Page 1


Partnerstwo ITAAT Centro del Profesorado de Ronda (Hiszpania) koordynator projektu ITAAT Fundatia Professional (Rumania) Centro de Formaçao de Associaçao de Escolas dos Concelhos de Albufeira (Portugalia) DHE Solutions Ltd. (Wielka Brytania) UAB "Globalios idėjos" (Litwa) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach (Polska) Integrated Services Engineering & Research (Włochy) Directorate of National Education Chairman of Primary School Inspectors (Turcja)

Strona internetowa projektu ITAAT http://www.itaat.eu

Niniejsza publikacja jest produktem finalnym projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz sposób zawartych w niej informacji.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

5

Wstęp

„Przewodnik dobrych praktyk” to dokument będący rezultatem projektu ITAAT (Information Technology Applied to Adult Training) zrealizowanego w latach 2010-2012 przez osiem instytucji europejskich w ramach programu Grundtvig. Stanowi on zbiór artykułów przygotowanych przez uczestników projektu. Naszym celem jest zaprezentowanie serii innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, opartych na technologii informacyjnej i komunikacyjnej, które partnerzy projektu uznali za pomocne w edukacji dorosłych. Tematy przedstawione w przewodniku, omówione zostały tak, aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie opisywanych narzędzi oraz wypróbowanie ich w prosty i niezaawansowany technicznie sposób. Wiele form pracy wykorzystuje oprogramowanie wymagające dostępu do sieci Internetu, na przykład Glogster lub Survey Monkey. Oprogramowanie to zostało wybrane jedynie aby zademonstrować, jak osiągnąć pożądane rezultaty. Z całą stanowczością pragniemy podkreślić, iż nie popieramy konkretnego programu oraz to, że istnieją inne programy, które mogą spełniać te same funkcje. Przewodnik ten jest prostą instrukcją wyjaśniającą nie tylko jak stosować poszczególne narzędzia, ale również dlaczego my wybraliśmy właśnie te narzędzia, jak były używane oraz jakie przyniosły nam korzyści. Mamy nadzieję, że „Przewodnik Dobrych Praktyk” ITAAT będzie służył pomocą w zastosowaniu przedstawionych innowacji w edukacji dorosłych. Mimo iż w centrum zainteresowania partnerstwa ITAAT było wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kształceniu osób dorosłych, wiele z zaprezentowanych tu narzędzi może z powodzeniem być używanych w pracy z młodszymi uczniami.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

6

Spis treści

Wykorzystanie możliwości Facebooka przez organizatorów edukacji dorosłych ................... 7 Glogi ....................................................................................................................................... 20 Słowa w chmurach ................................................................................................................. 29 Moodle: składowa lekcja ........................................................................................................ 40 Tworzenie quizów na platformie edukacyjnej Moodle w celu oceniania, ewaluacji i informacji zwrotnej .............................................................................................................. 49 Oprogramowanie do tworzenia animacji ............................................................................... 58 Kreatory ankiet online ............................................................................................................ 63 Ankietowanie za pomocą aplikacji Google Dokumenty ........................................................ 70 Zastosowanie Dokumentów Google (Google Docs) w ośrodku doskonalenia nauczycieli w okręgu Albufeira, Lagos i Silves ........................................................................................ 78 E-Szkoła ................................................................................................................................. 90


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

7

UAB “Globalios idėjos"1 Loreta Golubevaite Dina Janovskaja

WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI FACEBOOKA PRZEZ ORGANIZATORÓW EDUKACJI DOROSŁYCH

Poniższy artykuł dotyczy Facebooka, jednego z najpopularniejszych portali internetowych. Połączył on cechy życia społecznego, takie jak hobby czy zainteresowania, z elementami świata mediów, z takimi jak serwisy informacyjne oraz inne narzędzia medialne. Połączenie to stworzyło efektywną platformę, gdzie ludzie mają możliwość wymiany pomysłów i innych informacji. Kluczową cechą tego fenomenu jest współpraca pomiędzy jego aspektami. Wielozadaniowy charakter społeczny pozwala łączyć się z ludźmi, jak i z firmami oraz różnorodnymi organizacjami. Artykuł charakteryzuje użycie Facebooka w różnorodnych przedsięwzięciach oraz skupia się na korzyściach, jakie oferuje instytucjom edukacyjnym, zwłaszcza organizatorom edukacji dorosłych. Głównymi narzędziami Facebooka używanymi przez organizatorów edukacji są Strony oraz Grupy, które zostaną szczegółowo opisane w dalszej części artykułu. Opis narzędzia Strona na Facebooku jest publicznym profilem stworzonym specjalnie na potrzeby przedsiębiorstw i innych organizacji, marek, znanych ludzi itp. W odróżnieniu od profili prywatnych strony nie pozyskują "znajomych" lecz "fanów", to jest ludzi, którzy zdecydowali się "polubić" stronę. Strony mogą pozyskiwać nieskończoną liczbę fanów, w przeciwieństwie do profili prywatnych mających limit 5000 znajomych.

UAB “Globalios idėjos” jest litewskim prywatnym przedsiębiorstwem z siedzibą w Wilnie. Powstało w 2008 roku, posiada 6 stałych pracowników oraz ponad 300 nieetatowych ekspertów szkoleniowych. UAB “Globalios idėjos” świadczy usługi na całej Litwie, jak również organizuje wydarzenia na różną skalę: od seminariów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i małych kursów otwartych, do ogromnych międzynarodowych konferencji oraz długoterminowych międzynarodowych staży. Firma jest również aktywna przy wdrażaniu i rozwoju projektów europejskich, gdzie jako priorytety obiera edukację dorosłych oraz doskonalenie zawodowe. Jako specjaliści od komunikacji i informatyki, firma stworzyła i obecnie zarządza kilkoma krajowymi i międzynarodowymi serwisami internetowymi oraz bazami danych. 1


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

8

Facebook posiada kilka predefiniowanych typów stron: Lokalny biznes lub miejsce, Firma, organizacja lub instytucja, Marka lub produkt", Artysta, zespół lub osoba publiczna, Rozrywka oraz Strona dobroczynnej organizacji non-profit lub społeczności. W dzisiejszych czasach Facebook staje się coraz bardziej popularny wśród instytucji edukacyjnych. Strony na Facebooku zapewniają efektywną komunikację między instytucjami, uczniami i nauczycielami. Strony na Facebooku zapewniają przestrzeń, gdzie instytucje edukacyjne mogą udostępniać informacje niezbędne dla nauczania drogą cyfrową, pozyskiwać nowych uczestników szkoleń, jak również polepszać efektywność ich administracji oraz zwiększać możliwości ofert edukacyjnych. Istnieje wiele sposobów wdrażania aplikacji Facebooka w edukację dorosłych jako wzmocnienia jej działalności edukacyjno-administracyjnej oraz jako dodatku do tradycyjnych programów nauczania. Grupa na Facebooku jest wirtualną przestrzenią, gdzie ludzie współdziałają ze sobą i dzielą się informacjami. Każda grupa posiada Tablicę, na której każdy członek grupy może opublikować zdjęcia, filmy, linki i teksty, oraz gdzie członkowie grupy mogą "lubić" i komentować wpisy. Gdy pojawia się nowy wpis, każdy członek otrzymuje powiadomienie. Pozwala to zwiększyć liczbę odsłon poszczególnych wpisów. Cecha ta pozwala grupie członków rozrastać się poprzez interesującą, publikowaną w jej obrębie treść. Grupa na Facebooku jest świetnym narzędziem dla organizatorów edukacji dorosłych, które pozwala prowadzić prace przy wspólnych projektach oraz na komunikację i stworzenie z kolegami prywatnej sieci naukowej. Pracując z użyciem Grup na Facebooku, warto zauważyć, iż nie trzeba być znajomym z dana osobą, by móc komunikować się z nią w obrębie Grup. Gdy użytkownik jest w grupie z ludźmi, którzy nie są jego/jej znajomymi z Facebooka, mają oni dostęp tylko do tych informacji z jego/jej profilu, na które zezwalają ustawienia prywatności. Co więcej, tworząc Grupę na Facebooku, można całkowicie kontrolować jej ustawienia prywatności. Istnieją trzy różne poziomy dostępu do Grupy: Otwarta, Zamknięta oraz Tajna. Grupa Otwarta jest widoczna dla wszystkich użytkowników Facebooka, pojawia się w wynikach wyszukiwania i każdy może czytać wpisy na jej Tablicy. Nazwa i członkowie Grupy Zamkniętej są widoczne dla każdego, jednakże tylko członkowie Grupy mają możliwość czytania wpisów. Grupa Tajna jest widoczna tylko dla osób do niej zaproszonych. Tego typu Grupy można użyć np. do organizacji kursu szkoleniowego dla konkretnej grupy osób. Inni użytkownicy Facebooka nie będą nawet wiedzieć o istnieniu tej Grupy. Grupa na Facebooku

Strona na Facebooku

Wiadomości zbiorowe - wysyłanie masowych wiadomości bezpośrednio do członków Facebooka.

Tak

Nie

Indeksowanie wyszukiwarką – możliwość optymalizacji wyszukiwarki.

Tak

Tak

Funkcje


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

Publikacje bezpośrednie - publikowanie wpisów bezpośrednio w nowinach fanów i członków.

Tak

Tak

Docelowe grupowanie wpisów - publikowanie wpisów zależne od lokalizacji i języka użytkownika.

Nie

Tak

Aktualizacje - ukazują się fanom w wiadomościach jako oddzielna zakładka Aktualizacje.

Nie

Tak

Użycie aplikacji – zezwala na użycie różnych aplikacji

Nie

Tak

Ograniczenia członkostwa – dostęp ograniczany przez administratora.

Tak

Nie

Wiadomości o wydarzeniach w skrzynce odbiorczej– wysyłanie zaproszeń do wzięcia udziału w wydarzeniach do Wiadomości fanów.

Tak

Nie

Mierniki zaangażowania (Wgląd) - zapewnia administratorom wyposażenie w miarę aktywności użytkownika (rozwój użytkownika, demografię, oglądane treści, itd.).

Nie

Tak

Widgety promocyjne – zezwala odwiedzającym portal internetowy na zostanie jego fanem na Facebooku poprzez dodanie na nim tzw. Okienka Fana.

Nie

Tak

Okienko rekomendacji - zezwala odwiedzającym portal internetowy na polecenie znajomym na Facebooku wpisów (artykułów) które im się podobały.

Nie

Tak

Personalizowane adresy stron – tworzenie unikatowych adresów stron internetowych odsyłających użytkownika do Facebooka.

Nie

Tak

Pliki – zezwala na współtworzenie, współedycję i współdzielenie treści.

Tak

Tak

Czat - narzędzie zezwalające na rozmowę w czasie rzeczywistym z ludźmi przebywającymi w danej chwili w sieci.

Tak

Nie

Pytania – zadawanie pytań i oferowanie odpowiedzi wielokrotnego wyboru, zezwalanie użytkownikom na dodawanie własnych odpowiedzi.

Tak

Tak

Albumy zdjęciowe – wgrywanie zdjęć i tworzenie albumów zdjęciowych.

Tak

Tak

Filmy – wgrywanie i udostępnianie filmów.

Tak

Tak

Zmiana daty wpisu – możliwość zmiany daty wpisu opublikowanego wcześniej.

Nie

Tak

Pozyskiwanie nowych członków – zapraszanie nowych członków/fanów.

Tak

Tak

9

Tabela 1. Porównanie funkcji: Grupy na Facebooku i Strony.

Jak zacząć? TWORZENIE STRONY NA FACEBOOKU Istnieją dwa sposoby tworzenia Strony na Facebooku. Pierwszy jest dla tych, którzy już posiadają swój profil na Facebooku. Powinni oni odwiedzić stronę www.facebook.com/page. Więcej pytań powstaje, jeśli profil na Facebooku nie został wcześniej stworzony. Po pierwsze, należy kliknąć przycisk Utwórz Stronę na www.facebook.com,


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

10

w celu utworzenia zarówno Profilu jak i Strony. W takim przypadku utworzony profil automatycznie stanie się administratorem Strony. Posiadanie profilu jest więc kluczowe dlatego, że jedynie osoby posiadające profile na Facebooku mogą zarządzać Stronami. W nowym oknie użytkownik zostanie poproszony o wybranie jednej z sześciu dostępnych kategorii Stron. Najwłaściwszą opcją dla organizatorów edukacji dorosłych jest wybranie kategorii w zależności od ich celu i statusu, z pominięciem Artysta, zespół lub osoba publiczna oraz Rozrywka.

Rysunek 1. Wybieranie kategorii i nazwy Strony na Facebooku.

Kategorie można zmienić w przyszłości. Po wybraniu kategorii użytkownik powinien wprowadzić nazwę nowej Strony. Należy jednak uważać, ponieważ z czasem nazwa strony stanie się trwała i widoczna w adresie internetowym Strony na Facebooku. Na końcu należy uważnie przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki Strony na Facebooku. Warunki są różne dla poszczególnych kategorii Stron. Dalszy proces tworzenia Strony składa się z kilku podstawowych części: dodania podstawowych informacji i treści, dodania wpisów na Tablicy, dostosowania wyglądu, dodania aplikacji, nawiązania kontaktu z fanami i poszerzania ich rzeszy oraz zarządzania Stroną. Zawartość Strony formułuje się poprzez dodawanie i usuwanie wpisów, zdjęć, filmów i pozostałych wiadomości. Tworząc Strony na Facebooku, ważne jest zrozumienie różnych sekcji Stron.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

11

5

9 1

4

8

6

2 7

3

10

Rysunek 2. Sekcje Strony na Facebooku

1. Zdjęcie profilowe: Zdjęcie to jest umieszczone na stałe w lewym górnym rogu Strony. Reprezentuje ono także użytkownika, gdy ten/ta publikuje informacje czy adresy stron na jego/jej Facebooku. 2. Sekcja Informacje: Ten mały obszar zezwala użytkownikowi na zamieszczenie bardzo krótkiego opisu, o czym jest Strona i powinien być używany jako swoiste powitanie nowych odwiedzających. 3. Sekcja Polubień: Ten obszar pokazuje liczbę fanów Strony. 4. Tytuł strony: Strona jest tak dobra, jak dobrze jest nazwana. Gdy Strona osiągnie pewną konkretną liczbę użytkowników, jej nazwa staje się trwała. 5. Panel administracyjny: Tylko administrator widzi wszystko w tej sekcji. W tym miejscu administrator ma możliwość edycji tego co jest widoczne na Stronie i jak jest na niej prezentowane. 6. Przycisk Lubię To: Jest bardzo ważny ponieważ poprzez jego użycie można łączyć się ze Stroną. Poza tym jego/jej znajomi mogą widzieć co polubił/a. W takim przypadku, przycisk Lubię To może działać jako narzędzie do promowania Strony. Co więcej, przycisk Lubię To można umieścić na dowolnym portalu internetowym, co połączy go ze Stroną na Facebooku. 7. Pasek Zdjęcia: Jest narzędziem zarządzania zdjęciami wgranymi na Stronę na Facebooku. 8. Jednym ze specyficznych narzędzi Facebooka jest możliwość analizowania profilów fanów oraz ich aktywności poprzez Panel Administratora. Można to zrobić, klikając


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

12

we Wgląd. Daje to informacje na temat odwiedzających daną Stronę: w jaki sposób ludzie odnajdują stronę, skąd pochodzą, jak duża liczba osób odwiedza stronę, kiedy Strona ma najwięcej odwiedzin, 9. Oś czasu: Pozwala zilustrować historię Strony, od jej początków do dni obecnych. 10. Kamień milowy: Pozwala dodawać nową ważną datę pomiędzy pozostałymi wpisami. Gdy Strona na Facebooku jest stworzona, zawsze można modyfikować jej wygląd, ustawienia oraz zawartość. TWORZENIE GRUPY NA FACEBOOKU Każdy użytkownik Facebooka może stworzyć Grupę, dołączyć do Grupy oraz zaprosić kogoś innego do Grupy. Grupy zostały zaprojektowane, by łączyć ludzi o podobnych zainteresowaniach w mniejsze grona.

