Page 1

Sprzedawca: Iwona Wawrzynek

Rachunek 1/2013 ORYGINAŁ Miejsce sprzedaży: Czerwionka-Leszczyny Data wystawienie: 24.05.2013 Data sprzedaży: 24.05.2013 Forma płatności: gotówka Termin płatności: zapłacono

Nabywca: mLingua Sp.z.o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778 14 35 103 Lp. Nazwa towaru lub usługi 1. Tłumaczenie pisemne: How The European Union works_ENG-POL 2. Tłumaczenie pisemne: UE assistance implemented through United Nations Organisations_ENG-POL 3. Tłumaczenie pisemne: In touch with EU_ENGPOL 4. Tłumaczenie pisemne: Citizenship education in Europe_ENG-POL 5. Tłumaczenie pisemne: What’s in it for me_ENGPOL 6. Tłumaczenie pisemne: The UE Citizen’s Agenda_ ENG-POL

Cena za Ilość jednostkę[zł] jednostek 45,03 96,64

JM

Wartość [zł]

1125

4351,70

45,03

108,84

1125

4901,10

45,03

17,37

1125

782,24

45,03

355,055

1125

15988,13

45,03

65,032

1125

2928,40

45,03

44,83

1125

2018,69

Razem

30 970, 26

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT Do zapłaty: 30 970, 26 Słownie: Trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złote, dwadzieścia sześć groszy. …………………………………. Podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku ………………………………… Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku Nauka wystawiania dokumentów księgowych

rachunek osoba prawna  
rachunek osoba prawna  

Zadanie było trudne do rozgryzienia, ale jak już się w to wgłębiło to poszło całkiem szybko.

Advertisement