Rodyns. Dit ensemble bestaat inmiddels uit een select gezelschap van professionele zangers, solisten en instrumentalisten, die op een historisch doorleefde manier ambassadeur zijn van boeiende barokmuziek. Zij waren al te gast tijdens Klara in het Paleis en bij het Festival van Vlaanderen. Meer info vind je terug op bibliotheek.izegem.be, op onze facebookpagina of in de bibliotheek zelf natuurlijk!

september - oktober 2017

// 35


IZOVINO Eerste Izegemse Kunst- en Wijnproeverij

3de Izegemse

Kunst- & Wijnproeverij Kunstenaars en wijnbouwers vertonen heel wat gelijkenissen. Allebei leggen ze hun ziel in hun product. Allebei doen ze een beroep op onze creativiteit om hun product te proeven, erover te praten en ervan te genieten. U degusteert uit een selectie van meer

dan 30 wijnen,

geselecteerd door het gekende huis Pêtre, en een tentoonstelling van 13 gerenommeerde kunstenaars.

KA STE EL WA LLE MO TE IZE GEM

7 - 8 OKTOBER 2017 (gratis inkom) zat. 15.00u-20.00u zon. 10.30u-18.00u

(met muzikaal aperitief vanaf 11.00u)

De opbrengst van de kunst- en wijnverkoop gaat naar ‘Hart voor Izegem’, voor de aankoop van 8 hart-defibrillatoren. Meer info? Volg ons op of op de website www.izovino.be

ROTARY CLUB IZEGEM


ASBEST

Asbest: ook in jouw huis?

De productie van asbest is in BelgiÍ al verboden sinds 1998. Toch zijn er in Vlaanderen naar schatting nog ongeveer 2 miljoen ton asbesthoudende materialen aanwezig in en rond onze gebouwen. Asbest werd dikwijls gebruikt in dak- en gevelleien, golfplaten, schouwpijpen, vensterbanken, vloerbedekking, goten en isolatie. Als jouw woning dateert van vóór 2001, is de kans dus groot dat je met asbest geconfronteerd wordt bij verbouwingen. Geen paniek echter: als het asbest niet beschadigd of verweerd is, kun je het best gewoon laten zitten. Asbest in goede staat vormt op zich geen risico. Het wordt pas gevaarlijk als het materiaal gebroken en ongebonden is. Daardoor kunnen fijne asbestvezels vrijkomen en zich verspreiden in de lucht. Inademing van deze

microscopisch kleine vezels kan leiden tot dodelijke longziekten, zoals asbestose, longkanker en longvlieskanker.

Waar naartoe met je Izegems asbest?

Als particulier mag je alleen asbest verwijderen als dat kan via eenvoudige handelingen. Dus met handwerktuigen of traagdraaiend gereedschap. Bij het verwijderen en het transport mag het asbest niet gebroken of gegooid worden. Het moet vervoerd worden in gesloten verpakking. Het gebruik van schuurschijven, slijpmachines, boormachines, hogedrukreinigers en luchtcompressoren is sowieso verboden bij het bewerken, snijden of reinigen van asbesthoudende ondergronden. Voor verwijdering van losgebonden en goed vastzittend asbest, doe je best een beroep op een erkend asbestverwijderaar.

Het recyclagepark van Izegem ontvangt op vandaag nog geen asbestafval. Izegemnaren en Izegemse bedrijven kunnen daarvoor terecht op de recyclageparken van Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Tielt of bij een erkend afvalverwerker van asbestafval. Heb je vragen rond asbest of ben je niet zeker of een toepassing in of rond je woning asbest bevat? Neem dan gerust contact op met de Izegemse milieudienst op milieudienst@izegem.be of 051/33.73.19. Meer info lees je op www.asbestinfo.be.

september - oktober 2017

// 37


AGENDA juli augustus 2017

VARIA Ken Izegemwandeling: In de voetsporen van Emelo ZO 7 SEPTEMBER

MUZIEK Galaconcert: Kon. Muziekkapel Van De Belgische Luchtmacht DO 21 SEPTEMBER

38 // Izine Izegem

VARIA

MUZIEK

Schoentjesworp

Izegemse Dansacademie

ZO 10 SEPTEMBER

VR 27 OKTOBER


AG E N DA

in Izegem www.uitinizegem.be Deze agenda wordt samengesteld op basis van www.uitdatabank.be. Wie zijn of haar evenement gepubliceerd wil zien in Izine, moet het invoeren in de databank. Let wel: naargelang de beschikbare plaats, behoudt de redactie zich het recht voor om een selectie door te voeren. Het totale aanbod is sowieso altijd te bekijken via www.izegem.be

