Page 1

JANUARI - FEBRUARI 2017

Izine is het officiële stadsmagazine van de stad Izegem, verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis aangeboden.

HET STADSBUDGET 2017 // 6 NIEUWE KINDERBURGEMEESTER // 16 JONGERENAANBOD JANUARI-APRIL // 23


in dit nummer JANUARI - FEBRUARI 2017 // nr 19

10

6 // Een blik op het budget

voor 2017

Het stadsbudget voor 2017 wat nader toegelicht

10 // Kom het glas heffen op het

nieuwe jaar

12 // Wat verandert er zoal in 2017? 16 // De nieuwe

kinderburgemeester en kindergemeenteraad

16 20

COLOFON Izine Izegem Redactieadres: Dienst Communicatie, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. Izine@izegem.be - http://izine.izegem.be Verantwoordelijke uitgever: Bert Maertens, Korenmarkt 10, 8870 Izegem. Ontwerp: Reclamebureau Visual, Pieter Baesstraat 5, 8870 Izegem. Drukkerij: Drukta. Foto’s: Lodewijck De Decker (coverbeeld), Frank Meurisse, Stefaan Vandorpe e.a.

2 // Izine Izegem


INHOUD

18

18 // Jeugddienst zoekt

animatoren

We hebben jou nodig!

23 // Jongerenkalender 33 // Stadswandelingen weer

8km

UTE

ELRO

38

Deze wandeling

dank aan Izegem. Met en en de Stad ardigheden. de stadsgids van de wetenswa 64 46. Wandelclubs, opzoekwerk izegem.be of 051 31 van de IzegemseTen Mandere voor het toerisme@ kring is een realisatie MEER INFO? heemkundige

- Korenmarkt

andeling

ND EN RO 9 - IN

Deze

eling

wand

is een

8km

aan dank m. Met heden. Izege ardig nswa 64 46. de Stad en en van de wete of 051 31 sgids rk m.be de stadopzoekwe izege sme@ delclubs,voor het ? toeri INFO mse WanMandere MEER Ten de Izege atie van ige kring kund heem

d

enpa

EM

IZEG

Hoev

realis

V.U. Bert Maertens

IZEGEM EN ROND OUTE 2 - IN

Kastelenw

WANDELR

10 - Izegem

WAND

V.U. Bert Maertens - Korenmarkt 10 - Izegem

beschikbaar

38 // Het team

arbeidsbegeleiding bij het OCMW

en verder 4. In ’t kort // 14. Wat te doen in de krokusvakantie // 17. Jeugdraad geeft jongeren een stem // 20. Klaar voor Koning Winter // 27. Voorjaar in De Leest // 28. ’t Klikt // 30. Tournée minerale // 31. OCMW zoekt BIZondere vrijwilligers // 32. Update over de wegenwerken // 34. Ten Mandere wint de cultuurtrofee // 36. Uit de archieven // 37. De Groote Oorlog // 40. De sporteldag komt eraan // 41. De werken aan sportcentrum Krekel-Zuid // 42. Agenda: uit in Izegem // 47. Agenda: uit in Midwest

januari - februari 2017

// 3


Amfibieën op het liefdespad In het vroege voorjaar begint het bij de meeste amfibieën te kriebelen en trekken ze naar een paarpoel. Op hun tocht dwarsen ze vaak drukke wegen. En daarbij vallen steevast veel amfibische verkeersslachtoffers. Daarom helpen dierenvrienden in februari en maart de padden en salamanders bij die gevaarlijke oversteek. In Izegem zijn de overzetters op vier plaatsen actief: in de omgeving van het Rhodesgoed (Kachtem), aan de Tinnenpot (Emelgem), rond Wallemote en in de Klaregrachtstraat aan de windmolens. In 2016 zetten de vrijwilligers zo 1806 amfibieën veilig de straat over. Ben je geïnteresseerd en wil je één of meerde avonden helpen bij het overzetten? Neem dan contact op met Jacqui Stragier op 051/30.47.31 of jacqui.stragier@telenet.be. Meer info op vrijdagavond 20 januari om 19 uur in freinetschool De Kleine Tovenaar in de Tinnenpotstraat 43.

Zin in

vrijwilligerswerk in het bos? Heb je af en toe een paar uurtjes vrije tijd en wil je die zinvol en op een leuke manier invullen? Dan is vrijwilligerswerk bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) misschien iets voor jou. Als vrijwilliger bij het ANB kom je terecht in een groene en rustige omgeving. Je kiest bovendien zelf op welke momenten je beschikbaar bent. Momenteel zijn we op zoek naar een opruimer (zwerf)afval voor het Rhodesgoed en het Merelbos.

ZESDE GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE groepsaankoop opnieuw de insc hrijv ingen voor de Sociaal huis ’t Antwoord verzamelt veiling kunnen prov incie West-Vlaanderen. Via een groene stroom, een initiatief van de t voor bied prijs bod doen. Wie de goedkoop ste alle energieleveranciers hun beste den. Je seer teres geïn alle voor stel opsturen naar elek triciteit en/of gas, mag een prijs elt, wiss je Als ier. ranc leve van niet te wiss elen bent dan nog helemaal vrij om al dan even schr jaar Vorig m. stroo er zond en val je niet gaat de over stap gegarandeerd vlot voor deze campagne. in zich nnen gezi e ems Izeg zo’n 1.910

Hoe schrijf ik mij in?

insc hrijven via de web site www. Voor de groepsaankoop kan je zelf insc hrijv ing, 0/76.101. Voor ondersteuning bij de samengaanwegroener.be of via 080 rd@ woo (tant lgem Eme s shui oord of Dorp kan je terec ht in sociaal huis ’t Antw ocmwizegem.be of 051/33.66.44). eind februari / mogelijk tot 8 februari 2017. Vanaf Insc hrijven is gratis, vrijblijvend en aring. Pas dan besp de met een duidelijk zicht op maart krijg je een pers oonlijk voor stel r. en van energieleverancie beslis je om al dan niet te verander

4 // Izine Izegem

Wat hebben we je te bieden? • Je krijgt een prachtige werkplek in de natuur, • het materiaal (handschoenen, knijptang, vuilniszakken) dat je nodig hebt om je taak uit te voeren, stellen we ter beschikking, • je bent verzekerd, • vrijwilligersvergoeding 30€/maand (prestatie min. 8u per maand vrij te kiezen) Interesse? Neem dan contact op met boswachter Mathieu Foré op mathieu.fore@lne. vlaanderen.be of 0479/67.95.76.


IN ’T KORT

BLOK@BIB 03/01 – 06/01 09/01 – 13/01 16/01 – 20/01

VOGELS TELLEN OP 28 EN 29 JANUARI Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 is het weer het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Met maar een half uurtje werk neem je deel aan het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. Hoe neem je deel? De telformulieren en de nodige instructies vind je terug op http:// vogelweekend.natuurpunt.be. Op deze website kan je ook terecht voor foto’s van de meest voorkomende vogels. Een mooi hulpmiddel bij de telactiviteiten!

Elke werkdag van 8 tot 19 uur, pauze tuss en 12 en 14 uur. Op woensdag open tot 17 uur. Gesloten op maandag 2 januari. Waar: de lees zaal en de Plantijnzaal van de openbare bibliotheek Ingang vanaf 8 uur via de Wolvest raat (glazen deur aan de kant van het stati on)

Wil je de vogels ook helpen de koude winter te overleven? Hou dan rekening met volgende tips: • Voeder gevarieerd: beperk deegwaren maar voorzie ook granen, nootjes en appels. • Voeder niet teveel tegelijk en liefst ’s ochtends en tegen het eind van de middag. • In de winter hebben vogels extra energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Van december tot april voorzie je best vetrijke producten: vetbollen, pindaslingers,… • Hang vetbollen enkel in de winter aan een flexibele tak, buiten bereik van ratten en muizen. • Smeer half gesmolten vet tegen de schors van een boom en lok spechten en boomklevers. • Leg de voederplaats niet te dicht aan bij een raam en vermijd raamslachtoffers. • Breng voedsel gespreid aan voor vogels met een voedselterritorium, zoals bvb. merels. • Denk ook aan natuurlijk voedsel: plant enkele bessenstruiken in je tuin.

Wijziging ophaalkalender Izegem C Om de afvalophaling zo vlot mogelijk te laten verlopen, voert IVIO vanaf 1 februari een vereenvoudiging door aan ophaalkalender Izegem C. Izegem B en Izegem C zullen dan namelijk samenvloeien tot Izegem B. Alle afvalophalingen (restafval, PMD en papier en karton) zullen vanaf dan op woensdag uitgevoerd worden. In januari zal er (op de kalender Izegem B) wel nog een onderscheid gemaakt worden bij de ophaling van Izegem B en Izegem C. Raadpleeg steeds de ophaalkalender voor het buitenplaatsen van de verschillende afvalsoorten. Je kan de kalender ook raadplegen op www.ivio.be of via de Recycle!-app.

Van harte welkom in de woonkamer van Maria en Cyriel Van 3 tot 17 februari wordt zaal Meilief van het stadhuis omgevormd tot een ‘woonkamer van weleer’. De zaal zal ingericht worden met voorwerpen waarbij het oproepen van herinneringen centraal staat. Tegelijkertijd loopt er een tentoonstelling rond dementie. Je kunt de woonkamer gratis bezoeken, zowel individueel als in groep. Een groepsbezoek reserveer je best op voorhand via 051/33.66.44 of tantwoord@ocmwizegem.be. Meer informatie lees je op ocmw.izegem.be. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de stuurgroep bestaande uit de 3 lokale woonzorgcentra, dienstencentrum de Leest, expertisecentrum De Misthoorn, de stad en sociaal huis ’t Antwoord. Het past in het kader van de verklaring voor ‘dementievriendelijk Izegem’ die de stad ondertekend heeft.

januari - februari 2017

// 5


Het stadsbudget voor 2017 wat nader toegelicht Wie meer inzicht wil over waar de stad centen vandaan haalt, en waaraan die centen weer besteed worden, kan er altijd het budget eens op na slaan. Het stadsbudget 2017 is ondertussen klaar. We geven er graag een woordje uitleg over, en lichten een aantal belangrijke projecten voor 2017 wat nader toe.

1. DE CIJFERS Sinds 2013 zijn de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van toepassing op de stad Izegem. Dat is een nieuwe wijze van plannen. Heel belangrijk in de BBC, is de koppeling tussen beleidsmatige en financiële informatie. De planning moet ook lopen over een aantal jaren. Daarom keurde het stadsbestuur een meerjarenplan 2014-2019 goed, van waaruit de jaarlijkse budgetten worden afgeleid. Een jaarbudget verleent de goedkeuring voor bijvoorbeeld de aankoop van producten, maar het jaarbudget moet altijd passen in het meerjarenplan.

Jaarlijkse uitgaven en ontvangsten (exploitatiebudget) De jaarlijkse exploitatie-uitgaven bevatten onder andere de aankoop van goederen en diensten, bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen, de toegestane werkingssubsdies, intrestlasten, … De jaarlijkse exploitatie-ontvangsten bevatten onder andere de werkingsopbrengsten, de fiscale ontvangsten, de ontvangen werkingssubsidies, de financiële ontvangsten en dividenden, … Het cijfer dat er hier het meest uitspringt, is de daling van de raming van de aanvullende personenbelasting. Deze bedraagt 545.320 EUR minder dan in 2016. Een ander inkohieringsritme en de eerste effecten van de zogenaamde ‘tax shift’ liggen hiervan aan de basis.

rekening 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

A. Uitgaven

26.707.019,15

29.192.978,86

29.167.585,84

29.758.454,87

30.144.946,82

B. Ontvangsten

32.375.322,30

33.762.057,76

33.398.356,49

33.851.941,17

34.248.504,93

C. Saldo

5.668.303,15

4.569.078,90

4.230.770,65

4.093.486,30

4.103.558,11

6 // Izine Izegem


BUDGET

Investeringsbudget Het investeringsbudget bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

Investeringen

rekening 2014

rekening 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

A. Uitgaven

9.078.727

5.485.503

12.278.650

4.630.918

3.453.051

2.249.548

B. Ontvangsten

4.174.968

670.572

2.460.292

765.000

969.664

255.000

C. Saldo

-4.903.759

-4.814.931

-9.818.358

-3.865.918

-2.483.387

-1.994.548

Financiële schuld De staat van het financiële evenwicht toont aan hoe de stad financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: • het jaarlijkse resultaat op kasbasis moet positief zijn • de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode (legislatuur + 1 jaar) minstens positief zijn. De autofinancieringsmarge geeft aan of de stad al dan niet structureel in evenwicht is. Financiële schulden ten laste van de Stad Financiële schulden op 1 januari

rekening 2014

rekening 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

36.693.332

33.633.095

30.649.522

34.293.241

34.156.319

32.880.630

6.500.000

2.700.000

1.700.000

750.000

+ Nieuwe leningen - Aflossingen

3.060.236

2.983.573

2.856.281

2.836.922

2.975.689

3.080.721

Financiële schulden op 31 december

33.633.095

30.649.522

34.293.241

34.156.319

32.880.630

30.549.909

Resultaat De staat van het financiële evenwicht toont aan hoe de stad financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: • het jaarlijkse resultaat op kasbasis moet positief zijn • de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode (legislatuur + 1 jaar) minstens positief zijn. De autofinancieringsmarge geeft aan of de stad al dan niet structureel in evenwicht is. Financieel evenwicht

rekening 2014

rekening 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

Resultaat op kasbasis

4.789.252

2.659.050

1.053.490

1.281.421

1.615.832

1.394.121

Autofinancieringsmarge

1.820.124

2.684.730

1.712.798

1.393.849

1.117.797

1.022.837

januari - februari 2017

// 7


2. DE PROJECTEN 1

4

6

E-loket voor afleveren documenten bevolking/ burgerlijke stand

Buddysysteem

Autoloze zondag

De stad zet verder in op het volledig digitaal verstrekken van documenten. Zo zal je op termijn onder meer een bewijs van woonst of gezinssamenstelling kunnen opvragen via het digitaal loket, zonder dat daar nog een ambtenaar van de stad in tussen komt. De stad is hiervoor pilootproject bij de softwareleverancier. Meteen starten we ook een inhaalbeweging voor het digitaliseren van de geboorteakten. In een latere fase zullen die akten dan ook volledig digitaal aangeboden worden in het e-loket.

2 Aankoop rollend materieel Budget: de volgende 3 jaar telkens 100.000 EUR extra De voertuigenvloot van de stad krijgt een bijkomende injectie voor de vervanging van voertuigen met kiepbak, een bestelwagen, vrachtwagens, een signalisatie-aanhangwagen, een hakselaar,... Deze investeringen moeten een veilige en vlotte werking voor de technische dienst verder mogelijk maken.

3 Systeem infoschermen Budget: 18.000 EUR Op diverse stadslocaties komt een systeem van infoschermen, dat gebruikt kan worden voor de aankondiging van activiteiten en het doorspelen van info. De bestaande schermen zoals in De Leest, sportdienst, bibliotheek... worden daarbij hergebruikt. Er komen er ook enkele bij op strategische locaties, waaronder Eperon d’Or. De stadsdiensten zullen op een gebruiksvriendelijke manier hun eigen info kunnen delen met andere diensten. Zo zal je bijvoorbeeld info over een voorstelling in De Leest kunnen zien op de infoschermen in de bib. Momenteel kan dat niet, want alle locaties draaien nog op een eigen circuit.

