Page 1

2 0 0 8 2 0 1 6

PORT FOLIO

Iwona Tajer Architektura + Grafika


Architektura Design 01

DOM JEDNORODZINNY .box Projekt indywidualny domu jednorodzinnego

----------

02

NPS ARQUITECTOS, PORTO .santamaria DOM JEDNORODZINNY, MACIEIRA DO SOUTO Projekt architektoniczny

----------

03

FBAUP, PORTO .aloja Galeria / Sklep Projekt wnętrza oraz mebli

----------

04

FBAUP, PORTO .oficina Oficina de Técnicas de Impressão Projekt rewitalizacji pracowni projektowania i druku

----------

05

MAZZIVO .movo.caso Konkurs projektancki na stworzenie przedmiotu użytkowego z litego drewna ‘Żyj w swoim stylu’ Mazzivo S. z o.o.

----------

»


box

DOM JEDNORODZINNY Projekt architektoniczny kwiecień 2014

obowiązki / bryła, 3D model, wizualizacje (Photoshop, Rhinoceros, V-Ray)


santamaria DOM JEDNORODZINNY MACIEIRA DO SOUTO Projekt architektoniczny realizacja / czerwiec 2011

NPS ARQUITECTOS, PORTO obowiązki / 3D model, wizualizacje, wnętrza (Photoshop, Rhinoceros, V-Ray)


aloja Galeria / sklep Projekt wnętrza oraz mebli realizacja / kwiecień 2011

FBAUP, PORTO obowiązki / koncepcja, rysunki techniczne, 3D model, wizualizacje, wnętrza (Photoshop, Rhinoceros, V-Ray)


oficina

FBAUP, PORTO obowiązki / koncepcja, rysunki techniczne, 3D model, wizualizacje, wnętrza (Photoshop, Rhinoceros, V-Ray)

Oficina de Técnicas de Impressão Projekt rewitalizacji pracowni projektowania i druku luty 2011

DRYING RACK SHELFS CUPBOARD

ACID TANK PVC vertical with rinsing installation

SHELFS

DRYING PRESS RACK

HEATING PLATES

LITHO PRESS GRAINING SINK

SMALL PRINTING PRESS MEDIUM PRINTING PRESS


movo.caso Konkurs projektancki na stworzenie przedmiotu użytkowego z litego drewna ‘Żyj w swoim stylu’ Mazzivo S. z o.o. druga nagroda / październik 2011


Urbanistyka 01

GUALLART ARCHITECTS, BARCELONA .tehran THE SEVEN GATE TO ELBURZ Projekt architektoniczno - urbanistyczny ‘Monumental Gate Between Nature And City’

----------

02

GUALLART ARCHITECTS, BARCELONA .wcam MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Międzynarodowy Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

----------

03

LaN:ON-SITE, BARCELONA Warsztaty projektowe – Digital manufacturing, laser cutting machine, CNC machine Dzielnica poprzemysłowa Barcelona 22

----------

04

BAPS BIURO ARCHITEKTA PIOTRA SZAREJKO, WROCŁAW .nowy targ Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna placu Nowy Targ we Wrocławiu

----------

05

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY .szewska street Gardens of art - Międzynarodowe warsztaty urbanistyczne Koncepcja rewitalizacji ul. Szewskiej we Wrocławiu

----------

06

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY .kreuzberg Miejski Wymiar - Międzynarodowe warsztaty architektoniczno - urbanistyczne Projekt Rewitalizacji dzielnicy Kreuzberg w Berlinie

----------

07

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY .częstochowa DYPLOM Z ZAKRESU URBANISTYKI I TRANSFORMACJI PRZESTRZENNEJ Transformacja terenów poprzemysłowych Huty Częstochowa

----------

»


tehran

GUALLART ARCHITECTS, BARCELONA obowiÄ…zki / analizy, wizualizacje, layout (AutoCad, Corel Draw, Photoshop, Rhinoceros)

THE SEVEN GATE TO ELBURZ Projekt architektoniczno - urbanistyczny Monumental Gate Between Nature And City realizacja / lipiec 2008

The project proposes to create some attraction focus in between the city limit and the mountains, in such a way that these become monumental gates creating a virtual limit between the city and nature.


wcam

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Międzynarodowy Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu druga nagroda / wrzesień 2008

GUALLART ARCHITECTS, BARCELONA obowiązki / koordynacja, analizy, koncepcja, rozmieszczenie funkcji, rysunki techniczne, wizualizacje, layout (AutoCad, Corel Draw, Photoshop, Rhinoceros)


