Page 1

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

T.C.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

ORDU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2010 – 2014 STRATEJİK PLANI

ORDU – 2009


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zafere ulaşılması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın iki önemli noktası vardır: Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uyumlu olması, çağın gereklerine uygun olmasıdır.

I


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

II


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

III


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER SUNUŞ ................................................................................................................................................................... 3 GİRİŞ ..................................................................................................................................................................... 5 KISALTMALAR ............................................................................................................................................... 8 TANIMLAR ....................................................................................................................................................... 9 I.BÖLÜM ............................................................................................................................................................. 12 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ............................................................................................................ 13 1.1. Hazırlık-Analiz Çalışmaları .................................................................................................................. 13 1.2. Stratejik Plan İçerik Oluşturma Süreci ................................................................................................. 14 1.3. Stratejik Planlama Üst Kurulu .............................................................................................................. 14 1.4. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu ................................................................................................... 14 1.5. Stratejik Planların Hazırlanmasında İzlenen Yöntem ........................................................................... 15 2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ..................................................................................................................... 16 II. BÖLÜM .......................................................................................................................................................... 21 1.DURUM DEĞERLENDİRME ....................................................................................................................... 22 1.1. KURUM ANALİZİ ................................................................................................................................... 23 1.1.1. İlimize Genel Bakış ........................................................................................................................... 23 1.1.2.Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihsel Gelişimi ...................................................................... 26 1.1.3. Teşkilat Yapısı ................................................................................................................................... 27 1.1.4. Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmet Bölümleri/Birimleri ....................................................................... 27 2. PAYDAŞ LİSTESİ .......................................................................................................................................... 30 2.1. PAYDAŞ ANALİZ TABLOSU ................................................................................................................... 30 3. KURUM BİLGİLERİ ..................................................................................................................................... 30 3.1. PERSONEL DURUMU ................................................................................................................................... 31 3.2. ÖĞRENCİ DURUMU VE OKULLAŞMA ORANI ............................................................................................... 32

3.2.1. İlköğretim Bilgileri ......................................................................................................................................... 32 3.2.2. Ortaöğretim Bilgileri ...................................................................................................................................... 35 3.2.3. Özel Eğitim..................................................................................................................................................... 37 3.2.4.Nüfus ve Öğrenci Hareketleri .......................................................................................................................... 37

3.3. SINAV BAŞARI DURUMLARI ....................................................................................................................... 38 3.3.1. OKS / SBS Durumu ........................................................................................................................... 38 3.3.2. ÖSS Durumu ..................................................................................................................................... 39 3.4. HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİ .................................................................................................................... 39 3.5. HİZMETİÇİ EĞİTİM ...................................................................................................................................... 40 3.6. MESLEKÎ EĞİTİM ........................................................................................................................................ 41 3.6.1. Meslekî Eğitim Merkezi Kursiyer Sayıları ........................................................................................ 41 4. MALÎ KAYNAKLAR ANALİZİ ................................................................................................................... 42 4.1. CARİ ÖDENEKLER ...................................................................................................................................... 43 4.2. İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YAPIM FAALİYETLERİ DURUMU......................................... 43 4.3. ORDU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ KAYNAK OLARAK ................................................................. 44 5. PAYDAŞ ANALİZİ ........................................................................................................................................ 45 5.1. ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYET VE ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKETİ ........................................................... 45 5.2. HİZMET ALANLAR ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKETİ .................................................................................. 45 5.3. DIŞ PAYDAŞ ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ ANKETİ ............................................................................................ 46 6. GZFT ANALİZİ .............................................................................................................................................. 47 6.1. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER.......................................................................................................................... 47 6.2. FIRSATLARIMIZ VE TEHDİTLERİMİZ ........................................................................................................... 48 III. BÖLÜM ......................................................................................................................................................... 49 GELECEĞE BAKIŞ ........................................................................................................................................... 49 1.1. İlkelerimiz............................................................................................................................................. 50

IV


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1.2. Kurumsal Değerlerimiz ........................................................................................................................ 50 1.3. Misyon .................................................................................................................................................. 51 1.4. Vizyon .................................................................................................................................................. 51 1.5. Varsayımlar .......................................................................................................................................... 52 IV. BÖLÜM ......................................................................................................................................................... 53 1.TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR ......................................................................................................... 53 TEMALAR ...................................................................................................................................................... 54 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................. 55 TEMA I ................................................................................................................................................................ 60 TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ ................................................................................................ 61 TEMA II .............................................................................................................................................................. 79 TEMA II EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ ................................................................................................. 80 TEMA III ............................................................................................................................................................. 94 TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ ....................................................................................... 95 V.BÖLÜM.......................................................................................................................................................... 103 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ............................................................................................................. 104 1.1. Ordu İl MEM Performans Programı Hazırlama Uygulama İzleme Ve Değerlendirme Yönergesi .... 104 1.2. Performans Programı Hazırlama-Uygulama- İzleme Ve Değerlendirme Süreci ................................ 105 VI. BÖLÜM ....................................................................................................................................................... 106 EK-1 ................................................................................................................................................................... 107 SONUÇ .......................................................................................................................................................... 107 EK-2 ................................................................................................................................................................... 109 STRATEJİK HEDEF BİRİM SORUMLULUK TABLOSU ........................................................................ 109

TABLOLAR TABLO 1 – STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU ................................................................................................... 14 TABLO 2 – STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYON ÜYELERİ............................................................................. 14 TABLO 3 – YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................................................................................... 16 TABLO 4 – TEŞKİLAT ŞEMASI ................................................................................................................................ 28 TABLO 5 – PAYDAŞ ANALİZ TABLOSU ................................................................................................................... 30 TABLO 6 – TÜRLERE GÖRE KURUM SAYISI............................................................................................................ 30 TABLO 7 – İLİN MEVCUT PERSONEL DURUMU ....................................................................................................... 31 TABLO 8 – ÖĞRENCİ DURUMU VE OKULLAŞMA ORANI......................................................................................... 32 TABLO 9 – İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL BİLGİ .................................................................................................. 32 TABLO 10 – İLKÖĞRETİM KURUMLARI GENEL ÖĞRENCİ SAYILARI ....................................................................... 34 TABLO 11 – İL GENELİ 1–8 SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ İKİLİ-NORMAL EĞİTİM DURUMU ........................ 35 TABLO 12 – 2007 YILI LİSEYE YENİ KAYIT ORANI................................................................................................ 35 TABLO 13 – ORTAÖĞRETİM OKULLARININ GENEL DURUMU ................................................................................. 36 TABLO 14 – ÖZEL EĞİTİM GENEL DURUMU ........................................................................................................... 37 TABLO 15 – İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ YILLARA GÖRE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARI........ 37 TABLO 16 – OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN BEKLENEN ÖĞRENCİ SAYISI ..................................... 38 TABLO 17 – OKS/SBS BAŞARI DURUMU .............................................................................................................. 38 TABLO 18 – ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME ORANLARI ................................................................................................ 39 TABLO 19 – HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİ ............................................................................................................ 39 TABLO 20 – HİZMET İÇİ EĞİTİM KAPSAMINDA AÇILAN KURSLAR VE SEMİNERLER .............................................. 40 TABLO 21 – MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ KURSİYER SAYILARI ............................................................................... 41 TABLO 22 – İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIM ........................................... 42 TABLO 23 – CARİ ÖDENEKLER TABLOSU............................................................................................................... 43 TABLO 24 – ORTAÖĞRETİM ONARIM DURUMU ...................................................................................................... 43 TABLO 25 –YILLARA GÖRE MALİ DURUM............................................................................................................. 44

V


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı TABLO 26 – STRATEJİK AMAÇ 1 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 63 TABLO 27 – STRATEJİK AMAÇ 1 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 65 TABLO 28 – STRATEJİK AMAÇ 1 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 65 TABLO 29 – STRATEJİK AMAÇ 1 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 66 TABLO 30 – STRATEJİK AMAÇ 2 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 68 TABLO 31 – STRATEJİK AMAÇ 2 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 68 TABLO 32 – STRATEJİK AMAÇ 2 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 68 TABLO 33 – STRATEJİK AMAÇ 3 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 69 TABLO 34 – STRATEJİK AMAÇ 3 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ............................................................ 70 TABLO 35 – STRATEJİK AMAÇ 3 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 71 TABLO 36 – STRATEJİK AMAÇ 3 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGESİ ................................................................ 71 TABLO 37 – STRATEJİK AMAÇ 4 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 73 TABLO 38 – STRATEJİK AMAÇ 5 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGESİ ................................................................ 75 TABLO 39 – STRATEJİK AMAÇ 5 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGESİ ................................................................ 75 TABLO 40 – STRATEJİK AMAÇ 5 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGESİ ................................................................ 76 TABLO 41 – STRATEJİK AMAÇ 5 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 77 TABLO 42 - 2010–2014 YILLARI ARASI POTANSİYEL 4–5 YAŞ ÇOCUK SAYILARI ................................................. 82 TABLO 48 – STRATEJİK AMAÇ 6 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 83 TABLO 49 – STRATEJİK AMAÇ 6 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 84 TABLO 50 – STRATEJİK AMAÇ 6 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 86 TABLO 51 – STRATEJİK AMAÇ 6 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 86 TABLO 52 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 88 TABLO 53 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 89 TABLO 54 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 89 TABLO 55 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 90 TABLO 56 – STRATEJİK AMAÇ 7 – HEDEF 5 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 91 TABLO 57 – STRATEJİK AMAÇ 8 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 92 TABLO 58 – STRATEJİK AMAÇ 8 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 92 TABLO 59 – STRATEJİK AMAÇ 8 – HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................. 93 TABLO 60 – STRATEJİK AMAÇ 9 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 96 TABLO 61 – STRATEJİK AMAÇ 9 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................ 97 TABLO 62 – STRATEJİK AMAÇ 10 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ .......................................................... 99 TABLO 63 – STRATEJİK AMAÇ 10 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ .......................................................... 99 TABLO 64 – STRATEJİK AMAÇ 11 – HEDEF 1 PERFORMANS GÖSTERGELER ......................................................... 100 TABLO 65 – STRATEJİK AMAÇ 11 – HEDEF 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ ........................................................ 101 TABLO 66 – STRATEJİK AMAÇ 11– HEDEF 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ......................................................... 101 TABLO 67 – STRATEJİK HEDEF BİRİM SORUMLULUK TABLOSU ........................................................................... 113 GRAFİKLER GRAFİK 1 – İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ÖĞRENCİ DAĞILIMI ............................................................................. 32 GRAFİK 2 – ORTAÖĞRETİM OKULLARI GENEL ÖĞRENCİ DAĞILIMI ......................................................................... 36

VI


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Günümüzün çağdaş yönetim anlayışı, kamu hizmetlerinin ölçülebilir ilkelere ve standartlara kavuşturulması ve belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesini öngörmektedir. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde stratejik yönetim anlayışı uygulanmaktadır. Ülkemizde de 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütün kurumlarımıza stratejik plan yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Bir kurumun ne yaptığı, varlık nedeni ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniği olan stratejik planlama, milli eğitimin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesine yardımcı olacaktır. Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama, bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. Stratejik plan çalışmaları işletme ya da kurumun sahip olduğu stratejik yönetim anlayışının bir sonucu olarak karşımıza çıkarken doğal olarak bir süreç şeklinde ele alınması gereken ve uzun dönemli çaba ve gayret gerektiren çalışmalar olarak düşünülmelidir. İşte bu bilinç ve anlayışla yola çıkılan stratejik planlama çalışmaları, il milli eğitim müdürlüğümüzde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ile başlamış, en alt birimden en üst birime kadar tüm birimler kendi stratejik planını yaparak geniş kapsamlı ve paydaşlarımızdan gelen fikirlerle tüm milli eğitime yayılmıştır. Hazırlanan stratejik plan, il milli eğitim müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik planın başarıyla uygulanmasında tüm idari birimlerimiz ile çalışanlarımıza büyük gö-

1


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı revler düşmektedir. Bu planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve planın uygulanması sürecinde katkı sağlayacak herkese teşekkür ederim. Orhan DÜZGÜN Ordu Valisi

ÖNSÖZ Dünyadaki sürekli değişimin odağında eğitim olduğu ve eğitimin toplumsal öneminin herkesçe benimsenmesi gerektiği düşünüldüğünde, eğitimde stratejik planlamanın önemi daha iyi kavranmış olacaktır. Eğitim bir süreçtir ve bu süreçte asıl olan, bireyin davranışlarının, toplumsal değerler çerçevesinde yine toplumun beklentileriyle eşleştirilerek istenilen değişimi gerçekleştirme çabalarıdır. Bu nedenle; eğitim kurumlarının özellikle de okulların çevre koşullarını inceleyerek değerlendirme yapmaları, çevreye uyum süreci ile birlikte değişimlere hazır bir alt yapı oluşturarak, toplumun talepleri ile ülkenin gerçekleri çerçevesinde bir sentez yaparak, açık ve dışa dönük stratejiler geliştirmek gerekliliği kaçınılmazdır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planlama çalışmasına; önce paydaş analizi, sonra da durum tespiti yapılarak başlanmıştır. Geniş bir katılımla, uzun süren bir çalışma sonucu SWOT analizi yapılmıştır. Daha sonra SWOT analizleri de dikkate alınarak stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte kurumun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuç olarak başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır, kurumumuzun bugünkü resmidir. Stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Eğitimin yönetimi ve planlanması, bilimsel uygulamalardan ve tecrübelerden güç alarak gerçekleştirilmelidir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ilimiz eğitiminin gelecek beş yılı modern yönetim uygulamalarının ışığında belirlenmeye çalışıldı. Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında stratejik planlamaların önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda kurumumuzun stratejik planının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde tüm paydaşlarımızın ve alt birimlerimizin katkıları olabileceği düşünülerek en üst düzeyde paylaşım ve katılım sağlanmaya çalışılmıştır. Titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, katılımcı bir yönetim tercihinin ürünüdür.

2


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Stratejik planlama sürecini başlatan yöneticilerimiz ve planlama komisyonunda görev alan herkesin çok önemli bir iş yaptığı düşüncesindeyim. Fikir, eleştiri ve önerileriyle çalışmamıza katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmanın başlatılması, şekillenmesinde ve sonuçlandırılmasındaki olağanüstü gayretleri nedeniyle Müdür Yardımcımız Sezayi AKARSU başta olmak üzere planlama komisyonu üyeleri ve tüm idari personele gösterdikleri özveriden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Yılmaz UZUN Millî Eğitim Müdürü

S U N UŞ

Stratejik Planlama, bir kurumda görev alan her kademedeki kişilerin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Bir stratejik plan aşağıda yer alan beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır: - Şu anda neredeyiz? - Nerede olmayı istiyoruz? - Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? - Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? - Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz? Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama belgesinin içeriğini oluştururlar. Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi, performans gözlemleme ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir. Uygulamada stratejik yönetim olmayabilir, ancak temel unsurlar arasında güçlü bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Her şeyden önce stratejik planlama: ilerlemenin en kolay yolu olarak kabul edilmelidir; ancak zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir rol olduğu kabul edilebilinir. Çünkü ortak bir anlayışı yansıtır. Vizyonu içeren hatta gerçekçi olmakla beraber arzulanır ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar. - Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir. - Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur. - Gerekli bir yönetsel araçtır. - Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği de kapsamaktadır. 3


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı - Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi nedeniyle esnek ve uyum sağlayıcı bir nitelik taşır. - Paydaş desteği için gereklidir. - İletişimi teşvik eder. - Kısıtlı kaynaklarla başarılı olmaya çalışan kurumlar yeni ve süregelen sorumlulukları daha düşük maliyetle karşılamaya çalışırlar. Tüm yönetimsel iyileştirme çabaları gibi stratejik planlama da uzun vadeli bir yatırımdır. Sonuç alabilmek için tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere ulaşabilmek için plana önem vermelidirler. Birim yöneticilerinin, alt birim yöneticilerinin, paydaşlarımızın görüşleri ve katılımının sağlandığı bir dizi çalışmada, kendi özgür açıklamaları ve görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan ve Ordu Millî Eğitim Müdürlüğü’nün temel belgesi niteliğinde olan bu plan, aynı zamanda bir yol haritasıdır. Bu belge ile plan dönemi içinde kurumun faaliyetleri belirlenmiş olup, olağanüstü bir durum olmadıkça, herkesin üzerinde uzlaştığı bu planın, gerçekleştirilmeleri yönünde kaynaklar seferber edilecektir. Bu çalışma, kurum yönetimi ve çalışanlarının ihtiyacı olan özgüveni kazandıracak, varmak istediği yeri ve ona ulaşmak için izleyeceği yolu bilmenin rahatlılığını, kararlılığını sağlayacaktır. Ayrıca Ordu’da ve ülkemizde Millî Eğitim Müdürlüğü’nün tek başına bir ada olmadığı, küresel, bölgesel ve yerel politikalar, koşullar ve yaptırımların odağında, tüm bağlantıları, etkileşimlerin içerisinde bulunduğu yerin anlam ve önemini de gösterecek, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yönetiminin elinde vazgeçilmez belge niteliğiyle, karar süreçlerini geliştirip zenginleştirecektir. Bir diğer açıdan Plan, bir kurumsal uzlaşma (mutabakat) belgesidir. Bu niteliği hiç kuşkusuz, kurumun en tepedeki yöneticisinden, tabandaki çalışanına kadar, herkesin planla buluşma, benimseme düzeyine doğrudan doğruya bağlı olacaktır. Millî Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik plan çalışmasında gerçekçilik esas alınmıştır. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu ORDU-Kasım 2009

4


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

G İ Rİ Ş 20. yüzyılın sonlarında küreselleşmeye koşut olarak, kamu yönetiminde bir yeniden yapılanma sürecine girilmiştir. Bu yapılanmada sosyal refah devleti anlayışından kalan kamusal mülkiyet ve geniş kamu hizmeti anlayışı terk edilmiştir. Bunun belirgin görünümü, ulusal endüstrilerin özelleştirilmesi ve özel sektör tarafından üretilmeye ve sunulmaya uygun kamu hizmetlerinin piyasa koşullarına bırakılmasıdır. Bir kamu hizmeti mutlaka devlet tarafından yürütülecek nitelikteyse, bu hizmetin kamu yönetimlerince yürütülmesine devam edilmekle birlikte bu kez, kullanılan kamu kaynaklarının verimli, tutumlu, vatandaşa (müşteri) dönük ve etkin kullanılması önerilmiştir. Bunun da ancak işletmecilik ilke ve kurallarının kamu yönetiminde uygulanmasıyla olabileceği öngörülmüştür. Görevler alanındaki değişimden sonra kamu hizmetlerinin görülmesiyle ilgili bu düşüncenin gelişmesiyle birlikte kamuda, işletmecilikten gelen stratejik yönetim, toplam kalite, performans denetimi ve performansa dayalı bütçeleme uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüz dünyasının kamu örgütlerinde temel amaç, topluma en iyi hizmeti en verimli ve etkin şekilde sunacak strateji ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve böylece hedef ve amaçlara ulaşılmasıdır. Bu da ancak çok hızlı değişen dünyada bu değişimlere karşı kamu örgütlerinin ayak uydurabilmesi için uzun dönemli vizyona sahip olmaları ve bu uzun dönemli perspektif ile gerekli stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkündür. Stratejisi olmayan bir örgüt, önünü göremeyen ve yönü olmayan örgüttür. Günlük rutin çalışmalar, uygun ve ahenkli bir hedef oluşturamaz. Yönetim evrensel bir kavramdır. Önceden ne yapacağının kestirilmesi oldukça zor olan insanla uğraşır. İnsanın toplumsal yaşama gereği olan diğer kişilerle ilişkilerini, onların çeşitli etmenler altındaki davranışlarını inceler. Bu anlamda hepimiz birer yönetici sayılırız. Ustalığımızı, zamanımızı ve faaliyetimizi planlayıp, örgütler, onları yönlendirir ve kontrol ederiz. Böylece kendimizi yönetiriz. Ana-baba işlerini, ev faaliyetlerini ve çocuklarını yönetirler. Öğrenciler okulda çeşitli konu ve derslerde başarılı olmak için zamanını kullanmayı yönetmek ve denetlemek zorundadır. Daha üst düzeyde ele alınırsa; müdür okulunu, öğretmen sınıfını, müsteşar bakanlığını, genel müdür şirketini yönetmek zorundadır. Bu çeşitli uğraşlar

5


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı farklı alanlara aitmiş gibi görünse de hepsinin ortak yönü, farklı amaçlara yönelik örgütsel çabanın yönetilmesidir. Tüm dünyada küreselleşmek, hızlı teknolojik değişim, yeni oluşan pazarlar, müşteri beklentilerinin değişmesi vesaire nedenler sonucu ortaya çıkan ve her geçen gün giderek daha da ezici rekabet karşısında organizasyonlar daha stratejik düşünmek, stratejik planlamaya ve stratejik karar almaya eskisinden daha fazla önem vermek zorunda kalmışlardır. Stratejik yönetimin en önemli özelliği, organizasyonun hem kendi durumunu, hem de organizasyon dışındaki çevrenin analizine imkân tanımasıdır. Kendi içyapısını, sistem ve süreçlerini tanımayan bir organizasyonun başarıya ulaşması mümkün değildir. Aynı şekilde organizasyon dışındaki çevrenin de analiz edilmesi gerekir. İç ve dış durum analizi yapıldıktan sonra organizasyonun vizyon ve misyonu belirlenir; daha sonra da strateji ve aksiyon planları oluşturulur. Stratejik yönetim; stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu içerir. Stratejik yönetim geleceğe yönelik çabalardır. Geleceğe nasıl bakıldığı vizyonla ifade edilir ve geleceğe dönük çabalar misyonla somutlaştırılır. Örgütün dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesinin yanında kendi gücünün veya zayıf yönlerinin farkında olmasını da gerektirir. Stratejik planlama verilere dayanarak örgütün geleceğiyle ilgili öngörülerde bulunmayı, çıkabilecek fırsatlar ve tehditlere örgütü hazırlamayı amaçlayan planlamadır. Bu yüzden stratejik planlamanın başarılı olabilmesi için örgütün, örgüt çevresinin mevcut fotoğrafının çok iyi çekilmesi ve örgütün geleceğiyle ilgili kuvvetli öngörülerde bulunulması gereklidir. Stratejik planların diğer planlardan farkı, bu planların kapsadıkları sürenin daha uzun olması ve içeriklerinin örgütün stratejisi ile ilişkili olmalarıdır. Eğitimdeki stratejik planlama süreci de endüstriyel ve ticari örgütlerde yer alan sürecin bir benzeridir. Misyon, amaç, üstün ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin saptanmasını sağlayan araçlar eğitimde kullanılabilir. Bu araçların kullanımı kolay ve basit olup etkili sonuçların alınmasını sağlayan gücünü ise ortak düşünme sürecinden alır. “Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması; kamu kurum ve kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması, çalışanlarının performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve strateji oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda

6


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı kalite anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel ilkeler olacaktır.” (Uzun Vadeli Strateji ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı) Günümüz okulları çok yönlü bir çevresel değişme ve dalgalanmayla karşı karşıyadır. Ekonomide yaşanan sorunların, siyasal uzlaşmazlıkların ve kültürel değişmelerin etkisi okullarda anında hissedilebilmektedir. Bu etkenlerin okul işleyişi ile aşırı derecede içli dışlı olması, okulları bir yerden yönlendirilen değil, kendi kendine yönlenebilen kurumlar olma yönünde zorlamaktadır. Eğitime olan talep ve arzın içeriği değiştikçe, ister merkezi olsun, ister olmasın ulusal planlamanın rolü de değişmektedir. Gerçekten geleneksel okul eğitiminde belirleyici rol oynamak isteyen planlamanın hem anlamı hem de kapsamı değişmiştir. Buna bağlı olarak eğitim stratejileri de değişmiştir. Bunlar, artık önceden olduğu gibi sistematik, teoriye tutunan, tahmin edilebilir özelliklere sahip olmayıp, değişim ve toplumun derinliğine incelenmesine ait etmenlerin bilgisini taşımaktadır. Bu nedenle eğitim planlaması artık geçmişte olduğu gibi tümden gelen, teorik, analitik ve sonuç çıkaran modellere dayanmamaktadır. Artık ülkemizin bu hızlı değişim sürecinde ayakta kalabilmesi ve yeni dünya düzeninde gereken yerini alabilmesi için, eğitimde köklü bir yeniden yapılanma hareketine başlaması gerekmektedir. Bunun için de eğitimin vizyon, misyon ve temel değerlerinin, kısaca stratejik planlamasının yapılması gerekmektedir. Okullar toplumda oluşan kültürel, siyasal, ekonomik ve yönetsel değişikliklerden çok çabuk etkilenirler. Toplumsal yaşamdaki değişmeler ve teknolojik gelişmeler eğitim sisteminin değişmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan okullar bulunduğu çevrenin, toplumun değişimine katkıda da bulunurlar. Eğitim örgütlerinin bu değişimlere cevap verebilmesi stratejik planlama ile olanaklıdır. Bu değişimler ve gelişimler ışığında eğitim anlayışı ve eğitim kurumları da aynı çaba içerisine girmişlerdir. AB süreci ile başlayan köklü değişimler eğitim programına da yansımış ve geleneksel eğitimden tamamen vazgeçilmiş; eğitim tam anlamıyla işlevsel ve öğrenci merkezli duruma getirilmiştir. Yenilenen bu eğitim anlayışı ile birlikte, eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, veli algılamalarında da devrim niteliğinde değişimler meydana gelmiştir. Okul bilginin verildiği bir merkez, öğretmen bilgiyi aktaran araç olmaktan çıkmış; okul edinilen bilgilerin paylaşıldığı sıcak bir ortam, öğretmense bu paylaşımı yapan ve yöneten bir ekip başı durumuna çevrilmiştir. Bütün bu köklü değişimler okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veli etkileşiminin daha yoğunluklu olması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Öncelenen ve ötelenen yaklaşımların keskinliği karşısında diğer bütün kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da stratejik planlama yapmak, hayati önem taşır hale gelmiştir. İşimiz eğitim olduğuna göre ve de eğitimin toplumsal öneminin herkesçe benimsenmesi gereken bir olgu olduğu düşünüldüğünde, eğitimde stratejik planlamanın önemi daha iyi kavranmış olacaktır. Eğitim bir süreçtir ve bu süreçte asıl olan, bireyin davranışlarının, toplumsal değerler çerçevesinde yine toplumun beklentileriyle eşleştirilerek istenilen değişimi 7


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı gerçekleştirmek çabalarıdır. Bu nedenle, eğitim kurumlarının özellikle de okulların çevre koşullarını inceleyerek değerlendirmeleri ve çevreye uyum süreci ile birlikte değişimlere hazır bir alt yapı oluşturarak, toplumun talepleri ile ülkenin gerçekleri çerçevesinde bir sentez yaparak, açık ve dışa dönük stratejiler geliştirmek gerekliliği kaçınılmazdır. Bütün bu amaçların kaynaklar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilebileceği ve tüm kaynakların da kıt olduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak, kıt kaynakları en etkin, reel ve ekonomik biçimde kullanabilme yöntem ve organizasyonları başarı ve başarısızlığımızın ölçülebilme kıstası olarak performansımızı belirleyecektir. Değişimin ve gelişimin sürekli olduğu ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını benimseme kararlılığında olan Millî Eğitim Müdürlüğümüz, katılımcı bir anlayış ile oluşturduğu 2010–2014 dönemini kapsayan stratejik planı geleceğimizi belirleyecek ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bu stratejik planın müdürlüğümüzün tüm sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmalıdır. Stratejik planın, müdürlüğümüzün 2010–2014 döneminde potansiyelini harekete geçirme ve kaynaklarını etkin biçimde kullanma olanağı sağlayacağını düşünmekteyiz. Strateji Geliştirme Bölümü AR-GE Birimi

KISALTMALAR AB

: Avrupa Birliği

DPT

: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

GZFT

: Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler

MEB

: Millî Eğitim Bakanlığı

SPE

: Stratejik Planlama Ekibi

STK

: Sivil Toplum Kuruluşları

TÜBİTAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜİK

: Türkiye İstatistik Kurumu

SP

: Stratejik Plan

SAM

: Stratejik Amaç

SH

: Stratejik Hedef

SH

: Stratejik Hedef

P.HEDEFİ

: Performans Hedefi

F

: Faaliyet

P

: Proje

DM

: Dolaylı Maliyet

8


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı YİBO

: Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

EĞT

: Eğitim

REH

: Rehberlik

MERK

: Merkez

İ.O

: İlköğretim Okulu

RAM

: Rehberlik Araştırma Merkezi

HEM

: Halk Eğitimi Merkezi

ZİH. ENG

: Zihinsel Engelliler

UYG. OK

: Uygulama Okulu

İLSİS

: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemi

MEİS SBS

: Millî Eğitim Bakanlığı İstatistik Bilgi Yazılımı : Seviye Belirleme Sınavı(İlköğretim öğrencilerinin seviyelerini belirlemeye yönelik yapılan sınav)

OKS

: Ortaöğretim Kurumları Sınavı

ÖSS

: Öğrenci Seçme Sınavı

TANIMLAR Bütçe: Milli Eğitim Müdürlüğünün, belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerini, tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren belgeyi, Cari Harcamalar: Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dahil) ile bütçe Kanunlarıyla belirlenmiş (E Cetveli) asgari değeri aşmayan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderlerini, Çevre Değerlendirme: Milli Eğitim Müdürlüğünün, Stratejik Planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesini, Dolaylı Maliyet: Bir işletmenin ürettiği ürünlere doğrudan doğruya yüklenemeyen tüm maliyet unsurlarını, Dolaysız Maliyet: Birim maliyetinin saptanabilmesi amacıyla, bir işletmenin ürettiği ürünlere doğrudan doğruya yüklenebilen maliyetleri, Faaliyet Raporu: Kurumların stratejik plan ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerini kullanarak öngörülen Performans Hedefi ile gerçekleşme değerlerini kıyaslayıp meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren raporu, Faaliyet ve Projeler: Milli Eğitim Müdürlüğünün, Stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini,

9


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Gelir: Genel bütçe ile İl Özel İdaresince sağlanan gelirleri ile % 100 Eğitime Destek Kampanyası yapılan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri, Gider: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet alımları ile diğer giderleri, GZFT Analizi; Milli Eğitim Müdürlüğünün, Güçlü ve Zayıf yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri ortaya koyan analizi, Harcama Birimi: Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, Hedefler: Milli Eğitim Müdürlüğünün kendi Stratejilerini yaşama geçirmek için kurumca belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, İlke: Bilimsel yöntemde nesnel gerçeğin belirgin özelliklerinin ve yasaların genelleştirilmesi ile elde edilen ve insana hem teorik çalışmalarında, hem de uygulama faaliyetlerinde yol gösteren genel dayanak noktasını, İnsan Kaynakları Yönetimi: Organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli kullanılması, Kamu Yönetimi: Kamu gücünü yani egemenlik erkine sahip yönetim sürecini, Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, Kurumsal Değer: Bir kurumda var olan yüksek ve olumlu nitelikleri, Kukla Değişkeni (Dummy variable): Serilerde mevsimsel etkiyi ortadan kaldırmak veya etkiyi azaltmak için kullanılan istatistiksel yöntemdir, Likert Ölçeği (Likert Scala) : Bireylerin bir konudaki davranış puanlarını belirlemeyi sağlayan bir ölçektir. k sayıda sorunun her biri için farklı sayıda seçenekler belirlenir, Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, Maliyet: İktisadi anlamda maliyet, satış değeri olan bir mala ya da hizmete sahip olabilmek için katlanılan ölçülebilir fedakârlıkların toplamını, Maliyet Tablosu: Gelir tablosunda yer alan satışların maliyetini gösteren tabloyu, Müşteri: Kurumun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumları (yararlanıcılar), Misyon: Milli Eğitim Müdürlüğünün kendisi için belirlediği temel varlık nedenini ve görevlerini,

10


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun çıktılarından, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumları, Paydaş Analizi: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetleri etkileyen tarafların görüş ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesini, Performans: Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği Stratejik Hedeflerine ulaşabilme derecesini, Performans Hedefi: Kurumun, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için yıllar itibariyle yakalamayı öngördükleri performans seviyelerini gösteren belirgin (anlaşılır), ölçülebilir, çıktı-sonuç odaklı tatminkâr (belirlenen hedefe, uluslar arası standartlara göre, diğer kurumlara göre vb.) performans düzeylerini, Performans Göstergesi: Hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Performans Kriteri: Bir kurum veya kuruluşun her tür yatırımının ortaya koyduğu getirilerin, diğer bir deyişle başarı durumunun ölçülmesinde kullanılan karşılaştırma parametrelerini, Politika: Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulamalarını yönlendiren yaklaşımları, Strateji: Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilmek için belirlenen amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütününü, Stratejik Plan: Millî Eğitim Müdürlüğünün, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 2010–2014 dönemi kapsayan Planını, Stratejik Planlama: Millî Eğitim Müdürlüğünün, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre Zayıf ve Güçlü yönlerini, önündeki Fırsat ve Tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onların sürekli izlemesi sürecini, Stratejik Yönetim: Bir organizasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için etkili stratejiler geliştirilmesi, bunların planlanması, uygulanması ve kontrolünü, Stratejik Amaç: Kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışının bağımlı olacağı, öncesi olmayan temel başlangıç noktasını, Stratejik Hedefler: Milli Eğitim Müdürlüğünün, Misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan ölçülebilir alt amaçlarını, Üst Belge: Plana kaynaklık eden yasal dayanak ve politikaları, Ürün / Hizmet: Kurumun içinde bulunduğu sektör itibariyle yararlanıcılara yönelik geliştirdiği ürün veya hizmetleri ifade eder.