8 // Izine Izegem

Sinds mei 2015 kent ons land een verhoogde instroom van vluchtelingen. Om een antwoord op maat te bieden, levert de Vlaamse overheid financiële steun aan de steden aan gemeenten. Zo krijgt stad Izegem 59.107 euro, een bedrag dat besteed moet worden vóór eind 2018. De meerjarenplanning 2014-2019 omschrijft het actieplan ‘vrijetijdsactiviteiten voor kansengroepen’. Daaronder valt onder meer de creatie van een buddysysteem voor mensen van vreemde origine. In het voorjaar van 2016 werden er al verschillende infosessies georganiseerd voor vrijwilligers die graag buddy willen worden. De buddy’s worden ondertussen geleidelijk aan in contact gebracht met nieuwkomers met concrete vragen. In 2017 en 2018 zullen de extra middelen besteed worden aan de verdere uitbouw van het buddysysteem. Zo zullen we onder meer focussen op de problemen die vluchtelingen ervaren bij de zoektocht naar woonst en werk.

5 Wereldfestival Budget: 47.000 EUR

Begin juli 2017 vindt de 25ste editie van het Wereldfestival Izegem plaats. Niet minder dan 200 buitenlandse artiesten zullen ons verwennen en ons het beste bieden uit hun volkscultuur. Muziek en dans, uit alle continenten en van wereldklasse, zullen het festivalpodium beheersen. Naast het gewaarborgd spetterend spektakel biedt het Wereldfestival de ideale gelegenheid om vreemde culturen en tradities te ontdekken en te waarderen. De stad houdt eraan om dit evenement financieel te ondersteunen.

Budget: 25.000 EUR In het najaar wordt Koning Auto weer voor één dag geweerd uit het centrum. Autoloze zondag wordt opnieuw een sportief evenement voor groot en klein, met een groene insteek en in een autovrij stadscentrum.

7 Verbouwingstoelagen verenigingen Budget: 63.000 EUR De stad betoelaagt de verbouwingswerken aan de lokalen van de volgende verenigingen: • Koninklijke Schuttersgilde de Bosseniers (9.386 EUR) • Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem (13.544 EUR) • KSA-meisjes Izegem (50.000 EUR)

8 Speelruimteplan In 2017 investeren we heel wat in speelruimte. Rond de paasvakantie zullen de kinderen uit de buurt van Sint-Pieter (Meensestraat) op een volledig vernieuwd speelplein kunnen spelen. Er worden speeltoestellen aangekocht voor een bedrag van 15.000 EUR. De naastgelegen parking wordt ook opnieuw aangelegd. Tijdens de zomervakantie zullen de ouders een terrasje kunnen doen op de Grote Markt terwijl de kinderen zich kunnen uitleven op een nieuw zomerspeelplein. Hiervoor wordt er 10.000 EUR vrijgemaakt. De speelpleinwerking breidt uit. In de zomer zullen de kinderen kunnen ravotten op het speelplein Bosmolens in de Karel de Goedelaan. De speeltoestellen ter waarde van 40.000 EUR worden omwille van omgevingswerken pas na de zomervakantie geplaatst.


BUDGET

9

12

14

Openbare verlichting

Herwerking ‘Meer hart voor je buurt’

Groen in de stad

Budget: 205.000 EUR

In 2017 wordt de openbare verlichting aangepakt op tal van locaties in de stad: • Uitbreiding openbare verlichting en verlichting looppiste in het kader van het masterplan sport • Renoveren verlichting binnenplein stadhuis • Uitbreiden openbare verlichting Krekel-Zuid, in het kader van de aanleg van de site Rebry • Uitbreiden openbare verlichting buurtgebouw Bosmolens

10 Herinrichten onthaal sportdienst en bureauruimtes Budget: 50.000 EUR Bij mooi weer stroomt het publiek al snel toe voor een frisse duik in het buitenzwembad. Om die toestroom van bezoekers aan te kunnen, willen we de onthaalruimte van het zwembadcomplex aanpakken en het inzetten van een tweede kassa mogelijk maken. Meteen zal het nieuwe onthaal ook dienst doen als onthaal voor de sportdienst, en dat natuurlijk het hele jaar door. Ook de indeling van de bureauruimte van de sportdienst wordt aangepakt.

11 Visie 2030 – Krekelstraat Budget: 60.000 EUR De Krekelstraat werd vorig jaar voor korte tijd afgesloten in een testopstelling, maar in 2017 gaat ze weer open en wordt ze deels heringericht. De concrete inrichting en de installatie van snelheidsremmende maatregelen moet nog besproken worden in de commissie openbare werken en mobiliteit. Het garagewegje dat uitkomt in de Krekelstraat zal wel afgesloten blijven om sluipverkeer tegen te gaan.

Budget : 9.500 EUR De stad streeft naar meer leefbaarheid in straten, wijken en buurten. Zaken die de leefbaarheid verhogen zijn onder meer een nette en veilige openbare ruimte, kansen tot ontmoeting en duurzaamheid. Daarom krijg je als burger ondersteuning als je actie onderneemt. De herwerking van ‘Hart voor je Buurt’ bestaat erin dat bestaande initiatieven binnen deze thematiek worden gebundeld en aangevuld worden met nieuwe projecten. Voorbeelden: speelstraten, tegeltuintjes, cultuurstraten, een propere stad, …

13 Voormalig gemeentehuis Emelgem Budget: 85.000 EUR In de loop van 2017 zal het oud gemeentehuis van Emelgem, dat tegenwoordig dienst doet als dorpshuis, opgefrist worden met een nieuwe lik verf. De elektriciteit van het gebouw wordt ook helemaal vernieuwd.

Budget: 180.000 EUR Met dit budget wordt via diverse kleine en grote projecten ingezet op meer groen in Izegem. Zo werden er al tal van bloembollen geplant op heel wat locaties (onder meer op een groot aantal rotondes en aan het kerfkhof aan de Reperstraat), zal de boulevard richting Eperon d’Or groen aangekleed worden, krijgt de parking op de hoek van de Dweersstraat en de Meensestraat een groene make-over, enzovoort.

15 Heraanleg Kachtemsestraat – Vijfwegenstraat De stad investeert in de volledige vernieuwing van de Kachtemsestraat en Vijfwegenstraat. Dit omvat de aanleg van een gescheiden stelsel met een herinrichting van de rijweg met parkeerstroken. Tegelijk worden de voetpaden vernieuwd, bermen verhard en fietspaden of fietssuggestiestroken aangelegd.

16 Voetpaden – buitengewoon onderhoud – kws Budget: 851.000 EUR Gedeeltelijke heraanleg van de voetpaden in de Masteneikwijk en de Bellevuestraat. Aanleg verhardingen rond het nieuwe buurtgebouw op de Bosmolens, werken aan grachten, verzekeren waterafvoer, uitbreiding parkings in de Beukendreef, verfraaiingswerken op het kerkhof van Kachtem en aanleg van een verharding rond het columbarium, …

januari - februari 2017

// 9


8 januari: nieuwjaarsreceptie voor alle Izegemnaren

KOM HET GLAS HEFFEN OP HET NIEUWE JAAR! Het is ondertussen een vaste Izegemse traditie geworden: begin januari heffen we allemaal samen het glas op het nieuwe jaar. En in 2017 zal dat niet anders zijn. Alle Izegemnaren worden op zondag 8 januari hartelijk uitgenodigd naar de Grote Markt voor een gemoedelijke nieuwjaarsreceptie. Als vanzelfsprekend voorzien we de nodige drank, hapjes, achtergrondmuziek en kinderanimatie. Een uitgelezen moment dus om oude vrienden tegen het

10 // Izine Izegem

lijf te lopen en nieuwe vrienden te maken. De drink gaat van start om 11 uur en om 13 uur breien we er een eind aan. Wat natuurlijk niet hoeft te betekenen dat je dan per sĂŠ naar huis moet. De lokale horeca legt je ongetwijfeld graag nog wat langer in de watten. Omdat gezelligheid hand in hand moet gaan met veiligheid, leggen we ook dit jaar weer een pendeldienst in. Bussen zullen

de Izegemnaren die wat verderaf wonen van het centrum, gratis naar en van de Grote Markt voeren. De beide bussen rijden na afloop van de receptie vanaf de bushalte aan het station opnieuw tweemaal hun traject om de bezoekers weer thuis af te zetten. Wie mee wil, kan instappen om 13 uur of om 13.30 uur. De precieze routes en uurregelingen van de bussen kun je nalezen op www.izegem.be


NIEUWJAARSDRINK

WIJKRECEPTIE

RECEPTIE

RECEPTIE WIJK

DE MOL:

EMELGEM:

CENTRUM WEST:

15 JANUARI

15 JANUARI

22 JANUARI

Alle bewoners van de wijk De Mol zijn op zondag 15 januari vanaf 11 uur welkom in het Mollekotje aan de Kastanjestraat. De Wijkraad biedt daar een hapje en een drankje aan op het nieuwe jaar. Meer info bij dewitte.benny@telenet.be.

De receptie in Emelgem vindt plaats op 15 januari, vanaf 11 uur op het Emelgemseplein, in en rond het dorpshuis. Alle Emelgemnaren zijn welkom. Er is muzikale animatie en de Emelgemse handelaars schenken lekkere hapjes.

De wijkwerking nodigt alle bewoners op zondag 22 januari vanaf 10.30 uur naar de feestzaal van de Bellevueschool. Op het programma: knabbels, drankjes en gezellige babbels met vrienden en buurtbewoners. Meer info bij vanneste.marnick@telenet.be.

8 januari

2017 januari - februari 2017

// 11


Wat verandert er zoal in 2017? Een nieuw jaar, nieuwe regels. Traditioneel verandert er heel wat wetgeving op 1 januari. In 2017 is dat niet anders. We geven hieronder een aantal belangrijke wijzigingen mee op bovenlokaal niveau. In de volgende editie van Izine richten we de schijnwerpers dan op de wijzigingen op Izegems niveau. Alvast interessant voor onze studentenbevolking: studentenarbeid (dat betekent sowieso: werken tegen verminderde sociale bijdragen en geen belastingen te betalingen) wordt extra voordelig. Vijftig werkdagen wordt namelijk omgezet in 475 uren. Dit is een maatregel ter begeleiding van de geregistreerde kassa in de horeca. Jobstudenten draaien soms maar enkele uren per dag mee in een horecazaak. Nu zijn ze voor deze uren een volledige dag kwijt. Rekenen in uren zorgt dus voor meer flexibiliteit en de werknemer kan langer in het studentenstatuut aan de slag. Dat maakt het voor studenten aantrekkelijker om in de horeca aan de slag te gaan.

70 km/uur wordt buiten de bebouwde kom de norm op de Vlaamse gewestwegen en 90 km/uur wordt de uitzondering. Dat is voorlopig nog omgekeerd.

12 // Izine Izegem

Vanaf 2017 wijzigen de premies voor energiebesparende investeringen in Vlaanderen. De individuele premies worden aangepast, het aantal premies wordt verminderd en er komt een stimulatie om energie-efficiĂŤnte totaalrenovaties uit te voeren. Meer informatie lees je na op http://www.vlaanderen.be/nl/ bouwen-wonen-en-energie/premies-van-de-netbeheerder Pech voor wie het halen van zijn of haar rijbewijs nodeloos uitgesteld heeft tot 2017. De theoretische en praktische rijexamens zullen vanaf 1 juni meer en moeilijkere proeven bevatten. De vier bijkomende praktische proeven zijn in een rechte lijn achteruitrijden, evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen twee voertuigen, loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren en loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren. Iedereen zal bovendien een gevaarherkenningstest moeten afleggen in het examencentrum, om na te gaan of je gevaren goed en op tijd kan inschatten en herkennen. Los van dit alles wordt de wachttijd van drie jaar afgeschaft voor beginnende chauffeurs die hun theoretisch rijbewijs hebben laten vervallen.

De belastingvermindering voor dakisolatie zal vanaf 1 januari 2017 niet meer van toepassing zijn. Meer info op http://www. vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/ bouwen-en-verbouwen/belastingvermindering-voor-dakisolatie


16 (2

3.

sla

ap

va n

90

ka m

er

af

0E

ap

pa

rte

UR

m

en

t)

O

BETAALBARE APPARTEMENTEN EN WONINGEN • • • •

Slimme indeling en oog voor detail rustig gelegen en vlot bereikbaar prachtig groene omgeving duurzame materialen

ASSISTENTIEFLATS VAN DE NIEUWSTE GENERATIE • • • •

comfortabele appartementen voor 65-plussers zorgverlening en diensten van topkwaliteit zorgeloze verhuur via ervaren exploitant slechts 12% btw én vrijstelling van onroerende voorheffing

Verstraete Woonprojecten biedt enkel duurzame en kwalitatieve leefomgevingen aan met een bijzondere aandacht voor architectuur en de wens van de klant.

056 980 850 www.verstraete.biz KOM NAAR DE OPENDEURWEEKENDS OP 14 & 15 JANUARI EN 11 & 12 FEBRUARI 2017 IN DE PRINSESSESTRAAT 120 !


Tips voor de krokusvakantie! Eerst is er natuurlijk nog een boel eindejaarsfeestgedruis… Maar de krokusvakantie piept toch ook alweer aan de horizon. Die valt in 2017 van 27 februari tot 5 maart en we geven graag enkele tips mee voor een prikkelende, spannende en supertoffe vakantie in de Pekkersstad.

Film in De Leest Aan de slag met stoom en stroom Vrijdag 3 maart 2017 14 tot 16 uur in Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5 Zin om ‘ns een middagje aan de slag te gaan met elektriciteit, kabels, stroombronnen en meer van dat moois? Perfect mogelijk! In Eperon d’Or leer je eerst de beginselen van de elektriciteit. Onder begeleiding van een gids kun je zelf experimenteren met stroombronnen, geleiders en kringlopen. Daarna breng je een bezoek aan de imposante stoommachine in het museum voor Stoom en Stroom iets verderop. Wedden dat je onder de indruk zult zijn als de gids de machine weer laat draaien? Tarief: 4 euro. Doelgroep: kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Inschrijven kan via de webshop op webshop-vrijetijd. izegem.be.

14 // Izine Izegem

Dinsdag 28 februari 14.30 uur: DE POETSPRINS (+3) ‘De Poetsprins’ bestaat uit een reeks spetterende, levendige en charmante korte tekenfilms zonder woorden. Voor de allerkleinste prinsen en prinsessen en voor iedereen die houdt van kleur en fantasie. Een jongetje dat de zon wil poetsen, een scheepskapitein die het aan de stok krijgt met zijn eigen kogels, een huiskat op wandel door de stad en nog veel meer. 16.30 uur: DE GROTE VRIENDELIJKE REUS (+6) Een grote reus, beter bekend als de BFG (Big Friendly Giant), introduceert een jong meisje in de wondere wereld van Reuzenland. De BFG is niet niets vergeleken met de echte reuzen die er leven. De twee beginnen aan een avontuur om een invasie van mensenetende reuzen te stoppen die van plan zijn de mensenwereld te bestormen. Naar het boek van Roald Dahl, in een regie van Steven Spielberg.