DONDERDAG 21 SEPTEMBER

VRIJDAG 27 OKTOBER

LANKMOED: ‘LEGER’ Een tikkeltje Toon Hermans, een snuifje Kommil Foo en Lankmoed is vertrokken. Lankmoed is het vleesgeworden kleinkunstcabaret: eerlijker, muzikaler en intenser dan cabaret, maar sneller, harder en idioter dan kleinkunst. Een Vlaams-Nederlands duo dat al vijf jaar lang het publiek weet te verrassen met een ongeziene podiumdynamiek. Spel, muziek, zang: Jan Geubbelmans en Peter van Ewijk.

GALACONCERT: KON. MUZIEKKAPEL VAN DE BELGISCHE LUCHTMACHT Een stijlvolle topavond in de aloude Izegemse hafabra-traditie. Met de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht brengen we één van de allerbeste orkesten van ons land naar De Leest. Dankzij het bruisend enthousiasme van Kapitein Kapelmeester Matty Cilissen mogen we van dit zestigkoppig orkest een boeiende concertavond verwachten met een hedendaagse touch. Om 20 uur.

EUTERPE BAROQUE CONSORT: DE VIER JAARGETIJDEN Een groots concert vol lentekriebels, zomerblues, herfstkleuren en een diepe winterslaap… Om 20 uur.

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be

meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be

ORG: De Leest

ORG: De Leest

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

ZATERDAG 7 OKTOBER

JAZZCIRCUIT: KICK-OFF MET BATTLE EN JAMSESSIE Voor de kick-off van Jazzcircuit’17 kunnen we rekenen op twee bekende gezichten uit de Vlaamse jazzscene. Dankzij Bruno Van der Haegen, leraar saxofoon bij Art’iz en Joshua Dellaert, leraar gitaar bij STAP, nemen de leerlingen van beide academies het tegen elkaar op in een spannende jazz battle! Daarna volgt een open jamsessie waarbij de leerlingen de kans krijgen om samen met ervaren rotten. Ook meejammen? Stuur een mailtje. Om 20 uur.

ROCKING FOR IZEGEM: TEDDY PÏCKER (TRIBUTE ARCTIC MONKEYS), U2BE (TRIBUTE U2), MICHAEL SCHACK Uit de bol gaan op twee superieure tribute bands en daarna de avond wild shakend afsluiten op de beats van de enige echte drummer van Netsky … het kan allemaal op Rocking for Izegem. Om 20 uur.

MUZIEK VRIJDAG 15 SEPTEMBER

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: www.jazzcircuit.be

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be ORG: De Leest

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be ORG: De Leest

VARIA ZONDAG 3 SEPTEMBER KEN IZEGEM-WANDELING: IN DE VOETSPOREN VAN EMELO Emelgem, de thuishaven van de Kerels en ’t Peerke, is sinds 1965 gefusioneerd met Izegem. Tijdens deze wandeling stapt deze deelgemeente uit de schaduw van de Borstelstad. Ze vertelt haar eigen verhaal over haar bewoners, tram, molens, klooster, onderwijs, enzovoort. Emelgem heeft ook zijn ‘10 geboden’. Benieuwd hoe die luiden? Dan mag je deze wandeling niet missen! start: Sint-Pieterskerk, Emelgem meer info: toerisme.izegem.be, 051/31.64.46 ORG: Stadsgidsen en dienst Toerisme

ZONDAG 3 SEPTEMBER NUMISMATISCHE RUILBEURS Om 8 uur. waar: Parochiaal Centrum ‘t Kartouchke, Ingelmunstersestraat 8