Rysunek 3. Tworzenie nowej Grupy na Facebooku.

Czasami Grupa może być nawet tajna (prywatna). Członkowie tej Grupy będą mieli wydzieloną część Facebooka, by robić różnorodne interesujące rzeczy, takie jak tworzenie i edycja dokumentów Grupy czy udział w czacie Grupy. Zakładając, że użytkownik posiada już własny profil na Facebooku, może on/ona z łatwością stworzyć Grupę w kilku bardzo prostych krokach. Po pierwsze, należy wejść na stronę http://www.facebook.com i kliknąć w przycisk Utwórz Grupę. Następnie, należy nazwać Grupę oraz wybrać jej ikonę. Gdy Grupa już istnieje, jej prywatność można w pełni kontrolować. Istnieją trzy różne poziomy dostępu: otwarta, zamknięta oraz tajna. Aby Grupa była aktywna, konieczne jest dodawanie członków. Można to łatwo zrobić, zapraszając znajomych użytkownika (administratora Grupy) do przyłączenia się do Grupy. Jeśli administratorzy Grupy chcą zapraszać użytkowników spoza swojej grupy znajomych, muszą upewnić się, że Grupa posiada status otwartej.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

13

Jeśli administrator zdecydował się stworzyć Grupę zamkniętą, konieczne jest wysłanie adresu internetowego Grupy do osób do niej zaproszonych. Adres ten skieruje ich bezpośrednio do Grupy, gdzie dostępny będzie przycisk Dołącz do Grupy (prawy górny róg strony). Gdy klikną w ten przycisk, administrator Grupy będzie widział ich wniosek w prawym menu Grupy. Tworząc Grupę na Facebooku, ważnym jest zrozumienie poszczególnych jej sekcji:

1

2

3

4

5 6 8 7

Rysunek 4. Sekcje Grupy na Facebooku.

1. Tytuł Grupy: Obszar ten pokazuje główną Tablicę Grupy. 2. Informacje: Ten mały obszar zawiera informacje na temat członków Grupy oraz jej prywatności. 3. Wydarzenia: Obszar ten zawiera informacje na temat bieżących i zbliżających się wydarzeń. 4. Zdjęcia: Sekcja ta zawiera zdjęcia wgrane do Grupy. 5. Pliki: Ta sekcja pozwala wspólnie tworzyć pliki tekstowe. Łatwo jest zacząć poprzez dodanie tytułu oraz stworzenie kompozycji współtworzonego tekstu. Dokument taki udostępniony jest do użytku i edycji pozostałym członkom Grupy. 6. Czat: W tej sekcji można komunikować się w czasie rzeczywistym z członkami Grupy zalogowanymi w danej chwili na Facebooka. 7. Opis Grupy: Klikając w Co powinno być zamieszczane na stronie tej grupy? oraz dodając opisy, ustalamy zasady komunikacji w obrębie danego tematu. 8. Dodaj znajomych do Grupy: Ta sekcja pozwala zapraszać więcej znajomych do Grupy. Dlaczego korzystamy z Facebooka UAB " Globalios idėjos " używa Stron i Grup na Facebooku, ponieważ ułatwia to komunikowanie się z uczestnikami naszych szkoleń oraz szerszą publicznością. Co więcej, pomaga nam rozpowszechniać projekty europejskie.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

14

W naszej organizacji używamy Facebooka na dwóch głównych płaszczyznach: szkoleń oraz zarządzania. Na płaszczyźnie szkoleń Facebooka można używać jako środowiska uczenia się lub jako platformy komunikacji z uczestnikami szkoleń. Na dzień dzisiejszy nie używamy jeszcze Facebooka jako środowiska uczenia się, jednakże w kwestii komunikacji z uczestnikami szkoleń udało nam się pomyślnie wdrożyć narzędzie Grupy na Facebooku. Stworzyliśmy Grupę, gdzie dojrzalsi wiekiem studenci wraz ze swoimi instruktorami dzielili się informacjami wyniesionymi z kursu szkoleniowego z zakresu informatyki oraz kontynuowali dyskusje na interesujące ich tematy. W kwestiach zarządzania i administracji firmą używamy Facebooka na dwa sposoby. Po pierwsze, używamy Stronę na Facebooku naszej firmy w celach reklamowych. Publikujemy wydarzenia, aktualizacje oraz inne powiązane z nimi informacje, by zachęcić nowych klientów oraz zwiększyć świadomość naszej marki. Po drugie, używamy Grup na Facebooku w celach komunikacji wewnątrz firmy. Facebook pozwala nam, jako firmie, udostępniać informacje na nasz temat, na temat naszej aktywności oraz osiągnięć. Oczywiście, moglibyśmy zrobić to za pośrednictwem naszego portalu internetowego. Jednakże, aby zarządzać portalami, aktualizować je i zmieniać ich zawartość, osoba za to odpowiedzialna musi posiadać konkretne umiejętności techniczne. Oznacza to, że nie każdy z naszych pracowników mógłby to robić. Z drugiej zaś strony, modyfikowanie Strony i Grupy na Facebooku jest tak łatwe, że każdy z nas jest w stanie to robić. Pracownicy firmy nie muszą nabywać żadnych dodatkowych umiejętności i każdy może wnieść swój wkład czy dodać coś od siebie. Liczba użytkowników Facebooka rośnie z dnia na dzień, co jest powodem, dla którego Strony i Grupy na Facebooku pozwalają nam łatwiej kontaktować się z naszymi obecnymi i potencjalnymi studentami, partnerami oraz udziałowcami. Używając Facebooka, możemy znacznie szybciej dotrzeć do naszej grupy docelowej. Taka forma komunikacji jest bardziej interaktywna i zbliża nas do ludzi, z którymi chcemy utrzymywać kontakt. Facebook jest także dobrym źródłem informacji zwrotnych, które pomagają nam ulepszać jakość naszych usług, prezentacji, jak i nas samych. Zalety Stron i Grup na Facebooku dla organizatorów edukacji dorosłych Zarówno Strony jak i Grupy na Facebooku mają swoje zalety i wady. Stronę lub Grupę na Facebooku można wybrać w zależności od potrzeb, celu, ludzi administrujących nią oraz rodzaju podejmowanych w na niej akcji. Jeśli administrator chce promować produkt, wprowadzać organizację na rynek czy ogłaszać wiadomości, lepszym pomysłem byłoby zapewne wybranie Strony. Jeśli zaś administrator ma z góry ustaloną grupę i potrzebuje przestrzeni, by w prywatności udostępniać zdjęcia


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

15

bądź rozmawiać na czacie, lepszą opcją byłoby wybranie Grupy. Zasadniczo Strony pełnią rolę profilów instytucjonalnych. Grupy można nazwać internetowymi klubami. Poniższa tabela prezentuje zestawienie zalet Stron i Grup na Facebooku dla organizatorów edukacji dorosłych.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Zalety Pozwala łączyć się z marką (organizatorów edukacji dorosłych) . Pozwala zamieścić podstawowe informacje o firmie. Może być stworzona przez każdego pracownika instytucji. Pozwala na wysyłanie aktualizacji do każdego fana/członka firmy. Brak limitu długości wiadomości. Brak limitu częstotliwości wiadomości. Dopuszcza nieograniczoną liczbę fanów/członków. Zapewnia zaistnienie i pozostanie widocznym dla całego świata. Pozwala przekazywać informacje o wydarzeniach znajomym. Pozwala dodać blog (Noty). Pozwala zamieszczać filmy i aktualności o firmie. Pozwala zamieszczać recenzje naszych materiałów, książek, pracowników czy czegokolwiek, co przyjdzie nam do głowy. Pozwala dodawać setki (tysiące) aplikacji. Pozwala użytkownikom wspólnie tworzyć i edytować teksty. Pozwala automatycznie tłumaczyć zawartość na wszystkie języki. Pozwala komunikować się w czasie rzeczywistym. Pozwala informować fanów/członków o rozkładach zajęć, zbliżających się testach i terminach. Pozwala łatwo i szybko udostępniać treści znalezione w sieci. Pozwala przenieść nauczanie poza klasę. Pozwala zachęcać i angażować użytkowników. Pozwala publikować nowe zadania. Pozwala używać filmów związanych z obszarem tematyki kursów. Pozwala używać pytań by inicjować oraz podtrzymywać dyskusje między fanami/członkami. Pozwala tworzyć sondy. Jest szeroko dostępny dla użytkowników Facebooka. Pozwala administratorowi śledzić rozwój i zaangażowanie użytkowników. Pozwala na dotarcie do konkretnych grup zainteresowań. Pozwala otrzymywać informacje zwrotne. Jest widoczna tylko dla użytkowników Facebooka. Pozwala czytać aktualizacje bez konieczności logowania. Pozwala fanom/członkom dzielić się treściami na Tablicy. Tabela 2. Zalety Grup i Stron na Facebooku.

Strony

Grupy

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Nie

Tak Nie Tak Tak Tak

No Tak Nie Tak Tak

Tak Nie Tak Nie Tak Tak

Tak Tak Nie Tak Tak Tak

Tak Tak Tak

Tak Nie Nie

Tak Tak Nie Tak Tak

Tak Tak Tak Nie Tak


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

16

UAB “Globalios idėjos" używa obojga: Stron na Facebooku oraz Grup na Facebooku. Jednakże Strony używane są nieco częściej z powodu większej ilości przydatnych firmie funkcji, które pozwalają wyrażać myśli, organizować wydarzenia czy po prostu wymieniać się nowinkami. Mamy kilka Stron na Facebooku, których używa się w celach zarządzania. UAB “Globalios idėjos" Mokymai (Rys. 5) - Używamy tej Strony w celach reklamowych oraz przyciągania nowych studentów. Przy pomocy narzędzi jakie daje Facebook, docieramy do ludzi i zwiększamy liczbę fanów, np. naszych obecnych studentów czy też innych osób zainteresowanych naszą działalnością. Dostarczamy im wiadomości odnośnie naszych kursów szkoleniowych czy wydarzeń.

Rysunek 5. Strona na Facebooku UAB “Globalios idėjos" Mokymai.

Strona “Globalios idėjos" Mokymai na Facebooku jest również bardzo użyteczna dla nas podczas organizowania grup szkoleniowych. Gdy brakuje jednej osoby by skompletować grupę, ogłaszamy ten fakt poprzez Stronę na Facebooku. Pośród osób, do których docieramy są takie, które chciałyby wziąć udział w szkoleniu, dzieląc się informacją na ten temat ze znajomymi z Facebooka. Jest to wygodne dla firmy, ponieważ w ten sposób docieramy do większej grupy odbiorców, a zainteresowane osoby wcześniej znajdują miejsce na kursie. Co więcej, załączyliśmy na naszej Stronie na Facebooku aplikację biuletynu, która pozwala użytkownikom na rejestrację w celu otrzymywania nowin pocztą elektroniczną (Naujienlaiškis). GLOBAL IDEAS, LdV Mobilities (Rys. 6) - Używamy tej Strony do reklamowania naszych placówek edukacyjnych na Litwie. Publikujemy informacje o ukończonych projektach oraz oferowanych przez nas usługach. Zamieszczamy również zdjęcia z tych placówek. Uczestnicy mogą ujrzeć siebie oznakowanych na zdjęciach i "Polubić" je. W ten sposób wiele osób z ich listy znajomych może zobaczyć, jak świetnie bawili się na Litwie i polecić to innym.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

17

Rysunek 6. Strona GLOBAL IDEAS, LdV Mobilities.

Projekt "Open (H) Art" (Rys. 7) - Stronę tę stworzono, by rozpowszechniać nasz projekt partnerski realizowany w programie Grundtvig. Głównym zamysłem tego rozpoczętego w 2009 roku partnerstwa było zwiększenie świadomości publicznej w zakresie znaczenia sztuki jako narzędzia w pracy społecznej i edukacyjnej. Za pomocą tej strony partnerzy projektu dążyli do rozbudowy procesu uczenia się oraz do popularyzacji projektu jak również do opowiedzenia ludziom o terapii sztuką. Cele te osiągnięto poprzez zamieszczanie zdjęć ze spotkań projektu, dzielenie się przykładami, a także dzięki dyskusjom na istotne tematy. Niestety, aktualizacje i usprawnienia Facebooka sprawiły, iż dyskusje są niedostępne.

Rysunek 7. Strona projektu Open (H) Art.

Oprócz stron na Facebooku, w naszej firmie używa się również Grup. Są one tak samo użyteczne: podobne Tablice dyskusyjne, możliwość dzielenia się zdjęciami i filmami pomiędzy członkami, wiadomości przychodzące na skrzynkę odbiorczą, możliwość pozyskiwania nowych członków. Użycie Grup na Facebooku pomaga nam budować nieco bardziej osobistą relację z obecnymi oraz potencjalnymi klientami partnerami.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

18

Nasze Grupy: E-Senior (Rys. 8) - Grupa ta powstała w ramach projektu, jaki wdrożyliśmy w 2008 roku w ramach programu LLP Grundtvig. Celem tego projektu było zapewnienie starszym obywatelom szkolenia informatycznego, które miało zachęcić ich do udoskonalania swoich zdolności komunikacyjnych, jakości życia oraz do uproszczania wielu codziennych wyzwań.

Rysunek 8. Grupa "E-Senior"

Głównym założeniem Grupy „E-Senior” było stworzenie platformy komunikacyjnej dla uczestników projektu. Po wzięciu udziału w kilku kursach szkoleniowych w różnych krajach, dzielili się oni informacjami na temat tego, czego się nauczyli, kontynuowali dyskusje, publikowali zdjęcia. Grupa ta pozwoliła nam rozbudować proces uczenia się.

Rysunek 9. Grupa "GI Inside" (1)

GI Inside (Rys. 9 i 10) - Grupa ta powstała w celach komunikacji administracyjnej wewnątrz naszej organizacji. Jako że każdy w naszej firmie posiada własną dziedzinę pracy, ta Grupa pomaga nam wiedzieć czym zajmują się inni, np. nowe wydarzenia, nowe projekty,


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

19

rezultaty, kursy szkoleniowe itp. Używając kwestionariuszy, możemy głosować i omawiać kwestie dotyczące wszystkich, wybierać narzędzia reklamowe i wspólnie podejmować niektóre decyzje. Co więcej, dzielimy się lokalnymi i światowymi nowinami związanymi z naszymi dziedzinami pracy. Czasem też po prostu razem żartujemy.

