Page 1

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Suwałk 2014

Lp. Nazwa i lokalizacja projektu

1

Utwardzenie terenu i dróg dojazdowych do garaży przy ul. A. Lityńskiego

2

Modernizacja chodnika ze ścieżką rowerową (od ul. Armii Krajowej do ul. A. Wierusza- Kowalskiego, ul. L.M. Paca)

3

4

5

Modernizacja chodnika (ul. L. M. Paca, w pobliżu bud. przy ul. A. WieruszaKowalskiego 22) Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (ul. L.M. Paca, przy parkingu strzeżonym i naprzeciwko) Modernizacja ul. H. Kołłątaja

Opis

Utwardzenie kostką polbrukową terenu i dróg dojazdowych w rejonie garaży przy ul. Lityńskiego od strony tej ulicy. Celem jest poprawa estetyki, ułatwienie korzystania z garaży oraz zmniejszenie zapylenia w rejonie garaży i ograniczenie przedostawania się wód powierzchniowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi do warstwy wodonośnej, stanowiącej źródło zasilania w wodę Suwałk. Poprawa stanu nawierzchni chodnika oraz połączenie ścieżki rowerowej biegnącej od ul. Armii Krajowej z ul. Kowalskiego. Obecna nawierzchnia utrudnia poruszanie się mieszkańcom, niepełnosprawnym i rowerzystom. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych betonowych na kostkę polbrukową na wysokości parkingu strzeżonego. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych betonowych na kostkę polbrukową na wysokości budynku przy ul. Kowalskiego 22.Obecny stan chodnika wymaga natychmiastowej naprawy. Komunikacja mieszkańców jest utrudniona. ponadto zły san nawierzchni może być przyczyną wypadku. Wymiana nawierzchni parkingu z trylinki na kostkę polbrukową. Obecny stan techniczny wymaga natychmiastowej naprawy. Wjazd na parking jest utrudniony z powodu wyniesionego krawężnika. Brak oznakowania miejsc nie sprzyja ich ekonomicznemu wykorzystaniu. Modernizacja odcinka od skrzyżowania ulicy Kołłątaja z ulicą Piękną i odcinek ślepej odnogi ul. Kołłątaja od numeru 10 E do numeru 10 F. Projekt zakończy przebudowę drogi osiedlowej rozpoczętej 10 lat

Koszt przybliżony oszacowany Koszt przez zgłoszony Wydział przez Inwestycji wnioskodawcę UM w Suwałkach 64.400 zł