ZONDAG 3 SEPTEMBER POSTZEGELVERGADERING Bijeenkomst met ruiling, aanbod leden aan leden, betalende tombola, vorming, spreekbeurt, tentoonstelling. Ook op 1 oktober. waar: Vergaderzaal van de Brandweer, Dirk Martenslaan 15 meer info: 0475/53.11.57, jpvanfleteren@gmail.com, www.kvbpizegem.be ORG: Izegemse Postzegelclub

september - oktober 2017

// 39


ZONDAG 3 SEPTEMBER

ZONDAG 10 SEPTEMBER

DERDE PATRICK SERCU TOERTOCHT Izegem-Passendale-Izegem. Vrije start tussen 7 en 10 uur. Uitgepijlde ritten van 40 of 80 km start: Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1

OPEN MONUMENTENDAG IN EPERON D’OR 10 tot 18 uur: vrij bezoek aan Eperon d’Or. Eperon d’Or is gratis toegankelijk. Deze vroegere fabriek van luxeschoenen beleeft vandaag een tweede jeugd als industriële erfgoedsite met museum, streekbezoekerscentrum en huis van de economie. 10 en 14 uur: Met de gids door Eperon d’Or, parel van art-deco-architectuur Samen met de gids bezoek je Eperon d’Or. Je maakt kennis met de zuivere architectuur en uitdagende restauratie van het gebouw, maar ook met de rijke collecties van het museum en vele verhalen van het werken en leven op deze plek. 16 uur: Schoentjesworp De schoentjesworp is al vele jaren een traditie in Izegem. Die traditie zit vanaf dit jaar in een nieuw kleedje: de schoentjesworp valt nu samen met Open Monumentendag én de kermis in Izegem, én gebeurt voor het eerst vanuit de iconische toren van Eperon d’Or! De regels blijven dezelfde: wie een schoentje vangt, maakt kans op een leuke prijs, geschonken door de handelaars van Izegem. Voor de hoofdprijs moet je echter het gouden schoentje vangen.

meer info: patricksercu-toertocht@hotmail.com, http://patricksercu-toertocht.jimdo.com

DINSDAG 5 SEPTEMBER BABYMASSAGE Het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s is de huid. Elke baby heeft behoefte aan lichamelijk contact en babymassage is een warme en intense manier om al heel vroeg na de geboorte vorm te geven aan die verbondenheid met je baby. De workshop duurt ongeveer anderhalf uur en wordt begeleid door een kinesiste. Inschrijven doe je op naam van je baby. Om 13.30 uur. Ook op 12 september. waar: CM-regiokantoor, Dirk Martenslaan 11 meer info: 051/26.53.00, gezondheidspromotie.roeselaretielt@cm.be ORG: CM

WOENSDAG 6 SEPTEMBER KUBB Kubb, het spel waarbij 2 teams met 6 stokken proberen zo snel mogelijk de houten balkjes om te gooien om uiteindelijk de koning neer te krijgen, zit duidelijk in de lift bij de verschillende seniorenverenigingen. Het is een spel met verrassende wendingen waarbij de winnaar veelal lang onbekend blijft. Ook op 4 oktober. waar: De Stamper, Roeselaarsestraat 293 meer info: 0486/23.73.55 ORG: OKRA

waar: Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5 meer info: 051/31.64.46, eperondor@izegem.be, www.eperondor.be ORG: Eperon d’Or

ZONDAG 10 SEPTEMBER OPEN MONUMENTENDAG IN HET MUSEUM VOOR STOOM EN STROOM Samen met de gids bezoek je het museum Stoom en Stroom. Deze vroegere elektriciteitscentrale voorzag Izegem van stroom tot diep in de jaren 1960. De energie werd opgewekt met een kolossale stoommachine. De stoommachine en het omringende gebouw zijn beiden beschermde monumenten en getuigen nog steeds van het industriële verleden van de stad en de regio. Om 10 en 14 uur.