11


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

I.BÖLÜM

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE SORUMLULUKLAR

12


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama sürecinde, mümkün olan en geniş katılım sağlanmıştır. Bunun için, değişen çevre koşullarını göz önüne alan müdürlüğümüze bağlı okul/kurumların katılımıyla Millî Eğitim Müdürlüğünün amaç/hedeflerini, faaliyet önceliklerini ve stratejilerini belirleyen bir yapı oluşturulmuştur. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2010– 2014 stratejik planlama süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar hazırlık, analiz ve stratejik plan içeriği oluşturma çalışmalarıdır.

1.1. Hazırlık-Analiz Çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 19.06.2006 tarih ve 2006/55 No’lu Genelgesi hükümleri gereği 07.08.2008 tarihinde “Hazırlık Çalışmaları” na başlanmıştır. Hazırlık çalışmaları kapsamında, stratejik planlama oluşturulurken izlenilecek yöntem ve ihtiyaçlar belirlenmiş, planlama çalışmalarında sahiplenmenin sağlanması amacıyla stratejik planlama çalışmaları kurum içerisinde duyurulmuş, çalışmalarda yer alacak ekipleri kurulmuş, zaman ve faaliyet planları oluşturulmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yol haritasını şekillendirmek amacıyla, öncelikle “durum analizi” çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra misyon ve vizyon belirlenmiş, stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuş, faaliyet ve projeler tanımlanarak performans göstergeleri oluşturulmuştur. Bu süreçte;  2007 yılında müdürlüğümüz bünyesinde “Stratejik Planlama Komisyonu” oluşturuldu,  2007 yılı Nisan- Aralık döneminde 2010–2014 il stratejik planına veri oluşturabilmek için tüm okul ve kurumlardan stratejik plan yapmaları istendi,  2007 yılı Mayıs ayında Millî Eğitim Müdürlüğünce Bakanlığımıza “Stratejik Plan Durum Analizi” çalışmalarına esas olmak üzere rapor gönderildi,  2007 yılı Kasım ayı itibariyle İl Millî Eğitim Müdürlüğünün stratejik planlamasına veri sağlayacak paydaş algılarını ölçmek için anket çalışmaları başlatıldı,  2007 yılı Kasım ayında “Stratejik Yönetim” konulu makale yarışması yapıldı,  2007 yılı Aralık ayında ilçe yöneticilerine Stratejik Planlama seminerleri verildi,  2008 yılı Ocak ayında paydaş analiz çalışmaları değerlendirildi.

13


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1.2. Stratejik Plan İçerik Oluşturma Süreci: 31 Mart 2008’de Stratejik Plan hazırlamak üzere komisyon kurulmuştur. Bu komisyon hazırlık aşamasında elde edilen verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmiş, çalışmalarını yürütürken tamamen ilimize özgün bir plan ortaya çıkarabilmek için çaba gösterilmiştir. Üst belgelerde yer alan politika ve stratejiler ışığında, alt birimlerden gelen stratejik planlar, paydaş analiz çalışmaları ve istatistikî verilerden de yararlanılarak stratejik plan taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak plan, öneri ve görüşlerini almak üzere paydaşlara sunulmuştur. İnceleme süreci sonunda alınan paydaş görüşleri, Bakanlığımızın düzenlediği bilgilendirme değerlendirme toplantıları ve hizmetiçi eğitim seminerleri sonrasında plana son şekli verilmiştir.

1.3. Stratejik Planlama Üst Kurulu ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV YERİ

1

Sezayi AKARSU

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2

Ömer DEMİRÖZ

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

3

Mehmet ARSLAN

Millî Eğitim Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

4

Mithat ÖZTÜRK

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kabadüz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

5

Yusuf AKARSU

İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

Ulubey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

6

Serkan TERKEŞ

Okul Müdürü

Ordu Fatih Lisesi

7

Mustafa AKKOZ

Okul Müdürü

Ordu Başöğretmen İlk Öğretim Okulu

8

Mahmut YILMAZ

TKY İl Formatörü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tablo 1 – Stratejik Planlama Üst Kurulu

1.4. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV YERİ

1

Sezayi AKARSU

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

2 3

Yusuf AKARSU

İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

Ulubey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Mustafa AKKOZ

Okul Müdürü

Başöğretmen İlköğretim Okulu

4

Nihat ÖZTÜRK

TKY İl Formatörü

Kabadüz Lisesi

5

Mahmut YILMAZ

TKY İl Formatörü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

6

Mevlüt ERDEM

Okul Geliştirme İl Formatörü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

7

AB Projeler İl Koordinatörü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

AB Projeler İl Koordinatörü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

9

İlhan ÖZTÜRK Cemil GÜZELOLUK Burhan ÇELİK

Okul Geliştirme İl Formatörü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

10

Tuna ESELİOĞLU

Okul Geliştirme İl Formatörü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

11

Nizam BALAKAR

Okul Geliştirme İl Formatörü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

8

Tablo 2 – Stratejik Plan Hazırlama Komisyon Üyeleri

14


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1.5. Stratejik Planların Hazırlanmasında İzlenen Yöntem Stratejik Plan, mevcut durum analizi, paydaş görüş ve önerileri dikkate alınarak titiz bir çalışma sonunda hazırlanmıştır. Bu çalışmalar yapılırken; 1. Kurumun varoluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlendikten sonra bağlı kurumlarımızın görüşleri ve önerileri alınarak temalar, temalarımızda yer alan kısa, orta ve uzun vadede vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaç, hedef ve stratejiler belirlenmiştir. a. Kurum içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Kurum içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alınmıştır. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konulmuştur. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlenmiştir. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özellikle dikkat edilmiştir. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlenmiştir. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı ?” sorgulaması yapılmıştır. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu birimler ve zaman belirtilmiştir. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans kriterleri tanımlanmıştır. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulundurulmuştur. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmaya çalışılmıştır. Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğünün stratejik planını tamamlamak üzere çalışmalar yapılmıştır. Bilimsel yöntem kullanılarak stratejik yaklaşımlarda ortak hareket etmek üzere, üst belgelerdeki hedef ve politikalar ışığında, ilimizin genel durumu, ekonomik şartları, doğal konumu, nüfus hareketleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün maddi kaynakları da dikkate alınarak önceliklerin belirlenmesi sağlanmıştır.

15


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER S. No

Mevzuat Adı

İlgili Madde/Maddeleri

1

Anayasa (1982)

42. Madde

2

Millî Eğitim Temel Kanunu (1739)

1–59. Maddeleri

3

Eğitim Kanunu (222)

9–3, 53. Maddeleri

Zorunlu İlköğretim

4

Devlet Memurları Kanunu (657)

88–89. Maddeleri

Görevlendirme

5

İl İdare Kanunu (5442)

21–22. Madde

Yönetim ve Yürütme

6

İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun (1702)

37. Madde

Yönetim ve Yürütme

7

Mesleki Eğitim Kanunu (3308)

6. Madde

8 9

MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (3797) İlkokul Öğretmenlerinin Terfi, Taltif Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun (4357)

53. Madde

Konusu Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi Türk Millî Eğitimi’nin Genel ve Özel Amaçları

Yönetim ve Yürütme (Mesleki Eğitim Kurulunun Oluşumu) Millî Eğitim Müdürlükleri Teşkilat Yapısı

3. Madde

Yönetim ve Yürütme

10

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982)

5. Madde

Bilgi Edinme

11

Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

Tüm Maddeleri

Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları

Tablo 3 – Yasal Yükümlülükler Müdürlüğümüz 18.01.1995/22175 sayılı Resmi Gazete ve 13.02.1995/2424 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda iş ve işlemlerine devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Genel Görevleri: YÖNETİM HİZMETLERİ

GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM

GÖREVLER 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak, 2. Bulunduğu görev alanındaki milli eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek, 3. Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak, 4. Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak, 5. Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,

Tüm Bölümler Tüm Bölümler Tüm Bölümler Tüm Bölümler Tüm Bölümler

Eğitim-Öğretim ve 6. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçleSınav Hizmetleri Börinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak, lümü 7. Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini Eğitim-Öğretim ve sağlamak. Sınav Hiz. Bölümü

16


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı PERSONEL HİZMETLERİ

GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM

GÖREVLER 1. Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek, 2. Okul ve kurumlardaki personelden görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin terfi edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak, 3. Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dahilinde bulunan cezaları vermek, 4. Görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak, 5. "Sicil Amirleri Yönetmeliği" gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini zamanında yürütmek, 6. Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak, 7. Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dahilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak, 8. Bakanlıkça il emrine atanan öğretmenlerle il içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev yeri belirleme teklifini Valilik Makamına sunmak, 9. İlk ve orta dereceli okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini usulüne göre yürütmek, 10. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen il dışı nakil isteme dilekçelerini Bakanlığa göndermek, 11.Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak, 12.Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak.

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Özlük Sicil Bölümü, Eğitim Öğretim ve Atama Bölümü Özlük ve Sicil Bölümü İnceleme Soruşturma ve Değ. Bölümü Özel Öğrt Öğret. Hiz. ve Sos. İşler Bölümü Özel Kalem Özlük ve Sicil Bölümü Özel Kalem, Atama Bölümü Eğitim Öğrt. Özel Kalem (İdarecilerin)Özlük ve Sicil Böl. Eğitim Öğretim ve Atama Bölümü Atama Bölümü Atama Bölümü Özlük Bölümü İnceleme Soruşturma ve Değ.Böl. Özlük ve Sicil Bölümü

GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM

GÖREVLER 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak, 2. Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak, 3. Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü Ve Güzel Sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 4. Eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi artırmak için gerekli tedbirleri almak, 5. Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek, 6. Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve verimli çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek, 7. Danışma ve benzeri kurumların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak, 8. Okul ve kurumlardaki öğrencilerin problemlerini incelettirmek ve yaygın görülen programlar hakkında yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak, 9. Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak.

17

Tüm Bölümler Eğitim-Öğretim Kültür Bölümü Ar-Ge Bölümü, EğitimÖğretim Eğitim-Öğretim ve Kültür Bölümü Ar-Ge Birimi, EğitimÖğretim Eğitim-Öğretim Ar-Ge Birimi, EğitimÖğretim Eğitim-Öğretim


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ

GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM

GÖREVLER 1. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci üst disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek, aynı programı uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasında farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkânı sağlamak amacıyla karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak ve diğer işlemleri yürütmek, 2. Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halkoyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek, 3. Gençler ve öğrenciler için kamplar ve spor tesislerinin kurulmasını sağlamak, faaliyetler yapmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmak, 4. Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek, 5. Okullar arası spor, halk oyunları vb. faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ortamın oluşturulması, ödül ve benzeri ihtiyaçların sağlanması, 6. Milli ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak, 7. Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek, 8. Halk Eğitimi Merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik işleri yapmak.

Eğitim-Öğretim Okul İçi Bölümü Okul İçi Bölümü Okul İçi Bölümü Okul İçi Bölümü Okul İçi Bölümü

Spor ve İzcilik Spor ve İzcilik Spor ve İzcilik Spor ve İzcilik Spor ve İzcilik

Özlük ve Sicil Bölümü Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ GÖREVLE BÖLÜM

GÖREVLER 1. Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plan ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı işbirliği yapmak, 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların bina, tesis ve imkânlarından yararlanmak, 3. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile 4702 Sayılı Kanunlara göre çıkarılmış diğer mevzuata göre işleri yürütmek, mesleki eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak, 4. Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek, 5. Vatandaşların genel, mesleki ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için yetiştirici mahiyette kurs ve seminerler düzenlemek, 6. Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, 7. Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, 8. Öğretmen ve diğer personeli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak, 9. Beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek, 10. Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını; personel, araç, gereç ve benzeri bakımından geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak, 11. Okullarda özel eğitim sınıflarının açılması ve bunların ihtiyaca göre sayılarının arttırılması için tedbirler almak.

18

İLGİLİ

Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü, İnşaat Bölümü Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü Burslar ve Yurtlar Birimi Eğitim Öğretim ve Sağlık İşleri Bölümü Burslar ve Yurtlar Birimi, Eğitim Öğretim ve Sağlık İşleri Bölümü Burslar ve Yurtlar Birimi, Eğitim Öğretim ve Sağlık İşleri Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ GÖREVLER 1. Okul ve kurumlardaki öğrencilerin ve kursiyerlerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak, 2. Öğrenci disiplin kurullarına gelen olayların tekerrür etmemesi amacıyla, sebep ve sonuçlarının araştırılmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, 3. Özel okul, kurs, dershane, öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumlar açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek ve gereklerini yerine getirmek, 4. Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili çalışma takvimini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 5. Eğitim ve Öğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi işlerini yürütmek.

GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü EğitimÖğretim ve Sınav Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Hizmetleri Bölümü Özel Öğretim Kurumları Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Hizmetleri Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Hizmetleri Bölümü

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ GÖREVLER 1. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirler almak, 2. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmi ve özel okul, kurum ve birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 3. Özel eğitim; okul ve kurumlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek, 4. İlkokuldan itibaren öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak, 5. Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak, 6. Eğitim araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların kullanılması ile ilgili tedbirler almak, 7. Okul müzelerinin kuruluş donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak, 8. İl'de açılan seminer ve kursların aksaksız yürütülmesi için tedbirler almak, aksaklıkları rapor ile bildirmek, 9. Yurt dışında öğrenim yaparken, yurda dönen ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin denklik işlemlerinin mevzuata göre yapılmasını sağlamak, 10. Görev alanında milli eğitim hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından, ilgili hizmet birimlerinin amacına ve mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak, 11. Öğretim metotlarının uygulanmasında birlik ve beraberliği sağlamak, metotların geliştirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yaptırmak, sonuçları hakkında ilgili yerlere bilgi vermek, 12. Görev alanında ölçme ve değerlendirme konularında araştırmalar yapılmasını sağlamak, değerlendirmek, uygulamak ve bu konularda öğretmenlere kurs ve seminerler düzenlemek. TEFTİŞ-REHBERLİK-SORUŞTURMA HİZMETLERİ GÖREVLER

19

GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Eğitim Araçları ve Donatımı Hizmetleri Bölümü Eğitim Araçları ve Donatımı Hizmetleri Bölümü Kültür Bölümü Hizmetiçi Eğitim Bölümü Kültür Bölümü Tüm Bölümler Program Geliştirme Bölümü, Ar-Ge Birimi Program Geliştirme Bölümü, Ar-Ge Birimi, Hizmet içi Eğitim Bölümü

GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1. Müdürlüğe bağlı okul ve kurumları belli bir plan içinde denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak, 2. Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak, 3. Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak veya uygulanmasını sağlamak, 4. İlköğretim müfettişlerinin çalışmalarını yönetmeliğe uygun olarak yürütmek, 5.İlköğretim müfettişlerinin düzenlediği denetim raporlarını incelemek, değerlendirmek, 6. Soruşturma raporlarını adli, inzibati, mali ve idari yönden değerlendirmek, il milli eğitim disiplin kuruluna ilişkin işleri yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili yerlere bildirmek.

İnceleme Soruşturma Değerlendirme Bölümü İnceleme Soruşturma Değerlendirme Bölümü

ve ve

Hizmetiçi Eğitim Bölümü İnceleme Soruşturma Değerlendirme Bölümü İnceleme Soruşturma Değerlendirme Bölümü

ve

İnceleme Soruşturma Değerlendirme Bölümü

ve

ve

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ GÖREVLER

GÖREVLER

1. Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plan ve programları düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak, 2. Sivil savunma teşkilatı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini temin etmek.

BÜTÇE-YATIRIM HİZMETLERİ GÖREVLER 1. İl sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile Bakanlığın diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dâhilinde dengeli olarak faydalanmasını sağlamak, 2. Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yürütmek, 3. Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak, 4. Genel ve özel idare bütçelerinden, Müdürlüğe ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek, 5. Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak ve zamanında ilgili makamlara iletmek, 6. Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek, 7. Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs ve benzeri işlerini yapmak, 8. Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak, 9. İl'in ilköğretime ilişkin Milli Eğitim bütçesini İl Genel Meclisinin açılmasından önce hazırlayarak gerekçeleri ile birlikte Valiliğe sunmak, 10. Özel idare bütçesinden Milli Eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneklerin okul ve kurumların ihtiyaçları göz önünde tutularak ilçeler itibariyle dağılımını sağlamak ve il daimi encümeninden gerekli karar alındıktan sonra gereğini yapmak, 11. Milli Eğitim hizmetlerine ayrılan ödenekleri ve harcamalarını her ilçe için ayrı olarak fasıl ve maddeler üzerinden ödenek defterine kayıt ettirmek, 12. Programa alınan yatırımların zamanında ihale edilmesi ve bitirilmesi için gereken işleri yapmak ve yaptırmak, 13. Ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak.

Sivil Savunma Bölümü Sivil Savunma Bölümü

GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM Eğitim Araçları Donatım Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü İnşaat Yatırım ve Tesisleri Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü

ARAŞTIRMA-PLANLAMA-İSTATİSTİK HİZMETLERİ GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜM

GÖREVLER

Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS 1. Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı Birimi, İnşaat Yatırım ve Tesisleri Böve ilgisini tespit etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını planlamak, lüm

20


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 2. Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek, Birimi, Tüm Bölümler Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS 3. Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartlaBirimi, Eğitim Araçları ve Donatımı rın tutulmasını sağlamak ve takip etmek, Bölümü 4. İl ve ilçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip Eğitim-Öğretim ve Sınav Hizmetleri Böetmek ve değerlendirmek, lümü, Ar-Ge Birimi Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS 5. Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibariyle dengeli bir şekilde dağılımını Birimi, Atama Bölümü, Okul Öncesi Eğitim Bölümü, Eğitim-Öğretim ve Sınav sağlamak için gerekli araştırmayı yapmak, Hizmetleri Bölümü 6. Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve plan- Strateji Geliştirme Bölümü, MEBBİS lama yapmak. Birimi, Ar-Ge Birimi

II. BÖLÜM

21


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

DURUM DEĞERLENDİRME

1 . D U R UM DE Ğ E RL E N Dİ R ME

22


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1.1. KURUM ANALİZİ

1.1.1. İlimize Genel Bakış Ordu; Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü içinde yer almaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas, Doğusunda Giresun, Batısında Samsun İli bulunmaktadır. İlimiz, 40–41 Kuzey Paralelleri ile 37–38 Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Ordu ilinin yüzölçümü 6001 km2’dir. İlin nüfusu 1970’li yıllardan sonra önemli ölçüde düşüşe geçmiş, il yıllar içerisinde dışarıya göç vermeye devam etmiştir. İl nüfusu 2000 yılı verilerine göre 887.765 olup 81 il içerisinde 22. sırada iken, 2007 yılı nüfus sayımına göre il genel nüfusu 715.409 olup,30.sırada yer almaktadır.

Ordu Bölgenin en uzun kıyı şeridine sahip ilidir. Kıyı şeridinde, birbirinden güzel koylar, doğal ve sağlıklı plajlar ve çeşitli mesire yerleri mevcuttur. Şehir, kıyı ile birlikte doğubatı doğrultusunda uzanan, yüksekliği 3000m'yi geçen aşılması güç Doğu Karadeniz dağ sıralarının kıyıda sıkıştırdıkları dar bir bölge ve küçük bir körfezin kenarında kurulmuştur. Ordu ili genel olarak, ılıman bir iklime sahip olup, kışları ılık, yazları ise nispeten serin geçer. Yılın bütün aylarında mevsime uygun yağışlar mevcuttur. Dünya fındık üretiminin % 70’i Türkiye’de yapılmaktadır. 2000 yılı verilerine göre ise Türkiye’de üretilen fındığın % 32’si Ordu ilinde üretilmektedir. Fındık kırma işletmelerinin

23


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı ülke içinde dağılımına bakıldığında 41 fabrika ile ilk sırada Ordu ilinin yer aldığı görülmektedir. İlimiz, en fazla fındık üretiminin yapıldığı ildir. Arazi yapısının eğimli olması ve parçalı tarım arazileri fındık dışında yapılabilecek tarımsal üretimi sınırlandırmaktadır. Tarımsal üretimin sınırlı olmasına rağmen tarım iş kolunda çalışanların toplam istihdamının 81 il arasında 8. sırada olması fındığın Ordu için önemini vurgulamaktadır. Eğimli ve parçalı tarım arazileri farklı makineli tarımsal üretimi olanaksız hale getirmektedir. Bu durum il ekonomisinin önemli oranda fındıkla sınırlandırmaktadır. Fındık üretiminin son yıllarda taban arazilere yayılması Ordu için önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Düzce-Akçakoca, Samsun-Çarşamba ve Bafra ovaları gibi arazilerde fındık üretiminin yaygınlaşması fındığın değerini düşüren etkenler olarak Ordu ekonomisini tehdit etmektedir. Ordu ili ve genelinde su ürünleri işletmeciliği potansiyelinin yüksek olması nedeniyle su ürünleri üretiminde artış görülmektedir

Arazi yapısından dolayı iç kesimlere doğru karayolu ulaşımı zayıf olup yol kalitesinde de sorunlar yaşanmaktadır. Köylerde dağınık bir yerleşim görülmektedir. Ancak dağınık yerleşim yapısı kentsel hizmetlerin sağlanması konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmakta, tüm yerleşimlerin eşit hizmet almasını zorlaştırmaktadır. 1960’larda sahil yolunun yapılmasıyla kentin gelişimi kentin doğusunda kalan düz alanlara kaymış, Karadeniz sahilini bölünmüş duble yol, İç Anadolu Bölgesini Karadeniz’e bağlayan Karadeniz-Akdeniz otoyolu projeleri tamamlandığında diğer bölgelere ulaşımında kolaylık sağladığı gibi ard bölgesini genişletecektir. Bu durumun il ekonomisine, turizmine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İlimizin iç kesimlerinde hâkim olan sert iklim koşulları, engebeli arazi yapısı ve sahilin az gerisinde denize paralel olarak uzanan dağlar nedeniyle iç kesimlerle bağlantının zorluğu eğitimimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok dağınık yerleşim alanları da eğitimsel sorunları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle iç bölgelerde yaşayan aileler çocuklarını daha iyi şartlarda okutabilmek için sahil şeridindeki şehir merkezlerine göç etmektedirler. Bu durum kırsal bölgelere hizmet akışını daha da zorlaştırmaktadır. Bölge ekonomisi yörenin tek

24


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı ürünü olan fındığa bağımlı olduğundan, iklim koşullarındaki olumsuzluk ve fındık fiyatındaki istikrarsızlık il dışına göçleri hızlandırmıştır. Bu durumun ilimizin eğitim politikaları ve yatırımlarını etkileyeceği kaçınılmazdır. İlimizde olumsuz coğrafi koşullar ve dağınık nüfus dağılımı nedeniyle eğitim göremeyen öğrenciler, daha donanımlı taşıma merkezi ilköğretim okullarına taşınarak eğitimleri sağlanmaktadır. Son yıllarda taşıma merkezi ilköğretim okullarının donanım ve fiziksel gereksinimleri giderilmekte, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde öne çıkması hedeflenmiştir. Taşıma kapsamındaki öğrencilere sıcak yemek verilmekte, il düzeyinde yapılan deneme sınavları, proje ve etkinliklerde başarıları desteklenmektedir. İlimizin özel koşullarının da zorladığı, eğitimsel açıdan çağdaş eğitim anlayışından uzak bir uygulama da maalesef halen devam eden birleştirilmiş sınıf uygulamasıdır. Bu durum hem eğitimde kaliteyi düşürmekte, hem de öğrencilerimizin çağdaş eğitim fırsatlarından yararlanmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sahildeki şehir merkezlerine kırsal bölgelerden yoğun göç sonucu yeni okul, derslik, sosyal donatı alanları ve donatım malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yoğun öğrenci hareketiyle mevcut eğitim kurumları yetersiz kalmış, ilk ve ortaöğretimde birçok okulda ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir. Şehir merkezlerinde yeni eğitim kurumları yapılırken, çeşitli nedenlere bağlı olarak kapatılan kırsaldaki okular da atıl durumda kalmıştır. AB sürecindeki ülkemizde kalifiye eleman ihtiyacı, bilgi ve becerisi ülkemizin ilerlemesinin ve çağı yakalamasının temeli olan meslek liselerini yaygınlaştırmak gençlere başarılı olacakları bir meslek yolunu hazırlamak, diğer yanda ekonomiye vasıflı eleman yetiştirebilmek için meslek liselerinin oranı AB standartlarına uygun hale getirilmesi planlanmıştır. İlimizin coğrafi yapısına bakıldığında dağınık yerleşim, engebeli arazi, ulaşım zorluğu, iç bölgelerde yükselti nedeniyle ağır kış şartları, geçim sıkıntısı nedeniyle çocukların işte çalıştırılmaları, özellikle iç ve dağlık bölgelerde öğretmen sirkülasyonunun fazlalığı, sürekli ve hızlı göç gibi nedenler öğrenci başarılarını olumsuz etkilemektedir. Ülkemizdeki okullaşma oranı ve eğitim düzeyinin henüz istenilen seviyede olmaması ve okur-yazar olmayanların en önemli bir kitleyi oluşturması karşısında, geniş kitlelerin genel ve mesleki eğitim eksikliklerini süratle giderici, yenileyici ve geliştirici, onların değişen şartlara uymalarını sağlayıcı, kentleşme, endüstrileşme, tarım vb. alanlarda ileri teknolojinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmaları için genel ve mesleki teknik eğitim programları ile çeşitli amaçlara yönelik eğitsel etkinliklerin düzenlenmesi yoluna gidilmesi, yaygın eğitimin yeri ve önemini açık şekilde ortaya koymaktadır. Bu amaçla ilimizde Yaygın Eğitim Faaliyetleri, titizlikle ve giderek yaygınlaşmak suretiyle daha geniş halk kitlelerine ulaşarak devam etmektedir. Ülkemiz için araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edebilecek, kültüre katkıda bulunacak insanlar yetiştirmek hedefinde olan Ordu Üniversitesi, Bakanlar Kurulu’nun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunu ile hayata geçmiş bulunmaktadır. Ordu Üniversitesi; Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

25


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi(henüz öğrenci almadı), Sağlık Yüksekokulu, Mesudiye Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çağdaş, öğrencilerin her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren modern bir yerleşke oluşturmak için, alanının bütün alt ve üst yapı projeleri tamamlanmış, yerleşkeye yeni binaların katılması için temeller atılmaya başlanarak geleceğin büyük üniversitesini oluşturmaya başlanmıştır.