KROKUS VAKANTIE

Recyclage-week in Okido 27 februari tot 3 maart

Draadpoppen in de bib Woensdag 1 maart 2017 14 tot 14.45 uur in de bibliotheek, Grote Markt 20 Op woensdag 1 maart komt het Roeselaarse Draadpoppentheater naar de Izegemse bibliotheek met een voorstelling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De voorstelling is gratis. Inschrijven kan via pascale.bauwin@ izegem.be.

In Okido leren we de kinderen aan milieuvriendelijk te zijn. We leren hen sorteren, knutselen met waardevol kosteloos materiaal, laten de kraan tijdig dichtdraaien, schakelen overbodige lichten uit, vermijden TV-gebruik, vermijden verspilling van eten en drinken, enzovoort. Om dit extra in de verf te zetten, plannen we voor de krokusvakantie een heuse recyclageweek. Het wordt een aaneenschakeling van megatoffe activiteiten voor groot en klein. Samen met de kinderen zullen we aantonen dat we een groot hart hebben voor het milieu. Wie doet met ons mee? Voor kinderen van 2 jaar en 6 maand tot en met 12 jaar.

Workshop ‘Stappende robots’ Maandag 27 februari 13.30 tot 16.30 uur in het JOC, Krekelstraat 167 De jeugddienst en de vzw Jeugd, Cultuur en Wetenschap organiseren tijdens de krokusvakantie een workshop ‘Stappende robots’. We bouwen samen aan onze eigen robot die over een stappend mechanisme beschikt. Daarna gaan we hem ‘aankleden’ naar onze eigen smaak. De workshop is bedoeld voor kinderen van het lager onderwijs (6 – 12 jaar). Inschrijven kan via de webshop op webshop-vrijetijd. izegem.be.

januari - februari 2017

// 15


Nieuwe kinderburgemeester en kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad 2016 – 2017. Thies Van Laethem en Chanelle Combes ontbreken jammer genoeg op de foto.

Izegem heeft een nieuwe kinderburgemeester en dat is voor de eerste keer in de geschiedenis een meisje! Luna Vautrain haalde de sjerp binnen na een spannende verkiezingsstrijd en is helemaal klaar voor haar taak. Een gemeenteraad van 18 leden uit 7 verschillende scholen staat haar bij.

De kindergemeenteraad is een inspraakproject voor kinderen. Via de raad kunnen zesdeklassers uit de verschillende Izegemse scholen hun mening vormen over het beleid van de stad. Ze doen dat via een reeks leuke inspraaktechnieken. De mening van de kinderen wordt dan doorgespeeld aan het stadsbestuur. Het schepencollege en de gemeenteraad zijn op die manier op de hoogte van wat de Izegemse kinderen willen en kunnen daar dan ook rekening mee houden.

Op zaterdag 19 november werd dan de nieuwe kinderburgemeester aangekondigd. Dat is voor de eerste keer in de geschiedenis een meisje, namelijk Luna Vautrain uit basisschool Sint-Tillo / Sint-Jozef.

KINDERGEMEENTERAAD 2016 – 2017 Lise Driessens Sint-Tillo / Sint-Jozef Luna Vautrain Elise Crombez H. Hart Marie Leterme Noor Descheemaeker Sint-Pieter Emelgem 6A Lotte Callewaert Sofie Heugebaert

Sint-Pieter Emelgem 6B

Andres Bridelance

Zware verkiezingsstrijd De kindergemeenteraad en kinderburgemeester worden elk jaar opnieuw verkozen. Ook dit schooljaar werd er weer duchtig campagne gevoerd. Op elke speelplaats in Izegem waren ergens wel affiches met pakkende slogans zichtbaar. De politici-in-spe deelden zelfs cupcakes en snoep uit om hun medestudenten te overtuigen op hen te stemmen. De verkiezing van de kinderburgemeester verliep evengoed spannend, gezien 14 van de 19 kindergemeenteraadsleden hun oog hadden laten vallen op de burgemeesterssjerp.

16 // Izine Izegem

Jaro Commeyne Kinderburgemeester Luna is niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken. Zoals ze hier bewijst op de boomplantactie.

Sint-Rafaël 6A

Ester Bouckaert Elke Driessens

Sint-Rafaël 6B

Kenij Baert

Vragen? Heb je zelf een vraag voor de kindergemeenteraad? Heb je een idee voor Izegem? Of wil je gewoon je ei kwijt aan ‘jouw’ kindergemeenteraad? Kijk dan zeker wie er voor jouw school in de kindergemeenteraad zetelt en spreek hem of haar aan. Of stuur een mailtje naar jeugddienst@izegem.be en je vraag komt zeker terecht.

Siam Vroman

Bellevue

Julie Verbeke Lise Verschaeve

H. Familie Bosmolens 6A

Seppe Callebert Chanelle Combes

H. Familie Bosmolens 6B

Emiel Desmet Thies Van Laethem

Kleine Tovenaar


JEUGDRAAD

Jeugdraad geeft Izegemse jongeren een stem Onlangs kreeg de stedelijke jeugdraad een gloednieuw Dagelijks Bestuur. Maar wie of wat is de jeugdraad eigenlijk? Wat is het Dagelijks Bestuur? En wat doen ze daar allemaal? Voorzitter Eva en leden Mattijs en Bob leggen het graag aan jou uit.

Wat is de basistaak van de jeugdraad? Eva: “Wij willen de jeugd enerzijds een stem bieden. Als de stad plannen wil doorvoeren, dan zorgen wij ervoor dat de jeugd mee in de pap te brokkelen heeft. En kan protesteren als dat nodig is. Maar anderzijds bieden we ook praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld de organisatie van fuiven. We willen de jeugd vertegenwoordigen en daarom vinden we het belangrijk dat we één groep, één blok vormen.”

Hoe word je eigenlijk lid van de jeugdraad? Eva: “Heel simpel: als je lid wil worden van het Dagelijks Bestuur, moet je dat gewoon vragen. We verwachten natuurlijk wel van onze leden dat ze geïnteresseerd en gemotiveerd zijn.” Mattijs: “Voor de Algemene Vergadering ligt het anders. Elke jeugdbeweging vaardigt daarvoor twee leidinggevenden af.”

Wat is het verschil tussen dat Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering? Bob: “In het Dagelijks Bestuur bespreken we

agendapunten die de jeugddienst ons aanlevert. We verwerken die punten en stomen ze klaar voor bespreking op de Algemene Vergadering. Leden van het Dagelijks Bestuur fungeren ook als de voelhoorns van de jeugd bij andere raden, zoals bijvoorbeeld de sportraad of het comité externe relaties.” Mattijs: “Daarnaast heb je ook de Algemene Vergadering die plaatsvindt op elke eerste zondag van de maand. Op dat moment komen de jeugdbewegingen aan het woord. Ze vertellen er over hun activiteiten, vragen, problemen of frustraties. We bespreken ook altijd de agendapunten die voorbereid werden door het Dagelijks Bestuur. Dat kan gaan over evaluaties van activiteiten, planningen, opvallende gebeurtenissen,…”

Wat zorgt ervoor dat je lid blijft van de jeugdraad?

Waar zijn jullie concreet zoal mee bezig? Eva: “Jaarlijks organiseren wij 2 evenementen. In maart is dat de ‘Dag van het kind’ en in oktober staat de ‘Dag van de jeugdbeweging’ op het programma. Daarnaast schrijven wij ook adviezen voor het College van Burgemeester en Schepenen. Dit jaar hebben we beslist om eventueel ook over te gaan tot concrete acties. Dan maken we bijvoorbeeld een filmpje om het Schepencollege bewust te maken van bepaalde verzuchtingen van de jeugd. Los van dat alles zijn we er natuurlijk ook voor alle jongeren die met vragen of problemen zitten.” VRAGEN VOOR DE JEUGDRAAD?

Zin om mee te doen? Geef een seintje op jeugddienst@izegem.be of 051/30.85.06.

Eva: “Er hangt een toffe sfeer in de jeugdraad en we maken veel plezier. Het gebeurt ook dikwijls dat jongeren lid worden van het Dagelijks Bestuur omdat ze stoppen als leider van een jeugdbeweging, maar zich toch willen blijven engageren voor de Izegemse jeugd.”

januari - februari 2017

// 17


Jeugd // Jeugddienst zoekt animatoren

’t Is TOF op het speelplein! In februari gaat de jeugddienst steevast langs op de verschillende middelbare scholen om jongeren warm te maken om animator te worden van de speelpleinwerking. Elke paas- en zomervakantie zijn er namelijk heel wat animatoren in de weer om kinderen een leuke vakantie te bezorgen. Maar zelf hebben ze daar best ook een leuke tijd, zoals je hieronder kunt lezen.

: An imatorpaspoort Animatorpaspoort

Naam: Lars De Baets Leeftijd: 16 jaar School: Prizma campus IdP Hobby´s: Atletiek, fitn ess en snow boarden Aan tal jaar op het speelplein: 1 jaar

Als animator ben ik trots op... de VERANTWOORDELIJKHEID die ik krij g over de kinderen én op het feit dat ik hier ook mee kan omgaan. Je moet namelijk altijd een oogje in het zeil houden. Is er ruzie? Wordt er niemand uitgesloten? Stee kt er iemand iets gevaarlijks uit? Het leukste aan speelpleinwerkin g vind ik... de GOEDE SFEER tussen alle animatoren. We lachen vaak en kome n onderling goed overeen. Ik ben gestart als animator omda t... een vriend van mij al animator was. Hij vertelde steeds enthousiast over de speelpleinwerking. Ik ga graag in CONTACT MET KINDEREN dus besl oot ik om zelf ook animator te worden.

18 // Izine Izegem

lder Naam: Robbe Devo ar ja 17 : jd ti Leef em School: VTI Izeg de Kruis Ro d ug Je : y´s Hobb ar t speelplein : 1 ja Aantal jaar op he

nt... imator worden wa An deren moeten an de en ch eren een la je bezorgt de kind imatoren zit echt an de en ss tu sfeer el vrienden bij. ve er t goed. Je maak ment op Het grappigste mo jn g vond ik... op mi in rk we in le lp spee s de verjaardag tijden g. Toen ik op een in rk we in le speelp de vergadering op nt bepaal d mome cht ik dat ik iets geroepen werd, da en an. Toen ik binn da ge verkeerd had te en or at im an alle kwam, begonn en zingen voor mij. zal missen al s ik Wat ik het meest de in werking, is... stop met speelple en in le lp ee sfeer op het sp t contact met de natuurlijk ook he kinderen.

Animatorpaspoort:

Naam: Shan a Parmentier Leeftijd: 19 jaar School: Atheneum Bell evue Hobby´s: lezen en babysitten Aan tal jaar op het speelplein: 2 jaar

Ik vind het leuk om met kinderen te werken omdat... ik nog steeds vers teld sta van de kwaliteiten van de kinderen . Zij kun nen veel leren van ons, maar wij leren vaak ook bij van hen. Het leukste aan speelpleinwerkin g vind ik... de VRIENDSCHAPSBAND met de animatoren. Op het speelplein kan je gewoon jezelf zijn en als er prob lemen zijn of als je het moeilijk hebt, staan er altijd animatoren voor je klaar. Wat ik het meest zal missen wann eer ik stop met speelpleinwerking... zijn vooral de LACHENDE GEZICHTJ ES die we elke dag van de kinderen zien.


SPEELPLEIN

uwe art er een nie st 7 1 0 2 f a n a V molens king op de Bos speelpleinwer chtem inwerking Ka le lp ee sp e d en g. le dagwerkin wordt een vol u dus nodig! Wij hebben jo

Animatorpaspoort: Naam: Jonathan Vanbesien Leeftijd: 17 jaar School: Prizma campus College Hobby´s: Uitgaan, wielrennen en veldrijden Aantal jaar op het speelplein: 1 jaar

Als animator is het vooral belangrijk dat je... verantwoordelijkheid kan opnemen voor de kinderen en graag met hen speelt. Daarnaast is ook creativiteit een meerwaarde op het speelplein. Mijn eerste zomer op het speelplein was... erg leuk! Eerst was ik onzeker en wist ik niet of speelpleinwerking wel iets voor mij zou zijn. Nadien bleek dat die onzekerheid niet nodig was. Mijn beste herinnering op de speelpleinwerking vond ik... een toneelmoment van deze zomer. Op het speelplein werken we met een thema. In dat thema spelen de animatoren elke middag een toneelstukje. Op één van deze toneelmomenten was ik verkleed als alien. Alle kinderen waren toen boos op de andere animatoren omdat ze mij in dat toneel gevangen hadden genomen.

r worden op de Wil jij graag animato speelpleinwerking? .be en vul daar Ga naar jeugd.izegem ulier in. jouw aanmeldingsform atie? orm inf er me ag Wil je gra verantlein elp spe de Contacteer dan Theunynck via woordelijke Liesbeth egem.be of kom speelpleinwerking@iz st, aan de langs op de jeugddien 7. 16 aat str kel Kre

An imatorpaspoort:

Naam: Fien Dermaut Leeftijd: 16 jaar Roesel are School: Burgerschool sen Sin t-Joris gid en Hobby´s: Scouts Izegem en dan sen elplein: 1 jaar Aan tal jaar op het spe

ts... dat ik de Als an imator ben ik tro lijke dag kan ete kin deren een onverg nwerking kom je lei elp spe bezorgen. Op de de ouders. Als zij elke dag in con tact met kin d maar bleef dan vertellen dat hun nwerking en hij/ praten over speelplei de vol gen de dag om zij niet kon wachten een TROTS dit ft terug te keren, gee GEVOEL.

op speelpleinMijn beste herinn ering ILMAAKDAG´ in werking von d ik... de ´VU kunn en kin deren en Emelgem. Op deze dag ig laten gaan en an imatoren zich volled der. mod en f rollen we in de ver k om... te Als kin d von d ik het leu vooral over het ik KNUTSELEN. Dan heb d het dan ook vin Ik me. sch ilderen en gri speelimpuls op de leuk om dit te doen als speelpleinwerking.

januari - februari 2017

// 19


Klaar voor Koning Winter

Onze planeet mag dan al aan het opwarmen zijn, winterprikken behoren tot nader order nog steeds tot de mogelijkheden. Bij het ter perse gaan is er nog geen sprake van ijzel, sneeuw en andere ongemakken. Maar áls Koning Winter zich van zijn beste kant toont, zijn we klaar om hem een warm welkom te bieden. En we hopen van u hetzelfde.

