Page 1

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Centro de Formação da Associação de Escolas de Albufeira, Lagoa e Silvesi Maria Filomena Rua Emanuel de Jesus Isabel Mateus ZASTOSOWANIE DOKUMENTÓW GOOGLE (GOOGLE DOCS) W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OKRĘGU ALBUFEIRA, LAGOS I SILVES

Ten tekst jest integralną częścią Przewodnika Dobrych Praktyk przygotowanego przez partnerów z projektu ITAAT - Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, jednak artykuł odzwierciedla jedynie poglądy jego autorów i Komisja nie może odpowiadać za sposób wykorzystania podanych tu informacji. Głównym celem tego artykułu jest pokazanie, jak i do czego używamy dokumentów Google (Google Docs) jako narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w naszej codziennej pracy administracyjnej. Dzięki zastosowaniu dokumentów Google, nasz Ośrodek znacząco zyskał na dynamice swoich usług. Zanim to nastąpiło, kwestionariusze służące naszym działaniom otrzymywaliśmy zarówno pocztą, jak i w wersji papierowej bezpośrednio do ręki, co sprawiało, że tworzenie baz danych było bardzo pracochłonne i zabierało dużo czasu. Odkąd zaczęliśmy korzystać z możliwości dokumentów Google, wszystko się zmieniło!

Rysunek 1. Email przesłany do szkół z linkiem do formularza.

Obecnie, aby umożliwić zgłoszenie się na którekolwiek z naszych szkoleń, zaczynamy od rozesłania linku do dyrektorów każdej z naszych 13 szkół z prośbą, aby link został przekierowany do każdego nauczyciela w szkole, zapewniając odpowiedni czas na rejestrację i publikację kryteriów, na podstawie których uczestnicy zostaną zakwalifikowani na szkolenie. 1


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 2. Formularz zgłoszeniowy – część górna.

Rysunek 3. Formularz zgłoszeniowy – część dolna.

2


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Kiedy każdy nauczyciel wypełni i zatwierdzi taki formularz, jego dane identyfikacyjne staną się automatycznie częścią naszej bazy danych (arkusza kalkulacyjnego), stworzonej dzięki Google Docs. Ta baza danych może zostać udostępniona innym dyrektorom szkół oraz trenerom, umożliwiając im wgląd do listy kandydatów, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu.

Dane identyfikacyjne kandydata Nazwa szkolenia

Rysunek 4. Dokument w arkuszu kalkulacyjnym utworzony automatycznie ze zgłoszeń kandydatów.

Kiedy baza danych z kandydatami jest już utworzona, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli może z łatwością wyselekcjonować tych kandydatów, którzy kwalifikują się do poszczególnych szkoleń. Następnie, tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym listy wybranych i potencjalnych osób do przeszkolenia.

3


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 5. Ostateczna lista uczestników szkolenia.

Każdy nauczyciel, jego szkoła i trener jest informowany pocztą elektroniczną o tych listach za pomocą takiej wiadomości (Rys. 6):

Rysunek 6. Email przesyłany do kandydatów z potwierdzeniem przyjęcia.

4


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Wybierając opcję Share w dokumentach Google, trenerzy, dyrektorzy szkół i Ośrodek mogą wyświetlić informacje, którymi chcieliby się podzielić ze sobą lub z uczestnikami szkolenia. W takim przypadku, użyją oni tylko opcji View (Rys.7).

Rysunek 7. Zdefiniowanie użytkowników, z którymi chcemy dzielić się dokumentem oraz poziomu ich dostępu do tego dokumentu.

W trakcie szkolenia, trenerzy i kursanci mogą, za pomocą Google Docs, dzielić się wszystkimi informacjami, które uznają za stosowne. Służy do tego opcja porozumiewania się Can comment (Rys. 8-9).

Rysunek 8. Wybranie opcji dzielenia się dokumentem.

5


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 9. Porozumiewanie się poprzez komentarze między użytkownikami dokumentu.

Pod koniec szkolenia, kursanci i trener oceniają je. Jak? Za pomocą Google Docs, oczywiście! Przesyłamy do kursantów drogą mailową nowy link ze wskazaniem ostatecznego terminu rejestracji oceny, a ponieważ odpowiedzi są anonimowe, dostęp do tego linku ma również trener, który prowadził kurs. W ten sposób kursanci i trener mogą sprawdzić statystykę wyników.

6


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 10. Formularz oceny szkolenia dla uczestników – część górna.

Po wypełnieniu wszystkich pól, kursanci potwierdzają opcją Submit, a odpowiedzi są automatycznie przesyłane do Ośrodka.

7


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 11. Formularz oceny szkolenia dla uczestników – część dolna.

Odpowiedzi przysłane przez każdego z kursantów automatycznie tworzą bazę danych w arkuszu kalkulacyjnym, która przedstawia badanie statystyczne wyników.

8


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 12. Arkusz kalkulacyjny z odpowiedziami uczestników szkolenia.

Wybieramy opcję Show summary of responses, czyli „Pokaż podsumowanie odpowiedzi” (Rys. 13).

Rysunek 13. Wybieranie podsumowania odpowiedzi.

9


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Program automatycznie tworzy graficzną prezentację wyników (Rys. 14 - 16).

Rysunek 14. Graficzna prezentacja statystyk – część górna.

Rysunek 15. Graficzna prezentacja statystyk – część środkowa.

10


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 16. Graficzna prezentacja statystyk – część dolna z wykresem liczby odpowiedzi.

W oparciu o analizę wyników ewaluacji, Ośrodek i trenerzy mają możliwość, poprzez informację zwrotną, poprawienia jakości usług. Dane statystyczne zebrane za pomocą Google Docs pozwalają nam dowiedzieć się, kiedy i ile odpowiedzi wpłynęło. Kiedy zbliża się ostateczny termin, a mniej niż 90% uczestników szkolenia odpowiedziało na ankietę, Ośrodek wysyła przypomnienie, aby uzyskać minimalny procent odpowiedzi.

11


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Dane są drukowane i przechowywane w pliku dla każdego szkolenia. Do oceny kursantów przez trenera służy wysłany przez nas kwestionariusz, również wykonany przy wykorzystaniu Google Docs. Nasz Ośrodek bada nowe sposoby zastosowania dokumentów Google, aby polepszyć i zastąpić istniejące procedury. Przykładem takiego badania jest ocena organizacji wizyty roboczej w projekcie ITAAT w Portugalii. Jednym z aspektów, nad którym pracuje Ośrodek, jest możliwość dostępu do kwestionariuszy i arkuszy kalkulacyjnych Google Docs w smartfonach i tabletach.

cfalbufeira@gmail.com

Tłumaczenie: Łukasz Borychowski

i

Centro de Formação da Associação de Escolas de Albufeira, Lagoa e Silves jest jednym z sześciu ośrodków doskonalenia nauczycieli w regionie Algarve. W Portugalii jest około 100 takich ośrodków. Mamy około 2000 nauczycieli i 500 członków obsługi. Podlegamy pod Ministerstwo Edukacji w Portugalii i Regionalną Dyrekcję do spraw Edukacji w Algarve. Nasze szkolenie obejmuje szczegółowo wszystkie dyscypliny programów nauczania, jak również elementy edukacyjne i technologiczne. Staramy się doskonalić techniki stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w klasie, aby poprawić jakość nauczania.

12

Zastosowanie Dokumentów Google (Google Docs)  

Portugalski wkład do Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji dorosłych...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you