ISOTOPIA: VUURSPEKTAKEL OP KOEKEZONDAG Het traditionele vuurwerk om de Izegemse kermisweek af te sluiten krijgt een nieuw vlammend kleedje. Compagnie POK is een gerenommeerd Frans gezelschap dat live-muziek, acrobatie en vuurwerk combineert tot een feeërieke show die je gegarandeerd kippenvel bezorgt. Koekezondag 2.0 … dat mag je niet missen. Om 21 uur. waar: Centrale brug, Zuidkaai meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.isotopia.be ORG: De Leest

40 // Izine Izegem

waar: voormalige drukkerij Strobbe,

waar: Eperon d’Or - Industriële erfgoedsite, Prins Albertlaan 5

meer info: 051/31.64.46, eperondor@izegem.be,

meer info: 051/31.64.46, eperondor@izegem.be,

www.eperondor.be

www.eperondor.be

ORG: Eperon d’Or

ORG: Eperon d’Or

ZONDAG 10 SEPTEMBER

Tijdens dit bezoek maak je kennis met de gebouwen en de geschiedenis van het bedrijf, de rijke collectie van drukkerijapparatuur en de toekomstplannen voor de site. Om 11.30 uur en om 15.30 uur.

ZONDAG 10 SEPTEMBER OPEN MONUMENTENDAG IN DRUKKERIJ STROBBE Het familiebedrijf Drukkerij Strobbe kan terugkijken op een rijke geschiedenis van bijna 127 jaar en 4 generaties in Izegem. Het bedrijf bouwde doorheen de jaren een reputatie op door haar commercieel drukwerk voor de schoenindustrie, haar administratief drukwerk en uiteraard door de bekende scheurkalender De Druivelaar. De vroegere bedrijfsgebouwen van Strobbe en verschillende omliggende terreinen worden nu opgenomen in een groot reconversieproject voor de site Baertshof.

DINSDAG 12 SEPTEMBER KOOKLES: WINTERKOST SPECIAL EN ANDERE Wij houden een supermenu in petto voor de komende winterstart. Om 19.30 uur. waar: ‘t SoK, Hogestraat 15

DONDERDAG 14 SEPTEMBER RUMMIKUB We spelen 4 wedstrijden gespeeld voor kampioenschap en daarna nog een willekeurig aantal voor het plezier. Om 14.30 uur. Ook op 19 oktober. waar: bovenzaal CM Izegem, Dirk Martenslaan 11 meer info: 0486/23.73.55 ORG: OKRA


AG E N DA

Ook op 17 oktober. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: www.coderdojoBelgium.be ORG:Coderdojo Izegem

DONDERDAG 21 SEPTEMBER PETANQUE Er worden 3 partijen met wisselende partners en tegenstrevers gespeeld (meli-melo). Men hoeft geen geoefende petanquer te zijn en je hoeft ook niet noodzakelijk over eigen petanqueballen te beschikken. We hebben een aantal petanquesetten ter beschikking voor de spelers. Ook op 28 september en 5 en 26 oktober. waar: De Stamper Izegem, Roeselaarsestraat 293 meer info: 0486/237355, , ORG: OKRA

ZONDAG 24 SEPTEMBER EMELGEMSE CYCLOCROSS - KAMP. VAN WEST VLAANDEREN BWB Eerste start: 11 uur. Einde: 17 uur. Masters - Amateurs - Nieuwelingen - Junioren - Dames elite & Jeugd - Elite zc en U23 (Beloften). waar: Kerkplein 2 meer info: 0494/45.94.57

ZONDAG 1 OKTOBER PADDENSTOELENWANDELING IN WALLEMOTEWOLVENHOF Dit domein met zijn vele oude bomen is een paradijs voor zwammen. Aangezien de zwamvlok onder de grond overleeft, weten de ervaren gidsen op welke plaatsen zij welke paddenstoelen kunnen vinden. Bij goede weersomstandigheden staan ze er immers elk jaar opnieuw. Laat je inwijden in de mysterieuze wereld van de zwammen. Om 14 uur. waar: Kasteeldomein Wallemote-Wolvenhof, Kokelarestraat 85 meer info:westvlaamsehart@west-vlaanderen.be, www.westvlaamsehart.be ORG: ’t West-Vlaamse Hart

ZONDAG 1 OKTOBER 2017

Meer info: www.ewvc.be

KEN IZEGEM-WANDELING BARONNENWANDELING Bezoekers kunnen sinds kort volop genieten van het kasteelpark van de families van Huerne, Gillès en de Pélichy. Maar wat hebben deze families betekend voor de ontwikkeling van Izegem? Een gids leidt jullie rond in het stadscentrum en vertelt jullie graag het hele verhaal. Start om 15 uur aan de Sint-Tillokerk (Kerkplein, Izegem)

