Polska Ziemia - sierpień 2021

Page 1

POLSKA sierpień 2021 r.

Służba rolnictwu 150 mld zł i polskiej wsi to fundament programu Prawa i Sprawiedliwości

z programu Polski Ład trafi na obszary wiejskie

Przywróciliśmy ludziom wiarę w państwo Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Wyrównamy poziom życia między miastem a wsią Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Wzmocnimy siłę i konkurencyjność polskich rolników Grzegorz Puda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


2 | POLSKA ZIEMIA

Jesteśmy dumni, że reprezentujemy interesy polskiej wsi i rolnictwa

} Obszary wiejskie nie miały lekko w demokratycznej Polsce. Poniosły największą ofiarę podczas transformacji ustrojowej z początku lat 90., a w czasach koalicji PO-PSL zostały zepchnięte na rozwojowy margines. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości odwrócił negatywny trend. Realizacja naszego programu może sprawić, że polska wieś stanie się lepszym miejscem do życia niż miasto.

W

1989 roku Polska odzyskała wolność, ale cena transformacji była bardzo wysoka. Plan Balcerowicza sprowadził się do wyprzedaży majątku narodowego, a czego nie udało się sprzedać zlikwidowano. OFIARĄ TEGO EKSPERYMENTU PADŁY WIEŚ I ROLNICTWO. Zamiast wykorzystać pracowitość rolników i ich szacunek dla polskiej ziemi, zniszczono potencjał gmin pegeerowskich. Setki tysięcy ludzi straciło pracę i marzenia o ojczyźnie nie tylko wolnej, ale także sprawiedliwej. Podział na Polskę A i B stał się faktem, a skutki tego odczuwamy do dziś. Dopiero pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawił, że poprawiła się dochodowość rolnictwa i wzrósł poziom życia na wsi. Nasze dwuletnie rządy trwały jednak zbyt krótko, aby nadać tym pozytywnym zmianom trwały charakter. WRAZ Z KOALICJĄ PO-PSL NADESZŁO OSIEM LAT CHUDYCH. Liberalny rząd pod wodzą Donalda Tuska przyjął polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju kraju. W praktyce oznaczało to skierowanie strumienia rządowych i europejskich środków do największych metropolii w kraju. Wielkie miasta miały stać się ośrodkami wzrostu

i „przenosić” dobrobyt na mniejsze ośrodki. Oczywiście, tak się nie stało. Po raz kolejny rozwój kraju oparto na szkodliwej teorii, a ofiarą - jak w latach 90. padły obszary wiejskie. Zresztą już w pierwszym expose premier Donald Tusk potraktował sprawy rolnictwa i polskiej wsi, jak margines polityki. Stagnacyjna i bierna polityka koalicji PO-PSL pogłębiła różnice w poziomie życia.

ma co do tego pełnej zgody. Dobrą okazją do podniesienia rangi rolnictwa była polska prezydencja w drugiej połowie 2011 roku. Mogliśmy do priorytetów naszego unijnego przywództwa dorzucić problemy obszarów wiejskich. Tak robią wszystkie państwa sprawujące prezydencję. Obok celów ogólnych dodają też własne, na-

DUŻE MIASTA SIĘ BOGACIŁY, A WIEŚ UBOŻAŁA. Poczucie niesprawiedliwości pogłębiała świadomość, że ten program firmuje partia z „ludowym” przymiotnikiem w nazwie. Polityka PO-PSL okazała się też porażką na forum Unii Europejskiej. Minister Marek Sawicki poparł niekorzystny dla Polski poziom dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r. Skutki tej nieodpowiedzialnej decyzji ciągną się do dziś. Kiedy PiS ostro walczy o równe dopłaty dla polskich rolników, nasi unijni partnerzy mają dobry pretekst, aby blokować ten postulat, ponieważ nawet w naszym kraju nie

rodowe. Niestety, podczas polskiej prezydencji wieś i rolnictwo pojawiły się jedynie jako folklorystyczny dodatek. Koalicja PO-PSL pod koniec swojej kadencji okazała się całkowicie bezradna wobec kolejnych kryzysów pojawiających się na większości rynków rolnych. To ostatecznie przesądziło, że ludzie stracili zaufanie do liberalno - „ludowych” rządów.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, PO WYGRANEJ W 2015 R., ZGODNIE Z WYBORCZYM HASŁEM PRZYNIOSŁO DOBRĄ ZMIANĘ DLA OBSZARÓW WIEJSKICH. Przede wszystkim zmieniliśmy filozofię rządzenia krajem. Odrzuciliśmy

niesprawiedliwy, polaryzacyjny model poprzedników i postawiliśmy na zrównoważony rozwój. Uruchomiliśmy cały pakiet programów społecznych i zachęt ekonomicznych, aby zachować jak największą liczbę gospodarstw rodzinnych. Środki w ramach „Rodzina 500+” okazały się największym transferem finansowym w historii polskiej wsi. W ubiegłym roku zostaliśmy poddani kolejnej próbie. Pandemia koronawirusa wywołała największy kryzys gospodarczy od dziesięcioleci. Ze względu na zerwane łańcuchy dostaw, wśród najbardziej zagrożonych branż było rolnictwo, ale w 2020 r. eksport polskich produktów rolno-spożywczych wzrósł osiągając rekordowy poziom 34 mld euro. To także jest miara naszych zmian. Nie poddaliśmy się kryzysowi. Przygotowali-

śmy Polski Ład, który oznacza nie tylko ogromne pieniądze dla rolnictwa, ale także wsparcie dla polskiej kultury i tradycji wiejskiej. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI DO WYZWAŃ I PROBLEMÓW, JAKIE PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ. Procesy globalne mogą doprowadzić do destabilizacji gospodarki, szybkiego przenoszenia cykli koniunkturalnych i wielu innych, negatywnych zjawisk. Jednocześnie wzrośnie znaczenie rolnictwa w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego kraju. Dlatego nie chcemy zostawić tego kluczowego sektora na łasce „niewidzialnych”, globalnych mechanizmów. Jednym z ważniejszych wyzwań dla polskiej wsi w następnych dekadach będzie budowanie przestrzeni innowacyjnej. Wzrośnie znaczenie ośrodków wspierania wiedzy: placówek naukowych, ośrodków doradztwa rolniczogospodarczego, centrów przedsiębiorczości, izb rolniczych, szkół rolniczych i innych. Gospodarka wiejska w coraz większym stopniu będzie oparta na innowacjach. Przy spełnieniu określonych warunków, przede wszystkim ze strony polityki państwa, realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości sprawi, że polska wieś może stać się lepszym miejscem do życia niż miasto. n


SIERPIEŃ 2021 | 3

JAROSŁAW KACZYŃSKI, Prezes Prawa i Sprawiedliwości:

kiedy mówię, że będziemy bronić polskiej wsi jak niepodległości, należy to rozumieć dosłownie.

- Podczas lipcowego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział Pan powstanie odrębnego Polskiego Ładu dla wsi. Obszary wiejskie i rolnictwo wciąż potrzebują takiego wsparcia ze strony państwa? - W sprawnie zarządzanym i odpowiedzialnym państwie obszary wiejskie zawsze będą wymagały szczególnego wsparcia. Wincenty Witos powiedział kiedyś, że albo będziemy gospodarzami, albo niewolnikami. W obecnych czasach te słowa znów nabierają aktualności. Przyspieszająca globalizacja, a także centralistyczne zapędy Unii Europejskiej budzą w świecie siły, które chcą odebrać, a przynajmniej mocno ograniczyć naszą niezależność i suwerenność, zwłaszcza w politycznym i gospodarczym wymiarze. Silne rolnictwo i nowoczesna wieś to najbardziej trwałe fundamenty polskiej państwowości. Gdy mówię, że będziemy bronić wsi jak niepodległości, należy te słowa traktować dosłownie. - Przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że wzmacniając Polskę osłabiamy Unię Europejską. - Nie potrafię zaakceptować i nawet nie próbuję zrozumieć takiej argumentacji, zwłaszcza w obecnych czasach. Jesteśmy świadkami olbrzymiej presji na szybkie i radykalne zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wbrew traktatom założycielskim, kolejne kompetencje państw członkowskich są przekazywane „centrali” w Brukseli. Oficjalnie chodzi o wzmocnienie potencjału Unii Europejskiej, ale nie trzeba być wytrawnym znawcą polityki aby dostrzec, że kryją się za tym narodowe interesy najsilniejszych graczy. Na szczęście, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Polska nieraz udowodniła, że też potrafić grać i to ostro. Żyjemy nie tylko w konkurencyjnych, ale i konfrontacyjnych czasach. Nie mo-

żemy sobie pozwolić na słabość. Zależność jest prosta. Osłabiając Polskę wzmacniamy interesy innych krajów. Warto się zastanowić, co zastąpiłoby na naszych stołach zdrową, polską żywność gdybyśmy oddali rolnictwo w tryby „globalnych mechanizmów rynkowych”. Powtórzę za Witosem, my musimy być w Polsce gospodarzami. To jest nasza racja stanu. - Jak długo potrwa reforma polskiej wsi i rolnictwa? - Reforma wsi i rolnictwa nigdy się nie skończy, a mówiąc precyzyjnie: nie skończy się póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Rozwój obszarów wiejskich jest jednym z filarów naszej polityki. To jest znak rozpoznawczy Prawa i Sprawiedliwości od zawsze.

