Page 1

Suwalskie impresje aukcja prac malarskich

24.06.2018 Hotel Loft w Suwałkach


W dobie wszechwładnej komercji prawdziwa sztuka – ta płynąca z serca i utytułowana dyplomami znakomitych uczelni przegrywa często z blichtrem, modą czy użytkowością. Artyści tworzą w odosobnieniu i często próbują na własną rękę zaistnieć z różnym rezultatem. Niewielu dotąd artystów z Suwalszczyzny „wypłynęło” na szerokie wody. Nie tylko świat czy kraj, ale my – mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny – nie znamy wielu zdolnych naszych artystów. Wspólne prezentacje, takie jak obecna wystawa przedaukcyjna czy też organizowane wystawy w ramach Suwalskiego Salonu Sztuki, sprzyjają integracji środowiska, podkreśleniu przynależności do wspólnoty. Suwalskie środowisko artystyczne, liczące kilkudziesięciu twórców: malarzy, rysowników, fotografików, grafików i rzeźbiarzy, niewątpliwie zasługuje na promocję. Niniejsza aukcja jest właśnie takim działaniem, zmierzającym do zwiększenia popularności artystów mieszkających i tworzących w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. W aukcji „Suwalskie impresje” swoje prace prezentuje 12 artystów legitymujących się dyplomem wyższej uczelni artystycznej: Marta Taraszkiewicz, Kamila Dańko, Jola Grabowska, Karina Sosnowska, Olga Wielogórska, Szymon Stępkowski, Halina Mackiewicz, Andrzej Zujewicz, Wiesław Szumiński, Wiesław Osewski, Rafał Strumiłło i Jerzy Malinowski. Każdy z nich prezentuje własną, odrębną wizję świata, każdy wypowiada się w  różnych technikach plastycznych, własnym językiem. I chociaż nie należą do jednego pokolenia, każdy z nich legitymuje się bogatym dorobkiem artystycznym, udziałem w wielu wystawach, prestiżowymi nagrodami oraz stypendiami. Bogaty przekrój prezentowanych na aukcji prac – od realistycznych pejzaży, scen figuralnych, kompozycji wizyjnych, wręcz surrealistycznych, po ekspresyjne abstrakcje i minimalistyczne stonowane rozważania formalne – jest gwarancją, że każdy oglądający znajdzie dla siebie oryginalne dzieło zgodne z osobistymi preferencjami. Sztukę się tworzy nie tylko dla własnej autorskiej satysfakcji, lecz także – co jest bardzo ważne – dla odbiorcy, aby rozbudzić w nim określone emocje, aby przeżył oczarowanie, a określone doznania estetyczne utrwalone zostały głęboko w jego pamięci. Aukcja dzieł sztuki pn. „Suwalskie impresje”, śladem ubiegłorocznej, przeprowadzonej z  sukcesem dzieł prof. Andrzeja Strumiłły, odbywa się dzięki uprzejmości właściciela hotelu Loft 1898 pana Anatola Chomczyka. Jej organizatorem jest, podobnie jak w roku 2017, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”. Intencją organizatorów jest, aby również w kolejnych latach odbywały się podobne aukcje, aby stały się one imprezą cykliczną, wpisaną do corocznego kalendarza. To wydarzenie ma przyczyniać się do poprawy wizerunku Suwałk jako miasta otwartego i przyjaznego dla ludzi sztuki. Mamy nadzieję również na wytworzenie wśród potencjalnych nabywców nawyku kupowania dzieł sztuki, kolekcjonowania i inwestowania w sztukę współczesną. Wspieranie sztuki i artystów to bardzo wdzięczne i nobilitujące działanie, a przy tym uczy wrażliwości na piękno. Przewodniczący Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” Henryk Kudela

