Page 32

Ten Mandere // uit de archieven

Uurwerkmakers en slotenmakers Onlangs was er in het VTM-programma ‘Rijker dan je denkt’ een staande klok te zien met bovenaan een metalen plaatje ‘Anthonius Verhelle Iseghem 1800’. Wie was die man?

H

et hele verhaal begint bij Hubrecht Verhelle, in Izegem overleden op 26 november 1758. Hij was horlogemaker en de eerste in de stamreeks Verhelle die dit beroep uitoefende. Hubrecht was gehuwd met Brigitta Seynaeve. In 1754 kreeg Hubrecht Verhelle de opdracht om het uurwerk van de Sint-Tillokerk te herstellen. Hij kon de klus klaren voor ‘20 pond groten courant’. Hij kreeg ook de taak om dit uurwerk nog drie jaar te onderhouden. Zijn zoon Anthonius Verhelle schreef op 7 december 1758 naar het Izegemse gemeentebestuur dat hij al acht of negen jaar lang door zijn vader belast was met het opwinden en het onderhouden van de torenklok. Nu wou die Anthonius graag officieel de taak van zijn vader overnemen: “soude hy geirne tot het continueren in het opwinden der orlogie geadmitteert worden.” Hij hoopte ook dat de stadsmagistratuur hem een loon zou uitbetalen. Het gemeentebestuur keurde dit goed. Maar in 1767 waren er terug onkosten aan de torenklok. De klok “was seer vervuylt ende niet meer juste, ende dat oock den

cadran, ofte wysterplaete afgegaen ende verduystert was.” Anthonius’ zoon Francis was ook een uurwerkmaker, maar zijn nazaten werden slotenmakers en smeden. Zij woonden in de smidse op de hoek van de Gentstraat en de Papestraat, waar later café ’t Kruiske was. Naast horlogemaker Anthonius Verhelle, was ook de familie Callens in Izegem actief in dit beroep. Joseph Callens was naast

horlogeur ook goud- en zilversmid. Hij woonde in de Marktstraat. Zijn zoon Pierre werd goudsmid en zijn andere zoon, Ferdinand, zette het vak van uurwerkmaker verder. Van deze laatste stonden er tot halfweg de 20ste eeuw heel wat staande klokken in Izegemse huisgezinnen. Andere uurwerkmakers waren Jan Van Oost (17de eeuw), Pieter Quaetgebeur en Jan Van Hesen (18de eeuw). De familie Verhelle woonde op de hoek van de Gentstraat en de Papestraat. Deze foto is echter van veel later, toen het huis al omgevormd werd tot café ’t Kruiske.”

Wie meer historische weetjes wil over onze stad, kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van Ten Mandere: www.tenmandere.be

Vroeger en nu… Halverwege de vorige eeuw moesten de herbergen ‘In de harmonie’ en ‘Het damberd’ sneuvelen ten voordele van meer parking op het Emelgemseplein. Ook de muur rond de Sint-Pieterskerk is ondertussen al lang verdwenen.

32 // Izine Izegem

Izine 2017/02  

maart - april

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you