1.1.2.Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihsel Gelişimi Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün kuruluşu ve yapısal dönüşümü incelendiğinde; Millî Eğitim Bakanlığı, Osmanlı Devleti döneminde 17 Mart 1857 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti adıyla kuruldu. Bir fermanla tüm yurttaki eğitim-öğretim hizmeti veren kurumlar devlete bağlanır. Bakanlığın talimatı ile illerde Maarif Meclisi, ilçelerde ise Maarif Komisyonu kurulur. O dönemde kaza olan Ordu’da da Maarif Komisyonu kurulur. Araştırmacı Yazar Sıtkı ÇEBİ’ ye göre Komisyon ilk çalışmalarına 1904 yılında başlar. Bu komisyonun ilk başkanlığını Ordu Redif Taburu Binbaşı Zühtü Efendi yapar. 1905’te ise komisyonun başkanı Felekzade Süleyman Efendi’dir. 1879’da Nezaret örgütü yeniden düzenlenmiş, bu düzenlemeler Cumhuriyet döneminde de geçerliliğini devam ettirmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında iki eğitim bakanlığı vardı. Ankara’da TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti, İstanbul’da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti. 23 Nisan 1920’de TBMM açıldıktan sonra Hükümetin 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 Sayılı Yasası ile “Maarif Vekâleti” örgütlenmiştir. 1920 yılında Maarif Vekâleti Taşra Teşkilatı da maarif müdürlükleri ve maarif memurlukları olarak düzenlenmiştir. 22 Mart 1926 tarih ve 789 Sayılı Teşkilat Kanunu ile Türkiye Maarif Teşkilatı mıntıkalara ayrılmış; her mıntıkada Maarif Emirliği kurulmuştur. Ordu, Gümüşhane, Rize, Giresun, Şebinkarahisar’la beraber Trabzon mıntıkasına bağlanmıştır. Emirlikler sürtüşmelere neden olduğundan 09.06.1931 tarih ve 1834 sayılı kanunla lağvedilmiştir. Kurumumuz; 1923’ten 1935 yılına kadar Maarif Vekâleti’ne bağlı olarak Ordu’da emirliklerden sonra Maarif Müdürlüğü olarak kurulmuş, 28 Aralık 1935’ten 21 Eylül 1941’e kadar Kültür Bakanlığına bağlı olarak da Ordu Vilayeti Kültür Direktörlüğüne dönüştürülmüştür. Cumhuriyet döneminde MEB örgütü giderek gelişmiş 1933 yılında çıkarılan 2287 sayılı Yasayla yeniden düzenlenmiştir. 1949 yılında İl İdaresi Kanunu ile yapılan yeni düzenlemede ilin bir İl İdare Şube Başkanı ve bu sıfatla eğitim hizmetlerinin başkanlığını il millî eğitim müdürlüğü yürütür. Bu bağlamda ilçelerde İlköğretim Müdürlükleri kurulmuştur.

26


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Daha sonra İl Millî Eğitim Müdürlükleri,1983 yılında Millî Eğitim Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dönüşür. İlköğretim Müdürlükleri de 1985 yılında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne dönüşmüştür. 1992’de yapılan düzenleme ile il ve ilçe teşkilatlanması bu günkü şeklini almıştır.

1.1.3. Teşkilat Yapısı İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA KURULU

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

İL MESLEKİ EĞİTİM KURULU

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANI

İL MİLLİ EĞİTİM KOMİSYON

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ

SİVİL SAVUNMA UZMANI

MÜDÜR YARDIMCILARI

ŞUBE MÜDÜRLERİ

YAYGIN EĞİTİM ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜMÜ

İNŞAAT VE YATIRIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

BÜTÇE VE MUHASEBE

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ

EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM HİZMETLERİ

ATAMA BÖLÜMÜ

YURTLAR VE BURSLAR BÖLÜMÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

SENDİKALARLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

ÖZLÜK BÖLÜMÜ

OKUL İÇİ SPOR VE İZCİLİK BÖLÜMÜ

AR – GE, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BÖLÜMÜ, MEBBİS

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER, TAŞIMA BÖLÜMÜ

KÜLTÜR, SAĞLIK, HİZMETİÇİ EĞİTİM VE YETİŞTİRME KURSLARI

SINAV HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ

ŞUBE MÜDÜRÜ

HALK EĞİTİMİ MÜDÜRÜ

27

ÖĞRETMENEVİ


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Tablo 4 –Teşkilat Şeması

28


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1.1.4. Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmet Bölümleri/Birimleri                               

İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü Bütçe ve Muhasebe Bölümü Eğitim Araçları ve Donatım Hizmetleri Bölümü Atama Bölümü Özlük Bölümü Eğitim-Öğretim Bölümü Program Geliştirme Bölümü Bilgisayar Hizmetleri Bölümü Sınav Hizmetleri Bölümü Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü Özel Öğretim Kurumları Bölümü Okul İçi Spor ve İzcilik Bölümü Strateji Geliştirme Bölümü Taşımalı Eğitim Bölümü Kültür Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Bölümü Hizmet İçi Eğitim Bölümü İnşaat-Yatırım ve Tesisler Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü Burslar ve Yurtlar Bölümü Arşiv ve İdare Bölümü Özel Kalem Birimi Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü Sendikalarla ilişkiler Bölümü İLSİS Birimi AR-GE Birimi Bilgi Edinme Birimi

29


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 2. PAYDAŞ LİSTESİ 2.1. Paydaş Analiz Tablosu Müdürlüğümüzün hizmet üretim sürecinde işbirliği yapması gereken kurum ve kişiler temel ortak ve stratejik ortaklarımızdır. İÇ DIŞ HİZMET PAYDAŞ PAYDAŞ ALAN

PAYDAŞLAR Millî Eğitim Bakanlığı Valilik İl Özel İdaresi Kaymakamlıklar Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bölümler İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Okul / kurumlar Öğretmenler Öğrenciler Veliler Aile Birlikleri Vakıflar Diğer Bakanlık Müdürlükleri/Başkanlıkları Sivil Toplum Kuruluşları Sanayi/Ticaret Kuruluşları Basın Yayın Kuruluşları Üniversiteler Yerel Yönetimler Hayırseverler Özel Öğretim Kurumları

TEMEL ORTAK

X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

STRATEJİK ORTAK

X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X

X X X X X X

Tablo 5 – Paydaş Analiz Tablosu

X

3. KURUM BİLGİLERİ KURUM TÜRÜ İlköğretim Okulu YİBO Anaokulu Özel Eğitim Okulu Ortaöğretim Okulu Rehberlik Araştırma Merkezi Halk Eğitimi Merkezi Öğretmen Evi Öğretmen Evi Lokali İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezi Bilim Sanat Merkezi Sürücü Kursu Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi Özel Etüd ve Eğitim Merkezi Dershane Diğer Kurslar Özel yurtlar Toplam Genel Toplam

RESMİ 376 14 13 5 80 3 19 13 5 19 3 1

ÖZEL 5

5

19 13 2 43 12 30 129

551

Tablo 6 – Türlere Göre Kurum Sayısı

30

680


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 3.1. Personel Durumu SINIFI

KADRO UNVANI Müdür Müdür Bşyrd. Eğitim Müdür Yrd. Öğretim Hizmetleri Öğretmen(4/B dâhil) İlköğretim Müfettişi Toplam Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şube Müdürü Tesis Müdürü Şef Şef (Özelleştirme) Programcı Genel Sayman İdari Sivil Savunma Uzmanı Hizmetler Usta Öğretici Uzman (Özelleştirme) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ambar Memuru Ayniyat Saymanı Bilgisayar İşletmeni Koruma ve Güvenlik Görevlisi Memur Daktilograf Şoför Veznedar Toplam Genel İdari Hizmetler Hemşire Sağlık Psikolog Hizmetleri Sosyal Çalışmacı Toplam Sağlık Hizmetleri Sınıfı Mimar Mühendis Teknik Tekniker Hizmetler Tekniker (Özelleştirme) Teknisyen Toplam Teknik Hizmetler Sınıfı Aşçı Bekçi Yardımcı Hizmetli Hizmetler Kaloriferci Teknisyen Yardımcısı Toplam Yardımcı Hizmetler Sınıfı Genel Toplam

NORM 349 93 581 8.052 41 9.116 1 18 3 35 3 109 1 5 10 1 68 1 309 16 1 13 1 117 4 43 1 760 23 11 10 44 1 4 6 2 57 70 32 32 757 32 3 856 10.846

MEVCUT 201 55 479 6.633 38 7.406 1 4 3 20 1 41 1 0 2 1 14 1 102 3 1 3 1 100 1 29 1 330 3 0 0 3 1 2 2 2 22 31 9 14 317 18 3 361 8.131

Tablo 7 – İlin Mevcut Personel Durumu

31

İHTİYAÇ 148 38 102 1.419 3 1.710 14 15 2 68 5 8 54 207 13 10 17 3 14 430 20 11 10 41 2 4 35 39 23 18 440 14 495 2.715


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 3.2. Öğrenci Durumu ve Okullaşma Oranı OKUL TÜRÜ

YAŞ GRUBU

RESMİ OKULLAR

ÖZEL OKULLAR

AÇIK ÖĞRETİM/ SHÇEK

TOPLAM ÖĞRENCİ

2008 NÜFUSU

OKULLAŞMA ORANI

Okul Öncesi İlköğretim

4 -5

6.005

186

157

6.348

20.613

31%

6-13

97.879

1.101

1.498

100.478

101.209

99% *

Ortaöğretim

14-16

32.448

366

2.003

34.817

51.083

68%

Özel Eğitim

349

Toplam

136.681

349 1.653

3.658

141.992

Tablo 8 – Öğrenci Durumu Ve Okullaşma Oranı * İlköğretim okullaşma oranındaki %1‘lik kayıp TÜİK’e göre ilimizde kayıtlı olup halen yurtdışında olan ve okula kayıt olmadan özel rehabilitasyon merkezlerine devam eden öğrencilerden kaynaklanmaktadır.

3.2.1. İlköğretim Bilgileri 1-5'li Birleştirilmiş Sınıflar Okul Öğrenci Sayısı 94

4.656

1-8'li Birleştirilmiş Sınıflar Okul Öğrenci Sayısı

1-5'li Sınıflı Müstakil Okul Öğrenci Sayısı

12

82

1-8'li Sınıflı Müstakil Okul Öğrenci Sayısı

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

188

14

1.518 2.845 83.601 Tablo 9 – İlköğretim Okulları Genel Bilgi

5.259

Grafik 1 – İlköğretim Okulları Genel Öğrenci Dağılımı Birleştirilmiş sınıflı 106 okulda toplam 6.174 öğrenci ( %6,31 ), müstakil sınıflı 284 okulda toplam 91.705 ( %93,69) öğrenci eğitim görmektedir.

32


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Grafik incelendiğinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okul sayısı fazla olmasına rağmen öğrenci sayısının az olduğu görülmektedir.

33


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

16 3 4 23

200 43 59 302

3,23% 0,69% 0,95% 4,88%

155 9 2 1 12 56 50 82 188 3 3 8 14 214 5 219

3.873 791 393 334 1.518 10.407 15.010 58.184 83.601 1.302 813 3.144 5.259 90.378 1.101 91.479

62,56% 0,80% 0,40% 0,34% 1,53% 10,51% 15,16% 58,78% 84,46% 1,32% 0,82% 3,18% 5,31% 91,31% 1,11% 92,42%

23 59 24 11 94 41 23 18 82

302 2794 1409 453 4656 1035 1123 687 2845

4,88% 2,82% 1,42% 0,46% 4,70% 1,05% 1,13% 0,69% 2,87%

176

7501

7,58%

176

7501

7,58%

Şube Sayısı

11,82% 12,47% 38,27% 62,56%

Oran(%)

732 772 2.369 3.873

Tablo 10 – İlköğretim Kurumları Genel Öğrenci Sayıları

Öğrenci Sayısı

47 45 63 155

Derslik Sayısı

22,97% 15,05% 13,16% 45,81% 97,00% 3,00% 100,00% 3,62% 1,82% 0,80% 6,24% 11,56% 16,30% 59,48% 87,34% 0,82% 1,32% 3,18% 5,31% 98,89% 1,11% 100,00%

Okul Sayısı

1.422 932 815 2.836 6.005 186 6.191 3.585 1.802 787 6.174 11.442 16.133 58.871 86.446 813 1.302 3.144 5.259 97.879 1.101 98.980

Oran(%)

667 463 410 1.348 2.888 103 2.991 1.778 892 349 3.019 5.579 8.071 28.898 42.548 354 565 1.460 2.379 47.946 485 48.431

1-5'li Okul

Öğrenci Sayısı

755 469 405 1.488 3.117 83 3.200 1.807 910 438 3.155 5.863 8.062 29.973 43.898 459 737 1.684 2.880 49.933 616 50.549

Oran(%)

13 63 48 74 198 5 203 68 26 12 106 97 73 100 270 3 3 8 14 390 5 395

1-8'li Okul Okul Sayısı

İlköğretim

Köy Belde Birleştirilmiş Şehir Toplam Birleştirilmiş Köy Belde İlköğretim Şehir Toplam İlköğretim Köy Belde Yibo Şehir Toplam Yibo Resmi Toplam Özel Şehir Toplam İlköğretim

Sayısı

Şehir

Kız Öğrenci

Resmi Toplam Özel Toplam Okulöncesi

Şehir Köy Belde Şehir

Erkek Öğrenci

Anasınıfı

Yerleşim Yeri

Kurum Türü Anaokulu

Kurum Sayısı

Okul Öncesi

Toplam Öğrenci

53 63 47 74 184 10 194 235 76 36 347 686 668 1.498 2.852 66 63 145 274 3.473 70 3.543

65 63 48 74 185 10 195 345 145 64 554 707 702 2.080 3.489 56 57 145 258 4.301 73 4.374

(4/b dâhil) Öğretmen

3.2.1.1.İlköğretim Okulları Genel Durumu

70 46 46 125 217 10 227 155 72 29 256 640 713 2.439 3.792 70 69 156 295 4.343 102 4.445

Fiziki yetersizlik, öğrenci sayısının azlığı ve mevcut taşıma merkezlerinin uzaklığının sebep olduğu birleştirilmiş sınıf uygulaması, az sayıda yeni taşıma merkezi okullar yapılması ve mevcut YİBO’ların atıl kapasitelerinin kullanılmasıyla sona erdirilebileceği ön görülmektedir.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 3.2.1.2. İl Geneli 1–8 Sınıflı İlköğretim Okullarının İkili-Normal Eğitim Durumu

İkili Öğretim Okul Öğrenci Sayısı Sayısı 40 35.718

İl Geneli Şehir Merkezleri 33

33.736

Oran

%41

Normal Öğretim Okul Öğrenci Sayısı Sayısı 174 52.800

%56

61

Oran

26.394

%59

Toplam Okul Sayısı 220

Öğrenci Sayısı 88.518

%44

94

60.130

Tablo 11 - İl Geneli 1–8 Sınıflı İlköğretim Okullarının İkili-Normal Eğitim Durumu

Tablo incelendiğinde il genelindeki toplam ilköğretim öğrenci sayısının %33’ünün şehir yerleşim merkezlerinde oldukları ve ikili öğretim yaptıkları görülmektedir. Bu durumda yeni yapılacak dersliklerin öncelikle nüfus akışının olduğu şehir merkezlerinden başlanarak planlanması normal öğretime geçiş için zorunlu olduğu ön görülmektedir.

3.2.2. Ortaöğretim Bilgileri

AKKUŞ AYBASTI ÇAMAŞ ÇATALPINAR ÇAYBAŞI FATSA GÖLKÖY GÜLYALI GÜRGENTEPE İKİZCE KABADÜZ KABATAŞ KORGAN KUMRU MERKEZ MESUDİYE PERŞEMBE ULUBEY ÜNYE Genel Toplam

250 253 100 164 123 798 302 91 171 165 40 160 388 295 1479 46 218 134 1010 6187

248 255 94 153 155 767 306 71 167 151 55 158 342 306 1399 53 209 130 992 6011

498 508 194 317 278 1565 608 162 338 316 95 318 730 601 2878 99 427 264 2002 12198

76 178 31 57 48 967 273 13 58 28 14 81 203 174 1635 41 134 93 1009 5113

59 180 22 47 48 796 164 14 52 26 35 86 95 134 1410 27 89 85 856 4225

135 358 53 104 96 1763 437 27 110 54 49 167 298 308 3045 68 223 178 1865 9338

30% 70% 31% 35% 39% 121% 90% 14% 34% 17% 35% 51% 52% 59% 111% 89% 61% 69% 100% 83%

24% 71% 23% 31% 31% 104% 54% 20% 31% 17% 64% 54% 28% 44% 101% 51% 43% 65% 86% 70%

Liseye Devam Etme Genel Oran Ö.S

Liseye Devam Eden Kız Ö.S

Liseye Devam Eden Erkek Ö.S

Yeni Kayıt O.O

Yeni Kayıt Kız O.O

Yeni Kayıt Erkek O.O

Mezun Toplam İ.Ö.

Mezun Kız İ.Ö

İlçe

Mezun Erkek İ.Ö.

3.2.2.1. Ortaöğretim 2008 Yılı Liseye Yeni Kayıt Oranları

27% 70% 27% 33% 35% 113% 72% 17% 33% 17% 52% 53% 41% 51% 106% 69% 52% 67% 93% 77%

Tablo 12 - 2007 Yılı Liseye Yeni Kayıt Oranı Tabloda 2007–2008 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 8. sınıftan mezun olan öğrenciler ile 2008–2009 eğitim-öğretim yılında liseye yeni kayıt olan öğrenci sayıları verilmiştir. Özellikle kırsal ilçelerde ortaöğretime gitmeyen öğrenci sayısının çok olmasının nedeninin; ilköğretimi YİBO’larda ya da taşımalı eğitim yapan okullarda tamamlayan öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunları, ailelerin kız çocuklarını ortaöğretime devam ettirmek istememeleri gibi sebeplerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

35


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Ortaöğretim

Şehir Toplam Genel Ortaöğretim Mesleki Ortaöğretim

1

538

1.089

3,32%

31

6.361

7.050 13.411

40,87%

7.104

8.143 15.564

47,43%

7.104 21,65%

1.128

3,44%

0,00%

1.128

6.426 15.756

48,01%

7.685

23,42% 23,42%

36

7.421

Belde

8

683

Şehir

31

9.330

445

21,65%

61

57

(4/b dâhil) Öğretmen

3,24%

Şube Sayısı

1.064

Derslik Sayısı

551

Oran (%)

3,24%

Öğrenci Sayısı

1.064

Normal Öğretim

Oran (%)

542

İkili Öğretim Öğrenci Sayısı

Oran (%)

522

Öğrenci Sayısı

4

Genel Ortaöğretim Köy

Toplam Öğrenci Kız Öğrenci

Belde

Erkek Öğrenci

Kurum Sayısı

Kurum Türü

Yerleşim Yeri

İl merkezi ve Fatsa ilçe merkezindeki liseye yeni kayıt öğrenci sayısının ilköğretimden mezun olan öğrencilerden fazla olması, bu yerleşim yerlerine eğitim amaçlı göç olduğunu göstermektedir. 3.2.2.2. Ortaöğretim Okulları Genel Durumu

70

532

1,62%

38

46

80

6.864

20,92%

481

557

782

8.460 25,78%

580

660

932

3,44%

93

80

52

7.998

24,37%

499

626

888

9.126

27,81%

Toplam Mesleki Ortaöğretim

39 10.012

16.883

51,45%

7.685

Resmi Toplam

75 17.433 15.014 32.448

98,88%

14.789 45,07% 17.585 53,59% 1.172 1.366 1.872

Özel Toplam Ortaöğretim

Şehir

5

192

6.871

174

366

1,12%

366

1,12%

592

940

36

69

80 17.625 15.188 32.814 100,00% 14.789 45,07% 17.952 54,71% 1.229 1.402

1.941

Tablo 13 – Ortaöğretim Okullarının Genel Durumu

57

706

Tablo incelendiğinde; il genelinde ortaöğretime devam eden öğrencilerin 16.883(% 51) mesleki ortaöğretim,15.930(%49) genel ortaöğretime devam ettiği görülmektedir. Yeni yapılacak ortaöğretim kurumlarının mesleki eğitim türünde açılmasının Milli Eğitimin genel politikasıyla uygunluk sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca tabloda incelendiğinde, meslek liselerinde; öğrencilerin 7.685(%23)ikili eğitim,13.322(%28)normal eğitim yaptığı, genel ortaöğretimde ise; 6.730(%21)ikili eğitim,9.200(%28)normal eğitim yaptığı görülmektedir. İkili öğretim yapan 8 ortaöğretim kurumu Ordu Merkez, Ünye ve Fatsa ilçe merkezlerinde bulunmaktadır. Bu üç ilçe merkezinde normal eğitime geçebilmek için yeni derslik yapılmasının gerektiği öngörülmektedir.

39 Mesleki Ortaöğretim Okulunda

41 Genel Ortaöğretim Okulunda

16.884 51,45%

15.930 48,55%

Grafik 2 – Ortaöğretim Okulları Genel Öğrenci Dağılımı

36


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 3.2.3. Özel Eğitim Genel Okul Erkek Kız Toplam DersŞube MüdürKurum Türü Sayı- Öğren- Öğren- Öğren- lik Sayılük sı ci ci ci Sayısı sı Özel Eğitilebilir Zihinsel Engelliler(İlköğretim Okulu) 1 81 49 130 14 14 Eğitim İlköğretim Okulu(İşitme Engelliler) 1 39 47 86 6 10 Rehberlik Meslek Lisesi(İşitme Engelliler) 1 0 74 74 8 8 ve Danış- Öğretilebilir Zihinsel Engelliler(Eğitim Uygulama Okulu-İlköğretim) 3 73 60 133 26 22 ma Hizmetleri Genel Üstün veya Özel Yetenekliler 1 Müdürlüğü TOPLAM ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULLARI 7 193 230 423 54 54 3 0 3 İlköğretim Otistik Çocuklar Genel TOP (Eğitilebilir) Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği 120 74 194 9 Müdürlü- TOP (Öğretilebilir) Orta ve Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersiz20 12 14 26 128 ğü liği TOPLAM KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 135 88 223 21 GENEL TOPLAM 27 328 318 646 54 75

Tablo 14 - Özel Eğitim Genel Durumu

3.2.4.Nüfus ve Öğrenci Hareketleri

442 1.296 394 1.258 836 2.554 47 315 38 286 85 601 489 1.611 432 1.544 921 3.155 427 1.237 354 1.183 781 2.420 42 286 46 254 88 540 469 1.523 400 1.437 869 2.960 387 1.136 324 1.041 711 2.177 46 300 81 314 127 614 433 1.436 405 1.355 838 2.791

GNL. TOPLAM

1.621 1.552 3.173 136 83 219 1.757 1.635 3.392 1.506 1.466 2.972 97 74 171 1.603 1.540 3.143 1.415 1.429 2.844 108 94 202 1.523 1.523 3.046

ÜNYE

1.577 1.449 3.026 239 178 417 1.816 1.627 3.443 1.442 1.340 2.782 215 155 370 1.657 1.495 3.152 1.195 1.112 2.307 206 179 385 1.401 1.291 2.692

ULUBEY

İKİZCE

657 529 1.186 37 57 140 694 586 1.326 525 433 958 57 67 124 582 500 1.082 480 399 879 44 56 100 524 455 979

PERŞEMBE

GÜRGENTEPE

2.603 2.534 5.137 795 541 1.336 3.398 3.075 6.473 2.452 2.397 4.849 762 563 1.325 3.214 2.960 6.174 2.376 2.290 4.666 890 659 1.549 3.266 2.949 6.215

MESUDİYE

GÜLYALI

6.629 6.329 12.958 3.151 2.375 5.526 9.780 8.704 18.484 6.569 6.319 12.888 2.922 2.347 5.269 9.491 8.666 18.157 6.535 6.399 12.934 3.326 2.759 6.085 9.861 9.158 19.019

MERKEZ

GÖLKÖY

1.326 1.402 2.728 169 89 258 1.495 1.491 2.986 1.303 1.355 2.658 126 84 210 1.429 1.439 2.868 1.287 1.309 2.596 155 128 283 1.442 1.437 2.879

KUMRU

FATSA

1.553 1.412 2.965 164 130 294 1.717 1.542 3.259 1.510 1.377 2.887 148 124 272 1.658 1.501 3.159 1.421 1.353 2.774 147 160 307 1.568 1.513 3.081

KORGAN

ÇAYBAŞI

894 849 1.743 73 67 140 967 916 1.883 844 797 1.641 73 65 138 917 862 1.779 783 735 1.518 81 83 164 864 818 1.682

KABATAŞ

ÇATALPINAR

2.222 2.200 4.422 548 345 893 2.770 2.545 5.315 2.113 2.075 4.188 524 365 889 2.637 2.440 5.077 1.940 1.914 3.854 620 498 1.118 2.560 2.412 4.972

KABADÜZ

ÇAMAŞ

2006 - 2007 2007 - 2008

AYBASTI

ERKEK 2.480 2.439 KIZ TOPLAM 4.919 ERKEK 449 229 Ortaöğretim KIZ TOPLAM 678 ERKEK 2.929 2.668 Toplam KIZ TOPLAM 5.597 ERKEK 2.331 2.315 İlköğretim KIZ TOPLAM 4.646 ERKEK 307 191 Ortaöğretim KIZ TOPLAM 498 ERKEK 2.638 2.506 Toplam KIZ TOPLAM 5.144 ERKEK 2.113 2.059 İlköğretim KIZ TOPLAM 4.172 ERKEK 286 222 Ortaöğretim KIZ TOPLAM 508 ERKEK 2.399 2.281 Toplam KIZ TOPLAM 4.680 İlköğretim

2008 - 2009

AKKUŞ

İLÇE

3.2.4.1. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

3.088 2.937 6.025 672 311 983 3.760 3.248 7.008 2.973 2.833 5.806 580 271 851 3.553 3.104 6.657 2.777 2.662 5.439 593 321 914 3.370 2.983 6.353

2.668 2.548 5.216 440 311 751 3.108 2.859 5.967 2.779 2.645 5.424 390 329 719 3.169 2.974 6.143 2.564 2.390 4.954 463 400 863 3.027 2.790 5.817

11.914 11.210 23.124 5.206 4.653 9.904 17.120 15.863 33.028 12.114 11.352 23.466 5.455 4.700 10.155 17.569 16.052 33.621 11.745 11.096 22.841 5.956 5.322 11.278 17.701 16.418 34.119

510 467 977 116 61 177 626 528 1.154 488 469 957 115 78 193 603 547 1.150 451 433 884 127 95 222 578 528 1.106

1.794 1.742 3.536 498 303 801 2.292 2.045 4.337 1.698 1.655 3.353 472 290 762 2.170 1.945 4.115 1.593 1.547 3.140 560 350 910 2.153 1.897 4.050

1.204 1.228 2.432 417 277 694 1.621 1.505 3.126 1.095 1.142 2.237 367 310 677 1.462 1.452 2.914 992 1.021 2.013 352 337 689 1.344 1.358 2.702

8.498 8.213 16.711 3.237 2.634 5.871 11.735 10.847 22.582 8.315 8.048 16.363 2.957 2.630 5.587 11.272 10.678 21.950 8.156 7.874 16.030 3.210 2.919 6.129 11.366 10.793 22.159

52.976 50.692 103.668 16.709 12.968 29.768 69.685 63.660 133.436 51.721 49.555 101.276 15.895 12.943 28.838 67.616 62.498 130.114 49.346 47.387 96.733 17.470 14.977 32.447 66.816 62.364 129.180

Tablo 15 - İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarının Yıllara Göre Toplam Öğrenci Sayıları

Durum analizlerinde 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden, 2007 İLSİS, MEİS kayıtlarından, ilköğretim düzeyi öğrenci sayılarında ise e-Okul sistemi verilerinden yararlanılmıştır. Yıllara göre 6–13 yaş arası ilköğretim çağı nüfus incelemesi yapıldığında nüfusta azalma olduğu gözlenmektedir. Buna paralel olarak yıllara göre okullara kayıtlı öğrenci sayı37