Rysunek 10. Grupa "GI Inside"(2)

Podsumowanie i sugestie Podsumowując, Strony i Grupy na Facebooku są jednymi z najbardziej interesujących narzędzi ułatwiania szkoleń oraz zarządzania organizacją dla dorosłych. UAB “Globalios idėjos" używa tych narzędzi i śledzi nowe zmiany oraz ulepszenia w Facebooku, które pozwolą firmie zbliżyć się do jej klientów i być dla nich atrakcyjną. Głównymi sugestiami dla efektywniejszej komunikacji pomiędzy edukatorami a dorosłymi uczestnikami szkoleń na Facebooku są:   

Identyfikacja celów Stron i Grup na Facebooku. Skierowanie ich do właściwych osób. Ciągłe doskonalenie i ulepszanie.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

20

Centro del Profesorado de Ronda2 Alicia Baena Cobos

GLOGI Krótki opis narzędzia GLOGSTER jest interaktywną wizualną platformą, na której użytkownicy tworzą plakat lub stronę internetową, zwaną GLOG, zawierającą multimedialne elementy, takie jak tekst, dźwięk, film, obrazy, grafiki, rysunki, oraz dane. GLOG jest tworzony przy użyciu łatwego narzędzia przeciągnij i upuść (drag and drop), które jest przyjemne i łatwe do zrozumienia dla ludzi w każdym wieku i uczących się różnymi stylami. Warto używać Glogstera aby:  Tworzyć bazy podstawowych projektów dla klas, grup, zespołów lub jednostek. Nauczyciel, przy użyciu tej platformy, może pracować z uczniami w klasie lub na odległość. Ta platforma to portal społecznościowy, gdzie prace studentów są przechowywane i dostępne w każdej chwili. Nauczyciel tworzy projekty z szablonami i wskazówkami, przydziela je uczniom, podaje informację zwrotną dotyczącą zadania i ocenia zakończoną pracę. 

Udostępniać projekty studentów lub nauczycieli w klasie, w szkole lub innym społecznościom. Gdy tylko projekty są ukończone, nauczyciel może pokazać pracę uczniów w różnorodnych otoczeniach społecznych. Glogi mogą być załączone do bloga, wiki lub strony internetowej albo udostępnione innym użytkownikom Glogstera. Wybieramy wzorcowe projekty uczniów i pokazujemy ich osiągnięcia rodzicom, innym uczniom i nauczycielom oraz dyrektorom.  Tworzyć prywatne i bezpieczne środowisko uczenia się dla nauczycieli i uczniów. Nauczyciel może stworzyć wirtualną klasę z uczniami poprzez rejestrację na koncie nauczyciela – administratora. Nauczyciel tworzy konta uczniów z bezpiecznymi loginami Centro del Profesorado de Ronda to centrum doskonalenia nauczycieli mające swoją siedzibę w 40-tysięcznym mieście Ronda na południu Hiszpanii w prowincji Malaga. Ronda jest uważana za główny ośrodek w paśmie górskim Serranía deRonda. Chociaż jest to obszar słabo rozwinięty, z brakami w infrastrukturze oraz usługach, jednak mieszkańcy pobliskich wiosek korzystają z tamtejszej służby zdrowia, instytucji edukacyjnych, itp. Ośrodek jest jedyną instytucją na tym obszarze, która szkoli nauczycieli, w tym także niepełnosprawnych. W rejonie jego działania funkcjonuje ok. 1200 szkół podstawowych, średnich i zawodowych. Pracują tu szkoleniowcy, którzy szkolą kadrę pracującą z uczniami o szczególnych potrzebach, oraz pracujących z imigrantami. 2


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

21

i hasłami oraz monitoruje wszystkie czynności w obrębie konta w procesie uczenia się. Konta uczniów mogą być utworzone bez podawania adresów e-mailowych czy innych danych kontaktowych. Z komputera administratora jest bezpośredni dostęp do kont wszystkich uczniów, ich projektów i czynności. 

Posiadać bezpośrednie, pojedyncze, wieloprzedmiotowe i klasowe pulpity administratora dla nauczycieli i studentów z jednym loginem i hasłem. Wszyscy nauczyciele wykorzystujący innowacyjną platformę Glogstera mają bezpośredni dostęp do każdego ucznia przez konto administratora. Każdy uczeń ma możliwość przeglądania i zarządzania swoimi czynnościami i projektami poprzez konto studenta. Jeden login i hasło udostępnia każdemu nauczycielowi i uczniowi całkowity dostęp do różnorodnych czynności w klasie. Jak rozpocząć pracę z Glogsterem 1. Zaloguj się na www.glogster.com i kliknij na Create New Glog:

Rysunek 1. Tworzenie nowego gloga.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

2. Po stworzeniu konta, możesz wybierać grafiki (Graphics), teksty (Texts) i obrazki (Images) zob. Rys. 2-5:

Rysunek 2. Wybieranie grafiki.

Rysunek 3. Wybieranie tekstu.

22


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

Rysunek 4. Wybieranie obrazu

Rysunek 5. Wybieranie filmu

strona

23


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

24

3. Wybierz podgląd (Preview), a następnie zapisz lub opublikuj (Save or Publish) swój glog (Rys. 6):

Obraz 6. Zapisywanie gloga.

4. Zapisz adres gloga (Rys. 7):

Obraz 7. Zapisywanie linku do gloga.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

25

Przykłady glogów http://alibaena.glogster.com/cep-ronda / - glog stworzony za pomocą Glogstera (Rys. 8). 2. http://encarnijr.edu.glogster.com/formacionnovel/ – glog stworzony za pomocą Glogstera Edu (Rys. 9). 1.

Zalety narzędzia  Poszerzanie elektronicznej umiejętności czytania i pisania. Glogster tworzy elektroniczne środowisko uczenia się, gdzie nauczyciele i uczniowie uczą się technologii łatwym sposobem, który upraszcza proces uczenia się i tworzy możliwy do oceny projekt w programie o szerokim zasięgu.  Dzielenie się umiejętnościami. Glogster umożliwia publicznym i prywatnym szkołom i innym instytucjom edukacyjnym poznawać nowe technologie edukacyjne oraz oceniać jej użytkowników za kreatywność i innowację, komunikację i współpracę, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.  Promowanie indywidualnego rozwiązywania problemów. Glogster tworzy łatwo przystosowujące się i innowacyjne środowisko dla wszystkich uczących się niezależnie od wieku, płci, kultury czy stylu uczenia się. Uczniowie są zachęcani do bycia niezależnymi i kreatywnymi w rozwiązywaniu problemów.  Rozumienie celów programu GLOGSTER. Budowa Glogstera zachęca uczniów do wyrażania niezależnych i twórczych pomysłów, do bycia kompetentną i pewną siebie osobą. Strategie nauczania i uczenia się oparte na Glogu umożliwiają taki rozwój i otwierają możliwości do projektowania nowych programów odpowiadających celom edukacyjnym.  Zacieśnianie oceniania kształtującego i podsumowującego. Glogster zacieśnia związki między programem, instrukcją i ocenianiem. Glogster Edu zwiększa wydajność oceniania podsumowującego i jednocześnie poszerza zakres oceniania kształtującego.  Dostarczanie różnorodnych pomysłów. Wyróżniająca się budowa Glogstera promuje równowagę między nabywaniem faktycznej wiedzy, umiejętności, biegłości w myśleniu oraz pełnym wyobraźni użyciem multimediów i odpowiednich zasobów Internetu.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

26

Tworzenie bazy podstawowych projektów dla klas, grup, zespołów lub jednostek.

Przy użyciu tej platformy nauczyciel może pracować z uczniami w klasie lub na odległość. Prace uczniów są przechowywane i dostępne w każdej chwili. Nauczyciel tworzy projekty, posługując się szablonami i wskazówkami, przydziela je uczniom, podaje informację zwrotną dotyczącą zadania i ocenia zakończoną pracę.

Wady Jedyną wadą Glogstera jest to, że nagle z powodów technicznych program może odmówić dostępu do usługi lub stać się płatny.

Jak wykorzystujemy GLOGSTER w naszej instytucji Glog na rysunku poniżej dostarcza informacji o instytucji i organizowanych przez nas zajęciach, takich jak warsztaty, porady, bieżące informacje czy kursy.

Rysunek 8. Glog CEP Ronda stworzony za pomocą Glogstera.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

27

Glog na Rys. 9 dostarcza użytecznych linków dotyczących kursów online na naszej platformie Moodle, stronie internetowej lub blogu. Każdy obraz łączy się z różnymi stronami dotyczącymi szerokich zainteresowań naszych nauczycieli, takich jak, np. równouprawnie w edukacji, języki, kontakty towarzyskie, narzędzia Web 2.0, specjalne potrzeby edukacyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne, zasoby.

Rysunek 9. Glog CEP Ronda stworzony za pomocą Glogstera Edu.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

28

Jakie korzyści przynosi GLOGSTER mojej instytucji    

Jest bezpłatny. Pomaga nam promować używanie nowych technologii wśród nauczycieli i uczniów, co jest jednym z głównych priorytetów naszego rządu. Stajemy się bardziej atrakcyjni i nowocześni dla naszych odbiorców. Dostarcza informacji zwrotnej. Możemy sprawdzić liczbę odwiedzin.

Wybrane informacje dotyczące korzystania Glogstera, opis i zalety są podsumowaniem ze stron: http://www.glogster.com/, oraz http://edu.glogster,com/what-is-glogster-edu/


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

29

MSCDN Wydział w Siedlcach3 Iwona Moczydłowska

SŁOWA W CHMURACH Celem tego artykułu jest przedstawienie generatorów chmur wyrazowych, narzędzia Web 2.0 zdobywającego coraz większą popularność na świecie. Czytelnik znajdzie tu ogólny opis narzędzia, a także bardziej szczegółowe informacje związane z wykorzystaniem różnych aplikacji tego typu. Dowie się, gdzie je znaleźć, jak się nimi posługiwać i do czego używać. Tekst ilustrowany jest chmurami wyrazowymi wygenerowanymi za pomocą opisywanych narzędzi, co czyni go bardziej praktycznym i zrozumiałym, a także inspirującym. Generatory chmur wyrazowych są stosunkowo nowym narzędziem. Ich geneza związana z tagami, czyli znacznikami służącymi do poszukiwań określonych kategorii zdjęć w serwisie fotograficznym Flickr. Dzisiaj chmury tagów obecne są na wielu stronach internetowych, głównie na blogach. Bazując na tym pomyśle, Jonathan Feinberg z IBM opracował w 2008 roku aplikację do graficznej prezentacji tekstów. Słowa z tekstu tworzą obraz, w którym wielkość poszczególnych wyrazów jest proporcjonalna do częstotliwości ich występowania w tekście. Program funkcjonuje w oparciu o Internet i nosi nazwę Wordle, a jego produkt to word cloud albo wordle, czyli chmura wyrazowa. Rysunek poniżej przedstawia chmurę projektu ITAAT.

Rysunek 1. Wizualizacja projektu ITAAT uzyskana za pomocą Wordle.

MSCDN Wydział w Siedlcach stanowi integralną część ośrodka doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Marszałka województwa mazowieckiego. Jego siedzibą jest 80-tysięczne miasto powiatowe Siedlce, pełniące funkcję edukacyjnego centrum dla rolniczego rejonu. Władze centralne MSCDN ulokowane są w Warszawie, a Wydziały w liczbie 7 – w dużych miastach Mazowsza. MSCDN organizuje różne formy doskonalenia nauczycieli mające na celu ich rozwój zawodowy, wsparcie oraz wzrost motywacji. W rejonie działania MSCDN Wydział w Siedlcach funkcjonuje około 100 przedszkoli, 400 szkół podstawowych, 100 gimnazjów i 70 szkół podnadgimnazjalnych. 3


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

30

Tworzenie chmur – od czego zacząć Przygotowanie takiego obrazu jak na Rysunku 1 zajmuje kilka chwil do czterech czynności: 1. 2. 3. 4.

i ogranicza się

Wejście na stronę generatora chmur. Otwarcie aplikacji do tworzenia chmur. Wprowadzenie tekstu do okna tekstowego Przesłanie treści poprzez kliknięcie Utwórz chmurę/Prześlij/Zwizualizuj.

Tekst można wprowadzać poprzez wpisanie bezpośrednio z klawiatury w oknie tekstowym lub skopiowanie go i wklejenie. Inny sposób wprowadzania tekstu to podanie adresu strony internetowej, na której tekst jest opublikowany. Niektóre generatory mają opcję pobrania tekstu w pliku pdf.

Rysunek 2. Tworzenie chmury wyrazowej w edytorze Wordle.

Możliwości różnych programów Wordle, jako pierwszy i najbardziej popularny otwiera całkiem pokaźną listę generatorów do tworzenia chmur. Swoje miejsce znalazły tutaj również ABCya!, Image Chef, TagCrowd, Tagul, Tagxedo, WordItOut. Aplikacje te mają różne możliwości w zakresie mocy przerobowych (limit słów, wielkość plików tekstowych) oraz wyborów edycyjnych.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

31

Różne też są efekty, jakie można uzyskać przy pomocy każdej z nich. I tak np., do prezentacji definicji dobrze służy ABCya! zaprojektowany do pracy z małymi dziećmi, przez co w porównaniu z innymi generatorami oferuje niewiele dość prostych jednak skutecznych w przekazie środków.

Rysunek 2. Definicja chmury wyrazowej wygenerowana przez ABCya!

Jeśli zależy nam na atrakcyjnym przekazaniu idei, warto sięgnąć po Word Mosaic, dostępną na portalu ImageChef. Organizuje ona tekst w wybranym przez użytkownika kształcie. W prezentacji na temat generatorów chmur wyrazowych wykorzystałam torbę (Rys. 4), mając nadzieję, że odbiorcy zabiorą w niej przekazaną przeze mnie wiedzę i zastosują ją w przyszłości. Tą samą torbą ozdobiłam blog projektu ITAAT.