Żadna inna polska partia nie ma tak rozbudowanych, dobrze przygotowywanych i na bieżąco aktualizowanych programów rolnych. Kiedy byliśmy w opozycji nie strzępiliśmy na próżno języka - jak robią to teraz nasi przeciwnicy - ale pracowaliśmy nad planami dla wsi i rolnictwa. Przejmując władzę byliśmy dobrze przygotowani choć trochę zaskoczeni skalą dewastacji, jaką zostawiła po sobie koalicja PO-PSL. Teraz mierzymy się z innymi wyzwaniami. Wciąż tematem numer jeden jest pandemia, ale my sięgamy dalej. Szykujemy się na różne scenariusze rozwoju sytuacji na świecie i w Europie. Jedno jest pewne. W miarę cywilizacyjnego rozwoju, którego tempo jest błyskawiczne, będzie rosło znaczenie żywności. Dostęp

do zdrowych i smacznych produktów spożywczych stanie się strategicznym zasobem, który może zapewnić Polska. W tym kontekście jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość naszego rolnictwa. Jest też - rzecz jasna - cała masa zagrożeń, ale od tego jest państwo, aby stać na straży rolnictwa i wsi.

miego postępu technicznego wciąż nie potrafimy na czas diagnozować zagrożeń i się przed nimi skutecznie ustrzec. Uważam, że doświadczenia ostatniego półtora roku powinny na nowo zdefiniować zasady współpracy międzynarodowej, ale zostawmy ten problem, ponieważ nie rozwiążemy go na łamach „Polskiej Ziemi”. A wracając do pytania, to odpowiem na nie trochę szerzej. Kilka lat temu wprowadziliśmy cały pakiet programów społecznych, których symbolem stało się „500 plus”, ale stanowiło zaledwie jedną z wielu ofert, dedykowanych praktycznie wszystkim grupom społecznych. Przeprowadziliśmy wiele reform, które usprawniły kluczowe dziedziny życia społecznego. Nasi przeciwnicy najpierw drwili, że tego nie zrobimy, ponieważ w budżecie nie ma pieniędzy. Kiedy okazało się, że środki są, zaczęli dowodzić, że z powodu programów społecznych finanse państwa lada moment runą. Wielką weryfikacją naszego sukcesu okazał się czas pandemii. Polska była w stanie wydać grubo ponad 200 miliardów złotych na ratowanie narodowej gospodarki, która dzięki rządowym tarczom poniosła jedną z najmniejszych strat w całej Unii Europejskiej. W ciągu jednego roku wydaliśmy kilkadziesiąt dodatkowych miliardów złotych na służbę zdrowia, bo przecież tyle kosztowała walka z koronawirusem. To był prawdziwy, udany sprawdzian skuteczności naszej polityki.

- Wróćmy na chwilę do pandemii, która - jak Pan wspomniał wciąż jest tematem numer jeden. Polska zdała ten trudny egzamin? - Polska zdała egzamin, ale jest to duma podszyta nutą goryczy, bo nasz kraj, Europa i cały świat zapłaciły straszliwą cenę. Miliony ofiar koronawirusa w skali całego globu muszą nas skłonić do szerszej refleksji nad kondycją współczesnej cywilizacji. Mimo olbrzy-

- Podczas kongresu padło wiele ważnych słów dotyczących także wewnętrznych spraw Prawa i Sprawiedliwości. Jest coś szczególnego, co pańskim zdaniem powinno zapewnić sukces w nadchodzących wyborach? - Mogę powtórzyć słowa z kongresu i będę to zdanie powtarzał przy każdej nadażającej się okazji: jeżeli wesprzemy polską wieś to z całą pewnością zwyciężymy. n


Polska

4 | POLSKA ZIEMIA

Takiego programu roz jeszcze nie było w de Premier Mateusz Morawiecki 30 lat temu Polska przeżyła wielki przełom. Po długich dekadach PRL-u nasze marzenia o państwie, w którym warto żyć, wreszcie miały zacząć się spełniać. Niestety, były to lata trudne, prowadzące do głębokich podziałów w społeczeństwie i ekonomicznej niemocy. Obietnice III RP szybko okazały się ofertą dla nielicznych, a wielu Polakom nie było dane korzystać z owoców rozwoju. Mimo to cały czas tkwiła w nas wiara, że państwo, autentycznie kierujące się solidarnością i sprawiedliwością społeczną, w końcu stanie się faktem. Ta wiara w 1990 r. uformowała Porozumienie Centrum, a w 2001 r. dała początek Prawu i Sprawiedliwości. Przez lata stanowiła drogowskaz polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 2005-2007 Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło na nowo do polskiego dyskursu oraz - na miarę ówczesnych możliwości - do polityki społecznej i gospodarczej idee państwa solidarnego. Na właściwy przełom musieliśmy jednak czekać aż do 2015 r. Zmiana, którą przyniosły rządy Prawa i Sprawiedliwości, okazała się rzeczywistym renesansem państwa bliskiego obywatelom. Dzięki sukcesywnej naprawie finansów publicznych, odpowiedzialnej polityce budżetowej i ambitnej polityce społecznej, Polska dołączyła do grona liderów rozwoju. Wysoki wzrost gospodarczy, rosnące płace, stabilizacja finansowa polskich rodzin, redukcja bezrobocia i ubóstwa, a także rekordowa liczba inwestycji w Polskę lokalną - tak dobrego okresu nie mieliśmy w całej historii III RP.

} Żyjemy w przełomowych czasach. Pandemia koronawirusa okazała się historii Europy i świata. Cios był potężny, ale dzięki natychmiastowym zostały fundamenty polskiej gospodarki, w tym rolnictwo. Teraz pora na odbudowy. Polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, rozwoju wsi. Polski Ład to nie tylko ogromne pieniądze na inwestycje,

Jeszcze wyższe dopłaty do paliwa! 100

110 zł/ha

2019

2022

86

T

rudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gospodarstw bez wykorzystania maszyn i urządzeń rolniczych oraz ciągników, zużywających olej napędowy. Zakup paliwa to wymierny składnik coraz wyższych kosztów produkcji rolniczej. Rząd Prawa

Ziemia dla rolników

Z

ostanie stworzony centralny system informatyczny na temat zasobów państwowej ziemi. Na takie narzędzie informatyczne czekają rolnicy zainteresowani, m.in. dzierżawą gruntów. Katalog pozwoli szybciej udostępnić ziemię rolnikom, wskazywać nowe tereny inwestycyjne oraz identyfikować podmioty bezumownie gospodarujące na państwowej ziemi. n

i Sprawiedliwości w 2019 roku zwiększył wielkość zwrotu podatku akcyzowego w cenie zakupionego paliwa rolniczego z 86 do 100 zł na każdy hektar. To nie było ostatnie słowo. Od stycznia przyszłego roku dopłata do paliwa dla rolników wrośnie ze 100 do 110 złotych. n

Żywność z „paszportem”

Z

budujemy cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”. Umożliwi on mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw, dzięki prostym rozwiązaniom wskazującym na wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanej przez nich żywności lub surowców. System uprości także formalności związane z raportowaniem informacji o produkcji w gospodarstwie rolnym. Projekt paszportyzacji polskiej żywności wpisuje się w ogólnoświatowe trendy. Chcemy, aby konsument miał zapewnioną wiarygodną informację o żywności na każdym etapie produkcji. Aby doskonale zdawał sobie sprawę z tego skąd pochodzi żywność, jakim procesom przetwórczym została poddana, a także, gdzie była składowana i w końcu jak trafiła na półkę sklepową. n


NASZA ZIEMIA

SIERPIEŃ 2021 | 5

LICZBY POLSKIEGO ŁADU

woju wsi i rolnictwa 770 mld zł mokratycznej Polsce 150 mld zł wartość całego programu

jedną z największych katastrof społecznych i gospodarczych w najnowszej i zdecydowanym działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości ochronione kolejny krok. Przygotowaliśmy kompleksowy plan gospodarczej transportowej, energetycznej, internetowej. To jest wielki program ale szereg dobrych rozwiązań dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Rodzinne gospodarstwa są najważniejsze

kwota przeznaczona na bezpośrednie wsparcie rolników i rozwój polskiej wsi

7 proc. PKB na zdrowie

18 mln Polaków skorzysta na obniżkach podatków

P

owstanie definicja gospodarstwa rodzinnego dopasowana do dzisiejszych realiów prowadzenia działalności. Pozwoli to rozwiązać wiele ważnych, nie tylko gospodarskich, ale i życiowych problemów. Jednym z nich są dotychczasowe ograniczenia związane z prawem spadkowym. Wkrótce zniknie konieczność zbywania gospodarstwa przed przejściem na emeryturę. Przygotowany zostanie cały pakiet systemowych zmian przywracających pełną, ekonomiczną i społeczną godność rolników z gospodarstw rodzinnych, które otrzymają pierwszeństwo w korzystaniu z programów wsparcia. Ustawa o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych będzie jednym z najważniejszych dokumentów Polskiego Ładu. Wszystko po to, aby rolnicy czuli się bezpiecznie i byli przekonani o tym, że ich praca przynosi owoce nie tylko im,

30 tys. zł kwota wolna od podatku

500 tys.

nowych miejsc pracy w wyniku planowanych inwestycji

2 70 m maksymalna powierzchnia domu, który można zbudować bez formalności

2500 zł maksymalna emerytura bez podatku ich rodzinom, ale również wszystkim Polakom. Po ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych zostanie

Uwolnimy handel detaliczny

Z góry widać więcej

imo wprowadzanych przez rząd PiS udogodnień, właściciele mniejszych i średnich gospodarstw oczekują dalszych ułatwień w prowadzeniu handlu detalicznego. Jest to jeden z priorytetów Polskiego Ładu. Powstaną miejsca bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Wsparcie zostanie skierowane do rolników rozpoczynających lub prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL). Przyjęte zostaną rozwiązania stosowane i sprawdzone w Austrii oraz kilku innych krajach unijnych. n

onitoring upraw z powietrza, a nawet z kosmosu, to narzędzia coraz częściej wykorzystywane przez nowoczesne rolnictwo. Tym śladem idzie Polska. Projekt Satelitarnego Systemu Monitoringu Upraw Rolniczych odpowiada przede wszystkim na zmiany klimatu. Wykorzystanie możliwości stworzonych przez sektor kosmiczny pozwoli zdalnie śledzić, analizować i prognozować plony. To także doskonałe narzędzie do pozyskiwania danych na temat potencjalnych zagrożeń w tym o suszach. n

M

M

91% seniorów zyska na Polskim Ładzie

przyjęty KODEKS ROLNY, który ma uregulować generalne zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego. n

E-okienko dla rolnika

M

ieszkaniec obszarów wiejskich będzie mógł z jednego miejsca, w prosty sposób załatwić wiele ważnych spraw. To ogromne ułatwienie dla rolników korzystających z internetu. Mniej biurokracji, to więcej czasu dla siebie i innych. Wiemy, jak trudne bywają czasem formalności związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego dlatego także w tej sferze chcemy wprowadzić udogodnienia. W „e-okienku dla

rolnika ” złożymy wnioski dotyczące, m.in.: • zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego, • wsparcia rolniczego handlu detalicznego (RHD), • zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy, • zgłaszania umów cywilnoprawnych, • dopłaty do materiału siewnego, • oceny polowej materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego. n


162 mld zł

6 | POLSKA ZIEMIA

Zwiększamy odporność wsi i rolnictwa na kryzysy } Poza dotychczasowymi instrumentami Unii Europejskiej wspierającymi rozwój polskiej wsi, jak Wspólna Polityka Rolna i Polityka Spójności doszło kolejne źródło finansowania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

K

PO jest elementem szerszego Europejskiego Funduszu Odbudowy utworzonego dla ustabilizowania gospodarki po koronakryzysie. Sektor rolno-spożywczy został w nim wyróżniony, jako szczególnie ważny w tworzeniu stabilnych warunków wzrostu po pandemii COViD-19. Z budżetu KPO będą wspierane inwestycje służące mieszkańcom wsi, a w tym:

tej kwoty trafi na obszary wiejskie

10 mld zł

wotnych dla każdego Polaka, niezależnie od jego miejsca zamieszkania, to jeden z priorytetów programu. W KPO przewiduje się też inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Chodzi, m.in. o utworzenie sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych. • modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, • cyfryzacja, • wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków szkół, bibliotek i domów kultury, • wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, • poprawa dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Na tym nie koniec. Część tych środków zostanie przeznaczona na zeroemisyjny ta-

Wydłużono ostateczny termin na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy - z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r. Rozszerzono też zakres wsparcia. Na listę zawodów rolniczych wpisano technika turystyki na obszarach wiejskich. JAKIE SĄ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O PREMIĘ?

C

39 proc.

to wartość inwestycji zgłoszonych bezpośrednio przez resort rolnictwa

bor dla połączeń autobusowych na obszarach ze słabo rozwiniętą siecią transportową. Mieszkańcy wsi odczują też pozytywne działanie KPO w zakresie lecznictwa. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdro-

Pieniądze Premia dla młodego rolnika dla małych gospodarstw B

150 tys. zł

oraz większą popularnością cieszy się program wsparcia dla młodego pokolenia, które chce rozwijać rolniczy biznes. W tym roku, w procedurze naboru wniosków wprowadzono kolejne korzystne zmiany.

wynosi cały budżet KPO

• Wiek do 40 lat. • Odpowiednie kwalifikacje zawodowe. • Gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha. • Minimum dwa lata działalności rolniczej. • Gospodarstwo o wielkości ekonomicznej od 13 do 150 tys. euro. • Biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. n

lisko 45 tys. małych gospodarstw rolnych otrzymało do tej pory wsparcie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na łączną kwotę 2,7 mld zł. Co najmniej 80 proc. premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje, m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Pieniądze można zainwestować w zakup gruntów, kupno stada podstawowego zwierząt gospodarskich, czy założenie sadów i plantacji wieloletnich. Bezzwrot-

ILE DOSTANIE ROLNIK? Maksymalna kwota pomocy dla rolnika ma wynieść 500 tys. zł, a dla pozostałych podmiotów 10 mln zł. n

na premia jest wypłacana w dwóch ratach: 48 tys. zł - po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 12 tys. zł - po prawidłowej realizacji biznesplanu. W tym roku wprowadzono korzystne zmiany. Skrócono do 180 dni czas na wydanie przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy. Zlikwidowano też podział limitów środków na dofinansowanie na dwie oddzielne listy, dla województwa mazowieckiego i dla pozostałych województw, co pozwoli jak najpełniej wykorzystywać fundusze przeznaczone w budżecie PROW 2014-2020 na restrukturyzację małych gospodarstw. n

60 tys. zł


SIERPIEŃ 2021 | 7

GRZEGORZ PUDA, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

wzmacnianie rodzinnych gospodarstw rolnych jest naszą najważniejszą inwestycją.

- Pandemia okazała się dla całego świata czasem wielkich zmian. Czy polska wieś i rolnictwo są do nich przygotowane? - Naszą odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa jest szeroki program rozwoju polskiej gospodarki - Polski Ład. Rolnictwo zajmuje w nim ważne i strategiczne miejsce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował wiele istotnych dla rolników projektów, które pozwolą nie tylko uporać się ze skutkami kryzysu, ale uczynią wieś nowoczesnym i bezpiecznym miejscem do życia oraz pracy. Kiedy przejmowałem urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obiecałem, że priorytetem mojej służby będzie wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych. To one zapewniają Polakom bezpieczeństwo żywnościowe, które stanowi jeden z podstawowych filarów narodowej suwerenności. Słowa dotrzymałem. Już niedługo przedstawimy rolnikom ustawę o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Projekt ten zawiera kilkanaście pakietów korzyści w kilkudziesięciu obszarach, w tym podatkowym, gospodarczym, społecznym czy spadkowym. Szacujemy, że pozytywnymi skutkami ustawy zostanie objętych blisko 100% rodzinnych gospodarstw rolnych. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego tym dokumentem dokona wielkiej reformy ustrojowej polskiej wsi. - Reszta społeczeństwa może odnieść wrażenie, że rolnictwo i wieś są w pewnym stopniu preferowane w Polskim Ładzie. - Myślę, że coraz więcej mieszkańców miast zaczyna zdawać sobie sprawę, że wspieranie i szanowanie rolników leży w naszym wspólnym, narodowym interesie. Prężnie rozwijające się rolnictwo może zapewnić Polsce dobrobyt, bezpieczeństwo i suwerenność. Żywność, obok energii i wody, jest globalnym zasobem strategicznym. Mamy to szczęście, że dzięki trudowi polskich rolników, jesteśmy krajem w stu procentach niezależnym jeśli chodzi o produkty rolno-spożywcze, a nadwyżki z powodzeniem eksportujemy na cały świat. Ochrona rolnictwa i wsi jest jednym z kluczowych priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

- Mimo wszystko, młodzi ludzie wciąż wolą mieszkać w mieście niż na wsi. - Chcemy zdecydowanie odwrócić ten trend. Wieś ma coraz więcej, konkurencyjnych atutów, aby stać się miejscem atrakcyjnym dla młodych ludzi. Na wsi żyje się bezpiecznie i - wbrew niektórym opiniom - są większe możliwości rozwoju. Chcemy, aby młodzi ludzie zakładali na wsi rodziny, zostawali rolnikami i byli z tego dumni. Młodzi ludzie z reguły są bardziej otwarci na innowacje i śmielej podejmują decyzje. Oczekują także, że wieś będzie stawać się coraz bardziej nowoczesna, dostosowana do tempa rozwoju współczesnej cywilizacji. Jestem przekonany, że wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy w Polskim Ładzie wpłyną na poprawę komfortu życia, bezpieczeństwo, a przede wszystkim unowocześnienie i wzmocnienie rodzinnych gospodarstw. Wieś stanie się miejscem atrakcyjnym dla młodych ludzi, a rodzin rolników z roku na rok będzie coraz więcej.