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı larında da aynı oranda azalma görülürken nüfustaki genel azalma eğiliminin tersine, il merkezinde artış görülmektedir. İlin genel nüfusunun azalmasına karşın ortaöğretimde okullaşma oranının arttığı görülmektedir. İl genelinde okul çağ nüfusundaki azalmanın, okullaşma oranına da aynı şekilde yansıdığı görülmektedir 3.2.4.2.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları İçin Beklenen Öğrenci Sayısı

Toplam ilköğretim Öğrenci Sayısı

Okulöncesi Öğrenci Sayısı

İlköğretime Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Sayısı

Toplam ilköğretim Öğrenci Sayısı

Okulöncesi Öğrenci Sayısı

İlköğretime Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Sayısı

Toplam ilköğretim Öğrenci Sayısı

Okulöncesi Öğrenci Sayısı

İlköğretime Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Sayısı

Toplam ilköğretim Öğrenci Sayısı

Okulöncesi Öğrenci Sayısı

İlköğretime Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Sayısı

Toplam ilköğretim Öğrenci Sayısı

2014 - 2015

İlköğretime Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Sayısı

2013 - 2014

Okulöncesi Öğrenci Sayısı

2012 - 2013

Toplam ilköğretim Öğrenci Sayısı

AKKUŞ AYBASTI ÇAMAŞ ÇATALPINAR ÇAYBAŞI FATSA GÖLKÖY GÜLYALI GÜRGENTEPE İKİZCE KABADÜZ KABATAŞ KORGAN KUMRU MERKEZ MESUDİYE PERŞEMBE ULUBEY ÜNYE

2011 - 2012

4-5 yaş

6 yaş

6-13 yaş

4-5 yaş

6 yaş

6-13 yaş

4-5 yaş

6 yaş

6-13 yaş

4-5 yaş

6 yaş

6-13 yaş

4-5 yaş

6 yaş

6-13 yaş

4-5 yaş

6 yaş

6-13 yaş

1.134 762 289 535 513 2.618 1.056 163 525 650 164 427 1.200 1.089 4.191 278 667 452 3.064

592 457 174 296 294 1.371 565 94 333 358 100 199 592 522 2.180 159 375 239 1.573

5.310 4.343 1.583 2.850 2.575 13.223 5.244 888 2.895 3.244 817 2.243 5.551 5.124 21.032 1.224 3.683 2.317 15.381

1.098 745 275 562 545 2.569 1.091 137 543 689 148 375 1.228 1.100 4.249 261 644 430 3.053

598 390 148 283 270 1.346 548 89 290 316 81 230 607 551 2.121 147 348 237 1.567

5.253 4.157 1.548 2.801 2.514 12.868 5.124 862 2.807 3.145 779 2.161 5.486 5.056 20.220 1.197 3.508 2.261 14.887

1.063 753 276 575 560 2.620 1.062 140 580 661 130 363 1.249 1.134 4.381 245 626 404 3.135

536 372 141 252 243 1.272 508 74 235 334 83 197 593 538 2.070 131 319 215 1.497

5.074 3.931 1.463 2.671 2.385 12.308 4.919 824 2.682 3.024 740 2.037 5.309 4.928 19.521 1.170 3.295 2.138 14.325

999 701 259 509 501 2.477 952 142 526 596 127 340 1.175 1.084 4.138 237 560 368 2.953

562 373 134 310 302 1.297 583 63 308 355 65 178 635 562 2.179 130 325 215 1.556

4.968 3.726 1.368 2.598 2.355 11.852 4.775 761 2.603 2.953 695 1.901 5.238 4.800 18.889 1.133 3.104 2.069 13.819

976 615 224 474 476 2.247 924 125 495 565 119 294 1.105 1.008 3.790 240 494 344 2.681

501 380 142 265 258 1.323 479 77 272 306 65 185 614 572 2.202 115 301 189 1.579

4.754 3.516 1.301 2.464 2.266 11.438 4.602 726 2.489 2.823 652 1.796 5.076 4.673 18.329 1.109 2.905 1.936 13.293

935 562 203 446 456 2.124 879 114 469 536 109 263 1.070 975 3.627 232 446 317 2.547

498 321 117 244 243 1.154 473 65 254 290 62 155 561 512 1.936 122 259 179 1.374

4.552 3.295 1.206 2.334 2.185 10.848 4.422 677 2.381 2.675 640 1.664 4.911 4.511 17.577 1.076 2.727 1.818 12.680

Okulöncesi Öğrenci Sayısı

İLÇE ADI

2010 - 2011

İlköğretime Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Sayısı

2009 - 2010

Tablo 16 - Okul Öncesi ve İlköğretim Okulları İçin Beklenen Öğrenci Sayısı

Tablodaki veriler 2008 yılında TÜİK’ ten alınan nüfus bilgilerine göre hazırlanmıştır. 2008 yılı sonrası doğumlu çocuk bilgileri mevcut nüfus hareketine göre Yarı Logaritmik (DoğLog) İstatistik Modeli’yle tahmin edilmiştir.

3.3. Sınav Başarı Durumları 3.3.1. OKS / SBS Durumu Yıl 2006 2007 2008 2009

Aday Sayısı 8.315 8.584 9.271 10.744

Başarılı Öğrenci Sayısı 7.494 8.276 8.932 9.845

Yerleşen Öğrenci Sayısı 2.340 3.040 3.244 3.781

Yerleşme Oranı % 28 % 35 % 35 % 35

Tablo 17 – OKS/SBS Başarı Durumu

Artış Oranı % 3,2 %7 %0 %0

İlimizdeki toplam ilköğretim öğrencilerinin %10’unun birleştirilmiş sınıflı öğretim, %24’ünün taşımalı eğitim, %38’inin ikili öğretim uygulamasında bulunması ve kırsal kesimdeki öğretmen açığı ile sık personel hareketliliği, sınav başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

38


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 3.3.2. ÖSS Durumu Yıl

Sınava Giren Aday Sayısı 7.179 6.492 6.305 6.964 2.057 12.908

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Üst Öğrenime Yerleşen Öğrenci Sayısı 1.658 1.803 1.568 1.881 611 3.983

Tablo 18 – Üniversiteye Yerleşme Oranları

Yerleşme Oranı %23 %28 %24 %27 %30 %31

Tabloda Son Sınıf Öğrencilerinin Yıllara Göre Üniversiteye Yerleşme Genel Bilgileri ( Açıköğretim, Önlisans ve Lisans Dâhil ) görülmektedir.

3.4. Halk Eğitimi Faaliyetleri

1 Ana Dil 2 Bahçecilik 3 Bilgisayar Kullanımı 4 Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği 5 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 6 El Sanatları 7 Elektrik ve Enerji 8 Ev Hizmetleri 9 Gıda İşleme 10 Güzel Sanatlar 11 Hemşirelik ve Hasta Bakımı 12 Kişisel Beceriler 13 Mekanik İşleri 14 Mekanik Ve Metal İşleri 15 Muhasebe ve Vergilendirme 16 Müzik Ve Sahne Sanatları 17 Okuryazarlık Ve Rakamsal Beceriler 18 Okuma Yazma Kursları 19 Ormancılık 20 Pazarlama Ve Reklâmcılık 21 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 22 Sağlık ( Geniş Programlar) 23 Spor 24 Tasarım 25 Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri 26 Temel/geniş, genel programlar 27 Toplum Sağlığını Koruyucu Hizmetler 28 Toptan Ve Perakende Satışlar 29 Ulaştırma Hizmetleri 30 Yabancı Diller Genel Toplam

143 34 6 112 2

2.697 1.072 207 1.759 37

172 40 5 134 27

3.143 1.325 136 1.715 599

1 1

15 18

7 1

223 19

1 19 1

16 394 13

13

276

1

15

163

3.528

17

157

161 74 63 3 2 2

2.754 586 513 109 52 43

64 2 46 313

1.227 29 598 5.952

1

23

23 1.154

425 19.762

1

15

34

703

9

147

26 570

544 11.322

Tablo 19 – Halk Eğitimi Faaliyetleri

39

Kursiyer Sayısı

Kurs Sayısı

Kursiyer Sayısı

Kurs Sayısı

Kurs Türü

Kurs Sayısı

S. No

2008 – 2009

2007 – 2008 Kursiyer Sayısı

2006 – 2007

1 1 207 26 5 151 32 1 6 5 2

19 18 2.957 699 179 2.110 576 15 149 81 45

1 2 143 71

17 54 2.063 592

4

220

8 6 81 1 75 473 2 6 2 53 1.365

93 238 1.204 15 858 7.665 59 158 52 1.012 21.148


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 3.5. Hizmetiçi Eğitim

4

Ms Powerpoint İle Sunu Hazırlama

5

Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme

6

1

29

8

Proje Hazırlama Ve Uygulama

7

Katılımcı Sayısı

İlköğretim Programları Tanıtımı

60

Seminer Sayısı

3

2

Kurs sayısı

Eğitimde Drama

2007 – 2008 Katılımcı Sayısı

2

Seminer Sayısı

Davranış Bozukluklarını Önleme

Kurs Sayısı

1

2006 – 2007

Katılımcı Sayısı

Kurs / Seminer Adı

Seminer Sayısı

S. No

Kurs sayısı

2005 – 2006

2

50

169

5

90

5

165

2

55

Rehberlik Anlayışı Kazandırma

10

238

8

Riskli Yaşam Şartlarını Önleme

24

1120

9

Stratejik Plan Ve Yönetim

1

18

10

Toplam Kalite Yönetimi

2

44

11

Web Tasarımı

12

Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

13

Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

1

19

14

Intel Gelecek İçin Eğitim

56

15

Satranç

7

16

Temel Kabiliyetler Testi 7-11'in Kul.

17

9

195

1

4

6

193

169 4

102

5

140

931

33

626

138

4

114

Temel Seviye PC Programlama

1

13

18

Temel Yetenekler Testi 6-8'in Kul.

1

10

19

Temel Yetenekler Testi 9-11'in Kul.

9

3

29

1499

51

Toplam

1

25

15

1 66

11

53

2877

Tablo 20 - Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Açılan Kurslar Ve Seminerler

40


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 3.6. Meslekî Eğitim 3.6.1. Meslekî Eğitim Merkezi Kursiyer Sayıları

114

53

32

Ahşap karoserciliği

0

0

0

0

0

0

1

0

Anahtarcılık ve çilingirlik Avize imalatçılığı

2 0

0 0

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

1 1 0

2

4 322

2 79

0 33

0 59

3 300

6 102

2 104

0 3 83 301

2

4

91

86

54

Cam teknolojisi Cilt bakımı güzellik

0 0

0 1

0 1

0 1

0 1

0 3

0 2

0 1 1

2

1

2

Çiçekçilik

0

2

0

0

0

0

0

0 1

Dericilik Döküm teknolojisi

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18 59

1 31

0 53

2 35

9 71

6 37

0 54

11

11

3

23

51

14

25

7

Döşemecilik Elektrik - elektronik tek. El dokuma

0 40 24 67

Usta öğreticilik belgesi alanlar

Ustalık belgesi alanlar

15

Ayakkabı ve saraciye teknolojisi Berberlik

Ustalık belgesi alanlar

Kalfalık belgesi alanlar

19

17 69

Kalfalık belgesi alanlar

Çırak öğrenci sayıları

22

Ağaç işleri

Çırak öğrenci sayıları

Usta öğreticilik belgesi alanlar

110

Meslek Grubu

Usta öğreticilik belgesi alanlar

Ustalık belgesi alanlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2008 -2009

Kalfalık belgesi alanlar

S. No

2007 – 2008

Çırak öğrenci sayıları

2006 – 2007

24

31

14

1

2

0

0

0

0

0

0

0

Fotoğrafçılık Gaz ve tesisat teknolojisi

4 30

3 3

4 10

1 15

2 35

3 16

5 15

2 3 8 30

17

Gemi yapımı Giyim üretimi teknolojisi

0 325

0 19

0 3

0 3

0 427

0 8

0 7

0 6 3

3

4

1

3

İnşaat teknolojisi

0 2 2 1

32

13

7

3

57

40

10

8

Kâğıt teknolojisi Konaklama hizmetleri

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

Kuru temizlemecilik Kuyumculuk teknolojisi

1 2

0 2

0 4

0 1

0 2

0 11

0 4

0 0 1

2

1

Makine teknolojisi

7

4

6

2

9

3

7

3 307

23

4

Matbaa teknolojisi Mermercilik ve süsleme taş.

1 2

1 2

2 2

0 1

4 2

1 1

0 5

0 3 1 3

3

3

1

26 179

12 58

15 41

9 45

25 176

33 74

25 51

7 32 42 174

16

29

9

63

51

25

15

1

1

4

0

0

0

0 58

7

3

4

Reklam tabelacılığı Saatçilik

0 0

1 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 1

0 1

1

Satış elemanlığı Seramik

9 0

74 0

34 0

1 0

3 0

160 1

80 1

41

37

3

Soğutma ve iklimlendirme

0

0

0

0

0

0

1

Tekstil Yiyecek içecek hizmetleri

0 38

0 88

0 69

5 28

0 41

0 106

0 80

59

35

20

1188

419

304

231

1282

666

487

395

381

158

Metal işleri Motorlu araçlar teknolojisi Plastikçilik

TOPLAM

3 9 0 0 1 21 33 229 1139

Tablo 21 – Mesleki Eğitim Merkezi Kursiyer Sayıları

41


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 4. MALÎ KAYNAKLAR ANALİZİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirlenen esaslara göre, Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve bu kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesi kapsamında olması nedeniyle Genel Bütçeli Kuruluşlar arasında yer almaktadır. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. İl Millî Eğitim Müdürlüğü bütçesinin birimlere göre dağılımı ile ilgili istatistikler aşağıda verilmiştir.

-

-

29.532,68

Tablo 22 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçesinin Birimlere Göre Dağılım

42

Kalan 50.592,53 7.022,69

Gider Toplamı 42.513,04 6.542,00 7.640.593,37 3.977.360,01 6.667,00

Gelir Toplamı 93.105,57 13.564,69 7.640.593,37 3.977.360,01 36.199,68

Gelir 92.352,26 7.480,50. 7.640.593,37

-

3.977.360,01

-

14.279,43

Önceki Yıldan Devir 753,31 6.084,19. -

21.920,25

Kalan 753,31 6.084,19. -

21.920,25

132.688,28 4.767,01. 11.637.200,50 6.017.081,04 47.352,55

Gider Toplamı

133.441,59 10.851,20. 11.637.200,50 6.017.081,04 69.272,80

Gelir Toplamı

132.693,83 10.851,20. 11.637.200,50 6.017.081,04

Gelir

2008

45.258,58

Önceki Yıldan Devir -

747,76

-

24.014,22

Kalan 747,76

-

24.014,22

Gelir Toplamı

Gider Toplamı 14.650,26.

-

4.451.697,03

-

1.875.386,25

-

26.935,03

Özel

Spor Kolu Katkı Payları

15.398,02

-

-

4.451.697,03

Yemek

Genel

-

1.875.386,25

-

-

50.949,25

Taşıma

Gelir

-

5.176,93.

Özel

%80 Okul Payı Öde

4.451.697,03

Sınav Ücretleri

1.875.386,25

Önceki Yıldan Devir

Özel

10.221,09

Birim Adı Eğitim - Öğretim

Gelir Adı

2007

40.926,35

3

Bütçe Türü

10.022,90

2

Taşıma

1

Lig Heyeti

Sıra No

2006


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Kalan 1.034.677 1.133.607 1.179.195

Harcama Yapılan Miktar 2.679.467 2.816.423 984.411

Toplam 3.714.144 3.950.030 2.163.607

Toplam 2.296.261 2.915.353 6.241.614

1.030.000

Özel İdare Aktarım 1.500.000 830.000 3.045.000

715.000

Genel Bütçe 796.261 2.200.353 200.000

TOPLAM

Ödenek Miktarı

3.196.614

1.034.677 1.133.607

Özel İdareden Aktarılan ve Genel Bütçe Özel İdareden Aktarılan ve Genel Bütçe

1.417.883

Elektrik, yakacak, kırtasiye, akaryakıt, telefon abonelik, gideri, makine-teçhizat, bakım-onarım, derslik yapımı, donatım Elektrik, yakacak, kırtasiye, akaryakıt, telefon abonelik, gideri, makine-teçhizat, bakım-onarım, derslik yapımı, donatım Elektrik, yakacak, kırtasiye, akaryakıt, telefon abonelik, gideri, makine-teçhizat, bakım-onarım, derslik yapımı, donatım

Özel İdareden Aktarılan ve Genel Bütçe

2007

Önceki Yıldan Devir

Harcama Yapılan Kalemler

Bütçesi

2008

2006

Yılı

4.1. Cari Ödenekler

Tablo 23 – Cari Ödenekler Tablosu *2008 yılı cari hesapları Mayıs ayı sonu itibariyle hesaplanmıştır.

4.2. İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Yapım Faaliyetleri Durumu

Yapım Durumu Onarım Durumu

Ortaöğretim

İlköğretim

ÖDENEK DURUMU ÖNCEKİ YILDAN DEVİR ÖZEL İDARE KATKISI DİĞER TOPLAM YAPILAN OKUL SAYISI DERSLİK SAYISI YAPIM ÖDENEĞİ ONARIM ÖDENEĞİ CARİ GİDER ÖDENEĞİ

2006

2007

2008

10.417.313

11.938.607

10.763.690

7.215.000

5.315.000

5.360.000

6.932.230 24.564.543

9.194.611 26.448.218

3.829.895 19.953.585

7

8

Devam ediyor

112 6.368.264 2.519.837

78 9.627.546 2.883.812

Devam ediyor Devam ediyor 1.103.745

3.737.835

3.173170

2.096.600

GELİR

4.561.435

8.394.550

2 lise bitmek üzere, 1 lise ve 2 spor salonu ihale aşamasında

GİDER

2.239.859

4.266.209

2 lise bitmek üzere, 1 lise ve 2 spor salonu ihale aşamasında

İSTENEN

5.357.900

6.336.522

7.000.000

GELEN

1.413.000

1.344.000

1.218.000

Tablo 24 – Ortaöğretim Onarım Durumu 43


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 4.3. Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynak Olarak Birim Lig Heyeti Taşıma

İnşaat Donatım Eğitim Öğretim

Muhasebe Özel Öğretim Toplam

Bütçe Adı Spor Kolu Payları Taşıma Yemek Oö Yapım Oö Onarım İö Yapım

Özel

Genel

2007 Özel İdare

45.258,58

Özel

45.258,58

Genel

2008 Özel İdare

14.279,43

Toplam

Yıl Sonu Tahmini

14.279,43

34.270,63

11.637.200,50

11.637.200,50

7.640.593,37

7.640.593,37

18.337.424,09

6.017.081,04 8.394.550,00

6.017.081,04 8.394.550,00

3.977.360,01

3.977.360,01

9.545.664,02 11.200.000,00

1.344.000,00

1.218.000,00

11.295.258,00 686.900,00

3.629.895,00 348.708,00

1.344.000,00 6.001.858,00 686.900,00

Sınav 132.693,83 Ücretleri %20 Millî 10.851,20 Eğitim Payı Cari 2.200.353,00 Ödenek Personel 215.322.003,57 Gider Özel 69.248,49 3.544.299,89 Öğretim 258.052,10

Toplam

255.148.246,00

5.293.400,00

715.000,00

6.008.400,00

4.530.000,00

1.218.000,00

1.500.000,00

8.159.895,00 348.708,00

11.530.000,00 800.000,00

132.693,83

92.352,26

92.352,26

118.129,46

10.851,20

7.480,50

7.480,50

10.952,00

1.030.000,00

3.272.000,00

118.455.219,44

252.292.526,65

2.915.353,00

200.000,00

215.322.003,57

118.455.219,44

3.613.548,38

22.789,86

1.465.853,08

261.414.698,10

136.902,05

136.935.628,90

830.000,00

5.360.000,00

1.488.642,94

4.290.000,00

142.432.530,95

305.937.966,85

Tablo 25 –Yıllara Göre Mali Durum  2007 yılında; % 97,60 ı genel bütçeden, % 2,30 u İl Özel İdaresi aktarımlarından ve % 0,10 u Özel Gelirlerden olmak üzere; Toplam 261.414.698,10 ’ lük bütçeye sahip olduğu,  2008 yılı Mayıs sonu itibariyle; % 96,14 ü genel bütçeden, % 3,76 sı İl Özel İdaresi aktarımlarından ve % 0,10 u Özel Gelirlerden olmak üzere; Toplam 142.432.530,95 ’ lik bütçeye sahip olduğu görülmektedir.  2008 yılsonu itibariyle toplam 305.937.966,85 ’ lik bütçe ihtiyacı olacağı tah-

min edilmektedir.

44


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 5. PAYDAŞ ANALİZİ 5.1. Çalışanların Memnuniyet ve Algılama Ölçümleri Anketi Millî Eğitim Çalışanlarının ne gibi zorluklarla karşılaştığını belirleyen veriler elde etmek ve bunlar üzerinde istatistikî veri analizi yapmak amacıyla çalışanların memnuniyet ve algılarını ölçmeye yönelik anket çalışması yapılmıştır. Kurumda kadrolu çalışan 7660 personel çalışma evreni olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle olasılığa dayalı örneklem tekniklerinden “Tabakalı Örneklem Tekniği” kullanılmıştır. Tabakalı Örneklem Tekniği’ne göre ilçelere dağılımı yapılan personelin seçiminde “Random Yöntemi” kullanılmıştır. İlçelerde personel seçiminde “Random Yöntemi” kullanılırken okul ve kurum türleri sayısı oranında seçim yapılmıştır. Kurum çalışanlarının görüşlerini değerlendirmek için “Likert Ölçek” kullanılmıştır. Bu ölçekle alınan veriler Güvenilirlik Analizi’nden geçirilmiş ve analizden geçen ölçümler için aritmetik ortalama bilimsel açıdan bir anlam ifade etmediğinden kategorilerine göre toplam değerleri alınıp “Kukla Değişkeni” atanmış ve kategorilerin “Mod” değeri esas alınarak yorumlanmıştır. En düşük görüşlerin, motivasyon ve tatmin, tanınma ve takdir konu başlıklarında olduğu görülmektedir. Soru başlıkları alt sorularla birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:  Yöneticilerin liderlik özelliklerini ortaya koyacak yasal düzenlemelerin eksikliği,  Liderlik özelliğini geliştirecek eğitim ortamının olmayışı,  Kurum iş süreçlerinin geliştirilmesine olan ihtiyaç,  Yöneticilerin öğrenen örgüt kültürünü benimsememiş olmaları,  İyileştirmeye yönelik projelerin varlığı,  Kurumun işbirliği ve iletişime açık olması,  İş süreçlerinin ekip çalışmasına uygun düzenlenmemesi,  Kişisel ve meslekî gelişim konularında rehberlik ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği,  Çalışanların görüş ve önerilerinin yeterince dikkate alınmaması,  Çalışma ortamının fizikî açıdan yeterli düzeyde olması,  Sosyal ve kültürel etkinliklerin yeterli düzeyde olmaması,  Çalışanların motivasyon ve aidiyet duygularını geliştirecek yeterli düzeyde çalışma olmaması,  Kurumda ödüllendirme sistemi sağlıklı işlememesi,  Ödüllendirilme objektif ölçütlerle yapılmadığından çalışanların motivasyonunun olumsuz etkilenmesi,  Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasında gereken bilinç oluşmuştur.

5.2. Hizmet Alanlar Algılama Ölçümleri Anketi Millî Eğitim Müdürlüğü’nde hizmet alan bireylerin kurumla ilgili görüşlerini belirlemek ve buna göre istatistikî veri analizi yapmak amacıyla, Hizmet Alanlar Algılama Ölçümleri Anketi yapılmıştır.

45


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Anket soruları Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanları, Resmi Eğitim Kurumları, Özel Eğitim Kurumları, Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri, Veli, diğer kurum çalışanları üzerinde uygulanmıştır. Kurum çalışanlarının görüşlerini değerlendirmek için “Likert Ölçek” kullanılmıştır. Bu ölçekle alınan veriler Güvenilirlik Analizi’nden geçirilmiş ve analizden geçen ölçümler için aritmetik ortalama bilimsel açıdan bir anlam ifade etmediğinden kategorilerine göre toplam değerleri alınıp “Kukla Değişkeni” atanmış ve kategorilerin “Mod” değeri esas alınarak yorumlanmıştır. Soru başlıkları alt sorularla birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:  Kurum yöneticileri ve çalışanları iletişime açıktır. İstenildiğinde ulaşılabilir ve çözüm üretirler,  Kurumların gelir-gider bilgileri toplumla paylaşılmamaktadır,  Çatışmaların çözümlenmesinde objektif bir tutum sergilenmemektedir,  İş ve işlemler mevzuatına uygun yerine getirilmektedir,  Kurumun aldığı güvenlik önlemleri yerindedir,  AR-GE faaliyetleri yeterli düzeyde değildir,  Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim yeterli düzeyde değildir,  Topluma etki ve katkı yeterli düzeyde değildir,  Eğitim-öğretimin ihtiyaç planlaması dış müdahalelerle engellenmektedir.

5.3. Dış Paydaş Algılama Ölçümleri Anketi İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal kimliğinin dış paydaş algısına göre ölçülmesi için diğer iki anket modelinden farklı olarak, kurumsal görüşlerin alınması amacıyla memnuniyet ölçümü ve görüş bildirimine uygun soru tipleri ile hazırlanmış “Dış Paydaş Anketi” hazırlanmıştır. Anket, Ordu genelindeki tüm kamu kuruluşları temsilciliklerine, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına uygulanmıştır. Toplam kurumsal katılımcı sayısı 90’dır.  İl Millî Eğitim Müdürlüğü kurumsal kimliği açısından olumlu değerlendirilmiştir,  Kurumun sağladığı hizmetler sırasıyla medya, kurumun web sitesi, etkinlik ve projeler yoluyla bilinmektedir,  Kurumun sunduğu hizmetlerin genelde başarılı bulunduğu, Ancak;  Hayat boyu eğitim olanakları sağlama,  Gelişen dünyada oluşan talepler doğrultusunda yeni insan profilini ortaya çıkaran programlar (anne baba eğitimi, girişimcilik, çevrenin korunması, trafik eğitimi vb) geliştirme,  Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli tedbirler alma,  Öğrenen örgüt kültürü oluşturma konularında geliştirmeye açık yönlerin olduğu belirtilmiştir.

46


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 6. GZFT ANALİZİ 6.1. Güçlü ve Zayıf Yönler GÜÇLÜ YÖNLER Köklü ve potansiyeli güçlü bir kurum kimliğine sahip olması, Zorunlu eğitimde yüksek okullaşma oranı, Öğretmen ve yönetici atama ve yer değiştirmelerinin mevzuatına uygun belli bir sistem içerisinde yürütülmesi, Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık olması, Gelişmiş ve yeterli teknolojik alt yapının varlığı, Teknolojiyi kullanabilen personelin varlığı, Yaygın eğitim çalışmalarının olumlu bir şekilde ilerlemesi, e-Devlet uygulamalarının kurumumuzda aktif olması, Doğal kaynakları ve çevreyi koruma bilincinin olması, Okulların genel anlamda güvenlik problemlerinin olmaması, İl merkezinde hizmet içi eğitimin yaygın olması.

ZAYIF YÖNLER Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapının sağlanamamış olması. İl ve büyük ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarının standardın üzerinde olması, Okul öncesi ve ortaöğretimdeki okullaşma oranının yetersizliği İlimizde birleştirilmiş sınıfların varlığı, İkili öğretim, Taşımalı eğitimin çokluğu Okul öncesi ve ortaöğretimdeki okullaşma oranının yetersizliği, Aile eğitiminin yetersizliği, İl genelinde sosyal faaliyet alanlarının yetersiz olması nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetlerin istenen düzeyde olmaması, Kişisel ve mesleki gelişim konularında rehberlik ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği, İzleme ve yönlendirme faaliyetlerinin yetersizliği, Stratejik yönetim felsefesinin anlaşılmaması, hedef koyma alışkanlığının henüz yerleşmemesi, Kurumların yeterli temizlik ve hijyen standartlarına sahip olmaması, Başarının değerlendirilmesinde ortak performans göstergelerinin bulunmaması ve başarının sadece SBS - ÖSS düzeyinde değerlendirilmesi, Etkili bir performans ve ödüllendirme sisteminin bulunmaması, Sınırlı fiziki, mali kaynakların verimli bir şekilde kullanılmaması, Kurumların gelir gider durumlarının şeffaf ve ulaşılabilir olmaması, Yöneticilerin liderlik davranışı göstermede performans yetersizliği, Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin il merkezi dışında dengeli bir şekilde planlanmaması, Teknolojik altyapının kullanım kapasitesinin düşüklüğü, Üst düzey yöneticilerin kurum ziyaretlerindeki eksiklik, Karar almada katılımcılık ilkesinin uygulanmaması, Kurum içi gereksiz bürokrasinin varlığı, AR-GE çalışmalarının yetersizliği, Sivil toplum kuruluşları, üniversite ve diğer kamu kurumlarıyla iletişim eksikliği,

47


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 6.2. Fırsatlarımız ve Tehditlerimiz FIRSATLARIMIZ

TEHDİTLERİMİZ

Ekonomik büyümeye ve kalkınmaya paralel olarak eğitim, kültür ve bilime talebin artması, Genç nüfus yapısı, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve bilgi paylaşımı imkânlarının çokluğu, İlimizde üniversitenin varlığı, Ara teknik elemana olan ihtiyacın giderek artması, Eğitim yönetim ve denetimi anlayışındaki değişim nedeniyle yönetim ve denetim süreçlerinin performansa dayalı olarak yeniden düzenlenmesi çalışması, Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin özlük haklarına yansıması, AB uyum sürecinin eğitime olumlu katkısı, Araştırma projelerine ve eğitime verilen desteğin artması, İlimizin kalkınmada öncelikli il olması, Millî Eğitimin hızlı bir değişme ve gelişme sürecinde olması, İyileştirmeye yönelik projelerin varlığı, Nüfusun şehir merkezlerinde yoğunlaşması.