Strooidiensten De technische dienst gaat al een paar jaar zelf de straat niet meer op om te strooien. De stad werkt daarvoor tegenwoordig samen met het bedrijf Agro, dat op zijn beurt contacten gelegd heeft met een aantal landbouwers. Die beschikken over het juiste materieel en worden goed op voorhand verwittigd als ze de baan op moeten om te strooien. Het is niet praktisch haalbaar om alle wegen te strooien. Daarom werken we met een strooiplan. Het vrijmaken van de bruggen, vertrekpunten van de hulpdiensten en routes voor het openbaar vervoer heeft

Voetpaden De stad vraagt om de voetpaden voor je deur zelf vrij te maken. Dit is ook zo opgenomen in het politiereglement van de stad. Enkele tips: ❄ strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen effect. ❄ ruimen doe je het best met een sneeuwschop of met een harde borstel. ❄ verplaats het probleem niet naar de rijweg of het fietspad.

20 // Izine Izegem

daarbij voorrang. Ook schoolomgevingen, bovenlokale fietsroutes, verbindingswegen van en naar het centrum en buurgemeentes en ontsluitingswegen voor de bedrijventerreinen krijgen een prioritaire behandeling. In woonwijken is er weinig doorgaand verkeer. Daardoor heeft het weinig zin om alle wijkstraten te strooien. De verzamelwegen van een wijk worden echter wél mee opgenomen. Je kunt het strooiplan terugvinden op de stedelijke website www.izegem.be. ONDERVIND JE TOCH PROBLEMEN IN JE EIGEN STRAAT?

Franky Stragier is één van de landbouwers die helpen om de Izegemse wegen ijzelvrij te houden.

Verwittig ons dan gerust op sneeuw@izegem.be of 051/31.18.78

Maak hoopjes sneeuw aan op de boordsteen van de stoep en niet bovenop de rioolputjes. ❄ zout heeft pas effect als het ingelopen is. Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan invriezen. ❄ giet bij vriesweer nooit water op de stoep. ❄ wacht om je auto te wassen tot het dooit. ❄ wees solidair met je buren als zij zelf niet in staat zijn om sneeuw te ruimen.

Als je niet voor je eigen stoep kan vegen, kan je altijd hulp inroepen via de sneeuwtelefoon. DE SNEEUWTELEFOON: 051/33.66.44

Ligt er een pak sneeuw voor je deur en kun je dat zelf maar moeilijk verwijderen? Een belletje naar de Sneeuwtelefoon en je probleem wordt opgelost!


KONING WINTER

Politiereglement Het politiereglement stelt dat je bij sneeuw een veilige doorgang op je voetpad moet creëren voor voetgangers. Senioren die alleen wonen of zorgbehoevend zijn, hebben het soms moeilijk om zelf de sneeuw te ruimen voor hun deur. Om deze mensen bij te staan, slaan sociaal huis ’t Antwoord, PWA Izegem en het stadsbestuur de handen in elkaar. Bij een hevige sneeuwbui kun je bellen naar de sneeuwtelefoon, op 051/33.66.44. De mensen van sociaal

huis ’t Antwoord noteren de aanvraag en een PWA-medewerker gaat vervolgens ter plaatse om het voetpad sneeuwvrij te maken. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de sneeuwtelefoon: ❄ De dienst wordt enkel aangeboden aan zorgbehoevende personen die de sneeuw zelf niet kunnen ruimen en ook geen beroep kunnen doen op buren of familie. ❄ Per lopende meter voetpad betaal je een bijdrage van 0,50 euro aan de PWA-sneeuwruimer. ❄ Tijdens het weekend en op feestdagen

kun je geen beroep doen op de sneeuwtelefoon. ❄ De medewerkers ruimen enkel sneeuw op het voetpad langs de openbare weg en niet op privé-opritten. Als de aanvrager tóch sneeuw wil laten ruimen op privé domein, kan hij of zij rechtstreeks contact opnemen met het PWA van Izegem (Kasteelstraat 13, 051/33.62.10). DE SNEEUWTELEFOON IS BEREIKBAAR VAN 8.30 UUR TOT 12 UUR EN VAN 13.30 UUR TOT 16.30 UUR.

eerga! Sneeuwstraat: spelen zonder w Maar sneeuw is meer dan alleen maar doffe ellende. Vooral voor de kinderen betekent sneeuw in de eerste plaats eigenlijk dolle pret. En daarom bestaat er zoiets als ‘sneeuwstraten’. Het concept is eenvoudig: een sneeuwstraat is een speelstraat die georganiseerd wordt bij sneeuwval. Het is een straat die niet gestrooid wordt. Bewoners kunnen een aanvraag indienen bij de dienst mobiliteit om bij sneeuwval via een korte procedure onmiddellijk te beschikken over een sneeuwstraat. De sneeuwstraat

wordt dan voor korte tijd afgezet voor doorgaand verkeer en kinderen, ouders en grootouders hebben er vrij spel. Een sneeuwstraat zorgt ervoor dat de Izegemse jeugd, en eigenlijk al wie zich nog jong van hart voelt, ten volle van die unieke (korte) periode kan genieten. Bovendien bevordert het initiatief de

samenhang van een straat of buurt. Want ook voor de ouders is het een gelegenheid om elkaar te leren kennen. HET REGLEMENT VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN SNEEUWSTRAAT VIND JE OP WWW.IZEGEM.BE

januari - februari 2017

// 21


(N)iets te doen?

FILM

SPEELPLEINWERKING

TIENERWERKING

JA NU AA A RT RI-A FE PR BR IL UA 20 R 17 I

Kinderen- en Jongerenaanbod


kalender ACTIVITEIT

PERIODE

LEEFTIJD

Voorschoolse opvang (+ busvervoer naar alle Izegemse scholen)

Alle schoolweken

2,5 - 12

Naschoolse opvang (+ busvervoer naar alle Izegemse scholen)

Alle schoolweken

2,5 - 12

Opvang op woensdagnamiddag (+ busvervoer naar alle Izegemse scholen)

Alle schoolweken

2,5 - 12

Opvang op losse schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen, ‌)

Alle schoolweken

2,5 - 12

Vakantieopvang kerstvakantie: thema' Winter-Efteling'

02/01 tot 6/01

2,5 - 12

Pretateljee kerstvakantie: thema-activiteit 'Winterkriebels'

di 03/01

7 - 12

Pretateljee kerstvakantie: workshop 'Yoga'

di 03/01

7 - 12

Pretateljee kerstvakantie: thema-activiteit 'Kookkriebels'

woe 04/01

7 - 12

Pretateljee kerstvakantie: workshop 'Circus'

woe 04/01

7 - 12

Pretateljee kerstvakantie: workshop 'Pol de muis is bang'

do 05/01

7 - 12

Pretateljee kerstvakantie: workshop 'Dans'

do 05/01

7 - 12

Pretateljee kerstvakantie: thema-activiteit 'Creatieve kriebels'

vrij 06/01

7 - 12

Pretateljee kerstvakantie: workshop 'Vilten'

vrij 06/01

7 - 12

Pretateljee mini: workshop 'Kunstenkot'

woe 25/01

5-6

Efteling theaterproducties: Pinokkio, de sprookjesmusical

za 28/01

4+

Uitgezonderd! theater: Arthur, of hoe je koning kan worden

zo. 19/02

6+

Pretateljee mini: activiteit 'Kleuter turnen'

woe 22/02

5-6

Pretateljee krokusvakantie: grootouderactiviteit 'Nieuwjaar'

ma 27/02

5 - 99

Pretateljee krokusvakantie: thema-activiteit 'Krokuskriebels'

ma 27/02

7 - 12

Pretateljee krokusvakantie: workshop 'Stappende robots'

ma 27/02

7 - 12

Vakantieopvang krokusvakantie: Thema 'Recyclage-weekje'

27/02 t.e.m. 03/03

2,5 - 12

Carnaval

27/02 tot 03/03

3-6

Sportland

27/02 tot 03/03

7 - 13

Lego Sports

27/02 tot 03/03

7 - 13

Dance till you drop

27/02 tot 03/03

7 - 13

Film: De Poetsprins

di 28/02

3+

Film: De Grote Vriendelijke Reus

di 28/02

6+

Pretateljee krokusvakantie: thema-activiteit 'Krokuskriebels'

di 28/02

7 - 12

Pretateljee krokusvakantie: workshop 'Gigakunst'

di 28/02

7 - 12

Kunstacademie

Okido

Sport

Musea

Jeugd

Bibliotheek

INSCHRIJVEN BIJ

De Leest


ACTIVITEIT

PERIODE

LEEFTIJD

Pretateljee krokusvakantie: thema-activiteit 'Krokuskriebels'

woe 01/03

7 - 12

Pretateljee krokusvakantie: activiteit 'Draadpoppentheater'

woe 01/03

7 - 12

Pretateljee krokusvakantie: thema-activiteit 'Krokuskriebels'

do 02/03

7 - 12

Pretateljee krokusvakantie: workshop 'Kunstenkot'

do 02/03

7 - 12

Pretateljee krokusvakantie: thema-activiteit 'Krokuskriebels'

vrij 03/03

7 - 12

Pretateljee krokusvakantie: activiteit 'Lowie Lamp zkt stroom'

vrij 03/03

7 - 12

Dag van het kind

za 18/03

7 - 12

Pretateljee mini: workshop 'Yoga'

woe 29/03

5-6

Film: Kiwi & Strit

Ma 03/04

3+

Film: Alice through the looking glass

Ma 03/04

6+

Paasatelier

03/04 tot 07/04

7 - 13

Crazy Sports

03/04 tot 07/04

7 - 13

Swim till you drop

03/04 tot 07/04

7 - 13

Paaskamp

03/04 tot 07/04

3-6

Vakantieopvang pasvakantie: thema 'Binnen de minuut'

03/04 tot 07/04

2,5 - 12

Speelpleinwerking JOC paasvakantie: thema 'Peter Pan'

03/04 tot 07/04

3 - 12

Speelpleinwerking Emelgem paasvakantie: thema 'Minions vs. Frozen'

03/04 tot 07/04

3 - 12

Tienerwerking paasvakantie

03/04 tot 14/04

12 - 16

Vakantieopvang paasvakantie: thema 'Paasvleugels'

10/04 tot 14/04

2,5 - 12

Speelpleinwerking JOC paasvakantie: thema Minions vs. Frozen'

10/04 tot 13/04

3 - 12

Speelpleinwerking Emelgem paasvakantie: thema 'Peter Pan'

10/04 tot 13/04

3 - 12

Dinoland

10/04 tot 14/04

3-6

Allrounder

10/04 tot 14/04

7 - 13

Cupcake & sport

10/04 tot 14/04

7 - 13

artiest of atleet

10/04 tot 14/04

7 - 13

Pretateljee paasvakantie: grootouderactiviteit

do 13/04

5 - 99

Buitenspeeldag

woe 19/04

5 - 12

Pretateljee mini: vertelnamiddag met kamishibai

woe 26/04

5-6

#01 KLEUTER

#02 LAGER

#03 SECUNDAIR

INSCHRIJVEN BIJ


Met deze kalender brengen we het ruime kinder- en jongerenaanbod van de stad Izegem nog beter in beeld. We wensen jullie veel plezier tijdens één van onze activiteiten!

Je hebt de keuze uit verschillende diensten en 3 verschillende leeftijdsgroepen.

SPORT 051 30 33 22

JEUGD 051 30 85 06

OKIDO

(BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG)

051 30 51 97

http://sport.izegem.be/

http://jeugd.izegem.be

http://www.izegem.be/

ART’IZ

BIBLIOTHEEK

MUSEA

(KUNSTACADEMIE)

051 30 34 35

http://samw.izegem.be/

051 30 18 68

http://bibliotheek.izegem.be/

051 31 64 46

http://www.eperondor.be/

#01 KLEUTER DE LEEST 051 33 76 10

http://www.deleest.be/

#02 LAGER #03 SECUNDAIR

Inschrijven kan via de desbetreffende (deel)websites of via de webshop op webshop-vrijetijd.izegem.be

TIP

STADSBESTUUR Korenmarkt 10 8870 Izegem T +32 (0) 51 33 73 52 www.izegem.be

hang deze kalender aan je prikbord!


Culturele Highlights in De Leest Zie je het bos niet meer door de culturele bomen? We doen graag enkele voorstellen. Het volledige programma lees je natuurlijk op www.deleest.be cultuurhuis

THEATER

THEATER

ZA 28 JAN

VR 13, ZA 14, ZON 15 JANUARI

SPINOKKIO (EFTELING THEATERPRODUCTIES)

ASPE 2

CONCERT

WO 25 JAN THEATER

NIEUWJAARSCONCERT (LILIANE SAINT-PIERRE & MARIJN DEVALCK)

ZO 19 FEB ARTHUR OF HOE JE ng K

i KONING of hoe je kanWORDEN worden on KAN

THEATER

MUZIEK

DO 16 FEB

WO 1 FEB

(COMPAGNIE CECILIA)

SPECTRA ENSEMBLE

POEPSIMPEL

MUZIEK

THEATER

WO 22 FEB

VR 10 FEB

JAN DE WILDE

DE COLLEGA’S UiTgezonderd.TheaTer!

THEATER

MUZIEK

VR 17 MA

DO 20 APR

FADO (AMALIA … DESCONHECIDA)

WACHTEN OP GODOT (ENSEMBLE LEPORELLO)

MUZIEK

ZO 14 MEI JAZZ UIT IZEGEM (CURATOR BJORN VERSCHOORE)

FILM OP DINSDAG MET OA: A BIGGER SPASH, BELGICA, DE GROTE VRIENDELIJKE REUS, LA FILLE INCONNUE, EVERYBODY HAPPY,…

MUZIEK

VRIJ 31 MA STAN VAN SAMANG

januari - februari 2017

// 27


WEDSTRIJD

JOUW FOTO IN IZINE? Heb je onlangs een paar mooie foto’s genomen tijdens een wandeling in Kachtem? Heb je beelden die de sfeer van één of ander evenement perfect vatten? Of heb je gewoon een tof, ouderwets Izegems plaatje geschoten zonder al te veel overbodige poespas? Stuur je beeldmateriaal dan zeker binnen op izine@izegem.be. Instagrammen en Facebooken kan ook. Als je de hashtag #in_izegem gebruikt, geef je aan dat we je foto’s mogen gebruiken voor Izine.

© Heidi Kesteloot

© Tony Vandevelde // Wolvenhof

Hierbij een aantal foto’s die ons de voorbije maanden bereikt hebben. Al deze foto’s staan ondertussen op de officiële Facebook-pagina van stad Izegem: www.facebook.com/stad. izegem. Op die pagina kun je stemmen voor de leukste foto. En de maker van die foto, die krijgt een reeks cultuurbonnen van De Leest. In Izine 18 scoorde Lucas Brinckman het best met zijn foto van Wolvenhof. Proficiat! Wil je ook je kans wagen? Stuur dan zeker je foto door. En als vanzelfsprekend hoef je helemaal geen gediplomeerd fotograaf te zijn… Alle beelden zijn welkom!

© Gerard Tieghem // Kerk H. Familie met opkomend

© Nele Degrieck // Vlinder in de herfsttuin

Voor deze editie van Izine werden we trouwens overspoeld met foto’s. Waarvoor onze héél hartelijke dank! Alle foto’s worden opgeslagen en kunnen misschien later nog ‘ns opduiken… Maar voor de fotowedstrijd is de plaats jammer genoeg beperkt en moesten we een selectie doorvoeren.