- I tak się dzieje. Rząd podjął szereg działań wzmacniających patriotyzm konsumencki i widać tego efekty. Trudny czas pandemii polskie rolnictwo przetrwało nie tylko dzięki rosnącemu eksportowi żywności, ale przede wszystkim za sprawą popytu wewnętrznego. Hasło: „Solidarni z rolnikami” staje się coraz bardziej popularne i odbierane jest jako element integrujący całe społeczeństwo. Dodatkowym atutem polskiej żywności jest jej bardzo wysoka jakość. „Dobre, bo polskie” nie jest reklamowym sloganem, ale handlową informacją. Konsumenci wybierają rodzime produkty nie tylko dlatego, że są polskie, ale też z powodu rosnących wymagań jakościowych, a nasz rolnik gwarantuje żywność zdrową, dobrą i przystępną cenowo. Zaangażowanie rządu, społeczna świadomość oraz jedność rolniczego środowiska pozwoliły polskiej wsi lepiej - niż w innych krajach - poradzić sobie z obecnymi zagrożeniami.

- Ludzie z miasta mogą też wspierać wieś wybierając polskie produkty.

- Inne kraje powinny brać z Polski przykład?

- Jesteśmy dobrym przykładem nie tylko na to, jak pod względem finansowo-gospodarczym radzić sobie z obecnym kryzysem. W Polskim Ładzie jest cały pakiet projektów wzmacniających kulturowe, patriotyczne i etyczne wartości, zakorzenione w polskiej wsi. Położyliśmy mocny akcent na edukację młodych pokoleń na temat wartości jaką stanowi wieś i jej kultura, którą uważam za dobro narodowe wymagające ochrony i promocji. Rolnik nie jest tylko producentem i mieszkańcem wsi. To przede wszystkim gospodarz, czyli swego rodzaju instytucja z zakorzenioną głęboko tradycją i kulturą. Z dziada pradziada nauczony miłości do ziemi i szacunku do przyrody, a rodzina była dla niego od zawsze najtrwalszym fundamentem gwarantującym sukces w trudnym wiejskim życiu i pracy. Rodzina była, jest i zawsze będzie tą najważniejszą wartością, która wzmacnia byt całego narodu. Rolnicze rodziny są symbolem mocnych więzi. W dzisiejszych czasach, kiedy Europa przechodzi wielki kryzys wartości, bardzo potrzebujemy siły i inspiracji tego symbolu. n


340 milionów złotych

wynosi rządowy program wsparcia dla gmin popegeerowskich. Z tych pieniędzy można, m.in. budować i modernizować remizy strażackie.

Walczą o ludzkie życie, zdrowie i mienie } Ochotnicza Straż Pożarna to najliczniejsza grupa ratownicza w Polsce.

O

chotnicza Straż Pożarna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zwłaszcza na terenach wiejskich. Czasami jest jedyną jednostką ratowniczą na terenie gminy. Na OSP można liczyć nie tylko w czasie wypadków drogowych, pożarów, wichur, czy nawałnic. Strażacy ochotnicy doskonale integrują mieszkańców, budują aktywne społeczeństwo i organizują wydarzenia kulturalne i sportowe.

Wsparcie państwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej

381 mln zł

przez lata obiecywało strażakom ochotnikom. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to zrealizuje. n Uregulowana zostanie kwestia świadczeń za udział w akcjach ratowniczych (zwolnienia z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowania, rekompensaty, renty i ekwiwalenty). n Poseł

ROBERT TELUS,

14 mln zł 2014

przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2020

TYLKO W UBIEGŁYM ROKU POMOC PAŃSTWA DLA TEJ FORMACJI SIĘGNĘŁA 381 MLN ZŁ. Aby jeszcze skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo obywateli Ochotnicza Straż Pożarna potrzebuje nowych kompleksowych rozwiązań. Dlatego w MSWiA powstał projekt ustawy o OSP. Jest on szeroko konsultowany ze strażakami ochotnikami. n Zgodnie z projektem każdy druh i druhna, którzy przechodzą na emeryturę oraz przesłużyli odpowiednio 25 lat lub 20 lat biorąc udział w akcjach ratowniczych, otrzymają 200 zł, jako miesięczny dodatek emerytalny. Jest to długo oczekiwane świadczenie, które wiele obozów politycznych

Z AWS Z E

8 | POLSKA ZIEMIA

Gospodynie docenione } Koła Gospodyń Wiejskich są organizacją najbardziej zasłużoną i skuteczną w budowaniu aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

P

rowadzą działalność artystyczną i kulinarną, organizują warsztaty dla młodzieży, przygotowują półkolonie dla dzieci i wycieczki krajoznawcze, odpowiadają za lokalne obchody rocznic i ważnych uroczystości. Jednym słowem, podtrzymują lokalną tradycję i kulturę na terenach wiejskich, ale także przekazują je młodszym pokoleniom. Korzystając z możliwości sprzedaży okazjonalnej KGW coraz chętniej promują lokalne oraz regionalne wyroby i potrawy podczas gminnych oraz powiatowych imprez. Często są także wsparciem dla rolników produkujących żywność lokalną i tradycyjną, gdyż stanowią źródło informacji na temat krajowych i unijnych systemów jakości żywności.

40 milionów złotych rocznie przeznaczy rząd na pomoc KGW. Ta kwota może się zwiększyć.

przeniesienie kompetencji dotyczących KGW od Ministra Rozwoju Regionalnego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzje o wpisie do rejestru danego koła oraz przyznaniu pomocy wydawać będzie kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Polsce działa 10 tys. Kół Gospodyń Wiejskich. n

W 2018 R. RZĄD UMOŻLIWIŁ KOŁOM GOSPODYŃ WIEJSKICH UZYSKANIE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. Teraz przygotowana została nowelizacja ustawy. Przede wszystkim zmieniają się przepisy określające zasady przekazywania pomocy finansowej dla KGW. Co roku będzie to łącznie ok. 40 mln zł, choć ta kwota może wzrosnąć. Kolejna ważna zmiana to

Grunt to dobry zawód u Z każdym rokiem kolejne placówki edukacyjne dołączają do sieci szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest ich już 59.

S

zkoły nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi należą do najnowocześniejszych placówek dydaktycznych w Polsce. Są świetnie wyposażone oraz dają możliwość zdobycia konkretnego zawodu także w nowych, perspektywicznych branżach. Nieustanny rozwój techniki i technologii stosowanych w rolnictwie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. wymagania związane z bezpieczeństwem żywności i zmieniające się potrzeby konsumentów, wzrost jako- zawodowym stawiane są wciąż nowe wymaści życia na wsi oraz konieczność efektywnego gania. Samorządy powiatowe nie zawsze mawykorzystania zasobów rolnictwa - to wszyst- ją środki i możliwości, aby unowocześniać bako sprawia, że przed rolniczym szkolnictwem zę dydaktyczną.

PRZEKAZANIE SZKÓŁ ROLNICZYCH POD SKRZYDŁA MRIRW OTWIERA PRZED MŁODZIEŻĄ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI. Placówki resortowe biorą udział w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych, organizują międzynarodowe staże i praktyki zawodowe. Warto pamiętać, że szkoły prowadzone przez Ministerstwo zajmują się także rozwojem różnych form kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych, umożliwiając im nabywanie dodatkowych umiejętności zawodowych. n


BLISKO LUDZI

SIERPIEŃ 2021 | 9

PROGRAM 500+ w latach 2016-2020

148 miliardów złotych 6,6 milionów dzieci 60 procent środków trafiło na obszary wiejskie

309 tysięcy

zmniejszyła się liczba dzieci żyjących w ubóstwie

WSPARCIE DLA RODZIN

to najlepsza miara naszych zmian } 500+, Dobry Start, 13. i 14. emerytura, Leki 75+, systematycznie podnoszona płaca minimalna, obniżenie wieku emerytalnego - te programy i decyzje przyniosły poprawę poziomu i jakości życia wielu polskim rodzinom mieszkającym na obszarach wiejskich. Dały też nadzieję na lepsze jutro.

