Page 1

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

G. Francesco Zuccarini Francesca Vinciguerra Davide Maccarone Integrated Services Engineering & Research i

ANKIETOWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI GOOGLE DOKUMENTY Ten tekst jest integralną częścią „Przewodnika Dobrych Praktyk” przygotowanego przez partnerów z projektu ITAAT: Technologia informacyjna stosowana w edukacji dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, jednak artykuł odzwierciedla jedynie poglądy jego autorów i Komisja nie może odpowiadać za sposób wykorzystania podanych tu informacji. Krótki opis narzędzia Google jest obecna w systemie Web 2.0 w formie różnych produktów, zapewniając szeroki zakres usług online, od najbardziej znanej wyszukiwarki po najnowszy produkt Google +, konkurenta najpopularniejszej sieci społecznościowej. Aplikacja Google Dokumenty jest interesująca ze względu na łatwość tworzenia, dzielenia się i korzystania nieomalże z każdego miejsca z plików tekstowych, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto, pozwala na zamieszczanie dokumentów w różnych formatach i udostępnianie ich poprzez email, jak i w wersji gotowej do pobrania. Wśród opcji Google Dokumenty są Formularze, użyteczne narzędzie Web 2.0 do tworzenia i wysyłania ankiet, testowania uczestników szkoleń oraz zbierania informacji w łatwy i naturalny sposób. Formularz jest automatycznie połączony z arkuszem o tej samej nazwie; w przypadku przesłania lub udostępnienia formularza odpowiedzi odbiorców są automatycznie notowane w tym arkuszu. Dlaczego korzystać z tego narzędzia Formularze Google mogą być wykorzystywane przez uczestników szkoleń jak i przez administrację oraz osoby prowadzące szkolenia w celu:

1


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych uproszczenia procedury naboru uczestników szkoleń, zastępując tradycyjny sposób, (w ISER prosimy kandydatów o wypełnienie danych na komputerach w naszej siedzibie lub wysyłamy im pocztą elektroniczną formularz do wypełnienia); ewaluacji wiedzy uczestników szkoleń poprzez nadesłane drogą elektroniczną odpowiedzi; ewaluacji i nadzoru kursów oraz kontroli wydatków; wymiany kwestionariuszy, np. kwestionariusza ankiety ITAAT1.

Studium przypadku Kiedy nasi partnerzy z projektu ITAAT zasugerowali zbadanie zastosowania TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w poszczególnych instytucjach, zdecydowaliśmy się przetestować system Formularzy Google, aby przesłać ankietę lokalnym instytucjom współpracującym z ISER. Pracowaliśmy na kwestionariuszu ITAAT (Tabela 1), aby przygotować ankietę internetową. Wszyscy partnerzy z sieci ISER otrzymali mailem adres ankiety i wypełnili ją online. Skorzystaliśmy wtedy z arkuszy kalkulacyjnych i wykresów, aby wyeksportować najbardziej interesujące informacje. Na koniec przygotowaliśmy prezentację ppt z danymi zbiorczymi. Krok po kroku a) Do przygotowania ankiety online, wykorzystaj kwestionariusz, jak w Tabeli 1. A. TIK w zarządzaniu instytucją B. TIK w procesie nauczania

I sekcja II sekcja 1. Iloma salami dysponuje instytucja? 2. Jakie narzędzia TIK wykorzystywane są w procesie nauczania?

pracownie tradycyjne multimedialne komputerowe edytor tekstu edukacyjne gry internetowe program prezentacyjny testy interaktywne poczta elektroniczna blogi arkusz kalkulacyjny wiki bazy danych portale społecznościowe fora internetowe Wirtualne światy platformy edukacyjne e-portfolio wideokonferencja e-mapy myślowe produkcja video dokumenty Google produkcja audio tablica interaktywna

Tabela 1. Przykładowe pytania z kwestionariusza ITAAT.

1

Jednym z działań w projekcie ITAAT było przeprowadzenie przez instytucje uczestniczące w projekcie diagnozy w zakresie wykorzystania TIK w zarządzaniu instytucją i w prowadzonych przez te instytucje szkoleniach (przypis red.).

2


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych b) Zaloguj się na Google Dokumenty używając swojego konta Google i wybierz Formularz.

Rysunek 1. Wybór formy dokumentu.

c) Stwórz strukturę formularza rozpoczynając od tytułu i nagłówka.

Rysunek 2. Uzupełnianie struktury formularza.

d) Rozpocznij wybierając pytanie z podanych opcji w sekcji Dodaj element (Rysunek 3). Z tabeli 1 wiemy, ile pytań i jaki rodzaj pytań wybierzemy. Wskazówki Tworząc formularz możesz wskazać, które pytania są obowiązkowe (zaznacz opcję Ustaw jako pytanie wymagane) oraz połączyć je z następnym (Przejdź do strony w oparciu o odpowiedź). Możliwe jest też przesuwanie stworzonych już pytań przed inne również z sekcji do sekcji.