3


Kamila Dańko urodzona w 1980 roku w Warszawie, artystka. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2006). Od trzech lat mieszka w Suwałkach, gdzie napawa się spokojem, brakiem pośpiechu i korków. Wystawy zbiorowe: w Natolińskim Domu Kultury w Warszawie (2000), w galerii „Zoya” oraz w centrum ogrodniczym Hortorus (2007, projekt pn. „Rośnie młode”), podczas VII Biennale Małych Form Malarskich w  Toruniu (2007), III Suwalskiego Salonu Sztuki, w  galerii „Chłodna 20” w  Suwałkach (2017), w Teatrze Miejskim w Alytusie na Litwie (2017), w Maniówce k. Suwałk (2013) oraz w galerii „Nova” w Warszawie (2001). Artystkę inspiruje życie codzienne i słoneczna Italia, co uwiecznia na swoich płótnach, choć nie stroni też od martwej natury.

Nr 1 „Kot na bagateli”, akryl, płótno, 18x24 cm

4

„Rybacy”, akryl, płótno, 30x42 cm

Nr 2

5


Jola Grabowska urodzona w Suwałkach, artystka, grafik. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyplom z grafiki warsztatowej w 2005 roku). Oprócz malarstwa (olejnego, akrylowego, akwareli) i grafiki zajmuje się też fotografią. Główną inspiracją jej twórczości jest natura, a także literatura i muzyka. Prace jej autorstwa publikowane były m.in. w magazynie „Enigma – ludzie, sztuka, myśli” (2016) oraz w „Baltas Kambarys” – litewskim magazynie kreatywnym. Artystka brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, a także prezentowała swoje prace na pokazach indywidualnych (osiem wystaw, m.in. w Gdańsku, Suwałkach i w Wilnie). Regularnie uczestniczy w plenerach międzynarodowych na Litwie (głównie w Kownie).

Nr 4 „Nad brzegiem Niemna” (plener w Kownie), olej, płótno, 60x40 cm

Nr 3 „Koty” (obraz – ilustracja do wiersza Juliusza Erazma Bolka), akryl, płótno, 60x70 cm

6

„Tańczący w tłumie”, akryl, płótno, 70x100 cm

Nr 5

7


Halina Mackiewicz urodzona w 1962 roku w Szczecinkach, artystka, animatorka kultury, pedagog. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu (1981) oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1966– 2001). Związana z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Suwałkach (obecnie Suwalski Ośrodek Kultury), gdzie w latach 2000–2012 kierowała galerią „Chłodna 20”, a od roku 1994 prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Oprócz malarstwa projektuje plakaty, katalogi, zaproszenia, scenografie na potrzeby ROKiS-u. Organizuje międzynarodowe plenery malarskie „U źródła”. Prowadzi pracownię plastyczną Centrum w Suwalskim Ośrodku Kultury. Brała udział w wystawach zbiorowych, m.in. w Częstochowie, Warszawie, Lublinie, kilkakrotnie na Litwie w Wilnie, Kupiszkach i Olicie, ponadto w Waren (Niemcy), Kolonii (Niemcy), Łomży, Białymstoku i Suwałkach. Swoje prace malarskie prezentowała też na wystawach indywidualnych, m.in. w Ełku, Olecku, Wilkasach, Augustowie i Suwałkach. W 2015 roku była stypendystką Prezydenta Suwałk. Z okazji 25-lecia pracy artystycznej uhonorowana nagrodą Prezydenta Suwałk (2012).

