Page 33

HISTORISCH

IZEGEM 1914-1918

Een eeuw geleden kreunde Izegem onder de Eerste

Uit het oorlogskrantje ‘Onze Iseghemnaar’ “De weverijen draaien niet meer; de borstelfabrieken nu en dan een dag; en kwestie van schoenen: nog enige paren worden gemaakt bij Bral-Donego en bij Aug. Bourgeois van Emelgem. Het patersklooster is in een hospitaal herschapen; de paters hebben enkel nog de kerk om mis te lezen en hun cellen om te slapen. In ’t hospitaal van de Zusters van Liefde komen soms gekwetsten, als er veel zijn. Het oudmannenhuis wordt ook bezet door zieken en gewonden; het klooster van Maria, deels voor hospitaal, deels voor school. De uitgangen van de Kouter zijn toegemetst; en de muren langs achter zijn afgebroken, zodat ze van ’t klooster naar ’t Oudmanhuis kunnen gaan zonder buiten te komen. Het Gildhof is nu Militaire Kring. Het Sint-Jozefs-

gesticht gaat omtrent zijn gewone gang van vroeger. De krijgsbakkerij was eerst in de coöperatieve, later in de Congregatie en nu in de fabriek Desmet langs de ijzerweg. Sedert 1 november 1916 is ter Congregatie de “volkssoep” in voege gekomen voor de ondersteunden; de schoolkinderen gaan er ook soep eten met brood. De burgers leven een doodgewoon leven: alle man thuis om 8 uur ’s avonds. Om naar een aanpalend dorp te gaan moet men een pas hebben. Soldaten zijn er tegenwoordig niet veel; hier en daar, op de bijzonderste plaatsen, een wacht en ook nu en dan een patrouille. Verder blijft alles rustig en schade is er niet aangericht. Al de geestelijken zijn in Izegem gebleven.”

Wereldoorlog. Ook in Izine willen we

(Uit: “Leven in het

daaraan de nodige

operatiegebied. Izegem

aandacht besteden.

Lermyte. Uitgeverij

Onderstaand berichtje

14-18.” Jean-Marie Groeninghe bvba. ISBN 978-90-77723-97-5.)

werd afgedrukt in het 17de nummer van het oorlogskrantje ‘Onze Iseghemnaar’, dat verscheen op 15 april 1917. ‘Onze Iseghemnaar’ wou de Izegemse militairen een hart onder de riem steken met nieuws van het thuisfront.

Vertelavond rond WO I: “Het volk roert zich - opstand en muiterij” Lieten de mensen zich als gedwee slachtvee naar de slachtbank, die de oorlog ondertussen was geworden, leiden? Neen, allesbehalve, in alle oorlogvoerende landen was er onrust, die soms tot revoluties ontaardde. Hoe Frankrijk krachteloos werd na 1917, en hoe hele keizerrijken ten val kwamen door de oorlog… Maandag 20 maart, 20 uur in cultuurhuis De Leest.

maart - april 2017

// 33

Izine 2017/02  

maart - april

Izine 2017/02  

maart - april

Advertisement