ORG: Emelgemse WielerVriendenClub

meer info: toerisme.izegem.be, 051/31.64.46

ZONDAG 24 SEPTEMBER GEZINSFIETSTOCHT Start: tussen 12u30 en 14u30 Locatie start: Rhodesgoed (Kachtem) en site brouwerij de Brabandere (Bavikhove) Prijs: €5, verzekering en 1 gratis consumpte inbegrepen

ORG: Stadsgidsen en dienst Toerisme

VRIJDAG 15 SEPTEMBER – ZATERDAG 23 SEPTEMBER STADSTORNOOI TENNIS Tennistornooi voor alle Izegemnaren en leden van de Izegemse tennisclubs KTC Isis en TC De Schakel Inschrijven kan tot donderdag 14 september bij KTC Isis, T.C. De Schakel of sportdienst Izegem, www.ktc-isis.be of www.tcdeschakel.be Waar: Op de terreinen van KTC Isis ORG: KTC Isis, TC De Schakel, Sportdienst Izegem

ZONDAG 17 SEPTEMBER

MAANDAG 25 SEPTEMBER HOLA, ZOMAAR OMA Oma worden, het wordt je in de schoot geworpen. Een prachtig geschenk dat je leven kleur en energie geeft. In dit muzikaal theatergebeuren geeft Leen Persijn gestalte aan een vrouw die plots verneemt dat ze oma wordt. Het wordt een confronterende, soms grappige, potsierlijke, maar ook ontroerende zoektocht gegoten in spel, tekst, poëzie en liederen. Om 14.30 uur.

MAANDAG 2 OKTOBER WAT BETALEN MIJN ERFGENAMEN NA MIJN OVERLIJDEN? Hoe gebeurt de aangifte? Wie erft er eigenlijk? Welke factoren hebben een invloed op mijn erfenis? Wat zijn nu de tarieven? En wat met samenwonenden? Om 14.30 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be

waar: Cultuurcafé De Leest, St.-Jorisstraat 62

ORG: De Leest

meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be

WOENSDAG 4 OKTOBER

AUTOLOZE ZONDAG Spel en beweging in een autoluw stadscentrum. Meer info elders in dit Izine.

ORG: De Leest

waar: stadscentrum

LEUTE IN ’T STAD De 11de editie van onze comedyavond. Dit jaar mogen we Arnout Van den Bossche, Dries Heyneman en Bas Birker verwelkomen. MC Jens Dendoncker mag ons publiek opwarmen.

TRAPPISTENBIEREN Franky leert ons de typische kenmerken en onderlinge verschillen kennen en wijst ons verder op het belangrijk onderscheid tussen trappisten- en abdijbieren. Hij leert ons ook de geheimen kennen van enkel, dubbel, trippel en quadrupel bier. Om 20 uur.

meer info: info@leuteintstad.be

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

ORG: Leute in ‘t stad

meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be

meer info: stijn.werbrouck@izegem.be ORG: diverse stadsdiensten

DINSDAG 19 SEPTEMBER CODERDOJO Gratis leren programmeren voor kids. Om 19 uur.

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

ORG: De Leest

september - oktober 2017

// 41


VANAF ZATERDAG 7 OKTOBER

WOENSDAG 18 OKTOBER

DINSDAG 31 OKTOBER

IZ’ART 2017: IZEGEMSE KUNSTENAARS Christina Priem (keramiek), Cristel Casteleyn (schilderijen), Dominique Lannoo (schilderijen), Frie Verkarre (keramiek), Marleen Espeel (schilderijen) , Piet Duthoit (beeldhouwwerk), Sandra Vens (keramiek), Stefaan Vandorpe (fotografie) en Yvette Corneillie (schilderijen), stellen tentoon. 7 tot 15 oktober.

FILM: DE ZAAK DE ZUTTER In de kermisnacht van 7 op 8 november 1926 verdween de boerenzoon Hector De Zutter. Het gonsde in Beernem over een mogelijke doodslag. De betichten behoorden tot de welgestelde burgerij en genoten bescherming van de burgemeester. Beernem hield de lippen stijf, ook toen het lijk gevonden werd… Om 14.30 uur.

