Page 1

İZCİ ANDI İzci Antları 1914’te kabul edilen İzci Ocağı İç Nizamnamesi’nde İzci Andı aşağıdaki şekilde yazılmıştır: "Tanrıya ibadet ve Hakana itaat edeceğime, Daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder, yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime vatanımı sevip sulh ve harp zamanında fedakârlıkla hizmet yapacağıma, izcinin türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm" 1930 Yılında İzci Ahmet’in Kitabından; "Tanrıya ibadet ve büyüklerime itaat edeceğime, daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder, yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime vatanımı sevip sulh ve harp zamanlarında fedakârlıkla hizmet yapacağıma ve izci türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm" 1943’de “XX. Cumhuriyet Yıllığında Yayınlanan Beden Terbiyesi ve Spor Adlı Dergiden: "Türk vatan ve istiklalini, Türkiye Cumhuriyetini koruyacağıma, ödevimi her şeyden üstün tutacağıma, disiplinli, saygılı ve şefkatli olacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim" 1949’da Basılan Erkek İzciler Yönetmeliğinden: "Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getirmek, başkalarına her zaman yardımda bulunmak, izcilik türesine uymak, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için, elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim. 1950 yılında Uluslararası İzci Bürosuna (Boy Scouts İnternational Bureau) almamızı gerektiren "TANRIYA" sözcüğü bu andın başına getirilmiştir. Günümüzde ise; MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZCİLİK YÖNETMELİĞİ'ne göre

İzcilik teşkilatına girenler aşağıdaki andı içerler: "Allah’a (Ant içilirken her izci kendi inancına göre yaratıcının adını söyler.) ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim."


TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU STANDARTLARI İZCİLİK TERMİNOLOJİSİ TALİMATI'na göre ise

İzcilik teşkilatına katılan, izci, ergin izci ve liderlerin andıdır ve şöyledir: "Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim." Yavrukurt andı şöyledir: "Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, yavrukurt türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim." www.izciler.net - İzciliğin İzinde...

İZCİ ANDI  

İzcilik Temel Bilgileri