251.000 zł

36.000 zł

33.000 zł

11.000 zł

19.000 zł

52.000 zł

61.000 zł

427.450 zł

417.000 zł


temu. Prace budowlane obejmą: wykonanie kanalizacji burzowej, utwardzenie i położenie kostki brukowej, wydzielenie i przygotowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Obecnie droga w okresie przedwiośnia i w dni deszczowe jest w fatalnym stanie, pełno jest dziur i kałuż. Przejazd jest utrudniony. Inwestycja poprawi estetykę i odprowadzenie wód deszczowych. 6 Plac zabaw dla dzieci (ul. Plac zabaw ma umożliwić dzieciom bezpieczną zabawę. Wielu Dubowo I) rodziców to rolnicy, którzy nie zawsze są w stanie zapewnić dzieciom wakacyjny wyjazd. Obecnie najmłodsi spędzają wolny czas w pobliżu drogi, m.in. jeżdżą tam na rolkach. Ulica Dubowo I jest zlokalizowana na obrzeżach miasta z dala od ośrodków integracyjnych, w związku z czym istnieje potrzeba stworzenia najmłodszym mieszkańcom miejsca do wspólnej zabawy i spotkań. 7 Korty tenisowe (zalew Lokalizacja w miejscu istniejących utwardzonych miejsc do gry w Arkadia) tenisa ziemnego. Projekt zakłada likwidację istniejącej nawierzchni, wybudowanie nowej, a także ogrodzenia, oświetlenia, konstrukcji do naciągu siatek, kilku miejsc odpoczynku oraz doprowadzenie wody do pielęgnacji kortów. Korty będą kolejną inwestycją rekreacyjną nad Zalewem Arkadia. Będą służyły zarówno młodzieży, jak i dorosłym. 8 Modernizacja parkingów Wymiana nawierzchni parkingu z trylinki na kostkę polbrukową. samochodowych z trylinki (ul. Obecny stan techniczny wymaga natychmiastowej naprawy. Wjazd na L. M. Paca, pod sklepami i parking jest utrudniony z powodu wyniesionego krawężnika. Brak naprzeciwko) oznakowania miejsc nie sprzyja ich ekonomicznemu wykorzystaniu. Brakuje też wyznaczonych miejsc dla inwalidów. 9 Droga p. poż. do budynków Wykonanie drogi ppoż wraz z towarzyszącą ścieżką rowerową. mieszkalnych i przedszkola Projekt umożliwi dojazd do budynku przy ul. Andersa 5a wraz ze ścieżką rowerową (ul. mieszkańcom oraz straży pożarnej, ułatwi także dojazd tych służb do Gen. Wł. Andersa, ul. A. przedszkola nr 8. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa Putry) mieszkańców oraz poszerzenie bazy ścieżek rowerowych. 10 Modernizacja parkingów Wymiana nawierzchni parkingu z trylinki na kostkę polbrukowej. samochodowych z trylinki (w Obecny stan techniczny wymaga natychmiastowej poprawy. Wjazd na pobliżu ul. L.M. Paca 8, 9, 10, parking jest utrudniony z powodu wyniesionego krawężnika. Brak 12) oznakowania miejsc nie sprzyja ich ekonomicznemu wykorzystaniu. 11 Zwiększenie bezpieczeństwa Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu oraz zmniejszenie kosztów mieszkańców Osiedla II, a także zmniejszenie kosztów energii energii elektrycznej na elektrycznej poprzez zamontowanie nowego i modernizację starego Osiedlu II poprzez oświetlenia. Obecnie na Osiedlu II znajduje się ponad 30 budynków,

25.209,90 zł

30.000 zł

170.000 zł

700.000 zł

52.000 zł

115.000 zł

222.531 zł

250.000 zł

66.000 zł

69.000 zł

31.083,80 zł

103.000 zł


zamontowanie dodatkowego oraz modernizację obecnego oświetlenia 12 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Papieża Jana Pawła II - K. Brzostowskiego