İlimizde birleştirilmiş sınıfların varlığı, İkili öğretim, Taşımalı eğitimin çokluğu, Bölgenin coğrafi ve ekonomik yapısının fırsat ve imkân eşitliğine olumsuz etkisi, Şehir merkezlerine eğitim amaçlı göç, İl dışına yaşanan göç, Geri göç oranının çokluğu, Yatırımların dış etkenler nedeniyle ihtiyaç önceliğine göre yapılamaması, Problem çözmede ve üstlenmede isteksizlik, Kırsal bölgede öğretmenlerin kısa sürede yer değiştirme istekleri ve görev mahalli dışında ikamet etmeleri, Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünün istenen düzeyde olmaması, Yöneticilerin aynı kurumda uzun süre çalışmaları, Kurumların mali işlerinin öğretim liderliği beklenen yöneticiler tarafından yapılması, Okuma alışkanlığının yetersizliği, Velilerin eğitim - öğretim etkinliklerine yeterli ilgi ve desteği göstermemesi, Bilişim teknolojilerinin bilinçsiz kullanımının eğitim üzerindeki olumsuz etkisi, Olumsuz örneklerin genelleştirilerek medyada yayınlanması, İlköğretimde yöneltme programlarının etkisizliği, Süreç yönetiminde verilerden yararlanmama, Yerel medyanın eğitime yeterli destek vermemesi, Nitelikli memur ve yardımcı hizmetlilerde personel eksikliği, Meslekî eğitimin programlarının sektörel beklentileri karşılamaması.

48


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

III. BÖLÜM

GELECEĞE BAKIŞ

49


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1. VİZYON, MİSYON VE İLKELER

1.1. İlkelerimiz Atatürk ilke ve inkılâpları, Adalet, İnsana değer, Liyakat, Sorumluluk, Öz kültüre bağlılık, Fırsat eşitliği, Akılcılık ve bilimsellik, Yaratıcılık ve yenilikçilik, Katılımcılık ve paylaşımcılık, Fedakârlık, Şeffaflık, Doğa ve çevreyi koruma, Demokratik anlayış, Hayat boyu öğrenme.

1.2. Kurumsal Değerlerimiz Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalırız, Bireysel ve toplumsal adalet değerleri yüksek bireyler yetiştiririz, Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz, İnsanı temel değer olarak alır, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde çalışırız, Eğitim bizim için kutsaldır, Adanmışlık duygusu ile eğitime hizmet ederiz, Öz kültürüne bağlı bireyler yetiştirir, farklı kültür ve inançları zenginlik olarak görürüz,

50


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Akıl ve bilimin ışığında yaratıcı ve yeniliklere açık bireyler yetiştiririz.

1.3. Misyon Sürekli yenileşme ve gelişmeye açık, millî ve manevi değerleri özümseyip evrensel ilkeleri benimseyen nitelikli ve yüksek karakterli nesiller yetiştirerek milletimizi çağdaş medeniyetin yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.

1.4. Vizyon Yönetişim bilinciyle çağın gerektirdiği eğitimi sağlayan ve eşdeğer kurumlara model olan bir kurum olmaktır.

51


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1.5. Varsayımlar Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi aşağıda sıralanan kurum içi ve dışı faktörlere bağlıdır: a) Kurum içi;  Kurum/okul üst yönetiminin stratejik yönetim tarzını uygulama kararlılığının devam etmesi,  Kurum/okul çalışanlarının stratejik yönetim anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda çaba harcaması,  Kurum/okulların etkin denetlenmesi,  Planın uygulama sürecinin iyi yönetilmesi,  Değerlendirme, dönütlerin fırsat olarak algılanması; biçimlendirme ve anında düzeltme yoluna gidilmesi,  Kurumun tüm kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,  Stratejik yönetim anlayışının kurumsal kültüre dönüştürülmesi,  Mevzuatta belirtilen kalite uygulamalarına yönelik örgütlenmelerin oluşturularak işler hale getirilmesi. b) Kurum Dışı;  Hükümetin stratejik yönetim anlayışını sürdürmesi,  Siyasî ve ekonomik istikrarın devamlılığı,  Avrupa Birliği perspektifinin devamlılığı,  Savaş, doğal afet gibi olayların olmaması,  Eğitim-öğretimin ülkenin öncelikli konularından olması,  Eğitime ayrılan bütçe paylarının artması,  Sivil toplum örgütlerinin eğitime katkısının artarak devam etmesi,  Medyanın iyi örnekleri(model) kamuoyuna yansıtması,  Yerel yönetimlerin eğitimsel sorumluluklarının bilincinde olması,  Popülist yaklaşımlarla planın sekteye uğratılmaması,  Yatırım ve onarımların planlamaya uygun yürütülmesini engelleyecek, müdahale ve baskı olmaması,  Devletin eğitim yatırımlarını teşvik edici, yatırım yapanları da ödüllendirici politikalar geliştirmesi,  Devletin eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayıcı tedbirler alması,  Devletin, bölgesel ve yerel kalkınmayı teşvik ederek göçü engellemesi.

52


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

IV. BÖLÜM

TEMALAR, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1 .T E M AL AR , S T R AT E J İ K A MA Ç L AR

53


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı TEMALAR TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ Stratejik Amaç 1 – Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak. (9. Kalkınma Planı 584. madde, 2008–2010 Orta Vadeli Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 5. ve 14. Maddeleri ) Stratejik Amaç 2 – Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. ( Millî Eğitim Temel Kanunu 10. Madde) Stratejik Amaç 3 – Yaygın eğitimi ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin bir şekilde planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. (9. Kalkınma Planı 594. madde, TÜBİTAK Vizyon 2023, Millî Eğitim Temel Kanunu 8. ve 11.madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, Orta Vadeli Program) Stratejik Amaç 4 – Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak sosyal sorumluluk duygusuna sahip, kendini gerçekleştirmiş, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek. (9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program-2008-2010,Bilgi Toplumu Stratejisi) Stratejik Amaç 5 – Eğitim kurumlarımızda sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak.(( 60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı)

TEMA II EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 6 – Tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. (9. Kalkınma Planı 590. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. madde ) Stratejik Amaç 7 – Kurum kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak, eğitim potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve tarih bilincini geliştirerek sahiplenme alışkanlığı kazandırmak.((9. Kalkınma Planı 602. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ) Stratejik Amaç 8 – İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırmak. (Millî Eğitim Temel Kanunu 17. Maddesi, 9. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan)

TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 9 – Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve süreç yönetimi becerilerini geliştirmek. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. madde, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, MEB Strateji Plan Hazırlık Programı ) Stratejik Amaç 10 – Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim olanaklarını sağlamak. (MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli Program, Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ) Stratejik Amaç 11 – Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak..(Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

54


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1 – Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak. (9. Kalkınma Planı 584. madde, 2008–2010 Orta Vadeli Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 5. ve 14. Maddeleri ) Stratejik Hedef 1.1 – Akademik başarıyı değerlendirmede 2010 yılında ortak performans göstergeleri belirlenerek gelişimin her yıl bu göstergelerle takip edilmesini sağlamak, SBS ve ÖSS’de 2014 yılı sonuna kadar yerleşen öğrenci oranını % 15 artırmak. Stratejik Hedef 1.2 – Mesleki eğitim programlarını 2010 yılından itibaren yerel ve sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayarak uygulama, Stratejik Hedef 1.3 – Özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri bireysel eğitim fırsatlarından en üst derecede yararlandırmak için tüm okullarda 2010 – 2011 yıllarında destek eğitim odaları oluşturmak, Stratejik Hedef 1.4 mek.

– Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini daha etkin hale getir-

Stratejik Amaç 2 – Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. (Millî Eğitim Temel Kanunu 10. Madde ) Stratejik Hedef 2.1 saatleri yapmak,

– Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenli okuma

Stratejik Hedef 2.2 – Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserleri (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanelerine ve sınıf kitaplıklarına kazandırmak, Stratejik Hedef 2.3 – Türkçeyi etkili ve güzel kullanan şair ve yazarlarla yılda en az iki kez öğrencilerin buluşturulacağı etkinlikler düzenlemek. Stratejik Amaç 3 – Yaygın eğitimi ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin bir şekilde planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. (9. Kalkınma Planı 594. madde, TÜBİTAK Vizyon 2023, Millî Eğitim Temel Kanunu 8. ve 11.madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, Orta Vadeli Program) Stratejik Hedef 3.1 – Halk Eğitim Merkezleri tarafından, örgün eğitim dışında kalan bireylere, 2010 yılından itibaren her yıl alan taraması yapılarak ihtiyaç önceliğine göre kurs ve etkinlikler yapmak, Stratejik Hedef 3.2 – Öğrenci velilerine ve halka HEM tarafından; insan hakları, demokrasi, hoşgörü, barış kültürü ve çevre bilinci tüketici hakları, tasarrufu teşvik, aile ekonomisine katkı konularında seminer ve programlar yapmak, Stratejik Hedef 3.3 – Bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan dillerin toplum tarafından öğrenilmesine imkan sağlamak,

55


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Stratejik Hedef 3.4 – Okul kantinlerinde kaliteli bir hizmet anlayışı geliştirebilmek için kantin işletmenlerini oluşturulacak standartlara göre eğitime tabi tutmak.

Stratejik Amaç 4 – Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak sosyal sorumluluk duygusuna sahip, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek. (9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program-2008-2010,Bilgi Toplumu Stratejisi) Stratejik Hedef 4.1 – Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını araştırmak, orijinalini bozmadan gelecek nesillere aktarmak, çağdaş yorum ve tasarımlarla bölgesel ve ulusal beğenilere ürün olarak sunmak. Stratejik Amaç 5 – Eğitim kurumlarımızda sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak. (60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ) Stratejik Hedef 5.1 – Eğitim kurumları bünyesindeki sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere; sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi sonuna kadar % 100 artırmak, Stratejik Hedef 5.2 – Her yıl okullarımızda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak proje yarışmaları düzenlemek, Stratejik Hedef 5.3 – Her yıl eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda ‘hayalimdeki aile, okul, çevre, ülke ve dünya konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek, Stratejik Hedef 5.4 – 2010–2011 yıllarında şiddetin önlenmesi konusunda öğrencilere yılda iki defa seminer vermek. Stratejik Amaç 6 – Tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. (9. Kalkınma Planı 590. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. madde ) Stratejik Hedef 6. 1 – Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını dezavantajlı çocukları gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 70’e, ortaöğretimde kademeli olarak barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla %90’a çıkarmak, ortaöğretimde kızların eğitime erişimini daha da artırmak için kız erkek okullaşma oranları arasındaki % 8 olan farkı 2014 yılı sonuna kadar %2 ‘nin altına düşürmek, ilköğretimde birleştirilmiş sınıf ile ilköğretim ve ortaöğretimde ikili öğretim uygulamalarına kademeli olarak son verilerek, 2014 yılı sonu itibariyle sınıf ortalamalarını 30 öğrenciye çekerek normal öğretime geçmek, Stratejik Hedef 6.2 – Taşımalı eğitim araç ve yemek servis hizmetlerinde standartlara uygun hizmet verilmesini sağlamak ve zorunlu taşıma kapsamı dışındaki öğrenci taşıma servis hizmetlerinin niteliğini artırmak,

56


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Stratejik Hedef 6.3 – Taşıma merkezi okulların fiziki imkân ve donanımlarında plan dönemi sonuna kadar tamamında iyileştirme yapmak, Stratejik Hedef 6.4 – İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hizmet kalitesi ve verimliliğini artırmak için; modern bir arşiv ve konferans salonu ile eğitimde uygulama örnekleri ve bilgi paylaşımına olanak sağlayacak çevre illere de hizmet edebilecek Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünü 2010 yılında kurmak.

Stratejik Amaç 7 – Kurum kaynaklarının etkin yönetilmesinin sağlamak, eğitim potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve tarih bilincini geliştirerek eğitim bilinci ve sahiplenme alışkanlığı kazandırmak.((9. Kalkınma Planı 602. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ) Stratejik Hedef 7.1 – 2010 yılında Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemi oluşturmak, Stratejik Hedef 7.2 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurum bütçelerinin her yıl denetlenmek, Stratejik Hedef 7.3 – Kurumda yapılan iş ve işlemler ile verilen hizmetlerden uygun olanların elektronik ortama taşınmasını sağlayarak e-Devlet uygulamalarını yaygınlaştırmak ve kurumun genel yönetim giderlerinin tasarruf ve geri dönüşüm yoluyla azaltılması için tedbirler almak, Stratejik Hedef 7.4 ları oluşturmak,

– Tüm kurumlarda 2014 yılına kadar sağlıklı eğitim ortam-

Stratejik Hedef 7.5 – Tüm kurumlarda teknolojik altyapı kapasite kullanımını %100’e çıkarmak, 2010 yılında detaylı il eğitim haritasını, plan dönemi sonuna kadar Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesini oluşturmak.

Stratejik Amaç 8 – İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırmak. ( Orta Vadeli Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 17. madde, 9. Kalkınma Planı) Stratejik Hedef 8. 1 – İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Birimini 2010 yılında amacına uygun olarak etkinleştirmek, Stratejik Hedef 8. 2 – 2010 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi ile ilgili eğitim programları düzenlemek, Stratejik Hedef 8. 3 – Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2010 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirmek.

Stratejik Amaç 9 – Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve sü-

57


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı reç yönetimi becerilerini geliştirmek. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. madde, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı,MEB Strateji Plan Hazırlık Programı ) Stratejik Hedef 9.1 – Kurumda 2010 yılından itibaren stratejik yönetim anlayışı yerleştirilerek sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarını stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak üzere hizmetiçi eğitim faaliyetlerini konu ve sayı olarak her yıl %5 oranında artırmak, Stratejik Hedef 9.2 – Liderlik ve süreç yönetimi konusunda 2011 yılı sonuna kadar okul/kurum yöneticilerine kursvermek.

58


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Stratejik Amaç 10 – Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim olanaklarını sağlamak. (MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli Program, Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ) Stratejik Hedef 10. 1 – Kişisel ve mesleki gelişim konularında 2014 yılı sonuna kadar tüm personelin eğitim almalarını sağlamak, Stratejik Hedef 10.2 – Eğitim çalışanlarının eğitimini sürekli, kolay erişilebilir ve yerinde sağlayabilmek için plan dönemi sonuna internet tabanlı hizmetiçi eğitim, konferans, seminer sistemi kurmak.

Stratejik Amaç 11 – Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ) Stratejik Hedef 11. 1 – Görev yeterlilik standartlarını 2010 yılı sonuna kadar belirlemek, Stratejik Hedef 11. 2 – Personeli görev yeterlilik standartlarına göre 2011-2014 yılları arasında her yıl en az bir konuda periyodik olarak eğitmek, Stratejik Hedef 11. 3 – Performansa dayalı kurum içi ödüllendirme sistemini 2012 yılında oluşturmak.

59


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı TEMA I

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

60


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı TEMA I - EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ Eğitim, uzun bir süreci kapsayan; etkinlik, hesaplılık ve bilgi sağlayan ekonomi ile yakından ilişkili, milli geliri etkileyen bir hizmettir. Yerel ve evrensel amaçları vardır. Eğitimde; verimlilik; üretici, tutumlu, tasarrufa önem veren anlayışı yerleştirmek son derece önemlidir. Başarı esrarengiz bir tabiat hediyesi değildir. Eğitim sonunda elde edilen bir davranış değişikliğidir, bir sonuçtur. Bu nedenle ilimizin ÖSS ve SBS başarısını arttırmaya yönelik hedef ve eylem planları oluşturmak durumundayız. Üst politika belgelerinde (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 60.Hükümet Programı, Orta Vadeli Program Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Programı) mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme öncelikli olarak yer almıştır. İlin öncelikle çözümlenmesi gereken işsizlik sorunu ile olan doğrudan ilişkisi ve stratejik planın üst politika belgeleriyle uyumunun sağlanabilmesi Mesleki Teknik ve Yaygın Eğitimin AB standartlarına uygun orana ulaştırılması için Mesleki Eğitimin öncelikli olarak ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Buna yönelik planlamalarda sektörel ve yerel ihtiyaçları karşılayacak planlamaların yapılması ilke olarak benimsenmiştir. Özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç-gereçler kullanılarak desteklenmesi var olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Bu bireylerin toplumca kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar ile gelişimsel görevlerini yerine getirebilmeleri, kendilerine en uygun özel eğitim hizmetinden yararlanabilmelerine bağlıdır. Bu nedenle tüm kurumlarda özel eğitme ihtiyacı olan bireyler için “Destek Eğitim Odaları” oluşturulması zorunluluk olarak görülmüştür. İnsanın geleceğini şekillendiren en önemli kararlardan birinin meslek seçimi olduğu bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Meslek ve alan seçme sürecinin temelinde, bireyin kendini, meslekleri, alanları ve eğitim kurumlarını tanımasının önemi büyüktür. Bireyin bu konulardaki farkındalığı onun doyum düzeyini de artıracaktır. Bu nedenle rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin etkin kılınması önem arz etmektedir. Dil, kültürün en temel öğesi olarak insanlar arası iletişimde en etkin araç olarak kabul edilmektedir. Dilin düşünceyi etkilemesi, kültürel değerleri nesilden nesile aktarması ve millete yön vermesi yaşamsal önem arz etmektedir. Okuma alışkanlığı kişinin bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma eylemini, yaşam boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları gereken önemli bir beceridir. Okuma alışkanlığının, temelinin aile içinde atıldığı

61


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı ve devamının eğitim sisteminde öğretmenler tarafından öğrenciye kazandırıldığı düşünülürse bu alışkanlığın kazanımında aile ve öğretmenlerin rolü büyüktür. İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur. Demokrasiyi korumak için öncelikle iyi bir vatandaş olmalıyız. Kendi haklarımıza sahip çıktığımız gibi, ödevlerimizi de yerine getirmeliyiz. Demokrasinin hoşgörü kuralına bağlı kalarak farklı düşüncelere de saygılı olmalıyız. Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine alan çağdaş insan davranışlarının çerçevesini oluşturmaktadır. Çağdaş insanın çevre bilinci; eşitsizlikle, yoksullukla, açlıkla, ahlak yapıları ile mücadeleyi de getirmektedir. Bu nedenle çevre bilincinin yerleşmesi için çevre eğitiminin düzenli, tutarlı ve sürekli bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Eğitimin özünde benimseme olgusu, temelinde sevgi ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi yatar. Stratejik Amaç 1 – Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak. (9. Kalkınma Planı 584. madde, 2008–2010 Orta Vadeli Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 5. ve 14. Maddeleri )

Stratejik Hedef 1.1 – Akademik başarıyı değerlendirmede 2010 yılında ortak performans göstergeleri belirlenerek gelişimin her yıl bu göstergelerle takip edilmesini sağlamak, SBS ve ÖSS’de 2014 yılı sonuna kadar yerleşen öğrenci oranını % 15 artırmak. P.Hedefi 1.1.1 – 2010 yılında ortak performans göstergelerini belirlemek, P.Hedefi 1.1.2 – Oluşturulan performans göstergelerine göre gelişimi her yıl takip etmek,

62


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı oranı oranı oranı oranı oranı

P. Hedefi 1.1.3 – 8. Sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda yerleşen öğrenci 2010 yılında % 38, P. Hedefi 1.1.4 – 8. sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda yerleşen öğrenci 2011 yılında % 41, P. Hedefi 1.1.5 – 8. sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda Yerleşen öğrenci 2012 yılında % 44, P. Hedefi 1.1.6 – 8. sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda Yerleşen öğrenci 2013 yılında % 47, P.Hedefi 1.1.7 – 8. sınıf Seviye Belirleme sınavları sonucunda Yerleşen öğrenci 2014 yılında % 50, P. Hedefi 1.1.8 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2010 yılında % 33, P. Hedefi 1.1.9 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2011 yılında % 35, P. Hedefi 1.1.10 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2012 yılında % 37, P.Hedefi 1.1.11 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2013 yılında % 40, P. Hedefi 1.1.12 – ÖSS sonucunda Yerleşen öğrenci oranı 2014 yılında % 45.

Performans Göstergesi Tablosu S. Amaç: 1

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 1.1 P.G.1.1.1

SBS başarısı (yerleşen öğrenci oranı)

P.G.1.1.2

ÖSS başarısı (yerleşen öğrenci oranı)

P.G.1.1.3

SBS ye yönelik açılan kurs sayısı (her ilçede)

P.G.1.1.4

ÖSS ye yönelik açılan kurs sayısı (her ilçede)

P.G.1.1.5

Yapılan deneme sınavı sayısı (il geneli)

P.G.1.1.6

SBS ‘ye yönelik seminer düzenlenen okul sayısı (tüm ilköğretim okullarında)

P.G.1.1.7

ÖSS ‘ye yönelik seminer düzenlenen okul sayısı (tüm ortaöğretim okullarında)

P.G.1.1.8

Performans göstergelerinin oluşturulması

P.G.1.1.9

Performans göstergelerine göre uygulama yapan kurum sayısı

Tablo 26 – Stratejik Amaç 1 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

63


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılından itibaren “Başarı İçin El Ele Proje”sinin sürdürülmesi, 2- 2010 yılından itibaren her yıl en az iki deneme sınavı yapılması, 3- Her yıl tüm Halk Eğitimi Merkezlerinde yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının açılması, 4- 2010 yılında Rehber öğretmeni olmayan okullara görevlendirme yapılarak SBS ve ÖSS’ye yönelik hedef belirleme, motivasyon, verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmesi, 5- 2010 yılında Strateji Geliştirme Birimi tarafından ortak performans göstergeleri belirlenerek veritabanı oluşturulması, kurumların performans göstergeleri doğrultusunda çalışmalarının sağlanması, 6- Her yıl Strateji Geliştirme Birimi tarafından okul/kurum gelişim çalışmaları yürütülerek performans göstergelerine göre ödüllendirmelerin yapılması. Stratejik Hedef 1.2 – Mesleki eğitim programlarını 2010 yılından itibaren yerel ve sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayarak uygulamak. P.Hedefi 1.2.1 – 2010 yılında İl İstihdam Kurulu tarafından sektörel ihtiyaç analizi yapılması, P. Hedefi 1.2.2 – İhtiyaç duyulan alan ve dalların programlarının uygulamaya geçirilmesi, P. Hedefi 1.2.3 – Sektör temsilcileri ile Mesleki Eğitim Kurumları temsilcileri her yılsonunda değerlendirme toplantısı yapılması. S. Amaç: 1 PERFORMANS GÖSTERGESİ S. Hedef: 1.2 Sektörel analiz raporunun uygulaması P.G.1.2.1 Sektörle işbirliği toplantısı P.G.1.2.2

64


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı P.G.1.2.3 P.G.1.2.4 P.G.1.2.5

Analiz sonucunda açılan alan/dal sayısı Ortaöğretimde Mesleki Teknik Eğitim okullaşma oranı Mesleki Teknik Eğitim birimleri okullaşma oranları

Tablo 27 – Stratejik Amaç 1 - Hedef 2 Performans Göstergeleri

FAALİYET VE PROJELER

1-2010 yılında İl Mesleki Eğitim Kurulu tarafından sektörel ihtiyaç analizinin yapılması, 2-İl Mesleki Eğitim Kurulu tarafından analiz raporunun yayınlanması, 3- 2010 yılında ihtiyaç duyulan alan ve dallara ilişkin programların uygulanmasının sağlanması, 4- Her yılsonunda sektör temsilcileri ile Mesleki Eğitim Kurumları temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yapılması.

Stratejik Hedef 1.3 – Özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri bireysel eğitim fırsatlarından en üst derecede yararlandırmak için tüm okullarda 2010 – 2011 yıllarında destek eğitim odaları oluşturma. P. Hedefi 1.3.1 – 2010 yılında Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından destek eğitim odaları oluşturulacak okulların belirlenmesi, P. Hedefi 1.3.2 – 2010 yılında il ve ilçe merkezlerindeki okullarda destek eğitim odalarının oluşturulması, P. Hedefi 1.3.3 – 2011 yılında il ve ilçe merkezleri dışındaki okullarda destek eğitim odalarının oluşturulması. S. Amaç: 1 S. Hedef: 1.3 P.G.1.3.1 P.G.1.3.2 P.G.1.3.3 P.G.1.3.4

PERFORMANS GÖSTERGESİ Destek eğitim odası ihtiyacı olan okul sayısı İl ve ilçe merkezinde destek eğitim odası oluşturulan okul İl ve ilçe merkezi dışında destek eğitim odası oluşturulan okul Destek eğitimi sınıfları sayısı

Tablo 28 - Stratejik Amaç 1 – Hedef 3 Performans Göstergeleri ,

65


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında Rehberlik araştırma merkezince il genelinde destek eğitim odası oluşturulacak okulların tespit edilmesi, 2- 2010 – 2011 yıllarında İl genelinde okullarda destek eğitim odalarının faaliyete geçirilmesi. Stratejik Hedef 1.4 – Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini daha etkin hale getirmek. P. Hedefi 1.4.1 –Her yıl tüm ilköğretim okullarının 6. ,7.ve 8.sınıf öğrencilerinin en az 2 iş yeri ve 4 meslek okulu gezisinin yapılması, P. Hedefi 1.4.2 – Her yıl ortaöğretim öğrencilerine en az 4 meslek gezisi ve 1 üniversite gezisi yapılması, P. Hedefi 1.4.3 – Her yıl ortaöğretim öğrencilerinin meslek tanıtımı ile ilgili en az 1 proje yapılması. S. Amaç:1

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 1.4 P.G.1.4.1

Uygulama bahçesi oluşturulan okul öncesi kurum sayısı

P.G.1.4.2 P.G.1.4.3 P.G.1.4.4

İlköğretimde gezi yapan okul oranı Ortaöğretimde gezi yapan okul oranı Proje yapan kurum sayısı

P.G.1.4.5 P.G.1.4.6

Seminer yapan okul sayısı Tanıtım faaliyeti sayısı

P.G.1.4.7

Tanıtım faaliyetine katılan öğrenci/veli sayısı

Tablo 29 – Stratejik Amaç 1 - Hedef 4 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında okulöncesi kurumlarda uygulama bahçelerinin oluşturulması, 2- Her yıl ilköğretim okullarının 6. , 7. ve 8. sınıflarının en az 2 işyeri ve 4 meslek okulunu gezmelerinin sağlanması, 3- Her yıl ortaöğretim öğrencilerinin en az 4 meslek ve 1 üniversite gezisinin yapılması, 4- Her yıl ortaöğretim öğrencilerinin meslek tanıtımı ile ilgili en az 1 proje yapmasının sağlanması. POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde eğitimde kalite ve verimliliği artırarak, çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak amacımız; 9. Kalkınma Planı 584. Maddesi, 2008–2010 Orta Vadeli Program ve Millî Eğitim Temel Kanununun 5. ve 14. Maddelerinde yer alan hükümler ve politikalarla desteklenmektedir.

66


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Orta Vadeli Program (2008- 2010)’da yer alan eğitimde kalite, verimlilik ve rekabeti artırmaya yönelik hedef ve 60. Hükümet Programı Eylem Planı (2008- 2012)’ inda yer alan eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi hedeflerine paralel olarak ilimiz eğitimi ve merkezi sınavlardaki başarı durumunu arttırmak için projeler gerçekleştirilecektir Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda; tüm süreçler performansa dayalı olarak yeniden düzenlenecektir. Eğitimde kalite ve verimliliği artırmaya dönük olarak performansa dayalı ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır. Ayrıca ara teknik eleman yetiştirilmesinde sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar belirlenecektir. Çağdaş eğitim fırsatlarının sunarak eğitimde kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla mesleki eğitim programları yerel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacaktır. Yine tüm paydaşların eğitim öğretimde fırsat eğitliğinden yararlandırılması için gerekli fiziksel alt yapı oluşturulacaktır. İlimizde SBS ve ÖSS de başarıyı artırmak için projeler hazırlanacak, devam eden projeler(Başarı İçin El Ele) Stratejik Plan amaç /hedeflerine uygun hale getirilerek yürütülmesi sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi ve toplumsal beklentilere cevap verecek bir AR-GE Birimi oluşturularak etkin hale getirilecek, yapılacak tüm proje ve etkinliklerin bu birim tarafından koordine edilmesi sağlanacaktır. Stratejik Amaç 2 – Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. (Millî Eğitim Temel Kanunu 10. Madde )

Stratejik Hedef 2. 1 – Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenli okuma saatleri yapmak. P. Hedefi 2.1.1 – 2010 yılından itibaren tüm okul ve kurumlarda çalışma saatleri içerisinde kitap okuma saati düzenlenmesi.