Konstrukcja Zbudowana ze stali i betonu. Siatkę konstrukcyjną tworzą kwadraty 3x3 metry, o głebokości 80cm, w każdym kwadracie są 2 trójkąty. Fasada Formowana przez siatkę konstrukcyjną, która przekształca swoją geometrię w zwiazku z działaniem wejść (przesunięcie do środka). Cała fasada jest wyprodukowana przez systemy fabrykacji cyfrowej (tnący laser). Zamknięcia oszklone znajdowałoby się w płaszczyźnie ściany od zewnątrz jak i od wewnątrz, dzieki czemu fasada budynku mogłaby się zmieniać.


Warsztaty projektowe Digital manufacturing, laser cut machine, CNC machine Dzielnica poprzemysłowa Barcelona 22 sierpień / wrzesień 2008


szewska Gardens of art Międzynarodowe warsztaty urbanistyczne Koncepcja rewitalizacji ul. Szewskiej we Wrocławiu czerwiec 2009 / wrzesień 2009

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY


kreuzberg Miejski Wymiar Międzynarodowe Warsztaty architektoniczno - urbanistyczne Projekt Rewitalizacji dzielnicy Kreuzberg w Berlinie luty 2009 / czerwiec 2009

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY


nowytarg

BAPS BIURO ARCHITEKTA PIOTRA SZAREJKO, WROCŁAW obowiązki / analizy, koncepcja, rozmieszczenie funkcji, rysunki techniczne, wizualizacje, layout (AutoCad, Corel Draw, Photoshop, Rhinoceros)

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna placu Nowy Targ we Wrocławiu marzec 2010 / kwiecień 2010