FILM: MA VIE DE COURGETTE Wanneer zijn moeder overlijdt, is de negenjarige Courgette plots moederziel alleen op de wereld. De aardige politieman Raymond neemt hem mee naar een kindertehuis op het platteland. Eerst moet hij wennen aan de nieuwe omgeving, maar met hulp van enkele nieuwe vrienden leert hij zijn lot te accepteren. Om 14.30 uur.

waar: zaal Meilief van het stadhuis, Melkmarktstraat 6

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

meer info: erik.vantomme@skynet.be

meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be

meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be

ORG: De Leest:

ORG: De Leest

DONDERDAG 10 OKTOBER BRANDVEILIG LEVEN Wat te doen om brand te voorkomen?? waar: Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius, Hogestraat 68 meer info: 0478/44 35 83

WOENSDAG 11 OKTOBER JUBILEUMEDITIE GROENE FIETSTOCHT VOOR SENIOREN De Groene fietstocht voor senioren, die dit jaar zijn tiende verjaardag viert, brengt je langs mooie plekjes in de natuur en open ruimte dicht bij huis. Voor deze feesteditie wordt geopteerd voor “Le Tour d’Izegem”: we verlaten nauwelijks het Izegemse grondgebied maar passeren wel langs een aantal mooie groene plekjes: de kanaalzone en het Blauwhuis, de Kleiputten en het Sterrebos, Wallemote-Wolvenhof, het Rhodesgoed, ‘t Veld en de groene open ruimte in Kachtem en Emelgem. Individuele start vrij te kiezen tussen 13 uur en 14 uur. Deelname gratis, inschrijven verplicht voor 6 oktober 2017 via 051/337378 (Jan Feys) of VES@izegem.be waar: start en aankomst in zaal Ruytershove, Manegemstraat 37 ORG: MINA-raad en seniorenraad

ZONDAG 15 OKTOBER

DINSDAG 31 OKTOBER

WOENSDAG 18 OKTOBER SLAPENDE KINDEREN, EEN DROOM? Als ouder wil je maar één ding: dat je kind gezond is… En dat het goed slaapt natuurlijk. Want dat komt ook je eigen nachtrust ten goede. De praktijk leert ons dat een goede nachtrust vaak een hele uitdaging is voor kind én ouder. Om 20 uur. meer info: 051/26.53.00, gezondheidspromotie.roeselaretielt@cm.be

waar: zaal ISO, Sint-Jorisstraat 62

URBAN MOVE De Urban Move omvat een ouder/kind loop van 3 km, een 5km- en een 10km-loop ten voordele van het Kinderkankerfonds. We organiseren die dag ook een 7km-wandeling door dwars door gebouwen, onder meer Eperon d’Or en het Bierkasteel. Uitvalsbasis is het prachtige park Blauwhuis.

ORG: stadsdiensten

WOENSDAG 18 OKTOBER HERDENKINGSCONCERT HERMAN ROELSTRAETE MET ARCO BALENO Om 15 en om 19 uur.

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: 051/33.76.10, info@deleest.be, www.deleest.be ORG: De Leest

PERMANENT

waar: Openbare Bibliotheek Izegem, Grote Markt 20

EERLIJK ONTBIJT Het ontbijtbuffet bestaat uit Fair Trade-producten van de Oxfam Wereldwinkel, aangevuld met bioproducten van vzw Lochting, heerlijk brood van de Izegemse bakkers. We besteden zoveel mogelijk aandacht aan milieuvriendelijke verpakkingen en lokale producten. Bovenal wordt het eerlijk ontbijt een gezellig samenzijn met familie, vrienden, buren. Voor de allerkleinsten is er aangepaste animatie voorzien. Kaarten zijn verkrijgbaar op het stadhuis. Vanaf 8.30 uur. meer info: thomas.segers@izegem.be

FILM: THE JUNGLE BOOK Mowgli is een mensenkind dat door een familie van wolven is opgevoed. Wanneer de gevaarlijke tijger Shere Khan terugkeert in de jungle, ontdekt Mowgli dat hij niet langer meer welkom is. Gedwongen om zijn vertrouwde plek te verlaten, begint Mowgli aan een fascinerende reis. Om 16.30 uur.

