Page 1

23 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH


Autobiografia jako twórcze wyzwanie : scenariusze warsztatów biograficznych / Kamila Lasocińska, Joanna K. Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013.

Książka

prezentuje

biograficznej, własne

który

element

dydaktyki

pozwala

zanalizować

przeżycia, przeszłość, wydarzenia,

zaintersowania.

Autorki polecają narzędzie

do przeprowadzenia

ciekawych

zajęć

dydaktycznych wszytkim tym, którzy

chcą

rozwijać twórczość i kreatywność. Są to propozycje gier z wzorami i planszami, ćwiczeń

warsztatowych,

twórcze myślenie i

stymulujących

autokreację

do

zrealizowania z osobami dorosłymi i starszymi. Lekcje z YouCatem : scenariusze o wyznaniu wiary / Aleksandra Bałoniak. Poznań

:

Drukarnia

i

Księgarnia

Świętego

Wojciecha,

cop.

2013.

Nowoczesny katechizm, który jest skutecznym narzędziem komunikacji i argumentacji dla katechetów podczas lekcji religii w szkołach ponagimnazjalnych. Zawiera bazę pomysłów w postaci atrakcyjnych scenariuszy zajęć, trafiających do młodych serc. Opracowane treści są zgodne z wytycznymi znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.


Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej : wystawy, muzea i centra nauki / Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. Książka jest "reportażem z eksploratoriów i centrów nauki w Europie i na świecie." Ta monografia objętych

przedstawia 640 ilustracji

analizą

zdjęciową, związaną edukacyjną tych

i

dokumentacją z

działalnością

instytucji. Bogaty materiał,

dotyczący organizacji wystaw, pedagogii muzelanych może posłużyć jako praktyczny przewodnik

nauczycielom

w

dydaktyce

interaktywnej.

Komiksy ekonomiczne : V edycja / Forum Obywatelskiego Rozwoju. Warszawa : Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2014. Jest to album z komiksami ekonomicznymi, poruszającymi takie zagadnienia jak: przywileje wybranych

grup

zawodowych,

płace

minimalne, państwa opiekuńcze czy sektor publiczny. Dodatkowo na płycie cd znajdują się scenariusze lekcji do wykorzystania podczas zajęć

z

przedsiębiorczości,

wiedzy

o społeczeństwie i ekonomii.

Oprac. Iwona Lelewska

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich