Issuu on Google+

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Izena: 


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua *Bakarka egin behar da baina dudak zure alboko bi pertsonekin komentatu

1.Artikuluak bilatzen Tresna bakoitzeko 150 hitz.

Dialnet Universidad de la rioja

Scirus FAST © Elsevier 2009

GoogleScholar Google 2007

1.Ze hitz erabili duzu?

telebista telebista

Mineral water Mineral water

Tsunamiren informazioa tsunami

2.Emaitza zenbat dokumentukoa izan da?

30ekoa izan da.

Hamar dokumento agertu dira

Hamar   orrialde   baino   gehiago   agertu 

3.Lehenengo   30   emaitzetatik   zenbat 

dira eta nire interesekoa bat izan da. Artikulu   bat   agertu   da  Ez da agertu nik bilatutako artikulurik  Lehenengo   30   artikuluetatik   11 

Nork egin du datu­basea? Gaika bilaketa erreal bat egin:

datoz bat zuk bilatu nahi zenuenarekin.

nire 

baina   agian   biklatzeko   orduan   hitzak  dokumentu   nire   intereskoak   izan   dira 

interesekoak.bestelakoak 

espezifikoagoak izan behar dira.

beteak   beste   tsunamiren   gertakizunak 

artikuluak   dira   baina 

munduan zehar gertatu diren albiesteak 

dokumento mota aipatzen 

dira eta ez tsunamiren informazioa.

dudanean

 

bakarrik 

azaltzen   dira   nik  eskatutako eskaera. 4.Nola   hobetuko   zenuke   bilaketa,   ze  Telebista   kateak   euskal  Mineral water esence hitzekin?

herrian eta espezifikatu ze 

Tsunamiren mekanismoa.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

mota   dokumentu   nahi  dudan. Bilatutako   artikulu   baten   erreferentzia  bibliografikoa egin. Nola trunkatzen du?

Ez   du   trunkatzen  Bai,   tradukzioa   egiten   dizu  Bai tradulzioa egiten dizu gaztelaniatik 

automatikoki. Ze   ezaugarri   ditu   datu­base   honetan  Aldizkarietako  bilatu daiteken materialak?

gaztelaniatik ingelesera. ingelesera. Bakarrik informazio zientifiko zehatza. Libuuak   aurkitu   ditzakezula   bai 

artikuluak,tesiak,obra 

eskolarako

 

bai

 

irakurlearen 

kolektibitateko   artikuluak 

entretenimendurako,liburu zientifikoak 

eta   liburuak   aurki 

ere agertzen dira,artikuluak...

Artikuluak   testu­osoan   daudela   nola 

ditzakezu. Ez daude testu osoan

Ez daude testu osoan.

identifikatzen da? Bilaketa pantaila egokia iruditzen zaizu? 

Bai gainera oso sinplea.

Bai   baina   pioxkat   zaila   agertzen  Orriealde hau egokia da sinplea delako 

Erraz bilatzen da? Arrazoitu.

Bai testu osoan gartzen dira artikuluak.

direenan testuak bilatzeko oso nahasia  eta   bilaketa   on   bat   eginez   gero   zuk  dago.

nahi   duzuna   bilatu   dezakezu   mila 

buelta eman gabe. Noiz erabiliko zenuke (duzu)   datu­base  Nik   hau   erabiliko   nuke  Hau   bakarrik   erabiliko   nuke   fisikako  Orialde   hau   erabiliko   nuke   eskolako  hau? Zeren bila ari zarenean? Ahalik eta  espezifikoena izan

tesiak

 

unibertsitateko

bilatzeko  gauzak bilatzeko eta oso zehatzak

materiala   bilatzeko   bai   artikuluak   eta 

 

informazio zientifikoa bilatzeko.

lanak 


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

egiteko,adibidez  telebistaren bilatzeko.

 

legeak 


artikulu bilaketa