Page 14

Bomen en boombanken moeten het wandelen en shoppen aangenamer maken

Schuine bomen zullen een soort van poorteffect creëren

De parkeerhaven zal een twintigtal plaatsen bevatten

Straks een nieuwe Marktstraat Deze zomer zal de Marktstraat heraangelegd worden. De straat zal een nieuw elan krijgen en moet opnieuw een kloppend hart worden van het handelscentrum. Er komen nieuwe voetpaden, groene accenten en een parkeerhaven met een twintigtal plaatsen.

De heraanleg van de Marktstraat staat natuurlijk niet op zichzelf. Het project maakt deel uit van een overkoepelend plan dat de handelszone in het centrum een boost moet geven. Andere maatregelen zijn onder meer de opmaak van een city marketingplan, de installatie van extra camera’s, het leegstandsbeheer, de acties rond de Ambassadeurs van Eperon d’Or, het subsidiebeleid, enzovoort.

Inspraak voor bewoners en handelaars Het ontwerp voor de nieuwe Marktstraat is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. In de loop van de voorbije maanden hebben de stadsdiensten een paar keer samengezeten met bewoners en handelaars. Bij die sessies werden drie grote thema’s behandeld: parkeren, groen en voetpaden. Het ontwerp werd gemaakt op basis van de voorstellen, grieven en opmerkingen die uit deze samenkomsten voortvloeiden.

14 // Izine Izegem

Voetpaden De voetpaden van de nieuwe Marktstraat zullen aangelegd worden in dezelfde materialen van de Grote Markt. De nieuwe paden zullen ook breder zijn en daardoor zullen er parkeerplaatsen verlegd moeten worden. Om het aantal parkeerplaatsen op peil te houden, heeft de stad het pand met huisnummer 25 al aangekocht. Dat pand zal plaats ruimen voor een parkeerhaven met een twintigtal plaatsen, die de 19 verdwenen plaatsen in de straat zelf moeten compenseren. De aanleg van de parkeerhaven zal hopelijk kunnen beginnen halverwege augustus 2017.

tot drie keer drie plaatsen voor kortparkeren volgens het shop en go-principe. Dit wil zeggen dat het in de namiddag toegestaan zal zijn om er voor een beperkte duur gratis te parkeren.

Groen en ‘schuine’ bomen Op een drietal plaatsen in de straat zullen er bomen met boombanken geïnstalleerd worden. Aan het begin van de straat zullen ‘schuine’ bomen een soort van groen poort-effect creëren. Ook elders in de straat zullen er nog zulke bomen geplaatst worden. Al deze groene toevoegingen moeten het wonen en wandelen aangenamer maken.

Gratis kortparkeren Op de voetpaden zullen er fietsenbeugels en paaltjes geplaatst worden. Die zullen moeten voorkomen dat chauffeurs parkeren in de wandelzones. In overleg met bewoners en handelaars worden er in de straat drie ruime laad- en loszones voorzien. Die zones zullen vanaf de middag omgevormd worden

Praktisch Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Marktstraat. Er zal wel altijd één kant van het voetpad bruikbaar zijn. De werken zullen half augustus starten en ze zullen normaal gezien 50 werkdagen duren.

Izine 2017/02  

maart - april

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you