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA DRA

TE KA DRA

TE KA

DRA

TE KA DRA

M

M

DRA

M M

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

M

UZ M

UZ M

UZ M

UZ M

UZ M

UZ M

UZ

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

M

DRA

M

M

UZ M

UZ M

UZ M

UZ M

UZ M

UZ

DRA

DRA

DRA

DRA

KA

KA

M

EU

UZ

M M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

M

UZ

M

UZ EU

EU

M

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE

KA

DRA

TE

KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE

KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE

KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE

KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE

KA

DRA

TE

KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE

KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

TE

KA

DRA

TE

KA

DRA

TE KA

DRA

TE

KA

DRA

TE

KA

DRA

TE KA

DRA

TE KA

DRA

M

UZ

TE

M

EU

DRA

TE KA

M

UZ

M

EU

DRA

M

UZ

TE

M

EU

DRA

M

UZ

TE

M

EU

KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

TE

M

EU

KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

UZ

M

EU

DRA

TE KA

M

UZ

M

EU

DRA

UZ

M

EU

TE KA

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

EU

DRA

TE KA

M

UZ

M

EU

DRA

TE KA

M

UZ

M

EU

DRA

TE KA

M

UZ

M

EU

DRA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

M

EU

TE KA

M

UZ

DRA

TE KA

M

UZ EU

DRA

TE KA

M

UZ EU

UZ EU

TE KA

M

UZ EU

TE KA

M

777777

M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

M

UZ

M

UZ EU

M

EU

M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU M

UZ

M

EU

pawilon, elewacja zachodnia, skala 1:100

M

UZ

M

EU M

EU

3

pawilon, elewacja zachodnia, skala 1:100

pawilon, elewacja wschodnia, skala 1:100

+5.00

+5.00

3%

3%

+3.20

+3.20

pawilon, przekrój B-B, skala 1:100

pawilon, przekrój A-A, skala 1:100

pawilon, elewacja wschodnia, skala 1:100

B

+5.00

+5.00

A

695 mm

375 mm

3%

3%

+3.20

+3.20

RESTAURACJA EXPOZYCJA

pawilon, przekrój B-B, skala 1:100

pawilon, przekrój A-A, skala 1:100

ZAPLECZE KUCHENNE

WYRZUTNIA POWIETRZNA

HOL WEJŚCIOWY DO PARKINGU PODZIEMNEGO

14.00 m

B

A

695 mm

3.00 m

710 mm

4.50 m

pawilon, rzut, skala 1:100

375 mm

WYRZUTNIA POWIETRZNA

A

EXPOZYCJA

330 mm

RESTAURACJA

650 mm

B

ZAPLECZE KUCHENNE

WYRZUTNIA POWIETRZNA

HOL WEJŚCIOWY DO PARKINGU PODZIEMNEGO

14.00 m

695 mm

375 mm

500 mm

500 mm

5.00 m 400 mm

410 mm

330 mm

500 mm

0m

695 mm

375 mm

14.00 m

5.00 m

5m

0m

330 mm

500 mm

14.0

500 mm

8.0 0m

500 mm

500 mm

5.00 m 400 mm

5m 500 mm

300 mm

500 mm

elementy zagospodarowania

500 mm

6.00 m

650 mm

710 mm

300 mm

4.50 m

14.0

3.00 m

elementy zagospodarowania

5.20 m

500 mm

500 mm

5m 500 mm

300 mm

3.00 m

500 mm

500 mm

0m

WYRZUTNIA POWIETRZNA

A

650 mm

710 mm

4.50 m

330 mm

5.20 m

5.20 m

14.0

8.0 0m

6.00 m

B

410 mm

400 mm pawilon, rzut, skala 1:100

5m

3.00 m

300 mm 8.0 0m

4.50 m

14.00 m

5.00 m

500 mm

410 mm


TRANSFORMACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH HUTY CZĘSTOCHOWA wykonanie: IWONa TaJER prowadzący: dr inż. arch. MACIEJ HAWRYLAK

czewa

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

DYPLOM Z ZAKRESU URBANISTYKI Transformacja terenów poprzemysłowych Huty Częstochowa czerwiec 2010

ANALIZA KOMUNIKACJI

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA TERENU WZDŁUŻ PLAN PRZEKSZTAŁCENIA TERENU 1 4 5 8 2367 RZEKI ‘KUCELINKA’ WZdŁUż RZEKI “KUCELINKA”

INsPIRaCJE PROJEkTOWE

ELEMENTY WSPÓLNE PRZYKŁAdÓW Z LITERATURY Z OBSZAREM OPRACOWANIA NORdSTERNPARK GELSENKIRCHEN

ZAGŁĘBIE RUHRY W NAdRENII PÓŁNOCNEJ-WESTFALII NAd RZEKą EMSCHER

ZOllVEREIN EssEN ZAGĘBIA RUHRY

NAJBARdZIEJ ZNANY ZABYTEK KULTURY PRZEMYSŁOWEJ (PRZEMYSŁOWY PEJZAż KULTUROWY ZOLLvEREIN”). KOSOWNIA I SZYB XII TWORZą KOMPLEKS PRZEMYSŁOWY O ZNACZENIU MIĘdZYNAROdOWYM - żYWE CENTRUM KULTURY

LANdSCHAFTSPARK (LA-PA-dU) dUISBURG NORd

DaWNa kOPalNIa dUISBURG MIASTO NAd RENEM I ZAGŁĘBIEM RUHRY (NAdRENIA PÓŁNOCNA-WESTFALIA)

3

MAXIMILLIAN PARK HAMM

ZAGŁĘBIE RUHRY - PÓŁNOCNY BRZEGU POTOKU GEITH

1

skala 1:5 000


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENU OBSZARU POPRZEMYSŁOWEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WZDŁUŻ RZEKI ‘KUCELINKA’ ORAZ TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM


Grafika 01 02

.fonts Wariacje z czcionkami

----------

FBAUP, PORTO .woodcut Plakat warsztatów drzeworytu ‘Atractive woodcut: a matter of expression’

----------

03

FBAUP, PORTO .printing and then again Plakat warsztatów oraz wystawy sitodruku ‘Printing and then again’

----------

04

Brandy Brand .an evening with Materiały promocyjne

----------

05

Vertigo Jazz Club & Restaurante .vertigo Strona internetowa radia Vertigo

----------

06

Enjoy Szkola Języków Obcych .penjoy Kreacja materiałów graficznych na bieżące kampanie reklamowe

----------

07

AC Galanteria Skórzana .lagarto Stworzenie wizerunku firmy

----------

08

Studio Babelsberg / Alex Stern .bos Kreacja materiałów graficznych do filmu «Bridge of Spies»

----------

09

Alex Stern .nśkp Kreacja materiałów graficznych do produkcji zagranicznej

----------

10

Studio Babelsberg / Alex Stern .vmg Kreacja materiałów graficznych do filmu «Bridge of Spies»