K

iedy w 2015 roku przejmowaliśmy rządy, w skrajnym ubóstwie żyło 2,8 mln Polaków. Obszary biedy pokrywały się z regionami, gdzie dominują tereny wiejskie. W mediach często lansowano wówczas tezę, że rolnikom - dzięki środkom unijnym żyje się dobrze. Było to propagandowe kłamstwo skrojone na potrzeby wyborców z dużych miast.

SKRAJNE UBÓSTWO ZOSTAŁO ZNACZNIE OGRANICZONE DOPIERO PO WPROWADZENIU W ŻYCIE PROGRAMU „RODZINA 500+”. Ten największy w historii polskiej wsi transfer społeczny wyciągnął z biedy setki tysięcy rodzin.

Od wprowadzenia programu minęło pięć lat. Stał on się tak powszechny, że wielu Polaków uważa „500+” za obowiązkową daninę ze strony państwa. Taką gwarancję może dać tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości. Trudno zapomnieć ironiczne zapewnienia ministra finansów z czasów koalicji PO-PSL, że na takie cele w kasie państwa: „pieniędzy nie ma i nie będzie”. Te-

raz widzimy jak bardzo mylił się on i cała jego formacja. Program „500+” był pierwszą ofertą z całego pakietu socjalnego przygotowane przez rząd PiS. Przeznaczyliśmy 300 złotych dofinansowania dla każdego ucznia w ramach wyprawki szkolnej. Z programu „Dobry Start” korzysta ponad 3 mln dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku, kiedy pandemia pokrzyżowała plany urlopowe i wakacyjne, przygotowaliśmy dla rodzin specjalne bony turystyczne o łącznej wartości 220 mln zł. NIE ZAPOMNIELIŚMY 0 SENIORACH. Spełniliśmy postulat związków zawodowych i naszą obietnicę wyborczą o obniżeniu wieku emery-

talnego. Wprowadziliśmy dodatkowe, roczne świadczenia pieniężne w postaci 13. i 14. emerytury. Z tej formy wsparcia korzysta blisko 10 milionów emerytów i rencistów. To nie tylko pomoc finansowa dla ludzi, ale także pobudzenie popytu wewnętrznego i bardzo mocny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. RZĄDOM PIS UDAŁA SIĘ JESZCZE JEDNA RZECZ. Wcześniej dotacje unijne kierowane na obszary wiejskie przewyższały rządowe subwencje. Wyrównaliśmy te proporcje. Rolnicy otrzymują teraz mniej więcej tyle samo pieniędzy ze środków krajowych co z dopłat unijnych. To też jest miara naszych zmian. n

Z MYŚLĄ O RODZINACH PRZYGOTOWALIŚMY KOLEJNE ROZWIĄZANIA W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

Kapitał opiekuńczy

W

prowadzimy dodatkowy instrument finansowy dla rodziców. To w sumie 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem

pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą wariant: po 1000 zł miesięcznie przez rok czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Sami też zdecydują, na co spożytkują te środki. W przypadku, gdy kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu trzech lat od narodzin poprzedniego, kwota ta zostanie podwojona. n

Żłobek w każdej gminie

K

ażda gmina, która będzie chciała zorganizować żłobek na swoim terenie otrzyma dotację na jego budowę. Wsparcie będzie realizowane z programu inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu. Dzięki temu powstanie nawet kilkaset nowych żłobków w całej Polsce. n


10 | POLSKA ZIEMIA

WZMACNIAMY

Nowe możliwości dla małych gospodarstw } Przepisy wprowadzone przez rząd PiS pozwoliły rolnikom na bezpośrednią sprzedaż żywności, a dzięki ulgom podatkowym mogą na tym zaoszczędzić spore pieniądze.

Kodeks Etyki Żywnościowej pod honorowym patronatem

Prezydenta RP Andrzeja Dudy

J

est to apel, aby nie oszukiwać się wzajemnie, płacić uczciwie, nie opóźniać terminów płatności, szanować partnera, z którym się współpracuje, żeby łańcuch „od pola do stołu” był łańcuchem uczciwym. Zawiera szereg zasad, których przestrzeganie prowadzi do tego celu. 1. Bezpieczeństwo konsumenta jest celem nadrzędnym. 2. Poszanowanie żywności przez minimalizowanie strat. 3. Solidarna ochrona zaufania konsumentów w łańcuchu żywnościowym. 4. Przejrzysta i nie wprowadzająca w błąd informacja w znakowaniu i reklamie produktów żywnościowych. 5. Szczególne traktowanie dzieci i młodzieży jako konsumentów. 6. Uczciwość w konkurowaniu i relacjach rynkowych. 7. Właściwe respektowanie urzędowej kontroli żywności.

Żywność z patentem

Wartość polskiej produkcji Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności

390 mln euro

10 mln euro 2010

K

ażdy kraj posiada własne specyficzne produkty rolne i artykuły spożywcze, które charakteryzują dany region i stanowią cząstkę tradycji i kultury kulinarnej mieszkającej tam ludności. Polskie tradycje są pod tym względem wyjątkowo bogate. W ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych, powstał specjalny rejestr wyrobów Chronionych Oznaczeniem Geograficznym (ChOG).

2020

Polska ma 44 takie wyroby. Ostatnio wpisano na listę: czosnek galicyjski, podpiwek kujawski i miód spadziowy z Beskidu Wyspowego. Resort rolnictwo aktywnie wspiera rozwój żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Przeprowadzona została szczegółowa analiza całego sektora identyfikująca jego mocne i słabe strony. Przygotowywane są kolejne rozwiązania ułatwiające wejście na ten trudny, ale bardzo prestiżowy rynek. n

L

iczba gospodarstw rolnych w Polsce wynosi około 1,5 mln, z czego milion mieści się w przedziale areału 1-10 hektara. Ze względu na wielkość mają one ograniczone możliwości zwiększenia produkcji i wzrostu dochodów. Ich największym atutem jest za to zdrowa i dobrej jakości żywność, której wytwarzanie pozwala zachować tradycyjny, rolniczy charakter obszarów wiejskich oraz różnorodność biologiczną. TO GWARANCJA ROZWOJU ROLNICTWA RODZINNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO I DBAJĄCEGO O ŚRODOWISKO NATURALNE, A NA TAKIM NAJBARDZIEJ ZALEŻY RZĄDOWI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI. Wiele takich gospodarstw szuka sposobu na lepsze wykorzystanie własnego potencjału. Jednym z nich jest odchodzenie od sprzedaży rolniczych surowców na rzecz sprzedaży przetworzonej żywności bezpośrednio konsumentowi, z pominięciem całego łańcucha pośredników. Na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na lokalne i regionalne produkty żywnościowe, wytwarzane tradycyjnymi metodami, bez konserwantów. To zdrowa alternatywa dla żywności produkowanej metodami przemysłowymi i sprzedawanej w hipermarketach. RZĄD PO-PSL NIE PORADZIŁ SOBIE Z TYM PROBLEMEM WPĘDZAJĄC CZĘŚĆ ROLNIKÓW W SZARĄ STREFĘ I KARZĄC ICH NP. ZA SPRZEDAŻ PIEROGÓW NA FESTYNACH.

Dopiero Prawo i Sprawiedliwość wyszło naprzeciw oczekiwaniom rolników i konsumentów. Przepisy o rolniczym handlu detalicznym (RHD) stworzyły możliwość sprzedaży żywności wyprodukowanej w gospodarstwie bezpośrednio indywidualnym klientom, a także do stołówek, restauracji, hoteli, gospodarstw agroturystycznych, lokalnych sklepów i stacji benzynowych. Nie wymaga to zezwolenia tylko zgłoszenia do odpowiedniej inspekcji. Taka działalność handlowa radykalnie skróciła łańcuch dostawców, co korzystnie wpływa na ceny. To także ogromna szansa dla coraz popularniejszej sprzedaży internetowej. STWORZYLIŚMY NIE TYLKO NOWĄ MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI, ALE PRZYGOTOWALIŚMY DO TEGO ZACHĘTY FINANSOWE. Rolnicy, zostali zwolnieni z płacenia podatku od osób fizycznych przy rocznej sprzedaży do 40 tys. zł. Dopiero powyżej tej su-

my rolnik jest zobowiązany płacić zryczałtowany, dwuprocentowy podatek.

