Page 1

Heb je vragen over het christelijk geloof? Kijk eens op: www.vragenovergeloven.nl

Als je wilt reageren op deze uitgave, of als je een (mail)gesprek wilt over de inhoud: ikwil@vragenovergeloven.nl

Uitgave: IZB, Amersfoort. www.izb.nl. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever (info@izb.nl) of de auteur.


Als je zegt: “Wees niet bezorgd…” dan kun je er allerlei dingen achteraan zeggen. Bijvoorbeeld: “want het valt allemaal wel een beetje mee”, of: “want na regen komt zonneschijn” of iets dergelijks. Maar dit ‘want’ ligt ineens in een heel ander vlak: want het leven is meer dan het voedsel.

‘Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, of over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.’

En het is zo eigenaardig dat Jezus eraan toevoegt: ‘Als je helemaal bezorgd bent, dan houd je ineens op bezorgd te zijn, want… dan komt God weer binnen de gezichtskring, dan sta je ineens voor Hem. En dan komt er iets heel anders, veel groters.

Mattheüs 6: 25

Wat denk je, is het niet de moeite waard eens ernstig na te denken over het ‘want’ van Jezus?

Toen ik het de eerste keer las, vond ik het niet zo erg logisch. Maar ik geloof dat ik het langzamerhand een beetje ben gaan begrijpen. Ik geloof dat Jezus dit bedoelt, dat wij het materiële een onevenredig grote plaats in ons leven gegeven hebben en daarom alle dingen scheef trekken. Hoe gaat het met je zoon? ‘O, best. Hij heeft een leuke baan, verdient goed…’ Dat is de trant, waarin wij doorgaans denken. Jezus zegt: zie je wel, dat je maar één kant van het leven in rekening brengt?

Je kunt de uitspraak hier nalezen in de Bijbel, Mattheüs 6: 25. Of kijk op www.biblija.net, zoekwoorden: Mat 6:25.

(Uit: prof.dr. J.H. Bavinck, Stille tijd in vrije tijd; uitg. J.N. Voorhoeve, Den Haag)

Merkwaardig zinnetje, deze uitspraak van Jezus.

“Het leven is meer dan het voedsel.” Het is een groot geheel van vragen, gevaren, vreugden, worstelingen, en het materiële is alleen maar een fragment en niet eens het allerbelangrijkste. Als je bezorgd bent, wees het dan over héél het leven. Ook over je innerlijke mislukkingen, over je egoïsme, je huwelijk dat door jouw schuld een aanfluiting wordt, je slapheid waardoor je je kinderen geen voorbeeld geeft, je gebrek aan aandacht voor het goede leven en voor God. Als je bezorgd wilt zijn, wees dan helemaal bezorgd, wánt het leven is meer dan het voedsel.’

Maak je geen zorgen