Rysunek 4.Chmura z portalu ImageChef.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

32

Inny generator, TagCrowd (zaprojektowany przez Daniela Steinbocka z Uniwersytetu Stanford w 2006 roku), nie tworzy atrakcyjnych wizualnie chmur, ale jest niezastąpiony w przypadku, gdy zależy nam na precyzyjnym określeniu częstotliwości występowania słów. W utworzonej przy jego pomocy chmurze obok słów prezentowane są również liczby określające ile razy dane słowo zostało użyte. Przydaje się to do analizy artykułów, życiorysów, prac uczniowskich, refleksji nad stylem, użytym słownictwem. Pomaga sprawdzić, czy akcenty zostały właściwie rozłożone, czy tekst rzeczywiście odzwierciedla zaplanowaną problematykę. Podobne zastosowanie może mieć również holenderski WordItOut, choć nie wyświetla danych liczbowych. Niektóre generatory mają bardziej zaawansowane opcje, takie jak tworzenie chmury o kreślonym kształcie, wybranym z bazy lub dostarczonym przez użytkownika w formie zdjęcia. Takie możliwości oferuje Tagxedo, który dodatkowo podczas prezentacji na stronie internetowej, dzięki technologii Silverlight, zapewni powiększanie tych słów w chmurze, na które przesuniemy kursor. Specjalne funkcje, wyjątkowo przydatne w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, mają aplikacje WordSift i VocabGrabber. Obie współpracują ze słownikiem Visual Thesaurus, co pozwala na wyświetlanie definicji słów. WordSift dodatkowo umożliwia przegląd słów według częstości występowania, alfabetycznie i tematycznie. Dodaje też poprzez Google ilustracje i filmy do 50 najczęściej występujących w tekście wyrazów.

Rysunek 5. Zrzut ekranowy z WordSift.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

33

Z kolei Tagul, dzieło Rosjanina Alexa, łączy wyrazy w chmurze z zasobami w sieci i dzięki temu są one interaktywne. Każde słowo staje się wtedy linkiem do strony domyślenie wybranej przez Google, albo wskazanej przez autora chmury. Tagul umożliwia też wykonanie chmury, w której każde słowo jest w innym kolorze, co przydaje się, gdy zależy nam na wyeksponowaniu różnorodności. Ja użyłam tej funkcji, aby przedstawić uczestników seminarium, a także wesprzeć zapamiętanie imion i nazwisk.

Rysunek 6. Chmura utworzona przez Tagul na blogu projektu ITAAT.

Niezależnie od swoich możliwości, wszystkie generatory są narzędziami Web 2.0, jako że oparte są o Internet, dostępne dla każdego aby tworzyć, publikować i dzielić się, a uzyskane za ich pomocą wytwory mogą być komentowane przez innych użytkowników Internetu. Tworzenie chmur – ustawienia aplikacji Aby uzyskać pożądane efekty, należy przede wszystkim użyć odpowiedniej aplikacji, jak również dokonać określonych ustawień w generatorze odnośnie całego tekstu, poszczególnych wyrazów i wreszcie samej chmury. Na poziomie tekstu generatory umożliwiają pomijanie znaków interpunkcyjnych oraz niektórych wyrazów, takich jak wyrazy często używane np. i, oraz, przy, za, nawet, itp. Czasem jest możliwość wybrania opcji pomijania wyrazów 1/2/3itd. literowych, jak też ręcznego usuwania wyrazów. Dobre aplikacje obsługują wiele języków, np. Wordle – 29, i w ich ramach dokonują grupowania wyrazów, bez względu na końcówki deklinacyjne i koniugacyjne.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

34

Ustawienia na poziomie słów dotyczą kolejności wyrazów (według częstości występowania, alfabetycznie lub losowo) oraz wielkości liter (małe, wielkie lub najczęściej spotykane). Ustawienia na poziomie chmury pozwalają na określenie:  wielkości wyrazów (wielkość wyrazów proporcjonalna do liczby występowania danego wyrazu w tekście lub jednakowa) ,  koloru (tła oraz samych wyrazów - jednakowego koloru lub zróżnicowane),  kroju czcionki,  elementów kompozycji, takich jak: o kierunek (poziomo, pionowo, układ mieszany, losowo), o kształt chmury (geometryczny, organiczny, portret, itp.), o margines. Uzyskanie pożądanych efektów chmury nie zawsze jest możliwe za pomocą ustawień generatora. Niezastąpiona jest wtedy ingerencja manualna, np. dopisywanie wyrazów, na których widoczności nam zależy. Warto też znać tricki, takie jak użycie znaku „~” pomiędzy dwoma wyrazami. Zabieg ten stosujemy, aby zaprezentować wyrażenia wielowyrazowe np. „Nowy Jork” . Trudności Chociaż generatory chmur przetworzą tekst w każdym języku, specyficzne funkcje, takie jak grupowanie wyrazów w językach mniej popularnych może być niemożliwe, np. słowa wyraz, wyrazy, wyrazów powinny być potraktowane jako jedno słowo i liczone razem, jednak język polski jest dla generatorów zbyt skomplikowany. Podobnie jest z wyborem czcionek; w przypadku języka polskiego nie wszystkie kroje są dostępne. Kolejną trudność stanowi fakt, iż do obsługi generatorów chmur konieczna jest przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego. Wyjątkiem potwierdzającym regułę jest portal ImageChef, prowadzony w 10 wersjach językowych, oprócz angielskiej również niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej. Na dzień dzisiejszy nie ma aplikacji do tworzenia chmur, w której językiem instrukcji jest język polski. Jak używać chmur wyrazowych Chmury wyrazowe można opublikować lub zapisać na wiele sposobów:  zapisać jako obraz,  wkleić zrzut ekranu do tekstu w programie Word lub prezentacji PowerPoint,  przesłać pocztą elektroniczną,  zapisać w publicznej lub prywatnej galerii w Internecie,  wkleić kod źródłowy na stronie internetowej,  wysłać na Facebooka, Twittera, do bloga, itd.,  wydrukować.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

35

Wykorzystywane są w różnych dziedzinach. Twórca Tagxedo, Hardy Leung, proponuje sto jeden sposobów ich użycia. Oto kilka pomysłów na zastosowanie chmur w edukacji dorosłych:  prezentacja pomysłu/tematu  wprowadzenie do dyskusji  przewidywanie  podsumowanie  powtórzenie  refleksja na temat  podpowiedź w celu rekonstrukcji  porównanie tekstów  wprowadzenie artykułu  analiza strony internetowej  wizualizacja treści (wiersza itp.)  recenzja książki/filmu  zadanie typu badawczego na określony temat  ćwiczenie gramatyczne/ słownikowe  stylizacja prezentacji PowerPoint  plakat konferencji/warsztatów  identyfikatory uczestników konferencji  informacja o osobie (życiorys)  informacja o firmie W MSCDN chmury wyrazowe wykorzystywane są na blogu projektu ITAAT, w celu podsumowania informacji, ułatwienia ich zapamiętywania, pokazania relacji, a nawet po prostu do dekoracji bloga. Używam je również w prezentacjach PowerPoint podczas różnych form doskonalenia nauczycieli, najczęściej jako wprowadzenie do szkolenia, aby poinformować o celach, treściach i metodach. Promuję generatory chmur wśród nauczycieli jako użyteczne narzędzie dydaktyczne, które może być stosowane zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów: jako takie włączone jest do warsztatu dla nauczycieli języków na temat kreatywnego uczenia się. Studium przypadku Chmura po lewej to wizytówka wykonana za pomocą Tagxedo. Zawiera krótką informację biograficzną i jednocześnie portret. Taka wizytówka doskonale nadaje się do wykorzystania na seminariach i konferencjach jako identyfikator, zwłaszcza że ostatnio modne są duże plakietki, nawet w formacie C6. Wykonanie takiej wizytówki jest stosunkowo proste. Instrukcja zamieszczona jest poniżej. Rysunek 7. Moja wizytówka w chmurze z Tagxedo.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

1. Wejdź na stronę www.tagxedo.com i otwórz kreator chmur wyrazowych klikając w Create (Rys. 8).

Rysunek 8. Strona startowa generatora chmur Tagxedo.

2. Z menu po lewej stronie ekranu wybierz Shape. Dodaj teraz zdjęcie (Add Image) ze swoich zasobów (Rys. 9).

Rysunek 9. Definiowanie kształtu chmury.

36


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

37

3. Potwierdź operację wybierając Accept (Rys. 10). W edytorze masz możliwość porównania zdjęcia i kształtu chmury klikając w Show Original (Rys. 11). Jeśli efekt nie jest zadowalający, zdjęcie trzeba wymienić.

Rysunek 10. Unikalny kształt chmury uzyskany ze zdjęcia.

Rysunek 11. Pobrana do aplikacji fotografia.

4. Wprowadź teraz tekst wybierając z menu Load. Najprostszy sposób to skopiowanie uprzednio przygotowanej informacji do edytora za pomocą skrótów klawiszowych użyciu Ctrl-C oraz Ctrl-V (Rys. 12). Mogą być to po prostu wyrazy, które chcesz zaprezentować, bądź pełne zdania. Jeśli zależy Ci na wyróżnieniu określonych wyrazów, np. imienia i nazwiska, nazwy instytucji, powtórz ich zapis 2-5 razy. Zatwierdź operację poprzez wybranie Submit.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

38

Rysunek 12. Wprowadzanie tekstu.

5. Dobierz kolorystykę (Color, Theme), krój czcionki (Font) oraz zdecyduj, jakie rozłożenie wyrazów w chmurze (Orientation) jest najbardziej odpowiednie (Rys. 13).

Rysunek 13. Definiowanie wyglądu zawartości chmury.

6. Twoja chmura jest gotowa do zapisania jako obraz (Image) albo wydrukowania (Print). Możesz ją też opublikować na Facebooku czy Twitterze, albo zamieścić na stronie internetowej (Web). Wystarczy kliknąć na Save/Share/Print i wybrać odpowiednią opcję (Rys. 14).


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

39

Rysunek 14. Opcje publikowania chmury.

Obraz można zapisać w różnych formatach, stosownie do koncepcji wykorzystania chmury. Zaprezentowana tutaj wizytówka czy też identyfikator konferencyjny jest przykładem, innych kreatywnych pomysłów może być nieskończenie wiele. Wnioski Dlaczego promuję chmury wyrazowe? Bo są atrakcyjne, nawet powiedziałabym, że piękne, często też bywają zabawne. To dużo więcej niż listy słów, takie czy inne graficzne uporządkowanie wyrazów. Niosą wiele informacji, stymulują, wyzwalają kreatywność, ekspresję i wyobraźnię, wzmacniają krytyczne myślenie. Generatory, które służą do tworzenia chmur są przyjazne, proste i łatwe w użyciu, nie mówiąc o tym, że są też bezpłatne. Z uwagi na to, jak również ze względu na pedagogiczne wartości ich wytworów, należą do tych narzędzi Web 2.0, które z powodzeniem mogą być stosowane w edukacji dorosłych. Adresy stron internetowych generatorów wymienionych w artykule:  http://www.wordle.net  http://www.abcya.com/word_clouds.htm  http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/  http://www.tagcrowd.com  http://tagul.com  http://www.tagxedo.com  http://www.vocabgrabber.com  http://www.worditout.com  http://www.wordsift.com


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

40

MSCDN Wydział w Siedlcach Stanisław Waberski CKU w Siedlcach4

MOODLE: SKŁADOWA LEKCJA W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzystania jednej ze składowych platformy Moodle na przykładzie doświadczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach. Platforma Moodle umożliwia kształcenie na odległość z wykorzystaniem różnorodnych jej składowych, do których można m.in. zaliczyć: ankietę, bazę danych, czat, forum, lekcję, quiz, słownik pojęć, warsztaty. Pozwala na wykorzystanie opracowanych przez nauczyciela materiałów w postaci tekstu, schematów, zdjęć, prezentacji, nagrań audio i video itp. Jedną ze składowych wykorzystywanych w kształceniu na odległość jest lekcja. Umożliwia ona na przedstawienie treści nauczania na wielu współpracujących ze sobą tzw. stronach. Poszczególne strony mogą zawierać tekst, zdjęcia, tabele, polecenia do wykonania, linki do innych źródeł wiedzy oraz pytania sprawdzające stopień opanowania przez studenta prezentowanego materiału. Platforma Moodle wykorzystywana jest w siedleckim CKU w procesie kształcenia w szkole policealnej, w której to około 50% zajęć prowadzonych jest metodą e-learningu. Do najczęściej wykorzystywanych składowych należą: lekcja, quiz, forum, słownik pojęć, zadania. System ten ułatwia zdobywanie nowych kwalifikacji osobom pracującym, opiekującym się małymi dziećmi, czy też zamieszkałym w dużej odległości od szkoły. Zanim Moodle zostało wprowadzone do placówki jako narzędzie w procesie nauczania, nauczyciele ukończyli kurs E-learning sposobem na problemy kształcenia ustawicznego. Składowa lekcja pozwala na przedstawienie danego tematu w sposób zbliżony do lekcji prowadzonej metodą tradycyjną. Umożliwia ona łączenie wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi; pozwala też na bieżącą samokontrolę stopnia opanowania materiału.

CKU (Centrum Kształcenia Ustawicznego) w Siedlcach współpracuje w projekcie ITAAT z MSCDN Wydział w Siedlcach. Jest to placówka kształcąca osoby dorosłe tj. w wieku powyżej 18 lat. Pod względem organizacyjnym stanowi zespół, w skład którego wchodzą następujące rodzaje szkół: gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna. Placówka oferuje kształcenie m.in. w takich zawodach jak: Szkoła oferuje kształcenie w takich zawodach jak: technik administracji, technik archiwista, 4

technik informatyk, technik rachunkowości, florysta.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

41

Tworzenie Lekcji – krok po kroku Poniżej przedstawiono poszczególne etapy tworzenia lekcji na konkretnym przykładzie w ramach zajęć z przedmiotu obsługa informatyczna w hotelarstwie. Po zalogowaniu się na platformę należy włączyć tryb edycji. Następnie z rozwijanej listy Dodaj składową wybrać element Lekcja (Rys. 1).

Rysunek 1. Wybór składowej Lekcja.

Pojawi się kreator tworzenia lekcji, w którego pierwszym oknie należy ustalić jej parametry (Rys. 2).

Rysunek 2. Pierwsze okno kreatora składowej Lekcja.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

42

W polu Nazwa należy podać temat lekcji, w kolejnych polach można ustalić czas jej trwania, ustalić maksymalną liczbę odpowiedzi/przejść, zdecydować, czy będzie to lekcja ćwiczeniowa, ustalić zasady punktacji. Jeżeli celem lekcji jest podanie nowego materiału, należy ją ustawić jako lekcję ćwiczeniową, pozwolić studentom na jej powtarzanie i zmienianie odpowiedzi na pytania. Lekcję można chronić hasłem oraz udostępnić ją w określonym terminie. Po ustaleniu parametrów lekcji należy je zatwierdzić naciskając przycisk Zapisz zmiany i wyświetl (Rys. 3).

Rysunek 3. Zatwierdzamy wprowadzone parametry lekcji.

Po naciśnięciu przycisku Zapisz i wyświetl w edytorze wstawiania lekcji otworzy się okno zawierające temat lekcji i między innymi pytanie Co chcesz zrobić najpierw? Lekcja składa się z poszczególnych stron (tak jak książka), które są dostępne po wybraniu opcji Wstaw tabelę rozgałęzień (Rys. 4).

Rysunek 4. Wybór opcji Wstaw tabelę rozgałęzień.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

43

Efektem dokonanego wyboru będzie pojawienie się kolejnego okna, w którym wpisuje się tytuł strony oraz treść lekcji (Rys. 5). Pamiętać należy, aby lekcję rozpocząć od podania jej celów.