© José Biesbrouck // Afbraak in Vlasstraat

© Luc Travelot // Sky on fire

28 // Izine Izegem


’T KLIKT

© Lindsey Ameye

© Koen Vandommele // Wolvenhof

de vollemaan

© Luc Boucquet

© Inge Vereecke // Herfst in Wallemote

Doe mee en maak kans op een reeks cultuurbonnen van De Leest. © Roland De Cuyper // Ezel en co

januari - februari 2017

// 29


Tourneé minérale: februari zonder alcohol

#tourneeminerale

Schreeuw van de daken dat je meedoet… Een maand lang aan de verleiding weerstaan is een hele klus. Met steun van je familie, vrienden of collega’s lukt dat veel beter. Vertel daarom iedereen over de uitdaging. Daag hen uit om mee te doen, moedig elkaar aan en hou samen vol.

30 // Izine Izegem

Gezondheid!

Februari: een maand zonder alcohol Doe mee op tourneem inerale.be

Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel,

Je kan ook je bedrijf, je sportclub, je vriendengroep… als team inschrijven. Zo bewijs je samen dat je geen alcohol nodig hebt om plezier te maken. En een lekker alcoholvrij alternatief bereiden is leuker als iedereen ervan drinkt! Je zal zien, samen gaat het stukken gemakkelijker. Je kan je hier inschrijven als groep.

Stichting tegen Kanker,

… of schrijf je in als groep

V.U.: Didier Vander Steichel,

Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten: voor velen maakt het deel uit van de dagelijkse routine. In 2013 dronk 82% van de Belgen alcohol, ook al brengt dat heel wat risico’s met zich mee. Het beïnvloedt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het heeft ook impact op je veiligheid en op je gedrag. De laatste jaren dronken al heel wat mensen een maand lang bewust geen alcohol. Vaak doen ze dit voor een weddenschap of een gezondheidskuur. Maar er zijn wel degelijk goede redenen om het zelf ook eens te proberen. Daarom slaan De DrugLijn en Stichting tegen Kanker de handen in elkaar met deze ‘Tournée Minérale’ en roepen ze iedereen op om mee te doen.

Stichting van openbaar

nut.

Ga met de Stichting Tegen Kanker en De Druglijn als coaches de uitdaging aan en drink in februari 2017 een maand lang geen alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is niet zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral bij.

Een initiatief van

Met de steun van

010_STK_011_Tournée

Minérale_AFFICHE_A3_PARTE

Bezorgd over je alcoholgebruik? Let op: meedoen aan de campagne ‘Tournée Minérale’ is geen oplossing voor wie problemen ervaart met zijn of haar alcoholgebruik. Ben je bezorgd over je alcoholgebruik of dat van iemand rondom jou? Bij De DrugLijn kan je terecht voor een eerste advies op maat. Anoniem, zonder taboe en zonder oordeel. Wil je aan de slag met je gebruik? Neem een kijkje op www. alcoholhulp.be voor online zelfhulp en begeleiding.

NAIRES_NL.indd 1

24/10/16 10:19

VOORDELEN? • Je slaapt beter. • Je hebt meer energie, je voelt je fitter. • Alcohol droogt uit. Na een maand heb je een mooiere, gladde huid. • Je behaalt een mooie uitdaging. Zeker als je dit koppelt aan fondsenwerving voor het goede doel. • Alcohol bevat heel wat calorieën. Veel mensen verliezen gewicht. • Alcohol is duur. Je spaart een mooie som geld uit! • Geen kater! Dus meer tijd om leuke dingen te doen.


BIZONDER

OCMW Izegem zoekt ‘BIZondere vrijwilligers’ Het eigen budget weer in handen nemen is een proces dat tijd en oefening vraagt. Cliënten voelen zich hierbij soms onzeker en stellen zich heel wat vragen. Het OCMW probeert daarbij zoveel mogelijk hulp te bieden via de ‘BIZondere’ vrijwilligers. Als ‘BIZondere’ vrijwilliger kom je naast een cliënt te staan uit de budget- en schuldhulpverlening. Je biedt een luisterend oor en helpt hem of haar op weg naar financiële zelfredzaamheid, natuurlijk altijd in afstemming met een hulpverlener van het OCMW.

Jouw takenpakket leggen we vast in overleg met de cliënt en zijn of haar hulpverlener. Mogelijke activiteiten waarbij je de cliënt kan helpen, zijn de volgende: • Samen orde brengen in de papierchaos • Ziekenfonds in orde helpen maken • Helpen plannen van uitgaven • Tips geven over premies • Budgetvriendelijk winkelen • ...

Wat bieden wij jou? • Een boeiende startopleiding (3 avondsessies in de periode mei-juni 2017)

• Contact met andere gemotiveerde vrijwilligers • Verzekering en onkostenvergoeding tijdens het vrijwilligerswerk • Coaching en vorming tussendoor

• Inschrijven voor dit infomoment kan via onze vrijwilligerscoördinator voor dit project Géraldine Vanden Nest, op geraldine.vandennest@ocmwizegem.be of 051/33.65.95.

Is jouw interesse geprikkeld?! • Op donderdag 16 februari 2017 organiseren we een infomoment waarop je vrijblijvend kan aansluiten om te ontdekken of dit vrijwilligerswerk al dan niet iets voor jou is. We gaan om 19.30 uur van start in het OCMW aan de Kokelarestraat, hopelijk tot dan!

‘BIZonder vrijwillig’ is een project van het samenwerkingsverband BudgetInZicht Centraal-WestVlaanderen, en wil een preventief antwoord te bieden op de toenemende schuldenproblematiek.

januari - februari 2017

// 31


Verkeer // Update over de wegenwerken

Herinrichting Roeselaarsestraat vanaf Kapucijnenlaan tot over Multi Bazar.

Aanpassing huisaansluitingen kruispunt Roeselaarsestraat – Ommegangstraat. Bij de controle van de uitgevoerde rioleringswerken in de Roeselaarse- en Ommegangstraat is gebleken dat er een vergissing is gebeurd bij de aanleg van de verschillende afvoerleidingen. Daardoor komt er regenwater van de woningen terecht in de vuilwaterleiding. En omgekeerd komt het afvalwater via de regenwaterleidingen terecht in open waterlopen. Een van de doelstellingen van het systeem van gescheiden stelsels is net dat er enkel regenwater afgevoerd wordt via de open grachten, om zo de algemene waterkwaliteit te verbeteren. De capaciteit van de vuilwaterleiding is niet voorzien op regenwater, waardoor er gevaar is op wateroverlast. Bovendien verstoort regenwater de werking van de zuiveringsinstallaties. En dus moet deze situatie aangepakt worden. De werken voor het correct verbinden van de huisaansluitingen zullen beginnen op 20 maart. Ze worden in verschillende fasen

32 // Izine Izegem

uitgevoerd om de hinder te beperken, elk met hun eigen verkeersafwikkeling: Fase 1: Roeselaarsestraat nummers 76 tot 82 Fase 2: van de Ommegangstraat nummer 14 tot het kruispunt met de Roeselaarsestraat Fase 3: Roeselaarsestraat / Ommegang­ straat In fase 1 wordt de Roeselaarsestraat onderbroken en kan verkeer uit de Ommegangstraat enkel rechtsaf richting de Nieuwstraat. Fase 2 wordt aangevat nadat de Roeselaarsestraat opnieuw tijdelijk hersteld is. Deze 2 fasen zullen normaal 2 weken duren. In fase 3 wordt een nieuwe toplaag aangebracht over de volledige zone. Hierbij zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in zowel de Ommegangstraat als de Roeselaarsestraat. Deze laatste fase zal 2 dagen duren en wordt uitgevoerd in de eerste week van de paasvakantie, tussen 3 en 7 april.

Op 7 november 2016 zijn de voorbereidende nutswerken gestart in de Roeselaarsestraat tussen de Kapucijnenlaan tot net voorbij Multi Bazar. De nutsmaatschappijen verplaatsen hun leidingen er om plaats te maken voor de vernieuwde weg en maken van de gelegenheid gebruik om een aantal van deze leidingen te vernieuwen. Men mikt op eind april 2017 om de nutswerken af te ronden, mits het weer dit toelaat. Het verkeer zal tijdens de nutswerken steeds in beide richtingen over de Roeselaarsestraat kunnen rijden, aangezien de werken vooral geconcentreerd zijn op de parkeerstroken en voetpaden. Er zal echter wel gewerkt worden met beurtelings verkeer. Daarna volgen tussen de Kapucijnenlaan en de Multi Bazar de riolerings- en wegeniswerken voor de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater en vuilwater zullen na de heraanleg afzonderlijk worden afgevoerd. Ook de rijweg zal een grondige vernieuwing ondergaan, waarbij veiligheid het uitgangspunt vormt. De al vernieuwde fiets- en voetpaden zullen ook in deze zone doorgetrokken worden.

Verdere info over hinder n.a.v. werken of manifestaties kun je verkrijgen via de elektronische Mobiflits-nieuwsbrief. Je kunt daarvoor inschrijven via de website van de stad (www.izegem.be), door in de rubriek ‘Nieuwsbrief’ de optie ‘Mobiliteit'.


8km

UTE

10 - Izegem

RO NDEL

Deze wandeling

dank aan Izegem. Met en en de Stad ardigheden. de stadsgids van de wetenswa 64 46. Wandelclubs, opzoekwerk izegem.be of 051 31 van de IzegemseTen Mandere voor het toerisme@ kring is een realisatie MEER INFO? heemkundige

Deze

eling

wand

is een

realis

V.U. Bert Maertens

andeling

- Korenmarkt

WA

IZEGEM EN ROND OUTE 2 - IN

Kastelenw

WANDELR

IZEG

8km

aan dank m. Met heden. Izege ardig nswa 64 46. de Stad en en van de wete of 051 31 sgids rk m.be de stadopzoekwe izege sme@ delclubs,voor het ? toeri INFO mse WanMandere MEER Ten de Izege atie van ige kring kund heem

pad

EM

en Hoev

ND EN RO 9 - IN

V.U. Bert Maertens - Korenmarkt 10 - Izegem

OP WANDEL

Op wandel in de Pekkersstad Geen betere manier dan een fikse winterwandeling om een gezonde frisse neus te halen na al dat feestgewoel. Waarom niet ‘ns op stap gaan in eigen stad en ongetwijfeld toffe plekjes tegenkomen waarvan je het bestaan niet eens vermoedde? De nieuwe wandelbox biedt tien kaartjes voor tientallen kilometer wandelplezier in Izegem en de deelgemeenten. Er bestaan natuurlijk al langer stadswandelingen in Izegem. De oorspronkelijke kaartjes werden in 2015 vernieuwd. Alle routes werden toen afgestapt en hindernissen en mankementen werden genoteerd. Voor een aantal wandelingen, zoals bijvoorbeeld het Hoevenpad, werd de route flink aangepast. Andere wandelingen, zoals bijvoorbeeld het Kotjesmolenpad, waren nog steeds optimaal bruikbaar. De kaarten werden verkocht in een keurig doosje, gingen als zoete broodjes over de stadhuistoonbank en verkochten vrij snel uit. Ondertussen zijn de kaarten echter opnieuw beschikbaar. De laatste foutjes werden eruit

gefilterd en de kaarten kregen een nieuwe, frisse lay-out mee. De volgende kaarten zitten opnieuw in het aanbod: • de Sint-Janswandeling, • de Kastelenwandeling, • de 10.000 stappen-wandeling, • het Kotjesmolenpad • Tussen Mandel en Oosthoek • de Pekkerswandeling • de ‘Op stap’-wandeling • het Kerelspad

Eén kaart kost 2 euro, voor het complete doosje betaal je 15 euro. De kaarten zijn vanaf half januari verkrijgbaar op het stadhuis en in Eperon d’Or. Meer info over de stadswandelingen kun je verkrijgen bij de dienst toerisme op toerisme@izegem.be of 051/31.64.46.

…en ze werden aangevuld met twee nieuwe exemplaren, namelijk: • (Her)ken Izegem • het Hoevenpad

Elke eerste zondag van de maand organiseren de Stadsgidsen een Ken Izegem-wandeling, propvol leuke weetjes en historische anekdotes. Je vindt een overzicht van de geplande wandelingen op http:// toerisme.izegem.be

Op stap met de stadsgidsen

januari - februari 2017

// 33


Vlnr: Christiaan De Forche, Bart Blomme, Robrecht Vanhaezebrouck, Lieve Vandenbussche, Jacques Viaene, Jean-Marie Lermyte, Brecht Dutillieux, José Naert en Freddy Seynaeve. Ontbreken op de foto: Bertrand Nolf en Kurt Himpe.

Ten Mandere // Heemkring bewaakt erfgoed al sinds 1960

Ten Mandere valt in de prijzen En de stedelijke cultuurtrofee 2016 gaat naar… *tromgeroffel* …Ten Mandere! De heemkring waakt al sinds 1960 over het Izegemse erfgoed en borrelt nog steeds van enthousiasme. Het tijdschrift verschijnt met de regelmaat van de klok, het archief wordt nauwkeurig bijgehouden en groeit nog steeds aan en de kring organiseert sporadisch activiteiten en cursussen die kunnen rekenen op heel wat belangstelling. Voorzitter Jean-Marie Lermyte kroop voor de gelegenheid in zijn pen en stelt zijn vereniging graag aan jou voor.

Jean-Marie Lermyte: “Eind 1958 werd de voorloper van Heemkunde West-Vlaanderen gesticht. Een jaar later zag de Stedelijke Cultuurraad het levenslicht. Onderwijsinspecteur Rafaël Verholle was daarvan de voorzitter. Beide verenigingen waren een stimulans voor een lokale heemkundige kring. En in februari 1960 vatte dezelfde Rafaël Verholle de koe bij de hoorns. De nieuwe vereniging moest een echte heemkundige kring zijn. Geen geschied- of oudheidkundige kring dus, omdat heemkunde ruimer was dan zuiver geschiedenis. Verholle wilde namelijk: 1. De studie van het eigen heem in al zijn aspecten. Dus niet alleen geschied- en oudheidkundig, maar ook economisch, natuurkundig, aardrijkskundig, taalkundig, folkloristisch. 2. …en dat in het verleden, in het heden en in de toekomstmogelijkheden. Het tijdschrift Ten Mandere verschijnt trouw sedert 1960. Daarnaast gaf de heemkring al

34 // Izine Izegem

vier gedrukte boeken uit: ‘Geschiedenis van Izegem’ (1985), ‘Het Blauwhuis en Izegem’ (1990), ‘Leven in het operatiegebied. Izegem 14-18’ (2010) en ‘André Bourgeois vertelt’ (2016). De geschiedenissen van Kachtem en van Emelgem staan op het programma voor de komende jaren. Sedert eind 2003 organiseert Ten Mandere jaarlijks een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek, in principe van 15 december tot 15 januari. Het archief besloeg aanvankelijk twee kasten op de zolder van Pax Intrantibus of het ‘oud stadhuis’. Na een periode in de oude ontvangerij in Pax Intrantibus, verhuisde het archief in 1996 naar de vierde verdieping van het huidig stadhuis. Ondertussen bevat het een dertigtal kasten en tal van ‘bananendozen’ in een ander lokaal. Ten Mandere organiseerde al vier keer een cursus Oud Schrift, de laatste keer nog in 2016. Lesgever van dienst was telkens bestuurslid Bertrand Nolf.