3


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 3. Dodawanie elementów formularza.

Odpowiednie narzędzia formularza pomogą Ci zmieniać, powielać lub usuwać pytania. Na przykład, chcąc utworzyć trzy różne podobne pytania, użyj funkcji Duplikuj (Rysunek 6). W naszym szczególnym przypadku (Tabela 1), pierwsze zagadnienie składa się z trzech różnych pytań w formularzu. Tak więc wymagają one tylko powielenia i zmiany nazwy (np. pracownia komputerowa).

Rysunek 4. Ikona edycji.

Rysunek 5. Ikona funkcji usuwania.

Rysunek 6. Ikona funkcji duplikowania.

e) Możesz też zastosować jeden z szablonów, aby nadać swojej ankiecie określony wygląd, i wtedy Twój formularz jest już gotowy do wysłania lub zamieszczenia na stronie internetowej!

4


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Gdy formularz jest już gotowy, istnieje możliwość: wysłania go emailem przy użyciu narzędzia Wyślij ten formularz pocztą e-mail (Rysunek 7), umieszczenia na stronie przy użyciu narzędzia Więcej czynności a następnie Umieść.

Rysunek 7. Opcje menu w formularzu.

Wskazówki: Po ukończeniu ankiety Formularz Google wyświetla podziękowanie, które można spersonalizować. Ostatecznie czynimy to wybierając opcję Więcej czynności, a następnie Edytuj potwierdzenie. Wyskakujące okienko pozwala na edycję własnego podziękowania. Opcja Publikuj podsumowanie odpowiedzi umożliwi osobom udzielającym odpowiedzi podgląd odpowiedzi innych osób (użyteczne np. przy zaproszeniach na przyjęcie).

Rysunek 8. Przykład układu formularza.

f) Na tym etapie masz nie tylko gotową ankietę, ale także i arkusz służący do gromadzenia informacji zwrotnych.

5


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 9. Funkcja Zobacz odpowiedzi.

Opcja Zobacz odpowiedzi ukazuje podsumowanie odpowiedzi w formie arkusza kalkulacyjnego (Rysunek 9). Formularz Google pozwala sprawdzać odpowiedzi w arkuszu (Rysunek 10) i w podglądzie na wykresach.

Rysunek 10. Odpowiedzi zgromadzone w arkuszu.

Możesz eksportować arkusz i pracować na nim jak w pliku Excel (Rysunek 11).

Rysunek 11. Pobieranie arkusza w standardowym formacie pliku.

6


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych Możesz stworzyć własny wykres, pracując w arkuszu jako pliku Excel (Rysunek 12).

Rysunek 1. Wstawianie wykresu.

Zalety i wady narzędzia Łatwy do tworzenia, udostępniania i zamieszczania na stronie internetowej. Ceniony przez uczestników szkoleń i w różnych dziedzinach pracy. Arkusz kalkulacyjny gotowy do eksportowania. Formularze są łatwe do uzupełnienia lecz, jeśli planujesz zaawansowaną procedurę w celu uzyskania czytelnej grafiki, wymagane jest doświadczenia z Excelem. Jak używamy Formularzy w naszej instytucji Formularzy Google używamy w pracy administracyjnej w ISER, co sprawdza się w przypadku statystyk informacji zwrotnej, prezentowanych później za pomocą grafiki, czego przykładem jest następujący wykres: Ways of disseminating info outside the institution 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

websites social networking blogs newsletters

) (p r

in te d

ho ne s

telephone traditional forms (printed)

tra

di tio

na

lf or m

rs

ai l te l

ep

em

et te

s ws l

bl og

ne

so

cia

ln

et

w

eb s

wo rk i

ite

s

ng

e-mail

Rysunek 2. Przykład wykresu ankiety stworzonej przy użyciu wykresu Excel formularza Google.

7


Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych

Rysunek 14. Przykład wykresu ankiety stworzonej przy użyciu przy użyciu wykresu Excel Formularza Google.

Jakie korzyści przynosi to naszej instytucji Pomaga promować nowe technologie. Pomaga nam wprowadzać poprawki i podwyższać jakość naszej pracy. Ułatwia dzielenie się informacją zwrotną.

Tłumaczenie: Piotr Wyczółkowski Modyfikacja tekstu i zrzuty w języku polskim: Iwona Moczydłowska

i

ISER srl Integrated System Engineering Enterprise reprezentowana przez inż. Guido Francesco Zuccariniego specjalizuje się w szkoleniach, poprawie jakości, bezpieczeństwa, technologii informacyjnych, bezpieczeństwa ICT, e-zarządzaniu, rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet i młodzieży. 8

Ankietowanie za pomocą aplikacji Google Dokumenty  

Ten tekst jest integralną częścią „Przewodnika Dobrych Praktyk” przygotowanego przez partnerów z projektu ITAAT: Technologia informacyjna st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you