Rysunek 5. Pierwsza strona składowej Lekcja.

Po wpisaniu treści należy utworzyć przyciski nawigacji umożliwiające przejście do następnej strony, strony poprzedniej lub też zakończenie lekcji (Rys. 6). Treść przycisku wpisuje się w polu Opis, natomiast rodzaj przycisku wybiera się z listy rozwijanej znajdującej się poniżej pola z jego nazwą. Po utworzeniu przycisków wstawiamy utworzoną stronę wybierając opcję Wstaw tabelę rozgałęzień.

Rysunek 6. Tworzenie przycisków nawigacji.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

44

Pojawi się nowe okno kreatora. W celu wstawienia kolejnej strony z treścią należy w polu Akcja z listy rozwijanej wybrać opcję Tabela wątków. Tym razem nowa strona oprócz treści będzie zawierała obraz. W celu jego wstawienia wybieramy ikonkę wskazaną na Rys. 7.

Rysunek 7. Wstawianie obrazu.

Oczywiście zakładam, że obraz mamy już przygotowany i znajduje się on na dysku naszego komputera. Znakomicie można tutaj również wykorzystać zrzuty ekranowe ilustrujące czynności nauczyciela - należy je jednak wcześniej zapisać w formacie JPG, wykorzystując odpowiedni program graficzny np. Paint. W wyniku dokonania wyboru wskazanego na Rys. 7 pojawia się okienko dialogowe, które poprzez przycisk Przeglądaj umożliwia wybór obrazu, jaki chcemy umieścić na stronie naszej lekcji (Rys. 8).

Rys. 8. Wybór obrazu.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

45

Po wskazaniu właściwego pliku wpisujemy alternatywny tekst i naciskamy przycisk OK (Rys. 9).

Rysunek 9. Wybrany obraz widzimy w prawym oknie.

Na stronie pojawi się obraz (Rys. 10), który można jeszcze modyfikować (np. zmienić jego rozmiar) - umożliwiają to narzędzia edytora strony.

Rysunek 10. Strona zawierająca obraz.

Dobrze jest ułatwić uczącym się sprawdzenie stopnia opanowania i zrozumienia podawanego drogą elektroniczną materiału. Jest to ważne też z tego względu, że wskazuje się na ważne problemy, których zrozumienie jest niezbędne, aby można było efektywnie kontynuować naukę. Do tego celu można wykorzystać tzw. stronę pytań. Właściwie poszczególne strony zawierające podawany materiał powinny być „przeplatane” stronami pytań kontrolnych.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

46

Celem wstawienia strony pytań z listy rozwijanej Akcja wybrać należy opcję Pytanie, jak to widzimy na Rys. 11. W kolejnym oknie wybieramy rodzaj pytania (np. prawda/fałsz, wielokrotny wybór, krótka odpowiedź itp.). W przypadku pytania wielokrotnego wyboru z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi musimy zaznaczyć odpowiednią opcję (Rys. 12). Ponadto należy wpisać treść pytania, podać propozycje odpowiedzi, informację, jaką przeczyta użytkownik, opcjonalnie ilość przyznanych mu punktów oraz zdecydować, na którą ze stron chcemy go skierować po udzieleniu odpowiedzi.

Rysunek 11. Wybór strony pytań.

Rysunek 12. Pytanie z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

47

Przebieg lekcji można w ten sposób zaprogramować, że uczeń w przypadku wybrania poprawnej odpowiedzi będzie mógł przejść do następnej strony (Rys. 13), natomiast w przypadku odpowiedzi błędnej będzie „zmuszony” jeszcze raz przeczytać stronę zawierającą właściwe informacje (Rys. 14).

Rysunek 13. W przypadku wybrania prawidłowej odpowiedzi student może przejść do następnej strony.

Rysunek 14. W przypadku wybrania odpowiedzi błędnej użytkownik będzie musiał przeczytać właściwe treści.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

48

Podsumowanie Składową Lekcja można na każdym etapie edytować. Można ją również testować, zmieniając rolę z nauczyciela na studenta. Niniejszy artykuł przedstawia tylko podstawowe jej możliwości. Kilka przedstawionych powyżej przykładów udowadnia, że może ona zawierać bogate i różnorodne treści, jednocześnie sterując procesem uczenia się użytkownika. Efektywność przygotowanej lekcji zależy od jakości jej opracowania. Przede wszystkim musi być ona poprawnie wykonana pod względem metodycznym. Bardzo duże znaczenie ma właściwy język dostosowany do odbiorcy, a także zamieszczony materiał poglądowy i odpowiednio dobrane pytania kontrolne oraz ćwiczenia. Nauczanie zdalne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach podlega ewaluacji. Zebrane informacje pozwalają stwierdzić, że ten system kształcenia jest pozytywnie odbierany przez większość osób uczących się. Słuchacze cenią sobie zajęcia ilustrowane licznymi przykładami, instrukcjami, zdjęciami oraz ćwiczeniami. Dużą popularnością cieszą się również quizy. Wiele osób wyraża zadowolenie z możliwości wydrukowania przedstawianych materiałów. Przygotowanie dobrej jakościowo lekcji wymaga dużego nakładu pracy nauczyciela, ale jak wynika z doświadczeń placówki, w której pracuję - przekłada się na osiągane efekty edukacyjne.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

49

Fundatia Profesional5 Angela Cotoara

TWORZENIE QUIZÓW NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ MOODLE W CELU OCENIANIA, EWALUACJI I INFORMACJI ZWROTNEJ

Celem tego artykułu jest przedstawienie sposobu wykorzystania platformy Moodle w konfiguracji quizów w celu zdobywania wiedzy i prowadzenia ewaluacji, raczej jako wsparcia niż zastępowania tradycyjnych działań klasowych. Moodle mogą być użyte do integracji szkolnego kursu dla dorosłych z ćwiczeniami online, aby pomóc osobom uczącym się w podniesieniu ich biegłości językowej oraz kompetencji informatycznych. Większość kursów języków obcych oparta jest na podręcznikach, którym towarzyszy materiał audio na płytach CD oraz CD-ROMy, jednak wydaje się że uczniowie niechętnie sięgają po te pomoce w domu. W artykule zaprezentowana jest idea zastosowania e-learningowego środowiska platformy Moodle do wzbogacenia procesu uczenia się poprzez bardziej kompletne wykorzystanie zasobów dydaktycznych, treści i innych pomocy związanych z wybranym podręcznikiem. Jakie korzyści możemy odnieść ze stosowania nauczania hybrydowego6 Szkoły publiczne nie są wystarczająco otwarte na stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a oczekiwanie, że nauczyciele zaczną je używać i zmienią swoje metody nie potwierdziło się.

5

Fundatia Professional jest organizacją pozarządową, apolityczną i niekomercyjną. Powołana została w 1998 roku w celu promowania wysokiej jakości w edukacji, tolerancji i akceptacji międzykulturowej, uczenia się przez całe życie, praw człowieka i integracji społecznej, rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, kursy językowe i kursy komputerowe. Fundacja ma akredytację rumuńskiego Ministerstwa Edukacji. Należy do QUEST (rumuńskiej organizacji dbającej o jakość kształcenia językowego), który jest członkiem stowarzyszonym EAQUALS (Europejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Jakości Usług Językowych). Fundatia Professional była organizatorem wielu przedsięwzięć dla dorosłych, emerytów, młodych dorosłych, kobiet z zakresu praw człowieka, oferując szkolenia i pomoc dla ponad 2000 osób, z uwzględnieniem nowych strategii komunikacyjnych, jak również specjalistyczne kursy metodyczne dla nauczycieli, mentorów i studentów uczelni językowych w zakresie kształcenia i doskonalenia. 6 Nauczanie hybrydowe – ang. blended learning, nauczanie mieszane, polegające na połączeniu tradycyjnej formy zajęć „twarzą w twarz” z edukacją online (przypis red.)


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

50

Rosnąca rola edukacyjnych działań pozaszkolnych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, dzięki sprzężonym środowiskom uczenia się i zintegrowaniu e-learningu z klasyczną instrukcją klasową, przynosi korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom. Te nowe narzędzia wydają się odpowiadać na potrzeby uczniów, poprawiają jakość uczenia się, skracają czas, jaki uczeń potrzebuje do osiągnięcia zamierzonego celu, poprawiają jakość treści i materiałów, jak również możliwość ich powtórnego użytkowania. Pośród zalet tych narzędzi jest również redukcja kosztów dostarczenia programu, skuteczniejsze odnoszenie przerabianego materiału do celów nauczania, a także zmniejszenie kosztów zmian wprowadzanych do programu. Intencją tych działań nie jest zastąpienie podręczników, płyt CD i CD-ROMów, ale ich połączenie ze środowiskiem e-learningu.

W jakim celu można używać quizów na platformie Moodle Na platformie Moodle znajduje się obszar, który oferuje możliwość tworzenia różnego rodzaju quizów. Lektorzy i nauczyciele, którzy znają Macromedia Flash, bądź podobny program, mogą dodatkowo tworzyć interaktywne strony internetowe z ćwiczeniami, takimi jak wybieranie odpowiedzi poprzez przeciąganie jej we właściwe miejsce. Każdy dział może posiadać linki do stron z wieloma ćwiczeniami. Nauczyciel zajmuje się wtedy jedynie kontrolą nad interakcją i informacją zwrotną. Ewaluacja może być dokonywana poprzez różne rodzaje testów. Na zakończenie każdego testu uczeń otrzymuje ocenę lub wynik, który dołączany jest do ogólnej oceny w danym przedmiocie. Dodatkową ocenę uczeń może otrzymać za częstotliwość wizyt na platformie i za wymianę informacji z innymi uczestnikami. Informacja zwrotna na temat wyników jest kluczowym elementem każdego środowiska uczenia się, a ocenianie jest jednym z najważniejszych działań w edukacji. Jako pedagodzy nie wiemy, co dzieje się w głowach uczniów, więc potrzebujemy sposobu, aby mogli oni pokazać, co rozumieją a czego nie. Dobrze skonstruowany test, nawet test wielokrotnego wyboru, dostarcza cennych informacji na temat błędnego rozumowania uczniów. Jeżeli informacja zwrotna jest wystarczająco szybka, może stanowić krytyczne narzędzie oceny własnej wiedzy i pomóc w osiągnięciu lepszych wyników. Quizy Moodle mają dwa główne komponenty: część główną i bazę pytań.  Część główna – jest tym, co widzi uczeń przystępujący do zadania i określa sposób postępowania z quizem.  Pytania – w quizie mogą być one różnego rodzaju, wybrane losowo lub celowo, wyświetlane w zestawie bądź pojedynczo na nowej stronie, pogrupowane na stronach, itp.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

51

Jak stworzyć część główną quizu Tworząc część główną, przygotowujesz ramy dla pytań i ustalasz zasady interakcji uczestników z quizem. Postępuj według poniższej instrukcji: 1. Zaloguj się do systemu używając konta z prawami do tworzenia quizu. 2. Włącz tryb edycji – zmienia to wygląd i funkcjonowanie strony. 3. W głównym Menu wybierz składową Quiz. W tej części edytora postępuj następująco:

Rysunek 1. Dodawanie nowego quizu.

Nazwa – wpisz nazwę swojego quizu. Wprowadzenie - podaj polecenie i szczegóły tego quizu (możesz wskazać na tekst do przeczytania, dodać wskazówki). Czas - określ dostępność tego quizu:  czas rozpoczęcia,  czas zakończenia,  czas rozwiązywania quizu (limit czasowy w minutach),  przerwy pomiędzy pierwszym, drugim a ostatnim podejściem (opcjonalnie).


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

52

Wyświetl – wybierz Bez ogranicze, jeśli nie zależy Ci, aby określona ilość pytań była wyeksponowana na jednej stronie lub zaznacz liczbę pytań wyświetlanych jednorazowo na stronie. Klikając Tak lub Nie, zdecyduj, czy pytania przy kolejnych podejściach mają być wyświetlane w tej samej kolejności. Podobnie, zdecyduj o ustawieniach wewnątrz pytania. Podejścia – mogą być określone liczbą lub nieograniczone.  Każda nowa próba na podstawie poprzedniej – opcja ta pozwala na kilkakrotne rozwiązywanie quizu: każde nowe podejście zawiera wynik ostatniej próby.  Tryb adaptacyjny – jeśli wybierzesz Tak, uczestnicy będą mogli odpowiadać na pytanie wielokrotnie, ale wynik będzie niższy o ustaloną karę. Stopnie  Metoda oceniania - zaznacz, która ocena będzie oceną końcową: a. najwyższa ocena w próbach, b. średnia ocena z dopuszczalnych prób, c. pierwsze podejście, d. ostatnie podejście.  Zastosuj kary - jeśli wybierzesz ich stosowanie, za błędną odpowiedź odejmowane będą punkty od końcowego wyniku. Cyfry dziesiętne w ocenie – zaznacz, jeśli punktacja w liczbach całkowitych nie jest wystarczająca.

Rysunek 2. Ustawienie opcji przeglądu.

Opcje przeglądu (Rys. 2) kontrolują, które informacje uczestnik quizu widzi podczas powtarzania podejścia albo przeglądając raport.  Natychmiast po próbie - oznacza w ciągu dwóch minut po zakończeniu próby.  Później, w czasie, kiedy quiz jest nadal otwarty - oznacza później, ale przed datą zamykającą quiz.  Po zamknięciu quizu - oznacza po dacie zamknięcia quizu. Jeśli quiz nie ma daty zamknięcia, do tego stanu nigdy nie dochodzi. Używając tego edytora, możesz kontrolować, które informacje są wyświetlane podczas i po quizie. Ustawienia typu Odpowiedź i Informacja zwrotna są dodawane do pytania na etapie dodawania pytań do quizu.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

53

Rysunek 3. Ustawienia quizu.

Bezpieczeństwo  Wymagane hasło – możesz użyć tego ustawienia do ochrony quizu, w takim wypadku tylko uczestnicy, którzy znają hasło mogą przystąpić do quizu.  Potrzebny adres sieci – z użyciem tej opcji możesz ograniczyć dostęp do quizu do konkretnej podsieci w ramach grupy w internautów. Ogólna informacja zwrotna - Po ustawieniu wszystkich opcji dla quizu, dodatkowo możesz dodać informację zwrotną, która jest pokazywana zależnie od wyniku otrzymanego przez ucznia. Na przykład wynik 100% może mieć informację: “Gratuluję, wszystko zrobiłeś doskonale”, a wynik 50% “Powtórz solidniej i spróbuj podejść do tego quizu ponownie”. 4. Po zapisaniu ustawień ogólnych kliknij na przycisk Zapisz zmiany i wyświetl. Tym samym zostaniesz przekierowany na stronę dodawania pytań. Masz ramy dla quizu, co zrobić teraz Krok 1. Wybierz rodzaj pytań. Dodaj pytania. Krok 2. Ustaw wagę każdego pytania. Ustal kary. Krok 3. Dodaj odpowiedzi. Wskaż właściwą odpowiedź. Ustaw ocenę każdej odpowiedzi.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

54

Dodawanie pytań Wszystkie pytania w quizie są przechowywane w kategoriach w bazie pytań. Tam również możesz ustawić rodzaj pytań (Rys. 4).