----------

11

Film Commision Poland / Na sygnale .fcp.ns Zaproszenia

----------

»


fonts czerwiec 2007


Plakat warsztatów oraz wystawy sitodruku ‘Printing and then again’ FBAUP, PORTO październik 2010


woodcut Plakat warsztatów drzeworytu ‘Atractive woodcut: a matter of expression’ FBAUP, PORTO grudzień 2010


anevening with Materiały promocyjne Brandy Brand lipiec 2014


vertigo

Strona internetowa radia Vertigo Vertigo Jazz Club & Restaurante, WROCŠAW wrzesień 2012


enjoy

Kreacja materiałów graficznych na bieżące kampanie reklamowe ENJOY SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH lipiec 2014


lagarto Stworzenie wizerunku firmy LAGARTO WROCĹ AW marzec 2015 / czerwiec 2015


bos

Kreacja materiałów graficznych do filmu Stevena Spielberga «Bridge of Spies» STUDIO BABELSBERG, ALEX STERN WROCŁAW/BERLIN październik 2014 / styczeń 2015

LOCATIONSHEET SD 47 LOCATION

UNIT BASE Mieszczański Bridge 50-210 Wrocław

SETS

EXT STREET - EAST BERLIN (sc. 112) EXT CHECKPOINT CHARLIE (sc. 145, 147, 149) EXT VOGEL’S CAR DRIVING - EAST BERLIN - GREENSCREEN (if time permits)

KURKOWA / PTASIA ST

50-210 Wrocław

EXT VOGEL’S CAR GREENSCREEN Strzelcki Square (Tent)

TRAVEL TIMES

Mieszczański Bridge 1 km 6min ♂ 900 Hotel Radisson=> L 2.2 km (7min) ♂ Hotel Sofital=> Loc: 1.5 km (5min) ♂ Hotel Monopol=> L 3.3 km (11min) Hotel HP Plaza=> Lo 2.6 km (6min) ♂

Crew / Catering Strzelecki Square (near the new building) Extras Holding Area Highschool no. 3 Składowa 5 ST 50-209 Wrocław

PLEASE NOTE:

• STAY AWAY FROM MOVING PICTURES VEHICLES AS DRIVERS MAY NOT BE ABLE TO SEE YOU!!! • TRAFFIC CONTROL: COMPLETE ROAD BLOCK AS PER MAP ATTACHED. • THE WATCH TOWER SHOULD ONLY BE ENTERED BY INSTRUCTED PEOPLE. PLEASE MAKE SURE, THAT THE PEOPLE CLIMBING ON IT ARE FEELIN IN BIG HIGHTS, OTHERWISE THERE IS A RISK OF LOSING THE BALANCE AND FALL. FOR STATIC’S REASONS, THE WATCHTOWER SHOULD NOT B 23 19-21 BY MORE THAN 5 PEOPLE AT THE SAME TIME. • FUNCTIONING FLEA MARKET 5.30AM - 7.00PM. ONE ENTRANCE SHOULD BE OPENED. 17

PRODUCTION OFFICE

15

13

11

9

4a

7

5

2 3

SET KRITZMAN’S APARTMENT EXT VOGEL’S CAR DRIVING - EAST BERLIN - GREENSCREEN

18

22 20

30

SET EXT BERLIN WALL CONSTRUCTION

40 27

69

12

10

8

6

4

2

52

38

15

25

67

13

11

RESID NO CR

50

SET CHECK POINT CHARLIE

48

9.

FUNCTIONIN

65

14

34 32 30

40-42

PICTURES VEHICLES HOLDING AREA

14

11

28 32

16

13

22

SECRET PASSAGE THROUGH THE STEEL CURTAIN

7

15 36

44 42

TECH 11 PARKING

51

5

3

(open ONE ENTRAN

40

Square

34

CREW PARKING

CREW CATERING EXTRAS/MAKE-UP/ COSTUMES/ HOLDING AREA

Technical information for location:

Technical Parking: Srocza Str Unit Base: Mieszczański Bridge Crew Parking: Składowa Str (Behind School) Catering/Holding: Strzelecki Square Extras Costume/Make-Up: Behind School Toilets: Behind School Green Rooms: Srocza 15 Str / Ptasia 32 Str Water: Stand pipes as per Loc. Dept Electric Power: Silent generators as per Loc. Dept

Nearest Hospital:

ROAD CLOSURE WALKING PATH TO SET CAR COMMUNICATION BETWEE ENTRY TO PICTURE VEHICLES H FILMING AREA

Contact Information:

