Jak dawać gadżety świąteczne?

Page 1


Jeśli opowiesz piękną historię, ludzie to zapamiętają

Wszystko co robisz, związane jest z emocjami. Jeśli relacjom towarzyszy pozytywny kontekst, stają się one solidną podstawą. Opowiadaj o sobie niebanalne historie. Korzystaj z emocjonalnych kotwic, wokół których więcej zbudujesz. Wrocław to krasnal. Wrocław to miejsce z dobrą energią. Wrocław to kreatywność.


Każdy jest wyjątkowy

Co roku o tej porze myślisz: wszystko już było... Czas na niebanalne rozwiązanie. Tak wyjątkowe, jak ludzie z którymi współpracujesz. W dobrym smaku. Modnie, tylko z naturalnych materiałów. Ręcznie wykańczane. Od początku związane z tym, co robisz dla innych.


Ludzie są szczęśliwi, kiedy dają Pewnie zauważyłeś, kto najczęściej daje. Ludzie spełnieni, zadowoleni, z pozytywnym nastawieniem do siebie oraz innych. Wysyłają dobrą energię, która do nich wraca. Pozytywny gadżet odróżnia się od seryjnych produktów z kontenerów. Zostaje zapamiętany, bo jest nietuzinkowy.


Oferta na gadżety reklamowe Krasnal Mini Możliwy indywidualny projekt, zgodny z CI, branżą lub kontekstem. Cena od 15 zł*

Krasnal Hipster Unikalny wzór. Także z naturalnych materiałów. Cena od 25 zł

Krasnal Box Krasnal + dodatkowo indywidualne oznaczenie pudełka eko. Cena od 20 zł

Krasnal Max Indywidualne pomysły Indywidualne podejście.

* Wszystkie ceny brutto, za jedną sztukę. Cena zależy od wielkości zamówienia. Kontakt: PaniProjekt@PaniProjekt.pl; tel. 601 727 133, Wrocław


Kontakt

PaniProjekt.pl 601 727 133


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.