Rysunek 4. Edycja quizu.

  

Utwórz nowe pytanie – przeniesie Cię na ekran, gdzie dodasz pytanie w wybranym przez Ciebie rodzaju. Losowo wybierane pytania – doda pytanie z kategorii, którą wybierzesz, skutkiem czego każdy uczestnik otrzyma inne pytania. Akcja Dodaj do Quizu – pozwala na dodanie pytania, które już są w bazie pytań.

Pytania dodajesz z pozycji widocznej na Rys. 4. Tutaj wybierasz też rodzaj pytań, np.: Wielokrotny wybór - pozwala na dodanie pytania, a następnie tylu odpowiedzi, ile potrzebujesz. Zaznaczasz właściwą odpowiedź, a za błędne możesz ustalić kary. Dopasuj odpowiedź - polega na dodawaniu pytań i poprawnej odpowiedzi do każdego pytania. Podczas pracy nad quizem uczestnik widzi wszystkie pytania na stronie bądź na stronach, zależnie od ustawień oraz listę odpowiedzi, spośród których wybiera właściwą. Esej - w odpowiedzi na pytanie (które może zawierać np. zdjęcie) uczestnik pisze odpowiedź w formie dłuższej wypowiedzi otwartej. Prawda/fałsz – odpowiadając na pytanie (które również może zawierać zdjęcie), uczestnik wybiera spośród dwóch opcji: prawda albo fałsz.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

55

Studium przypadku Do naszego przykładu dodamy pytanie wielokrotnego wyboru (Rys. 5).

Rysunek 5. Dodawanie pytania wielokrotnego wyboru.

Kategoria - wybierz odpowiednią kategorię. Nazwa pytania - wpisz nazwę, jest to obowiązkowe. Powinna to być nazwa, która jest rozumiana przez Ciebie jak i innych nauczycieli. Nie jest ona widoczna dla uczniów. Tekst pytania – to główna część zadania, widoczna dla uczniów. Domyślna ocena za pytanie – standardowo 1 punkt; możesz ustalić inną. Mnożnik kary – stosowany jest w trybie adaptacyjnym (kiedy uczeń może odpowiadać na pytania więcej niż jeden raz) i odpowiednio odejmowany od ogólnej liczby punktów. Ostatnim krokiem w dodawaniu pytania jest ustalenie opcji wyboru odpowiedzi. Wpisz odpowiedzi, wybierz odpowiedź właściwą do danego pytania i wpisz informację zwrotną. Informacja taka wymaga więcej pracy, ale jest dobrym sposobem, by wyjaśnić uczniom, dlaczego dana odpowiedź jest zła a inna właściwa (Rys. 6 – widok ucznia po wykonaniu zadania).

Rysunek 6. Wybór odpowiedzi z informacją zwrotną.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

56

Po zakończeniu quizu przez ucznia wszystkie wyniki są widoczne na stronie Wyniki. Z tego miejsca możesz przenosić wszystkie potrzebne informacje na formaty typu Excel, PDF, itp. (Rys. 7 – widok nauczyciela).

Rysunek 7. Przegląd wyników quizu.

Przydatne informacje    

Moduł quizu na platformie Moodle pozwala na użycie prawie każdego typu scenariusza testu. Uczeń może ponawiać próby tyle razy, ile określisz. Uczniowie nie mogą usunąć swoich prób. Wyniki mogą być przeniesione na odpowiedni format.

Spostrzeżenia i wnioski Najlepszym przykładem użycia quizów na platformie Moodle w mojej placówce są zadania na rozumienie tekstu czytanego. Zmotywowanie uczniów do przeczytania tekstu jest bardzo trudne. Czytanie jest niezbędne do zrozumienia większości materiału i fundamentalne, jeśli idzie o osiągnięcie celu zajęć. Problemem dla większości uczniów jest fakt, że nie ma natychmiastowej nagrody lub kary za zwlekanie z zadaniem dotyczącym przeczytania tekstu. Jeśli uczeń nie przeczyta tekstu, na którym opiera się na dyskusja w klasie, siedzi cicho lub przegląda go tylko pobieżnie.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

57

Tworzenie minitestów do każdego zadania z tekstem rozwiązuje wiele problemów:  Zachęca uczniów do przeczytania tekstu, aby potem dobrze wypaść w teście sprawdzającym jego rozumienie.  Uczeń otrzymuje informację zwrotną na temat tego, jak dobrze rozumie tekst.  Nauczyciel otrzymuje dane na temat tych aspektów, które sprawiają trudności uczniom oraz tych, z którymi radzą sobie doskonale, może więc odpowiednio skupić na nich działania w klasie. Informacja zwrotna na temat wyników jest punktem krytycznym w procesie uczenia się a ocenianie jest jednym z najważniejszych działań w edukacji. Wydaje się, że my jako pedagodzy, musimy spróbować tworzenia quizów na platformie Moodle jako integralnej części prowadzonych przez nas kursów, aby zapewnić uczącym się skuteczną praktykę. Platforma Moodle posiada składową Quiz, która zapewnia przygotowanie quizów składających się z wielu różnorodnych rodzajów pytań w bardzo prosty sposób. Tworzenie nowego quizu z wykorzystaniem tej składowej to „pestka”.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

58

DHE Solutions Ltd7 David Evans

OPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA ANIMACJI Poniższy artykuł opisuje pokrótce, czym jest oprogramowanie do tworzenia animacji. Wyjaśnia on także, jak korzystać z programu AnimatorDV Simple+ , dlaczego z niego w DHE Solutions Ltd. korzystamy oraz jakie są jego zalety, w szczególności w szkoleniu osób dorosłych. Czym jest oprogramowanie do animacji Oprogramowanie do animacji można pobrać do komputera z sieci i tworzyć za jego pomocą filmy na zasadzie animacji poklatkowej, tzn. z klatek będących pojedynczymi zdjęciami.

Rysunek 1. Przykład programu do animacji - Toon Boom Animation.

DHE Solutions Ltd. jest firmą konsultingową, która działa w obszarze edukacji, współpracując z podmiotami takimi jak pracodawcy, szkoły, uczelnie, władze samorządowe oraz inne instytucje publiczne czy społeczności lokalne. Prowadzi działania na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celem DHE Solutions jest promowanie innowacyjnej polityki i strategii oraz ułatwianie kierowania zmianami. Firma specjalizuje się w projektach wspomagających edukację, zarządzanie nimi, monitorowanie ich przebiegu, jak również ocenę ich efektywności. Wiele działań skierowanych jest do grup społecznych o słabszej pozycji, takich jak osoby zamieszkujące ubogie dzielnice, mniejszości etniczne, imigranci oraz osoby z deficytami edukacyjnymi. DHE Solutions posiada bogate doświadczenie w ewaluacji projektów oraz ocenie ich rezultatów edukacyjnych i społecznych, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. 7


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

59

Dlaczego warto z niego korzystać Oprogramowanie do animacji to narzędzie do natychmiastowego tworzenia ożywionych obrazów, dzięki któremu dzieci, dorośli oraz rodziny mogą pracować indywidualnie lub w grupie. Pozwala ono na wyrażanie własnej kreatywności i stworzenie czegoś, z czego możemy być dumni. Może ono przynieść wiele pozytywnych efektów edukacyjnych w szczególności, kiedy jest wykorzystywane do wspólnej nauki i zabawy w rodzinie.

Do czego nam służy W DHE Solutions Ltd. oprogramowanie to jest wykorzystywane, aby zaangażować ojców w proces edukacji ich dzieci. Odbywa się to poprzez organizowanie warsztatów animacji dla ojców oraz ich dzieci w szkołach. W ten sposób ojcowie poznają szkołę, co sprawia, że czują się pewniej w środowisku szkolnym oraz w kontaktach z personelem szkoły. Program jest łatwy do nauczenia się i szybki w obsłudze, a efekty pracy widoczne są prawie natychmiast: angażuje zarówno dzieci jak i rodziców, zachęcając do twórczego działania. Korzystanie z programu i sprzętu jest bardzo łatwe również dla nauczycieli i trenerów, którzy są w stanie poprowadzić warsztaty już po krótkim szkoleniu. Do demonstracji wybraliśmy AnimatorDV Simple+, ponieważ to jest program do animacji, którego używamy - prosty i szybki w obsłudze. Już po kilku minutach można go używać i tworzyć własny film. Z wersji podstawowej można skorzystać bezpłatnie, pobierając ją ze strony http://animatordv.com/download_free.php Przy próbie uruchomienia tego programu, w zależności od indywidualnych możliwości komputera i oprogramowania, może pojawić się komunikat Not enough RAM, co oznacza niewystarczającą ilość pamięci RAM. Dzieje się tak, ponieważ AnimatorDV Simple+ jest przestarzałą aplikacją i jeśli masz więcej niż 4GB pamięci RAM zobaczysz taki komunikat. Aby rozwiązać ten problem, kliknij prawym przyciskiem myszki w ikonkę programu, wejdź w Properties (Właściwości), następnie Run this program in compatibility mode for oraz wybierz Windows XP (Service Pack 2), na końcu kliknij OK.

AnimatorDV Simple+ - przewodnik AnimatorDV Simple+ jest przykładem animacji poklatkowej. To oznacza, że efekt animacji powstaje poprzez zrobienie zdjęcia jakiejś scenki, przesunięcie obiektu lub obiektów i wykonanie następnego zdjęcia. Aby powstała animacja, proces ten jest powtarzany setki razy. AnimatorDV Simple+ kieruje procesem łączenia poszczególnych zdjęć razem tak, aby powstał film. 1. Ustawienia początkowe


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

60

Upewnij się, że AnimatorDV Simple+ jest zainstalowany na twoim komputerze oraz, że kamera jest przymocowana do komputera i włączona. Aby rozpocząć, kliknij w logo

, potem wybierz , wpisz nazwę swojego projektu w oknie dialogowym i wybierz urządzenie, np. swoją kamerę (Rys. 2).

Rysunek 2. Wstępne ustawienia programu AnimatorDV Simple+.

Liczbę klatek na sekundę (Frames Per Second Base) ustaw na 5. Następnie kliknij potem zatwierdź klikając Yes, wpisz nazwę tej sekwencji i kliknij OK. Teraz możesz rozpocząć animację.

2. Jak animować Ustaw swoją scenkę, kliknij , następnie przesuń jeden lub kilka obiektów w swojej scence. Zaleca się, aby nie przesuwać obiektów o więcej niż jeden centymetr między kolejnymi ujęciami. Funkcja ‘skórka cebuli’ (Onion Skin), która jest półprzezroczystym odbiciem Twoich obiektów i służy do wyświetlania kilku klatek naraz, pozwoli Ci zobaczyć ich pozycję w ostatnim ujęciu, co jest bardzo pomocne w ustawianiu scenek. Jest to szczególnie przydatne jeśli przypadkowo poruszysz kamerą, wtedy możesz przywrócić jej poprzednią pozycję dzięki obrazowi tworzonemu przez ‘skórkę cebuli’. Kliknij ponownie i powtarzaj ten proces do momentu ukończenia Twojego filmu. Używając prędkości odtwarzania 5 klatek na sekundę, szybko przekonasz się ilu ujęć/zdjęć potrzeba, aby powstał film o pożądanej przez ciebie długości (300 ujęć na 1 minutę filmu).


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

61

3. Jak odtworzyć film Aby odtworzyć swój film, z menu Click Sequence, wybierz Ram player, a następnie LOAD. Jeśli chcesz zmienić prędkość odtwarzania filmu, zmień ustawienie FPS (Frames Per Second), np. użyj niższą liczbę, aby wolniej odtwarzać film. Nie używaj przycisku Play na pasku ponieważ wtedy film będzie odtwarzany z niewłaściwą prędkością. Jeśli w trakcie odtwarzania, zobaczysz rękę w swoim filmie, możesz to skorygować usuwając daną klatkę: Edit, a następnie Delete Frame (lub skrót z klawiatury CTRL + Delete). Program posiada także różnorodne możliwości montażu filmu. Korzystając z funkcji Edit można np. umieścić zdjęcie w dowolnym miejscu filmu: Edit, Insert Frame (CTRL + Insert) lub powielić dowolną klatkę: Edit, Duplicate Frame (CTRL + Enter). Aby upewnić się, że jesteś we właściwym miejscu swojego filmu, użyj przycisków na pasku (Rys. 3).

Rysunek 3. Pasek nawigacji.

4. Dalsze nagrywanie filmu Przed przystąpieniem do kolejnych ujęć, upewnij się, że wyszedłeś z opcji Ram Playback oraz, że przywrócone są ustawienia zgodnie ze ‘skórką cebuli’. 5. Zapisywanie filmu Aby zapisać swoją animację, kliknij: SEQUENCES - MAKE AVI - SELECT FILE - SAVE (upewnij się, że wybrany plik jest na twoim komputerze lub innym nośniku pamięci), SAVE AVI – OK. Kliknij CLOSE jeden raz. Twój film został zapisany. Zapisując film, pamiętaj, aby ustawić prędkość odtwarzania czyli FPS na taką, która Ci odpowiada. 6. Rozwiązywanie problemów. Jeśli nie możesz robić zdjęć, sprawdź czy Twoja sekwencja wyświetla się. Jeśli nie widzisz czerwonego symbolu nagrywania lub w jego miejscu znajduje się przycisk pauzy lub blokady, musisz go odblokować/aktywować, klikając w niego prawym przyciskiem myszki.

Rysunek 4. Nagrywanie animacji.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

62

Jeżeli film jest zbyt szybki lub wolny w trakcie odtwarzania, ustaw właściwą prędkość: (CTRL + L) lub kliknij FPS Rate; niższa liczba jeśli chcesz wolniejsze tempo, a potem kliknij Load. Możesz zmieniać prędkość do momentu, aż będzie dla Ciebie satysfakcjonująca. Jeśli kamera się rozłączyła: (CTRL + D) Aby odtwarzać film z właściwą prędkością: (CTRL + L) Jeżeli ‘skórka cebuli’ zniknęła, powodem jest to, że pojawia się ona tylko w chwili robienia kolejnego ujęcia. Ustawienia funkcji Onion Skin powinny być następujące:

Rysunek 5. Ustawienia funkcji Onion Skin.

Program posiada funkcję pomocy Help, która ułatwia rozwiązywanie problemów. Jeżeli program AnimatorDV Simple+ nie jest w stanie zaspokoić Twoich animacyjnych potrzeb, możesz skorzystać z nowocześniejszej wersji: AnimatorHD do pobrania ze strony http://animatordv.com/ Mam nadzieję, że tworzenie animacji sprawi Ci wiele przyjemności.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

63

DHE Solutions Ltd. 8 David Evans

KREATORY ANKIET ONLINE Poniższy artykuł krótko wyjaśnia, czym są kreatory ankiet online oraz prezentuje przykłady takich popularnych kreatorów. Następnie wyjaśnia, jak skorzystać z kreatora Survey Monkey, przyczyny, dla których w DHE Solutions z niego korzystamy, a także jakie są jego zalety, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji dorosłych.