Een aantal bestuursleden en enkele andere geïnteresseerden volgden in 2013-2014 een uitgebreide cursus Archiefbeheer. Sindsdien werken zes à zeven bestuursleden op maandagvoormiddagen dikwijls aan de klassering van het stadsarchief. Bertrand leidt de werkzaamheden en brengt regelmatig verslag uit bij het Intergemeentelijk Archiefteam. Op 21 februari 2007 ging de Werkgroep Senioren van start. Die vrijwilligers zijn vooral bezig met het rangschikken van de rouwbrieven en de bidprentjes en met het identificeren van de duizenden foto’s. Voor een gedetailleerd overzicht van de eerste 50 jaar van Ten Mandere, verwijzen we naar het jaarboek (drie nummers ineen) dat in 2010 werd uitgegeven. Meer info lees je op de website van Ten Mandere (www. tenmandere.be) en we zijn ook aanwezig op Facebook.”


ERFGOED

Wie:

Openingsuren:

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Jean-Marie Lermyte, secretaris Freddy Seynaeve, ondervoorzitter Bart Blomme, penningmeester José Naert, archivaris Bertrand Nolf, bibliothecaris Jacques Viaene, hoofdredacteur Robrecht Vanhaezebrouck en de bestuursleden Christiaan De Forche, Kurt Himpe, Lieve Vandenbussche en Brecht Dutillieux. Behalve op de eigen bestuursleden kan Ten Mandere ook rekenen op vrijwilligers die de nummers van Ten Mandere aan huis bezorgen. Deze ‘ronddragers’ zijn momenteel Marc Christiaens, Jozef Samyn en Willy Vanlerberghe.

Het archief en documentatiecentrum op de vierde verdieping van het stadhuis is de eerste drie zaterdagen van de maand open van 9 tot 11.30 uur, juli en augustus uitgezonderd. Toegang buiten deze uren is mogelijk op afspraak. Je vindt er ingebonden jaargangen kranten vanaf het einde van de 19e eeuw, tienduizenden foto’s, bidprentjes, rouwbrieven, knipsels,… en het archief dat enkele verenigingen (al dan niet in bruikleen) afstonden.

17 euro voor gewone leden, te storten op rekening BE 44 4724 3538 1145 (BIC: KREDBEBB) t.a.v. Heemkundige Kring Ten Mandere, Blekerijstraat 60, 8870 Izegem. Daarvoor krijg je drie nummers van elk 56 bladzijden. Via de website kun je je ook gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief. Zo’n duizend mensen deden dat al.

Lidmaatschap: Lidmaatschap kost 22 euro voor ereleden (die in elk nummer worden vernoemd) of

Een hoogtepunt werd tijdelijk een dieptepunt In 1985 verscheen o.l.v. dr. hist. Jean-Marie Lermyte ‘De Geschiedenis van Izegem’, waaraan twaalf auteurs meewerkten. Aanvankelijk vreesde men dat Ten Mandere de uitgave financieel niet zou aankunnen en werd er contact gezocht met het stadsbestuur. Een onnodige bezorgdheid, want de voorintekening was zo’n succes dat er beslist werd om 1750 exemplaren te laten drukken i.p.v. de oorspronkelijk geplande 1000. Lermyte stelde het werk voor op de opening van de Izegemse boekenbeurs. Er was nog nooit zoveel volk op afgekomen. De Weekbode titelde zelfs: ‘Boekenbeurs werd “con brio” geopend’, met als subtitel: ‘Geschiedenisboek zorgt voor kleine volkstoeloop’.

Bijzonder document uit het archief van Ten Mandere Een waardevol handschrift van 4 januari 1830. Koning Willem I der Nederlanden verleende dit octrooi aan de Izegemse schoenmaker Edward Dierick voor zijn uitvinding van waterdichte laarzen. Dit handschrift zal in de toekomst overgedragen worden aan de collectie van het museum Eperon d'Or. Het is een topstuk met een grote historische waarde. Edward Dierick verwierf internationale naambekendheid en werd de bezieler van de Izegemse schoennijverheid.

Maar de volkstoeloop blééf duren. En Ten Mandere-voorzitter Verholle, die deze zondagvoormiddag ‘van wacht’ was op de boekenbeurs, kreeg van alles naar zijn hoofd geslingerd. De 850 exemplaren die de drukker had geleverd waren allemaal al aan de man of vrouw gebracht. Ten Mandere werd ervan beschuldigd meer exemplaren verkocht te hebben dan er gedrukt waren. Flagrant onwaar, maar iedereen wilde zo rap mogelijk aan een exemplaar geraken. Op zo’n succes had de drukker niet gerekend en de overige 900 stuks kon hij maar in de loop van de week leveren. Wat ook gebeurde.

BIJZONDERE FOTO Een foto uit 1902, toen baron Charles Gillès de Pélichy en zijn echtgenote naar Izegem terugkeerden en plechtig ontvangen werden. Hij was tijdens zijn huwelijksreis in Frankrijk ziek geworden en had wekenlang tussen leven en dood gezweefd.

januari - februari 2017

// 35


Ten Mandere // uit de archieven

Nieuwjaarke zoete We zitten volop in de eindejaarsfeesten. Maar hoe beleefden de Izegemnaren deze periode meer dan 50 jaar geleden? Er was geen kalkoen op de kerstavond maar er werd wel gevierd in huiselijke kring. Men at die avond, samen met familie of nabije vrienden, wafels of pannenkoeken in huiselijke kring. De feestvierders wisselden kleine cadeautjes uit en als middernacht naderde, trok men de wintermantel aan om naar de mis te gaan. Deze viering vond uitsluitend plaats in de Paterskerk. De paters en de seminaristen, en dat waren er toen heel wat, verzorgden de viering. Op Kerstmis zelf volgde dan ’s middags een iets meer uitgebreide maaltijd. ’s Namiddags ging men dan op bezoek bij de buren of, typisch, ‘hoogdagen’ bij familieleden. Meestal at men dan een stukje taart met een kopje koffie en een ‘dreupel’. Op 28 december vierden de kinderen soms ‘Onnozele’ of ‘Onschuldige Kinderdag’. Sommige kinderen trokken verkleed van deur tot deur om snoep of geld, anderen vierden thuis. Ook de zusters in onze kloosters vierden Onnozele Kinderdag. En ook daar kon dat gepaard gaan met een verkleedpartij. Op Oudejaarsavond was er opnieuw een bescheiden familiefeest. Men nodigde soms

de buren uit maar grote maaltijden moest men moest men niet verwachten. Men ging meestal ook niet op restaurant. Het gebeurde dat kinderen rond middernacht een eigen toneelstukje opvoerden. En na middernacht was het dan de tijd voor de pakjes. Dit gebeurde pas na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief. Een brief waarvoor vooral de kleinsten heel wat zweet gelaten hadden. Wie geen pakje kreeg, kreeg meestal een beetje zakgeld. Op de Kruisplaats, bij de Kruiskapel, trok de buurt naar de kapel om er klokslag twaalf uur te bidden voor een voorspoedig jaar. Op Nieuwjaarsdag bracht men opnieuw een bezoek aan de familie. Taart, koffie en de dreupel waren vaste gegevens. Ook hier lazen de kinderen een nieuwjaarsbrief voor, meestal een andere versie dan voor de ouders. De laatste ‘post’ die men bezocht, meestal ouders of grootouders, trakteerde op boterhammen met gehakt, paté of ham. Het laatste feest was weer voor de kinderen: Driekoningenfeest. Ze trokken in kleine

groepjes en verkleed als koning van deur tot deur. Daar zongen ze een liedje en werden achteraf getrakteerd op snoep of een beetje geld.

Verkleedp artij op Onnozele Kinderdag

Met dank aan de vrijwilligers van heemkring Ten Mandere, die herinneringen ophaalden over hoe in hun familiekring de eindejaarsfeesten gevierd werden.

Wie meer historische weetjes wil over onze stad, kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van Ten Mandere: www.tenmandere.be

Vroeger en nu… ‘Borres reke’, in de Meensesteenweg en juist voor de rotonde aan de Rijksweg N36, werd door de jaren heen flink gemoderniseerd.

36 // Izine Izegem


HISTORISCH

IZEGEM 1914-1918

Uit het oorlogdagsboek van dokter Jules Gits 21 januari 1917 Ons gesticht, H. Hart[school], Roeselaarsestraat, werd weer door de Duitse overheid tot de ziekendienst beschikt, uitgenomen het woonhuis van de zusters boven en beneden en een schoollokaal boven. (Bron: Kroniek van de Zusters van Maria, Izegem)

22 januari 1917

Een eeuw geleden was de Eerste Wereldoorlog al flink op kruissnelheid gekomen. Ook in Izine willen we daaraan de nodige aandacht besteden. Dokter Jules Gits, die een nauwkeurig dagboek naliet dat dr. Jean-Marie Lermyte later redigeerde en uitgaf, zal daarbij onze gids zijn. En telkens richten we de schijnwerpers ook op een hedendaagse activiteit of gebeurtenis in het kader van WO I.

Op 22 januari 1917 werd ter gelegenheid van de geboortedag van de Duitse keizer een feestmaal ingericht voor een alhier ingekwartierde eenheid. Dit feestmaal had plaats in het soldatenheim, dat gevestigd was in zaal Flandria op de Melkmarkt. Het stadsbestuur moest daarvoor het volgende tafelgerei uitlenen: 100 kleine borden, 100 soepborden, 200 platte borden, 122 soeplepels, 100 dessertlepels, 200 vorken, 200 messen, 100 wijnglazen, 100 champagneglazen, 12 vleesschotels, 12 aardappelschotels, […], in het totaal 1479 stuks; en 100 servetten, 24 tafelkleden en 60 handdoeken tafellinnen. Toen echter de dag na de maaltijd de geleende voorwerpen aan het stadsbestuur terugbezorgd werden, bleken 489 stuks tafelgerei, 36 servetten en 59 handdoeken te ontbreken. Geen van de 100 dessertlepels was overgebleven, van de 200 messen

“Duitse soldaten ingekwartierd op het gehucht De Slore, in de Blekerijstraat. De burgers zijn bakker Joseph Vanhecke met zijn vrouw Irma, zijn dochter en zoon Gerard.”

waren er 137 verdwenen, en de 11 peper- en zoutstelsels waren allemaal in de smaak van de gebruikers gevallen. Twee dagen later, op 30 januari 1917, diende de stadsadministratie de rekening in bij de Ortskommandatur. Daarin werd in het totaal 827,13 frank gevraagd voor huur van het tafelgerei en het tafellinnen en voor de gebroken of niet teruggegeven voorwerpen. Van enige betaling door de Ortskommandatur is in het stadsarchief echter geen spoor te ontdekken. [Naar Raf Verholle in Ten Mandere, jg. 4, nr. 3, p. 23-25] (Uit: “Izegem 14-18. Het oorlogsdagsboek van dokter Jules Gits. Deel 2.” Jean-Marie Lermyte. Uitgeverij De Klaproos. ISBN 90-5508-054-3.)

Het Spectra Ensemble: “De Grooten Oorlog en de strijd van de kunstenaar” Tijdens het wereldwijde conflict van de Grooten Oorlog zochten componisten en kunstenaars naar vernieuwing en houvast. Werken van honderd jaar geleden van Debussy, Ives, Stravinski, Satie en Berg worden afgewisseld met nieuw werk van het componistencollectief ‘Headliners’ (Jonathan Bonny, Koen Quintyn en Mirek Coutigny). Hoe kijken zij vandaag naar onze nog even conflictueuze wereld? Uitvoerders: Pieter Jansen (viool), Bram Bossier (altviool), Tille Van Gastel (fluit), Ricardo Matarredona (klarinet), Jutta Troch (harp), Mathias Coppens (piano) Woensdag 1 februari om 19 uur, Auditorium Art’iz (Kruisstraat) januari - februari 2017

// 37


OCMW // Dienst in de kijker

Het OCMW biedt een enorm brede waaier aan diensten en vormen van hulpverlening. Voor de doorsnee Izegemnaar is het niet altijd even duidelijk wanneer en waarvoor hij bij het OCMW kan aankloppen. Daarom zoomen we de komende maanden in op de verschillende vormen van dienstverlening. In deze editie komen Adelhild Vanhooren en Farah Schakman aan het woord. Zo zag 27 oktober 2016 eruit bij het team arbeidsbegeleiding.

Even meedraaien met het team arbeidsbegeleiding

Adelhild Vandooren: "Als OCMW kunnen we mensen die geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen en dus recht hebben op leefloon, tewerk stellen met een contract tot zij voldoende gepresteerde dagen hebben om rechten te kunnen openen op uitkeringen. Dat contract staat bekend als artikel 60§7 van de OCMW-wet. De doelstelling ervan is dubbel. Mensen bouwen enerzijds sociale zekerheidsrechten op maar kunnen anderzijds ook nieuwe werkervaring opdoen en een arbeidshouding aanleren. Artikel 60§7 is geen automatisch recht. Mensen die aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit (NEC) sporen we daartoe ook aan. Soms is tewerkstelling in het NEC echter te hoog gegrepen en kijken we om een art. 60§7-tewerkstelling te starten. Bij andere mensen moeten we eerder uitkijken naar sociale tewerkstelling en voor nog andere mensen is arbeidszorg of vrijwilligerswerk dan weer het meest haalbare. Iedereen loopt zijn eigen traject op de dienst arbeidsbegeleiding. We proberen zoveel mogelijk het tempo en de keuze van de arbeidssector van de cliënt te respecteren."

38 // Izine Izegem

8 uur: de werkdag begint zoals altijd met het doornemen van post en e-mails. Als arbeidsbegeleidsters proberen wij vroeg op kantoor te zijn. Als er op een tewerkstellingsplaats een probleem zou zijn met een werknemer, kunnen we zo kort op de bal spelen. Rond 8.45 uur: ik vertrek naar het logistiek en administratief centrum van de Kringwinkel in Ingelmunster. Vanuit arbeidsbegeleiding gaan we steeds mee op sollicitatiegesprek om te zien hoe onze kandidaten het ervan afbrengen en om waar nodig bij te sturen of aanvullende informatie door te geven. De kandidaat is stipt op tijd aanwezig en heeft het CV bij dat we eerder samen hadden opgesteld. Het sollicitatiegesprek verloopt op een degelijke manier en betrokkene mag starten in het sorteeratelier textiel van de Kringwinkel. Na het gesprek keer ik terug naar het OCMW waar ik om 10 uur een nieuwe afspraak heb. Het betreft een intakegesprek. Vanuit arbeidsbegeleiding besteden we veel aandacht aan de intake. Het is belangrijk om iemand goed te leren kennen. Welke factoren kunnen ervoor zorgen dat een tewerkstelling in het gedrang komt? Over

welke competenties beschikt iemand om aan het werk te kunnen gaan? Hoe zit het met randvoorwaarden zoals mobiliteit, kinderopvang,… Op het einde van het gesprek geef ik een aantal vragenlijsten mee die de cliënt moet invullen. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten kunnen we ons een beter beeld vormen van de persoon die we begeleiden, zodat we meer kans hebben om effectief een gepaste tewerkstelling te vinden. Om 11.30 uur heeft de tweewekelijkse teamvergadering met de overige afdelingen van de sociale dienst plaats. Hier komen verschillende onderwerpen aan bod die iedereen aanbelangen. Na de middagpauze heb ik vandaag wat tijd ingepland voor administratief werk. Wij verzorgen zelf de personeelsadministratie van de mensen die werken met een contract art.60§7. Concreet wil dit zeggen: contracten opmaken, ziektes ingeven in de computer, zo nodig verwittigingen sturen,… Daarna wordt de eerder afgenomen intake eveneens ingevoerd in het computerprogramma van de sociale dienst. Op die manier kan de nodige informatie later nog geraadpleegd worden.


