Page 35

MOBILITEIT

Update over de wegenwerken in beide richtingen over de Roeselaarsestraat kunnen rijden. Er zal echter wel gewerkt worden met beurtelings verkeer. Daarna volgen tussen de Kapucijnenlaan en de Multi Bazar de werken voor de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater en vuilwater zullen na de heraanleg afzonderlijk worden afgevoerd. Ook de rijweg zal een grondige vernieuwing ondergaan, waarbij veiligheid het uitgangspunt vormt. De al vernieuwde fiets- en voetpaden zullen ook in deze zone doorgetrokken worden.

Begraafplaats Kachtem Aanpassing huisaansluitingen kruispunt Roeselaarsestraat – Ommegangstraat. Bij de controle van de uitgevoerde rioleringswerken in de Roeselaarse- en Ommegangstraat is gebleken dat er een vergissing is gebeurd bij de aanleg van de verschillende afvoerleidingen. Daardoor komt er regenwater van de woningen terecht in de vuilwaterleiding. En omgekeerd komt het afvalwater via de regenwaterleidingen terecht in open waterlopen. Dez situatie moet aangepakt worden. De aanpassingswerken gebeuren in de rijweg of in de parkeerstrook. Het voetpad zal toegankelijk blijven zodat de winkels te voet bereikbaar zullen blijven. De werken zullen beginnen op 20 maart. Ze worden in verschillende fasen uitgevoerd. Fase 1: Roeselaarsestraat nummers 76 tot 82. In fase 1 kan verkeer uit de Ommegangstraat enkel rechtsaf richting de Nieuwstraat. Verkeer uit de Kruisstraat zal de Ommegangstraat kunnen inrijden. Fase 2: van de Ommegangstraat nummer 14 tot het kruispunt met de Roeselaarsestraat. In deze

fase is de Ommegangstraat onderbroken maar is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk in de Roeselaarsestraat, en dat in twee richtingen. Fasen 1 en 2 zullen samen normaal twee weken duren. Fase 3: Roeselaarsestraat / Ommegangstraat. In fase 3 wordt een nieuwe toplaag aangebracht over de volledige zone. Hierbij zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in zowel de Ommegangstraat als de Roeselaarsestraat. Deze laatste fase zal 2 dagen duren en wordt uitgevoerd in de eerste week van de paasvakantie, tussen 3 en 7 april.

Op de begraafplaats van Kachtem is een afscheidszone aangelegd en werd voor het columbarium een verharding in klinkers aangelegd. Het steenslagpad dat dienst doet als centrale inkom wordt vervangen door een betonnen pad. Daarna wordende zijkanten aangelegd als versterkt gazon, net zoals op de begraafplaats aan de Reperstraat.

Herinrichting Roeselaarsestraat vanaf Kapucijnenlaan tot over Multi Bazar. In november 2016 zijn de voorbereidende nutswerken gestart in de Roeselaarsestraat tussen de Kapucijnenlaan tot net voorbij Multi Bazar. De nutsmaatschappijen verplaatsen hun leidingen er om plaats te maken voor de vernieuwde weg en maken van de gelegenheid gebruik om een aantal van deze leidingen te vernieuwen. Men mikt op eind april 2017 om de nutswerken af te ronden. Het verkeer zal tijdens de nutswerken steeds

maart - april 2017

// 35

Izine 2017/02  

maart - april

Izine 2017/02  

maart - april

Advertisement