Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

I nformazioa bilatzen. I r a kurketa-galderak

[Guztira 350

bat hitz]

Zure izena, banaka:Izar Otter Testuaren erreferentzia bibliografiko osoa (Bilatu Interneten, l iburu baten kapitulua da): Carlos Monereo Font,Psicología del aprendizaje universitario, la formación en competencias,Juan Ignacio Pozo Municio, Maria Puy Pérez Echeverría, aprender a encontrar y seleccionar la informacíon: de “google” hasta la toma de apuntes,pag 89-97 Barcelona. Ediciones Morata.

Eginbeha r rekoa Lehenengo atalaren laburpena egin. Gaur egun erabiltzen dugun erraminta baliagarriena informazioa lortzeko interneta da. Horregatik ikasi behar dugu informazioa sailkatzea

multzotan

zihur

egotea

auritu

dugun

informazioa

baliagarria den, fidagarria...Horregatik ikasten da informazioa bilatzea, gehoen egiten dena da zoriz aurkitutako informazioa hartu baina bilaketa sakonagoak egin behar ditugu, kasualitatez ez dira gauza onak aurkitzen, kasu batzuetan bai baina ez gehienetan. Azken finean, helburua da ikasleek ikastea informazioa bilatzea eta kapazak izatea informazioa sailkatzeko, errealitaztezko egoera profesionalak aurre egin jakitea.

Bigarren ataleko 1. faseko laburpena egin. Lehendabiziz informazioa bilatzerako orduan argi izan behar dugu zein informazio bilatu nahi dugun, bestela mila gauza bilatuko ditugu eta nahastuko gara, ahalik eta finkoena bilatu behar dugu.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Informazio egokia

bilatzeko hainbat

prezesu dauzka. Ikasleei

erakusten zaie teknokak informaioa bilatzeko. H i ru fasetan egigo genuke bilaketa: 1.zer aurkitu nahi dugun finkatu 2.non bilatuko dugun informazio, zein daorrialde egokia, sailkatu aurkitutakoinformazioa. 3.Arkitutako

informazioa

aztertzea,jakin

behar

dugu

zer

den

baliagarria eta zer ez den baliagarria artikulu batean aztertzea. 4.ebaluatu informazioa 5.ebaluatu erabil itako prozesua infomazioa bilatzeko 6.aplikatu zuk erabili duzun estrategia informazioa lortzeko, beste egoera batean erabili duzun prozesua gauzak bilatzeko baliagarria izan daiteke beste informazio motak lortzeko.

Zein da ezberdintasuna bilatzaile aktibo eta bilatzaile estrategikoen artean? Bilatzaile aktiboak, leku orokorretara jotzen du informazioa bilatzeko adibidez,

google,

wikipedia...informazio

bilaketa

ez

du

asko

sakontzenm baina bai leku askotan bilatzen ditu baina beti leku orokorretan.

Bilatzaile

estrategikoa,

elementu

gutxi

batzuekin

saiatzen da informazio finkoena lortzea. Orrialde batera jotzen du baina informazio lortzeko prozesua zehatzagoa egiten du bilaketa aurreratua eginez.Azken finean bilaketa estrategikoa eraginkorragoa da.

Taulan agertzen diren taktiketatik zein da normalean egiten den azkena? Eman azalpena. Switch: gehienetan informazioa bilatzerakoan, ez dut beste lekuetan bilatzen

baizik

eta

lehengo

orrialdean

geratzen

nahiz

era

desberdinetan informazio bera aurkitzeko. Adibidez google da gehien


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

erabiltzen den blatzailea.

Dokumentuen kalitatea aztertzeko i r izpideen artean, zein da zuk gehien erabiltzen dituzunak? Eta zein gutxien? Azaldu. Objetibotasuna,diseinua eta formatuaren originaltasuna. Gutxien erabiltzen ditudanak dira, sintaxia.

Zer i ruditu zaizu interesgarrien? Zerk deitu dizu atentzioa? Interresgarriena i ruditu zaidana da konturatu naizela informazioa bilatzerako orduan hainbat akatsak egiten ditudala eta hau i rakurriz gero atentzio gehiago jarr iko diot informazioa bilatzerakoan. Ez nekien

interneten

hainbat

akats

zeudenik

ezta

informazio

manipulazio izugarria, nik denetza fidatzen nintzen baina hau ikusiz gero informazioa sailkatuko dut eta ez nahiz fidatuko lehendabiziz aurkitzen dudanari baizik eta informazioak konparatu egingo ditut.

aprender encontrar  
aprender encontrar  

aprender, encontrar