Czym są kreatory ankiet online Jest to interaktywne oprogramowanie oparte na wykorzystaniu sieci, które pozwala na przeprowadzenie ankiety przez Internet. Przykładami takich kreatorów są np.: Survey Monkey, Key Survey, Smart-Survey, Snap Survey.

Rysunek 1. Przykład kreatora online Snap Survey.

8

Info o DHE Solutions Ltd. na s. 58.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

64

Rysunek 2. Przykład kreatora online: Survey Monkey.

Dlaczego warto używać kreatorów ankiet online Według naszego doświadczenia, takie kreatory ankiet są łatwe i szybkie w użyciu. Niektóre są bezpłatne (lub można je wypróbować za darmo). Dostarczają natychmiastowych wyników, a także ich analizę. Poza tym, ankietę można przeprowadzić na dowolnych osobach, w dowolnym miejscu i czasie. Samodzielne tworzenie ankiet jest natomiast czasochłonne i może być także kosztowne. Do czego używamy kreatorów ankiet online W DHE Solutions używamy tych kreatorów do tworzenia ankiet w celu: - zbierania informacji od ludzi, - oceniania (ewaluacji) spotkań, - zbierania informacji zwrotnych po zakończeniu spotkania, - oceniania projektów w celu zbierania opinii dotyczących, np. różnych aspektów projektu, - badania opinii uczniów i uczestników szkoleń w celu zbierania informacji na różne tematy, - badania opinii nauczycieli/trenerów na temat kursów, projektów czy programów, - badania opinii pracowników. Poza wymienionymi, jest jeszcze mnóstwo innych sposobów wykorzystania kreatora ankiet. Zdecydowaliśmy, że zademonstrujemy kreator Survey Monkey, bo jest to narzędzie, którego sami używamy. Jest łatwy i szybki w użyciu i jego podstawowa wersja jest bezpłatna. Można ją znaleźć na stronie http://www.surveymonkey.com/


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

65

Kreator ankiet Survey Monkey - prosty przewodnik Praca z Survey Monkey ogranicza się do 3 etapów: przygotowanie ankiety, rozesłanie ankiety (w celu pozyskania odpowiedzi), analiza rezultatów. Wystarczy wejść na stronę i otworzyć kreator. Pojawi się wtedy ekran startowy edytora. 1. Tworzenie własnej ankiety Kliknij w Create Survey , żeby rozpocząć.

Rysunek 3. Tworzenie nowej ankiety.

Najpierw nadaj swojej ankiecie tytuł (Title), a następnie wybierz kategorię (Cathegory).

Rysunek 4. Wybór kategorii.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

66

Wybranie kategorii pozwoli, by oprogramowanie zaproponowało zestaw pytań z bazy danych (Question Bank). Możesz użyć właśnie tych pytań lub ułożyć własne.

Rysunek 5. Korzystanie z Banku Pytań.

Układanie własnych pytań jest bardzo łatwe. Wstaw tekst zawierający jakieś pytanie, np. „Uważam, że obiady szkolne są…”. Następnie wybierz rodzaj odpowiedzi. Kreator oferuje różne formaty odpowiedzi, tj. odpowiedź pojedyncza, odpowiedź wielokrotna lub odpowiedź tekstowa. Warto wypróbować różne formaty odpowiedzi, żeby zdecydować, który najlepiej pasuje do danego pytania.

Rysunek 6. Układanie własnych pytań.

Kiedy opracujesz jedno pytanie, po prostu klikasz na Save & Add Next Question, czyli „zapisz i dodaj następne pytanie”. Możesz dodać 10 pytań w wersji bezpłatnej. Możesz też przejrzeć opracowywaną ankietę, na każdym etapie jej układania, w oknie podglądu (Preview). Jeśli masz potrzebę zmienić coś w którymkolwiek z pytań, w dowolnym momencie możesz wrócić i dokonać poprawek.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

67

2. Wysyłanie ankiety Kiedy już będziesz zadowolony z treści ankiety, trzeba ją rozesłać by otrzymać odpowiedzi. Zanim to zrobisz możesz sobie wybrać styl tła i kolor. Po dokonaniu tych ustawień wyślij ankietę, klikając w Send Survey.

Rysunek 7. Wysyłanie ankiety.

Kliknięcie to spowoduje utworzenie połączenia sieciowego przez kreator (Rys. 8). Możesz skopiować ten link do maila lub dokumentu. Możesz ją też wstawić do strony internetowej czy do Facebooka. Utworzone w ten sposób połączenie jest linkiem do twojej ankiety, która znajduje się w sieci.

Rysunek 8 Link do ankiety.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

68

A oto nasza ankieta!

Rysunek 9. Ankieta wygenerowana przez Survey Monkey.

3. Analiza wyników Kiedy już otrzymasz zwrotne odpowiedzi od swoich respondentów, możesz skorzystać z Survey Monkey jako świetnego narzędzia do ich analizy. Jest ono bardzo dobre wizualnie. Pokazuje warianty odpowiedzi w formie procentowej oraz jednocześnie treść tych odpowiedzi. Dane te możesz skopiować do innego dokumentu, np. żeby opracować sprawozdanie z wyników ankiety.

Rysunek 10. Zestawienie wyników ankiety.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

69

Darmowa wersja tego kreatora ankiet ma następujące zalety i ograniczenia:              

maksymalnie 10 pytań w ankiecie, którą można rozesłać do 100 osób, 15 rodzajów (typów) pytań, zbieranie odpowiedzi za pośrednictwem linków w sieci lub poczty elektronicznej, ankieta jest osadzona w pewnych nienaruszalnych ramach na stronie internetowej, podgląd odpowiedzi w czasie rzeczywistym, pasek postępu zakończenia ankiety, automatyczne numerowanie stron i pytań, 15 gotowych tematów ankiet, automatyczne zatwierdzanie odpowiedzi wymaganych w ankiecie, losowy lub klasyfikowany wybór odpowiedzi, ograniczenie administratorów jednej ankiety do trzech osób, nieograniczona liczba bezpłatnych ankiet, ankiety nie są likwidowane, ograniczenie do jednego konta na osobę, ale można się nim dzielić.

Jeśli bezpłatna wersja kreatora ankiet ma dla Ciebie zbyt dużo ograniczeń, możesz ją ulepszyć. Niestety, jest to płatne. Szczegóły na stronie: http://www.surveymonkey.com/pricing/upgrade/quickview?ut_source=header_loggedIn

Mam nadzieję, że ten artykuł ma Twoim zdaniem walory praktyczne.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

70

Integrated Services Engineering & Research9 Guido Francesco Zuccarini Francesca Vinciguerra Davide Maccarone

ANKIETOWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI GOOGLE DOKUMENTY

Krótki opis narzędzia Google jest obecna w systemie Web 2.0 w formie różnych produktów, zapewniając szeroki zakres usług online, od najbardziej znanej wyszukiwarki po najnowszy produkt Google +, konkurenta najpopularniejszej sieci społecznościowej. Aplikacja Google Dokumenty jest interesująca ze względu na łatwość tworzenia, dzielenia się i korzystania nieomalże z każdego miejsca z plików tekstowych, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto, pozwala na zamieszczanie dokumentów w różnych formatach i udostępnianie ich poprzez email, jak i w wersji gotowej do pobrania. Wśród opcji Google Dokumenty są Formularze, użyteczne narzędzie Web 2.0 do tworzenia i wysyłania ankiet, testowania uczestników szkoleń oraz zbierania informacji w łatwy i naturalny sposób. Formularz jest automatycznie połączony z arkuszem o tej samej nazwie; w przypadku przesłania lub udostępnienia formularza odpowiedzi odbiorców są automatycznie notowane w tym arkuszu.

Dlaczego korzystać z tego narzędzia Formularze Google mogą być wykorzystywane przez uczestników szkoleń jak i przez administrację oraz osoby prowadzące szkolenia w celu: 

9

uproszczenia procedury naboru uczestników szkoleń, zastępując tradycyjny sposób, (w ISER prosimy kandydatów o wypełnienie danych na komputerach w naszej siedzibie lub wysyłamy im pocztą elektroniczną formularz do wypełnienia);

ISER srl Integrated System Engineering Enterprise reprezentowana przez inż. Guido Francesco Zuccariniego specjalizuje się w szkoleniach, poprawie jakości, bezpieczeństwa, technologii informacyjnych, bezpieczeństwa ICT, e-zarządzaniu, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet i młodzieży.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

  

strona

71

ewaluacji wiedzy uczestników szkoleń poprzez nadesłane drogą elektroniczną odpowiedzi; ewaluacji i nadzoru kursów oraz kontroli wydatków; wymiany kwestionariuszy, np. kwestionariusza ankiety ITAAT10.

Studium przypadku Kiedy nasi partnerzy z projektu ITAAT zasugerowali zbadanie zastosowania TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w poszczególnych instytucjach, zdecydowaliśmy się przetestować system Formularzy Google, aby przesłać ankietę lokalnym instytucjom współpracującym z ISER. Pracowaliśmy na kwestionariuszu ITAAT (Tabela 1), aby przygotować ankietę internetową. Wszyscy partnerzy z sieci ISER otrzymali mailem adres ankiety i wypełnili ją online. Skorzystaliśmy wtedy z arkuszy kalkulacyjnych i wykresów, aby wyeksportować najbardziej interesujące informacje. Na koniec przygotowaliśmy prezentację ppt z danymi zbiorczymi. Krok po kroku a) Do przygotowania ankiety online, wykorzystaj kwestionariusz, jak w Tabeli 1. A. TIK w zarządzaniu instytucją B. TIK w procesie nauczania

I sekcja II sekcja

1. Iloma salami dysponuje instytucja? 2. Jakie narzędzia TIK wykorzystywane są w procesie nauczania?

 pracownie tradycyjne  multimedialne  komputerowe edytor tekstu edukacyjne gry internetowe program prezentacyjny testy interaktywne poczta elektroniczna blogi arkusz kalkulacyjny wiki bazy danych portale społecznościowe fora internetowe Wirtualne światy platformy edukacyjne e-portfolio wideokonferencja e-mapy myślowe produkcja video dokumenty Google produkcja audio tablica interaktywna

Tabela 1. Przykładowe pytania z kwestionariusza ITAAT.

10

Jednym z działań w projekcie ITAAT było przeprowadzenie przez instytucje uczestniczące w projekcie diagnozy w zakresie wykorzystania TIK w zarządzaniu instytucją i w prowadzonych przez te instytucje szkoleniach (przypis red.).


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

72

b) Zaloguj się na Google Dokumenty używając swojego konta Google i wybierz Formularz.

Rysunek 1. Wybór formy dokumentu. c)

Stwórz strukturę formularza rozpoczynając od tytułu i nagłówka.

Rysunek 2. Uzupełnianie struktury formularza.

d) Rozpocznij wybierając pytanie z podanych opcji w sekcji Dodaj element (Rys. 3). Z tabeli 1 wiemy, ile pytań i jaki rodzaj pytań wybierzemy. Wskazówki 

Tworząc formularz możesz wskazać, które pytania są obowiązkowe (zaznacz opcję Ustaw jako pytanie wymagane) oraz połączyć je z następnym (Przejdź do strony w oparciu o odpowiedź). Możliwe jest też przesuwanie stworzonych już pytań przed inne również z sekcji do sekcji.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

73

Rysunek 3. Dodawanie elementów formularza.

Odpowiednie narzędzia formularza pomogą Ci zmieniać, powielać lub usuwać pytania. Na przykład, chcąc utworzyć trzy różne podobne pytania, użyj funkcji Duplikuj (Rys. 6). W naszym szczególnym przypadku (Tabela 1), pierwsze zagadnienie składa się z trzech różnych pytań w formularzu. Tak więc wymagają one tylko powielenia i zmiany nazwy (np. pracownia komputerowa).

Rysunek 4. Ikona edycji.

Rysunek 5. Ikona funkcji usuwania.

Rysunek 6. Ikona funkcji duplikowania.

e) Możesz też zastosować jeden z szablonów, aby nadać swojej ankiecie określony wygląd, i wtedy Twój formularz jest już gotowy do wysłania lub zamieszczenia na stronie internetowej! Gdy formularz jest już gotowy, istnieje możliwość:  wysłania go emailem przy użyciu narzędzia Wyślij ten formularz pocztą e-mail  umieszczenia na stronie przy użyciu narzędzia Więcej czynności a następnie Umieść (Rys. 7). . Rysunek 7. Opcje menu w formularzu


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

74

Wskazówki: 

Po ukończeniu ankiety Formularz Google wyświetla podziękowanie, które można spersonalizować. Ostatecznie czynimy to wybierając opcję Więcej czynności, a następnie Edytuj potwierdzenie. Wyskakujące okienko pozwala na edycję własnego podziękowania. Opcja Publikuj podsumowanie odpowiedzi umożliwi osobom udzielającym odpowiedzi podgląd odpowiedzi innych osób (użyteczne np. przy zaproszeniach na przyjęcie).

Rysunek 8. Przykład układu formularza.

f) Na tym etapie masz nie tylko gotową ankietę, ale także i arkusz służący do gromadzenia informacji zwrotnych.

Rysunek 9. Funkcja Zobacz odpowiedzi.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

75

Opcja Zobacz odpowiedzi ukazuje podsumowanie odpowiedzi w formie arkusza kalkulacyjnego (Rys. 9). Formularz Google pozwala sprawdzać odpowiedzi w arkuszu (Rys. 10) i w podglądzie na wykresach.

Rysunek 10. Odpowiedzi zgromadzone w arkuszu.

Możesz eksportować arkusz i pracować na nim jak w pliku Excel (Rys. 11).

Rysunek 11. Pobieranie arkusza w standardowym formacie pliku.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

76

Możesz stworzyć własny wykres, pracując w arkuszu jako pliku Excel (Rys. 12).

Rysunek 12. Wstawianie wykresu.

Zalety narzędzia   

Łatwy do tworzenia, udostępniania i zamieszczania na stronie internetowej. Ceniony przez uczestników szkoleń i w różnych dziedzinach pracy. Arkusz kalkulacyjny gotowy do eksportowania. Formularze są łatwe do uzupełnienia lecz, jeśli planujesz zaawansowaną procedurę w celu uzyskania czytelnej grafiki, wymagane jest doświadczenia z Excelem.

Jak używamy Formularzy w naszej instytucji Formularzy Google używamy w pracy administracyjnej w ISER, co sprawdza się w przypadku statystyk informacji zwrotnej, prezentowanych później za pomocą grafiki, czego przykładem jest następujący wykres: Ways of disseminating info outside the institution 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

websites social networking blogs newsletters

)

s

(p r

in te d

ho ne

telephone traditional forms (printed)

tra

di tio

na

lf or m

rs

ai l te l

ep

em

s

et te ws l

bl og

ne

so

cia

ln

et

w

eb s

wo rk i

ite

s

ng

e-mail

Rysunek 13. Przykład wykresu ankiety stworzonej przy użyciu wykresu Excel formularza Google.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

Rysunek 14. Przykład wykresu ankiety stworzonej przy użyciu przy użyciu wykresu Excel Formularza Google.