220.000 zł

220.000 zł

13

210.000 zł

210.000 zł

73.850 zł

74.000 zł

40.000 zł

59.000 zł

135.000 zł

32.000 zł

500.000 zł

500.000 zł

14

15

16

17

natomiast liczba lamp jest niewystarczająca. Po zmroku jest tu bardzo ciemno, a przez to niebezpiecznie. Osiedle II stało się osiedlem drugiej kategorii, projekt może przyczynić się do pozytywnej zmiany. Dzięki projektowi zagospodarowany i uporządkowany zostanie teren w reprezentacyjnej części miasta, w sąsiedztwie kościoła, SOK i Aquaparku, powstaną dodatkowe 63 miejsca postojowe, zostanie uporządkowany teren przy istniejącej zabudowie szeregowej. Dzięki nowemu oświetleniu będzie tu także bezpieczniej. Planeta zabaw i sportu (teren Plac zabaw o charakterze bardziej sprawnościowym niż zabawowym Zespołu Szkół nr 3, ul. przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Będzie składał się z Szpitalna 66) zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, linarium, małej karuzeli, huśtawki podwójnej oraz 3 huśtawek sprężynowych. Umożliwi kształtowanie właściwych nawyków aktywności ruchowej u dzieci, w atrakcyjnych warunkach oraz stworzy mieszkańcom osiedla możliwości twórczej i rozwojowej zabawy z dziećmi w godzinach popołudniowych. Budowa centrum tenisa Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności zajęć z tenisa ziemnego - modernizacja ziemnego dla młodzieży i mieszkańców, organizacja szkolenia istniejącego kortu tenisowego, młodzieży na wyższym poziomie, organizacja w sezonie letnim dobudowa drugiego kortu zawodów sportowych, zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej tenisowego (Zespół Szkół nr do współorganizowania zawodów tenisowych, udostępnienie kortów 9, ul. Klonowa 51) tenisowych dla społeczności lokalnej. Projekt uatrakcyjni działania sportowe na Osiedlu Północ, można tu będzie także organizować turnieje z uczestnikami z innych miast. Zewnętrzna siłownia Zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych, zapewniających pełen plenerowa (ul. W. Witosa 4A) zakres ćwiczeń rekreacyjnych, prowadzących do zwiększenia wytrzymałości, poprawy elastyczności i krążenia. Urządzenia stalowe, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Celem projektu jest zmiana stylu życia i zapobieganie otyłości dorosłych i dzieci. Projekt ma również pomóc w zrozumieniu jak ważny jest ruch. Parking osiedlowy (ul. E. Teren przeznaczony pod budowę parkingu jest już obecnie Plater 28, 28a) użytkowany jako parking. Projekt ma pomóc rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w pobliżu bloków przy ul. E. Plater 28 i E. Plater 28a.Parking będzie służył mieszkańcom i gościom. Budowa parku (aleje parkowe) Uporządkowanie terenu z wykorzystaniem starego drzewostanu i wraz z terenem rekreacyjnym nadanie mu parkowego charakteru. Projekt obejmuje nowe nasadzenia (za Aquaparkiem, ul. Gen. K. drzew i krzewów oraz tereny rekreacji dla młodzieży i seniorów.


Pułaskiego – Papieża Jana Pawła II) 18 Droga dojazdowa do budynku przy ul. A. Lityńskiego 16a 19

20

21

22

23

Projekt wynika z potrzeby uporządkowania i zagospodarowania terenu wokół nowych inwestycji tj. SOK i Aquaparku. Wykonanie nowej drogi wjazdowej z polbruku na posesję przy ul. Lityńskiego 16a. Obecna droga jest bardzo zniszczona, są tam liczne ubytki w nawierzchni. Nowa droga ułatwi dojazd i poprawi estetykę osiedla. Budowa zadaszenia (hali Zadaszenie będzie wykorzystywane przez cały rok – zimą nad namiotowej) obiektu lodowiskiem, latem nad torem do jazdy na łyżworolkach. Konstrukcja sztucznego lodowiska/toru nośna hali z profili aluminiowych, pokrycie z trwałego PCV. Główną rolkowego wchodzącego w potrzebą realizacji projektu jest wyeliminowanie okresów wyłączenia skład obiektów Zespołu Szkół z użytkowania obiektu, spowodowane warunkami atmosferycznymi. Nr 3, ul. Szpitalna 66 Dzięki temu obiekt będzie można wykorzystywać niezależnie od warunków pogodowych. Zmniejszą się także koszty utrzymania obiektu. Modernizacja istniejących Wymiana powierzchni z trylinki na polbruk, rozbudowa o 3-4 miejsca zatok parkingowych trylinki z parkingowe, nowe krawężniki. Obecny stan techniczny zatok wymaga rozbudową o 3, 4 miejsca (ul. natychmiastowej przebudowy. A. Wierusza-Kowalskiego 4A, 4B) Budowa boiska Boisko wielofunkcyjne z powierzchni poliuretanowej o wymiarach wielofunkcyjnego wraz z 19x32 m wraz oświetleniem w wykorzystaniem technologii LED i niezależnym oświetleniem ogniw fotowoltaicznych, co pozwoli na korzystanie z energii (teren między ulicami słonecznej. A to z kolei spowoduje obniżenie kosztów. Zimą boisko Białostocką, Sopocką i może być wykorzystywane jako lodowisko. Projekt ma pomóc w Warszawską) aktywizacji społecznej mieszkańców i w popularyzacji sportu jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu. Zabawa bez barier Doposażenie placu w specjalistyczny sprzęt, dostosowany do potrzeb doposażenie placu zabaw przy dzieci niepełnosprawnych, m. in. huśtawkę i piaskownicę dla dzieci na Przedszkolu nr 8 z Oddziałami wózku inwalidzkim. Dzięki temu zostaną stworzone możliwie Integracyjnymi, przy ul. A. najlepsze warunki do pełnego uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych Putry 4b w specjalistyczny w zabawach ze zdrowymi rówieśnikami a także powstanie miejsce sprzęt dla dzieci rzeczywistej integracji społeczności lokalnej. niepełnosprawnych Siłownia zewnętrzna przy ul. Siłownia wyposażona w urządzenia do ćwiczeń górnej i dolnej części I. Daszyńskiego (mały park na ciała z elementami do ćwiczeń gimnastycznych. Siłownia zapewni ul. I. Daszyńskiego, róg ulic I. mieszkańcom w każdym wieku dostęp do atrakcyjnych sposobów Daszyńskiego, dbania o kondycję fizyczną. Będzie miejscem aktywnego, rodzinnego