ORG: CM

VRIJDAG 20 OKTOBER TONEEL: IN DE SACOCHE! Ook op 22, 27 en 28 oktober. waar: Oud Gemeentehuis, Emelgemseplein 1 meer info: 0473/23.33 67 ORG: Emelgemse Toneelvereniging Archontiko

ZONDAG 22 OKTOBER

FILM IN DE LEEST // ELKE DINSDAG 12 september: De premier 19 september: Moonlight 26 september: Le potager de mon grand-père 3 oktober: Born to be blue 10 oktober: Sprakeloos 17 oktober: La la land 24 oktober: King of the Belgians 31 oktober: Frantz Om 20 uur

ELKE DINSDAGAVOND SCHILDEREN/ AQUARELLEREN/ TEKENEN ’t Regenboogpalet organiseert een reeks avonden om jullie kijktalent, schilderkwaliteit, schetsplezier te laten ontdekken. Aquarelleren, schilderen met andere materialen en tekenen. Vanaf dinsdag 12 september, steeds instap mogelijk.

waar: Blauwhuis, Kasteelwijk 3

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

waar: Auditorium Herman Roelstraete, Art’Iz, Kruisstraat 13

meer info: stijn.werbrouck@izegem.be,

meer info: 051/74.67.78, greta.sabbe@skynet.be

meer info: 0496/39.75.06, erik.vantomme@skynet.be

ORG: sportdienst

ORG: ‘t Regenboogpallet

42 // Izine Izegem


AG E N DA

UITINMIDWEST // tips

De UiTinMidwest-tipgevers Op www.uitinmidwest.be vind je het vrijetijdsaanbod uit je regio terug. UiT in Midwest-tipgevers Yves Debaes, Hanne Pareit en Marijke Bruneel gaan niet alleen op stap in Izegem maar ook daarbuiten. Graag nog wat extra inspiratie? Surf naar www.uitinmidwest.be

Marijke Bruneel

Yves Debaes

Hanne Pareit

Compagnie Cecilia / Arne Sierens

Trax festival

Rommelmarkt De Wiek

Of “zware kloterij” - hoor je het Arne Sierens ook al zeggen, in zijn sappig Gents? Robrecht Vanden Thoren, Sebastien Dewaele en Tom Vermeir passen in ieder geval in het plaatje. Ik hoop op een voorstelling om nog dagen stilletjes van na te genieten. Om het met de woorden van Charles Bukowski te zeggen: “Some people never go crazy, what truly horrible lives they must lead.” Woensdag 20 september Op locatie, Roeselare

Ze hebben het daar in Roeselare weer goed gedaan. Een line-up om u tegen te zeggen, met voor elk (leeftijd en genre) wat wils. Zelf ben ik benieuwd naar Kapitein Winokio, Zimmerman, Delv!s en De Mens. Zaterdag 2 september, om 14.30 uur Trax, Beversesteenweg 67, Roeselare

Rommelmarkten maken me altijd blij. Je vindt er de grappigste dingen. Of je stopt je kind in een nieuw jasje voor een prikje. Wat wil je nog meer? Zaterdag 16 september om 7 uur Rosmolenstraat, Oekene

Meer op http://bit.ly/2tKv3qe

Eén van mijn favoriete, zo niet mijn meest favoriete komiek. Piv weet op een hilarische manier verhalen te brengen uit het dagelijkse leven, waarin je steeds jezelf en je omgeving herkent. Staat nu al met stip in mijn agenda. Vrijdag 27 oktober, om 20 uur CC De Spil, H.Spilleboutdreef 1, Roeselare

Brussels philharmonic Stéphane Denève dirigeert Grieg, Prokofiev en Stravinsky en als kers op de taart krijg je nog een schitterende concertpianist te horen. Een toporkest aan het werk zien, waarvoor je geen uren in de file hoeft te staan - als dat niet genieten is. Vrijdag 13 oktober De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

Meer info: http://bit.ly/2v1MDTP Meer info: http://bit.ly/2tYS61k

Piv Huvluv

Meer info: http://bit.ly/2sNyJZ4

Meer op http://bit.ly/2soo8iH

september - oktober 2017

// 43


Izine 2017/05  

september - oktober

Izine 2017/05  

september - oktober

Advertisement