Jakie korzyści przynosi to naszej instytucji   

Pomaga promować nowe technologie. Pomaga nam wprowadzać poprawki i podwyższać jakość naszej pracy. Ułatwia dzielenie się informacją zwrotną.

strona

77


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

78

Centro de Formação da Associação de Escolas de Albufeira, Lagoa e Silves11 Maria Filomena Rua Emanuel de Jesus Isabel Mateus

ZASTOSOWANIE DOKUMENTÓW GOOGLE (GOOGLE DOCS) W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OKRĘGU ALBUFEIRA, LAGOS I SILVES

Głównym celem tego artykułu jest pokazanie, jak i do czego używamy dokumentów Google (Google Docs) jako narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w naszej codziennej pracy administracyjnej. Dzięki zastosowaniu dokumentów Google nasz Ośrodek znacząco zyskał na dynamice swoich usług. Zanim to nastąpiło, kwestionariusze służące naszym działaniom otrzymywaliśmy zarówno pocztą, jak i w wersji papierowej bezpośrednio do ręki, co sprawiało, że tworzenie baz danych było bardzo pracochłonne i zabierało dużo czasu. Odkąd zaczęliśmy korzystać z możliwości dokumentów Google, wszystko się zmieniło!

Rysunek 1. Email przesłany do szkół z linkiem do formularza. 11

Centro de Formação da Associação de Escolas de Albufeira, Lagoa e Silves jest jednym z sześciu ośrodków doskonalenia nauczycieli w regionie Algarve. W Portugalii jest około 100 takich ośrodków, a w regionie około 2000 nauczycieli i 500 innych pracowników szkół. CFA podlega Ministerstwu Edukacji oraz Regionalnej Dyrekcji ds. Edukacji w Algarve. Prowadzi szkolenia w zakresie metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, jak również pedagogiki i technologii. Centro stara się poprawiać wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu, aby podnieść jakość uczenia się.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

79

Obecnie, aby umożliwić zgłoszenie się na którekolwiek z naszych szkoleń, zaczynamy od rozesłania linku do dyrektorów każdej z naszych 13 szkół z prośbą, aby link został przekierowany do każdego nauczyciela w szkole, zapewniając odpowiedni czas na rejestrację i publikację kryteriów, na podstawie których uczestnicy zostaną zakwalifikowani na szkolenie.

Rysunek 2. Formularz zgłoszeniowy – część górna.

Rysunek 3. Formularz zgłoszeniowy – część dolna.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

80

Kiedy każdy nauczyciel wypełni i zatwierdzi taki formularz, jego dane identyfikacyjne staną się automatycznie częścią naszej bazy danych (arkusza kalkulacyjnego), stworzonej dzięki Google Docs. Ta baza danych może zostać udostępniona innym dyrektorom szkół oraz trenerom, umożliwiając im wgląd do listy kandydatów, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu.

Dane identyfikacyjne kandydata Nazwa szkolenia

Rysunek 4. Dokument w arkuszu kalkulacyjnym utworzony automatycznie ze zgłoszeń kandydatów.

Kiedy baza danych z kandydatami jest już utworzona, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli może z łatwością wyselekcjonować tych kandydatów, którzy kwalifikują się do poszczególnych szkoleń. Następnie, tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym listy wybranych i potencjalnych osób do przeszkolenia.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

81

Rysunek 5. Ostateczna lista uczestników szkolenia.

Każdy nauczyciel, jego szkoła i trener jest informowany pocztą elektroniczną o tych listach za pomocą takiej wiadomości (Rys. 6):

Rysunek 6. Email przesyłany do kandydatów z potwierdzeniem przyjęcia.

Wybierając opcję Share w dokumentach Google, trenerzy, dyrektorzy szkół i Ośrodek mogą wyświetlić informacje, którymi chcieliby się podzielić ze sobą lub z uczestnikami szkolenia. W takim przypadku, użyją oni tylko opcji View (Rys.7).


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

82

Rysunek 7. Zdefiniowanie użytkowników, z którymi chcemy dzielić się dokumentem oraz poziomu ich dostępu do tego dokumentu.

W trakcie szkolenia, trenerzy i kursanci mogą, za pomocą Google Docs, dzielić się wszystkimi informacjami, które uznają za stosowne. Służy do tego opcja porozumiewania się Can comment (Rys. 8 - 9).

Rysunek 8. Wybranie opcji dzielenia się dokumentem.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

83

Rysunek 9. Porozumiewanie się poprzez komentarze między użytkownikami dokumentu.

Pod koniec szkolenia, kursanci i trener oceniają je. Jak? Za pomocą Google Docs, oczywiście! Przesyłamy do kursantów drogą mailową nowy link ze wskazaniem ostatecznego terminu rejestracji oceny, a ponieważ odpowiedzi są anonimowe, dostęp do tego linku ma również trener, który prowadził kurs. W ten sposób kursanci i trener mogą sprawdzić statystykę wyników.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

84

Rysunek 10. Formularz oceny szkolenia dla uczestników – część górna.

Po wypełnieniu wszystkich pól kursanci potwierdzają opcją Submit, a odpowiedzi są automatycznie przesyłane do Ośrodka.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

Rysunek 11. Formularz oceny szkolenia dla uczestników – część dolna.

Odpowiedzi przysłane przez każdego z kursantów automatycznie tworzą bazę danych w arkuszu kalkulacyjnym, która przedstawia badanie statystyczne wyników.

strona

85


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

86

Rysunek 12. Arkusz kalkulacyjny z odpowiedziami uczestników szkolenia.

Wybieramy opcję Show summary of responses, czyli „Pokaż podsumowanie odpowiedzi” (Rys. 13).

Rysunek 13. Wybieranie podsumowania odpowiedzi.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

Program automatycznie tworzy graficzną prezentację wyników (Rys. 14 - 16).

Rysunek 14. Graficzna prezentacja statystyk – część górna.

Rysunek 15. Graficzna prezentacja statystyk – część środkowa.

strona

87


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

88

Rysunek 16. Graficzna prezentacja statystyk – część dolna z wykresem liczby odpowiedzi.

W oparciu o analizę wyników ewaluacji Ośrodek i trenerzy mają możliwość, poprzez informację zwrotną, poprawienia jakości usług.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

89

Dane statystyczne zebrane za pomocą Google Docs pozwalają nam dowiedzieć się, kiedy i ile odpowiedzi wpłynęło. Kiedy zbliża się ostateczny termin, a mniej niż 90% uczestników szkolenia odpowiedziało na ankietę, Ośrodek wysyła przypomnienie, aby uzyskać minimalny procent odpowiedzi. Dane są drukowane i przechowywane w pliku dla każdego szkolenia. Do oceny kursantów przez trenera służy wysłany przez nas kwestionariusz, również wykonany przy wykorzystaniu Google Docs. Nasz Ośrodek bada nowe sposoby zastosowania dokumentów Google, aby polepszyć i zastąpić istniejące procedury. Przykładem takiego badania jest ocena organizacji wizyty roboczej w projekcie ITAAT w Portugalii. Jednym z aspektów, nad którym pracuje Ośrodek, jest możliwość dostępu do kwestionariuszy i arkuszy kalkulacyjnych Google Docs w smartfonach i tabletach.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

90

Dırectorate Of Natıonal Educatıon Chaırman Of Educatıon Inspectors12 Mehmet Emin Usta Cavit Altuntaş Refik Balay

E-SZKOŁA Od 2007 roku w Turcji funkcjonuje program e-Szkoła w całości opracowany przez pracowników Ministerstwa Edukacji. W jego ramach wszystkie informacje dotyczące uczniów znajdują się w centralnej bazie danych. System oparty jest na numerach identyfikacyjnych poszczególnych uczniów. Najpierw program został wdrożony w szkołach podstawowych i przedszkolach, a później także w szkołach średnich i wyższych. Obecnie wszystkie aplikacje instytucjonalne, sprawy uczniowskie, egzaminy i oficjalne pisma są wprowadzane do bazy i za pomocą systemu e-Szkoły dystrybuowane. Użytkownicy mają dostęp do zgromadzonych tam informacji w nieograniczonym przedziale czasowym. Również rodzice mogą uzyskać dostęp do podsystemu, aby sprawdzić osiągnięcia szkolne swoich dzieci np. wyniki egzaminów. Pozwala to na bieżąco kontrolować i otrzymywać informacje o działalności szkół i postępach poszczególnych uczniów oraz zaistniałych problemach. Władze lokalne i centralne władze oświatowe mogą stale monitorować wydajność pracy szkół oraz wydajność pracy uczniów. Wszystkie te działania prowadzone są w Internecie za darmo, bez żadnych biurokratycznych przeszkód. Są szybsze i bardziej praktyczne niż wcześniej wykorzystywane metody. Jak przedstawiono na Rys. 1, e-Szkoła jest w pierwszej dziesiątce najczęściej wpisywanych w Turcji fraz w wyszukiwarce Google.

12

Wydział Edukacji Narodowej prowincji Sanliurfa został powołany w celu planowania, programowania, zarządzania, nadzorowania, ulepszania i ewaluacji zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej Turcji w prowincji Şanlıurfa, i jest jego organem zgodnie z konstytucją oraz innymi obowiązującymi przepisami i procedurami prawnymi. Inspektorzy prowadzą działania związane z zarządzaniem, kadrą, nauczaniem, budżetem, inwestycjami, statystyką, prowadzeniem dochodzeń, doradztwem, rozwojem strategii, kulturą, itp. Prowincja Şanlıurfa położona jest w południowo – wschodniej części Turcji (przypis red.).


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

91

Rysunek 1. Ranking popularności stron internetowych w Turcji.

Głównymi odbiorcami systemu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, inspektorzy oświaty. Poniższy wykres pokazuje dzienną liczbę użytkowników systemu informacji dla rodziców (będącego podsystemem e-Szkoły).

Rysunek 2. Wykres obrazujący wykorzystanie systemu e-Szkoła przez rodziców.

Podczas gdy strona główna Ministerstwa Edukacji Turcji odnotowuje około 10 milionów odwiedzających w ciągu roku, system informacyjny dla rodziców odwiedzany jest przez około 11,6 miliona internautów w ciągu dnia. Systemem e-Szkoły można przesłać do 1,8 mln raportów w ciągu dnia, w tym sprawozdania z pracy ucznia, wyniki egzaminów, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

92

Rysunek 3. Dzienna ilość sprawozdań zamieszczanych w systemie e-Szkoła w październiku.

Dostęp do systemu odbywa się tylko za pośrednictwem haseł instytucji lub osobistych haseł, które są przyznane przez Ministerstwo Edukacji. Po zalogowaniu się w systemie należy dokonać wyboru odpowiedniego modułu i pozycji.

Rysunek 4. Wybór modułu i opcji.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

93

Aplikacje egzaminacyjne Duża liczba egzaminów systemu centralnego dla uczniów, dorosłych i zawodów różnych profesji organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji. System aplikacji egzaminacyjnej jest aktywny tylko we wskazanych okresach. Całościowa procedura egzaminacyjna, np. pierwsza aplikacja, karta wejścia na egzamin, wyniki egzaminu, odbywa się za pośrednictwem systemu.

Rysunek 5. Aplikacje egzaminacyjne.

Zalety systemu     

Interaktywny transfer dokumentu, potwierdzony przez system. Sygnał mailowy, podczas wysyłania i odbierania dokumentu. Korzystanie z systemu eliminuje konieczność używania innego transferu np. faksu. Łatwy sposób wyszukiwania i archiwizacji dokumentów. Łatwość identyfikacji zarówno nadawcy dokumentów jak i potwierdzenia nadania dokumentów poprzez podpis elektroniczny. Zabezpieczenie przed jakąkolwiek utratą danych dzięki czemu dokumenty transferowane przez system zachowują swój oryginalny kształt i rozmiar.

Poza zaletami, wymienionymi powyżej, należy wspomnieć jeszcze o szybkości i sprawności przepływu informacji. W przypadku rodziców jest to niewątpliwe udogodnienie, gdy wyniki egzaminów mogą być odczytane wkrótce po wprowadzeniu ich do systemu przez nauczycieli. Za pomocą tego systemu, rodzice są informowani także o absencji, obowiązujących lekturach oraz innych sprawach dotyczących poszczególnych uczniów. Dane znajdujące się w systemie są również wykorzystywane przez Ministerstwo Edukacji w zakresie planowania i ewaluacji systemu edukacji. Obecnie niemal wszystkie formalne aplikacje są transferowane za pomocą e-Szkoły, będącej systemem szybkim, usprawniającym pracę szkoły, pozwalającym oszczędzić czas.


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Przewodnik dobrych praktyk

strona

94

Wykorzystanie systemu w instytucji Za pomocą osobistego hasła, inspektorzy oświaty mogą uzyskać informacje na temat wszystkich szkół w danym regionie, mogą także pobrać raporty z pracy szkół. System e-Szkoły jest bardzo pomocny przy planowaniu wizyt nadzoru. Dostępne w systemie informacje na temat stanu fizycznego szkoły, liczby pracowników, ilości oddziałów klasowych, ilości uczniów, wyników w nauce oraz wyników egzaminów dają obraz danej placówki. System pozwala również dostrzec problemy szkoły, co stanowi to ważny wkład w proces nadzoru. Dostarcza dużą ilość informacji w szybki i wygodny sposób. Wnioski Jeśli szukasz informacji w Internecie, na ogół korzystasz z Google, ale kiedy potrzebujesz informacji o tureckich szkołach, wejdź na stronę e-Szkoły. Jest to miejsce, gdzie znajdziesz prawie wszystko na temat oświaty w Turcji. Źródła:   

www.meb.gov.tr https://e-okul.meb.gov.tr/ilkogretim/veli/FnYardim.aspx http://www.eokul.web.tr/e-okul-nedir.html


Publikacja przetłumaczona z języka angielskiego Tytuł oryginału „Information Technology Applied to Adult Training. Good Practice Guide” Numer międzynarodowy ISBN 978-609-95422-0-1 PL ISBN 978-83-925794-5-8 Modyfikacja tekstu oraz polskie zrzuty ekranowe są dziełem redakcji. Redakcja: Iwona Moczydłowska Tłumaczenie: Dariusz Grabarski, Ewa Radzikowska, Piotr Wyczółkowski, Zuzanna Polak, Zofia Przesmycka, Agnieszka Wilk, Łukasz Borychowski, Anna Jasińska, Iwona Moczydłowska

Siedlce 2012 © Prawa do polskiej edycji Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach 08-110 Siedlce, u. Langego 6 Z wyjątkiem celów komercyjnych reprodukcja dozwolona pod warunkiem podania źródła

Korekta językowa: Anna Goc Skład: Kamil Kołak Projekt okładki: Monika Dąbrowska Druk: Usługi Introligatorsko-Poligraficzne S.C, 08-110 Siedlce, ul. Wojska Polskiego 58


Przewodnik dobrych praktyk  

polska wersja publikacji będącej rezultatem projektu ITAAT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you