Page 10

Avontuur, groen en speelplezier op de site Rebry Er groeit en bloeit vanalles op sport- en recreatiecentrum de Krekel. De eerste steen van de nieuwe sportinfrastructuur ligt er al. Maar ook voor de andere kant van de zone bestaan er ambitieuze plannen. Zo zal de oude Rebry-fabriek naast het JOC zich binnenkort ontpoppen tot een nieuwe, avontuurlijke vrijetijdszone. Sport- en recreatiecentrum de Krekel is een prachtig domein waar sport, cultuur en jeugd hun plaats gevonden hebben. De laatste jaren is er veel bijgebouwd op de site. Bovendien vinden er heel veel succesvolle activiteiten plaats. Daardoor is het groene karakter van de zone grotendeels verloren gegaan. Vooral de speelpleinwerking van het JOC leed meer en meer aan het gebrek aan groene ruimte om te kunnen ravotten. Vrij recent kwam de oude fabriek van de firma Rebry echter te koop. Deze prachtige ruimte paalt aan het sport- en recreatiecentrum. Ze bood dus een unieke gelegenheid voor een uitbreiding van de site de Krekel en daarom besloot de stad de leegstaande fabriek aan te kopen. Ontwerpbureau GRASland kreeg de opdracht om de site Rebry om te toveren tot een groen pareltje. Krekel-Zuid heeft heel wat gebruikers en stakeholders: de Jeugddienst (het JOC),

10 // Izine Izegem

Jeugdhuis de Tunne, Schuttersgilde de Bosseniers, hondenclub ‘De Natte Neuzen’, KFC Izegem (de voetbalvelden), ’t Antwoord, de Leest en de buurtbewoners. Al deze doelgroepen mochten hun zegje doen bij de herinrichting van de site. Ze konden dat doen tijdens formele en informele inspraakmomenten. Voor de hondenclub blijven er omheinde trainingzones. De speelweide dient ook als uitloopweide. Het gebouw van de schuttersgilde breidt uit voor een extra schietbaan en toiletten. De fabriekssite zit momenteel ingesloten tussen de gebouwen van de Jeugddienst, het jeugdhuis, de schuttersgilde en de hondenclub. Een goede ontsluiting van het terrein is dus noodzakelijk. Daarom zullen er een aantal nieuwe hagen aangeplant worden die meer structuur zullen brengen in de Krekelsite én die het verkeer in goede

banen zullen leiden. Er komt ook een gloednieuwe dreef langs het cultuurcafé van De Leest, die de verschillende zones van de Krekelsite met elkaar zal verbinden. Van de oude Rebry-fabriek zullen enkel de spanten en de dragende structuur van de bureaus worden behouden. Als een soort van knipoog naar het verleden. De spanten zijn tegelijkertijd ideale kapstokken om bijvoorbeeld klimplanten en speeltoestellen aan te koppelen. De ‘binnentuin’ van de fabriek wordt een gezellig ontmoetingsruimte met enkele speeltuigen voor de kleinsten. De zone errond wordt avontuurlijker ingericht. Hoe verder je je van het gebouw zult bevinden, hoe spannender en landschappelijker de zone zal worden. Op het einde van het park wordt er bijvoorbeeld ook een bosje ingeplant, dat ideaal zal zijn om kampen in te bouwen.

Izine 2017/02  

maart - april

Izine 2017/02  

maart - april

Advertisement