Page 1

De Quick Scan kent een brede aanpak. Allerlei aspecten van kerk-zijn komen voorbij, een heel palet. Best heftig, om te zien dat er bij ons enkele tinten ontbraken.

Quick Scan

IZB: Passie voor missie De IZB is een missionaire dienstverlener. De vereniging is opgericht in 1935 en richt zich op zending in Nederland, door getuigenis en dienst aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Belangrijke taken van de IZB zijn vorming en toerusting, missionaire advisering, missionaire projecten en materiaalvoorziening. Zie voor een overzicht: www.izb.nl. De vereniging met ca. 25.000 leden is verworteld in de gereformeerde traditie

Meer weten? Stuur een mailtje naar secretariaat@izb.nl, of bel met een medewerker van de afdeling Toerusting, tel. 033-4611949.

www.izb.nl

Hoe en actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Missionair kerk-zijn is ĂŠĂŠn van de speerpunten van deze kerk en daarom werken we nauw samen met de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei.

De Quick Scan is een stevige confrontatie. Maar dat moet je durven, om een stap verder te komen.

is uw gemeente?


Hoe missionair is uw gemeente? De Quick Scan is een hulpmiddel om zicht te krijgen op actuele stand van zaken. Het resultaat is een momentopname, maar geen document voor in de onderste archiefla. Het is het begin van een traject, waarbij het missionair werk meer wordt verankerd in het beleid en de praktijk van uw gemeente.

Hoe gaat het in z’n werk?

• Betrokken gemeenteleden

In twee avonden gaan missionaire adviseurs van de IZB in gesprek met een brede vertegenwoordiging van uw gemeente: predikant, kerkenraad en een representatieve groep gemeenteleden. Het resultaat is een rapportage met aanbevelingen. In een vervolggesprek komen de te nemen stappen aan de orde. Na een jaar volgt een evaluatie onder leiding van een missionair adviseur.

Spreken ze weleens met anderen over hun geloof? Kunnen ze omgaan met andersdenkenden? Zijn ze betrokken op de buurt, de wijk, de stad?

Op basis van jarenlange ervaring in de advisering van kerkenraden en gemeenten heeft de IZB vier factoren benoemd die essentieel zijn voor een missionaire gemeente. De vier G’s, zoals ze in de wandeling heten: gemeenteleden, gemeenschap, gezicht, geloof. We noemen ze hier met een enkele aandachtspunten:

• Een hechte gemeenschap Is uw gemeente een plek om te groeien in geloof? Is er oog voor nieuwkomers? Worden de aanwezige gaven en talenten benut? Hoeveel ruimte is er voor verscheidenheid?

• Een aantrekkelijk gezicht Wat zien ‘zoekers’ van uw gemeente? Is uw aanbod relevant en gevarieerd? Is de gemeente uitnodigend of naar binnen gekeerd?

• Een levend geloof Wordt uw gemeente ervaren als een vindplaats van God? Hebben de leden een hart voor hen die ‘buiten’ zijn? Is er een stimulerend klimaat voor missionair werk? Voor elk van deze 4 G’s (gemeenteleden, gemeenschap, gezicht, geloof) is een vragenlijst beschikbaar, die tijdens de eerste avonden wordt ingevuld. De uitslag is de inzet van een intensief gesprek, waarbij de gemeente zichzelf als het ware een spiegel voorhoudt.

groeit. Desgewenst kan de IZB dit proces van stap tot stap begeleiden en ondersteunen met aanvullende toerusting. Het neveneffect op de middellange termijn is dat de inbreng van nieuwkomers en zoekers de bezinning op gemeente-zijn opscherpt.

Na een kritische bespreking zet de kerkenraad een volgende stap door één van de vier factoren te selecteren die in de komende (beleids)periode structureel meer aandacht zal krijgen. Zo brengt de Quick Scan een proces op gang, waarbij het missionaire bewustzijn van de gemeente

In de gesprekken leer je je medegemeenteleden beter kennen, hoe zij de gemeente ervaren. Iemand zei in de discussie: “Wat aardig, ik had nooit gedacht dat jij dat zo zou zeggen.” Verrassend.

Quick Scan  

De Quick Scan is een kortlopend onderzoek naar het missionaire gehalte van een kerkelijke gemeente. Het materiaal is ontwikkeld door de IZB.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you