67


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı S. Amaç: 2

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 2.1

Kitap okuma uygulaması yapılan kurum sayısı Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı Açılan kitap sergisi sayısı Tanıtımı yapılan kitap sayısı

P.G.2.1.1 P.G.2.1.1 P.G.2.1.3 P.G.2.1.4

Tablo 30 – Stratejik Amaç 2 – Hedef 1 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER

1-Her gün tüm okul ve kurumlarda en az 20 dakika kitap okunması, 2-Belirli gün ve haftalarda tüm okul/kurumlarda kitap sergisi açmak, 3-En fazla kitap okuyanları ödüllendirmek, 4-Kitap tanıtım köşeleri oluşturmak, 5-Okul /kurumun web adresinde her ay bir kitap tanıtımı yapmak. Stratejik Hedef 2. 2 - Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserleri (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanelerine ve sınıf kitaplıklarına kazandırmak. P. Hedefi 2.2.1 –2010 yılında 100 temel eserin sınıf ve okul kütüphanelerine kazandırması. FAALİYET VE PROJELER 1-2010 yılında sınıf ve okul kütüphanelerine 100 temel eserin kazandırılması, 2-Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserlerinin okul kütüphanelerine ve sınıf kitaplıklarına kazandırmak. S. Amaç: 2 PERFORMANS GÖSTERGESİ S. Hedef: 2.2 Kütüphanesinde 100 temel eser bulunan okul ve kurum sayısı P.G.2.2.1 Okul/kurum kütüphanelerine kazandırılan kitap sayısı P.G.2.2.2

Tablo 31 – Stratejik Amaç 2 – Hedef 2 Performans Göstergeleri Stratejik Hedef 2. 3 – Türkçeyi etkili ve güzel kullanan şair ve yazarlarla yılda en az iki kez öğrencilerin buluşturulacağı etkinlikler düzenlemek.

P. Hedefi 2.3.1 – Her yıl en az iki yazar veya şairin öğrencilerle buluşacağı etkinlikler düzenlenmesi. S. Amaç: 2 S.Hedef: 2.3 P.G.2.3.1 P.G.2.3.2

PERFORMANS GÖSTERGESİ Düzenlenen etkinlik sayısı (her ilçede) Etkinliğe katılımcı sayısı

Tablo 32 – Stratejik Amaç 2 – Hedef 3 Performans Göstergeleri

68


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı FAALİYET VE PROJELER 1-2010 yılından itibaren her yıl en az iki şair veya yazarın düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin buluşturulması. POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimiz eğitim – öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığını kazandırma amacımız; Millî Eğitim Temel Kanunu 10. Maddesi ile desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda Türkçenin güzel ve etkin kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca kitap okuma alışkanlığı kurum kültürü olarak benimsenecektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde, okuma alışkanlığı topluma yaygınlaştırılacaktır. Stratejik Amaç 3 – Yaygın eğitimi ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin bir şekilde planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. (9. Kalkınma Planı 594. madde, TÜBİTAK Vizyon 2023, Millî Eğitim Temel Kanunu 8. ve 11.madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, Orta Vadeli Program)

Stratejik Hedef 3. 1 – Halk Eğitimi Merkezleri tarafından, örgün eğitim dışında kalan bireylere, 2010 yılından itibaren her yıl alan taraması yapılarak ihtiyaç önceliğine göre kurs ve etkinlikler yapmak. P. Hedefi 3.1.1 – HEM tarafından her yıl kurs ihtiyacını belirlemek üzere alan taraması yapılması, P. Hedefi 3.1.2 – Belirlenen ihtiyaca göre kurs ve etkinlikler düzenlenmesi. S. Amaç: 3 S.Hedef: 3.1

PERFORMANS GÖSTERGESİ

P.G.3.1.1

Alan taraması

P.G.3.1.2

Alan taramasında belirlenerek açılan kurs ve etkinlik sayısı

Tablo 33 - Stratejik Amaç 3 – Hedef 1 Performans Göstergeleri

69


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılından itibaren her yıl HEM tarafından alan taraması yapılması, 2-Alan taramaları sonucunda belirlenen konularda kurs ve etkinliklerin yapılması. Stratejik Hedef 3. 2 – Öğrenci velilerine ve halka HEM tarafından İnsan hakları, demokrasi, hoşgörü, barış kültürü ve çevre bilinci Tüketici hakları, tasarrufu teşvik, aile ekonomisine katkı konularında seminer ve programlar yapmak. P. Hedefi 3.2.1 – 2010 yılında küresel ısınma ve çevre bilinci konularında seminer düzenlenmesi, P. Hedefi 3.2.2 – 2011 yılında Hoşgörü ve Barış kültürü konularında seminer düzenlenmesi, P. Hedefi 3.2.3 – 2012 yılında Demokrasi ve insan hakları konularında seminer düzenlenmesi, P. Hedefi 3.2.4 –2013 yılında Tüketici hakları ve tasarrufu teşvik konularında seminer düzenlenmesi, P. Hedefi 3.2.5 – 2014 yılında aile ekonomisine katkı konusunda seminer düzenlenmesi. S. Amaç: 3

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 3.2 P.G.3.2.1

Yapılan seminer sayısı (her ilçede)

P.G.3.2.2

Seminerlere katılımcı sayısı

Tablo 34 – Stratejik amaç 3 – Hedef 2 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER

1-2010–2014 yılları arasında küresel ısınma, çevre bilinci, hoşgörü ve barış kültürü, demokrasi ve İnsan hakları tüketici hakları tasarrufu teşvik ve aile ekonomisine katkı konularında seminerler düzenlenmesi. Stratejik Hedef 3. 3 – Bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan dillerin toplum tarafından öğrenilmesine imkân sağlanması.

P. Hedefi 3.3.1 – 2010 yılında tüm HEM’lerde ihtiyaç duyulan en az bir yabancı dil kursu açılması,

70


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı P. Hedefi 3.3.2 – Her yıl HEM’lerde açılan yabancı dil kursiyer sayısının iki katına çıkarılması. S. Amaç: 3

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 3.3 P.G.3.3.1

Açılan yabancı dil kurs sayısı (her ilçede)

P.G.3.3.2

Sertifikalı kursiyer sayısı

Tablo 35 – Stratejik Amaç 3 – Hedef 3 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1-Her yıl HEM’lerde en az bir yabancı dil kursu açılması, 2-2011 yılından itibaren yabancı dil sertifikalı kursiyer sayısının iki katına çıkarılması.

Stratejik Hedef 3. 4 – Okul kantinlerinde kaliteli bir hizmet anlayışı geliştirebilmek için kantin işletmenlerini oluşturulacak standartlara göre eğitime tabi tutmak. P. Hedefi 3.4.1 – Kalite Kurulu tarafından 2010 yılında okul kantinlerinin işletilmesine dair standartların belirlenmesi, P. Hedefi 3.4.2 – Belirlenen standartlar doğrultusunda 2010 yılında HEM tarafından tüm okul kantin işleticilerine kurs verilmesi. S. Amaç: 3

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 3.4 P.G.3.4.1

İşletme standardına uygun kantin işletmesi sayısı

P.G.3.4.2

İşletmenlere verilen eğitim sayısı

P.G.3.4.3

Eğitimlere katılan kişi sayısı

P.G.3.4.4

Eğitim verilen okul/kurum sayısı

Tablo 36 – Stratejik Amaç 3 – Hedef 4 Performans Göstergesi

71


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı FAALİYET VE PROJELER 1- Kalite Kurulu’nca okul kantin işletme standartlarının belirlenmesi, 2- Belirlenen standartlara göre HEM tarafından kantin işleticilerine kurs verilmesi. POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde yaygın eğitimi, ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin bir şekilde planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulama amacımız; 9. Kalkınma Planı 594. Maddesi, TÜBİTAK Vizyon 2023 Projesi, Millî Eğitim Temel Kanununun 8. ve 11. Maddeleri, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ile Orta Vadeli Programda yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda; yaygın eğitim ihtiyaçları alan taraması yapılarak öncelik durumuna göre belirlenecektir. 9. Kalkınma Planı (2007- 2013) ’nda yer alan toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi hedefine uygun olarak yaygın eğitim alanında günün ihtiyaçları ve AB normlarına uygun çalışmalar yapmak amacıyla; eğitim çağı dışına çıkmış kişilerin açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları teşvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri artırılacaktır, kurs ve etkinlikler düzenlenecektir. Yaygın eğitimde yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamaya dönük olarak STK ve diğer kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. Aile eğitimi konusunda il genelinde proje çalışması yapılacaktır. Buna dayalı olarak, yaygın eğitim yolu ile üretim gücü geliştirilerek ekonomiye katkısı sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerine halkın katılımı sağlanacaktır. Stratejik Amaç 4– Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak sosyal sorumluluk duygusuna sahip, kendini gerçekleştirmiş, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan,geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek. (9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program-2008-2010,Bilgi Toplumu Stratejisi)

72


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Stratejik Hedef 4.1 – Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını araştırmak, orijinalini bozmadan gelecek nesillere aktarmak, çağdaş yorum ve tasarımlarla bölgesel ve ulusal beğenilere ürün olarak sunmak. P. Hedefi 4.1.1 – HEM tarafından milli kültürü ve geleneksel el sanatlarını ortaya çıkarmak için alan taraması yapılması, P.Hedefi 4.1.2 – Alan taraması sonucu ortaya çıkan milli kültür ve geleneksel el sanatları konusunda kurs ve etkinlikler düzenlenmesi, P. Hedefi 4.1.3 – Kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak için İl ve İlçe düzeyinde çeşitli yarışma ve etkinlik düzenlenmesi.

S. Amaç: 4 S. Hedef: 4.1 P.G.4.1.1 P.G.4.2.1 P.G.4.3.1

PERFORMANS GÖSTERGESİ Alan taraması Alan taramasında belirlenerek açılan kurs ve etkinlik sayısı Açılan müze sayısı

Tablo 37 - Stratejik Amaç 4 – Hedef 1 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER

1. 2010 yılından itibaren her yıl HEM tarafından alan taraması yapılması, 2. 2010 yılından itibaren alan taraması sonucunda belirlenen konularda kurs ve etkinliklerin yapılması, 3. 2010 yılından itibaren İl ve İlçe düzeyinde çeşitli yarışma ve etkinlik düzenlenmesi, 4. 2011 yılından itibaren etkinlikler sonucu ortaya çıkan ürünler toplanarak İl ve İlçe merkezlerinde geleneksel el sanatları müzesi açılması.

POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde milli kültürü ve geleneksel el sanatlarını ortaya çıkarma, yaşatma ve geliştirme amacımız; 9. Kalkınma Planı 594. Maddesi, TÜBİTAK Vizyon 2023 Projesi, Millî Eğitim Temel Kanununun 8. ve 11. Maddeleri, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ile Orta Vadeli Programda yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda; milli kültürü ve geleneksel el sanatlarını ortaya çıkarmak yaygınlaştırmak ve yaşamak için alan taramaları yapılarak kurs ve

73


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı etkinlikler düzenlenecek, il ve ilçe merkezlerinde milli kültür ve geleneksel el sanatları müzesi açılacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde STK ve halkın katılımı sağlanacaktır. Stratejik Amaç 5 – Eğitim kurumlarımızda sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak. (60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 5. 1 – Eğitim kurumları bünyesindeki sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi sonuna kadar % 100 artırmak. P. Hedefi 5.1.1 – 2010 yılında mevcut sosyal donatı alanlarının tespit edilerek kullanılır duruma getirilmesi, P. Hedefi 5.1.2 – Her yıl eğitim bölgesi toplantılarında ortak sosyal donatı alanlarının bölge içerisinde kullanımı ile ilgili planlama yapılması, P. Hedefi 5.1.3 – Sosyal donatı alanlarının kullanım oranının plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılması, P. Hedefi 5.1.4 – İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından her eğitim-öğretim yılının sonunda ortak sosyal donatı alanlarının kullanımı ile ilgili rapor hazırlanması, P. Hedefi 5.1.5 – Sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısının plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılması, P. Hedefi 5.1.6 – Branşlar itibarıyla lisanslı öğrenci sayısının plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılması.

74


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı S. Amaç: 5 S. Hedef: 5.1 P.G.5.1.1 P.G.5.1.2 P.G.5.1.3 P.G.5.1.4

PERFORMANS GÖSTERGESİ Ortak kullanımda olan sosyal donatı alanı Sosyal donatı alanlarının kullanım oranı Sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayısı Branşlar itibarıyla lisanslı öğrenci sayısı

Tablo 38 – Stratejik Amaç 5 - Hedef 1 Performans Göstergesi FAALİYET VE PROJELER 1- Ortak kullanıma uygun olan sosyal donatı alanlarının tespit edilmesi, 2- Ortak alanların en üst düzeyde kullanımını sağlayacak şekilde planlama yapılması, 3- Ortak alanların kullanımına ait raporun düzenlenmesi.

Stratejik Hedef 5.2 – Her yıl okullarımızda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak proje yarışmaları düzenlemek. P.Hedefi 5.2.1 – İlköğretim öğrencilerine yönelik Fen ve Teknoloji, Matematik, Sosyal Bilimler ve diğer alanlarda proje yarışmaları düzenlenmesi, P. Hedefi 5.2.2 – Ortaöğretim öğrencilerine yönelik; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve diğer alanlarda proje yarışmaları düzenlenmesi, P. Hedefi 5.2.3 – Yapılan projelerle yarışmalara katılınması, P. Hedefi 5.2.4 – Proje çalışmalarını ilde sergilemek ve dereceye giren projeleri ödüllendirmesi. S. Amaç: 5 S. Hedef: 5.2 P.G.5.2.1 P.G.5.2.2 P.G.5.2.3 P.G.5.2.4 P.G.5.2.5

PERFORMANS GÖSTERGESİ Yapılan yarışma sayısı İlköğretimlerde yapılan proje sayısı Ortaöğretimlerde yapılan proje sayısı Proje yapan okul/kurum sayısı Proje yapan okul/kurumların tüm okul/kurumlara oranı

Tablo 39 – Stratejik Amaç 5 – Hedef 2 Performans Göstergesi FAALİYET VE PROJELER 1- Her yıl proje yarışması ile ilgili şartnamenin eğitim-öğretim yılı başında hazırlanarak duyurulması, 2- Proje yarışması ile ilgili afiş ve broşürlerin hazırlanması, 3- Her okulun proje yarışmasına katılımının sağlanması, 4- Sergilenen proje çalışmalarının ödüllendirilmesi. Stratejik Hedef 5.3 – Her yıl eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda ‘Hayalimdeki aile, okul, çevre, ülke ve dünya’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek. 75


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı P. Hedefi: 5.3.1 – 2010 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda Hayalimdeki aile’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışma düzenlenmesi, P. Hedefi: 5.3.2 – 2011 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda Hayalimdeki okul’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi, P. Hedefi: 5.3.3 – 2012 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda Hayalimdeki çevre’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi, P. Hedefi: 5.3.4 – 2013 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda Hayalimdeki ülke’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi, P. Hedefi: 5.3.5 – 2014 yılında eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda‘Hayalimdeki dünya’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi. S. Amaç: 5

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 5.3 P.G.5.3.1

Yapılan yarışma sayısı

P.G.5.3.2

Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi kapsamında açılan hizmetiçi eğitim faaliyeti sayısı

P.G.5.3.3

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan/ sertifika alan çalışan sayısı

P.G.5.3.4

Eğitim kurumlarında yaşanan yıllık olay sayısı

P.G.5.3.5

Eğitim kurumlarında yaşanan yıllık olay sayısı

P.G.5.3.6

Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları konusunda yapılan etkinlik sayısı/etkinliklere katılımcı sayısı

P.G.5.3.7

Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamı modeline geçen okul/kurum sayısı

Tablo 40 – Stratejik Amaç 5 – Hedef 3 Performans Göstergesi

FAALİYET VE PROJELER 1-Her yıl eğitim öğretim yılı başında yapılacak yarışmalarla ilgili şartnamelerin hazırlanarak duyurulması, 2- Yapılan yarışmaların ödüllendirilmesi.

76


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Hedef 5.4 – 2010–2011 yıllarında şiddetin önlenmesi konusunda öğrencilere yılda iki defa seminer vermek. P. Hedefi 5.4.1 – 2010 yılı Ekim ayında öğrencilere ‘Öfke yönetimi’ konulu seminer vermek, P. Hedefi 5.4.2 – 2010 yılı Aralık ayında öğrencilere ‘Stres ve çatışma yönetimi’ konulu seminer verilmesi, P. Hedefi 5.4.3 – 2010 yılı Mart ayında öğrencilere ‘Empati geliştirme’ konulu seminer verilmesi, P. Hedefi 5.4.4 – 2010 yılı Mayıs ayında öğrencilere ‘Akran ilişkileri ve akran arabuluculuğu’ konulu seminer verilmesi, P. Hedefi 5.4.5 –2011 yılı Ekim ayında öğrencilere ‘Sosyal beceriler ve kişiler arası ilişkiler’ konulu seminer vermek, P. Hedefi 5.4.6 – 2011yılı Aralık ayında öğrencilere ‘Kendini ifade etme ve etkili davranma’ konulu seminer verilmesi, P. Hedefi 5.4.7 – 2011yılı Mart ayında öğrencilere ‘Özgüven ve öz disiplin’ konulu seminer verilmesi, P. Hedefi 5.4.8 – 2011 yılı Mayıs ayında öğrencilere ‘Karar verme ve sorumluluk alma’ konulu seminer verilmesi. S. Amaç: 5

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 5.4 P.G.5.4.1

Yapılan seminer sayısı (her okul)

P.G.5.4.2

Seminere katılan öğrenci sayısı

P.G.5.4.3

Seminer verilen okul/kurum sayısı

Tablo 41 - Stratejik Amaç 5 – Hedef 4 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- Öğrencileri şiddete karşı korumayı kapsayan önleme planının hazırlanması, 2- 2010–2011 yıllarında şiddeti önleme kampanyası çerçevesinde öğrencilere; öfke yönetimi, stres ve çatışma yönetimi, empati geliştirme, akran ilişkileri ve akran arabuluculuğu, sosyal beceriler ve kişiler arası ilişkiler, kendini ifade etme ve etkili 77


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı davranma, özgüven ve öz disiplin, karar verme ve sorumluluk alma konularında seminer verilmesi. POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde eğitim kurumlarında sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerini artırma amacımız; 60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda eğitim kurumları her yönüyle ve tam kapasite ile paydaşların kullanımına sunulacaktır. Sosyal kültürel ve sportif faaliyetleri artırmaya dönük olarak altyapı imkânlarının, eğitimin tüm aşamalarında etkin kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca genç nüfusa yeteneklerini ortaya çıkarma ve geliştirme fırsatı sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde paydaşların katılımını sağlayacak iletişim kanalları etkin kullanılacaktır.

78


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı TEMA II

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

79


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı TEMA II EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme olgusu ve özellikle tarım alanındaki yapısal reformların kısa vadeli olumsuz etkileri sonucu hızlanan köyden kente göç; bir taraftan okulöncesi eğitimde, toplumsal farkındalık düzeyini ve paydaş beklentilerini yükseltirken, diğer taraftan kent merkezlerindeki fiziki altyapı sorunlarının ağırlaşması sonucunu da beraberinde getirmiştir. Hayatın ilk yıllarının, öğrenmenin sürekli hâle gelmesinde önemli yeri bulunmakta ve bu dönemde düzeltilmeyen dezavantajlar sürekli hâle gelmektedir. Bu sebeple yüksek kalitedeki erken müdahale programları ve erken çocukluk eğitimine ulaşımı yaygınlaştırma yaşam boyu öğrenmenin özünü ve alt yapısını oluşturan bir hedeftir. İlköğretim, eğitim sisteminin en temel yapı taşıdır. İlköğretimde ana hedef çocuğa vatandaşlık bilinci kazandırılmasıdır. Bunun yanı sıra bu eğitim kademesinde, çocuğun toplum içindeki diğer fertlerle uyum içinde yaşamasına yönelik tutum ve becerilerle donatılmasına yönelik eğitim verilmektedir. Ordu ilinde tarım istihdamının azalmasıyla birlikte hızlanan köyden kente göç, köylerdeki dersliklerin atıl hale gelmesine buna karşılık kent merkezlerindeki fiziki altyapı sorunlarının ağırlaşmasına neden olmuştur. İlimizde Birleştirilmiş sınıflı 106 okulda toplam 6.174 öğrenci ( %6,31 ), müstakil sınıflı 284 okulda toplam 91.705 ( %93,69 )öğrenci eğitim görmektedir. İlin eğitim kalitesinin yükseltilmesi açısından birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenci sayısının azaltılması büyük önem taşımaktadır. İlköğretimde ikili eğitimden tekli eğitime geçilecektir. Bu durumun önündeki en önemli engellerden biri olan derslik ihtiyacı plan dönemi içerisinde tamamen karşılanarak daha sonraki dönemlerde nicelik sorunu yerine nitelik sorununa ağırlık verilecektir. Yenilenen müfredatın gerektirdiği ortam, donanım, yönetici, öğretmen yeterliliğini sağlamak müfredat değişikliğinden ulusal anlamda beklenen faydanın sağlanabilmesi için kaçınılmazdır. İl genelindeki toplam 14.789 öğrencinin; Ortaöğretimdeki ikili öğretim uygulaması, kalabalık sınıf mevcutları, öğretim süresindeki artışın getirdiği ek derslik açığı ve ortaöğretimdeki okullaşma oranının AB standartlarına göre Mesleki ve Teknik Eğitim aleyhine olması(Mesleki Ortaöğretim %51,45, Genel Ortaöğretim %48,55) üst politika belgelerinde öngörülen hedeflere ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Yenilenen ortaöğretim müfredatının ortam, donanım, öğretmen ve yönetici yeterliğinin sağlanabilmesi ulaşılmak istenen vizyon için belirleyici rol oynayacaktır. İletişim teknolojilerindeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasıyla; etkileşimli eğitim imkânları daha da artacaktır. Bu sayede bir merkezde bulunan bir öğretmen dünyanın birçok 80


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı yerinde bulunan öğrenci kitlesine aynı anda ulaşabilecek ve interaktif eğitim yapabilecektir. Eğitimde gelişmiş teknolojilerin kullanımı öğrenme oranının artmasında ve insanların yeni teknolojileri kullanmasında önemli bir etken olacaktır. Buradan hareketle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elektronik ortamda hizmetiçi seminer, konferans vb. yapmayı hedefledik. Çocuklarında gelişimsel yetersizlikler olduğunda aileler tüm aile bireylerini günlük yaşama katabilmek için pek çok normal etkinlikte uyarlama yapmak zorunda kalabilmektedirler. Böyle zamanlarda anne-babalar çocukları için adeta birer öğretmen olmaktadırlar. Onlar, çocukları üzerinde etkili olabilecek durumları bildikleri için, pekiştirme ve ceza tanımlarına uygun olarak, çocuklarını pekiştirebilen kişilerdir. O nedenle ailelerin eğitimi büyük önem arz etmektedir. Kamu mali yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarının temel amaçlarının başında; kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve maliyetlerin düşürülmesi, tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması ve daha az harcayarak kaynaklarını daha etkin kullanan bir devlet idaresinin kurulması gelmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğünün kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması bu sürecin gereğidir. Milli Eğitimin faaliyetleri kamu gücü icra edilerek toplum adına yerine getirildiğinden vatandaşların ilgi alanındadır. Demokrasinin gelişimine paralel olarak günümüz bilgi-iletişim çağında geleneksel yönetimin gizlilik anlayışı güçlü şekilde eleştirilmektedir. Bu süreçte kamu yönetimlerinin şeffaflaşması gereği daha vurgulu şekilde dile getirilirken şeffaflık üzerine kurulu yeni yönetim kültürü yükselen değer olmaktadır. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçe yönetimi ve bilgilerinin daha şeffaf olması hedeflenmiştir.

Stratejik Amaç 6 – Tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. (9. Kalkınma Planı 590. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. madde )

81


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

Stratejik Hedef 6. 1 – Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını dezavantajlı çocukları gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 70’e, ortaöğretimde kademeli olarak barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla %90’a çıkarmak, ortaöğretimde kızların eğitime erişimini daha da artırmak için kız erkek okullaşma oranları arasındaki % 8 olan farkı 2014 yılı sonuna kadar %2 ‘nin altına düşürmek, ilköğretimde birleştirilmiş sınıf ile ilköğretim ve ortaöğretimde ikili öğretim uygulamalarına kademeli olarak son verilerek, 2014 yılı sonu itibariyle sınıf ortalamalarını 30 öğrenciye çekerek normal öğretime geçmek. 2010–2014 YILLARI ARASI POTANSİYEL 4–5 YAŞ ÇOCUK SAYILARI Eğitim -Öğretim Yılı Doğum Yılı 4-5 Yaş Çocuk Sayısı

2010 2005 - 2006 19.742

2011 2006 - 2007 19.957

2012 * 2007 - 2008 18.644

2013 * 2008 - 2009 17.196

2014 * 2009 - 2010 16.310

Tablo 42 - 2010–2014 Yılları Arası Potansiyel 4–5 Yaş Çocuk Sayıları

* 2012 yılından itibaren 2008 ve sonrası doğumlu çocuklar için yazılan sayılar son 10 yılın nüfus bilgilerine göre Yarı Logaritmik (Doğ-Log) Regresyon İstatistik Modeli’yle öngörüde bulunularak yazılmıştır. P. Hedefi 6.1.1

– Okul öncesi eğitimde 2010 yılında okullaşma hedefi % 40,

P. Hedefi 6.1.2

–Okul öncesi eğitimde 2011 yılında okullaşma hedefi % 50,

P. Hedefi 6.1.3

– Okul öncesi eğitimde 2012 yılında okullaşma hedefi % 60,

P. Hedefi 6.1.4

–Okul öncesi eğitimde 2013 yılında okullaşma hedefi % 65,

P. Hedefi 6.1.5

–Okul öncesi eğitimde 2014 yılında okullaşma hedefi % 70,

P. Hedefi 6.1.6

–Ortaöğretimde 2010 yılında okullaşma hedefi % 80,

P. Hedefi 6.1.7

–Ortaöğretimde 2011 yılında okullaşma hedefi % 83,

P. Hedefi 6.1.8

– Ortaöğretimde 2012 yılında okullaşma hedefi % 86,

P. Hedefi 6.1.9

– Ortaöğretimde 2013 yılında okullaşma hedefi % 88,

P. Hedefi 6.1.10 – Ortaöğretimde 2014 yılında okullaşma hedefi % 90, P. Hedefi 6.1.11

– İlköğretimde 2010 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf he-

defi % 50, 82


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı P. Hedefi 6.1.12 – İlköğretimde 2011 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf hedefi % 50, P. Hedefi 6.1.13 – İlköğretimde 2012 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf hedefi % 50, P. Hedefi 6.1.14 – İlköğretimde 2013 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf hedefi % 50, P. Hedefi 6.1.15 – İlköğretimde 2014 yılında kaldırılacak birleştirilmiş sınıf hedefi % 100, P. Hedefi 6.1.16 – İlköğretimde 2010 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 40, P. Hedefi 6.1.17 – İlköğretimde 2012 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 54, P. Hedefi 6.1.18 – İlköğretimde 2013 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 70, P. Hedefi 6.1.19 – İlköğretimde 2014 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 100, P. Hedefi 6.1.20 – Ortaöğretimde 2010 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 27, P. Hedefi 6.1.21 – Ortaöğretimde 2011 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 30, P. Hedefi 6.1.22 – Ortaöğretimde 2012 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 30, P. Hedefi 6.1.23 – Ortaöğretimde 2013 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 67, P. Hedefi 6.1.24 – Ortaöğretimde 2014 yılında kaldırılacak ikili öğretim hedefi % 100. S. Amaç: 6 S. Hedef: 6.1 P.G.6.1.1 P.G.6.1.2 P.G.6.1.3 P.G.6.1.4 P.G.6.1.5 P.G.6.1.7 P.G.6.1.8 P.G.6.1.9 P.G.6.1.10 P.G.6.1.11 P.G.6.1.12 P.G.6.1.13 P.G.6.1.14 P.G.6.1.15 P.G.6.1.16 P.G.6.1.17 P.G.6.1.18 P.G.6.1.19

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı Dezavantajlı çocuk sayısının tespit çalışması Dezavantajlı çocukların okullaşma oranı Toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik etkinliklerin/kişilerin sayısı Ortaöğretimde okullaşma oranı İlköğretimde mevcut birleştirilmiş sınıflardan normal eğitime geçiş oranı İlköğretimde ikili öğretimden normal öğretime geçiş oranı Ortaöğretimde ikili öğretimden normal öğretime geçiş oranı İlköğretimdeki toplam öğrenci sayısının derslik sayısına oranı Derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olan okul sayısı İkili eğitim yapan öğrencilerin toplam öğrencilere oranı İkili eğitim yapan okulların toplam okullara oranı Ortaöğrenimde mezun olan öğrenci sayısının ilköğretimden ortaöğretime geçiş yapan öğrenci sayısına oranı Okulu terk eden/ilişiği kesilen öğrencilerin sınıflara göre oranı Okulu terk eden/ilişiği kesilen öğrencilerin ilçelere göre dağılım oranı Okul Öncesinde yapılan derslik sayısı İlköğretimde yapılan derslik sayısı Ortaöğretimde yapılan derslik sayısı

Tablo 43 – Stratejik Amaç 6 – Hedef 1 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1234-

Okulöncesinde Okulöncesinde Okulöncesinde Okulöncesinde

2010 2011 2012 2013

yılında yılında yılında yılında

il il il il

genelinde genelinde genelinde genelinde 83

44 16 16 24

derslik derslik derslik derslik

yapılması, yapılması, yapılması, yapılması.