65.000 zł

65.000 zł

323.000 zł

407.000 zł

62.000 zł

70.000 zł

276.200 zł

312.000 zł

45.500 zł

45.500 zł

52.000 zł

52.000 zł


Franciszkańskiej, Legionów) 24 Wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią syntetyczną polipropylenową (Osiedle II) 25 Monitoring MANHATANU zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze MANHATANU (ul. W. Witosa 2, 2A, 4A) 26 Park do ćwiczeń Street Workout - inny niż wszystkie (teren Zespołu Szkół nr 6, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21)

27 Rewitalizacja ulicy Patli

28 Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50

29 Osiedlowy rodzinny plac zabaw (ul. Powstańców Śląskich)

wypoczynku. Ogrodzone boisko o wymiarach 15x28 m, do koszykówki, tenisa, siatkówki, kometki, wyposażone w stojaki do koszykówki oraz słupki do zawieszenia siatki. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Kamery monitorujące przestrzeń wokół bloków Witosa 2, 2A i 4A.Projekt ma poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie.

214.000 zł

214.000 zł

86.500 zł

86.500 zł

Park umożliwi uprawianie sportu zwanego kalisteniką, 136.500 zł wykorzystującego własną masę ciała. Wymiary 15x15m, powierzchnia z tartanu, z dodatkowym oświetleniem. Mimo że zlokalizowany na terenie ZS nr 6 będzie ogólnodostępny dzięki osobnemu wejściu od ulicy. Uprawianie kalisteniki ma zachęcić młodych ludzi do zdrowego stylu życia oraz rozpropagować wśród młodzieży pozytywne wzorce postępowania i zachowania. Przebudowa środkowego pasa zieleni. Nadanie tej części ulicy 310.000 zł wystroju zgodnego z zasadami architektury terenów zielonych. Przewidziana jest stylistyczna brama wjazdowa, symbolizująca odrębność przestrzenną ulicy. Zwężenie obecnego środkowego pasa zieleni, tak by uzyskać szersze pasy jezdni dla potrzeb bezpieczeństwa przechodniów, jak i swobodniejszego przemieszczania się mas ludzi, między kramami podczas organizowanych imprez (Kaziuk Suwalski). Zamocowanie stylistycznych lamp oświetlenia ulicznego oraz ustawienie zegara wpisującego się w wystrój ulicy. Zapewnienie optymalnych warunków do korzystania z boiska przy ZS 482.000 zł nr 7, również w zakresie bezpieczeństwa, w tym: oświetlenie, ogrodzenie, wyposażenie boiska w przenośne trybuny, dwa kontenery szatniowe oraz cztery bramki przenośne. Projekt jest uzasadniony z punktu widzenia liczby mieszkańców osiedla Północ, a także liczby uczniów ZS nr 7 - 895.Przyczyni się do propagowania zdrowego stylu życia i sportu. Plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu, z zestawem 269.697,50 zł urządzeń do zabawy oraz plac dla opiekunów dzieci, o nawierzchni trawiastej, wyposażony w urządzenia rekreacyjne. Plac wyposażony również w ciągi komunikacji pieszej, siedzenia, ławki, zadaszenia,