Nr 7 „Pejzaż w czerwieniach”, olej, płótno, 41x50 cm

Nr 6 „Stara łaźnia”, olej, płótno, 50x60 cm

8

Nr 8 „Anioł nad Wigrami”, olej, płótno, 100x70 cm

9


Jerzy Malinowski urodzony w 1953 roku w Suwałkach, artysta plastyk. Absolwent gdańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (1973–1978). Po studiach pracował w Biurze Wystaw Artystycznych oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach. Jest instruktorem w Suwalskim Ośrodku Kultury. Oprócz malarstwa uprawia rysunek i grafikę. Osiągnięcia twórcze: na I Przeglądzie Twórczości Artystów Plastyków Województwa Suwalskiego BWA Suwałki – pierwsza nagroda (1978), na II Przeglądzie Twórczości Artystów Plastyków Województwa Suwalskiego BWA Suwałki – druga nagroda (1980), wyróżnienie na International Drawing Biennale w Cleveland (Wielka Brytania) (1981). Ponadto swoje prace prezentował na ogólnopolskiej wystawie pn. „Wojsko Polskie w plastyce” (CBWA Zachęta w Warszawie), na wystawie rysunku w warszawskiej galerii „Pokaz” (1983). Indywidualne wystawy malarstwa: „Pejzaż nieba” (1988, BWA Suwałki Galeria „N”), „Suwałki i okolice – reminiscencje” (2007, Muzeum Okręgowe w Suwałkach), „100 moich pejzaży” (Galeria PLAZA Suwałki), „Meine Landschaften” w Waren (Niemcy). Uhonorowany nagrodą Prezydenta Suwałk za szczególne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania (2011).

Nr 10 „Mój Pociąg do Oli”, olej, płyta, 99x109 cm

Nr 11

Nr 9 „Chmury XVIII” z cyklu „Pejzaż nieba”, olej, płótno, 100x100 cm

10

„Chmury XX” z cyklu „Pejzaż nieba”, olej, płótno, 100x100 cm

11


Wiesław Osewski urodzony w 1949 roku w Augustowie, artysta plastyk, najlepiej czuje się w różnych formach graficznych (rysunek satyryczny, exlibris, ilustracje). Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia rozpoczął na Wydziale Projektowania Plastycznego w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1968), po roku przeniósł się na Wydział Malarstwa i Rzeźby, po półtora roku ponownie przeniósł się do nowo utworzonej Katedry Projektowania Graficznego (został pierwszym absolwentem tego kierunku). Przez trzydzieści lat był redaktorem graficznym w „Krajobrazach”, współpracował jako grafik z  czasopismem „Jaćwież”. W  swoim dorobku artystycznym, oprócz malarstwa i  rysunku, ma liczne projekty książek, opracowań typograficznych lub tylko okładek. Ważnym obszarem twórczości artysty są plakaty, których stworzył dziesiątki. Ma za sobą ponad 100 wystaw, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany, m.in. brązowym medalem na III Międzynarodowej Wystawie „Satyra w walce o pokój” (1977) czy medalem honorowym podczas X Międzynarodowego Biennale Exlibrisu Współczesnego w Malborku (1984). Jego prace znajdują się w muzeach: Gutenberga (Niemcy), Rimhild (Niemcy), Milwaukee (USA), Gabrowie (Bułgaria), Hawanie (Kuba), Knokke Heist (Belgia), Forte del Marmi (Włochy), Moskwie (Rosja), Wilnie (Litwa), Strasburgu (Francja), a także w galeriach prywatnych w kraju i za granicą.

„Habitat range”, olej, płótno, 55x55 cm

Nr 13

Nr 12 „Rozpuszkowanie Europy”, olej, płótno, 55x55 cm

12

13


Karina Sosnowska urodzona w 1982 roku w Suwałkach, artystka, muzyk, pedagog, konserwator malarstwa. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2009), specjalność malarstwo z aneksem z rysunku w pracowni prof. Zofii Glazer. Ponadto ukończyła studium pedagogiczne oraz studia podyplomowe (projektowanie scenografii) na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Studiowała również w Madrycie na Universidad de Complutense. Swoje prace wystawiała, m.in. w Warszawie, Częstochowie i Suwałkach (dziewięć wystaw zbiorowych i dwie indywidualne). Autorka scenografii teatralnych i filmowych. W malarstwie najchętniej posługuje się językiem abstrakcji. Jako konserwator dzieł sztuki ma na swoim koncie prace wykonane z powodzeniem nie tylko w Polsce (m.in. w Warszawie, Gdańsku, Łowiczu, Suwałkach), ale też poza granicami, np. w Guimerais (Portugalia), Bereżanach (Ukraina), Dongoli (Sudan), Tolmeicie (Libia). Stypendystka Prezydenta Suwałk na rok 2017.