Police:

Marianna Rowińska (Unit Production Manager)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Komisariat Policji we Wrocławiu Wrocław - Ołbin Ludwika Rydygiera 46/48 50-249 Wrocław Kamieńskiego 72A ST 51 - 124 Wrocław +48 71 340 43 06 +48 71 325 41 01

Klaudia Śmieja (Location Manager) Michał Korynek Assistant Location Manager Stanisława Dubois

BASE CAMP

Agata Walkosz (Production Coordinator - PO

Łukasz Stępień (Location Assistant - MIERNIC

Łukasz Zięba (Location Assistant - KURKOW

Emergency numbers:

Police/Firebrigade/Medical Se Only for Mobiles 112


Alex Stern Production Office

Project: “St. James Place” Strzelecki 25 Square 50 - 224 Wrocław

e=> Loc: 0m (12min) Loc: 1.9 km (24min) : 1.4 km (18min) Loc: ♂ 2.0 km (25min) oc: 850 m (11min)

NG COMFORTABLE. BE ENTERED

LOCATIONSHEET SD 44 LOCATION

Alex Stern Production Office

Project: “St. James Place” Strzelecki 25 Square 50 - 224 Wrocław

UNIT BASE Crew Catering gen. Traugutta 57/59 50-418 Wrocław

SETS

MIERNICZA ST

1. EXT BALCONY - PRYOR’S APARTMENT (sc. 93 pt 1) 2. EXT APARTMENT BLOCK - BERLIN WALL CONSTRUCTION (sc. 92) 3. EXT BERLIN WALL CONSTRUCTION (sc. 93 pt 2) 4. EXT KRITZMAN’S APARTMENT (sc. 95)

50-435 Wrocław

Int Pryor’s Apartment Miernicza 14/11 ST 50-435 Wrocław Ext Kritzman’s Apartment Łukasińskiego 3 ST 54-105 Wrocław

PLEASE NOTE:

• NO MORE THAN 4 PEOPLE ALLOWED TO STAND ON THE BALCONY. • NO SMOKING INSIDE BUILDING. • TANKS CAN DRIVE ONLY IN THE MIDDLE OF THE STREET. NO PAVEMENT. NO SIDESTREETS.

PLEASE NOTE: EXTRAS COSTUME AND MAKE-UP IS AT 2ND LOCATION (KURKOWA/PTASIA). EXTRAS WILL BE DRESSED, MADE UP AND GIVEN WEBBINGS, THEN DRIVEN BY BUSES TO THE SET.

Contact Information: Marianna Rowińska +48 515 289 852 (Unit Production Manager) Klaudia Śmieja (Location Manager)

POSSIBLE ENTRY FOR VANS, NO TRUCKS POSSIBLE ENTRY FOR TRUCKS, LOW LOWDERS POSSIBLE ENTRY TO CREW PARKING AREA BOOKED FOR FILMING

54-56

FUNCTIONING HOSPITAL

 + 48 605 075 197

EXTRAS AREA

52

Michał Korynek +48 501 509 847 (Assistant Location Manager)

58b

Agata Walkosz + 48 501 509 416 (Production Coordinator - POL)

CREW CATERING

58

Łukasz Stępień + 48 730 042 280 (Location Assistant - MIERNICZA ST)

Emergency numbers:

CATERING TRUCKS

58a

UNIT BASE

60

57-59

2

Łukasz Zięba + 48 730 042 290 (Location Assistant - KURKOWA ST)

DENTPARKING REW VEHICLES!

TRAVEL TIMES Hotel Radisson=> Loc: 3 km (6min) ♂ 1.2 km (16min) Hotel Sofital=> Loc: 2.7 km (10min) ♂ 1.9 km (25min) Hotel Monopol=> Loc: 2.3 km (7min) ♂ 1.7 km (21min) Hotel HP Plaza=> Loc: 2.8 km (8min) ♂ 2.5 m (31min) Hotel Campanile=> Loc: 3.3 km (15min) ♂ 2.9 m (39min)

CREW PARKING 62

4

Police/Firebrigade/Medical Service: Only for Mobiles 112

66 68

NG FLEA MARKET AREA

EXTRAS HOLDING ENTRANCE

65

4-6

70 67

n 5.30 AM - 7.00 PM) NCE SHOULD BE OPENED

69 PICTURE VEHICLES HOLDING AREA

3 5

2

7 9

TANK LOW LOWER PARKING

14

19 18

+48 515 289 852 + 48 605 075 197 +48 501 509 847

+ 48 501 509 416 OL)