136.500 zł

310.000 zł

482.000 zł

270.000 zł


30 Budowa Street Workout i Parkour Parku (ul. Wojska Polskiego 2 okolice siedziby OSIR Zalew Arkadia)

31 Przysiądź - ławki w Suwałkach (ul. T. Kościuszki, Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza, Sejneńska, L. Waryńskiego,1 Maja, A. Mickiewicza, Plac Marsz. J. Piłsudskiego) 32 Funkcjonalne ciągi pieszojezdne wraz z placem zabaw i rekreacji w ogrodach oraz z parkingami (ul. Gen. K. Pułaskiego 24 E) 33 Ciąg pieszy z kostki betonowej na Osiedlu I przy ul. E. Plater 24

altanki oraz ogrodzenie. Plac pozwoli na wspólne bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Obecnie na osiedlu nie ma placu zabaw ani boiska. Miejsce, gdzie może rozwijać się psychofizycznie osoba w każdym 247.107 zł wieku i o różnym stopniu sprawności. Jest to kompleks różnego rodzaju drążków, poręczy, murków i innych przeszkód. Placów typu street workout i parkour park jest w Polsce niewiele, stąd szansa, że zainteresowani tego rodzaju aktywnością przyjeżdżaliby do Suwałk. Byłoby to miejsce, gdzie młodzież spędzałaby wolny czas, z dala od używek. Również seniorzy mogliby poprawić tężyznę fizyczną i spędzić czas na świeżym powietrzu wśród młodych ludzi. Około stu ławek wzdłuż chodników, przy ulicach Kościuszki, 61.740 zł Dwernickiego, Noniewicza, Sejneńskiej, 1 Maja i Waryńskiego. To ukłon przede wszystkim w stronę seniorów, którzy pozostają w czterech ścianach, bo miejska przestrzeń nie jest dla nich przyjazna. Dzięki ławkom będą mogli wyjść z domu bez obaw, że nie pokonają dłuższego dystansu bez możliwości odpoczynku. Z ławek na pewno skorzystają też matki z dziećmi i turyści. Projekt ma na celu także integracje społeczną osób starszych i mniej sprawnych. Wykonanie placu zabaw i rekreacji, założenie zieleni wokół obiektu 221.524,19 zł oraz wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, uporządkowanie zieleni wraz ze starodrzewiem, odwodnienie terenu, zbudowanie miejsc parkingowych wokół budynku z zachowaniem odległości wymaganych przepisami. Celem projektu jest poprawa estetyki terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Suwalskiego Ośrodka Kultury i aquaparku. Nowe chodniki z kostki betonowej zapewnią bezpieczną komunikację. 23.429,86 zł Obecnie chodniki są w bardzo złym stanie technicznym. Projekt poprawi też estetykę osiedla.