Nr 15 „Abstrakcja”, olej, płótno, 80x100 cm

Nr 14 „Obraz 6” , technika własna, płótno, 130x100 cm

14

Nr 16 „Obraz 7” , technika własna, płótno, 130x100 cm

15


Szymon Stępkowski urodzony w 1990 roku w Suwałkach, artysta malarz. Absolwent Wydziału Malarstwa gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych (specjalność sztuki w przestrzeni publicznej). W roku 2015 obronił dyplom w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego. Od roku 2016 prowadzi Studio Tatuażu „Żywy lis” w Suwałkach.

Nr 18 „Chart 2”, olej, płyta hdf, 150x100 cm

Nr 19 „Żubry”, olej, płyta hdf, 135x150 cm

16

Nr 17

„Kołowrót”, olej, płyta hdf, 110x150 cm

17


Rafał Strumiłło urodzony w 1952 roku w Łodzi, grafik, rzeźbiarz, zajmuje się też kowalstwem, jubilerstwem, rusznikarstwem historycznym, fotografią, projektowaniem wnętrz. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (1970) oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1971–1979, dyplom uzyskał u prof. Mieczysława Wejmana). Wystawy indywidualne: Arthus w Danii (1975), Blaubeuren w Niemczech (1976), Meadville w USA (1984), Biuro Wystaw Artystycznych w Suwałkach (1985), Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu (1985), Galeria Kobyliński w Warszawie (1986), Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły w  Suwałkach (2010). Udział w  wystawach zbiorowych, m.in.: pokaz prac dyplomowych ASP w Krakowie (1979), Muzeum Narodowe w Belgradzie w Jugosławii (1980), Art exposition UNICEF – U.N. w Nowym Jorku, USA (1984). Prace artysty znajdują się w zbiorach wielu galerii, a rzeźby jego autorstwa zdobią m.in. Suwałki.

„Nas troje”, rzeźba, drewno, ptaszki ok. 17x10x6,5 cm., skrzynka 25x25x17,5 cm

18

Nr 20

19


Wiesław Szumiński urodzony w 1958 roku w Suwałkach, artysta plastyk, aktywny animator życia kulturalnego Suwałk i regionu. Sercem i duszą związany z rodzinnym Krasnopolem. Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978–1982) oraz poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych (1982–1986). Autor obrazów, rzeźb, ilustracji książkowych, aranżacji ekspozycji i scenografii teatralnych. Pracownik Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi w pracowni ceramicznej. Współtwórca projektów realizowanych z dziećmi: „Kroniki sejneńskie”, „Gra szklanych paciorków”, „Macewy z  sejneńskiego kirkutu”, „Gliniana księga”, „Kapliczka”, „Księga Jerzego Ficowskiego”, „ Gliniane zabawki”. Kustosz Galerii Papuciarnia i w Białej Synagodze. Pracował również w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, gdzie prowadził terapię zajęciową przez sztukę oraz galerię „Bez klamek”. Swoje prace wystawiał między innymi w Knivsbergu (Dania), Strumicy (Macedonia), Paryżu (Francja), Sarajewie i Mostarze (Bośnia i Hercegowina), Lipsku (Niemcy), Gutersloh (Niemcy), Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), Wilnie (Litwa), Kijowie (Ukraina), Trieście (Włochy), Notodden (Norwegia), Belgradzie (Serbia), a także w Sejnach, Suwałkach, Łomży, Krakowie, Krokowej, Poznaniu, Białymstoku, w Wigrach i Suwałkach.