SOCIAAL

Om 14.50 uur heb ik een afspraak in ons woonzorgcentrum De Plataan voor een evaluatie van een art 60§7- tewerkstelling. Zowel de keukenverantwoordelijke als de werknemer zijn aanwezig bij het gesprek, waar de sterke eigenschappen én de werkpunten besproken worden. We staan kort ook even stil bij de toekomstperspectieven na de artikel 60§7-tewerkstelling. Tegen 16 uur ben ik terug op mijn bureau om er nog wat VDAB-dossiers aan te vullen. Dit is nodig om de collega’s van de VDAB inzage te geven in de stappen die hier in het OCMW reeds zijn gezet. Ik rond mijn administratie af met een aantal controles van prestatiestaten en met een kort verslag van mijn cliëntcontacten. Om 17.15 uur staat een laatste gesprek gepland met iemand waarvan de artikel 60§7-tewerkstelling bijna is afgerond. Wij vinden het belangrijk om mensen verder te begeleiden dan de werkloosheid. Daarom zetten wij in op sollicitatietraining. Wat zijn hun toekomstperspectieven en wat ligt binnen hun capaciteiten? We houden rekening met beroepsopleiding, secundair

diploma halen, privé werk vinden, maatwerk, enzovoort. Samen met deze cliënt maken we een CV op. Daarnaast geven we concrete tips: hoe kun je een sollicitatie voorbereiden, hoe schrijf je best een motivatiebrief,… In een volgend gesprek gaan we effectief op zoek naar passende vacatures en geven we concrete opdrachten mee. We ondersteunen de cliënt hierbij als dit moeilijker verloopt. Mijn werkdag eindigt rond 18 uur. De werkuren variëren dagelijks en ook de problematieken waarmee we als arbeidsbegeleider in aanraking komen. Het blijft een boeiende job waarvoor ik me na een kleine 7 jaar nog steeds met even veel enthousiasme inzet.

Wist je dat de dienst arbeidsbegeleiding van OCMW Izegem… • bestaat uit 2 voltijdse werkkrachten: Farah Schakman en Adelhild Vanhooren • momenteel rond de 40 contracten artikel 60§7 heeft lopen • in het jaar 2015 279 dossiers heeft behandeld • in 2015 83 mensen heeft tewerkgesteld via een artikel 60§7-contract. Hiervan werden 20 contracten vroegtijdig beëindigd omwille van randproblemen, attitudeproblemen,… 29 mensen raakten in regel met de sociale zekerheid na art.60§7 en 34 contracten lopen nog verder door in 2016. • In 2015 werd 13 keer een dossier voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Werkbereidheid is een voorwaarde om leefloon te ontvangen. Als mensen niet op afspraken komen of niet positief meewerken aan de begeleiding, kunnen we dossiers voorleggen. Een aantal keer heeft dit effectief geleid tot schorsing of stopzetting van het leefloon.

januari - februari 2017

// 39


Dinsdag 21 maart 2017

= SPORTELDAG

te emaal op je eigen tempo te sporten en hel om en bied s kan zen ele uitg een Sportelen biedt je en deze gezellige we bovendien altijd koffie en lekkers, bewegen. Op de sporteldag voorzien n. nheid om leeftijdsgenoten te ontmoete namiddag is dan ook de ideale gelege

Alle 50-plussers die willen deelnemen aan de Sporteldag, zijn op 21 maart vanaf 13 uur hartelijk welkom in zaal Iso, aan de Sint-Jorisstraat 62. Je kan best vooraf inschrijven en betalen in lokaal dienstencentrum De Leest want voor sommige activiteiten is er een maximum aantal deelnemers. Bij het ter perse gaan van Izine moet de concrete invulling van de Sporteldag nog afgerond worden. Alle info over de aangeboden sporten, zal verspreid worden op een flyer (in De Leest, het sportcentrum, het stadhuis en andere openbare plaatsen) en op de website van De Leest: www.deleest.be. Voor bijkomende info kan je altijd terecht bij centrumleider Annelies Demey op het mailadres annelies. Demey@deleest.be of per telefoon op 051/33.76.22. We mikken natuurlijk op goed weer. Maar als dit niet het geval is, vervallen de buitenactiviteiten en ten voordele van een alternatief programma.

40 // Izine Izegem

WIST JE DAT: • …sporten goed is voor je bloeddruk en je cholesterol? Door in beweging te zijn, heb je minder kans op overgewicht of hart- en vaatziekten. Het is nog plezant ook, dus wat houdt je tegen om mee te doen? • …er op sporten geen leeftijd staat? Hoe jong of oud je ook bent, er is altijd wel een sport die bij je past. En ongeacht je leeftijd geldt dat sporten en bewegen goed is voor je gezondheid. • …de Sporteldag een samenwerking is tussen het stadsbestuur, de seniorenraad en lokaal dienstencentrum De Leest?


SP OR T

Werken // sportcentrum Krekel-Zuid zitten op schema

Bouw nieuwe sportinfrastructuur start in januari De werken op sportcentrum Krekel-Zuid zitten goed op schema. De oude turnhal ligt al tegen de vlakte, in januari vat de aannemer de ruwbouw aan voor het nieuwe gebouw. De sloop van de oude turnhal heeft veel voeten in de aarde gehad. “Vroeger werd een gebouw gewoon plat gelegd door er los doorheen te gaan met de sloophamer. Tegenwoordig kan dat niet meer en moeten alle afvalstromen gescheiden worden”, weet sportfunctionaris Francis Kerckhof. “Dus moesten alle leien manueel afgenomen worden, werd het hout gescheiden, werd het puin en gruis apart afgevoerd, enzovoort.” Ondertussen behoort de oude hal echter definitief tot het verleden. Ook de oude kelder werd opgevuld met zand, het terrein werd genivelleerd en de riolen werden gelegd.

beginnen we ook al met de heraanleg van het huidige veld 2. Het veld kan nog tot eind februari gebruikt worden voor trainingen en wedstrijden. In maart beginnen de bouwwerken dan voor de nieuwe staantribune en aansluitend leggen we het kunstgrasveld aan. Zowel de staantribune als het kunstgrasveld moeten klaar zijn tegen het nieuwe voetbalseizoen. Na de zomer volgt dan de afwerking van de ruwbouw en tegen februari 2018 moet het hele project af zijn.” Het nieuwe gebouw zal dan onder meer een sanitair blok, een kantine, bergruimtes en een conciërgewoning bevatten. Het zal ook dienst doen als tribune.

Timing In januari gaan dan de eigenlijke bouwwerken van start. “We beginnen uiteraard met de funderingen. De ruwbouw zou klaar moeten zijn tegen het bouwverlof”, gaat Francis verder. “Maar ondertussen

Alle voorzieningen beschikbaar Sportievelingen kunnen tijdens de werken nog steeds gebruik maken van alle voorzieningen op het sportcentrum. “We hebben een aantal containers met douches

en toiletten geïnstalleerd. Die worden gebruikt door KFC Izegem en waren aanvankelijk ook voorzien voor de vrije sporters”, zegt Francis. “Die laatsten maken nu echter gebruik van de sanitaire voorzieningen in het gebouw Krekel-Noord, dus aan het zwembad. Ze voelen zich daar thuis en mogen daar dus gerust blijven totdat het nieuwe gebouw klaar is.”

januari - februari 2017

// 41


AGENDA Januari februari 2017

PERIODIEK Babbeldoos OP WOENSDAGNAMIDDAG EN ZATERDAGVOORMIDDAG

TONEEL

VARIA

MUZIEK

Love me tender

Malandain Ballet Biarritz

Legacy… A tribute to the King of Pop: Michael Jackson

VR 13 JANUARI

ZA 25 FEBRUARI VR 27 JANUARI

42 // Izine Izegem


AG E N DA

in Izegem www.uitinizegem.be Deze agenda wordt samengesteld op basis van www.uitdatabank.be. Wie zijn of haar evenement gepubliceerd wil zien in Izine, moet het invoeren in de databank. Let wel: naargelang de beschikbare plaats, behoudt de redactie zich het recht voor om een selectie door te voeren. Het totale aanbod is sowieso altijd te bekijken via www.izegem.be

VOORDRACHT EN TONEEL VRIJDAG 13 JANUARI ASPE 2 - HET DODELIJK JUBILEUM In ‘Aspe 2 - Het dodelijk jubileum’ is het publiek getuige van een intieme jubileumviering, die een onheilspellend randje krijgt als er een dode valt. Hoofdinspecteur Van In (Herbert Flack) en zijn assistent De Swaef (Jelle Cleymans) zijn direct ter plaatse om de moord te onderzoeken en ook commissaris Van Nuffel (Frans Maas) is van de partij. Zij roepen de hulp in van het publiek. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10 ORG: Cultuurhuis De Leest

VRIJDAG 13 JANUARI ELFDE THEATERTOURNEE IN ‘T CAFÉ: ‘LOVE ME TENDER’ Met deze nieuwe voorstelling toeren we in 26 cafés over heel West-Vlaanderen en brengen we zo intiem kamertheater dicht bij de mensen. Acteurs: Bart Claeys en Tine Van Poucke, regie: Eric Meirhaeghe. Om 20.30 uur. waar: D’Oude Maalderij, Ardooisestraat 130 meer info: www.facebook.com/amaproducties, 0476/30.63.24 ORG: AMA-producties

ZATERDAG 28 JANUARI PINOKKIO, DE SPROOKJESMUSICAL. Reis mee naar een Italiaans dorpje waar de vriendelijke timmerman Geppetto woont, die al maanden timmert aan een grote houten pop die hij Pinokkio noemt. Deze ondeugende houten pop wil het allerliefst een écht jongetje zijn. Om 14 uur. waar: Cultuurhuis De leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10 ORG: Cultuurhuis De Leest

WOENSDAG 1 FEBRUARI De Grooten Oorlog en de strijd van de kunstenaar Tijdens de Grooten Oorlog zochten componisten en kunstenaars naar vernieuwing en houvast. Werken van honderd jaar geleden van Debussy, Ives,

Stravinski, Satie en Berg, worden afgewisseld met nieuw werk van het componistencollectief ‘Headliners’ (Jonathan Bonny, Koen Quintyn en Mirek Coutigny). Om 19 uur. waar: Auditorium Art’Iz, Kruisstraat 13

VRIJDAG 3 FEBRUARI STEVEN MAHIEU: ‘ZONDER FILTER’ Stel nu eens gewoon dat er een filter is. In uw hoofd. En stel dat die echt alles filtert, dus ook wat u denkt én wat u voelt. En stel dat u op basis daarvan leeft en handelt. Omdat dit is wie u echt denkt dat u bent. Maar stel nu ook eens dat u die filter kan wegnemen én dat u dan onmiddelijk een voorstelling begint te schrijven. Wat zou dat geven? Wordt het dan gênant, pijnlijk of blijft alles gewoon hetzelfde als ervoor? Om 20 uur.

VRIJDAG 10 FEBRUARI DE COLLEGA’S Wie kent de flamboyante en legendarische figuren van de onsterfelijke tv-serie ‘De Collega’s’ nu niet? Loge10 Theaterproducties brengt dit Vlaams repertoire exact veertig jaar na de creatie opnieuw op de planken met een grote cast vol ronkende namen. Spel: Luc Caals, Lulu Aertgeerts, An Vanderstighelen, Hilde Van Wesepoel, Kurt Defrancq e.a. Om 20 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10 ORG: Cultuurhuis De Leest

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 ORG: Cultuurhuis De Leest

DONDERDAG 9 FEBRUARI TOM VANDEWEGHE: AMERIKA HEEFT EEN NIEUWE PRESIDENT We blikken terug op de Amerikaanse verkiezingsstrijd met Tom Van de Weghe, die terug is uit de VS waar hij voor VRT de verkiezingen heeft verslaan. Als voormalig correspondent in de VS en Amerika-watcher is hij uitstekend geplaatst om ons het ABC van de Amerikaanse politiek uit de doeken te doen. Om 20 uur.

ZATERDAG 11 FEBRUARI VVPV PLANTENDAG Om 14 uur start Jos Rogiers, voorzitter van de Rozenvereniging, met een voordracht over ‘Excellente rozen voor de tuinen van nu’. Rond 16.45 uur vervolgt groenauteur Hanneke Van Dijk (NL) met een presentatie over ‘Ornamenten in de tuin’. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: zuidwestvlaanderen@vvpv.be

waar: Cultuurhuis De leest, Sint-Jorisstraat 62

ORG: Vlaamse Vasteplantenvereniging - afdeling

ORG: vzw De Mast (FOS De Jakketoes)

Zuid-West-Vlaanderen

ZATERDAG 11 FEBRUARI DE PARADIJSVOGELS - FLOR BARBRY’S VOLKSTONEEL VOOR FRANS-VLAANDEREN Over de hemelse en duivelse avonturen van Bolle Verbuyck en Rietje Rans. Het verhaal wordt gesitueerd aan het begin van de 21ste eeuw, in café-beenhouwerij De Vetten Os, uiteraard in de buurt van ‘De Schreve’. Om 20 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: info@deleest.be ORG: KVG Izegem

januari - februari 2017

// 43


DONDERDAG 16 FEBRUARI

MAANDAG 20 FEBRUARI

COMPAGNIE CECILIA: ‘POEPSIMPEL’ ‘Poepsimpel’ vertelt het verhaal van een familiereünie op het domein van de baron. Hij heeft zijn kasteel verkocht en nodigt voor een laatste keer de mensen uit die hem na aan het hart liggen. Spel: Titus De Voogdt, Robrecht Vanden Thoren en Tom Vermeir. Om 20 uur.

WO1 VERTELAVOND: OORLOG IN HET ZAND, LAWRENCE OF ARABIA Niet alleen in Europa woedde WO I, ook in andere werelddelen werd er stevig strijd gevoerd. De gevolgen van die strijd zijn tot op vandaag voelbaar in onze maatschappij. Om 20 uur.