11 270 gospodarstw korzysta

z udogodnień w ramach RHD (dane z 31.05.2021) WPROWADZILIŚMY TEŻ UŁATWIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI MARGINALNEJ, OGRANICZONEJ I LOKALNEJ (MOL). Zniesiono obowiązek sporządzania i przedkładania do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu. Rolnik prowadzący działalność MOL jest jedynie zobowiązany do złożeniu wniosku o wpis do rejestru zakładów. n

2203 podmiotów korzysta

z udogodnień w ramach MOL (dane z 31.05.2021)


POLSKIE ROLNICTWO

H@ndel w sieci

} W uchwalonej w 2017 r. rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do projektów strategicznych zaliczono utworzenie Platformy Żywnościowej. Prace nad jej budową trwały dwa lata.

Ze

środków programu „Gospostrateg” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowano podstawy naukowe, które następnie wdrożono uruchamiając polski Giełdowy Rynek Rolny. Jest to innowa-

cyjne narzędzie umożliwiające obrót giełdowy krajowymi produktami rolno-spożywczymi o wystandaryzowanych parametrach jakościowych. To pionierskie rozwiązanie na rynku polskim zrealizowano w oparciu o najlepsze praktyki światowe. Dzięki giełdzie po-

wstały dodatkowe możliwości oferowania krajowych produktów na rynkach Unii Europejskiej oraz pozaunijnych. Obecnie towarami notowanymi na giełdzie są pszenica, żyto i kukurydza, zaś w następnych etapach do obrotu sukcesywnie będą wprowadzane kolejne najbardziej perspektywiczne produkty rolno-spożywcze, takie jak rzepak, koncentrat soku jabłkowego, cukier biały, odtłuszczone mleko w proszku czy półtusze wieprzowe. Planowane jest również uruchomienie rynku terminowego dla towarów rolnych, na którym przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe umożliwiające zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości. n

SIERPIEŃ 2021 | 11

Cudze chwalicie swoje poznajcie

W

ubiegłym roku została utworzona platforma kojarzenia ofert kupna i sprzedaży pozwalająca producentom zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń o swoich wyrobach. Uruchomienie portalu skróciło łańcuch dostaw żywności od producenta do konsumenta. To ogromne ułatwienie dla rozwoju rolniczego handlu detalicznego oraz działalności mar-

ginalnej, ograniczonej i lokalnej. Portal polskiebazarek.pl jest również odpowiedzią na trudności w sprzedaży produktów przy zastosowaniu tradycyjnych kanałów dystrybucji (np. giełdy, stacjonarne bazarki). Zainteresowanie tą formą sprzedaży błyskawicznie rośnie. W pierwszych miesiącach funkcjonowania na stronie www.polskiebazarek.pl pojawiło się ponad 10 tys. produktów. n

W grupie siła Mniejsi mają } Do pakietu dobrych zmian wprowadzonych przez rząd PiS trzeba też dodać ustawę o spółdzielniach rolników.

D

la wielu Polaków wciąż pamiętających czasy kolektywizacji i PGR-ów, spółdzielnie nie kojarzą się pozytywnie. Trzeba jednak odrzucić uprzedzenia z epoki realnego socjalizmu i zacząć korzystać z rozwiązań aprobowanych przez większość rolników z Unii Europejskiej. Ułatwia to ustawa o spółdzielniach rolników. Zapewnia ona mniejsze obciążenia fiskalne. Wprowadzone przepisy zwalniają z podatku dochodowego od obrotu oraz podatku od nieruchomości użytkowanych w ramach działalności spółdzielczej. Będziemy wzmacniać ten sektor rolniczej aktywności. Wprowadzimy

specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału. Pozwolą one spółdzielniom emi-

tować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów. n

się lepiej 495 mln zł G rupy producentów muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsię-

biorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobio-

wsparcie z PROW na tworzenie grup i organizacji producentów

wego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. Ubiegający się o pomoc muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku. n


S PR AWN A

12 | POLSKA ZIEMIA

Wieś i rolnictwo

to wspólna polska sprawa } Po raz pierwszy w demokratycznej Polsce za obszary wiejskie odpowiada nie tylko resort rolnictwa, ale cały rząd.

P

rawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią na polskiej scenie politycznej, która przygotowuje kompleksowe programy rolne. Pierwszy powstał już w 2004 roku. Kolejny „Nowoczesna Polska Wieś” został ogłoszony w 2009 r. podczas zjazdu PiS w Krakowie. Jest to charakterystyczne dla naszej formacji. Nawet kiedy jesteśmy w opozycji ciężko pracujemy i szukamy najlepszych rozwiązań dla kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Ogłoszony

w 2014 roku program „Silne rolnictwo - zdrowa żywność - nowoczesna wieś” stał się podstawą działania dla resortu rolnictwa, po objęciu władzy w 2015 roku. Na początku 2017 roku rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), nazywaną potocznie „Planem Morawieckiego”. Określono w nim tempo i kierunek rozwoju Polski do 2030 roku. SOR oznaczał także fundamentalną zmianę w filozofii rządzenia krajem. Po raz pierw-

szy w historii wolnej Polski, w dokumencie takiej rangi zapisano, że za rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa odpowiada cały rząd, a nie tylko pojedynczy resort. Wśród najważniejszych dokumentów „Planu Morawieckiego” znalazł się „Pakt dla wsi”, który objął wszystkie sfery życia publicznego na obszarach wiejskich, w tym edukację, kulturę i przede wszystkim funkcjonowanie rolnictwa jako podstawowego elementu gospodarki. Jako nadrzędny i strategicz-

2004 - Program Rolny PiS

2014 - Silne rolnictwo - zdrowa żywność - nowoczesna wieś 2017 - Pakt dla Wsi (SOR) 2021 - Polska - Nasza Ziemia (w ramach Polskiego Ładu)

Rolnicy nie zostali sami

4,5 mld zł rekordowa pomoc suszowa w Europie

acji, ale główny cel pozostaje niezmienny. I tak jest do dziś. Koronawirus wywołał spustoszenie w gospodarce, ale plan odbudowy wykorzystaliśmy nie tylko do ratowania, ale także wzmocnienia pozycji polskiego rolnictwa. n

Rekordowe zaliczki }

10,4 mld zł wypłaciliśmy w 2020 r. tytułem zaliczek do dopłat bezpośrednich.

N

2009 - Nowoczesna Polska Wieś

} Rząd PiS przeprowadził największą akcję pomocy w historii polskiej wsi.

ny cel uznano ochronę i rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych. Wobec mniejszych i większych kryzysów w branży oraz zawirowań w globalnej gospodarce, nasz program rolny musi być dostosowywany do aktualnej sytu-

S

tare przysłowie, że z naturą nigdy nie wygrasz, chyba nigdy nie straci na aktualności. Boleśnie przekonali się o tym rolnicy, których w latach 2018 i 2019 dotknęła klęska suszy. Nie zostali jednak sami z tym problemem. Rząd wypłacił rekordowe nie tylko w skali kraju, ale i w całej Unii Europejskiej środki pomocowe 4,5 mld zł. Nigdy wcześniej w Polsce nie było tak dużej pomocy. Porównywalna susza dotknęła nasz kraj w 2015 roku, kiedy rządziła koalicja PO-PSL. Wtedy na pomoc dla rolników skierowano zaledwie 450 mln zł. n

ajważniejszym instrumentem wspierającym dochody polskich rolników są płatności bezpośrednie. Przypomnijmy, że w 2015 roku mogło to się skończyć katastrofą. Po przegranych przez PO-PSL wyborach parlamentarnych, jakimś „cudem” nie zadziałał system informatyczny i wstrzymano wypłatę zaliczek do dopłat bezpośrednich. Według oficjalnej wersji, firma zajmująca się obsługą systemu, nie dotrzymała umów. Nowy rząd, utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, wybrnął z tej sytuacji. Nie dość, że zaliczki zostały wypłacone na czas, to środki na nie wzrosły o 1,4 mld zł. Po raz pierwszy zaliczki zostały wypłacone dla wszystkich rodzajów płatności w wysokości 70 proc. całkowitej kwoty. W ubiegłym roku padł rekord. Wypłacono najwyższą kwotę zaliczek płatności bezpośrednich. n

Chronimy polską ziemię } Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej przedłużony do 2026 roku.