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 5- Bünyesinde anasınıfı olmayan tüm ilköğretim okullarında 2010 yılında anasınıfı açılması, 6- İlköğretimde 2010 yılında il genelinde 200 derslik yapılması, 7- İlköğretimde 2011 yılında il genelinde 128 derslik yapılması, 8- İlköğretimde 2012 yılında il genelinde 96 derslik yapılması, 9- İlköğretimde 2013 yılında il genelinde 56 derslik yapılması, 10- İlköğretimde 2014 yılında il genelinde 24 derslik yapılması, 11- Ortaöğretimde 2010 yılında il genelinde 52 derslik yapılması, 12- Ortaöğretimde 2011 yılında il genelinde 56 derslik yapılması, 13- Ortaöğretimde 2013 yılında il genelinde 24 derslik yapılması, 14- Ortaöğretimde 2014 yılında il genelinde 24 derslik yapılması, 15- Ortaöğretimde 2010 yılında il genelinde 100 kapasiteli 4 pansiyon yapılması, 16- Ortaöğretimde 2011 yılında il genelinde 100 kapasiteli 2 pansiyon yapılması, 17- Ortaöğretimde 2012 yılında il genelinde 100 kapasiteli 2 pansiyon yapılması, 18- Ortaöğretimde 2013 yılında il genelinde 100 kapasiteli 1 pansiyon yapılması, 19- 2010 yılında ilköğretim pansiyonlarından kapasitelerinin altında hizmet verenler tespit edilerek ortaöğretime devredilmesi. Stratejik Hedef 6.2 – Taşımalı eğitim araç ve yemek servis hizmetlerinde standartlara uygun hizmet verilmesini sağlamak ve zorunlu taşıma kapsamı dışındaki öğrenci taşıma servis hizmetlerinin niteliğini artırmak. P. Hedefi:6.2.1 – 2010 yılında Taşımalı eğitim araçları ile ilgili kalite kurulu tarafından kalite standartlarını belirlemek, P. Hedefi:6.2.2 – 2010 yılında Taşımalı eğitim yemek servisi ile ilgili kalite kurulu tarafından kalite standartlarını belirlemek, P. Hedefi:6.2.3 – Her yıl Taşımalı eğitim araç ve yemek servisi yapan personele en az iki kez eğitim vermek. S. Amaç: 6 S. Hedef: 2

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PG 6.2.1

Kalite standartlarına uyan araç ve yemek servisi yapılan okul sayısı

PG 6.2.2 PG 6.2.3

Standartlar konusunda verilen eğitim sayısı (her ilçe için) Taşımalı ilköğretim uygulamasında sıcak yemek verilen öğrenci sayısı

Tablo 44 - Stratejik Amaç 6 – Hedef 2 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- Kalite Kurulu tarafından standartları belirlenen araç ve yemek servisi ile ilgili kalite standartlarının kalite kitabında yer alması,

84


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 2- Her yıl taşımalı eğitim araç ve yemek servisi yapan personele il merkezi ve her ilçede en az iki kez eğitim verilmesi, 3- Valiliğin öncülüğünde emniyet teşkilatı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek okul servislerinin etkin denetimlerinin yapılması.

Stratejik Hedef 6.3 – Taşıma merkezi okulların fiziki imkân ve donanımlarında plan dönemi sonuna kadar tamamında iyileştirme yapmak. P. Hedefi: 6.3.1 – Her yıl taşıma merkezi okullardan ihtiyaç listelerini istenilmesi, P. Hedefi: 6.3.2 – Alınan ihtiyaç listelerine göre eksiklikleri gidermesi.

85


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı S. Amaç: 6 S. Hedef: 6.3 PG 6.3.1 PG 6.3.2 PG 6.3.3

PERFORMANS GÖSTERGESİ İyileştirme yapılan kurum sayısı İyileştirme yapılan okulların toplam taşıma merkezi okul sayısına oranı Taşıma merkezli okullardaki öğrenci sayısı

Tablo 45 – Stratejik Amaç 6 – Hedef 3 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- Kalite Kurulu tarafından geliştirilen ihtiyaç istek formları taşıma merkezi okullardan alınması, 2- İhtiyaç istek formlarına göre belirlenen ihtiyaçların giderilmesi.

Stratejik Hedef 6.4 – İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hizmet kalitesi ve verimliliğini artırmak için; modern bir arşiv, konferans salonu, eğitimde uygulama örnekleri ve bilgi paylaşımına olanak sağlayacak çevre illere de hizmet edebilecek Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünü 2010 yılında kurmak. P. Hedefi 6.4.1 – 2010 yılında il Millî Eğitim Müdürlüğüne modern bir arşiv yapılması, P. Hedefi 6.4.2 – 2010 yılında İl Millî Eğitim Müdürlüğüne modern bir konferans salonunun yapılması, P. Hedefi 6.4.3 – 2010 yılında ilimize Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü kurulması. S. Amaç: 6

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 6.4 P.G. 6.4.1 P.G. 6.4.2 P.G. 6.4.3

Arşiv Konferans salonu Hizmetiçi eğitim enstitüsü

Tablo 46 – Stratejik Amaç 6 – Hedef 4 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında arşiv yapılması, 2- 2010 yılında konferans salonu yapılması, 3- 2010 yılında Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nün yapılması.

86


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturma amacımız; Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. Maddeleri, 9. Kalkınma Planı 590. Maddesi, Orta Vadeli Program ve 60. Hükümet Programında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda nüfus hareketleri doğrultusunda okul ihtiyaçları planlanacaktır. Stratejik amacımızın gerçekleşmesi için eğitimin her kademesinde okullaşma oranı yükseltilecektir. Halen birleştirilmiş sınıf ve ikili öğretim yapılan fakat mevcut taşıma merkezlerine taşınamayan okulların fiziki mekân yetersizliği, öğrenci azlığı ve coğrafi şartlar nedeniyle taşıma merkezlerine uzak oluşları eğitim imkân ve fırsatlarından yararlanmalarını engellemektedir. Bu nedenle tespit edilen yeni taşıma merkezi okullar kurulacaktır. Daha iyi eğitim ortamlarında, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayarak kaliteyi artırmak için birleştirilmiş sınıflı okullar 2010–2014 yıllarını içerecek plan dâhilinde kademeli olarak taşıma kapsamına alınacaktır. Bu nedenle okulların taşıma kapsamına alınmasında önemli rol oynayan taşıma güzergâhlarının bakım ve onarımı ilgili birimlerle yapılacak işbirliği ile 2010 yılından itibaren öncelikle tamamlanacaktır. Taşıma kapsamına alınmasının mümkün olmadığı hallerde birleştirilmiş sınıf öğrencileri en yakın YİBO’lara nakledilecektir. İlimizde çağdaş eğitim sistemine uygun 30 kişilik sınıflarda normal eğitimin verilmesi için derslik sayısı yetersizdir. Bu sebeple hem mevcut binaların daha verimli kullanılması hem de yeni dersliklerin yapılması gerekmektedir. 2010 yılında Strateji Geliştirme Birimi tarafından mevcut okul binalarındaki alanların daha verimli kullanımını sağlamak için bölümlerin kullanım tespiti yapılarak raporlandırılacak, 2011 -2014 yılları arasında ise bu raporların sonuçlarına göre okullarda gerekli değişiklikler yapılacaktır. Donatım eksiği bulunmayan eğitim – öğretim süreci oluşturma amacımıza dayalı olarak kaynak ihtiyacının karşılanmasında paydaş desteği sağlanacaktır. Ayrıca eğitim ihtiyacından kaynaklanan göç hareketi önlenecektir. Yine taşımalı eğitim araç ve yemek servis hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde gerekli altyapı ve bina yatırımları ile okullaşma oranı yükseltilecektir. Veri analizine dayalı ihtiyaç tespiti ve kaynak planlaması yapılacaktır. Buna dayalı olarak taşımalı eğitim merkezi okulların donanım ihtiyaçları da giderilecektir. İkili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamaları da kaldırılacaktır. Kurumun hizmet kalitesi ve verimliliğini artırmak için mevcut arşivin ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle çağdaş hizmet sunabilecek bir arşiv birimi oluşturulacaktır.

87


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Kurumun bilgilendirme ve kültürel etkinliklerini yürütebileceği konferans salonu yapılacaktır. İlimizi kültürel ve eğitimsel gelişmenin merkezi haline getirebilmek için 2010 yılında sahil şeridinde bir Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü kurulacaktır. Diğer illerdeki Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin ilimize uzaklığı, çevre illerin ilimize ulaşım kolaylığı, (Karadeniz Sahil Otoyolu ile İç Anadolu Bölgesini Karadeniz Bölgesine bağlayan Karadeniz – Akdeniz otoyolu’ nun ilimizde kesişmesi), yapılacak olan Enstitünün gerekliliğini göstermektedir. Stratejik Amaç 7 – Kurum kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak, eğitim potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve tarih bilincini geliştirerek sahiplenme alışkanlığı kazandırmak.. (9. Kalkınma Planı 602. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 7. 1 – 2010 yılında Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemi oluşturmak. P. Hedefi: 7.1.1 – 2010 yılında kontrol edilebilir bir bütçe oluşturulması. S. Amaç: 7

PERFORMANS GÖSTERGESİ S. Hedef: 7.1 Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemi P.G. 7.1.1 Performansa Dayalı Bütçelemeye geçen okul/kurum sayısı P.G. 7.1.2

Tablo 47 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 1 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1-2010 Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemi oluşturulması Stratejik Hedef 7. 2 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurumların bütçelerinin her yıl denetlemek. P. Hedefi 7.2.1 – 2010 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurum bütçelerinin denetlemek, P. Hedefi 7.2.2 – Plan dönemi sonuna kadar tüm okul/kurum bütçelerinin denetlenmesi. FAALİYET VE PROJELER 1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurum bütçe denetleme esaslarının belirlenmesi, 88


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 2.Denetleme esaslarının okul/kurumlara bildirilmesi, 3.Yöneticilerin bütçe konusunda eğitimden geçirilmesi. S. Amaç: 7 S. Hedef: 7.2 Denetlenen okul/kurum sayısı P.G. 7.1.1 Eğitilen yönetici sayısı P.G.7.1.2 Verilen eğitim sayısı P.G. 7.1.3

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Tablo 48 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

Stratejik Hedef 7. 3 – Kurumda yapılan iş ve işlemler ile verilen hizmetlerden uygun olanların elektronik ortama taşınmasını sağlayarak e-Devlet uygulamalarını yaygınlaştırmak ve kurumun genel yönetim giderlerinin tasarruf ve geri dönüşüm yoluyla azaltılması için tedbirler almak. P. Hedefi 7.3.1 – 2010 yılında Kalite Kurulu tarafından geri dönüşüm standartlarını belirlenmesi, P. Hedefi 7.3.2 – lışmaları yapılması, P. Hedefi 7.3.3 – oluşturulması, P. Hedefi 7.3.4 – bilgi ve uyarı işaretlerini

2010 yılında geri dönüşüm anlayışı kazandırmak amacıyla bilgilendirme ça2010 yılında kurumlarda belirlenen standartlara göre geri dönüşüm sistemi 2011 yılında kurumlarda su ve elektrik kullanımında tasarruf sağlamak için etkin hale getirilmesi,

P. Hedefi 7.3.5 – 2012 yılında tüm kurumlarda tasarruflu ampul kullanımını sağlanması. S. Amaç: 7

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S.Hedef: 7.3 P.G. 7.3.1 P.G. 7.3.2 P.G. 7.3.3 P.G. 7.3.4 P.G. 7.3.5

e-Devlet uygulaması kapsamına giren uygulama sayısı Kurum süreçlerinden e-Devlet uygulaması kapsamına alınanların toplam süreçlere oranı Geri dönüşüm standartları Bilgilendirme çalışması yapılan kurum sayısı Geri dönüşüm sistemini uygulayan kurum sayısı

P.G. 7.3.6 P.G. 7.3.7

Bilgi ve uyarı işaretlerini kullanan kurum sayısı Tüm birimlerinde tasarruf lambası kullanan kurum sayısı

Tablo 49 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 3 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında geri dönüşüm standartlarının belirlenmesi, 2- 2010 yılında geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması,

89


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 3- 2010 yılında kurumlarda geri dönüşüm sisteminin oluşturulması, geri dönüşüm kutularının aktif hale getirilmesi, 4- 2011 yılında tasarrufu sağlamak için bilgi ve uyarı işaretlerinin tüm kurumlarda kullanılmasının sağlanması, 5- 2012 yılında tüm kurumlarda tasarruflu ampul kullanımının sağlanması.

Stratejik Hedef 7. 4 – Tüm kurumlarda 2014 yılına kadar sağlıklı eğitim ortamları oluşturmak. P. Hedefi 7.4.1 – 2010 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi % 50, P. Hedefi 7.4.2 – 2011 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi % 65, P. Hedefi 7.4.3 – 2012 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi % 80, P. Hedefi 7.4.4 – 2013 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi % 90, P. Hedefi 7.4.5 – 2014 yılında hijyen standartlarına ulaşan kurum hedefi % 100. S. Amaç: 7 S. Hedef: 7.4 P.G. 7.4.1 P.G. 7.4.2

PERFORMANS GÖSTERGESİ Hijyen standartlarına uyan kurum sayısı Hijyen standartlarına ulaşan kurum oranı

Tablo 50 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 4 Performans Göstergeleri

123kamuoyu 45-

FAALİYET VE PROJELER 2010 yılında kalite kurulu tarafından hijyen standartlarının belirlenmesi, 2010 yılında hijyen standartlarına göre kurumların bilgilendirilmesi, Her yıl kurumlarda yapılan örnek hijyen çalışmalarının medya aracılığı ile ile paylaşılması, Her yıl bilgilendire çalışmaları ile veli katkısının sağlanması, Her yıl sonunda hijyen standartlarına ait raporun hazırlanması.

Stratejik Hedef 7. 5 – Tüm kurumlarda teknolojik altyapı kapasite kullanımını %100’e çıkarmak, 2010 yılında detaylı il eğitim haritasını ve plan dönemi sonuna kadar Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesini oluşturmak.

90


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı P. Hedefi 7.5.1 – 2010 yılında Bilgi ve iletişim teknolojilerini halkın kullanımına açan okul/kurum hedefi % 60, P. Hedefi 7.5.2 – 2011 yılında Bilgi ve iletişim teknolojilerini halkın kullanımına açan okul/kurum hedefi % 80, P. Hedefi 7.5.3 – 2012 yılında Bilgi ve iletişim teknolojilerini halkın kullanımına açan okul/kurum hedefi % 100, P. Hedefi 7.5.4 – 2010 yılında Web sitesi olan kurum sayısını % 100 çıkarılması, P. Hedefi 7.5.5 – 2010 yılında detaylı il eğitim haritasını hazırlamak, P. Hedefi 7.5.6 – 2012 yılında İl merkezinde Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesi kurulması. S. Amaç: 7 S.Hedef: 7.5 P.G. 7.5.1 P.G. 7.5.2 P.G. 7.5.3 P.G. 7.5.4 P.G. 7.5.5

PERFORMANS GÖSTERGESİ Bilgi ve iletişim teknolojilerini halka açan okul/kurum sayısı Web sitesi olan kurum Sayısı İl eğitim haritasının hazırlanması Kurumlar arası web yarışması sayısı İl merkezinde Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesinin açılması

Tablo 51 – Stratejik Amaç 7 – Hedef 5 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında Bilgi ve iletişim teknolojilerini halka açacak okul/kurumların belirlenmesi, 2- Her yıl Kurumlar arası web sitesi içerik ve tasarım yarışmasının düzenlenmesi, 3- 2010 yılında tüm kurumlarda web yayın ekiplerine BT Formatörleri tarafından eğitim verilmesi, 4- 2010 yılında detaylı il eğitim haritasının hazırlanması, 5- 2011 yılında hazırlanan detaylı il eğitim haritasının İl Millî Eğitim Müdürlüğü girişinde kullanıma sunulması,

6- 2012 yılında İl merkezinde Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesinin açılması. POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde kurum kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlama amacımız; 9. Kalkınma Planı 602. Maddesi, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda bakanlıkça hayata geçirilen projelere ve yeni düzenlemelere tam uyum sağlanacaktır. Mali kaynakların kullanımında yeni eğilimler ve gelişmeler dikkate alınacaktır. Yine kurumda tasarruf ve geri dönüşüm kültürü oluşturulacaktır. Kurum kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla kurum bütçesinin, oluşturulacak bir sisteme göre işletilmesi, tüm kurumların hijyen standartlarına uygun hale getirilmesi, eğitim potansiyelimizi ortaya çıkaracak detaylı “Eğitim İl Haritası” oluşturulacaktır. Cumhuriyet döneminde eğitim sistemimizde ve uygulamalarında kaydedilen gelişmeleri ve örnekleriyle bir arada görmesini, tarih bilincini geliştirerek kültür varlıklarını koruma ve sahiplenme alışkanlığını kazanmalarını, statik müzecilik uygulaması yanında, yaşayan müzecilik uygulamasını da görmelerini sağlamak amacıyla ilimizde bir eğitim müzesi kurulacaktır.

91


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Stratejik Amaç 8 – İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 17. madde, 9. Kalkınma Planı)

ve çevreye etkisini artırmak. ( Orta Vadeli

Stratejik Hedef 8. 1 – İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler birimini 2010 yılında amacına uygun olarak etkinleştirmek. P. Hedefi: 8.1.1 – Her yıl İl MEM tarafından aylık bülten çıkarılması, P. Hedefi: 8.1.2 – Her yıl il ve ilçe düzeyinde tüm paydaşlarla en az iki kez eğitim gündemli toplantılar yapılması, P. Hedefi: 8.1.3 – Her yıl hazırlanacak plan çerçevesinde paydaş ziyaretlerinin yapılması. S. Amaç: 8

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S.Hedef: 8.1 P.G. 8.1.1 P.G. 8.1.2

Yayınlanan bülten sayısı Gerçekleşen toplantı sayısı

P.G. 8.1.3

Planlanan ziyaretlerin gerçekleşme oranı

Tablo 52 – Stratejik Amaç 8 – Hedef 1 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde basın ve halkla ilişkiler görevini yürütecek birimin etkin hale getirilerek bu birime uzman bir personelin görevlendirilmesi, 2- Her yıl aylık bülten çıkarılması, 3- Her yıl il ve ilçe düzeyinde en az iki kez paydaşlarla eğitim gündemli toplantılar yapılması, 4- Her yıl Basın ve Halkla ilişkiler birimince ziyaret planlarının yapılması, 5- Her yılsonunda ziyaret planlarına ait raporun hazırlanması. Stratejik Hedef 8. 2 – 2010 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi ile ilgili eğitim programları düzenlemek. P. Hedefi 8.2.1 – 2010 yılında “Okulöncesi Eğitimin Önemi ve Toplumsal Farkındalık”, P. Hedefi 8.2.2 – 2010 yılında “Gelişim Dönemleri ve Sorunları”, P. Hedefi 8.2.3 – 2011 yılında “Aile İçi İletişim, Etkili Okul-Aile İletişimi”, P. Hedefi 8.2.4 – 2012 yılında “Şiddeti Önleme”, P. Hedefi 8.2.5 – 2013 yılında “Teknolojinin Doğru Kullanımı”, P. Hedefi 8.2.6 – 2014 yılında “Çevre Bilincinin Kazandırılması ve Küresel Isınmaya Karşı Tedbirler”, S. Amaç: 8 S. Hedef:8.2 P.G. 8.2.1 P.G. 8.2.2 P.G. 8.2.3 P.G. 8.2.4 P.G. 8.2.5 P.G. 8.2.6

PERFORMANS GÖSTERGESİ Program semineri Program semineri Program yarışması Program projesi Program dergisi Program afişi-broşürü

Tablo 53 – Stratejik Amaç 8 – Hedef 2 Performans Göstergeleri

92


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı FAALİYET VE PROJELER 1- Her yıl seçilen konular çerçevesinde il genelinde; en az 1 seminer, 1 yarışma, 1 proje, 1 sayı dergi, 1 afiş ve broşür dağıtımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi. Stratejik Hedef 8. 3 – Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2010 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirilmek. P. Hedefi: 8.3.1 – Tüm kurumların bütçe bilgilerini yılda en az iki kez yayınlandırılması. S. Amaç: 8 S. Hedef: PERFORMANS 8.3 GÖSTERGESİ P.G. 8.3.1 Bütçe bilgileri yayınlanan kurum sayısı Tablo 54 – Stratejik amaç 8 – hedef 3 performans göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- Her yıl kurum bütçe bilgilerinin web sitesinde en az iki kez yayınlanması, 2- Her yıl kurum bütçe bilgilerinin kurumun uygun birimlerinde yayınlanması, 3- Kurum yayınlarında bütçe bilgilerine yer verilmesi. POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırma amacımız; Millî Eğitim Temel Kanunu 17. Maddesi, 9. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda kurumun teknoloji kapasitesinden tüm paydaşların yararlanması sağlanacaktır. Kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırma amacına dayalı olarak güvenilirlik ve şeffaflık algısı yükseltilecektir. Kurum faaliyetlerinden tüm paydaşlar yeterince bilgilendirilecek ve bilinçlendirme faaliyetlerinde medya desteği sağlanacaktır. Yine çevre bilincinin geliştirilmesi de sağlanacaktır. Ayrıca aile eğitimi etkinlikleri yapılacak ve hayat boyu öğrenme bilinci oluşturulacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde kurumsal faaliyet ve bilgilerin toplum tarafından paylaşılması sağlanacaktır.

93


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı TEMA III

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

94


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı TEMA III - İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ Kurumların sürekliliğini sağlayan onların lider yetiştirebilme kapasitesidir. İster aile şirketi olsun, ister halka açıklık oranı yüksek topluma mal olmuş bir şirket olsun, ister bir ordu olsun, isterse akademik bir kurum olsun her seviyede liderlik yetkinlikleri yüksek kişileri yetiştiremeyen kurumların yaşam süreleri daha kısa olur. Liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi önemli bir hedef haline getirmiş kurumlar başarısı kalıcı olabilir. Günümüzde, etkileşim içinde bulunduğu paydaşları için artı değer yaratan örgütlerin ortak özellikleri arasında; yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması, bundan edindiği deneyimi ve kurum içinde paylaşılan bilgiyi değişen çevre koşullarına uymakta kullanması, entellektüel sermayesini güçlendirmesi ve bu bağlamda sürekli gelişmesi yer almaktadır. Aslında bu durum, çağdaş yönetim düşüncesinin öne çıkan kavramlarından biri olan “öğrenen örgütler” yaklaşımının hayata geçirilmesidir. Öğrenen örgütler, çalışanları için öğrenmenin önemine ve sürekliliğine inanan, kurumsallaşmaya değer veren ve kendi geleceklerini yaratan örgütlerdir. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ve ürettikleri fikirler sayesinde, sürekli olarak kendilerini yeniler ve geliştirirler. Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Bunu gerçekleştirebilmesi için; kendini sürekli yenilemesine, kişisel ve mesleki gelişime ihtiyacı vardır. Yönetim yapılarından, iş akış sistemlerine kadar bütün kurumsal işlemlerin yeniden düzenlenmesine neden olan bilişim teknolojileri, zamanla eğitim sektörünün de vazgeçilmez araçlarından biri haline gelmiştir. Eğitim hizmetlerinde yardımcı araçlar olarak kullanılan bilgisayar ve iletişim teknolojileri, günümüzde eğitim hizmetinin bütün unsurları verildiği ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu ortamlardan biri de internet tabanlı uzaktan öğrenim modelidir. İnternet tabanlı uzaktan öğrenim modeli, temelde iki amacın yerine getirilmesi için uygulanmaktadır. Bunlardan ilki geleneksel eğitim programlarına destek hizmeti sağlamak, ikincisi ise eğitim programlarını bütünüyle ağ üzerinden sunmaktır. Bu çerçevede internet tabanlı uzaktan öğrenim, içinde bulunduğumuz dönemin eğitim gereksinimini karşılayabilecek en etkili ve uygun araçlardan biri olarak düşünülmektedir. Uzaktan öğrenimle birlikte, genellikle çalışanların bilgi ve yeteneklerini artırmak amacıyla kullanılan sürekli veya hizmet içi eğitim giderleri önemli ölçüde azalmaktadır. İlimizde bu teknolojiden yaralanarak internet tabanlı hizmetiçi eğitim, konferans gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

95


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Örgütlerin verimli ve etkili çalışmasını sağlayan en önemli etken o örgütteki insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarının yönetimi yaklaşımı, örgütlerdeki başarının teknolojik kaynakları geliştirmekten çok insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlı olduğunu göstermiştir. Bu kavramın örgütlerde verimliliği artıran bir yatırım olduğu kabul edilmektedir. İlimizde de kurum olarak, insan kaynaklarının etkin olarak yönetilmesine yönelik tedbirler alınması zorunluluk olarak görülmüştür. Kurumda çalışan personelin objektif kriterlere göre değerlendirilmesi; motivasyonu artırarak, kurumsal performansa etki edecektir. Bu nedenle çağdaş yönetim anlayışına uygun olarak, personelin işteki başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ve çoğunlukla çalışanlara önceden belirlenmiş ve tanımlanmış birtakım kriterlere göre pekiyi, iyi, orta, zayıf gibi ölçütler ya da rakamsal puanlar verilerek yapılan işlemlerin bütününü ifade eden, performansa dayalı ödüllendirme kaçınılmaz hale gelmektedir. Stratejik Amaç 9 – Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve süreç yönetimi becerilerini geliştirmek. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. madde, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, MEB Strateji Plan Hazırlık Programı )

Stratejik Hedef 9. 1 – Kurumda 2010 yılından itibaren stratejik yönetim anlayışı yerleştirilerek sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarını stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak üzere, hizmetiçi eğitim faaliyetlerini konu ve sayı olarak her yıl %5 oranında artırmak.

P. Hedefi 9.1.1 – 2010 yılında kalite el kitabının hazırlanması, P. Hedefi 9.1.2 – 2010 yılında İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Strateji Geliştirme Biriminin işlevsel hale getirilmesi. S. Amaç: 9 S. Hedef: 9.1 P.G. 9.1.1 P.G. 9.1.2 P.G. 9.1.3 P.G. 9.1.4 P.G. 9.1.5 P.G. 9.1.6 P.G. 9.1.7. P.G. 9.1.8 P.G. 9.1.9 P.G. 9.1.10

PERFORMANS GÖSTERGESİ Süreç haritalarının çıkartılması Kurumlara süreçlerin tanıtılması Eksik eğitim sayısı Kalite El Kitabının hazırlanması Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine başvuran/ katılan/sertifika alan personel sayısı Uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyetine katılan/ sertifika alan personel sayısı Düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetleri sayısı Düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetleri konu sayısı Personel başına düşen hizmetiçi eğitim saati Personel tarafından önerilen hizmetiçi eğitim faaliyeti konu sayısı

Tablo 55 – Stratejik Amaç 9 – Hedef 1 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında Kalite Kurulunun işlevsel hale getirilmesi,

96


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 2- 2010 yılında Kalite Kurulu tarafından kurumun kalite standartlarının belirlenmesi ve kalite el kitabının hazırlanması, 3- 2010 yılında Kalite el kitabının okul ve kurumlara dağıtılması, 4- 2010 yılında Kalite standartlarına göre kurum liderlerinin performans değerlendirmesine ait formların hazırlanması, 5- 2010 yılında Strateji geliştirme biriminin işlevsel hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 9. 2 – Liderlik ve süreç yönetimi konusunda 2011 yılı sonuna kadar okul/kurum yöneticilerine kurs vermek. P. Hedefi 9.2.1 – 2010 yılında liderlik ve süreç yönetimi konusunda Millî Eğitim Müdürlüğü üst yöneticilerine eğitim verilmesi, P. Hedefi 9.2.2 – 2011 yılında liderlik ve süreç yönetimi konusunda okul ve kurum müdürlerine eğitim verilmesi, P. Hedefi 9.2.3 – 2012 yılında liderlik performanslarında eksiklik görülen yöneticilere rehberlik yapılması. S. Amaç: 9 S. Hedef: 9.2 P.G. 9.2.1 P.G. 9.2.2

PERFORMANS GÖSTERGESİ Eğitime alınan üst yönetici sayısı Eğitime alınan okul/ kurum yöneticisi

Tablo 56 – Stratejik Amaç 9 – Hedef 2 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında liderlik ve süreç yönetimi konusunda Millî Eğitim Müdürlüğü üst yöneticilerine eğitim verilmesi, 2- 2011 yılında liderlik ve süreç yönetimi konusunda okul ve kurum müdürlerine eğitim verilmesi, 3- 2012 yılında liderlik performanslarında eksiklik görülen yöneticilere rehberlik yapılması.

Kurumdaki liderlik performansını artırmak ve liderlerin süreç yönetimi becerilerini geliştirmek için üst yöneticilerden başlamak üzere 2011 yılı sonuna kadar liderlik ve süreç yönetimi konusunda bütün yöneticiler eğitime tabi tutulacaktır. POLİTİKA VE STRATEJİLER

İlimizde kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve süreç yönetimi becerilerini geliştirme amacımız; TÜBİTAK Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Madde, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ve MEB Strateji Plan Hazırlık Programında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda; eğitim yöneticilerinin yenilik ve teknolojik gelişmelere uyumu sağlanacaktır. Buna dayalı olarak kurumun stratejik yönetim ve kalite ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi gerçekleştirilecektir.