+ 48 730 042 280 CZA ST)

+ 48 730 042 290 WA ST)

ervice:

26

EXTRAS WEAPON HAND OFF

BERLIN WALL ACROSS THE STREET

91 location: Technical information for

10

3

9

70a

11

SET EXT KRITZMAN’S APARTMENT

28 70 TECH PARKING

15b

72

15a WORKING CONSTRUCTION SITE

Technical Parking: Łukasińskiego Str/ Komuny 1a Paryskie Str 3 Traugutta Str 57/59 Unit Base: Hospital Area. 16 Crew Parking: Angel 5Wings Construction Site at Traugutta Str 18 7 Catering/Holding: Hospital Area. 20 9 Traugutta Str 57/59 15 Extras Costume/Make-Up: School Area behind 11 Kurkowa 34-36 Toilets: Honeywagon near set and on unit base 17 Green Rooms: Miernicza 16/1b (ground floor) 13 Addtl. Personnel: Blockers in all gates 15 Miernicza 11-28 17 Water: Water plug as per Loc. Dept 19 Electric Power: Silents generators as per Loc. Dept

12-14

22

62-64

89

1

24

87

8

5

20

25

85

6

16

21

58-60

81

TECH PARKING

4

17

TECH PARKING

79

83

15

EN CAMP AND SET HOLDING AREA

77

SET 10 INT PRYOR’S APARTMENT 3RD FLOOR

12

23

75

8

13

NO WALL - ONLY WHITE LINE

73

6

11

EXTRAS DROP OFF

71

4

21

74 23

Nearest Hospital:

74a 76

25Szpital im. T. Marciniaka 78

gen. Romualda Traugutta 116 ST 50 - 420 Wrocław +48 71 78 - 90 - 200 +48 71 32 - 32 - 400

Police: Komisariat Policji Wrocław - Rakowice gen. Romualda Traugutta 94 ST 50-420 Wrocław +48 71 343 56 77


nśkp

Kreacja materiałów graficznych dla produkcji zagranicznej ALEX STERN WARSZAWA październik 2015 / styczeń 2016

M

io

do

wa

REST/BA WARSZAW

ZIELENIEC

PRZY POMNIKU TRATTOR RUCOL NIKE r ato

CAFE Sen BAGUETTE

THAI THAI

y traln Tea

MOMU

MUU

. rsz Ma

Trą

F.

ch

Fo

ier

a

W

JAMON

era Jana Moli

pl.

ow

zb a

pl. Mars. J. Piłsudskiego

OGRÓD SASKI

city guide WARSZAWA NOWY ŚWIAT KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

PO PROSTU ZACHĘTA 0

100

200

300

400M

INFORMAL KITCHEN

nowy świat - krakowskie przedmieście

ŚW

restauracja

restauracja – kuchnia włoska

winiarnia

CORQ MADA

CZARN NA BIAŁ

cukiernia/piekarnia

kawiarnia/cukiernia

AL

MAPA RESTAURACJI · KAWIARNI · NOWY ŚWIAT · KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE ·


AR WA

RIA LAa

DELICJA POLSKA

rsk

SKWER

SAMUELA ORBELBRANDA

UMUU

Bednarska

SKWER

ZGRUPOWANIA AK RÓG

ąbacka

SKWER

STANISŁAWA JANKOWSKIEGO „AGATON”

PAŁAC PREZYDENCKI

Ossolińskich

wa

Karo

SKWER

KS. JANA TWARDOWSKIEGO

PARK

KAZIMIERZOWSKI

Królewska

Traugutta

DZIURKA OD KLUCZA Oboźna

SUEÑO TAPAS & COCKTAIL BAR

YSKA

WIĘTOKRZ

Warecka

QUE AME

NO ŁYM

Ordynacka

OLIVIA

SOCJAL Foksal

OSPAŁY TOM

Chmielna

PETIT APPETIT

OLIMSKIE

LEJE JEROZ

CUDA NA KIJU

PARK KULTURY

IM. MARSZAŁKA E. RYDZA - ŚMIGŁEGO


vmg Foldery promocyjne VMG PR lipiec 2014

fcp

Zaproszenie FILM COMMISION POLAND WARSZAWA listopad 2014


ns

Zaproszenie NA SYGNALE grudzień 2016

Portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you