257.000 zł

62.000 zł

500.000 zł

50.000 zł


Projekty niezakwalifikowane na Listę Projektów do głosowania w Budżecie Obywatelskim Suwałk w 2014 z powodów formalno-prawnych Lp. Nazwa projektu i Opis Koszt szacowany Uzasadnienie niezakwalifikowania na lokalizacja przez Listę Projektów do głosowania w wnioskodawcę Budżecie Obywatelskim Suwałk 2014 1 Suwałki i Konkurs fotograficzny Nie podano Projekt nie inwestycyjny Suwalszczyzna w obiektywie mieszkańców 2 Poprawa płynności Stworzenie dokumentacji technicznej, zakup i 86.000 zł Na skrzyżowaniach objętych wnioskiem ruchu drogowego – montaż 5 zestawów liczników odmierzających funkcjonuje sygnalizacja świetlna liczniki czasu czas nadawania sygnału zielonego i czerwonego akomodacyjna, czyli taka w której nadawania sygnału na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym przez zmiany świateł odbywają się na czerwonego i sygnalizację świetlną. Projekt ma poprawić podstawie pomiarów rzeczywistego zielonego na płynność ruchu w obrębie 5 skrzyżowań. ruchu dokonywanego za pomocą suwalskich czujników rozpoznających ilość i skrzyżowaniach (ul. T. kierunki dojeżdżających do Kościuszki-Wigierska, skrzyżowania pojazdów. Na tej ul. T. Kościuszkipodstawie komputer-sterownik A. Mickiewicza, dostosowuje cykl sygnalizacji. ul. T. Kościuszki-Gen. Sterownik na podstawie sygnałów J. Dwernickiego, wydłuża lub skraca cykle zmiany T. Noniewiczaświateł w celu zapewnienia jak L. Waryńskiego, największej płynności ruchu. T. NoniewiczaRozwiązanie takie sprawia, że cykle L. Waryńskiego, T. zmiany świateł mają dynamiczny Noniewicza-Gen. J. charakter. Jednocześnie brakuje Dwernickiego) przepisów dopuszczających i normujących stosowanie na drogach publicznych liczników czasu nadawania sygnałów świetlnych 3 Siłownia na otwartym Siłownia plenerowa 58.500 zł Projekt złożony przez nieuprawnionego powietrzu, Kamena wnioskodawcę, czyli spółdzielnię mieszkaniową, wnioskować mogli tylko mieszkańcy i organizacje pozarządowe. 4 Magazyn Dobra Punkt wymiany dóbr i usług dla osób 232.000 zł Budynek, w którym proponowano potrzebujących pomocy i chcących podzielić się zlokalizować magazyn jest z innymi przeznaczony do rozbiórki.


5

Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ul. Klonowej

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni gruntowej na drogach i placach dojazdowych do garaży. Obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Pełno jest dziur i nierówności. Po deszczu powstają głębokie kałuże i wyrwy. Samochody wyjeżdżające na ulicę Klonową. O dużym natężeniu ruchu, wywożą duże ilości błota i innych nieczystości. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, kierowców i dzieci, a także uniknięcie uszkodzeń technicznych pojazdów jeżdżących po złej nawierzchni oraz poprawa wizerunku miasta.

6

Błonia Suwalskie (zbieg ulic Świerkowej i Nowomiejskiej)

Wielofunkcyjna zielona przestrzeń, 300.000 zł przeznaczona do odpoczynku i rekreacji, może być także wykorzystywana przy organizacji targów i wystaw oraz imprez plenerowych. Projekt zakłada wykonanie równego gęstego trawnika na całej powierzchni. Wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki przewiduje się gęste nasadzenia zieleni wysokiej, od strony wschodniej i południowej - nasadzenia ażurowe. Centralna przestrzeń powinna być wolna od atrybutów parku takich jak alejki,

Wykonanie projektu wymaga opracowania dokumentacji technicznej ujmującej kompleksowe odwodnienie terenu wraz z jego utwardzeniem oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na brak w sąsiedztwie miejskiej kanalizacji deszczowej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego terenu wymaga uzyskania w trakcie prac projektowych pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzenia wód do ziemi. Przy znacznym zróżnicowaniu wysokościowym terenu etap przygotowania inwestycji wymaga wydłużonego czasu. Na prowadzoną procedurę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego należy dodać kolejne 5 tygodni. W związku z tym nie można zagwarantować wykonania zadania w bieżącym roku. Teren u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej został wywłaszczony pod realizację celów publicznych. Tego typu usługi wraz z drogami dojazdowymi i zielenią towarzyszącą przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Zagospodarowanie terenu w formie trawników z nasadzeniami zieleni mogłoby spowodować roszczenia o zwrot terenu ponieważ


krzewy, klomby. Pojedyncze siedziska mogą być zlokalizowane na obrzeżach działki, wśród drzew znajdujących się przy jej granicach.

zagospodarowanie zielenią w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie jest zaliczona do inwestycji celu publicznego. Ponadto planowana przebudowa ulic Nowomiejskiej i Świerkowej nie pozwala na realizację wniosku w bieżącym roku.

Opisy projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.  

Propozycje inwestycji, które mogą być zrealizowane w 2014 roku.

Advertisement