W

strzymanie spekulacyjnego obrotu polską ziemią należało do najważniejszych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości i zostało wykonane w pierwszej kolejności. Rząd nie tylko zrealizował oczekiwania rolników, ale wyszedł naprzeciw obawom Unii Europejskiej. Gdyby rząd PiS nie zainterweniował, polska ziemia padłaby łupem międzynarodowych korporacji i kapitału spoza rolnictwa. Dość przypomnieć, że w latach 2008-2015 trwale rozdysponowano ponad 1 mln ha ziemi rolnej. Pięcioletni okres, na jaki wstrzymano sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, upłynął 30 kwietnia 2021 roku. Przyjęto nowelizację ustawy, która przedłuża ten zakaz o kolejnych pięć lat, do 30 kwietnia 2026 roku. n


ADMINISTRACJA

SIERPIEŃ 2021 | 13

Remontowy ruch na drogach i kolei

} Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości powstają w Polsce nie tylko wielkie inwestycje, jak przekop Mierzei Wiślanej, tunel w Świnoujściu czy Centralny Port Komunikacyjny. Wspieramy także projekty, które są strategiczne w skali lokalnej. To przebudowa gminnej drogi, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki.

D

13 mld zł

z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje bliskie ludziom

10 mld zł na

zięki rządowym dotacjom zmieniają się zwłaszcza wsie i małe miasta, które mają największy problem z finansowaniem inwestycji ze środków własnych. Ogromne znaczenie dla podniesienia cywilizacyjnych standardów w mniejszych miejscowościach mają rzą-

13 tys. km

dróg samorządowych w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2021

5 tys. km

torów kolejowych zmodernizowano w latach 2016-2020

600

DO 2023 ROKU RZĄD PIS CHCE PRZEZNACZYĆ NA KOLEJ PONAD 100 MLD ZŁ.

dowe programy rozbudowy dróg oraz infrastruktury kolejowej. Poprzednie rządy - w przenośni i dosłownie - zwijały tory. Likwidowano połączenia, wykreślano nawet całe linie kolejowe. Ze środków Unii Europejskiej na polską kolej w latach 2007-2011, czyli w czasach rządów PO-PSL udało się wyko-

rzystać zaledwie 1 proc. To obrazuje skalę ówczesnych zaniedbań. My działamy inaczej. Rozbudowujemy siatkę nowych połączeń i przywracamy stare, jak np. Łuków-Lubartów, Legnica-Lubin czy BiałystokWaliły. PKP jest w ostatnich latach jednym z największych inwestorów w krajowej gospodarce.

Pomimo systematycznej poprawy, uwagi wymagają też drogi samorządowe. Ich stan wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest także czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą w powiatach. W rozwiązaniu tego problemu pomoże Funduszu Dróg Samorządowych. To pieniądze na poprawienie lokalnej infrastruktury drogowej, remonty i budowę dziesiątek tysięcy kilometrów dróg. n

nowych dworców, stacji i przystanków kolejowych

1228 km

dróg ekspresowych i autostrad oddano do użytku w latach 2016-2020

Premia za brak GMO

Od czerwca 2019 roku, w ramach wsparcia dla sektora przetwórstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), które wynosi do 10 mln zł na benefi-

cjenta, producenci pasz niewykorzystujący GMO, mają pierwszeństwo w ubieganiu się o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. n

ASF jest problemem całej Unii Europejskiej

} Bioasekuracja i odstrzał dzików - nie ma innych sposobów na walkę z Afrykańskim Pomorem Świń.

W

Unii Europejskiej Polska jest uważana za kraj, który radzi sobie z ASF, co nie oznacza, że zaraza jest u nas w odwrocie. W niektórych publikacjach ta choroba nazywana jest współczesną plagą egipską. Sporo jest prawdy w tym porównaniu, ponieważ świńska zaraza dezorganizuje unijny rynek wieprzowiny. Kraje członkowskie mają ograniczoną dowolność w walce z ASF. Także działania w Polsce opierają się na strategii przygotowanej przez Komisję Europejską. Jej podstawowym elementem jest redukcja populacji dzików, zbieranie padłych zwierząt i bioasekuracja.

Niezależnie od tego, minister Grzegorz Puda, szef resortu rolnictwa, przygotował nową strategię zwalczania ASF, opartą na szybkości wykrywania i zwalczania nowych ognisk chorób. Jak to wygląda w praktyce przekonaliśmy się w czerwcu tego roku w województwie łódzkim, gdzie wykryto ognisko choroby. Natychmiast odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem wojewody

łódzkiego, z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii. Zidentyfikowano wszystkie gospodarstwa kontaktowe związane z przypadkiem zakażenia. W promieniu do jednego kilometra wokół nich podjęto wszystkie procedury przewidziane dla zwalczania choroby. Wzmożono monitoring ASF, w tym zorganizowano akcję poszukiwania padłych dzików. Zdezynfekowano lub czasowo zamknięto odcinki dróg, w celu

129 mln zł

rząd wydał w 2020 roku na walkę z ASF redukcji ryzyka dalszego przeniesienia wirusa. Uśmiercono zwierzęta z zakażonych stad i rozpoczęto wstępne czyszczenie i dezynfekcję gospodarstw oraz ich otoczenia. Ustalono, które ognisko zakażenia było pierwotne. Udało się też odtworzyć drogę transmisji wirusa do kolejnych gospodarstw, gdzie doszło do zakażenia. Wszystko to wydarzyło się w ciągu 48 godzin. n


ROLNICTWO MOTOREM

14 | POLSKA ZIEMIA

Pandemia nie osłabiła pozycji

} Pandemia koronawirusa wpędziła całą Europę w gospodarczą depresję, ale dzięki skutecznym działaniom zapaścią. Polska zakończyła trudny 2020 rok z czwartym najlepszym wynikiem gospodarczym w całej Mimo światowego kryzysu spowodowanego koronawirusem, w ubiegłym roku eksport polskich produktów rolno-spożywczych osiągnął rekordowy poziom 34 mld euro. Branża żywnościowa stała się symbolem „małego polskiego cudu gospodarczego” - jak niektóre zagraniczne media określiły odporność naszego kraju na ekonomiczne skutki pandemii.

Mimo pandemii Polska nie zrezygnowała z uczestnictwa w światowych imprezach wystawienniczo-targowych. Na zdjęciu polskie stoisko na targach FOODEX Japan.

P

atrząc na tempo wzrostu można się spodziewać, że w ciągu 2-3 lat, eksport żywności przebije barierę 40 mld euro.

Kryzys spowodowany pandemią okazał się chwilą prawdy dla sprawności państwa i siły gospodarki. Polska zdała ten egzamin celująco. Odnotowaliśmy jeden

z najniższych spadków PKB, a bezrobocie wyniosło w kwietniu tego roku 3,1 proc. i było najniższe w całej Unii Europejskiej. Narodowa gospodarka przetrwała ten

trudny czas dzięki dobrej kondycji strategicznych branż, wśród których jest rolnictwo. Jesteśmy nie tylko samowystarczalni żywnościowo, ale dysponujemy nad-

STRUKTURA GEOGRAFICZNA POLSKIEGO EKSPORTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W 2020 R.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.


POLSKIEJ GOSPODARKI

SIERPIEŃ 2021 | 15

polskiego rolnictwa

stabilizacyjnym udało się nam ochronić polską gospodarkę przed Unii Europejskiej. Spora w tym zasługa rolnictwa. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 20015-2020 Dynamika wzrostu eksportu przewyższa tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej sięgnęło w ubiegłym roku 11,7 mld euro.

27,8 23,9 16,1 7,8

2015

29,7

31,8

24,3 17,3 7,0

19,3 8,5

20,0 9,7

21,3 10,5

34,0

22,3 11,7

2020

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2020 r. - dane wstępne. Saldo obliczono na podstawie danych z dokładnością do kilku miejsc dziesiętnych.

POLSKIE ROLNICTWO NIE DOŚĆ, ŻE PRZETRWAŁO TEN TRUDNY CZAS, TO WYSZŁO Z NIEGO MOCNIEJSZE. W ubiegłym, pandemicznym roku wartości eksportu wzrosła o 7 proc. w stosunku do roku 2019. W 2020 r. polska sprzedaż produktów rolno-spożywczych osiągnęła

Mięso 6,3 mld euro

Jest to jeden z nielicznych segmentów rynku rolno-spożywczego, który zanotował spadek obrotów. W 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 4% niższe niż rok wcześniej. Głównym powodem były obostrzenia związane z pandemią, ale w 2021 roku sytuacja zaczęła wracać do normy. Mięso, przetwory mięsne oraz żywiec to nasz okręt flagowy, odpowiadający za 19 proc. eksportu. Największy udział ma w nim drób. Polska jest jego największym producentem w Unii Europejskiej. Natomiast, jeśli chodzi o wieprzowinę zajmujemy czwarte miejsce po Niemczech, Hiszpanii i Francji. Nasze wyroby cieszą się stałą popularnością wśród konsumentów zagranicznych. To samo dotyczy wołowiny. Polska jest szóstym w Unii Europejskiej producentem tego mięsa, po Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Irlandii. Poza krajami wspólnoty nasza wołowina cieszy się szczególnym uznaniem w Izraelu, Hongkongu i Japonii.

