Page 16

OCMW

Georges Strens

Het OCMW van Elsene gaat de uitdagingen van deze tijd aan!

Het OCMW moet zich meer en meer aanpassen aan de maatschappelijke veranderingen. Het centrum, dat geleid wordt door voorzitter Alain Back, legt al zijn dynamisme aan de dag om ervoor te zorgen dat iedereen zijn menselijke waardigheid kan behouden en zijn doelen kan verwezenlijken, zodat het dagelijkse leven van de Elsenaren erop vooruit kan gaan. Tewerkstellingdienst: het OCMW helpt jaarlijks meer dan 190 mensen opnieuw aan een job! De rol van het OCMW is niet enkel leeflonen uitkeren, maar bestaat er voor een groot deel uit om mensen terug aan het werk te zetten. Dat geeft hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en maakt hen zelfstandiger. Om dat doel te bereiken beschikken we over de mogelijkheid mensen tewerk te stellen via een contract van 1 of 2 jaar, afhankelijk van de leeftijd van de tewerkgestelde. Het kan gaan om een tewerkstelling bij het OCMW zelf, bij de gemeente Elsene of bij partners zoals culturele of maatschappelijke vzw’s, private partners of in de sociale economie. De cel voor socioprofessionele inschakeling is bevoegd voor deze missie die mensen meer eigenwaar-

16

de schenkt. In 2016 startten 175 mensen met een job en dit jaar zijn er maar liefst 194 mensen die via dit statuut aan de slag zijn. In 2016 kwamen 1351 mensen naar de dienst om een job te vinden of een opleiding te starten en dit jaar (januari tot mei) waren dat er al 1447.

Info Ixelles Elsene 09-10/2017  
Info Ixelles Elsene 09-10/2017  
Advertisement