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10

meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10

ORG: Cultuurhuis De Leest

ORG: Cultuurhuis De Leest

DONDERDAG 16 FEBRUARI PROF. KOEN DANIËLS: ‘ONDERWIJSVERNIEUWING: GERICHTE EVOLUTIE, GEEN REVOLUTIE’ Geraakt u nog wijs uit de onderwijsvernieuwing? Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls is eerste ondervoorzitter van de onderwijscomissie. Hij is de geknipte persoon om ons wegwijs te maken in de realisaties en plannen van het onderwijs van de toekomst. Om 20 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 ORG: VSVK

VRIJDAG 17 FEBRUARI A WORLD OF COMEDY Met Bart Vantieghem, Igor en Piv Huvluv. Om 19 uur.

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

VRIJDAG 24 FEBRUARI CRAQUELÉ Raf Thuymans is een getalenteerd kunstschilder. Zijn oom en mentor brengt hem in contact met een kunst- en antiekhandelaar en zijn. Raf laat zich verleiden tot een winstgevende maar bedenkelijke samenwerking. Tekst: Benjamin Sercu. Acteurs: Johan Vandoorne, Frans Declercq, Piet Verbeke, Kevin Carrette, Marleen Eeckhout, Nathalie Houfflijn, Sofia Vanhaverbeke, Karel Boudrez, Fanny Oplinus, Chris Vervaeke, Dieter Beernaert, Dorine Dewitte, Seppe Vanderstichele. Om 20 uur. waar: ‘t SoK, Hogestraat 15 meer info: http://www.lanteern.be ORG: Toneelgilde De Lanteern

MUZIEK WOENSDAG 18 JANUARI KLARINETTENENSEMBLE CLARIBEL Claribel kreeg een internationale reputatie door hun deelname aan het wereldfestival van de klarinet ‘ClarinetFest’. Claribel trad op met een indrukwekkende reeks befaamde klarinettisten, trompettisten, violisten en fluitisten. Steeds onder leiding van topdirigenten. Om 19 uur. waar: Auditorium Art’Iz, Kruisstraat 13 ORG: Cultuurhuis De Leest

WOENSDAG 25 JANUARI NIEUWJAARSCONCERT - COMPAGNONS DE LA CHANSON Theater en variété vervat in één spannend herbelevingsconcert: Bécaud en Brel, maar ook France Galle en Céline Dion, Piaf en Aznavour naast Johnny Hallyday, Claude Francois, Yves Montand, Louis Mariano en Adamo. Om 14.30 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10 ORG: Cultuurhuis De Leest

VRIJDAG 27 JANUARI LEGACY… A TRIBUTE TO THE KING OF POP: MICHAEL JACKSON “A tribute to the King of Pop” is gebaseerd op een reeks uitverkochte concerten in de Heineken Music Hall Amsterdam en Stadsschouwburg Antwerpen naar aanleiding van het tv-programma ‘My name is Michael’. De show brengt je terug naar de gloriejaren van Michael Jackson. Om 20 uur.

waar: Auditorium Art’Iz, Kruisstraat 13 meer info: dries.pillen@telenet.be ORG: Oudercomité Sint-Vincentiussschool Kachtem

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10 ORG: Cultuurhuis De Leest

WOENSDAG 8 FEBRUARI

ZATERDAG 18 FEBRUARI

meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10

HILDEBRANDT CONSORT Hildebrandt Consort is een vijfkoppig professioneel barokorkest, opgericht door organist, klavecinist en artistiek leider Wouter Dekoninck. Het orkest vertolkt werken uit de gehele barokliteratuur, maar brengt daarnaast ook transcripties van barokke orgelmuziek voor barokorkest en omgekeerd. Om 19 uur.

ORG: Cultuurhuis De Leest

waar: Auditorium Art’Iz, Kruisstraat 13

HAN SOLO: ‘KLOENKE’ ‘Kloenke’ is de vierde avondvullende show van Han Solo, gespeeld door acteur Han Coucke. In zijn show deel Han Solo stevige klappen uit...maar moet hij zelf ook slagen incasseren. Om 20 uur. waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

meer info: http://www.deleest.be

ZONDAG 19 FEBRUARI

ZATERDAG 25 FEBRUARI

ARTHUR... OF HOE JE KONING KAN WORDEN Er was eens een steen. Uit deze steen stak een groot zilveren zwaard. Iedereen in het land had al geprobeerd het zwaard uit de steen te trekken. Maar niemand was hierin geslaagd. Tot op vandaag. Een voorstelling voor heel de familie. Om 15 uur.

BIJ JULES EN ALICE Een koppel vol dromen. Jules, een stoere vent. Alice, een schoon meiske. Hij verzamelt graag. Zij zorgt voor hem. Huisje, tuintje, autootje. En dan: VUURWERK! Om 20 uur.

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

meer info: 0479/17.35.85

CHRISTOFF EN LINDSAY ‘Make-A-Wish’ - kern West-Vlaanderen organiseert een groots benefietoptreden. De opbrengst gaat integaal naar de wensvervullingen van zwaar zieke kinderen tussen 3 en 18 jaar. Om 17 uur.

meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10

ORG: Theater Platteau

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

ORG: Cultuurhuis De Leest

44 // Izine Izegem

waar: Kasteeldomein Wallemote, Kokelarestraat 85

ORG: Cultuurhuis De Leest

ZONDAG 12 FEBRUARI


AG E N DA

WOENSDAG 15 FEBRUARI

VARIA

DONDERDAG 12 JANUARI

TINY LEGS TIM IN DE LIVING Tiny Legs Tim (Tim de Graeve) verdient zijn status als nieuwe topper in de Belgische blues en roots scène. De rammelende oude gitaar, een bottleneck, een footstomp en de nodige krassen in lichaam en ziel zorgen voor een eigen stijl en doorleefdheid. Om 20 uur.

BOWLING Na inschrijving worden de deelnemers verdeeld in groepen. Ook op 14 februari. Om 14.30 uur.

RUMMIKUB De verantwoordelijke zorgt elke maand voor wisselende tegenstrevers. Er worden 4 wedstrijden gespeeld en daarna nog een willekeurig aantal voor het plezier. Om 14.30 uur. Ook op 9 februari.

waar: Bowling The Stones, Kortrijksestraat 268

waar: bovenzaal CM Izegem, Dirk Martenslaan 11

meer info: 0486/23.73.55

meer info: 0486/23.73.55

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

ORG: OKRA-Izegem

ORG: OKRA-Izegem

meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10 ORG: Cultuurhuis De Leest

WOENSDAG 22 FEBRUARI JAN DE WILDE: ‘DAG MENEER DE WILDE’ Voor zijn theatertour pakt Jan groots uit. Hij doet het samen met zijn ‘Vrienden’ én met vier blazers. Een bende talentvolle muzikanten met een heel grote staat van dienst. Voor een harverwarmend concert. Om 20 uur.

DINSDAG 10 JANUARI

MAANDAG 16 JANUARI WANDELTOCHT Vanuit de Stamper vertrekken we voor een groepswandeling van ongeveer 2 keer 4 km, halverwege is er een stop. Om 14 uur. Ook op 20 februari. waar: De Stamper Izegem, Roeselaarsestraat 293 meer info: 0486/23.73.55 ORG: OKRA-Izegem

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62 meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10 ORG: Cultuurhuis De Leest

januari - februari 2017

// 45


ZONDAG 22 JANUARI

ZONDAG 5 FEBRUARI

DE VIJF VAN NOËL DEJONCKHEERE Met Geert Spillebeen als anker presenteren wij u wellicht het meest verhelderende aperitief ooit. Een frisse bubbelbabbel met wielerlegende Noël Dejonckheere. Sinds 2010 is hij actief als manager/ ploegleider van het wielerteam BMC Racing Team. Om 11 uur. waar: Cultuurcafe de Leest, Sint-Jorisstraat 62

KEN IZEGEM-WANDELING: NOOIT MEER OORLOG De Eerste Wereldoorlog zorgde ook voor ellende in Izegem. Duitse troepen bezetten de stad en beknotten de vrijheid van de stadsbewoners. Levensmiddelen en basisproducten waren moeilijk te vinden. Niettemin probeerden de Izegemnaren te overleven en het beste te maken van hun hachelijke situatie. Om 15 uur.

meer info: http://www.deleest.be

start: Stadhuis Izegem, Korenmarkt 10

MAANDAG 23 JANUARI

meer info: http://toerisme.izegem.be ORG: Dienst Musea & Toerisme Izegem

KAARTEN - VOLKSSPELEN Om 14.30 uur. Ook op 27 februari. meer info: 0486/23.73.55 ORG: OKRA-Izegem

ELKE DINSDAGAVOND

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

WOENSDAG 1 FEBRUARI

meer info: greta.sabbe@skynet.be, 051/74.67.78

KUBB Kubb zit duidelijk in de lift bij de verschillende seniorenverenigingen. Het is een spel met verrassende wendingen waarbij de winnaar veelal lang onbekend blijft. Om 14 uur.

ORG: Greta Sabbe

OP AANVRAAG

waar: De Stamper Izegem, Roeselaarsestraat 293 ORG: OKRA-Izegem

FILM IN DE LEEST // ELKE DINSDAG 17 januari: A bigger splash 24 januari: Spartacus & Cassandra 31 januari: Belgica 2 februari: El Olivo 14 februari: Ma Loute 21 februari: Vincent 28 februari: The legend of Tarzan

AQUARELLEREN EN ACRYL Greta Sabbe organiseert avonden voor enthousiaste aquarellisten, schilders en tekenaars. Samen kijktalent, schilderkwaliteiten en schetsplezier ontdekken en ontplooien. Steeds instapbaar.

waar: bovenzaal CM Izegem, Dirk Martenslaan 11

meer info: 0486/23.73.55

PERIODIEK

ZATERDAG 25 FEBRUARI

SUPER SECRET: DETECTIVESPEL VOOR KINDEREN Super Secret is het gloednieuwe detectivespel waarbij je met je vrienden of familie op zoek gaat naar een gestolen schat in het park. Met de speurmiddelen in de speldoos en de detective app op je smartphone kom je de schat steeds meer op het spoor. Speel het met kinderen vanaf 8 jaar in elk park of aangenaam en veilig spelgebied.

POËZIE PRETPARK VOL DICHTERLIJKE HUMOR Een warm deuggdoend bad vol mooie woordjes! Tussen 19 en 21 uur kunt u in heel de Leest poëzie snuiven. Noem het een dichterlijk pretpark waar je binnen en buiten loopt wanneer u maar wilt. U krijgt een plannetje en zoekt zelf een weg in het poëtisch universum. Thema van deze editie is humor. Laat u verassen door leerlingen van onze academie, vrijwilligers van het dienstencentrum en andere woordengoochelaars. Laat u opwinden, kietelen, versieren en overspoelen door gedichtjes, woordspelletjes, enz...

MALANDAIN BALLET BIARRITZ ‘Estro’, op muziek van Antonio Vivaldi; met bijna niets, enkel magische lantaarns die uit verfblikken werden gerecycleerd, creëert Thierry Malandain het decor voor een viering die soms vreugdevol en soms heel dramatisch is. ‘Nocturnes’, op muziek van Frédéric Chopin: Nocturnes is als een fresco, een romantische droom verpletterd onder het gewicht van een eeuwige melancholie. ‘Boléro’, in een gesloten en beperkte ruimte worden twaalf dansers aan de obsessieve herhaling van het orkestrale thema van Maurice Ravel onderworpen dat explodeert in een intense en bevrijdende finale. Om 20 uur.

waar: Cultuurhuis De Leest, Sint-Jorisstraat 62

waar: Cultuurhuis De leest, Sint-Jorisstraat 62

meer info: info@deleest.be, 051/33.76.10

meer info: 0486/22.89.61

De Babbeldoos is een taalstimuleringsproject voor taalzwakke kinderen van 5 tot 12 jaar uit Izegem. Deze kinderen komen uit alle culturen, zijn zowel allochtoon als autochtoon. Via spelactiviteiten in de vrije tijd brengen we de kinderen tot meer spontane, talige interactie. Motiverend en gevarieerd.

ORG: Cultuurhuis De Leest

ORG: KFC Izegem

waar: JOC Izegem, Krekelstraat 167

ZATERDAG 4 FEBRUARI

waar: Hogestraat, Kachtem meer info: https://dasbox.be/verjaardagsfeest ORG: La mosca

OP WOENSDAGNAMIDDAG EN ZATERDAGVOORMIDDAG BABBELDOOS

meer info: babbeldoos@izegem.be, 051/33.73.34, http://www.izegem.be/content/5251 ORG: Stad Izegem

OP DONDERDAGAVOND PRAATGROEP BABBEL’UIT Wil je je Nederlands oefenen? Kom dan zeker eens naar praatgroep Babbel’Uit in Izegem. Tijdens de activiteiten praten we Nederlands en leren we elkaar beter kennen. We werken in verschillende groepen per niveau. Om 19 uur. waar: Plantijnzaal van de stedelijke bibliotheek Izegem, Wolvestraat 1 meer info: Fee.Wydaeghe@izegem.be, 051/337334, http://www.izegem.be/content/5258 ORG: Stad Izegem

46 // Izine Izegem


AG E N DA

UITINMIDWEST // tips

De UiTinMidwest-tipgevers Op www.uitinmidwest.be vind je het vrijetijdsaanbod uit je regio terug. UiT in Midwest-tipgevers Marijke Bruneel, Yves Debaes en Hanne Pareit gaan niet alleen op stap in Izegem maar ook daarbuiten.

Marijke Bruneel

Yves Debaes

Hanne Pareit

Abattoir Fermé: ‘Bukowski’

TheaterTournee in ‘t café: ‘Love me tender’

Film en workshop: ‘Wiplala’

“Wie ooit een stuk gezien heeft van Abattoir Fermé vergeet dat nooit meer. Ik ben benieuwd wat ze van Bukowski, een Amerikaans schrijver, evenzeer bekend als een notoire zuipschuit, zullen maken.” Vrijdag 27 januari, de Spil

“Bart Claeys zien spelen is altijd een belevenis, en deze cafétournee is ondertussen aan z’n elfde jaar toe. Straf (leuk ook)!”

Donderdag 26 januari om 20.30 uur, Café Rodenbach, Zuidstraat 16, Roeselare Meer info: http://bit.ly/theatertournee

Meer info: www.despil.be

“Wiplala is het kleine tinkelende mannetje van Annie M.G. Schmidt. Zijn verhaal is me tot op vandaag altijd blijven fascineren. Hij is wat onhandig en niet de beste in tinkelen. Wellicht daarom dat de sympathie opborrelt wanneer je hem leert kennen. Heerlijk!” Donderdag 5 januari om 14 uur, ARhus, De Munt 8, Roeselare Meer info: http://bit.ly/wiplala_arhus

januari - februari 2017

// 47


Meer info: www.izegem.be

Kom het glas heffen op het nieuwe jaar!

Januari

T P I E E C E R S R A A J NIEUW voor alle Izegemnaren! Grote Markt Izegem vanaf 11 uur

15 januari

wijkreceptie De Mol Mollekotje, Kastanjestraat vanaf 11 uur

15 januari

receptie Emelgem Emelgemseplein vanaf 11 uur

22 januari

wijkreceptie Centrum-West feestzaal Bellevueschool vanaf 10.30 uur

Izine 2017/01  
Advertisement