Nr 22 „Pola nad Rawenną”, olej, płótno, 111x91 cm

Nr 21

Nr 23 „Nude” , olej, płótno, 124x102 cm

20

„Pola nad Rawenną”, olej, płótno, 133x85 cm

21


Marta Taraszkiewicz urodzona w 1987 roku w Suwałkach. Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012). W 2010 roku uczestniczyła w Programie Erazmus w Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie. Zajmuje się malarstwem, grafiką, projektowaniem i ilustracją. Na co dzień pracuje z dziećmi. Uczestniczy w lokalnych oraz zagranicznych projektach twórczych, konkursach, plenerach oraz wystawach. Jej twórczą inspiracją jest człowiek, ruch i kolor. W malarstwie ciekawi ją ilość zamkniętych na płótnie emocji autora oraz mnogość interpretacji widza. Współautorka wystawy „Projekt kobiety” (2016). Stypendystka Miasta Suwałki (2015).

Nr 25 „Wdech”, akryl, płótno, 90x70 cm

Nr 24 „Jezioro Wigry”, akryl, płótno, 100x80 cm

22

Nr 26 „Myśli bezpańskie”, akryl, płótno, 100x70 cm

23


Olga Wielogórska urodzona w 1977 roku w Sejnach, artystka zajmująca się grafiką, malarstwem, ceramiką, rękodziełem, rzeźbą. Absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie (1999) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (2016, Katedra Grafiki, pracownia prof. Andrzeja Pietscha). Jako freelancer podejmuje rożne prace na zlecenie w kraju i za granicą. Prowadzi warsztaty z  projektowania, graficzne i inne. Ilustruje książki. Uczestniczy w  plenerach, w  wystawach zbiorowych i indywidualnych krajowych (m.in. „Kamień i papier” 2012, „Projekt kobiety” 2016) i zagranicznych, (m.in. w Niemczech, Norwegii, na Litwie czy Białorusi). Stypendystka Miasta Suwałki (2015).

Nr 28 Ptaszki, rzeźba, granit, 3 ptaszki każdy ok.: 10x9x7 cm

Nr 27 Z cyklu „Sny”, technika własna, 14x11 cm

24

Morze, rzeźba, granit, 35x10x22 cm

Nr 29

25


Andrzej Zujewicz urodzony w 1971 roku w Zabrzu, artysta plastyk. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach (1991) oraz Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1991–1997). Po studiach zamieszkał na Suwalszczyźnie w Żubrówce. W roku 2000 podjął pracę w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach jako instruktor ds. wystawiennictwa (kurator galerii PAcamera i „Chłodna 20”). Obecnie w Suwalskim Ośrodku Kultury (dawniej ROKiS) organizuje wystawy w galeriach „Chłodna 20”, PAcamera i Patio. Oprócz malarstwa z powodzeniem uprawia rysunek, grafikę i fotografię. Swoje prace prezentował na ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz na około dwudziestu wystawach indywidualnych Zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in.: stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki (1999), wyróżnienie na biennale malarstwa podczas „Bielskiej Jesieni” (1999). Był finalistą konkursu „Obraz roku” w 2002 i 2003 organizowanego przez Art & Business. Stypendysta Prezydenta Suwałk (2005). Wyróżniony nagrodą Prezydenta Suwałk za działalność wystawienniczą (2014).

Nr 31 „Polskie drogi”, olej, płótno, collage, 75x60 cm

Nr 32

Nr 30

„Renta” (plener w Czajewszczyźnie w Suwalskim Parku Krajobrazowym), olej, płótno, 30x40 cm „Emerytura” (plener w Kuklach nad jeziorem Pomorze), olej, płótno, 70x60 cm

26

27


Redakcja, zdjęcia prac Andrzej Zujewicz Projekt okładki Jerzy Malinowski

Wydawca Stowarzyszenie Inicjatyw Sołeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” w Suwałkach

ISBN 978-83-947859-0-8

Partnerzy Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Kultury

Patronat medialny Radio5

DwuTygodnik Suwalski

TVS

Skład komputerowy Jan Czerniecki, www.cyjan.net

Druk i oprawa Agencja Poligraficzno-Reklamowa OMEGA

Aukcja prac malarskich - Suwalskie impresje  
Aukcja prac malarskich - Suwalskie impresje  
Advertisement