97


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve süreç yönetimi becerilerini geliştirme amacına dönük olarak süreç yönetiminde verilerden yararlanılacaktır. Ayrıca yönetici yeterlilikleri standardizasyonu da oluşturulacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde yöneticilerin liderlik performansı geliştirilecek ve karar alma sürecine paydaş katılımı sağlanacaktır. Kurumda stratejik yönetim anlayışını kazandırmak için; 2010 yılında Kalite Kurulu oluşturulacaktır. Kalite Kurulu, kurumun kalite standartlarını belirleyerek Kalite El Kitabı hazırlayacaktır. Kurumlara dağıtılacak Kalite El Kitabındaki kalite standartlarına göre kurum liderlerinin performansları değerlendirilecek, eksikliklere yönelik liderlik performanslarını geliştirici etkinlikler düzenlenecektir. Kalite Kurulu çalışmalarına veritabanı oluşturmak, Ar-Ge faaliyetleri yapmak, raporlar hazırlamak, kurum∕ okullardaki gelişim çalışmalarına rehberlik etmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere 2010 yılında Strateji Geliştirme Birimi kurulacaktır. Stratejik Amaç 10 – Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim olanaklarını sağlamak. (MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli Program, Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 10. 1 – Kişisel ve mesleki gelişim konularında 2014 yılı sonuna kadar tüm personelin eğitim almalarını sağlamak. P. Hedefi 10.1.1 – Yöneticilere yönelik olarak 2010 yılında Mesleki mevzuat, ihale uygulamaları, toplantı usül ve yöntemleri, proje geliştirme ve uygulama konularında eğitim verilmesi, P. Hedefi 10.1.2 – İl ve ilçelerdeki Yöneticilere yönelik olarak 2011 yılında zaman yönetimi, stratejik yönetim, çatışma yönetimi, kurum kültürü konularında eğitim verilmesi, P. Hedefi 10.1.3 – İl ve ilçelerdeki yöneticilere yönelik olarak 2012 yılında iletişim becerileri, stresle baş etme yolları ve diksiyon konularında eğitim verilmesi, P. Hedefi 10.1.4 – İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2010 yılında eğitimde yeni yaklaşımlar, öğretim yöntem ve teknikleri konularında eğitim verilmesi, P. Hedefi 10.1.5 – İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2011 yılında sınıf yönetimi, zaman yönetimi konularında eğitim verilmesi, P. Hedefi 10.1.6 – İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2012 yılında iletişim becerileri ve hızlı okuma teknikleri konularında eğitim verilmesi, P. Hedefi 10.1.7 – İl ve ilçelerdeki vekil ve ücretli öğretmenlere yönelik her yıl Sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, eğitimde planlama ve uygulama, ilk okuma-yazma, iletişim ve gelişim psikolojisi konularında eğitim verilmesi, P. Hedefi 10.1.8 – İl ve ilçelerdeki eğitim – öğretim hizmetleri dışındaki personele 2010 yılında iletişim, kurum kültürü ve stresle baş etme yolları konularında eğitim verilmesi, P. Hedefi 10.1.9 – İl ve ilçelerdeki eğitim– öğretim hizmetleri dışındaki personele 2011 yılında iletişim becerileri ve resmi yazışma kuralları konularında eğitim verilmesi.

98


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı S. Amaç: 10 S. Hedef: 10.1 P.G. 10.1.1

Yöneticilere yönelik yapılan eğitim sayısı

P.G. 10.1.2

Öğretmenlere yönelik yapılan eğitim sayısı

P.G. 10.1.3

Vekil ve ücretli öğretmenlere yönelik yapılan eğitim sayısı

P.G. 10.1.4

Diğer personel

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Tablo 57 – Stratejik Amaç 10 – Hedef 1 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- Yöneticilere yönelik olarak 2010 yılında mesleki mevzuat, ihale uygulamaları, toplantı usül ve yöntemleri, proje geliştirme ve uygulama konularında eğitim verilmesi, 2- İl ve ilçelerdeki yöneticilere yönelik olarak 2011 yılında zaman yönetimi, stratejik yönetim, çatışma yönetimi, kurum kültürü konularında eğitim verilmesi, 3- İl ve ilçelerdeki yöneticilere yönelik olarak 2012 yılında iletişim becerileri, stresle baş etme yolları ve diksiyon konularında eğitim verilmesi, 4- İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2010 yılında eğitimde yeni yaklaşımlar, öğretim yöntem ve teknikleri konularında eğitim verilmesi, 5- İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2011 yılında sınıf yönetimi, zaman yönetimi konularında eğitim verilmesi, 6- İl ve ilçelerdeki öğretmenlere yönelik olarak 2012 yılında iletişim becerileri ve hızlı okuma teknikleri konularında eğitim verilmesi, 7- İl ve ilçelerdeki vekil ve ücretli öğretmenlere yönelik her yıl sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, eğitimde planlama ve uygulama, ilk okuma-yazma, iletişim ve gelişim psikolojisi konularında eğitim verilmesi, 8- İl ve ilçelerdeki eğitim-öğretim hizmetleri dışındaki personele 2010 yılında iletişim, kurum kültürü ve stresle baş etme yolları konularında eğitim verilmesi, 9- İl ve ilçelerdeki eğitim-öğretim hizmetleri dışındaki personele 2011 yılında iletişim becerileri ve resmi yazışma kuralları konularında eğitim verilmesi.

Stratejik Hedef 10.2 – Eğitim çalışanlarının eğitimini sürekli, kolay erişilebilir ve yerinde sağlayabilmek için plan dönemi sonuna kadar internet tabanlı hizmetiçi eğitim, konferans, seminer sistemi kurmak. P. Hedefi.10.2.1 – 2011 yılında Hizmetiçi eğitim etkinliklerini internet tabanlı sistem üzerinden verilmesini sağlamak. S. Amaç: 10 S. Hedef:10.2 P.G. 10.2.1 P.G. 10.2.2 P.G. 10.2.3 P.G. 10.2.4 P.G. 10.2.5

PERFORMANS GÖSTERGESİ Sistemin hazır hale getirilmesi Düzenlenen hizmetiçi seminer sayısı Düzenlenen konferans sayısı Hizmetiçi seminere katılan sayısı Konferansa katılımcı sayısı

Tablo 58 – Stratejik Amaç 10 – Hedef 2 Performans Göstergeleri ,

99


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında internet tabanlı eğitim yazılımlarının hazırlanması, 2- 2011 yılında internet tabanlı hizmetiçi eğitim etkinlikleri için sistemin hazır hale getirilmesi. POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim olanaklarını sağlama amacımız; MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli Program, Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan hüküm ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda kurum çalışanlarının mesleki ve teknolojik gelişmelere uyumu sağlanacak, kurum hizmetlerinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim olanaklarını sağlama amacına uygun olarak tüm çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi sağlanacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi sürecinde hizmetiçi eğitim olanakları teknolojik imkânlarla geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Stratejik Amaç 11 – Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Hedef 11. 1 – Görev yeterlilik standartlarını 2010 yılı sonuna kadar belirlemek.

P. Hedefi: 11.1.1 – 2010 yılında kalite kurulu tarafından personel görev yeterlilik standartlarını belirlemek. S. Amaç: 11

PERFORMANS GÖSTERGESİ S.Hedef: 11.1 Görev yeterlilik standartlarının kalite el kitabında yer alması P.G. 11.1.1 P.G. 11.1.2

Görev yeterlilikleri belirlenen birim sayısı

Tablo 59 – Stratejik Amaç 11 – Hedef 1 Performans Göstergeler FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında kalite kurulu tarafından personel görev yeterlilik standartları belirlenerek kalite el kitabında yer verilmesi. Stratejik Hedef 11. 2 – Personeli, görev yeterlilik standartlarına göre 20112014 yılları arasında her yıl en az bir konuda periyodik olarak eğitmek.

100


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı P. Hedefi: 11.2.1 – Öğretmen dışındaki personeli görev yeterlilik standartlarına göre her yıl en az bir konuda eğitim verilmesi. S. Amaç: 11

PERFORMANS GÖSTERGESİ

S. Hedef: 11.2 P.G. 11.2.1

Verilen eğitim sayısı

P.G. 11.2.2

Görev yeterlilik standartlarına göre eğitime alınan personel sayısı

Tablo 60 – Stratejik Amaç 11 – Hedef 2 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında Kalite Kurulu tarafından görev yeterlilik standartlarının personele bildirilmesi, 2- 2010 yılında görev yeterlilik standartlarına ait konuların belirlenmesi, 3- 2011 yılından itibaren her yıl belirlenen konularda eğitim verilmesi. Stratejik Hedef 11. 3 – Performansa dayalı kurumiçi ödüllendirme sistemini 2012 yılında oluşturmak. P. Hedefi: 11.3.1 – 2012 yılında performansa dayalı kurumiçi ödüllendirme sistemini oluşturulması.

S. Amaç: 11

PERFORMANS GÖSTERGESİ S. Hedef:11.3 Kurumiçi ödüllendirme sisteminin oluşturulması P.G. 11.3.1 Ödüllendirilen personel sayısı P.G. 11.3.1

Tablo 61 – Stratejik Amaç 11– Hedef 3 Performans Göstergeleri FAALİYET VE PROJELER 1- 2010 yılında Kalite Kurulu tarafından ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi, 2- 2010 yılında belirlenen kriterlerin kalite el kitabında yer alması, 3- 2011 yılında Kuru içi ödüllendirme sisteminin uygulanması, 4- 2012 yılında personelin ödüllendirilmesi. POLİTİKA VE STRATEJİLER İlimizde kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlama amacımız; Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Maddesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan yasal dayanak ve politikalarla desteklenmektedir. Bu stratejik amaç ve hedefler birçok stratejinin uygulanması ile gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda personelin görev yeterliliklerine uygun eğitim almaları sağlanacaktır.

101


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamaya dönük olarak performansa dayalı ödüllendirme sistemi geliştirilecektir. Bunun gerçekleştirilmesi sürecinde görev yeterlilikleri belirlenecektir.

102


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

V.BÖLÜM

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

103


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 1.1. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Performans Programı Hazırlama Uygulama İzleme Ve Değerlendirme Yönergesi Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planının; kurumda uygulanan kalite politikaları ve stratejik yönetim ilkelerine bağlı kalınarak yıllar bazında performans programlarına dönüştürülerek uygulanması, uygulamaya dönük sonuçların izlenmesi, elde edilen sonuçların planda öngörülen performans hedeflerine uygunluğunun değerlendirilmesi, ortaya çıkması muhtemel sapmalar için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla bu yönerge hazırlanmıştır. Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu bu yönergenin uygulanmasından sorumlu olacaktır. İzleme Ve Değerlendirme Kurulu; İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında bir Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, İlçe Müdürlerinden bir temsilci, İlköğretim Müfettişleri Başkanlığından bir temsilci, her tür ilk ve ortaöğretim kurumları yöneticilerinden birer temsilci, Ar-Ge biriminden iki temsilci, öğretmenleri temsilen bir öğretmen ve okul öğrenci meclisi il başkanından oluşturulacaktır. İzleme ve değerlendirme kurulu bu yönergede belirlenen süreç doğrultusunda her yıl için performans programlarının hazırlanmasında tüm birimlerin koordinasyonundan sorumludur. Kurul performans programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini bir takvim olarak yayınlayacaktır. Planda; amaç-hedef bütünlüğü içinde bütün faaliyet ve projelere her yıl için gerçekleştirilmesi beklenen performans göstergeleri belirlenmiş, bu çalışmaların yürütülmesi ve sonuçlandırılması için sorumlu birimler tespit edilmiştir. Birimler sorumlu oldukları faaliyetlerin her biri için yıllık çalışma planını ( EK -1 ) tüm detayları ile hazırlayarak faaliyet döneminden önce izleme değerlendirme kurulunun onayına sunacaklardır. Sorumlu birimlerin hazırlamış oldukları çalışma planları performans programı uygulama tablosunda (EK-2) birleştirilerek tek bir çizelgeye dönüştürülecektir. Takvime uygun olarak sorumlu birimler tarafından hazırlanarak izleme değerlendirme kurulunun onayından geçecek çalışma planları doğrultusunda çalışmalar yürütülecek, takvimde belirtilen periyotlar ve kurumun ihtiyaç duyduğu zamanlarda ara raporla işleyişin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Stratejik Planı uygulamadan sorumlu birimler yürüttükleri faaliyetlere ilişkin; yılda 2 ara 1 son rapor olmak üzere 3 raporu izleme değerlendirme kuruluna sunar. Ara raporlar Mayıs, Eylül aylarının ilk haftasında, son rapor ise, Ocak ayının ilk haftasında düzenlenerek kurula sunulacaktır. Kurul bu raporlar doğrultusunda gerektiğinde süreç iyileştirmeleri için önlemler alacaktır.

104


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı Yılsonu itibariyle izleme değerlendirme kurulu planın uygulanmasına dönük bir performans programı değerlendirme raporu hazırlayarak yayınlayacaktır. İzleme değerlendirme kurulu planın uygulama sürecinde ölçme değerlendirme amacıyla performans göstergeleri, veri tabanının oluşturulmasını ve izlenmesini sağlayacaktır.

1.2. Performans Programı Hazırlama-Uygulama- İzleme Ve Değerlendirme Süreci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Performans programı uygulama tablosunun hazırlanması, Stratejik Plan hedeflerinin her yıl için birimler bazında değerlendirilerek ilgililere tebliğ edilmesi, Sorumlu birimlerin her bir faaliyet için çalışma planlarını hazırlaması, Birim çalışma planları doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait performans programının hazırlanması, Performans programında yer alan faaliyetler için ara raporların düzenlenmesi, Ara raporlarda tespit edilen aksamalar için gerekli önlemlerin alınması, Sorumlu birimlerin yılsonu itibari ile faaliyetlerini raporlandırması, Performans programı nihai raporunun hazırlanması, Performans göstergeleri veri tabanı oluşturulması.

EK- 1 ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç: ……….. Hedef No:……………… Faaliyet Konusu:………. Performans Göstergesi: …………………………. Yapılacak Çalışmalar

Çalışmanın Sorumlusu

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Maliyet

Çalışmanın Değerlendirilmesi

Çalışma Bitirilmediyse Gerekçesi

EK -2 ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ……….. YILI PERFORMANS PROGRAMI UYGULAMA TABLOSU Stratejik Amaç

Performans Göstergesi

Hedefe Yönelik Uygulamalar (FaaliyetlerProjeler)

Sorumlu Birim

105

Bütçe

Çalışmanın Başlangıç Tarihi

Çalışmanın Bitiş Tarihi

Açıklama


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

VI. BÖLÜM

EKLER

106


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

EK-1

SONUÇ Özetle, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün bu Stratejik Planı, vizyonuna dönük misyonunu gerçekleştirmek için, kurumun tüm maddi ve manevi kaynaklarının (kurumsal tarih, kimlik, insan, sermaye, vb.) stratejik dönem boyunca bağlı birimlerince nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlamaktadır. Birim yöneticilerinin, alt birim yöneticilerinin, paydaşlarımızın görüşleri ve katılımının sağlandığı bir dizi çalışmada, kendi özgür açıklamaları ve görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan ve Millî Eğitim Müdürlüğü’nün temel belgesi niteliğinde olan bu plan, aynı zamanda bir yol haritasıdır. Bu belge ile plan dönemi içinde kurumun faaliyetleri belirlenmiş olup, olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça, herkesin üzerinde uzlaştığı bu konular tekrar tartışılmayacak, sadece gerçekleştirilmeleri yönünde anlayış ve işbirliği içinde tüm düşünceler ve kaynaklar seferber edilecektir. Bu çalışma, kurum yönetimi ve çalışanlarının ihtiyacı olan güveni kazandıracak, varmak istediği yeri ve ona ulaşmak için izleyeceği yolu bilmenin özgüvenini, kararlılığını, gücünü sağlayacaktır. Ayrıca Ordu’da ve ülkemizde Millî Eğitim Müdürlüğü’nün tek başına bir ada olmadığı, küresel, bölgesel ve yerel politikalar, koşullar ve yaptırımların odağında, tüm bağlantıları, etkileşimlerin içerisinde bulunduğu yerin anlam ve önemini de gösterecek, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yönetiminin elinde vazgeçilmez belge niteliğiyle, karar süreçlerini geliştirip zenginleştirecektir. Bir diğer açıdan plan, bir kurumsal uzlaşma (mutabakat) belgesi, sözleşmesidir. Bu niteliği hiç kuşkusuz, kurumun en tepedeki yöneticisinden, tabandaki çalışanına kadar, herkesin planla buluşma, benimseme düzeyine doğrudan doğruya bağlı olacaktır. Millî Eğitim Müdürlüğü’nün bu Stratejik Plan çalışmasında gerçekçilik esas alınmıştır. Bu belge, kuruma yeni bir atılım gücü, daha başarılı olma ve dayanışma duygusu verecektir. Bu durumun, 730 binin üzerinde insanın yaşadığı doğa harikası Ordu kentine haliyle olumlu yansımaları beklenmelidir. Millî Eğitim Müdürlüğü, kendi tarihine yakışır bir şekilde, son yıllarda ülkemizdeki ve dünyadaki hızlı gelişim ve değişime uyumdaki sıkıntı ve olumsuzluklardan, kurum dışından ve içinden aldığı desteklerle, silkinerek kurtulup ayağa kalkabilecek, hizmetini nicelik ve nitelik olarak daha yüksek noktalara taşıyacak, ülkemizde hak ettiği yere gelebilecektir. Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan’ı bunun en özgün kanıtı olarak durmaktadır.

107


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

108


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı EK-2

STRATEJİK HEDEF BİRİM SORUMLULUK TABLOSU TEMA

STRATEJİK AMAÇ

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1 – Eğitimde kalite ve verimliliği artırarak çağdaş eğitim fırsatlarının sunulmasını sağlamak. (9. Kalkınma Planı 584. madde, 2008–2010 Orta Vadeli Program, Millî Eğitim Temel Kanunu 5. ve 14. Maddeleri )

Stratejik Amaç 2 – Eğitim Öğretim kurumlarında Türkçe’ nin doğru ve etkin kullanımını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak. (Millî Eğitim Temel Kanunu 10. Madde

Stratejik Amaç 3 – Yaygın eğitimi ihtiyaç analizleri doğrultusunda daha etkin bir şekilde planlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. (9. Kalkınma Planı 594. madde, TÜBİTAK Vizyon 2023, Millî Eğitim Temel Kanunu 8. ve 11.madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, Orta Vadeli Program)

STRATEJİK HEDEF

SORUMLU BİRİM

Stratejik Hedef 1.1 – Akademik başarıyı değerlendirmede 2010 yılında ortak performans göstergeleri belirlenerek gelişimin her yıl bu göstergelerle takip edilmesini sağlamak, SBS ve ÖSS’de 2014 yılı sonuna kadar yerleşen öğrenci oranını % 15 artırmak

  

Eğitim Öğretim Kültür Strateji Geliştirme

Stratejik Hedef 1.2 – Mesleki eğitim programlarını 2010 yılından itibaren yerel ve sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlayarak uygulamak

Eğitim Öğretim (Mesleki Eğitim Kurulu)

Stratejik Hedef 1.3 – Özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri bireysel eğitim fırsatlarından en üst derecede yararlandırmak için tüm okullarda 2010 – 2011 yıllarında destek eğitim odaları oluşturmak

  

Kültür Rehberlik Araştırma Merkezi Eğitim Öğretim

Stratejik Hedef 1.4 – Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini daha etkin hale getirmek

  

Okul öncesi Kültür Rehberlik Araştırma Merkezi

Stratejik Hedef 2. 1 – Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenli okuma saatleri yapmak

 

Eğitim Öğretim Kültür

Stratejik Hedef 2. 2 - Türkçe’ yi etkili kullanan şair ve yazarların eserleri (100 Temel Eser başta olmak üzere ) okul kütüphanelerine ve sınıf kitaplıklarına kazandırmak

 

Kültür Eğitim Öğretim

Stratejik Hedef 2. 3 – Türkçeyi etkili ve güzel kullanan şair ve yazarlarla yılda en az iki kez öğrencilerin buluşturulacağı etkinlikler düzenlemek

  

Kültür Eğitim Öğretim Yaygın Eğitim

Stratejik Hedef 3. 1 – Halk Eğitim Merkezleri tarafından, örgün eğitim dışında kalan bireylere, 2010 yılından itibaren her yıl alan taraması yapılarak ihtiyaç önceliğine göre kurs ve etkinlikler yapmak

 

Yaygın Eğitim Kültür

Stratejik Hedef 3. 2 – Öğrenci velilerine ve halka HEM tarafından; İnsan hakları, demokrasi, hoşgörü, barış kültürü, çevre bilinci, tüketici hakları, tasarrufu teşvik ve aile ekonomisine katkı konularında seminer ve programlar yapmak

  

Yaygın Eğitim Kültür Eğitim Öğretim

Stratejik Hedef 3. 3 - Bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan dillerin toplum tarafından öğrenilmesine imkân sağlamak

 

Yaygın Eğitim Eğitim Öğretim

Stratejik Hedef 3. 4 – Okul kantinlerinde kaliteli bir hizmet anlayışı geliştirebilmek için kantin işletmenlerini oluşturulacak standartlara göre eğitime tabi tutmak

  

Yaygın Eğitim Strateji Geliştirme Kültür

 Özel Eğitim  Eğitim Öğretim


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

TEMA

STRATEJİK AMAÇ Stratejik Amaç 4 – Sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırarak sosyal sorumluluk duygusunu sahip, kendini gerçekleştirmiş, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktı görev edinmiş sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek. (9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program-2008-2010,Bilgi Toplumu Stratejisi)

Stratejik Amaç 5 – Eğitim kurumlarımızda sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak.(60. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı)

STRATEJİK HEDEF

SORUMLU BİRİM

Stratejik Hedef 4.1 - Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını araştırmak, orijinalini bozmadan gelecek nesillere aktarmak, çağdaş yorum ve tasarımlarla bölgesel ve ulusal beğenilere ürün olarak sunmak

 

Yaygın Eğitim Kültür

Stratejik Hedef 5. 1– Eğitim kurumları bünyesindeki sosyal donatı alanlarının ortak kullanım oranını, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini attırmak üzere; sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi sonuna kadar %100 artırmak

 

Spor İzcilik Kültür

Stratejik Hedef:5.2- Her yıl okullarımızda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak proje yarışmaları düzenlemek

  

Kültür Eğitim Öğretim Strateji Geliştirme

Stratejik Hedef 5.3- Her yıl eğitim öğretim yılı başında tüm okullarımızda ‘hayalimdeki aile, okul, çevre, ülke ve dünya’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek

  

Kültür Eğitim Öğretim Strateji geliştirme

Stratejik Hedef 5.4- 2010–2011 yıllarında şiddetin önlenmesi konusunda öğrencilere yılda iki defa seminer vermek

  

Özel Eğitim Kültür Rehberlik Araştırma Merkezi


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

TEMA

STRATEJİK AMAÇ

Stratejik Amaç 6 – Tüm eksiklikleri giderilerek donatımı tamamlanmış ortamlarda hizmet veren bir eğitim – öğretim süreci oluşturmak. (9. Kalkınma Planı 590. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Millî Eğitim Temel Kanunu 13. ve 20. madde )

Stratejik Amaç 7 – Kurum kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak, eğitim potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve tarih bilincini geliştirerek eğitim bilinci ve sahiplenme alışkanlığı kazandırmak.(9. Kalkınma Planı 602. madde, Orta Vadeli Program, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

STRATEJİK HEDEF

SORUMLU BİRİM

Stratejik Hedef 6. 1 – Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını dezavantajlı çocukları gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 70’e, ortaöğretimde kademeli olarak barınma ihtiyaçlarının karşı-lanmasıyla %90’a çıkarmak, ortaöğretimde kızların eğitime erişimini daha da artırmak için kız erkek okullaşma oranları arasındaki % 8 olan farkı 2014 yılı sonuna kadar %2 ‘nin altına düşürmek, ilköğretimde birleştirilmiş sınıf ile ilköğretim ve ortaöğretimde ikili öğretim uygulamalarına kademeli olarak son verilerek, 2014 yılı sonu itibariyle sınıf ortalamalarını 30 öğrenciye çekerek normal öğretime geçmek

  

İnşaat Eğitim Öğretim Strateji Geliştirme

Stratejik Hedef 6.2 – Taşımalı eğitim araç ve yemek servis hizmetlerinde standartlara uygun hizmet verilmesini sağlamak ve zorunlu taşıma kapsamı dışındaki öğrenci taşıma servis hizmetlerinin niteliğini artırmak

  

Strateji Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Taşıma

Stratejik Hedef 6.3 – Taşıma merkezi okulların fiziki imkân ve donanımlarında plan dönemi sonuna kadar tamamında iyileştirme yapmak

  

Strateji Geliştirme Donatım İnşaat

Stratejik Hedef 6.4.- İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hizmet kalitesi ve verimliliğini artırmak için; modern bir arşiv ve konferans salonu ile eğitimde uygulama örnekleri ve bilgi paylaşımına olanak sağlayacak çevre illere de hizmet edebilecek Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünü 2010 yılında kurmak

 

İnşaat Donatım

Stratejik Hedef 7. 1 – 2010 yılında Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemini oluşturmak

Muhasebe

Stratejik Hedef 7.2-İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul/kurum bütçelerini her yıl denetlemek

 

Muhasebe Teftiş

Stratejik Hedef 7. 3 - Kurumda yapılan iş ve işlemler ile verilen hizmetlerden uygun olanların elektronik ortama taşınmasını sağlayarak e-Devlet uygulamalarını yaygınlaştırmak ve kurumun genel yönetim giderlerinin tasarruf ve geri dönüşüm yoluyla azaltılması için tedbirler almak

   

Tüm Birimler Strateji Geliştirme Sağlık Halkla İlişkiler

Stratejik Hedef 7. 4 – Tüm kurumlarda 2014 yılına kadar sağlıklı eğitim ortamları oluşturmak

  

Eğitim Öğretim Kültür Strateji geliştirme

Stratejik Hedef 7. 5 – Tüm kurumlarda teknolojik altyapı kapasite kullanımını %100’e çıkarmak, 2010 yılında detaylı il eğitim haritasını, plan dönemi sonuna kadar Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Teknolojisi Müzesini oluşturmak

   

Strateji Geliştirme İnşaat Yaygın Eğitim Donatım Eğitim Öğretim


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

TEMA

STRATEJİK AMAÇ

Stratejik Amaç 8 – İlimizde kurumun toplumla ilişkilerini ve çevreye etkisini artırmak amacımız. (Millî Eğitim Temel Kanunu 17. Maddesi, 9. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan)

STRATEJİK HEDEF

SORUMLU BİRİM

Stratejik Hedef 8. 1 – İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler birimini 2010 yılında amacına uygun olarak etkinleştirmek

   

Atama Kültür Eğitim Öğretim Basın ve Halkla İlişkiler

Stratejik Hedef 8. 2 – 2010 yılından itibaren her yıl belirlenecek aile eğitimi ile ilgili eğitim programları düzenlemek

  

Basın ve Halkla İlişkiler Kültür Yaygın Eğitim

Stratejik Hedef 8. 3 - Kurumların güvenilirliğini yükseltmek ve toplumsal desteği artırmak için 2010 yılından itibaren bütçe bilgilerini şeffaf ve ulaşılabilir hale getirmek

 

Muhasebe Bağlı Tüm Kurumlar


Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 Stratejik Planı

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

Stratejik Amaç 9 – Kurum yöneticilerinin liderlik performansını artırmak ve Süreç Yönetimi Becerilerini Geliştirmek. (Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. madde, Orta Vadeli Program, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı,MEB Strateji Plan Hazırlık Programı )

Stratejik Amaç 10 – Öğrenen örgüt kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim olanaklarını sağlamak. (MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı, Orta Vadeli Program, Vizyon 2023, 60. Hükümet Programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

Stratejik Amaç 11 – Kurumun insan kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlamak.(Vizyon 2023, 9. Kalkınma Planı 583. Madde, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı )

SORUMLU BİRİM

Stratejik Hedef 9. 1 – Kurumda 2010 yılından itibaren stratejik yönetim anlayışı yerleştirilerek sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarını stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak üzere hizmetiçi eğitim faaliyetlerini konu ve sayı olarak her yıl %5 oranında arttırmak

  

Atama Strateji Geliştirme Kültür

Stratejik Hedef 9. 2 – Liderlik ve süreç yönetimi konusunda 2011 yılı sonuna kadar okul/kurum yöneticilerine kurs vermek

  

Hizmetiçi Eğitim Rehberlik ve Denetim Birimleri Kültür

Stratejik Hedef 10. 1 – Kişisel ve mesleki gelişim konularında 2014 yılı sonuna kadar tüm personelin eğitim almalarını sağlamak

 

Hizmet İçi Eğitim Kültür

Stratejik Hedef 10.2 – Eğitim çalışanlarının eğitimini sürekli, kolay erişilebilir ve yerinde sağlayabilmek için plan dönemi sonuna internet tabanlı hizmet içi eğitim, konferans, seminer sistemi kurmak

  

Eğitim Öğretim Strateji Geliştirme Kültür

Stratejik Hedef 11. 1 – Görev yeterlilik standartlarını 2010 yılı sonuna kadar belirlemek

 

Strateji Geliştirme Kültür

Stratejik Hedef 11. 2 – Personeli, görev yeterlilik standartlarına göre 2011- 2014 yılları arasında her yıl en az bir konuda periyodik olarak eğitmek

  

Strateji Geliştirme Hizmetiçi Eğitim Kültür

Stratejik Hedef 11. 3 – Performansa dayalı kurum içi ödüllendirme sistemi 2012 yılında oluşturmak

  

Strateji Geliştirme Özlük Atama

Tablo 62 – Stratejik Hedef Birim Sorumluluk Tablosu

STRATEJİK PLAN  
STRATEJİK PLAN  

ORDU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Advertisement