Zboża 4,9 mld euro

W 2020 r. drugą pozycję w eksporcie produktów rolno-spożywczych (14 proc. udziału) zajmowały ziarna i przetwory zbożowe. Ich sprzedaż, w porównaniu z 2019 r., zwiększyła się aż o 28%. Głównym rynkiem zbytu dla polskich eksporterów są kraje Unii Europejskiej oraz państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wysoka jakość produkowanych w Polsce zbóż i przetworów zbożowych oraz konkurencyjne ceny na rynku międzynarodowym stymulują popyt zagraniczny na te produkty.

Tytoń 4,2 mld euro

Skutkom pandemii oparł się też rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych, na który przypada 12% polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Zagraniczna sprzedaż wzrosła aż o 15%.

Cukier 2,5 mld euro

2016 2017 2018 2019 n Eksport n Import n Saldo

wyżkami produktów spożywczych i należymy w tej dziedzinie do najbardziej dynamicznie rozwijających się eksporterów. Ubiegły rok mógł zniszczyć ten potencjał. Koronawirus sprawił, że zostały zerwane globalne łańcuchy dostaw, a w niektórych branżach, jak gastronomia i hotelarstwo, popyt na żywność spadł praktycznie do zera.

Eksportowe hity

rekordowy poziom 34 mld euro, czyli o 2,2 mld euro więcej niż w roku poprzednim. PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEJĘŁO RZĄDY W 2015 ROKU. W TYM CZASIE WARTOŚĆ ROLNO-SPOŻYWCZEGO EKSPORTU WZROSŁA AŻ O 10 MLD EURO. Oczywiście, głównym powodem rosnącego światowego popytu jest jakość polskich produktów. Nasi rolnicy oferują dobrą, zdrową żywność w przystępnych cenach. To jednak nie wszystko, aby osiągnąć rynkowy sukces. Potrzebne jest - tak jak w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości - profesjonalne i skuteczne wsparcie ze strony państwa.

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów wspólnoty wygenerowały 27,2 mld euro, co stanowiło 80% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. GŁÓWNYM PARTNEREM HANDLOWYM POLSKI SĄ NADAL NIEMCY. Eksport do tego kraju wyniósł 8,5 mld euro i był o 10% większy niż w 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych są także: Wielka Brytania (3,1 mld euro), Niderlandy (1,9 mld euro), Francja (1,8 mld euro), Włochy (1,7 mld euro) oraz Czechy (1,5 mld euro). n

„Słodka” branża odpowiada za 7% polskiego eksportu rolno-spożywczego. Mimo pandemii jej sprzedaż wzrosła o 7%. Najważniejszymi kierunkami eksportu naszych wyrobów cukierniczych są Niemcy i Wielka Brytania, a także USA, Ukraina, Rosja i Arabia Saudyjska.

Ryby 2,3 mld euro

W pandemiczny roku wzrost o 5% odnotowała sprzedaż zagraniczna ryb i przetworów rybnych. Stanowi to 7% polskiego eksportu rolno-spożywczego. Polskie ryby trafiają na stoły aż w 76 krajach świata. Najwięksi odbiorcy to Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania, a spoza Europy: USA i Wietnam.

Mleko 2,3 mld euro

Niewielki, ale zawsze wzrost o 0,3% odnotowano w eksporcie mleka i jego przetworów. Stanowi on 7% polskiej sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Warto pamiętać, że w rankingu największych producentów mleka w Unii Europejskiej Polska zajmuje trzecią pozycję, po Niemczech i Francji, a na świecie 12. lokatę z 2% udziałem w produkcji globalnej.

Pozostałe sektory Warzywa 1,7 mld euro (- 5 %) Owoce 1,4 mld euro (+3 %) Kawa, herbata, kakao 0,8 mld euro (+6%) Nasiona roślin oleistych, tłuszcze roślinne 0,7 mld euro (+15%) Alkohol 0,6 mld euro (+19%) Soki warzywne i owocowe 0,5 mld euro (- 4%) Pozostałe 5,7 mld euro


16 | POLSKA ZIEMIA

W Brukseli na straży Nasz komisarz

polskich interesów

} Mianowanie Janusza Wojciechowskiego unijnym komisarzem to kolejny dowód, że dla Prawa i Sprawiedliwości nie ma ważniejszych spraw, niż wieś i rolnictwo.

} Europejski Zielony Ład stwarza duże szanse rozwojowe dla polskiego rolnictwa, co nie zmienia faktu, że wiele rozwiązań jest zbyt kontrowersyjnych, abyśmy je mogli zaakceptować. Polscy europosłowie PiS byli przeciw, m.in. strategii na rzecz bioróżnorodności.

P

arlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. Zawarto w niej plan drastycznego ograniczenia stosowania środków ochrony roślin. Przeciwko rezolucji opowiedziało się wiele środowisk rolniczych oraz europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Strategia bioróżnorodności jest jedną z kluczowych spraw Europejskiego Zielonego Ładu. Jej założeniem jest regeneracja, odbudowa, wzmocnienie i ochrona ekosystemów. Brzmi to nieźle, ale diabeł - jak zawsze - tkwi w szczegółach. Rezolucja popiera restrykcyjne wymagania dotyczące ograniczania sto-

sowania pestycydów (o 50% do 2030 r.). Jednak strategia nie precyzuje, w jaki sposób cel ten ma być liczony: biorąc pod uwagę całą UE czy każde państwo z osobna? Zaostrzenie tych przepisów sprzyja rolnictwu „starych” krajów Unii Europejskiej, ale narusza interesy Polski. Na to nie ma naszej zgody. n

S

kład Komisji Europejskiej jest kompromisem między oczekiwaniami państw członkowskich. Od początku negocjacji dawaliśmy jasno do zrozumienia, że naszym priorytetem jest teka komisarza do spraw rolnictwa. I tak się stało. Komisarzem został Janusz Wojciechowski, polityk od 2009 roku reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim. Jest to niezwykle ważna sprawa, że za tworzenie długofalowej strategii unijnego rolnictwa odpowiada nasz człowiek. n

Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji AGRI (Rolnictwo i Rozwój Wsi) Średnie zużycie pestycydów znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Największe odnotowuje się w Hiszpanii, Francji i we Włoszech, a w porównaniu z nimi w Polsce jest znacznie niższe. Wymóg redukcji stosowania pestycydów o połowę będzie zatem dużo trudniejszy do zrealizowania i bardziej drastyczny w skutkach dla krajów, które już teraz charakteryzują się średnim lub niskim poziomem zużycia tych środków. Ponadto strategia nie bada wpływu ograniczania pestycydów na rolnictwo europejskie i jego konkurencyjność na rynkach światowych.

Pakt europejskich patriotów

} Liderzy europejskich partii centro-prawicowych w tym Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości, podpisali deklarację o potrzebie głębokiej reformy Unii Europejskiej.

D

eklarację podpisali także: przewodnicząca Braci Włochów Giorgia Meloni, lider hiszpańskiego Vox Santiago Abascal, szef węgierskiego Fideszu Viktor Orban, stojący na czele włoskiej Ligi Matteo Salvini, przewodnicząca francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz liderzy kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii. - Współpraca narodów europejskich powinna opierać się na tradycji, na szacunku do kultury i historii państw europejskich, na poszanowaniu judeochrześcijańskiego dziedzictwa Europy i łączących nasze narody wspólnych wartości, a nie na ich destrukcji - zaznaczają sygnatariusze. Liderzy prawicowych partii podkreślili, że dokument jest odpowiedzią na rozpoczynającą się debatę o przyszłości Europy,

w której nie może zabraknąć głosu środowisk przywiązanych do wolności i europejskich tradycji. W dokumencie przypomniano, że wykorzystywanie struktur politycznych oraz pra-

wa do kreowania europejskiego superpaństwa i nowych struktur społecznych jest przejawem znanej z przeszłości niebezpiecznej i inwazyjnej inżynierii społecznej, która musi wywołać uzasadniony opór.

- Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie - obok istniejącej zasady przyznania - zbioru nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o równoważnych im kompetencjach. Wszelkie próby przekształcania urzędów europejskich w ciała nadrzędne wobec konstytucyjnych instytucji narodowych rodzą chaos, podważają sens traktatów, kwestionują podstawową rolę konstytucji państw członkowskich, a wynikłe stąd spory kompetencyjne są w rezultacie rozstrzygane przez brutalne narzucanie woli silniejszych politycznie podmiotów podmiotom słabszym. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów - napisano w oświadczeniu. We wrześniu w Warszawie planowana jest konferencja ideowa z udziałem sygnatariuszy listu. n